ALAN WATT

OP RADIO LIBERTY

MET DR. STAN MONTEITH

 

 

1 mei 2006

 

In Nederlandse vertaling

 

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Dr. Stan: Wel, hier is Dr. Stan op Radio Liberty, komend vanuit de heuvels met uitzicht over het mooie en pittoreske Monterey Bay. Ik breng je het nieuws achter het nieuws, het verhaal achter het verhaal, hopend dat ik je kan overtuigen dat de realiteit doorgaans bespot wordt, illusie is doorgaans koning. Maar in de strijd voor de overleving van de Westerse beschaving zal het de realiteit zijn, niet de illusie of begoocheling, die zal bepalen wat de toekomst zal brengen. Ik wil je eraan herinneren dat de gezichtspunten die hier geuit worden niet noodzakelijk dezelfde zijn als die van de eigenaren, het management, personeel, sponsors of  supporters van dit station waar je naar luistert. Het zijn mijn opvatingen en die van onze gasten.

Vandaag hebben we Alan Watt bij ons. Hij komt uit Ontario, Canada en hij gaat het over geheime genootschappen hebben. En natuurlijk, iedereen die vandaag de dag iets zegt over geheime genootschappen wordt naar de vuilnisbak verwezen: “o, hij denkt waarschijnlijk dat er zwarte helikopters rondvliegen, hij denkt waarschijnlijk dat er een complot achter de moord op John Kennedy zat”. Wel, ik denk dat steeds meer mensen zich realiseren dát er een complot achter de moord op John Kennedy zat en dat er echt zwarte helikopters zijn met hun CIA-operaties, die zij gebruiken om de mensen te terroriseren. En er zijn allerlei vreemde dingen aan de hand en wij krijgen de waarheid niet. Maar om iets te begrijpen van wat er vandaag gaande is moet je echt begrijpen dat er geheime genootschappen bestaan. Het zijn zeer oude, aloude geheime genootschappen die hier letterlijk honderden zoniet duizenden jaren zijn.

En dus, met dat op de achtergrond, Alan Watt, ontzettend bedankt dat je bij ons bent.

Alan: Het is me een genoegen.

Dr. Stan: Hoe ben jij hiermee begonnen? Dit is een ongebruikelijk soort bezigheid, ik bedoel, ik ben hier 44 jaar geleden in terechtgekomen. Hoe ben jij begonnen?

Alan: Wel, ik denk graag dat ik met een vorm van autisme geboren werd waardoor ik de dingen kon zien zoals ze werkelijk waren. Want ik groeide op in Groot-Brittannië, de erfgenaam van een imperium, en ik vroeg me af waarom niemand die ik kende, rijk was, op twee of driehonderd families in Londen na, die al deze landen bleken te hebben verkracht en geplunderd. Maar de rest van Groot-Brittannië was een soort arbeidsklasse waar iedereen in die tijd huurde. Zij hadden niet zoveel geld voor wat dan ook. Er was in die tijd geen krediet beschikbaar. Geen creditcards. Heel weinig mensen hadden een auto. Dus ik zei: “wel, wat is er met dit grote imperium gebeurd, waar is al het geld heengegaan?

En als je de geschiedenis induikt en ik begon toen ik op school zat al vroeg naar bibliotheken voor volwassenen te gaan, voor de referentieboeken. En ik had het geluk dat ik in Schotland een bibliotheek had die in de referentieafdeling boeken had die tot de 16e eeuw teruggingen. En ik kreeg een andere versie van de geschiedenis - die destijds geschreven was- dan die ik op school onderwezen kreeg.

Dr. Stan: Wel, natuurlijk, wat ze werkelijk gedaan hebben is dat zij de leerboeken gecensureerd hebben. Zij hebben de encyclopediëen gecensureerd. Zij hebben zoveel feiten uit onze realiteit verwijderd. En zelfs in mijn laatste nieuwsbrief wijs ik erop dat als je probeert informatie te krijgen van de bibliotheek van het Congres - zeg over de Illuminati of Thomas Jefferson die daaraan verbonden is - zij alles zullen doen wat zij kunnen om je te weerhouden de waarheid te krijgen. Er zijn mensen, zelfs vandaag, die de geschiedenis censureren.

Alan: Altijd. Ik geloof dat George Orwell in zijn boek "1984" helemaal gelijk had dat zij voortdurend de geschiedenis aan het opwaarderen zijn. En het verdween in het “gat van de herinnering” (“the memory whole”) zo noemde hij het, de oven in. En daarna herschreven zij het opnieuw. Als je deze oude boeken induikt realiseer je je hoe enorm belangrijk deze geheime genootschappen waren die in Groot-Brittannië rond de 16e eeuw tot uitbarsting kwamen, beginnend met de Rozenkruisers en John Dee en Francis Bacon in het hof van Koninigin Elizabeth de Eerste. Je realiseert je dat zij allemaal met elkaar verbonden waren. Zij behoorden in werkelijkheid allemaal tot dezelfde loge, en de meeste leden schreven er in die tijd over. En ik had toegang tot oude boeken die over hen gingen.

Dr. Stan: Over de Rozenkruisers – en natuurlijk waren de Rozenkruisers met zekerheid er eerder dan de Vrijmetselaars. De Vrijmetselaars dateren van ongeveer 1717, ongeveer. Maar de Rozenkruisers waren er al veel eerder en zij speelden een heel belangrijke rol in de werkelijke creatie van het land waarin we vandaag leven. En we zien hun symbool op de achterkant van het dollarbiljet. De piramide, de topsteen en het Alziende Oog, maar het is niet van hun. Dat kwam van lang voor de Rozenkruisers. Dat was een aloud plan van de aloude geheime genootschappen.

***

Wel, dit is Dr. Stan hier van Radio Liberty, vanuit de heuvels, uitkijkend over het prachtige en pittoreske Monterey Bay. Onze gast van vandaag is Mr. Alan Watt. En Alan heeft jarenlang studie gedaan naar de achtergrond van de geheime genootschappen, die werkelijk bestaan en door de eeuwen heen hebben bestaan. Opgegroeid in Schotland had hij de mogelijkheid om daadwerkelijk de bibliotheken in te gaan waar zij een uitmuntende afdeling hadden. Zij hadden deze oude boeken die vertelden over de Rozenkuisers in Engeland in die tijd, ten tijde van Elizabeth. We spreken over de late 16e eeuw, de vroege 17e, over mannen als Dr. John Dee en mannen, zeer zeker als Francis Bacon, die werkelijk één van de mannen was die meewerkte in de stichting van Amerika. Niet dat hij ooit naar Amerika ging, maar hij zond de Rozenkruisense volgelingen naar Amerika om te beginnen dit land te vormen zoals het vandaag is. Amerika’s rijkdom en militaire macht kon gebruikt worden om een wereldregering tot stand te brengen. Dit is lange termijn planning door zeer slechte mensen die tot genootschappen behoren, die een andere god aanbidden. Dus Alan, pak daar alsjeblieft het verhaal op.

Alan: Als je je verdiept in de geschiedenis van John Dee, hij had de grootste bibliotheek van Engeland in die tijd. John Dee was een hoveling in het hof van Koningin Elizabeth de Eerste en hij was ook haar adviseur en een agent wanneer hij naar het buitenland ging. En heel toevallig, zijn codenummer waarmee hij zijn brieven ondertekende, was “007.

Dr. Stan: Juist.

Alan: Hij ontwierp het plan. Hij was de eerste persoon die de term "Brytish," (hij noemde het  “the B-r-y-tish Empire”) uitvond: "Er moet een Brytish Empire (een Brits Rijk) gevormd worden op basis van vrije handel en met begunstigde natie handels status (favored nation trading status)”. Dat is in de 16e eeuw. En hij zei dat landen die zich niet bij dit gemenebest zouden aansluiten door belastingheffing buitengesloten zouden worden, door invoerrechten enzovoort, en in de handel gepasseerd zouden worden. En dat was het begin van deze hele vrije handels business.

Dr. Stan: Natuurlijk, het was werkelijk een plan om de wereld onder Brits bestuur te verenigen, was het niet?

Alan: Dat was het en hij zei zelfs in zijn geschriften dat hoewel Groot-Brittannië ermee van start ging, iemand anders het in de toekomst zou overnemen. We zien dat plaatsvinden in de vroege twintigste eeuw toen Kipling overkwam. En hij droeg voor de Senaat van de Verenigde Staten zijn gedicht voor, het gedicht dat ging over “The White Man’s Burden" (“De last van de witte man”) en wat zij zouden moeten doen. En dat was het overdragen van de vlag, zoals hij in zijn gedicht schreef: “Aan jullie geven wij de fakkel door”, om het over te nemen.

Dr. Stan: Dat was waar het werkelijk over ging. Amerika zou het daarna van Groot-Brittannië  overnemen om de Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen, de nieuwe wereldreligie en de vernietiging van alle vrijheid.

***

Wel, dit is Dr. Stan op Radio Liberty. Onze gast is Alan Watt. En Alan, kun je het verhaal oppakken? Alan vertelde dat dit hele gebeuren begon met Dr. John Dee in de tijd van Elizabeth. En natuurlijk, het zette zich voort door het Britse Rijk. En daarna kwam Rudyard Kipling naar Amerika en las hij voor het Amerikaanse Congres zijn gedicht over  "The White Man’s Burden" voor. En natuurlijk, dat is het hele idee, de witte man, we moeten gewoon het bestuur van al deze onwetende volken in de rest van de wereld overnemen. En dit inspireerde daarna tot dit hele idee om een wereld regering onder Anglosaksisch gezag tot stand te brengen. Dat is waarom, wanneer we ook in militaire operaties betrokken zijn, de Britten daar zijn. En wanneer de Britten ook betrokken zijn in een onafhankelijke militaire operatie zoals de Falkland eilanden - waarom waren de Verenigde Staten het enige land in de wereld dat Groot-Brittannie ondersteunde? Omdat het kameraadschap is die teruggaat tot de geheime genootschappen, die vanzelfsprekend werken in de richting van deze heerschappij van de wereld en om hen in een één wereld regering te brengen onder ons gezag. Maar geloof me, het zal geen weldadige regering zijn. We bewegen ons in Amerika snel richting een politiestaat en in Groot-Brittannië en Canada zijn ze hetzelfde aan het doen. Pak jij hier het verhaal op alsjeblieft.

Alan: Nogmaals, je komt erachter dat deze ongelooflijke beweging door de eeuwen heen begon met wat zij noemden “Rozenkruisers” en “de ondergrondse stroom”, zo verwijzen zij naar zichzelf. En zij noemen zichzelf ook "The Invisible College" (“de onzichtbare universiteit”). Want zij hadden hun eigen geheime genootschappen waar zij hun leden in hun gedeelte van de agenda onderwezen.

We komen erachter dat Newton een lid was van hetzelfde genootschap. En mensen weten niets over Isaac Newton - dat hij zich voornamelijk bezighield met zwaartekracht enzovoort - maar hij was een hoge kabbalist die zijn hele leven in Cambridge woonde. Hij verbleef daar zijn hele leven en toen hij stierf ruimden zij zijn kamers uit en er waren allemaal magische vergelijkingen die over Kabbala gingen. Deze mensen hielden zich intens met de Kabbala (Cabala, Kabala, Kabbalah, Qabala, etc.] bezig. Mensen zouden zich moeten realiseren dat er verschillende versies van de Kabbala zijn. Maar ze zijn allemaal met elkaar verweven. Er is een Griekse, een Aramese, er is er één uit India. Want al de genootschappen in al die landen zijn in werkelijkheid één en dezelfde.

Dr. Stan: Wat ze doen is tappen uit speciale wijsheid, deze wijsheid die daarbuiten is waarin je met de andere dimensie kunt communiceren. En natuurlijk, dit is werkelijk een demonische dimensie. Zeer zeker komen we erachter dat veel van onze grote denkers zoals Thomas Edison. Waar had Edison zijn ideëen vandaan? Wel, hij had de gewoonte te mediteren. Hij was een discipel van Madam Blavatsky en ik geloof dat we dit zien bij Tesla, bij velen van die mensen. Ik realiseerde me echter niet dat Newton zich ook bezighield met het occulte.

Alan: O, verschrikkelijk. En hij was ook een homoseksueel, dat staat in de geschiedenis boeken in Engeland. En hij bracht op een bepaald moment een vriend over uit Italië die Favio heette. En Favio kwam zijn belofte niet na en Newton was een periode lang gebroken. Maar voor zijn beloning voor het werken voor het genootschap – Nu, hij werkte ook voor het Royal Institute. En dat was het begin van het masonische wetenschappelijke establishment in Engeland. Het werd door de Britse Kroon bij charter opgericht. De Britse Kroon had toestemming gegeven voor haar bestaan en je moest een lid zijn om je erbij aan te sluiten. Francis Bacon was dat. Nu, de voorwaarden om je bij dat instituut aan te kunnen sluiten was dat als je getrouwd was, je je vrouw en familie opzij moest zetten en geld voor hen moest  achterlaten, maar hen nooit meer mocht zien. Het was in die tijd geheel een mannen ding. En Bacon deed dat. - We komen erachter dat Newton voor zijn werk in het Royal Institute, de Royal Society, moet ik zeggen, het is de Royal Society, hoofd gemaakt werd van het British  Mint Departement. Zij geven hen altijd een grote beloning voor het werken in het “Grote Werk” ("Great Work”) zoals zij het noemen.

Dr. Stan:  Goed. Wat is dat "Grote Werk?"

Alan:  Je komt erachter dat het “Grote Werk” duizenden jaren teruggaat. Het bestaat uit “het perfectioneren van datgene dat imperfect gelaten was”. En deze ironische uitdrukking die zij gebruiken, doelt op de herschepping van de mensheid zelf, het herscheppen van de mens. En zij laten zich leiden door de wetten van de natuur en met de wetten van de natuur bedoelen zij wetenschap. En zij geloven dat zij alle natuur kunnen overwinnen en het opnieuw kunnen maken om henzelf, de elite, te dienen. En de mens zelf, de werkers – we zien dat dit zelfs teruggaat tot Plato die er over schreef in “de Staat”  ("The Republic") waarin hij sprak over de “Wachtersklasse” (“Guardian Class”) en de “werkende klasse” – hij noemde deze de “It’s”. En hij zei dat deze in de grond het bouwmateriaal zijn. Hij zei:

We kunnen hetzelfde doen zoals we met de tamme dieren doen. Als we mensen willen hebben om appels te plukken, fokken we een man en een vrouw en blijven wij hen verder fokken totdat we grote mensen hebben. Als we iemand willen om in een mijn te werken, kunnen we hen klein en gedrongen en gespierd voor die taak fokken.”

En dus, in de basis hadden zij het over een vorm van eugenetica. Het herscheppen van de samenleving om de elite zelf te dienen –dat beweren zij, degenen die “verlicht zijn.

Dr. Stan: Wel, natuurlijk, je weet wel, Pythagoras en Sokrates en Plato en Aristoteles en zelfs Alexander de Grote waren allemaal betrokken in de mysterieën en de mysterie religies. Zij hebben een vorm van onderwijs voor de gewone mensen en daarnaast een andere vorm voor de elite.

Alan:  Ja, en interessant is ook de band, helemaal door de vele vele eeuwen heen met het banksysteem, met deze genootschappen, die altijd aan hun zijde hebben gestaan. En je komt erachter dat zelfs de vader van de vrouw van Aristoteles één van de internationale bankiers van die tijd was. Zijn dochter trouwde met Aristoteles en Aristoteles onderwees Alexander de Grote. Je vind dezelfde banden door de hele geschiedenis heen met het geld systeem, het uitlenen van geld aan naties om legers te creëren, en oorlog et cetera. Ze gaan allemaal samen in dit conflict. Het creëert de chaos en daarna brengen zij de nieuwe orde binnen, iedere keer.

Dr. Stan: En natuurlijk is dat precies wat we vandaag aan het doen zijn terwijl we de oorlog in het Midden Oosten aan het uitbreiden zijn. O, we zijn daar natuurlijk om democratie te helpen brengen en nu gaan we Iran aanvallen en wie zal de volgende zijn? En natuurlijk doen we alles wat we kunnen om de toorn en woede en wantrouwen van de Islamitische wereld te laten onvlammen. Je moet tenslotte een vijand hebben als je een oorlog zult hebben. En er was geen vijandigheid tussen de Arabieren, de Moslims en de Christenen als geheel totdat de CIA daar heenging. En daarna hadden we al deze dingen die na 11 september gebeurden en natuurlijk heeft niemand ooit gevraagd waarom gebouw 7 neerkwam. Het moest explosieven bevatten. Het lag minstens een blok af van de plaats van de aanval. Dus er is geen oorzaak voor waarom gebouw 7 neerkwam zoals het deed, gewoon exploderend van binnenuit. Dus we krijgen duidelijk niet de waarheid. Maar dit zette daarna een serie gebeurtenissen in gang: de invasie van Afghanistan, de invasie van Irak, de komende oorlog met Iran, en wat zal daarop volgen? Het is net een déjà vu, iedere keer opnieuw, niet?

Alan: Dat is het en wat we altijd vinden is dat deze mannen ver vooruit over hun plan schrijven, bijna als een legaliteit. In zekere zin zijn zij ontzettend legalistisch. Het is niet belangrijk dat het publiek begrijpt wat zij zeggen maar het is belangrijk dat zij de informatie werkelijk vooraf geven. We vinden bijvoorbeeld dat pappie Bush zijn toespraak over “de Nieuwe Wereld Orde” op 11 september 1990 gaf en het jaar erna opnieuw op 11 september. En dat hij zei: “Het is niet alleen een Nieuwe Wereld Orde, het is een Groot Idee (“Big Idea”).” En Big Idea komt rechtstreeks uit Vrijmetselarij. Zij noemen het “the Big Idea”, en daarom komt 11 september langs. Het is ook een occulte datum. Het valt binnen de Ides (eerste 13 dagen) van september wanneer Minerva geboren wordt. En in de occulte traditie over Minerva is dat een krijger type dat uit het hoofd van Zeus geboren wordt, zonder de hulp van een andere partner – zelfgeboren, uit eigen wil (self-willed into action). Dan ga je naar hoofdstuk 9, vers 11 van “Openbaringen en daar heb je het beest dat uit de bodemloze put vrijgelaten wordt. Dus dit sluit hier allemaal bij aan. Deze mannen houden ervan het op deze bepaalde datums te doen.

Dr. Stan: In feite, ik weet zeker dat je goed bekend bent met die uitspraak in de tweede inaugurale rede die hij op 20 januari 2005 gaf waarin hij sprak over onze stichters die “een Nieuwe Wereldorde van de Tijden aankondigden”. Zij handelden volgens een aloude hoop die de bedoeling heeft vervuld te worden.

Alan: Dat was het en in feite, als we de geschriften van Benjamin Franklin (niet de geschriften óver Franklin) en van Thomas Jefferson lezen, beide mannen stelden hetzelfde dat  “dit het begin van een federatie van de wereld zou zijn”. Franklin ging zo ver te zeggen dat het uiteindelijk door 12 wijze mannen gerund moest gaan worden - 12 als het perfecte nummer van bestuur in de Kabbala. Dus deze mannen waren Hoge Kabbalisten en occultisten. En Franklin gaf een verwijzing die soortgelijk was aan die van George Bush Sr. en mensen vroegen zich af wat het betekende. Wat het was was dat Franklin zei “dat hij in de geschiedenis als een enkelvoudig punt van licht” ("a single point of light") herinnerd zou willen worden. Dat staat in zijn eigen memoires.

Dr. Stan: En George Bush refereerde natuurlijk aan “een duizend punten van licht” ("a Thousand Points of Light") en we zien dat het in de occulte geschriften van mensen als Alice Bailey heel vaak herhaald wordt. Maar niemand gaat dat aan het Amerikaanse volk vertellen. En als zij rekenen op Rush Limbaugh en Sean Hannity en CBS, ABC en NBC, is alles wat we hoeven te doen kijken in de rechteronder hoek van het CBS beeld als het opkomt, naar dat oog daar. Dat is een aloud occult symbool. Maar de gemiddelde Amerikaan moet zich nooit de betekenis ervan realiseren, of de betekenis van het symbool op de achterkant van het dollarbiljet, dat zij verbergen in duidelijke zichtbaarheid (hide in plain sight).

Alan: Theodore Roosevelt verklaarde ook hetzelfde toen hij in zijn tijd al de gebruikelijke internationale regels aan het breken was en een aantal mariniers naar een ander land zond. Toen hij erover ondervraagd werd zei hij:

Geschiedenis wordt gemaakt door mannen die enkelvoudige punten van licht zijn. Deze mannen worden soms tirannen genoemd, zoals de Nero’s van Rome en de Napoleons, maar dit zijn de mannen die de wereld veranderen. Het is niet belangrijk hoe zij door de mensheid beoordeeld worden."

Dr. Stan: En natuurlijk maakte het niet uit. Aan het einde van de Tweede Wereld Oorlog  bleven de Japanners proberen zich over te geven maar zij lieten niet toe dat zij zich overgaven. Zij wilden de atoombom laten vallen om zoveel mogelijk mensen te vermoorden als zij konden, om zoveel mogelijk verwoesting te creëren. En als je dat vertelt  -– we hebben feitelijk een artikel uit de “Chicago Tribune op precies de dag dat zij het akkoord van het Vredesverdrag in de haven in Tokyo Bay sloten. Bel gewoon en vraag naar dat artikel. De Japanners hebben geprobeerd zich over te geven maar we lieten het hen gewoon niet toe. En de invasie van Iwo Jima en Nagasaki en Okinawa en het gooien van de bommen was totaal onnodig. Maar als je te maken hebt met het kwaad willen zij zoveel mogelijk destructie als absoluut mogelijk is.

Wel, Alan, wil je het verhaal daar oppakken? Want het is voor het gemiddelde individu moeilijk te begrijpen dat we te maken hebben met internationaal georganiseerd kwaad, niet alleen in dit land, maar door de hele wereld, met deze mensen die door middel van geheime genootschappen met elkaar verbonden zijn. En de meeste mensen weten zelfs niet wat de Rozenkruisers zijn, of de Tempeliers, of begrijpen de invloed van Vrijmetselarij of de Trilaterale Commissie, of deze hele “Broederschap van Duisternis” waarover wij schrijven, niet. Dus pak jij daar het verhaal op?

Alan: Als we teruggaan, zelfs tot de Knights Templars (Tempeliers) die we in oude Hollywood films beschreven zien als staande achter Koning Richard, die terugkomt naar Engeland om hen te bevrijden en al dit soort dingen, het is nonsens. De Tempeliers waren met zekerheid monniken. Zij waren echte strijder monniken (warrior monks) en zij moesten zich onthouden van vrouwen. In hun eigen geschriften - en John Dee schreef er zelf over, hij zei dat zij ook met het verzoek van een broeder voor seksuele omgang moesten instemmen. Het was verplicht dat je een broeder niet kon weigeren. Dus dit soort dingen hebben we met de Tempeliers. En zij waren ook de eerste echte internationale bankiers die we kennen. Tijdens de Kruistochten lieten heel veel weduwen gehele landgoederen aan de Tempeliers na. De Tempeliers hadden van het Pausdom een belastingvrijstelling en zij waren land over heel Europa aan het verzamelen. Zij waren werkelijk de eerste internationale bankiers die cheques gebruikten in plaats van goud, GELD, en je kon het op een rekening in Londen zetten, een cheque met je meenemen naar het Midden Oosten en het daar in een van hun banken te gelde maken. Het was een wereldrijk dat zij aan het opzetten waren maar het was een occultisch systeem dat te maken had met een vorm van elitisme en de aanbidding van entititeiten  aan gene zijde (beyond).

Dr. Stan: Ik heb gehoord en misschien heb jij hiernaar gekeken, maar er werd gezegd dat vele Tempeliers nadat Jacque de Molay in Frankrijk op de brandstapel verbrand werd - ik weet niet, in 1308 of 1309 - naar Zwitserland gingen en daar een bankindustrie vestigden. Zit daar enige waarheid in?

Alan: Het vond plaats in In 1314. Maar je zult erachter komen dat dit zelfs ouder is dan dit. Achter alle officiële geschiedenis en de officiële koningen is er altijd een andere groep. Je zult vinden dat toen Charlemagne tot strijder koning (warrior king) gemaakt werd die voor het Pausdom door Europa zou gaan en landen met de punt van het zwaard zou bekeren, wat hij deed. Charlemagne opende de eerste bank in Zwitserland en hij noemde het de “Bank van Sion”, De rivier waarop het gebouwd was is daar vandaag nog steeds en het draagt dezelfde naam. Dat was terug in de 7e of 8e eeuw.

Dr. Stan: Ik geloof dat hij rond 800 tot Heilige Romeinse Keizer gekroond werd. Hoe dan ook, dit is een aloud plan, een aloud plan van geheime genootschappen die er werkelijk sinds de jaartelling geweest zijn. Het probeerde het echt in daden om te zetten in de tijd van het aloude Babylon toen zij de wereld gingen verenigen onder Nimrod. Dit is door de eeuwen heen keer op keer gebeurd, niet?

Alan: Ja, en dat is het mysteriegedeelte ervan – als je een persoon probeert te vertellen wat Babylon was – het was mystificerend want het was een geheel systeem, maar achter het systeem gebruiken zij een verwijzing dat Isis, de Godin van Egypte, een duizend gezichten had.

Dr. Stan: Houd die gedachte vast. We zullen zo terug zijn hier met Alan Watt.

***

Dr. Stan: Wel, dit is Dr. Stan hier op Radio Liberty. Onze gast is Alan Watt die in Canada woont maar hij komt uit Schotland zoals je kunt horen, en hij heeft dit bestudeerd. Hoe lang bestudeer je deze geheime genootschappen al, Alan?

Alan: Ik zag ze toen ik opgroeide, zelfs toen ik nog een jongen was keek ik naar ze, er waren zoveel Vrijmetselaars in Schotland dat je hen kon observeren, hoe ze in de parken en op de hoeken van de straat met elkaar praatten. En je zag al hun vreemde bewegingen, handdrukken, de manier waarop ze met elkaar praatten, de uitspraken die zij gebruikten. Het was heel gewoon.

Dr. Stan: Maar denk je dat de gemiddelde Vrijmetselaar het occulte van Vrijmetselarij werkelijk begrijpt?

Alan: Helemaal niet. Albert Pike zelf, die het allemaal in zijn boek "Morals and Dogma" stopte, zei, dat de lage klasse Vrijmetselaars of de lagere Vrijmetselaars niet verschilden van de profanen maar dat zij een portiek vormen, een buitenportiek of een schild, dat de echte Vrijmetselaars binnenin die hogerop de ladder staan, beschermt. Dus ja, de lagere Vrijmetselaars weten heel weinig. Wat zij echter wel weten en dat is een ding waarvan Vrijmetselaars verzekeren dat iedereen in een samenleving het weet, is dat als je je bij hun aansluit, je in je werk of je baan vooruit zult komen en dat je voorrang krijgt op andere mensen bij een promotie en dit soort dingen.

Dr. Stan: En natuurlijk, dit is wat er werkelijk gebeurt. Je komt bij de Vrijmetselaars, je zit in het leger, je wordt gepromoveerd tot de hoogste niveaus van het leger. Je zit bij de politie, zeker daar, je zult door vele jaren heen gepromoveerd worden boven mensen met dezelfde capaciteiten. Als je naar de rechtbank gaat en je een rechter hebt die Vrijmetselaar is, kun je het vergeten, dan zul je de zaak verliezen. En natuurlijk, als een Vrijmetselaar aangeklaagd is voor moord of verraad, zal hij natuurlijk vrijgelaten worden als er een Vrijmetselaar in de jury zit of als de rechter een Vrijmetselaar is. Dus je hebt geen kans op een echte vrije samenleving als je geheime genootschappen in ons land hebt werken. En hoeveel zijn het er, tussen twee en drie miljoen Vrijmetselaars, in Amerika? Weet jij dat?

Alan: Ik denk dat het er waarschijnlijk meer zijn, want begrijp je, “Isis heeft een duizend namen en gezichten” . Isis is de kleine impliciete wijze waarop zij over hun kerk praten. Zij noemen het “Isis, de moeder. En zij zijn het lichaam van Osiris en met het lichaam van Osiris - weet je dat het lichaam in de mythe in stukken gebroken was? Dus zij zijn de leden, zij zijn het lichaam. Zij zijn het lichaam en Isis is hun kerk. En Isis had een duizend namen en gezichten. Als je je verdiept in al de verschillende namen van de mannelijke en vrouwelijke loges, het zijn er honderden. En je zou het je nooit realiseren totdat je bestudeert wat ze in werkelijkheid zijn.

Dr. Stan: Wel natuurlijk, ik geloof dat het  Manly P. Hall in zijn boek "Lectures on Ancient Philosophy" was die het het beste zei. Hij zei: “Vrijmetselarij is een broederschap in een broederschap en de buitenste broederschap bestaat uit mensen die goed willen doen en die van de kameraadschap houden”. Maar in een broederschap van diegenen die het “arcanum and arcanorum", bestudeerd hebben –en natuurlijk, dat moet je in het woordenboek opzoeken. Dat is het geheim en het geheim der geheimen. En wat is het geheim der geheimen? Lucifer is God. Als je uit die kracht put, zul je het in deze wereld heel goed doen. Natuurlijk, eeuwigheid is een ontzaglijk lange tijd. En dit is wat de gemiddelde persoon echt niet begrijpt: er zijn werkelijk mensen in de wereld vandaag die Lucifer aanbidden en die uit deze bovennatuurlijke kracht putten.

Alan: Het eigenaardige dat ik heb gevonden is de continuïteit van hetzelfde systeem, zelfs van de Grieken, de antieke Grieken en de Orakels in Delphi. Zij gebruikten vrouwen voor het channelen van geesten en als je met een vraag naar het Orakel ging – de vrouwen kregen drugs, soorten narcotica, toegediend, dus ze mompelden een antwoord. De priesters interpreteerden het antwoord en dat was het dan. Maar traditioneel, door de tijden heen tot aan vandaag, hebben zij altijd vrouwen gebruikt om deze informatie te channelen.

Dr. Stan: Ik vind het zo interessant dat Hillary Clinton Jean Houston naar het Witte Huis had laten komen om de geesten van Eleanor Roosevelt te channelen en iedereen vond dat zo grappig. Hillary Clinton wordt misschien de volgende president van de Verenigde Staten.

Alan: Ja, en natuurlijk weten we dat voorgaande eerste ministers in Britse landen en Gemenebest landen zich er ook mee bezig hielden. Het is geen geheim dat zij zich allemaal met dit soort dingen bezighielden. Maar ik weet dat zij in de hoog occulte groepen nog steeds voornamelijk vrouwen als channelers gebruiken. Het interessante dat de Romeinen erover zeiden was dat zij hen gebruikten om de toekomst van gebeurtenissen te voorspellen en komende oorlogen of veroveringen of campagnes, maar zij zouden die vrouwen, die in hoog aanzien gehouden werden, nooit toestaan andere bijeenkomsten, waar hun oorlogsplannen besproken werden, bij te wonen. Want zij zeiden dat als deze vrouwen eenmaal de deur naar de geesten geopend hadden, deze niet meer gesloten kon worden en zij in in twee richtingen een communicatiekanaal vormden.

Dr. Stan: En natuurlijk wilden zij niet dat de geesten zouden weten –maar geloof me, de geesten weten alles wat je doet, maar onze Heer en Redder weet het natuurlijk ook. En dus is er in deze andere dimensie een spirituele strijd gaande voor de zielen van de mensheid en de overleving van de Westerse beschaving.

Wel, we zullen over een paar minuten terugzijn met Mr. Alan Watt. We begonnen deze andere dimensie te onderzoeken. En als je documentatie wilt over vele zaken die Alan behandelt, het waarom - veel ervan staat in mijn boek "The Brotherhood of Darkness" - En als we terugkomen laten we Alan meer over zijn materiaal vertellen. Ik vond het fascinerend. Ik ben zo blij dat ik iemand gevonden heb die net zo gefascineerd is als ik en die de spirituele strijd inziet waarin we vandaag betrokken zijn.

***

We, dit is Dr. Stan en onze gast is Alan Watt. En Alan, waarom pak jij dit niet op en daarna zullen we jou je informatie over je werk laten geven, over een paar minuten als al onze andere stations er weer bij zijn. Maar toen je hierdoor heen ging, heb Platonische invloeden gevonden, de geschriften van Plato. En moderne occultisten gaan allemaal terug tot Plato. Plato was werkelijk als een watershed event (onvertaald) in de geschiedenis van de mensheid, was het niet? Heeft hij veel hiervan niet min of meer gecodificeerd?

Alan: Ja en hij gaf de religie waarin zij geloven weg. Hij vertelde ons waarop de religie gebaseerd is. En de religie van de elite in zijn tijd – die in feite niet verschilt van die van vandaag, het is nog steeds dezelfde -was gebaseerd op een speciale vorm van reïncarnatie. En hij doet dat in zijn dialogen, in zijn boeken, waar hij de vraag stelt: "Waarom zijn wij, de aristocratie, zo intelligent?", in tegenstelling tot de gewone mensen. Daarna neemt hij de basis voor het geloof door dat zij allemaal gereïncarneerd waren in dezelfde familie dynastieen, steeds weer, vandaar de noodzaak voor het infokken van geselecteerde families door de tijden heen om te verzekeren dat dezelfde geesten in dezelfde lichamen komen. Dat is waar zij in geloofden.

Dr. Stan: En natuurlijk zeggen enkele geschriften van Albert Pike precies hetzelfde: “Als je het de eerste keer niet in orde brengt, blijf je terugkomen”. Albert Pike was een generaal uit de burgeroorlog. Zijn standbeeld staat vandaag in Washington, D.C. Hij is begraven in het Huis van de Tempel (the House of the Temple) in Washington, D.C., het hoofdkantoor van Internationale Vrijmetselarij, of althans van de Amerikaanse Vrijmetselarij. Dus wil je het verhaal daar oppakken?

Alan: Albert Pike liet ook zoveel naar buiten komen. In één van de delen van  "Morals and Dogma" zei hij: “De goede Vrijmetselaar moet naar de top komen, op alle manieren die maar mogelijk zijn, op zelfs achterbakse manieren, zelfs door het gebruiken van de aandelenmarkt”. En hij zei:  “Daarna moeten we de geesten van inferieure mannen aan onze wil onderwerpen en daarna zullen wij de meesters over de meesters van de wereld worden”. Nu, klinkt dat als een weldadige organisatie?

Dr. Stan: Zij zullen naar ons toekomen voor hun prinsen en hun pausen. Hij maakte het heel duidelijk dat zij uiteindelijk over de wereld zouden heersen door middel van hun geheime genootschappen. En dit staat allemaal in “Morals and Dogma" en je kunt een exemplaar verkrijgen. Ze zijn nog steeds beschikbaar in tweede hands boeken winkels –de exemplaren die niet verbrand zijn- en natuurlijk, mensen moeten begrijpen dat zij alles ontwerpen. Het is allemaal heel duidelijk. Zij weten precies wat zij aan het doen zijn, zij willen alleen niet dat het Amerikaanse volk weet wat ze aan het doen zijn.

Alan: Albert Pike, we weten ook dat hij Giuseppe Mazzini trainde – wat gewoon italiaans is voor MASON (Vrijmetselaar), MAZZINI. En hij begon de Revolutionaire Partij want zij gebruiken revoluties, de cirkel natuurlijk van een revolutie om hun -

Dr. Stan: Houd die gedachte vast.

                                                                     ***

Dr. Stan: Onze gast is Alan Watt. Hij spreekt erover hoe de Vrijmetselaars een man in Italië, bekend als Giuseppe Mazzini,een woord voor MASON, creëerde. En hij vormde daar een geheim genootschap bekend als de Carbonari en zij waren betrokken in het creëren van de revoluties die tijdens de 19e eeuw over Europa stormden. Tenslotte ging deze Wereldrevolutie Rusland binnen en creërde het de Russische Revolutie van 1917 en de Cubaanse Revolutie in 1958. En de Wereldrevolutie gaat tot aan de dag vandaag verder. Als je de tweede inaugurale rede van President Bush leest waarin hij sprak over “Toen onze stichters een Nieuwe Orde van de Tijden aankondigden”, waarom zij op een aloude hoop bogen die als doel heeft vervuld te worden. En daarna spreekt hij erover hoe we democratie aan de landen over de hele wereld zullen brengen. Je weet wel, we gaan mensen over de hele wereld vrijheid brengen. Denk je echt dat we vrijheid aan het volk van Saudi Arabië brengen? Brengen we vrijheid aan de mensen van China? Natuurlijk niet. We ondersteunen totalitaire regimes over de hele wereld. Dus ze gebruiken codewoorden om de bedekken waar dit over gaat. Het gaat over een werelddictatorschap onder een heersende elite, allemaal met elkaar verbonden in geheime genootschappen. Dus pak dit op, Alan. Heb jij een webpagina of een plaats waar mensen naar toe kunnen gaan?

Alan: Ja, dat is cuttingthroughthematrix.com.

Dr. Stan: Cuttingthroughthematrix.com. Wat kunnen de mensen daar vinden?

Alan:  Ze zullen heel veel gesprekken vinden over deze zaken, over het systeem zoals het vandaag is, die zij kunnen downloaden. Hoe onze geesten gevormd zijn, over de mensen die onze geesten vormden en in basis zeíden dat zij onze geesten zouden beheersen, waarvan ik geloof dat ze het gedaan hebben. Zoals Brzezinski die in "Between Two Ages" over het beheersen van de geesten van gehele populaties spreekt. Ik ga in op Charles Galton Darwin, de directe afstammeling van Charles Darwin, die spreekt over het creëren van een nieuwe meer geperfectioneerde vorm van slavernij waar de mensen niet zullen weten dat zij in werkelijkheid slaven zijn. Ik heb heel veel informatie over deze mannen en hun eigen persoonlijke geschiedenis.

De Darwin familie is fascinerend want vier of vijf generaties lang plantten zij zich alleen met één andere familie voort, de Wedgwood familie van Engeland. Toen de eerste vrouw van Charles Darwin stierf, trouwde hij met zijn tante, ook een Wedgwood, de zuster van zijn moeder. Complete infokkerij in dezelfde familielijnen om bepaalde genen voor bepaalde eigenschappen te verkrijgen, precies zoals Plato zei.

Dr. Stan: Dat is cuttingthroughthematrix.com en geloof me, de matrix is levend en wel in onze samenleving van vandaag. Ga verder.

Alan: Ja, en er zijn ook heel veel Vrijmetselaars symbolen te vinden, wat zij echt betekenen. Want de meeste boeken die door Vrijmetselaars naar buiten gebracht zijn of door Vrijmetselaars geautoriseerd zijn, geven je niet de echte hogere betekenissen van waar je werkelijk naar kijkt en wat het betekent. Dus ik probeer dat te onthullen. Ik geef lijsten van verscheidene boeken die zij kunnen lezen die meer ter zake zijn. De echte betekenissen achter de 33e graad, waar de zon ondergaat – dat is de reden waarom Hiroshima, waar we eerder over spraken, gebombardeerd werd. Het bevindt zich op de 33e graad. Het was een teken van hun grote macht. Ik heb ook drie boeken opgenomen, "Cutting Through I, II and III" en ik zal er in de nabije toekomst meer schrijven.

Dr. Stan: Goed. Hoe kunnen mensen aan deze boeken komen, via jouw website?

Alan: Via de website.

Dr. Stan: Oké, goed. Ik bedoel, het is belangrijk dat mensen begrijpen dat dit teruggaat – de Kabbala is zo vreselijk veelbetekenend vandaag en o, Rosy O’Donnell en Madonna en al deze mensen die in de Kabbala zitten. Maar de Kabbala natuurlijk is mysticisme die dateert van voor de Babylonische gevangenneming. Het werd simpelweg door het Joodse volk gecodificeerd, door enkele Rabbi’s, toen zij zich in gevangenschap bevonden. Maar dit dateert van eerder. En je hebt de Christelijke Kabbala natuurlijk en allerlei soorten Kabbala, maar zij tappen allemaal uit deze geheime kennis, is dat een redelijke stelling?

Alan: Absoluut. Hitler had hetzelfde met de Viril Society en de Thule Society waar hij een medium had, zijn belangrijkste medium die hem, zoals verondersteld wordt, informatie over wapens, geavanceerde wapens, gaf. En ik zou niet verbaasd staan want je komt erachter dat al de grote jongens in de geschiedenis die wetenschappers waren, zich allemaal met channelen bezighielden. 

Dr. Stan: Natuurlijk. Wat ze doen is zichzelf in een hypnotische staat brengen en dan kunnen ze beginnen deze informatie te verkrijgen. Dit natuurlijk is wat vandaag de Christelijke kerk over heel Amerika binnenkomt: "o, wat we nodig hebben is contemplatief gebed en meditatie, dat is de manier waarop we God zullen bereiken". En natuurlijk bereiken we God niet, we bereiken de andere dimensie.

Alan: Ik heb daar geen twijfel over. Begrijp je, persoonlijk zou ik heel graag in staat willen zijn alles rationeel en wetenschappelijk te verklaren, maar ik heb persoonlijke ervaringen van mensen die direct bezeten waren en die naar mij toekwamen en als een andere persoon tegen me spraken. Dat is in mijn leven gebeurd en ik kan het dus niet ontkennen. Dus ja, deze zaken over bezetenheid zijn echt, het is werkelijk heel echt.

Dr. Stan: In feite, die luisteraars die de DVD’s of video’s van, “Megiddo I” and “Megiddo II” hebben, en ik ben vergeten welke het was, maar in één van deze films zit een vrouw die bezeten raakt en je kunt de transformatie, de totale transformatie zien waarbij ze in demonisch bezit komt, werkelijk verbazingwekkend materiaal.

Alan: Weet je, ik heb ooit ook in de muziekbusiness gezeten. Ik was een musicus en ik deed ook veel sessiewerk en ik leerde veel van deze mensen kennen. Ik ben in Aleister Crowley’s oude huis geweest toen Jimmy Page het van hem kocht.

Dr. Stan: Was dat in Schotland?  Aleister Crowley natuurlijk stond bekend als het andere Loch Ness monster.

Alan:  En Aleister Crowley, dit is een andere aansluiting, hij werkte voor de Britse regering.

Dr. Stan: Zeker, hij zat in de Britse geheime dienst en zij werken in de Amerikaanse geheime dienst. En ik weet zeker dat ook vandaag de Britse geheime dienst en vele van deze wereld geheime diensten bij het occulte aangesloten zijn.

Alan: Altijd, altijd en ik heb van een man van Britse zijde verteld gekregen dat MI-5 and MI-6 een special gebied buiten Londen hebben, het heet “the Cotswolds. Zij hebben daar een kamp waar zij bepaalde leden trainen “om de wereld in te gaan en mysticisme en verwarring te creëren”, dat is wat zij zeggen en zij ondersteunen hen zwaar met geld om schrijvers te worden en zij brengen al het New Age materiaal naar buiten.

Dr. Stan: Wel, Ik zal je wat zeggen, New Age boeken vliegen door heel Amerika vandaag. Ik geloof dat er twee schrijvers zijn die samen 50 miljoen exemplaren van hun boeken hebben verkocht. Eén van hen was Dr. Chopra en ik ben vergeten wie de andere is. Maar zij zijn zo heersend. En heel veel Christenen kopen ze en vermoeden nooit dat deze mensen spreken over: “o, en ik werd zojuist in het licht opgenomen, o, het was zo geweldig”. En natuurlijk, het licht waarover zij spreken is niet het licht van God maar het licht van Lucifer.

Alan: Dit is heel belangrijk bij hun, maar wat ik heb opgemerkt, zelfs op een paar van de grote feestjes waar de musici heengaan – de meeste musici’s worden, als je op een bepaald niveau komt, gevraagd om zich bij de OTO aan te sluiten. Iedere professionele groep in de wereld heeft zijn eigen kleine kant van Vrijmetselarij, en voor de musici en artiesten is het doorgaans de OTO waarbij zij zich aansluiten, de Ordo Templi Orientis.

Dr. Stan: En dat was Aleister Crowley natuurlijk. En dat is de reden natuurlijk, dat als je naar in ieder geval één hoes van de albums van de Beatles kijkt, je de foto ziet van Aleister Crowley, die de OTO creëerde. Heb je deze video’s gezien die wij aanbieden die "They Sold their Souls for Rock-n-Roll" heten?

Alan: En ik heb op deze feestjes gezien waar ze allemaal high waren van de drugs en alles en jij komt daar binnen - en zij hadden de gewoonte vrouwen vanuit heel Europa in te vliegen, alleen voor de feestjes. Het was zoals "Eyes Wide Shut," de film - Op één van die feestjes zag ik twee mannen binnekomen die hoge priesters waren. En ik dacht letterlijk dat zij Jezuïeten waren door de manier waarop zij gekleed waren. En iedereen had zoveel eerbied voor hen en gaf hen zoveel respect. Dat was het moment waarop ik snapte dat dit de hogepriesters van de tempel waren. Ik heb hier hetzelfde gezien toen ik gevraagd werd om naar een Wicca bruiloft te gaan. Het meisje dat de hogepriesteres was, haar vader was een pastoor in een kerk, dus ik denk niet dat ik de hele ceremonie zag, maar ik zag hetzelfde type mannen binnen komen, met de zwarte mantels, broeken en laarzen, korte kapsels. En ik maakte een praatje met hen en toen ik hen de volgende keer zag waren ze in hun officiele gewaad gekleed binnenin deze tempel. Dit is een verbazingwekkende plek. Ik wist niet dat het in Ontario bestond en heel veel Vrijmetselaars gaan daarheen om te trouwen. En de plaats heet “Klein Egypte” ("Little Egypt"), klein Egypte.

Dr. Stan: Dat heeft enorme occulte betekenis. Want er was zó veel occultisme in het antieke Egypte. Natuurlijk komt dit van de aloude genootschappen door de tijden heen. Zeer zeker had iedere soort heerser altijd een wijze man of sjamaan of priester of iemand die uit deze krachten kon putten en dan was dat natuurlijk wat de heerser of de farao of wie het ook was zijn bovennatuurlijke macht gaf.

Alan: We vinden dat zelfs met Alexander de Grote, die onderwezen was onder Aritoteles, die zichzelf de “Visserskoningen” ("Fisher Kings") noemden, helemaal terug tot Egypte werden deze specifieke leraren Visserskoningen genoemd omdat zij de pupil vingen en hen trainden voor grote dingen in de wereld, overeenkomstig de agenda en zij maakten hen tot, zo beweerden zij, goden. Vandaag horen we dezelfde term rondflitsen in de occulte genootschappen: “Je kunt als God worden”. Het is hetzelfde oude ding, steeds weer opnieuw.

Dr. Stan: Het is al seen deja vu, steeds weer opnieuw, is het niet? Wel, we hebben een boek, het heet  "Plutarch: The Life of Alexander," en het is nog steeds in print beschikbaar. Het is geschreven, of door Scott-Kilvert of Ivory en als er luisteraars zijn die er een pagina uit zouden willen hebben waar Alexander de Grote aan Aristoteles schrijft en zegt: "Jij hebt me onderwezen in de mysterieën en nu heb je er en boek over geschreven. En iedereen zal het begrijpen en dan verlies ik mijn macht over de mens”. En Aristoteles schrijft terug en zegt: “o nee, je hoeft je nergens zorgen over te maken, Alexander. Tenzij je in de mysterieën onderwezen bent kun je erover lezen wat je wilt, maar je zult ze nooit begrijpen”. En dat is waar. Als ik niet had geweten wat er in "Morals and Dogma" stond, Albert Pike's geschrift, zou ik het uit mezelf nooit begrepen hebben.

Wetend wat het is, het is zo zonneklaar en in mijn laatste nieuwsbrief, natuurlijk, mijn nieuwsbrief van april, die ik graag naar onze luisteraars zal sturen, gaan we op Albert Pike’s geschriften in waar hij uitlegt wat er gaande is. En als je begrijpt waar hij over spreekt is het zo duidelijk. En als je dat zonder een beetje begeleiding zou lezen ben je nooit in staat het te begrijpen. Je gaat weg, schud je hoofd en zegt “wat zegt hij?” Het is zoals wanneer de President van de Verenigde Staten spreekt over: “de engel die in de wervelwind rijdt en de storm bestuurt”, daarbij verwijzend naar het revolutionaire tijdperk van Amerika, en dan de toespraak beëindigt door te zeggen “en het verhaal duurt voort. De engel rijdt nog steeds in de wereldwind en geeft deze storm richting”, sprekend over wat er vandaag gaande is. Niemand heeft enig idee wat de engel in de wervelstorm is, tenzij je begrijpt hoe deze mensen denken, zij hebben een andere agenda. De boodschap zit in die toespraken die zij geven en de gemiddelde Amerikaan heeft geen idee wat zij horen.  

Alan: Pike zei dat: “we spreken nooit zo ronduit als wanneer de profanen erbij zijn, want zij begrijpen het niet. Zij denken dat ze weten wat er gezegd is maar zij missen de esoterische beketenissen”. En zij spreken inderdaad ronduit als je hen begrijpt. Zij vertellen je voortdurend wat zij aan het doen zijn en waar ze heengaan en waarom ze het doen. 

Dr. Stan: Heb je gevolgd wat er hier in Amerika gaande is vandaag?

Alan: Ja..

Dr. Stan: Wat zijn jouw gedachten over de richting waarin ons land genomen wordt? Want Canada, natuurlijk, zal de Verenigde Staten volgen.

Alan: Allemaal zullen zij hen volgen. In 1991 kwam Margaret Thatcher over naar Canada en ze hield een wereld tour. In de kranten brak het op een zondag naar buiten en ik denk dat de redacteur vrij geweest moet zijn, want de titel van haar rede was: "The Coming New World Order" (“De Komende Wereld Orde”), en zij zei dat de volgende grote oorlog over fundementele religie zal gaan. En ze zei: “Het zal met het Midden Oosten beginnen maar het zal daar niet eindigen.”

Dr. Stan: Ja, want dat is de oorlog waar wij spoedig, zeer spoedig in zullen gaan. En de gemiddelde Amerikaan, waarom spreken zij zich niet uit? Vandaag zijn de immigranten daar aan het demonstreren voor hun rechten, waarom zijn de Christenen niet aan het demonstreren tegen het feit dat zij aan het plannen zijn ons in een oorlog met Iran te krijgen, die zich naar de rest van de Moslim wereld zal uitspreiden?

Alan: Wel, de Christenen, nogmaals, ik bedoel, zij volgen degenen die aan de top van hun kerken gezet worden, of de TV evangelisten. En zij krijgen verteld om zich geen zorgen te maken over wat dan ook, het is allemaal in God’s handen. Je hoeft zelfs niets te doen of er bezorgd over te zijn of zelfs deel te nemen in iets, werkelijk. En dus zijn zij uit beeld. Dit is psychologische oorlogsvoering om hen uit beeld te krijgen zodat ze er geen belang in stellen.

Dr. Stan: Natuurlijk, wat het is, er zijn zoveel Christenen die geloven dat zij simpelweg in vervoering weggevoerd zullen worden (raptured away) voordat er iets ergs gebeurt, maar ik zeg altijd, wel, ik geloof in de vervoering (rapture) maar wat gebeurt er als het 30, 20 jaar plaatsvindt nadat Amerika gevallen is en onze steden in puin liggen? Wat zul je dan zeggen? Wat denk je dat er zal gebeuren met het vertrouwen van het Amerikaanse volk? Het zal zijn zoals het in Duitsland in Europa na de Tweede Wereld oorlog was. Hun kerken waren leeg omdat zij allemaal dachten dat zij weggevoerd gingen worden, maar dat gebeurde niet. De grote tragedie vandaag is dat zij de Christelijke kerk geneutraliseerd hebben, die natuurlijk op deze spirituele strijd zou moeten wijzen. Maar toch zijn er zeer weinig predikanten die er zelfs over willen spreken. Wat heel interessant is, is dat ik de laatste maand, o, ik heb waarschijnlijk een dozijn predikanten over het land gehad die naar onze programma’s luisteren en die helpen de informatie te verspreiden. We hebben ongeveer 500.000 predikanten nodig die dat doen.

Alan: Ik zeg altijd, het is de individuele persoon. Het probleem met alle groepen is dat zij zo gemakkelijk te beheersen zijn als je het juiste hoofd aanstelt. En dat is wat altijd, door de geschiedenis heen, gedaan is. Een grote groep mensen is gemakkelijk beheersbaar wanneer een oppositie hun eigen man aan de top zet. En ik zeg dat dit een strijd is van het individu voor het individu omdat de komende samenleving die zij plannen te creëren het collectief gaat worden. Het is het collectief. Het is het einde van indivualiteit zoals we die kennen. En zij hadden vier jaar geleden  een bijeenkomst op Loyola University, waaruit 600 pagina’s rolden, het was een wereldbijeenkomst van de wetenschap, met de top bioengineers. Zij zeggen dat zij een chip klaar hebben die in de hersenen gestopt wordt, dat het getest is en werkt. En alles wat zij nu moeten doen is het publiek overtuigen dat dit iets goeds zal zijn voor veiligheid. En zij zeiden dat zij het als iets goeds zouden promoten door middel van tekenfilms voor de kinderen. Zij zeiden: “het zal op lagere scholen als iets goeds onderwezen worden en ook in films gestopt worden”. En zeer zeker, sinds die bijeenkomst is er een hele uitbarsting van deze dingen naar buiten gekomen, inclusief de film, met de voordelen om een chip te hebben.

Echter, de man uit Japan, de voornaamste kerel die achter deze specifieke chip zat – en Newt Gingrich was daar trouwens en dit werd gefinancierd door het Amerikaanse Departement van Handel dus de Amerikaanse belastingbetaler heeft dit allemaal betaald en weet er niet van – De man uit Japan zei: "Dit zal het einde van individualiteit zijn. Iedereen zal aan hoofdcomputers in regionale gebieden verbonden worden”. En hij zei: “je zult het gefluister van de gedachten van anderen door jouw hoofd horen terwijl de boodschappen heen en weer gaan”. Hij zei: “denk meer aan een bijenkorf”.

Nu, we weten dat de bijenkorf in Vrijmetselarij zeer symbolisch is, dat is al duizenden jaren zo, en daaraan refereren zij. De perfecte samenleving zal een vorm van bijenkorf zijn. Maar als we van de bijeenkomst op de Loyola University, de wereldbijeenkomst van wetenschappers, terugspringen naar Charles Galton Darwin, hij zei: "Wij, de elite zullen onszelf niet wijzigen want wij moeten onze vermogens voor zelfbehoud behouden. Maar de massa zal deze niet meer nodig hebben want de staat zal al hun beslissingen voor hen nemen.

Dr. Stan: En natuurlijk, dat is precies wat gaande is vandaag, in de naam van het vechten tegen de verdorven Osama Bin Laden. Mijn informatie is dat hij al een tijdje dood is, maar maak je geen zorgen, zij zullen hem verjongen en zijn foto op televisie zetten en je zult een stem horen, waarvan de CIA je verzekert dat het zíjn stem is. We hebben natuurlijk een boeman nodig en we zullen ons achter Grote Broer scharen die ons zal beschermen tegen de verdorven Osama Bin Laden. Wel, dames en heren, begrijp hoe zij spelletjes spelen met onze geesten. Maar meer dan dat, we zijn betrokken in de spirituele strijd voor de zielen van de mensheid en de overleving van de Christelijke beschaving. En de meeste mensen weten zelfs niet dat de strijd gaande is.

We zullen over een ogenblik terug zijn met onze speciale gast, Alan Watt. Wel, Alan, we hebben drie minuten om het programma van vandaag af te sluiten. Het is fascinerend geweest. Ik kan je niet vertellen hoe ik genoten heb om met je te praten.

Alan: Ja, het is een fascinerend onderwerp want er is zoveel materiaal en er zijn zoveel dingen die je er over kunt zeggen in een wereld die niet weet. En een groot deel van de mensen wil het niet weten (don’t care to know), maar het is heel werkelijk, het is heel goed aantoonbaar (documenteerbaar).

Je volgt de wortel hiervan door de tijd heen, duizenden jaren, richting een vervulling en zij geloven dat zij bijna bij hun doel zijn nu, dat zij niet meer ver te gaan hebben. Zij moeten de wereld standaardiseren, zij zijn de hele planeet aan het standaardiseren voor wereld regering en deze wereld regering zal geen weldadige regering worden. Het zal er één gaan worden waar alles in jouw leven vóór jou besloten zal worden. Je zult geen stem in iets hebben. En overeenkomstig de Cecil Rhodes Groep - die hielp de Volkenbond  (the League of Nations) op te bouwen, in feite, zij zaten daar achter - zij zeiden: “perfecte vrede zal komen als de mensen zelf volgzaam en naar onze wil plooibaar zijn”. Dat is waar ze de meeste mensen vandaag helaas hebben.

En dus is het nu tijd voor het individu in de samenleving om op te staan en zichelf te informeren en zichzelf met kennis te wapenen. Ik heb gezegd dat zij moeten eisen dat iedereen die een looncheque van het publiek aaneemt, iedere ambtenaar, politie agent, wie dan ook, je lokale regering, je moet eisen dat al de gemeenschappen waarbij zij zich aangesloten hebben, in de openheid komen en je moet weten welke eden zij afgelegd hebben, aan wie, want zij zullen regels over jou maken.

Dr. Stan: Natuurlijk, je kunt geheime genootschappen niet gebruiken en wij hebben ze in Amerika openlijk opererend nu. Zij werken achter de coulissen. Het zijn niet de Vrijmetselaars alleen, maar de Rozenkruisers zijn er en er zijn andere geheime genootschappen die geheime eden heben waar je trouw zweert aan die organisatie. En die eed gaat boven jouw eden aan de Verenigde Staten om onze Constitutie hoog te houden en het te verdedigen tegen alle vijanden, buitenlandse en binnenlandse. En geloof me, we hebben afschuwelijk veel binnenlandse vijanden die gericht zijn op het vernietigen van het belangrijkste gebouw (fabric) van onze samenleving. Alan, zo ontzettend bedankt. Ik hoop dat we je in de nabije toekomst in ons programma terug kunnen krijgen.

Alan: Dat zou plezierig zijn.

Dr. Stan: Kun je nog een keer je website noemen?.

Alan: Ja, het is Cuttingthroughthematrix.com.

Dr. Stan: Cuttingthroughthematrix.com. Je kunt Alan’s boeken daar krijgen en misschien kunnen we zelfs een paar exemplaren krijgen en hier wat meer programma’s over doen. Het is van vitaal belang dat mensen begrijpen dat er altijd geheime genootschappen zijn geweest. Deze geheime genootschappen opereren hier in de Verenigde Staten vandaag. Alan Watt, zo ontzettend bedankt dat je bij ons was.

Alan: Graag gedaan.

Dr. Stan: Goedenavond. God zegene je.

Alan: Goedenavond.

Dr. Stan: Oké, fijn. Dat was Alan Watt, ik hoop dat je ervan genoten hebt.

 

 

(Vertaling: Hensel, oktober 2008)