Nov. 30, 2012 (#1225)

 Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Den Verden Der Omgiver Os "Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN

Digt og copyright Alan Watt 30. november 2012

Reduceret til en sten af triks udfoert af politikerne

"Der er ingen vejledning i hvordan du kan traene

I at bruge og passe paa din hjerne,

Videnskabsfolk besatte af at proeve a klone den,

Og lille dig, de oensker at styre og kontrollere din hjerne,

De fleste mennesker kapitulerer, for det at taenke selv er kedsommeligt,

Egne tanker er svaere at baere og goer dig traet og faar dig til at falde i soevn,

Andres tanker kommer ind og det er underholdende,

Det at taenke selv giver hovedpine og overanstrengelse,

De mestre som havde viden toevede aldrig,

Med at indfoere teknikker, saa du blev tam og medgoerlig ”

 

Alans digt paa engelsk herunder :

 

Reduced to a Brick by Elect-Trick:

"There's No Manual Teaching You to Train
On How to Use or Safeguard the Brain,
Scientists Obsessed, Trying to Clone It,
And Little Old You, They Want to Control It,
Most Capitulate for Thinking is Boring,
Own-Thought is Heavy, Puts You to Snoring,
Others' Flood In, now That's Entertaining,
Self-Think Causes Headaches and Straining,
The Masters with Knowledge Never Hesitated,
Implemented Techniques, You're Domesticated"
© Alan Watt Nov. 30, 2012

 

Digt og dialog copyright Alan Watt – 30 november 2012 (Undtagen Musik, Littereare kvoteringer og lytternes kommentarer.)

 

Hej folkens, mit navn er Alan Watt og dette er en undervisningslektion i at se gennem illusionerne som praesenteres for os i det samfund/verdenssystem som vi lever i. For jer der lytter/laeser dette for foerste gang, saa anbefaler jeg altid at i gaar ind paa mine hjemmesider www.cuttingthroughthematrix.com  og www.alanwattsentientsentinel.eu og goer brug af alle de gratis informationer der er der. Jeg minder jeg ogsaa om at i er det puklikum der goer det muligt for mig at give jer disse informtioner, saa i kan hjaelpe mig oekonomisk, saa jeg kan fortsaette, ved at koebe mine boeger eller DVD'er eller ved at donere til mig.

Det jeg goer, er at jeg gennemgaar det samfunds/verdenssystem som vi lever i og som i blev foedt ind i. Jeg gennemgaar de kendsgerninger/fakta, saa i kan se at i er blevet bedraget og loejet for hele jeres liv. I er grundlaeggende blevet traenet videnskabeligt af professionaelle folk, der har studeret adfaerdspsykologi, hvilket de ogsaa kalder for neurovidenskab og alle mulige former for psykologier, og de ved hvordan de kan styre folke masserne, det almindelige menneske. Saa det er det i gennemlever, i er det faerdige produktet af denne videnskab. Jeres foraeldre var det ogsaa og ligeledes jeres bedsteforaeldre. Det er en gammel, gammel videnskab/teknik. Kunsten i at indoktrinere/hjernevaske og manipulere er blevet diskuteret meget i professionaelle studier og selv i nogle af deres egne bogudgivelser. I er alle foedt til at forstaa utrolig meget, men i bliver haemmet i jeres opvaekst fordi jeres foraeldre giver jer den foerste opdragelse og inddoktrinering, fra deres egen forstaaelse og den indoktrinering de har faaet, og derefter overtager skolesystemet med den indoktrinering, som eliten i samfundet oensker masserne skal have. Det er under jeres skoleudannelse hvor her jeres evne til at taenke frit bliver oedelagt. Fordi i bliver foert ind i teknikken, hvor alle taenker og goer som gruppen goer. Politisk korrekthed, at opnaa enighed i hvordan i opfatter verden o.s.v., det er alt sammen tilrettelagt for jer fra toppen af samfundet og ned. Og der er ikke meget i kan goere ved det. I tror det er ganske natturligt fordi de voksne ville da ikke goere dette mod jer; i er saa tillidsfulde, ser i.

Skolesystemet har altid vaeret paa denne maade. John Taylor Gatto kom ud med masser af information om indoktrineringsprocessen i skolerne og det samme gjorde Charlotte Iserbyt og andre, meget veldokomenteret materiale. Det fortaeller historien om uddannelses systemet og hvad det virkelig er til for. Det er for at tjene det store system som allerede eksisterer og for at opbygge et endnu vaerre system med fuldstaendig videnskabelig kontrol af menneskeheden, det er hvor vi er i dag. Det er videnskabelig socialisme som de kalder det, for masserne. ”Drengene” paa toppen af samfundet, jeg taenker her paa Bertrand Russell som sagde, vil se dem selv som en separat klasse i forhold til massserne, en herskende klasse, en teknokratisk klasse, og de vil ikke kun se dem selv som en separat klasse, men som en speciel race/art. Paa grund af den fuldstaendige virkelighed som de har i deres verden over masserne, som er fuldstaendig anderledes end hvad den brede befolkning bliver informeret om gennem de kontrollerede nyhedsmedier og det standard godkendte inddoktrinerende skolesystem o.s.v.. Og personligt tror jeg at det allerede er sket for lang tid siden. Det har vaeret saadan i et godt stykke tid.

 

I de sidste hundrede aar har de virkelig presset paa for aarhundredet for forandring, hvilket er det 21. arhundrede. De har sat hele maskineriet op, hvilket er De Forenede Nationer (FN). De havde nye krige som de skulle have sat i gang over hele verden siden 1. og 2. verdenskrig sluttede for at gennemfoere hele deres plan (bl.a krigene i mellemoesten). Og gennem deres egen private organisation, FN, vil de indforer dette nye verdens system, en verdens regering. Under FN har de en kopi af alle landes regeringer praesenteret, en kopi af de nationale regeringer med deres ministerielle strukturer. Og de dikterer verdens politik til de forskellige nationale regeringer, som er glade for at underskrive traktater o.s.v., fordi alle politikere paa toppen har solgt sig selv til denne plan i det skjulte. De er specielt valgt, men ikke af jer. Jeg vender tilbage med mere efter denne pause.

Hej folkens, jeg er tilbage og vi bryder gennem illusionerne i det samfund/verdenssystem vi lever i. Jeg har mange gange foer talt om disse massive super-strukturerede systemer, som er kombineret sammen i et stort massivt system, med befoejelser over de enkelte nationer (supra-national). Vi stemmer ikke dette system ind, det er selvfoelgelig alt sammen privat styret. Det er noeglen til det hele. Jeg har naevnt mange gange foer, at der eksisterer det som kaldes for parallel regering. Margaret Thatcher og en anden statsminister har naevnt det og at de tilhoerer denne parallelle regering. De fik udfoert mere som teknokrater, naar de arbejdede bag kulisserne, og ikke skulle besvare spoergsmaal og vaere ansvarlige til offenligheden i forbindelse med at debattere og indfoerer deres store plan om en ny verdens regering (NEW World Order) uden at offentligheden ved noget om det. De arbejder sammen med alle de store fonde og institutioner, som i virkeligheden kun er en facade/front for de rigeste bankfolk i verden, ikke jeres lille lokale bank, men de folk der ejer alle forgreninger af banker over hele planeten. De har ogsaa deres egne private banker. Saa i lever i deres system.

 

Det blev besluttet for lang tid siden, at verden ville blive styret og regeret paa den rigtige maade, hvis de havde magten og ikke kun politikerne. Saa for en kort periode har de givet jer det som kaldes for demokrati og faaet folk til at tro paa at de har demokrati og dermed indflydelse paa den verden vi lever i og de beslutninger der tages. De startede 1. og 2. verdenkrig, og da det var ikke sandsynligt at de kunne faa folk til at gaa i krig, brugte de paaskudet om at ville skabe og indfoere en demokratisk verden, selvom i som sagt tidligere ikke har et demokrati selv. Men nu har de foregivne demokratier naesten fuldfoert deres opgave, og i ser hvordan de under paaskud af at indfoere demokratier i mellemoesten og andre steder, angriber disse lande, Libyen, Egypten og Syrien o.s.v.. Mens disse krige foregaar bliver i traenet i at i er under autoritaeret styre i jeres hjemlande. Det er fuldstaendig hvad Klubben i Rom (Club of Rome), som er den store taenketank under FN, sagde i 1970'erne. De sagde at demokrati aldrig ville virke og fungere. Det var en god maade at styre befolkningerne paa i en periode, men det ville aldrig virke, fordi der ville vaere for mange forskellige meninger, og at faa befolkningens mening og godkendelse hele tiden ville hindre deres plan i at blive udfoert. Saa de traner jer simpelthen til at acceptere at i lever under et autoritaert verdenssyre nu. Og det er saadan i bliver traenet. I adlyder simpelthen enhver ny lov som bliver vedtaget og de fleste mennesker taler og diskuterer ikke engang om hensigten og rimelighederne i hvad der foregaar.

Saa vi gaar gennem massive forandringer, arhundredet for forandring, det 2100 arhundrede. Det er noget som den akademiske verden har talt om i omkring 50 aar i deres egne omgangskredse, de vidste alle hvad planen var. De har ogsaa traenet udvalgte studenter paa specielle skoler og universiteter til at deltage og tage over ved naeste generations skifte. Saa det er hvor vi er i dag. Vi har disse offentlig/private partnerskabs aftaler med regeringerne – hvilket er en paen maade at kalde det for facisme, fordi ser i, det er hvad det er, det er hvad facisme virkelig er. Saa facisterne paa toppen styrer verden paa ”den rigtige maade”, forstaar i, og de bruger et kommunistisk system, hvor i har utallige kommisaerer og bureaukrater og ministerier, som blander sig i hvordan folk skal leve over hele verden fra vugge til doed. Det er det deres plan gaar ud paa. Det er ogsaa hvad der kaldes for videnskabelig socialisme, som HG Wells og Russell og mange andre talte om. Og de arbejdede alle haardt for at denne plan kunne blive gennemfoert, mens de levede. De brugte det meste at deres liv med at arbejde for at gennemfoere denne plan og husk paa at de blev beloennet oekonomisk for det ogsaa.

Og her er vi saa, hvor den almindelige borger bliver hjernevasket hver dag med loejnhistorier fra de kontrollerede nyhedsmedier hver dag. En del at teknikken med at give jer alle disse nyheder er for at traene jer til at tro at ikke kan goere noget og ingen indflydelse har. Det er hvad nyhederne traener jer til at taneke og tro, at i ikke har indflydelse paa det der sker og at i bare skal acceptere det. Og i er ikke engang klar over at det er det der foregaar omkring jer. Det er meningen at i skal have rettigheder, jeg mener kan faa rettigheder hvis i virkelig oensker dem og goer krav paa dem og hvis i alle sammen staaar frem og kraever dem. Men hvis i ikke goer det, bliver i traenet af dem der oensker at i blot finder jer i alt det som foregaar, uden at i demonstrerer. Saa det gaar virkelig godt for dem. Det autoritaere styre er vejen frem for specialisterne.

Jeg husker at jeg laest en artikel for mange aar siden om hvordan, FN (De Forenede Nationer) denne ikke demokratiske private organisation, der altid raaber demokrati, naar de sender NATO ind for at bombe lande hvor de vil paatvinge dem deres, revolutionaere demokrati, som de kalder det. Men husk igen paa at de ikke er demokratiske selv. Og intet menneske i den almindelige befolkning bliver ikke givet en mulighed for at stemme og har aldrig haft en mulighed for at stemme om de i det hele taget oensker et FN, og hvad der foregaar i det skjulte i de forskellige ministerier i denne massive FN-struktur. De blander sig i alt i jeres liv, lige fra helbred, boerneopdragelse, skolesystemet, uddannelse; de sikre sig at verdens uddannelser bliver standardiseret gennem den afdeling af FN, der kaldes UNESCO. Du maa have et standardiseret indoktrinerings system for at vaere sikre paa at alle paa bunden af samfundet bliver fordummet med loegnhistorier og uvidende om hvad der virkelig foregaar.

Saa, hvad jeg siger til jer er, at i lever i en fuldstaendig forskellig virkelighed end hvad i tror, hvis ellers i tror paa noget som helst i det hele taget. De fleste mennesker har aldrig hoert om hvad der virkelig foregaar, de driver bare afsted i livet og sluger al den underholdning paa TV og spiller deres videospil o.s.v., ser stakkevis af film, saa de bliver programmeret med de politiske korrekte meninger/trends som er i filmene og de er fuldstaendig uvidende. Hvis du aaber munden og taler til dem om hvad der foregaar saa tror de at du er gaaet fra forstanden og er skoer. Men i virkeligheden er det dem …...... De er et perfekt produkt, de har kvalitetsstemplet paa dem, at de er saa fordummede at de vil arbejde for eliten i dette facistiske system, ser i. Og det ser ud til at virke ganske godt.

 

Og de store ting som bliver beskrevet i historien ogsaa, historie er ikke fuld af andet end erobringern, folk oensker altid at erobre. I finder det selv med de store historikere, de fremhaever altid de store erobrere. De har endda titlerne som, ”Den store Erobrer” o.s.v.. Saa disse mennesker er ofte blodtoerstige, forfaerdelige folk, men de bringer altid ”civilisation” med dem. Hvilket betyder det system vi lever i ….... Et system der handler om penge, og ind kommer de samme pengefolk og de starter med at laane ud o.s.v.. Saa uddanner de en elite klasse i samfundet, til et aristokrati o.s.v., saa de kan herske over den almindelige befolkning/masserne. Og saa strukturerer de resten af deres system. Det er foregaaet langt tilbage i historien, ser i. Folk der er blevet erobret, normalt efter et fysisk slag/krig, giver generelt op og affinder sig med tingenes tilstand. Og det er saa det: du er nu grundlaeggende blevet degraderet til en borger/genstand/subjekt.

Folk har i dag svaert ved at tro at de er blevet erobret og bliver styret og regeret af en lille elite. Men alle beviserne er der, hvis i laver en checkliste, saa er alle beviserne der. I har bare at goere som i bliver bedt om ellers !!!!!!. I hyldder jeres ledere ogsaa, ikke kun dem der styrer og regerer jeres land, men ogsaa internationalt Ser i jeres ledere/eliten er internationale. I hjaelprer dem med at distribuere rigdomme rundt i verden til alle disse forskellige projekter/religioner. Dette er religioner som de skaber i alle tidsaldre, ser i. I blover givet religioner i baeredygtighed, religion om klimaforandringer, global opvarmning og al den slags ting. Det er allle disse religioner som de vil have jer til at tro paa. De tror ikke selv paa det paa toppen af samfundet, men det er vigtigt at i trot paa det for det er jer der kommmer til at lide under besparelser, regler, regulativer, skatter og gebyrer o.s.v.. Og i skal bare vaere medgoerlige, glade og lykkelige og goere som der bliver sagt. I er blevet erobret og i ved det ikke engang.

Det er derfor at folk naar de laeser eller hoerer nyhederne siger, ohh min gud se hvad de goer i dag, ohh min gud, se paa det og det. Jeg bruger altid analogen om at vi er rotter i et bur i et laboratorie for at faa folk til at forstaa hvad der foregaar. De venter paa at morgen personalet kommer ind og de sidder og snakker om hvad mon de vil goere ved os i dag ?. Vil de indsaette elektroder i vores hjerner eller give os elektriske chock. ?. Vil de halvere vores mad rationer ? Eller vil de give os maerkelige kemikalier?, og saa dissektere os ?. Hvad vil de goere i dag ?. Det er der hvor offentliheden er. Ser i, det er reaktioner til noget som de ikke forstaar.

De forstaar ikke at dette system vi lever i tog flere hundrede aar at planlaegge. Det tog de sidste hundrede aar at saette maskineriet op, et skridt af gangen. Alle jeres bureaukrater og politiker har vaeret involveret i at sammenfoeje denne verden, dette samfundssystem, i partnerskab med de private virksomheder, specielt i de sidste hundrede aar. De ved hvad de vil med hele dette system, fordi de talte om det i de revolutionaerer dage. Og folk troede at revolutioner handlede om at give frihed til folk. Nej, det var revolutionerne ikke til for. Det var for at bringe jer ind i dette inddoktrinerende verdenssystem under en verdenregering under FN, hvor de vise/kloge maend vil regere verden.

Det er her racehygiejne kommer ind i billedet, det kom frem i den samme periode, denne internationale revolutionaere fase med Darwin, og i havde ogsaa Karl Marx der. Karl Marx kendte faktisk Darwin; han oenskede at dedikere sin tredje udgivelse til ham, fordi som han sagde, den bekraeftede den Marxistiske teori. Saa i har i dag eliten, der har holdt fast paa deres rigdomme igennem generationer, fordi de fik deres samlevere udpeget til at faa boern med, og gennem generationer blev rigdommene overfoert fra slagtsled til slaegtsled. De gaar ikke tabt i druk eller stofmisbrug og hvis de kan holde fast paa deres i rigdomme gennem mindst tre generationer, saa er det i deres oejne og efter deres standarder/vaerdisaet et tegn paa at de er racemaessigt tilhoerer eliten. Det er det de paastaar. De gaar i de bedste skoler, men de faar ogsaa speciel uddannelse ved siden af, som almindelig mennesker ikke forstaar.

Saa i er blevet erobret. Og i bliver styret og regeret af folk der ved hvor de er paa vej hen. Store virksomheder bestemmer og regerer mere over jer nu end jeres regeringer goer. Og i vil se mere og mere af dette i fremtiden. IBM er en af de store virksomheder …... forstaar i de rigtig store virksomheder blev startet af de samme faa mennesker …... for at give jer det indtryk at der er konkurrence, hvilket der ikke er. Men disse specielle virksomheder blev startet af de samme mennesker. De fik ogsaa CIA til at starte en raekke legitime virksomheder. MI-6 gjorde det samme. Og Mossad ogsaa. De goer det alle sammen. Og de arbejer alle sammen mod et faelles maal, det faelles maal at skabe en verdensregering, som de styrer og hvor i er deres slaver.

Paa det punkt vi er nu, hvor vi nu er blevet traenet til at acceptere dette nye autoritaere system, og i goer hvad i bliver bedt om eller saa.... , begynder de nu den naeste fase der har at goere med aktiv doedshjaelp – jeg har naevnt dette mange gange foer; jeg naevnte det i gaar aftes og jeg er glad for at se at andre radionetvaerk har taget dette emne op – det har ogsaa med boernene at goere, ikke kun gamle mennesker. Jeg sagde det for mange aar siden, de vil foerst starte med abort – ser i det er den stoette der holder taget oppe, og derefter er det let at fjerne resten af forhindringerne – og saa vil de begynde at gaa efter de gamle mennesker i samfundet. Nu gaar de efter boernene, helt op til 3 aar, hvis de er syge. Skraek kommer ind i systemer. Fordi forstaar i, dette er den nye religion, og i havde ingen respekt for de gamle, der gav jer jeres rettigheder. Jeg vender tilbage med mere efter en lille pause.

Hej folkens, mit navn er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det verdens/samfundssystem som i blev foedt ind i, Cutting Through The Matrix. Som jeg siger, saa ved de fleste mennesker overhovedet ikke hvad der foregaar i den verden de lever i. De fleste mennesker ved ikke at de er blevet erobret, og de fleste vil aldrig finde ud af det. De har affundet sig med systemet, tilpasset sig til det og de tror at alt er ganske normalt. Og de fleste mennesker syntes faktisk godt om det, fordi som Charles Galton Darwin sagde, folk behoever ikke deres hoejere instinkter, som goer dem normale, de hoejere instinkter, som goer dig mistaenksom o.s.v., intuitioner, jeres evne til ...jeres evne til at stille spoergsmaal til ”ting”. Han sagde folk behoever ikke disse forskellige mentale og fysisk evner, fordi staten vil tage sig af dem og tage alle beslutningerne. Og vi er alle blevet traenet i at der er specialister o.s.v. over os, utallige eksperter, der ved alt mellem himmel og jord og som tager sig af det hele. Det har vaeret en massiv traening som er blivet givet til os saa vi tror paa aller eksperterne, ser i. Russell sagde det ogsaa. Han sagde, vi skal blive ved med at gentage og gentage ting, indtil folk tror at de ikke kan tage nogen beslutninger selv. ; kun at eksperter kan foretage tage de rigtige beslutninger. Og i er ikke kvalificeret som eksperter paa noget som helst. Og det har vaeret utroligt succesfuldt for dem. Det er krig kaere venner. Det er faktisk total krig for at forandre hele samfundet, for at oedelaegge alt som har eksisteret. Og de har haft stor succes med det, se blot paa det kaos og rod vi alle i dag befinder os i.

Lad os vende tilbage til det offentlige og det private o.s.v., som f.eks. IBM, der var en af de foerste store virksomheder som de reklamerede for i hele verden, fordi det var virkelig vigtigt at faa en virksomhed i gang, der kunne kategorisere og opdele. Ser i, det hele handler om os. Det er alt sammen om os, at kategorisere os alle sammen, computerisere os og faar os alle sat paa lister og overvaager os hele tiden. Saa IBM, siger artiklen her, Start Topmoede 2012. Start Topmoede kalder de det for, for bypolitik. Det var i sidste maaned i England og artiklen siger......

 

 

IBM Start Topmoede 2012

www-05.ibm.com

 

IBM Start Topmoedet 2012 – Baeredygtig infrastruktur for smartere byer.

(Alan: Forstaar i, alle disse store internationale virksomheder er nu om bord med alle disse planer om at redde jer. Baeredygtighed... alting er om baeredygtighed, ser i. Terminologi er saerdeles vigtigt, fordi naar i er blevet hjernevasket med det, saa snart disse personer, disse banditter saetter det i system, saa maa det vaere godt. Det maa vaere godt. Hvad er IBM ? IBM arbejdede med koncentrationslejrene under 2. verdenskrig, de arbejdede med at kategorisere folk med et kort/cardex system. Og nu goer de det med hele verden. Men de er selvfoelgelig gode, ”disse drenge” tror i, og de oensker at vi skal vaere lykkelige, mens de hjaelper med baeredygtighed, i alle de faldefaerdige byer som i vil blive stuvet sammen i, disse smarte teknisk kontrollerede byer. IBM arbejder ogsaa sammen med DESERT TECH og mange af de andre store virksomheder der blev skabt af The Club of Rome, og som tjaener milliarder af dollars, de producerer ingenting men skraber penge sammen paa store bankkonti for dem selv. Fordi, ser i, de offentlige myndigheder kaster alle jeres penge/skattekroner – jeres politikere goer det – til disse specielle virksomheder, der har deres sugeroer nede i statskasserne over hele verden. Det er det der er WIN WIN-forretning i dagens verden, ser i. I behoever ikke at producerer noget, blot komme med en plan og sige; vi vil bygge det og det og det vil vaere godt for baeredygtighed. Saa laver de nogle udviklingsforsoeg som saa mislykkes, og det er saa i orden og de kan saa ogsaa afskrive det skattemaessigt. Saa aendre de navnet paa virksomheden og aabner en ny virksomhed, der forsoeger sig med noget andet. De er alle ombord i den slags lyssky penge skabelse, ser i )

Vi foelger op paa vores tidligere to START Topmoeder i aar 2010 og 2011, sagde IBM og aabnede doerene for en udvalgt gruppe af aktionaerer, for at diskutere og debaterer og lave en handlingsplan for 4 byer og deres udfordringer.

 

Som en del at Start initiativet, der er inspireret af hans kongelige hoejhed, Prinsen af Wales (Alan kluk ler.. i ved nok, som ogsaa er ven med den paedofile, Savile..) har vi fortsat med at udvikle paa ideer, som tidligere deltagere paa topmoederne foreslog og mange af dem er sat i gang. Men der er en et noedvendigt forslag, som vil kraeve et stoerre samarbejde, og det er at udstyre/indfoere en sikker og robust infrasturktur saa borgere overalt i verden vil leve paa en mere baeredygtig maade til gavn for os alle. ( Alan: ser i, de mener ikke dem selv, naar de siger ”os”. De vil selv leve paa en hel anden ektravagant maade og ikke vaere en del af den maade de oensker i skal leve paa. De vil leve paa store paladser/gaarde over hele verden, hvilket de goer allerede. Husk paa at De Forenede Nationer, FN, for 2 eller 3 aar siden udtalte at der ikke vil vaere folk der lever paa landomraaderne undtagen de store landbrugs/agri virksomheder og nogle faa rige mennesker. Og det er planen at det skal goeres omkring 2018 eller der omkring, som de siger) England vil ikke vaere i stand til at konkurrere i den moderne verden hvis ikke de forbedre deres infrastruktur. Vores transportsystemer er utidssvarende og ineffektive. Mange af vores aeldre og mere forurenende elvaerker vil vaere nedslidte i loebet af de naeste 10 aar. Foroegelse i befolkningstilvaeksten vil give mere pres paa vandforsyningerne. (Alan: ser i det er fordi, alle doere er aabne for imigranter i England, de tager alle ind.) og udviklingen indenfor teknologi vil oege efterspoergslen paa digital kommunikation.

 

Men digital kommunikation er ikke kun digital. De nedlaegger ogsaa store kabler ned over hele verden, under verdenshavene, fra Groenland til England og andre steder, massive kabler. Det er den store plan som de har; og de faar al mulig oekonomisk stoette fra div. regeringer til dette. Om det kommer til at virke betyder ingenting. Jeg vil vedhaefte denne artikel nederst paa siden for dem som vil vide mere om emnet, der er en pdf med ogsaa. Og artiklen har ogsaa information om alt det vi skal goere for at faa et mere baeredygtigt samfund. Og det betyder direkte, at du skal til at cykle... afskaffe bilen og brug cyklen i stedet og alt muligt andet som de foreslaar. Proev at cykle gennem sneen i Canada eller andre steder og se hvor langt du vil naa. Men det er alle de skoere forslag som de kommer frem med, alt skal vaere baeredygtigt. De har direkte sagt at de vil afskaffe bilerne hen ad vejen; kun specielle koeretoejer skal vaere tilladte, se under deres FN. Agenda 21. Saa derfor vil i alle blive noedt til at flytte til byerne, og der vil i saa faa offentlige transportmidler, ligesom i det gamle system i Sovjetunionen. Jeg vender tilbage efter en lille pause.

Hej folkens, mit navn er Alan Watt og vi bryder gennem illusionerne i det verdens/samfunds system som vi lever i og taler om hvordan det bliver styret og kontrolleret. Det er offentlig/privat eller sagt paa en anden maade facistisk, styret fra toppen. Dette er det nye forbedrede version af systemet hvor eksperter regerer verden, i stedet for at lade individet faa indflydelse paa, hvad du vil arbejde med, hvor du vil bo, hvem du vil gifte dig med og saa videre. Det er et fuldstaengigt nyt system de er i gang med at indfoere og de traener befolkningerne meget hurtigt i oejeblikket, specielt gennem skolesystemet, som inddoktrinerer eleverne til at fungerer i dette nye system uden at stille spoergsmaal. Se paa de nye skolereformer, der indfoeres over hele verden, alt planlagt via FN og ud til jeres lokale regeringer, alt sat op som et effektivt maskineri med ensartede undervisningslektioner/systemer. Det er saa simpelt og det er alt sammen planlagt til at uddanne robotagtige mennesker der passer ind i elitens facistiske verdenssystem med FN som global regering.

 

Og selvfoelgelig......

 

Den Nyeste Version Af NDAA (Nationale Forsvars Autoritet Low) som goer det lettere at tilbageholde borgere paa ubestemt tid.

businessinsider.com / Michael Kelley / Nov. 29, 2012


 

Jeg vil vedhaefte en link nederst paa siden, saa i kan laese om hvordan de har aendret loven, saa det bliver lettere at tilbageholde borgere paa ubestemt tid, udfra den maade de har formuleret loven paa. Som altid, det er derfor vi har advokater, i ved nok, de leger med ord og betydningen af dem.

 

Lad os gaa tilbage til racehygiejne, der staar her i artiklen.... 

Getting back to eugenics here, it says here…

 

Alle skole boern i England burde blive testet for mentale sygdomme(A:  hvem siger det?...)  siger eksperter  (  ... eksperter siger det.  Endnu engang er det eksperterne der udtaler sig.)

dailymail.co.uk / By Reuters Reporter / 29 November 2012

 

(A: Forstaa i, igen hele den ide om at tilvende offentligheden til at lytte og rette jer efter eksperter har foregaaet gennem hele jeres liv, og er intensiveret drastisk gennem TV og Film fra omkring 1980'erne. Endda vejrstationerne, de viser jer en paraply, hvis de skulle begynde at regne. Jeg mener fortaelle jer hvad i skal goere hvis det begynder at regne.... o.s.v.. Ekesperter, eksperter, eksperter. Og de behoever ikke engang fortaelle navnene paa eksperterne eller om de i det hele taget eksisterer, de behoever bare at sige eksperter siger.) Men i det her tilfaelde har eksperten et navn.

Undersoegelse/screening af alle 11 aarige boern kunne afsloere dem der har en stoerrre risiko for depression og andre ting, siger forskere. (A: Ser i, det er videnskabelige forskere. I vede nok, dem der har briller og hvide tikler.)

Dette kunne hjaelpe myndighederne behandle unge mennesker paa et tidligt stadie, saa de ikke udvikler mentale sygdomme, der vil vaere svaerere at behandle paa et senere tidspunkt.

 

Andre eksperter advarer dog om, at kategorisere mennesker som saarbare i en saadan ung alder kunne goere mere skade en gavn. (A: Det er den maade de altid giver jer artikler som denne, naar de vil introduvere nye tiltag... andre eksperter siger eller advarer, ser i. Men det det handler om her er direkte racehygiejne. De oenskede allerede dette ved slutningen af 2. verdenskrig. Den overste leder af den Engelske medicinske institution for psykiatri sagde, vi oensker at have mulighed for at tage alle, boern som voksne og teste dem aarligt, og derefter beslutte hvilken behandling vi vil give dem. Ser i, det er racehygiejne, alt for at vi skal adlyde systemet, det totalitaere system.)

 

Videnskabsfolk paa Cambridge Universitet sagde at de havde udviklet en computer test som med hoej sandsynlighed kan identifiserer dem der var i risiko gruppen for depressioner ned til en alder af 11 aar. ( Alan;Ohh virkelig? De kan ikke engang give os en rigtig vejrudsigt, hva....)

Et studie under ledelse af professor Barbara Sahakian foreslog at testen kunne blive brugt til at advare laeger og psykologer, saa de kunne gribe ind paa et tidligt tidspunkt. ( A:Saa nu vil i faa antiterror politi grupper der kommer ind i jeres hus, hvis de finder ud af at i har de forkerte gener. De aborterer i forvejen, jeg ved ikke hvor mange boern, fordi barnet maaske, eller maaske ikke vil faa en eller anden sygdom, men de kan ikke garanterer det, ser i)

Ian Goodyer \, der er psykiater for boern og unge og har samarbejdet med professor Sahakian omkring studiet af screeningen af 11 til 12 aarige sagde at det kunne afsloere dem som havde ”lav modstandsdygtighed” hvilket ville saette dem i en gruppe med hoejere risiko for at udvikle mentale sygdomme, saa som depression. (A: ...lav modstandsdygtighed, eh Oh, det er vel nok meget videnskabeligt.)

Men andre eksperter har advaret om at det at udpege nogle som vaerende ”hoej risiko” i en saa ung alder i sig selv han have negative konsekvenser.

Mentale problemer er almindelige blandt unge mennesker. Omkring 10 % af boern i alderen mellem 5 og 16 aar i England er vurderet til at have mentale ubalancer af en eller anden slags. (Alan: Selvfoelgelig er de fleste af alle disse unge allerede medicineret med psykofarmika. Og taenk saa ogsaa paa alle de vaccinationer alle har faaet fra de blev foedt og frem i tiden. Jeg er overasket over at de stadigvaek er i live og ikke har taget mere skade end som saa.)

 

Ungdomsaarerne er ogsaa en kritisk periode for at udvikle en dyb depression.

 

 

(A: Og alt dette har at goere med WHO (Verdens Sundheds Organisation) igen FN (Forenede Nationer, det oensker det som et verdensomspaendende tiltag, ser i.)

 

WHO siger at mere end 350 millioner mennesker paa verdensplan har depression ( Alan: ikke overraskende. Har i laest nyhederne fornylig ? Har i set paa jeres fremtid ?) og de forudsiger at det vil overstige hjertesygdomme, som en af de mest forkomne sygdomme i verden. (Alan: Vi er blevet fortalt at vi er paa vej ind i sparetider, hvilket betyder fattigdom, og hoeje massive skatter, i ved nok, og der er stor arbejdsloeshed; det hele blev som en del af deres plan flyttet til Kina, hvilket i kan takke jeres ledere/politikere for.. Og hvis i gaar laengere ned i artiklen forsaetter de med mere om genetiste proever. Ser i, de har altid prioriteret genetik hoejt paa deres dagsorden … Ohh, det maa vaere i generne. Det i ser her er ren racehygiejne. I racehygiejne arbejder de med tesen om et fattigdomsgen; husk paa, det var derfor de plejede at abortere boern og sterilisere moderen .. fordi de kom fra en fattig familie: et fattigdomsgen var grunden til dette. Ser i hvis i ikke havde et fattigdomsgen, saa ville i vaere en pengehaj og arbejde paa Wall Street, stjaele folks penge og modtage finansiel stoette ( som mange af de store (bankpakker) banker fik under finanskrisen) jeres skattekroner, som jeres regeringer giver bankerne.)

Forskerne fandt at teenagers, der havde en variation af gener forbundet til hjernens kemiske serotonin og som havde oplevet regelmaessige familie skaenderier i en laengere periode paa 6 maneder foer de fyldte 6 aar, havde saerligt svaert ved at vurdere foelelser i ord. (Alan: … artiklen siger. De siger det forkert, hvad er det egentlig de mener med ”foelelser i ordene”? De kan end ikke udtrykke dette i et klart sprog i artiklen.)

Dette sagde Goodyer, antyder at boern der ikke er i stand til at analysere foelelsesmaessige informationer, (Alan:..Saa, det har alt sammen med dette gen, med serotonin) en faktor som tidligere studier er kommet frem til, er forbundet med en udtalt risiko for at udvikle depression og angst.

Mr. Goodyer konkluderer at baade vores gener og vores tidlige barndoms oplevelser bidrager til mulighed for depression og angst.

 

Jeg kan huske, maaske i kan ogsaa...... proev at genemgaa deres informationer om generne, alle deres tidligere teorier, foer de i det hele taget opdagede generne. Der i vil i see hvordan de maalte mennesker paa kryds og tvaers, deres naeser, bredden af deres naeser, mellemrummet mellem deres oejne, oererflipperne, afstanden mellem oereflipperne og oejnene med store passere og andre ting. Dette startede alt sammen i London, og derefter begyndte Tyskland ogsaa at praktisere dette. Og her er vi saa, maaske er det i generne, ser i. Saa de har altid villet inskraenke det saa det handlede om et gen, det er hele problemet, det er i genet, saa de kan forudsige hvilke kvinder der skal have abort og hvem der ikke skal. Hvis ikke de goer det kunne de maaske faa mennesker der kunne taenke selv og sige, det samfunds/verdenssystem vi lever i er fuldstaendig forrykt og jeg vil begynde og tale om det. Saa, de oensker ikke at der er mennesker der modsiger deres planer og deres system som nogle faa goer i dag, og i loebet af de naeste 20 aar vil det slet ikke vaere muligt, saa vil vi ikke vaere her mere. Vi vil alle vaere lukket ned paa vores hjemmesider og andre informations vaerktoejer. I vil saa kun hoejre glade og lykkelige diskjokeyes paa radionetvaerkerne, som kun spiller musik eller hvad de nu vil kalde det for til den tid. Og der vil ikke vaere nogen der klager, har egne meninger eller modsiger noget som helst, fordi alle vil bare teknisk set vaere lykkelige. Fordi ser i, alle dem der ville klage og vise andre hvad der egentlig foregaar i verden vil blive aborteret inden de blev foedt. Husk paa hvad Aldous Huxley sagde ? Han sagde at han ikke kunne se hvorfor et kommende videnskabeligt og autoritaert samfund, totalitaert, videnskabligt ikke kunne vare for evigt. Fordi det er det der er deres planer, de vil abortere alle dem der kunne blive et problem for deres planer.

 

De har i dag en utrolig viden og forstaelse for hvad der foregaar, specielt i nu og her tid, med al den computer information de faar hver dag med alle de data som i giver dem. Jeg fortalte jer i gaar om Det Amerikanske Nationale system, der lytter med paa alle samtaler, mails, ja selvfoelgelig ogsaa denne udsendelse. Og de lytter ogsaa med paa hvad der foregaar rundt om i resten af verden, live, og de kan gribe ind hvis noget er under opsejling, intet problem for dem overhovedet. De vil aldrig faa noget problem igen. Det er derfor de er saa overbevidste om at de aldrig vil faa probler igen. Og faktisk saa har de ret. Paa dette punkt, har de ret. Naa men, de paastaar at jeres barndoms oplevelser plus saerlige gener vil goere jer syge mentalt. Og det er saa det, folkens. Det er racehygiejne uden omsvoeb. Og hvis i laeser deres studier vil i finde en masse vi tror og gaetterier, fordi det er det de altid goer.

I aften vil jeg ogsaa vedhaefte artiklen me Julian Assange, selvom han paa en maade er en underlig fyr. Artiklen med ham var lavet for nylig og handler om internettet. Og igen, paa internettet er der intet privatliv og det var designet saadan fra begyndelsen. Assange siger at de nu indfanger og lagrer data fra hele nationer i et snubtag, ikke kun fra enkelt personer, men al aktivitet paa internettet. En stor masse som vi alle er. Det foregaar allerede. Og han naevner alle de forskellige systemer. For eksempel naevner han Libyen

 

Also tonight I’ll put up, even though Julian Assange is just kind of a strange fella, I’ll put up an article that was done with him recently about the Internet. Again, there’s no privacy and it was designed that way or was taken over for that purpose. He says they’re now intercepting entire nations’ data at one go, not just the individuals, the collective if you like, this new collective that we all are. It’s already here. And he mentions the different systems.  He says Libya, for instance...

 

Assange til RT (Russia Today):

Hele nationers oplysninger opsnappet online, nogelen drejet til totalitaert

rt.com / November 30, 2012

 

(JA: …. selv Gadafi.s Libyen brugte EAGLE systemet, som er produceret af et Fransk firma AMESYS, installeret der i 2009, og annonceret i dets internationale dokumentation som et nationalt system til at opsnappe alle form for kommunikation. ( Alan: Og de er meget laengere med denne form for teknologi …. Og selv artiklen her som er frigivet, saa tro mig, de er meget laengere med hvad de er i stand til at goere med disse systemer til at opsnappe al kommunikation i hele verden. Assange fortsaetter med at sige..... )

det er lettere at aflytte/opsnappe hvert enkelt person i forhold til at udvaelge enkelte personer til at spionere paa. (Alan: Ser i, de kan aflytte det hele paa en gang. Og det er hvad jeres regeringer goer mod jer og gud ved hvor mange instanser de har til at goere det.)

 

Men Assange kommer med nogle gode eksempler fra fortiden, f.eks Stasi i Oest Tyskland, hvor 1 ud af her 10'ende borger var spion for regeringen, for det meste presset til det eller bestukket til at spionere paa alle og enhver. Han siger, nu bruger de ogsaa Facebook og saa videre, og selv om du ikke bruger Facebook, saa vil en eller anden du kender uploade alle dine dato og hvad du ellers fortaeller dem. Saa de bidrager med at give data om dig fuldstaendig lige som Stasi i Oest Tyskland gjorde det.

 

Ogsa her en artilke....

Folk der snyder med sociale ydelser kan forvente at skulle have foretaget loegndetektor tests

The Telegraph / 29 Nov 2012

Byraads ledere i England har introduceret loegndetektor tests i et forsoeg paa at fange bedragere som modtager velfaerdsydelser paa flere tusindekroner om aaret.

 

Lad os se den dag komme, fordi jeg mener, den sidste artikel jeg laeste var om en fyr fra Uganda eller der omkring, og de havde svindlet milioner af kroner tilbage til deres hjemland. Det var en kvinde der var leder af banden, ser det ud til, og hun koebte ferie resorter for pengene. Det er ikke den almindelige engelske statsborger forstaar i --- det afhaenger af hvem i er --- hvis du er heldig kan du modtage 500 kr i sociale ydelser om ugen. Men det gaelder ikke for dem der kommer ind i England med deres store familier, fordi de er bange for at blive udraabt som rasister hvis der ikke bliver soerget godt for dem, saa de faar alle mulige ydelser fra hele det sociale system, alt hvad der er muligt at faa.

 

Og her en anden artikel …... 

 

 

Kina's Stats Elforsyning vil koebe for 500 millioner dollart andel i Electra.Net.

adelaidenow.com.au / November 29, 2012

 

Det er ud til at Kina er ved at opkoebe Australiens elektricitets forsyning i smaa bidder. Saa Kina er virkelig i gang med at koebe op. Husker i at jeg tidligere naevnte at deres planer er at Australien og New Zealand skal hoere under Kinas ledelse/region. CFR (Raadet for fremmede anliggender) designede disse planer/systemer, disse handels blokke, herunder ogsaa EU, et forenet Europa., og Amerikas (Canada, USA, Mexico og flere af de sydamerikanske lande) og regionen i Det fjerne Oesten. De sagde de for lang tid siden, at den dominerende del af opdelingen i de 3 store regioner ville blive Kina. Saa det er hvad de goer i Australien lige nu, proeve at forberede dem psykologisk til hele den ide' at Kina bliver en styrende faktor. Og det ser ud til at virke.

Det der ogsaa foregaar er selvfoelgelig, at ethvert bombe terror plot i USA – og vi har haft en i Canada ogsaa, og utallige i England – det er altid autoriteterne der planlaegger dem. De finder nogle skoere og let paavirkelige mennesker og guider dem i den retning de saa oensker, de forsyner dem med de forskellige materialer til bomberne o.s.v., og derefter gaar de ind og anholder dem. Det er et saa forudsigeligt spil der foregaar hele tiden. Det er som at en gammel film igen og igen; det er ved at blive helt trivielt. Jeg advarer altid unge mennesker, fald ikke for den slags ting, en eller anden fyr der kommer og siger alle de rigtige ting og proever at faa jer til at til at foretage ekstreme ting/terror i den gruppe som i maaske tilhoerer, tro ikke paa dem overhovedet. Fordi hvis han gaar frit omkring er det fordi han tilhoerer autoriteterne. Det er jeres foerste advarsels tegn. Artiklen siger....

 

 

 

Cleveland anarkist bombe plot stoettet og fremmet af FBI

guardian.co.uk, 28 November 2012 / Arun Gupta

 

(A:  Det er standarden paa hvordan det foregaar.)

 

FBI  mugshot af Connor Stevens, en af fem maend anholdt tidligere dette aar for at planlaegge at springe en bro i luften naer Cleveland, Ohio. (Alan: Jeg mener, det ville kraeve en del udstyr og en masse viden for at goere det, springe en bro i luften ?)

Den 20 november idoemte distrikts dommer David D Dowd Jr 3 anarkister, som tilhoerte Besaet Cleveland Bevaegelsen til faengsel varierende fra 8 til 11,5 aars faengsel for at have forsoegt at bombe en motorvejs bro sidste efteraar. USA advokaten Steven Dettelbach triumferede den succesfulde straf.

De anklagede blev fundet skyldige i at have deltaget i terrorist aktiviteter …. Disse straffe skulle sende en besked til andre, at hvis de beslutter at bringe samfundet i fare, saa vil de blive stillet til ansvar.”

Dettelbach forsoegte at putte et spin til dommen ved at tilfoeje at have truet regeringen. Dommer Dowd gav meget kortere straffe end anklageren havde forventet, og han skulle have sagt at faengselsstraffene var groteske og ikke gav nogen mening. Anklageren havde bedt om straffe paa henholdsvis 30, 25 og 19 aars faengsel for Douglas Wright 27 aar gammel, Brandon Baxter 20 aar gammel og Connor Stevens 20 aar gammel for deres forfejlede sammensvaergelse med at bruge plastiske spraengstoffer til at springe Route 82 broen ved Ohio's Cuyahog Valley National Park den 30. april 2012.

Saa fortsaetter artiklen med hvordan de fik dem (FBI) til at faa drengene til at planlaegge forbrydelsen. FBI brugte en kriminel meddeler, som blev betalt penge for at tale drengene til at goere det. De fik leveret alle materialerne og saa kommer FBI ind og anholder dem. Det er standard procedurer. I har alle hoert om dette foer. Det er saadan det foregaar, ser i.

 

Ser i, hvis der ikke er nogen terrorisme saa kan de ikke retfaerdiggoere alle lovene der bliver vedtaget, forstaar i. Saa de er noedt til at arrangere alle disse falske terroraktioner. De vil endda arrangere fuldbyrdede aktioner, fordi de gaar efter deres planer for mere kontrol... I maa forstaa at i staar overfor et totalitaert styre. Hvad tror i totalitarisme betyder ? Det betyder at maalet helliger midlet, ligemeget hvad det kraever... for at indfoere deres nye verdensorden, New World Order. I forhindrer ikke deres planer, som har vaeret under planlaegning og udfoerelse i hundredevis af aar bare fordi i klager. Jeg haaber i forstaar det.

Og her er en artikel fra de Engelske aviser om HIV diagnoser...... 

 

 

Det storeste antal af HIV diagnoser i homosexuelle maend nogensinde (Alan:...homosexuelle maend staar der)

bbc.co.uk / 29 November 2012 / James Gallagher

 

Antallet af homosexuelle og bisexuelle maend som blev diagnostiseret med HIV i England, naaede det hoejeste antal nogensinde i 2011, ifoelge Sundhedsstyrelsen (The Health Protection Agency)

Artiklen udtrykker at der har vaeret en bekymring om denne udvikling siden 2007, med flere og flere tilfaelde hvert aar.

Omkring halvdelen af de 6280 personer der blev diagnostiseret sidste aar var maend der havde haft sex med andre maend. (MSM).

 

Omkring 1 ud af 20 er smittet med HIV 

Af dem der blev diagnostiseret i 2011 havde to tredje dele ikke vaeret paa en klinik for at blive testet indenfor de sidste 3 aar. (Alan: Jeg tror der vil komme mange flere tilfaelde rundt om i samfundet, fordi dem der fandt vej til en klinik for koenssygdomme, kom der af andre aarsager maaske)

For aar tilbage da al den HIV smitte startede, fremturede FN og WHO med, at det ville blive en epedemi og at det ville sprede sig til hele verden og at alle ville faa det. Og det var selvfoelgelig den eneste draeber sygdom der aldrig var blevet sat i karantaene, fordi det var et politisk emne. Saa, en selvopfyldende profesi, at sygdommen ville sprede sig til hele verden. ...Og det har den saa gjort i massivt omfang. Jeg er sikker paa at sygdommen er kunstigt lavet af videnskaben.

 

 

AvisenThe Guardian har ogsaa en artikel om....

 

Offshore hemmeligheder afsloeret: skyggesiderne af en blomstrende industri..

guardiannews.com / 25 Nov 2012

 

De handler om mennesker der forlader deres egne lande og rejser til nogle eksotiske steder, visse eksotiske steder, og som saa kan vaere front figurer for tusindvis af firmaer og tjaene millioner af kroner ved at goere dette. De har lavet en serie, der afsloerer hvordan disse anonyme firmaer opererer. Jeg vender tilbage efter en lille pause......

 

Hej folkens, jeg er tilbage og vi bryder gennem illusionerne i det verdens/samfundssystem vi lever i og jeg har en lytter paa telefon linien: Tom fra Visconsin er du der stadig ? 

 

Tom: Hej, jeg har ringet ind til dine uddannelses lektioner i nogle aar nu, og jeg minder dig om det en gang i mellem. Ved du hvad jeg har laert for nylig og det er noeglen for mig til at see gennem alle disse patriot radiostationer og alt den misinformation og nonsens de kommer ud med. At Virginia virksomheden, der kom fra England, grundlaeggende blev delt op i de 13 kolonier, som igen blev de 13 stater, eller ”ejendommen” af kongen af England og den Kongelige Bank (Crown Bank). Du kender Alex Jones og du har vaeret gaest paa hans show og mange andre ogsaa. Han taler om emnet om myten om patriotismen, Jeg er kongen af Texas eller vi maa skabe en separat regering, blah, blah, blah, blah.... Og sandheden er, at hele patriotismen og tilbedelsen af dem der grundlagde Amerika, i sig selv er et legaliserende sprog og som i sig selv er patriotisme myten. Fordisandheden er at dem der grundlagde Amerika oenskede at beskytte deres egne interesser da de lavede grundloven for United States of Amerika. Jeg vil gerne have din mening omkring dette emne. Og saa vil jeg gerne sige til alle der lytter med derude, at vi lever i et kontrakt system, et system at maritimt admiralitet kontrakt lov, og der vil ikke blive givet lov til en loesrivelse fra det nuvaerende polititiske system, som er de store virksomheder og som normalt bliver kaldt for United States, men som i virkeligheden er det land som var kaldt for Amerika foer det blev kaldt for United States, efter grundlaeggelsen af The United Staes Corporation i slutningen af 1700-tallet. Saa jeg vil gerne hoere din mening om dette, Alan. Jeg vil ogsaa gerne sige at du goer et fantastisk job for at vaekke folk op, saa de kan forstaa hvad der foregaar i den verden vi lever i.

 

Alan: Saadan som jeg det er det sandt at dem der grundlagde United States var gamle familier, som allerede havde en lang raekke rettigeheder og ejede store landomraader i Amerika, som du siger. De tilhoerte ogsaa, alle sammen tilhoerte ogsaa Verdens Revolutionerende Magt, hvilket var hvad Freemasonry (Frimurerne) blev grundlagt til at goere. Saa der er ingen tvivl om dette; hvis du ser paa alle de symboler de har fra det gamle Egypten og hvad der ellers foelger med, selv Washington Monumentet og saa videre, det er indlysende at det ikke er noget kristent symbol. Du vil se at de havde forbindelse til andre lande, med de samme revolutionaere grupper. Franklin talte om det. Han sagde, i 20 aar samlede de krudt og kugler sammen paa oer langs kystlinien og de fik alt dette fra deres revolutionaere venner rundt om i Europa. Saa det var langtids plan de havde lavet. Du har helt ret i det. Franklin sagde ogsaa, og Jefferson ligesaa, at de haabede at United States ikke blot ville blive en foederation af landene, men en Verdens Foederation. Det er hvad der kaldes for, World Federalist Society, som er et verdens parlament (et globalt folketing, new world order), som vi kender og i dag er praesenteret som FN, Forenede Nationer. Saa folk maa til at acceptere denne del af historien, at det er hvad der er blevet sagt og hvad planerne er. Det er skrevet i deres egne boeger af disse personer. Og her er vi saa folkens. USA bliver brugt til at erobre de sidste suveraene nationer som er tilbage i denne verden og tvinge dem ind under deres standadiserede verdenssystem.

 

Fra min hund Hamish og mig selv siger jeg farvel og godnat her fra Ontario, Canada. Maa jeres Gud eller Guder vaere med jer.

 

 

 

Links til emner som blev gennemgaadet i denne uddannelses lektion om den verden vi lever i:

 

IBM Summit on Sustainable Cities

Newest Version of NDAA Says Americans can be Detained Indefinitely

Eugenicists at it Again---Want All British Children Tested for Mental Illness

Assange ---"Entire nations Intercepted Online, Key Turned to Totalitarian Rule"

Lie-Detector Tests for Benefit Cheats ----England

China Buys 41% Stake in South Australian Electricity Supplier ElectraNet

FBI Entrapment of Anarchist Suspects

Highest-Ever HIV Diagnoses in Gay Men--BBC

People Who Front for Offshore anonymous Companies

 

 Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com, cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us, cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:


 

Udenfor Amerika:  PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:
 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)


 


 

Denne uddannelses lektion af Alan Watt er oversaet fra engelsk til dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier og myndighederne.