Alan Watt Sentient Sentinel
DONATE NOW
 BULGARIAN - Писмени записи

Писмените записи от радио, телевизионни и  специални предавания с Алън Уот
(Всички писмени записи на разговори, лекции и соло предавания са авторско право на Алън Уот с дата на аудио и/или писмена публикация).


11-ти септември 2009 г. Алън Уот "Cutting Through the Matrix" На живо по радио РБН: 'Нов световен ред,фаза номер шест'
Alan Watt "Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN:
"New World Order, Phase Six"

16-ти юни, 2009 год. (№343) Алън Уот "Cutting Through The Matrix.com" -- 'Социализъм- умните се страхуват от него, но бандитите са тук'
Alan Watt "Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN:
"Socialism -- What Thinkers Fear, the Gang's All Here"Алън Уот 'Cutthing Through the Matrix' Live on RBN (No.286)
Денят на Обединените Нации(Единствените) е тук:
Петък- 27ми март 2009 г.

(Alan Watt "Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN:
"The UN (the One)'s Day has Come")Алън Уот в радио- предаването на Алекс Джоунс Вторник, 18ти ноември, 2008 год. *Част Втора*
(Alan Watt on the Alex Jones Show - 18 Nov. 2008, HOUR 2)


10ти октомври 2008 г. Алън Уот "Cutting Through The Matrix.com" на живо по радио РБН: "Октомври е месец на големите революции, Първо хаос, после лукави разрешения"
(Alan Watt "Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN:
"October's the Month for Big Revolutions")