December 11, 2012 (#1232)


Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Den Verden Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN

 

Digt Copyright Alan Watt Dec. 11, 2012:

Demokratisk” verdensorden

For et mindretal, utopisk, for resten af os, en katastrofe

Alle staerke folk angrebet af oedselsgribbe

Forklaedt som kommunisme oedelaegges kulturer

Foraarsager Etnisk strid og naar den strid ender

Folk I verden vil saa blive regeret

Af en ny front af videnskabsmaend og eksperter

I social videnskab-udviklet af sexuelle abnorme personer

Der presser paa for Maxistisk dagsorden, oedelaegger familier

Det har allerede vaeret succesfuldt, se blot samfundet/ulykken

Den store velfaerds stat og gaelden,

Men oedselsgribbene er ikke faerdige endnu,

Porno og prostitution bliver idoliseret

Boerns alder til at tage beslutninger respekteres ikke,

Masse arbejdsloeshed, massive beskatninger,

Kenskab til teknikker, Historie, men ingen ser sammenhaengen i det der foregaar.

© Alan Watt Dec. 11, 2012

Digt & Dialogue Copyright Alan Watt – Dec. 11, 2012 (undtagen Music, Literare Quoteringer og lytteres kommentarer.



Hej folkens, mit navn er Alan Watt og dette er Cutting Through The Matrix (informationer saa du kan bryde gennem illusionerne I den verden vi lever I) . Til nye lyttere og laesere foreslaar jeg altid at gaa til min hjemmside www.cuttingthroughthematrix.com. Her vil du ogaa finde mange andre hjemmesider der tilhoerer mig, dette er de eneste officielle sider jeg har. De indeholder alle oversaettelser paa engelsk til at printe ud af alle de taler jeg har givet gennem tiden og det er ogsaa muligt at downloade audios af alle mine taler/informationer.

 Jeg vil bede jer huske at I er det puplikum, der goer at jeg er I stand til at udgive de informationer jeg goer . I kan hjaelpe mig fortsaette ved at koebe de boeger og discs jeg har til salg paa www.cuttingthroughthematrix.com eller donere til mig saa jeg holder mine udgifter daekket. Flere informationer nederst paa siden om koeb af boeger og donering.

Jeg gennemgaar de teknikker der bliver brugt til at styre og kontrolle menneskeheden og hvordan verden er blevet styret I lang tid. Det bliver gjort ved simpel cronology. Det er en form for kontrol; det er kontrol af din maade at taenke paa. Eliten giver simpelthen deres autoritaere/skabte realitet/virkelighed til masserne/folket og folket stiller meget sjaeldent spoergsmaal under deres opvaekst, det bliver indoktrineret ind I folket/mennesker og meget faa er I stand til at finde vej ud af den box/kasse/virkelighedsopfattelse som er skabt af eliten.

Jeg har aarevis gaaet igennem den hensigt/arbejdsplan eliten har udarbejdet for fremtiden, den er altid lige foran jeres oejne, hvis I ved hvor I skal se og I ogsaa ved hvad det er I ser paa (det er meget vigtigt) Paa den maade vil I ikke blive villdledt af alle de ubrugelige data/informationer, I bliver moedt med hver dag, tonsvis og atter tonsvis af ubetydelige informationer. Det er en planlagt teknik der bruges for at holde jer I en forvirret tilstand og glemme hvad du har laest/hoert (hvad de vigtige informationer er) og derigennem bliver det svaert at sammenholde vigtige informationer, saaledes I er I stand til at se og forstaa hvade der egentlig forggar omkring jer. Ikke kun hvad der foregaar lige nu, men hvad der historisk er foregaaet og ogsa hvor det hele er paa vej hen. Jeg har ogsaa naevnt at nogle Efterretningstjenester paa deres hjemmesider bruger saadanne teknikker mod folket og det er lykkedes dem ganske godt.

Som jeg plejer at sige brug min hjemmeside og du vil finde informationer om hele historien om det system I lever I og infomationer om hvem der startede det op (tilgaengelige fakta fra deres egne boeger og instituioner) Men jeg er sikker paa det er foregaaet, hundredevis af aaar foer det under andre navne. Men de kom offentlig ud I slutningen af 1800 hundrede tallet og det tidlige 200 arhundrede. De/eliten/pengemaendene grundlage Royal Institute for International Affairs (det kongelige institut for internationale affaerre), som havde afdelinger over hele verden I andre lande og deres afdelinger bliver for det mest kaldt Council on Foreign Relations (raadet for fremmede forhold) fordi brugen af ordet kongelig ikke falder I god jord I lande som USA. Og hele ideen var at bruge The British Empire (England) som det grundlaeggende system til at starte demokratier over hele verden (hvilket ogsaa var nyt for England) Og selv paa det tidspunkt hvor de startede op havde England ikke demokrati. De havde ikke lige rettigheder, specielle fremhaevelse af minoritets grupper o.s.v., det var foerst langt, langt senere. Faktisk havde de fleste mennsker ikke stemmeret, da Royal Institute of Internation Affairs kom ud med deres undersoelgerser, undtagen hvis folk ejede land eller ejendomme. Saa demokrati er selvfoelgelig et bedragerisk trick for at faa alle til at gaa med til hvad der syntes at vaere fair og bagved alt det har du denne magtfulde gruppe/institution, der altid faar top jobbene og styrer hvad de mener er fair fordeling af alt og styring af alt I samfundet/systemet. Og der er I dag en gruppe der goer dette, en meget, meget magtfuld gruppe.

Saa du bliver styret og inddoktrineret gennem hele dit liv. Du er foedt ind I et meget omhyggeligt konstrueret system. Det er et totalt fuldstaendigt system. Vi er blevet studeret gannem adfaerdsmoenstre/psychologi og nu har de endda neuroscientists (videnskab om nerversystem og adfaerdsmoenstrer) der hele tiden arbejder paa jeres sind/fornuft/holdninger og giver jerting I kan lide og ikke lide, selv de ting I jeres sind som I foeler jer skyldige I at taenke paa, ja endda stille spoergsmaal til. Alt bliver gjort gennem videnskabelig indoktrinering. Denne indoktrinering bliver gjort meget intelligent og dygdigt og det virker saa perfekt, saa I ikke stiller spoergsmaal og ser paa de virkelige problemer I verden. Og det starter allerede I boernehaver og skoler, hvor boern og unge mennesker indokrineres I den retning eliten oensker. Ethvert totalitaert system tager fat I boenene foerst, da de ved at naar boern er blevet indoktrineret I en tidlig allder vil det vaere meget svaert at aendre holdninger til systemet/livet senere.

Jeg vender tilbage efter en lille pause {Break ♫}

Hi, folkens, jeg er tilbage. Vi Bryder Gennem Illusionerne I Den Verden Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" Vi taler om det store system du er blevet foedt ind I, hvordan det bliver praesentet til jer gennem medierne, som om alt bare sker spontant uden planlaegning o.s.v. Og intet er laengere fra sandheden end denne praesentation offentligheden/befolkningerne praesenteres for. Elt hvad der sker I verden er planlagt, med mikroskopisk/militaer praecission; enhver ting, socialt, med krigene og grunden til krigene, selv hvordan denne elite invaderer andre lande for at opnaa kontrol med disse lande, selv foer det foerste skud bliver loesnet og vi hoerer om det I medierne. Saa alt er planlagt I mindste detalje lang, lang tid I forvejen, fordi det er en dagsorden der foelges for at opnaa total kontrol med alle mennesker/lande/planeten jorden med FN (Unitet Nations ) som det centrale punkt. Det er noedvendigt at forstaa hvad der foregik omkring 2. verdenskrig, hvilke grupper der blev sat op af den amerikanske praesident for at hindre at nazismen blomstre op I USA, ligesom I Tyskland. Der var staerke kraefter/grupper I USA, der oenskede at aendre den amerikanske kultur og hele den vestlige verden og de har vaeret medet, meget succesfulde I at goere det. Men det er en del af den overordnede dagsorden, multi kulturen ogsaa, som har vaeret med til at oedelaegge de egentlige kulturer over hele verden. Igen alt planlagt og sat ivaerk, endda siden MARX (MARISTISKE) dage. MARX gjorde alt form at fremme dette for den selv samme grund. Og saa er velfaerdsstaten ogsaa blevet skabt for at goere hele landet afhaengige af nogle faa I toppen, som samtidig skaber en masse jobs til de faa I toppen, som saa styrer samfundet efter den planlagte dagsorden. Og saa styrer de dig/jer som de oensker og I er I bund og grund slaver. En grundlaeggende teknik I at oedelaegge kulturer og komme ind og herske efter dine egne principper.

Her er en artikel som siger,og det er gentatelser af mange gentagelser:

Mere spioneren/aflytning af borgere …. Alan: I USA mere end Stasi I Oesttyskland nogensinde gjorde, og artiklen fortsaetter:

Journalist Julia Angwin (en af de journalister der har rapporteret om overvaagning/aflytning I USA) fra Wall Street Journal sagde I et radiointerview at det Regime der overvaager/aflytter folk der bor I USA har flere oplysninger paa den enkelte borger end STASI nogensinde havde paa oesttyskerne. Daet er fakta at den amerikanske regering har flere informationer paa den almindelige amerikaner en STALIN havde paa det russiske folk, HITLER havde paa det tyske folk eller nogen anden regering nogensinde har haft paa dets folk.

Alan: Og det er ikke kun den amerikanske regering. Jegvil have jer til at forstaa, at paa toppen over den amerikanske regering og enhver anden regering er der en Indernational efterretningstjeneste, der har oplysninger om enhver regering og alle folk. Artiklen siger her:

“ Den amerikanske regering indsamler oplysninger og opbevarer stort set alle telfonsamtaler, indkoeb, email, teksbeskeder, internetsoegninger, sociale medie kommunikationer, helbreds informationer, ansaettelses/job historier, rejse og studie journaler og al anden information paa enkver amerikaner.”



 Alan: Ja, alle dine samtaler og saa videre --- alt bliver opbevaret og gemt. Saa jeg vedhaefter artiklen neders paa siden. Jeg vill ikke gaa gennem artiklen fordi jeg har talt om det saa mange gange foer. Men goer det klart for dig selv, der er intet der er privat mere. Artiklen er en serie af samtaler med en fyr, der ved utrolig meget om emner og har arbejdet sammen med regeringen og han taler om det I detaljer. Det er den verden du vil opvokse I, det maa I goere dig klart.

Jeg har ogsaa talt om Lord Leveson, or Levison, hvordan det nu udtales I England. Han er en top advokat (Lord Justice) kaldes han for. Lord Justice Leveson proever lukke munden paa medierne, ligesom en kollega til ham har gjort I Australien allerede. Det har at goere med censurering af bloggere og tweets. De proever at goere deres indflydelse gaeldede paa medierne og folk I almindelighed. Dette kom fra en blogger og en journalist, som siger flg.

At det telefonopkald, der blev foretaget af Australske radiovaerter, hvor de foregav at vaere dronningen og prins Charles og dermed fik en sygeplejerske paa hospitalet Duchess of Cambrige til at give private oplysnnger om kongefamilien har faaet Lord Justice Leveson til at sige at dette telfonopkald med al tydelighed viser at der maa strammes op paa lovene om privat livets fred. Bloggeren siger samtidig at han samme dag modtog et opkald fra en af Lord Justice Levisons raadgivere som siger

Lord Levison har givet sine egne medarbejdere mundkurv paa saa de ikke kan sige noget, saa jeg vil ikke navngive den person der har givet mig flg. Oplysninger: Kilden oplyste at fordi bloggeren havde skrevet en artikel om Ken Clarke (engelsk politiker), der omhandlede sexuelle anklager, saa vil Levison proeve at anklage bloggeren for uberettiget sladder for at miskrediterer et engelsk senior medlem af det engelsek parlament. Levison fortsatte videre, naar vi er faerdige med behandle/omtale dig (reporteren) og bloggeren der udgav dine artikler I pressen, ja saa vil det resultere I at den engelsek regering vil gennemfoere nye stramme regler om censur paa internettet. Med andre ord I vil blive eksempel paa hvad der skal censures I fremtiden. Alt dette bliver gjort paa en maade saa det for offentligheden ser ud som legitimt presse censur, hvilket det paa ingen maade er.

Alan kommenterer: og “corporate” er et camuflage ord for noget andet, der arbejder I baggrunden over hele verden for at tage fuld styring med alt.

For at faa et statskontrolleret medie og licens godkendelse til at have et medie, ville du vaere noedt til at udelukke/forbyde bloggere og journalister paa internettet der har en anden mening end den godkendt af staten/regeringen. Det ville selvfoelgelig give menning hvis vi levede I Nazi Tyskland, De tidligere Oestblokke eller Kina, men der er England vi taler om her, eller er det.”

Alan kommenterer videre: jeg vedhaefter link til artiklen nederst paa siden. Artiklen viser med klarhed hvordan de hele tiden arbejder og arbejder paa at censurere internettet, og de bruger alle disse sager til at goere det. Selv historien om sygeplejersken der doede (mystisk doed) hvor den foerste rapport berettede at hun blev fundet doed, men I en senere rapport at hun havde begaaet selvmord. Hvad jeg virkelig tror skete var at de to rapportere fra den australske radiostaton fik flere oplysninger end dem der kom til offentlighedens kendskab, og at grunden til at den engelske prinsesse virkelig blev indlagt for, var noget andet en morgensyge p.g.a hendes graviditet, var for noget helt andet, husk paa at disse mennesker er party people/til fest og farver, og hun blev indlagt sendt paa eftermiddagen. Naa, men der skete I hvert fald noget og der blev hurtigt gjort op med en person. Det er hvad der skete.

Nu, f.eks. De top politikere I verdenspolitik som vi kender (og der er mange af dem I dag) nogle af de aeldre arbejder selvfoelgelig paa de samme gamle planer. Her er f.eks

Zbigniew Brzezinski kommentarer om forholdet mellem Georgia-Russia ”

Alan: Og Hillary Clinton kommenterede ogsaa fornylig dette emne, hvor hun paastod at Rusland var I gang med at faa alle dets gamle Soviet partners (Soviet blok lande) til at forenes I deres egen blok/union. Hvorfor ikke, det er indlysende, Canada har gjort det; USA har gjort det, vi har faaet NAFTA aftalerne (nordamerikanske fri handelsaftaler) og vi har faaet GATT aftalerne (Den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel) er aftalen for varehandel ) med Kina og vi har faaet det Trans Pacific Partnership ( stillehavs samarbejds aftalerne) alle underskrevet/alftalt med andre lande, saa det er vel helt naturligt at Rusland goer det samme. Isaer da de bliver omringet af missiler af USA, NATO, England o.s.v og de bliver omringet paa enhver maade. Artiklen siger videre her

  “tidligere National sikkerheds raadgiver Zbigniew Brzezinski tror at Georgia kan blive en allieret til Russia, men paa bekostning af dets venskab med the United States. Brzezinski kommenterede emnet/spoergsmaalet med Georgia I hans tale til den amerikanske regering.

Alan: Han siger flg.

Det ser ud til a Georgia er ved at blive en allieret med Rusland og dette paa bekostning af venskabet med USA, egentlig, mener Brezinski spoergsmaalet om Baku-Ceihan olie roerledning.

Dette er kun et af problemerne I Rusland, da der er mange flere. I Rusland boer de forstaa at de er noedt til at komme naermere til de vestllige lande for at faa oekonomisk fremgang og blomstre op.



Alan: Vi er alle vi at gaa oekonomisk ned. Men toplederne maerker nok ingnting til det. I tror deres loenninger er indexreguleret.

“‘...ellers vil de miste dette med Kinas Demokratisering...’”

Alan: Demokratisering er et trend/slang ord. Det, det faktisk betyder er at du har vaeret domineret af nogle faa udvalgte mennesker I hele verden. der har mange ligheder med hinanden. Det er hvad det betyder.

“‘... dette er en af hoved emnerne for Ruslands succes og det vil sandsyndligvis ske efter Putins afgang. Maaske vil I opfatte det som historisk optimisme, men jeg er sikker paa at Rusland uundgaaeligt vil faa stoerre tilknytning til Vesten ’ Brzezinski said.”.

Alan: Og det...“... blev publiseret af et Russisk Bureau of the Voice of America”.

Alan: Denne saerlige artikel. Men de er ikke paa nogen maade glade for det. Og ogsaa, denne artikel her, som siger...

“Georgia venter paa konkrete initiativer fra Rusland”

Alan: Den siger, Georgia venter paa konkrete skridt I forbindelse med at genskabe venskabet med dets nabo – det er de kommentarer som er kommet fra de Georgianske myndigheder til de udtalelser som den Russiske udenrigsminister Sergey Lavrov kom med I soendags, hvor han sagde at Moskva vil holde et moede med den Georgianske statsministers specielle repraesentanter I naermeste fremtid. Den Russiske udenrigsminister oplyste at Moskva og Tbilisi klarlagde landenes relationer med hinanden og Rusland proevede at finde ud af hvad Gergia mener med at noedvendigheden af at normalisere de to landes gensidige forhold til hinanden. Han sagde ogsaa at Rusland aldrig har afslaaet at have kontakt med Georgia og altid var klar til at indgaa komprimisser. H Russian senior diplomat did not rule out discussion of restoring permanent direct air communication with Georgia. Den Russiske presidents pressesaekretaer havde ogsaa beroert emnet om Ruslands og Georgias relationer. Dmitri Peskov udelukkede ikke officiel kontakt med Georgia, men, gjorde opmaerksom paa at han oenskede kontakt med en person, formentlig Saakashvili . Hermed haaber Peskov at forhandlingerne vil udvikle sig positivt.”

Alan: Saa, det har alt sammen at goere med penge, olie og roerledninger og gas og hvad der ellers hoerer med for at faa disse forhandlinger igennem. Saa, det er fuldstaendig det samme som USA ville goere med Canada og Mexico. Sanne ide'. Videre I denne artikel, “ glem alt om privatliv, der er ingen. Og tror I folk har forstaaet dette, men de fleste er fuldstaendig ligeglade, isaer de yngre mennesker. De gror op I dette system uden privatliv og syntes det er ganske normalt for de var saadan fra deres opvaekst.

“Mobil telefon apps spionerer paa boern ved at give annoncoerer deres telefon nr og opholdssted. Den amerikanske regering undersoeger sagen

Alan: Jeg kan godt lide den maade hvorpaa de altid siger at de efterforsker sagen, som om de ikke ved at det fooregaar.

...om software virksomheder der laver mobil apps har overtraadt boerns private rettigheder ved I det skjulte at indsamle personlige data fra telefoner og dele dem annoncoerer og data udbydere.”

Alan: De deler disse informationer med regeringen ogsaa, ikke sandt ?

“USA handels kommission sagde I mandags at saadanne apps kan lokalisere et barns fysiske opholdssted, telefon numre paa deres venner o.s.v USA's handels kommision beskrev markedet for mobile apps -domineret af online forretninger som er drevet af Apple og Google - som vaerende en digital farezone med that such apps can capture a child’s physical location, phone numbers of their friends and more. The FTC described the marketplace for mobile applications — dominated by online stores operated by Apple and Google — as a digital danger zone with mangelfuld overvaagning..”

Alan: Men det der foregaar og det er bevidst, er at boern overvaages hele vejen gennem livet til de bliver voksne og videre derfra.you see, Det er det der foregaar og det maa I goere jer klart. Vi laegger under for fuldstaendigt totalitaert styre. Jeg vender tilbage efter en lille pause !

{pause ♫}

Jeg er tilbage og vi bryder gennem illusionerne I den verden vi lever i. I gaar talte jeg om Bill Gates og et firma, der laver toej. Der er nanofibre I toejet som overfoerer medikamenter gennem huden, der er graviditetsforebyggende, men som ogsaa kan sterilisere brugeren af toejet. De kunne faktisk ogsaa dope dig, saa som at faa dig til at foele dig glad og dum, naar du ikke skulle foele dig saadan o.s.v Men det er den vej de udvikler alle ting henimod, de oensker at bringe farmakologi ind I alting (big time) George Orwell og andre talte om at bringe farmakologien ind, Huxley ogsaa, der var en stor medspiller I dette for at goere befolkningerne mere medgoerlige og kontrolleret/styret/domineret. Naa, men videre I artiklen

“Videnskabsmaend udvikler kondom der beskytter mod sexuelle overfoerte sygdomme...”

Alan: Og det er noget af en paastand, at. De kommer altid med disse utrolige paastande.

... ved at gaa I oploesning inde I kroppen”

Alan: Og det er den samme teknik, som de bruger I toejet med nanopartiklerne.

Kinde kondom kan muligvis hindre smitte fra HIV...”

Alan: Og saa videre og saa videre. ….

Designet til at gaa I oploesning efter brug, enten paa faa minutter eller over flere dage.

Alan: Eee, yuck.

et kvinde kondom som kan beskytte mod graviditet og...”

Alan: Blah-blah-blah.

... ved at gaa I oploesning inde I kroppen er blevet udviklet.Experter paastaar at denne diskrete beskyttelse kan sikre folk...”

Alan: o.s.v. Og de bliver ved med at sige det for at du skal faa det ind I dit hoved som en mulighed, ser du....

...ved at smelte og frigive kemikalier...Forskere ved Washington UNIVERSITET (UW) har udviklet et kondom fra sma microfibre ved at bruge en metode der kaldes “electrospinning”Researchers at the University of Washington (UW) developed the condom from tiny microfibres through a method called ‘electrospinning’.”

Alan: Det er fuldstaendig det samme som Bill Gates goer med det toejet. Og artiklen siger om toejet....

De toej agtige fibre kan blive vaevet fra medicin ned til extremt tynde nedvaerk. De bliver saa designet til at gaa I oploesning paa faa minutter eller hvad der nu passer til situationen.

Alan: Det er fordi det er nanoteknologi der bruges

Kondomet ville ikke kun blokere for saed, det ville ogsaa kunne afgive en aktiv maengde af anti HIV medicin og hormon praeventive stoffer. Holdet af forskere fik $1m I stoette for at udvikle denne teknologi, som bruger et elektrisk felt til at oplade vaeske gennem luften for at danne de meget smaa nanometer fibre.”

Kim Woodrow, paa UW der er professor I bioengineering, udtalte :...”

Alan: Jeg kan godt lide den udtryksmaade de bruger “bioengineering,” eh? Hun udtaler....

“ ‘Vores droem er at udvikle et produkt kvinder kan bruge for at beskytte sig mod HIV smitte...’”

Alan: Nej, det er slet ikke derfor, det er for at blive stinkende rig. Det er hvad det handler om.

“‘... og ikke planlagte/uhaensigtsmaessige graviditeter.’”

Alan: ,Artikler siger videre..

“‘Vi har medicinen til a goere det. Det handler virkelig kun om at finde en mere effektiv maade at give medicinen og faa kvinder til at oenske at bruge metoden.’”

Alan: Og de vil helt sikkert tilsaette noget der er vanedannende og vil goere dig meget lykkelig..

Prof Woodrow praesenterede ideen og medforfattere paa artiklen, der er 1 aars studerende, samtykkede til at forfoelge udviklingen af dette projekt paa et moede der blev holdt sidste aar.Ball tilfoejede :”Denne metoede giver mulighed for kontrolleret af adskillige/forskellige medikamenter. Vi er I stand til at justere/regulere nanofibrene til at have forskellige maader af frigive medikamenterne paa. Et af nanofibre vaevningerne oploeses I loebet af minutter, og giver hurtig beskyttelse, mens en anden nonofiber struktur oploeses/frigives over flere dage, som kan vaere et alternativ til p piller, for at beskytte mod graviditet og …................

Alan: Og de tilfoejer altid

... beskytter mod HIV.”

Alan: Ja Ja, helt sikkert...

Mens forskerne er enige om at denne teknologi er mere diskret indroemmer de ogsaa samtidig at folk muligvis ogsaa vil tvivle paa virkningen. Naar folk har sexuel kontakt vil de saa bruge det ? Det er hvor det at have flere mugliheder kommer I spil, sagde Krogstad til Washington Universitet. ”

Alan: Og saa har de ogsaa en lille video om emnet. Videnskabsfolkene forklarer hvordan electrospinning/elektriskvaevning foregaar for dem der vil forstaa mere. Jeg vil have jer til at forstaa at reduktion af befolkningen er meget, meget vigtigt for jeres “big masters” store mestre, jeg gentager meget vigtigt (the world masters) . Og de mener virkelig at de oensker at reducere befolkningen meget hurtigt nu. Paa et af deres sidste store moeder, sagde Rockefeller gruppen og alle dem der tilhoerer Lucky Gene Club (dem med den udvalgte genetiske sammensaetning med ret til at leve) : Vi har gjort foretaget megen praevention/aborter m.v. Over hele verden, men nu maa vi gaa ind I en fase hvor vi forcerer denne reduktion af befolkningen. Og hvordan tror I at denne hurtige reduktion af befolkningen skal foregaa, folkens ? Jeg kan forsikre jer om at naar disse :drenge” taler, saa mener de hvad de siger. De laver ikke en oenskeseddel til julemanden, nej, de saetter handling bag deres ord. Og I kan see at det sker overalt omkring jer lige nu og her; folk doer af alle mulige maerkelige ting nu til dags. Alle mulige nye slags kraeftsygdomme eksploderer og nye kommer til hele tiden. De har ikke endgang navne for alle disse nye sygdomme mere, der er saa mange og de kommer bare ud af ingenting ?

Men jeg vil have jer til at forstaa, at der foregaar en direkte krig rettet mod jer/dig/befolkningen, styret fra centralt hold, med rigtige missionaerer/agenter der rejser rundt I hele verden for at indfoere demokrati (som de oensker at kalde deres system). Og hvis folk/lande ikke onsker at indfoere deres “demokrati/system bliver de angrebet og bombet synder og sammen. De indfoerer ogsaa multikulturer I alle lande for at oedelaegge de eksisterende kulturer og samfund, fordi de originale samfund og deres kulturer er en fjende til dennne dominante minoritets gruppe der styrer verden, naar de ikke vil rette ind efter deres regler og love.

Ser I ? Der er en del historie til dette, for dem som oensker at vide mere om emnet. En anden del er ogsaa at de vil skabe pervers sexuel adfaerd blandt mennesker. Jeg har for eksempel naevnt Adorno fra the Frankfurt School. Han og den gruppe han tilhoerte sagde at de vil, degenerere befolkningen/menneskeheden til et stadie, hvor nekrofili/sex med doede ville forekomme. Naar vi har naaet dette stadie vil foket vaere slaaet/erobret. Og undervejs til dette nekrofili stadie ville de foerst skabe massevis af sexuel promiskuitet, oedelaegge familielivet som en enhed, ligesom Karl Marx's program, fordi de er alle Marxist paa toppen, men samtidig er de ogsaa kapitalister. De kombinerer de to ting maxisme og kapitalisme. Og de tro virkelig paa at de maa oedelaegge samfund, oedelaegge familien, skabe massiv promiskuitet, indtil kulturer og folk falder fra hinanden. Herefter vil det naeste skridt vaere, at indfoere deres skabte Psykiatrier og psykologier o.s.v og regere jer i en velfaerdsstat. Vi ser det igen og igen mens vi falder sammen og degenererer. Her er f.eks. en artikel om ”real life Barbie dolls... real life Barbie dolls . Og det er ude som vaerende almindeligt/normalt. Artiklen siger …....

“Jeg er ogsaa en Barbie pige! En levende dukke’ Living doll Valeria Lukyanova moeder sit modstykke -og nu vil parret tage America med storm”

Alan: Og saa viser artikler de to, som hver isaer har faaet adskillige plastik kirurgiske indgreb. De kalder det for kosmetisk-forbedret udseende. Ingenting er naturligt ved dem og de ligner dukker. Og det er praesenteret som en slags glad artikel. Det er alt godt. ”Be upbeat about it” mens de oedelaeger deres krop. Jeg vender tilbage efte en lill pause …...

{Pause ♫- Du lytter til the Republic Broadcasting Network, fordi du er i stand til at forstaa ”sandheden” !

Hi, folkens ! Vi er tilbage og skaerer gennem illusionerne it den verden/system vi lever i ” Cutting Through the Matrix”. Vi taler om hvordan er blevet og bliver oedelagt efter en tilrettelagt plan. Og naar du ser ar tiklerne i nyhdsmedierne om hvordan, som jeg siger, folk skamferer sig selv for at komme til at se ud som Barbie Dulls, saa ved du at vi er ved vejs ende. Og det saetter ogsaa videnskaben paa en pidestal, kirurgens kniv i videnskaben. Er det ikke bare vidunderligt, siger de. Og hvad siger det egentlig om kvinder generelt ? De er alle sammen hvad, Barbie Dolls, der bliver brugt til--- hvad ? Giv det en tanke, er det ikke indlysende klart ? Men det er jo ogsaa hele hensigten med det. For lige at vende tilbage til the Frankfurt School, det er hvade de oenskede og planlagde bevidst et dysfunktionelt samfund, hvor folk ikke mere er i stand til at binde sig til en partner for at faa boern. Og de fleste boern bliver i dag aborteret. Hvad er det for en forandring der har taget over i samfundet. Kulturene er blvet oedelagt. De ved det ikke endgang selv fordi alle bare tilpasser sig aendringerne hen ad vejen uden at stille spoergsmaal. Den kultur som de i dag lever i, er blevet skabt for dem. De ved det bare ikke. Artiklen siger videre......

“Nu er Valeria i selvskab med 24-aarige ‘Dominica’ - hendes rigtige navn er Olga Oleynik – som ogsaa skylder hendes former og fremtonen til kirurgens kniv”

Alan: Saa, oh hurra for kirurgerne, ikke sandt ?

“‘Vi moedtes paa internettet for fem aar siden, sagde Valeria, og fortalte at de begge kommer fra byen Odessa i Ukraine.

Alan: Og saa moedtes de fordi de begge er optaget af at skamfere sig selv og se ud som Barbie Dukker. Og efter de har oedelagt all de gamle religioner i deres lande ogsaa, kommer de nu med de nye slang, at de er tilhaengere af denne nye spirituelle vej. En ny spirituel vej.

Vi har det samme udseende og livsstil.

Alan: Ser i, de har oedelagt de gamle religioner, og

de to har holdt foredrag om spiritualitet...”

Alan: De to deformerede idioter/dumme tager betaling for at undervise i spirutualitet, And,

“Det siges at de bruger deres udseende til at tiltraekke deltagere.”

Alan: Aog de planlaegger at flytte til America. Naa, jeg er sikker paa at de vil blive et hit i America. Og,,

Dominica’s kaereste bor i USA ogsaa og min mand vil starte en forretning derovre ogsaa....”

Alan: Jeg er sikker paa at han goer det.

... ‘Jeg vil ikke kede i udlandet, jeg bliver ofte inviteret til Photo optagelser og fester.’”

Alan: Jeg er sikker paa at hun vil blive inviteret til nogle fantastiske fester, med meget, meget, rige, vigtige mennesker. Jeg vil garantere jer, jeg mener her er noget nyt og smart (hip, groovy and relevant ), saa de vil beskaeftige sig med saadanne ting. Og det bliver der reklameret for , som om det er det mest naturlige og acceptable ting at foretage sig. Her , ogsa i artiklen, som om det er helt naturligt og acceptabelt : her er en datter og en mor, der har sexuel samvaer. En mor og hendes datter … som vaerende helt acceptabelt. Og igen, ikke noget med at latterliggoere, fordi du kan ikke kritisere den slags mere, forstaar i. Det er det der er in at goere, og der bliver reklameret for det fra toppen af samfundet. Og......

“‘Jeg nyder det sexuelle samvaer med min mor: Mor og datter porno duo kommenterer paa hvordan de vil blive stinkende rige’”

Alan: Og her endnu mere. Og.......

En mor og datter duo fra Florida have skabt en porno hjemmeside, hvor de udfoerer og filmer sex scener sammen. Ogsaa kendt som The Sexxtons...”

Alan: De bruger ogsaa maend til produktionerne. Og de ser bare frem til alle de penge de vil tjene. Og der kommer ingen kritik fra nogen som helst, da der ikke er nogen tilbage til at kritiserer. Religioner er konforme og onde i foelge dem der dominerer denne verden og skaber den slags kultur for jer for at i skal foelge den. Men det er allerede gjort, ser i. Der er overalt. Og hvis vi gaar ind i UN (United Nations

) FN (forenede nationer) hvor denne artikel kom ud denne sommer. Den siger som foelger........

U.N. Kommission kraever legalisering af prostitution over hele verden: UN fredsarbejder fortsaetter med at udnytte piger og kvinder i Congo, hvor de bruger piger paa helt ned til 13 aar som prostituerede.!”

Alan: Husk paa, de oensker at fjerne den kriminaelde lavalder for sexuelt samvaer i United Nations/Forenede Nationer Remember, they want to do away with the consensual age, at the United Nations, as well, United nations er ”kun en arm” af den minoritetsgruppe der styrer og skaber denne verden vi lever i..

Og her ogsaa, i vest Australien, der staar.

Studier om Holocaust goeres obligatorisk (FN,Forenede Nationer mandat), mandatdogsa. UN for schools

Alan: Men hvorfor? Artiklen siger,

"Lederne af begge organisationer har vaeret extremt stoettende ...Vic Alhadeff, NSW [New South Wales] Jewish Board of Deputies.  ..  Studierne af Holocaust vil blive obligatorisk for alle New South Wales skoleelever paa 9 og 10 aar efter Vic Alhadeff, NSW [New South Wales] Jewish Board of Deputies pressede/overtalte/lobbied regeringen til denne skemaaendring i undevisningen. 

Alan: Whvorfor har de ikke undervisning i holocausts for alle de mennesker, der er blevet slagtet gennem tiderne. ? Jeg mener, der er adskillige, adskillige af vaelge fra. Hvorfor goer de ikke det ? Og underviser eleverne i at regeringer er utilregnelige og en farlig ting.? Det er lige meget om det er en ny, ahh, det er en ny type regering vi har nu, eller en regering af den gamle slags ! Alle regeringer er de samme naar det kommer til stykket, naar de bliver taget over og regeret med de forkerte mennesker. Vi har set dette i Soviet Union, det var lige netop der det startede. Masse slagtninger af mennesker. Det samme i Ungarn, da de tog over der, og andre lande, f.eks Ukraine. Masse slagtninger af mennesker. Jeg syntes der skal goeres opmaerksom paa hvor mange forskellige folkeslag der er blevet slagtet gennem tiden. Hvorfor goer de ikke det ? Hvorfor kun et folkeslag, joederne. Jeg har fortalt det foer, ved slutningen af 2. verdenskrig, blev Macy Gruppen sammen med Frankfurt Skolen bragt til USA, hvor de blev givet massevis af penge for at undervise paa universiterne i hvordan den nuvaerende amerikanske kultur og system kunne oedelaegges. De paastod at USA kunne udvikle sig til en slags Nazitisk samfund ogsaa. Og saa bragte de den samme kultur ind i de fleste vestlige lande. Der blev undervist i det overalt i skolerne af sociologer. De fleste af disse sociologer kom ind fra alle disse lande som Soviet Union, Pole o.s.v og det er sandheden i kan checke disse personer i historieboegerne.

Saa, lad os komme videre, her er en anden artikel......:

USA tropper bygges op ved den Tyrkiskets graense til Syrien.”

Alan: artiklen siger,

Omkring 400 ameriskaske og hollandske NATO tropper blev opbygget ved den Tyrkiske graense ti Syrien i fredags p.g.a af frygt for at Syriens priesident Bashar Assad ville bruge kemiske vaaben.”

Alan: Men jeg vil have jer til at forstaa, at fra Syriens, praesident Assads side advarer de verden om, at de oproerere der invaderer dem, alle er betalt af vesten for at komme ind i landet og indfoere demokrati. – det er disse oproerer, der formentlig vil bruge kemiske vaaben, hvilket formentlig er sandt (maalet helliger midlet som det siges). Men videre ti artiklen.......

Soldaterne indsat ved den tyrkiske/syriske graense, hvor de gjorde Patriot mesiler 3 dage efter at NATO havde samtykket til at opstille MIM-104 Patriot jord til luft messiler i Tyrkiet, Ankara havde bedt om dette som forsvar mod et angreb fra Syrien, fromentlig med kemiske vaaben.”

Alan: Det vil selvfoelgelig virke, fordi ”paastanden om masseoedelaeggelses vaaben” har virket foer (husk paa hvad, der skete i Iraq, samme taktik) Og saa saa er det lige meget om det hele er loegn bare de opnaar deres maal med at oedelaegge et andet land, som ikke vil overgive sig og blive standardiseret. Bringe det saakaldte vestlige demokrati ind i landet, med arbejdsloeshed, alene moedre, Barbie Dolls og prostitution m.v., alt det der foelger med velfaerdsstaten. Det er ganske enkelt, er det ikke ? Jeg har laest denne artikel,og mange andre ,skrevet af efterretnings officerer, fra et militaert blad om endeloese krige. De siger at de ville bruge den oedelagte amerikanske kultur, fordi amerika er ikke som foer i tiden, hvilket gaelder for alle lande. Vi har ladet os forfoere ind i nye kulturer, der er blevet designet for os fra toppen. Og det er disse nye degenerede, designede kulturer, de oensker at indfoerer overalt. De siger endda at det vil ske af sig selv lidt efter lidt, det virker som end infektion der spreder sig. Jeg vil vehaefter en link til denne artikel nederst paa siden.

Alan: Jeg vil nu gaa til en ny artikel om vacciner, som siger......

“Vacciner ucensoret information...”

Alan: Artiklen siger.

“‘Kun omkring 15% af medicinske indgreb er understoettet med solidt videnskabeligt bevis.... Dette er delvis fordi kun 1% af artikler i medicinske journaler er videnskabeligt understoettet/bevist og delvist fordi mange behandlingsmetoder aldrig er blevet udfoert/afproevet.’”

Alan: Og det var skrevet af:

Richard Smith MD, Editor, British Medical Journal”

Alan: Og Russell Blaylock siger flg:

Den etablerede medicinske videnskab har sat nogle faste vilkaar/betingelser, som de bruger konstant for at styrke deres ego og opbygge deres autoritet som de eneste unikke vidende paa det medicinske omraade. – deres mantra er at alt skal bevises forer det kan anerkendes – somom alt uden for deres regler/betragtninger er hokus pokus og mistaenkeligt. En omhyggelig undersoegelse af mange af deres accepterede/etablerede behandlinger viser sig at meget faa eller slet ingen videnskablige data understoetter disse behandlinger. En meget brugt undersoegelse viser at omkring 80% af medicinske behandlinger ikke har nogen videnskabelige beviser at de virker.”

Alan: Og det er bevist Jeg har laest denne artikel selv. De reklamerer via deres papirer, oh, disse papirer har bevist at....blah blah blah, og alt lyder vaeldig godt og naar saa andre proever at efterproeve deres paastande er det ikke muligt at efterproeve og alt bliver glemt. Og det siger videre i artiklen fra:

- Russell Blaylock MD, Nervekirourg, ‘Vacciners, Nerveudvikling og Autisme Spectrum forstyrrelser.’”

“‘Den propaganda der bliver fremfoert af Den Offenlige sygesikring (Public health care) og undskyldninger for vaccine skader, goer deres bedste for at rationaliserer sygesikringens ledelses trovaerdighed, ved at fremkomme med vildledende udtalelser (doublespeak) eller, som George Orwell kaldte det i sin bog ”1984 nyhedstaler til vildleder, forvraenger virkeligheden, forestiller at de kommunikerer, faa det darlige til at se godt ud, undgaar ansvar eller give andre skylden, faa det negative til at se positivt ud, skabe en falsk maade at udtrykke sig paa, skabe uoverensstemmelse mellem virkeligheden og fakta, . Saadan propaganda bygger ofte paa halve sandheder og/eller overfladisk logik, grundlaeggende bygget paa pseudo videnskab eller statistiske studier af medicinske journaler, der ikke er tilgaengelige. I modsaetning til etisk videnskabelig forskning, bliver data indsamling/afvisning, noejagtige metoder der er brugt i forskningen holdt hemmelige, saaledes at en uafhaengig evaluering/bekraeftelse af de videnskabelig publicerede materialer umulige. siger Gary S. Goldman PhD, 'Realiter om Autisme og Vacciner. Autism,

Alan: Det er ligesom Monsanto’s produkter (Monsanto producerer gnetisk modificerede froe) Du faar ikke lov til at teste deres produkter( al den slags GMO mad de producerer). Ingen andre har tilladelse til det, fordi de har alle patentrettighederne, ser i. Men i skal selvfoelgelig spise det. Jeres regeringer vedtager at i skal spise al den genetisk modifiserede mad. Og artiklen siger....

“‘Jeg finder det interessant at der eksisterer en utrolig dobble standard naar det kommer til vores beviser i modsaetning til deres. Fortalerne for at vacciner er sikre, kan blot sige de er sikre uden at der er nogen form for beviser for det, og det vil blive accepteret uden spoergsmaal. De kan, og goer det, annoncere at kviksoelv ikke kun er et sikkert stof at tilsaette i vacciner, men at det formentlig ogsaa oeger fores intelligenskvitient, og det skal vi bare acceptere.I’”

Alan: I USA satte de en annonce, hvor teksten sagde, at kviksoelv oeger din intelligenskvotien (kviksoelv som draeber dig langsomt og goer dig til en zombie) Artiklen siger videre...

Er der forskel paa vaccinerede og Ikke-vaccinerede... Hvorfor er der ingen officielle studier om det ?

Alan: den siger videre....

“‘Offentligheden har krav paa at det er beviseligt at vacciner uden nogen som helst tvivl er en sikker og effektiv procedure, og paa ingen maade er skadelig for folks helbred. Og offenligheden har ogsaa krav paa beviser om epedemier/pandemier er rigtige og dokumenterede i forbindelse med at myndighederne kraever at befolkningerne massevaccineres, selv mod deres vilje. Desvaerre er saadanne beviser aldrig blevet givet !’”

Alan: And it says,

“‘Incredible as it sounds a controlled study comparing vaccinated and unvaccinated children has never been done in America for any vaccination... The only explanation for this is bias and political pressure... This means that vaccination is essentially a large scale experiment in our nation’s children.’”

Alan: Men de har foretaget sammenligninger. De goer det hvert aar i fornindelse med influenza vaccinationerne. Efter du har faaet din enfluenza vaccination, saa kommer foraaret, og saa fortaeller de de samme historier om at der ikke er nogen forskel paa hvem der fik influenza i forhold til om folk blev vaccineret eller ikke vaccineret. Artiklen siger at der ikke er nogen forskel i de forskellige undersoegte grupper. Alle er modtagelige, vaccineret eller ej. Artiklen siger videre......

“‘Der har aldrig vaeret en eneste vaccine i dette land, hvor der er blevet foretaget et kontrolleret videnskabeligt studie, for at finde ud af om der er nogen effekt af vaccineringer. De har aldrig taget en gruppe paa 100 personer, der var kandidater til at blive vaccineret , gav 50 vaccine og resten ingen vaccine og derefter kontrollerede forskellen. Og siden disse studier aldrig er blevet gjort betyder det, hvis du ser mildt paa det, at det aldrig er blevet bevist at cacciner virker. Hvis du oensker at vaere helt praecis, saa kan du kalde folk der foretager vaccinationer for kvaksalvere.’”

Alan: Og artiklen siger,.......

“‘Der er et stort problem paa grund af, at der ikke foretages kontrollerede videnskabelige studier over laengere perioder som kunne klarlaegge effekten af indvirkninger paa tidligt vaccinerede boern og tidligt ikke vaccinerede boern og hvad det har af indvirkninger senere hen i deres liv.’”

Alan: Men hvad vi ved med sikkerhed er de massive allergier alle syntes at have nu. Alle har i dag et daarligere/svagere immunsystem, jeg gentager alle. Og det bliver opfattet som normalt paa medicin studierne. Det er normalt nu !!!! I loebet af de sidste 50 aar er vi gaaet fra at have et godt og sundt immunsystem, til et meget mere ineffektivt immunsystem. Allergier og voksne medl astma er lige pludselig her igen (en ny norm for sundhedstilstand) og det bliver der undervist i som vaerende normalt nu paa medicin studierne. Det samme med alle de nye slags kraefttilfaelde, der eksploderer omkring os alle. Ahh, det er den nye normaltilstand, det er OK, artiklen siger …..

langtidsvirkningr – er der nogen der undersoeger om det er tilfaeldet ?”

“‘Vaccinations politikken (CDC) er en videnskabelig skamplet, fordi vacciner kun gennemgaar korttids bivirknings tests. Der er ingen tests for bivirkninger paa lang sigt. .’”

Alan: Og disse udtalelser er alle fra doktorer and PHD's o.s.v Artiklen siger videre

“‘Evaluering af bivirkninger i de fleste studier af vacciner var paa 48-72 timer, selvom mange alvorlige bivirkninger foerst viser sig lang tid efter dette korte tidsinterval. Men alligevel foregiver disse korte tidsstudier af vacciner at de er sikre at bruge.’”

Alan: Altsaa, hvis du ikke doer de foerste 72 timer, saa er vaccinerne ganske sikre. Dette er hvor langt de gaar med det, det betyder ingenting hvad der sker bagefter naar din intelligenskvotient falder o.s.v , det goer ikke noget..........

“‘ Sikkerhedsundersoegelser i forbindelse med vaccinationer er begraenset til korte tidsperioder. Paa baggrund af dette er der god grund til at tro at mange bivirkninger efter vaccinationer ikke opdages. .’”

Alan: Naa, men min personlige mening om dette er, at det foregaar bevidst og at man ”paa toppen af pyramiden” udemaerket ved hvad vaccinationer goer ved mennesker, og dette er noejagtig hvad vaccinerne er lavet til. Det er alt sammen for at goere os svage og syge, saa vi er lettere at kontrollere. Som jeg har naevnt foer, hvordan kan Rockefeller udtale at vi er noedt til hurtigt at starte med at nedbringe befolkningen paa jorden.? Saa er der andre saa som Aldous Huxley og Julian Huxley (hans bror der arbejdede i United Nations), og de sagde fuldstaendig det samme: at de til sidst ville bruge medicin for at goere folk dumme og dope befolkningen. Det ser ud til at virke ganske godt. Intelligenskvotienten falder stoedt, og det er officielt. De laver studier om dette hvert aar. Det er normalt, det er det nye normale, det er helt i orden. Hvad skyldes det ? Oh, vi ved det ikke er svaret. Jeg vil vedhaefter en link til denne artikel nederst paa siden

Og lige for at naevne ogsaa, hvordan vores samfund gaar i hundene/oedelaegges med alle disse nye normaltilstande og hvordan alt bliver reklameret for som normalt og skoent, skoent ! Det er lige meget hvad det er, saa er det bare normalt og skoent …...

“Ved West Point, New York...”

Alan: Artiklen siger.....

Cadet kirken, landemaerket for den Gothiske kirke, der er et center for det spirituelle liv paa U.S. Militaere Academy ved West Point var vaert for dets foerste homo sexuelle bryllups serimoni denne soendag. Penelope Gnesin og Brenda Sue Fulton, en West Point dimittend, gav hinanden loefte/blev gift i the rega church i en eftermiddags serimoni, hvor 250 gaester deltog. Serimonien blev forestaaet af senior army chaplain. De to havde vaeret sammen i 17 aar. De havde tidligere haft en civil cermoni, for at bekraefte deres parforhold, men ingen legal/lovbindende cerimoni, hvilket de havde haabet paa at faa siden 1999 for at blive rigtigt gift. Dette lykkedes sidste aar, da New York legaliserede homosexuelle aegteskaber og praesident Obama loeftede ,politiken ”spoerg ikke ..fortael ikke”("Don’t ask, don’t tell") der forboed officielle homosexuelle mennesker fra at aftjene/vaere ansat i militaeret. Vi kunne bare ikke vente laengere fortalte brenda Sue Fulton til The Associated Press i et interview i loerdags.

Alan: Saa de blev gift ved West Point, New York, Cadet Chapel, staar der her

... the landmark Gothic church der er centret for spirituelt liv ved the U.S. Military Academy.”

Alan: Og videre her i en anden artikel, jeg vil haefte en link nederst paa siden.......

Sveriges Store Regerings utopia afsloeret (Sweden’s Big Government) ‘Utopia’ Unmasked”

Alan: Der staar her, og det er meget interessant. Sverige er en af de store lande der virkelig har presset paa med at faa implementeret hvad der grundlaeggende kaldes for ”kommunisme” med alle dets regler. De er ledende i verden med hensyn til at fjerne boern fra deres foraeldre. (og de goer det stadig) Hvis du skaelder for meget ud paa dit barn, mister du dem, de bliver bare fjernet fra hjemmet og andre ting. Og folk betaler en hoej skat for at holde alle regerings ministerierne i gang. Alle accepterer det derovre. Men du faar fri sygesikring og meget mere, frie aborter og blah-blah-blah. Men der staar her.......

Sveriges Store Regerings utopia afsloeret (Sweden’s Big Government) ‘Utopia’ Unmasked”

Kongeriget Sverige er blevet haedret af stoetter for store regeringer rundt om i verden i aartier, citeret af universitets professorer og politikere overalt. Det startede med myten at Sveriges ”socialistiske system” kunne give frihed, velstand og gavmilde velfaerdsgoder til alle. Men nu begynder illusionen at forsvinde. Den Svenske regering er blevet berygtet verden over i de senere aar. Regeringen aabenlyse ogbrutale undertrykkelse af religioes frihed. ...”

Alan: Ser i det er foerst skridt til kommunismen

... frihed til uddannelse, og den traditionelle famile er almindelig kend i vestlige nationer..”

Alan: Og de arresterer praedikanter for hade taler, bare for at referere til Bibelen, dette foregaar ogsaa andre steder i verden lige nu. Vender tilbage efter en lille pause

{Pause ♫}

Hi, folkens. Vi bryder gennem illusionerne i den verden/system vi lever i (Cutting Through the Matrix), hvor vi taler om Sverige. Artiklen fortsaetter med at der ikke er nogen forskel mellem maend og kvinder og saa videre i Sverige. Det bliver der gjort alt muligt for at haandhaeve, idet man forbyder ordene: ham, hende, han, hun og saa videre. Det bliver mere og mere latterligt, men er sker mere i Sverige end det, som jeg maaske vil komme ind paa i morgen.

Jeg har en lytter paa telefonen, som jeg vil tale med nu !!!! Er du stadig paa linien Dennis?

Dennis: Jeg er her !

Alan: Hvad har du af fortaelle !

Dennis: Et meget hurtigt og kort spoergsmall om bogen Tragedy and Hope... Jeg har laest til side 110 og han taler om rejse kammerater ( “fellow travelers.”) Mener han esoterisk eller...?

Alan: Forstaar du, der var en massiv bevaegelse tilbage i tiden, lad os kalde det for Marxism, og dem der bevaegede sig omkring uden at vaere medlem af noget politisk parti, blev ofte kalt rejse kammerater “fellow travelers,”, men bliver ogsaa refereret til som vaerende Freemasons. The Freemasons (fellow travelers/rejsekammerater) og de instituioner de repraesenterede var alle ombord sammen med eliten, som har planlagt/skabt det system vi lever i. (folk tror de lever i en demokratisk verden, men det er langt fra sandheden)

Dennis: Det var ogsaa saadan je forstod det, Jeg oenskede blot at faa det bekraeftet af dig. Jeg saetter stor pris paa al din viden og de informationer du giver Alan. Jeg har endnu ikke faaet sendt en donation til dig vmen se at faa gjort det snarest.

Alan: Helt i orden Dennis. Pas paa dig selv.

Dennis: Tak for det Alan

Alan: Tak for du ringede ind.

Dennis: Farvel

Alan: Jeg vil vedhaefte en link nederst paa siden for at vise jer en af de organisationer der er kommet til Sverige for nylig for at forberede multikunturen i Sverige og hele Skandinavien. Skandinavian er den sidste faestning/bastion der skal oedelaegges. Og det er meget interessant. Det vil give bagslag paa de folk og denne kvinde som staar for dette, siges det i videoen. Og hvem har givet tilladelse til at starte alt dette multikulturelle indtog. Det er indlysende at nogen har givet tilladelse. Det er et klip fra en nyhedsrapport lavet i Sverige, som jeg tror var i fjernsynet.

Det er en gammel plan der bliver sat i vaerk her og det foregaar over hele verden. Det vil skabe kaos, absolut kaos, hvis det bliver udfoert. Og det er naesten naaet til det punkt. Det meste af vester er blevet fuldstaendig erobret. Som jeg siger, folk ser tilbage i tiden og de ved ikke engang hvad der er sket. De ved det ikke fordi de har indrettet/tilpasset sig i den nye kultur, ”de nye normaliteter, det nye normale” der er blevet designet/skabt for dem. Skabt for at oedelaegge den styrke og enhed, som den gamle kultur indeholdt. Det har vaeret meget, meget effektivt og folk er nu fuldstaendig ydmyget/demoraliseret. De ved ikke engang at de er blevet demoraliseret/ydmyget. Og det er det nye normale ogsaa. Og det bliver sat op i medierne som: er det ikke bare dejligt: se paa diss nye Barbie dukker (Barbie Dolls) der skamferer sig selv. Og moedre og doetre, der laver porno shows. Er det ikke bare skoent. O.s.v o.s.v o.s.v Det er krig, en fuldstaendig krig, der har foregaaet i hundrede aar (eller mere, men helt sikkert de sidste hundrede aar i det aabne rum, saa alle burde kunne see det). Og folk tror de forsvandt, da kommunismen faldt. Nej, det forsvandt ikke, det gik bare over til naeste fase i elitens plan. Og de folk der designede og styrede det kommunistiske system i Rusland, flyttede til Vesten i stor stil og er stadig dem der styrer implementeringen af denne naeste fase af alt det der foregaar i dag. Og hvad angaar kommunister, i deres sande filisofi, saa har det aldrig vaeret noget der handlede om lighed og fordeling af resourserne, tvaertimod. De tror paa at de er specielt udvalgt til at styre verden ( the proper intelligentsia) og skrabe rigdomme til sig paa bekostning af befolknngerne. De har ikke nogen problemer med det dobbelt, modsaetningsfyldte tanke system (double think system)

Jeg vil slutte for i aften, god nat fra min hund Hamish og mig selv. Maa din Gud eller dine Guder foelge dig.

Musik til slutningen ♫

Her er links til de emner der er blevet talt om i teksten ovenfor !!!!!!

Americans are the Most Spied on People in World History

Lord Leveson Will Use Aussie Phone Hoax to Censor Reporting

Brzezinski on Georgia

Georgia and Russia

Cellphone Apps Spy on Children,-- Naturally

Female Condom that Dissolves in the Body

War on Women Creates Plastic Surgery Boom

How we Have Plummeted by Design

UN Calls for Legalizing Prostitution Worldwide

Study of Holocaust Mandated for New South Wales Schools, Australia

US Troops Mass on Turkey's Syrian Border

Syria----Rebels May Use Chemical Weapons

Constant Conflict--From US Army War College Quarterly

The Mind has No Firewall--US Army War College

Vaccines--Safe and Effective--- Fact or Fiction?

West Point Hosts its First Lesbian Marriage

Why I Left Sweden

Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:



Udenfor Amerika PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:

 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)

Click link below for your location (ordering info):
USA        Canada        Europe/Scandinavian        All Other Countries



Denne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier