June 15, 2011 (#855)

Alan Watt "Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN:

 Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Det samfunds System Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN

Videnskablig Revolution som Kaldes for Udvikling

For Dem Som Kender Sandheden, Gaar Imod – Revolutionen

Gamle Systemer skal Oedelaegges, Siger De Globalt Udvalgte,

Genopbygge Alt Der var Tilbage i en Verden der er Ufuldkommen,

Der er Orden Bag Kaos og Megen Planlaegning,

Forandringer Kraever Ofre men Smerten er Alvorlig,

Staten Indtager den Rolle, Som Familen Tidligere Havde,

Reglerne er Stramme men ”Noedvendige for Harmoni”,

De Unge er Beskaeftiget med Elektroniske Ritualer,

Facineret af Dimensioner Uvirkelige, men Virtuelle,

Dem Der Stadig er Ved Deres Fulde Fem, Finder Systemet Frastoedende,

Klassifiseret som Mod Revolutionaere, Farlige og Oproerske.

Digtet paa engelsk nedenuner:

Scientific Revolution  Called Evolutionary,
Those Who Know Truth, Counter-Revolutionary:

"Old Systems to Be Destroyed, Say Global Elect,
"Rebuilding All That was Left in a World Imperfect",
There's Order Behind Chaos and Much Planning,
Transitions Cause Casualties but Pain is Damning,
The State Takes the Roles Once Made by the Family,
Rules are Rigid but "Necessary for Harmony",
Young are Preoccupied with Electronic Ritual,
Intrigued by Dimensions Unreal but Virtual,
Those Sane with Memory Find System Repugnant,
Classed as Counter-Revolutionary, Dangerous, Insurgent"
© Alan Watt June 15, 2011

 

Digt & Dialog Copyright Alan Watt - June 15, 2011, Undtagen Musik, litteraere kvoter og lytternes kommentarer

Hej folkens, mit navn er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det verdens/samfunds system vi lever i, www.cuttingthroughthematrix.com. Til dem der er forste gangs lyttere eller laesere forslaar jeg altid at gaa ind paa min hjemmeside, www.cuttingthroughthematrix.com hvor i kan finde og lytte til hundredevis af gratis lydfiler af mine tidligere uddannelses taler – det betyder ikke noget i hvilken raekkefoelge i lytter til dem – Jeg proever at forklare jer hvordan hele det system vi lever i fungerer, saa i kan forstaa det store komplekse monster som kaldes for New World Order (den nye verdensorden). Dette system af store sammenhaengende internationale virksomheder, fonde, Den Parallelle Regering, som de kalder det – hvor tidligere statsministre, praesidenter og hoejt rangerede bukrater – alle arbejder for at etablere dette nye verdenssystem. De har sociologer, psykologer o.s.v om bord ogsaa for at gennemfoerer denne plan og krigen er rettet mod jer. De fleste af de tanker som i har, er blevet givet til jer af dem og de fleste at de ting som i beskaeftiger jer med, som de siger, er ligeledes blevet givet til jer. Alt lige fra musik, sport, hobbies, mode, forskellige maader at leve paa, alle de valgmuligheder der er foran jer. Det er hvor kontrolleret det system i lever i er, fordi der har vaeret erklaeret krig mod menneskeheden i lang tid, selv foer du blev foedt. I ved det ikke for det bliver aldrig sagt direkte paa TV eller i nyhedsmedierne, men der er boeger , hvori eliten selv beskriver deres planer for fremtiden. Det kan de goere med en vis ro og sikkerhed, da de fleste mennesker ikke interesserer sig for at laese deres kedsommelige erindringer og planer, men de fortaeller hvor og hvordan de gennem de sidste 100 aar har styret, kontrolleret og implementeret udviklingen i det verdenssystem vi lever i, og deres plan er vel undervejs i dag.

I kan ogsaa printe mine uddannelse taler ud paa forskellige sprog paa min hjemmeside www.alanwattsentientsentinel.eu og i kan koebe mine boeger og CD'er som jeg har til salg paa min hjemmeside. Det vil forhaabentlig daekke mine udgifter, saa jeg kan fortsaette med at udgive disse informationer. Jeg har ingen annoncoerer og reklamer og er afhaengig af salg af mine boeger og CD'er og direkte donationer er meget, meget velkomne. Naa, men lad os komme videre i teksten.......

Det er den verden i lever i. Det er den verden som Orwell beskrev den i sine boeger. Vi er faktisk endnu laengere end Orwell beskrev, vi er paa vej ind i Brave New World, idet de to systemer er sammensmeltet. Det er interessant at bemaerke at Huxley og Orwell kendte hinanden saerdeles godt, paa et tidspunkt underviste Huxley Orwell paa universitetet. Og indtil Orwell doede diskutrede de hvilket type system der ville komme. Og om de ville bruge det Orwelske system foerst eller det Huxlianske system med Fabianske organisationer/bevaegelser for at forandre samfundene, kulturene eller om de ville bruge begge systemer samtidig ?. I dag kan vi se at de har brugt og bruger begge systemer samtidigt, hvilket giver sig udslag i den totalitaere verden som i ser omkring jer, men som de fleste opfatter som demokratisk og human. Hoejeste retten i Canada har faktisk sagt at USA er en politi stat, hvilket boer vaere indlysende for enhver der lever i USA. Og paa samme tid er kulturen blevet aendret saa den slet ikke er til at kende mere, det accelrerede virkelig hurtigt i 1960'erne, med store bevaegelser fra toppen og ned til befolkninerne, husk paa at al kultur skabes fra toppen og ned. Det bliver propaganderet og reklameret for fra toppen paa alle mulige maader og i tror det er jeres egen kultur: det gaelder for den musik i hoerer, jeres underholdning, jeres hobbies, de film i ser og de noveller i laeser. De faar alle stoette fra jeres kulturministerier hvis de indeholder alt det nye som de oensker at introducere i samfundet, f.eks om computere, science fiction som de saa vaever ind i deres historier: det er altid blevet gjort paa denne maade. Og det er den maade jeres meninger bliver skabt paa. Hvis i ikke kan give slip paa alt og ”lade jer falde” saa vil i aldrig kunne vaagne op til sandheden: hvilket betyder at give slip paa ting som engang betoed meget for jer. Jeg vender tilbage efter en lille pause................................

Hej folkens, vi er tilbage og bryder gennem illusionerne i det samfund/verdenssystem vi lever i. Alt som i ser i jeres generation er blevet planlagt lang tid foer i blev foedt, inklusiv moden, hvor langt kulturerne ville have bevaeget sigmed hensyn til promiskuitet/sexuel loessluppenhed og paa mange andre omraader og hvordan alt dette gennem undervisning ville blive betragtet som vaerende ganske normalt og blive almindeligt accepteret af offentligheden som vaerende normalt, hvilket igen ville paavirke den naeste generation i den retning som eliten oenskede. Det er hvor lang tid i forvejen de planlaegger forandringerne, inklusiv de planlagte samfund, det store samfund som de sommetider kalder det for, hvor alle rundt om paa planetern vil bo i deres nye feudale kommunale omraader – og jeg mener feudal, hvor alle skal foelge de regler der bliver udstukket og tilpasse deres adfaerd saa alle foelger systemet politisk korrekt i tanke og handling. Det er saadan det er planlagt.

Administrerende direktoerer er allerede cheferne, de er de nye feudale overherrer. Det var hvad professor Carroll Quigley selv sagde, og han vidste hvad han talte om, idet han var en del af den organisation der hjalp med at saette det hele op. Han tilhoerte alle de rigtige og store sammenslutninger. Og i vil bemaerke selv, at der nu ikke er forskel paa Statsministre, Praesidenter og Administrerende Direktoerer for store virksomheder. De bliver alle traenet paa samme maade. Deres ”dirigenter/managers”, der staar bagved dem styrer dem paa samme maade. Og det samme gaelder deres raadgivere. De behandler landet som en stor virksomhed. Og det er hvad det hele handler om. Det er altid foregaaet paa denne maade, da jeres land er en stor virksomhed. Det er nedskrevet i lovgivningen som en virksomhed og formaalet med jer er, at i skal tjene den nation som i er blevet foedt i, hvor meget i vil producerer og forbruge i jeres livstid, hvor meget skat i vil betale og den slags ting. Det er saadan det er. De er begyndt at saelge ud af de forskellige nationer med det formaal at nationer vil blive glemt og ophoere med at eksisterer en gang i naer fremtid. Saa hvis navnene paa tidligere nationer omtales vil det bringe et maerkeligt udtryk i ansigterne paa dem der lever i Bra New World. De vil undre sig over hvad det er du taler om, naar du taler om USA, England, Frankrig o.s.v.. Det er virkelig den langtids strategy og maalsaetning som de har planlagt.

Raadet for Udenlandske Affaerer (The Council on Foreign Relations) har faktisk udgivet artikler om dette for mange aar siden. Og i vil ogsaa finde det i Forsvarsministeriet projektion for de naeste 50 aar, hvor de taler om at Nationerne/Landene vil forsvinde, fuldstaendig det samme som kommunisterne sagde, Nationalstaterne vil langsomt forsvinde. Og folk kan ikke se og forstaa hvad der er ved at ske, fordi de forventer medierne vil informere dem om det, som Brezeinski sagde, og hvis medierne ikke sammenholder tingene for jer, saa goer i det heller ikke selv. Fordi det er saadan i er blevet oplaert/inddoktrineret, nemlig til ikke at taenke og undre jer og sammenkaede de ting der sker. Det er ogsaa interessant at de mange gange har talt om at skabe et samfund af vegetarer. Alvin Toffler skriver i en af sine boeger om, Den Tredie Vej, (The Third Way), som var sammensmeltningen af kapitalismen og kommunismen til et system, hvilket vi er i nu. I er styret af en slags kommunistisk bureaukrati med en diktatorisk stil. Det har ikke noget med demokrati at goere, vi er forbi de demokratiske processer, hvis de nogen sinde har vaeret der. Det vi har nu er et mere og mere tydeligt autoritaert verdens system.

England er det ledende flagskib i denne plan og som alle andre maa kopiere med hensyn til deres kommunitaerer omraader, FN's Agenda 21, o.s.v. Saa alle skal kopiere dette. Og igen hvad Toffler sagde, det skal vaere et vegetariansk samfund. Og det vil blive et vegetar samfund ude i fremtiden. Koed vil forsvinde. Det er blevet proevet i andre lande foer. I Indien hvor Brahmaerne med succes styrede landene i lang tid, fordi befolkningen havde meget lidt at spise, selv med hensyn til groentsager. Saa hvis du faar en daarlig afgraenset diet, saa kan du maaske arbejde, men du vil ikke vaere saerlig intellegent, i hvert fald ikke have overskud og energi nok til at taenke over den situration du er i og hvordan du kan forandre den. Saa husk paa at mad altid har vaeret brugt som et vaaben og i dag er store dele af foedevarerne genetisk modificerede, GMO, hvilket goer dem til et endnu kraftigere vaaben mod menneskeheden, fordi de skader vores helbred og er fyldt med pesticid rester, hvilket goeres bevidst for at passifisere verdens befolkning endnu hurtigere.

I er noedt til at forstaa, at de etablerede, The Leage of Nations, som var forberedelsen til det der i dag kaldes for FN, forenede nationer. De ventede indtil de havde startet den 1. verdenskrig med at danne The League of Nations, fordi folk var meget nationalistiske. Folk oenskede ikke at deres respektive lande skulle opgive deres status som selvstaendige lande. De troede faktisk at de med den 1. verdenskrig kunne faa folk til at boeje sig ned og sige, OH GUD, VI MAA STOPPE ALT DETTE KRIGSHELVEDE OG FAA FRED, saa opgiv jeres souveraenitet. Det skrev H.G, Wells om og han var propagandist for the Milner Group paa dette tidspunkt. Det blev senere til the Royal Institute of International Affairs (kongelige institut for internationale anliggender) eller Council on Foreign Relations (raadet for udenlandske relationer). Fra slutningen af 1800 tallet talte de om, hvordan de ville SKABE EN STOR KRIG MOD TYSKLAND, DER KUNNE GOERE DETTE, OG SAA ETABLERE DISKUSSIONS FORUMMET, THE LEAGE OF NATIONS, SOM SENERE BLEV TIL FN, DE FORENEDE NATIONER. Selv da det kun var The Leauge of Nations, var en af deres planer at vaccinere hele planeten. De oenskede at alle skulle vaccineres. Og hvis i gaar til Bertrand Russell, der var medlem af Macy Gruppen og andre taenketanke for hele planeten, meget prominente taenketanke, Frankfurt Instituttet og andre, og som ogsaa, hvilket blev bekraeftet, arbejdede for MI5 siden 2. verdenkrig. Bertrand Russell var meget praecis i sine boeger, fordi han vidste hvilken slags samfund han og hans venner havde planlagt. Og hvis i oensker at vide hvorfor vi er i det kaos vi er i nu, saa foelg hans boeger, fordi de er skrevet paa 2 maader, en maade for dem som taenker, HAN HAR EN GOD POINTE HER, og i vil alle syntes at hans pointer og ideer er gode og give ham ret i hans synspunkter. Men samtidig taler han ogsaa i al ubemaerkethed til eliten, der allerede hersker over jer. Han brugte ikke krystalkugler for at bringe samfundet til hvor det er i dag. Han var i en at de stoerste taenketanke paa planeten, bakket op af de rigeste bankfolk paa planeten for at faa tingene til at ske.

I the Leauge of Nations talte de ogsaa om DISTRIBUTION AF MAD OVER HELE VERDEN, SOM DE SELVFOELGELIG SKULLE HAVE RETTEN TIL . Saa med planlaeggelsen og udfoerelsen af 2. verdenskrig haabede de at vi ville opgive alle vores rettigheder og vores status som selvstaendige nationer og saa kunne de regere over os efter deres planer, hvor eksperter ville guide os hen ad vejen og vi ville blive aendret til at passe ind i deres system og tjene en dominerende elite, som de kalder sig for, dem der har virkelig magt via penge og rige familier gennem generationer. Som tidligere naevnt er vegetarisme ogsaa en del af deres plan. Og her er en mail jeg har faaet fra en salgs ingenioer i landbrugs industrien. Den siger......................

Jeg er salgs ingenier og beskaeftiger mig med produktions industrien i det ostlige af ataten Wasington, oest Oregon, Idaho og Montane. Som i ved, er det eneste vi har tilbage her er af maskiner o.s.v , de ting som er for dyre til at importere fra Kina. Men det ser ikke for godt ud, da de fleste at mine kunder der fremstiller maskiner og udstyr ikke har nogen ordre, paa grund af mangel paa kapital hos tidligere kunder. Kun the Fortune 500 virksomheder har raad til det. Med hensyn til den kommende mangel paa foedevarer (Alan: ...som the Council on Foreign Relations har haft deres taenketanke til at arbejde paa de sidste 16 aar, fordi det er planlagt at der skal komme mangel paa foede varer) Jeg kan allerede se det komme, da de store landbrugs-virksomheder (Conagra, ADM o.s.v) nedsaetter deres produktion, selv med rekord hoeje priser. Grant Country i det oestlige Washington er den stoerste stat der producerer kartofler i USA og i aar har Conaga, som er en Lamb Weston Virksomhed, skaaret ned paa deres dyrkning af kartofler med 25% siden sidste aar. De offentliggoer ikke disse data, men formaend og ledere, som jeg har talt med, har fortalt mig det. (Alan: Saa, de er noedt til at goere det, holde priserne oppe, og tilbageholde foede varerne, saa det bliver en mangelvare). Det der ogsaa sker lige nu er at alle de smaa familie virksomheder bliver reguleret mod bankerot med alle de nye love og regulativer de bliver bombarderet med. EPA (naturstyrelsen) og OSHA (foedevare styrelsen) har skaerpet deres kontrol og gaar efter de smaa familie ejede forretninger. Hver gang jeg besoeger en Lambs Weston eller ADM produktions enhed, ser jeg store overtraedelser af lovgivningen, men der bliver aldrig gjort noget, den samme gearkasse der laekker olie ned paa produktions linien er der naar jeg kommer tilbage 6 maaneder senere. Men de smaa producenter jeg har bliver givet kaempe boeder for smaating som at have en forkert farve paa en ventil eller andet ubetydeligt. (Alan: det er fuldstaendig det samme de gjorde i England. De afstraffer, regeringen afstraffer og forfoelger de smaa familie foretagender o.s.v., og de store drenge som ejer de store virksomheder gaar fri. Og det er ikke tilfaeldigt, fordi da Thatcher dannede regering i England sagde hendes top raadgiver, DEN FREMTID SOM VI BRINGER IND VIL KUN VAERE FOR INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER, der vil ikke vaere smaa private foretagender hen ad vejen..) Ogsaa her i min lille frugtplantage i Yakima og Wenachee dalen braender de deres kirsebaer og aeble plantager, da de ikke kan fortsaette driften p.g.a. store skatter paa jorden. De saelger deres land til entrepenoerer og bygger billige l lejligheder beregnet for folk med lav indkomst. De Groenne Bevaegelser arbejder ogsaa paa at faa fjernet daemningerne, der forsyner hundredevis af hektar marker med vand. (Alan: Ser i, alle de groenne organisationer er alle NGO (ikke statslige organisationer) men finanseret af store fonde og fungerer som en politisk arm for fondene, saa de store drenge/virksomheder kan faa deres planer igennem.) De oensker daemningerne fjernet under paaskud af at de skader laksene, selvom der sidste aar var et rekord stort antal laks. (Alan: Saa virkelighed og fakta betyder ingenting naar de skal have gennemfoert deres planer. Og det er her mange mennesker ikke kan forstaa hvad der foregaar. De ved ikke at det hele er planlagt. Der er altid en anden grund og plan bagved det i bliver fortalt.)

Jeg har ogsaa tidligere naevnt, at det samfund som de oensker at skaber er et totalt kontrolleret samfundssystem. ,Husk de skev om det langt tilbage i Aldoous Huxley's tid og Brave New World. De var bevidste om det samfund de ville skabe, hvor de kunne overvaege alle mennesker fra foedsel til deres doed, og endda gaa saa vidt at genmanipulere befolkningen, saa de kunne skabe mennesker med de rette egenskaber, en saakaldt slave klasse. Og det har de faktisk gjort. De har faktisk gjort det. De er meget laengere med deres planer i vaabenindustrien end i kan forestille jer, og hvad jeg taler om her er vaccinationer, indsproejtninger, som angriber en speciel del af hjernen. Men det kan du ikke forklare til mennesker der allerede har tilpasset sig systemet. Og det er hvad der goer den Fabianske model effettiv, hvilket er gennem generationerne (intergenerational), som er at hver generaton meget hurtigt tilpasser sig ind i deres system fordi de syntes det er normalt, det er det eneste hver generation har kendt, og deres foraeldre kan ikke fortaellle dem, eller vil ikke fortaelle dem, eller de ved ikke hvad der foregaar, saa de har ingen viden og grund til at fortaelle dem noget som helst. De tror at alle ting er ganske normale og at tingene bare er skoere, og saa gaar de bare agurk og er skoere og foelger tidens trend, og politikerne prover at reparere de skoere ting og saa videre.

Internettet som jeg siger, og Breezonski talte ogsaa om det, uden at bruge ordet internet, at der ville komme ET KOMMUNIKATIONS SYSTEM TLI OFFENTLIGHEDEN I NAER FREMTID, og det var i 1970'erne. Han sagde at, DET VILLE FORBINDE ALLE I ET NYT FORMAT, EN NY VEJ, MEN DET VILLE VAERE TIL STOR NYTTE FOR DE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER TIL AT STYRE OG KONTROLLERE BEFOLKNINGEN. Og selvfoelgelig er det internettet han taler om. Og husk paa at det blev udviklet til militaert brug: som havde brugt det i mange aar forinden. Offentligheden tror de bare startede med at saelge det til dem for fornoejelsens skyld; det er saadan folk er og taenker. De taenker ikke, vent lige et oejeblik her, hvem staar bag ved det, hvem finanserer det, hvorfor giver de det til os ?. Og vi ved nu hvor vi er i dag. Det tog dem ikke lang tid til at gaa fra, vi er her for at fornoeje jer, til deres virkelige hensigt, menlig at overvaage jer dagligt. Jeg vender tilbage med mere efter en lille pause......

Hej folkens, vi er tilbage og bryder gennem illusionerne i det samfunds system vi lever i, www.cuttingthroughthematrix.com , og vi taler om internetttet og dets egentlige formaal. Jeg har talt om det mange gange tidligere, saa jeg vil ikke gennengaa det hele igen. Jeg har for eksempel talt om, at de har en virtuel kopi af hver enkelt af jer i Pentagon (Forsvarsministeriet) Jeg har laest offentlige artikle, og artiklerr fra Forsvarsministeriet selv om dette, hvor de tilfoejer det til din person profil og de laver smaa test paa nettet for at see hvordan du vil reagerer i bestemte situationer. Naa, men her er en artikel der taler om THE CLOUD og alle taler ogsaa om THE CLOUD, fordi alle regeringer reklamerer for THE CLOUD. Det er meningen at vi alle sammen skal gaa ind i den store THE CLOUD. Artiklen siger her............  

Intet Privatliv paa Amazon's Cloud Drive

zdnet.com / Steven J. Vaughan-Nichols / March 29, 2011

Hvem kunne ikke lide ideen om det nye Amazon Cloud Drive? I faa mindst 5 GB's gratis CLOUD-basseret hukommelse/lager, og det er nemt at faa 20 GB's gratis hukommelses/lager paa Amazon's CLOUD drive. Brugt sammen med Amazon CLOUD-player faar du en fin CLOUD-basseret musik player, der kan bruget fra en Web browser eller paa Android tablets med Amazon's MP3 app. Den nye Amazon forbruger CLOUD service virker ogsaa her. Det er bare aergeligt at du maa give afkald paa al privatliv for at bruge det hele. (Alan: og saa fortaeller systemtet ogsaa hvad du boer laese, det staar der ogsaa artiklen her...) 

Tro ikke paa blot paa hvad jeg siger ? Laes selv Amazon's CLOUD DRIVE betingelser for at bruge det . Se isaer paa Secton 5.2:

5.2 Vores rettigheder til at skaffe os adgang til dine files/oplysninger. Du giver os ret til at beholde, bruge og offentliggoere dine konto oplysninger og dine filer: for at give dig teknisk stoette og paapege tekniske problemr. (Alan: jeg elsker hvordan de goer det, de goer det altid.... det er for at hjaelpe dig, hva ? DET ER FOR AT HJAELPE DIG); for at undesoege om du overholder betingelserne med din aftale med os, handhaeve betingelserne af dit samtykke og beskytte Servicen og dets brugere imod bedrageri og sikkerheds trusler; eller hvis vi vurderer det noedvendigt for at give Servicen eller overholde den gaeldende lovgivning.”

Wow, Amazon kan goere naesten ligemeget hvad de vil med dine filer/oplysninger. Lad os for eksempel sige at RIAA (Recorcing Industry Association of America) undersoeger dine musik filer for om du har nogle ulovlige musik filer, som du ikke har betalt fuld pris for. Hvis i husker det, saa var det RIAA dem der gjorde krav paa 75 milliarder dollars fra Lime Wire for at lade 11000 sange blive delt. 

Og det fortsaetter videre om hvordan det gaar med denne sag. Det jeg taler om her skulle ikke vaere nyt for dem der ved hvad computeren virkelig er til for. De kunne ikke skabe dette totalitaere samfundssystem uden computere, og i bruger alle sammen computeren til alt muligt personligt, taler loes paa jeres mobiltelefoner og tvitter om de mindste detaljer i jeres liv. Det er lige hvad de oensker i skal goere; de tilfoejer det til jeres virtuelle person profil og spiller saa deres smaa spil med din personlige prifil. Ser i, i maa vaere forudsigelige for at leve i et totalitaert samfund for ellers foeler jeres overherrer sig ikke sikre. Det er hvad det hele handler om.

Alan: Og vi har Mark fra Tyskland paa telefonlinien. Mark er du er !!!.....

Mark: Hej, foerst vil jeg gerne takke dig for dit store arbejde som du goer med at bringe disse informationer ud til verden og jeg vil gerne fortaelle lytterne at jeg har koebt dine boeger og de er fantastike og jeg kan anbefale at folk koeber dem. Men der er et emne jeg vil tale om. Det er ikke min hensigt at skraemme folk med dette spoergsmaal, men der er informationer ude paa internettet om, at eliten planlaegger et angreb paa det Olympiske Stadium i Berlin, hvor verdensmesterskaberne i fodbold for kvinder vil blive holdt den 26. juni 2011. Hvis i der lytter ikke allerede ved det, saa er de altid noedt til at fortaelle jer hvad de har i sinde at goere inden de goer det. Det samme med 9/11 hvor de angreb World Trade Centers, hvor de forinden i mange film som f.eks. i Terminator II viste jer datoen foer de angreb WTC, alt for at forprogrammere masserne.

Alan: Og de goer de faktisk. Der er saa mange film med 911 i , inden 9/11 skete: de er helt ufatteligt. 

Mark: fuldstaendig rigtigt. Der er en sang med Leonard Cohen, der hedder Foerst Tager Vi Manhattan og Saa Tager Vi Berlin (First We Take Manhattan, Then We Take Berlin.) Og de er planen tror jeg. Det er kun et eksempel som folk har fundet. Der er blevet fundet mange andre fingerpeg og antydninger om dette i annonceringer og bevaegelser om denne dato, og selv det noejagtige tidspunkt hvornaar de vil goere dette. Det er i filmene, Knowing, Tron Legacy, Unknown Identity, The Simpsons, The Sum of all Fears, o.s.v, o.s.v....... Der er en tysk hjemmeside der handler om dette emne, hvor de samler alle disse informationer om denne bombning/angreb som..... jeg siger ikke det vil ske, men det ser ud til at der er en stor mulighed for det.

Alan: ja, selv det faktum at de kan beskrive det som om det vil ske, er det samme som at goere os vandt til disse oplysninger, faktisk vil vi saa tage dem for givet. Saa der er psykologi bagved det ogsaa. Vi ved der er psykologi bagved fra toppen og vi ved at de bruger forskellige neuroscientists ( videnskaben om nervesystemt) , masser af neuroscientists, som de kalder dem, som arbejder sammen med de forskellige regeringer for at skabe forudsigelig programmering (predictive programming) af befolkningen. Og selvfoelgelig arbejder de sammen med Hollywood; de har altid arbejdet med hollywood. Ser i,Hollywood har selv udgivet boeger om Hollywood og deres samarbejde med militaeret gennem tiderne. De har altid arbejdet sammen med Hollywood for at faa smaa ting med i filmene. Jeg var virkelig overrasket over hvor mange film der kom ud, hvor 9/11 var i. En af dem var endda hvor en lastbil koerte under en bro, hvor der stod 9 foot and 11 inches. (9 fod og 11 tommer). Jeg mener, lige inden selve bombningen af World Trade Centers fandt sted. Og ogsaa i filmen The Patriot, hvor vaegten paa gyngestolen var 9 pund og 11 ounces. Og saadan fortsaetter det i en uendelighed. Det skaber en slags skitzofreni i sindet paa mennesker. De ved at det er ulogisk hvis de stadig tror det kun er en film, men samtidig er der en del som giver dem en advarsel om at der foregaar noget andet ogsaa, mens de leger med vores hjerne. Tak fordi du ringede ind. Jeg vil vende tilbage efter en lille pause........

Hej folkens, vi er tilbage igen og bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i, www.cuttingthroughthematrix.com. Jeg kan huske da projektet om menneskets gener (The Human Genome Project) pludselig blev annonceret til hele verden, en verden der var fuldstaendig uvidende om at videnskabsmaend loebende havde samlet blod proever og vaevs proever fra folk rundt omkring i verden i mange, mange aar og udarbejdet data om forskellige race-specifikke typer, og alt det andet der foelger med; sygdoms tilboejelighed, hvilke sygdomme du er saarbar overfor, og al den slags. Og disse videnskabsfolk arbejdede sammen med industrierne for biologisk krigsfoerelse – det er tydeligt at de alle arbejder sammen, fuldstaendig ligesom den sidste artikel jeg laeste om THE CLOUD og alle de andre store servere du bruger. De er alle sammen en del af Militaeret ( Military Industrial Complex and CIA, NSA) og resten af dem.

Og der er fuldstaendig det samme indenfor alle omraader af videnskaben. De arbejder alle sammen, selv om det ikke umiddelbart ser saadan ud, men bag kulisserne arbejder de alle for den samme plan. Og det er ikke saerlig svaert, naar du blot soerger for at have de rette virksomheds ledere til at lede virksomhederne o.s.v., og det samme gaelder for militaeret ogsaa, de faar deres ordre fra de samme drenge der uddanner og traener virksomhedslederne i de store virksomheder. Mange af deres officerer bliver traenet af specielle professorer, og styrer militaeret som en virksomhedsleder styrer en virksomhed. Og for mange aar siden talte de om GUD's centret i hjernen. GUD's rummet blev det kaldt paa det tidspunkt. Og de fandt ud af via EMRI , elektro magnetisk resonans billede, at de kunne faa visse dele af hjernen til at reagerer paa forskellige paavirkninger alt afhaengig af hvad du ser paa eller taenker paa, eller endda hvis du loeser en matematisk opgave, ja saa vil forskellige dele af hjernen aktiveres (lyse op) Og de fandt ud af, at folk der var religioese, ville aktivere en bestemt del af hjernen naar de laeste i deres hellige boeger. Og det var derfor de kaldte den del af hjernen for GUD's omraadet, eller GUD's boxen og andre forskellige navne de havde for det dengang.

Og det er ikke foer du begynder at undersoege hvad WHO, Verdens Organisation for Sundhed under FN, allerede har gjort, at du kan begynde at forstaa hvad der foregaar og hvad deres planer er paa dette omraade. Og jeg har talt om dette foer, hvor de har givet gratis stivkrampevaccinationer til Nord Afrikanske kvinder, og Indiske kvinder ogsaa, som resulterede i at kvinderne blev sterile. Der var stoffer i vaccinerne der med foerte at kvinderne fik infektioner i deres aeggestokke, som saa blev oedelagte. Det er blev indroemmet ogsaa. Men de vidste selvfoelgelig ikke hvoedan 30 forskellige laboratorier som lavede disse vacciner i Europa, 30 uafhaengige og separate laboratorier, ALLE var forurenet med det samme stof, som var aarsag til at kvinderne blev sterile. De vidste det bare ikke; det var en stor overraskelse og selvfoelgelig blev der ikke gjort noget for at finde ud af hvorfor. Naa, men vi ved godt hvorfor. Det var paa grund af den formel og sammensaetning som vaccinen havde og det var bevidst og det var hele formaalet med det. De har gjort forfaerdelige ting mod befolkningen, men du kan ikke forklare det til de fleste mennesker, da de har tilpasset sig alle de loegnhistorier som de bliver fortalt af myndighederne og medicinalindustrien. De naegter at tro paa at saadanne ting bliver gjort mod befolkningen.

Jeg har ogsaa tidligere laest artiklen fra en engelsk nyhedsavis, hvor en journalist tilbage i 1970'erne eller 1980'erne tror jeg det var, blev tilladt adgang til Porton Downs Militaere Bakterie og viral krigsfoerelses ledelse. Journalisten var chokeret over at hoere videnskabsfolkene sige at de allerede havde race-specifikke virusser, etnisk-spicifikke virusser o.s.v., som kunne bruges til at udslette specifikke grupper af befolkningen. De er langt fremme med deres videnskab paa toppen. Husk paa, at al militaer planlaegning er hemmelig. Du er noedt til at holde det hemmeligt. Det var fuldstaendig det sammen under Den Kolde Krig og endda foer den kolde krig. De fortalte ikke deres egen befolkning hvad de arbejdede paa i laboratorierne og hvad de afproevede, fordi det saa kunne komme i fjendens haender. Og de gaelder mere end nogen sinde i dag, fordi offentligheden/befolkingen er deres fjende. Og vi er deres maal. Naa, men vi ved at frugtbarheden er faldet drastisk i den vestlige verden. Vi har alle artiklerne, som jeg har laest i denne her uddannelses lektion om vaccinationer, hvad de kan goere med dem og hvad de har gjort med dem. Det samme gaelder med maden ogsaa, bisphenol A (hormonlignende stof som afgives fra og indre overfladebehandling af daaser) og mange andre ting, for at vaere sikre paa at i naesten er sterile naar i er omkring 35 aar gamle. Og frugtbarheden falder katestrofalt lige nu.

Saa er der ogsaa snakken om religion. Religion har altid vaere en torn i oejet paa dem der har kontrol med samfundet, og det har de selv udtalt, at religion, naar folk er sande troende, ja, saa vil de staa sammen og kaempe sammen for sagen. Alt andet kan eliten goere. Du kan sulte dem ihjel, og meget andet og de vil ikke goere andet end mumle til sig selv mens de doer. Men naar det gaelder religion, saa vil de staa sammen. Og som jeg siger, saa har det altid vaeret en torn i oejet paa dem i toppen af samfundet. Og de har forsoegt at oedelagge religioner paa mange forskellige maader; masser af finansiel stoette er blevet givet til at oedelaegge religionerne og latterliggoere dem ogsaa. Og selvfoelgelig i dag hvor enhver kan blive praest, betyeder det at mange der er allerede er oedelagt moralsk og etisk kommer ind i praeste embederne, som Bezmenov ville have sagt, saa kommer alle skandalerne med sexuelle kraenkelser og misbrug ud i pressen, fordi de kommer fra et bredt udsnit af befolkningen. Det samme gaelder for politiet og militaeret, hvor jobbene besaettes med ”en oedelagt generation”.

Men de gaar et skridt videre. Jeg har tidligere naevnt artiklen der har at goere med en virus, som de siger vil oedelaegge religion. Det er ikke for at oedelaegge religionen som saadan, det er for at angribe den del af hjernen der ”lyser op” som jeg sagde – og det har de mindst kendt til de sidste 30 aar – den del af hjernen. Og husk paa, det er meget let at angribe hjernen, fordi forskellige dele af hjernen vil bruge forskellige enzymer for at optage forskellige ting til den del af hjernen, saa du kan virkelig angribe saerlige omraader som du oensker at oedelaegge eller bedoeve. Eller bruge epigenetics som de kalder det; hvilket goer dem i stand til ”taende og slukke for dele af hjernens funktioner”. I denne artikel fra forsvarsministeriet, og det er fra forsvarsministeriet, vil i hoere denne mand tale til officerer i militaeret, hvor de diskuterer en meget ubehagelig race-plan for at skabe en udvalgt race. 

 

Afsloeret Video fra Pentagon (Forsvarsministeriet) – DOD Myndighedspersoner Diskuterer Udslettelsen Den Islamiske Religion ved at bruge Virus og Vacciner til at Manipulere DNA.

blog.alexanderhiggins.com / Alexander Higgins / June 13, 2011

   

DOD myndighedspersoner diskuterer meget ubehagelige race-hygiejne planer (samme som Hitler under 2. verdenskrig) – om at frigive en virus og bruge vaccinerne saa virussen kan forandre DNA'et paa dem som er blevet vaccineret med henblik paa at fjerne GUDS GENET (THE GOD GENE) og udrydde Den Islamiske Religion i Afghanistan og Iraq. (Alan: .. et folk eller.. ) religion.

Men proev lige at vende blikket mod jer selv, fordi i tror at de ikke vil bruge dette mod jer ? I har vaeret paa dette stof hele jeres liv. Hvor mange vaccinationer har i faaet ? Hvor mange vaccinationer har et barn paa 10 aar faat sproejtet ind i kroppen ? Hvor mange mennesker loeb hen for at faa influenza vaccinationer ? hver gang gang de raabte panik, panik, vi har en draeber influenza epedimi ….. og der sker ingenting … undtagen med dem der faar influenza vaccinationerne, som for det meste bliver syge. Og folk taenker ikke dybere over hvad der sker. Oh, de tog bare fejl igen. Vi fortraekker at tro paa at de bare tager fejl igen og igen, goer vi ikke ? Naa, men jeg vil vedhaefte en link til videoen nederst paa siden , saa i kan hoere denne mand tale om det. Men som jeg siger, det er virkelig for at oedelaegge den del af hjernen, eller ”slukke for den del af hjernen”. I epi-genetik (epi-genetics) som de kalder det, kan de slukke for dele af hjernen og det er blevet bevist og veldokumenteret. De kan slukke og taende for dele af hjernen.

Artiklen siger grundlaeggende at de har fundet den del af hjernen, som den er i og som er aktiv, og han siger at de kan frigive en virus. Og saa taler han om, at gennem WHO (Verdens Sundheds Organisation) , om en vaccine som kan hjaelpe dig mod denne virus, ser i, og han kalder det faktisk for en influenza-virus. Det er ogsaa interessant at bemaerke, at dennne mand ogsaa sagde, vi har alle faaet vores vaccinationer, vi har alle vaeret igennem dette. Og i undre jer over samfundet i det hele taget ? Hvis i ser jer omkring, saa bekymrer folk sig ikke meget om noget som helst af det der sker i verden omkring dem. ?. Tror i ikke der er sket, noget med specielle dele af deres hjerner ogsaa ? . Noget er lukket ned, der er virkelig noget galt med dem. Folk skulle stroemme ud i gaderne og protestere massivt o.s.v., om alt det der foregaar, med de planlagte besparelser og mere kontrol, hoejere skattebetalinger, som er undervejs. Bank skandalerne, hvor skatteydernes penge bliver brugt til at redde bankerne, skandalerne om regeringerne der arbejder sammen med bankerne, saa bankerne kan stjaele endnu flere af jeres penge, og alle krigene over hele planeten, alle de skatter de kraever af jer og saa beder de jer om at leve paa et eksistens minimum. …. og folk goer ingenting. Der er bare stille. Hvad er det der foregaar, hvad er der sket med mennesker ?. Folk plejede at klage og protestere, naar benzinprisen gik op med 25 oere o.s.v.. Det sker ikke mere. Folk protestere ikke over noget som helst. De klager ikke engang … det er det der er skraemmende !

Saa hvis i tror at jeres hjerner ikke er blevet angrebet, saa taenk igen. Husk paa, at Bertrand Russell, som arbejdede for disse top grupper/taenketanke, for eksempel Macy gruppen, var blevet godkendt af praesidenten..... af praesidenten... til drastisk og at aendre kulturen i USA, for at indfoere hvad du nu tror og taenker paa som frihed og en liberal plan. Ogsaa det at oedelaegge familien, som en enhed, var en del af planen. Og det har de haft utrolig stor succes med, har de ikke ?  Men Russell sagde ogsaa, med mad som vaaben, der har i jeres GM-foods (genetisk modificerede foedevarer) og jeres sproejtegifte, pesticider og alt det andet, vaccinationer, der har i alle jeres gratis vaccinationer og paabud/direktiver. I vil doe hvis i ikke faar jeres vaccination, det er love som bliver vedtaget paa toppen, regeringen vil skabe det menneske de oensker.

Folk som Russell talte ikke kun fra hans eget hoved og fantasi land. De brugte ikke krystalkugler eller konsulterede medier/orakler. De var medlemmer af de oeverste kommiteer for planlaegning af fremtiden, som for eksemple Frankfurt Instituttet, der har skabt og givet jer, jeres kultur, ligesom de gav jeres foraeldre deres kultur forer i blev foedt. Og de KAN angribe dele af hjernen. Om det saa er at gaa efter et gen, jeg tvivler paa det, men der er bestemt et bundt af gener som de kan identifisere og som tilhoerer dette omraade og saa oedelaegge generne eller slukke for deres funktion. Og tvivl ikke et sekund paa at de ikke vil goere de, de har gjort det allerede, over hele verden, og det gaelder isaer for jer. Tvivl ikke et sekund paa at de ikke har forsoegt det. Selvfoelgelig har de det.

Det er ogsaa interessant, jeg har talt om hvordan deres plan ogsaa var at udrydde/fjerne alle sexuelle barrierrer/graenser, og Russell var ogsaa med i planlaegningen af dette sammen med Frankurt Instituttet. Theo Adorno, der var et af top medlemmerne paa Frankfurt Instituttet sagde at de ikke ville vaere tilfredse foer de ikke kun havde oedelagt familien som en enhed, men ogsaa gjort alle mulige slags sexuelle udfoldelser acceptable, og faktisk reklamerer for dem – de ville reklamerer for det. Han sagde, vi vil ikke vaere tilfredse foer vi har fuldstaendig degenereret samfundet til NECROPHILI (sex med doede kroppe), at oedelaegge alt for at bringe ind det nye. Russell skrev ogsaa en bog om morale og familien og hvordan de ville oedelaegge familien – og han havde en skole hvor han ekperimenterede med dette, saa sendt som i 1920'erne. Og han reklamerede ogsaa for at boern havde sex forer pupertetsalderen for at se om de ville blive sammen eller skabe baand med en partner naar de blev voksne eller om de ville vaere ude af stand til at skabe baand til en partner. Og selvfoelgelig fandt han ud af at de ikke var i stand til at blive sammen med den samme partner. Det var den virkning de oenskede, det virkede, saa det er derfor de har markedsfoert alle mulige former for sex som vanvittigt, fra 1970'erne og til i dag.

Og i ser alle disse studier der kommer hele tiden igennem jeres liv, der beskriver studierne og statistikkerne for at see om de virker.

 

Kvinder der har mistet deres jomfruelighed som teenagers har stoerre chance for at blive skilt, siger et nyt studie (A:Og de giver jer altid disse studier med tvetydige signaler, fordi hvis gaar laengere ned i artiklen siger den...)

dailymail.co.uk / Daily Mail Reporter / 16th June 2011

 

Undersoegelserne viste, at hvis en ung kvinde oenskede at miste sin jomfruelighed som teenager, saa ville der ikke vaere en direkte forbindelse til en mulig senere skilsmisse i livet. (Alan: Og alligevel er overskriften, ” Kvinder der mistede deres jomfruelighed som teenagere har stoerre sansynlighed for at blive skilt”, siger et nyt studie”

Kvinder, der mistede deres jomfruelighed som unge teenagere har stoerre sandsynlighed for at blive skilt – isaer hvis det var uoensket, ifoelge en ny undersoegelse.

En undersoegelse fra Iowa Universitet viser at 31 procent af kvinder der havde haft sex foerste gang i deres teenage aar blev skilt i loebet af de foerste 5 aar og 47 procent indenfor 10 aar. (Alan: Og saadan fortsaetter det igen og igen. Jeg vil lade jer laese artiklen selv, og i kan se hvordan den modsiger sig selv mange gange.) 

Hvad der i virkeligheden foregaar er at universiteterne rundt om i verden faar massive legater, for at vaere sikker paa at alt gaar efter planen. For som jeg sagde, saa fik Russell og andre specielt udvalgte skoler tilladelse til at goere dette, ting der var pedophile, fordi de eksperimenterede med voken/barn sex. De skulle have vaeret sigtet og anklaget, men nej, de blev givet kongelige bevillinger til at teste og eksperimentere med alt dette, med henbliik paa at indfoere et saadan samfund hen af vejen. Ser i, Russell sagde selv at dette til sidst ville oedelaegge familien som en enhed, al denne sexuelle promiskuitet/loessluppenhed. Det ville fuldstaendig oedelaegge familien som en enhed og saa behoevede de ikke at bekymre sig om at der var nogen der stod sammen med det enkelte menneske mod de offentlige myndigheder. De offentlige myndigheder/staten kunne saa tale direkte til det enkelte mennesek uden at der var nogen der stod sammen for at hjaelpe hinanden. Det skrev Russell ogsaa i en af sine boeger.

Naa, men for dem der har interesse i den tid vi lever i …. de fleste mennesker er forvirrede fordi de hver dag bliver bombarderet med tonsvis af uvaesentlige informationer og derfor ikke er i stand til at se hvad der er relevant. Og jeg har altid sammenlignet det med rotterne i laboratorierne. Vi er rotter, ser i. De avler rotter med specielle DNA typer og til forskellige opgaver og forsoeg. Og vi fungerer paa mange omraader paa samme maade. Vi har potientialet til at vaere intelligente, men de soerger for at vi ikke er det; vi bliver undertrykt, villedt og loejet for det meste af tiden. Og de daglige nyheder, som passerer forbi dig, selv navne paa politikere, bliver ligegyldige fordi det betyder ingenting, den samme politik, planen, bliver foert igennem lige meget hvilket politisk parti der danner regering. Politikerne er blot skuespillere for folket, saa de forholder sig passive, saa de tror de har et demokrati, politikerne er specielt udvalgt af eliten og har de rette politiske holdninger som passer med planen. Og det naeste hold af politikere staar klar til at viderefoere elitens plan, naar de gamle ikke kan mere. I lever gennem et manuskript, ser i. Vi er som rotter, som jeg siger, og alt vi goer.... De fleste friheds/patriot radioer, det eneste de goer er at sige, oh hvad er det de goer med os i dag, vil de give os indsproejtninger i dag... fuldstaendig ligesom rotterne i laboratorierne, ser i. Vil de gasse os i dag, vil de give os en anden slags vaccinationer i dag, vil de skaere os i stykker, mens alle ser paa o.s.v.. Det er det eneste vi goer. Det er kun snak og sludder. Der vil ikke ske nogen forandring, foer der er nogen der tager aktiv handling. Det er bare som mus og rotter hele vejen gennem livet, hvor vi siger, oh min gud hvad er det de goer ved os nu. Hvilke muligheder har rotter i et bur ? Hmm ? De maa se at komme ud af buret, foer de kan begynde at tage beslutninger og foere dem ud i livet for at hjaelpe sig selv. Taenk live over hvad jeg siger her !!!!!!

Der er ikke noget som jeg kan fortaelle jer om, som eliten ikke allerede har taenkt paa gennem deres utallige taenketanke, som planlaegger selv de kulturelle forandringer, og hvilke foelgevirkninger de har, hvem vil modsaette sig og goere indgigelser og hvordan kan vi overvinde disse indsigelser. ? De goer alt dette foer de tager deres foerste traek. Og det er tydeligt at se de foerste tegn paa et samfund i opbrud paa grund af den indoktrinering der foregaar. Folk kan ikke enes mere, selv i religion. I visse Kristne religioner, er der saa mange opdelinger paa grund af trivialiteter, de ville aldrig vaere i stand til at staa sammen og kaempe imod noget som helst. Og de vil holde fast i disse opdelinger i religionerne, uden at spoerge sig selv om hvem der skabte disse opdelinger fra begyndelsen. ? Husk paa, DEL OG HERSK har altid vaeret den metode de bruger. Men de vil holde fast paa dem indtil de doer. De vil somme tider endda draebe for deres holdninger og tro. De ville aldrig staa sammen for at kaempe imod noget som helst.

Jeg har altid sagt, hvis du virkelig vil finde sandheden, saa maa du gaa i frit fald. Det er som at springe ud af et fly uden faldskaerm. Du ved ikke hvad der vil ske. Du ved ikke om du kommer i gennem det. Du ved ikke hvor du vil lande og hvem du vil vaere naar du lander. Men det er den eneste aerlige vej du kan gaa for at forstaa sandheden. Hvis du ikke er villig til at goere dette, saa spoerger du ikke engang hvad sandheden er. Hvis du ikke oensker at hoppe ud i frit fald er det du egentlig spoerger om, hvad kan jeg tro paa og stadig beholde min nuvaerende overbevisning paa samme tid ?. Hvordan kan jeg goere det ? Det er det du soeger efter, dine trykhedszoner. Hvis sandhed er sandhed, ja saa vil den modstaa og staa frem for alting.

Og vi lever i en form for skitzofreni; jeg forstaar hvordan folk er fordi vi lever i skitzofreni. Vi har gaaet gennem farcen/komedien om CO2 kreditter, som er planlagt, og det er hvad hele diskussionen om global opvarmning handler om. Og nu fortaeller de os i dag, OH GUD, der er muligvis en mini istid paa vej. 

 

Jorden kan vaere paa vej ind i en mini Istid i loebet af det naeste aarti (Alan:  ....ohhh...)

Fysikkere siger (Alan:  ...i ved nok de fyrer med de hvide kitler, det nye videnskabelige praestestyrer. De tager aldrig fejl, goer de ?.) at solplet cyklussen gaar faldet til ro.

theregister.co.uk / Lewis Page / 14th June 2011

Hvad der muligvis er dette arhundredes videnskabelige histore kom i aftes, da en anerkendt amerikansk fysikker med speciale i solen, oplyste at det ser ud til at solen er paa vej ind i en lang periode med lav solplet aktivitet, hvilket kan betyde at jorden – i stedet for at blive konfronteret med et globalt opvarmnings problem – faktisk er paa vej ind i en MINI ISTID. (Alan: Hvis i husker det, saa udgav de boeger i 1960'erne og 70'erne som omhandlede den kommende ISTID. Det skete ikke, naturen fulgte ikke deres forudsigelser, saa derefter aendrede de det til at planeten stod overfor en global opvarmning i stedet for en istid. Husk altid paa at disse forudsigelser altid er en FRONT for at faa en plan gennemfoert. Og de har vaeret meget succesfulde med det. Og nu fortaeller de os saa at vi er paa vej ind i en istid, solen er nu terrorist nr. 1. Vi skal opgive alle vores rettigheder, saa vores frelsere kan redde os fra det. Jeg vender tilbage efter en lille pause...)

Hej folkens, vi er tilbage efter en lille pause og bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i, www.cuttingthroughthematrix.com og vi taler om at solen aabenbart ser ud til at blive en forfaerdelig fjende for os, fordi den vil stoppe sin solplet aktivitet og saa videre og vi er paa vej ind i en mini istid og uha, uha. Og i mellem tiden vil det give os flere solpletter. DER KOMMER DE IGEN MED DERES DOBBELTE TANKEGANG – TVETYDIGE UDTALELSER for virkelig at vaere sikre paa at i er fuldstaendig forvirrede og for at goere jer klar til den virkelige historie. Den virkelige historie er at, artikel siger her.......

 

'Kontrolleret afbrydelse/slukning/regulering af elektricitets forsyning, idet Sol Storm truer den nationale elektricitets forsyning.

independent.co.uk / Steve Connor, Science Editor, in Boulder, Colorado / 13 June 2011

Myndighedspersoner i England og USA forbereder sig paa at foretage kontrollerede afbrydelser af deres nationale elforsyninger efter en advarsel om en kraftig sol storm, som muligvis vil ramme jorden. I et interwiev med nyhedsavisen The Independent, sagde Thomas Bogdan, der er leder af USA's center for forudsigelser af rum vejrforudsigelser (Alan: det er der hvor de bruger computere der er dedikererede til at give jer forfaerdelige og utrolige senarier af katastrofer, og saa vil de saelge dem til Hollywood til brug for katastrofe film; de giver dem altid god trovaerdighed.) at kontrollerede afbrydelser af elektricitets nettet vil beskytte det nationale eltricitets net mod skader, som kunne tage op til maneder og aar at reparere, hvis en sol storm rammer jorden uden der er taget forholdsregler i tide. (Alan: Det er selvfoelgelig ikke sket endnu – men det er tydeligt at alle disse ting.... vi er aabenbart i en tidsalder af terrorisme, terrorisme, terrorisme, alle steder terrrorisme. Og for at vaere helt aerlig omkring tingene, skulle vi saa ikke starte med at pumpe CO2 ind i atmosfaeren, hvis de paastaar det skaber varme, saa naar sol stormen rammer os, saa vil vi vaere varme i stedet for at vaere frysende kolde.?. Forstaar i det er alt sammen noget forfaerdelig sludder og vroevl. Det er alt sammen sludder for politiske aarsager, omfordeling af rigdom og penge ved at tage penge fra jer gennem afgifter og skatter under daekke af opdigtede historier, der fremmer og passer ind i deres planer. For at vaenne jer til at leve et liv med besparelser og mangel paa velstand, fordi det er meningen at i skal vaere tyende/boender, virkelig undersotter, hvilket i allerede er i deres oejne, men i skal endnu laengere ned paa knae, ned paa det feudale niveau, hvor de begynder at regulere jeres elektricitets net i fremtiden. Det har allerede gjort det, udfoert tests i Europa i flere aar med denne stradegy, pludselige nedbrud paa elektricitets nettet, og det er hvad vi vil begynde at se her ogsaa. Jeg havde et elektricitets nedbrud her i sidste uge, og det var et pludseligt fald i volt udtaget til nogle faa volt. Det doer ikke fuldstaendigt, der er altid nogle faa volt paa nettet. Du kan ikke bruge det til noget, en stor test. Men artiklen siger videre...)

Dr. er i intense diskussioner med videnskabsfolk i Englands Meterologiske Institut (UK MET OFFICE) (Alan: I ved , de fyre som hjaelper universiteterne med at sende alle loegnhistorierne ud paa email. Saa vi virkelig skal tro paa dem..) for at saette en tjeneste op i England til forudsigelse af rum vejret, saaledes man kan koordinere en global tilbagemelding i tilfaelde af at en trussel, som tages meget alvorligt af baade den amerikanske- og engelske regering.

Og det vil igen koste skatteyderne/jer store summer af penge, men det er ikke den egentlig grund til de goer det, som siger. Det er meningen at pengene skal gaa ind i de store bugetter, de store hemmelige bugetter (the black bugets) hvor de arbejder med hoejteknologisk teknologi, for bedre sikkerhed, for at kunne overvaage dig og se paa dig og hvad der ellers foelger med. Det er det alle pengene gaar til, til alle disse falske og opdigtede programmer og tjenester. Det var hvad de brugte pengene til under praesident Reagan, hele stjernekrigs projektet, foer de gav jer mobiltelefonen, saa de kan aflytte jer alle sammen. De er altid langt foran med hvilken teknologi de har og hvad de giver til jer. Det er bedst at have systemet klar deroppe i skyerne. Saa derefter kan du give dem mobiltelefonerne o.s.v., de kan se ser, aflytte jer og se hvor i er og mange andre ting. Og i ved ikke engang hvad der sker. De venter ikke paa at tingene sker med deres planer. De planlaegger. At planlaegge betyder at du har alt klar i forvejen. Den stoerste plan er at klargoere jeres hjerner/trossystem i forvejen, saa de kan gaa et skridt videre. Alle maa have den sammen propagande, igen og igen, for som Russell og andre sagde, repetion og repition er grundlaeggende. Det ser ud til at vi nu lever i en verden af endeloes/evig terrorisme. Og hvad der virkelig er sket og betydningen af det er at i har set de vestlige lande alle har gennemgaaet alle deres revolutioner, kulturelle revolutioner, sociale revolutioner, sexuelle revolutioner, rock revolutionen og narkotika revolutionen o.s.v.. Og ser i, hvis i stadig har et hoved og en hjerne der stadig kan taenke, saa er i anti-revolutionaerer. Forstaar i det. Jeres respektive regeringer/politikere er ikke paa nogen som helst maade jeres regeringer/politikere. Og i saa ingen gang disse forandringer for lang tid siden.

Fra min hund Hamish og mig selv her i Ontario, Canada siger jeg farvel og godnat. Maa jeres Gud og jeres Guder vaere med jer.

 

Emner der er blevet behandlet i denne uddannelses lektion om det samfund vi lever i:

 

Big Brother Sees through Amazon's Cloud

Department of Defence Discuss Using Virus and Vaccines to Destroy Part of Brain in Target Groups

Women Who Lose Virginity as Teenagers More Likely to Divorce---Bertrand Russell on Marriage

Scientists Predict Mini-Ice Age----"How Many Fingers do You See Winston?"

Scientists Declare Sun "Terrorist Threat No. 1--Electricity to be Rationed to Save the People---Give Up Your Wallet for Security  Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:Udenfor Amerika:  PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:
 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land) 

Alan's boeger og cd' er og ordre informationer:

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (
Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"

 

Denne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier og myndighederne.