July 9th, 2010 (#617)
Alan Watt, bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i "Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN:

Digt Copyright Alan Watt July 9th, 2010:

Red planeten-kan den:

Propaganda soerger for at du syntes det er i orden

naar "Groenne" ledere stjaeler pengene fra dig


"Indkomst skat, benzin skat, moms, groen skat,

Alt for at sikre at de uvidende er nede paa deres knae,

Der er ikke noget tilbage af loennen ved ugens slutning,

I dette tidligere forbrugs samfund som de planlaegger,

Ja, gebyrer, boeder og afgifter er konsolidering,

Fordi ingen penge til forbrug vil redde nationen,

Underligt , vores ledere/politikere lever hoejt paa straa,

De faar en del af kagen,

Folket skal spare, det er godt for os,

Vi kan spare paa opvarmning og sund ernaering,

Ja, vi ofrer os, saa de udvalgte syntes at leve videre,

Deres manifest er at fuldende deres droemme,

Og al deres succes gaar tilbage til Darwin

Der anerkendte Aristokratiet, mens befolkningerne sulter,

Den maade naturen hersker her paa jorden,

For at sikre overlevelsen af Super Racen

© Alan Watt July 9th, 2010

Digt og dialog Copyrighted Alan Watt - July 9th, 2010 (undtagen Music, litteraere kvoteringer, og lytteres kommentarer)Hej, folkens, mit navn er Alan Watt og dette er Cutting Through the Matrix (bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i) 9. juli 2010 . For nye lyttere foreslaar jeg altid, at i besoeger min hjemmeside, www.cuttingthroughthematrix.com. Her finder du hundredevis af lydfiler som du kan downloade, og jeg daekker en bred vifte af informationer for at vise dig hvordan denne NYE VERDENSORDEN/NEW WORLD ORDER er sammensat, alle de forskellige organisationer der planlaegger den, taenketankene der arbejder for dem og hvordan det hele er en symbiose af utrolig store forretninger/multinationale virksomheder, dem der allerede ejer rigdommene paa denne planet, og resourserne, og selvfoelgelig ogsaa videnskaben og den akademiske verden. Hvordan den akademiske verden med deres store loenninger, deltager i denne plan med at hjernevaske vores boern til at blive gode smaa miljoe-forbrugere. De smaa groenne. Et planlagt samfund er hvad det virkelig handler om. Og vi gaar gennem den process med at blive traenet, med den bloede pegepind. Og selvfoelgelig vil den haarde pegepind komme frem i loebet af de naeste faa aar, faktisk i loebet af meget kort tid, naar de intensifiserer deres maalsaetninger.

Det er den maade de traener offentligheden paa, bare du er klar over det. Til at begynde med i en venlig tone for derefter at bruge stokke metoden. Jeg vil beroere dette i min tale i aften, fordi afgifter begynder nu at vise dig. Miljoe-afgifter, overalt, og de fortaeller ikke forbrugerne noget om det, du faar pludselig oeje paa det naar du modtager en regning. Det er selvfoelgelig de offentlig/private aftaler der vedtages af regeringerne.

 Saa gaa ind paa hjemmesiden www.cuttingthroughthematrix.com . og se de boeger og CD'er jeg har til salg med information om systmet vi lever i. Hvis du koeber disse vil det hjaelpe mig med at fortsaette med arbejdet med at informere folk verden over. Husk naar jeg er vaek er det for sent, saa er det slut. Det er altid de samme faa folk, der igen og igen gennem aarene har stoettet mig. Og der er tusinder der lytter til mit program. Universiteter bruger en del af de emner jeg informerer om og offenliggoer dem saa flere bliver informeret. Megen af den information du faar paa andre radioshows og patriot (frihedskaemper) radio bruger mine informationer, men selffoelgelig naevner de ikke mig, men det er okay. Fordi ser du, jeg er den eneste, der bliver stoettet af saeregne personer med deres lommepenge. Det er meget faa der sender penge ind overhovedet, saa hvis i vil have jeg skal fortsaette i fremtiden, saa taenk paa at jeg har udgifter som jeg skal have daekket, det er op til jer. Koeb de ting jeg sealger, eller send donationer, og de smaa hjaelper ogsaa. Jeg har ingen ansatte og jeg arbejder hele ugen med det. Jeg startede paa dette for at folk skulle se hvad der virkelig foregaar i verden og fordi jeg fik nok af at hoere paa hvordan mange alternative radioshows fordrejer informationerne og ikke har noget perspektiv paa det de informerer om, hvordan det beroerer folk over hele verden og hvor det hele er paa vej hen med denne nye verdens orden/NEW WORLD ORDER Og dette lille show jeg har her, har fuldstaendig aendret retningen af de andre patriot radioshows rundt omkring. Forhabentlig kan jeg vise jer hvorfor tingene sker som de goer og i hvilken retning det gaar. Hvis jeg ikke faar nok stoette vil jeg starte med at undervise smaa grupper. Jeg ved hvor verden er paa vej hen, og jeg ved hvad folk er noedt til at goere for at komme igennem den tid der kommer. Se hvordan du hjaelpe nederst paa siden. Jeg vil vende tilbage efter en lille pause.....

 Hej folkens, jeg er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i den verden/samfund/system vi lever i. ( Cutting Through the Matrix). Jeg har gennem aarene vist jerhvordan det store billede af systemet haenger sammen, om de store organisationer som blev sat op, lang tid foer dine foraeldre og dine bedsteforaeldre blev foedt, for at skabe en ny slags samfund. Ser i vi har allerede levet i et meget, meget kontrolleret samfund. Og den egentlige grund til at demokratier blev indfoert tilbage i tiden var saa folk ikke ville goere oproer mod deres regeringer hvert fjerde eller femte aar. Generelt paa grund af skattesystemt og andre tunge byrder og krige som de drager Og det medfoerer endnu stoerre beskatning for krigene, og i er der til at betale for det hele. Og det er virkelig grunden til at demokratierne blev infoert, saa i ikke ville goere oproer mod dem der styrer verden. De gav os forestillingen om at tingene nu var demokratiske, men de stoppede ikke her. Hvis du styrer verden, selv en lille del at den, eller en sektion af den, saa tillader du ikke bare at tingene sker af sig selv, nej du planlaegger fremtiden. Du planlaegger tingene, saaledes du altid har kontrollen med fremtidige haendelser. Og det er hvad den kontrollerede og betalte akademiske verden har med at goere naar de arbejder i de store organisationer og fonde. De har til opgave at planlaegge fremtiden, og det er en helt speciel type fremtid som de planlaegger, og forskellige dele af den akademiske verden har specielle opgaver i denne stoerre planlaegning.

Hjernevask er (mind control) en simpel teknik. Vi har altid vaeret under former for hjernevask fra det feudale/det gamle lenssystem selv til dags dato. I det feudale system, troede de fleste boender at det var den eneste maade et liv kunne leves paa. De kendte ingen andre, de var ikke blevet fortalt nogen histiorie om at livet kunne leves paa andre maader, saa derfor hvad var, var hvad der var, hvis jeg kan udtrykke det paa den maade. Og "de passede deres daglige goeremaal" som de sagde. De vidste at de feudale overherrrer kunne haenge dem, draebe dem, eller bare draebe dem hvis de var vrede (had a bad hair day). Og det var iorden ogsaa. Og er aldrig blevet fjernet fra lovene. Det sker stadig rundt omkring i verden. Naa, men det var virkelig hvad vi blev foedt ind i for lang tid siden, og fandt os i det. Det er det system vores forfaedre kom fra. Og da de aabnede op for immigration/indvandring til Amerika, gav de folk mere frihed fordi de oenskede at Amerika skulle bygges op til et velstaaende land. Der var mange naturlige resourcer i America. De oenskede ogsaa at komme af med de overskydende arbejdere i Europa m.v. , nu hvor mekaniseringen gjorde at de ikke behoevede saa mange arbejdere i fabrikkerne. Og saa var det en god maade at faa folk til at komme til andre lande, disse nye lande, der kunne rydde skovene, udfoere det haarde og tunge arbejde, skaerer traerne til toemmer o.s.v Og de store drenge ville saa profittere som altid, ser i. Saa for en tid havde begraenset frihed i USA, de havde begraenset frihed. Og det var begraenset frihed, fordi lige efter de fik Uafhaengighedserklaeringen, og de vandt krigen, vendte den selv samme regering rundt og startede en krig, en entern krig, mod Whisky maendene, folk der lavede Whisky, Whisky krigene. Det var fordi de ikke oenskede at de skulle betale skat for whiskien. Det va hidtil kun for varer fra europa, men nu skulle det ogsaa ske der. Grundlaeggende kopierede de det Engelske skattesystem til USA.

  Men i lang tid holdt de beurokratierne ganske smaa. Og hvis du studerer oekonomi, saa vil de indroemme i grundlaeggende oekonomi, at grunden til at USA blomstrede oekonomisk var at regeringen ikke blandede sig, og at de smaa beurokratier og ministerier ikke overvagede det arbejdende folk paa arbejdspladserne. Og de smaa virksomheder. Det var derfor der var oekonomisk vaekst, du havde ikke folk der kom ud for at checke hvad du lavede naar du fabrikerede dine produkter o.s.v Du havde ikke folk rendende med maalestokke for at maale dine bygninger op for at finde ud af hvor meget du skulle betale i ejendomsskat. Det blev foerst infoert meget senere fordi de allerede var forbundet med the Anglo-American Establishment (samfundssytem) Med henblik paa en allerede planlagt fremtid for det 20 arhundrede havde de allerede placeret meget rige og indflydelsesrige folk i USA. De oedelagge/krakkede det oekonomiske system tre gange i 1800 tallet, alt planlagt og tilrettelagt. For at plyndre en masse af de smaa virksomheder, som de tog over for smaa penge i henhold til lovene om bankerot. De sammenlagde saa de smaa virksomheder og skabte de store internationale virksomheder. Hvis du har 500 ingeniorer virksomheder og du koeber dem, ja saa laegger du dem sammen til en stor virksomhed. Og saa har du en stor virksomhed.

Og dette har foregaaet op til i dag. Fordi i 1800 tallet besluttede de at det var vejen for fremtiden, at en lille elite, med de rigeste familier, der allerede styrede pengesystemet over det meste af jorden paa dette tidspunkt, skulle flettes sammen med den videnskabelige elite og ogsaa med den akedemiske verden. Og boenderne/folket ville altid vedblive at vaere folket. Og folket ville blive underholdt og de ville arbejde, og de ville betale skat, og alt det holder regeringerne i gang med deres nye ideer til at finanserer deres nye projekter og saa videre.

Det er ikke svaert at forstaa historie. Det er kun svaert, at forstaa den rigtige historie bag hele systemet, hvis du er blevet hjernevasket. Virkeligheden. Hvad de egentlige aarsager er til det der sker omkring os. Vi bliver behandlet som boern. Jeg har endda hoert folk i andre lande tale om "de indfoedte" i disse lande som vaerende boern. Nej, du kan ikke tale til dem som almindelige mennesker, ser du, de er virkelig boern. Og saa vil de kommandere og endda sparke dem omkring m.v. Og vi forstaar ikke at det er noejagtig det samme der er blevet gjort til os i vores egne lande. Vi bliver talt ned til som om vi var smaa boern. Vi forstaar simpelhen ikke det store billede, de store problemer som regeringerne har foran sig, ser i, saa vi faar baby snak til folket, ting bliver fordrejet saa hvad der egentlig foregaar ikke er til at forstaa, for at goere os forvirrede, og efterlade os i den tro at eksperterne vil loese problemerne for os, de eksperter der er ansat af eliten. Alt bliver tilrettelagt og udfoert med den hensigt at bedrage befolkningerne, saa de ikke opdager hvad der egentlig laegger bag de politiske beslutninger der tages, hvilket ikke er til menigmands bedste.

Husk at Plato var ham der kom op med ideen om Republikken og det perfekte Utopia, der skulle styres af et elite aristicracy, den ophoejede klasse, med alle arbejderne under dem, som en separat klasse, kunne man sige. Folk skulle specielt avles til deres opgaver og styret som husdyrhold, ligesom med dyr. Plato sagde ogsaa, at du kan tale ned til dem og faa dem til at forstaa hvad du virkelig oensker de skal goere, saa derfor kan du bare fortaelle dem noget, der ikke har med den egentlige sandhed at gore (a noble lie).

(The Noble Lie)  Den egentlige sandhed er, at befolkningerne aldrig ville samtykke til hvad der sker, hvis de forstod den egentlige baggrund bag den politk der bliver foert ud i livet (der er ingen demokrati) saa du maa lyve overfor dem, som om de er smaa boern. Det har altid vaeret saadan og har aldrig aendret sig, faktisk er det i dag langt vaerre end nogen sinde foer. Folk paa Plato's tid var ikke saa dumme, som du maaske tror, selv dem uden nogen form for uddannelse. Men i dag er vi virkelig saa dumme som eliten tror vi er. De giver os daarlig mad og underholdning, tv, video, computerspil, m.v, som aldrig foer. Og minimaliserer vores sprogbrug via boeger og medierne, saa de fleste mennesker ikke kan goere sig forstaelige verbalt og skriftligt om stoerre emner. Isaer de unge mennesker. Men det passer selvfoelgelig eliten perfekt, fordi hvis du ikke kan forklare noget i detaljer, noget saa komplekst som at forklare om globalt styre, hvilken slags styring det egentlig er, hvis du ikke kan formidle det i skrift og tale, ja saa vil folk bare se uforstaaende paa dig. Men du maa ogsaa forstaa, at selvom du er i stand til at formulere dig, og du staar overfor folk der er reduceret i deres sprog og tale, vil de alligevel stirre uforstaende paa dig, fordi de er ikke i stand til at forstaa hvad du siger. De er bleve traenet til at tro at medierne fortaeller dem alt de burde vide. Det er virkelig hvad de tror paa. Du kan sige de bliver guidet til slagtehuset som faar, der ikke ved hvad der egentlig foregaar omkring dem, hvad elitens egentlige hensigt er.

I Canada, har de en helligdag, som de kalder Canada Day, og det er hovedsagelig beurokratierne/ministerierne der fejrer denne dag i Ottawa. Du vil se tusindvis af beurokraterne/regeringsansatte og deres familier vifte med flag som alle skatteyderne betaler, og de er saa glade for at have disse velbetalte stillinger, og sikre stillinger, de kan ikke blive afskediget, som alle andre kan, og store pensioner der er pristalsreguleret, og sygesikring. Saa det er derfor tusindvis af beurokrater/regeringsansatte og deres familier gaar ud sammen med deres boern. Og de siger til boernene, dette skal ogsaa blive jeres eller noget i den retning. Det er realiterterne i den verden vi lever i. Vi lever i en klassestruktur med specialiserede afdelinger. Paa Canada Day, satte de skatterne op endnu en gang. Og vi har nu faaet VAT (moms) paa alle varer, som de kalder general salgs skat, da de ikke oenskede det naevnt som Value Added TAX (vaerdi tillagt skat) Og de har nu lagt det sammen med provins/stat skatterne, saa de kan forberede at forhoeje skatterne igen med 8%. Det var noget befolkningen ikke vidste noget om, da det ikke blev offentliggjort overhovedet. Det bliver bare trukket ned over hovedet paa befolkningen uden bemaerkninger og kritik.

Kommentarer fra artikler.....

Nye groenne afgifter rammer forbrugere uden forvarsel (Alan:I Ontario, ser i)

 Afgifter (A: hvilket er skatter) fra faa oerer til flere kroner.

A: Og der staar her, dette er fra nyheds mediet, Toronto Star i Canada....... 

Da hun checkede sin kvittering/bon, bemaerkede hun en ny groen afgift var lagt paa prisen af hendes opvaskesaeber. 

Afgifterne for tusindvis af nye produkter lige fra medicin til ildslukkere, traadte stille i fraft 1. juli (A: og det var virkelig stille) sammme som samme dag blev harmoniseret med en allerede eksisterende skat. (A: harmoni, harmoni) (A: med 8% )

Men i modsaetning til denne skat, har de proviensielle ministerier gjort meget lidt for at offentliggoere disse nye afgifter, (A: nej, de har ikke). Overraskende for forbrugere i Colorado og andre steder.

Jeg har aldrig hoert om dennne afgift. Ingen har talt om det, sagde hun. Bare det at de paalaegger os denne afgift uden vi ved noget om det. Jeg syntes ikke det er aerligt. Jeg kan ikke lide det.  

Saa har vi her ......

Stewardship Ontario (forvaltning Ontario) (A: ingen har nogensinde hoert om Stewardship Ontario bureau ,ser i det er et privat bureau, der arbejder sammen med regeringen. Der bliver oprettet tusinder af disse bureauer over det hele.) der skal kontrollere de groenne afgifter har begyndt deres 2,5 million $ offentlig uddannelses kampagne i begyndelsen af maneden, (A: De gjorde det med at starte med at beskatte os, det er derfor de kalder det for offentlig uddannelses kampagne.) som bestaar af plakater, radio indslag, saavel som en gruppe der turnerer rundt og informerer om dette program.

Jeg vender tilbage efter en lille pause...

Hej folkens, jeg er tilbage og vi taler om hvordan de uden at informere offentligheden, paalaegger os nye skatter og afgifter, gennem private bureauer, tro det eller ej. Det ser ud til at vi skal have private bureauer til at inkraeve skatter, og nu har vi faaet groenne afgifter oveni andre skatter og afgifter. Husk paa at derudover kommer der formentlig snart skat/afgift paa kuldioxid CO2 og en bunke andre ting. Ser i hele ideen er at skabe et ikke forbruger samfund. Det er at fratage jer alt og bringe jer ned paa fattigdoms niveau, og de penge i tidligere brugte paa lidt ekstra ting, og ogsaa ting du virkelig havde brug for, vil i stedet gaa til forskellige afgifter. Groenne afgiter og kuldioxid afgifter og gud ved hvad, og saa kan tilhaengerne, du ved, dem der har forbindelserne, men ikke kan gaa ind i politik, blive dem der bliver hyret med store loenninger til at inddrive afgifterne, holde oeje med dig, tage sig af dig, du ved. Vi er bare boern, vi ved ikke hvad vi goer. Og du vil ikke have nogen penge til overs ved enden af maneden. Det gar alt sammen til afgifter. Det er for at erstatte forbrugersamfundet. Det er det det handler om. Det siger her......

 

  Eco fees, and carbon fees and god knows what other kinds of fees, where the hangers on, you know, those who are well connected, but can't get into politics or whatever, are put in their by their buddies, who are in politics, and they can then give themselves fantastic salaries as they look after you, take care of you, you know.  We're just children, we don't know what we're doing.  And you'll have no expendable money left at the end of a month.  It'll have to all go in fees.  That's to replace the consumer society.  That's what it's about.  So, it says here, what gets the fee: 

 

Hvad bliver afgiftsbelagt:

beholdere med aerosol, fra malings- til haarspray.

Genopladelige batterier, saavel som ikke blyholdige syre batterier.

Oploesnings- og hudirriterende midler saa som blegemidler, kloakrens og rensemidler.

Forskellige gifte, let braenbare- og reaktive produkter.

Injektions sproejter og naale. (det vil virkelig glaede diabetikerne)

Medicin til mennesker og dyr, inkluderende recept medicin, haankoebsmedicin og naturlige helse produkter (A: saa all der allerede bliver roevrendt af medicinal industrien, fordi de alle er blevet syge og handicappede af de vaccinationer de har faaet for aar tilbage, skal nu ogsaa til at betale ekstra for al deres receptpligtige medicin).

Fluroserende lysstofroer og paerer

Brandslukkere (A: der er en god grund til ikke at faa dem)

For at find en fuld liste, hvor du kan komme af med disse ting, besoeg hjemmsiden www.makethedrop.ca

Saa disse drenge goer ikke andet en indkraeve masser af penge fra ekstra afgifter, som i virkeligheden er skat paa offentligheden til en privat virksomhed, startet op at bundt af skulderklappere af systemet, som saa denne mulighed. Er det ikke hvad folk siger i dag, disse underlige personer som kommer fra den akedemiske verden. Oh, se paa denne katastrofe, oh se paa denne mulighed, der ligger i dette. Og det er saadan de opfoerer sig. Nye forbrugsafgifter, der bliver kaldt for groenne afgifter. Hvilket stort bedrag. Du ved at en skat er en skat, ligemeget hvad du kalder det for. Alt det, saa en gruppe af vaerdiloese nassere kan leve som kongelige med de utrolige loenninger de giver til dem selv, uden de bliver kontrolleret. Det er i dag den verden vi lever i. Det er den virkelige verden vi lever i. Er det ikke utroligt. Og det vil blive det samme verden over. Jeg vil garanterer jer at denne Ontario gruppe vil blive en del af den Canadiske regerings gruppe, og det vil sprede sig i loebet af kort tid, og det vil bringe folk i en tilstand af fattigdom, uden penge til forbrugsgoder, da alle ekstra penge vil gaa til afgifter, mens i langsomt vil blive traenet til ikke at have penge til forbrug. Det er hvad det handler om.

 For eksempel, Bernays , (forfatter, har bl.a skrevet History is a veapon og Propaganda) talte om propaganda, og hvordan det virker. I denne skoere, latterlige artikel her, med en person, der skal forestille at have koebt en haarspray, det er den maade de paavirker boern/os paa. Det er os nederst i samfundet, ikke underligt at ingen kritiserer hvad der sker. Det er kun en groen afgift. Men det lyder rent, goer det ikke ?. Groenne afgifter. Det lyder dejligt venligt og rent. Vi betaler allerede groenne afgifter og andre afgifter, affalds afgifter, og afgifter paa daek til biler, blot for at naevne nogle faa. Det har vi gjort i 10 til 15 aar her i Canada. Det er 30 kr for et daek naar du koeber dem, og nu skal du betale det samme naar du skal af med de gamle. Saa hvor bliver afgifterne af ? Det gaar direkte i lommerne paa dem der er med i "klubben" til boern af politikere, der ikke kan faa jobs i politik eller civile jobs. Propaganda. Det er hvade Bernays siger i sin bog, Propaganda. Han siger.....................

 "disse eksempler er ikke givet for at skabe det intryk at der er noget skummelt ved propaganda. De er blot vist her, saa i kan se hvordan bevidst retning/paavirkning kan gives til enhver situation." (Allan: ser i, bevidst retning/paavirkning, og der er hvad alle disse smaa artikler jeg har laest er om, bevidst paavirkning. Det er derfor de viser det i TV og dagbladene. Medierne er en stor del af denne hjernevask. Det er en af de vigtigse redskaber for regeringsmagten. De giver os hvad vi saa tror er virkeligheden/sandheden. Saa det er bevidst styring af hvad du oensker at videregive. Vi bliver styret/holdningsbearbejdet ubevidst, uden at vi opdager det, indtil vi gentager de samme ting som de oensker vi skal gentage. Artiklen siger vider......)"og hvordan folkene bag disse ved en hver lejlighed paavirker den offentlige mening. Som saadan er de eksempler paa moderne propaganda.Nu vil vi definere propaganda.

Moderne propaganda er et konsekvent, vedvarende forsoeg paa at skabe eller forme begivenheder for at paavirke offentlighedens

forhold til en virksomhed, ide' eller gruppe."

(A: Og saadan ser du masser af disse udtalelser fra dette Ontario slaeng, saa de er sikre paa at vi ikke har noget imod at give dem vores penge, fordi vi ikke bevidst taenker tingene igennem. Og i artiklen her formulerer de det som om det er en del af regeringen. Hvis du undrer dig over hvad regere er, saa er det en masse ikke-regerings organer, der beskatter dig for forskellige ting, og fortaeller dig hvad du skal goere. Det er hvad regere er.)

Denne praksis med at skabe omstaendigheder og med at skabe billeder i hovedet paa millioner af mennesker er meget almindelig. Praktisk talt bliver intet vigtig tiltag/plan foretaget uden dette, hvad enten det er et projekt om at bygge en katedral, give penge til et universitet, markedsfoere en film, udstede obligationer, eller vaelge en praesident. (A: Eller tage groenne gebyrer fra dig, jeg vil tilfoeje dette ogsaa. Skatter lagt paa skatter, lagt paa skatter)

 Tilbage med mere efter en lille pause.....

Hi, folkens. Jeg er Alan Watt, og vi bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i. Jeg blev afbrudt igen her. Nu vi taler om propagande og hvordan det virker, og hvordan alting er propaganda. Alting er propaganda. Og Bernays, der var mester i propaganda, loeftede sloeret for en lille smule af hans viden, fordi han vidste meget mere en han fortalte offentligheden. Fordi kunsken at kontrollere millioner af menneskers sind/tanker/adfaerd deler man ikke med hvem som helst. Og de maa derfor gemme de fleste af deres tricks i aermet. Jeg vil lige gentage hvad Bernays sagde propaganda er

"Moderne propaganda er et konsekvent, vedvarende forsoeg paa at skabe eller forme begivenheder for at paavirke offentlighedens

forhold til en virksomhed, ide' eller gruppe." (A: Det er hvad alt det med groenne afgifter handler om. Du bliver paavirket til groen bevidsthed, eller krige, eller politiske grupper.) Denne praksis med at skabe omstaendigheder og med at skabe billeder i hovedet paa millioner af mennesker er meget almindelig. Praktisk talt bliver intet vigtig tiltag/plan foretaget uden dette, hvad enten det er et projekt om at bygge en katedral, give penge til et universitet, markedsfoere en film, udstede obligationer, eller vaelge en praesident.

 Sommetider bliver effekten paa offentligheden skabt af en professional propagandist, sommetider af en amatoer ansat til jobbet. Hvad der er vigtigt at forstaa er at det er universelt og fortsaetter uafbrudt, og alt sammen ensretter den offentlige mening. (A: ensretter den offentlige mening.) ligesom et regiment soldater.

Det er hele meningen med propagande kampagner. Ligemeget hvad de praesenterer det som, saa er det en propaganda kampagne. Og i bliver traenet til at gaa med til hvad det nu maatte vaere. Og hvorfor ?. Fordi alle andre vil gaa med til det paa samme tid, ser i ?. 

Hvad de oensker er et videnskabeligt organiseret samfund og teknokrati. Wells var for det. Russell var for det. Jeg har gennemgaaet Videoen The Unabomber og videoen The Net, og grunden til hvad der foregik, hvorfor de angred visse folk. Han sagde at teknokratiet virkelig har forfaerdelige planer for mennskeheden. Reduktion af befolkningen, og meget mere. Han gennemgik hvad den ville goere, som professor paa Harvard universitet. Han kendte nogen af de folk der var blevet autoriseret af militaeret. Alle hans overordnede var alle personer tidligere ansat i militaeret, de var alle autoriseret til at bringe en ny kultur ind i samfundet for at forberede vejen for et nyt samfundssystem. De gav jer rock musikken. De gav jer kulturen med de euforiserende stoffer. Og de propaganderede for fri sex for at oedelaegge aegteskabet og familielivet. De maatte oedelaegge aegteskabet, det var en noedvendighed. Og det taler de meget om i en del af deres boeger. Alle de forskellige grene af den akedemiske verden beskaeftiger sig ogsaa med det. Bertrand Russelle sagde i sin bog The Scientific Outlook ...............

 

"Manden der droemmer om en videnskabelig organiseret verden og oensker at udfoere sin droem er konfronteret med mange forhindringer. Der er forhindringer i forbindelse med enerti/modstand og vaner:

 (A: ser i, folk kan ikke lide forandring. Vi har det ganske godt uden forandring. See paa de folk som de kalder for de primitive, dem de kalder for dumme og laest fast i deres udvikling, er de virkelige overlevere. De behoever ikke verden. De behoever hvad "den hvide mand" laver til at handle med. De laver alt selv. De vil rejse sig op og tage kampen op mod dig, if du forsoeger at tage deres land og forandre dem. De er naturlige. De er vilde maend. Det var meningen at vi skulle vaere vilde/naturlige for at kunne overleve. Naar vi ikke goer det er vi blevet taemmet og gjordt afhaengige. Naa, men denne bog her siger...........

"der er modstanden og vaner: folk oensker at fortsaette med opfoere sig som de altid har opfoert sig, og leve som de altid har levet. Mer der er en interesse fra oppositionen i at beskytte: et oekonomisk system nedarvet fra feudale tider, hvor det gav fordele til maend , der ikke havde gjort noget for at fortjaene dem, og disse maend, som var rige og magtfulde, er i stand til at skabe store forhindringer, saa der ikke sker nogen aendringer af deres eksisterende system. Ud over disse kraefter, er der ogsaa negative idealismer. Kristendommens etik er paa visse fundamentale aspekter imod videnskabelige etikker, som stadig vinder mere indpas. Kristendommen paapeger vigtigheden af en persons individuelle sjael, og er ikke parat til at ofre en uskyldig person med bagtanke for at goere det bedre for flertallet. Kristendommen er upolitisk, hvilket er naturligt da den udviklede sig blandt maend uden politisk magt. De nye etikker som gradvist vokser i forbindelse med videnskaberne, vil have fokus paa samfundet i stedet for det individuelle menneske. Videnskaben vil ikke have brug for overtro paa skyld og straf, men vil vaere parat til at lade individer lide paa bekostning af det offentlige gode, (Alan: individer/mennesker skal lide paa bekostning af det offentlige gode. Og hvem beslutter hvad det offentlige gode er, ahh ?) uden at begrunde at de fortjener at lide. (Alan: De vil bare begynde at vaere efter folk, og det er det vi ser i medierne. De er efter folk. Folk bliver ramt med "tasered"/ stroempistol af politi og andre. Braendte ansigter, og den slags ting. Paa den maade vil det vaere brutalt og naadesloest (Alan: et videnskabeligt diktatur vil vaere naadesloest) og i foelge traditionelle ideer umoralsk, men forandringerne skal komme naturligt med baggrund i at se paa samfundet som helhed i modsaetning til en samling af individuelle mennesker. (Alan: saa hele deres ide' er at vi er allesammen i samme baad. Vi er ikke individuelle mennesker mere. Vi er alle det ene eller det andet. Men lige meget hvad, saa er vi "ALLESAMMEN" og det er noeglen til det hele. Udslettelsen af individet og det individuelle..)

Vi ser paa den menneskelige krop som en helhed, og hvis for eksempel det er noedvendigt at amputere en legemsdel, ser vi det ikke som noedvendigt at bevise at legemsdeen er ond. Vi vil se paa om det vil vaere godt for hele kroppen. (Alan: Det var hvad Sovjetterne gjorde, da de kom til magten, the Bolsheviks/Bolsjevikkerne. De slagtede store dele af samfundet. De gav ikke nogen grund til det. De vidste hvorfor de gjorde det, men de bekymrede sig ikke det mindste om at give en grund til det, og det er hvad det betyder. Et videnskabeligt diktatur vil ikke bekymre sig om at fortaelle dig hvorfor de goer forfaerdelige ting mod dig, videre i teksten siger det:)

 Tilsvarende, en mand der taenker paa samfundet som et hele vil ofre et medlem af samfundet til fordel for hele samfundet, uden at goere sig mange tanker om individets trivsel. Det har altid vaeret praksis i krig, fordi krig er en samlet handling. Soldater bliver udsat for risikoen for at doe for samfundet som helhed, uden nogen har foreslaaet at de fortjener at doe. Men maend har hidtil ikke knyttet den samme vigtighed til sociale grunde udover krig, og har derfor afholdt sig fra at pafoere ofre, som ville syntes at vaere uretfaerdige. Jeg tror det er muligt at fremtidens videnskabelige idealister, ikke vil taenke paa dette. (Alan: De vil ikke have moralske skrubler) ikke kun i forbindelse med krig, men heller ikke i fredstid. (Alan: ligesom naar de vaccinerer befolkningen, uden at fortaelle dem at vaccinerne er aarsag til kraeft, kortere levetid og sterilitet. Ser i, de gjorde det allerede dengang.) For at overvinde modstanden fra oppositionen, vil de organiserer sig selv i et oligarkisk/ikke demokratisk styreform hvor deres mening er gaeldende, saadan som det foregik i kommunistpartiet i U.S.S.R. (Alan: saa de indroemmer at det vil bruge et saadant system, ser i, og dette sysetm er her allerede.)

Men laeseren vil sige, hvordan vil alt dette ske ? Er det ikke kun en fantasi, et oenske og langt fra praktisk politik ? Det tror jeg ikke paa. Fremtiden som jeg ser den er, til at begynde med, kun delvis i overensstemmelse med mine egne oensker. Jeg finder glaede i fortraeffelige individualister i forhold til magtfulde organisationer, og jeg frygter at pladsen for fortraeffelige individualister vil blive meget mere begraenset i fremtiden i forhold til fortiden.

 (Alan: Han taler om en intellektuel elite, kun for de specielle individualister som han taler om. Ham selv, selv sagt vaerende en af dem. Husk han er en af dem der arbejdede sammen med den gruppe der dannede Wired Magazine, The Macy Group. Han arbejdede sammen med den autoriserede Frankfurt School, for at bringe et nyt system, en ny kultur ind i samfundet. Lydighed/parere ordrer og saa videre. Han hjalp ogsaa med at strukturerer sprog og matematik til computer systemer. Han kaldte det for det perfekte sprog. Han siger her om Videnskabens indflydelse paa Samfundet; .........)

Det gode af de mange er summen af de varer som individet udarbejder, ikke et nyt og separat gode. Konkret sagt, naar det forestilles at staten har et gode forskelligt fra det borgeren/befolkingen har. Hvad der virkelig gives udtryk for her er at goderne for regeringen og den herskende klasse/elite er vigtigere en befolkningens velbefindende. Saadan et synspunkt kan ikke have noget grundlag , undtagen ved magtmisbrug. Mere vigtigt end disse metafysiske spekulationer er spoergsmaalet om et videnskabeligt diktatur, saadan som vi har taenkt os, kan vaere stabilt, eller om det er mere stabilt end et demokrati.

Udover trusler om krig, kan jeg ikke se nogen grund til at et saadant regime ville vaere ustabilt. Naar alt kommer til alt, har de fleste civiliserede og semi-civiliserede lande i historien haft en stor klasse af slaver eller tjenere fuldstaendig underordnede til deres ejere. Der er intet i den menneskelige natur der goer det umuligt at fortsaette et saadant system.

(Alan: Det er det nye feudale system. Husk paa hvad Plato ogsaa sagde. Plato sagde at ligemeget hvad der er blevet gjort mod offentligheden eller folk i fortiden, saa kan du genindfoere det igen og det vil virke paa samme maade, hvis bare du kender formlen. Saa han siger....)

Og hele udviklingen af videnskabelig teknik har gjort det meget lettere end det var tidligere med at fortsaette et totalitaert styre af et mindretal. Naar regeringen kontrollerer distributionen af mad, er dens magt fuldstaendig. (Alan: Det er meget vigtigt. Det er derfor de gaar efter det. De har naesten opnaaet det hele. Regeringen med dens fem landbrugs-virksomheder, styrer i dag jordens mad forsyninger.) Deres magt er fuldstaendig saa laenge de kan regne med politiet og militaeret. (Alan: Han vidste ogsaa, at du altid skal give militaeret og politiet visse goder og privilegier, som kun eliten selv faar, saa vil de arbejde for dig. Husk ogsaa at du kan leje halvdelen af de fattige til at draebe den anden halvdel. Det vidste han ogsaa. Saa han siger videre her.) Deres loyalitet kan blive sikret ved at give dem nogle af de privilegier som den regerende klasse har. (Alan: Saa han indroemmer det). Jeg kan ikke see hvordan nogen som helst intern bevaegelse kan goere oproer og bringe frihed til de undertrykte i et videnskabeligt diktatur.

 (Alan: Han fortsaetter videre paa naeste side........)

Ud fra disse betragtninger tror jeg ikke diktatur er en vedblivende form for et videnskabeligt samfund, med mindre omstaendighederne er vigtige, saa det kan blive verdensomspaendende.

 Maalet har altid vaeret at have et verdensomspaendende samfund. Og naar det er paa plads, med de utrolige videnskaber, vaabensystemer, teknikker til (mind control) kontrol over den generelle befolkningen, teknikker til massemanipulation, saa de ingen grund til at de ville miste kontrollen, naar de havde magten med dette nye regeringssystem. 

Hvorfor tror i at de har dette fuldstaendige informations netvaerk i dag ? Hvad tror i det var den del af ? Det havde ingenting at goere med Al Qaeda. Det er for at vaere sikre paa at samfundet er forudsigeligt. Enhver af os maa vaere fuldstaendig forudsigelig. Og det er derfor dine daglige data, som du spreder over alt paa internettet, gennem emails o.s.v , naar du taler paa telefon, sender sms til venner, bliver indsamlet og sorteret automatisk af supercomputere, saa din personlige profil hele tiden er opdateret. Dette for at vaere sikker paa at du ikke er blevet en smule underlig, maerkelig eller faldet ud af dine normale goeremaal, den maade du taenker eller opfoerer dig paa. Det kunne vaere at du havde aendret dit sociale netvaerk til en uaftoriseret sektor. Det er hvad det hele handler om. Den totalitaere verden er her !!!! Vi har gennemlevet det hele vores liv. Jeg har laest saa mange artikler her gennem aarene, der har at goere med deres supervaaben, ting der undergaar deres lydkanoner, til mikro boelge energi, alt til at blive brugt hjemme paa det rette tidspunkt. Lige til militaerets egne taenketanke . Dets specialiserede taenketanke, som forudser fremtiden, forudser trends om hvordan tingene vil gaa. De taler om at der vil blive oproer de naeste 30 aar rundt om i verden.

Vi har set dem saette alle deres droner op. Nu saetter de droner op over alt paa himlen i Canada og USA. Jeg har endda fotografier af dem her. Og vi kan ikke taenke at det alt sammen har at goere med hvad Russell taler om her ? Disse droner vil blive brugt i USA og Canada. Der er ingen tvivl om det. Jeg har laest disse artikler ogsaa med de meget mindre droner de ogsaa har. De bruger milliarder paa at udvikle dem. De er paa stoerrelse med en fugl og de kan angribe dig individuelt og draebe dig, ligemeget hvor du end maatte befinde dig.

 Det er derfor de siger at det videnskabelige diktatur umuligt kan fejle. Problemet, som kommunisterne var meget opmaerksomme paa var enhver revolution, det tager aar at planlaegge, arbejde med at organiserer for at faa folk klar til i samlet flok have et faelles maal, og ikke blot smaa demonstrationer som er tilladte naar systemet giver lov – det jeg mener med det er at de lader hammeren falde paa jer – i ved allesammen hvad i er noedt til at goere. Og organisation er yderst vigtig. Det er det eneste de er bange for paa toppen af samfundet, massive organisation, specielt hvis organisationen kan faa stoette fra folk og offentlig stoette, som starter med at flytte den offentlige mening, saa den tilsidesaetter deres systems daglige utrolige propaganda. Hvis nogen organisering skete i den retning, ville de blive angrebet med det samme. Det ville blive kaldt et hvert beskidt navn og slogan i bogen. Fordi de kan ikke tillade dem at samle medlemmer. Og de vil ikke tolerere det. Og det er ogsaa interressant hvad Russell mere sagde, at de vil ikke forklare til andre medlemmer i samfundet hvorfor de goer noget. Hvorfor de er hensynsloese overfor en bestemt gruppe, et omraade eller folk, eller hvad det nu maatte vaere. De vil bare goere det. Ser i, de er forbi det punkt hvor de giver os undskyldninger mere. Det er en del af vores traening. Du bliver traenet til ikke at faa undskyldninger hen af vejen. Det er hvad det handler om.

I ved jeg kunne gennemgaa hundredevis af artikler fra medierne hver dag. Det er mere distraherende for jeres tanker og forstaaelse i stedet for at hjaelpe jer med at forme konkrete ideer om ting der sker. I har alt fra utrolige trivialiteter, for forskellige klasser af folk, og ja, der er klasser af folk. Du faar smaa bidder af sandheder fra ting som olie katastrogen i Gulfen. Lidt her og der. Der er hundredevis af artikler om det. Dette er for at holde jer i en tilstand af distraktion, fordi du vil aldrig faa den rigtige sandhed om noget som helst. Al denne distraktion/afledning stopper dig fra at holde din fornuft/forstand/forstaaelse/opmaerksomhed fra hvor verden virkelig er paa vej hen.

 Gaa bag om hvad der bliver udgivet/publiceret af medierne. Det er udgivet af medierne, som er kontrollerede nyheder. For at finde ud hvad der virkelig foregaar i verden, maa i finde alternative medier, som udgiver nyheder som ikke er kontrollerede, saa i forstaar hvor verden er paa vej hen. Og vi er paa vej ind i dette planlagte, videnskabelige, New World Order. Og de ser ud til at vinde. I hvert fald indtil nu. Jeg vender tilbage efter en kort besked........

Hi, folkens, jeg er Alan Watt, og vi er tilbage og bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i. Vi er lige gaaet bagom de oplysninger, som vi faar hver dag fra de kontrollerede medierne, saa vi er i stand til at forstaa hvad der virkelig foregaar. Saa vi ikke bliver distraherede/afledt af tusindvis ting der afholder os fra at se det store billede af hvad der foregaar i verden. Som jeg siger denne gruppe paa toppen har mindst styret verden de sidste hundrede aar. Og de er bange for organisationer, de er bange for folk der kender til deres planer og hensigter. Folk der ikke bliver distraheret og bragt ud af focus og som kan planlaegge for de vanskelige og forfaerdelige tider vi er paa vej ind i og informere andre om hvade der sker.. Og folk er ved at forberede sig paa daarlige tider. Det er noget der er godt at hoere. Fordi stoerstedelen af offentligheden vil ikke forstaa hvad der virkelig sker. Men det har heller ikke vaeret flertallet af offentligheden, der har aendret noget til det bedre for dem selv. Det har altid vaeret et mindretal, der har indformeret og uddannet sig selv, saa andre er blevet forhindret i at fortsaette med at gaa mod stoerre ulykker/katastrofer. Og forhaabentlig er det hvad vi/jeg goer her. Og folk skulle planlaegge for svaere tider som er paa vej lige nu. Haarde tider. Der er massive gebyr- og skattestigninger paa vej. Gebyrer og skatter er planlagt for at slutte forbruge samfundet og bringe jer ned til fattigdomsgraensen. Og du maa forberede dig paa det saa du er saa uafhaengig som mulig. Og der vil komme en tid hvor du skal have en tilladelse til at dyrke en have. I nogle lande er det allerede indfoert. De oensker ikke at du skal vaere uafhaengig, men lad vaere med at goere det. Stop aldrig med at vaere uafhaengig. Hvad konkluderer Russell med Videnskabens Indflydelse paa Samfundet ? Han siger..............

 Min konklusion er at et videnskabeligt samfund kan vaere stabilt, paa visse betingelser. Den foerste er en regering til at styre hele verden (Alan: Det var derfor det allerede var paa vej i hans tid) og som har styring og monopol paa et militaer, og derfor i stand til at indfoere/haandhaeve fred. (Alan: I maa forstaa at den fred de taler om er udryddelse af enhver opposition til deres plan.)

Den anden betingelse er generel udbredelse af trivsel, saa der ikke er grund til misundelse mellem forskellige verdensdele. (Alan: Det er hvad fordelingen af velstand, som foregaar lige nu, handler om. Og det gaar helt tilbage til Karl Marx i 1800 tallet, fordeling af velstand. Det handler paa ingen maade om at bringe alle op til en hoejere leve standard, det er for at vaere sikre paa at vi alle bliver bragt ned paa et niveau af daarlig levestandard.) Den tredje betingelse som forudsaetter at den anden er fuldfoert er lavt foedsels antal overalt, saa befolkningsantallet paa jorden ikke stiger. Den fjerde betingelse er bestemmelser/regler for individuelle initiativer for arbejde og leg, og i det hele taget fratage folk deres personlige handlekraft, saa det etablerede politiske og oekonomiske kan fortsaette uhindret.

 Saa, hvad vi har vaeret igennem i dag kan du finde hvis du gaar gennem United Nations tusindvis af raporter om helbred og alt muligt andet. Gaa ogsaa ind og informer jer om The Royal Institute of International Affais, hvor Russelle var medlem, gaa ind og undersoeg Chatham House for at se hvad deres taenketanke arbejder paa lige nu, og andre taenketanke undervejs, alle der for at faa jer til at acceptere ting, som du endnu ikke har hoert om. Ting der ikke er offentliggjort. De ved det er en teknik til at faa folk til at acceptere tingene lidt efter lidt. De fleste folk vil tro paa ligemeget hvad de bliver fortalt og efterleve det og indordne sig. Hvis noget skal ske, vil det starte i USA, United States of Ameria, fordi folk stadig kan huske hvad det vil sige at have frihed, hvordan det var engang og burde vaere, selvom samfundet er blevet oedelagt moralsk og etisk paa mange maader af elitens kulturskabere. Saa for jer der lever i USA, fortsaet med det gode arbejde for at aendre paa tingene og informere andre om hvad der foregaar. Og lad det blive et eksempel for resten af verden ogsaa, fordi der ser ikke ud til at der kan goeres meget i Canada, soergeligt nok. De ser ud til at vaere tilfredse med at vaere lykkelige slaver.

Fra Hamish og mig, farvel her fra Ontario, Canada, godnat og maa jeres gud eller jeres guder vaere med jer.

Her er en link til engelsk lydfil af denne oversaettelse http://cuttingthrough.jenkness.com/CTTM2010/Alan_Watt_CTTM_LIVEonRBN_617_Save_the_Planet--Can_It_July092010.mp3 Emner/artikler fra dagens tale er fra foelgende links:Eco-Fees Catch Customers by Surprise

Enviro fees by Product Stewardship

The "Who Are We" of Above

Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:Udenfor Amerika PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:

 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)

Click link below for your location (ordering info):
USA        Canada        Europe/Scandinavian        All Other CountriesDenne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier og myndighederne.

 

 


Alan's Materials Available for Purchase and Ordering Information:

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"