ALAN WATT   BLURB (Educatief gesprek)

 

"COMMERCE, CHRISTMAS AND CARING"

 

In Nederlandse vertaling:

“Handel, Kerstmis en het Geven om”

 

 

22 december 2006

 

Dialoog Copyright Alan Watt 22 december 2006

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en het is vrijdag 22 december 2006 op cuttingthroughthematrix.com.

 

 

 

"Baker Street"

By Gerry Rafferty

 

Winding your way down on Baker Street

Light in your head and dead on your feet

Well another crazy day, you drink the night away and forget about everything

 

This city desert makes you feel so cold, it's got so many people but it's got no soul

And it's taken you so long to find out you were wrong

When you thought it held everything

 

You used to think that it was so easy

You used to say that it was so easy

But you're tryin', you're tryin' now

Another year and then you'd be happy

Just one more year and then you'd be happy

But you're cryin', you're cryin' now

 

“Baker Street”

door Gerry Rafferty

 

Wentelend op je weg in Baker Street

Licht in je hoofd en veel te lang op de been

Weer een gekke dag, je drinkt de nacht weg

En vergeet alles

 

Deze stadswoestijn laat je je zo koud voelen

Er zijn zoveel mensen maar het heeft geen ziel

En het heeft je zolang gekost om erachter komen dat je het fout had

Toen je dacht dat het alles droeg

 

Je dacht altijd dat het zo gemakkelijk was

Je zei altijd dat het zo gemakkelijk was

Maar nu probeer je, nu probeer je

Nog een jaar en dan zul je gelukkig zijn

Nog maar één jaar en dan zul je gelukkig zijn

Maar nu moet je huilen, nu moet je huilen

 

 

En wat een natte avond is het, het vriesregent nu. Ik kan niet klagen want de laatste twee of drie dagen zijn heel goed geweest. Ik vind de koude niet zo erg en zelfs vorst aan de grond, dat heb ik liever dan regen. En vriesregen is niet het beste om op te lopen laat staan te rijden. Maar vandaag was ik in de stad om wat noodzakelijke boodschappen te doen en naar al de gekheid van het verkeer te kijken, terwijl iedereen voorbijraast om hun geconditioneerde kerstboodschappen te doen. Een wirwar van activiteit en nergens een gelukkig gezicht. Iedereen is zo gespannen in deze tijd van het jaar door de hype die voor de commercie gecreëerd wordt. En daar gaat het in kerstmis tijd eigenlijk allemaal om, kerstmis en vakantietijd gaan over commercie en kopen en verkopen.

 

Maar voordat ik daarop inga, een aantal luisteraars heeft me gezegd dat ik wat aan schaamteloze zelfpromotie moet doen, dus hier ben ik, vreselijk schaamteloos, want ik vergeet te vermelden dat ik boeken en CD’s en DVD’s te koop heb, op de website. En veel van deze gesprekken worden alleen doorgegeven en mensen weten niet van welke site het komt. Het is cuttingthroughthematrix.com. Het zou helpen als diegenen die de informatie doorgeven ervoor zorgen dat de mensen weten waar het vandaan komt, en op die manier kun je ook op de site komen en iets tegenkomen dat je misschien bevalt.

 

Nu, ik breng geen professionele boeken uit, want ik ben niet geautoriseerd door de grote jongens en daarom kan ik ze niet tegen een heel lage prijs verkopen. Het is me opgevallen dat sommige van de grote jongens ze bijna voor niets weggeven, bijna tegen kostprijs, in ieder geval sommige, sommige van de grote. Maar het materiaal dat in de boeken staat, er zijn er drie, is compleet anders dan je ergens anders zult krijgen. Ik geef je niet de exoterische betekenissen of zelfs de vermoedelijke lagere esoterische betekenissen. Ik geef je dat niet, ik geef je wat meer dan dat. Voor een aantal van de hogere betekenissen moet ik je hoger brengen door middel van een vorm van onderwijs om het logisch voor je te kunnen maken. En dat, echt, is het geheim van het onderwijzen van iemand. Je kunt het niet zomaar allemaal – al de waarheid – in één keer op iemand gooien. Je moet hen omhoog brengen en omhoog en omhoog, stap voor stap, zodat zij het, als je hen iets geeft dat goud is, op waarde kunnen schatten. Anders zullen zij erover heen lopen en je de volgende vraag stellen. En dat is een zeer veelzeggend iets als zij me bellen. Sommige mensen zullen vraag na vraag na vraag opratelen en ik weet door hun reactie op een aantal van de antwoorden die ik geef, dat als zij overslaan, net als een grammofoonplaat die door de krassen overslaat, dat zij niet begrepen hebben wat ik zojuist tegen hen zei. En dat vertelt me dat zij niet klaar zijn voor de volgende stap. En het heeft geen zin om hen iets te geven dat zij niet kunnen bevatten. Ik kan hen alleen geven wat zij op dat moment kunnen accepteren. Dit is niet nieuw, het is altijd zo geweest.

 

Iemands verlangen en vurigheid om te weten betekent niet dat zij in staat zijn om het allemaal te begrijpen. Er zijn graden in het wakker worden en in het uitbreken uit de geconditioneerde grot van Plato waarin we allemaal opgegroeid zijn. En feitelijk zijn er meer grotten waar doorheen gebroken wordt. Sommige mensen zijn op de vloer. Dat zijn de zombies, de mensen die geloven dat alles op het zes uur nieuws waar is en zij geloven dat ze alles verteld krijgen dat zij zouden moeten weten. En daar zijn de media voor. Zij denken dat het bestaat om hen werkelijk, werkelijk op de hoogte te houden van alles dat voor hen van belang is. Zij geloven ook dat het onderwijs of de universitaire opleiding die ze gehad hebben, de meest geavanceerde was die ooit aan iemand gegeven was. Zij zijn op de vloer van niveau 1 realiteit. Het heeft geen zin om hen van de vloer proberen te krijgen. Zij moeten er klaar voor zijn en zelf de stap nemen om op te staan.

 

De meeste mensen zullen simpelweg beweren dat ze aan het wakker worden zijn of dat ze wakker geworden zijn door 2001 met de kick-off van de “twin peaks” zoals ik ze noem, de tweeling handelstorens, de Jachin en Boaz van Vrijmetselarij. En echt, dat heeft dan iets in werking gezet, maar ze hadden lang daarvoor wakker moeten worden. Wat ze werkelijk op dat niveau opmerken zijn de veranderingen die in hun leven gaande zijn, de levensstijl waaraan ze zelf gewend zijn en dat maakt hen nerveus. Zij weten en voelen een klein beetje meer maar ze kunnen de intensivering van veiligheidsmaatregelen opmerken, die buiten proportie is voor de veronderstelde dreiging en daarom moet er blijkbaar een ander doel in dit alles zijn en dat maakt hen heel bang. En ze zien hun eigen cultuur, levensstijl, wat dan ook, wat zij zien als hun land, ze zien het te gronde gaan. Zij zien inflatie. Zij zien dat de industrie het land uitgetrokken is, maar zij zouden dit al in de jaren ’70, 80 en ’90 gezien moeten hebben, want toen begon het.

 

En China heeft niets gestolen. Geen buitenlands land heeft iets gestolen, technologie of anderszins. Het werd op deze manier gepland voordat ik geboren werd, voordat jij geboren werd, dat China het als de industriële leider zou overnemen, en uiteindelijk voor een periode als de politiemacht van de wereld. Iedereen krijgt zijn toebedeelde tijd om de hoofdleider te zijn, de koning van het kegelspel (the king pin). Maar tijdens de GATT-onderhandelingen, waar iedereen doorheen gedreven is, werd dat alles opgezet. Dat was het exoterische, de officiële ondertekening van de onderhandelingsovereenkomsten. In werkelijkheid zoals ik zeg, werd dit gepland voordat ik zelfs geboren werd. Want zij bespraken de opkomst van China in de jaren ’30 in de bijeenkomsten van het Council of Foreign Relations en het Royal Institute of International Affairs. Deze onderwerpen werden er werkelijk besproken en sindsdien in vele van hun boeken, van het Royal Institute of International Affairs, gepubliceerd, waarin ze dit herhaald hebben, dat China het uiteindelijk als de politiemacht van de wereld zou overnemen. Dat houdt klaarblijkelijk in dat de Verenigde Staten in de wereld naar beneden zou zinken.

 

Zolang de beschikbaarheid van krediet aan het publiek gegeven wordt zullen zij de volle uitwerking niet zien. Pas als het terugtrekken van het krediet begint, langzaam en stapsgewijs, zul je de paniek gaan zien beginnen. Wie weet wanneer dat zal zijn, zij kunnen hun tijd nemen. We leven in een wereld van gradualisme (geleidelijkheid). Dat is de reden dat we grote veranderingen in het algemeen niet opmerken. Het is een stap-voor-stap proces, geleidelijk, inter-generationeel zelfs, want zij willen ons niet ál bang maken met een grote verandering. Ze willen het in stappen doen want op die manier passen wij ons zo gemakkelijk aan, zonder na te denken. Het lijkt dan normaal.

 

Maar terug naar de kersttijd. Het vakantieseizoen, waar niemand echt ontzettend gelukkig is, behalve rond middernacht als ze een paar whisky’s of iets gehad hebben. En het is zo interessant om te zien, en je kent het format van de media de dag na Kerstmis als ze met de mensen op straat praten over hoeveel ze dit jaar aan hun cadeaus uitgegeven hebben. En velen van hen vertellen je, net als vorig jaar, “wel, ik heb net mijn creditcard rekeningen van de cadeaus van vorig jaar afbetaald”. En nu zitten ze er weer in. Het is een farce van commercie is het niet? Het heeft niets met familie te maken, dat is een bij-effect. En ze gebruiken de familie voor het uit schuldgevoel kopen van cadeaus. Het is een commerciële onderneming. En ons hele systeem is gebaseerd op handel. Economie. Ons doel moet zijn: het dienen van het economisch systeem. We zijn goede consumenten, Priesters van Sumer, CON-SUMER.

 

Voordat ik het vergeet zou ik ook graag de drie of vier mensen willen bedanken die donaties aan de site gegeven hebben, in al deze tijd. Dat waardeer ik heel erg. Als je beschouwt dat ik weet niet hoeveel, vele honderden telefoontjes die ik alleen dit jaar al gehad heb en de tijd die ik eraan gegeven heb. Maar mensen in deze samenleving hebben de neiging je leeg te zuigen, en slechts een kleine minderheid zou er zelfs aan denken om iemand anders te helpen, in de huidige beschaving. Want beschaving is geen natuurlijke staat van zijn. Het is gebaseerd op een stad, de stadsstaat (city state) en een burger (citi-zen), iemand die geboren is met een vooraf bestaande plicht aan een bestaand systeem. Het is geen menselijk systeem, het is onnatuurlijk. Het is alleen natuurlijk voor diegenen die erin geboren zijn en het nooit betwijfelen. Het komt nooit in hen op om het systeem te bevragen werkelijk, en waar het vandaan kwam en wie het ontwerpt, wie het plant. Ze geloven dat het uit zichzelf ontwikkelt.

 

In deze specifieke tijd van het jaar worden we geacht iets prachtigs in te luiden. Iets dat in andere tijdperken iets compleet anders inhield. Want het is hetzelfde verhaal in verschillende tijdperken, waar de zon (sun) van de godheid in de wereld komt om de wereld te redden. Het christendom veranderde het een beetje, want het bracht een systeem voor een westerse wereld, dat zijn origine in de Mediterranée en Noord-Afrika had, zelfs eerder. Dus de tijden werden een beetje veranderd. Maar de zoon van de godheid hangt in de hemel, de drie dagen van midwinter, de dood van midwinter. Hij komt op in het oosten, gaat rond, gaat onder in het westen. Maar in de dood van midwinter klimt hij niet erg hoog. Dus zeiden zij dat de zon daar hing terwijl hij door de hemel kruiste. Het hing drie dagen lang aan een kruis en op de derde dag begon het een beetje naar het noorden te bewegen in de richting van het westen. En daarna begint de viering, de wedergeboorte vindt plaats. We hebben hetzelfde in Antiek Egypte en zelfs in voorgaande beschavingen van daarvoor. En het is altijd hetzelfde verhaal.

 

Van het verhaal zelf is een geweldig verhaal gemaakt want voor geleide samenlevingen vermengen zij er een aantal natuurlijke regels in, die een echte samenleving zouden laten werken als iedereen de regels volgde. Maar er is een element dat het niet uniform maakt en dat is de toevallige persoon die afwijkt, die macht over anderen moet hebben. En de afwijkenden zullen een dergelijk systeem dus als natuurlijk opnemen, dat een vorm van natuurlijke wet en orde geeft en zij klimmen naar de top en misbruiken het voor hun eigen belangen, nemen het systeem over en dan heb je de criminelen die het runnen. Maar de mensen beneden volgen al de regels voor een werkbare samenleving. Het zal maar voor een bepaalde tijd werken, want de corruptie aan de top  groeit altijd en meer en meer haaien komen naar de top en corrumperen het verder. Het verspreidt zich stapsgewijs naar beneden in de samenleving via de weg van commercie, winst en het gebruik van experts. Want als winst in commercie het eenmaal overneemt is het een dominant kenmerk in de samenleving. Het is er niet om de samenleving te dienen. De samenleving is er dan om de commercie te dienen en het menselijk leven wordt tot een afschuwelijk niveau gedegradeerd. En we zien dit vandaag. Het is niet alleen met Kerstmis, het is het hele jaar door.

 

Het is zoals ik gisteravond zei ook dat oorlog voeren gewoon een verlenging van zaken is. Zelfs tot voor de Eerste Wereldoorlog, toen zij de vliegtuigen brachten en de Zed tanks, zoals zij hen noemden, op het slagveld brachten. Zij spraken nog steeds over huzaren en verschillende soorten cavalerie en grenadiers, genoemd naar de granaat die commercieel geproduceerd werd. Commerciële namen voor wapens werden een kenmerk van een verlenging van zaken die oorlog genoemd wordt. En zij spraken over grenadiers en de huzaren tot in de Eerste Wereldoorlog. En  toen begonnen zij te spreken over de Camels, de vliegtuigen en de Zed tanks en hadden al deze merknamen die door het nieuws vermengd werden. En in de Tweede Wereldoorlog intensiveerde dat met al de verschillende merken tanks en vliegtuigen bommenwerpers, en over hoeveel zij er iedere maand produceerden. En dat werd het nieuws. Dus schaamteloze verlenging van zaken en commercie dat zich in zijn werkelijke gedaante laat zien, volledig betrokken in de kunst van oorlog als een verlenging van zaken.

 

En tot recent hebben zij in de Westerse religie, vooral het Christendom in Europa en Noord-Amerika gebruikt om de mensen passief te houden. Om naar de mensen te doen alsof is er een heel stel regels die zij moeten volgen en die iedereen volgt, terwijl de mensen aan de top nooit dezelfde regels hadden gevolgd. Want als je, zoals ik zeg, een elite aan de macht hebt in een status van rijkdom en luxe, heb je de arbeid van anderen nodig om het voor jou doen. En het is niets nieuws. Sinds commercie gecreëerd werd (en geld en al zijn verschillende vormen gecreëerd was, dat erin mee kwam) hebben wij geleefd in een inhumaan systeem waar het leven eerst tweede en daarna derde klasse wordt en daarna komt het in een neergaande spiraal terecht tot het heel goedkoop is. Heel goedkoop inderdaad.

 

En toch, het idee van kerstmis, hoewel het een herhaling van hetzelfde verhaal is uit voorgaande tijden en zelfs nog uit oudere tijden, van de zon, die in de wereld komt - en dit is geen toeval, feitelijk, zelfs in de Engelse taal, dat diegenen die de Engelse taal creëerden, voor zoon een Egyptisch woord gebruikten, want zoon is hetzelfde woord in het Egyptisch. De zon aan de hemel is ”sen”, je kunt zeggen “son” als je wil, dat is aan jou. En je mannelijke nageslacht wordt ook een son of sen genoemd, net als in de Engelse taal. Dat is helemaal geen toeval.

 

Het alziende oog in oude tijden werd vóór Egypte gebruikt. Het systeem van het uitzoeken en kiezen van een aantal van de slimmere jongens in de samenleving en het hen geven van een opleiding was niets nieuws, en om die mensen daarna te gebruiken om de rest van een bureaucratie te leiden is niets nieuws. Dat hadden we in Sumerië. Dus de rest van de bevolking was doorgaans ongeletterd. En de priesters, een menigte priesters, hielden zich met onroerend goed, met alle commercie, import, export bezig. Alle dingen die advocaten vandaag doen. Zij runden de samenleving. En zij kozen de slimmere jongens om priesters te worden en zij testten hen op verschillende kwaliteiten. Het oog is zo belangrijk en wordt zelden ten volle door mensen gebruikt.

 

Mensen zien door hun training wat zij verwachten te zien. Daarom kun je leven in een wereld van symboliek die overal om hen heen is, een religie die overal om hen heen is, maar die zij helemaal niet zien. Zij zien wat zij verwachten te zien en als je hen wijst op wat voor jou duidelijk is, ontkennen zij eerst in ontkenning en daarna zijn zij geschokt.

 

De aloude priesters van Sumerië testten de jongens om te zien wie wisten.  Hij die weet is hij die ziet en dat is waarom we, in al de verschillende talen die we hebben, een woord hebben dat niet gewijzigd is, want hij die ziet en dat waarmee hij ziet wordt een student, het wordt, een meer geschikt woord, pupil genoemd. Het is het pupil van het oog, het alziende oog.

In mijn boeken ga ik door een deel van deze mysterie-religie heen en op een paar eerdere tapes, die ik op CD en MP3 heb gezet, 12 uur per disk radioshows op wereldwijde kortgolf radio, spreek ik hierover. En in een bepaalde show sprak ik over de betekenis van de sterren die rijzen, de constellatie die opkomt in de tijd van Kerstmis. En de mensen die dat willen en kunnen, kunnen deze kerstavond in een heldere nacht misschien naar buiten gaan en kijken naar de Orion constellatie. En je zult deze in het oosten zien opkomen en rondgaan. En je volgt de Drie Wijze Mannen van Orion’s riem want daarop is het gebaseerd. En zet ze rond middernacht op een rij en je kunt de ster zien waar zij allemaal op gericht zijn.  En je ziet ook het verband van waarom een zoon van God geboren is onder de dieren in een stal. Ik wil niemand’s Kerstmis verpesten, maar dit is gewoon feit. 

Het idee achter Kerstmis - als iedereen het volgt zou dat ons een vorm van Utopia geven, als je niet een hiërarchie had die het zou kapen, Maar het zit in de natuur van de mensheid om dat hoe dan ook proberen te doen. Al de eigenschappen van de afwijkendheden van macht kunnen door al de lagen van de samenleving, van de top tot de bodem, gevonden worden. En aan de top is het niet noodzakelijk om een enorm intellect te hebben, het zijn bepaalde eigenschappen die hen zo machtig maken. De psychopathische karaktertrekken, het vermogen om zo gemakkelijk en goed te bedriegen. Je vind dat aan de top en op de bodem, ongeacht opleiding of klasse. En  een systeem dat op handel en winst gebaseerd is, waar succes gezien wordt als het zover mogelijk verwijderd blijven van armoede, tot zelfs afwijkende extremen waar je aanbeden word, simpelweg omdat je superrijk bent, kan alleen een onmenselijke samenleving zijn aangezien de meeste mensen daar nooit dicht bij in de buurt kunnen komen. En door eerlijk werk wordt er geen enorme rijkdom opgehoopt.

In aloude tijden in voor-christelijke tijden en door christelijke tijden heen spraken zij gewoonlijk over de Christus of Christos binnenin, niet buiten. Het hele idee zelfs bij de vroege ware Gnostici, (die zeer snel een andere afwijkende beweging werd toen de grote jongens het  roofden) was dat er in dit leven een vorm van perfectie verkregen kon worden. Een vorm van perfectie, niet alles, maar een vorm waar iemand aan zichzelf kon werken. En het idee van een Messias was simpelweg dat, een soort mascotte, iets dat je altijd in je geest voor ogen kon houden als een ideaal waar je naar streeft en wat je probeert na te volgen. In feite, de vroege Gnostici klaagden dat Constantijn en zijn team hun idee had gestolen toen zij de wereld de Romeinse Katholieke Kerk gaven en al het dogma vormgaven. En zij vernietigden iedereen uit iedere sekte die niet in deze nieuwe geautoriseerde versie meeging.

Macht transformeert zichzelf van een tijdperk naar het volgende. En men kwam er achter dat het Romeinse Rijk zichzelf moest overstrekken. Zij konden bij al hun overwonnen landen niet genoeg belasting heffen om de opperelite van Rome in enorme luxe en verspilling en extravagantie te houden. Zij zouden nooit genoeg belasting kunnen heffen en zij wisten dit en begonnen minder geld aan hun legers te spenderen. En hun legers slonken. Dat betekende dat zij moesten vallen, maar zij waren al klaar om te transformeren en de geesten en de landen van mensen met een ander type oorlogsvoering te overwinnen, typen, die zelfs in oudere tijden uitgeprobeerd waren en succesvol waren. En dat werd gedaan.

Toch, het gebruiken van iets dat iedereen in iedere cultuur en in iedere taal aanspreekt, het ideaal van een vorm van zelfverbetering, dat is het reiken naar iets dat groter is dan het zelf, iets daarbuiten, iets dat ook aan het zelf verbonden kan worden, werd gebruikt en misbruikt werd en tot aan de dag van vandaag nog steeds waar het zoveel afwijkende bochten heeft genomen. Want de massa wil altijd ritueel of godsdienst in plaats van een harde waarheid, waarbij zij misschien heel erg goed en precies naar zichzelf moeten kijken. Het is makkelijker om zich bij een groep aan te sluiten. Zoals een club, een sociale club waar je allemaal dezelfde badges of uniformen of pakken en dassen draagt. Ik weet niet waarom God een pak en das in de kerk nodig heeft als een manier om God respect te tonen. Dat heb ik nergens geschreven zien staan. Je zult al deze kerken vinden waar iedereen zich verkleedt met hun pakken en dassen, de mannen dan, en sommige vrouwen ook, in deze tijden, en ik denk dat dat acceptabel is voor God, hoewel het pak en de das een vrijmetselaarsuniform is. Daarom is het het enige geautoriseerde kostuum dat in de rechtszaal gedragen kan worden. Het is een vrijmetselaarsuniform en je draagt de strop om je nek, dat verzegelt ook jouw lot en heeft de bedoeling te bewaken wat je zegt. Je beperkingen. Als je het uiteinde van de das zou vastspijkeren, technisch gezien, en je zou er (als je de das omhebt) in een cirkel omheengaan, dan zou dat de omvang van je beperkingen zijn. Voor de hogere Vrijmetselaars zit er een esoterische betekenis in, de lagere Vrijmetselaars zijn nooit ergens zeker over.

Het is zo droevig. De vriendelijkheid die mensen kunnen laten zien als zij vrij zijn van stress. Het is zo droevig om te zien hoe het overgenomen is in een systeem van corruptie dat antimenselijk is en een persoon twee keer laat nadenken voordat hij iemand helpt. Door angst, want ons systeem draait op de angst voor armoede, eenzaamheid, ziekte, honger, gebrek aan medische zorg, vrienden, isolatie, al deze dingen. Daar is het systeem op gebaseerd. En toch, als een wezen van deze planeet staan we er nooit bij stil dat het hele economische systeem dit veroorzaakt. Al deze zorgen. Buiten het economische systeem van handel, in zogenaamde primitieve beschavingen, vind je dat niet. Je vind dat daar helemaal niet. Je hoeft niet te twijfelen of je iemand zult helpen of niet. Dat doen ze gewoon want ze hebben er niets mee te verliezen. In deze wereld is het eerste, “wat zal ik verliezen als ik iemand help?“. En het is enorm onmenselijk. Het leven wordt van lage kwaliteit.

In deze tijd van het jaar zouden mensen werkelijk moeten reflecteren. In oude tijden hadden zij de gewoonte het afgelopen jaar te overdenken. Al de veranderingen die in zichzelf hadden plaatsgevonden, de mensen die zij ontmoet hadden, die dat jaar in hun leven en uit hun leven gekomen waren, in plaats van zoals vandaag, want zij snakken naar adem snakken en drinken erop dat het hen weer gelukt is een jaar door te komen zonder dat zij het armenhuis ingedreven zijn,  dat zij hun baan nog hebben. Of dat hun vrienden hen nog accepteren omdat zij nog werken. Want geloof me, in deze samenleving zit er een stigma vast aan het verliezen van je baan. En ik zag dat in Engeland bij mensen in de jaren ’70 gebeuren toen zij alle banen lieten verdwijnen. Iedere keer dat ik in Engeland terugkwam vanuit Europa, zag ik dat diegenen die hun baan verloren waren omdat de fabrieken sloten, een verschrikkelijk stigma droegen. En het werd vanaf de top aangemoedigd zoals vandaag nog steeds het geval is.

In plaats van het vieren van een commerciële farce - je zult versteld staan bij de toevallige persoon die je in je leven ontmoet hebt, die misschien vreselijk depressief is met Kerstmis. Want dat is wat er met vele mensen gebeurt die zich buitengesloten voelen of die dat jaar hun portie van pech gehad hebben. En een telefoontje op het juiste moment kan al het verschil in de wereld uitmaken. Want er zijn veel mensen die een vrolijk gezicht naar de wereld laten zien maar die van binnen in erbarmelijke staat zijn. En we krijgen ieder jaar de statistieken van zelfmoord en zo, over zulke mensen, en “wat is er gebeurd?”  En het gebruikelijke verhaal is, “wel, zij leken altijd zo gelukkig”. Maar nogmaals, in dit onmenselijke systeem kun je zelfs dichtbij mensen leven en als zij de natural show laten zien, die we allemaal geleerd hebben te laten zien, zul je denken dat het gewoon goed met hen gaat. En het kan helemaal geen kwaad om hen eens te bellen, je zou weleens verrast kunnen staan.

"You've Got A Friend"

By James Taylor

When you're down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, whoa nothing is going right.
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest nights.

You just call out my name,
And you know where ever I am
I'll come running, oh yeah baby
To see you again.
Winter, spring, summer, or fall,
All you've got to do is call
And I'll be there, yeah, yeah, yeah.
You've got a friend.

 

“Je Hebt een Vriend”

Door James Taylor

 

Als je je down voelt en ongerust

En je hebt een helpende hand nodig

En niets, o niets gaat goed

Sluit dan je ogen en denk aan mij

En ik zal er heel snel zijn

Om zelfs je donkerste avonden op te fleuren.

 

Roep gewoon mijn haam

En weet dat waar ik ook ben

Ik naar je toe zal rennen, o ja schat

Om je weer te zien

Winter, lente, zomer of herfst

Alles wat je moet doen is bellen

En ik zal er zijn, ja, ja, ja,

Je hebt een vriend

 

Alan: Mensen brengen deze tijd van het jaar meestal met hun familie door en vaak staan die mensen in hun familie niet het dichtste bij hen. We kunnen onze vrienden uitkiezen maar we kunnen onze familieleden niet uitkiezen, zoals ze zeggen. Dus voor de meeste mensen is het iets dat moet om in deze tijd van het jaar bij familie te zijn. Bijna een parodie of een overblijfsel van een zich steeds herhalend toneelstuk dat al zo vaak is opgevoerd. Het heeft zijn waarde verloren. Want de familie eenheid is bijna vernietigd en de conditionering binnen iedere generatie binnen families wordt voor ieder lid wetenschappelijk opgewaardeerd. En dus kunnen zij vaak niet goed met elkaar omgaan en vaak wensen zij dat zij gewoon hun kerstdiner hebben en dan weer naar huis kunnen gaan of ergens heen kunnen gaan waar zij willen. Het is als het volgen van een ritueel waarvan de betekenis verloren is gegaan. En de enige reden dat het überhaupt gaande gehouden wordt is economie. Als traditie de handel niet zou dienen zou het zeer snel verdwenen zijn.

Wat me vaak zo verrast zijn de mensen die al die dingen opslurpen die hen levensverlenging gaan geven of die hen voor altijd fit houden, of zelfs, sommigen van hen, dat ze voor altijd leven. Zij geloven dit letterlijk. Het schrikbeeld van een soort dood.En ik dacht altijd, het gaat niet zozeer om de lengte van het leven maar om de kwaliteit. Het gaat erom wat de persoon zelf, het individu, eruit haalt. Want werkelijk, dit leven is zo kort. En denk aan al de zorgen die er zijn in een systeem dat jou geen rust geeft. Het is zo droevig dat mensen door hun levens jagen, zich zorgen makend en haastend, altijd onder een of andere dreiging van het verliezen van banen en het verliezen van gezin, echtgenotes, echtgenoten, kinderen, al die dingen, zozeer, dat zij nooit leven terwijl zij erdoorheen razen. Dat is een onnatuurlijke staat.

Ik ben er zeker van dat de zogenaamde primitieve volkeren, die nog steeds puur primitief zijn en  relatief onaangetast zijn door het systeem of door de infectie die wij hebben, geen van de dingen van het systeem nodig hebben die wij nodig hebben. En zij hebben geen diabetes. Zij hebben geen psychiaters en psychologen of duizenden zelfhulpboeken en over hoe je dingen moet doen en hoe je dit en hoe je dat moet doen om gelukkig te zijn. Zij hebben het niet nodig en zij leven tot zeer hoge leeftijd, de meeste van hen. En zijzelf hebben een betekenisvol leven dat niet zinvol lijkt voor de wetenschappelijk opgeleiden. Dat komt uit de gecommercialiseerde wereld. Maar voor die mensen heeft het een complete betekenis, voor individuen.

Diegenen die een vorm van tevredenheid willen hebben in deze wereld moeten hun waarden volledig veranderen en zich realiseren dat zij niet door de samenleving beoordeeld kunnen worden. Uiteindelijk ben je je eigen rechter. Als je op je sterfbed ligt maakt het niet wat de samenleving van jou denkt, je zult er helemaal niet aan denken. Je zult nadenken over je eigen leven, in een oogwenk. Zelfs de meest zorgelijke tijden zijn flitsen in je leven. Alleen dan heb je tijd om terug te kijken en je af te vragen waarover het ging en wat je ermee deed. Wat heb je gedaan? Wat wist je dat verkeerd was in de samenleving waarin je leefde en wat heb je gedaan om het te veranderen?

De truc van het wijzigen en veranderen van de richting van de samenleving is het begrjipen van de truc. En de truc bij de esoterische religie is altijd geweest om tenminste twee tegenover elkaar staande partijen te hebben, conflict. Lang voordat Hegel zijn naam erop gezet heeft werd dit proces in de occulte wetenschappen begrepen.

Als er een reactie van je verwacht word, geef die dan niet, want als je dat doet heb je je zojuist aangesloten bij de oppositie op het schaakbord. En je ziet het schaakbord niet eens, noch de spelers die voor of om je heen verplaatst worden. Dat wordt vooraf gepland door diegenen die het spel begrijpen. Om de samenleving te veranderen ga je een richting in die zij niet hebben gekozen. Opposities komen uiteindelijk terecht in het vechten over hetzelfde. Zij komen tot een compromis, dat is de synthese van Hegel. Dus de initiator komt op het punt uit waar hij vanaf het begin al heen wilde, in een sneller tempo, met de hulp van de oppositie die hij verwachtte.

We weten waar de samenleving in dit wetenschappelijk ontworpen systeem heen gebracht wordt. We weten dat zij ons naar het chippen van de hersenen brengen. Het niet-denken is er een groot onderdeel van, het non-individu, geen gevoel, gewoon robotten, hoewel het in beginsel onder een andere schijn verkocht zal gaan worden. Dus rather than simply hit it head on (onvertaald), moet je je realiseren dat Lenin helemaal gelijk had - aangezien hij getraind was door de grote bankiers die duizenden en duizenden jaren economische geschiedenis begrepen en haar invloed op beschavingen en haar creatie van wat wij commerciële beschaving noemen - Lenin zei: “ Er zijn vele, vele richtingen waarin de samenleving kan gaan maar het publiek weet dat niet. Zij moeten altijd denken dat de samenleving waarin zij geboren zijn de enige natuurlijke is die er kan zijn, simpelweg omdat het bestaat als zij geboren worden.”  Diegenen die tegenover de veranderingen staan vallen rechtstreeks in de handen van diegenen die de veranderingen beginnen. Het is als judo, je gebruikt de kracht en de dynamiek van de andere persoon om hen te verslaan. Opposities. Dus je speelt het spel niet. De cultuur zelf, van ieder land, wordt gegeven door diegenen die hun goedkeuring geven, daarom heb je het. En het dient de elite van ieder land. De grote club aan de top van de universele wereld.

Van koers veranderen is de enige manier, zodat het “window of opportunity” van meneer Rockefeller dichtgaat, in een richting die hij en de anderen achter hem niet gepland hebben en die door diegenen van dezelfde club niet gepland is. Als het eenmaal sluit is het voor hen heel moeilijk om de samenleving in de richting waarin zij het wilden laten gaan terug te sturen.

Welke richting zouden we kunnen nemen? Eerst moet je gaan zitten en al de dingen die verkeerd zijn in het systeem doornemen. En je zult erachter komen dat het bijna alles is. Het is allemaal gebaseerd op economie. Moeilijk voor mensen die in een dergelijk systeem opgegroeid zijn dat te laten gaan. Maar toch, als zij eraan blijven vasthouden, is een ramp verzekerd. Want geld is alleen een middel voor een doel voor de enkelen die het in de eerste plaats ontwerpen en beheersen. De samenleving die zij uiteindelijk binnen zullen brengen zal een systeem zijn waarin je geboren, feitelijk, je misschien gecreëerd wordt om de staat te dienen.

De staat dienen, het staat in al de boeken van de Royal Insitute of International Affairs en de Rhodes Scholarship van Cecil Rhodes en Rothschild en anderen. Het is hetzelfde script omdat zij allemaal één zijn. De octopus is één, het is één hoofd, daarom zeggen zij allemaal dezelfde dingen. Geld wordt uiteindelijk sowieso afgeschaft. Het is alleen nuttig zolang wij bereid zijn het te accepteren en ervoor te betalen en er dingen mee uit te wisselen, wat doorgaans gewoon weer arbeid is. En het is heel moeilijk voor mensen om dit werken voor je geldzaad te laten gaan, waar je als ratten op de knop drukt en je beloningen krijgt. Maar we hebben gegarandeerd een ramp, de wijze waarop het ontworpen is. Het is op die wijze ontworpen. Het heeft niet de bedoeling altijd voort te duren, waar iedereen probeert de tophond te worden en de persoon onder zich te exploiteren, en dan word je succesvol genoemd als dat je lukt.

Om een menselijke samenleving te krijgen zou enorme veranderingen vergen. En in een massabeweging gebeurt dat nooit. De massa zal altijd de voor hen makkelijkst lijkende weg nemen. De makkelijkste van de twee keuzen. Daarom rekent de elite op democratie. Want de meningen van de massa worden hen gegeven, over ieder onderwerp. Zij zijn voorspelbaar.

De elite zelf heeft altijd gezegd dat hun enige probleem komt van het toevallige individu die begrijpt. Het is als een aantal van deze films die zij uitgebracht hebben waarin iemand ziet, iemand kan zien en zij zeggen “oh, iemand ziet”, zoals de film, "They Live." Dat is wat hen  bang maakt, vooral als de persoon kennis heeft om het te ondersteunen, anderen kan onderwijzen en het op een manier kan overbrengen dat het door al het pantser en de conditionering heen breekt. Dat is de grootste bedreiging die zij hebben.

Als we kijken naar de belangrijkste revoluties, waarachter dezelfde organisaties hebben gezeten, zie je dat zij voorafgaand aan de revoluties groepen opstartten om leden te vergaren. Daarna observeerden zij de verschillende leden nauwkeurig terwijl zij hen onderwezen. En zij legden vast wie na de revolutie een probleem zouden vormen omdat zij te intelligent waren en ze door spraak en kennis een realiteit aan de gewone mensen konden overbrengen. En de mensen die dat konden werden op de lijst gezet en onmiddellijk na de revoluties opgerold en vermoord. Want het toneel was opgezet, zoals het altijd is. Het schaakbord was van te voren opgezet voor dit speciale gebeuren.

En dat is waarom er lang voor 11 september plaatsvond vele neppers waren in het zogenaamde patriottistische land van de Verenigde Staten bijvoorbeeld en andere landen. Een was de meest onderscheiden generaal of kolonel in het Amerikaanse leger, uit Vietnam. Hij had jarenlang zijn eigen internationale kortegolf radiostation. Hij gebruikte al de Vrijmetselaarsterminologie in zijn gesprekken op de radio en deed zich voor als een patriot en hij verzamelde de namen van verschillende mensen in het bedrijf en in de Verenigde Staten. En vlak na 11 september werd hij op de trappen van het Congres in Washington geïnterviewd door een groot televisiestation, dat werd in Canada uitgezonden, en het was duidelijk geposeerd. Hij was daar op het juiste moment voor het interview en het had de gebruikelijke opbouw. En o, de meest onderscheiden kolonel in het Amerikaanse leger, de Groene Baretten. “Wat denkt u dat achter 11 september zat?”. En deze man (die net een maand ervoor gestopt was op de radio, die vier jaar achter elkaar deze patriot beweging had aangemoedigd) zei: “Die gekke patriottische mensen die in camouflagepakken in bossen rondrennen om te oefenen voor iets dat nooit zal gebeuren. De paranoЇden die overal zwarte helikopters zien”. Dit is dezelfde man die jaren daarvoor het Pentagon had verlaten, waar hij werkte met hip pocket orders (geheime opdrachten). Begrijp je, ze gaan nooit met pensioen in deze posities. En hij verzamelde de namen van duizenden mensen, die door de films van John Wayne en Rambo getraind waren, om de helden die vertegenwoordigd zijn te aanbidden. Als hij dezelfde taal als jij spreekt. Dat is alles dat zij hoeven te doen, naar jouw niveau komen en jouw taal beginnen te spreken en je valt ervoor omdat je getraind bent mensen te aanbidden. En iedere keer word je bedrogen. Je moet stoppen dat te doen.

Sommige mensen hebben tegen me gezegd, “kun je de werkelijke betekenis van het christendom bespreken?”  En ik dacht erover na en ja, ik zou voor altijd kunnen doorgaan en je zes of zeven uur lang over de esoterische betekenissen kunnen vertellen. Maar het zou in de boeken van andere mensen terecht komen, zoals de meeste andere gesprekken die ik vanaf de jaren ’90 gegeven heb.

Misschien is het belangrijker om te praten over de veranderingen die gebracht kunnen worden in een systeem, dat een plan heeft voor het uitroeien van de “nutteloze eters”, die ooit als consumenten en producenten gewaardeerde burgers waren maar die nu alleen consumenten zijn in deze specifieke diensteneconomie. En ik probeer mensen te vertellen dat zij niet in de val moeten trappen. Trap er niet in frontaal tegen iets te vechten, verbaal of anderszins. Er wordt van je verwacht dat je dat op een bepaald moment doet. We moeten het onverwachte doen. We moeten een andere weg kiezen en anderen overhalen, om tenminste jouw weg te proberen of ernaar te kijken. En zijzelf vinden misschien een soortgelijke weg maar niet helemaal identiek. Maar dat is toch een andere want iedere weg die niet voor jou gekozen is, is beter. Kies niet de verwachte weg als je bang bent voor de veranderingen, die je vandaag duidelijker op je af ziet komen.

Wij lopen allemaal een korte tijd op deze planeet rond. Heel weinig mensen breken door in de realiteit die bestaat en die zij nooit zien. Heel weinig mensen kunnen daar doorheen breken, sommige kunnen het en om hen is het altijd om gegaan, want het zijn de enkelen die proberen de mensheid op te tillen, die hebben voorkomen dat de ultieme nachtmerrie in alle tijden plaatsvond. Het zijn altijd de enkelen en je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, behalve in het je er niet tegenover stellen, wat van hen verwacht wordt. En er kunnen enorme veranderingen gemaakt worden, zonder garantie op een vast bepaald einde, behalve dat we een alternatief einde hebben ten opzichte van dat wat gepland is en als het niet precies voor jou gepland is, voor de kinderen en zij die opgroeien. Er is niets erger dan diegenen in een puinhoop achter te laten terwijl je weet dat zij de klap gaan krijgen. Het is ongelooflijk voor me, dat mensen, werkelijk - en ik heb dat zoveel mensen horen zeggen: “Wel, ik dank God dat ik niet meer zal leven om de definitieve uitkomst hiervan te zien”, wetend dat je met pensioen zult zijn en je kunt gaan vissen. En daarna zul je sterven en heb je niets veranderd. Alsof je nooit bestaan hebt.

Zelfs de elite zelf kan hun naam slechts voor korte tijd in steen houwen of in standbeelden of publieke gebouwen voordat de volgende generatie opkomt en de naam van iemand anders erop gezet wordt. Maar er zijn in ieder tijdperk mensen die de samenleving veranderd hebben en die de richtingen van de samenleving en de plannen van een elite in de war geschopt hebben en het kan opnieuw gedaan worden.

Ik hoop dat je een fijne tijd hebt, blijf veilig. Vertel de mensen van wie je houd dat je van hen houd en we zullen zien wat dit komende jaar ons brengt. Tot ziens voor nu en moge je God met je gaan.

 

"Get It Right Next Time"

By Gerry Rafferty

Out on the street I was talkin’ to a man
He said "there’s so much of this life of mine that I don’t understand"
You shouldn’t worry I said that ain’t no crime
Cause if you get it wrong you’ll get it right next time (next time).

You need direction, yeah you need a name
When you’re standing in the crossroads every highway looks the same
After a while you can recognize the signs
So if you get it wrong you’ll get it right next time (next time).

Life is a liar yeah life is a cheat
It’ll lead you on and pull the ground from underneath your feet
No use complainin’, don’t you worry, don’t you whine
Cause if you get it wrong you’ll get it right next time (next time).

You gotta grow, you gotta learn by your mistakes
You gotta die a little everyday just to try to stay awake
When you believe there’s no mountain you can’t climb
And if you get it wrong you’ll get it right next time (next time).

Next time, hmmmmm

 

“Volgende keer heb je het goed”

Door Gerry Rafferty

 

Op straat sprak ik een man

Hij zei “er is zoveel in dit leven van mij

dat ik niet begrijp”

Je moet je geen zorgen maken, zei ik,

Dat is geen misdaad

Want als je het fout hebt zul je het de volgende keer goed hebben

 

Je hebt richting nodig, ja een naam

Als je op het kruispunt staat

ziet iedere snelweg er hetzelfde uit

Na een tijdje kun je de tekenen herkennen

Dus als je het fout hebt zul je het de volgende keer goed hebben

 

Het leven is een leugenaar, ja het leven is bedrog

Het zal je leiden en de grond onder je voeten wegtrekken

Het heeft geen zin om te klagen, maak je geen zorgen, huil niet

Want als je het fout hebt zul je het de volgende keer goed hebben

 

Je moet groeien, je moet leren door je fouten

Je moet een beetje sterven iedere dag Probeer gewoon wakker te blijven

Als je gelooft dat er geen berg is die je niet kunt beklimmen

En als je het fout hebt zul je het de volgende keer goed hebben

 

Volgende keer, hmmmmm

 

Vertaling: Hensel, juli 2008