March 29, 2013 (#1298)

Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Den Verden Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN

Copyright Digt Alan Watt den 29. marts  2013

Huxley om videnskabelig tyrani

Der er mange love og bekendtgoerelser der bliver til for tiden,

Tilfoejelser til gamle love, som du helt sikkert ikke vil bryde dig om,

Det ultra kontrollerede samfund er begyndt at vise sig,

Hvor regerings ministerier vil kontrollere dig og mig,

Fra foedsel til doed, psykologiske evalueringer,

Ingen boern vil undgaa det, standadisering I alle nationer,

I loebet af en generation vil individualitet vaere forsvundet,

En dikteret massebevidsthed vil vaere det almindelige,

Dette videnskabelige tyrany skulle vare for evigt

sagde Aldous Huxley, der  var for denne plan”

Digt & Dialog Copyright Alan Watt - March 29, 2013 (undtagen Music, Literere henvisninger og  lytteres kommentarer.)

 

Hej folkens, mit navn er Alan Watt og dette er  Cutting Through The Matrix (informationer saa du kan bryde gennem illusionerne I den verden vi lever I) den 29. marts 2013. Til nye lyttere og laesere foreslaar jeg altid at gaa til min hjemmside www.cuttingthroughthematrix.com . Her vil du ogaa finde mange andre hjemmesider der tilhoerer mig, dette er de eneste officielle sider jeg har. De indeholder all oversaettelser paa engelsk til at printe ud af alle de taler jeg har givet gennem tiden og det er ogsaa muligt at downloade audios af alle mine taler/informationer.

I mine taler gaar jeg gennem det system/matrix, det store system/matrix du er blevet foedt ind I, den maade det bliver styret og regeret paa, konstrueret og saa videre for der igennem at vise dig at du lever og bliver guidet af en kontrolleret forretningsplan, der er planlagt af de rigeste mennesker paa planeten og som har vaeret her gennem slaegstled lang, lang tid. De dannede klubber og loger for lang tid siden og har derigennem regeret og styret verden. De opdaterer og aendrer systemet/forretningsplanen til deres fordel, saa de derigennem kontrollerer fremtiden. Ikke din fremtid til det bedre, men deres egen. Til dette bruger de selvfoelgelig alle de beskidte kneb der kan forestilles. De ejer medierne/pressen/tv/journalister m.m.. De har store fonde og taenketanke. De ejer alle NGO (Non Goverment ganisations) over hele verden som du hoerer om. Dissse NGO's protesterer og holder aktioner for at skabe lovaendringer og saa videre, saa de lovaendringer de presser paa for at faa gennemfoert passer med hvad de store fonde og taenketanke oensker og ogaa hvad politikerne oensker, de politikere som er ejet og plantet I de politiske systemer af de selv samme fonde ejet af den magtfulde rige elite.

Du vil begynde at se at samfundet ikke udvikler sig af sig selv. Alting er konstrueret og planlagt fra toppen og ned. (derfor pyramiden med det altseende oeje fra tidligere kulturer, bl.a Egypten) Saa for at goere det helt klart, udvikling sker ikke fra folket, men gennem noeje planlagt kulturskabelse fra toppen over hele verden.

Det er et meget gammelt projekt, som jeg har beskrevet I mange af mine tidligere taler.

 Jeg vil bede jer huske at I er det puplikum, der goer at jeg er I stand til at udgive de informationer jeg goer . I kan hjaelpe mig fortsaette ved at koebe de boeger og discs jeg har til salg paa www.cuttingthroughthematrix.com . Jeg gennemgaar de teknikker der bliver brugt til at styre og kontrolle menneskeheden og hvordan verden er blevet styret I lang tid. Det bliver gjort ved simpel cronology. Det er en form for kontrol; det er kontrol af din maade at taenke paa. Eliten giver simpelthen deres autoritaere/skabte realitet/virkelighed til masserne/folket og folket stiller meget sjaeldent spoergsmaal under deres opvaekst, det bliver indoktrineret ind I folket/mennesker og meget faa er I stand til at finde vej ud af den box/kasse/virkelighedsopfattelse som er skabt af eliten.

 

 Det oekonomiske krak paa boerserne og bankernes krise I aar 2008 var noeje planlagt. Bankerne mistede intet, men fik redningspakker betalt med dine, skatteydernes penge. Nu dominerer bankerne endnu mere over lande som er I gaeld til dem og gaelden skal betales tilbage over generationer frem I tiden. Husk, hvis du er I gaeld er du en slave til bankerne og systemet og eliten, der ejer banksystemet ved dette. Det er en gammel religion som er naevnt I Det Gamel Testamente og dette system er ikke aendret siden, da det er en vigtig brik I at styre folk og nationer. Saa hvis dit land er I gaeld og landets regering saetter befolkningen som garanter for at tilbagebetale gaelden via skatter og andre reformer, saa er du en slave, det er meget enkelt.

 

Som jeg tit har sagt meget faa mennesker I denne verden finder vej ud af den kasse/matrix/box som vi er blevet foedt ind I og tror det de oplever er normalt og den eneste maade at leve paa. Dette gaar I arv gennem slaegterne, da dine foraeldre og bedsteforaeldre ogsaa var et produkt af denne tilrettelagte forretningsplan skabt af den rige elite.

De kalder det for videnskabelig indoktirinering. Lord Bertrand Russell, skrev mange boeger om dette videnskabelige indotrineringssystem der nu er I sin sidste fase for fuld kontrol af mennesker og udslettelse af indiviualitet. Enhver forandring I samfundet lige fra den kulturelle og sexuelle revolutions I 1960 tredserne og alt hvad der foelger med op til den tid vi lever I nu blev altsammen planlagt tilbage I tiden, som tidligere sagt en detaljeret  langtids arbejdsplan og alt er stort set gaaet som de har planlagt. De fleste mennesker taenker ikke over hvad der sker I samfundet. Vi bliver bombarderet med dagens nyheder og du taenker ikke paa at disse nyheder er en del af et stoerre fuldstaendigt planlagt kontrolleret projekt styret fra toppen (funde, taenketanke, loger, o.s.v ). De nyheder du faar genem medierne fortaeller aldrig den egentlige baggrund for hvad der egentlig foregaar. Grunden til det er at  the Royal Institute of International Affairs/CFR ejer alle medier over hele planeten/kloden og journalister paa tv og dagbladene og giver dig den version af verden de oensker du skal have.

 

Jeg vil vende tilbage igen efter en lille pause

 

Hej igen folkens, jeg er tilbage igen Bryder gennem Illusionerne/Cutting Through The Matrix I den verden/system vi lever I. Det er det eneste vigtige at tale om, fordi det er det eneste der er, deres kontrollerede og planlagte system for at kontrollere og goere menneskeheden til slaver. De kontrollerer kulturen, de upgraderer kulturen, de forandrer den og de kan ogsaa bringe kulturen tilbage til tidligere stadier. De kan goere lige hvad de oensker at goere og de dygtige til det de goer. Men det er ikke nogen overraskelse, da de jo som sagt ejer alle medierne og de ejer “den kulturelle industri” Det er det de kalder det for I  iblandt dem selv I Hollywood “. Vi bliver altid vist hvordan vi skal opfoere os, hvad der er politisk korrekt, hvad der er paa mode, hvad vi skal vaere for eller imod af den kulturelle industri”. We bliver indoktrineret gennem film og medier til hvordan vi skal opfoere os og hvilke etik og moraler de oensker vi skal havee I samfundet o.s.v o.s.v. Og se rundt I samfundet det fungerer perfekt for dem.

 

 Vi har set dette siden relovutionerne fra 1960 tredserne og frem til nu. Disse aendringer I samfundet var planlagt til mindste detalje og vel financeret fra toppen. Folk troede og tror de skaber aendringerne I samfundet, isaer teenagerne/ungdommen i den tid de nu lever i, men alle bliver guidet af meget intelligente mennesker med talrige videnskabelig modeller og viden bag. Disse mennesker kender modeller og systemer for menneskers adfaerd langt tilbage i tiden og de har ogsaa gjort det samme paa forskellige maader tilbage i tidligere kulturer.

 

 Men som sagt var de noedt til at skabe dette autoritaere samfund vi lever i Det autoritaere samfund blev ivaerksat fra The Club of Rome i1970' serne. The Club of Rome er en af de store fonde og taenketanke. Deres job var at finde maader at etablere en verdens regering og stoette The United Nations. The Club of Rome er samtidig en af de store taenketanke for The United Nations. De fik til opgave at samle/forene planeten jorden og de besluttede at det skulle goeres ved at foregive at planeten jorden stod over for et angreb fra Aliens fra det ydre rum (en gammel ide' fra John Dewey) med den tanke at saa ville alle nationer paa jorden staa sammen for at kaempe mod denne trussel fra det ydre rum. Den tidligere amerikanske praesident Ronald Reagan og mange andre, bl.a. en af indenrigsministerne i Canada havde samme ide, at foregive menneskeheden at der var en trussel fra Aliens fra det ydre rum og i den forbindelse indsaette en global regering paa planeten Jorden.

Den tanke om et angreb fra det ydre rum er fuldstaendig at sammenligne med den kamp mod terror der foregaar overalt paa jorden nu. En faelles fjende som vi alle maa kaempe imod. Og ligesom Aliens er terrorisme meget foranderlig. Terrorisme kan vaere alt og alt du vil goere den til. Det der sker rundt om i verden lige nu er at det der foer blev behandlet som almindelige forbrydelser/kriminellehandlinger nu behandles som terror handlinger. Nogle af os har set dette komme. Som jeg sagde tilbage i 1990 erne, praesident Bill Clinton forsoegte at faa en anti terrorisme lov igennem senatet, men det lykkedes ikke i foerste omgang. Saa hvad skete der den selv samme weekend, The Murrah bygningen i Oklahoma City blev sprunget i luften og dette satte gang i prosessen med at faa vedtaget en anti terrorisme lov, der blev vedtaget den foelgende weekend. Saa hvis de ikke kan faa vedtaget en lov de oensker, saa arrangerer disse mennesker hvad der ser ud som en terrorhandling for at faa vedtaget loven.

Dette er ikke noget nyt at arrangere saadanne handlinger. Det er blevet gjort mange gange hundrede aar tilbage i tiden. Hitler gjorde det, da rigsdagen blev sprunget i luften foer 2. verdenskrig. Romerne gjorde ogsaa tit imod deres eget folk for at indfoere stramme lovgivninger og mere kontrol i samfundet.

 Saa vi lever I systemer der altid har virket, som Plato sagde, alting er bygget paa Formler – alt der har at goere med adfaerd er en Formel  - OG LIGEMEGET HVAD OFFENTLIGHEDEN HAR GJORT I FORTIDEN, LIGEMEGET HVAD DER ER BLEVET GJORT I HVILKEN SOM HELST KULTUR I FORTIDEN, ER REGLEN AT HVIS DU FORSTAAR SEKVENSEN HVORDAN HANDLINGER BLEV IVAERKSAT, SAA KAN DU BRUGE DE SAMME FORMLER IGEN OG IGEN OG DU VIL OPNAA DE SAMME RESULTATER. Hvis du oensker at folk skal ofre deres boern, kan du faa dem til at goere det, fordi du kender formlerne til at faa det til at ske o.s.v.  Saa vi bliver styret og regeret af meget gamle videnskaber, der bliver opbevaret I hemmelige arkiver, der ikke er tilgaengelige for offentlighen. Jeg har talt med forskellige professorer, der har vaeret I disse arkiver og har bekraeftet at disse historier og videnskaber eksisterer. De vurderer at 1 ud af 80 specielle professorer indenfor forskellige omraader har adgang til disse arkiver og uddannes I at forstaa brugen af disse systemer/formler. Saa videnskaber og viden gaar aldrig tabt, isaer videnskaber der giver magt og indflydelse. Alt er sikkert bevaret gennem generationer.

 Hvis nogen af jer oensker at forstaa hvordan samfundet er blevet styret og kontrolletet gennem tiderne vil jeg forslaa at laese bogen THE PRINCE skrevet af MACHIAVELLI. FANCIS BACON er en anden FORFATTER jeg kan anbefale.   MACHIAVELLI og FANCIS BACON var raadgivere for Konger og Dronninger og alle Konger og Dronninger oenskede raadgivere, da disse paa en maade var mere vigtige end Kongen og Dronningen selv, fordi de kendte alle kneb og psykologier til at manipulere og styrer masserne og det fungerer perfekt I dag gennem medierne, uddannelsessystemerne o.s.v.

Jeg vil nu tale lidt om frygt og dens store betydning I forbindelse med at manipulere masserne. Jeg kan huske at et medlem af The Green Party I England for nogle aar siden  udtalte at de ville bruge en taktik der lignede THE BLITZ on LONDON UNDER 2. VERDENSKRIG ( angrebet paa London) da folk under skraemmende senarier vil noejes med mindre madrationer o.s.v. Under krigstilstande og I andre situationer staar folket sammen, det er et naturligt stamme instinkt. Du vil affinde dig med mere elendighed o.s.v., endda sult hvis det er noedvendigt for at gennemleve den givne situation eller lade andre overleve, saa du kan vinde/overvinde/staa igennem . Og ved at bruge sadanne taktikker bringes samfundet til at staa sammen og vil acceptere store aendringer I den maade samfundet beskattes, drages ind I krige, styres og kontrolleres paa. Det er den maade den globale terrorisme trussel bliver brugt I dag til at styre og manipulire samfundet I den retning eliten oensker.

 

 Jeg kan huske at Bill Cooper foer 9/11,(https://www.youtube.com/watch?v=ck_hFNOFSno ) angrebet paa World Trade Centrene I New York talte Bin Laden I juni 2001, lige foer angrebet. Paa dette tidspunkt havde pressen udtalt at et hold journalister var taget til Afghanistan og havde fundet Bin Laden, der skulle vaere den naeste terrorist leder.  Samtidig ledte CIA efter denne Bin Laden over hele verden og de foregav at de ikke kunne finde ham. Det var alt sammen helt hen I vejret. Det hele var iscenesat saaledes at offentlighedern/masserne skulle tro at noget stort/terrorisme skulle til at ske. Bill Cooper talte som sagt om dette ( se den link jeg har indsat I bunden af denne oversaettelse, hvis du vil hoere ham tale om dette). Bill Cooper fortaeller den 28th juni 2001 om at det var planlagt at bruge Bin Laden til en terrorist aktion I USA lang tid foer det skete og at der straks efter ville blive erklaeret undtagelsestilstand og etableret en Socialistisk Verdensorden. Det var meningen med terrorist angrebet paa World Trade Centrene I New York.  

 

Hvis du ser paa alle de forskellige traktater, der er blevet vedtaget, jeg har laest op af dem sidste uge, om The Transpacific Partnerships og The Trans- European Partnerships. Alle disse handels aftaler traktater/samarbejder er alle en del af den nye socialistiske verdensorden. Hvis du tror at top socialister ikke er multimillionaerer. Det er de. Fuldstaendig lige som top kommunisterne var/er det. Og de forguder socialisme fordi det betyder store offentligesystemer/topstyring/regeringer og alt dette er til for at styre enhver borger I samfundet. Og al den skat, boeder, gebyrer som borgerne betaler retfaerdiggoeres bedre under socialisme, men bruges til at indfoere love og forordninger, der indskraenker borgernes frihed yderligere dag for dag.

Se den link jeg nederst paa siden “Milton William "Bill" Cooper forudsiger 9/11 og mere 28 juni 2001,” for dem som oensker yderligere information om dette.

Bill Cooper vidste hvad han talte om. Han havde mange tilhaengere. Grunden til han blev draebt var fordi han havde mange tilhaengere, og fordi han kendte sandheden bag den verden og angrebet paa The World Trade Centrene vi bliver praesenteret for gennem de kontrollerede nyhedsmedier. Han vidste at det ville blive en skillevej for USA og resten af verden. Enten ville befolkningerne I verden sige nej til mere statskontrol/New World Order eller vi vil se menneskeheden blive kontrolleret ID checks og alt hvad der foelger med, ingen privatsfaere og lidt efter lidt vil det foeles normalt. Og jeg kan fortaelle jer en ting, saa er det for sent, alt for sent, saa lyt til BILL COOPERS TALE OG TAENK OVER HVOR VI ER PAA VEJ HEN.

 

 Naa, men lad os gaa tilbage til 1960' erne o.s.v., og det frie elskovs aspekt (free love aspect), og at mennesker ikke forstaar, som jeg siger, altid er manipuleret og skabt fra toppen og ned til folket. Plato sagde det ogsaa, ALLE KULTURELLE AENDRINGER ER NOEDT TIL AT BLIVE MANIPULERET AF ELITEN OG DET DOMINERENDE MINDRETAL OG ENHVER GRAESRODSBEVAEGELSE SKULLE OEDELAEGGES, DA DE IKKE VAR GODKENDT FRA TOPPEN OG DET DERFOR VILLE FORSTYRRE ELITENS PLAN FOR KULTURELLE FORANDRINGER OG DOMINANS. SAA ELITEN ER ALTID PAA VAGT OVERFOR NYTAENKNING, DER IKKE PASSER IND I DERES PLANER OG DOMINANS. GRUPPEN INFILTRERES OPLOESES ELLER MANIPULERES I EN RETNING DER PASSER MED ELITENS.

Du kender maaske Graekerne, de havde ogsaa forskellige sexuelle udtryksformer , maerkelige gamle religioner o.s.v.. En del af det var en sikkerhedsventil for befolkningen, isaer I svaere tider og krig. Men eliten vidste ogsaa at hvis det gik for vidt ville de miste kontrollen med befolkningen. Og det kom faktisk ud af kontrol. Maend begyndte at have sexuelle forhold med andre maend og kvinder med andre kvinder, og foedselstallet faldt. Det samme skete I Rom, lige foer den Romerske kultur gik I oploesning. Rom proevede at lave love for at faa de uddannede og intelligente til at faa boern med eliten, for at faa “aegte boern”, da kvinderne begyndte at abortere deres boern.

 Som jeg siger, du ser saadanne ting ske ved slutningen af et system som du kender det; det betyder ikke slutningen for menneskeheden. Jeg saa lige paa en artikel her; det ser ud som en annonce for kontakt annoncer, men det er en annonce for mennesker med sexuelle overfoerte sygdomme. Og det interessante er at de ikke kalder dem sexuelle overfoerte sydomme. (se efter smaa forandringer I ting du er vant til at se} De  kalder dem STIs, ligesom en infektioner, det lyder bedre en sygdom ? Saa forstaar du, det handler alt sammen om at faa ting til at lyde bedre  Artiklen lyder som foelger......

 

 Hvis du har en overfoert sygdom og soeger kaerlighed

Ingen problem, bare log paa til denne kontakt annonce hjemmeside for folk med STIs

dailymail.co.uk / Fiona Keating / 28 March 2013

 

Dating/kontkakt kan vaere svaert for mange, saa kontakt annonce hjemmesider for folk med sexuelle overfoerte infektioner STIs kan spare folk for at foele sig pinligt beroert og afvisning.

 

Saa der vil vaere folk med herpes og HIV og andre ting, koensvoerter o.s.v. Det er utroligt hvad der bliver markedsfoert paa denne maade. Men det er resultatet af den

promiskuitet (tilfaeldige og loese sexuelle forhold)   som blev skabt af eliten I 1960'erne, som jeg tidligere har naevnt. Det blev faktisk ogsaa forsoegt I 1920' erne, hvor alkohol barer/restauranter/natklubber blev gjort pupolaerer og sexy. Samtidig blev alle ganster filmene produceret, for igen at goere det populaert at gaa paa disse natklubber. De laarkorte kjoler blev markedsfoert I 1920' erne og Charleston danses o.s.v.. Men eliten/kulturskaberne kunne ikke styre alle de sideeffekter det resulterede I, uoenskede boernefoedsler. De havde paa dette tidspunkt ikke faaet indfoert gratis abortklinikker. Der var heller ingen penicillin at faa, saa antallet koenssygdommene eksploderede. Saa de stoppede deres projekt, gik I taenkebox og udviklede P-pillen og bragte igen den loesslupne kultur tilbage I 1960' erne. (jeg vender tilbage efter en kort pause)

 

Hej folkens, jeg er tilbage igen og lad os fortsaette med at se gennem illusionerne, der er skabt for os I det samfunds system vi lever I ( Cutting Through The Matrix) Et system der er skabt af meget magtfulde kraefter, der styrer den verden vi lever I. Penge styrer den verden vi lever I, saa dem med de fleste penge kan skabe store massive taenketanke, der saa styrer ethvert aspekt af samfund og kultur. De kan simpelthen forfatte historier og artikler og saette dem direkte I dagblade og TV, uden at der foretages nogen aendringer af det de har forfattet. Nyhedsmedierne tager imod disse historier, fordi det sparer dem tid med at skrive selv. Dette bliver gjort hele tiden.  De store dagblade og TV er fulde af deres historier/agendaer daglig. So vores kultur bliver skabt og styret af dem.

Lad os vende tilbage og tale om 1920' erne og 1960' erne. Det de var noedt til at stoppe I 1920'erne “Charleston dansen, barer og natklubber)  bragte de  nu ind med hippie kulturen og popmusikken I 1960' erne, som de kaldte det nu hvor de nu havde udviklet P-pillen og penicillin. Herefter blev rockmusikken skabt sex, drugs and rock'n roll. Dette blev gjort for at separere en ny generation fra den gamle generations, som de udtryte det eller som HG Wells sagde det, gamle vaerdier holdt folket sammen imod indflyedelser udefra der ville forsoege at oedelaegge dem. Saa  hele meningen med hippie- og rock'n roll kulturen var at oedelaegge en hel generation. Hele dette kulturelle experiment lykkedes for dem.

Som jeg plejer at sige, det var ikke noget nyt. HG Wells havde forsoegt det samme I slutningen af 1800-tallet. Nogle af hans foreste boeger var om fri kaerlighed, som det blev kaldt dengang (free love).  HG Wells blev udvalgt af Sir Thomas Huxley, der var bedste ven med Darwin. Huxley var for racehygiejne, o.s.v.. Saa Igen alt bliver styret fra toppen og ned. HG Wells var ogsaa medlem og med til at stifte  the Fabian society, som foregav at vaere politisk venstreorienteret. Paa et tidspunkt korresponderede de med Kremlin og papirer blev sendt frem og tilbage gennem mange aar.

Hele ideen var at faa det arbejdende folk om bord og acceptere disse kulturelle forandringer, hvilket var det eliten/bankindustrien oenskede. Eliten/bankdirektoerene finansierede kommunismen I Sovjet Unionen, husk det. Der er masser af beviser paa dette, fra Sovjet Unionen selv, at Eliten/bankfolk fra vesten, isaer fra America og London, finansierede kommunismen. Fakta er at Vesten holdt kommunismen gaaende, da de end ikke var I stand til at broedfoede sig selv I hele den periode kommunismen eksisterede I Sovjet Unionen. Canada og USA kaempede hvert aar om at faa store kontrakter paa at eksportere korn til Sovjet Unionen. Dette foregik helt op til da BERLINMUREN FALDT, og nogen tid derefter. Jeg ved det er svaert for folk at forstaa at kommunisman var finansieret af top kapitalister … top kapitalister

Som jeg siger, de oenskede et socialistisk system, da der er mindre frihed under et socialistist system og du kan udvide regeringen, beurokratier og ministerier, saaledes at befolkningens indflydelse paa samfundet blev/oedelagt. passificeret/kvalt . Herefter er det let at bringe befolkninge til at tro paa alle informationer fra regeringen, enten gennem lov eller direkte ordre og hvis nogen har en anden mening blev de tvangsindlagt til undergaa behandling I nyskabte kvaksalver videnskab kaldt psykiatri, hvor fok ville blive medicineret til tavshed/passivitet/uskadeliggjort I forhold til at stille spoergsmaal deres autoritaere samfund. Alt dette foregaar paa bedste vis I psykiatrien I dag. Alt planlagt for over hundrede aar siden.

 Som tidligere sagt HG Wells reklamerede/forcerede/opfordrede, og de broelende 1920' ere opfordrede til ideen om fri kaerlighed (free love). Og saa kom 1960' erne hvor de virkelig fik sat gang I det. For som tidligere var de noedt til at separere og skabe en generation der var forskellig fra den tidligere generation. Saa startede de slogans som: Stol ikke paa nogen over 30 aar, hvilket senere blev sat yderligere ned. Og det virkede perfekt. Massiv propaganda og finansering, tingene skete ikke af sig selv, alt var noeje planlagt ( se f.eks hvordan gadefester, festivaller, destortion I Koepenhavn er eksploderet de senere aar,) Og her er vi saa I dag. Vi lever under et socialistisk system, som er meget mere totalitaert end det gamle var og det vil blive vaerre hen ad vejen. Se foreksempel paa skolesystemet, hvor laerere bliver bedt om at hjaelpe med at diagnostiserer boern, der I deres oejne er problemboern, saa de meget hurtigt kan blive medicineret til at passe bedre ind I det konforme samfund de oensker fra toppen. Paa den maade kan enhver person og et ungt barn, isaer de unge drenge, der har leder egenskaber og stiller spoergsmaal blive tvangsmedicinet tidligt og gjort passive. Op jeg kan forsikre jer om at disse psykiatriske mediciner skrumper og aendrer deres hjerner og de vil ikke vaere den samme person herefter. Saa jeg vil igen henvise til den link om  STDs, som de kalder STIs neders paa siden, blot for at vise jer hvordan de normaliserer alting.

Husk ogsaa at jeg tidligere har laest artikler op om Julian Huxley, der var praeicdent for UNESCO en afdeling under UNITED NATIONS, han var ogsaa leder af  Planned Parenthood /foedselsbegraensning paa et tidspunkt. Sammen med Bill Gates far sagde Julian Huxley, at de ville skabe og indfoere et loessluppent/promiskusioest samfund, men de oenskede ikke at folk skulle have boern fra denne promiskusioese levevis. Og det er sket, se jer blot omkring. Alt det de har talt om aar tilbage er alt sammen sket. Og vi gaar stadig gennem forandringerne. De har faktisk fortalt os hvor det ender. Laes om resten af det. Det fortaeller om hvad der vil ske de naeste hundrede aar ud I fremtiden.

Saa den artikel jeg har her om sexuelle overfoerte sygdomme eller som de oensker at kalde det sexuelle overfoerte infectioner, giver nogle statistikker over hvor mange der faar disse sygdommm. Artiklen siger:

 Stigningen I disse kontkatannonce hjemmesider haenger sammen med et stigende antal af STI's (seuelle overfoerte sygdomme). I UK (united kingdom) var der en 2% stigning I nye sygdomstilfaelde fra 2010 til 2011, ifoelge   Health Protection Agency's (sundhedsstyrelsens) seneste statistikker (Alan's kommentar: kan du have en sundhedsstyrelse, der indirekte anbefaler den slags ting) Mere en 100.000 mennesker I UK bliver hvert aar diagnostiseret med herpes paa koensorganerne en anden form for herpes. (Alan's kommentar: Det er nye mennesker der diagnostiseres hvert aar, men kun dem der henvender sig og spoerger hvad er det jeg fejler. Masser af mennesker er ligglade og kommer ikke under behandling; jeg vender tilbage med mere efter en lille pause)

 

Hej, folkens, mit navn er Alan Watt og jeg er I gang med at tale om STD's (sexuelle overfoerte sygdomme) som eksploderer I antal. Og myndighederne har kendt til det I aarevis, det er en del a konsekvenserne, aarsag og effekt, er det ikke ? Men som jeg siger, mange flere faar det, antallet eksploderer I oejeblikket I de vestlige lande o.s.v

Artiklen siger videre: der er omkring 20 millioner nye tilfelde af STI's I USA hvert aar og omkring et totalt antal paa 110 millioner, siger Centre for Disease Control and Prevention (CDC). .(center for sygdomskontrol)  (Alan's kommentar: Jeg kan godt “lide” navnet de bruger, sygdomskontrol, og det goer de, kontrollerer sygdomme saa meget de nu oensker. Og artiklen siger videre: at nogle faar de fra deres faste partnere de har vaeret sammen med I lang tid, Saa der er utroligt hvad der sker. Saa jeg vedhaefter artiklen nederst paa siden, der beskriver mere om de personlige konsekvenser.)

Artiklen siger videre: Mere en 15000 unge under 16 aar bliver diagnostiseret med sygdomme saa som gonnor'e, chlamydia og herpes paa koensorganerne (A: jeg gaetter paa det er I England)

 Antallet af boern under 16 aar med STI's er naesten fordoblet I de sidste 10 aar – og der er frygt for at situationen er meget vaerre, da mange drenge ikke bliver undersoegt. (A: og selvfoelgelig opfordrer medierne til sex som aldrig foer, det er ikke til at forstaa, men det er jo som sagt hensigten med det hele). Jo flere partnere de unge har jo stoerre er chancen for at de ikke gaar ind I faste parforhold og binder sig for livet. Men igen, de oensker at oedelaegge de sidste rester af familier. Og det var deres hensigt fra starten med de kulturer som blev noeje planlagt.

The Health Protection Agency (sundhedsstyrelsen)  antal af sygdomstilfaelde, offenliggjort af dagbladet The Mirror I England under  Freedom of Information Act (borgernes ret til informtioner) oplyste at 13 boern under 16 aar med STI's steg voldsomt med 93% fra 2474 i 2003 til 4777 I 2011.

De infektioner, der blev fundet var, chlamydia, gonorre, herpes og vorter paa koensorganerne, chancroid, og lymphofranuloma venereum ( A: og der er meget andet som uspecificeret Urethritis o.s.v., Saa der er et utal af sexuelle overfoerte sygdomme f.eks er der over 30 forskellige koensvorter man kan smittes med og saa kommer der vacciner frem, der maaske helbrede 3 af dem (maaske). Der staar ikke at vaccinen vil helbrede sygdommen. Saa selv om de bliver vaccineret vil det vise sig at disse boern vil faa sygdommene alligevel.

 Jeg vil give en link til artikler for dem der oensker at vide mere. Men du kan ikke goere meget ved det, da det nu er de nye normer. Det er her overalt I samfundet. Det er ikke den foerste generation der har levet paa denne maade, saa det er vel undervejs til at blive permanent. Og det socialistiske system trives med det, fordi de kan oprette flere og flere ministerier under regeringerne der tager sig af disse problemer o.s.v. o.s.v.

 Vi ved ogsaa at naar de laver store virksomheder (corporations) er det for at udslette al konkurrence, og det er ogsaa meningen med det. De faar massive aktionaerer til at investerer,  virkelig mange aktionaerer. Saa gaar deres gebyerer op og priserne paa deres service ydelser eller produkter gaar op hele tiden. Lyt f.eks til den artikel om virksomheden Amazon der nu goer saadan:

 

Vrede da Amazon introducerer straffe gebyrer for tredje-parts handlende, der indbringer millioner til online giganten

  dailymail.co.uk / Peter Campbell / 29 March 2013

 

Smaa handlende, der saelger deres produkter gennem Amazon maa imoedese gebyrer, der vil vaere oedelaeggende for deres forretning med Amazon.

Handlende der saelger ting som elektronisk tilbehoer, bil reservedele, daek gennem Amazon vil see gebyerer stige med op til 15% I nogle tilfaelde.

Saelgerne der bruger verdens stoerste online detailhanler og kollektivt bidrager med a genererer kaempemaessige million indtjening til Amazon, har reageret med overraskelse over stigningen I gebyrerne. ( Alan: der er ingenting de kan goere for at aendre det, da det er et monopol. Undtagen hvis en eller anden starten en tilsvarende  konkurrende virksomhed op, men som I sidste ende vil ende op som Amazon. Det er det der sker hele tiden, er det ikke ?).

 Jeg vil saette en link op til en artikel om dette emne, nederst paa siden. Jeg ved at de ny love I USA med hensyn til internet handel vil komme til a skade millioner af folk og de er ganske bevidste om dette. (de oensker at bevare deres monopol) Og de proever paa alle maader at udslette smaa virksomheder, der kan blive truende for deres monopoler. Jeg kan huske at den engelske premierminister Thatcher tilbage I 1980' erne udtalte, at smaa virksomheder var en ting fra fortiden. Fremtiden ville kun bestaa af store multinationale virksomheder. Og de goer det mere og mere kostbart og besvaerligt at drive smaa virksomheder med alle de skattepapirer og andre skemaer der skal udfyldes hver dag. Folk kan bruge en halv dag paa papirarbejde, hvis de har en mindre virksomhed. Politikerne paastaar hele tiden at de foraenkler systemet, men det modsatte sker og de er bevidst. De er ikke dumme, de ved hvad de goer.

Og her er en artikel mere fra  www.examiner.com

 

Militaer officer udtaler: Obama's DHS (Department of Homeland Security,ministeriet for intern sikkerhed) har intentioner om at draebe “dig og mig”

 Examiner.com / March 23, 2013 / Dave Gibson

 

 I torsdag udtalte den nu pensionerede militaere officer Terry M. Hestilow, der har 30 aars tjeneste bag med kamp erfaring I baade Vietnam og Afghanistan udstedte en meget alvorlig advarsel til alle Amerikanere. (Alan kommenterer: Det Terry M. Hestilow oensker er at faa alle data om den amerikanske regerings intentioner. Er de I gang med at forberede en krig I selve USA me alle........)

3000 ny panserede koeretoejer (A: de har indkoebt) (MRAPs) og 1,6 billioner runder af ammunition. (Alan: det er oppe paa 2 billioner runder af ammuniton nu. Og alle deres andre nye vaaben o.s.v) med tilhoerende vaaben.  (Alan: Terry M. Hestilow says) hvem er det de oensker at draebe internt I USA. Ganske enkelt. Dig og mig !!!

Enhver der staar I vejen for at de gennemfoerer en Marxistisk regering I USA.

Og om du tro paa det eller ej, saa er USA I dag regeret efter det Maxistiske system. Det betyder ikke noget hvad de kalder sig selv.

And it’s true enough, you’re under a Marxist system now, whether you know it or not. It doesn’t matter what they call themselves, you have to go by the MOs of what they use to decide what they actually are. And it’s a form of Marxism. But that’s what the capitalists at the top want. 

 Som jeg siger, dette nye system, the new world order bestaar af en elite – og jeg har sagt det I mange, mange aar, siden jeg startede med at komme paa radio RBN Repubil Broadcasting Network. Eliten I toppen er alle facister, teknisk set. Mellem eliten selv og folket har de formaaet at opbygge massive beurokratier, mange lag af regeringer, der styrer befolkningerne fra foedsel til doed, og det er saadan kommunismen fungerer. De arbejder sammen I toppen og derfor fungerer det.

Saa jeg vil saetten en link nederst paa siden med udtalelserne fra Terry M Hestilow, saa kan I informere jer mere om det han taler om.

I gaar talte jeg om at der sker saa meget for tiden... Jeg vil have jer til at forstaa, at vi er dem der ved mindst om hvad der egentlig foregaar. Det er derfor alle nyhedsmedier er standardiseret gennem Reuters (nyhedsbureau) saaledes at alle medier taler om det samme. Det vi faar at vide gennem nyhedsmedierne er kun hvad der bliver godkendt til at blive givet videre til befolkningen. De bedrager os og haaner os og slaar ned paa folk der siger hvad de taenker og udtaler sig om andet end det pressen leverer. For nogle aar siden havde vi massevis af fugle (staere) der faldt doede ned fra himlen. Det viser sig at vaere Food and Drug Administration and Agricultural Department of the USA, (foedevarestyrelsen og landbrugsministeriet) der draeber ved lov millioner af fugle hvert aar, da den store farme og froe virksomhed Monsanto pastaar at froene paa deres marker bliver stjaalet af fuglene. Saa de har besluttet at draebe alle fuglene.

Selv her oppe I Canada hvor jeg bor har jeg bemaerket over nogle aar at der har vaeret et massivt fald I fuglebestanden. Du kan gaa gennem skoven, hvilket jeg gjorde sidste aar, og du hoere ikke en eneste fugl kvidre som for aar tilbage, det staar meget daarligt til. Saa finder du pludselig ud af at de har draebt fuglene gennem adskillige aar. Jeg naevnte denne artikel I gaar ogsaa, den siger :

 

Naar himlen regner ned med staere

www.niagara-gazette.com   March 12, 2013 / Bob Confer

 

Niagara Gazette --- haendelser med doede fugle der falder ned fra himlen ser ud til at ske igen og igen I loebet af vinteren I de nordoestlige, blev landboere, der bor et par kilometer fra store maelke producerende gaarde udsat for maerkelige, skraemmende haendelsr, hvor staere I dusinvis faldt doede ned fra himlen. En journalist, der bor I omraadet samlede  120 doede staere op paa sin graesplaene.

Ved foerste oejesyn ville nogle tro at en doedelig smitsom sygdom havde indtaget staerene. Andre ville tro at det var et tegn fra en vred gud, der en gang I en livstid skabte en snestorm I det nordostlige og meteorer der eksploderer over Rusland.

Staerenes doed var ikke foraarsaget af nogen af naevnte aarsager naevnt ovenfor.

 

Den egentlige aarsag til staerenes doed var forgiftning med et kemisk stof kendt som “starlicide” som produceres af Purina (Alan comments: I ved den virksomhed der laver hunde- og kattemad. Purina hundemad. Det er dem der laver denne kemiske gift “Starlite” Nogen vil syntes det er underligt, da virksomhenden Purina har at goere med dyrenes sundhed) Det er det mest effektive middel til at kontrollere fuglebestanden paa, maaske den eneste. Efter fugle at fugle har indtaget denne gift “Starlite” gaar der ca. 24 til 36 timer til deres organer holder op med at fungerer. (Alan kommenterer: de falder bogstaveligt ned fra himlen og regeringen ryster paa deres hoveder og siger: der er vel nok underligt, vi ved ikke hvad der sker med fuglene). 

For en normal person vil synet af hundredevis af doede fugle vaere en foruroligende oplevelse, men velkomment for landmaend, piloter/fly og naturelskere, da de alle er beroert af denne invasive fugl. Den blev bragt til nordamerikas kyster I 1890' erne, da fans af William Shakespesre fik den ide at slippe alle fugle der var naevnt I hans skuespil ud I den nordamerikanske natur. Staeren formerede sig voldsomt og der menes at vaere 200 millioner I nordamerika. Det samme skete med den Engelske husspurv)

Men ud over at  draebe den ovenfornaevnte fugl indroemmer US ministry of agriculture (landbrugsministeriet) at de ogsaa draeber andre fugle og alle sangfuglene. Samme metode bliver brugt I England. Der kommer stadig artikler ud, selv I dag, hvor regeringerne udtaler at de alle er forvirrede og ikke forstaar hvorfor saa mange fugle doer. De siger at det maa vaere befolkningen der er aarsag til det, saa de giver skylden paa befolkningen for det de selv goer. Det er egentlig meget simpelt hvad der sker, denne kemiske gift “Starlite” som de bruger siger ikke til fuglene, denne gift er kun for staerene saa vaer venlig ikke at spise her. Selvfoelgelig spiser alle fugle hvad der er omkring dem.

 

Jeg vil saette en link op om dette emne nederst paa siden

Her er en anden artikel..... Det er ikke til at holde trit med alle de loeve der laves idag. Jeg mener, hele ideen med internet var at det skulle vaere frit at udtrykke/udtale sig 

 alle har lige ret o.s.v..  Sden 9/11 hvor World Trade Centrene blev ramt er friheden til at udtale sig blevet indskraenket med lov efter lov og det vil fortsaette indtil du kun kan sige hvad der er politisk korrekt efter deres mening. Og der kommer trusler ud fra forskellige regeringer om hvilke emner o.s.v

Saa her er hvad artiklen siger

Lov om bedrageri og misbrug af/paa  computere 2013

(Alan kommenterer: denne lov er allerede I brug, men de oensker yderligere skaerpelse af loven)

 Ny lov om bedrageri og misbrug af/paa computere  skaerpes og reformeres ikke

Den vaerste lov I teknologien

www.ibtimes.com  Dave Smith / March 28 2013

 

Loven om bedrageri og misbrug af/paa computere blev vedtaget I aar 1984 for at undgaa 'cracking” af store computer systemer ejet af financielle institutioner og regeringer. (Alan: ser I, hver lov de vedtager indeholder en ting, saa I gaber og falder I soevn igen. Men de egentlige intentioner er at udvide lovene, naar foerst de er vedtaget.) Efter 30 aar siden ved tagelsen af denne lov og efterfoelgende aendringer/skaerpelse af loven, betegnes loven blandt mange advokaer og akedemikere at vaere totalt ude af proportion. Det giver regeringen lov til at faengsle enhver internetbruger de oensker, udtaler en tidligere anklager Orin Kerr.

I foelge den nye lov CFFA ville intenet activist Aaron Swartz kunne vaere blevet faelslet I 80 aar I stedet for 20 aar for at distribuere JSTOR dukumenter fra MIT

Tim Wu, der er lov professor paa Columbia Universitet op pioner for neutralitet paa internet omraadet, skrev I New York Times at Den nye lov om bedrageri og misbrug af/paa computere er den mest kriminelle lov jeg nogensinde har hoert om. Den forbyder uautoriset adgang til computere, men hvad menes der egentlig med disse uklare ord/formuleringer. ( Alan kommentar: forstaa at naar lovformuleringer er uklare, betyder det at de kan anklage dig for et eller andet hvis de oensker det, og det er derfor de formulerer lovene uklare).

Loven blev brugt af anklagere til a pine internet aktivist Aaron Swartz til han begik selvmord Jan 11, En juridisk kommite er igang med at udvide lovens befoejelser, som vil blive fremsat I kongressen I midten af april.

Du kan laese om den skaerpede ny lov om bedraeri og misbrug af/paa computer I sin helhed her (Alan: jeg vedhaefter en link forneden paa siden.

 I blandt de mange tilfoejelser til loven udvides mulighederne for at anklage enhver, der blot taler om at begaa kriminellehandlinger, som om handlingen allerede var begaaet. (Alan: saa hvis du snakker med andre om noge, eller du har hoert om de, eller du har kendskab til noget – regnes du for at vaere involveret I handlingen.) Det til foejes ogsaa I loven at computer forbrydelser regnes for lyssky aktivitet, hvilket giver Justitsministeriet ret til at anklage computer kriminelle med endnu flere anklager I retten. Og hvis du findes skyldig, vil du I mange tilfaelde blive idoemt maximun straf.

 

 Artiklen gaar ind I forskellige eksempler paa, hvordan loven om bedrageri og misbrug af/paa computere er blevet brugt. Selv det at lyve om din alder paa en computer, hvis de kommer igennem med det, vil vaere ulovligt. Saa enhver organisation eller app (application) der spoerger om din alder, vil kraeve at du giver din rigtige alder, du kan ikke lyve mere og sige f.eks at du er julemanden og ca. 5000 aar gammel. De oensker virkelig at faa al den lovgivning foert igennem.... Det er I bund og grund for at identificere  og spore alle og enhver. Det er en del af det og igen sikre paa at du ikke har lyssky intentioner. Grunden til at de offentliggoer artikler om det er for at skraemme dig, bare saa du lige ved det.

 

Jeg tror vi alle har set det. Artiklerne, der har at goere med razziaer paa gaarde/landbrug I USA, der har at goere med salg af upastoriseret maelk. Jeg er noedt til at sige det lige ud, det er afskyeligt. Fordi hvis du faar upastoriseret maelk fra gode landbrug, saa faar du alle de D vitaminer o.s.v.der er gode for dig og som gaar tabt naar maelken pastoriseres , og husk folk har drukket upastoriseret maelk I tusindvis af aar, I Englang lige op til omkring 1970' erne, fik boernene maelk I skolerne hver dag, fordi de ikke alle havde raad til maelk hver dag, da mange folk havde mangel paa bl.a C vitamin (og vi taler her om England, der ejer det meste af verden) Folk havde simpen hen ikke raad til ordentlig mad o.s.v.. Manglen paa  vitaminer ser vi komme tilbage igen I dag, da alle vitaminer og proteiner og andet oedelaegges ved pastoriseringen af maelk. Men tro det eller ej, det er meningen med det hele, at goere dig syg og svag. Syge og svage kan ikke goere oproer. Det har alle regeringer altid vist, Spoerg Malthus

Saa nu hvor folk er begyndt at blive opmaerksomme paa at det er sundere at drikke upastoriseret maelk, skaerper regeringen lovene for at forbyde salget. Selv dronningen af England , der selvfoelgelig har sine egne gaarde til at forsyne sig ,drikker upastoriseret maelk, men befolkningen hindres adgang til det.

 Artiklen om Upastoriseret maelk siger:

 

Maelkeproduktion (Dairy UK) klar til at udstede skrappe regler for upastoriseret maelk

 www.foodmanufacture.co.uk

 

De nye retningslinier indeholdt et detaljeret kritisk analyse kontrol punkt (Alan: de elsker udtryk som det) analyse covering dyre helbre, malkning, lagring, deling og blanding, paafyldning og microbiologisk testning. De udtalt at de skrappe regler var udarbejdet sammen med maelkeproducenter og tekniskeeksperter, men naegtede at det var en mere lempelig holdning til raa maelk.

Det skal lige naevnes at det er en af Englands stoerste maelkeprodukt virksomheder (DAIRY UK) en af de storerste lobbyister hos den engelske regering. De oensker at komme af med enhver konkurrence, det er det det hele handler om. En udslettelse af konkurrence, ved at give jer alle sikkerhed. Det samme goer de store producenter I Canada og USA. Alt skal goeres til monopoler, saa den lille landmand/maelkeproducent ikke kan vaere med., det samme med honningproducenter o.sv.. Glem alt om at de foregiver at bekymrer sig om jeres helbred og er til for at hjaelpe jer. Det hele handler om at udslette de smaa producenter og forretninger [Alan ler] oh du godeste.

 

Jeg vil lige vende tilbage til det vi talte om tidligere, sexuelle problelmer og den saakaldte sexuelle revolution. Det var det de kaldte det, den sexuelle revolution. Her er en artikel. Det var en revolution fra toppen og ned, som blev markedsfoert af BBC (British Broadcasting Corporation) o.s.v.

Artiklen siger som foelger …..

2 senior personaler i The Doctor Who serien

brugte deres arbejde til at udnytte  unge drenge sexuelt, der var fans af deres program I 1980 erne.

www.dailymail.co.uk  / Rebecca Evans and Damien Gayle / 24 March 2013

 

Jeg vil vedhaefte en link forneden paa siden, saa I kan laese mere.  Det er over det hele, hvad BBC er indvolveret I. Men igen, det er de mennesker der er plantet der for at aendre vores kultur og holdninger. Du ville ikke forvente at de stoerste perverse mennesker I toppen, men de forholder sig saadan. De voldtog folk og alt mulig andet. Laeg maerke til alt det affald og intetsigende radio og tv de producerer for at degenerer kulturen, de demoraliserende  tv dramaer o.s.v, der vil goere folk lige saa sygelige som producenterne. Jeg vil vende tilbage efter en kort pause.

Alan: Hej folkens.  Jeg har en lytter paa telefonen her. Leif fra Californien hvis han stadig er der Er du der Leif?

Leif:  Hej , tak for at tage mit opkand til dig. I vil gerne sige noget. Jeg lytter meget til en radiovaert der hedder Alex Jones I loebet af ugen og han taler om falske/iscenesatte terroraktionen og advarsler mod saadanne aktioner o.s.v.. Jeg tror ikke vores regering/CIA vil goere det igen. Jeg tror de har fuld kontrol over vores samfund/matrix. Aller er paa en eller anden form for medicin. Alle er bange. Alle ser paa de kontrollede Nyhedsudsendelser og ser video- og biograffilm. Og jeg tror ikke at vores regering/CIA vil arrangere en ny falsk terroraktion, ligesom da de to World Trade Centers ned med fly/spraengstoffer .

 Alan: maaske, men hvis de oppe I toppen mener de er noedt til at arrangere flere terroraktioner for at faa flere lovaendringer paa plads for at styre og kontrollere samfundet, saa vil de goere det. Proev at se omkring dig. Folk affinder sig med al den nye kontrol og andre terrorlove der bliver indfoert. De begyndte med alle lufthavnene med roengten (x-rays), kropsvisitering o.s.v.  Op befolkningen har accepteret alt uden de store problemer. Du ser ogsaa alle de personlige check paa gader og straeder, hvor TSA (Transport og sikkerheds ministeriet I USA) stopper og undersoeger folk de finder mistaenkelige. Saa folk bliver traenet og traenet mere og mere ind I det nye totalitaere system. Det har staaet paa I aarevis nu. De fleste har accepteret og affundet sig med det. Men de store drenge I toppen tager ingen chancer, saa naar de planlaegger store forandringer, hvilket de har, vil der helt sikkert komme yderligere stramninger af sikkerhedscheck og snagen I folks privatliv. Massive stramninger I USA.

Leif: Ja, og for nylig gjorde jeg et forsoeg. Jeg spurgte folk jeg kender om de havde hoert om Google Glass (briller med kamera og mikrofon indbygget) Jeg er sikker paa du har hoert om dem ?  

 Alan:  ja

 Leif: Det er fuldstaendig som de viser I serien Star Trek med The Borgs (en slags slave/robot, der mistet sin egen identitet) Jeg taler lidt om emnet til dem for at se om de er klar over hvor Google Glass passer ind med Star Trek og hvor vi er paa vej hen. De fleste mennesker ved det ikke. Og de fleste mennesker jeg kender, der I 1984  (refererer til filmen Star Trek)  maaske ville vaere partimedlemmer, ikke centrale, indre medlemmer gaar nu alle ind for det. De syntes det er fantatisk.

Alan: oh ja, det de mener og forcerer hele tiden er at teknologi er godt, teknologi er godt, teknologi er godt, det har vaeret  deres mantra I aarevis. Op folk stopper ikke op og spoerger, hvad andet kan denne teknologi goere,  anvendes og bruges til.?  Kan teknologien blive brugt mod mennesker/befolkningerne ? Folk stiller aldrig spoergsmaal til det ! Og alle vidensskabsmagasinerne skubber paa denne udvikling, ligesom heppekor/cheerleaders I en fodboldkamp, der hepper paa alt der sker. Men jeg kan fortaelle dig det er alt sammen til at fordumme folk. Vi ved at folk allerede er blevet dumme, passive og ingen sporgsmaal stiller. Den mad der produceres, GMO food (genetisk modifiseret mad, hvor der er aendret paa planten,dyrs normale gener) er fattig paa naturlige mineraler og vitaminer, sroejtet med giftige sproejtemidler og faerdiglavet mad er fyldt med sundhedsskadelige tilsaetningsstoffer o.s.v.. Ud over det sproejtes vi ogsaa hver eneste dag med forskellige kemikalier. See op og spoerg dig selv hvad de hvide strimer paa himler er. (det er ikke kondenseringsstriber fra flyene, de er meget korte, men de andre striber bliver der og danner hvid dis/taage. Intelligenkvotienten er faldende blant mennesker, sel United Nations har udtalt dette, intelligenskvotienten falder med 3 poing hver 3 til 5 aar. Dette sker ikke bare af sig selv. Saa nu har vi en befolkning der er blevet dumme og ignorerer det der sker. Folk er underernaerede, selv hvis de er overvaegtige. Dette sker fordi maden ikke indeholder de vitaminer og mineraler, den skulle indeholde. Men alt dette sker, fordi det er planlagt til at ske fra toppen.

Leif:  Det kan jeg kun give dig ret I. Det meste af mit liv har jeg vaeret fast paa en vaegt paa omkring 69 kg. Jeg kunne ikke tage paa foer jeg afgiftede min krop og begyndte at spise naeringsrigtig mad, oekologisk du ved.  Siden da har jeg taget 6 kg paa og ser en del sundere ud.

Alan: Ja, det er vigtigt at spise god mad. I England har de lige annonceret, at der er fundet en masse forskellige ting I Kinesiske restauranter, muligvis hunde- og kattemad. Folk ved ikke at de har spist saadanne ting I aarevis. Og hestekoed bliver ogsaa puttet I maden, hvor de kan. (IKEA skandalen f.eks.) Der bruges ogsaa massevis af soya I koedet, de putter det I saa det fylder mere. Men igen, befolkningerne bliver bare ved at affinde sig med alt der sker. Og sovs, folk bliver afhaengige af dem. Folk vender tilbage til Fast Food restauranter igen og igen, fordi der er tilsaetningsstoffer I maden der goer dem afhaengige. Men tror ikke at regeringen/CIA planlaegger at lave et nyt terrorangreb lige nu. Det skulle kun vaere hvis de oensker at forandringerne I vores samfund skal ske hurtigere. Og de tager ingen chancer. Maaske er de noedt til at goere noget paa et tidspunkt, men som det er lige nu gaar folk med til alt de bliver praesenteret for. Den amerikanske dollar er blevet deevalueret I aarevis; den gaar stadig ned I koebekraft. Saa de behoever nok ikke goere noget lige I oejeblikket er jeg sikker paa. Tak for du ringede ind !

 Alan: Jeg og min hund Hamish vil nu sige farvel her fra Ontario, Canada, godnat og maa din Gud og dine Guder vaere med dig.

 

Her er de emner som vi har diskuteret I udsendelsen denne omgang. Klik paa linken og informer dig selv.

  

Bill Cooper Predicted 9/11 on June 28, 2001

Dating Sites for People with Sexually Transmitted Diseases

Sexually Transmitted Diseases

Amazon Raises Internet Sales Prices

Warning to Americans from Retired Army Officer

When the sky rains starlings

Computer Fraud and Abuse Act to Expand Powers

& PDF of Above

Dairy UK to Issue Tough Code for Unpasteurised Milk

More Sexual Exploitation Allegations Concerning BBC

 

Velkommen til  ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL AND FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:

 

Udenfor  AmerikaPayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:

 
mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)

Click  link below for your location (ordering info):
USA        Canada        Europe/Scandinavian        All Other Countries

 

Denne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier