February 25, 2006

Speciale presentatie

www.alanwattsentientsentinel.eu

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

met ALAN WATT

Dialoog Copyrecht van Alan Watt- 25 Februari, 2006

(Muziek en literaire citaten uitgezonderd) 

 

 Het volgende gesprek is doorweven met bekende liedjes die je tijdens je leven hebt gehoord. Ik doe een poging je te laten zien hoe je geconditioneerd word door bepaalde agenda’s als je luistert naar de liedjes net zoals je geconditioneerd word door films. Alles is een voorspellende programmering langs bepaalde lijnen.

Song:  ik weet niet veel over geschiedenis. Weet niet veel over biologie

Weet niet veel over wetenschappelijke boeken. Weet niet veel over het Frans

Alan: Net zoals in het liedje leven we in het donker. We weten niet veel over geschiedenis. We weten ook niet veel over sociale politiek. We weten niet veel over de bewegingen die in de loop van de geschiedenis gecreëerd zijn. Aan de buitenkant lijken ze verschillend van elkaar maar als je naar hun gedragslijnen en doelen  kijkt hebben ze allemaal de neiging  dezelfde kant op te gaan en als je ziet hoe de dingen allemaal bijelkaar komen, zoals het liedje naar hetzelfde doel gaat dan zijn er soms mensen die concluderen dat hier een gemeenschappelijke hand aan het sturen is.

maatschappelijke veranderingen lijken op een kudde schapen die al jaren of generaties  in dezelfde wei staan en de schapen zijn zich niet bewust van hun doel. Ze denken dat ze hier zijn om gelukkig te zijn, en alles te overdenken en ze kennen hun herders. Feitelijk weten ze dat de herders komen, hij lacht een beetje, gaat naar hen toe, krabt een paar achter de oren en als hij wil dat ze moeten verhuizen naar een andere wei moet hij ze natuurlijk motiveren en ze klaar maken voor de verhuizing want iets dat heel lang niet in beweging is geweest heeft een tijdje nodig om af te stemmen, zou je kunnen zeggen, zonder de controle te verliezen. En zo ziet de maatschappij eruit omdat onze maatschappij gepland is.

Je zou kunnen zeggen dat we gekweekt zijn zoals Charles Galton Darwin zei. Feitelijk ZIJN WE DOOR de EEUWEN HEEN en voor VERSCHILLENDE DOELEINDEN GEKWEEKT door een VERBORGEN ELITE en een HEEL HOOGSTAANDE ARISTOCRATIE die de lagere adel gebruikt om het eigenlijke werk te doen, zou je kunnen zeggen en als ze mensen voor een oorlog nodig hebben worden ze GEFOKT.

 

Ze stonden toe dat ze meer eten hadden voor zichzelf. Zij staan altijd toe dat ze genoeg hebben- dat ze alcohol kunnen drinken bijv. en zelfs moedigen ze feestjes en festivals aan en op deze manier ze kenden het volk want tijdens festivaltijd ook de religieuze feesten zouden de mensen zich ontspannen voelen, ze copuleerden en produceerden nakomelingen. Deze jongens werden de VOLGENDE OOGST voor de VOLGENDE OORLOG die misschien 18 OF 20 JAAR LATER WERD GEPLAND. door de geschiedenis heen is dit tamelijk standaard.

Je kunt dit lezen in de dagen van Plato waar hij spreekt over de noodzaak om het OVERSCHOT AAN MENSEN op de Griekse eilanden TERUG TE DRINGEN. omdat het eilanden waren konden ze maar een aantal bepaalde hoeveel mensen hebben en zelfs de toevloed van slaven die ze aan hun oorlogen over hielden werd een soms een probleem dus bewapenden ze hen stopten ze in het leger en lieten met hun buren vechten en op die manier werd de kudde uitgedund zou je kunnen zeggen en in die tijd werd daar door de aristocratie openlijk over gesproken.

SLAVEN WAREN GOEDKOOP. Een aristocratisch gezegde- een beruchte aristocratie, een aparte diersoort zou je kunnen zeggen en tot op vandaag is er niets veranderd.

Voor dit special gesprek kijken we hoe de maatschappij in Amerika en Europa, eigenlijk over de hele wereld, door verschillende groepen vanaf 1800 gevormd is. Een van deze groepen was

 De stichters van de Fabian Society bestond eerst – dit is voor zover het publiek betreft uit Sydney Webb, een leven lang burocraat van de Britse regering, die hard zijn best deed om zich omhoog te werken en de voeten van de jongens boven hem kuste hopende ooit als een aristocraat geaccepteerd te worden maar zijn vrouw die Beatrice heette deze Beatrice Webb kwam uit een aristocratische familie de POTTERS genaamd. Zij was Beatrice Potter.

Dit kan bekend in de oren klinken en Beatrice Potter haar familie -haar vader was een soort Halliburton van nu . Hij had contracten met het Britse leger en de Britse kroon en wanneer ze over de grenzen gingen om mensen af te slachten, van hun land af te trappen huizen te verwoestten en plat te brandden en hij trok in die kleine hutjes die hij terug verkocht aan de Britten terwijl de belastingbetalers daar natuurlijk voor moesten betalen en ze kregen van die kleine checks die ze eenvoudig weer onteigenden onlangs in het buitenland.

Dus het system was hetzelfde als tegenwoordig. Namen veranderen. Soms zijn de namen precies als het nageslacht door huwelijken enz. enz. We zien verschillende achternamen voor de vrouwen en de mannelijke nakomelingen.

Dus de oprichters van de Fabian Society waren de Webb´s en natuurlijke was er George Bernhard Shaw die toneelschrijver was en net zoals tegenwoordig werden in die dagen toneelschrijvers gesponsord door grote vennoten, welzijnsorganisaties of filantropische organisaties , zoals ze zichzelf noemen, zij vertelden de auteurs welke thema´s aangaande sociale onderwerpen ze feitelijk moesten beschrijven en dan zo verhalen schrijven zodat , als het publiek ze had gelezen, zouden hun meningen over dingen gevormd zijn in een dusdanige richting dat ze in waren voor een bepaalde verandering.

Echt argeloos, dit system door professionele psychologen aan de top opgezet want zij begrijpen de menselijke geest en door fictie, emoties waarin alles op een bepaalde manier menselijk kan worden gemaakt, door drama wordt het aangenaam gemaakt.

Dus de Webb’s, Bernard Shaw en een derde lid, H.G. Wells iemand die ook in de lagere klasse geboren is. Hij is in een familie geboren die hun rijkdommen hadden verloren. Een midden klas familie. Zijn moeder was de huismeid van een aristocratische familie en H.G. Wells is in dat speciale huis waar zijn moeder feitelijk de meid was, opgegroeid. En ze hadden het verschrikkelijk. Het personeel had een vreselijke angst voor armoede als ze de fabrieksarbeiders langs het huis zagen lopen werden zo vreselijk bang dat ze op een dag zich bij hen zouden moeten aansluiten dus werden ze nog snobistischer dan de mensen waarvoor ze werkten.

Als ze zich naar een hogere klasse opwerkten stelde deze dorst naar macht jongens zoals Wells echter in de gelegenheid om eruit gepikt te worden juist vanwege die smeekbede en Wells had geen geweten om dat te bereiken. Hij werd ook als gefingeerde schrijver aangesteld om mensen feitelijk door fictie te hersenspoelen en hen in bepaalde manier van denken te leiden.

Zijn hoofdthema was een ontworpen maatschappij door gefingeerde boeken als: “The Shape of Things to Come”.

Zijn meeste werk bestond echter uit informatieve boeken zoals zijn “Outline of History”in twee delen. Zijn zoon heeft het tweede deel afgemaakt omdat Wells rond 1948 stierf. Dus deze drie personen waren de grondleggers en de koplopers van de Fabian Society, tenminste voor het oog van het publiek.

De Fabian Society is opgericht door de Britse Aristocratie. Niet door de Britse arbeidersklasse en de arbeidsklasse werd geleerd dat dit door hen is opgericht en dat ze aan de kant van de werkende klasse stond. Feitelijk is daaruit de Britse Labor Party ontstaan en aan de top hiervan regeert de Fabian Society nog steeds. In het huis van mevrouw Webb, in London zie je een glas-lood-raam en daarin is het eigenlijke portret van de stichters te zien. Twee van hen hameren de wereld op een aambeeld in vorm.

Dus met andere woorden, de elite. De intellectuele, wetenschappelijke elite slaan de maatschappij in de juiste vorm, zou je kunnen zeggen. Zoals hij eruit moet zien. Het hervormen van de maatschappij gesymboliseerd door de aardbol.

Welnu, een ander lid van deze groep was Bertrand Russell. Bertrand Russell was een aristocraat. Zijn vader heette Lord Amberley die heel veel bij de politiek was betrokken. Hij zetelde in the House of Lords die feitelijk de Britse Senaat voorstelt en hoewel je de titel kunt erven en Bertrand Russel was in de vroege 1870 geboren.

Deze zelfde man leidde de anti oorlogs groeperingen in 1960. Nog steeds vooraan in de massa. Hij runde ook een radicale groep, “Committee of 100”, een groep uit de antioorlogs beweging. Deze specifieke groep vernielde, brak door hekken van luchtmachtbasis, stormde de startbaan op en vernielde daar van alles.

Dus, hier zie je een aristocraat gesponsord door de Fabian Society, zich voordeed als iemand die aan de kant van de arbeiders stond, reusachtige groepen mensen leidend die voor zijn spelletjes vielen. Je moet weten dat dit soort jongens altijd hele goede spelletjes spelen. En toch had deze veeleisende Lord niets gemeen met de arbeidersklasse. Helemaal niets! Eigenlijk vermengde hij zich nooit met hen uitgezonderd als hij voor een menigte sprak. Hij zou nooit met hen omgaan want ze hadden niets met elkaar gemeen.

Hij was een eugeneet. Hij geloofde in een superieur ras en het kweken van intellect in mensen. Hij geloofde in abortus, in geboorteregeling en verplichte abortus voor mensen met lagere IQ’s of zoiets en deze Lord Bertrand Russell was een hele grote speler wat het publiek betreft . Hij schreef zoveel boeken die je bepaalde feiten en waarheden gaven om je voorgekauwde conclusie te geven wetende dat door de manier waarop de informatie werd gepresenteerd je daar uit zou komen. De meeste feiten en conclusie waar je op uitkomt bereik je door het weglaten van andere feiten.

 

Bertrand Russell kreeg op jonge leeftijd een leraar. De leraar was een Darwanist schreef Mr. Russell in zijn autobiografie en was helemaal van lotje getikt. Hij bezat een hoop kippen die door het hele huis renden. Hij bestudeerde verschillende gewoontes van de kippen etc in de hoop er ooit een hoger type dinasourus uit te laten komen, maar wie kan het zeggen.

Dit is het tijdperk waarin Bertrand Russell geboren was waar het Darwanistische model optgezet werd door de Royal Society of England, London de Hoge Wetenschappelijke Vrijmetselaars Vereniging (“the High Freemasonic Scientific Society”), die onder de Darwanistische dekmantel de evolutietheorie een zetje gaf, om zo de oude innerlijke religie van de vrijmetselarij, die eigenlijk op het Hindoeisme is gebaseerd want vrijmetselarij gaat samen met het Hindoesisme, naar voren te schuiven langs wegen die beweren dat wij geëvolueerd zijn van amoeben, kleine diersoorten en geland of uit de modder gekropen zijn en door allerlei veranderingen die miljoenen jaren hebben geduurd op het punt beland zijn waar we nu staan en natuurlijk is tot nog niet het einde.

We moeten nog een grote sprong voorwaarts maken voor die nieuwe mens in de nieuwe tijd die Waterman heet en we nu waar we horen te zijn . Dus alles is met elkaar verbonden.

Hier is een klein stukje van Bertrand Russell, Lord Bertrand Russell’s eigen biografie een van de eerste exemplaren die gepubliceerd zijn. Ik weet niet of de latere exemplaren hetzelfde zijn

Dus zegt hij:

“Mijn vader, Lord Amberley  is onlangs overleden na een lange periode van geleidelijke groeiende gekte. Mijn moeder en mijn zus zijn ongeveer anderhalf jaar eerder aan difterie gestorven. Mijn moeder die ik later door haar dagboeken en brieven beter leerde kennen was krachtig, levendig, grappig, serieus, origineel en zonder angst. Als ik op haar foto’s mag af gaan was ze ook erg knap.

Hier heeft oude Bertie het er goed ingewreven.

 “Mijn vader was filosofisch, vlijtig en onaards, knorrig en pedant. Beide waren vurige reform theoretici en bereid om elke theorie waar ze achter stonden in praktijk te brengen. Mijn vader was een volgeling en vriend van John Stuart Mill, van hem leerden ze beiden in geboortebeperking en vrouwenkiesrecht te geloven.

Omdat John Stuart Mill een top economist was en “op de hoogte” van het plan van de Hoge Vrijmetselaars enz. moesten ze het werk verdubbelen door vrouwen zover te krijgen de familieeenheid te vernietigen en verplichte abortus te verwezenlijken .Sindsdien is dit allemaal bereikt.

Hij zegt:

´Mijn vader verloor zijn zetel in het parlement doordat hij voorstander van geboortebeperking was. Mijn moeder kwam soms onder hete vuren te staan vanwege haar radicale opvattingen. Tijdens een tuinfeest, gegeven door de ouders van Koningin Mary, merkte de Gravin van Cambridge met luide stem op: “jahoor, ik weet wie jij bent, jij bent de schoondochter. Maar nu hoor ik dat je alleen van die vieze radicalen en die vuile Amerikanen houd. London zit er vol mee, alle clubs hebben het erover. Ik moet naar je petticoats(= onderjurk. M.E)  kijken of ze vuil zijn”.

 

Dat is nu het type radicalen waar we mee te maken hebben. We zien een aristocratie binnen een aristocratie met een missie. Het zegt je ook dat Koningin Mary, de gravin van Cambridge niet betrokken was bij de ultieme plan  en dat klopt in de Vrijmetselarij want degene aan de top doet er niet toe. De voorman is niet belangrijk. Nummer twee is belangrijk. De persoon achter de eerste minister of de president is belangrijk. Het is degene die achter het idee staat. Het is niet degene aan de top.

Het is dus interessant te lezen dat Bertrand Russell bevriend was met John Stuart Mill die in een wereld, geleid door experts op economisch vlak , zoals hij zelf. Een fikse family planning World, waarin je niet geboren word tenzij er een functie voor je is en de elite beslist natuurlijk voor welke taak je tussendoor naar school gaat.

Feitelijk is dit het Sovjet Systeem want diezelfde aristocratie creëerde het communisme. Zij schiepen beide systemen en daarom lopen deze systemen ook langs hetzelfde pad. Tegenwoordig hebben we scholen om te wérken dat is het Sovjetsysteem. Het is dus al aanwezig.

Welnu, Albert Pike die de Grootmeester van de Vrijmetselarij in de late 1800 was noemde zijn organisatie en hij pochte daarmee, de wereldse revolutie.

Hij zegt: wij, hij bedoelde de Vrijmetselarij natuurlijk, zitten achter iedere revolutie Hij was daar erg trots op en moderne literatuur over Vrijmetselarij ondersteunden dit stookten dit op. Albert Pike heeft de man achter de revolutie in Italie getraind, zijn naam was Guiseppe Marzzini.

Mazzini is een soort Italiaanse versie van Mason dus waarschijnlijk was dat niet zijn echte naam maar hij begon in Italië met een revolutie want het idée bestond eruit de landen te verenigen onder één regering en dan de vereniging van dit centrale bestuur in één wereldregering maar dat zou later komen onder het Verbond van Naties (“League of Nations”) en de Verenigde Naties (“United Nations”).

Hier is wat Bertrand Russell over Mazzini zegt. Het laat je de banden met elkaar zien:

“Mazzini gaf mijn moeder zijn horloge een stuk wat ik nu bezit. Mijn moeder gaf toespraken op bijeenkomsten ten gunste van het vrouwenkiesrecht. Ik vond een passage in haar dagboek waar zij praat over het Zusterschap van de Potters, waar ook mrs. Syndney Webb en Lady Cortney, een sociale vlinder, toe behoorden.

Wat je hier dus ziet is natuurlijk hetzelfde systeem, zoals bij de illuminatie waar ze een afdeling voor mannen en een voor vrouwen hebben die de maatschappij ingaan om sociale organisaties op te richten die weer door mensen uit de hoogste klasse geleid worden en de mensen volgden hen.. UU

Hier heb je dan Bertrand Russell, een Britse Lord, die op Mazzini moest letten. Mazzini’s organisatie heette de “World Revolution Party”, een tak van de Scottish Rite of Freemansory door Albert Pike gesticht. De jongen die het van Mazzini overnam was Lenin en die veranderde het in de Bolsjewieken partij.

Hier zie je een verband met de Britse aristocratie. Zij zijn vorstelijke personen, het communisme en ze hadden het geloof van de massa in hen nodig dat dit alles voor de werkende klasse bedoeld was. Door veel voorgrond groeperingen en voorgrond sprekers haalden zij de massa over want door hen een labour partij te geven die zíj zelf hadden opgezet, weerhielden ze Brittannië van een oproer. En door middel van het opzetten van regeringen begrijp je, dat je democratie noemt. Regeringen die iets opzettten en dat democratie noemen. Zij stichtten bureaucratieën die de eigenlijke regering is.

BUROCRATIE is DE REGERING. DE BUREAUCRATIE WORDT NOOIT GEKOZEN.

Mensen werkten hun leven in verschillende bureaucratieën aan een enkele missie die ze kennen zonder te kijken naar welke politieke partij het initiatief heeft. De politieke partij is eigenlijk de organisatie op de voorgrond om het publiek te amuseren, te debatteren en vurig te houden terwijl de bureaucratieën hun missies kennen waar ze vurig voor werken. Dat is de realiteit, daar gaat het allemaal om.

Dus het ging allemaal om de mensen in het industriële tijdperk te krijgen, gedwongen industrialisatie zoals door wetten als de Corn Laws die in Engeland zijn opgelegd en doorgevoerd door Lord Rothschild dat Brittannië beteugelde en de boeren zonder werk. De boeren werden allemaal naar de steden verdreven. De steden hadden nu genoeg mankracht om de industriële revolutie te ontketenen en daar gaan we met zware, zware industrie.

Ook voerden ze full-time oorlogen want daar moet je de industrie voor gebruiken, voor oorlogsmachines en het selecteerde de bevolking ook want de gemiddelde persoon werd niet ouder dan 25 als ze dát al haalden in een fabriek 16 tot 17 uur per dag werken voor een schijntje dat je nauwelijks huurgeld opbracht.

Ze sliepen vaak in de fabriek en je had nauwelijks te eten omdat ze op een niveau van uithongering werden gehouden.

Dat was Groot Brittannië in zijn hoogtijdagen, zie je. Dat was het Britse Rijk. Dus het Britse Rijk zorgde zeker voor degenen die het rijk bezaten maar worden degene die beneden staan als goederen gebruikt en ze wisten dat ze naar een post-industrieel tijdperk moesten gaan dus die jongens als Bertrand Russell en Wells etc. prepareerden de geest van de mensen door boeken.

Russell met zijn non-fictie, Wells met zijn voornamelijk met zijn verhalen en natuurlijk hadden we Bernard Shaw met zijn idee het promoten van fictie – om bepaalde waarden te veranderen door hun boeken hopende dat de bevolking ze zouden adopteren als ze het systeem gingen opwaarderen om het publiek zover te krijgen dat het publiek een nieuw doel dient begrijp je

Het was NOOIT in het voordeel van de bevolking als ze de schapen van de ene naar de andere wei brachten zonder al te veel paniek te veroorzaken en zij- zoals Albert Pike, grootmeester van de Vrijmetselarij, hogepriester van de masons zei: “we beginnen nooit een vroegtijdige  revolutie, wij prepareren altijd eerst de grond voordat we zelfs de revolutie zelf gaan lanceren.

Song: Je zegt dat je een revolutie wilt, wel allemaal willen we de wereld veranderen . Je zegt me dat het een evolutie is wel we willen allemaal de wereld veranderen.

Welnu, de Webb’s  zijn interessante mensen want Sidney Webb was zo’n bureaucraat. Het was zijn gewoonte om de leden Fabian Society in een hypnotische trance te brengen, in een slaap, een diepe coma bijna met deze bureaucratieën. Hij had een eigen taal die hij voor alle bureaucraten cultiveerde.

Tegenwoordig  zijn we allemaal met sommige vertrouwd omdat het op TV, in het nieuws vrij vaak wordt gebruikt. Eigenlijk praten ze echt zo onder elkaar maar de Webb’s begonnen met wat deze grote linkse arbeidersorganisatie bleek te zijn om de KUDDE, zoals ze de mensen noemen, naar het volgende stadium van een wetenschappelijk tijdperk , een technologische tijd te bewegen en dat was hun werk om hen te misleiden om ze vrijwillig mee te krijgen denkende dat het ten bate van henzelf was.

Dus hier is een verklaring uit Bertrand Russell’s autobiografie over de Webb’s gewoon om je te laten zien waar deze mensen werkelijk met hun geest zitten.

Hij zegt op bladzijde 15 van “De autobiografie van Bertrand Russell”.

Hij zegt:

Allebei de Webb’s waren fundamenteel ondemocratisch en beschouwden het als een functionele verklaring om het gepeupel beet te nemen en angst aan te jagen. Ik realiseer me de originaliteit van Mrs. Webb’s concepten voor de regering toen ze me haar vader’s beschrijving van de AANDEELHOUDERS VERGADERING beschreef. Het is de ERKENDE FUNCTIE van directeuren OM AANDEELHOOUDERS OP HUN PLAATS TE HOUDEN en zij had een vergelijkbare kijk op de regering door het electoraat.

Dus dat zijn het soort mensen die de arbeiderspartij leidde en dit trouwens nog steeds doen. Het is een zwendel over de werkende bevolking heen want zij hebben er nooit een aan de top gehad en dat zal ook nooit gebeuren. Hun leiders staan altijd naast hen.

Zij gaat door over haar vader te praten Beatrice Webb. Haar vaders carrièregeschiedenis had haar geen overdreven respect gegeven voor het grote- nadat hij hutten had gebouwd voor het winterkwartier van het Franse leger in De Krim ging hij naar Parijs om uitbetaald te worden. Vanaf die tijd praat hij natuurlijk over hen die de hutten plaatsten en zo zoals ik al gezegd heb in die vernielde gebieden over de planeet. Hij was de Halliburton van zijn tijd. Hij had al die contracten van regeringen en zo hebben de Potters hun gigantische inkomen verkregen. Dus deze karakters waren alles behalve arbeidersklasse.

Bertrand Russel heeft ook opgemerkt dat ZIJ RAMSEY mcDONALD die een frontman van de arbeiderspartij (Labor Party) was,  haatten. Hij had niets met hen gemeen omdat zij uit de upperklase kwamen en zij waren tamelijk vijandig tegen hem omdat hij onbekend en

Met andere woorden de Webb’s waren vreselijk snobistisch dat heel gewoon is want het is Groot Brittannië. Zelfs het accent zegt iets over de wijze van educatie. Eigenlijk ben je- je bent niet op niveau bij de geboorte Het is een kaste-systeem. Het heeft zo veel gemeen met India want Engeland heeft een kaste-systeem dat ongeveer identiek is aan van India en dat, misschien, op een dag zullen we zien dat de hooggeplaatste Brahmanen uit India dezelfde bloedlijnen hebben als hen die Brittannië leiden en ik zou totaal niet verbaasd staan als dat het geval was.

Dus, Bertrand Russell, de Webb’s, H.G. Wells en Wells heeft op een moment geprobeert de Fabian Society over te nemen en de Webb’s hebben hem weer op z’n plaats gezet. Wells was manisch depressief en speelde met drugs en zo. Hij had de gebruikelijke bovenklasse problemen met seksuele relaties.

Hij moest vrouwen hebben. Hij had verschillende vrouwen en die moesten een contract tekenen om bepaalde seksuele dingen voor hem te doen en te beloven dat ze hun mond moesten houden als ze ooit zouden scheiden. Dus heb ik geen twijfel dat hij zijn fetisjen had en als zijn vrouw hem met de zweep sloeg dacht hij misschien aan de arbeidersklasse die met de zweep er vav langs kregen. Wie weet. Iets wond deze vreemde man op.

Dus hebben we deze karakters die de linker- en de rechtervleugel leidden. Welnu, als mensen de “Autobiography of Bertrand Russell”moeten zelf nadenken en onthouden dat er veel meer informatie over Bertrand Russell is dan zijn eigen autobiografie.

Er is nog een ander boek en dat heet- dit speciale boek heet “In the Minds of Men” . Uitstekend boek. De ondertitel is: “Darwin and the New World Order” dat geschreven is door Ian Taylor. Hij is een Canadese wetenschapper en hij bespreekt veel meer over deze karakters die de maatschappij veranderden, de geschiedenis veranderden. Schiep de Darwanistische  rage dat opdringerig werd aangeprezen als realiteit.

In feite zei hij in zijn eigen boek deze “In the  Minds of Men” geeft hij commentaar op Bertrand Russel.

Hij zei:

Margret Mead is natuurlijk op die plek gezet om abortus door te drukken en zo en eigenlijk was ze meer dan iemand die voor abortus is. Zij wilde ook ongeveer zoals Margaret Sanger vóor had gedaan, het sterilisatieproces voor ‘geestelijk onfitten “ zoals ze die noemden in gang brengen en natuurlijk als ze eenmaal een IQ niveau hebben waarvan zij claimen dat geschikt is zegt iedereen, prima ik sta daar boven

Welnu zoals iedere andere wet die ze in hun boek hebben veranderen ze die natuurlijk en die breiden ze uit en dat zou een horrorshow worden als dat zou gebeuren.

 “Maar Mead werd in 1929 de lieveling van het soort humanisten als Bertrand Russell en had Havelock Ellis die haar werk had vaak had geobserveerd om hun eigen ideeen over sexuele bevrijding te promoten.

Want deze vrije seks die zij “vrije liefde” noemden is in de 1800s opgestart door dezelfde aristocratische mensen . Zij wilden dat de mensen dit nastreefden.

Song: waarom doen we het niet op straat. Niemand die ons ziet. Waarom doen we het niet op straat.

ZIJ  wilden de FAMILIE-EENHEID VERNIETIGEN. In feite, families zijn de LAATSTE MACHTSVESTINGEN die COLLECTIEF OPSTAAN tegen teveel inbreuk door de elite.

En dus DE FAMILIE MOEST VERDWIJNEN , als die eenmaal verwoest was, dan werd de STAAT de OPPERSTE LEIDER rechtstreeks naar het individu geleid wat we vandaag zien.

Tegenwoordig hebben de meeste vrouwen, waarschijnlijk meer dan de helft, éen-ouder gezinnen en zijn er altijd staats maatschappelijk werkers betrokken in hun leven betreffende het groot brengen van de kinderen of in het wegnemen van de kinderen. Dit was weer gepland en vrijelijk besproken door jongens als Bertrand Russel, Margaret Mead en Havelock Ellis, toen in de 1800derds.

 

Dus dit is DE GROTE RIJKE CLUB zie je van RIJKE ELITEN en Darwin in “In The Minds of Men”zegt

 “ Tussen Mead en Benjamin Spock was het patroon van de Noord Amerikaanse Kinder opvoeding radicaal veranderd en de vruchten van hun werk worden nu duidelijk in de scheidingsstatistieken van tegenwoordig. Mead’s bescheiden bijdrage aan deze statistieken bestaat uit het hebben van drie echtgenoten die de belofte van een gelukkig en gezegend leven weerlegt, zij claimde dat wetenschap de mogelijkheid van een vrije seksuele levensstijl liet zien. Ironisch genoeg, voor de wetenschap en het zogenaamde heerlijke leven, stierf Mead, een van Amerika’s leidende wetenschappers en een betekenisvolle Christen in 1978 in de armen van een mediamieke geloofsheler”

Dus een andere kleine clou die tevoorschijn springt als we door de eeuwen heen deze jongens ontmoeten. Ze zijn allemaal, Vrijmetselaars of Eastern Stars de vrouwen. Ze geloven allemaal in dezelfde gechanelde ervaringen van entiteiten en ze gaan voorop in een Christelijke organisatie. Dat is hun dekking.

Bertrand Russell hechtte geloof in DE TOTALE MASONISCHE  DOCTRINE van de evolutie en het grote doel achter deze bedoeling van de grote macht van de grote Architect van het heelal en Mead was in het waarzeggen en handlezen en channelen natuurlijk. Dus dit zijn de helden die de maatschappij hebben helpen veranderen waarvan zij claimden dat het beste was.

Laten we nu teruggaan naar een ander boek van Bertrand Russell en deze heet “The Impact of Science on Society”.

Dit was echt een verhandeling over geboortebeperking op één niveau en het was ook een verhandeling over methoden voor het creëren van geboortebeperking. Als we hier lezen en dit boek is oorspronkelijk eerst geschreven of gepubliceerd geloof ik, laat me eens kijken 1952 dit is nu een goed deel over wat bekend werd als “The Earth Charter”dat Maurice Strong heeft uitgebracht en natuurlijk was het een van de Rockefeller’s die het eigenlijk voor Maurice Strong schreef, maar in werkelijkheid heeft Bertrand Russell dit allemaal in de jaren ´50 opgezet.

Hij zei:

 “laten we nu de conclusies samenvoegen over de resultaten van het onderzoek naar verscheidene soorten conditioneringen waaraan een wetenschappelijke maatschappij aan moet voldoen om stabiel te zijn “.

Nu praat hij over een maatschappij gecontroleerd door wetenschappers. een wereld door experts geleid.

Hij zegt:

Ten eerste de zorg voor fysieke condities . De grond en de grondstoffen moeten niet te snel opgebruikt worden want de wetenschappelijke vooruitgang kan niet steeds goedmaken wat verloren is gegaan door middel van nieuwe ontdekkingen en uitvindingen. Wetenschappelijke vooruitgang bestaat uit een voorwaarde, niet slechts een sociale vooruitgang en zelfs om het niveau van welzijn dat al behaald is te onderhouden. Aangenomen dat een vaststaande techniek die grondstoffen vereist zullen in korte tijd opgebruikt zijn. Als grondstoffen te snel worden opgebruikt, mag er geen vrije concurrentie voor hun aanwinsten en hun gebruik zijn maar een internationale autoriteit om ze te distribueren in zulke hoeveelheden als het van tijd tot tijd verenigbaar mag lijken met voortdurend industrieel welzijn. En gelijkvormige overwegingen kunnen toegepast worden om het probleem van natuurbehoud op te lossen.

Kijk, iets dat in the Earth Charter en toen in “Agenda 21” behorende tot de UN Charter geschreven is zien we nu dat Bertrand Russell het in de 50tiger jaren heeft geschreven en dan ga je terug naar zijn vriend die hij eerder vermeld heeft, zijn speciale vriendschap met John Stuart Mill een econoom uit 1800. Het is hetzelfde. Dit is keer op keer herhaald. ZIJ HADDEN HET PLAN IN DE negentiende eeuw GEMAAKT om precies te doen waar ze hierover praten.

Bertrand Russell gaat in “The Impact of Sience on Society” door:

 “Ten tweede aangaande de bevolking. Als er geen permanent en groeiend tekort is aan voedsel, de landbouw moet zich gedragen door methoden die de grond niet verspillen en de aanwas van de bevolking moet niet de groei van voedselproductie overstijgen die mogelijk door technische vooruitgang word terug gegeven. Vandaag is nog geen enkele conditie vervuld. De wereldbevolking groeit en de capaciteit voor voedselproductie neemt af. Zo’n toestand kan kennelijk niet nog langer doorgaan zonder beroering te veroorzaken.


 Wel natuurlijk is dit allemaal onzin en als je verder naar de 1700derds terug gaat naar de voorloper van John Stuart Mill die Malthus heette, hij was ook econoom voor de Britse Oost Indische Compagnie die dezelfde onzin verkondigde en die altijd angst, angst, angst schreeuwde vrees voor voedseltekort en dat de bevolkingsgroei uit de klauwen liep en hij drukte zijn boek over het beheersen van de bevolking dit is Malthus twee jaar voordat de Britten hun volkstelling hielden. Hij citeerde zelfs NEP FIGUREN voor zijn boek omdat dat nog niet was gedaan, de volkstelling!

Terug naar “The Impact of Sience on Society” door Bertrand Russel:

 “Om met dit probleem te kunnen omgaan, zal het nodig zijn manieren te vinden om de bevolkingstoename te voorkomen. Als het op geen andere manier kan dan oorlog, pesten en hongersnood dan vraagt dit een machtige internationale autoriteit.

In hemelsnaam we horen steeds maar weer hetzelfde, toch?

 “Deze autoriteit moet het wereldvoedsel uitdelen aan verschillende landen in verhouding tot hun bevolking op het tijdstip van de vestiging van de autoriteit. Als de bevolking van een land later aangroeit, moet hij niet op meer voedsel rekenen. De motivatie om de bevolkingsgroei niet te stoppen zou dan veel te onweerstaanbaar zijn. Welke methode de staat prefereert om te voorkomen dat de bevolking groeit, moet aan elke land zelf over gelaten worden.

En elke staat is elk land. Het is interessant dat dit in de jaren 50 is geschreven en bijna woord voor woord in “Agenda 21” opgenomen werd. Het betekent dat dit een oud concept is en door dezelfde mensen wordt gerund – door de eeuwen heen dezelfde elitaire groep.

Bertrand Russel en ik zal proberen het te vinden want dit is allemaal trouwens voor de vuist weg. niets is geoefend hier. Ok, hij gaat verder op bladzijde 116 van “The Impact of Sience on Society”.

Hij zei:

De groei van de bevolking is beteugeld. Welnu, ONTHOU deze VERKLARING. Hoe hebben ze de bevolkingsgroei in het Westen beteugeld?

 

Dat gebeurde tijdens 1800derds ZIJN ZE MET INENTINGEN BEGONNEN en als je de statistieken van de British Medical Association volgt zie je dat ze zorgvuldige follow-ups uitvoerden bij allen die ingeënt waren. Iedereen die tegen deze specifieke ziektes waren ingeënt stierven aan de inentingen.

ZO HEBBEN ZE DE GROEI VAN DE BEVOLKING BETEUGELD.

Ik ga door:

Educatieve propaganda, met de hulp van de regering, kan dit resultaat in eén generatie bereiken. Er zijn echter twee sterke elementen die deze gedragslijn tegen gaan: de eerste is religie, de andere is nationalisme. Ik denk dat het de plicht van iedereen is die in staat is de realiteit onder ogen te zien, en te verkondigen, dat oppositie tot het verspreiden van geboortebeperking, als succesvol, de mensheid moet toebrengen de meest verschrikkelijk diepten van ellende en vernedering, en dat binnen 50 jaar of zo.

Dus voorspelde hij hier dat tegen het jaar 2000 we allemaal over elkaar zouden lopen en kruipen om op ons werk te komen. Dat is iets.... (Onverstaanbaar)

Hij zegt:

 “Ik pretendeer niet dat geboortebeperking de enige manier is om bevolkingsaanwas tegen te houden. Er zijn andere manieren, degene waarvan men aanneemt dat tegenstanders van geboortebeperking zouden prefereren. Oorlog zoals ik net heb gezegd, is tot dusverre in dit opzicht teleurstellend geweest.”

Met andere woorden hij is….. (onhoorbaar) meedogenloos in zijn denken.

            “Oorlog zoals ik net heb gezegd is tot dusverre teleurstellend geweest”.

Dus geeft hij toe dat ze oorlog gebruiken om mensen af te maken en als je naar de britse geschiedenis sind de Rotschild’s het over hebben genomen kijkt , zijn er oorlogen na oorlogen geweest. Dus zijn ze heel teleurgesteld dat ze niet genoeg af hebben gemaakt, zie je.

Hij zegt:

 “Als De Zwarte Dood ( = De pest. Vert. M.E) één keer in iedere generatie over de hele wereld verspreid kon worden konden overlevenden zich vrij voortplanten zonder de aarde te vol te maken.” Welnu is dat geen prettige verklaring?

 “Als De Zwarte Dood kon een keer in iedere generatie over de hele wereld verspreid kon worden konden overlevenden zich vrij voortplanten zonder de aarde te vol te maken. Er zou niets over zijn om het geweten van de toegewijde te ergeren of om de ambitieuze vaderlandsliefhebber te bedwingen. De toestand mag dan een beetje onplezierig zijn, maar zo wat? Echt, mensen met een hoog ontwikkelde geest staan onverschillig ten aanzien van geluk.

Ik zal dat stukje even herhalen: “Echt, mensen met een hoog ontwikkelde geest, ( hij praat over zichzelf en zijn soortgenoten, moet je weten) staan onverschillig ten aanzien van geluk, zeker tegenover die van andere mensen”.

 

 “Hoewel, ik dwaal over de stabiliteitskwestie af, waar ik naar terug moet. Er zijn drie wegen om de maatschappij zekerheid te geven over de bevolkingsstabiliteit. De eerste is geboortebeperking, de tweede die van kindermoord en echte destructieve oorlogen en ten derde de algemene misère die van een machtige minderheid uitgezonderd.

Welnu, hij zit in de machtige minderheidsgroep dus hij kan dit voorstellen.

 “Al deze methoden zijn uitgeprobeerd. De eerste bijvoorbeeld bij de Australische Aboriginals; de tweede bij de Azteken, de Spartanen en de leiders van Plato’s Republic de derde in de wereld is dat een of andere Westerse Internationalisten het doen en in de Sovjet. ( Er moet niet verondersteld worden dat Indiërs en Chinezen hongersnood leuk vinden maar ze moeten het verdragen omdat de Westerse wapen te sterk voor hen zijn)”.

Zij hadden China nog niet opgebouwd natuurlijk, om als fabrikant van de wereld te dienen dat was niet zijn deel.

 “Van deze drie vermijdt alleen geboortebeperking extreme wreedheid en geluk voor de meerderheid van de mens. Ondertussen, zolang er nog geen wereld regering bestaat ( hij repeteert dat steeds weer) zal er een machtsstrijd tussen de verschillende landen bestaan. En bevolkingsgroei brengt een dreigende hongersnood, nationale macht zal steeds vanzelfsprekender worden de enige manier om voedselgebrek te voorkomen.Zij zullen daarom blokken vormen waarin hongerige landen zich samenbundelen tegen hen die weldoorvoed zijn. Dit is de verklaring van de overwinningen van communisme en China.

Welnu, het is interessant dat Bertrand Russell, Lord Bertrand Russell over het communisme in China praat. Hij ging in de 1920tigs naar China en het waren niet de Sovjets die om de Chinezen voor het communisme te trainen. Bertrand Russell werd door Engeland gestuurd om dit te gaan doen en hij onderwees basis theorieën over het communisme aan jonge mesne op de universiteiten. Deze jonge studenten werden de eerste communistische leiders van de communistische partij in China. Dus weer hebben we Londen in het middelpunt en de aristocratie die aan beide kanten van het hek staan, kapitalisme en communisme want tussen die twee in zou de wereld geterroriseerd worden in de derde golf dat het compromis is tussen een kleine dominante elite die dan over de geest van de mensen zou beschikken die gerund zal worden op een communistische wijze door lagen en lagen en lagen van bureaucratie.

Song: de weg is lang met veel windige bochten die naar weet ik waar leiden, naar weet ik waar. Maar ik ben sterk, sterk genoeg om hem te dragen, hij is niet zwaar want hij is mijn broeder.

 

Nu zien we dat al deze mensen, deze elitairen zie je, ZE ZIJN ALLEMAAL MASONS en dochters van Masons, Eastern Stars die je deze Hindu-Masonic religie geven over de evoltie van de grote sprong voorwaarts waar ze echt in geloven, ware gelovigen van de innerlijke religie ze zijn niet hypocriet. Zij geloven echt in hun religie en dat ze het recht hebben om boven anderen te staan, hooggeplaatste masters om de richting die iedereen in de maatschappij moet gaan te dicteren. natuurlijk houden ze ons dom’, zij noemen dat ‘degenen in het donker” omdat we de waarheid niet kunnen vatten en we te dom zijn om de waarheid te bevatten en we onze eigen beslissingen niet kunnen maken dus behandelen ze ons vriendelijk als goede herders en maken ze alle beslissingen voor ons.

Mikhail Gorbachov was het hoofd van de KGB in de Sovjet Unie, weet je wel die leuke mensen in zwarte pakken die ’s nachts mensen uit hun huis ontvoeren en ze martelen en vermoorden en toen werd hij president van de Sovjet Unie en werd door Margaret Tatcher eruit geplukt om naar Londen te komen waar de pers akkoord ging geen nare vragen over zijn politiek te stellen. Hij praatte allen maar over zijn nieuw blauw kostuum. een hele trendy man en het kapsel van zijn vrouw ook. Zijn vrouw verklaarde toen dat zij een gratis facelift had gekregen in een kliniek waar je zo naar binnen kunt lopen in elke Russische straat., zie een geweldig land was Rusland en abortus op aanvraag. Ze konden je niet de Pil verstrekken, dat kost geld maar een abortus in vijf minuten.

WELNU DAT HEET EEFICIENTIE onder het COMMUNISTISCHE SYSTEEM voor HET GEWONE VOLK.

Dus Mikhail Gorbachov die uiteindelijk door Hare Majesteit werd geridderd werd Ridder van Lazarus- draagt het Templar Cross alleen dit is een groen kruis. Hij schreef een boek of het was voor hem geschreven dat heet: “ Mikhail Gorbatchov, The Search For a New Beginning”met als ondertitel: “Developing a New Civilization” en hij zei: “het groen worden van de politiek, dat is de Groene Partij. Mensen startten in de Sovjet blokken de groene Partij feitelijk opgestart door de rechterhand van Stalin. Zijn kleindochter nam het in Europa over.

 “Het vergroenen van de politiek is een bevestiging van de voorkeur voor waarden die gewoon zijn aan de humanitaire, verrijkende educatie en grootbrengen met ecologische inhoud vanaf de kindertijd en tegelijkertijd een nieuwe en moderne houding tegenover de natuur. Op hetzelfde moment is het vergroenen van de politiek een terugkeer naar het bewustzijn van de mensheid als een deel van die natuur”.

Welnu, daar gaat en belletje rinkelen als je “Bio-Diversity Treaty”leest waar je niet meer rechten hebt dan een mier. In feite hebben zij meer rechten dan jij.

 “De morele vooruitgang in de maatschappij en de ontwikkeling van de civilisatie is onvoorstelbaar zonder dat”

Mikhail gaat ergens anders verder met praten over de keuzes waar de mens voor staat.

’’Vandaag de dag staat de mensheid voor een keuze. Het is voor ieder individu, land en staat om zijn plaats en rol in de wereldaangelegenheden te overdenken. We hebben een intellectuele doorbraak naar een nieuwe dimensie nodig”.

Dit is weer de grote sprong voorwaarts van de vrijmetselarij.

 

“En dat betekent dat de staat van de menselijke geest de hoogste belangrijkheid vergt. De rollen van de cultuur, religie, wetenschap en educatie moeten enorm groeien. De verantwoordelijkheid van het centrum van de menselijke intellectuele, wetenschappelijke en religieuze ontwikkeling is zeer immens en daar moet voorrang aan worden gegeven.”

En het is zeker dat wij er niets in te zeggen hebben.

 

 “De toekomst van de menselijke maatschappij kan niet in termen als kapitalisme versus socialisme gedefinieerd worden. Het was die tweedeling die de verdeling van ’s wereldse gemeenschap in twee blokken heeft gebracht over zoveel catastrofale consequenties.We moeten een paradigma vinden dat al de verworvenheden van de menselijke geest en menselijk actie zal integreren, ongeacht welke ideologie of politieke beweging de eer gegeven kan worden

 

Dit is het samenkomen van de kop en staart van de munt die beiden geregeerd worden door dezelfde geldwolven.

 

“Dit paradigma kan alleen gebaseerd zijn op gemeenschappelijke waarden die de mensheid door de eeuwen heen heeft ontwikkelt. De zoektocht naar een nieuw paradigma moet een zoektocht naar synthese zijn’

Dus had je de thesis. Zie je, kapitalisme. De antithese van het communisme en hier is de synthese.

“…….om wat mensen gemeenschappelijk hebben en hun verenigen, landen en naties, meer dan wat hen verdeelt. De zoektocht naar zo’n synthese kan slagen als de op te volgen voorwaarden elkaar ontmoeten. Maar ten eerste moeten we terugkeren naar de welbekende menselijke waarden die ingebed waren in de idealen van grote wereldreligies en ook in de socialistische ideeën die veel van die waarden overerfden.”

Hij bedoelt de Fabian Society.

“Verder moeten we naar een nieuw paradigma van ontwikkeling zoeken, gebaseerd op die waarden en in staat zijn ons naar een eerlijk humanistische ( onthoud dat woord) of iets specifieker, humanistisch-ecologische cultuur van leven”.

 

Dus humanisme gelooft natuurlijk dat de mens God is omdat er niets anders is zo dat de meest gevorderde intellectueel het recht heeft om over de minder gevorderden te regeren en ecologie heft natuurlijk met de planeet van doen en ook economie allemaal samengeklonterd in een wetenschappelijk socialisme daar heft hij het over. Hij herhaalt dezelfde waarden waar Bertrand Russell, H.G. Wells en de rest van de Fabian Society terug in de 1800ders eruit hebben gespuug en eigenlijk nog steeds doen. Het geslacht runt vandaag de dag nog steeds de Fabian Society en hij zei hierover, Gorbachov:

‘De filosofie van de 21ste eeuw moet in de filosofie van de verscheidenheid gegrond zijn.”

Ik vraag me af waar we dat eerder hebben gehoord.

 “Als het leven als zodanig de hoogste waarde is, dan is de enkelvoudige identiteit van iedere natie en ieder ras als een unieke creatie van de natuur en menselijke geschiedenis. Tegelijkertijd moeten we zekere morele principes van ethische geboden die de algemene waarden gemeen aan heel de mensheid vormen, beginnen te definiëren”.

Welnu, je zult opmerken dat de UN zijn eigen versie heeft van de Mensheid op zijn plek en iedereen kan naar de website gaan en ze zien. Hij gaat door over het feit dat we een nieuwe religie moeten maken die gebaseerd is op het aanbidden van de aarde. Aarde aanbidding. Dit zal uiteindelijk ( dit zijn mijn woorden maar het is uit het boek), tussen de regels door lezend het aanbidden van de aarde brengt je naar een gecontroleerde samenleving zoals familieplanning alleen is het wereld planning en met het aanbidden van de aarde heb je de bevolking dom gemaakt want waarschijnlijk kunnen ze in de toekomst niet lezen en schrijven en ze zullen een religie geven waar ze of zichzelf allemaal helemaal onvruchtbaar maken om Moeder Aarde natuurlijk te redden en om zeker te zijn dat er geen mond of overschot is om te voeden en de elite zal zich niet druk maken over de gevolgen van dit opzettelijke uitsterven van de mensen.”

Dus ja het is dezelfde agenda. Mikhail Gorbachov met zijn Presidio stelt hier. Daar waar hij de Groene beweging runt. Het is allemaal deel van de Maurice Strong beweging en Maurice Strong was natuurlijk door de Rockefeller's eruit geplukt die een deel van dezelfde versie van de Fabian Society in Londen zijn, vermengt met the Royal Institute of International Affairs, de Amerikaanse Bracnch of Council en Foreign Relations en wij worden precies als dieren beheerd en ze kweken ons op. Ze zijn ons lager aan het kweken. Ze zijn ons op dit moment zeker dom aan het maken en ze zijn van plan ons naar een hanteerbare maat af te slachten en dan slijpen ze verschillende types voor bepaalde taken in de nabije toekomst. Op deze manier hebben ze de media en sport om ons te vermaken niet meer nodig en zullen we niet verkwistend zijn met al dat speelgoed waarmee we ons belonen die kleine goedkope dingetjes uit China die geen lang leven hebben

Dit is het basissysteem dat onze wereld leidt en jij en ik en het publiek hebben op geen enkele manier absoluut iets over deze agenda te zeggen.

Song: Welkom in je leven. Er is geen weg terug. Zelfs als je slaapt zien we je op je best, keer je rug naar moeder natuur. Iedereen wil de wereld regeren.

Herinner de woorden van H.G.Wells die in een semantische onderbouw van deze theocratie voorziet.

“Eerst viel de realisatie van de ondoeltreffendheid van onze beste gedachten en kennis alleen een paar mensen op, zoals Mr. Maynard Keynes, bijvoorbeeld….Het is wetenschap en niet de mensen van de wetenschap die we willen verlichten en onze beleid willen vermaken en de wereld regeren.

Dit was geciteerd in “Mind Control, World Control’, bladzijde 306-307,1997. De auteur was Jim Keith.

Dus, hier is een lid van de Fabian Society die je hun doel geven natuurlijk is dat DE WERELD REGEREN, ZIJ willen WERELD CONTROLE. DAT HEBBEN ZE ALTIJD GEWILD en in realiteit hebben zij WERELD CONTROLE ALTIJD gehad.

Ze waren gewoon hun system aan het updaten om zeker te zijn dat ze de controle behielden toen zij de schapen van de ene weide naar de andere weide brachten voor het volgende stadium en dat is waar we nu zijn.

Song: Vooruit, vooruit, vooruit. Al keuren ze het niet goed. Houd die hondjes in beweging Rawhide! Probeer ze niet te begrijpen, Bindt ze en gooi ze en brandmerk ze, Snel zullen we hoog en weids leven.

Alle systemen die opgezet zijn door niet-bestuurlijke organisaties waarvan jij denkt dat ze als eerste uurs organisaties voor jou spreken ZIJN EIGENLIJK EIGENAAR EN WORDEN DOOR DEZELFDE ELITE GECONTROLEERD.

De Rockefeller Foundation ondersteunt bijna elk van deze organisaties van Green Peace tot noem ze maar en in werkelijkheid leiden ze ons allemaal naar de global village zoals ze dat noemen met de UN de duidelijke autoriteit, de front autoriteit met zijn massale bureaucratie. Een met elkaar gekruiste bureaucratie die trouwens hun eigen school bezitten en dat is waar hun kinderen naar toe gaan de bureaucratische kinderen en er wordt hun NIETS over DEMOCRATIE geleerd of iets dergelijks.

Ze geloven dat ze BEHEERDERS zijn. Zij beheren de BEVOLKING  wat wij moeten doen in deze samenleving door deskundigen wetenschappelijk gecontroleerde en ontworpen die zij doen ontstaan en dus komt het terug - het kwaad dat over de hele wereld terug komt en al afschuwelijk lang in deze wereld bestaat.

 We moeten alles opnieuw uitvinden want de traditionele methode om tegen dit kwaad te strijden werkt niet. We moeten opnieuw uitvinden en we zijn geen kinderen.

LEVENSLANGE KINDERTIJD dat SOCIALISME wordt genoemd waar een grote broer of een grote vader voor al jou problemen zorgt.

Daarom ZINGEN ZE WE ARE the WORLD, zie je. Wij zijn de kinderen en natuurlijk word ik niet graag voor kind aangezien. Ik ben een volwassen waarnemend mens ik word kwaad als ze mij een kind noemen. Ik ben ook geen deel van een global village noch alles inbegrepen wat de UN voor r voor staat en al die andere grote rijke jongens die dat bezitten.

 

Ik ben geen bediende noch een slaaf en zo moeten we dit bekend maken vanuit dat gezichtspunt.

INDIVIDUALISME is de weg OM HIER DOORHEEN TE GAAN en INDIVIDUELE DENKERS. INDIVIDUEL DENKEN en dat betekent ook tolerantie en dat vraagt ook tolerantie van andere mensen.

De massa wil ons allemaal gelijk hebben. Daar is geen twijfel over. Veel mensen houden van het socialisme en zullen er van houden dat beslissingen voor hen genomen worden maar voor degene die dat niet doen moeten we het feit accepteren dat onder individuen verschillende meningen zijn. Daarom zijn we individualisten en het is veel opwindender een wereld vol met individuele opinies en verschillende vormen van meningen te hebben dan een enkele massale kijk, een zogenaamde correcte kijk op dingen. Dat is de wereld waaraan we moeten werken.

Dank je

Song: Er komt een tijd

When we hear a certain call
When the world must come together as one

We are the world
We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
There’s a choice we're making
We’re saving our own lives
It’s true we’ll make a better day, just you and me

Wanneer we een zekere vraag horen

Wanneer de wereld als een geheel moet komen

Wij zijn de wereld

Wij zijn de kinderen

 Wij zijn degenen die een mooiere dag maken

Dus laten we beginnen met geven

Er is een keuze die we maken

Wij redden onze eigen levens

Het is waar, wij maken een betere dag, jij en ik