4. oktober, 2010 (#677)

Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Det samfunds System Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN

 

Digt Copyright Alan Watt 4. oktober, 2010:

Saed og blod:

En ode til Kinsey og Fondene der sponserer,

At saette baestet af vold og oedelaegelse fri:

"Samfundet sat til a blive oedelagt – slutningen paa enhver norm,

Ud fra kaos vil en ny designet norm blive foedt,

Kulturindustrien gjorde sit bedste,

Film efter film, flere mennesker uden toej paa,

Computer og internetet udviklede sig i fuld fart,

Og bevidste advarslerne som de kloge havde frygtet,

Smaa film ”Videodrome” for sygelige mennesker derude,

Ingen morale tilbage til at sige ”Saa er det nok”,

Mens porno er acceptabelt og markedsfoerer det snavs,

Ind i sindet af nye afhaengige, der skaber trenden,

Af mestre der programmerer, godt og fjerner,

Sig selv fra udkommet, og siger det handler om,

Voksenunderholdning” raaber de loejnagtigt,

Det hjaelper ikke ofte som Tia Rigg

Udkommet af industrien bekymrer dem ikke,

Voltaget, myrdet af sin onkel, saa hans fantasi blev udlevet,

Afhaengig af porno, han planlagde og myrdede saa,

Hans 12 aar gamle niece, fik sin lyst styret,

Kulturindustrien vil sige, ”Hans egen fejl og dumhed”,

Samfundet oedelagt, dysfunktionel og oemt,

Med moralsk relativitet, raaddent til benet.

Digtet paa Engelst herunder:

Semen and Blood:
An Ode to Kinsey and Sponsor Foundation,
Freeing the Beast of Desolation:

"Society to Be Destroyed - End of Each Norm,
Out of the Chaos New Designer One Born,
The Culture Industry was Doing its Best,
Movie after Movie, More People Undressed,
Computer and Net Moved into High Gear,
Proving the Warnings The Wise did Fear,
Like Movie "Videodrome" for Sickos Out There,
Casualties of Real Thing Increase as They Dare,
No Morals Left to Say "That's Enough",
As Porno is Acceptable, Pushing its Snuff
Into the Minds of New Addicts, Doing the Bidding
Of Masters who Programme, Good at Ridding
Themselves of the Fallout, Saying its About
"Adult Entertainment" They Lyingly Shout,
This Doesn't Help Victims Like Tia Rigg,
The Fallout of Industry Not Caring a Fig,
Raped, Murdered by Uncle, Fantasy Fulfilled,
Addicted to Porn, He Planned and then Killed
His Twelve-Year-Old Niece, Getting His Jollies,
Culture Industry will say, "Own Fault, Own Follies",
Society Destroyed, Dysfunctional and Sore,
With Moral Relativity, Rotten, to the Core"
© Alan Watt Oct. 4, 2010

 

Digt & Dialog CopyrightAlan Watt – 4. oktober 2010 (undtagen Music, Literare kvoteringer, og lytteres kommentarer)Hej folkens, mit navn er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i, www.cuttingthroughthematrix.com. Jeg starter altid min udannelses tale med at foreslaa nye laesere til at gaa ind paa min hjemmeside www.cuttingthroughthematrix.com, hvor i kan finde hundredevis af timer af tidligere uddannelses taler som jeg har givet, og som kan downloades gratis som lydfil. Husk ogsaa, at der paa den side er andre hjemmesider, de er alle mine. De er alternative hjemmesider, hvis det skulle ske at en af mine hjemmesider bliver lukket ned, hvilket af og til sker, eller af andre aarsager. Hvis i bogmaerker siderne vil i altid vaere i stand til at downloade mine sidste uddannelses taler fra en af disse sider gratis. De har alle oversaettelser af de fleste af mine taler paa Engelst. Hvis i vil have oversaettelser paa andre sprog kan i finde dem paa hjemmesiden www.alanwattsentientsentinel.eu og vaelge der.

Jeg tror mine uddannelses taler er de eneste paa internetet, der er afhaengig af lytternes stoette for at faa det til at koere rundt oekonomisk. Jeg kunne reklamere for produkter og tjene penge paa den maade, men saa ville jeg skulle bruge tid paa det , og for ting som jeg maaske ikke kan staa inde for. Men det er saadan systemet fungerer i det commercielle samfund. Det giver mig firhed til at tale om de ting som jeg finder vigtige og uden censurering. Saa det er op til jer lyttere og laesere, hvis i vil koebe mine boeger og DVD'er eller donere, saa jeg kan faa mine udgifter daekket. Der er ikke mange boeger og DVD'er, fordi jeg bruger al min tid paa at give uddannelses talerne, saa folk kan blive informeret om de loegne som de bliver givet gennem nyhedsmedierne, skoler, universiteter o.s.v. om det samfund vi lever i. Det koster en del penge til satelit forbindelse og udstyr m.v.. Jeg bor paa landet i Ontario, Canada, hvor forbindelserne til omverdenen via internettet ikke er saerlig gode.

Jeg haaber jeg kan fortsaette med at videregive de informationer om det samfund vi lever i, som jeg har studeret og iagtatet gennem hele mit liv. Det er ikke fantasi, men taget fra elitens egne bogudgivelser, og deres planer implementeres i vores samfundet dag efter dag. Der er maaske kun kort tid tilbage foer visse hjemmesider vil blive forbudt og lukket ned, maaske og de frie radiostationer. Der er store kraefter og bevaegelser i gang i denne verden for at censurere og forbyde disse informationer i at komme ud til offentligheden. Det bliver gjort under daekke at af vores samfund er truet af vold og terorisme overalt, og at alle der ikke er enige med de siddende regeringers politik og samfundssyn bliver saa betragtet som terrorister. Det saa vi da, de talt om den ”roede trussel” for lang tid siden. Den roede trussel var baseret paa det faktum, at da socialisterne eller Bolshevikkerne overtog Rusland, var der masse henrettelser og de kaldte det for terroren/brug af frygt til at skraemme befolkningen. Det samme skete selvfoelgelig ogsa i Den Franske Revolution; hvor de ogsaa brugte terror og frygt til at skraemme befolkningen. Saa det er der udtrykket kommer fra.

Lige nu bliver verden bevidst og konstant terroriseret, indtil vi alle sammen …. vil finde ud af at vi kommer ind i et nyt samfundssystem. De fleste mennesker vil end ikke bemaerke det, fordi de tilpasser sig hver dags forandringer og accepterer alt der sker for dem. Saa lang tid alle andre accepterer de samme ting paa samme tid, saa tror de at alt er ganske normalt, selvom de ender med at dreje/aendre deres egen mening 180 grader, fra hvad de egentlig selv startede med at mene og taenke. De fleste foelger gruppen og hvad medierne, tv o.s.v giver os af loegn historier og normer. Det er hvad Den Nye Verdensorden handler om. Saa doktrinen er, som jeg siger, du kan ikke faa noget gjort og aendret saa hurtigt som du kan under paskud om krig, ligemeget under hvilken form for krigsfoerelse. Vi har haft krig mod terrorisme, fattigdom, narkotikamisbrug, og krigen mod terrorisme er det store focus lige nu. Og det vil formentlig fortsaette resten af jeres liv, selv for unge mennesker, indtil hele den socialistiske plan, hvilket blot er en gren af ”drengene” der kontrollerer/styrer bankerne, er blevet fuldfoert...... nemlig at etablere et planlagt, kontrollerer og ” lykkeligt samfund”. Jeg vender tilbage efter en lille pause.

Hej folkens, jeg er tilbage og vi bryder gennem illusionerne i det samfunds system vi lever i. Det er virkelig utroligt at teknikkerne til kontrol og forandring aldrig har forandret sig gennem aartier og tusindvis af aar. Det er altid de samme teknikker. Hvis de virkede i oldtiden, ja saa vil de ogsaa virke i dag. Terror er den bedste metode til at faa mennesker til at underlaegge/tilpasse og adlyde og acceptere hurtige forandringer. Professor, Carroll Quigley sagde de samme ting. Han sagde at DET ER LETTERE AT FAA TING GJORT I LOEBET AF 5 AAR MED KRIG – du faar virkelig meget mere aendret – END DU NOGEN SINDE KUNNE GOERE MED 50 AARS PROPAGANDA. - med propagande for forandring o.s.v.. Og selvfoelgelig bruges baade krig, terrorisme og propaganda paa en gang. 

De goer det i skolesystemet. De kan forbigaa den aeldre generation, selv dem der lige har forladt skolen og fokusere paa de nye elever igen, de unge og give den videre indoktrinering i hvad de skal forvente og hvordan de skal opfoere sig, hvordan de skal se op opfatte verdenen omkring dem, og have de rigtige politiske meninger. De kan goere de med hvert nyt hold af elever, opgradere, opgradere, opgradere. Det er en socialistisk indoktrinerings teknik og den virker virkelig godt. Virkelig godt. Tal med ethvert ungt menneske om visse ting, og de vil alle give jer de samme standard svar, som de er blevet indoktrineret med. Det er meget, meget indlysende. Selvfoelgelig er de for unge til virkelig at kunne taenke for sig selv, og det sidste de ville forvente, ligesom enhver generaion, inklusiv jer som lytter til eller laeser dette, det sidste de ville forvente er at de er blevet fyldt med logn historier hele deres liv. Isaer naar det gaelder enhver politisk plan, saa gaar ikke op for de fleste mennesker at de bliver fyldt med loegn. Og hvis jeres foraeldre ikke kunne advare jer, saa vil i tro at alt er i den skoenneste orden og helt naturligt.

Terror er en fantastisk ting som jeg siger. Du kan virkelig terrorisere folk fra vid og sans. Regeringer bruger det som grund til at lave hurtige forandringer, til at fratage rettigheder og frihed fra folk. I dag foregaar det naesten over hele verden. Alle er om bord med den samme plan. Det er meningen de vil indforere et strengt kontrolleret samfund, lige ned til befolknings regulering/kontrol. Alting kommer fra denne plan, saa den vil tage nogle aar at udfoere, indtil de har deres lykkelige utopia med meget faerre mennesker. En del af den maade de goer det paa er ved at sterilisere mennesker – det har de gjort i lang tid – men de oensker at optrappe antallet af sterilisationer og doedsfald. Jeg har tidligere laest artikler om antallet af doedsfald og hvordan de oensker af optrappe antallet af doedsfald. Dette blev naevnt paa et af de seneste Rockefeller moeder. Det var ikke godt nok at de steriliserer mennesker rundt om i verden, sagde Rockefeller, men at de var noedt til at optrappe antallet af doedsfald ogsaa. Folk har virkelig ingen id'e om hvad der foregaar bag kulisserne i det samfund vi lever i.

Saa mange venstrefjoejs tilhaengere, som slaar sig sammen. De er uvidende/dumme folk som slaar sig sammen i grupper. De er blevet indoktrineret og forberedt gennem skolerne til at tilslutte sig disse venstrefloejs grupper. Hvis du siger de samme ting om et par emner, saa er de koebt med det samme og de tror du er en af deres ligesindede. Det er det samme med kristendommen; hvis du siger hallelujah, ja saa kan du sige alt det du vil oppe fra talerstolen. Og jeg er fuldt ud alvorlig naar jeg siger dette, saadan er det i Amerika. Du skal bare sige de rigtige fraser og deres indoktrinering saetter ind og de vil ikke fordoemme dig mere; og saa kan du fortsaette med din egen plan/inddoktrinering af dem. Det er den maade det goeres paa, disse teknikker, i indoktrinerings processen.

Antallet af doedsfald er utrolig. Som jeg siger, vi bliver som mennesker sterile/ufrugtbare i stoerre og stoerre antal. De Forenede Nationer indroemmer dette i deres aarlige rapporter fra deres statistik bureau. De elsker dette. Fuldstaendig ligesom Orwell havde i sin bog 1984; han havde en afdeling for statestikker, der hele tiden kommenterede om alting. Vi havde en i Canada; ethvert land har en nu. Selvfoelgelig kan du ikke rigtig diskutere med statestikker. Jeg mener at kunne huske, at det var en af Roosevelterne der sagde, DER ER LOEGNE OG FORBANDEDE LOEGNE, OG SAA ER DER STATESTIKKER, som foregiver at vaere bekraeftet af videnskaben. Men statestikken for sterilitet i Vesten er utroelig hoej, utrolig hoej, og den stiger hele tiden. Jeg er ikke spor i tvivl om at det sker gennem alle de vaccinationer som folk faar, men ogsaa gennem maden, den GOM-mad (gen modificeret mad) som vi spiser, og alle de pesticider/sproejtegifte som de bruger paa markerne for at kontrollere ukrudt og skadedyr. Og alt dette er godkendt og markedsfoert fra toppen af samfundet. Ikke kun for at faa stoerre afgroeder og holde insekter vaek, men jeg er sikker paa at de er fuldstaendig klar over hvorfor de har valgt disse saerlige sproejtegifte, nemlig at goere skade paa vores frugtbarhed og helbred i helhed.

Her er en artikel som haenger sammen med dette. Det har at goere med roengtenbilleder (X-rays), fordi alle bliver udnyttet – de er vant til det allerede – at blive roengten fotograferet i lufthavnene, naar vi gaar gennem sikkerheds kontrollen. Under paaskud af sikkerhed kan de goere alt med jer.... det aeldste trick i bogen. De roengten fotograferer mennesker og de loej selvfoelgelig om at det kun var overfladisk roengten – DE TRAENGTE IKKE DYBT IND I KROPPEN – Hoer lige her, der er ingen sikker dosering af roengten (X-rays). Spoerg en radiolog. De ved det. Og det akkumuleres i kroppen og effekterne af roengten er akkulative ogsaa. Naar jeres gener og jeres celler er blevet paavirket af dette, kan det ikke aendres igen. I kan ikke aendre det med piller eller hormoner, urter eller andet. Det er sket. Det er bare saadan, skaden er sket. Og selvfoelgelig er en af de stoerste skader ved roengtenbilleder sterilisering/ufrugtbarhed. Artiklen siger flg. …....................

'Regeringen bestraaler Amerikanerne? Mobile X-ray varevogne kommer ud paa USA's gader

(Alan:  De bruger faktisk allered disse mobile x-ray roengten varebiler til at roengten fotograferer borgerne, naar de gaar paa gaden. Jeg er sikker paa at det ikke kun foregaar der. De har gjort det over hele vest Europa. England og Canada goer altid ting paa samme tid).

By Patrik Jonsson / news.yahoo.com / Wed Sep 29Atlanta – For mange der boer i et land, hvor terror spoeger, syntes det maaske som en stor regerings opfindelse. At bruge varebilen udstyret med X-ray udstyr til at scanne koeretoejer ved store sports begivenheder, eller stikprovevis for bomber og smuglergods. 

Men nyheder at USA koeber skraeddersyede varebiler med noget der kaldes backscatter X-ray kapacitet har ophidset folk, der taler for privatlivets fred og startet bekymringer paa internettet om hele regeringens roengten fotografering af Amerikanerne.

” Det faar det virkeligt til at loebe koldt ned af ryggen, da du naturligt og paa ingen maade forventer at regringen skulle goere saadanne ting” (Alan: Lyt lige engang til hvem der sagde dette …... jeg vidste ikke engang de havde dette....) sagde ekspert i privatlivets fred, Frederick Lane fra Vermont, (Alan: Jeg mener, behoever vi denne mand til at fortaelle os det ??? Hvad er en ekspert paa privatlivets fred. ? Uhhh? Hvad er det ??? En ekspert paa privatlivets fred er ligesom en antik ting du tager ned fra hylden ….. fordi privatlivets fred eksisterer ikke mere. Vi ved at der ikke er noget privatliv mere. Og vi ved at vi ikke har nogen som helst rettigheder, naar de bare goer saadanne ting uden videre. Det er retten til magt og rettigheder som de kalder det. Saa de kalder en ekspert paa privatlivets fred ind for at fortaelle os at vores regering ikke skulle goere saadanne ting. Selvfoelgelig har han skrevet en bog....) forfatter af ”Amerikansk privatliv” ”Men juridisk er problemet graensen mellem stat/regerings legitime sikkerheds interesser og det privat liv vi har naar vi koerer i vores biler.

Billerica gruppen, Amerikansk videnskab og ingenioer virksomhed i Massachusetts fortaeller til Forbes at det har solgt mere end 500 ZBV's, eller backscatter X-ray varebiler til den amerikanske regering og andre udenlandske regeringer. Forsvarsministeriet har koebt de fleste til at bruge i krigs omraader, (Alan: Saa tror jeg vi maa vaere i et krigsomraade ????)men USA politi afdelinger har ogsaa sat disse vogne ind for at soege efter bomber indenfor USA's egne graenser, ifoelge Joe Reiss, der er talsmand for virksomheden, som kommenteret i Forbes nyheds margasin. (Alan: Jeg har ogsaa for nyligt laest en artikel, hvor de koerer rundt i London og bruger disse X-ray backscatter varebiler, og de har endnu ikke fortalt offentligheden om det. Hvorfor have det besvaer at fortaelle offentligheden noget??? Hvorfor skraemme dem, de stakkels mennesker, hva ?.

I tirsdags stoppede en anti -terror operation lastbil trafik paa motorvej 1-20 naer Atlanta, hvor hold fra Afdelingen for Landets Sikkerhed (Department of Homeland Security) brugte mobil X-ray teknologi til at checke indholdet af lastbilerne. Myndighederne sagde at aktionen ikke var ivaerksat paa grund af specielle trusler. (Alan: I sidste uge naevnte jeg en anden teknologisk dims, som de ogsaa bruger. Det var en baerbar ting, som jeg tror du kan holde i din haand og som de kan bruge naar de sidder i deres biler, hvor de saa kan de sidde der ved vejkanten, ligsom de goer med hastighedsmaalerne, og roengten fotograferer, X-raye dig naar du passerer forbi. Hvor er det bare skoent, hva ? Det er den verden de dikterer til os... under paaskud om terrorisme.... hvilket de aldrig nogensinde kunne have gjort tilbage i 1970' og 80'erne. De kunne aldrig have afproevet det paa dette tidspunkt, fordi de paa dette tidspunkt ikke havde forberedt/indoktrineret vores tankegang/sind/adfaerd til at affinde os med saadanne ting. Det tager en masse forberedelse for en revolution. Dette er en revolution som du gaar igennem, designet af eliten paa toppen af samfundet. Husk paa at de fleste revolutioner foregaar uden blodsudgydelser.)

Den mobile X-ray teknologi fungerer ved at rette smalle X-ray straaler paa en ting, som f.eks. en bil og saa analysere de straaler der kastes tilbage. Operatoeren kan saa lokaliserer mindre synlige ting, der kunne vare mennesker eller bomber o.s.v..

Backscatter X-ray er allerede en del af en loebende national debat om brugen af det i lufthavnenes sikkerhedskontrol i det der kaldes for, full body scanners. Det bruges allerede i mange lufthave. I den sammenhaeng har myndighederne sagt at de ikke vil gemme (Alan: hvilket de loej om ogsaa..) eller dele de billeder der tages naar folk gaar dennem sikkerhedskontrollen (Alan: hvilket de ogsaa har loejet om) og de vil bruge teknologi til at skjule visse dele af kroppen. (Alan: hvilket de ogsaa har loejet ogsaa ..) Flere har anlagt sag mod myndighederne, da de mener det kraenker privatlivets fred og ikke skal vaere tillladt at bruge.

(Alan: Og saa faar du al snakken fra sikkerhedseksperterne, som alle er fortalere for det som ”en kraftfuld anti-terror strategi”)....Og de paapeger ogsaa at billederne ikke har detaljer som vil vaere pinlige for nogen som helst. 

De omtaler overhovedet ikke de fysike skader som X-rays har. De omtaler overhovedet ikke hvad det goer ved jer i denne her artikel. Utroligt, hva ? Det er den maade nyhederne bliver givet til jer. Ja, det er den maade de giver jer nyhederne. Jeg vil vedhaefte en link neders paa siden, saa i kan laese mere fra de artikler som jeg gennemgaar i denne uddannelses tale ---- hvis EXPLORER net giver mig den hastighed som jeg betaler for, hvilket de sjaeldent goer. 

Alt er blevet overvaaget i lang, lang tid under paaskud af sikkerhed, lang tid foer 9/11, hvor World Trade Centers blev angrebet. Jeg tror virkelig at de har aflyttet enhver som de har oensket at aflytte. Vi ved dette fra den saakaldte kolde krig, hvor FBI (Federal Bureau Ingelligence) fik meget lang snor til at goere lige hvad de oenskede med hensyn til at aflytte folk. Der var bekymring om privatlivets fred dengang ogsaa. Men paa dette tidspunkt, under truslerne mellem Oest og Vest (den kolde krig), var der ikke mange der havde saa meget i mod det, hvis det ikke gik ud over dem. Men jeg er sikker paa at de har aflyttet alle kommunikationsmidler i meget lang tid. Jeg tror endda at de har kontrolleret internettet, lang tid foer de begyndte at tale om det o.s.v. Jeg tror de har gjort de fra begyndelsen. Det er jeg helt sikker paa.. Lige meget hvornaar de fortaeller jer noget, eller at de vil begynde med at goere noget, saa har de allerede gjort det. Her er en artikel, og jeg hader den maade de har formuleret det, fra alle regerings nyheder (allgov news ), Obama arbejder paa en plan hvor man kan aflytte, Skype, Facebook og Blackberrys” Jeg vil laese mere, naar jeg vender tilbage fra en lille pause; det er meget interessant.....

Hej folkens ! Jeg er Alan Watt og vi bryder gennem iillusionerne i det samfundssystem vi lever i. www.cuttingthroughthematrix.com . Vi taler lige nu om at kraenke privatlivets fred og det faktum at vi alle er blevet traenet i at vi ikke behoever det. Mange unge mennesker tror allerede at de ikke behoever det. Selvfoelgelig har de allerede al deres propaganda i gang med at du skal vaere mistaenksom over for folk der ikke vil dele hele deres liv paa facebook. Hmm ! Virkelig ? Og det er helt alvorligt. De unge tror ikke de har brug for privatliv, de vil laegge alt ud paa facebook. De vil fortryde de senere i livet, og de er blevet fortalt at det legalt kan blive brugt i mod dem, men der er ingen der fortaeller dem at de skal stoppe. Mange har fortrudt at de har lagt oplysninger ud paa internettet. Artiklen siger videre her.....Obama arbejder paa en plan til at aflytte Skype, Facebook, Blackberrys

Wednesday, September 29, 2010 / allgov.comObama administrationen oensker at tvinge alle kommunikations virksomheder, at goere det muligt for ordenmagten at faa direkte adgang til deres netvaerk, naar der oenskes etableret en aflytning. En forandring der vil ramme Facebook, Skype, Blackberrys og andre lignende kryterede systemer. (Alan: Jeg har naevnt mange gange i mine uddannelses taler; at tilbage i 1990'erne kom det frem i dagblanden Toronto Sun, jeg tror det var paa det tidspunkt hvor USA og Canada underskrev en aftale om at man ikke laengere maatte saelge flere Telefoner, fax maskiner, computere o.s.v., hvis ikke de var sat op til at myndighederne kunne skaffe sig adgang til dem. Med andre ord myndighederne har i dag adgang til alle jeres computere, telfoner, fax maskiner, printere o.s.v. Og hvor lang tid siden er det, det er lang tid for aar 2001. Det er bekraeftet her...)

Telefon og internet virksomheder er allerede paabudt under loven fra 1994 om hjaelp til ordensmagten med at faa adgang til kommunikations midler (1994 Communications Assistance to Law Enforcement Act) saaledes at ordensmagten og efterretningstjenesten kan lytte med paa folks kommunikation. (Alan: Og det betyder saa, at producenterne skal lave en bagdoer/port som myndighederne kan bruge. Men for nylig har Blackberry med deres krypterede emails gjort det svaerere for myndighederne at opfange emails der kunne have med terrorisme at goere. (Alan: Ohh igen, du kan undskylde al aflytning med paaskud om terrorist planer, hva? Alting.)

Det Hvide Hus har sammen med FBI, Justitsministeriet og Den Nationale Sikkerheds Adeling arbejdet paa en saadan plan der saa kan fremsaette til folketinget (Congressen) til naeste aar.

Som jeg siger, de goer det allerede foer det er fremsat som lovforslag. De goer det allerede, fordi jeg saa en Engelsk dokomentar for 6 maneder siden, hvor lederen af sikkerheds service, som lige var gaaet paa pension, talte om at Skype var lidt af et problem, men at de arbejdede paa at loese problemet, hvilket mener de allerede har loest problemet. Saa der har i det igen. Det er saadan det er. Det er bare saadan det er. Alting bliver brugt og gjort under paaskud om terror. 

Selvfoelgeg bruger de det saedvanlige nonsence/pladder om en samlet indsats – det er hvad det virkelig er – denne samlede anti-terrorisme indsats som begynder, og som er blevet deklareret af statsminister Cameron i England og i USA og alt hvad der foelger med, som noget positivt, fra oplysninger de har indsamlet ,om at der pludselig kunne komme adskillige terror aktioner. Det er hvad i ser i filmen RED OCTOBER, RED OCTOBER kommer altid sammen med kommunisterne. I ser altid de store ting der kunne ske. Eller som det ofte sker i dag, i hoerer om de store oevelser som praktiseres men offentligheden foerst bliver fortalt om senere, naar disse oevelser er udfoert. I faar foerst oplysningerne paa det tidspunkt de oensker at skraemme jer og faa jer til at adlyde. Naa men, det vil blive en samlet indsats over hele verden, med alle efterretningstjenesterne, militaeret o.s.v indvolveret i det. Der staar her i avisen The Guardian – de spiller paa venstrefloejen i de fleste artikler o.s.v......Den Engelske Efterretningstjeneste naegter at USA's advarsler om terror efter nye informationer

USA's advarsler om kommando terror angreb i Europa irriterer Europaeiske embedsmaend, som siger at der ikke er trusler om forestaaende angreb.

Richard Norton-Taylor guardian.co.uk, Sunday 3 October 2010 / guardian.co.uk

 

Omkring 80 mennesker blev draebt i terrorangrebet i Mumbai. USA har advaret om at der kunne vaere risiko for et komando terrorist angreb i Europa (Alan: Det er hvad de siger, der kunne vaere ….. nye advarsler om mulige terror angreb i Europa udstedt af USA var ikke tilfoejet nye efterretnings informationer, sagde kontra-terrorisme, sikkerheds og efterretnings embedsmaend. (Alan: Med andre ord, de var ikke sat i gang AF --- Jeg tror de glemte AF --- af nye efterretninger. Der er ingen nye efterretninger, der siger at angrebet vil ske)

Der syntes uden tvivl, at der har vaeret ”snak” eller opsnappet kommunikation mellem mistaenkte jihadister og al-Qaida sympatisoerer der planlagde aktioner i stamme omraaderne ved den pakistanske graense.

De foerste forslag om hvad der foregik fra US press var at de var i gang med at planlaegge en serie af ”kommando lignende” angreb, noget som de Europaeiske Sikkerheds Ministerier har frygtet siden de koordinerede drab i Mumbai for to aar siden hvor 174 mennesker doede.

Angreb af bevaebnede maend, hvilket kan fortsaette i nogen tid, kunne provokere mere terror end hurtige selvmordsbombe angreb, sagde embedsmaend.

Disse rapporter skal ses i sammenhaeng med et antal kontroversielle angreb som USA foretog med droner og helikoptorer paa den pakistanske side af graensen til Afghanistan

USA's advarsler til amerikanere der opholder sig i Europa tilfoejede ny frygt til befolkningen. (Alan: Husk paa at jeg laeste en artikel, jeg tor det var sidste aar, om alle de store oevelser de skulle have, og at offentligheden skulle vaere uvidende om at det faktisk var oevelser. Ser i, vi mister interesse for alt det der sker, det er ulven kommer, ulven kommer, ulven kommer, roed advarsel, orange advarsel o.s.v., fuld fart paa, alt i hoejeste gear, saa hurtigt som du kan. Vi er alle sammen blevet traenet og loejet for. Vi er blevet traenet med teknikker som i ikke engang kan forstaa endnu.) Kontoret for udlanske affearer opgraderede deres trussels vurdering tin englaendere, der skulle rejse til Frankrig og Tyskland, selvom terror trussels nivauet i Englang var det samme.

Europaeiske embedsmaend gjorde det igen klart i gaar, at de var ”irriteret” over USA for at laekke historier foer de havde skaffet flere oplysninger. Der var ingen beviser paa at en terror handling var planlagt, og efterretningerne blev beskrevet som ”daarligt beskrevet” af en Whitehall embedsmand.

En af dem der forsynede myndighederne med informationer var en meddeler fra Algeriet – som muligvis to gange har vaeret aarsag til at Eifel Taarne i Paris er blevet evakueret to gange. (Alan: Jeg kan god lide alle disse ”maasek” og ”muligvis” og resten af det ….uklarhed … Det er som en huleboer; i ved not huleboeren Bin Laden og alt det sludder. Det er sludder. Men de er noedt til at holde frygten for terror gaaende fordi de har mange ting som de vil forandre i samfundet, flere love, og flere ubehagelige ting de vil goere ved jer. De er ikke begyndt med at undersoege indre dele af folks krop i amerikanske lufthavne, men det vil komme i naer fremtid. I ved nok: VI ER NOEDT TIL AT FORETAGE EN INDRE UNDESOEGELSE AF DEM HR. OG SE IND I DERES MAVE FOR AT SE OM DE SMUGLER NOGET IND, DE KUNNE SKJULE DET I EN KROPS AABNING. Tror i jeg fantaserer her ? Nej, jeg mener det fuld alvorligt, det vil komme i naer fremtid. ! Jeg vender tilbage efter en lille pause..........)

Hej folkens, jeg er tilbage og vi bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i, www.cuttingthroughthematrix.com . Sidste fredag naevnte jeg hvordan USA havde undskyldt overfor Guatemala for de sexuelt overfoerte sygdomme folk fik i forbindelse med medicinske eksperimenter over mange aar. De smittede dem med vilje med syphilis. Nogle af dem der blev smittede var psykiatriske patienter og andre var indsatte i faengsler. De gjorde det baade paa maend og kvinder for at se om de kunne smitte andre mennesker, og saa derefter give dem store maengder af antibiotika for at see om de stadig havde sygdommen og smittede andre.... De testede alle disse ting dengang for at kunne bruge resultaterne til udvikling af krigsfoerelse mod menneskeheden.

Husk paa, at formaalet med al krigsfoerelse er at bruge det mod offentligheden generelt, hvis i ikke var klar over at det er saadan. Ser i, i er alle traenet til at taenke at jeres haer og militaer er der for jer og til at forsvare jer. Det er virkelig hvad i er traenet til at tro paa; det er blevet hjernevasket ind i jer. Og i sidste instant vil de bruge militaeret mod deres egen befolkning. Jeg har foer naevnt de mange forsoeg som de tidligere har gjort i de Europaeiske Lande, isaer England men ogsaa Canada og USA. Jeg har givet jer linkene til informationerne paa internettet, saa i kan se dokumentationen for at det foregaar. Jeg har ogsaa naevnt nogle boeger som i kan laese, hvor det beskrives hvad de har gjort. De har klassifiseret nogle af informationerne, men de har ikke givet os de faktiske oplysninger fra 1970'erne til i dag, selv om i kan see hvordan vi bliver sproejtet (google ordet CHEMTRAILS) med kemikalier fra fly hver dag over hele verden, det er isaer virkelig intenst her i British Columbia, med disse sorte og hvide spor i luften og folk begynder at faa bronchitis, allergier og andre indvirkninger paa deres helbred.

 

USA undskylder for eksperimenter i Guatemala med STD (sexuelt overfoerte sygdomme)

Forskere ansat af regeringen infiserede patienter med syphilis, gonorrhea uden patienternes viden i 1940'erne

By Robert Bazell / msnbc.msn.com / NBC News NBC News 1. oktober 2011

 

Jeg naevnte paa samme tid ogsaa – de har udeladt det i denne artikel her – den kendsgerning at de har brugt de samme slags eksperimenter paa deres egen befolkning og hvordan de endda har brugt PLUTONIUM indsproejtninger paa folk o.s.v. Det er helt utroligt. Saa jeg vil igen vedhaefte et par links nederst paa siden til artikler om disse eksperimenter. Der er ogsaa en video som dokumenterer eksperimenterne paa det amerikanske folk, udfoert af militaeret og efterretnings tjenesterne, ogsaa inssproejtninger med PLUTONIUM. Jeg vil vedhaefter linkene, saa i kan se disse videoer.

 

Plutonium arkiverne

video.google.com 34:40 et aar siden 

Et tanke vaekkende interview me Pulitzer pris vinderen Eileen Welsome, forfatter til bogen PLUTONIUM ARKIVERNE, som afsloerer nogle informationer om hemmelige eksperimteren paa ameriknaske borgere udforet af det amerikanske militaer og efterretningstjenesterne.

An eye opening interview with Pulitzer Prize winner Eileen Welsome, the author of Plutonium files which revealed some of the information about secret human experimentations on American people conducted by American military and spy agencies.

 

Plutonium Arkiverne: Hvordan USA i hemmelighed pafoerte tusindvis af amerikanere radioaktivitet.

Democracynow.org / May 5, 2004

 

Eileen Welsome fra Denver afsloerer hvordan hun som journalist for det lille dagblad Albuquerque Tribune (oplag 35.000) afdaekkede en af USA's stoerste KOLD KRIGS hemmeligheder. USA's regering havde bevidst brugt tusindvis af mennesker som forsoegs dyr ved brug af radiaktiv straalings forgiftning, blandt andet 18 amerikanere, der fik PLUTONIUM sproejtet ind i deres blodbaner.

Men det er den verden i lever i. De udfoerer enorme forfaerdelige eksperimenter paa deres egen befolkning, saa som at sproejte CADMIUM over landomraader i England for at se hvordan de paavirker befolkningen. De har sproejtet de samme metaller og kemikalier i Canada; hele byen Winnipeg blev over sproejtet fra luften i 1950'erne i et samarbejde mellem det amerikanske og canadiske flyvevaaben i en hel uge. Saa fulgte de udviklingen i byen gennem generationer for at se hvordan befolkningen udviklede tumorer og kraeft og hvad der ellers fulgte med. Det virkede virkelig godt folk blev syge; saa jeg tror de var meget tilfreds med deres forsoeg. Det er den verden i lever i folkens. Saa jeg vedhaefter disse links nederst paa siden, saa i kan laese mere om det. I maa tage jer sammen og see disse dokumentar film. Og saa virkelig taenke. Tro ikke at hvad der skete i fortiden er fortid, som det gamle Rom eller noget der ligner. Det er ikke lang tid siden det skete. Der er stadig mennesker der lever i dag, som var en del af disse eksperimenter; og eksperimenterne fortsaetter stadig den dag i dag. I ved ingenting om hvad der virkelig foregaar rundt om i verden. I ved det virkelig ikke. Vi har vaeret globale i lang tid, lang, lang tid foer i overhovedet blev fortalt om det.

Jeg har ogsaa mange gange tidligere talt om kultur industrien og hvordan du bliver tilvaennet til alt som du bliver praesenteret for af kultur industrien. Jeg har talt om de moeder de havde med Raadet for Udenlandske Anliggender ( the Council on Foreign Relations ) og deres hovedorganisation i London, Det Kongelige Institut for Udenlandske Anliggender, (Royal Institute of International Affairs) som de havde i slutningen af 1960'erne, mener jeg det var, hvor de besluttede hvem der skulle udfoere opgaven med, gennem film, drama, boeger, og musik o.s.v at skabe en enslignende global kultur. Med hensy til fortattere, saa tror jeg ikke folk ved at de ansaetter disse i store maengder og udstikker de historier/emner, som indirekte programmerer/indoktrinerer befolkningerne i den retning som de oensker. Det er ogsaa hvad der kaldes for forudsigelig programmering. Hvad i ser i filmene og hvad i hoerer i musikken vil paavirke den maade i generelt opfatter verden paa. Det vil ogsaa forberede jer paa at reagere paa en bestemt maade, den maade som heltene/heltinderne gjorde i filmene, og dermed aendre jeres adfaerd til hvad eliten mener er politisk korrekthed. I bliver hele tiden opdateret via film, musik o.s.v.. Selv jeres egen adfaerd til aendre sig 180 grader, isaer naar alle andre er blevet paavirket med den samme form for indoktrinering og blot goer hvad de blive bedt om at goere... aben ser, aben gorer, som ordsproget siger ….. efteraber.

Jeg har ogsaa talt om elitens anden store plan/hensigt som er at oedelaegge kernefamilien. Det kan i se i deres tidligste beskrivelser – hvis i virkelig oensker at bruge tid paa at gaa dybere ind de tidligste socialistiske beskrivelser - hvor de beskriver de maader kaernefamilien kan oedelaegges paa. Og sexuel morale skulle ogsaa oedelaegges. De reklamerede for ”fri sex ” eller ”fri kaerllighed, som HG Wells kaldte det. Det var i en af de foerste boeger han skrev og som han blev betalt for at skrive af eliten/de store drenge, Milner Gruppen, paa davaerende tidspunkt. Her efter sluttede han sig til Det Fabianske Samfund (the Fabian Society), for at reklamere for ”fri kaerlighed” som han kaldte det. Jeg gennemgik historien om hvordan de proevede dette i 1920'erne, de broelende 20'ere. Det virkede virkelig godt i nogle af de byer hvor de udfoerte eksperimenterne, som i Berlin og Paris. Selv i Shanghai paa et tidspunkt. De introduceret den nye jazz musk, mini skoerterne/laarkorte kjoler og hvad der ellers fulgte med og saa bragte de noegne danserinder ind, og selv sex orgier blev introduceret i Berlin, de ville have masse-orgier ved slutningen af natten. Folk stroemmede til fra alle kunstretninger for at deltage i dette, de syntes de var vidunderligt. Og de socialistiske medier reklamerede for dette avant-garde liv som vaerende den nyeste banebrydende og hippe livsstil. Banebrydende kaldte de det for. Men de talte ikke om konsekvenserne... og brugen af narkotiske stoffer. Det er utroligt at se hvordan de brugte stoffer og narkotika paa samme tid. Men konsekvenserne kom. De havde ikke faaet abort klinikkerne effektivt i gang paa dette tidspunkt og sexuelt overfoerte sygdomme eksploderede. Paa det tidspunkt kunne folk ikke behandles, da penicilinen ikke var udviklet, saa eliten gik tilbage til deres planlaegnings afdeling og renoverede de hele, udviklede p-pillen for jeres skatte penge og saa blev det hele introduceret igen i 1960'erne (hippi perioden o.s.v ) Fuldstaendig den samme destruktive adfaerd, som vaerende hip og banebrydende.

Pornographi var ogsaa en stor del af planen. I forstaar ikke, at hvad i lader komme ind i jeres tanker/sind vil paavirke jer. I ER VOGTERNE AF JERES EGNE TANKER OG SIND. Ingen andre er det. Ingen andre end dig selv. Alle skulle laere og blive fortalt det forer de kommer i skole og naar de kommer i skole. I ER VOGTERNE AF JERES EGNE TANKER OG SIND. I er jeres egen firewall. Denne artikel er om hvad pornograhpi goer ved mennesker. Der kunne formentlig skrives mange, mange boeger om pornographi og dens pavirkning af samfundet. Den paavirker maend og kvinder. Det er utroligt, men artiklerne, og jeg laeste en for 2 til 3 uger siden om, - hvordan unge drenge praktiserede alle mulige former for underlig sex med deres kaerester, fordi de alle havde laert det ved at se pornographi. I maa ogsaa forstaa at pigerne ogsaa har set pornographi igennem deres skoletid o.s.v. , og de vil ofte efterligne det som de ser i fjernsynet og paa film. Det er derfor de udstiller sig selv paa FACEBOOK udklaedt som pornostjerner o.s.v.. Det paavirker baade drenge og piger. Men de vil aldrig finde en partner for livet. De er for dysfunktionelle, og det er blevet bevist fra 60'erne og frem, da den store kultur revolution fandt sted.

 

youtube.com / Kinsey syndrome 

video.google.com / Kinsey's Pedophiles

 

Her er en af de slags sideeffekter som pornographien skaber. En af mange er jeg sikkerpaa. Dette er om en som fuldendte en sexuel akt med drab., men de fleste af disse haendelser er holdt hemmelige. Der er en masse tys, tys omkring dette i advokat samfundet, at nedtone disse ting, fordi de helt klart oensker denne udvikling forsaetter

 

'Jeg har slaaet hende ihjel nu', Onkel paa 38 aar myrder sin niece paa 12 aar, mens han udlever en fantasi fra sin samling af voldelig pornografi.

By James Tozer / 5th October 2010 / dailymail.co.uk

 

(Alan:selv paa internettet selvfoelgelig …. Jeg var en af de sidste der fik en computer og det var kun fordi jeg startede med mine uddannelses taler og gaa paa radio RBN. Alt jeg vidste om internettet var hvad alle andre vidste, fordi jeg laeste i aviserne og de ville hele tiden fortaelle om DER ER SAA MEGET PORNOGRAFI PAA INTERNETTET. Det er selvoelgelig det samme som at sige at det er candy (slik) forbudt candy. Det var derfor de blev ved med at fortaelle jer om det, for at vaere sikre paa at alle kikkede paa det, isaer de unge. Det er defor det stadig er der. Naa videre i artiklen...)

En skolepige blev lokket i en faelde af sin pornografi-besatte onkel, saa han kunne foere sin besaettelse om at myrde et barn. 

John Maden, 38 aar, der havdee downloaded en samling af sadistiske pornofilm fra internettet, lokkede hans 12 aarige niece Tia Rigg til hans hjem under paaskud af om hun kunne see efter hans datter.

I stedet for bedoevede han den godtroende niece, hvorefter han torurerede og misbrugte hende. Herefter stak han hende i maven med en kniv og strangulerede hende med en guitar streng. (Alan: Det var muligvis en E-streng og ikke en G-streng.)

Faa minutter senere ringede Maden til alarmcentralen 999 (Alan: interessant ...999... Det er 911 derovre. De gamle telefoner hvor du drejede naar du skulle fortage et opkald blev 9 til 666, ser i. Det er heller ikke en tilfaeldighed, naa men videre..) hvor han tilstod det forfaerdelige mord paa hans niece, som han sagde han havde gjort fordi han foelte for at goere det. (Alan: det var hvad han fortalte politiet.)

I dag blev han doemt til at skulle afsone resten af sit liv i faengsel for hvad dommeren kaldte hans (ubeskrivelige forbrydelse) i lighed med nogle af Englands vaerste mordere som Ian Brady og Yorkshire Ripper Peter Sutcliffe.

Den trakiske forbrydelse saetter igen fokus paa det perverse pornografiske materiale som enhver kan faa adgang til paa internettet. 

Det vil ogsaa rejse nye bekymringer om Salford sociale service, som havde overvaaget Tia ,og som sidste aar kom i soegelyset i forbindelse med drabet paa et saarbart spaedbarn

Arbejdsloese, Maden var blevet facineret med sadistiske porno film – film der viste udfoerelse af mord – da han downloadede et sygt arkiv af voldelig pornografi og billeder af boern. Dette blev fremlagt i retten i dag. (Alan: Som i ved er de involveret i pornografi. Hvordan tror i de fik offentligheden i gang inden de gav jer pornografien paa nettet ? De startede alt sammen med jeres almindelige programmering, lidt efter lidt, lidt mere porno allesteder, indtil ingen siger noget naar en siger OH, JEG SAA PORNOFILM I DAG og ingen blinker med oejene. Foer i blev tilvaennet ville i have haft en hel anden reaktion, fordi nu finder i ud af noget om en anden, som i aldrig havde taenkt paa foer. I kan ikke lege med disse ting. I KAN IKKE LADE DISSE PORNOGRAFISKE UDGIVELSER KOMME IND I JERES TANKER, fordi de er designet til at faa jer til at blive afhaengige og besatte af pornografi Artiklen siger ….. )

Tia, datter til Maden's soester, Lynne, kom af og til paa besoeg hos sin onkel i hjemmet i Cheetham Hill i Manshester, for at babysitte hans 10 aar gamle datter, og i al hemmellighed begyndte han at planlaegge at udfoere sin doedelige fantasi mod Tia.

Ved undersoegelser af en computer blev der fundet beviser paa intensiv soegen efter hvordan mord kan udfoeres og diverse voldelige tekster. (Alan: Tro mig, enhver der er soeger og ser disse ting paa internettet, bliver observeret af politiet hele tiden. Og de ved hvem der vil begaa forbrydelser, hvem der muligvis vil goere det ene eller det andet, udfra hvad de ser paa, hvoer meget de ser og hvor tit de ser det. De ved alle disse ting. Ser i, de har brug for disse typer fordi pornografi er en del af det der er planlagt til at oedelaegge samfundet – hvilket det naesten har gjort allerede. Og samtidig vil de saa bruge det som undskyldning for kraftig censurering af internettet. Det bliver allerede brugt. I Australien f.eks., har de vedtaget en lov, hvor de kan black liste visse intersider, og den foerste side de lukkede ned var en religioes side om Kristendom, hvor de talte om abort. Helt alvorligt. Jeg laeste artiklen tidligere og det er i Australien.

Den fraskilte far til et barn downloadede ogsaa mere en 2000 billeder af extreme boene pornografi – kilder fra polititet sagde at han havde downloaded de fleste af de billeder der var tilgaengelige paa internettet. ( Ser i, de ved det. De ved ogsa noget ? De har ogsaa foretaget eksperimenter, jeg har laest nogle af dem her, paa unge sexuel forbrydere. De forbinder dem til ledninger – de goer det i Canada. De forbinder dem til sensorer, som maaler reaktionerne i penis, naar de bliver vist alle mulige perverse pornografiske film og billeder. Foer de brugte computeren, brugte de almindelige film og fremvisere. I vil se det i en af filmene jeg talte om tidligere A Clockwork Orange. De fandt ud af at de mennesker der udfoerte eksperimenterne, fordi de ser mere og mere af den slags, selv blev afhaengige af pornografi og afvigende sexuel adfaerd. I kan ikke lege/beskaeftige jer med det. I kan ikke lege med det. Men denne mand gjorde det og saa udlevede han sin lille fantasi, ser i, som han havde set og taget ind i sit hoved, ideen om hvordan det kunne goeres o.s.v..)

Kun 45 minutter efter hun ankom, foretog Maiden et kuldegysende  roligt opkald til 911 for at anmelde hvad han havde gjort.

Politi betjente fandt Tia's nogene krop med hendes haender bundet bag paa ryggen og omgivet af 2 knive og sex legetoej. (Alan: Ja )

Hun var blevet voldtaget og tortureret hvorefter hun blev stukket i maven og til sidst stranguleret med en guitar streng.

Efter at vaere blevet anholdt, paastod Maiden at han havde lyttet til en ”ond stemme” i sit hoved, som kontrollerede ham og fortalte ham hvad han skulle goere (Alan: interessant...)

I dag i retten i Manchester Crown Court indroemmede han voldtaegt, tortur og mord og blev faengslet paa livstid.

Han blev fortalt om at hans forbrydelse var saerlig grov, hvilket betyder at han paa intet tidspunkt kan blive proeveloesladt, hvilket goer ham til en af de 40 fanger i England, som ikke har nogen chance for proeveloesladelse. 

Ved i hvad ? En masse af disse rigtige/virkelige film bliver cirkuleret mellem dommere. Der har vaeret sager i Canada, som de har dysset ned, men der blev taget videoer af hvert mord, og kopier af dem endte saa langt vaek som Hong Kong og Japan. Det var en professor der fortalt mig dette. Saa i kan see, de er alle sammen en del af det. Selvfoelgelig, jo laengere op i systemet du kommer, jo mere afvigende er de. Men de anholder altid dem nederst i samfundet. Dem paa toppen af samfundet, de lukker efterforskningen og daekker over forbrydelserne. Helt utroligt. 

England har virkelig taget ledelsen nu. Det er verdens flagskib og har altid vaeret det siden Milner og Rhodes gruppen gik sammen og dannede Det Kongelige Institut for Internationale Affaerer (the Royal Institute of International Affairs), jeres uofficielle regering med tusindvis af elite medlemmer, som alle har gaaet paa universiteterne i Oxford, Cambridge o.s.v.. De styrer jeres liv... de er den egentlige regering. De styrer og gennemsyrer bureaukratierne og nyhedsmedierne. De styrer alt som du ser og hoerer og hvad du bliver fortalt. De styrer uddannelses institurionerne. De skriver jeres historie boeger til jer. Og de styrer ogsaa dette her. Der staar her.................

 

Eric Pickles (A:  Sikke et navn, var? Hvor fandt de denne fyr, han er en smule for syrlig for mig) fremlaegger ”hjemmestyrer” planer for engelske byer.

Lokale regerings sekretaer oensker at give styring og bestemmelse tilbage til lokal samfundene. 

(A:  Det er igen ideen om kommunitarisme, sammenhaengen mellem borgere og lokalsamfund)

Hélène Mulholland, polititisk reporter guardian.co.uk, Sunday 3 October 2010 / guardian.co.ukEric Pickles, sekretaer for den lokale regering, afsloerede i dag han planer om at introduksere ”hjemmestyre” for store byer i england under nyudvalgte borgmestre. (Alan: husk paa i denne forbindelse, at FN fremsatte en traktat, som blev underskrevet for en del aar siden, hvor de taler om super byer og hvordan de vil eliminere/fjerne national/lande staterne og der ville saa vaere nogle faa super byer rundt omkring i verden, hvor de saa ville have alle boenderne/befolkningerne/mennesker stuvet sammen, naar de bliver fjernet fra landomraaderne. De tror ikke paa at landmaendene har retten til at dyrke jorden. De tror paa at de store internationale virksomheder, som de selvfoelgelig ejer, skal staa for al dyrkning af jorden. Det er sket i Kina. I kan rejse fra by til by i Kina og bare se udyrkede omraader og skove o.s.v.. Saa kommer i til byerne, hvor alle er stuvet sammen. I Kina bliver der nogle gange flyttet 2 millioner mennesker fra landomraaderne til byerne i loebet af en uge, resten af de boender der er tilbage paa landomraaderne. Tilbage til artiklen.....)

Pickles sagde at beslutningen var en del af en stoerre plan med at ”give lokal omraaderne mere selvstyre”, understoettet af et antal halv officielle myndigheder til at overvaage standarder/maalsaetninger og deltagelse i den lokale styring. (Alan: jeg vender tilbage med mere efter denne lille pause...)

Hej folkens, mit navn er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det samfunds system vi lever i www.cuttingthroughthematrix.com , vi er lige ved at afslutte en artikel om kommunitarisme. De har allerede diskuteret hvad det er de goer og indfoert det i de mindre samfund, men nu skal det opsaa indfoeres i de store byer. Der staar her, meget interessant......

Pickles gjorde det ikke klart i dag om der ville blive kraevet en folkeafstemning under ”Tory planen ” for valgte borgmestre, eller om denne plan ville blive paalagt de mindre samfund.

Hi folks.  This is Alan Watt and we're Cutting Through The Matrix, just finishing up the last few minutes and reading an article about the communitarianism.  They have already discussed what they are doing, and implemented what they doing for the small communities but now they are going for the big cities now too.  It says here, it’s interesting…

Men han insisterede paa at han oenskede at se en slags borgerlig ledelse, som foregaaet af Joseph Chamberlain i Birmingham i slutningen af 1900 tallet, blive indfoert i moderne store byer, saa som Newcastle, Liverpool, Bristol og Birmingham. 

Saa jeg tror vi er paa vej tilbage til det feudale system, hvor du adlyder dine overherrrer. Det var selvfoelgelig hvad Carroll Quigley sagde, ET NYT FEUDALT SYSTEM VIL STYRE OG REGERE VERDEN. Det er hvad det er designet og planlagt til at goere. Det er den verden de planlaegger, hvor direktoerer vil styre jeres liv, i stedet for de gammeldags fyre i rustninger, der drak og spiste i sotre maengder. Saa det er en slags ny feudallisme. De har frataget alle jeres rettigheder i begge tilfaelde. Saa i vil blive styret i jere lille lokale soviet - ”soviet” betyder ”hersket af kommiteer/udvalg/raad”. De vil kontrollere om du foelger spillereglerne og er politisk korrekt, hvis du evt. er noedt til at komme i skole for at faa aendret dine holdninger og meninger, saa de passer ind i samfundet. Det vil komme i fremtiden. De er allerede klar til det. Offenligheden er klar til det. Alla de unge mennesker er alle klar til det og de vil syntes det er ganske normalt, naar det bliver indfoert.

Det ville blive indfoert meget hurtigere i USA, hvis det ikke lige var fordi de har brug for USA til foerst at finansere de fleste projekter rundt om i verden. Naar dette er tilendebragt vil det hurtigt blive indfoert der ogsaa. Det er saadan de goer det. De har brug for den amerikanske militaer maskine til at erobre resten af verden ogsaa. Den har stadig en stor opgave endnu. Og hvad er det for en opgave de skal udfoerer ? Ser i, der er mange projekter som USA stadig er planlagt til at skulle udfoere. En af dem er at USA muligvis skal angribe Iran. De er under pres fra Israel til at goere det. Selvfoelgelig kom Senator, Joe Lieberman og Howard Berman frem og tog en snak med sin ven. De er alle for krigen og at angribe Iran foerst.

 

Obama presset til at overveje angreb paa Iran

Senator Joe Lieberman, Congressman Howard Berman siger at USA maa saatte tidsgraense paa sanktioner mod Iran

Yitzhak Benhorin /30 sep.2010 / Israel News  / ynetnews.comHusk paa at der er ingen forskel paa den hoejre eller venstre politik der foeres, fordi de talte om at goere dette for angrebet paa 9/11 World Trade Centers, med projektet for et New American Century group. De ville foerst angribe Iraq og saa Iran, og efter dette ville de saa angribe Syrien. Og saa vil alle deres fjender vaere udslettet, ser i. Eller, demokratiseret, som de kalder det for. I en af deres propaganda videoer, som var udgivet af denne front organisation, men som i virkeligheder er en del af den parallele regering som styrer verden, siger de at de bringer revolutionaerer demokratier ‘revolutionary democracy’ til disse lande. Saa hele ideen med at invaderer dem var under paaskud om at indfoere revolutionaere demokratier. De har brugt ethvert paaskud og undskyldning gennem tiderne for at invadere disse land og roeve og draebe dem. Dette er virkelig grotesk. De goer det ikke for at taemme barbarerne eller for at bringe civilitation til babarerne. Nej, De goer det for at bringe ”revolutionaert demokrati.. VI ER HER IKKE SOM KRIGSFOERENDE MAGT, MEN FOR AT BRINGE JER DEMOKRATI, med tanks og kanoner og klynge bomber. Saa enhver, der ikke er klar til dette deres nye verdens system NEW WORLD ORDER – MED FORENEDE NATIONER SOM CENTRUM er noedt til at blive aendret og justeret, saa de passer ind, eller bombet synder og sammen. Og det er hvad de goer. De kan ikke have konkurrende lande, der lever sammen i fred og fordragelighed. DER KAN KUN VAERE EN (UN-UNITED NATIONS) SOM PAA FRANSK UN, BETYDER ”EN”.Fra min hund Hamish og jeg her i Ontario, Canada, siger jeg godnat og maa jeres Gud eller Guder vaere med jer. 

Link til emner som er blevet gennemgaaet i denne uddannelses lektion:

 Plan Underway to Wiretap Skype, Facebook, Blackberrys

British Intelligence Denies US "Imminent Terror" Warnings

US Had to Apologise to Guatemala for Purposely Infecting its Citizens With Syphilis, Gonorrhea etc. for "Experimental" Purposes

Video Documenting Some of the Experiments on Americans by US Military and Spy Agencies--Including Plutonium

and: How the U.S. Secretly Fed Radioactivity to Thousands of Americans

Americans X-Rayed by Mobile Scanners

Report on the Reality of Porno Industry and Kinsey's Agenda-Driven Data:
The Kinsey Syndrome video

Kinsey's Paedophiles video

Communitarianism--Back to Feudalism, Mayors of "Super-Cities" and Britain is the Flagship as Always for the World to Follow

Obama under Pressure to Strike Iran

  Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:Udenfor Amerika:  PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:
 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land) 

 

Alan's boeger og cd' er og ordre informationer:

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (
Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"

 

Denne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier og myndighederne.