27. May, 2010 (#586)


Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Det samfunds System Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN

Planen:

Terrorisme paaskud for fuldstaendig overvaagning

Mens vi bliver traenet til lydighed og besparelser – klogt og ordenligt:

Projektioner af katastrofer fra overherrer til befolkningen

Alle ser paa hvad der rives ned,

Tidligere industriel baeredygtighed – ikke rart at se paa,

I forventes at samarbejde og blive de fattige,

Den nye middelklasse er akedemikere og videnskab,

Udvalgt af overherrer til at arbejde i alliance,

Mens byer forfalder og staar som monumenter fra fortiden,

Rivaliserende bander og stoffer fuldender opgaven,

Terrorisme paaskud til at kontrollere resultatet,

Af planlagt oekonomisk sammenbrud og aendringer,

Fra industri til service til baeredygtige spareplaner,

Overvaaget af terroisme-polti og militaer alvor,

Vil vi blive erobret hurtigt eller frivilligt og langsomt,

Til de smaa groenne gror op og spiser de boenner som de dyrker,

De vil ikke blive fortalt historien om fortiden, blot i stand til at taelle,

Raekker af GMO (genestisk modificeret) boenner og se dem spire,

De vil ikke behoeve mange mennesker til at broedfoede overherrerne,

Befolkningsantallet vil falde med sygdom og katastrofer,

Plus de vil blive sterile fra vaccinationer, saa de er sunde,

I mellemtiden siger de at bander vil haerge og stjaele,

Forandring er godt”, Forklaret her, Her de del nye verden”

Digtet paa engelsk nedenunder her:

"Projections of Calamity from Masters to Ground,
Everybody Look What's Goin' Down,
Post-Industrial Sustainability -- Not Pleasant,
Supposed to Co-Operate and Become the Peasant,
The New Middle Class is Academia and Science,
Chosen by Masters to Go On in Alliance,
While Cities Decay, Monuments to the Past,
Competing Gangs and Drugs Finish the Task,
Terrorism's the Cover to Manage the Fall-Out
Of Planned Money Crash and Turn About
From Industrial to Service to Sustainable Austerity,
Overseen by Terrorism-Police and Military Severity,
Will We Go Down Fast or Compliant and Slow,
Till Greenies Grow Up Eating Beans they Grow,
They'll be Taught No Past, Just Able to Count
Rows of GMO Beans, Watch them Sprout,
'Course they won't Need Many to Feed the Master,
Their Numbers will Drop with Disease and Disaster,
Plus they'll be Sterile from Jabs so they're 'Healthy',
Breeding Only Allowed for Educated and Wealthy,
In the Meantime They Say Mobs will Riot and Steal,
'Change is Good' Now Explained, Here's the New Deal"
© Alan Watt May 27th, 2010

Digt & Dialog CopyrightAlan Watt - May 27th, 2010 (undtagen Music, Literare kvoteringer, og lytteres kommentarer) Hej folkens, det er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det samfunds system der omgiver os ( Cutting Through the Matrix on the 27th of May, 2010 ) Jeg foreslaar altid at i benytter min hjemmeside, www.cuttingthroughthematrix.com hvor i kan finde hundredevis af min undervisnings taler om det samfund vi lever i. I kan gratis downloade talerne. Der er oversaettelser til de fleste af mine taler paa pdf. paa www.alanwattsentientsentinel.eu. I kan ogsaa koebe mine boeger og DVD's, som er til salg paa min hjemmeside, de vil faa jer til at taenke paa en anden maade end den der er indoktrineret og traenet ind i jer, saa i ikke taenker mere, selvom tingene bliver praesenteret lige foran jer og med jer. Saa jeg kan hjaelpe jer med at see hvad der foregaar omkring jer. I er blevet traenet bevidst i det system vi lever i gennem uddannelse og via medierne, som paa ingen maade oensker i ved hvad der egentlig foregaar. Det er den maade jeg kan faa daekket mine udgifter til at faa disse vigtige informationer ud til folk over hele verden. Donationer er ogsaa meget velkomne, saa jeg kan fortsaette mit arbejde. Saa det er op til jer som lyttere og laesere, at holde mig i gang.

Der foregaar en masse bedrag i verden og det er bygget op kronologisk, som jeg kalder det. Det er interessant hvordan ting kommer til dig paa visse tidspunkter i livet. Ofte naar du har disse synkronistiske haendelser, forstaar du hvordan tingene haenger sammen. Ting, haendelser kommer imod dig fra forskellige retninger, og du kan nu se mere klart, hvad du hele tiden har haft paa fornemmelsen at vide, og du kan nu sammenholde det, saa du virkelig begynder og se hvad der vrikelig foregaar i verden. Husk, vi er altid de sidste, der bliver informeret om de store planer, som vores overherrrer/eliten har for os, vi bliver aldirg informeret klart paa noget som helst omraade. Vi er de sidste, der faar noget at vide. Hvorfor skulle de fortaelle folk paa bunden af samfundet, naar de lever af det arbejde som bliver udfoert af folk paa bunden af samfundet, og naar de ikke har brug for folk bliver de fyret/kasseret. Og i vil finde ud af at vi gennemlever en forberedende fase, som har vaeret planlagt for lang, lang tid siden, fordi dem der ejer alting, venter ikke til ting/virksomheder og andet gaar ned. De forbereder sig paa fremtiden og for deres egen overlevelse. Denne Elite har gjort dette hele vejen tilbage i historien/fortiden. Det flytter et andet sted hen foer en by falder sammen og stedet bliver plyndret og byen ender som en ruin. Det er traditionelt og mere end nogensinde, fra 1700tallet til det 21arhundrede, ser vi massive internationale moeder, med meget vigtige mennesker, som binder verden sammen, saa de kan kontrollere verden til deres egen fordel. VIP's (meget vigtige mennesker) og deres taenketanke, som arbejder paa strategier og formler, saa de kan bevare magten og overleve selv. Jeg vil tale mere om dette i aften, fordi det er meget vigtigt og skal i sammenhaeng med hvad der foregaar i dag. Jeg vender tilbage efter en lille pause.......

Hej, folkens, mit navn er Alan Watt, og vi bryder gennem illusionerne i den verden/system vi lever i, ( Cutting Through the Matrix ). Jeg talte netop om synkronisitet og hvordan ting/informationer kommer til dig, naar du bliver ved med at undersoege et specielt emne/tanke, saa kommer informationer til dig fra forskellig kilder paa samme tid, som saa hjaelper dig til at faa et mere klart billede af hvad du allerede intuitivt vidste og du vil see tingene i en stoerre sammenhaeng (det store billede af hvad der sker). Som jeg siger, naar du ser paa eliten gennem alle tider, saa overlever de altid katastrofer. De flytter videre til andre steder. For eksempel i 1. verdenskrig, hvor byerne for foerste gang blev massivt bombet fra luften med store massive oedelaeggelser til foelge, medfoerte at de store drenge selv blev bekymret for deres liv. Siden da, har de haft mange, mange moeder, hvor der er lagt planer om hvordan de skal redde sig selv i saadanne situationer. Saa under 2. verdenskrig havde den engelske elite og den kongelige familie altid en stor flaade af fly klar 24 timer i doegnet for at kunne blive evakueret til andre steder, hvis det skulle blive noedvendigt. Og dette gaelder for enhver slags katastrofe, der er under opsejling. Vi tager det system vi lever i for givet, saa lang tid alt ser ud til at vaere stille og roligt. Vi vaenner os til systemet, vi er jo opvokset og blevet undervist og inddoktrinet til at tilpasse og vaenne os til systemet af dem som ejer og styrer det. Dem der ejer de store virksomheder, og resten af det, som vi har vaeret saa vant til gennem den industrielle epoke/tid op til i dag. I bliver virkelig oplaert til at gaa ind i dette system og arbede, og til ikke at taenke meget mere over dette. Og de fleste mennesker goer det ikke. De fik en familie i en industriel by, ligesom f.eks Detroit o.s.v. De oplevede en tid med opblomstring oekonomisk, festede i weekenderne og de havde klubberne for arbejderklassen og andre ting. De havde hvad de syntes var et godt liv. Men selvfoelgelig blev gulvtaeppet revet vaek under dem og alt faldt sammen. Er det ikke ”fantastisk”. I aften vil jeg kommentere en video, som BBC (British Broadcast Corporation) lavede om det, og det er forbloeffende hvad der skete der med alle de tomme bygninger, hoteller, lejligheder og huse overalt, som blev forladt med moebler og alt, som folk forlod med kort varsel og slap ud. Fordi der var en masse vold ogsaa, og der er stadig en masse vold i Detroit. For at give jer en ide' om hvad der skete, saa vil jeg foreslaa at i ser programmet Requiem for Detroit som BBC lavede, i kan maaske finde den paa Utube eller andre steder. Artiklen siger her......

Julien Temple's nye film om Detroit er en levende og detaljeret beskrivelse af en fremtidig katastrofe: som Katrina (orkan der ramte staten Louisiana i USA) men blot i slow-motion og med mange flere ofre til foelge. Detroit var engang USA's fjerde stoerste by.

Artiklen fortsaetter med Detroits historie, i kan se alt dette i videoen. I vil se byens opblomstrings tid, fest og farver og hvade der foelger med dette. Og saa vil i se byen gaa i forfald, alle ildebraendende. Der var oproer, og selvfoelgelig flere arbejdspladser der gik tabt, fordi Japan eksporterede massevis af smaa biler til USA, og Detroit afviste at lave mindre biler. Det var en hel serie at haendelser, der gjorde at det hele endte i en katastrofe. Hvad der ogsaa er utroligt var at de i slutningen af filmen tager jer paa en tur gennem de forladte bydele, saa kan i samtidig hoere pistolskud og folk skrige her og der, fordi voldshandlinger i byen var ude af kontrol. Politiet bekymrede sig end ikke om at goere noget ved voldshandlingerne og drabene. Og saa har i de evige optimister, de nye hippie typer, der flytter ind. Og slutningen efterlader jer med den ide', at de kunne forvandel det til haver og begynde at dyrke deres egen mad. Det er selvfoelgelig en positiv ide', men husk paa, at i stadig vil blive beskattet af alt det, hvilket betyder at i maa saelge det. Og samtidig maa i stoppe alle banderne fra at stjaele alle jeres varer. Fordi de vil ikke starte med at arbejde og plante noget som helst, ser i. Og naar alt kommer til alt vil i kun have smaa haver til at overleve paa, hvis i var heldige. Hvis i var heldige. Overlevelse!!. Og de syntes det er en god ide' for kollektivisme. Det var hvad dennne dokumentar film sluttede med, det var det indtryk filmen efterlod jer med. Men en stor del af filmen var meget god. Den giver megen information om den menneskelige natur, hvordan vi bliver manipuleret, den massive propaganda fra dem paa toppen af samfundet, fest og farver, bare der ud af, i har aldrig haft det saa godt og alt den slags ting. Og folk trodede paa det. Og for en kort periode fik folk en lille smagsprove paa det, ser i. Men folk er stadig det arbejdende folk, og til slut er der ingenting tilbage til jer. I har mistet alt. Naar der ikke er arbejde at faa, mister i alt.

Jeg kom til at taenke paa en anden dokumentar film, den har titlen Collapse: Lov og orden i Johannesburg, Afrika, jeg fik tilsendt den paa DVD, folk sender mig DVD af og til. Jeg kan ikke bruge mit vidunderlige internet her, fordi de har sat hastigheden ned paa mit internet, saa jeg ikke kan see vidoer/utubes. Filmen var et utroligt portrait af livet i det moderne Johannesburg, hvor alle var blevet evakueret ud af byen, og alle mulige forskellige grupper/bander fra forskellig dele af Afrika var rykket ind i byen, og forsaetter med at rykke ind i byen. Og byen er er som et slagtehus/sted, ingenting fungerer og bliver styret af bander. Og jeg mener bander. Hver bande, er som en lille stamme. De danner stammerne/banderne meget hurtigt. I ser sikkerheds firmaer, der arbejder sammen med politiet, deres fordeling af penge og om at erobre huse og ejendomme tilbage til deres ejere og jage disse bander ud af byen. I ser skudepisoder mellem banderne og politi og sikkerhedsfolk. Det er utroligt at se hvordan det hele foregaar der. I vil see de kyniske tilfaelde ogsaa, efter lang tids kaos og fattigdom. Kaos gennem mange, mange aars kamp o.s.v, kampe og oproer, aendringer i ejerskab af landbesiddelser og systemer. I vil se nogle folk, der er foedt til at draebe. Opvokset helt naturligt som koldblodige mordere/draebere og et par af dem bliver interview et af en indfoedte engelske journalist, som ikke altid forstod hvad der foregik, fordi han stillede en masse dumme spoergsmaal til disse drenge, og hvis ikke han havde faaet hjaelp fra sin tolk, saa tror jeg han var blevet samlet op/taget til fange selv.

Men det er vaerd at se hvad der kan ske naar et system kolapser. Det er hele meningen med det. Systemet kolapser. Og de store drenge flytter ud af landet med deres penge, deres viden og deres organisation. De flytter ud. Og det er saa hvade der er tilbage. Det minder mig fuldstandig om hvad der skete med Detroit, fudstaendig samme made at kolapse et system paa. Det er hvad vi gaar i moede i fremtiden, ser i. 

I filmen om Detroit er det interessant at hoere en aeldre dame, som reklamerer for at det der er sket er godt, de har alle sammen smaa haver og andet oghun taenker at dette kunne vaere et godt eksempel for forandring. Det er her det sker som en laerestreg for Amerika. Igen til de meget optimistiske og der er mange optimistiske mennesker derude, som taenker paa en slags New Age/Hippie maade. De tror de kan komme tilbage til markerne/jorden og plante og dyrke deres egne afgroder, og saa have deres smaa hoestfester o.s.v.. Hvad de ikke forstaar er at de ogsaa lever blandt bander, massive kriminelle elementer, ligesom i Johannesburg, og disse bander lever af jer. Det er den maade de lever paa, de lever af jer. Og de vil ikke lade jer have jeres lille paradis, og staten vil heller ikke lade jer have det, fordi de vil stadig indkraeve skatter og alt mulig andet, og i vil behoeve licenser/tilladelser for at dyrke jorden o.s.v.

 Naar systemer falder sammen, kan jeg godt forudsige, at i vil se oedelaeggese og kaos. Nogle mennesker kan fornemme det foer det sker og de flytter vaek. Det er hvad der er sket her de sidste par aar i nogle lande i vesten. De ved hvad der kommer til at ske. Og naar i ser jeres lande bygge store militaere baser i byer i Mellemoesten, som skal holde i hundrede, maaske hundredhalvtreds til tohundredeaar, og super storbyer rundt i verden, saa kan i vaere sikre paa at de er ved at forberede sig paa at flytte vaek selv. Tilbage i tredserne vidste de at dette ville komme til at ske. Jeane Kirkpatrick var den som kom frem med den ide', at det er den uundgaalige vej som Amerika og Vesten vil tage, nemlig at flytte til Mellemoesten. Saa, hun sagde, saa i stedet for at gaa ind i Mellemoesten mens tingene sker og bygge midlertidige baser, saa lad os bygge permanente baser, der vil holde i hundrede til hundrehalvtreds aar. Og i maa see hvad de har bygget i Iraq. Det er utroligt, absolut utroligt. Saa de har en haer af soldater derovre, og tro mig, de vil have en elite til at flytte ind i disse byer og massive omraader, og de vil leve i overflod. Og rent strategisk giver det mening, fordi naar de tager Amerika ned, vil det ikke vaere oenskeligt at have en elite boende der. Taenk over dette. Eller vil du hellere have en vel udstyret haer et andet sted og leve indenfor murene af denne vel udstyrede haer og omgivet af mennesker, der ikke har meget de kan angribe dig med. Disse ting har vaeret diskuteret paa hoejt plan i mange, mange, mange aar. Vi har hoert om at regeringerne skulle kunne fortsaette. Er folk i USA klar over at for ti aar siden blev der bygget baser i Australien for at den amerikanske regering kunne fortsaette fra Australien. Penge er intet problem for dem. Ligemeget hvilke valg de har, ligemeget hvilke muligheder der viser sig, saa planlaegger de og forbereder sig, selv hvis det ikke bliver noedvendigt at saette planerne i vaerk. Og vi lever vores smaa naive dagligdage, og tror at iPhones o.s.v vil blive ved med at vaere her, og vi kan spille m.v. og at penge vil komme hen ad vejen, og at vi kan fortsaette som altid. Ogsaa selvom de har fortalt os at denne krise ikke har ramt os endnu. Denne financielle krise. Det er selvfolegelig alt sammen planlagt. Som jeg sagde, de vidste det allerede tilbage i tredserne, de har taenketanke der har alle informationer og som hele tiden ser fremad, vurderer hvad der sker i naeste fase af planen, hvad foerer dette med sig, og hvor lang tid det vil tage. Jeg vil fortsaette med dette emne efter en lille pause.!!!!!Mit navn er Alan Watt, og vi bryder gennem illusionerne i det verdenssystem/samfund vi lever i. ( www.cuttingthroughthematrix.com ). Vi taler om hvad der sker naar et system bryder sammen, hovedsagelig fordi dem der regerer og kontrollerer systemet, med deres pengesystemer og forbindelser og infrastruktur, forlader systemet for med vilje at lade systemet kolapse bag sig. Det er sket mange gange tilbage i historien, naar eliten flytter ud. Vi har faaet mange fingerpeg i mange, mange aar at de samme ting ogsaa vil ske for os. Alt det snakkeri om besparelser/maadehold, bliv vant til bespareler og maadehold i et ikke forbrugs samfund. Naa men, hvad tror i det betyder ? Hvad tror i det betyder ? Tror de vi skal laere at opfoere os ordenligt, mens vi laerer hvordan det er at vaere fattig ? Jeg mener virkelig fattig. Lige paa kanten af at kunne overleve. For det de virkelig taler om er et laveste eksistens niveau. Hvad tror i alle disse vel finanserede organisationer under De Forenede Nationers paraply, der har at goere med miljoe og oekologi, virkelig staar/arbejder for ? Jeg har tidligere laest artiklerne fra FN's egne hjemmesider, disse personligheder deltager i disse globale moeder med lederne fra jeres egne regeringer. De har udnaevnte medlemmer fra jeres regeringer siddende som medlemmer af dere bestyrelser, og de har sagt at de aldrig mere vil tillade et land som USA at opstaa noget som helst sted i verden, med dets produktions kapacitet og hvad der foelger med. Det maa aldrig blive tilladt at ske igen. De har alle sagt det samme i forbindelse med dette, alle har sagt det. De oensker at vi alle sammen skal gaa med graes nederdel, ser i, og arbejde med glaede og plante ting, og leve et simpelt landbrugs liv. Maaske gaa tilbage til at tilbede maanen eller noget andet naar det er tid til at hoeste. Det er saadan de gerne vil have os. Og det kan blive til virkelighed, alt kan blive gjort med menneskeheder over tid. Plato sagde, i behoever blot at undervise/indlaere/indoktrinerer en generation og den vil give det videre til den naeste. Den foerste generation vil maaske syntes det er en smule underligt, men hvis du tvinger dem under trusler om vold, vil de med sikkerhed laere det. Og ders boern vil laere og taenke at det er normalt, og fortsaette derfra. Alle disse eksperimenter er blevet gjort i fortiden.

Og som jeg siger, hvis i ser paa hvad der er sket, med de eksempler vi ser rundt omkring, hvilke steder der kolabser/gaar ned, og de saakaldte forfejlede stater o.s.v.. Det kan ske hvor som helst, hvilket som helst sted, med enhver saakalt civilation. Hvilket som helst sted. Saa jeg vil vedhaefte links til disse artikler. I maa selv soege efter dokomentar filmen fra BBC, Requiem for Detroit (https://www.youtube.com/watch?v=KZJ1w9-Umcw) , som i maa se, jeg vil staerkt anbefale at i ser den. Og det samme med dokumentaren fra Afrika, Collapse: Law and Disorder in Johannesburg ( http://vimeo.com/10554065), som jeg ogsaa staerkt anbefaler at i ser. Det er en laerestreg/advarsel til os alle. Og forbind det saa med denne artikel fra den tyske avis, the Deutsche Welle :

Eksperter er bekymrede for at den vedblivende financielle krise og medfoelgende besparelser og maadehold kan medfoere globale sociale uroligheder, hvis situationen forvaerres og befolkningerne mister deres tro og taalmodighed med deres regeringer.

I slutningen af 2008 tegnede General Sekretaer for Forenede Nationer  Ban Ki-moon dystert/grimt billede af fremtiden da han sagde at den finacielle krise – som kun lige var begyndt at faa global indflydelse – kunne foere til sociale uroligheder og politisk ustabilitet og forvaerre mange andre problemer for menneskehdeden.

De Forenede Nationers chef advarede om, at ”dagens financielle krise vil blive morgendagens krise for mennesker” og at chockboelger fra det financielle krak kunne ”medforere andre store trusler som klima forandring, madvarer usikkerhed og forfaerdelig vedblivende og ekstrem fattigdom.”

En maaned senere sagde, Dominique Strauss-Kahn, leder af the International Monetary Fund (IMF) at, ” sociale uroglighede muligvis vil opstaa i mange lande – inkluderende advancerede oekonomier” hvis verdens regeringer fejlede med at reagerer tilfredsstillende paa den financielle krise.

I maj sidste aar, midt i det financielle kollaps, advarede robert Zoellick, der er leder af Verdenbanken om at den financielle krise kunne foere til alvorlige sociale urogligheder. ” hvis vi ikke traeffer passende foranstaltninger, er der risiko for alvorlige menneskelige og sociale kriser med meget alvorlige politiske foelger,” sagde han.

(Alan: Saa giver de os Graekenland som et eksempel, med det sker mange andre steder ogsaa).

Med det gaeldsplagede Graekenland, som oplever perioder med strejker, protester og oproer, og andre regeringer omkring i verden, der begynder at foele vreden fra samfundet omkring dem, saa er den menneskelige krise, som Ban Ki-moon talte om for to aar siden meget taettere paa end nogensinde foer siden den nuvaerende financielle krise – det vaerste siden 1929 – begyndte.

Hunderede tusinder af demonstaranter er bleve mobiliserret overalt i Graekenland over de sidste faa uger af venstre floejs partier og handels forbund som protesterer mod besparelserne, der er blevet vedtaget af den graeske regering med EU og IMF.

Ifoelge dem som organiserer protesterne, saa er Graekenland en en tikkende bombe ” Vi forventer en social eksplosion i loebet af meget kort tid,” fortalte Ilias Iliopoulos, der er generalsekretaer i den Graeske sektor forening ADEDY, til nyheds journalister. Muligheden for af IMF vil stille yderligere krav vil afstedkomme dette.

Og i ved at gaelden, selv om det er en joke naar alt kommer til alt, fordi penge er egentlig en joke i hele det bedrageriske banksystem. Det er en joke. Men det er en magt struktur til at udoeve kontrol, det er saadan det foregaar, selv om det hele er et bedragerisk system. Det er et system praeget af snyd og fusk og det er snyd og fusk der holder denne struktur sammen. Og det er ikke muligt for noget land at betale deres gaeld tilbage. Fordi de laaner milliarder og milliarder, endda trillioner, alle laaner trillioner af dollars eller euros for at lukke et stort gaelds hul med den begrundelse at faa investorer til at begynde at faa tillid til markederne igen. De samme investorer der fik det hele til at krakke sidste gang der var oekonomisk krise, og give disse lande nok penge, saa de kan betale renter af paa deres laan. Det bedrageriske spil har staaet paa alt for laenge. Vi har ikke engang betalt af paa laan fra 2. verdenskrig endnu. Jeg vender tilbage efter en lille pause....................

 Hej folkens, mit navn er Alan Watt, og vi bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i. (www.cuttingthroughthematrix.com) Jeg sammenholder nogle faa ting her for at vise folk hvor spingle vores liv virkelig er og systemet som vi lever i, specielt naar de bevidst/aabenlyst er blevet planlagt af eliten til at fejle. De kunne have holdt disse financielle bobler gaende uendeligt, det har gjort det lang tid, det er virkelig alt hvad aktiemarkedet virkelig er. Det er en masse optimisme. De maa skabe masser af optimisme. Den foerste regel for folk der er involveret i investering og oekonomerne er at de aldrig maa tale om daarlige nyheder til offentligheden. Og derfor lyver de og fortaeller dig dejlige skoenne ting som du oensker at hoere, og du investerer i dem, og det er saadan aktiemarkedet virkelig virker. Og hvis du saa husker paa, at det var praesident Bush selv der stod frem og fortalte den Amerikanske nation at det kunne blive den vaerste financielle katastrofe siden Den Store Depression. Det var et signal som en eller anden havde bedt ham sige, fordi du fortaelller aldrig offentligheden saadanne nyheder, aldrig, ej heller investorerne. Saa snart du fortaeller det saa traekker alle deres penge ud af aktiemarkedet, hvilket medfoerer at markedet styrtdykker. Det er en selvopfyldende profesi. Nogle aar foer dette, hvis nogen kan huske det, sagde chefen for USA finansafdeling, at de ikke ville pumpe flere penge ind i aktiemarkedet som de altid har gjort, jeg gentager altid har gjort. Har du nogensinde undret dig over, at naar amerikanske aktier var nede mod slutningen af dagen, saa blev der pumpet penge ind i markedet ! Og saa ”brag og buldedr' og det gik op igen. Finansafdelingen har pumpet aktiemarkedet op i 30 aar. De har gjort det undervejs hele tiden. Men han sagde at de ikke ville goere det mere, vi vil lade markedet tage sin egen kurs. Og det resulterer selvfoelgelig i at det uundgaaelige vil ske. Det var tid til at det skulle ske. Alting er planlagt paa forhaand. Ingen arbejder alene og bare pludselig tager en beslutning og lader det ske. Det er alt sammen blevet diskuteret paa moeder paa hoejt plan af dem som koerer og ejer hele systemet. Jeg vender tilbage til artiklen fra det tyske dagblad, som taler om at regeringen goer sig klar til folkelige oproer/demonstrationer i forbindelse med at den oekonomiske krise forvaerres. Artiklen siger:

Spaniens stoerste fagforening Comisiones Obreras (CCOO) har talt om at ivaerksaette en generalstrejke for at protestere mod den spanske regerings spareplaner og samtidig frygter at en saadan strejke vil medfoere de samme urogligheder som i Graekenland.

(Alan: Italien har ogsaa skrevet under paa EU/IMF's spareplaner. Alle Europaeiske lande er blevet bedt om at bedt om at underskrive aftaler om besparelser. Jeg vil meget gerne se hvad de egentlig er de skriver under paa. Jeg vil virkelige gerne se dokumenterne for at see hvordan det er formuleret, saa det er klart hvad landene skriver under paa.  Hvad mener de egentlig med spareplaner og bugetter.? Har de en liste over hvad i skal skaere ned paa ?. Vil de indfoere rationering hen ad vejen ? Folkens jeg kan godt fortaelle jer at de vil indfoere rationeringer hen ad vejen. Og jeg taler her om dagligdags ting som mad for at tage et eksempel. Isaer nu hvor De Store Drenge/eliten har vundet deres lange krig med at faa kontrol over de fleste af verdens landbrugsindustrier. De Fem Store Landbrugs/Agri forretninger ejer dem alle. De har alle under deres kontrol/naade. Artiklen siger videre ….

Thailandske soldater staar vagt ved kraftig sort roegudvikling i forbindelse med at modstandere af regeringen braender daek af i den indre del af Bangkok. Thailand har set nogle af de vaerste voldelige handlinger indtil nu, men eksperter siger at dette niveau af urogligheder kan risikere at ske over hele verden.

(Alan: Over hele verden )

Der har ogsaa for nyligt vaeret folkelige demonstrationer mod regeringerne i England, Frankrig og Rusland, som folk optatter som vaerende inkompetente og uduelige i forbindelse med landets financer. Det samme er sket i Japan, Brasilien, Israel, Canada og USA, hvor den regerende elite' har set folk gaa paa gaderne for at demonstrere.

I landene paa Balkan og Oest Europa var der store strejker sidste uge i Slovenien, Albanien, Kroatioen, Bulgarien og Rumaenien – som ogsaa saa sine stoerste offenlige protester siden kommunismens fald.

Thailand har selvfoelgelig set nogle af de voldsommeste voldelige urogligheder med banker, der er blevet sat i brand, angreb paa store forretnings centre og demonstranter kaempe mod bevaebnet politi og militaer. Demonstrationerne mod den voksende afstand mellem rig og fattig og hvad folk ser som korruption i regeringen har ogsaa foert til flere doedsfald.

Fortsaettende kriser skaber frygt for verdensomspaende ustabilitet......

Der er en foelelse mellem eksperter....

(Alan: Ser i, det er igen Drengene/Eliten paa toppen i de store taenketanke, der holder moeder med deres chefer.)

at den dybe vrede der lurer i disse lande vil sprede sig til andre lande over hele verden mod de samme institutioner, de samme folk og den fejlslagne verdensomspaendende kapitalisme.

Modstandere af kapitalisme og klimaforandringer viser et stort banner......

(Alan, selvfoelgelig viser de bannere mod klimaforandringer og kapitalisme. Det er vigtigt at i forstaar den egentlige hensigt, ser i, den venstre orienterede politiske front er stadig Marxister. De tror stadig paa at puste til ilden af misfornoejelse og utilfredshed, faa det til at se saa daarligt ud som muligt, saa folk vil starte masse demonstrationer, og saa hopper de over folkets hoveder, ligesom Bolshevikkerne gjorde i Rusland, og de tager magten og folket har tabt deres indflydelse igen. Det er den maade de goer det paa for at faa magten. Og selv her i Vesten, jeg kender dem der her i landet som giver propaganda til frihed/patriot grupperne. De store organisationer giver vidunderlige artikler til friheds/patriot grupperne, men deres intention/hensigt, med at give rigtige oplysninger om hvad der sker er at faa vreden til at koge, saa de kan etablere en Marxistist, Trotskyist Verdensorden. Det er det der virkelig sker og de fleste mennesker er fuldstaendig uvidende om det. Puste til ilden, tilside saette massernes/menneskers indflydelse som de har udnytttet og derefter tage magten og kontrollere masserne igen. Som jeg siger, saa har i her igen de vel financerede ”modstandere/demonstranter af kapitalisme og klimaforandringer” som bliver financielt stoettet af de store institutioner i USA, bl.a The Rockefellers. Dette foregaar over hele verden.)

Modstandere af kapitalisme og klomaforandringer viser store bannere med teksten ”Kapitalisme Draeber” under en protest demonstration udenfor Den Engelske Bank, i byen London den 1. april 2009.

(Alan: artiklen siger:)

Offentlig misfornoejethed og utilfredshed vokser i lande overalt i verden, mens regeringerne kaemper med at loese krisen

(Alan: Men tror i virkelig at de er ved at loese krisen ? De vidste at det ville medfoere krise da de underskev GATT traktater, ligesom Danmark ogsaa har gjort, de brugte England som proeveklud, som foelge deraf blev forandret til en service oekonomi, efter deres industri blev flyttet til Kina og andre lavt loennede lande. Dengang kom det til diskussion i offentligheden, at en service oekonimi kunne sammenlignes med en hund der svoemmer rundt i et svoemmebassin indtil den loeber toer for energi. En service oekonomi producerer ingenting. Den flytter rundt paa ting. I flyder og padler rundt. Det er hvad en service oekonomi er. De vidste at det ikke kunne fortsaette ret laenge. De har gjort det samme med Canada og USA, vi er nu service oekonomier ogsaa. Alt er produceret i Kina. Hvordan blomstrede Kina op oekonomisk ? Helt af sig selv ? Nej !!!! Kina blev financeret til at blomstre op til at eksistere af Vesten. For cirka 25 til 30 aar siden blev kinesiske uddannet i USA og Canada paa universiteterne, lang tid foer de havde fabrikkerne i Kina, som de kunne vende tilbage og arbejde paa. Og de var Vesten, der gennem GATT-traktaterne, som alle jeres politiske ledere underskrev for at tjene deres overherrer (de rigeste mennesker paa planeter, der kalder sig for eliten og som styrer politikere og politik over hele verden, det politiske system er kun et skuspil for masserne, der er ingen demokrati, hvad i tror er demokrati er for at give jer illusionen af at i har indflydelse paa beslutninger og holde jer i ro, mens de implementerer deres plan/New World Order for fuld kontrol med menneskeheden) Efter GATT traktaten var underskrevet begyndte vestens industrier at flytte til Kina og det blev betragtet og markedsfoert til masserne som vaerende en virkelig god ide' og beslutning. Og jeres skattebetaling i vesten financerede denne overflytning og opbygning af fabrikker og virksomheder overalt i Kina. I har betalt for alt det. Og de skrev ogsaa i GATT-traktaterne, og selvfoelgelig var de med FN (Forenede Nationer) som kontrolinstans, at vi ogsaa skulle betale for opsaetning og evt. driftsunderskud de foerste 10 arr. Denne periode kunne forlaenges, hvis der var driftsunderskud i virksomheden. Og jeg har set hvordan folk reagerer hvis jeg taler om GATT-traktaterne o.s.v., de kikker paa mig med et forunderligt blik og de siger, hvad er det du taler om. De kunne fortaelle mig alt om hvem den seneste Hollywood bimbo var o.s.v., men de kunne ikke fortaelle mig noget som helst om GATT-traktaterne, da de begyndte at koebe deres Kinesiske produkter, og der staar ”Made in China” og de fleste af dem bemaerker det ikke. Kun dem der mistede deres arbejde i de forskellige fabrikker og virksomheder, der blev flyttet til Kina. De fleste mennesker svaevede gennem hvad der skete uden at stille spoergsmaal. ”Jeg har det fint, Bent, jeg oensker ikke at vide noget om hvad der virkelig foregaar. Det er for negativt, det er nedtur mand, lad vaer med at tale om det. Det er for tungt/heavy mand”. Det er hvad de plejede at sige i Hippy tiden i tredserne. Det er tilbage igen, den maade at reagere paa. Naa men, artiklen siger videre her...........

Ustabilitet kan goere at det skroebelige greb som udviklingslandene har med lov og orden kan oedelaegges og kan foraarsage at uro og oproer spredes ind i det internationale samfund” siger Gerald Celente her i artiklen.

Hvad der sker i Graekenland vil spredes verden over, som foelge af oekonomiernes nedtur” Gerald Celente, finansiel og politisk trend forudsiger fra The Trends Journal, fortalte nyhedsmediet Deutsche Welle. ” Vi vil se social uro vokse i alle nationer, som imoedeser gaeldskriser. De mest ioejnefaldende land vil vaere Spanien, Irland, Ukraine, Ungarn efterfuldt af England og USA.”

Muligheden for omfattende social uro, som reaktion paa den fortsaettende financielle krise, har faaet mange eksperter til at frygte for at vendens nuvaerende politiske og sociale strukturer kan staa overfor dramatiske, maaske katastrofe lignende forandringer i naer fremtid.

Fortsaettende uro kan foere til dramatiske haendelser-

Marie-Hélène Caillol, president of the European Laboratory of Political Anticipation har udtalt at vi muligvis vil se en stigning af magt i ekstreme hoejre regeringer, loesrivelse af nogle af de stoerre stater i USA og mere decentralisering af selvstyre i Skotland, Ulster og Wales i England,

(Alan: det er noget af et navn)

fortalte en oekonomisk taenketank nyhedsmediet Deutsche Welle. ”En lignende risiko eksisterer for Kina, hvis oekonomiske vaekst ikke kan overleve en kaotisk udvikling i resten af verden.”

Og det forsaetter om det samme i artiklen. Men tro ikke et minut, som jeg plejer at sige, at Mestrene i denne verden (Masters of the World) ikke var klar over hvad der ville ske hen ad vejen. Selvfoelgelig ser de og ved hvad der vil ske, de planlaegger verden i faser, som en langtids forretningsplan. Alting er for dem en langtids forretningsplan. Femogtyve aar her og halvtreds aar der og saa fjerner vi det hele og flytter. Og i har set den utrolige opbygning af et internt militaer, intert i de saakaldte vestlige lande, og de kalder dem for politi og forskellige andre navne o.s.v., afdelinger af politi, politietsaktionsstyrker, (speciel forces). Og saa har du en haer. For mig ser politiet mere og mere ud som en militaer, deres paklaedning ligner i visse situationer. De har maskingevaerer og resten af udstyret. De er ikke politimaend. Politimaend taler til dig som om du var et medmenneske. Disse politifolk goer det ikke, de kalder jer for civilister. De er blevet traenet til at se jer som civilister, separate fra deres eget broderskab, ser i. Hvorfor tror i de bygger saa store specielle politistyrker op ? De har bygget disse styrker op i aarevis, aarevis og aarevis, selv foer den sidste krise. De er der for at kontrollere befolkningerne naar det hele blive taget ned, hvis der starter social uro o.s.v., ser i. Saa ingenting sker tilfaeldigt. Alting er altid planlagt i god tid i forvejen i taenketankene paa toppen og verdens moeder. Og som jeg siger, vores Mestre (overherrer) som alle vores raadgivere og politikere arbejder for, vender ikke bare det doeve oere til og gaar ud og spiller golf naar de bliver raadgivet om hvad der kommer til at ske hen ad vejen. De tager det meget alvorligt og de forbereder sig til den kommende situation. Som jeg tidligere har talt om, saa har i set alle disse super byer blive bygget rundt om i verden og som endnu ikke er beboet. Hvem tror i skal leve i disse byer ?.

 Jeg har tidligere laest rapporten, en 90 siders rapport som den Engelske taenketank lavede for Forsvarsministeriet og NATO for et par aar siden. Den er stadig i min arkiv section paa min hjemmeside. Og de ser alt dette komme. De skrev at alt dette vil komme til at ske. Og de taler om fortsaettelse af regeringerne og meget andet, og kontrollere oproer til mindre omraader og selv hele byer og saa nedtagningen af det nuvaerende system. De forudser at dette vil ske over en periode paa 30 til 40 aar. Og om ca. 50 aar ud i fremtiden vil denne verden blive aendret fra at vaere et Verdens Globalt System ( World Globalist System ) til en ny type af et By-Stats-System (City-State System) for eliten rundt om i hele verden. De er det de virkelig oensker, hvor der vil vaere hoejt udviklet teknologi, hoejt udviklede videnskabelige samfund og familier som lever diss steder med utrolige bevaebning og tunge vaaben. Mens resten af verden bliver efterladt i et barbarisk system, som langsomt vil uddoe. Det blev ogsa oplyst af USA's' militaer seks maaneder senere, det er ogsaa arkiveret i mit arkiv. I skulle tage og laese det. Dette er de oeverste top taenketanke for militaeret, der bruger al deres forsyn, deres efterretnings indsamling af oplysninger, med alle oekonomernes beregninger ogsaa o.s.v.. I oejblikket blive vi bare kontrolleret og styret, for at se hvor lang tid de kan traekke det ud. De vil gerne traene os til at blive en ny type landsby boender over de naeste 20 til 30 aar, hvis vi er villige til at gaa med til det, og leve paa minimums eksistens paa smaa landbrug. Og leve i en slags Johannesburg rundt om i verden. Det er hvad de virkelig styrer imod. Men hvis det fejler, og de ikke kan faa deres smaa groenne hjernevaskede boern som i oejeblikket bliver traenet til at goere dette. Disse boern vil ikke kende til meget andet. De vil kende til alt om sexuel orientering og alle slags indbyrdes forbindelser o.s.v., fordi de bliver socialt konstrueret/inddoktrinet, men de vil ikke vide noget som helst som de behoever at vide i et industrialiseret samfund. De vil maaske vide hvordan man planter boenner, maaske, maaske. Og de vil vaere meget medgoerlige og laerenemme. Har i ogsaa bemaerket dette ? Det er det de bliver traenet til lige fra boernehaven og op. Saa hvis det virker vil de ikke vaere noedt til at gaa gennem en hurtig overgang/forandring med totale katastrofer til foelge. Hvis det ikke virker vil det vaere planen. Og de er forberedt paa alle noedsituationer af enhver slags, ligemeget hvilken vej det gaar.

Mennesker undre sig ofter over hvordan vi er endt i det rod vi er i nu. Ja, det har at goere med den menneskelige natur, fordi de fleste mennesker er efterfoelgere/tilhaengere og goer som gruppen. Og naar der er en krise vender de sig mod den person der altid kommer til syne paa scenen, som har den bloede floejels agtige tunge/stemme, den vindende personlighed og charmen, og han er i de aller fleste tilfaelde en psykopat. Det er det der sker, ser i. Dem der arbejder sig op i toppen af banderne i Afrika er psykopater. Medlemmerne hader og elsker ham og paa samme tid foelger de deres leder. At hade og at elske, ser i. Og de er bange for ham og dette respekterer de ogsaa. De respekterer ikke mennesker som de ikke er bange for. Men disse psykopater har altid kaempet sig op i toppen af samfunde gennem alle tider. Disse typer af mennesker besaetter i de fleste tilfaelde topposter i samfundet. Alle ved de er psykopater, hvilket synliggoeres i speciel adfaerd og symptomer. Der er en artikel her, jeg har set den foer, og jeg har foer talt om psykopater i regeringer, militaer o.s.v.

Politi Chefs' studier kommer frem til at serie mordere og politiker har mange traek/kendetegn til til faelles

Nyhedsbladet The Examiner 6. december 2009 af Jim Kouri.

Serie mordere og politikere deler traek/kendetegn.

{Jim Kouri, vice-praecident for den Nationale Sammenslutning af Politichefer}

Den foelgende kommentar inkluderer materiale skaffet fra den Nationale Sammenslutning af Politicher fra afdelingen i det foederale Bureau for Efterforskning i Adfaerds analyse

Psykopati er en person forstyrrelse, der viser sig i mennesker, der bruger en blanding af charme, manipulation, trusler/afskraekkelse, og lejlighedsvis vold for at kontrollere andre for at tilfredsstille deres egne behov. Selvom begrebet af psykopati har vaeret kendt i hundrede af aar, leder FBI verden i efterforsknings forsoeg paa at udvikle en serie af evaluerings vaerktoejer, til at bedoemme personligheds traek og adfaerds moenstre som kan kendetegne psykopater.

(Alan: Det er paa tide at FBI har indroemmet dette. Ser i, J Edgar Hoover, der var chef for FBI var en af de vaerste psykopater der nogensinde besad en top stilling i FBI. Fordi ser i, psykopater besidder topposter allesteder. Med alle hans afvigelser, hvilke er almindelig kendte, og der er flere og flere oplysninger der kommer frem om ham fra folk der kendte ham. De besidder top stillinger i alle afdelinger.)

Medmenneskelige egenskaber for en psykopat er, uaerlighed/lyver, overfladisk charme, overvurderet/fantasi om deres eget selvvaerd, patologisk loegner og manipulation af andre mennesker.

(Alan: De har en medfoedt evne til at manipulere andre mennesker. De fortaeller dig hvad du oensker at hoere.)

De foelelsesmaessige kendetegn inkluderer at de ikke fortryder deres handlinger,

(Alan:de foeler ikke skyld.)

Eller skyld, ovefladisk skyldsfoelelse,

(Alan: det er foelelse)

mangel paa medfoelse,

(Aan: for andre)

og mangel paa at tage ansvar,

(A: for deres egne handlinger)

Deres livsstils adfaerd indebaerer en ustandselig soegen efter stimulation.

(Alan: Der deltager ofter i underlige sexuelle forhold, ofte med det samme koen eller boern og andre ting).

Impulsiviter, uansvarlighed, nasser paa eller bruger andre mennesker til at opnaa egen gevinst og mangel paa realistiske maal i livet.

Forskning har demonstreret at i kriminelle, der er psykopater er der forskellige niveauer af psykopati. Alle voldelige psykopater er ikke alle psykopater og ikke alle psykopater er voldelige forbrydere.

De faar andre til at goere deres beskidte arbejde for dem, hvis de faar en hoejere magtposition/job. Jeg vender tilbage efter en kort pause.................Hej, folkens, mit navn er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i, www.cuttingthroughthematrix.com. Jeg sammenkaeder lige nogle ting for at hjaelpe mennsker rundt omkring med at se hvad der egentlig foregaar i det samfund vi lever i. Alle informationer er spredt ud med mange forskellige oplysninger her og der, saa det er svaert at se den egentlige hensigt med samfundet, som eliten styrer menneskeheden imod. Men der er altid en plan for alting. Verden bliver styret i en bestemt retning, altid en bestemt retning. Det er hvad FN (Forenede Nationer) blev skabt til at goere og alle grupper i deres netvaerk, alt for at skabe dette dejlige samfund over hele verden med en elite (overrace/overmennesker) til at herske/styre/kontrollere resten af menneskeheden. Denne elites plan er at leve i superbyer, veludstyret og leve en fuldstaendig forskellig livsstil, som det er svaert at forestille sig. Mens almindelige mennesker ikke er uddannet, men ved hvordan man skal plante boenner. Naa, men jeg vil igen tale lidt om hvad der staar i artiklen om psykopati.......der staar her...........

Hvis voldelige lovovertraedere er psykopater, er de i stand til at angribe, forulempe, voldtage og draebe uden bekymring for legale, moralske og sociale konsekvenser. Det tillader dem at goere hvad de vil og naar de vil det. Ironisk nok, disse samme egenskaber eksisterer i maend og kvinder, der tiltraekkes af hoejt profilerede og magtfulde job i samfundet, inkluderende politiske poster.

Forholdet mellem psykopati og serie mordere er saerlig interessant. Alle psykopater ender ikke op som serie mordere. Men, serie mordere har mange egenskaber som kan sammenholdes med psykopati. Psykopater, der begaar serie mord vaertsaetter ikke menneskeligt liv og er ekstremt afstumpede/forhaerdede i forhold til deres ofre. Men psykopati alene kan ikke forklare de motivationer som en serie morder har.

Hvad der ikke gaar hen i ubemaerkethed er de fakta at nogle af de karaktaristiske egenskaber/traek som serie mordere eller kriminelle udviser ogsaa kan findes hos mange i den politiske arena. Mens politiske ledere ikke bruger fysisk vold, saa udviser de varierende grader af vrede, rasende udladninger i diskussioner og anden adfaerd. De mangler ogsaa fuldstaendig hvad andre kalder for egenskaben/mekanismen der har med ”skam” at goere.

(Alan: og det er fuldstaengig i overensstemmelse med sandheden. Naar de opstiller til et politisk valg, bliver der kastet mudder og sandheder mod dem, skeletterne vaelter ud af skabet, men i vil opleve at intet faar dem til at roedme eller foele skam. Ser i en psykopat har ingen foelelser. De foeler ingen skam. Saa politikere er generelt psykopatiske i deres natur. De spiller spillet med hinanden, mens de alle hoester goderne i form af penge og andre previlegier, som en bande af psykopater. Naar de forlader politik faar de job som direktoerer eller andre hoeje positioner i store virksomheder. Ledere af store magtfulde virksomheder. Og de opnaar ogsaa top poster i militaeret. Militaeret har meget at skulle besvare til offentligheden, naar det virkelig bliver klart hvad det staar for og hvad det indeholder, offentligheden har ingen viden og indsigt i hvad der virkelig foregaar. Der foregaar en masse sado-masochisme, fordi det er en sado- masochistic institution i sig selv. Der staar her i artiklen......

De mangler fuldstaendig den mekanisme der hedder ”skam og skyld”. Enkelt sagt, de flest serie mordere og mange politikere maa mime/kopiere hvad de tror,

(Alan: de observerer andre mennesker og hvordan du reagerer i en situation og saa reagerer de paa det. De er utrolig gode skuespillere. Skuespillere er ogsaa en anden kategori af psykopater, den hysteriske opmaerksomheds soegende psykopat; de soeger ind i skuespiller verdenen. Artiklen siger videre.....)

hvad de tror er en passende reaktion i de situationer som de kommer ud for, saa som sorg, medfoelelse og andre menneskelige reaktioner til udefrakommende impulser.

At forstaa psykopati bliver isaer kritisk/vigtigt for politimyndighederne under efterforskninngen af serie mord og i forbindelse med anholdelse af en psykopatisk serie morder.

(Alan: Og saa videre, og saa videre.)

Psykopater er ikke foelsomme/modtagelige overfor uselviske interview, saa som sympati for deres ofre eller fortrydelse og skyldsfoelse over den forbrydelse som de har begaaet.

(A: De har ikke den slags foelelser

De besidder visse personlige egenskaber der kan blive udnyttet, isaer naar det kommer til deres arvelige narcissism

(A: De er utrolig narcissistiske)

selvviskhed og forfaengelighed,

Det er den maade du omgaas dem og naar du vil hjaelpe ledere af banden. De mindre betydningsfulde politikere samler sig om lederen. Jeg kunne fortsaette og fortsaette, men jeg vi har vaeret igennem mange ting i aften. Det er ikke nok med en time, er det? Farvel herfra mig og min hund Hamish.

Godnat og maa jeres Gud og jeres Guder vaere med jer.

 Links til emner som er blevet daekket i denne undervisnings lektion:

 

Requiem for Detroit

Law and Disorder in Johannesburg

"Experts" Fear Social Unrest as Populations Lose Faith and Patience with Governments

Serial Killers and Politicians Share Same Traits

- Above article at examiner.com

 

  Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:Udenfor Amerika:  PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:
 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)

Denne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier og myndighederne.

 

 

Alan's Materials Available for Purchase and Ordering Information:

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (
Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"