Jan. 17, 2011 (#748)

Alan Watt bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN:

 

Philanthropy – foer overtagelsen

Scrooge har nogle aendringer at foretage

”I populaere fortaellinger om genetisk transformation af ulv/menneske

I moderne fortaellinger siges det at ulve gik ind i Philanthropy,

De er private, ” ikke proffitterende organisationer”,

Hvor lederne gives kaempe loenninger,

Hele samfund der laaner penge, saa er der nogen der maa betale,

Betale tilbage med store renter til dem som har laant ud,

Kun et fjoels eller en ung hvalp,

Vil vaere blind overfor bankfolkene der giver sig ud for at ville hjeaelpe,

Men alligvel sloeres forandringen af verden med foregivelse af mening og venlighed,

Forklaedningen Philanthropy vil fraroeve mennekser alt,

Naar byer og samfund skal betale laanene tilbage,

Vil disse Philantroper eje land, mennesker og huse,

Propagandaen er effektiv, og goer dig blind overfor hvad der egentlig sker,

Der er ikke noget for noget og hjaelp er ikke gratis”

Alans digt paa engelsk nedenunder her !

Philanthropy -- Before the Takeover,
Scrooge Has a Makeover:

"In Popular Lore were Tales of Lycanthropy,
Modern Lore says Wolves Moved into Philanthropy,
They're Private, "Non-Profit Organizations",
Where Leaders Pull Paychecks of Vast Compensations,
Whole Communities to Borrow, Then Backs to Bend,
Paying Back with Grand Interest to Those that Lend,
Only the Basest Fool or a Very Young Whelp
Would Be Blind to Banksters Who Want to Help,
Yet the Change of a Word Blurs Meaning and Kind,
The Disguise of Philanthropy Will Rob People Blind,
When Towns or Communities Default on the Loans,
These Philanthropists Will Own Land, People, Homes,
Propaganda's Efficient, Blinding What You See,
There Ain't Nothin' for Nothin' and Kicks Ain't Free"
© Alan Watt Jan. 17, 2011

 

Digt & Dialog Copyright Alan Watt - Jan. 17, 2011 (Undtagen Musik, Litteraere kvoteringer og lytternes kommentarer)

Hej folkens, mit navn er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i ( www.cuttingthroughthematrix.com ) den 17. Januar 2011. Jeg starter altid denne uddannelses lektion om det samfundssystem vi lever i med at informere ny tilkomne lyttere at de kan gaa til min hjemmeside www.cuttingthroughthematrix.com hvor der er hundredevis af gratis audio lektioner til fri downloads og forhaabentlig vil folk forstaa at der foregaar et helt andet spil i samfundet end det medierne praesenterer for jer. Medierne i alle lande er efter min mening bare en forlaenget arm af regeringerne og det har ingen betydning om det er venstre eller hoejre politik der bliver foert, det er det samme resultat det ender op med: propaganda og konrol med befolkningerne. Vi er i en overgangs fase, mellem to tidsaldre, paa vej ind i den naeste tidsalder, som de oensker at kalde det paa toppen af samfundet og allerede goer. Saa vaer velkommen til at bruge alle de lydfiler som er paa min hjemmedie.

Husk at i er de lyttere som goer at jeg kan videre bringe den viden jeg har om hvad der sker i samfundet. Jeg har ingen indkomst fra reklamer eller andre ting – I proever at tale/undervise i en hel time – og det er op til jer om jeg har midler til at fortsaette. De annoncer der er i denne uddannelses lektion bliver betalt direkte til RBN for den time jeg er paa deres radioshow. Det betaler deres ansatte, udstyr og regninger. I en organisation som RBN er der brug for mange penge til driften. Jeg har selvfoelgelig ogsaa brug for penge til at fortsaette med mine hjemmesider og de daglige fornoedenheder i mit liv. Det er et spoergsmaal om tid hvor lang tid dette kan fortsaette, da lovgivningen om retten til at tale frit vil blive stoppet paa et tidspunkt i naer fremtid. Hvad de i virkeligheden goer er at styrer retten til fri tale, og styrer den i en bestemt retning mod andre emner, saaledes at vores opmaersomhed og forstaaelse af hvad der egentlig foregaar i samfundet ikke er hvor den burde vaere. De fleste mennesker foelger bare med uden at vaere klar over at de bliver manipuleret og vildledt. Det er ligesom at alle bare foelger gruppen. Jeg proever at staa uden for gruppen og viser jer hvad der virkelig foregaar. Saa koeb mine boeger og CD'er, som jeg har til salg paa min hjemmesider. De har alle de samme lydfiler, som kan downloades gratis. Hvis i vil have oversaettelser at mine uddannelses lektioner paa andre sprog skal i gaa til min hjemmeside http://www.alanwattsentientsentinel.eu. Hvis i vil bestile boeger og DVD's kan i goere dette med PayPal. Jeg tror dette er hvordan det vil blive i fremtiden. Det vil blive en form for en verdensomspaendende PayBal organisation, fordi alle transaktioner, selv nu, bliver bogfoert af dem som sidder paa magten i det samfundssystem vi lever i.

Vi gaar i oejeblikket igennem en overgangsperiode til en ny tidsalder/samfundssystem. Vi er den generation som vil opleve al den kaos der vil komme mens vi gaar gennem denne periode ind i dette nye samfundssystem. Vi har vaeret midt i det i lang tid, men der kommer mange flere forandringer i denne overgangs periode. De fleste mennesker bemaerker det ikke. De vil doe uden virkelig at have forstaaet hvad der skete, de vil have troet paa medierne og alle de misinformationer og loejn historier, som vi bliver praesenteret for hver dag. Men der er mennesker, som nogle af jer, rundt om i verden der har vaeret opmaerksomme paa hvad der egentlig foregaar og hvad den overordnede plan for samfundet/verden er. De ved at det hele bliver styret af meget, meget mere intelligente mennesker end dem i bliver praesenteret for som Statsministre og Praesidenter. De mennesker og raadgivere der er bagved disse politikere er langt vigtigere. Og er det ikke maerkeligt at raadgiverne i ethvert land i verden alle har arbejdet for den samme globale plan, ligemeget hvor de er. Jeg vender tilbage efter en lille pause.........

Hej folkens, vi er tilbage og bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i. Vi taler om den store overgangsperiode til et nyt samfundsystem som vi gaar igennem lige nu og faktisk har gjort hele vores liv. Det er en fortsaettende ny verdensorden ( NEW World Order ), med nye facetter som bliver implementeret hele tiden. Det er overraskende for nogle, eller maaske de fleste, at de store planer for det sidste aarhundrede og dette arhundrede blev skrevet og planlagt lang tid forinden. Det er utroligt at finde ud af at fremtiden altid er planlagt, som jeg siger, af meget intelligente mennesker, der ofte afsloerer hvad planen er, til dem der er villige til at taenke en smule uden for almindelig tankegang. De kan ikke lade vaere med at prale om deres medvirken i planlaegningsfaserne af det store samfund som de kalder det nu, Dagsordenen for Verden eller den Globale Dagsorden ( the world agenda, the globalist agenda).

Da jeg voksede op havde enhver by og landsby deres eget system der holdt dem i gang, deres egen gasforsyning og vandforsynint o.s.v.. Hvad vi startede med at se gennem 1980'erne og 1990'erne var begyndelsen paa privatisering, massevis af privatisering, men de har vaeret i gang med denne privatisering land tid foer dette. Jeg voksede op og saa de venstreorienterede politiske partier komme til magten og de nationaliserede alting; hvad de virkelig mente var, at nu var alting blevet saa slidt ned og brugt af profitmagerne, at det var tid at skatteborgerne skulle betale for at alting blev sat i stand og moderniseret, saa det fungerede igen. Saa ville hoejfloejen faa regeringsmagten og de ville saa privatisere det hele igen, saelge det billigt og lade offentligheden/skatteborgerne betale. Det har altid foregaaet paa denne maade. Det er frem og tilbage ligesom paa en tennisbane. Alle lande er blevet bearbejdet/bedraget paa den samme maade, saa de rige bliver rigere og skatteborgerne betaler gildet, selv i de Latin Amerikanske lande.  Jeg saa nogle dokumentar film derfra om hoejre- og venstrefjoejs partierne og det er fuldstaendig den samme maade det foregaar paa. Det er bedrageri paa verdensplan.... hele ideen med politiske pariter er et bedrageri/illusion paa verdensplan. Der sidder en parallel regering/taenketanke/eliten/fonde/verdens rigeste mennesker bag de politiske partier og regeringer vi ser og de styrer det hele. Naar de saa har bedraget og plyndret de forskellige lande til elendighed, saa bringer de den saedvanlige fader figur ind, som saa siger alle de rigtige ting, gaar rundt og viser forstaaelse for arbejderen paa gulvet og det ser ud til at vaere godt not for os, vi tror det vil blive bedre naeste gang. Saa faar i en lille smule tilbage i skat som i ikke har faaet foer, en lille smule uddannelse eller noget andet. Saa venter i paa at hoejrefjoejs partiet kommer til magten og som saa privatiserer det hele igen. Det er det ene bedrag efter det andet, det ene bedrag efter det andet.

Der er virkelig ikke noget bedre eksempel paa den privatisering der foregaar hen i mod en verden med diktatoriske kommuner, hvor det enkelte individ bliver dikteret hvad der er politisk korrekt, end det flagskib for den nye verdensorden ( NEW World Order) som blev foedt i London, England og hvad de goer med hele Det Engelsek Herredoemme (the British Empire), som de kalder det. Det er i en overgangsfase lige nu, hvor folk der lever i dag stopper med at faa boern eller faar et enkelt barn, hvilket vil medfoere at befolkningstilvaeksten vil falde drastisk over de naeste 40-50 aar hvor de saa vil de indfoere dette nye system, hvor det enkelte menneskes individualitet ikke tillades. ( der er mange andre aarsager til at folk doer i oejeblikket af mange nye sygdomme eller bliver sterile, Chemtrails der sproejtes ud fra fly hver dag,med skadelig kemikalier m.v., se de hvide striber paa himlen, vaccinationer, genetisk modificerede foedevarer, brug af mobil telefoner, HAARP (The High Frequency Active Auroral Research Program) , hvilket blot er et lille udpluk er den krigsfoerelse der udfoeres mod menneskeheden af eliten.) Naar de saa naar til det punkt, hvor de indfoerer dette nye samfundssystem tror de at de er saa langt fremme i videnskabelig forskning i genmanipulation, at de kan avle/klone mennesker, som passer til bestemte typer af arbejde, men ikke for mange af dem. (personligt tror jeg at de allerede er i stand til at klone mennesker til dette formaal.) Det er ogsaa her deres plan for bearedygtighed/balance og alle de forskellige ting kommer ind i billedet.

Det er utroligt at opdage/finde ud af at det der ser ud til at vaere et kummunalt styre i virkeligheden er regeringen, som foregiver at der eksisterer decentralicering og at kommunerne har noget at skulle have sagt. I virkelighedens verden er kommunerne hele tiden underlagt en stoerre plan, som kommer hoejere oppe fra i systemet. Jeg sagde for nogle aar siden, at paa et tidspunkt vil det blive saadan, at hvis du ikke moeder op i det lille samfund naar der er en parade/fest eller byaktivitet, saa vil du blive spurgt om hvorfor du ikke deltog og om du er anti social? . Det er alt sammen en del af deres plan. Det er baseret paa den Sovjetiske samfundsmodel. Selvfoelgelig er det fuldstaendig det samme bedrag som foregik i den Sovjetiske samfundsmodel, fordi de havde store klasseforskelle i det Sovjetiske system. Jeg kan fortaelle jer at de havde meget, meget velhavende mennesker paa toppen af samfundet. Der var 200 familier som rykkede ind for at overtage Sovjet Unionen og de blev der gennem hele Sovjet perioden. De hoestede utrolig store rigdomme/penge og forlod landet, da tiden var inde til at flytte i 1990'erne. Men det er det samme system over hele verden og England/Britain leder den vej de naeste 50 aar for os alle, mens alting bevidst falder sammen og aendres til det nye system.

Det er svaert for folk at tro paa, at da de underskrev dukumenterne til FN (United Nations) ved slutningen af 2. verdenskrig – Jeg tror det var den de underskev i San Francisco i 1946 - fraskrev/annullerede de landenes/nationernes suvaeraenitet. Ser i, alle der virkelig var oppe i den oeverste overklasse, alle der allerede var multi-millionaere eller billionaerer, vidste at den del af planen maatte komme. Disse mennesker havde allerede accepepteret planen som vaerende helt naturlig fordi de var meget egoistiske, de var en speciel klasse//race helt for sig selv og det var en overklasse verden over. De skulle vaere dem som skulle gaa gennem faserne med at vildlede og bedrage landene/nationerne til fattigdom, mens de selv investerede i andre land o.s.v. gennem FN's organisationer for laan. De havde et billede af dem selv med mange paladser rundt om i verden for den rige elite. Det ville ikke betyde noget om du var Kineser eller fra Indien eller fra England, de var alle en speciel race/klasse, der genetisk var en overklasse og havde bevidst deres suvaeraenitet. Det var dem der skulle vaere den ledende klasse i verden. Og de skrev meget om det paa dette tidspunkt.

De underskrev ogsaa i dokumenterne – og i underliggende dokumenter, fordi der er underliggende dokumenter til det dokument, der blev underskrevet i San Francisco, at Britain/England og andre lande ville starte med at deindustrialisere og at det ville intensiveres om ca. 20 aar, sagde de. Og som sagt, ca. 20-30 aar efter blev Britain/England massivt deindustrialiseret. Der var ikke givet nogen grund til den almindelige offentlighed/borger, der saa fabrik efter fabrik blive lukket. (taenk over hvad der er sket i Danmark i mange aar, samme senarie ). De fortalte heller ikke offenligheden, at fabrikkerne aabnede op igen i Kina og de oestlige lande, hvor der var billig arbejdskraft og at ingenting ville komme i stedet for de lukkede fabrikker, undtagen hvad der kaldes for en serviceoekonomi; i ved nok, jeg koeber pandekager af dig, og saa saelger jeg dem med profit til en anden, o.s.v., o.s.v. - der flyttes bare rundt paa tingene. En serviceoekonomi er kun skabt for at skulle vare en kortere tid. Det er ogsaa det samme i USA. Da traktaten blev underskrevet gennem Verdens Handels Organisation (WTO) af alle jeres aristokrater i Amerika og Canada – og sandt nok, de er indgifte i de samme familier gennem mange generationer – de besluttede ogsaa at give alle jeres fabrikker vaek og sende dem til Kina og de oestlige lande. Fakta blev, at ingen kunne blive og skabe et overskud, naar konkurrerende fabrikker allerede blev bygget op i Kina.

Saa, de flyttede alle fabrikkerne og jeres skattepenge betalte for hele flytningen og opbygningen de nye steder. Det blev ogsaa skrevet ind i erklaeringen, under GATT ( overenskomst om told og handel) erklaeringen, at i, skatteborgerne skulle betale for de naeste 10 aar for opbygningen af fabrikkerne og eventuelle tab af projekterede overskud. Saa hvis overskudet var mindre end projekteret, saa skulle skatteyderne betale og det kunne igen blive forlaenget i 10 aar mere. Sikke en aftale at faa ? 20 aar, mens du foregiver at have et meget lille overskud og samtidig skraber skatteydernes tilskud ind paa baggrund af vildledende/mangelfulde regnskaber.

England gaar endnu laengere nu. Jeg har fulgt FN i aarevis og hvad de goer er at de holder mange verdens moeder, hvor alle de store NGO, ikke statslige organsationer deltager. De bliver fortalt hvor de skal investere deres penge. De fleste af dem repraesenterer grupper, handelsgrupper og investerings grupper over hele verden og det er den maade de kommer ind til disse moeder og det er ogsaa derfor de bliver inviteret. De vil foregive at det er for kvinder i tredje verdenslande, mikro laan, mikro projekter og den slags – hvilket igen var for at separere familien. De er noedt til at nedbringe befolkningstallet og hvis kvinder ikke giftede sig for livet saa ville de hoejst sandsynlig ikke faa boern; det var det de haabede paa. Og selvfoelgelig ville de andre FN-stoettede NGO's rejse rundt i verden og bruge skatteydernes penge igen, fra jeres regeringer, for at sterilisere dem og give stoette til aborter m.v..

Mikro laan er vigtige, meget vigtige og er en del af ideen med at leve i smaa dikterede/styrede kommuner. Saa i aften vil jeg vedhaefter nogle links, hvor i kan se hvad der snart ventes at ske i USA . De har faktisk allerede nogle, men de fleste ved det ikke endnu. Det er mikro laan, der bliver givet til omraader der er gaaet i staa og hvor mange indbyggere er fraflyttet fordi fabrikkerne lukkede. Men ogsaa, hvis i gaar ind og laeser de informationer der er paa de hjemmesider jeg giver jer, saa vil det vise jer de utrolig store fortjenester disse paastaaede offenlige/private partnerskaber har. Det er bare utroligt hvor mang store organisationer der er derude og tilbyder disse mikro laan. O en hver profit haj, enhver stor penge haj deltager i disse projekter med utorlig store profitter. Saa jeg vil vedhaefte nogle links nederst paa siden. Jeg vil lige naevne denne her ogsaa, der bliver styret af Sir Ronald Cohen i England, og der staar her …........................

 

Sir Ronald Cohen fortaeller om sig selv

philanthropyuk.org


(Alan: I kan gaa tilbage selv i de dage hvor Weishaupt, der talte om at bruge filantropi til at styre verden, velgoerenheds organisationer, der ville vaere et daekke for dem der ville hoeste profitterne.Og han lagde ikke skjuld paa det faktum, at stoerstedelen af befolkningerne var fuldstaendige idioter. Han foragtede befolkningen, den store illuminatist, som de kalder ham i dag, selvom han blot var en lille personlighed af de mange der var over ham.)


Social Kapitalist

Sir Ronald Cohen oensker at opnaa ”radikal forbedring i Englands kapasitet til at skabe rigdom, oekonomisk vaekst og arbejdspladser” Men han taler ikke om det vaekst potentiale i den riskovillig kapital industri, som han hjalp med etablere for 30 aar siden. ( Alan: Han har lavet en utrolig stor profit paa det. Det er en laanehaj, naar han er vaerst, hvis vi kan kalde det saadan) men i stedet om en fremspirende mulighed for at investering i udvikling af sociale samfund.

I aar 2000 HM (Alan: hendes majestaets finansafdeling. De har ikke en regering; de har hendes majstaet paa toppen.) inviterede hendes majestaet dronningen Sir Ronald til at lede den Sociale investerings specialstyrke/afdeling, et nyt initiativ med kompetence til at udforske/skabe et system af bearedygtige investeringer i daarligt stillede omraader i England. ( Alan: saa, der i aar 2000 ikke sandt, starter de med at etablere dette, for at lave smaa kommune samfund, foer nogen, maaske kun nogle faa, havde hoert udtrykket kommune samfund, hvor individets interesser og lokal samfundeds interesser fungerer sammen, men paa bekostning af individuel frihed, da regelsaettet vil blive dikteret en leder af lokalsamfundet, som faar sine retningslinier fra den plan der er lagt ud af FN (forenede nationer). Fem aar efter baerer baerer den efterforsknings styrke/afdeling frugt : i dag er denne finans sector ( Alan: lyt opmaerksomt til dette) 400 millioner pund hver og har financeret over 9000 smaa forretninger (Alan: meget smaa forretninger) skabt 10000 arbejdspladser (Alan: hvis vi stoler paa hvad de siger) og har givet 160 millioner pund i ekstra stoette til underinvestereede samfund. Etableringen af Samfunds Uviklings Finans Afdelingen, hvor Sir Ronald er aeres praesident (Alan: jeg tror han viser sig der en gang om aaret, som i sikkert ved) har yderligere styrket indsatsen paa dette omraade.

Det er virkelig utroligt. Her er en virksomhed, skabt af folk der er noble/fornemme/adelige; ser i, de er alle blevet slaaet til riddere af Hendes Majestaet. De startede ud med 20 millioner pund, og de fik 20 millioner pund af skatteydernes penge, og nu er det hele 400 millioner pund hver. Der er mege godt gaaet naar vi taler om velgoerenhed, syntes i ikke ? Jeg vender tilbage efter en lille pause.

Hej folkens, Dette er www.cuttingthroughthematrix.com hvor vi bryder gennem illusionerne i det samfunds system vi lever i. Vi taler lige nu om kommunitarisme, fordi det er den vej eliten har planlagt for fremtiden, da vi ikke har flere fabrikker og flere rigtige arbejdspladser, og der er ikke engang brug for computer programmoerer mere og alle bruger computere ? Alle konkurerer. Alle konkurerer med alle og goer hvad alle andre goer og kommer ikke nogen som helst steder hen. Saa det er hvad der kaldes for padle fasen; som en hund i et svoemmebassin; den kan kun svoemme/padle i en kort periode foer den drukner. Det er hvad en service oekonomi er.

Kun produktionsindustrien er den som skaber produkter og saelger dem. Det er derfor Kina eksploderer med profit og multi-millionaerer og billionaerer i oejeblikket. Men den gamle mand fra De Vestlige Lande er planlagt til at gaa ned og doe ud. Eliten har virkelig planlagt hvor de oensker at vaere om 50 aars tid og hvilken slags samfund som vil blive skabt for en ny periode, mens den gamle doer ud. De har fuldstaendig, fuldstaendg tro paa videnskab. Jeg bebrejder dem ikke fordi, forstaar i, hvad vi ser og bliver praesenteret for paa bunden af samfundet som videnskab er foraeldet paa alle omraader, dette inkluderer ogsaa for laegevidenskabelige helbredelsesmetoder. Enhver videnskab paa bundern af samfundet er fuldstaendig foraeldet. Det er langt foran hvad i kan forestille jer; det er derfor de har saa stor tillid til hvad de goer. Og det har altid vaeret saadan.

Jeg laeser denne artikel om Sir Ronald Cohen, der tjente billioner som udlaaner af penge til forskellige lande o.s.v., og hvor han nu er en af de store drenge, der skal goere det samme for jeres lokal samfund. Ser i, det der kommer til at ske i jeres lokal samfund er at de ledere som allerede er blevet givet til jer, og de er alle NGO's (ikke statslige organisationer) og medlem af legitime organisationer – hvilket betyder at de er godkendt af regeringen, som organisationen Faelles Formaal (Common Purpose) f.eks.. Jeres pludselige skabte og indsatte lokalsamfunds ledere, som vil styre jeres liv fra vugge til grav, vil undertrykke jer, hele jeres omraade vil blive stillet som finansiel sikkerhedsgaranti og udviklingslaan. Hvad der sker er at i giver groent lys for disse ledere til at modtage laan fra disse laane hajer som Mr. Cohen som vi taler om her, og saa vil de som planlagt hen ad vejen privatisere hele omraadet naar det gaar bankerot. Forstaar i hvad jeg siger her ? I kan blive koebt og solgt i det system som bliver intruduceret over hele verden nu. Det er planen. Jeg garanterer jer for at det er planen. Hele jeres byraad kan blive koebt og solgt og ejet pravet. Fordi i kan ikke betale disse laan tilbage; det kan ikke lade sig goere. Hvem kan i konkurrerer med, ligemeget hvad i foretager jer ? Se rundt omkring i verden; i kan ikke konkurrere med renter og renters rente, som paalaegges laanene. Og denne laane haj Cohen, startede dette fordi han har venner i regeringen og uden tvivl slaegtninge/familie ogsaa. Han starter denne organisation , efter en karriere som penge baron rundt om i verden, udlaaner, og han faar 20 millioner pund af skatteborgernes penge til at matche sine egne 20 millioner pund, og faa aar efter er pengene vokset til 400 millioner pund. Og saa skal han vaere en af de store drenge der skal udlaane penge til jeres lokal samfund. Og selvfoelgelig vil han sende manden med den sorte haette, de formentlig vil overtage jeres land og jeres huse fra jer og bare sige, det er jeg meget ked af …. men jeres land er blevet opkoebt af Mr. Wee fra Kina sidste uge for i ikke kunne betale tilbage paa det laan som lokalsamfundet havde optaget. Det er det der er ved at ske overalt i verden

Som jeg plejer at sige, de samme typer har vaeret involveret i FN's planer hele deres liv. De samme ting, udstede mikro laan, det lyder saa vidunderligt... for at hjaelpe de fattige med at komme ud af mudderet. De lyder saa forbandet godt for de godtroende rundt om i verden og der er en masse godtroende mennesker overalt, der tror paa alt hvad de laeser. Og dette er hans egen hjemmeside for hans organisation, jeg vil vedhaefte en link nederst paa siden saa i kan se den filantropiske engelske organisation, og der er mange af dem derude. Og de er, mere end i kan forestille jer, alle i familie med hinanden; det kan i maaske finde ud af selv. Det er den vej verden er planlagt til at gaa, primaert i den Vestlige verden, maaske Australien og New Zealand ogsaa. De presser paa med fuld kraft med den ”mellem to tidaldre ide', og vi gaar alle sammen mod fattigdom og moralsk oploesning.

Ser i, jeg kan se at det snart vil ske. De har allerede solgt dele af England – Jeg tidligere har laest artiklerne i mine uddannelses taler her – solgt til store private virksomheder. Men det er den vej verden forventes at gaa. Der vil ikke eksistere Nationer mere. Verden vil blive delt op i regioner, og regionerne kan blive koebt og solgt af private investorer og entrepaenoerer. Vent bare og se. Og det betyder alle der er i regionerne, alle deres huse, og hvad der foelger med. Det er vedtaget af alle paa toppen af samfundet. Og de har ingen anden mulighed end at samtykke til det. Saa lang tid de kan faa en fod indenfor doeren og profittere/tjene paa de, saa er de alle om bord med planen. De kom ikke med disse ideer selv, der er en elite over dem, som er de egentlige herskere og planlaeggere af den verden vi lever i. Det er den maade verden virkelig skabes og styres paa. En dag i naer fremtid vil i se, at selv dele af London vil blive solgt fra. Byen er egentlig allerede privat ejet, men resten af den store del af London vil i hoere blive solgt fra en dag. Ja, vi har lige solgt byen til ham og hende fra her og der og for det og det, og det er hvad planerne er.

Jeg kan huske for mange aar siden, da Margaret Thatcher var statsminister og hun solgte – Jeg kunne ikke tro det -  oen Skye i Skotlang. Ser i, der boede folk paa oen Skye og som havde levet der i gennem mange generationer i hundredevis af aar. Hun solgte oen til den Hollandsk multi millionaer. Saa oen aendrede ejerskab fra en overherrer til en anden. Mennesker bliver i virkeligheden blevet fortalt en falsk histore, gennem den indoktrinering der foregaar i skolernes historie timer. Det er saadan det foregaar. Al skolegang i ethvert land er inddoktrinering og noget pladder/aevl. Virkelig pladder og aevl for at give jer et falsk indtryk af virkeligheden, saa de kan bruge jer i krige og andre situationer, og i vil vaere utrolig stolt over at faa jeres ben spraengt af o.s.v.. Men det er i realiteten saadan verden er. Det er en chokerende virkelighed, naar det gaar op for mennesker, at verden er saadan. De fleste mennesker vil aldrig vaagne op og forstaa at de er blevet indoktrineret og fortalt loej historier hele deres liv, de fortsaetter med at tro paa national sangene og deres lands flag og alt hvad der foelger med. Det er en stor mundfuld, naar du begynder at forstaa og se at verden ikke er som du er blevet indoktrinet til at se den. Jeg vender tilbage efter en lille pause..........

Hej folkens. Vi er tilbage og bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i. Det var min lille snak om Sir Cohen og han er kun en af mange. Jeg laeste en artikel for nylig, hvor af det fremgik at USA goer fuldstaendig det samme, de bruger jeres skattepenge til at give til private virksomheder ved at supplere dem dollar for dollar, saa de kan investere i oedelagte lokal samfund, naar fabrikkerne er lukket og flyttet til Kina. De taler om byerne Detroit og omraader i Chicago, men ogsaa om andre omraader i USA. Det er fuldstaendig de samme bedrageri forretninger der foregaar der. Verden vil til sidst ende op med at vaere privatiserede omraader, som tilhoerer nogle faa mennesker; det er hvad der kommer til at ske, fordi lokalsamfundene vil ikke vaere i stand til at betale laanene tilbage. Du kan ikke konkurrerer i en global oekonomi ved at lave armbaand og oereringe i vejkanten og saelge dem til tourister. Det kan ikke lade sig goere. Og det er meningen at det ikke kan lade sig goere, at lokalsamfundene ikke kan betale laanene tilbage.

 

I mellemtiden....

 

JP Morgan rapporterer 47% stigning i deres profit

bbc.co.uk / 14 January 2011

 

(Alan : Ikke daarligt, var? I ligger landet i oekonomisk ruin. Saa bliver i reddet med skatteydernes penge, og de siger ikke en gang undskyld og vi er kede af for hvad der skete. Eller tak. Disse penge som bankerne tabte forsvandt ikke bare i penge himlen; de blev brugt til noget … Og her er de saa med et overskud paa 47%. Ikke daarligt; og de skal ikke betale noget af det tilbage til skatteyderne/samfundet, hva be har ? Jeg mener, hvad sker der naar du laaner penge med mikro laane ordningen for at saelge oereringe og smykker i vejkanten til turisterne og du ikke kan saelge nok til at betale dine afdrag paa dine laan ? Kommer de saa hjaelper dig og betaler dit underskud ? Nej det goer de ikke !

Banken JP Morgan havde ikke noget tab under den finacielle krise ( Alan: Der er faktisk mange af bankerne der oplyste at de havde tab, selv om de ingen tab havde,) blot for at faa andel i noedhjaelpen til bankerne )

Profit i de sidste tre maaneder i 2010 blev opgjort til 4,8 billioner dollers (3bn pounds) (ca. 28 millliarder dk), hvilket svarer til 47% paa et aar. Indtaegten sted til 26,7 billioner dollars.

For hele aaret havde banken en rekord stor profit pa 17 billioner dollars mod forventet 16.7 billioner dollars. 

JP Morgan er den foerste af de store Wall Street Banker til at rapportere deres regnskab (Alan: De venter alle paa at resten af bankerne rapporterer, saa de kan manipulerer deres regnskaber og skjuler dette og hint og hvad de ellers goer.) 

Vi gennemlever en bedragerisk komedie (Divine Comedy by Dante), det er sandt at sige en bedragerisk komedie. Det er det naar du naar til et vist niveau af forstaelse. Du kan ikke lade denne viden slaa dig ud, i det mindste ikke hele tiden, for ellers vil du ikke overleve i lang tid. Paa den anden side, saa kan du staa udenfor, fordi der er ingenting der kan overraske dig mere. Ingenting.... og jeg mener ingenting kan overraske dig mere; fordi du er nu klar til den naeste afsloering og den naeste afsloering, og den naeste afsloering om det bedrageriske og paa forhaand planlagte system vi lever i

De rigeste mennesker der flytter til Europa og Paris og London o.s.v. er naturligvis fra Kina fordi de er de eneste virkelige producenter i verden. Faktisk er de producenter for hele planeten; hvilket blev besluttet for lang tid siden gennem gennem - the Council on Foreign Relations (CFR) and the Asia-Pacific Rim group – som er den del af CFR for det asiastiske omraade. De hjalp med at planlaegge og udfoere alt hvad der er sket i forbindelse med flytning af fabrikker fra Vesten til de oestlige lande. De brugte jeres skattepenge til at uddanne alle ingenioerene fra Kina og andre oestlige lande fra 1970'erne og frem, lang tid foer de havde fabrikker at tage tilbage til og arbejde i. De vidste at WTO ( Verdens Handels Organisation) ville forsyne dem fra Amerika og England og andre steder rundt omkring paa planeten, hvilket de gjorde. Det er den maade verden virkelig fungerer paa. Der staar her i denne artikel.......... 

 

Shanghai rollers ! Fra £33m huse til £11m Warhols malerier (A:  Jeg ved ikke hvorfor de oensker alt det Andy Warhol ting/stuff),
pludselig er det Kina's nye millionaerer der bruger utrolige summer af penge og opkoeber dele af England.

By Simon Mills / dailymail.co.uk / 17th January 2011

 

Tal med enhver anerkendt London baseret vinhandler, og han vill fortaelle jer meget vigtige ting om hans rige kinesiske klientel.

Penge er intet problem. Sotheby's rapporterede for nylig, at han havde solgt en flaske vin fra 1869 Chateau Lafite for mere en 130.000 pune. (Alan: Naa, og hvad saa?)

Og det er til at drikke nu, ikke til at opbevare i en vinkaelder for lagring. Hvad vi har set ske i de seneste aar er mennesker der betaler naesten hvad som helst for vin, sagde David Elswood fra Christie's. Det er ikke investering: det er bare ukontrolleret forbrug (Alan: Og de nipper ikke til vinen, de drikker det hele paa en gang, ”ned i kloakken det gaar”. Naa, men det er deres maade at goere det paa, er det ikke? Jeg tror det viser dem at de har raad til det i deres kultur. De gaar virkelig i byen naar de poeler disse gamle vine ned i halsen, som saelges for mere en de er vaerd, for at vaere paa det rene med jer)

Ingen langsom og opmaerksom nydelse af vinen, naar det gaelder dem. Selv med en 6000 pund dyr flaske vin af maerke 1982 Cahuteau Mouton Rothscild, saa tipper kineserne glasset og sluger vinen i en mundfuld.

En af mine venner kom for nylig tilbage fra Las Vegas og han fortalte mig at alt han saa ved spillebordene var kinesere. Saa det viser jer at de samme banditter/svindlere er over hele verden, mens de forsoeger at naa til toppen af samfundet. Det er det soerlige ved livet, ser i, at det er lige meget hvilken gruppe i hjaelper. Det er altid dem der er en lille smule mere psykopatiske end resten, og som kan se smuthullerne, ved hvordan de bruge systemet, og bruge alle rundt omkring dem, som naar toppen i samfundet. De bygger store slotte i Kina. Jeg saa i et magazine hvor de bygger palsdser med graeske staturer paa topppen overalt; det ser faktisk lidt taabeligt ud. Men det er bare for at bruge penge, er det ikke ? Det var paa baggrund af WTO ( World Trade Organisation) under FN (Forenede Nationer) og Verdens Banken og de store internationale virksomheder, alle jeres statsministre og praesidenter, der har formaaet at give dem denne ekstravagante livsstil, alt ivaerksat og financeret med skatteborgernes penge., tak og mange tak for det. 

Nogle mennekser har for vane at putte deres egen fod i munden. Dette er en artikel fra The Daily Mail. Den siger …..... 

 

Biblioteker er kun for den privilligerede hvide middel klasse... siger hvid Quango Leder

Daily Mail / 15 January 2011

 

En Quango leder har gjort demonstranter rasende, der forsoeger at stoppe masse lukninger af offentlige biblioteker, fordi han paastaar det er dem der skal videre foere den ”priviligerede middelklasse , hovedsagelig hvide, middelklasse” (Alan: Jeg ved ikke hvem denne spoegefugl er, fordi jeg tror at de fleste i middelklassen i England ikke er hvide.)

Roy Clare, der er chef for museerne, biblotekerne og arkiv raadet (Alan: maaske kommer han aldrig ud fra sit lille museum), foreslog at dusin vis af lokale protest grupper var gammeldags og kommenterede: ” offentlige biblioteker vil ikke blive bevaret med oenske taenkning og kamp/protester. 

De lukker 400 biblioter over hele landet i loebet af kort tid og jeg er overrasket over at der overhovedet er flere tilbage. Men de fleste mennesker bruger dem formentlig ikke alligevel; de er alle sammen paa internettet. De tror at hvad de ser og laeser paa internetet er sandt. De er ikke klar over at meget af det der er lagt ud paa internettet fra de gamle boeger er blevet aendret massivt og blevet massivt censureret. Jeg laeste en artikel her, fra en af de store medspilleres boeger og der manglede 30 sider fra boegen. De var fra et af medlemmerne af Club of Rome's; der manglede 30 sider i E-Book versionen af bogen. Saa det goer ikke noget. Det er det George Orwell omtaler som hukommelses hullet/glemslen og det er det der sker i dag; vi gaar gennem denne fase. De fleste mennesker vil ikke stille spoergsmaal til at ting bliver fjernet, og lige meget hvad der bliver sagt, saa er det sandheden. Selv i Canada, tilbage i de tidlige 90'ere og fremad, plejede jeg at tage til affaldspladsen – fordi jeg levede paa landet og du skal selv tage dit affald derud, selvom du betaler din skat – naar du kom der ud ville du se tusindvis af boeger fra bibliotekerne blive smidt ud hele tiden. Utroligt hvordan de er kommet af med de gamle historier og alting, bare ned i hukommelses hullet, glemslen

Det er ganske interessant ogsaa, at vise jer hvordan der tales med to tunger og modsatrettede tanker. Det betyder ikke noget hvor meget du laeser paa internettet om de forskellige argumenter og ting der kommer fra FN og WHO (Verdens Sundheds Organisation) og du viser dem alle de bedragerier og tricks de bruger hvert aar med hensyn til influenza vaccineringer. Det betyder ikke noget fordi de bliver bare ved med deres massive propaganda for at overvinde nogen som helst uenigheder om vaccinationernes skadelige virkninger og virkning i det hele taget. Men der skal ikke megen overtalelse og propaganda til for at faa folk til at blive vaccineret alligevel. Der er en artikel her................

 

Mormor doer af svine influenza (A:  de kalder det for svine influenza, fordi de tilfoejede det, men grundlaeggende er det en influenza vaccination.)They’re calling it swine flu because they added it to it, but it’s basically a flu shot.) efter hun blev vaccineret

By Daily Mail Reporter / dailymail.co.uk / 14th January 2011

En mormor til tre troede at hun var sikker paa ikke at faa svine influenza efter hun var blevet vaccineret nogle maneder tidligere. (Alan: dette er ikke den vigtige del af historien for mig.)

Men Eleanor Carruthers, 68 aar gammel fra Merseyside blev det sidste offer for udbruddet af svine influenza sidste loerdag.

Mrs. Carruthers blev alvorligt syg med emphysema og lunge kraeft (Alan: men det blev kontrolleret) men hun var blevet influenza vaccineret i oktober for at beskytte hende mod sygdommen.

Men trods denne vaccination blev hun haste indlagt paa Royal Liverpool Hospital sidste uge, hvor hun senere doede. H1N1 blev noteret i journalerne som en af hovedaarsagerne til hendes doed. 

(Alan: Saa taler de med hendes datter o.s.v der siger JA, HUN HAVD FAAET INFLUENZA VACCINEN FOR FLERE MAANEDER SIDEN, SAA HUN SKULLE VAERE BESKYTTET O.S.V, men saa kommer det saedvanlige standard svar fra sundhedsstyrelsen. I ved nok robotten der kommenterer forskellige haendelser)

En talskvinde (Alan:... som er et infomations koncept, hvilket er propagande.) for Liverpool PCT (sundhedsmyndighederne, sagde at selv om de ikke kan kommentere paa den enkelte sag, saa er det helt klart en meget soergelig tid for familien til den afdoede og vores hjerter raekker ud til dem.

Raad fra eksperter i WHO (Verdens Sundheds Organisation) den tilhoerende Komite vedr Vaccinationer og Immunisering og Afdelingen for Sundhed er at influenza vaccinationer er utrolig effektive og den bedste maade for mennesker i risiko gruppen til at beskytte dem sig selv for at faa denne virus. (A:  Saa, det var hvad de fortalte datteren efter hendes mors doed efter at vaere blevet vaccineret.) after getting the shot.)

Dette raad fra eksperterne kommer efter at der er konstateret 112 doeds fald p.g.a influenza siden oktober (A:  har de i det hele taget tested for det eler ikke ? Jeg mener, de smoder bare rundt med disse forskellige antal doedsfald for det ene og det andet.)

Saa kommer de ud med de saedvanlige informationer fra WHO om at der kun er 80% chance for at vaccinen er virkningsfuld og blah, blah, blah... som igen er basseret paa ingenting. Jeg har endda laest artiklerne efter hver influenza periode, som fortaeller jer at lige saa mange mennesker, der har faet vaccinering, faar influenzaen, som dem der ikke har faat vaccinering. Og det forandrer sig aldrig. Men propaganda vinder i den sidste ende, goer den ikke.? Den vinder altid til sidst. Jeg tror overhovedet ikke paa nogen af disse organisationer. Jeg tror ikke paa at de vacciner i bliver vaccineret med goer jer noget som helst godt; det vil helt sikkert goere jer en masse skade med hvad de putter i vaccinerne, kviksoel o.s.v.. De har igen tilsat thimerosal i influenza vaccinerne fordi regeringen besluttede at det var sikkert nok alligevel. Kviksoel er godt for jer – men indaand ikke det kviksoel som indeholdes i og afgives fra jeres smaa skoenne nye energi spare paerer – men det er okay at vaccinere jer med vacciner, der indeholder kviksoel. Det vil goere jer dumme og apatiske og maaske lykkelige resten af jeres liv; men maaske lykke er mere vigtigt, som nogle af de store medspillere for eliten mener og som styrer det samfunds system som vi lever i.

I 1998 her i Canada i Ontario begyndte de at sproejte/spraye himlen paa en meget alvorlig og entens maade. Jeg husker den dag det startede fordi jeg gik udenfor og jeg kunne ikke tro mine egne oejne – jeg troede jeg var midt i en eller anden film optagelse – at det var et skak braedt moenster; virkelig taet sammen, som et fiskenet over dig, et hvidt fiskenet, saa praesist var det. De sprayede himlen i den halve hoejde af hvad de goer i dag over hele verden. Jeg kunne ikke forstaa at folk ikke saa op paa himlen og saa hvad der foregik. Siden dengang har de sproejtet himlen mere eller mindre hver dag i forskellig moenstre. Vi har alle laest de forskellige artikler om at de taenker paa at sproejte himlen/atmosfaeren for at stoppe global opvarmning, o.s.v. I virkeligheden har de gjort det mindst fra aar 1998 paa en meget konstant, intens og alvorlig maade. De har gjort det lang tid forer i aarevis, for at teste det de sproejter ud af og til og vi har laest artikler, hvor de har testet forskellige ting over forskellige lande. Men det der foregaar nu er for alvor. Jeg har tidligere talt om den aluminium oxid og barium som er blevet fundet i de partikler der sproejtes ud over os. Jeg har talt om Teller, der var opfinderen af Brint Bomben og som arbejdede for Forsvarsministeriet (Pentagon) og som kom op med den ide' at sproejte metal partikler ud i luften og bruge hvad der nu kaldes for HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program ) HAARP teknologi og elektronisk pulsering hen over atmosfaeren.... fuldstaendig det samme som Brzezinski talte om i bogen Mellem to Tidsaldre (Between two Ages) og han sagde at teknikker til at kontrollere og manipulere vejret ville blive muligt. Det omtalte ogsaa, HVORDAN VISSE TING VILLE KUNNE PAAVIRKE MENNESKERS HJERNE/SINDSTILSTAND, GOERE DEM AFSLAPPEDE ELLER AGGRESSIVE AFHAENGIG AF DEN FREKVENS SOM VILLE BLIVE SENDT UD I ATMOSFAEREN. Det der sproejtes ud goer luften til en kemisk leder, som goer den meget mere anvendelig til at udsende forsekllige elektriske impulser. Artiklen her er om............Svaevende nanoprtikler goer det lettere at foretage geoenginering/forandre klimaet

By Christopher Dombrowski / arstechnica.com

 

(A: Saa, det er allerede skadeligt nok naar de sproejter dette ud over os – og de er sikkert og vist at det paavirker folks lunger og giver vedblivende sinusingektioner og allergier o.s.v siden det startede i aar 1998. Nu vil de saa begynde at bruge nonopartikler, de ikke allerede har gjort det. Ser i, nanopartikler af, barium og aluminium oxid og saa videre er ud over at goere jer mere eller mindre senile ogsaa meget kraeft fremkaldende. Men det betyder ikke noget for det passer fuldstaendig ind i deres store plan – goer det ikke – isaer over omraader hvor de oensker at nedbringe befolkningen. Og hvis i ikke faar de rette afgiftnings behandlinger o.s.v – hvilke jeg er sikker paa de udvalgte i eliten faar – saa vil alle disse partikler blive i jeres krop og svaekke jeres helbred og give forskellige sygdomme.)

I en analyse om forskellige maader at foretage geoengineering paa, fremgik det at sproejte kemikalier ud i den oevre atmosfaere ville virke (Alan: De ved at det virker, fordi de har allerede har gjort det) men at det medfoerer betydelig risiko. Da disse kemikalier gradvist vil komme af atmosfaeren, saa vil det kraeve konstant tilfoerelse af disse kemilalier for at vaere effektivt/virke. (Alan: det er derfor de sproejter kemikalier ud hver dag..) Et dokument der blev frigivet i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ) denne uge foreslaar at der muligvis er en anden metode, nemlig brugen af nanopartikler, der er struktureret paa en saadan maade, saa de kan kontrollere nanopartiklernes hoejde.

Selv hvis CO2 udledninger (Alan: Ohh... her kommer de igen med deres CO2 bedrag) bliver reduceret (Alan: det har intet at goere med CO2 udledning) har vi muligvis tilfoert atmosfaeren saa meget

CO2 paa dette tidspunkt, saa vi bliver noedt til at foretage en eller anden form for geoengineering for at nedsaette den globale temperatur. (Alan:  Hvis de nedsaetter temperaturen mere vil jeg sidde paa en isflage heroppe. Det var minus 28 grader Celcius her sidste nat, hvilket er en smule koldt, som i nok ved) Aerosoler/partikler i den oeverste atmosfaere foroeger jordens albedo (den overordnede reflektivitet af planeten), saa den globale temperatur reduceres ved at reflektere mere sollys tilbage i rummet/universet. Kemiske aerosoler er populaere kandidater til brug i geoengineering, men de har deres egne problemer: for eksempel, sulfater i den lavere stratosfaere, som kan accelrere fjernelse af ozone, hvilket vil bevirke at vi konstant maa pumpe mere ing i den oeverste atmosfaere. (Alan: Det er en stor forretning for en eller anden, var ? Og tro mig, store kemiske industrier er helt sikkert involveret i dette og tjener en utrolig masse penge)

Den vaesentligste fordel af de foreslaaede nano-strukturer i forhold til kemiske aerosoler er deres mulighed for at kontrollere deres hoejde i atmosfaeren. Disse nano-strukturer goer dette ved at tage brug af hvad der kaldes for Photophoretiske kraefter. Photophoretiske kraefter opstaar fra en temperatur forskel mellem nano-strukturen og den omgivende atmosfaere. Hvis en gas partikel rammer en varmere nano-struktur, saa vil gas partiklen vige tilbage med mere energi. (Alan: Det er hvad salgsmaendene for projektet) Det resultere i en kraft paa/mod partiklen. Maengden af energi der bliver overfoert i denne pricess er en egenskab ved materialet og en funktion af temperaturen, og er beskrevet med noget som kaldes den akkomodative koefficient ( accommodation coefficient (α) ) ( Alan, det lyder meget imponerende, hva ?) Ved a konstruere forskellige vaerdier af (α), saa kan de aendre den grundlaeggende kraft paa nano-strukturen. (Alan: Saa hvad vil de egentlig bruge det til, du godeste, de er gaaet tilbage til aluminium og barium igen.)

Forslagsstillerne fremlaegger at konstruere en disk, der er fem microns i diameter og 50 nanometer tyk. Denne disk er primaert bygget op af to lag, metallisk aluminium og barium titanate. Aluminium laget reflekterer sollys, men er transparent til termisk infraroed. Barium titanaten har en hoejere massefylde end alminium laget og interagerer med atmosfaerens elektriske felt, saaledes at diskens reflektive side vender opad. Forskellen i (α) mellem aluminium og barium titanate producerer ogsaa en ren photophoretisk fraft, der kan loefte disken med en kraft, der er tre gange stoerre end dens vaegt. (Alan: det paastaar de. Og saa vil vi indaande alt dette materiale/partikler; og det vil gaa direkte in i jeres blodstroem gennem alveolarerne i jeres lunger. Jeg vil vende tilbage efter en lille pause................)

The authors propose constructing a disk five microns in diameter and 50 nanometers thick. The disk is primarily made up of two layers, metallic aluminum and barium titanate.  The aluminum layer reflects sunlight, but is transparent to thermal infrared. The barium titanate layer has a higher density than the aluminum layer and interacts with the atmosphere’s electric field to orient the disk with the reflective side up. The difference in α between aluminum and barium titanate also produces a net photophoretic force, levitating the disk with a force up to three times its weight. (A:  …they say.  We’ll be breathing all this stuff in; that’ll go right into your bloodstream through the alveolar tissue in the lungs.  I'll be back with more after this break.)

Hej folkens. Jeg er tilbage og vi bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i, www.cuttingthroughthematrix.com. Og vi har Tom paa telefonlinien her fra Winsconsin. Er du der Tom ?

Tom: Hej, jeg er her Alan. Jeg vil gerne takke der for alt det du goer som saedvanlig. Jeg havde en interessant samtale med en medarbejder i dag. I over 6 maaneder har jeg talt med ham om det materiale/informationer som du gennemgaar, om den globale magt struktur, om det der sker lige nu, og hvordan det haenger sammen med det store billede af hvad der foregaar i verden – fordi alt styres af det store billede/plan, ingen anden tolkning af det giver nogen mening. Han gav mig ret i at det potentiale af hvad jeg beskriver faktisk eksisterer og raedslerne/gruen i det vil komme til at foregaa/ske. Men hvad han sagde til mig var, at han vil fortsaette op i systemet til sidste time og benaegte at det vil faa den store indflydelse paa hans verden, og paa baggrund af denne benaegtelse behoever han ikke goere noget for at forandre det. Jeg vil gerne vide, i de sidste minutter der er tilbage af denne uddannelsessamtale om det samfundssystem vi lever i, hvad du kan sige til nogen, der allerede er blevet advaret og stadig ikke er villig til at aendre deres adfaerd og se den virkelige verden i oejene i modsaetning til deres egen falske virkelighed ?

Alan:  Jeg vil lade dem vaere som de er. Det er et saerligt faenomen der viser sig. Det er det samme der viser sig naar mennesker er under tortur eller hvis mennesker skal henrettes. Du vil se at deres sind/tanker forsoeger at finde en maade at overleve paa. Andre vil soege ind i New Age grupper eller noget andet at tro paa, saa de tro de selv vil blive reddet og den slags ting. Det er en maade at bevare hvad der er tilbage af deres fornuft, og det er alt de har, fordi de kan ikke konfrontere sig med realiteterne i den verden vi lever i. De ville faa et nervesammenbrud og de ville ikke vaere i stand til at tage vare paa sig selv eller goere noget som helst; de ville bare bryde sammen. Saa du kan sige at de ikke er klar til at se virkeligheden i oejnene. Saa du maa lade dem vaere med deres lille flugtvej, ligemeget hvilken form for spiritualitet det maatte vaere. Det er alt de kan haandtere paa dette tidspunkt. De kan ikke goere noget ud over det. Det er saa overvaeldende for dem og at der ingen vej er tilbage, isaer hvis de foeler at de selv er hjaelpeloese. De traekker sig tilbage med den forestilling at PAA EN ELLER ANDEN MAADE VIL JEG KOMME IGENNEM OG VAERE OK...JEG ER OK. Alle der blev skudt ved en henrettelse under 2. verdenskrig eller i Stalins Rusland, masse henrettelser, alle hoppede selv ned i groefterne, selvom de kort forinden havde set andre mennesker hoppe ned i groefterne og blive skudt. Ingen af dem kunne tro at det ville ske for dem ogsaa. Men de adlyder, de loeber, de hopper ned i groefterne, og de bliver skudt ligesom det sidste bundt mennesker foer dem. Det er en speciel menneskelig egenskab vi har, vi vil ikke tro paa det til den bitre ende..... NOGET MAA REDDE MIG I DET SIDSTE SEKUND. Desvaerre sker det ikke, som millioner af doede kroppe allerede har vist os over hele verden og i Latin Amerika. Dette er gammel viden indenfor psykologien. Der er ogsaa almindelig viden i tortur. Du kan ikke give folk de daarlige nyheder, de folk der ikke oensker at staa frem og sige deres mening og vaere stolte af sig selv. Saa ja, stik hovedet frem, hvis det er noedvendigt og bliv skyde skive. I kan ikke hjaelpe disse mennesker. De er majoriteten af mennesker her paa jorden, men verden er aldrig blevet aendret af majoriteten, husk paa det. I maa bare lade dem gaa den vej de oensker, med deres egen lille fantasi, der holder dem delvis ved deres fulde fem, mens de gaar gennem ting som de i virkeligheden ikke kan tage af og relatere til. Det er soerligt at sige, men det er sandheden.

Tom: Ja, det er meget soerligt, meget soerligt.

Alan: Men vaer bevidste om, at paa et tidspunkt kommer de maaske til et tidspunkt i deres liv hvor de kan rumme mere af sandheden og kommer og stiller flere spoergsmaal til jer. Og det er helt i orden. Lad vaer med at fortaelle for meget af hvad der foregaar paa en gang, det kan faa dem til at gaa i stykker og bryde sammen. Tak for du ringede ind !

Fra min hund Hamish og mig selv her fra Ontario, Canada, godnat og maa jeres Gud eller Guder vaere med jer. 

Topics of show covered in following links:

 

Sir Ronald Cohen and Communitarianism

Communitarianism--Charities and Governance

Communitarianism, Volunteerism and "Partnerships"

Civil society leaders meet David Cameron to discuss the future of public service delivery

The Big Society Challenge

British Association of Settlements and Social Action Centres

Communitarian Funding

JP Morgan reports 47% Profit Jump

China Millionaires Buy up Britain

Libraries Close Across Britain

Grandmother Dies from Flu Months After taking the Shot

Nanoparticles to Save us All--Geo-engineering the Atmosphere Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:Udenfor Amerika:  PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:
 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)

Denne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier og myndighederne.

 

 

Alan's Materials Available for Purchase and Ordering Information:

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (
Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"