NEDERLANDS

ALAN WATT  Special Talk:

“MASS MIND CONTROL”

(WHY YOUR PARENTS ARE REALLY SCREWED UP)

INCLUDING ALDOUS HUXLEY SPEECH MARCH 20, 1962

 

“Massabeheersing van de geest “

(waarom je ouders echt verknipt zijn)

bevat toespraak Aldous Huxley 20 maart 1962

15 April 2006

*********

Dialogue Copyrighted Alan Watt – April 15, 2006 (Exempting Music and Literary Quotes)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en ALANWATTSENTIENTSENTINEL.EU

 

Hallo, dit is Alan. Ik zou graag wat willen zeggen over hoe onze website ontvangen wordt en hoe informatie sommige mensen beïnvloed heeft, verschillende soorten mensen, op verschillende manieren. En ik denk dat het passend is om een paar opmerkingen over deze specifieke website van mij te maken. Ik heb deze echt niet met de intentie opgezet om mee te gaan in enige mainstream populaire beweging. Ik houd niet echt van populaire bewegingen, aangezien de meeste populaire bewegingen, zoals Plato zei, vanaf de top (naar beneden) aan de mensen gegeven worden om te volgen.

Deze specifieke website is meer een voorbeeld voor mensen, die individuen zijn. Die kunnen zien, dat de koning geen kleren heeft zogezegd, en zij willen deze soort website onderzoeken en zichzelf informeren over wat er in werkelijk in hun leven gebeurt. Wat zich erachter bevindt. De technieken die gebruikt worden om mensen in massa bewegingen te motiveren. Verschillende soorten mind control (beheersing van de geest). We zijn geneigd te denken dat mind control een één op één fenomeen is, van een door spionnen ontvoerd volk enzovoort. Maar in werkelijkheid wordt de eenvoudigste vorm van mind control voortgebracht door overheidsinstituties, door media en propaganda. Het is de oudste techniek die ooit gebruikt is. En waarom zou je het veranderen als het zo goed werkt. ALTIJD.

Als je een miljoen mensen hebt geleerd dat de aarde plat is en je traint hen allemaal om hierin te geloven, dan wordt de norm in die samenleving dat je zegt dat de aarde plat is. Als één persoon zegt, “wacht eens even hier, ik heb door mijn eigen onderzoek bewezen dat het onmogelijk is dat de aarde plat is”, dan zal de rest van de mensen denken dat hij gek is. Dat komt omdat het gemakkelijker is om de meerderheid van de bevolking te beïnvloeden dan het is om een denkend individu met zijn eigen onderzoek te krijgen.

Dus deze website is heel erg goed ontvangen door luisteraars van overal vandaan. Ik ben heel, heel erg druk geweest op individuele basis, met vele personen, heb hen extra informatie geven, zoals boeken, onderzoek dat zij kunnen verrichten om het spoor op te pakken van dit antieke plan; een georganiseerd plan dat helemaal door de geschiedenis heen gevolgd kan worden. Zelfs professoren praten erover in verschillende bewoordingen. Sommige van hen noemden het  “the Manifest Destiny en het is gek dat zij altijd wisten waar we ongeveer heengingen, hoewel zij nogal vaag waren over de technieken die ingezet werden.

De Hindoes hebben misschien een punt als zij zeggen dat het grootste probleem van de mens, werkelijk, zijn eigen intellect is, want wij hebben het vermogen om gewaarwordend en bewust te zijn. De meeste mensen gebruiken dat niet echt. Ze zijn heel gelukkig om gedownload te worden door massamedia en populaire bewegingen, met zijn massa produktie printer machines. Maar zeker waar, precies het feit dat wij vragen stellen, waarom?, dat geeft ons het probleem en we proberen er doorheen te komen en de oplossing voor het probleem te vinden. We kijken door een “glass darkly”, zoals ze zeggen, en dat is in geen enkel tijdperk anders geweest. Het verschil is misschien, dat degenen aan de top toegang hebben tot archieven van informatie, die verschillen van de openbare bibliotheken.

Archieven zitten vol met technieken van control, die duizenden jaren lang gebruikt worden.

Informatie wordt nooit vernietigd. Het wordt simpelweg verplaatst naar andere hoofdkwartieren en daarna worden de oude bibliotheken verbrand. Meesterdictators en tirannen vernietigen geen informatie. Zij stelen het en verbergen het voor zichzelf, want kennis is macht.

En als je macht over mensen wilt houden, deel je het niet met hen. Je geeft hen de valse sporen, EINDELOZE sporen, en jawel, de mensen nemen de papieren sporen en gaan eeuwig rond in cirkels. Zo doe je het. Je steelt kennis en verbergt het. En op die manier wordt alle kennis in openbare biblitoheken uitgegeven. Je kunt door vele honderden en honderden boeken gaan, droge saaie boeken, geschreven door ex-bureaucraten en ex-politici en ex-bankiers enzovoort, en een paragraaf in ieder boek vinden dat het lichtknopje aandoet. Al het andere in het boek kun je weggooien en die mensen weten dit. Dit is een techniek van het uitstrooien van kennis. Het is opzettelijk. Je zult nooit een enkel boek krijgen met al de antwoorden erin bevat en dat is ook opzettelijk.

Nu, de weinige mensen die geklaagd hebben, klagen niet over de kennis die ik naar buiten breng. Wat ze werkelijk zeggen door hun klachten, door de vorm die hun klachten hebben, is dat ik niet praat over de vreemdelingen uit de ruimte (“space aliens”) of het heb over reptielen. Of ze zullen zeggen dat ik niet over de New Age praat. Hun favoriete verslaving kun je zeggen. En ik bespreek deze dingen als zij werkelijk luisteren en door al het gratis materiaal gaan dat ik voor hen heb uitgebracht om naar te luisteren, als zij het geduld hebben. De meeste New Agers willen onmiddellijke voldoening en zij springen simpelweg van de ene leraar naar de andere en zij betalen hun geld en zij klagen nooit. Ze zeggen nooit dat ze beetgenomen zijn. Ze verslinden wat hen gegeven wordt en begrijpen het in het algemeen toch niet. En dan gaan zij naar de volgende hulp en dat heet winkelen voor religie. En ik ben er zeker van dat er duizenden websites zijn waar ze kunnen winkelen.

In de Kabbala natuurlijk, praten zij over ensof, het oneindige, en dat heb je voor de New Age shoppers. Het is mooi als hobby als er niets anders is om jezelf mee bezig te houden, maar terwijl ze winkelen in de New Age als antwoord op hun spirituele crisis, kunnen ze zich niet realiseren, dat dit de wereld is waar geest en materie elkaar ontmoeten. En wat er in de wereld van de materie gebeurt is - aangezien je als jij wakker wordt iedere dag, vermoedelijk, behalve voor de reptielen natuurlijk -wat je in de wereld van de materie doet, belangrijk.

De truc die in antieke beschavingen gebruikt werd, was om het publiek te overtuigen dat helemaal niets echt was. En als je hen daar eenmaal van overtuigd hebt, heb je hen gedomineerd, want wat je hen ook aandoet maakt niet uit want NIETS IS ECHT. En dat is het gebruikelijke spel van psychologische oorlogsvoering, dat wordt uitgebracht door bepaalde individuen, zelfs vandaag. Door de macht uit naam van de GROTE JONGENS.

Het is heel gemakkelijk om omvangrijke beschavingen en bevolkingen te beheersen. Wanneer je hen ook iets aandoet, het maakt niet uit, want niets is echt. Het is allemaal illusie. Een illusie per definitie is werkelijk -het is geen hallucinatie. Een hallucinatie is helemaal niet echt. Dat is wat het betekent – Een illusie is een vervorming van de werkelijkheid. Dus je zou heel duidelijk moeten zijn over de termen die gebruikt worden. En mensen aan wie wordt onderwezen, dat dit niet echt gebeurt en dat al de nare dingen die gebeuren niet echt zijn, kunnen zich terugtrekken in hun ensof en eeuwig doorgaan, of tenminste zo lang als degenen die het fysieke beheersen het zullen toestaan, want daar komt het op neer.

Ik ben nooit gestopt me te verbazen over de mensen die altijd vragen stellen over het leven na de dood, terwijl zij in dit leven leven. Zij kunnen niet eens omgaan met dit leven, en zoals Socrates zegt, zijn ze niet tevreden over het instellen van wetten voor de fysieke wereld. Hier geven zij ook wetten voor de geestelijke wereld. Dat is de dwaasheid van de mens. En dus gaan zij door en door in hun jacht, eindeloos. Terwijl ze monsters toestaan de toekomst te formuleren voor een paar zeer rijke elite families, die deze kennis hebben en honderden, zoniet duizenden denktanks hebben die voor hen werken.

Terwijl zij het geld tevoorschijn toveren en ons allemaal overtuigen dat zij werkelijk het recht hebben om te heersen en dit systeem van geld te runnen. Zij hebben het allemaal aan elkaar gebreid, want het is hun systeem, begrijp je. En als geld spreekt, verdwijnt de moraal (“when money talks, morality walks”).

Voor diegenen die eenvoudigweg eindeloos vragen willen stellen over iets dat zij nooit tot hun eigen voldoening kunnen bewijzen, zou ik willen voorstellen, dat zij doorgaan de beweging te volgen, die weer aangewakkerd werd en weer in het leven teruggeroepen werd, van Theosofie, een Organisatie die gerund wordt door Vrijmetselaars, met de goedkeuring (charter) van de Britse Kroon, om de wereld te veranderen voor de wereld die in de twintigste eeuw zou komen. Het heeft gewankeld door de schandalen die later naar buiten kwamen over Madame Blavatsky en de verschillende bedriegerijen die zij had begaan.

Maar het kwam opnieuw tot leven in de jaren ’60 door een grote beweging genoemd POP. Pop betekent VADER natuurlijk, en het werd gevolgd door ROCK en dat is Vrijmetselarij. En deze nieuwe popmuziek kwam uit het niets, dat is het algemene beeld. Maar in werkelijkheid barstte het niet uit zichzelf los. Het werd eenvoudigweg losgelaten op het juiste moment. En in de “New Age”, dat opnieuw de naam is van het tijdschrift van de Scottish Rite of Freemasonry, profeteerden ze in de jaren ’50 in hun tijdschrift dat zij dit zouden doen. De Beatles kwamen uit en de Beatles natuurlijk kwamen naar buiten met wat er zou aan het publiek gegeven zou gaan worden. En wat aan het publiek gegeven ging worden was een diffusie van de geest. Een diffusie van het redenerend vermogen,dat met succes gebruikt was in India, duizenden jaren lang. Een fundamentele vorm van theosofie vermengd met Christendom en andere religies. Dit wordt bevat in het volgende lied:

 

 “Mystery Tour”- the Beatles

Roll up, roll up for the mystery tour
Roll up, roll up for the mystery tour
Roll up (And that's an invitation), roll up for the mystery tour
Roll up (To make a reservation), roll up for the mystery tour
The magical mystery tour is waiting to take you away
Waiting to take you away

 

“Mysterie Tocht”-de Beatles

Kom, kom tevoorschijn voor de mysterietocht
Kom, kom tevoorschijn voor de mysterietocht
Kom (en dat is een uitnodiging), kom voor de dag voor de mysterietocht
Kom (om een reservering te maken), kom voor de dag voor de mysterietocht
De magische mysterietocht wacht om jou mee te nemen
Wacht om je mee te nemen

 

 

Alan: In de jaren ’60 barstten liedjes overal in landen los, vooral in Europa, zoals het lied “New World in the Morning” van Roger Whittaker. En dat was een heel typische New Age boodschap. Zij vertellen je altijd dat er iets prachtigs gaat gebeuren. Dit is dezelfde zinsnede die gebruikt werd in de films “2001”en “2010” van Arthur C. Clarke, waarin de man het godendom bereikt . Daar gaat het werkelijk over. Als je Hoog Vrijmetselarij begrijpt, heeft het helemaal niets te maken met de ruimte. Feitelijk vertellen ze mensen dat er iets geweldigs gaat gebeuren en dit wordt verbonden aan het Waterman Tijdperk , dat werkelijk niets te maken heeft, opnieuw, met het populaire New Age geloof, gewoon omdat zij nooit hun huiswerk hebben gedaan naar waar Waterman (Aquarius) voor staat, of de occulte betekenis. Zij volgen de standaardboeken van de boekwinkels. Zij verorberen ze zoals geiten gras eten in het veld, pol voor pol. Zij vragen nooit “hoe komen al deze boeken die door hen geconsumeerd worden, zomaar op de planken?”. Zij hebben nooit enig huiswerk gedaan begrijp je, zij zijn de consumenten van religie.

De Illuminati, tenminste de tak die zijn hoofd opstak in de geschiedenis tijdens de tijd van Weishaupt - en dat was slechts een tak van wat reeds een Europees wijd en Amerikaans wijd genootschap was, en zij waren al honderden en honderden jaren bezig, onder verschillende termen en namen enzovoort - Maar onder de leiding van Weishaupt stichtten zij wat ze noemden lees verenigingen door heel Europa. Het doel van de lees verenigingen was het vormen van discussiegroepen, onder de schijn van het helpen van de werkende mensen om te lezen. En als je de leesgroepen had, werd daarna het materiaal heel belangrijk, dat aan jou gegeven werd om te lezen. Daarna ben je gedachten en conclusies aan het standaardiseren. En je creëert een beweging in een bepaalde richting.

Uit die lees verenigingen ontstonden de uitgevershuizen. En als je de laatste twee tot driehonderd jaar teruggaat, tot aan de huidige tijd en gewoon kijkt naar hoeveel van de reguliere uitgevershuizen een kleine lantaarn als hun logo hebben. De verlichten, begrijp je, zijn degenen die deze leesverenigingen opstartten. Want omdat het menselijk wezen een soort computer is, kan hij alleen napraten waarmee hij gedownload is, en je trekt de conclusies, die de programmeur, degene die het materiaal uitgeeft weet dat je ze moet trekken.

JE VORMT DE GEEST. Vrijmetselarij vormt de samenleving. Het vormt de geest. Het beeldhouwt het fundamenteel in een richting en dat is de hele methode van het beheersen van het publiek. Je standaardiseert dingen door middel van de mainstream. Mainstream komt van de underground stroom, zoals zij dit in omloop gebrachte onderwijs, dit gedachteproces, deze ondergrondse beweging van het Rozenkruisense Tijdperk van de zestiende eeuw voorwaarts noemen, de ondergrondse stroom. Dus zij maken de vorm en de inhoud van jouw gedachten en door jou in te perken of je langs bepaalde denklijnen te sturen, met beperkte toegang tot kennis, moet jij tot de conclusies komen waarvan zij weten dat je ertoe moet komen.

Een computer programmeur doet hetzelfde. Een goede programmeur, die een computer en het programma, de taal waarop het draait, ontwerpt, zal een conclusie kennen, door in de taal de informatie te stoppen, die de computer moet bereiken, over ieder bepaald onderwerp. Mensen werken precies hetzelfde.

Wel, zij kwamen naar buiten met de opnieuw tot leven gebrachte New Age. De mensen erachter springen in reïncarnatie, wat een natuurlijk fenomeen is om te doen. Het is zo oud. Het is een geweldig idee, dat je terug kunt blijven komen en je slechte daden kunt wegwerken en misschien ontwikkelt, begrijp je. En natuurlijk, evolutie bevindt zich in het hart van de zeer HOGE OCCULTE VRIJMETSELARIJ. Alleen in de zeer hoge niveaus hebben zij een compleet geloof van fysieke regeneratie door middel van kruislings voortplanten (interbreeding) om de perfecte geest te krijgen, die het lichaam bewoont.

Terwijl gewone mensen hun partners in het wilde weg kiezen. Daarom heten zij commoners (onvertaald). Het zijn geen gearrangeerde huwelijken. Zij belanden in wat zij  een lukraak type nageslacht noemen. Af en toe heb je iemand die redelijk intelligent is, misschien zelfs een genie, maar in het algemeen zijn het de lagere typen, die zij commoners noemen. Terwijl degenen van de elite, inclusief de wetenschappelijke groepen, door de geschiedenis heen doorgegaan zijn hun eigen nageslacht te verwekken om wetenschappers te worden.

Je zult hetzelfde zien in de gemeenschappen van acteurs, waar voor generaties lang de acteurs die een generatie ziet, gewoon de zonen en dochters zijn van de vorige generaties acteurs. En dat is standaard in de meeste cultuur creatie, die onderdeel is van het beheersings mechanisme van de samenleving.

Dus in de jaren ’60 kwam de New Age uit. Gewoon ineens. Boeken overal op de planken. Lucid, je weet LSD. Als je het uitspreekt: LUCID. Het werd gewoon met tassen vol over de muren van universiteiten gegooid, overal in Europa, met name vanuit grote limousines. En pas jaren later bleek, dat de voornaamste groepen (societies), die het spul over de muren gooiden, overheidsgroepen, MI5, MI6 waren. En daarna natuurlijk, heel veel later, kwamen er boeken uit die ons vertelden, dat Victor Rothschild, -de enige uitzondering in de bankfamilie, uiteindelijk werd hij toch een bankier, maar hij was een wetenschapper- met LSD experimenteerde op verschillende MI5 agenten, op Porton Down Warfare Facilities in Engeland. En dat kun je vinden in het boek van Peter Wright, “Spy Catcher”.

Dus de grote ondernemingen, de grote drugsondernemingen, zaten achter de eerste produktie van LSD om de trip te krijgen, de “dag tripper” begrijp je. Het is het lied van de Beatles “The Day Tripper”.Je houdt het trippen gaande. Een trip is een beweging, die beraamd is om een persoon te laten struikelen. Je struikelt en dat is wat het was. Je breekt de stappen van mensen die in een richting gaan. Je laat ze struikelen. En je komt terecht waar je kunt. Zij zouden trippen.

Deze groepen die de drugs overal uitdeelden, hadden ook hun frontmannen die de propaganda moesten maken voor de wonderen van LSD. En de gecontroleerde BBC van Engeland was hiervan de speerpunt, aangezien zij het enige station in Engeland in die tijd waren. Plotseling hadden zij al deze tienerprogramma’s en rockmuziek en popmuziek, zoals zij het daar noemden. En zij hadden deze oudere mannen die de dj’s waren en zich gedroegen als kinderen, met heel veel go-go dansers om er zeker van te zijn dat de mannen er naar keken, natuurlijk. En dan interviewden ze een toevallige, veronderstelde ster die in een stoel hing ergens, of die probeerde in de stoel te blijven zitten en wat vreemde antwoorden mompelde op directe vragen, want in het algemeen waren zij stoned. En dan keken zij naar de camera en lachten allemaal, giechelend van zijn we niet ondeugend?”. En dat hielp natuurlijk om al de tieners die hier naar keken het idee te geven van “mijn god, dit is goed spul want deze mannen keuren het goed”. En dat was de manier waarop ze het hele gebeuren op gang brachten. En dat was bedoeld om het oude systeem te vernietigen.

Het oude systeem was doorgegaan tot aan de Tweede Wereldoorlog. Je weet, God, Koning, Land, dat soort dingen. En het had zijn doel gediend. Nu was het tijd om de New Age binnen te brengen. Hoge Vrijmetselarij, niet het materiaal van de bodem, maar Hoge Vrijmetselarij. Vrijmetselaars vormen, zij vormen dingen, zij vormen, zij geven de samenleving vorm. Dat betekent dat al de controlemechanismen over de samenleving hervormd worden, opnieuw vormgegeven als een gebouw, een nieuwe kathedraal. En als je eenmaal de nieuwe kathedraal gebouwd hebt, ontmantel je de oude. Het heeft zijn doel gediend.

De New Age zag enorme veranderingen. Promiscuïteit werd door en door gepusht. Zij werkten fervent, sinds de jaren ’20, om pil uit te brengen, en natuurlijk penicilline om het hoofd te bieden aan de geslachtsziekten, die uitbraken. En abortus deed zijn intrede. Dus promiscuïteit werd gebruikt om de familie eenheid te vernietigen. Om de mogelijkheid van een lange termijn huwelijk te vernietigen. Iedereen die in die dagen opgroeide heeft een groot nummer op zijn hoofd gekregen. En je kunt de uitval vandaag zien, want de samenleving is op het gebied van relaties vrijwel volledig disfunctioneel. Niemand is eraan ontsnapt. Niemand.

Dus voor diegenen die niet horen wat ze willen horen, wat de lofzang is van de New Age, en verklaringen van de mysteries, ik doe geen moeite om je te onderwijzen, want je hebt het geduld niet om te leren. Zij kunnen zoveel boeken verorberen als zij willen. Er wordt ieder jaar een eindeloze hoeveelheid uitgebracht, iedere maand eigenlijk. Het is big business. En net als iemand met een bodemloze maag, hun honger is oneindig, want er is geen voldoening in wat zij consumeren en aan iemand die ongeduldig is, kan niets onderwezen worden.

Ik zou hen adviseren om te doen wat de Beatles zeiden wat je moest doen, om je aan te sluiten bij de tocht (tour), want dat was het begin van de magische mysterie tour. Dat was de betekenis van de magische mysterie tour. Dus aan al diegenen aan boord van de magische mysterie tour, consumeer zoveel je wilt, wat je ook wil en luister naar het lied van de Beatles die daar neergezet werden om het te promoten. Deze magische mysterie tour is vele keren en steeds opnieuw uitgeprobeerd. Het werd uitgeprobeerd in de jaren ’20 en ’30, tijdens de Grote Depressie.

Het woord GREAT, als het tussen een persoon’s naam staat of voor de naam van een persoon of een oorlog, of een depressie, is een vrijmetselaars term. Zij houden van de Grote –de Alexander de Grote, begrijp je. De kleine speldeprikjes van licht, die de geschiedenis vormen door de duisternis van de tijd.

Je kunt het verband zien tussen de drugcultuur die naar buiten gegooid werd in de Grote Depressie, en de drankverboden om de jeugd in de drankflessen te krijgen. De “underground drankflessen”, waar het spannend is en ondeugend, begrijp je. En werkelijk, na de Grote Depressie hieven zij het drankverbod op. Zij hadden veel meer drinkers dan daarvoor, want zij maakten het populair om deze kleine duikvluchten te maken. En waar je de jazz hoorde en de minirokken die zij in de jaren ’20 uitgeprobeerd hebben, en de Charleston dans enzovoort. Dat was allemaal onderdeel van de introductie van een systeem dat faalde, omdat zij geen systeem klaar hadden staan, dat zorgdroeg voor de nasleep, de uitval van teveel kinderen, ongewenste zwangerschappen, geslachtsziekten. En natuurlijk zelfs, de rehabilitatie klinieken voor al de drugsverslaafden en alcoholisten.

Dus gingen zij terug naar de tekentafel en werkten jarenlang gestaag om de pil te krijgen. En met de pil introduceerden zij op hetzelfde moment de drugcultuur, die opnieuw tot leven kwam. Daarom wordt de religie aan de top die alle religies runt, de eeuwige religie (“perennial religion”) genoemd. Het blijft tevoorschijn komen door de tijden heen, het is dezelfde.

In de jaren ’60 bijvoorbeeld, kun je vinden dat zij met Timothy Leary naar buiten kwamen, die altijd een witte jas droeg om te laten zien dat hij een wetenschapper was. En hij gaf optredens en schreef boeken over de wonderen van drugs en hoe zij de geest verruimden. En dit door de strotten van de jongeren geduwd, die het gretig opnamen, begrijp je. Hij is een oudere man, een wetenschapper zonder twijfel, die jou vertelt dat drugs geweldig voor je zijn. Zij verruimen je geest en doen geweldige dingen voor je. Ze geven je geweldige ervaringen.

Hij was niet de enige die zij daar neergezet hebben. Het is ook interessant om zijn naam in de codering van vrijmetselarij te zien, want Tim is TIJD, begrijp je en je hebt ook Leary: in Engeland was de Leary de man die ’s nachts rondging met de gaslamp en die de straat verlichtte in de negentiende eeuw. Dus hier is nog een kleine referentie aan de Illuminati. Een kleine hoge vrijmetselarij grap en hij was een van de velen die daar neergezet zijn om dat te promoten.

Aldous Huxley was er nog een, lang, lang hiervoor, in een lange lijn van hoge, hoge vrijmetselarij, die teruggaat tot zijn voorvader Thomas Huxley, die een vriend was van Charles Darwin. Darwin’s theorie was in wezen niets meer dan de esoterische versie van de religie van Hoog Vrijmetselarij, uitgebracht onder de schijn van een wetenschappelijke theorie. Want in de hoge, hoge religie ontwikkelt evolutie soorten tot aan de mens. En de volgende stap van de mens is allemaal onderdeel van de innerlijke geheime religie die hier altijd geweest is.

Door de geschiedenis heen, sinds Babylon, hebben we de tekenen en symptomen gezien van deze ziekte, die de samenleving beheerst en het slechtste in de mensheid naar buiten brengt, aangezien het de hele mensheid beheerst. De manier van werken is altijd hetzelfde. Je hebt een groep die het bankwezen en het geld runt, dat is essentieel voor dit systeem. Het steunt allemaal op geld. Iedereen werkt voor geld, niet voor voedsel. Het is geld, dat het hele systeem runt.

Zij hebben de grootste steden. Waarheen zij ook gaan, de grootste steden heersen over de rijken, zoals het wereldrijk en de Empire State. De financiële hoofdsteden van de wereld, waar de rijkste mensen leven, te midden van de ergste armoede om hen heen. Dat is deel van hun manier van werken.

Massa prostitutie.  De onwettige en de wettige worden door hun geleid. Het legale systeem boven, het illegale beneden. “Zo boven, zo beneden” (“as above, so below”). Zij beheersen beide kanten van alles. Zij houden de mensen in toom door het gebruiken van een vorm van politiemacht. In oude tijden was dat het leger. Zij noemen het nu politie. En dit houdt de mensen, het publiek, onder al de regels van de wet. Zij worden vanaf de top opgelegd, onder de schijn van het vechten tegen misdaad en natuurlijk, de Grote Jongens leiden de beide kanten ervan.

De MAFIA is maar één tak van Vrijmetselarij. En je komt erachter dat de man, die Albert Pike aanwees als zijn opvolger, Guiseppe Mazzini was. MAZZINI is gewoon een Italiaanse naam voor MASON. En hij autoriseerde en gaf de goedkeuring aan de maffia om op te starten. Dus zij zijn allemaal onderling verbonden. Zo boven, zo beneden. Legaal en illegaal zijn één. Ze zijn deel van hetzelfde systeem.

Dus prostitutie, drugs, gokken. Zij hadden ook de legale drugindustrie van farmacologie. Zij leiden die kant ook. De illegale drugs die de mensen high houdt, wordt door hen geleid. Dezelfde wijze van werken zoals ik zeg. Ook dezelfde symbolen.

En ook, waar ze heen gaan brengen zij ook een mysterie religie, die verkocht wordt door middel van symbolen en talismans en magische geschriften enzovoort. Waar ze ook heen gaan. Om de mensen om hen heen te intrigeren. Die daarna groepen vormen, of sekten en die belanden in het dienen van een doel dat zij niet echt begrijpen. Maar voor de meeste mensen is het niet echt noodzakelijk dat zij het begrijpen. Zij willen gewoon geloven dat zij betrokken zijn in een groot mysterieus doel.

Teruggaand naar Aldous Huxley, hij gaf een toespraak op de Universiteit van Berkeley over de wonderen van drugs en de elektronische beheersing van het brein door middel van mogelijke implantaten of bedrading in het brein. Alles, dat de ongelooflijke eenzaamheid en angst die iedereen voelt, zoals hij zei, zou wegnemen, deze afzondering. En dit gaat weer terug naar de Vrijmetselaars doctrine van eenheid.

Zij leren jou dat we allemaal één zijn. Aan de top geloven zij dat zelf niet. Dat zij jou daar beneden vertellen dat we allemaal één zijn, zorgt ervoor dat we ons gedragen als een school vissen, begrijp je. Een school van vissen die allemaal op hetzelfde tijdstip bewegen, in dezelfde richting. In zekere zin zijn zij één. Dat heeft niets te maken met menselijke wezens. Maar zij zullen ons allemaal in dezelfde richting moeten hebben om het gemakkelijk te maken om ons te beheersen.

Dus Huxley, die werkte in het Tavistock Instituut en werkte voor de propagandisten voor de Nieuwe Wereld Orde, om de geestverruimende drugs te promoten, was daar neergezet om rond te gaan en tieners aan te moedigen om de drug uit te proberen. En hij sprak op Ivy League Universiteiten. En hij praat daar wat eerlijker over het werkelijke doel van zijn missie, want op Berkeley luisterden de faculteiten naar hem. De studenten waren degenen, die deel zouden zijn van de toekomstige leidende bureaucratieën (“controlling bureaucracies”). Dus zij waren veel, veel eerlijker over de werkelijke missie in toespraken zoals de toespraak, die hij gaf op de Universiteit van Berkeley.

Huxley zelf, moet niet vergeten worden, stierf in de armen van zijn vrouw, nadat hij een overdosis van mescaline en LSD genomen had. Dus of hij Lucy in de hemel zag met diamanten, of de grote god van Amerika, wie weet. Maar het deed hem aan het eind niet veel goeds. De droevige tragedie van dit alles is dat er zoveel mensen doodgegaan zijn aan de promotie van drugs door een occulte groep aan de top. Een zeer rijke occulte groep, die alle kanten van iedere oorlog financieren, die weten wie als overwinnaar gekozen is voordat de oorlog zelfs begonnen is. Er is altijd een plan in de richting van een groter imperium: een wereld imperium.

Diegenen die in de oorlogen vechten begrijpen dat nooit. Zij worden in de emotie gevangen en zodra er één kant is, die enkele kameraden in de oorlog verliest, wordt het hele land wakker. Want zij rekenen op het tribale instinct om het over te nemen.

Maar Professor Anthony Sutton heeft hiernaar ongelooflijk onderzoek gedaan. Hij vond de bronnen. Hij detailleerde de bronnen, die Hitler financierden. En hij bracht ook Wall Street en de Bolsjewistische revolutie naar buiten om te laten zien dat dezelfde grote jongens, grote bedrijven en mensen achter de bedrijven, het Bolsjewistische, of Sovjet Systeem financierden.

En Duitsland zou nooit onder het Nazisme opgerezen zijn zonder deze hulp. Het zou geen reden gehad hebben om te verrijzen zoals het deed. En iedereen wist, dat Duitland na de Eerste Wereldoorlog twee wegen had om uit de problemen te komen, want het betaalde al zijn geld aan reparaties. De mensen leden hongersnood. Of het zou zich eruit vechten, of dat het zou sterven, met de dood van miljoenen mensen tot gevolg. Zij wisten dit, toen zij het Verdrag van Versaille, in de Eerste Wereldoorlog, tekenden. Iedereen wist het.

In  Duitsland had het Communisme sinds 1917 actie gevoerd voor een revolutie. Zonder Communisme of Bolsjewisme zou Duitsland nooit de opkomst van deze Hegeliaanse oppositie, de Nazi Partij gezien hebben. En beide kanten werden volledig gefinancierd door dezelfde bedrijven in het Westen, die nog steeds in het Westen de zaken runnen.

Huxley en anderen spreken nooit over de schaduwzijde van drugs. Om nieuwe bekeerlingen te krijgen, vertel je hen niet over de bijeffecten. Wat het met je doet, of over de eindeloze aantallen mensen die in de jaren ’60 en ’70 eindigden in psychiatrische inrichtingen. En nog steeds eindigen, waarbij zij nu geclassificeerd worden als door drugs geïnduceerde schizofrenen. Hun hersenen zijn zo verbrand (“fried”). En dit is een groot experiment in mindcontrol over de jeugd van het publiek.

En als je onder de invloed van drugs bent -waarvan je denkt dat je het aankunt, natuurlijk, er wordt je geleerd dat je het aankunt. Als we jong zijn hebben we ego’s, en je hebt geen gezond verstand, we zijn daar allemaal geweest - Als je onder invloed bent, neem je geen rationele beslissingen. Niet alleen dat, je merkt ook de grote veranderingen die in de wereld om je heen gebeuren niet op, die jou en iedereen om je heen later zullen beïnvloeden.

Dit zijn de grote bewegingen, de politieke bewegingen. Zij zijn druk bezig met het ondertekenen van wetten en verdragen enzovoort en op die manier houden zij je uit balans. De drugs zijn heel handig voor wat de Hindoes deden, “niets is echt, niets is belangrijk, behalve ikzelf en mijn geest”. En je word werkelijk buiten gevecht gesteld. Je neemt geen deel aan de creatie van het lot voor jezelf, voor anderen. Je bent uitgeschakeld. Je staart naar je navel, of telt je tenen, steeds opnieuw.

In de jaren ’20, toen zij de drugs en de drank naar buiten brachten, big time (onvertaald), met de minirokken, het dansen en de muziek (zij noemen het jazz) die erbij hoort, hadden zij liedjes die losbarstten om het te promoten. Zoals ze het altijd deden, de glorie van drugs, begrijp je. De Grote Mannen, zoals de Bronfman’s met hun whiskyhandel en de Kennedy’s en vele anderen die hun fortuin gemaakt hadden dankzij het drankverbod, hielden zich ook bezig met het smokkelen van cocaïne, drugs. Om iedereen verslaafd te krijgen begrijp je.

Luke Jordan was waarschijnlijk de eerste die in 1927 naar buiten kwam met “Cocaine Blues” en dat werd opnieuw populair gemaakt. “Hoe ondeugend zijn we”, zoals jongeren willen denken. Probeer deze ondeugende cocaïne. Hij zong erover dat het in je hersenen ronddrijft. Dat werd opnieuw tot leven gebracht met hetzelfde materiaal onder de opgelapte New Age in de jaren ’60. Bob Dylan heeft een versie gedaan van “Cocaine Blues” en anderen ook. Nick Drake.

En natuurlijk hadden we Simon & Garfunkel die naar buiten kwamen met een van de mooiste liedjes die iemand ooit gezongen had en meeneuriede en floot, in de dagen dat het nog gebruikelijk was om te fluiten, en het heet ”Bridge over Troubled Waters”. De meeste mensen reageren op een subliminaal bewust niveau op liedjes. Zij worden gedownload met woorden en ideeën en symbolen, waar zo nooit rationeel of bewust over nadenken, maar het werkt van binnen op hen in. "Bridge Over Troubled Waters" heeft niets te maken met een vrouw of iets van die strekking. Het ging over de naald met heroïne. De “Bridge over Troubled Waters” was een shot heroine in de arm.

Waarom zouden multimiljonair industrieën - wetend dat deze entertainment industrieën zoals Plato ze meer dan 2.300 jaar geleden noemde; deze industrieën in zijn tijd, wist hij, werden voor de creatie en aanpassing van cultuur gebruikt - Waarom zouden multi-nationale, multi-miljoenen industrieën drugs voor de jeugd promoten en waarom zou hen toegestaan worden dit te doen? Waar was de andere kant van het verhaal? De uitval van dit alles?

Degene die opgebrand is, de doden. Mensen sprongen uit gebouwen en dachten dat ze konden vliegen of ze wandelden meren in en verdronken na rock concerten. Er was geen luid protest omdat dat de agenda was. En daarom geeft de top de cultuur. Daarom zie je dat de Beatles geridderd werden. Daarom werden de Rolling Stones geridderd.

Waarom zou je mensen tot ridder slaan die de drugscultuur hebben gepromoot?

Het tijdperk van promiscuïteit met zijn enorme uitval en families, ziekten, abortussen. Waarom zou je de hoge onderscheidingen in een land aan deze mensen geven? Wel, ze kregen deze onderscheidingen,want degenen aan de top van het land wilden dat dat gebeurde. Het was te verwachten. Het was niet spontaan.

Huxley moet zorgvuldig beluisterd worden in de volgende speech die hij gaf op Berkeley, want hij is een mover en shaker (onvertaald), die werkte voor de meest geavanceerde mind control instituties op de planeet. Hij spreekt en geeft weg wat hem toegestaan wordt om weg te geven. Hij zegt de meest ongelooflijke dingen op de meest aardig mogelijke manier. Op een pakkende manier, dus je kunt denken, “mijn god, deze man is echt vriendelijk en menselijk en plezierig”, en zelfs grappen met hem maken. Maar hij vraagt zich af waarom het een probleem is om een nieuwe SOMA drug in de samenleving te introduceren, als het hen immers gelukkig en stil en vredig houdt.

Wat is het probleem om draden in mensen hun hersenen te stoppen om hen plezier te geven? Wat hij nooit aanroert en waar hij zich goed bewust van is, en de vraag die hij daarom niet zal stellen, is “waarom zijn de mensen zo bezorgd en ongelukkig?” Want hij kwam uit de heersende elite, de aristocratische klasse. De man spreekt zelfs met een negentiende eeuws accent van de hogere elite. Wat hij nooit noemt is dat het systeem, dat zij gecreëerd hebben, niet bedoeld is om je vrede te geven. Je beheerst grote hoeveelheden mensen door hen ziek te houden, op hun gemak.

Dus hier is de these weer, de Hegeliaanse dialectiek. De these, de antithese en de synthese. Hier is een probleem. Hier is wat je doet om het probleem op te lossen. Hier is de uitkomst, het vermengen van de twee.

Luister dus zorgvuldig naar zijn woorden en je zult de man waarschijnlijk aardig vinden omdat het zijn taak is om ervoor te zorgen dat je hem aardig vindt. Intussen vertelt hij je de meest verbazingwekkende dingen, die hij en anderen de samenleving willen aandoen.

Hij praat over een wetenschappelijk dictatorschap en noemt de redenen op waarom hij denkt dat het een succes zou moeten worden. Waarin de oude Illuminati deskundigen die alles leiden, jouw leven leiden. En je zult het nooit weten en je zult heel gelukkig zijn omdat je niet langer als een individu kunt denken.

Luister zorgvuldig naar het opkomende gesprek dat nu begint:

 

ALDOUS HUXLEY TOESPRAAK

“The Ultimate Revolution”

(“De Ultieme Revolutie”)

March 20, 1962, Berkeley Language Center

Voorzitter: Aldous Huxley, een beroemd essayist en romanschrijver, die tijdens het voorjaars semester op de universiteit verblijft in zijn hoedanigheid als Ford Onderzoek professor. De heer Huxley is recent teruggekeerd van een conferentie op het Institute for the Study of Democratic Institutions (vertaald: Instituut voor de Studie van Democratische Instituties) in Santa Barbara, waar de discussie zich toespitste op de ontwikkeling van nieuwe technieken waarmee menselijk gedrag beheerst en gestuurd kan worden.

Van oudsher is het mogelijk geweest om individuele vrijheid te onderdrukken, Door middel van de toepassing van fysieke dwang, door middel van de aantrekkingskracht van ideologieën, door de manipulatie van de fysieke en sociale omgeving van de mens, en meer recent door middel van de technieken, de groffere technieken van psychologische conditionering.

De Ultieme Revolutie waarover de heer Huxley vandaag zal spreken, houdt zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken om gedrag te beheersen, die direct op de fysio-psychologische organismen van de mens werken. Het is het vermogen om externe spanning te vervangen door interne dwang.

Zoals degenen van ons, die bekend zijn met het werk van de heer Huxley zullen weten, is dat een onderwerp,waarmee hij zich al een aanzienlijke periode bezighoudt. De heer Huxley zal een presentatie van ongeveer een half uur geven. Dit zal gevolgd worden door enkele korte debatten en vragen van de twee panelleden die links van mij zitten, mevrouw Lilian {gemompel) en de heer John Post. Nu de heer Huxley.

Huxley: Dank U. Als eerste zou ik willen zeggen dat de conferentie in Santa Barbara niet direct te maken had met de beheersing van de geest (“control of the mind”). Dat was een conferentie, waarvan er nu twee zijn geweest, op de Universiteit van California Medical Center in San Franciso. Bij die van dit jaar was ik niet aanwezig en op die van twee jaar geleden was er een aanzienlijke discussie over dit onderwerp. Op Santa Barbara spraken wij over technologie in het algemeen en de effecten die het waarschijnlijk zal hebben op de samenleving, en over de problemen die gerelateerd zijn aan het overbrengen van technologie naar onderontwikkelde landen.

Welnu, met betrekking tot dit probleem van de ultieme revolutie. Dit is zeer goed samengevat door de voorzitter. In het verleden, kunnen we zeggen, waren alle revoluties vooral gericht op het veranderen van de omgeving om het individu te veranderen. Ik bedoel, de politieke revolutie is geweest, de economische revolutie. In de tijd van de reformatie, de religieuze revolutie. Deze richtten zich allemaal, zoals ik zeg, niet direct op de mens maar op zijn omgevingen. Dus door de omgeving te veranderen, verwijder je het effect van de mens.

Vandaag worden we geconfronteerd denk ik met de benadering van wat de ultieme revolutie genoemd mag worden, de laatste revolutie, waar de mens direct op de mind-body (geest-lichaam) van zijn kameraden kan handelen (nog niet goed). Het is onnodig te zeggen dat een of andere vorm van directe actie op menselijke mind-bodies (geest-lichamen) sinds het begin van tijden bestaat. Maar deze is in het algemeen van gewelddadige natuur. De technieken van terrorisme zijn al bekend sinds mensenheugenis. En mensen hebben deze toegepast met meer of minder vernuftigheid, soms met de uiterste wreedheid, soms met een goede hoeveelheid vaardigheden die verkregen zijn door een proces van vallen en opstaan om uit te vinden wat de beste manieren zijn om marteling, opsluiting, beperkingen van diverse soorten te gebruiken.

Maar zoals, ik denk dat het Thomas Hardy was, die vele jaren geleden zei: “je kunt alles doen met bajonetten behalve erop zitten”. Als je welke populatie ook, voor onbepaalde tijd gaat beheersen, heb je een bepaalde mate van instemming nodig. Het is uitermate moeilijk te zien hoe puur terrorisme tot in het oneindige kan functioneren. Het kan voor een redelijk lange tijd functioneren, maar ik denk dat je vroeg of laat een element van overreding moet inbrengen om mensen zo ver te krijgen dat zij instemmen met wat er met hen gebeurt.

Het schijnt mij toe dat de natuur van de ultieme revolutie waarmee wij nu geconfronteerd worden, precies de volgende is:

Dat wij ons in een proces bevinden van het ontwikkelen van een hele serie technieken die de heersende oligarchie, die altijd bestaan heeft en vermoedelijk altijd zal bestaan, in staat stelt om mensen zo ver te krijgen dat zij werkelijk van hun slavernij houden.

Dit is lijkt me, het ultieme in boosaardige revoluties, zullen we zeggen, en dit is een probleem dat me al vele jaren interesseert en waarover ik dertig jaar geleden een sprookje schreef, “Brave new World” (vertaald: “heerlijke nieuwe wereld”), dat hoofdzakelijk het relaas is van een samenleving waarin gebruik gemaakt wordt van al de middelen die in die tijd beschikbaar waren; en enkele uitvindingen die ik verbeeldde om mogelijk te zijn, deze te gebruiken om, als eerste van alles, de bevolking te standaardiseren, de ongewenste menselijke verschillen eruit te strijken, om zo te zeggen, massaproductie van modellen van mensen te creëren, geordend in een soort van wetenschappelijk kastensysteem. En sindsdien bleef ik bijzonder geïnteresseerd in dit probleem en ik heb opgemerkt, met groeiende verbijstering, dat een aantal voorspellingen die puur fantasie waren toen ik ze dertig jaar geleden verzon, uitgekomen zijn of in een proces zitten om werkelijk te worden.

Een aantal technieken waarover ik sprak schijnen hier al te zijn. En er lijkt een algemene beweging te zijn in de richting van deze soort ultieme revolutie, deze methode van beheersing waarmee een volk zo ver gebracht kan worden van hun stand van zaken te genieten, die zij bij een fatsoenlijke standaard niet zouden liefhebben. Dit is het genieten van slavernij.

Wel, dit proces is zoals ik zeg, door de jaren heen doorgegaan en ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt in wat er gebeurt.

En ik zou hier graag de parabel van “Brave New World” vergelijken met een ander sprookje dat meer recent uitgebracht werd in George Orwell’s boek “1984”. Orwell schreef dit boek tussen 1945 en 1948, in de tijd dat het Stalinistische terreur regime nog volop in gang was, en net na de ineenstorting van het terreur regime van Hitler. En dit boek dat ik zeer bewonder, het is een boek dat getuigt van een groot talent en buitengewone vindingrijkheid. Het laat zo te zeggen een projectie in de toekomst zien van het directe verleden, van wat voor hem het directe verleden was, en het directe heden, het was een projectie in de toekomst van een samenleving waarin beheersing in zijn geheel uitgeoefend werd door terrorisme en gewelddadige aanvallen op de mind-body (geest-lichaam) van individuen.

Terwijl mijn eigen boek, dat geschreven was in 1932 toen er alleen een mild dictatorschap in de vorm van Mussolini in bestaan was, niet overschaduwd werd door het idee van terrorisme. En daarom was ik vrij op een wijze waarin Orwell niet vrij was om over deze andere methoden van beheersing na te denken, deze niet-gewelddadige methoden. En ik ben geneigd te denken dat de wetenschappelijke dictatorschappen van de toekomst, en ik denk dat er wetenschappelijke dictatorschappen in vele delen van de wereld zullen komen, waarschijnlijk veel dichterbij het Brave New World model zullen staan dan bij het 1984 model. Zij zullen hier een stuk dichterbij staan, niet door menselijke twijfel van de wetenschappelijke dictators, maar simpelweg omdat het Brave New World model waarschijnlijk veel efficiënter is dan de andere.

Want als je mensen zover kunt krijgen in te stemmen met de stand van zaken waarin zij leven, de staat van dienstbaarheid, de staat van zijn, waarbij zij hun verschillen eruit gestreken hebben, en waarin ze ontvankelijk gemaakt zijn voor massa productie methoden op sociaal niveau, als je dit kunt doen, dan heb je, waarschijnlijk een veel stabielere, een veel langer durende samenleving. Een veel makkelijker beheersbare samenleving dan je zou hebben als je helemaal aangewezen zou zijn op groepen van vuurpelotons en concentratie kampen.

Zodat mijn eigen gevoel is dat het beeld van 1984 natuurlijk door het directe verleden en heden waarin Orwell leefde gekleurd werd. Maar het verleden en het heden van die jaren bieden zich niet opnieuw aan. Ik voel de waarschijnlijke trend van wat er gaat gebeuren, het is niet nodig om te zeggen, we zullen nooit afkomen van terrorisme. Het zal altijd zijn weg naar de oppervlakte vinden.

Maar ik denk dat voor zover dictators veel wetenschappelijker zullen worden, en zich veel meer zullen bezighouden met de technisch perfect, perfect gerunde samenleving, zullen zij steeds meer geïnteresseerd zijn in de soort technieken, die ik mij verbeeldde en beschreef van bestaande realiteiten in “Brave New World”. Zodat, zo scheen het me toen toe, dat deze ultieme revolutie niet echt ver weg is; dat we al een aantal technieken hebben om dit soort beheersing (“control”) tot stand te brengen. En het blijft te bezien wanneer en waar en door wie zij als eerste toegepast zullen worden op een grote schaal.

Laat me als eerste een klein beetje meer vertellen over de verbetering van de technieken van terrorisme. Ik ben van mening dat er verbeteringen zijn. Pavlov per slot van rekening maakte enkele bijzonder diepgaande observaties zowel op dieren als op mensen. En hij vond naast andere dingen, dat conditionerings technieken, toegepast op dieren of mensen, die zich in een staat van of psychologische of lichamelijke stress bevinden, om te zeggen, zeer diep indrongen in de mind-body van het wezen. En het was zeer moeilijk deze kwijt te raken; dat zij veel dieper leken in te bedden dan de andere vormen van conditionering.

En dit natuurlijk, dit feit werd op empirische wijze in het verleden ontdekt. Mensen maakten gebruik van vele van deze technieken, maar het verschil tussen de oude empirische en intuïtieve methoden én onze methoden is het verschil tussen het soort van lukrake werkmansgezichtspunt en het serieuze wetenschappelijke gezichtspunt. Ik denk dat er een werkelijk verschil is tussen ons en zeg de inquisiteurs van de 16e eeuw. We weten met veel meer precisie wat we aan het doen zijn dan zij wisten. En we kunnen uitbreiden door onze theoretische kennis, we kunnen doortrekken wat we doen over een breder gebied met een grotere verzekering dat er gemaakt wordt wat echt werkt.

In deze context zou ik graag de bijzonder interessante hoofdstukken willen noemen in Dr. William Sergeant’sBattle for the Mind”. Hierin toont hij aan hoe sommige grote religieuze leraren/leiders van het verleden op intuïtieve wijze op de Pavloviaans methode zijn gestuit. Hij spreekt specifiek over de methode van Wesley van het teweegbrengen van bekeringen, die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op de techniek van het verhogen van psychologische stress tot aan de grens, door het spreken over hellevuur en dus door het extreem kwetsbaar te maken voor suggestie en dan plotseling de stress vrij te laten door het bieden van de hoop van de hemel. En dit is een heel interessant hoofdstuk, dat laat zien hoe volledig op puur intuïtieve en empirische gronden een geschoolde natuurlijke psycholoog, zoals Wesley was, deze Pavloviaanse methoden kon ontdekken.

Wel, zoals ik zeg, we kennen de reden waarom deze technieken werkten en er is helemaal geen twijfel dat we het kunnen als we het willen om deze veel verder te brengen dan in het verleden mogelijk was. En natuurlijk, in de geschiedenis, de recente geschiedenis van hersenspoeling, die zowel toegepast werd op oorlogsgevangenen als het lagere personeel binnen de Communistische Partij in China, zien we dat de Pavloviaanse methoden systematisch toegepast zijn en duidelijk met buitengewone efficiëntie.

Ik bedoel, er kan geen twijfel zijn dat door de toepassing van deze methoden een zeer groot leger van volledig toegewijde mensen gecreëerd is. De conditionering is zo te zeggen diep ingedreven, door een soort psychologische iontophoresis (onvertaald) in het diepste van het wezen van de mensen, en deze is zo diep gegaan dat het heel moeilijk is om ooit uit te roeien. En deze methoden zijn denk ik een echte verfijning van de oudere methoden van terreur, omdat zij methoden van terreur combineren met methoden van acceptatie. De persoon wordt onderworpen aan een vorm van terroristische stress met het doel van het opwekken van een soort vrijwillige acceptatie van de staat, de psychologische staat, waarin hij gedreven is en de stand van zaken, waarin hij zichzelf bevindt.

Er is dus, zoals ik zeg, zeker een verbetering gekomen, zullen we zeggen, in de technieken van terrorisme. Maar dan komen we bij de overweging van andere technieken of niet-terroristische technieken, voor het opwekken van instemming en het opwekken van mensen om van hun slavernij te houden. Het is hier denk ik niet mogelijk om op al deze technieken in te gaan, want ik ken ze niet allemaal, maar ik bedoel, ik kan een paar van de meer voor de hand liggende methoden noemen, die nu gebruikt kunnen worden en die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke vindingen.

Allereest zijn er de methoden die verbonden zijn aan rechtstreekse suggestie en hypnose. Ik denk dat we veel meer weten over dit onderwerp dan in het verleden bekend was. Mensen vanzelfsprekend, hebben altijd kennis gehad van suggestie en hoewel zij het woord hypnose niet kenden, praktiseerden zij het op diverse manieren. Maar we hebben, denk ik, een veel grotere kennis van het onderwerp dan in het verleden, en we kunnen gebruik maken van onze kennis op manieren waar het verleden waarschijnlijk nooit toe in staat zou zijn.

Een van de dingen bijvoorbeeld die we zeker weten is, dat er natuurlijk een enorm, ik bedoel dat is altijd bekend geweest, verschil is tussen individuen met betrekking tot hun vatbaarheid voor suggestie. Maar we kennen nu denk ik heel duidelijk de soort statistische structuur van een populatie met betrekking tot haar suggestibiliteit. Het is heel interessant als je kijkt naar de bevindingen in verschillende gebieden, ik bedoel, het veld van hypnose. Het veld van het toedienen van placebo’s. Bijvoorbeeld in het gebied van algemene suggestie in staten van slaperigheid of lichte slaap, zul je dezelfde soorten van orders van grootte voortdurend zien opduiken.

Je zult bijvoorbeeld vinden, dat de ervaren hypnotiseur zal vertellen dat het aantal mensen, het percentage mensen dat gehypnotiseerd kan worden met het uiterste gemak, “just like that” (onvertaald), ongeveer 20% is. En een overeenkomstig aantal aan het andere eind van de schaal is zeer, zeer moeilijk of bijna onmogelijk te hypnotiseren. En ertussen ligt een grote massa van mensen, die met meer of minder moeilijkheid gehypnotiseerd kunnen worden, dat zij stapsgewijs gehypnotiseerd kunnen worden als je er hard genoeg aan werkt om in een hypnotische staat gebracht te worden.

En op dezelfde manier duiken dezelfde soorten cijfers op, bijvoorbeeld in relatie tot het toedienen van placebo’s. Drie of vier jaar geleden werd er een groot experiment uitgevoerd in het General Hospital in boston, op post-operatieve patienten, waar aan vele honderden mannen en vrouwen, die leden aan vergelijkbare soorten pijn, na ingrijpende operaties toegestaan werd, injecties te krijgen wanneer zij er maar om vroegen, wanneer de pijn te erg werd. En de injecties zat in 50% van de gevallen morfine en in 50% gedistilleerd water. En ongeveer 20% van diegenen die het experiment ondergingen, ongeveer 20% van hen kreeg net zoveel verlichting van het gedistilleerde water als van de morfine. Ongeveer 20% kreeg geen verlichting van het gedistilleerde water. En hiertussen in waren diegenen, die enige verlichting kregen of af en toe verlichting kregen

Dus opnieuw zien we dezelfde soort verdeling, en komt overeen met wat ik in “Brave New WorldHypnopaedia noemde. Dat is het onderwijs over de slaap. Nog niet zo lang geleden sprak ik met een man die verhalen maakt waarnaar  mensen tijdens het lichte deel van de slaap kunnen luisteren, ik bedoel dit zijn platen voor het rijk worden, voor seksuele bevrediging, voor vertrouwen in verkoopmanschap enzovoort. En hij zei dat het heel interessant is dat deze verhalen verkocht worden op een basis van niet goed geld terug. En hij zegt dat doorgaans 15-20% verongelijkt schrijft, dat de verhalen helemaal niet werken, en hij stuurt het geld direct retour. Aan de andere kant schrijft ongeveer 20% enthousiast dat zij veel rijker zijn, hun seksuele leven veel beter is enzovoort. En dit zijn natuurlijk de droomklanten en zij kopen meer van deze verhalen. En tussen hen in zijn er diegenen, die klagen dat zij niet veel resultaat behalen en zij hebben brieven nodig die hen zeggen, “zet door mijn schat, ga door (gelach), dan kom je er wel”. En in het algemeen krijgen zij op lange termijn resultaten.

Wel, zoals ik zeg, denk ik, dat wij op basis hiervan heel duidelijk kunnen zien dat de menselijke populaties heel duidelijk in categorieën ingedeeld kunnen worden naar hun suggestibiliteit. Ik heb een zeer sterk vermoeden dat deze 20% hetzelfde is in al deze gevallen. En ik vermoed ook dat het helemaal niet moeilijk is te herkennen, wie zijn diegenen die bijzonder suggestibel zijn en wie diegenen, die bijzonder onsuggestibel zijn en wie zijn diegenen, die de tussenruimte innemen?. Heel duidelijk, als iedereen bijzonder onsuggestibel was, zou een georganiseerde samenleving niet mogelijk zijn. En als iedereen bijzonder suggestibel was, dan zou een dictatorschap absoluut onvermijdelijk zijn.

Ik bedoel, het is een geluk dat we mensen hebben die gemiddeld suggestibel zijn in de meerderheid (van de bevolking) en die ons daardoor behoeden voor dictatorschap, maar die wel toestaan dat er een georganiseerde samenleving gevormd wordt. Maar eenmaal gegeven het feit dat er 20% van zeer suggestibele mensen zijn, wordt het heel duidelijk dat dit een zaak is van enorm politiek belang. Iedere demagoog bijvoorbeeld, die in staat is om een groot deel van deze 20% van suggestibele mensen vast te houden en hen te organiseren, is werkelijk in een positie om íedere regering in íeder land omver te werpen.

En ik bedoel, ik denk dit uiteindelijk. We hadden het meest ongelooflijke voorbeeld in recente jaren van wat gedaan kan worden door efficiënte methoden van suggestie en overreding in de vorm van Hitler. Iedereen die bijvoorbeeld Alan Bullock’sLife of Hitler” heeft gelezen, komt naar voren met deze vol afschuw vervulde bewondering voor deze duivelse genius, die menselijke zwakheden echt begreep, ik denk bijna beter dan ieder ander, en die deze exploiteerde met al de middelen die beschikbaar waren. Ik bedoel, hij wist alles, bijvoorbeeld, hij kende deze Pavloviaanse waarheid intuïtief, waarbij conditionering die in een staat van stress of vermoeidheid toegepast wordt, veel dieper gaat dan conditionering op andere momenten. Dit is de reden dat al zijn grote toespraken ’s avonds georganiseerd werden. Hij spreekt heel openhartig natuurlijk, in “Mein Kampf” dat dit alleen gedaan wordt, omdat mensen ’s avonds moe zijn en daarom veel minder in staat zijn om weerstand te bieden tegen overreding dan overdag. En in al zijn technieken die hij gebruikte had hij intuïtief en door vallen en opstaan veel van de zwakheden ontdekt, waarvan we nu op een soort wetenschappelijke manier kennis hebben, denk ik, die veel duidelijker is dan hij deed.

Maar het feit blijft, dat dit differentieel van suggestibiliteit, deze vatbaarheid voor hypnose denk ik iets is, dat zeer zorgvuldig overwogen moet worden in relatie tot iedere soort gedachte over democratisch bestuur. Ik bedoel, als 20% van de mensen werkelijk gesuggereerd kan worden in het geloven van bijna alles, dan moeten we bijzonder zorgvuldige stappen nemen om de opkomst van demagogen te voorkomen, die hen in extreme posities zal drijven en hen daarna zal organiseren in zeer, zeer gevaarlijke legers, private legers, die de regering misschien omverwerpen.

Dit is zoals ik zeg, het veld van pure overreding. Ik denk dat wij veel meer weten dan in het verleden. En duidelijkerwijs hebben wij nu mechanismen om de stem en de foto van de demagogen te vermenigvuldigen op een heel hallucinerende manier. Ik bedoel, de televisie en de radio. Hitler maakte heel veel gebruik van de radio, en hij kon tegelijkertijd tegen miljoenen mensen spreken. Dit alleen creëert een enorme onoverbrugbare kloof tussen de moderne en de oude demagoog. De oude demagoog kon alleen zoveel mensen aanspreken als zijn stem kon bereiken, door schreeuwen in het uiterste geval, maar de moderne demagoog kon letterlijk miljoenen op hetzelfde moment aanraken. En vanzelfsprekend, door de verveelvoudiging van zijn foto kan hij dit soort hallucinerend effect tot stand brengen, dat van enorme hypnotische en suggestieve importantie is.

Maar dan zijn er de diverse andere methoden waar men aan kan denken, die hemel zij dank nog niet gebruikt zijn, maar die duidelijk gebruikt zouden kunnen worden. Een voorbeeld is de farmacologische methode. Dit is een van de dingen waarover ik spreek in “Brave New World”. Ik vond een hypothetische drug uit die SOMA heette, die natuurlijk niet kon bestaan zoals daar, omdat het tegelijkertijd een stimulant (opwekkend genotmiddel), een narcoticum en een hallucinogeen was, wat onwaarschijnlijk lijkt in één substantie. Maar het punt is, als je verschillende substanties toepaste, zou je bijna al deze resultaten krijgen, zelfs nu. En de werkelijk interessante dingen over de nieuwe chemische substanties, de nieuwe geest veranderende drugs (mind changing) is dit. Als je terugkijkt in de geschiedenis, is het duidelijk dat de mens altijd een hunkering heeft gehad naar geest veranderende chemicaliën. Hij heeft altijd gewenst vakantie van zichzelf te nemen, maar de, en dit is het meest buitengewone effect van alles, dat ieder natuurlijke narcotische stimulant, sedatief of hallucinogeen, zelfs voor de dageraad van de geschiedenis ontdekt was. Ik denk niet dat er natuurlijke bestaande narcotische stimulanten, sedatieven of hallucinogenen zijn, die door de moderne wetenschap zijn ontdekt.

Moderne wetenschap vanzelfsprekend, heeft betere manieren van het extraheren van de actieve principes van deze drugs. En heeft natuurlijk talrijke manieren ontdekt om nieuwe substanties van extreme kracht te synthetiseren. Maar de werkelijke ontdekking van deze natuurlijke verschijnselen werd gedaan door de primitieve mens, god weet hoeveel eeuwen geleden. Er zijn bijvoorbeeld bij opgravingen in Zwitserland poppy-heads gevonden, wat erop lijkt, dat mensen deze oudste en krachtige en gevaarlijkste narcoticum al gebruikten, zelfs voor de dagen van de opkomst van de landbouw. Zodat de mens blijkbaar een dope-bag verslaafde was voordat hij boer was, wat een heel merkwaardig commentaar is op de menselijke natuur.

Maar het verschil zoals ik zeg, tussen de oude mind-changers (onvertaald), de traditionele mind-changers en deze nieuwe substanties, is dat zij extreem schadelijk zijn. En de nieuwe zijn dat niet. Ik bedoel, zelfs de toegestane mind-changer alcohol is niet helemaal onschadelijk, zoals mensen hebben gemerkt, en de andere, de niet-toegestane, zoals opium en cocaïne, opium en zijn derivaten, zijn inderdaad zeer schadelijk. Zij veroorzaken snelle verslaving en in sommige gevallen leiden

Terwijl deze nieuwe substanties, dit is werkelijk heel buitengewoon, dat een aantal van deze nieuwe mind-changing substanties enorme revoluties kunnen veroorzaken binnen de mentale zijde van ons wezen, en toch bijna niets doen aan de logische kant. Je kunt bijvoorbeeld een enorme revolutie hebben met LSD-25 of met de nieuwe gesynthetiseerde drug psilocybin, dat het actieve principe is van de heilige Mexicaanse paddestoel. Je kunt deze enorme mentale revolutie hebben zonder een grotere logische revolutie dan je zou krijgen van het drinken van twee cocktails. En dit is echt een zeer buitengewoon effect.

En natuurlijk is het waar, dat farmacologen heel veel wonder drugs produceren waarvan het middel bijna erger is dan de kwaal. Ieder jaar bevat de nieuwe editie van medische tekstboeken een steeds langer hoofdstuk van wat ioexogenische ziekten zijn, dat wil zeggen ziekten veroorzaakt door dokters (gelach). En dit is helemaal waar. Veel wonderdrugs zijn extreem gevaarlijk. Ik bedoel, zij kunnen buitengewone effecten teweegbrengen. En in kritische omstandigheden zouden ze zeker gebruikt moeten worden, maar zij moeten met de uiterste voorzichtigheid gebruikt worden.

Maar er is met zekerheid een hele groep drugs, die het centrale zenuwsysteem beïnvloeden, die enorme veranderingen teweeg kunnen brengen in kalmering, in euforie, in het stimuleren van het hele mentale proces zonder enige schade toe te brengen aan het menselijk lichaam. En dit levert voor mij de meest buitengewone revolutie op. In de handen van een dictator zouden deze substanties op een of andere manier gebruikt kunnen worden met, allereerst, volledige onschadelijkheid. En het resultaat zou zijn, je kunt je voorstellen als euforisch, dat mensen volkomen gelukkig zou maken, zelfs in de meest afschuwelijke omstandigheden.

Ik bedoel, deze dingen zijn mogelijk. Dit is het buitengewone. Ik bedoel, dit is zelfs waar met de groffe oude drugs. Ik bedoel, een huisgenoot merkte jaren geleden op na het lezen van “Paradise Lost” van Milton, hij zei: “en bier doet meer dan Milton kan om Gods wegen voor de mens te rechtvaardigen”(gelach). En bier is natuurlijk een extreem groffe drug bij deze vergeleken. En je kunt zeker zeggen dat sommige van de psychische energie opwekkers en de nieuwe hallucinogeen onvergelijkbaar meer zouden kunnen doen dan Milton en al de theologen bij elkaar mogelijk zouden kunnen doen, om het angstaanjagend mysterie van ons bestaan draaglijker te laten lijken dan het is.

En hier heeft men denk ik een enorm gebied, waarin de ultieme revolutie inderdaad heel goed zou kunnen functioneren, een gebied waarin heel veel controle gebruikt zou kunnen worden, niet door terreur, maar door het leven veel genoeglijker te laten lijken dan het normaal gesproken lijkt. Vreugdevol tot aan het punt waar, zoals ik eerder zei, menselijke wezens een staat van dingen gaan liefhebben, die zij bij iedere redelijke en menselijke standaard niet zouden liefhebben. En dit denk ik is perfect mogelijk.

Maar laat me dan heel kort praten over een van de meer recente ontwikkelingen op het gebied van neurologie, over het implanteren van elektroden in de hersenen. Dit is op grote schaal gedaan bij dieren en in een paar gevallen is het gedaan bij de patiënten van hopeloze krankzinnigheid. En iedereen die het gedrag van ratten heeft bekeken met elektroden, die geplaatst werden in verschillende centra, moet van deze ervaring terugkomen met de meest buitengewone twijfels over wat er op aarde voor ons in voorraad is als dit in de handen komt van een dictator.

Niet lang geleden zag ik sommige ratten in het laboratorium op UCLA. Er waren twee groepen van hen, één met elektroden geplaatst in het plezier centrum. En de techniek was: zij hadden een hendel waarop zij drukten voor een korte tijd. Ze hadden een draad die verbonden was met die elektrode en die het plezier centrum stimuleerde. En het was zeker absoluut extatisch terwijl deze ratten de hendel 18.000 keer per dag drukten (gelach). Klaarblijkelijk, als je hen een dag lang tegenhield op de hendel te drukken, zouden zij de hendel de volgende dag 36.000 keer per dag indrukken en ze zouden dat doen totdat ze neervielen in volledige uitputting (gelach). En zij zouden noch eten, noch zouden zij geïnteresseerd zijn in de tegengestelde sekse, maar ze zouden gewoon doorgaan met het drukken op deze hendel.

Dan waren de meest buitengewone ratten diegenen waar de elektroden geplant halverwege het plezier- en het pijncentrum waren, waar duidelijk het resultaat een soort mix van de meest geweldige extase was, met op hetzelfde moment het gevoel van op de pijnbank liggen. En je zou de ratten zien kijken naar de hendel, soort van zeggend: “To be or not to be, that is the question” (gelach). Uiteindelijk zou het het benaderen en teruggaan naar dit afschuwelijke, ik bedoel (zin onhoorbaar). En hij zou een tijd wachten voordat hij de hendel weer zou indrukken, maar hij zou het altijd weer indrukken. Dit was het buitengewone.

Ik merkte in de meest recente editie van de Scientific American op, dat er een heel interessant artikeI in stond over elektroden in de hersenen bij kippen, waarvan de techniek heel ingenieus is, waarbij je in hun hersenen een klein pijpje met een schroef erop verzinkt. En de elektrode kan dan dieper en dieper in de hersenstam geschroefd worden en je kunt op ieder moment, naar gelang de diepte, dat in fracties gaat, testen wat je stimuleert. En deze wezens worden niet alleen gestimuleerd door draden. Zij worden ook uitgerust met een miniatuur radio ontvanger, die minder weegt dan een ons, die aan hen vastgemaakt is, zodat er met hen op afstand gecommuniceerd kan worden. Ik bedoel, zij kunnen op het boerenerf rondrennen en je kon een knop indrukken en dan zou dit specifieke gebied van de hersenen waarin de elektrode vastgeschroefd was, gestimuleerd worden. Je zou dit fantastische fenomeen krijgen waar een slapende kip plotseling opspringt en rondrent, of een actieve kip zou plotseling gaan zitten en in slaap vallen. Of een hen zou plotseling gaan zitten alsof ze een ei moest leggen, of een haan zou beginnen te vechten en dan plotseling in een staat van extreme depressie vallen.

Het hele beeld van de absolute beheersing over de drive is schrikwekkend en in de enkele gevallen waarin dit gedaan is met zeer zieke mensen, zijn de effecten duidelijk ook heel opmerkelijk. Ik sprak afgelopen zomer in Engeland met Grey Walter, die de meest eminente vertegenwoordiger van de EEG techniek in Engeland is, en hij vertelde mij dat hij hopeloze patiënten in inrichtingen met deze dingen in hun hoofden heeft gezien, en deze mensen leden aan onbeheersbare depressie. En zij hadden de elektroden ergens in geïmplanteerd wat duidelijk overeenkomst vertoonde met het pleziercentrum in hun hersenen. In ieder geval, wanneer zij zich heel slecht voelden, drukten zij gewoon op een knop op de batterij in hun zak en hij zei dat de resultaten fantastisch waren. De mondhoeken die naar beneden hingen zouden plotseling omhoog gaan en zij zouden zich ik weet niet hoe lang vrolijk en gelukkig voelen. Dus hier ziet men de meest buitengewone revolutionaire technieken die ons nu ter beschikking staan.

Nu, ik denk dat het perfect duidelijk is, dat deze technieken tot nu toe niet gebruikt worden, behalve op experimentele wijze. Maar ik denk dat het belangrijk is voor ons te realiseren wat er gebeurt om onszelf bekend te maken met was al gebeurd is. En om daarna een bepaalde hoeveelheid verbeelding te gebruiken om dit naar de toekomst door te trekken, de soort dingen die zouden kunnen gebeuren. Ik bedoel, wat er zou kunnen gebeuren als deze fantastische krachtige technieken gebruikt zouden worden door gewetenloze mensen in gezag. Wat zou er in hemelsnaam kunnen gebeuren, wat voor soort samenleving zouden we krijgen?

En ik denk dat het bijzonder belangrijk is, omdat we, als men terugkijkt in de geschiedenis, in het verleden toegelaten hebben, dat al die voortgang in technologie die ons sociale en individuele leven diepgaand veranderde. We hebben het zelfs toegestaan ons te verrassen. Ik bedoel, het lijkt me dat het gebeurde in de late 18e eeuw, vroege 19e eeuw, toen de nieuwe machines het fabrieks systeem mogelijk maakten.

Het kost geen buitengewoon verstand om te kijken naar wat er gebeurde en in de toekomst te projecteren en misschien hadden we de werkelijk afschuwelijke consequenties die Engeland en het grootste deel van West Europa en het grootste deel van dit land vijftig of zestig jaar lang teisterden kunnen voorkomen. En de afschuwelijke misstanden van het fabrieks systeem. En als een bepaalde hoeveelheid voorzorg aan het probleem besteed was in die tijd en als mensen allereerst hadden ontdekt wat er gebeurde en daarna hun verbeelding gebruikten om te zien wat er zou kunnen gebeuren, en dan aan het werk hadden gegaan om de manieren uit te werken waarmee de ergste toepassingen van de nieuwe technieken niet zouden plaatsvinden, en dan denk ik, was de Westerse mensheid misschien bespaard gebleven van ongeveer drie generaties van uiterste ellende, die in die tijd aan de armen opgelegd was.

En hetzelfde geldt voor de diverse technologische vooruitgang nu, ik bedoel, we moeten beginnen heel, heel hard over deze problemen met automatisering na te denken. En opnieuw, ik denk dat wij nog diepgaander over deze problemen moeten nadenken die zich zouden kunnen opwerpen in relatie tot deze nieuwe technieken, die zouden kunnen bijdragen aan deze ultieme revolutie. 

Het is onze zaak allereerst om bewust te zijn van wat er gebeurt, en daarna onze verbeelding te gebruiken om te zien wat er zou kunnen gebeuren, en hoe dit misbruikt zou kunnen worden en dan als het mogelijk is erop toe te zien, dat de enorme krachten die we nu bezitten dankzij deze wetenschappelijke en technologische vooruitgang, gebruikt zullen worden tot voordeel van mensen en niet voor hun ultieme degradatie.

Dank U.

 

Alan: Wel, je hebt geluisterd naar een van de mannen die neergezet zijn door het Tavistock Instituut en de grote universiteiten van Engeland, om ideeën te promoten, een vorm van geluk, zoals zij het noemden. De schijn van geluk voor de mensheid door het gebruik van drugs, op chemische wijze, en zelfs met elektronische hersenstimulatie.

Als hij praat over de armen die lijden enzovoort, de mensen, de massa, moet je begrijpen, dat deze man opgegroeid is in elite kringen, die zichzelf zien als de GOEDE HERDERS, de meer ontwikkelde (“evolved”) wezens, die over de minsten van allen, de massa, waken, op een niet al te onvriendelijke manier. Zo schijnt het hen toe. Op die manier rationaliseren ze het fundamenteel.

Dus als hij praat over het beëindigen van ellende en lijden, is het op een manier zoals een boer naar zijn kudde schapen kijkt, die van streek zijn over iets. Het is dezelfde soort manier. Hij kijkt niet werkelijk naar individuen in persoonlijke nood, over iets waar ze zich misschien echt zorgen over zouden moeten maken. Hij kijkt liever naar de manieren om hen kalm en gelukkig te houden en dat zal de problemen van iedereen oplossen, van de heersers en de herders en de massa. Als je niet kunt denken over iets, dan hoef je je geen enkele zorgen te maken. Je bent niet in staat om je zorgen te maken in feite, als je brein helemaal vertroebeld is door chemicaliën en je beheerst wordt door een kleine elite.

Hij ziet hier niets verkeerds in. De grote controllers, en hij was er een van velen, natuurlijk, die neergezet waren, kwamen allemaal uit dezelfde bron, allemaal met dezelfde visie van een toekomst, die een einde zou maken aan alle oorlogen, alle conflicten door een massa mind set te standaardiseren. De Borg mentaliteit kun je zeggen. Dat was hun oplossing voor alles en ik vermoed dat ze in dat opzicht gelijk hebben Zij zullen geen problemen meer hebben van de kleine jongens op de bodem, als iedere kleine jongen of meisje geen hersenen van zichzelf heeft om te gebruiken.

Dus het is aan jou om deze informatie op te nemen. Analyseer het. Bestudeer de tijdsperiode waarin het was geschreven, door de instituten, waar het vandaan kwam. Door de grote universiteit programma’s, opnieuw, gefinancierd door de grote stichtingen (foundations) om intensief onderzoek te doen en menselijk gedrag te bestuderen. Fundamenteel menselijk gedrag van de massa. Massa psychologie. En je zult wat schrikwekkende antwoorden krijgen over wat ze uitdachten. En dan zul je zien, dat wat zij uitdachten, in jouw eigen leven uitgevoerd wordt.

Mensen jagen vandaag allerlei dingen na, die tevoorschijn getoverd worden door de communicatie industrieën en media en entertainment. Zij jagen spoken na, kun je zeggen. Spoken in de lucht. Vormen die puur uit de verbeelding gecreëerd zijn, met bedriegerij natuurlijk. Ze gebruiken een archetype soort symboliek, waar iedereen op reageert.

Een goed voorbeeld is de reptielen agenda. Het verkocht vele boeken en begon feitelijk met een serie op televisie, “V”, een rijk gefinancierde serie over deze wezens en UFO’s natuurlijk, die naar beneden naar de aarde komen. En onder hun deels menselijke huid zijn zij reptielenmensen, die muizen en ratten enzo eten.

Dat was de voorbereiding van het grondwerk. Zoals Albert Pike zei: “we leggen altijd eerst het fundament en daarna bouwen we erop”. Uiteindelijk komt er een andere man met zijn eigen interpretatie van de Sumerische tabletten. Een unieke interpretatie die soort van uitgelachen wordt door beleefdere cirkels die meer onderzoek gedaan hebben dan hij en die geen verdraaiing aanbrengen. En daarna wordt er door andere schrijvers op voortgebouwd, die uitgebracht worden vanuit dezelfde bronnen, die er daarna op bouwen.

Maar het fundament is onjuist. Het is de “V” begrijp je. Als je begrijpt wat het V-symbool werkelijk betekent, begin je te begrijpen, waarom zij deze dingen deze specifieke namen geven. De “V”-serie kwam eerst, legde de basis van het mogelijkheids denken (possibility thinking). De unieke interpretatie komt naar buiten om erop te bouwen, dan komen de auteurs met herhaling, herhaling, herhaling. Ze noemen het een vorm van psychic driving (onvertaald), zoals zij deze gebruikten in MKUltra. En natuurlijk, zij lijken te denken dat het echt is door het “vele uitspreken”, zoals zij het zeggen. Hoe vaker ze het zeggen, hoe echter het wordt.

Huxley zelf praat over het gebruik van herhaling om dingen over te brengen, evenals Lord Bertrand Russell in “The Impact of Science on Society”. Herhaling en herhaling zonder basis, begrijp je, zorgt dat de boodschap overgebracht wordt en het maakt niet uit hoe fantastisch die is.

Dus denk hier eens over na. Dat was het voor nu. Goedenacht en moge je God met je gaan.

 

 

 

ALDOUS HUXLEY SPEECH UNEDITED (in English)

The Ultimate Revolution

March 20, 1962

Berkeley Language Center - Speech Archive SA 0269

 

Moderator:

{garbled}Aldous Huxley, a renowned Essayist and Novelist who during the spring semester is residing at the university in his capacity of a Ford research professor. Mr. Huxley has recently returned from a conference at the Institute for the study of Democratic Institutions in Santa Barbara where the discussion focused on the development of new techniques by which to control and direct human behavior.

Traditionally it has been possible to suppress individual freedom through the application of physical coercion through the appeal of ideologies through the manipulation of man's physical and social environment and more recently through the techniques, the cruder techniques of psychological conditioning. The Ultimate Revolution, about which Mr. Huxley will speak today, concerns itself with the development of new behavioral controls, which operate directly on the psycho-physiological organisms of man. That is the capacity to replace external constraint by internal compulsions. As those of us who are familiar with Mr. Huxley's works will know, this is a subject of which he has been concerned for quite a period of time. Mr. Huxley will make a presentation of approximately half an hour followed by some brief discussions and questions by the two

panelists sitting to my left, Mrs. Lillian {garbled} and Mr. John Post. Now Mr. Huxley.

Huxley: Thank You.

{Applause}

Uh, First of all, the, I'd like to say, that the conference at Santa Barbara was not directly concerned with the control of the mind. That was a conference, there have been two of them now, at the University of California Medical center in San Francisco, one this year which I didn't attend, and one two years ago where there was a considerable discussion on this subject. At Santa Barbara we were talking about technology in general and the effects it's likely to have on society and the problems related to technological transplanting of technology into underdeveloped countries.

Well now in regard to this problem of the ultimate revolution, this has been very well summed up by the moderator. In the past we can say that all revolutions have essentially aimed at changing the environment in order to change the individual. I mean there's been the political revolution, the economic revolution, in the time of the reformation, the religious revolution. All these aimed, not directly at the human being, but at his surroundings. So that by modifying the surroundings you did achieve, did one remove the effect of the human being.

Today we are faced, I think, with the approach of what may be called the ultimate revolution, the final revolution, where man can act directly on the mind-body of his fellows. Well needless to say some kind of direct action on human mind-bodies has been going on since the beginning of time. But this has generally been of a violent nature. The Techniques of terrorism have been known from time immemorial and people have employed them with more or less ingenuity sometimes with the utmost cruelty, sometimes with a good deal of skill acquired by a process of trial and error finding out what the best ways of using torture, imprisonment, constraints of various kinds.

But, as, I think it was (sounds like Mettenicht) said many years ago, you can do everything with {garbled} except sit on them. If you are going to control any population for any length of time, you must have some measure of consent, it's exceedingly difficult to see how pure terrorism can function indefinitely. It can function for a fairly long time, but I think sooner or later you have to bring in an element of persuasion an element of getting people to consent to what is happening to them.

It seems to me that the nature of the ultimate revolution with which we are now faced is precisely this: That we are in process of developing a whole series of techniques which will enable the controlling oligarchy who have always existed and presumably will always exist to get people to love their servitude. This is the, it seems to me, the ultimate in malevolent revolutions shall we say, and this is a problem which has interested me many years and about which I wrote thirty years ago, a fable, Brave New World, which is an account of society making use of all the devices available and some of the devices which I imagined to be possible making use of them in order to, first of all, to standardize the population, to iron out inconvenient human differences, to create, to say, mass produced models of human beings arranged in some sort of scientific caste system.

Since then, I have continued to be extremely interested in this problem and I have noticed with increasing dismay a number of the predictions which were purely fantastic when I made them thirty years ago have come true or seem in process of coming true.

A number of techniques about which I talked seem to be here already. And there seems to be a general movement in the direction of this kind of ultimate revolution, a method of control by which a people can be made to enjoy a state of affairs by which any decent standard they ought not to enjoy. This, the enjoyment of servitude, Well this process is, as I say, has gone on for over the years, and I have become more and more interested in what is happening.

And here I would like briefly to compare the parable of Brave New World with another parable which was put forth more recently in George Orwell's book, Nineteen Eighty-Four. Orwell wrote his book between, I think between 45 and 48 at the time when the Stalinist terror regime was still in Full swing and just after the collapse of the Hitlerian terror regime. And his book which I admire greatly, it's a book of very great talent and extraordinary ingenuity, shows, so to say, a projection into the future of the immediate past, of what for him was the immediate past, and the immediate present, it was a projection into the future of a society where control was exercised wholly by terrorism and violent attacks upon the mind-body of individuals.

Whereas my own book which was written in 1932 when there was only a mild dictatorship in the form of Mussolini in existence, was not overshadowed by the idea of terrorism, and I was therefore free in a way in which Orwell was not free, to think about these other methods of control, these non-violent methods and my, I'm inclined to think that the scientific dictatorships of the future, and I think there are going to be scientific dictatorships in many parts of the world, will be probably a good deal nearer to the brave new world pattern than to the 1984 pattern, they will a good deal nearer not because of any humanitarian qualms of the scientific dictators but simply because the BNW pattern is probably a good deal more efficient than the other.

That if you can get people to consent to the state of affairs in which they're living. The state of servitude the state of being, having their differences ironed out, and being made amenable to mass production methods on the social level, if you can do this, then you have, you are likely, to have a much more stable and lasting society. Much more easily controllable society than you would if you were relying wholly on clubs and firing squads and concentration camps. So that my own feeling is that the 1984 picture was tinged of course by the immediate past and present in which Orwell was living, but the past and present of those years does not reflect, I feel, the likely trend of what is going to happen, needless to say we shall never get rid of terrorism, it will always find its way to the surface.

But I think that insofar as dictators become more and more scientific, more and more concerned with the technically perfect, perfectly running society, they will be more and more interested in the kind of techniques which I imagined and described from existing realities in BNW. So that, it seems to me then, that this ultimate revolution is not really very far away, that we, already a number of techniques for bringing about this kind of control are here, and it remains to be seen when and where and by whom they will first be applied in any large scale.

And first let me talk about the, a little bit about the, improvement in the techniques of terrorism. I think there have been improvements. Pavlov after all made some extremely profound observations both on animals and on human beings. And he found among other things that conditioning techniques applied to animals or humans in a state either of psychological or physical stress sank in so to say, very deeply into the mind-body of the creature, and were extremely difficult to get rid of. That they seemed to be embedded more deeply than other forms of conditioning.

And this of course, this fact was discovered empirically in the past. People did make use of many of these techniques, but the difference between the old empirical intuitive methods and our own methods is the difference between the, a sort of, hit and miss craftsman's point of view and the genuinely scientific point of view. I think there is a real difference between ourselves and say the inquisitors of the 16th century. We know much more precisely what we are doing, than they knew and we can extend because of our theoretical knowledge, we can extend what we are doing over a wider area with a greater assurance of being producing something that really works.

In this context I would like to mention the extremely interesting chapters in Dr. William (sounds like Sergeant's) Battle for the Mind where he points out how intuitively some of the great religious teachers/leaders of the past hit on the Pavlovian method, he speaks specifically of Wesley's method of producing conversions which were essentially based on the technique of heightening psychological stress to the limit by talking about hellfire and so making people extremely vulnerable to suggestion and then suddenly releasing this stress by offering hopes of heaven and this is a very interesting chapter of showing how completely on purely intuitive and empirical grounds a skilled natural psychologist, as Wesley was, could discover these Pavlovian methods.

Well, as I say, we now know the reason why these techniques worked and there's no doubt at all that we can if we wanted to, carry them much further than was possible in the past. And of course in the history of, recent history of brainwashing, both as applied to prisoners of war and to the lower personnel within the communist party in China, we see that the Pavlovian methods have been applied systematically and with evidently with extraordinary efficacy. I think there can be no doubt that by the application of these methods a very large army of totally devoted people has been created. The conditioning has been driven in, so to say, by a kind of psychological iontophoresis into the very depths of the people's being, and has got so deep that it's very difficult to ever be rooted

out, and these methods, I think, are a real refinement on the older methods of terror because they combine methods of terror with methods of acceptance that the person who is subjected to a form of terroristic stress but for the purpose of inducing a kind of voluntary quotes acceptance of the state the psychological state in which he has been driven and the state of affairs in which he finds himself.

So there is, as I say, there has been a definite improvement in the, even in the techniques of terrorism. But then we come to the consideration of other techniques, non-terroristic techniques, for inducing consent and inducing people to love their servitude. Here, I don't think I can possibly go into all of them, because I don't know all of them, but I mean I can mention the more obvious methods, which can now be used and are based on recent scientific findings. First of all there are the methods connected with straight suggestion and hypnosis.

I think we know much more about this subject than was known in the past. People of course, always have known about suggestion, and although they didn't know the word 'hypnosis' they certainly practiced it in various ways. But we have, I think, a much greater knowledge of the subject than in the past, and we can make use of our knowledge in ways, which I think the past was never able to make use of it. For example, one of the things we now know for certain, that there is of course an enormous, I mean this has always been known a very great difference between individuals in regard to their suggestibility. But we now know pretty clearly the sort of statistical structure of a population in regard to its suggestibility. Its very interesting when you look at the findings of different fields, I mean the field of hypnosis, the field of administering placebos, for example, in the field of general suggestion in states of drowsiness or light sleep you will find the same sorts of orders of magnitude continually cropping up.

You'll find for example that the experienced hypnotist will tell one that the number of people, the percentage of people who can be hypnotized with the utmost facility (snaps), just like that. is about 20%, and about a corresponding number at the other end of the scale are very, very difficult or almost impossible to hypnotize. But in between lies a large mass of people who can with more or less difficulty be hypnotized, that they can gradually be if you work hard enough at it be got into the hypnotic state, and in the same way the same sort of figures crop up again, for example in relation to the administration of placebos.

A big experiment was carried out three of four years ago in the general hospital in Boston on post-operative cases where several hundred men and woman suffering comparable kinds of pain after serious operations were allowed to, were given injections whenever they asked for them whenever the pain got bad, and the injections were 50% of the time were of morphine, and 50% of water. And about twenty percent of those who went through the experiment, about 20% of them got just as much relief from the distilled waters as from the morphea. About 20% got no relief from the distilled water, and in-between were those who got some relief or got relief occasionally.

So yet again, we see the same sort of distribution, and similarly in regard to what in BNW I called Hypnopaedia, the sleep teaching, I was talking not long ago to a man who manufactures records which people can listen to in the, during the light part of sleep, I mean these are records for getting rich, for sexual satisfaction (crowd laughs), for confidence in salesmanship and so on, and he said that its very interesting that these are records sold on a money-back basis, and he says there is regularly between 15% and 20% of people who write indignantly saying the records don't work at all, and he sends the money back at once. There are on the other hand, there are over 20% who write enthusiastically saying they are much richer, their sexual life is much better (laughter) etc, etc. And these of course are the dream clients and they buy more of these records.

And in between there are those who don't get much results and they have to have letters written to them saying "Go persist my dear, go on" (laughter) and you will get there, and they generally do get results in the long run.

Well, as I say, on the basis of this, I think we see quite clearly that the human populations can be categorized according to their suggestibility fairly clearly,. I suspect very strongly that this twenty percent is the same in all these cases, and I suspect also that it would not be at all difficult to recognize and {garbled} out who are those who are extremely suggestible and who are those extremely unsuggestible and who are those who occupy the intermediate space. Quite clearly, if everybody were extremely unsuggestible organized society would be quite impossible, and if everybody were extremely suggestible then a dictatorship would be absolutely inevitable. I mean it's very fortunate that we have people who are moderately suggestible in the majority and who therefore preserve us from dictatorship but do permit organized society to be formed. But, once given the fact that there are these 20% of highly suggestible people, it becomes quite clear that this is a matter of enormous political importance, for example, any demagogue who is able to get hold of a large number of these 20% of suggestible people and to organize them is really in a position to overthrow any government in any country.

And I mean, I think this after all, we had the most incredible example in recent years by what can be done by efficient methods of suggestion and persuasion in the form of Hitler. Anyone who has read, for example, Bullock's "Life of Hitler", comes forth with this horrified admiration for this infernal genius, who really understood human weaknesses I think almost better than anybody and who exploited them with all the resources then available. I mean he knew everything, for example, he knew intuitively this Pavlovian truth that condition installed in a state of stress or fatigue goes much deeper than conditioning installed at other times. This of course is why all his big speeches were organized at night. He speaks quite frankly, of course, in Mein Kampf, this is done solely because people are tired at night and therefore much less capable of resisting persuasion than they would be during the day. And in all his techniques he was using, he had discovered intuitively and by trial and error a great many of the weaknesses, which we now know about on a sort of scientific way I think much more clearly than he did.

But the fact remains that this differential of suggestibility this susceptibility to hypnosis I do think is something which has to be considered very carefully in relation to any kind of thought about democratic government. If there are 20% of the people who really can be suggested into believing almost anything, then we have to take extremely careful steps into prevent the rise of demagogues who will drive them on into extreme positions then organize them into very, very dangerous armies, private armies which may overthrow the government.

This is, I say, in this field of pure persuasion, I think we do know much more than we did in the past, and obviously we now have mechanisms for multiplying the demagogues voice and image in a quite hallucinatory way, I mean, the TV and radio, Hitler was making enormous use of the radio, he could speak to millions of people simultaneously. This alone creates an enormous gulf between the modern and the ancient demagogue. The ancient demagogue could only appeal to as many people as his voice could reach by yelling at his utmost, but the modern demagogue could touch literally millions at a time, and of course by the multiplication of his image he can produce this kind of hallucinatory effect which is of enormous hypnotic and suggestive importance.

But then there are the various other methods one can think of which, thank heaven, as yet have not be used, but which obviously could be used. There is for example, the pharmacological method, this is one of the things I talked about in BNW. I invented a hypothetical drug called SOMA, which of course could not exist as it stood there because it was simultaneously a stimulant, a narcotic, and a hallucinogen, which seems unlikely in one substance. But the point is, if you applied several different substances you could get almost all these results even now, and the really interesting things about the new chemical substances, the new mind-changing drugs is this, if you looking back into history its clear that man has always had a hankering after mind changing chemicals, he has always desired to take holidays from himself, but the, and, this is the most extraordinary effect of all that every natural occurring narcotic stimulant, sedative, or hallucinogen, was discovered before the dawn of history, I don't think there is one single one of these naturally occurring ones which modern science has discovered.

Modern science has of course better ways of extracting the active principals of these drugs and of course has discovered numerous ways of synthesizing new substances of extreme power, but the actual discovery of these naturally occurring things was made by primitive man goodness knows how many centuries ago. There is for example, in the underneath the, lake dwellings of the early Neolithic that have been dug up in Switzerland we have found poppy-heads, which looks as though people were already using this most ancient and powerful and dangerous of narcotics, even before the days of the rise of agriculture. So that man was apparently a dope-bag addict before he was a farmer, which is a very curious comment on human nature.

But, the difference, as I say, between the ancient mind-changers, the traditional mind-changers, and the new substances is that they were extremely harmful and the new ones are not. I mean even the permissible mind-changer alcohol is not entirely harmless, as people may have noticed, and I mean the other ones, the non-permissible ones, such as opium and cocaine, opium and its derivatives, are very harmful indeed. They rapidly produce addiction, and in some cases lead at an extraordinary rate to physical degeneration and death.

Whereas these new substances, this is really very extraordinary, that a number of these new mind-changing substances can produce enormous revolutions within the mental side of our being, and yet do almost nothing to the physiological side. You can have an enormous revolution, for example, with LSD-25 or with the newly synthesized drug psilocybin, which is the active principal of the Mexican sacred mushroom. You can have this enormous mental revolution with no more physiological revolution than you would get from drinking two cocktails. And this is a really most extraordinary effect.

And it is of course true that pharmacologists are producing a great many new wonder drugs where the cure is almost worse than the disease. Every year the new edition of medical textbooks contains a longer and longer chapter of what are Iatrogenic diseases, that is to say diseases caused by doctors (laughter} And this is quite true, many of the wonder drugs are extremely dangerous. I mean they can produce extraordinary effects, and in critical conditions they should certainly be used, but they should be used with the utmost caution. But there is evidently a whole class of drugs effecting the CNS which can produce enormous changes in sedation in euphoria in energizing the whole mental process without doing any perceptible harm to the human body, and this presents to me the most extraordinary revolution. In the hands of a dictator these substances in one kind or the other could be used with, first of all, complete harmlessness, and the result would be, you can imagine a euphoric that would make people thoroughly happy even in the most abominable circumstances.

I mean these things are possible. This is the extraordinary thing, I mean after all this is even true with the crude old drugs. I mean, a housemate years ago remarked after reading Milton's Paradise Lost, He Says "And beer does more than Milton can to justify God's ways to man" (laughter). And beer is of course, an extremely crude drug compared to these ones. And you can certainly say that some of the psychic energizers and the new hallucinants could do incomparably more than Milton and all the Theologians combined could possibly do to make the terrifying mystery of our existence seem more tolerable than it does. And here I think one has an enormous area in which the ultimate revolution could function very well indeed, an area in which a great deal of control could be used by not through terror, but by making life seem much more enjoyable than it normally does. Enjoyable to the point, where as I said before, Human beings come to love a state of things by which any reasonable and decent human standard they ought not to love and this I think is perfectly possible.

But then, very briefly, let me speak about one of the more recent developments in the sphere of neurology, about the implantation of electrodes in the brain. This of course has been done in the large scale in animals and in a few cases its been done in the cases of the hopelessly insane. And anybody who has watched the behavior of rats with electrodes placed in different centers must come away from this experience with the most extraordinary doubts about what on Earth is in store for us if this is got a hold of by a dictator. I saw not long ago some rats in the {garbled} laboratory at UCLA there were two sets of them, one with electrodes planted in the pleasure center, and the technique was they had a bar which they pressed which turned on a very small current for a short space of time which we had a wire connected with that electrode and which stimulated the pleasure center and was evidently absolutely ecstatic was these rats were pressing the bar 18,000 times a day (laughter). Apparently if you kept them from pressing the bar for a day, they'd press it 36,000 times on the following day and would until they fell down in complete exhaustion (laughter) And they would neither eat, nor be interested in the opposite sex but would just go on pressing this bar {pounds on podium}

Then the most extraordinary rats were those were the electrode was planted halfway between the pleasure and the pain center. The result was a kind of mixture of the most wonderful ecstasy and like being on the rack at the same time. And you would see the rats sort of looking at is bar and sort of saying "To be or not to be that is the question". (Laughter)

Finally it would approach {Pounds on podium} and go back with this awful I mean, the (sounds like franken huminizer anthropomorphizer), and he would wait some time before pressing the bar again, yet he would always press it again. This was the extraordinary thing.

I noticed in the most recent issue of Scientific American there's a very interesting article on electrodes in the brains of chickens, where the technique is very ingenious, where you sink into their brains a little socket with a screw on it and the electrode can then be screwed deeper and deeper into the brainstem and you can test at any moment according to the depth, which goes at fractions of the mm, what you're stimulating and these creatures are not merely stimulated by wire, they're fitted with a miniature radio receiver which weighs less than an ounce which is attached to them so that they can be communicated with at a distance, I mean they can run about in the barnyard and you could press a button and this particular area of the brain to which the electrode has been screwed down to would be stimulated. You would get this fantastic phenomena, where a sleeping chicken would jump up and run about, or an active chicken would suddenly sit down and go to sleep, or a hen would sit down and act like she's hatching out an egg, or a fighting rooster would go into depression.

The whole picture of the absolute control of the drives is terrifying, and in the few cases in which this has been done with very sick human beings, The effects are evidently very remarkable too, I was talking last summer in England to Grey Walter, who is the most eminent exponent of the EEG technique in England, and he was telling me that he's seen hopeless inmates at asylums with these things in their heads, and these people were suffering from uncontrollable depression, and they had these electrodes inserted into the pleasure center in their brain, however when they felt too bad, they just pressed a button on the battery in their pocket and he said the results were fantastic, the mouth pointing down would suddenly turn up and they'd feel very cheerful and happy. So there again one sees the most extraordinary revolutionary techniques, which are now available to us.

Now, I think what is obviously perfectly clear is that for the present these techniques are not being used except in an experimental way, but I think it is important for us to realize what is happening to make ourselves acquainted with what has already happened, and then use a certain amount of imagination to extrapolate into the future the sort of things that might happen. What might happen if these fantastically powerful techniques were used by unscrupulous people in authority, what on Earth would happen, what sort of society would we get?

And I think it is peculiarly important because as one sees when looking back over history we have allowed in the past all those advances in technology which has profoundly changed our social and individual life to take us by surprise, I mean it seems to me that it was during the late 18 century early 19th century when the new machines were making possible the factory situation. It was not beyond the wit of man to see what was happening and project into the future and maybe forestall the really dreadful consequences which plagued England and most of western Europe and this country for sixty or seventy years, and the horrible abuses of the factory system and if a certain amount of forethought had been devoted to the problem at that time and if people had first of all found out what was happening and then used their imagination to see what might happen, and then had gone on to work out the means by which the worst applications of the techniques would not take place, well then I think western humanity might have been spared about three generations of utter misery which had been imposed on the poor at that time.

And the same way with various technological advances now, I mean we need to think about the problems with automation and more profoundly the problems, which may arise with these new techniques, which may contribute to this ultimate revolution. Our business is to be aware of what is happening, and then to use our imagination to see what might happen, how this might be abused, and then if possible to see that the enormous powers which we now possess thanks to these scientific and technological advances to be used for the benefit of human beings and not for their degradation. Thank You.