2. September 2010 (#656)
Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Den Verden Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN

Digt Copyright Alan Watt 2. September, 2010:

At vaere tynd er paa mode naar du er under rationering

Lyt og vogt dig for din egen skyld:

Til sidst vil besparelser og gaelde mad

Hundredevis af lastbiler, korteger, ankommer dagligt,

Bringer mad til byerne saa millioner kan overleve,

Alle mulige forskaellige laekkerrier, groensager naensomt plantet.

Plejet og groet, ting vi tager for givet,

Efter mange aar med nok, mange vil blive overrasket,

Rationeringer vil komme, tiderne vil blive vanskelige,

Besparelser vil blive voldsomme, ligesom i fattige lande,

Hvor korupte regeringer slaar ned paa konfrontationer,

Under daekke af “Lighed” herskerne har bolden,

Champagne parties, god mad, de har alt,

Offentligheden er vant til at tingene er saadan,

Men i Hedonisme siger alle, ”De kan ikke mene mig”

Den kontrollerede menneske flok ignorerer faresignalerne,

Politikere vil loese problemerne, det er deres job, ikke mit.”

Den tynde overflade af hvad vi kalder civilisation, vil blive revet vaek meget hurtigt,

Oproer, tyverier og mord, grusomme og ligetil,

Ligenu gaar de op i de kendtes sladder,

Budbringer af daarlige nyheder, jeg advarer om hvad der vil komme.

Digt og dialog copyrighted Alan Watt 2. september, 2010 (undtagen musik, litterere kvoteringer og lytternes kommentarer.

Hej,folkens, jeg er Alan Watt og dette er Cutting Through the Matrix, vi bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i. Jeg starter gerne med at sige at i kan gaa ind paa min hjemmeside www.cuttingthroughthematrix.com, som er min hjemmeside. Der er hundredevis af gratis taler som jeg har givet gennem aarene og som i ogsaa kan downloade. Jeg faar ikke nogen betaling for det arbejde jeg har med at udgive disse informationer og andre udgifter til hjemmesider o.s.v. Jeg har ingen reklamer og reklamerer ikke for nogen ting, saa jeg kan tale om et hvilket som helst emne uden at blive censureret. Derfor er jeg afhaengig af donationer og at folk koeber mine boeger og DVD'er, hvis jeg skal blive ved med at fortsaette dette arbejde. Der er informationer om hvordan, nederst paa siden.

De boeger jeg skriver er forskellige fra det i normalt hoere, for Lenin og andre sagde at historie er sludder. Det er i bund og grund noget sludder og er fordrejet fra de egentlige haendelser. Historien er altid skrevet af sejrherrer, og den er skrevet af private organisationer, fuldstaendig ligesom The Royal Institute of International Affairs som skrev hele Stor Britaniens historie over de sidste 150 aar. Selv foer de havde dette navn, skrev de skoleboegerne, saa i alle sammen ville blive hjernevasket ind i en falsk forhistorie, og alt muligt, om lighed og fair play. Ingenting har aendret sig, fordi du lever i politik, en politisk verden, hvor du har private organisationer, utrolig magtfulde, som manipulerer begivenheder, verdens begivenheder, og saa sikre de sig at deres egne historikere nedskriver den politisk korrekte version, som de oensker fremtidige studerende skal laese og tro paa. Det er saa enkelt, er det ikke ? Det er ikke svaert. Naar du ser paa skolernes studieplander og de obligatoriske studieboeger, har det altid vaeret de samme forfattere/distributoerer, saa de er sikre paa at det passer ind i deres system. Alle bliver undervist i det samme sludder. Ligesom vi gennemlever i dag, hvilket er fantatisk, virkelig; en massiv forandring til et Borg/robot samfund, grundlaeggende et kontrolleret samfund, et autoritaert samfund. De sagde at saadan maatte det vaere. Demokratiet er doemt ude, i et post-demokratisk samfund. Det er for langsomt og for besvaerligt, siger de/eliten. Der bliver undervist i autoritarisme af eksperter, du er blevet traenet til at lytte til enhver der bliver kaldt for en ekspert, ser du, enhver der bliver praesenteret med autoritet paa et autoritaert TV, eller nyheder, eller videnskabelige udsendelser, eller noget der ligner. Det er saa let at goere. I de gamle antikke tider brugte de praester. Specielle praester ville komme op og tale til folket, og du ville adlyde, fordi han var den udvalgte overst i herakiet med speciel indsigt i mystiske ting og ritualer, og du var ingenting, og det har egentlig ikke aendret sig i dag. Det er det samme der foregaar. Store planer og hensigter og vi har ikke meget at skulle have sagt for at paavirke beslutningerne. Som jeg sagde i gaar, regeringer har forandret sig saa meget at du end ikke kan komme i kontakt med dem. Du kan ikke komme i kontakt med dem. Du kan ikke komme i kontakt med nogen top ministerier mere og klage over noget, fordi du maa gaa gennem et utal af bureaukrater foerst. Lag efter lag af buresukrater og afdelinger, og du gaar rundt i cirkler, fordi som jeg siger det er slet ikke meningen de skal servicere dig. Det er der for at bevare de kraefter der styrer verden, de store internationale organisationer, som Carl Quigley sagde ville vaere blandt de strukturer som ville udgoere det nye feudale system. De kalder det for offentlig/privat partnerskab. Og i har vaeret regeret under denne form i lang, lang tid. Det private partnerskab er med internationale virksomheder, som teknisk set, og jeg tror der er, en stor virksomhed paa toppen af det hele, styret af de rigeste mennesker paa jorden. Men paa overfladen ser det ud som om der er konkurrence, som beroliger jer en smule. Jeg haaber i vil koebe mine boeger, fordi det er dyrt at goere hvad jeg goer. Og det er utrolig tidskraevende. Men jeg er noedt til at goere det, fordi vi gaar gennem saa utrolige forandringer i verden og de fleste mennesker tilpasser sig bare som Darwin sagde at de ville. De ved fuldstaendigt hvordan de skal foere folk ind i de nye forandringer. De traener de unge i at tro at alting er ganske normalt, og det goer de. Og de bliver ogsaa programmeret til at acceptere den naeste del og den naeste del, som er begravet i deres underbevdsthed, selv saa tidligt som fra dengang de gik i boernehave, blev ideer programmeret til hvad de ville opleve senere i livet.

Processen er videnskablig indoktrinering, og det er ikke kun for boernene. Naar du forlader skolen, fortsaetter det igennem blade og boeger, fiction er en stor del af den maade forudsigelig programmering af folk foregaar paa. Film nu til dags, alle er visuelt orienteret. De fleste folk kan i dag ikke laese en bog helt igennem. Og saa er der video. Det er interesssant, at hvis du oensker at tage dem over paa frihedskaemperens side, er du noedt til at tilpasse dig og kopiere hvad de er vant til at see paa fjernsynet, med bestemte bevaegelser fra side til side og ansigt til ansigt. Ikke mere end 2 sekunder af gangen. Det er saadan boern bliver traenet med tegneserier. Hvis du ikke ser paa tegneserien i 3 sekunder mister du traaden af hvad der blev sagt, eller handlingen. Og det er virkelig den eneste maade. Du er noedt til at bruge den samme maade som de er bleve traenet paa for at komme igennem med dit budskab. Og selvfoelgelig vil du aldrig faa den samme professionelle financering og produktion, som de store drenge/eliten giver dem. Ikke til at beskrive. Vi tager de fleste ting for givet, som jeg siger. Vi er blevet opdraget til at vaere egoistiske, som Bertarnd Russell sagde vi ville blive traenet til at blive, og selvoptagne, hvor verden drejer sig om mig, ser i. Saa de fleste mennesker er saadan. Det betyder ikke noget hvilken klasse de tilhoerer eller hvilket sociooekonomist omraade de tilhoerer. De tror alle at verden drejer sig om ”mig”. Og jeg vil vaere pa sikker grund, og naar staten/regeringen (Homeland Security) tager rettigheder vaek, og saa videre, ja, saa mener de ikke mig, og hvis de mener mig, saa vil de ikke finde noget de kan bebrejde mig, fordi jeg er god, Jeg er god og opfoerer mig ordenligt. Men define'r lig hvad god er i et samfund/system der bygger paa moralsk relativitet. Define'r god for mig ? Ser i, at vaere god er hvad de fortaeller og lovgiver som vaerende korrekt paa et hvilket som helst tidspunkt. Og det kunne vaere de modsatte i morgen eller i naeste uge, med et pennestroeg og en ny lov. Og de fleste folk vil, som i Orwell's bog og film, 1984, vil staks indordne til denne nye normal, fordi gruppen kan ikke lide at vaere alene. Du er en del af gruppen. Og du ved, hvis du staar udenfor gruppen, ser de paa dig og siger baah, uhh, uhh, ser i. Saa alle kan lide og vaere en del af den store gruppe, og det er problemet med samfundet. De er alle klar til at leve i kommuner, og jeg har haft shows om det, og noget af historien bag denne ide'/plan. Der er store sider, med paraply organisationer, som alle er sammenkoblet med Forenede Nationer ( United Nations ), financielt stoettet af store funde, der har at goere med det der er planlagt for fremtiden. Og det blever allerede ivaerksatt, det kommunale samfund. George Bush Senior var den foerste leder, der naevnte det offentligt til det amerikanske folk, kommunarisme. De oensked ikke at sige kommunisme, ser i, fordi nogle mennesker kan huske hvad kommunisme er/var. I dag ved de fleste folk det formentlig ikke, tror jeg, saa ingen ville have saa meget i mod det. Jeg har endda moedt skoleboern, der talte om kommunisme, og de syntes det var en fantastisk id'e. Det er hvad de er blevet traenet til at taenke i skolen, en fantastisk ide' , du ved. De ved intet om masse slagtningerne af hele befolkninger som er foregaaet gennem tiderne. (se utube The Russian Story). De har ingen ide' om at en lille klike/gruppe regerer haarhaendet over massive befolkninger, lever som konger paa toppen, mens folk nedenunder skal skrabe og spare for at faa tingene til at haenge sammen. Ti til elleve aar for at faa en telefon lagt ind i huset efter du har ansoegt om det, og saa videre. Og de er noedt til at bestikke folk paa hospitalerne, saa sygeplejerskene vil skifte det beskidte sengetoej paa familiemedlemmer der var inlagt. Det var ganske almindeligt. Det er ikke bare et rygte, jeg kender folk der har vaeret paa besoeg i Polen og Czechoslovakiet og andre lande ogsaa. De var noedt til at bestikke personalet for at faa det gjort. Og alt dette kommer her ogsaa, naar besparelserne saetter ind, ser i. Fordi besparelser betyder korruption. Og grunden til det betyder korruption er fordi du er korrupt paa toppen. Jeres sytem er totalt korrupt. Dem paa toppen tilhoerer den stoerste mafia/bande paa planeten jorden, under Forenede Nationer,( United Nations). I tilhoerer Council on Foreign Relations (raadet for fremmede relationer) og de er det nye feudale systems overherrer/diktatorer. Dem i de store virksomheder som er partnere med dem er stoerre chefer og har mere og skulle have sagt end politikerne nedenunder, som Caroll Quigley sagde de ville vaere. Og med dette nye feudale system som i alle bliver traenet ind i, og det betyder ikke noget hvem i stemmer paa politisk. De vil putte enhver lille politisk skuespiller foran jer, og det har de gjort i aartier. De ejer enhver politiker og udfaldet bliver i sidste ende det samme ligemeget om du stemmer til venstre eller hoejre.

Og planen er helt klar med hensyn til de lande som de endnu har erobret/styrering over, de faa lande som har holdt fast i deres egne kulturer og stadig tror paa det at have en nation, et niveau af nationalisme for at beskytte folket. Det er et naturligt instinkt, ser i. Hvis du har familie oensker du at beskytte familien. Udvidelsen af familen er stammen og udvidelsen af stammen er nationen. Naar det hele bliver oedelagt i krigen mellem nationen og familien, er det hele naesten slut. Og for dem som ikke ved det endnu, saa er det planen og maalsaetningen for de store drenge/eliten. Og har hamret og banket globalisering ind i hovedet paa os alle sammen, taenk lokalt og handel globalt og alt det der, eller taenk globalt, handel lokalt. Alle disse smaa slogang der blev lavet af Madison Avenue, og som blev betalt store summer af penge for det, for at faa alle disse smaa idee'r programmeret ind i jeres hoveder, mens de reklamerer for en groen plan, som vil reducere levestandarden, saa i kun lige kan overleve, selvfoelgelig undtagen dem paa toppen af samfundet, som indfoerer planen.

 Den paa toppen af samfundet ser ikke dem selv som psychopatiske. Det kan ikke se at de goer noget som helst forkert. De mener det er ret og det er rigtigt. De mener de er denne planets beskyttere, overlegne i forhold til alle andre, og dette skulle vaere indlysende for enhver, paastaar de. De er paa toppen og du er i bunden. Det retfaerdiggoer de under det Darwinistiske kodeks. Som jeg siger, at proeve at komme i kontakt med disse mennesker er umuligt. Det var det samme i Sovjet Unionen. Teknisk set havde de alle disse klage ministerier og bureauer, men du gik derind for egen risiko, fordi de kunne ikke lide at du kom der. Nu har de din identitet/nr og du er en klager/modstander. I vesten blev vi i lang tid moedt med humor. Vi blev moedt med humor naar vi havde noget at klage over, og ogsaa en smule alvorlighed, naar de sagde, vi vil proeve at kigge paa sagen o.s.v.. Men der skete aldrig noget. Den store plan med samfundet fortsatte bare der ud af. Jeg har observeret og levet gennem utrolig meget af denne plan i mit liv, og der er ingenting der slaar personlig observation. Du behoever egentlig ikke boegerne for at see hvad der er sket, hvis du er lidt oppe i aarene, og saa see hvad der sker i dag. Alt du behoever at goere er at se paa hvad der sker i dag, og spoerge dig selv, hvor er dette planlagt til at ende. Hvor det er, hvordan det er indlysende, hvilke retninger alting gaar imod, saa behoever du ikke planlaeggerne/eliten til at fortaelle det. De kommer ikke og fortaeller noget foer end det er gjort og er faerdigt. I kan se hvor det hele er planlagt til at ende. Og folk der ignorerer Forenede Nationer (FN) og ikke vil laese sig igennem, og jeg ved det er haard og svaert, bunker og bunker og bunker af aftaler/traktater og love og regulativer, som de har udstedt siden slutningen af 2. verdenskrig, vil ikke vide og forstaa det der foregaar og er planlagt for fremtiden. Det er en form for dobbelt taenkning, naar folk tror de har en nation, de statig har en nation, det er dobbelt taenkning naar i skal til folkeafstaemning. Og ind kommer politikeren fra det andet parti, og i sparkede det sidste bundt af politikere ud fordi i ikke kunne accepterer den politik som de foerte, og nu haaber i saa det nye hold politikere vil foere en politik for folket. Grunden til at i stemmer dem ind er haab at de vil gore det godt, er det ikke. Og det er ogsaa foragt for de sidste politiker i stemte ud, som loej om alt det de lovede, og tingene bliver vaerre og vaerre, og i bliver mere og mere globale. Det er dobbelttaenkning, fordi de goer det, og naar de nye politikere er valgt ind, vil i se aftale efter aftale, efter aftale blive underskrevet af de nye politikere, via Forenede Nationer (FN). (husk f.eks. hvor mange gange danskerne stemte nej til at komme med i EU, det samme gjorde Irland og andre lande, ingen oenskede det kommunistiske enevaelde, som Europa er i dag. ) Engang i mellem, vil de kommenterer en lille smule i nyhederne, som ingen forstaar og ikke fortaeller noget som helst paa den maade det er formuleret. Men det er med fuldt overlaeg at det goeres paa den maade.

Det er ikke meningen at i skal informeres om hvad der virkelig sker, dette integrations system af hele verden. Her f.eks, hvor de vestlige lande har faldende befolkningstal, maa de starte massiv indvandring, siger de, for at betale af paa de nationale gaeld. Hoer lige her, jeg kender personligt ingen der har vaeret skyld i national gaeld. De eneste der ser ud til at fortsaette med at laane og laane er dem der er placeret overst i regeringerne, og ingen spoerger befolkningerne om det er en god id'e at goere det eller ikke. Der er ingen mulighed for indsigelser her. Der er ingen konsultation af befolkingen. Og endda, i de saakaldte primitive samfund/stammer sidder de og diskuterer det, saa alle kan faa et ord med, hvis de skal tages store beslutninger for samfundet. Og de skal alle vaere for eller imod en beslutning. Det goer vi ikke engang, men vi tror vi er civilicerede. Vi tror vi er bedre end de primitive. Vi tror vi er bedre fordi vi gaar til folkeafstemning. Det stikker deres haand op for at stemme. Naar i gaar til folkeafstemning stemmer i paa nogen i tror i kender og ved hvad de staar for, men de er placeret der af de store drenge/eliten for at fremme deres planer for fremtiden, hvor i vil blive deres slaver, hvilket i saadan set allerede er. Og i gaar alligevej hen og stemmer til folketingsvalg fordi ? Politokerne faar at vide hvad de skal sige til befolkningen under valgkampen, lov dem det og lov dem dat og lov dem dut, meningsmaalingerne siger og blah, blah, blah. Og som jeg siger, naar de er valgt ind, begynder de at underskrive alle disse internationale aftaler/traktater, der er juridisk bindende, og de bliver haandhaevet lige ned til de lokale omraader. Og folk undrer sig over at der er mere og mere indblanding fra kommunen/staten omkring alle mulige ting som baeredygtighed ( sustainability ) .

Jeg laeste artiklen fra Forenede Nationer (FN) hjemmeside, fordi mange frihedskaempere i samfundet, ved hvad der foregaar, hvor de vil aendre brugen af Agenda 21, saa folk ikke vil goere modstand/indvendinger, naar planerne fra FN via staten og kommunen kommer til deres lokale omraade med alle deres planer om baeredygtighed paa forskellig omraader. Saa gaa til FN's hjemmeside og soeg paa ordet baeredygtighed ( sustainability ) og du vil se alle de forskellige afdelinger af det samme udyr/monster. De vil kontrollere hele verden. Hen af vejen vil de ogsaa afskaffe retten til at have privat ejendom. Og de vil endda uoeve kontrol med hvad du kan leje, hvis du ikke opfoerer dig ordentlig, som en form for straf. Selve internetten, som selvfoelgelig vil udfoere alle bankforetninger og mange andre ting, vil blive censureret og koblet fra, hvis du ikke opfoerer dig ordentligt og ikke er politisk korrekt, foelger deres samfunds dagsorden. Og hvem har sagt det og hvornaar blev det sagt ? Grundlaeggende sagde Bertrand Russell tilbage i slutningen af 1940'erne, at der ville blive udstedt en ny slags/type penge. Penge er kun et vaerktoej, som vi maa tro paa. Og han sagde at det nye ville blive en form for kredit, der vil blive givet til hvert enkelt individ fra regeringen hver uge. Du vil ikke kunne spare kreditten op, saa hvis du ikke bruger kreditten i loebet af ugen, vil du blive nulstillet og faa en ny kredit den naeste uge. Og selvfoelgelig skal du ogsaa betale leje og for alle andre previlegier, og gebyrer og CO2 afgift. Og hvis du bliver koblet fra p.g.a daarlig opfoersel vil du ikke vaere i stand til at koebe noget, ikke engang mad. Det vil alt sammen blive kontrolleret via internettet. Og Bertrand Russell sagde at det ville blive brugt som en form for afstraffelse og social kontrol. Social kontrol er meget vigtigt. Vi har en afhaengighed for ting/redskaber. Mennesket er en skabning som har overlevet ved brug af redskaber. Mange af dem noedvendige og gode. Og vi fik TV og som Skinner sagde, hvis du vil forandre samfundet og adfaerd, saa giv samfundet noget nyt, som ikke var der foer. Og du godeste, se hvordan TV'et har aendret samfundet. Se hvordan det aendrede familien og oedelage den ? Aendrede det ikke hvordan de unge opfoerer sig. ? Og de har tilvaennet os til alle at respektere og tro paa eksperter, eksperter, eksperter, og igen eksperter, som Lord Russell sagde. Folk kan ikke goere noget som helst uden at faa raad fra en ekspert. Og vi tilpasser os hele tiden. Jeg vender tilbage efter en lille pause.

 Hej, folkens, jeg er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i (www.cuttingthroughthematrix.com). Jeg gennemgaar lige nogle smaa sandheder, som ofte bliver glemt, fordi vi har for vane at ignorere det store billede, naar vi dagligt bliver bombaderet med masser af daglige nydheder om katastrofer, eller mulige katastrofer, eller mulige smitsomme sygdomme der truer. Muligvis det ene eller det andet. Og den lejlighedsvise boreplatform (oliekatastrofen i Golfen) og andet stof, for at holde jer distraheret fra hvad der egentlig sker i verden. Enhver regering har nu repraesentanter, sommetider et helt panel, der er ansat paa fuld tid og som tager til moeder i FN, Forenede Nationer, og diskuterer planer o.s.v for deres specielle omraader. Forenede Nationer har afdelinger/ministerier, der svaere til alle landes ministerier. Allesammen og de bygger/planlaegger alting. De arbejder sammen med dem og kommer tilbage og underskriver traktater/aftaler, saa de bliver til lov. Saa ser i, de har ignoreret de enkelte landes suveraenitet for lang, lang tid siden. Og det var ogsaa meningen med det hele. Og alle der underskrev, deklarationer ved Forenede Nationer (FN) i San Francisco for alle lande, vidste dette. De skrev en del om det paa dette tidspunkt. Escott Reid var en mand i Canada, der udgav en bog, en forfaerdelig titel, jeg tror titlen var En Canadisk Diplomat ve Forenede Nationer, eller Minder, blah, blah, blah. Og han boede i Toronto. Han hjalp med at skrive alle dokumenterne sammen med Alger Hiss. Han sagde i hans egen bog: tag ikke fejl, hvores maal er en Verden Regering. Disse folk var meget aabne omkring det paa dette tidspunkt. De oenskede ikke blot en Verdens Regering, men en verden ledet af eksperter. De oenskede ikke at indsaette folk fra de nationale regeringer, som ville kaempe og diskutere og have forskellige synspunkter o.s.v., da de ville repraesenterer befolkningen. De oenskede helt klart et effektivt ikke demokratisk system. De sagde at det var tid for eksperter til at styre verden. Og det er alt i faar i dag, eksperter, eksperter, med deres falske forudsigelser, og alle mulige ting, ser i. Paa den maade kan de faa deres planer gennemfoert. Og de kan ogsaa goere krav paa flere og flere af jeres penge til deres programmer. Husk ogsaa at de vil distribuere hoej levestandard til hele verden. Det har de gjort i aarevis. Nu oensker de at goere dette hurtigere. Disse mennesker taler om Afrika i De Forenede Nationer, fattige afrikanerne o.s.v., og forresten de er ogsaa meget bekymrede for kvinderne i afrika. Derfor behoever de speciel uddannelse for kvinder. Men vaer opmaerksom paa, disse mennesker er de stoerste tilhaengere af racehygiejne. De er de stoerste racister i nogensinde vil moede. Og elite tilhaengere som i nogensinde vil moede. Nogle af dem i toppen af FN er negre/sorte selv. De tror paa Darwinismen. Og naar du tror paa Darwinismen, har du noedvendigvis ikke nogen forbindelse med de folk du blev foedt sammen med. Og folk fatter det ikke. Det er ren og skaer eliteudvaelgelse. Og de tror paa at udslette/udrydde dem der ikke passer ind, dem der er for mange af. Jeg kan ikke se at de opfoerer fabrikker i Afrika. De vidste for mange aar siden at de ikke ville bygge Afrika op. Men der er blevet overforet penge ind i andre projekter. Og de penge der bliver foert ind i Afrika gaar til Internationaler virksomheder, der starter op der, som deres anden eller tredje base. Vi lever i et stort bedrag, husk, de siger vi er boern. Du kan ikke tale til den almindelige befolkning, de er boern, virkelig, virkelig !!!! Se paa dem derude med tatoveringer og deres ringe, som haenger ud fra deres navle. Og du kan ikke kende forskel paa prostituerede og normale kvinder mere. De har alle sammen den samme paaklaedning. De ser alle sammen paa de samme musik videoer/tv. De er blvet fortalt/inddoktrineret til at goere saadan. Grundlaeggende hvad der er sket er at de har stoppet vores naturlige opvaekst til voksne mennesker. Folk er blevet fikseret i en alder som svarer til en 15-aarig resten af livet. Det er saadan det ser ud, og jeg mener det alvorligt. Det er den maade folk er blevet fikseret paa. Maendene/drengene er det samme, det er sport, sport, sport. Indtil den dag de doer ser de paa sport/konkurrence, vild med dans og hvad der ellers er. De ser paa internationale virksomheder, som ejer store sports hold, hvor drengene bliver betalt millioner hvert aar for at kaste eller sparke en bold rundt. Noge som boern goer. Noget som du normalt vokser fra naa du bliver aeldre. Og de vidste at de ville goere det, fordi H.G. Wells talte om det for lang tid siden. Ser i, naar det tager jeres mandlighed/manddom, saa kan i kun opleve den gennem andre. Andre der gennem sport og film forestiller at vaere jeres stamme/familie, og som kaemper med andre. Fordi i jeres eget liv har i overhovedet ingen magt. Og i bliver federe og federe med alt den fast food/grillmad i spiser og alt det alkohol i drikker. Og der er i, i weekenden, naar i ser paa jeres sport eller film og ser i jer selv som en kriger et par dage. Sikke en joke, sikke en jok. ! Alle er blveet manipuleret af videnskaben og videnskabelig indoktrinering, inklusiv alle deres psykologier . Det er en stor del af det, den stoerste del af det heler. Her er en artikel som jeg laeste op i august maaned, artiklen var fra Activist Post, og den var om 10 tegn paa at USA er ved at blive et tredje verdens land, og de forklarede foelgende:

USA haenger i en tynd traad fra at have Foerste Verdens Status/First World Status. (Alan: det er faktisk sket. Jeg har laest andre artikler for jer, som viser det.)

Tynget af gaeld, engageret i krige paa adskillige fronter og med en tiltagende politistat paa hjemmefronten, faldende produktion og vilde valuta udsving, alt dette truer USA's fremtid.

(Alan: Activist Post giver jer den generelle beskrivelse af rangliste systemet for Verdens Status dato, og den gaar tilbage til 1950'erne. Det var paa det tidspunkt de udgav disse retningslinier for IMF (International Monetary Fond/Internationale Valuta Fond) o.s.v)

De har inkluderet lande paa forskellige stadier af oekonimisk udvikling.

(Alan: Og, nedgang i oekonomien, jeg vender tilbage efter en kort pause)

Hej folkens, jeg er tilbage, og vi bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i (www.cuttingthroughthematrix.com ) Jeg gennemgaar hvad der foregaar i verden. Den virkelige verden. Og i er blevet styret af De Forenede Nationer (FN) og dets underliggende massive infrastruktur i hele jeres liv, og enhver stoerre lovgivning der er vedtaget i ethvert land fra ansaettelses aktivitiet, til bygnings kodeks, elektriske installationer, blikkenslager installation, og alle mulige forskellige ting, alt kommer fra De Forenede Nationer. Alt, mad, love, alting. Og folk er overhovedet ikke klar over det. De bliver distraheret og afledt af oohhs og aahhs. Hvad er oohs og aahs ? Oohs og aahs er de ting som medierne/nyhederne kommer med for at skraemme jer en dag af gangen, og saa er det glemt den naeste dag. Der er tusindvis af disse skraemme kampagner, men de forklarer aldrig hvorfor tingene sker for jer og jeres lande paa laengere sigt. Det forklarer de aldrig overhovedet.. Og videre her er nogle af de tegn paa at et land er i tilbagegang i oekonomi og levevilkaar, ligesom i tredje verdens landene.......

1. Stigende arbejdsloeshed og fattigdom: arbejdsloeshed antal, mad billetter, konkurs/tvangsaktioner af huse fortsaetter med at saette rekorder i antal. (Alan: Bade i USA og andre steder.) Denne grimme sandhed af dette antal blev for nylig vist, da 30.000 mennesker moedte op for at soege om offentlig husly i East Point, GA for 455 udbudte lejligheder. Slagsmaal startede, folk besvimede af at vente i koe, og kampklaedt politi kom til stedet for at styre de vrede, fattige mennesker

(Alan: det minder mig om filmen og bogen, Soylent Green. Soylent Green blev skrevet og udgivet og reklameret af de store drenge, for at skraemme jer om overbefolkning og hvad der ville ske, o.s.v., fordi den aktuelle titel paa bog versionen af filmen Soylent Green var Skab Rum, Skab Rum. I filmen Soylent Green viser de jer de massive bulldozere tingester, kaempe tingester, der bare skovler folk up, folk der demonstrerer i gaderne om mad. Der er ikke noget nyt under solen, ser i. Det er alt sammen forudsigelig programmering.)

2. Oekonomisk afhaengighed: USA sluttede aar 2009 med en gaeld i forhold til GDP med paa 85 % ifoelge Den internationale Valuta Fond (IMF) (Alan: en anden privat virksomhed, der er ejet af Internationale bankfolk, og som er sat op som en del af FN, men stadig er privat. Det er FN ogsaa, det er en privat ejet virksomhed) Den nuvaerende tendens forventer at USA vil ende paa 94% i 2010 og paa 98% 2011. Et niveau paa 90 % er blevet IMF's knald eller fald niveau for lande, der haaber at kunde komme ud af deres gaeld ved oekonomisk vaekst. Hvis regeringens gaelds byrde kommer over 90% af GDP, nedsaettes den oekonomiske vaekst saa meget, at vaekst ikke laengere er en mulig loesning for at reducere gaelden, og i saadanne tilfaelde instisterer IMF paa stramme bugetter og maadehold. (Alan: det var hvad de instisterede paa i England, i USA, Canada og andre lande. Det er allerede sket, men de falder fuldstaendig i traad med den plan de har lagt for verden, bugetdiciplin og maadehold og nedskaeringer paa alle omraader. Er det ikke besynderligt ogsaa, at naar du er nedtrykt og udenfor og du er sulten og bange, saa saetter regeringerne skatterne yderligere op, med den begrundelse at vi skal beskytte miljoeet og baeredygtighed og mange andre ting. Hvorfor goer de det, naar i allerede er nedtrykte og har stramme bugetter, arbejdsloeshed o.s.v ? I forstaar det ikke, men det er en del af en stor plan, ser i, som eliten har, Det er Arhundredet for Forandring, Forandring. Ikke forbruger samfundet, hvor det mest af jeres disponible indkomst vil blive brugt til at betale gebyrer og CO2 kuldioxcid skatter og meget andet. I vil komme til at betale for det privilegiet blot at faa lov til at leve. Og jeg er fuldstaendig alvorlig naar jeg siger dette til jer.) I kan google det og finde oplysninger om The Millenium Goalt for Agenda 21, et af de mange navne de bruger for deres planer for fremtiden. I kan see de taler der er blevet holdt og de traktater/aftaler, der er blevet underskevet. De er bleve underskrevet af jeres lokale regeringer, saa de kan indkraeve endnu hoejere skatter hen af vejen, som jeg naevnte tidligere. Alt planlagt til minste detalje.)

3.Indskraenkninge af borgernes rettigheder: Almindelige dagligdags rettigheder (Alan: det er for tredje verdens status) Naar almindelige rettigheder fratages borgerne, er det ofte et tegn paa et forestaaende kollaps af samfundet. I takt med at borgernes vrede stiger som en reaktion paa daarligere oekonomiske tilstande og politisk korruption, indskraenker regeringerne borgernes politiske frihed og almindelige borgerlige rettigheder. (Alan:Well, det er allerede sket )

America er ved at blive et land ligesom Kina, som har en af de laveste score/bedoemmelse ifoelge Freedom House. I Amerika bliver private diskussioner og bevaegelser/foreninger overvaaget/aflyttet, fri tale bliver kontrolleret og indskraenket til kun at vaere politisk korrekt. Friheden til at forsamles for at protestere skal godkendes af regeringen, og uafhaengige tanker og meninger som stiller spoergsmaal til det politiske system, bliver i stigende grad set paa med mistaenksomhed. (Alan: Ja, i maa alle sammen tilpasse jer i et samfund, hvor der ikke laengere eksisterer demokrati. Og forresten, de ved hvordan de faar folk omkring jer til at vende sig mod jer, alle de folk der oensker at vaere som resten, hvilket de allerede har gjort i Kina. Social accept og social udstoedelse, det er hvad de skaber). En sidste indikator er naar regeringen instisterer paa at hemmeligholde deres egne handlinger. (Alan: Det har vi ogsaa. Vi ved overhovedet ikke hvad de beslutninger regeringen tager indbaerer.) naar nye systemer bliver skabt for at overvaage hvert enkelt menneske det meste af dagen. (Alan: Det vil blive til konstant overvaagning af hvert enkent menneske, det er deres planer. Det har de tidligere fortalt os)

4.Stigende politisk korruption: Naar politisk korruption bliver accepteret som vaerende det normale, er der en god chance at dit land kan sidestilles med et tredje verdens land. Folketinget og de store instutioner bliver set paa med stoerre og stoerre mistillid fra befolkingen. (Alan: det er det de kalder det paa toppen, I har en krise i tillid. Det er der de vil lyve overfor jer, vi kan ikke skabe en tillidskrise hvis skandalen opdages.) Vi er paa en rekord lav tillid til folketinget, kun 11% af befolkingen har tillid til at folketinget goer et godt job. Det er nu indlysende for alle iagttagere, at de store virksomheder direkte kontrollerer planerne/hensigterne i Washington – meget lig hvordan det foregaar i tredje verdens landene.

(Alan: Og det er sandheden. Naar de indvaderer tredje verdens lande, selv i Iraq, ligemeget hvor de gaar ind med deres grund til krig, saa ser i De Store Drenge fra de internationale virksomheder loebe rundt og stjaeler/tager alt rigdom i landet, mineraler, olie, o.s.v, med deres egne private haere. Og Forenede Nationer siger ikke det mindste til det. Det er alt sammen en del at det. Der er en artikel her fra de Britiske aviser fra et par dage siden, hvor politikerne i England, ligsom de forrige politikere, og de forrige foer dem, modtager penge fra Lobbyister. Saa i har normal korruption blandt politikerne. Politikernes personlighed er korrupt fra starten. Det er saadan systemet virker. De bliver bestukket. Ser i, de kontrakter som regeringerne kan give, forbundsregeringen, er i stoerrelsesordenen af billioner og trilions af dollars, afhaengig af landets stoerrelse.Vi taler om store pengebeloeb. Saa bestikkelserne er store og mange og de kommer i brune papir poser. Brian Mulroney indroemmede dette var sandt. Vi havde en retssag, en hoering i Canada. Vi havde disse hoeringer, forespoergsler, hvor politikere paa et tidspunkt, efter den falske krise om separation af Quebec var ovre, indroemmede at de fik disse brune konvolutter, uden navn, skubbet ind under deres doere hver og hver anden dag, fulde af kontanter. Skatteydernes penge, kontanter. Og det er foregaaet i en uendelighed. Saa, artiklen siger:).....

5. Militaer der patruljerer i gaderne. Indfoerelsen af en politisat er varemaerket i de fleste Tredje Verdens Lande, isaer i tider med et hurtigt oekonomisk kollaps. Amerikas erklaering om krig mod terror har skabt en konstant trussel mod Den Nationale Sikkerhed, der har tilladt at militaeret er blevet sat ind paa amerikansk jord. En udvidelse ovenpaa krigen mod narkotika, og som har skabt en sammensmeltning mellem militaeret og det lokale politi, hvor militaere vaaben og taktiske midler bliver brugt mod amerikanske borgere i en kaskade af voldsomme og voldelige konfrontationer mod ikke voldelige lovovertraedelser. Militaere checkpunkter/razziaer bevaeger sig laengere ind i landet, vaek fra meningsfulde graense kontrol funktioner, (Alan: Det er sandt, og den amerikanske kystvagt flyttede 50 miles ind i landet, det er et par aar siden. Og jeg ved ikke om de er rykket yderligere ind.. Saa.).. Militaere kontrolpunkter rykker laengere ind i landet, vaek fra meningsfuld graensekontrol, og en fuldstaendig tilstedevaerelse af militaeret i amerikanske byer er blevet planlagt af Den Amerikanske Militaere Krigs Skole. (Alan: og de har haft simuleringer/oevelser paa hvordan saadanne aktioner skulle foretages. Alt er planlagt, saa militaeret kan saettes ind paa det rigtige tidspunkt, hurtigt og effektivt.)

 6. Forfald i infrastruktur: 46 af 50 stater er paa kanten af bankerot, byer mister strommen og er moerkelagt, asfalt veje gaar i oploesning og erstattes med grus, og nationale buget nedskaeringer medfoerer at studerende er uden laerere, skolematerialer, eller fuldtids studier. Dette er almindelig ting som i vil se, naar i rejser gennem Tedje Verdens Lande. (Alan: Jeg vidste dette ville ske for mange aar siden. Det var tydeligt hvad der ville ske. Og:) ….

7. En middelklasse der forsvinder: Under det sidste fomandskab i kongressen, diskuterede de at en famlie med en indkomst var en solid middelklasse familie. Men registrerede data viser at mindre end 15% af familier tjener over $100K, og kun 1,5 % af familierne tjener over $ 205K. Forskellen i indkomst mellem rig og fattig er steget med stor fart og flere og flere middelklasse familier/folk traeder hver dag ind i gruppen der klassifiseres som fattige. Kaempe store forskelle i inkomst er hvad Tredje Verdens Lande er beds kendt for.

8: Devalluering af valutaen: (Alan: det er inflation. De kalder det for kvantitativ aflastning. Det lyder som en med en masse daarlig luft i tarmene, der proever at komme op fra stolen. Og artiklen siger) Vaerdien af nationalbankens pengeseddel (US dollar) har mistet 96% af sin vaerdi siden begyndelsen af Federal Reserve i 1913. (Alan: Og det er virkelig saadan det hele er designet til at gaa med renteudgifter og laan. Saa koebekraften er faldet med 96%.) Vaerdien af dollar er baseret paa dens forsyning i cirkulation og i mindre omfang efterspoergslen efter disse dollars. I de sidste 3 aar, er pengepolitikken (inflationen) gaaet

op. Det kan diskuteres om dollaren er blevet Amerikas top export, som verdens reserve valuta, og hvis den urolige dollar bliver fjernet som verdens reserve valuta, hvilket Forenede Nationer og IMF nu foreslaar, saa vil det resultere i at forespoergslen falder og vaerdien paa dollar vil falde yderligere.

9. Styring af medierne: En regering der goer deres indflydelse gaeldende og censurerer nyhedsinformationer er en del af Tredje Verdens Lande. I nogle lande er medierne aabenlyst ejet af staten. I amerika , er privat ejede medier ikke saa balancerede og forskellige/alsidige som det umiddelbart ser ud til;(Alan: det har de faktisk aldrig vaeret) konsentrationen af ejerskab har medfoert censur, naar nationale og virksomheds interesser har overlappet hinanden. Afstraffelsen af hoejt profilerede efterforsknings journalister, saa som Wiki Leaks bliver foretaget, selv om loven om internet censurering og kontrol blev holdt tilbage, saa bloggere kan forblive anonyme. Slutningen paa internet neutralitet skaber et betal for at lege system, som kan foere til yderligere regeringers/staters og virksomheders og meningsdannelse. Cyber/internet sikkerhed initiativer er det sidste soem i kisten, saa hele den frie bevaegelse af information kan blive overvaaget ligesom internet systemet i Kina for ”identitets kontrol” (Alan: Det er noejagtig hvad praesident Obama har foreslaaet, faktisk, din egen internet identitet til at logge paa enhver ting paa nettet, for dine bankforretninger og alt andet du foretager dig.) Paa gader og straeder, har politi staten og medie kontrol, nu medfoert en stigning i arrastationer af folk der videofilmer politiet. Det er et kaempe slag mod borgernes rettigheder ( First Amendment rights) og foto journalisters rolle, som oensker at dokumentere politiets adfaerd under offentlige politi opgaver.

(Alan: saa, saadan er det. Den naeste er selvfolgelig:)...

  1. Kapital kontrol: mange nationer har indfoert kapital kontrol samtidig med at deres oekonomier kollapser. (Alan: Vi har allerede oplevet det) i Argentina og Venezuela da de forsoegte at beholde de resterende rigdomme indenfor deres egne graenser. The SEC (sikkerheds oekonomisk raad) har allerede planer, som goer det muligt at tilbageholde penge paa folks bankkonti under en finansiel krise, mens den sidste nye HIRE lov (HR 2487) giver restriktioner paa hvor meget kapital amerikanere kan foere til andre lande. Nogle oekonomer mener nu at den nationale gaeld er saa stor at kongressen er noedt til at tvinge privat kapital til at investere i USA's finansafdeling.

Og alt dette fortsaetter i en uendelighed. Jeg vil vedhaefter en link til artiklen, nederst paa siden, og i skulle proeve at laese artiklen, fordi den indeholder alle de ting/signaler, der bekraefter hvad jeg lige har gennemgaaet. Og det er overhovedet ikke nye signaler. De er veldokumenterede, som vi har brugt i aartier med andre lande. Og det ligger i kortene at de vil skabe denne form for lighed. Og i maa forstaa hvad det er de/eliten taler om, naar de siger lighed. De oensker ikke at afrikanerne skal have det samme som i har. De oensker i stedet at i kommer ned paa den levestandard som afrikanerne har. Og jeg mener dette fuldstaendig alvorligt, naar jeg siger dette. De fortaeller os det. Jeg laeste dele af artiklerne sidste aften udgivet af nogle at beurokraterne placeret hoejt oppe i De Forenede Nationers heraki, Maurice Strong og andre, og de siger at der aldrig nogensinde kan eksistere et land som USA igen. Det bedste som de sagde de kunne goere er at demontere infrastrukturen, demontere fabrikkerne, demontere hele USA's mulighed for at faa oekoomisk vaekst igen, fordi det er daarligt for miljoeet og for mennesker. Hvorfor? Fordi ser i, naar vi har det godt, og vi har penge, gaet hvade der saa sker ? De siger vi formerer os. Helt alvorligt, helt alvorligt. Det er hvad der ligger til grund for det mest af det hele. Og i hundrede af aar har eliten holdt moeder for at tale om uhyggelige haendelser og om hvordan de skulle overleve. De er allerede kommet til den konklusion at de ikke kan redde alle mennesker, saa med de tilstedevaerende resourcer i deres ejerskab, og videnskaben, og skatteydernes penge, hvordan kunne de saa overleve for dem selv. Saadanne moeder holdes loebende hele tiden, og de bliver opdateret ved hvert globalt moede, som de holder for sig selv. Bare saa i lige er klar over det.

For en maned siden, og jeg har mange gange tidligere advaret jer om, at al den overflod af fastfood og mad som i tager for givet og spiser hver dag, hurtigt kan blive rationeret, saa der vil blive mangel paa mad og vand. Saa er i paa den, i vil hurtigt sulte ihjel og der vil ikke vaere tid til at diskutere alle mulige ting.

Og vi har set det globale, dette globale feudale system, som Quigley kandte det, og han gik ind for dette system. Han var historiker for CFI Counsil on Forign Relations (raadet for udenlanske relationer) Han sagde at systemet ville blive styret af dette nye feudalistiske system, hvor lederne af de store virksomheder ville vaere de feudale overherrer. Det har de vaeret de sidste talvtreds til treds aar. Og naar de overtager verdens madforsyning, i ubemaerkethed, som en lydloes krig, de fleste krige foregaar i ubemaerkedhed. I ved ikke engang at det sker og er sket. Og de er helt alvorlige naar de siger de vil skabe mangel paa foedevarer. De kan godt lide at i har jeres almondelige dagligdagsvarer i forretningerne. I ved mad er der bare i supermarkederne, de fleste mennesker taenker ikke over hvordan. Jeg naevnte for et par maaneder siden hvordan de manipulerede aktiemarkedet, de store spekulanter, isaer med priserne paa korn. Hvordan kan du have et fair og lige system, hvor der er motiver til store fortjenester, hvor du kan tilbageholde ting for at faa priserne til at gaa op og saa frigive dem igen.? Eller du kan goere som det er blevet gjort foer. Jeg ved ikke om i er klar over at EU European Union bortkaster hvad de kalder smoer, sukker og kartoffel bjerge, det er det de kalder dem. Naar der er overproduktion, saa smider de disse foedevarer i den engelske kanal for at holde priserne kunstigt oppe. Offfentligheden bestemmer ikke priserne, goer de ? De fleste af landmaendene er glade. Det er regeringerne, der goer dette. Mad er meget, meget vigtigt. Naar, de stopper forsyningerne til byerne, vil i faa tildelt jeres smaa rations kort. I vil stadig syntes at alt er i orden, i kan taende for jeres fjernsyn, og saa har i faat jeres ration for den dag. I vil omstille jer meget hurtigt. De fleste folk vil omstille sig fuldstaendigt. De unge vil afgjort omstille sig meget hurtigt.

Ser i, en del af det er ogsaa, at de unge ikke kan tro paa at de aeldre/voksne vil goere saadanne ting mod dem, ogsaa selv om de er opdraget til ikke at respektere de aeldre. De aeldre er der for at tage sig af dem. Det er en naturlig ting for mennesker, at tage sig af de unge. Saa de unge tror paa det, selvom de samtidig syntes de aeldre er gammeldags. De unge tror at alt hvad de praesenteres for i livet er til deres eget gode, og det er alt sammen godkendt af aeldre folk. Og at det selvfoelgelig ikke vil skade dem. Her er hvad der sker, naar de manipulerer jeres madforsyning.

Tropper rydder barrikader, oproer i Mozambique fortsaetter.

2. september

Mozambiques regering indsatte tropper for at rydde barrikader i hovestaden, da vrede protestanter blokerede veje og plyndrede forretninger i torsdags, den anden dag med oproer paa grund af stigende broed priser.

Foraarsaget af de tigligere omtalte spekulanter. Jeg vender tilbage efter en lille pause....

Hej, folkens, jeg er tilbage og vi bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i ( www.cuttingthroughthematrix.com ) Jeg naevnte lige hvordan spekulanterne manipulerer aktiemarkedet for foedevarer m.m. ved at tilbageholde foedevarer, saa de bliver en mangelvare og priserne stiger. Eller ogsaa smider de foedevarerne vaek. De resulterer i foedvaremangel over hele verden og folk sulter og lider. De Forenede Nationer goer ikke noget, husk de har udtalt at hvis i giver dem mad vil de bare formere sig. Det smukke Forenede Nationer, med dets lyseblaa, frimurer farve. Naa men der er interessant at se:

Senior Katolik, Edmund Adamus bebrejder Englands ”moralske oedemark” med lige rettigheder.

(Alan: han skulle have gjort sit hjemmearbejde og virkelig undersoegt hvorfor, og jeg har naevnt det i tidligere show, hvem der skabte kulturen for England og Amerika, men ser han har ikke gjort de. Men bortset fra det, saa har den Katolske Kirke nok problemer med at rydde op i deres egne skabe, som ikke er saerlig koenne, paedofili, homosexualitet m.m.. Og enhver praest har haft sin opvaekst i den samme degeneraerede kultur, naar de starter som praester, saa det overrasker mig ikke, men hvad han siger er rigtigt . Han udtaler :)

En ledende raadgiver til aerkebiskopen af Westminster har bebrejdet abort og homosexuelle rettigheder for at forandre England til et ”selvisk, dekadent oedeland”(Alan: Det er fuldstaendig som Bertrand Russell sagde i sin bog at de/eliten ville goere. Og Russell sad i toppen af kultur skaberne for De Forenede Nationer og Det Globale Verdensfamfund, og The Royal Institute for National Affairs, og The Royal Society for Science. Han var en af de ledende figurer som skabte denne kultur. Og det er hvad i har faaet. Et selvisk, dekadent, selvcentrerende oedeland) som er blevet ”et verdenspolitisk epicenter for oedelaeggelse af kulturer”)

Edmund Adamus, leder for kirkelige anliggender ved Westminster Stift og raadgiver til Aerkebiskop, Vincent Nichols, sagde at Folketinget havde forvandlet England til et land som er mere kulturet mod katolicisme (Alan:hvilket det er) end nationer hvor Kristne bliver voldeligt forfulgt som f.eks (Alan: Jeg tilfoejer lige her, som vores venner i.) Saudi Arabien, Kina (Alan: vores venner igen.) og Pakistan. ( Alan:det er uberegneligt hvilken retning det tager, ifoelge de store drenge )

Hans kommentarer kom kun faa uger foer Pave Benedict XVI's historiske statsbesoeg i England og det vil foraarsage forlegenhed mellem arrangoererne af besoeget og officcielle regeringsmedlemmer, fordi de afsloerer at nogle medlemmer af kirkens heraki tror at paven rejser ind i et fjentligt og anti katolsk land.

I et interwiev med Zenit, et katolsk nyheds bureau med taette kontakter til Vatikanet, var rasede han imod fem aartier med ligheds lovgivning og adgangen til abort service i det moderne England.

(Alan: Hvad han ikke naevner er kultur industrien, som reklamerede og indoktrinerede det til alle unge mennsker, der i en alder af fem til seks aar roterer, bevaeger og opfoerer sig som smaa pornostjerner, fordi de ser meget musik TV og lytter til meget musik o.s.v..)

Om vi kan lide det eller ej, som Engelske borgere eller bosiddere i dette land (Alan: men taenk ikke paa alt det skidt og pladder, som er til hoejre paa den side af artiklen som jeg laeser, fordi det er hvad der er jeres forudsigelige programmering) Om vi kan lide det eller ej, som Engelske borgere eller bosiddende i dette land – og om vi er forberedt som katolikker til at acceptere denne virkelighed og alt det som den indebaerer – saa er de haarde fakta, at England og specielt London, historisk og fortsaettende lige nu, har vaeret og er et verdensomspaendende omdrejningspunkt for kulturoedelaeggelse , sagde han.

(Alan: Ja, er det ikke sandheden. Byen, byen, byen med de store banker, imperiet for finans, invaderinger og krig, for at skabe det globale samfund, som de siger vil blive utrolig godt for os alle sammen. Det vil isaer vaere godt for dem. Han siger videre:)

I over 50 aar har vores lovgivere vaeret de mest ligegyldige, negative overfor folks levevilkaar, negative overfor familien og aegteskaber, i princippet et meget anti katolsk landskab, kulturelt talt – selv mere en andre steder hvor katolikker lider under aaben afstraffelse”

Faktisk er de anti/imod alt dette, fordi hele planen er at oedelaegge alt hvad der tidligere skabte sammenhold blandt mennesker og fik dem til at staa frem og kaempe for deres rettigheder. Det er derfor. Fra Hamish(min hund) og mig selv siger jeg godnat og tak for nu. Maa jeres gud eller guder vaere med jer. Emner som er blevet omtalt i dette show/tale er som links nedenunder:


Signs that US is Resembling Third World

Politicians and Cash for Access. Want a Gov. Contract ?--Pay Up

Speculators Cause Food Riots in Mozambique

UK--Moral Wasteland Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:Udenfor Amerika PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:
 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)

Denne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier og myndighederne.

 

 


Alan's Materials Available for Purchase and Ordering Information:

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"