August 5th, 2011 (#891) Alan Watt "Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN:


Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Den Verden Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN


Frihed, Frihed, det vil i aldrig faa,

Det er slut med demokratiet p.g.a. Evig gaeld,

"Der er en bande af pirater paa toppen af enhver nation

Og at plyndre er det de er ansat til,

De opkraever ikke med svaerd og krigs oekse,

Men bruger store hold til at opkraeve skatter,

De har utallige banker paa holdet,

Der laaner paa papir, kreditter og guld,

Du maa laane hvis du vil investere,

Og saa betale evig rente paa rente,

Ethvert land kunne trykke der egne penge,

Men bankerne er en speciel klasse for sig selv,

Som forboed selvstaendig penge skabelse,

Ved at placere deres egen moentfod i lovgivningen,

De siger at deres penge faar verden til at fungere

Laer at levitere for de ejer landet

Digtet er paa engelsk herunder

 

Freedom, Freedom, You'll Never Get,
Democracy is Cover for Eternal Debt:

"There's a Pirate Gang Atop Each Nation
And Plundering's Their Occupation,
They don't Collect with Sword or Battle Axe,
But Use Heavy Teams to Collect Their Tax,
They've Scores of Bankers in the Hold
Who Lend in Paper, Credits, Gold,
You Must Borrow if You Invest,
Then Pay Eternal Compound Interest,
Each Country could Create its Cash
But the Banker Breed's a Separate Class
Which Forbad Sovereign Money Creation
By Placing Their Own in Legislation,
They Say Their Money Makes World go 'Round
Learn Levitation 'cos They Own the Ground"
© Alan Watt August 5th, 2011

Digt og dialog copyrighted Alan Watt 5. august, 2011 (undtagen musik, litterere kvoteringer og lytternes kommentarer.

 

 

Hej folkens, mit navn er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det samfunds/verdenssystem vi lever i. For jer der laeser eller lytter til mine uddannelses taler for foerste gang anbefaler jeg altid at i gaar ind paa min hjemmeside www.cuttingthroughthematrix.com hvor i kan finde hundredevis af taler som i downloade og lytte til gratis. Det kan forhaabentlig give jer en start til at forstaa det store system som i lever under, hvor de traener jer til at vaere smaa gode borgere paa bunden af samfundet, der adlyder alt og foelger reglerne, mens alle forbryderne og bedragerne er paa toppen af samfundet. Og det er den mest enkle maade jeg kan sige det til jer paa. De traener jer til at vaere frygtelige naive og bestaeftiget med trivialiteter og nogenlunde tilpasse og lykkelige mens i bliver roevet af dem paa toppen, som lever i vild luksus, fraroevet frugten af jeres arbejde under forskellige paaskud, regler og regulativer og love o.sv... Og husk paa at enhver ny lov kan blive indfoert af dem som sidder paa magten og i virkeligheden er jeres regeringer kun de succesfulde bander som rykkede ind for lang tid siden og som tiden gaar giver magten videre til deres medlemmmer/familier naar de forlader deres embeder. Det er virkelig hvad regeringer er. Og det er saadan over hele verden. De kalder de for demokrati nu. De har kaldt det andre navne foer i tiden, men det betyder i virkeligheden ikke noget hvad de kalder det, saa lang tid de alle sammen er om bord og pirater arbejder paa denne maade. Saa, vaer velkommen til at bruge min hjemmeside og lyt til alle de hundredevis af uddannelses taler jeg har givet gennem tiden.

 

Husk ogsaa, at i er det puplikum der goer det muligt for mig at give disse uddannelses taler med alle disse informationer gratis, og hvis i oensker jeg skal fortsaette kan i hjeaelpe ved at koebe de boeger og DVD'er jeg har til salg paa min hjemmeside eller ved at donere nogle faa kroner direkte. I kan finde information om hvordan paa min hjemmeside. Paa min hjemmeside www.alanwattsentientsentinel.eu kan i finde oversaettelser af mine taler paa forskellige sprog. Jeg har ingen reklamer og produkter jeg saelger og er derfor i stand til at sige tingene som de er.

Jeg proever at dokumentere hvad der foregaar omkring os, for at hjealpe fremtidige generatioener, hvis der bliver nogle, til at forstaa hvordan vi bliver ledt ind i det naeste trin af kontrol, og hvordan vi alle tilvaenner os til det, videnskaberne bagved tilvaennings politikkerne som vi alle syntes at gaa igennem, endda uden at vide at vi gaar igennem dem. Enhver generation laver ikke bare deres egen kultur eller kulturelle forandringer. De bliver fortalt og traenet i hvordan de skal vaere den nye trend/kultur, og de tilegner sig den nye kultur og adfaerd som bliver vist til dem via medierne og underholdning, og det foregaar altid fra toppen ned og ikke fra bunden og op. Faktisk, hvis der var noget der startede fra bunden blandt mennesker og som proever at gaa i en anden retning en toppen oensker, saa bliver meget hurtigt saboteret af myndighederne. Det kan vi ikke lide !!. Plato talte om hele dette system for et par tusind aar siden, for over to tusind aar siden, og han naevnte at al kultur skal godkendes af staten og det samme gaelder for kulturelle forandringer. Det gaelder for musik, underholdning, medierne, som er nyhederne, og de giver selvfoelgelig en masse trivialiteter, saa i er beskaeftiget med en masse oohs og aahs, i ved nok, alt det skraemmende og mystiske o.s.v.. Selvfoelgelig ogsaa masser af sex, saa lang tid i ikke faar boern, hvilket er en del af deres plan. Og ogsaa at folk ikke har langvarige parforhold eller aegteskaber.

Vi gaar igennem de store forandringer, som jeg siger, og de store drenge paa toppen overtager hele planeten og alle dens resourcer. Jeg har tidligere gennemgaaet alt dette med The Roal Institute of International Affairs (Det Kongelige Institut for Fremmede Anliggende), som blev skabt ud af Milner Gruppen og The Cecil Rhodes flokken, og de har ogsaa etableret en afdeling I USA under navnet CFR (Raadet for Fremmede Anliggender) og Canada, Australien, New Zealand, India og nogle faa andre lande har ogsaa de samme afdelinger af CFR. De er allesammen med i det, for at etablere hvad de kalder for demokrati, hvilket er et standardiseret system, hvor alle os der lever paa bunden af semfundet, lever i gaeld. Og det gaelder over hele planeten, saa vi kan blive regeret af pirater. Jeg vender tilbage efter en lille pause....

Hej folkens, jeg er tilbage. Dette er Cutting through the Martix, hvor vi bryder gennem illusionerne i det samfunds/verdenssystem vi lever i. Jeg har tidligere talt om hvordan alting der skal ske i samfundet er planlagt lang tid i forvejen. Vi ved ikke noejagtig hvor lang tid i forvejen tingene bliver planlagt. Alle krigene, de oekonomiske depressioner, ideen om besparelser og noejsomhed/fattigdom, er jeg dog sikker paa er planlagt for meget lang tid siden. Som jeg har sagt i mange aar, de skaber altid oekonomiske sammenbrud, naar tidspunktet er rigtigt, ikke fordi det sker af sig selv, fordi det er alt sammen altid er baseret paa optimisme, bobler og loegne. Det er den maade du faar profit paa ved at saelge den samme ting igen og igen, give god reklame og sige at det er meget vaerd, naar det i virkeligheden ikke er det. Og det er det der skete sidste gang vi havde den oekonomiske nedtur. Det var tid til at traekke proppen ud og foere os ind i besparelser og skattestigninger. Og det fik ogsaa en masse nationer afhaengige af IMF International Monetary Fund, Verdenbanken, og alle de andre banker som de laaner af. Husk paa at Verdenbanken er en privat organisation, der drives af internationale penge udlaanere. Alt under FN, Forenede Nationer, er i virkeligheden ejet og drevet af disse bankfolk, disse rige familier, der laaner penge ud. Vi har tidligere hoert om at de oenskede at bombe en hel serie af lande. Og denne artikel omhandler dette, deres planer for at erobre og kontrollere Mellemoesten. Artiklen starter paa en falsk antagelse, fordi de sikkert ikke ved det. Jeg har naevnt det tidligere, det er fra Press Core og den siger flg.......

Kun ti dage efter 9/11, angrebet paa World Trade Centers i New York, blev Pentagon (det amerikanske forsvarsministerium) af Bush/Cheney i Det Hvide Hus beordret til at lave planer for at angribe Iraq og 6 andre lande.

(Alan: Og jeg har talt om det mange gange tidligere)

 

For ti aar siden i september aar 2001, havde den amerikanske regering deres militaere sigtekorn rettet mod Iraq, Syrien, Libanon, Somalia, Sudan og Iran. USA's regering havde allerede lavet planer for at starte angreb mod de tidligere naevnte lande – uden at de var blevet provokeret. Et interview med en 4 stjernet amerikansk general afsloerede Den Amerikanske Regerings plan for 7 agressive krige. Tre af disse 7 uprovokerede krige var for at stjaele olie og naturgas reserver i de angrebne lande. Iraq, Libyen og Iran, alle rige olie producerende nationer, er og vil blive ofre for aggressive amerikanske ledte krige.

(A: Ser i, fakta er at da Bush Jr. var praesident, faktisk havde de en organisation foer Bush Jr. blev praesiden som blev kalt The New Amerian Century med Wolfowitz, Cheney, Perle og en del andre med i denne klub. Paa deres egen hjemmeside i 1990'erne, havde de en liste af lande som de oenskede at angribe. Og paa samme tid havde Israel de samme lande paa deres liste og opfordrede indirekte USA til at gaa i gang med at angribe disse lande, saa de var alle sammen med i disse planer. I 1990'erne havde de denne liste klar til at angribe disse lande. Men i denne artikel udtaler denne general Wesley Clark, der er en lille video ogsaa, at han fandt ud af at de havde planlagt at skabe disse krige og angribe disse lande det ene efter det andet. Artiklen siger flg....)

Der var ingen massaoedelaeggelses vaaben eller forbindelser til det CIA etablerede/organiserede Al Qaeda i Iraq og heller ikke i Libyen og Iran, saa den amerikanske regering besluttede at rekrutere fremmede lejesoldater som skulle starte vaebnede oproer mod regeringerne i de lande der blve angrebet.


(A: Og det er sandheden. De har arbejdet paa alt dette siden 1990'erne.)

 

Oproerene i Libyen er og har altid vaeret CIA betalte og kontrollerede lejesoldater. De folk der bliver draebt i Libyen og Syrien er ikke civile, de er fremmede CIA lejesoldater. Jobbet som de fremmede CIA lejesoldater har, er at skabe illusionen at Libyske og Syriske civile goer oproer mod de siddende regeringer og derfor bliver uretfaerdigt draebt af Libyske og Syriske militaer enheder. De fremmede CIA kontrollerede lejesoldater er sendt til Libyen og Syrien for at give USA et paaskud/grund til et militaert angred. Maalet er at stjaele olie reserver i Libyen og Iran. 

Hvorfor angribe Syrien ?

 

(A: Ser i, Syrien var ogsaa paa listen som New American Century lavede. Hvis jeg husker rigtigt, saa sagde de, at Syrien var det sidste land der skulle erobres.)

USA oensker sanktioner mod Syrien fordi Syrien har produceret heavy-grade olie i det nordoestlige omraade af landet siden slutningen af 1960'erne. I begyndelsen af 1980' erne blev der opdaget forekomster af light-grade olie med lavt sulfur indhold naer Dayr az Zawr i det oestlige Syrien. Den opdagelse medfoerte at Syrien ikke laengere var afhaengige af at skulle importere light olie og blande det med heavy-grade olie i deres rafinaderier. I oejeblikket har den Syriske olieproduktion vaeret paa omkring 530.000 toender olie pr. dag. Den syriske regering er ogsaa begyndt at arbejde sammen med internationale energi selskaber for at udnytte Syriens lovende naturgas reserver, baade til internet brug, men ogsaa til eksport. Det amerikanske energi selskab ConocoPhilips afsluttede opfoerelsen af et stort produktionsanlaeg til naturgas for Syrien i aar 2000, og fungerede som operatoer paa produktionsanlaegget indtil december 2005. I 2003 havde Syrien nogen succes med at tiltraekke amerianske Petroleum virksomheder og underskrev aftaler med partnere som Devon Energy og Gulfands og en seismisk undersoegelses kontrakt med Veritas. Olie reserverne i Syriens undergrund i den nordoestlige del af landet, hvor der er 5 olie felter er opgjort til omkring 2.5 milliarder toender (400 millioner tons) af crude petroleum i 2002. Til sammenligning er de beviste oliereserver i USA 21 miliarder toender olie.

(A: Naa men hvis i gaar laengere ned i artiklen, saa gennemgaar den hvert enkelt land og alle de olie og mineral forekomster de har. Husk paa at Royal Institute of International Affairs, som kom ud af Cecil Rhodes Gruppen havde som opgave at overtage alle naturlige resourcer paa planeten. Det var det de oenskede at goere. Alt guld, diamanter, alt. Selv mad forsyningerne. Og de arbejder stadig paa fuldfoerelsen af disse planer. Det har aldrig aendret sig. Og det er var en af de ting Carroll Quigley sagde. Han sagde, organisationern kommer og gaar, men naar du starter en fond, store fonde som Rockefeller og de andre store fonde der er derude, saa kan du ansaette og pensionere, ansaette og pensionere folk gennem mange generatoner og altid arbejde hen mod de samme maal, ser i. Og det er noejagtig det de goer. Naa, men der er ogsaa en video som i kan see.......)

General Wesley Clark. Pensioneret 4-stjernet amerikansk General i Haeren og Supreme Allied Commander i NATO i krigen mod Jugoslavien i 1999.

(A: Han udtaler:)

 

Jeg var i forsvarsministeriet lige efter angrebet paa World Trade Centers. Ca. 10 dage efter dette angreb gik jeg gennem forsvarsministeriet og jeg saa sekretaer Rumsfeld og delegeret sekretaer, Wolfowitz. Jeg gik nedenunder for at hilse paa noget af det personale som tidligere havde arbejdet for mig, og en af generalerne kaldte mig ind paa hans kontor. ” Hr, de er noedt til at komme ind paa mit kontor og tale med mig et oejblik.” Jeg sagde, jeg kan se du har travlt.” Men han sagde, ”nej, nej. ” Vi har besluttet at gaa i krig mod Iraq, ” De var omkring 20. september. (A: Der er aar 2001.)

Jeg sagde, ”Vi gaar i krig mod Iraq ? Hvorfor?” ”Det ved jeg ikke” sagde han, ”Jeg gaetter paa at de ikke ved hvad de ellers skal goere.” Saa sagde jeg, ” har de fundet informtioner der forbinder Saddam til Al-Queda ?” Han sagde, ”nej, nej.” Han sagde, ” Der er ikke noget nyt i den forbindelse. De besluttede bare at gaa i krig mod Iraq. ”sagde han” Jeg gaetter paa at det er ligesom vi ikke ved hvad vi skal goere med terrorister, men vi har et godt militaer og vi kan oedelaegge og overtage regeringer.” Og han sagde, ” Jeg gaetter paa at hvis det eneste vaerktoej du har er en hammer, saa maa ethvert problem ligne et soem.”

Jeg kom tilbage i forsvarsministeriet for at tale med ham et par uger senere og paa det tidspunkt bombede vi i Afghanistan. Jeg sagde, ” Skal vi stadig i krig med Iraq? ”Og han sagde, ” Ohh, der er endnu vaerre end det.” Han rakte hen over sit skrivebord og tog et stykke papir. Og han sagde, ”Jeg har netop i dag modtaget dette oppefra” --- hvilket betoed fra sekretaeren for forsvarsministeriets --- Og han sagde, ” dette er et notat som beskriver hvordan vi skal erobre 7 lande i loebet af de naeste 5 aar, begyndende med Iraq og saa Syrien, Libanon, Libyen, Somaila, Sudan og til slut Iran. ”Jeg sagde,” Er det hemmeligt ? Han sagde, ”ja, det er Hr.” Jeg sagde, ” saa lad vaer at vise det til mig.” Og jeg saa ham et aar senere og jeg sagde, ”Husker du det?” Han sagde, ”Hr., jeg viste dem ikke det notat ! Jeg viste det ikke til dem ! ”

(A: Saa ser og hoerer i Clark diskutere det med sig selv. Den 2. marts 2007 blev han interviewet paa nyhedsmediet Democracy Now. Det er saadan tingene bliver planlagt, lang tid i forvejen, og al propagandaen starter, og de demoniserer deres fjender o.s.v.. Hvad der ogsaa er interessant paa samme side, som siger flg.

Den amerikanske centralbank har givet mere en 16 trilioner dollars vaek ?, siden Barack Obama blev taget i ed som den 44 tyvende praesiden i USA. Dette beloeb er mere en 10 gange saa meget som den amerikanske kongress havde godkendt og Bush (700 milliarder dollars) og Obama (787 milliarder dollars) havde godkendt. Den amerikanske centralbank var kun godkendt af kongressen til at bruge 1,487 trilioner dollars af skatteydernes penge til at hjaelpe okonomien. Det betyder at den amerikanske centralbank har svindlet endnu et beloeb pa 14.5 trilioner dollars – mens Obama har vaeret praesident. Da Obama blev praesiden den 20 Januar 2009 var den nationale gaeld paa 10.2 trilioner dollars. I dag er den nationale gaeld det samme som det belob, som den privat ejede amerikanske centralbank svindlede fra det amerikanske folk – 14.5 trilioner dollars. Paa kun 2 aar har Obama oeget den amerikanske gaeld med 4 trilioner dollars. Den 2. august 2011 foroegede Obama den nationale gaeld med endnu 2.4 trilioner dollars

Saa, der kan i se. Det er altid det samme gamle galskab med penge, fordi det er en stor joke, virkelig, men det er en alvorlig joke, fordi dem paa toppen kan bedrage os med det. Vi er noedt til at tage det meget alvorligt, fordi hvis du ikke har nok af det vi kalder penge, og de devaluerer dem (mindsker vaerdien af pengene), saa du ikke har raad til de hoeje priser, saa kan du ikke spise, og du kan ikke betale din husleje o.s.v.. Det er en form for slaveri og til at kontrollere os. Det er meget vigtigt for at kontrollere folk og befolkninger over hele verden for dem der styrer verden. Jeg vil ogsaa bringe jeres opmaerksomhed paa virksomhederne. Denne artikel er fra Blomberg. Den siger......

Engelseke virksomheder handler med Iran og det bliver holdt hemmeligt for at undga amerikanske sanktioner.

 

(A: Det er interessant med alle disse sanktioner, som du ikke hoerer noget om).

 

Den engelsek regering bestemmer at beholde hemmelige engelske virksomheder, som ansoegte om at saelge materialer til militaert brug til Iran, og siger at internationale banker er under amerikansk pres for at udelukke dem som kunder.

Naar du laeser det, saa er det de store banker der presser regeringen til ikke at handle med Iran. Og de var det jeg fandt interessant. Det er det samme der sker i nyhedsmedierne, hvor de oensker at aendre paa eller styre hvad pressen sNaar de ikke oensker at du skal handle med andre lande, der er under import restriktioner, ja, saa afskaerer de dig, eller de fjerner din bankkonto og lukker dig ned. Det er den magt staten har. Vi taenker ikke saa tid paa saadanne ting. Saa, jeg vil vedhaefte en link til denne artikel nederst paa siden.

 

Og nu vil jeg tale lidti om hvordan samfundet virkelig er ved at gaa i stykker, som i maaske kan have svaert ved at tro paa. Jeg har lige laest at folk i Alaska bliver tilbudt:

Gratis testudstyr til at diagnostisere for sexuelt overfoerte sygdomme (koenssygdomme)

 

(A: Jeg ved at de har lange moerke naetter deroppe, men jeg mener, er det virkelig hvad der sker.)


Folk fra Alaske kan nu modtage et test-saet til at undersoege om de har koenssygdomme i en anonym konvolut med instruktioner, et unikt identificatons nummer, og en forud betalt retur konvolut, saa de kan sende proever fra vaginale, penis og rectale udskrab tilbage til myndighederne i forseglede glas roer paa ”I want the Kit (jeg oensker test saettet) fra Johns Hopkins Universitet.

Men hvorfor sker dette ? Lad os se paa det naar jeg vender tilbage efter en lille pause …....

Hej folkens, jeg er tilbage og vi bryder gennem illusionerne i det verdens/samfundssystem vi lever i. Vi taler om mange tilfaelde af sexuelt overfoerte sygdomme i Alaska og at de faar tilsendt testudstyr sendt til deres hjem, som saa vil blive undersoegt naar de sender dem tilbage til Johns Hopkins Universitet. Der staar her i artiklen....

Laboratoriet tester proeverne for Chlamydia, gonorrhorea og trichomonas. Alaska havde den hoejeste forekomst af chlamydia i landet i 2010 og den naest hoejeste forekomst af gonorrhoerea. Alaska har hele tiden haft den hoejeste forekomst af chlamydia siden aar 2000. Servicen om at modtage gratis testudstyr kommer for at hjaelpe med at reducere disse antal af koenssygdomme.

(A: Jeg tror det vil kraeve meget mere end dette for at reducere disse sygdomme. I ved at alle i dag har saa mange skiftende sexuelle partnere, fordi de er blevet traenet til at have det. I kan ikke taende for fjernsynet eller se en reklame uden at der foregaar noget sexuelt. Og boenene laerer det ogsaa i skolerne, hvor de bliver opfordret til gaa ud og afproeve deres sexualitet paa alle mulige maader. Og de har skabt/opdraget en generation til at opfoere sig paa denne maade. Og alle disse syddomme er en del af sideeffekterne. Husk hvad Julian Huxley, der var den foerste leder af UNESCO, sagde, vi vil skabe et samfund med sexuel loessluppenhed og det er ligemeget hvad de goer, saa lang tid de ikke faar boern. Det er den vigtigste del af det. Fordi de indgaar ikke langvarige forhold, det har bare partner efter partner.

Test-saettene bliver tilbudt gennem et samarbejde mellem Alaskas indfoedte stammers sundheds konsortium (ANTHC), den indianske sundheds service (IHS) og John Hopkins Universitetet. De er tilgaengelige for enhver der bor i Alaska.

 

The kits are provided through a partnership between the Alaska Native Tribal Health Consortium (ANTHC), the Indian Health Service (IHS), and John Hopkins University. They are available for anyone residing in Alaska.

 

Programmet ”Jeg vil have test-saettet....

 

(A: Jeg gaetter paa at du maa give den en falsk adresse, naar du faar det sendt tilbage..)

 

...blev startet i Baltimore i 2004 af John Hopkins Universitetet. Hopkins gruppen startede oprindeligt hjemmesiden for at opsoege nye og gentagne infektoner ved at tilbyde fortrolige tests for Chlamydia, trachomatis, Neisseria gonorrhoeae og Trichomonas vaginalis. Test-seattene er nu tilgaengelige via telefonbestilling eller online i Alaska og det nedre af 48.

was launched in Baltimore in 2004 by John Hopkins University. The Hopkins group originally designed the website to track new and recurrent infections by providing private, confidential testing for Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae and Trichomonas vaginalis. The kits are now available by phone or online in Alaska and the Lower 48.

Det er interessant, som jeg siger, hvordan dette er den del af oedelaeggelsen af samfunde. Og saa kan i gaa videre til De Forenede Nationer, som for en del aar siden, kom ud med boerns rettigheder. Og det er ligesom alt andet der kommer frem i verden, isear fra De Forenede Nationen. Det lyder alt sammen til at vaere godt og rimeligt. Boern skulle have rettigheder, ja selvfoelgelig, indtil du opdager at det de faktisk goer er at tage alle rettighederne fra foraeldrene. Det var virkelig hvad denne mission handlede om. Og del nr. 2 af denne mission om boerns rettigheder er undervejs. Og den naeste del er, at hvis du forbyder dit barn at have sex paa tvaers af generationerne med gamle mennesker eller aeldre mennesker, ja saa vil det blive set paa som om i forhindrer barnet i at have frihed til at vaelge. Kan i se hvordan tingene manipuleres. Lidt efter lidt. Interessant, eh ? . Og de fleste mennesker taenker ikke over det. Og her er det, isaer i denne artikel her, en artikel der for-programmerer folk til hvad der er paa vej. Jeg vil gennemgaa artiklen sammen med jer for at vise jer hvordan tingene bliver praesenteret, saa i sidder tilbage med den forkerte opfattelse, den rigtige og forkerte opfattelse paa samme tid, og efterlader jer med meningen i jeres tanker, hvilket i realiteten ikke er nogen mening naar det kommer til stykket. Artiklen siger:

 

Alt for meget, alt for ung: harme og vrede over chokerende billeder af 10-aarig gammel model, der har vaeret paa forsiderne af magasinet Vogue.

 

Hun ligger mellem puder med paatrykte leopard moenstre med sine roede laeber soegende mod kameraet. Men chokerende er at disse hoejt sexualiserede billeder er af en pige der kun er 10 aar gammel. De provokerende billeder af Thylane Lena-Rose Blondeau, som er blevet spaaet den naeste store trend paa mode scenen, skaber en storm af kontrovers blandt kampagne folk, at en saa und pige skal vise sexuel adfaerd/hensigt end en der er dobbelt saa gammel.

 

(A: Men ser i, det er hele meningen med det. Det er en artikel der for programmerer folk. Det introducerer jer til ideen)

Thylane har vaeret i utallige kampagner og magasiner og henden billeder er overalt paa internettet. Til dags dato har hun en utrolig portefoelje.

 

(A: Hun er fransk og hvad der ellers foelger med, blah, blah, blah ! Og artiklen siger videre....)

Men disse seneste billeder, komplette med fuld makeup og stilet haele, som blev vist i det franske magasin Cadeaux, har startet en diskussion om emnet og den unge pigens alder. Diskussionen kommer i forlaengelse af et forslag fra den engelske regering, der oensker at lovgive om restriktioner med hensyn til sexualiseringen af boern i medierne og sexuel indhold i annoncering. 

En talsmand for moedrene ”fortalte Union til MailOnlile: ” Vi har store bekymringer om det model-bureau, der praesenterede Blondeau, som helt klart ikke ved om de repraesenterer et barn eller en voksen.

 

(A: Oh, de er helt, helt, helt klart meget bevidste om hvad det er de goer. Og videre i artiklen....)

 

Billed-serie kraever at hun, en 10 aar gammel pige til at paafoere fuld make-up, hoejhaelede sko og en nedringet kjole rund om hendes talje, hvilket forhindret Blondeau hendes ret til at vaere det barn hun er.

 

(A: Saa, i stedet for at sige hvad det er, saa gaar de ind og taler om et andet emne (boerns ret til at vaere det barn hun er) Videre i artiklen.....

 

Vi haaber at disse billeder, kommentar fra Bailey's, ikke tillades og bliver standard for magasiner/ugeblade, gade annoncer og i andre medier i England

I kommentaren blev afsloeret at en undersoegelse har vist at 88 % af foraeldre mener at boen der er under pres, bliver voksne for hurtigt.

 

(A: Saa det handler om at blive voksen for tidligt. Ser i, det er det det handler om)

 

58 % procent forbandt det med kendis-kulturen.

 

(A: Det er det det handler om, ser i)

 

En blogger paa internettet sagde om billederne: ”Hun er en smuk pige, som alle andre piger paa 10 aar. Men jeg er sikker paa at hun vil blive en fantastisk model en dag, men jeg syntes billederne er foruroligende, fordi hun er dresset for meget op som en voksen.”

 

Og eksperter (A: Hvem er det, der er eksperter i denne her forbindelse ? Ahh ?) advarede i dag om den psykologiske skade som boern, der bliver behandlet paa denne maade, bliver paafoert. treated in this way.

Dr. Emma Gay, der er konsulterende klinisk psykolog... som arbejder med adfaerds terapi, siger ”Billederne er antithese af hvad en barndom i vores samfund skulle vaere;

 

(A: Og det er sandt. Der var en gang hvor du havde lov til at vaere et barn. Du fik ikke alt dette praesenteret for dig i skolen og igen gennem De Forenede Nationer, med deres standardisering af ting og mennesker og du havde det ikke overalt i TV.)

et barn der bliver udsat og fremstillet til en verden som hun ikke forstaar at relatere til, er helt og holdent kun for at tilfredstille et behov fra de voksne der omgiver barnet. 

 

hvis boen skal udvikle sig til glade, jordbundne og psykologisk balancerede mennesker er deres barndom noedt til at blive brugt paa en maade, saa de er klar til at traede ind i den voksne verden.”

 

(A: Men, maaske er det paa en maade hvad de traener hende til at blive klar til, hvis i giver det en tanke.)

Det er hvade der kaldes for forudsigelig programmering. De taler ikke om sex paa tvaers af generationern, eller hvorfor hensigten er der til at begynde med. Det er for at goere jer klar til disse ideer og normer, som de vil skabe i samfundet. Jeg vender tilbage efter en lille pause.

Hej folkens, jeg er tilbage efter en lille pause og vi forsaetter med at bryde gennem illusionerne i det verdens/samfunds system som vi lever i. Og for lige at minde jer om det igen og som jeg allerede har sagt, saa er denne artikel og mange andre kommende artikler tilrettelagt til at falde sammen med De Forenede Nationers udkast til Barnets Rettigheder Del 2, hvor de bogstavelig talt forbyder foraeldre i at stoppe deres boern fra at have sex med aeldre/gamle mennesker, fordi ser i, barnet har ret til at vaelge selv. Og i blander jer i barnets ret til at vaelge selv. Og det er hvad de paastaar i De Forenede Nationer. I skal vaere klar over at det har altid vaeret deres hensigt og det lykkes og fungerer virkelig godt, hvis i ser paa det kaos og oedelaeggelse som sker i samfundet overalt.

 

Og saa nu i denne verden af indbyrdes afhaengighed, hvilket betyder at ingen uafhaengighede overhovedet, isaer naar det handler om mad og ting som du virkelig behoever, og vand …. Her er en anden artikel fra Californien....

Californien goer klar til at fratage borgernes rettigheder til at have koer eller geder 

 

Michael Hulme er en 67 aarig tidligere praesident for et firma som udviklede semiconductorer/elektriskeledere. Han mistede sit arbejde...

 

(A: Og saa:)

 

...og saa besluttede han og hans hustru at goere deres kaerlighed til dyr til en forretning.

 

(A: Og de startede deres forretning med nogel geder, som var i fare for at uddoe i racemasessig forstand, saa de tog dem til sig. Artiklen siger...)

Det var en sag som vi virkelig troede paa, udtaler Mike. De blev en ud af 18 gedeavlere i USA som er engagerede i at bevare og foroege den truede gedeart, Guernsey-geder.Denne art med langt gylden haar kom opringdelig fra Den Engelske Oe Guernsley og der er kun 500 tilbage i England.

For at stoette programmet for at bevare denne gedeart har Mike og Jane investorer som koeber gederne, eller har en aktie i en ged. Beloenningen til invesorerne ? Frisk gedemaelk. Byboere, der er begejstret for de sundhedsfremmende egenskaber i raa maelk, onsker sommetider at drikke gedemaelk forde det er laettere at fordoeje. Det er ogsaa hoejt vaerdsat til at helbrede mennesker med helbredsproblemer.

Naa, men saa kommer regeringen ind igen, lovgivningen om licens i forbindelse med maelkeproduktion og alt det andet og saa lukker regeringen deres forretning. Jeg vil vedhaefter en link nederst paa siden til alle disse artikler. Dette sker hele tiden, fordi ser i, i kan ikke vaere uafhaengide. Isaer naar det gaelder grundlaeggende ting for at overleve, vand, husly, varme, toej og den slags ting. Det er den verden i vil se udvikle sig mere og mere i fremtiden.

Og som vi alle har vidst i mange, mange aar, isaer efter Iran Contra skandalen, om hvordan CIA staar bag al den narkotika flyder ind i USA og alle de forskellige aftaler de laver, plus bankerne, som jeg siger, selv dem i Canada, det var i nyhedsmedierne for et stykke tid siden, ville kollapse hvis narkotikaen holdt op med at komme ind i landet. Men som sagt, de forskellige regeringer staar bag alt dette. Det er ikke almindelige mennesker, der kommer ind i landet her og der med et kondom med narkotika som de har slugt, det er fly som bringer det ind i landet, specielle fly og de er beskyttede, Artiklen siger …....

Chicago – En mexikansk mand er sigtet for at smugle tonsvis af kokain ind i USA fortalte en statsadvokat i Chicago at amerikanske myndigheder beskyttede hans foretagende, det magtfulde Sinaloa kartel, hvis han ville give informationer om rivaliserende bander.

Forsvareren, Jesus Vicente Zambada Niebla er son af Ismael El Mayo Zambada, der er hoejre haand for Sinaloa kartellets chef Joaquin El Chapo Guzman.

 

(A: Meget mexikansk, var ?)

og han spillede en vigtig rolle i organisationen indtil hans anholdelse i marts 2009 i Mexico City. 

Zambada Niebla blev udleveret til USA i 2010 og vil blive fremstillet i retten i Chicago i denne uge.

I legale indlaeg optaget af USA's distrikt dommer Ruben Csstillo, sagde Zambada Niebla at samarbejdet mellem Sinaloa kartellet og amerikanske politimyndigheder begyndte i 1995, hvor advokat Humberto Loya Castro, som var en taet fortrolig til Chapo Guzman, blev sigtet i en narkotikasag,

Loya blev derefter meddeler til den amerikanske regering ifoelge indlaegget.

Nogen tid foer aar 2004.... indgik den amerikanske regering en aftale med Loya og ledelsen af Sinaloa Kartellet, inkluderende Mayo og Chapo, siger dokumentet. I foelge dokumentet skulle Sinaloa Kartellet, gennem Loya, forsyne de amerikansek myndigheder med informationer, som blev indsamlet af Mayo, Chapo og andre, mod rivaliserende mexikanske narkotika smugler organisationern

Til gengaeld accepterede den amerikanske regering af frafalde anklagerne af den verserende narkotika sag mod Loya, samt ikke at blande sig i hans smugler aktiviterer og dem i Sinaloa Kartellet, ikke aktivt at straffe ham, Chapo, Mayo og Sinaloa Kartellets ledelse, og ikke paagribe dem paa nogen maade, siger indlaegget.

Kun faa timer foer hans arrastation i mats 2009 sagde /zmabada Niebla at han moedtes med en amerikansk agent paa et hotel i Mexico City og som forsikrede ham om at aftalerne der var indgaaet stadig var gaeldende, men at han ville begynde at kommunikere direkte med afdelingen for lovhaandhaevelse af narkotika sager, i stedet for at goere det gennem Loya.

 

Saa det er bare den saedvanlige maade at ordne tingene paa. Det var det samme med Bill Clinton, da han var governoer i Arkansas, hvordan narkotika dengang blev floejet gennem Arkansas, fly ville lande og lette og folk var fuldt ud klar over at det var CIA operationer der foregik. Og enhver der stak naesen for langt frem, og der er dokumentarer om dette paa utube, forsvandt pludselig eller kom ud for en ulykke, eller blev myrdet. Det er saadan tingene foregaar i den virkelige verden. De tillader ikke at du blander dig i deres affaerer paa toppen af samfundet. Og de har tilladelse til at goere ting, som ingen andre der rangerer lavere i samfundet har lov til.

Der er ogsaa en artikel her om ”Afsloeringer af militaerets hemmelige militaer”. Det har at goere med Speciel Forces (jeagersoldater -politiets aktionsstyrker m.m.) alle krigene og aktionerne, de ulovlige aktioner, ifoelge Geneve konventionen eller enhver anden konvention. Men hvem bekymrier sig om disse ting nu om dage ?. De bomber Libyen, hvilket er stik imod hvad Geneve konventionen siger, hvilker er. De har burdt alle love. Det handler om at sende Seal teams (jaegersoldater, froemand ind) og andre ind i fremmede lande, hvor deres fjender har vaeret, hvor de er, og de draeber folk uden at erklaere krig mod disse lande. Og i mange af aktionerne, ogsaa i Pakistan, formodentlig efter ham de kalder Bin Laden brugte de specielle styrker foer de sendte helikotorene ind. De gjorde dette paa omkring 12 til 13 forskellige lokaliteter, bare gaar ind og synder bomber folk i selvstaendige nationer. Men der er ingenting der er nyt under solen, ehh, er der.

Og saa ser du paa denne her artikel. Etik for skoler, dette er fra Australien.

 

Skole etik kursus har forbindelser til Nazisme, siger Kristen Demokrat, Fred Nile 

Kristen Demokrat, Fred Nile fortalte regeringen at skole etik kurserne er baseret paa en filosofi, der kan forbindes med Nazisme og Kommunisme.

 

Christian Democrat MP Reverend Fred Nile told NSW Parliament the school ethics class course is based on a philosophy linked to Nazism and communism.

 

(A: Hvilke det faktisk er. Og artiklen siger:)

Partiet, De Kristne Demokrater fortalte medlemmer i parlamentet at de vill afskaffe klasser i etik i offentlige skoler ved slutningen af skoleaaret, fordi det har vaeret en fiasko med blot 2700 tilmeldte elever.

Det er relativ etik, hvilke er grundlag for verdslig humanisme og je tror ….. det var den filosofi vi saa under 2. verdenskrig med Nazisterne og med Kommunisterne, fortalte Mr. Nile til det lovgivende raad.

Klasser i etik blev indfoert af den tidligere arbejder regering som et alternativ for boern, som ikke oenskede at deltage i traditionelle religions timer.

 

Nile, der er praest provokerede vrede mellem det groenne parti og arbejderpatiets medlemmer, da han sagde at den ”farlige” verdslige humanistiske filosofi, der blev undervist i paa etik kurserne havde foert til de vaerste grusomheder begaaet under 2. verdenskrig. 

Og det er sandt. De underviser i humanisme og racehygiejne, det er hvad det er baseret paa, og saa bringer de filosofferne ind, der saa laerer dem moralsk relativitet. Med andre ord, er livet helligt ? Ja, livet er helligt. Og saa giver de jer et senarie hvor du er noedt til at draebe en eller anden for at redde en anden, og saa skifter alle deres mening om at livet er helligt. Det forvirrer dig, og du bliver vant til ideen, at det er i orden at draebe folk af og til, for vores faelles bedste, forstaar i. Og det fortsaetter i en uendelighed paa den maade, lige til hvad jeg talte om i gaar, og det var om markedet for organer, det globale marked der har at goere med at donere organer. Og jeg har gennemgaaet mange artikler, der fortaeller at folk er vaagnet op efter at vaere blevet bedoevet og har faaet fjernet deres nyrer.

Vi lever i et forfaerdeligt samfund, det er umenneskeligt, fordi det er baseret paa verdslig humanisme, hvor der ikker er noget der virkelig er rigtigt eller forkert mere, undtagen hvis du er rig og magtfuld. Det er saa det, der bliver kaldt for rigtigt. Saa, den staerke har ret, og racehygiejne er en del af dette. Jeg kunne fortsaette i mange timer om dette emne. Der er saa mange artikler om racehygiejne lige i oejeblikket og hvor det er paa vej hen, men det ville tage timer at gennemgaa og forklare det hele.

Og saa er der her en artikel om udviklingen af vaaben til at kontrollere (mind control) menneskers tanker og handlinger, og den giver dig en lang historie om dette. Det er meget interessant, om hvordan Nazisterne brugte narkotiske stoffer paa mennesker. Foer dette lavede kommunisterne eksperimenter paa levende mennesker, hvor de savede toppen af kraniet af, saa hjernen blev blottet. Selvfoelgelig blev ethvert af deres ofre draebt, men de gjorde mange eksperimenter paa selve hjernen, med at tage proever, indsaette elektroder, give chock-behandlang, stimulere forskellige dele og meget andet. Artiklen her har at goere med teknologier der kan aflaese hvad der foregaar i hjernen og hvor udviklingen er paa vej hen. Det beskrives ogsaa hvordan video spil der er paa markedet kan manipulerer din opfattelses evne gennem palpering af overfladen paa hjernen. De laerer hvordan du arbejder, og hvilke dele af hjernen der bruges. Og jeg har et par artikler om dette. Og saa er der en artikle mere her, foer vi gaar til lyttere, der har ringet mig op....

 

And then, there’s an article too about the development of Mind Control Weapons, and it gives you a long history about it.  It’s quite interesting, about the drugging the Nazis used.  Before that, of course, the Communists were doing live experiments on people, where they basically sawed off the top part of their skull and exposed their brain.  Every one of their victims of course was killed eventually, but they did a lot of experimentation on the brain itself, by probing it, putting electrodes in, shocking it, stimulating different parts, all that kind of stuff.  This article here is to do with Mind Reading technologies and where it’s all going, and to do also with all the games that are out now that can basically manipulate your mind through palpation of the surface of your brain, basically.  It learns how you work, or what parts kick in.  And I’ve got a couple of articles like that.  And then here’s this one here, before I go to the callers.

 

"Mexican Avis afsloerer systematisk overvaagnings planer af offentlige online hjemmesider/kilder.

 

(A: well. Det har de altid gjort, de offentlige myndigheder, regeringerne, men artiklen siger.....)

 

for to uger siden rapporteret den mexikanske nyhedsavis, El Milenio at en afdeling i den amerikanseke regering (Department of Homeland Security (DHS) Office of Operations Coordination and Planning (OPC) har taget initiativ til at overvaage sociale medie sider, bloggere, og forums rundt om i verden. Dokumentet, som blev eksponeret af El Milenio efter de havde faaet aktindsigt, jfr. Lovgivningen om borgernes ret til aktindsigt ( Freedom of Information Act request) afsloerer hvordan (National Operations Center (NOC) planlaegger at ivaerksaette overvaagning af offenlige tilgaengelige data, hvilket ogsaa vil gaelde for ”informationer der bliver posted/uploaded af individuelle brugere paa de sociale medier”

NOC overvagningssystemet, indsamler, gemmer og sammenkaeder informationer...

 

(A: Det er det de kalder for fusions centre)

...fra forskellige kilder for at faa et ”nu og her billede af trusler i det amerikanske samfundssystem” NOC koordinerer ogsaa informations deling for at ”hjaelpe, hindre, opdage og forebygge terrorist aktioner og for at klare amerikanske indlandske haendelser.” NOC har begyndt systematisk overvaagning af offentlig tilgaengelige, bruger-skabte data for at foelge nu og her udvikling i krise aktiviteter, saa som natur katastrofer.... (Alan , og saa videre)

Overvaagnings programmet har tilsyneladende sin base i et tilsvarende program der blev brugt af NOC i forbindelse med hjaelp under katastrofen i paa Haiti, hvor informaioner fra sociale medier hjalp med at give et nu og her billede af katastrofen.

NOC raporten der er naevnt som, privat indvirkning, evaluering af offentlig tilgaengelige informationer paa sociale medier og initiativ til situations overblik. (“Privacy Impact Assessment of Public Available Social Media Monitoring and Situational Awareness Initiative”) afsloerer at NOC's hold/system af data indsamlere, lagrer, analyserer, og deler ”ikke identificerede informaitoner” online informationer, NOC Kilderne for information er medlemmer af offenligheden, indsatsfolk, brandfolk, politi, presse, frivillige og andre der giver online offentlig tilgaengelig information. For at indsamle disse informationer scanner systemet ord som, “United Nations”, “law enforcement”, “anthrax”, “Mexico”, “Calderon”, “Colombia”, “marijuana”, “drug war”, “illegal immigrants”, “Yemen”, “pirates”, “tsunami”, “earthquake”, “airport”, “body scanner”, “hacker”, “DDOS”, “cybersecurity”, "2600" and “social media”. Rapporten indeholder ogsaa en liste over hjemmesider som er udvalgt til at blive overvaaget, inkluderende et stort antal bloggere og nyhedssider, saa som Wikileaks, Technorati, Global Voices Online, Facebook og Twitter.

 

(A: De soeger og overvaager alting.)

 

Da rapporen blev offentliggjort i Januar 20011, var denne overvaagning allerede i gang.

 

(A: well, selfoelgelig var overvaagningen i gang lang tid foer dette tidspunkt. Og artiklen taler endda om hvordan det blev brugt i forbindelse med G20 landenes moede i Toronto. Artiklen siger....

 

Overvaagning, kun af offentlige online informationer, for at faa adgang til situations trusler kan ogsaa foere til misbrug. Under G20 moedet i Toronto, Canada, blev overvaagning af nu og her informationer fra sociale medie diskussioner/konversationer brugt til at lokalisere og arrestere et stort antal af fredelige demonstranter. Som det blev bemaerket af en politi-agent, der var dybt involveret i det Canadiske G20 medie overvaagnings projekt:....

 

...folk har en tendens til at vaere meget naive og snaevertsynede naar de poster/uploader ting paa forums og hjemmesider og foeler at de er anonyme og ikke til at identificere/opspore. Disse informationer er vi er i stand til at bruge til vores fordel. Det gav vores politifolk mulighed for at overvaage offenlige hjemmesider, som demonstranterne brugte til at dele/sprede informtioner.

 

Lige foer G20 moederne startede i Pittsburgh blev to personer anholdt for at udsende politiets positioner paa twitter i et forsoeg paa at hjaelpe fredelige demonstranter. I england, blev en 27 aarig regnskabsassistent, Paul Chambers doemt for trusler, ved at poste/uploade....

 

(A: Jeg under mig over hvilken lov de har brugt her ? Trussel loven, taenker jeg.)

en joke/vits paa hans twitter konto, hvilket blev opfattet som en trussel af regrings-agenter til at vaere en trussel mod lufthavnen. Da Chambers brugte NOC's soege ord ”lufthavn' i sin joke/vits, er det kommet til NOC's kendskab at det var blevet tweetet i USA 

Rapporten goer folk opmaerksom paa, at hvis de ikke oensker at NOC indsamler deres offentlige ”personlige” oplysninger som de uploader paa internettet, saa skulle de slet ikke goere det til at begynde med.

Det er helt legalt, og i giver dem frit og kvit disse oplysninger. Alle jeres data. Hver enkelt person der bruger internettet bliver overvaaget hele tiden. Og de fortaeller jer lige ud, giv os ikke jeres data, men hvis i ikke goer det, saa vil de finde andre maader at faa dem paa, men maaske ikke som nu og her data. Men med alle de forskellige tekniske dimser nu om dage, kan folk ikke holde deres mund. De skal tale hele tiden til deres venner rundt om i verden gennem internettet og over telefon og i skal goere jer det klart at alt bliver optaget og analyseret og derefter opdateret til jeres personlige profil, saa de ved hvem i er og hvad i foretager jer. Det bliver opdateret hele tiden.

Jeg vil nu gaa til lyttere som er paa telefonlinien. Og vi har nu John fra New York paa telefonlinien. Er du der John ? Hallo.....

Now, we’ll go to the callers and there’s John from New York City on the line.  Are you there John?  Hello.

John, hallo, jeg vil gerne kommenterer med hensyn til at reducere befolkningsantallet i verden. Jeg laeste avisen og de omhandlede dette. Der var denne historien om Jennifer Lopez, at hun skal skilles, og jeg vil lige tilfoeje til, som du sagde, at folk elsker at identifisere sig med de kendte og beroemte, og det er fuldstaendig rigtigt. Og jeg laeser lige alle disse statistikker om visse kvinder, som oensker at leve et liv uden at faa boern, og det er, jeg mener bare, det afspejler vores kultur. Og jeg vil lige tilfoeje denne retarderede bemaerkning. Der er dette show med Futurama med Matt Groening, som jeg tror er en Freemason, og det er en tegneserie. Og jeg vil kaede det sammen med et citat af Winston Chruchill. Han sagde, ”en joke/vits er en alvorlig ting.” Saa, i dennetegneserie komedie, er der denne skoere ting som de kalder for en selvmords box som du kan gaa ind i og hvor du saa kan vaelge hvordan du vil doe, hurtigt eller langsomt. Og den vej tingene gaar i den verden vi lever i, jeg mener, det vil ikke overraske mig hvis de vil bruge en saadan selvmords box i loebet af de naeste 50 aar.

Alan: det er ikke grebet ud af den blaa luft, det du siger, fordi hvis du laeser de grundlaeggende ting omkring aktiv doedshjaelp, saa var der faktisk folk i england sidste aar, top folk i samfundet, om det saa var en joke eller ikke. Denne fyr, der var medlem af parlamentet tror jeg nok, oenskede disse boxe, hvor du kunne faa aktiv doedshjaelp. Han sagde, hvorfor ikke saette dem op paa ethvert gadehjoerne. Han sagde videre, at naar folk er syge, eller naar de har faaet nok af livet, saa kan de gaa ind i boxen og tage livet af sig selv. Og de taler virkelig om dette. Og hvis de goer livet besvaerligt og daarligt nok for jer, ligesom i SCI-filmene, hvor de viser alle disse katastrofer, hvor i er klaedt i pjalter og klude, og hvor politi styrker render rundt om jer som gorillaer. Saa, ja, livet ville ikke vaere saerlig rart at leve og folk ville saa tage dette valg at begaa selvmord. Livet kan blive gjort saa ubehageligt at du ikke vil oenske at leve.

John: tak fordi du svarede paa mit telefonopkald.

Alan: tak fordi du ringede. Og saa har vi Larry fra Louisiana paa linien. Er du der, Larry ?

Larry: Hi, Alan. Jeg vil gerne give dig et eksempel. Du kan stikke denne her i din Rioley's Tro det eller ej Hat, medmindre det er sket for dig ogsaa, om hvor langt de er kommet teknologisk med at kunne aflaese dine tanker og hvor taet de er paa folk lige nu. For to maneder siden, havde jeg min mobil telefon paa medhoer/hoejtaler. Jeg ringede 1-411 til adresseoplysningen. Min kone hoerte det ogsaa, og computeren kom paa og svarede, ”Hvilken by ringer du fra?” Og foer jeg kunne svarer selv, sagde min mobiltelefon selv, Alexandria, Louisiane, hvilket var noejagtig hvad jeg ville sige. Og en telefon dame kom paa live og sagde, hvilken by oensker du ? Hvordan ved du hvilken by jeg oensker ? Hun sagde jeg hoerte dig sige Alexandria, Louisiane. Men det er helt enkent hvordan det foregaar. De sagde at projektet om at klarlaegge de menneskelige gener var faerdigt, og selvfoelgelig har det vaeret faerdigt i aarevis, foer det blev fortalt til os paa et meget senere tidspunkt.

Alan: bliv lige paa linien et oejblik og vi vil tale mere om det efter en lille pause. Hej, folkens vi er tilbage og vi bryder gennem illusionerne i det samfunds/verdenssystem vi lever i. Vi taler i oejeblikket med Larry fra Louisiana, som har fortalt os om en af disse mange maerkelige haendelser, som vi oplever en gang i mellem med computere og telefoner, som faktisk forudsiger hvad det er hvad du vil sige naeste gang. Og det er faktisk gammel teknologi. Jeg vil vedhaefter en artikel nederst paa siden om et projekt om nervesystemet, som de kalder det, og en af virksomhederne, Emotive Inc, der leverer det til regeringer og andre virksomheder. Fortsaet med hvad du vil fortaelle Larry.

Larry: De har sagt at projektet med de menneskelige gener ( Human Genome Project) var faerdigt for lang tid siden, omkring 4 aar siden. De sagde, ohh, for foerste gang fra tyskland, at 9 levende hjerneceller fra et menneske blev givet en besked i den ene ende og blev modtaget i den anden ende. Saa, ser i, der er en kommunikation mellem en mor og hendes barn, eller imellem identiske tvillinger, og det kan faktisk lade sig goere mellem alle mennesker. Hvis jeg biometrisk kan lave en arbejdsplan af din hjerne, saa denne kommunikation kan udfoeres. Jeg kan tage dit blod, og jeg kan klone disse hjerneceller og denne kirtel af din hjerne og saa lave en biochip ud af det. De kalder det ikke for kunstig intelligens, fordi de forventer guld og soelvet og krystallerne og plastikken til at komme til live. De kalder det for kunstig intelligens og det kommer til live, fordi det har dine hjerne celler som lever deri (biochippen). Nu kan jeg sende denne meddelelse gennem denne mobiltelefon og disse mobilmaster og gennem sateliterne, ledningssystemet i dit hus til dig og du tror i dit eget sind at du generere de tanker du har, selvom de bliver projekteret ind i dit hoved fra dine egne hjerneceller.

 

Alan: Meget af det du taler om der kom frem for mange aar siden. Det er fuldstaendig rigtigt hvad du siger. De havde teknologier paa et meget hoejt niveau. Nick Begich afsloerede dette, hvor de faktisk kunne tage ord fra hvad du taenker. De kunne opfange og analysere hvad du taenker paa. Og hvis dine tanker ikke var korrekte, som de sagde, saa ville computeren automatisk korrigere dine tanker og sende dem tilbage til dit hoved. Og jeg mener det i fuldt alvor, naar jeg siger dette til jer. Og det du taler om her Larry, de har alt jeres DNA, helt sikkert. Jeg laeste en artiklel om det for et par dage siden, jeg vil proeve om jeg kan finde den, hvor der er et internationalt firma, der bruger DNA proeverne de fik fra projektet med de menneskelige gener ( the Human Genome Project) og artiklen er om det projekt, internationalt, hvordan de videnskabeligt vil bruge denne viden om vores DNA og vores celler. Saa, du er fuldstaendig paa sporet her.

 

Larry: ja, saa folkens, i holder et apparat (mobiltelfon-ipad) der kan aflaese jeres tanker, lige i jeres hoejre haand. Jeg holder en i haanden lige nu. Det hedder en mobiltelefon og hvad i ellers kan faa derude. Alan, tak for det store arbejde du goer med at informere folk om hvad der foregaar i verden omkring os.

 

Alan: tak fordi du ringede ind. Og helt sikkert, du kan helt sikkert, forandre DNA frekvenserne med forskellige frekvenser af lektricitet. Vi fungerer alle som et elektrisk system. Meget smaa maengder af elektricitet. Folk troede foer i tiden at det var store maengder af elektricitet, men vi fungerer med et system af smaa maengder elektricitet. Og en af de store grene i medicin er at du faktisk kan reprogrammere celler og reprogrammere baererne for enzymer til forskellige dele af kroppen. Fordi enhver celle type som du har, og vaevet som du har, hver har deres egen frekvens. Hvis du er syg eller hvis der er ubalance, saa vil du ikke faa det du behoever, fordi baerer cellen vibrerer paa samme frekvent som dens maal. Hvis en er i ubalance, saa vil den ikke naa maalet. Saa nu kan de faktisk balancere det og vaere sikker paa at du faar den rigtige maengde naering til det specielle vaev. Det er stor, stor medicinsk behandling til dem der har raad til det. Saa, det gaelder ogsaa for at genprogrammere enhver form for vaev. Og proev lige at taenke over dette. De kan programmere abnormaliteter ogsaa, saa som tumorer, gennem mobilmaster/mobiltelefoner/traadloes radioboelger, haarp o.s.v. Alting bliver udviklet gennem vaabenindustrien, foer vi faar det til at bruge til andre formaal. Husk altid paa det. Maaske Gary fra New York kan ringe ind i naeste uge.

 

Fra min hund Hamish og mig selv siger jeg godnat og maa jeres gud eller guder vaere med jer.

 

Herunder links til de emner som vi har talt om i denne uddannelses lektion:

 Video---General Wesley Clark Discusses OLD plan To Wage War with Iraq, Iran, Syria, Lebanon, Sudan etc.

Banks and Governments Leaning on Corporations Trading with Iran

Alaska STDs and Bare Hunting

Predictive Programming Article Preparing the Herd for "Inter-Generational Sex" or Pedophilia

California--Moving Against Animal Husbandry

Cozy Lucrative Relationship of Mexican Druglords and US Government

The US Special Forces and Secret Worldwide Attacks

School Ethics Course Linked to Nazism

Mind-Invasive and Control Technology

Big Brother Monitoring You

Hl7--Preparing for the Collection and Use of External Family and Genetic Test Result Data

 

 Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com, cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us, cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:


Udenfor Amerika:  PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:
 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)Denne uddannelses lektion af Alan Watt er oversaet fra engelsk til dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier og myndighederne.

 

 


Alan's Materials Available for Purchase and Ordering Information:

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"