ALAN WATT BLURB

 “Belofte voor brood, leveren van spelen”

8 november, 2006 Alan Watt

 

Dialoog copyrecht AlanWatt – 8 november 2006 ( Uitgezonderd muziek en literaire citaten)

 

www.cuttingthroughthematrix.com


www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hallo mensen. Dit is Alan Watt en het is woensdag 8 november 2006.

 

Dus, voor alle mensen die nog steeds in de geprojecteerde werkelijkheid leven waarin ze geboren zijn en denken dat het allemaal echt is en dat hun kleine “X” ter plaatse de wereld zal veranderen, dit lied is voor jullie.

 

 

"I'm a Loser"

By the Beatles

 

 

I'm a loser
I'm a loser
And I'm not what I appear to be

Of all the love I have won or have lost
there is one love I should never have crossed
She was a girl in a million, my friend
I should have known she would win in the end
 

I'm a loser
And I lost someone who's near to me
I'm a loser
And I'm not what I appear to be
 

Although I laugh and I act like a clown
Beneath this mask I am wearing a frown
My tears are falling like rain from the sky
Is it for her or myself that I cry

I'm a loser
And I lost someone who's near to me
I'm a loser
And I'm not what I appear to be

 

 

"Ik ben een verliezer"

door de Beatles

 

 

Ik ben een verliezer

Ik ben een verliezer

Ik ben niet die ik blijk te zijn

 

Van alle liefde die ik gewonnen of verloren heb

Is er een liefde die ik nooit had moeten tegen komen

Zij was een meisje uit miljoenen, mijn vriend

Ik had moeten weten dat ze uiteindelijk zou winnen

 

Ik ben een verliezer

En ik heb iemand verloren die me na staat

Ik ben een verliezer

En ik ben niet die ik blijk te zijn

 

Hoewel ik lach en doe als een clown

Onder dit masker draag ik een frons

Mijn tranen vallen als regen uit de hemel

Is het voor haar of mijzelf dat ik huil

 

Ik ben een verliezer

En ik verloor iemand die me na staat

Ik ben een verliezer

En ik ben niet degene die ik blijk te zijn

 

 

 

 

Jep, het is de mantra van de politici. Als je een “X” kan maken ben je mijn soort man. De “X” is bepaald interessant omdat het een beetje spottend bedoeld is voor de verlichte mensen omdat ze weten dat jij niet verlicht bent. Jij zit in het donker. Jij bent de goddeloze, zie je, en “X” was het symbool van de verlichte mens. Het werd ook gebruikt door degenen die nog niet zo lang geleden, niet konden lezen en schrijven. Maar zet je “X’ daar beneden. Dat was je handtekening. Dat was je eed, als je daar onder een kleine “X” neerzette. Je geeft iemand de autoriteit en je zult tot die autoriteit, onbeslist zijn. Dat is wat soldaten in Europa deden, in de vroege, vorige eeuw. In de laatste vorige eeuw en de eeuwen daarvoor, markeerden ze hun “X” omdat ze niet konden lezen en schrijven en ze waren nu onder totaal commando van hun superieuren. Ze gaven hun rechten, als lid van de bevolking, weg om een gewone soldaat te worden. Je bent privé bezit.

 

Dus, hier is een ander soort wet die je achter dit alles kunt zien, wat je uit kunt zoeken als je er de tijd voor neemt maar het heeft allemaal met contracten en contractuele wetten te maken. Het is veel beter mensen te hebben die geloven dat ze iets in dingen, te zeggen hebben. Ze vonden dit 200 eigenaardige jaren geleden in Engeland uit. Het is veel gemakkelijker hen te geven waarvan ze denken dat het democratisch en representatief is, op deze manier komen ze niet iedere vier of vijf jaar in opstand. Je schopt gewoon de laatste loot eruit en dan krab je op je hoofd en je vraagt je af waarom er een agenda schijnt te zijn die hier met de volgende groep die er zit, doorgaat.

 

En Thomas Jefferson noemde dit in zijn eigen geschriften. Hij zei: “als je een bepaalde agenda ziet die door verschillende huizen ( bedoeld wordt, verschillende gekozen groepen de een na de ander) en je ziet dat een bepaalde agenda voortgaat, dan zit je onder een vorm van controle”. Totalitair soort tirannie en we kunnen het zeker zien. Het is niet moeilijk te zien als iemand de boeken echt wil openen.

 

Het is geen samenzwering omdat degenen die de zichtbare leiders van deze voormannen zijn geweest, goed in het verleden zijn gedocumenteerd. We vinden het in de geschriften van John Dee, als je terug gaat naar Engeland in de 16de eeuw, het Britse Rijk -- “Brytisch Empire” ( Lichtste Rijk) zoals hij het noemde met een vrij handelsverbond van landen, die zouden toetreden en speciale status krijgen als ze mee deden en uiteindelijk zou dit systeem globaal worden.

 

We zien het ook opnieuw verschijnen in de tijd van Cecil Rhodes met zijn Rhodes Foundation en de fusie van de Rhodes Foundation met Lord Milner en de Ronde Tafel groepen, bekend als “The Royal Institute of International Affairs” dat is eigenlijk een regering die niet gekozen is. Het heeft mensen in overheden geplaatst maar ze hebben veel mensen buiten de regering in hoge posities en in grote bureaucratieën op federaal niveau en dit was ook om een wereldstaat binnen te brengen, gebaseerd op Plato’s Republic.

 

Ze schuiven voortdurend een samenleving voort, waar mensen die wereldstaat zullen dienen. Ze zullen het dienen. Ze zullen geloven dat het hun plicht is de wereldstaat te dienen. Het klinkt heel aantrekkelijk voor de linker vleugel omdat linkse partijen altijd naar Utopia zoeken en het draait er nooit op uit. Zelfs Gorbachov heeft dat moeten toegeven en je ziet de jongens die beiden kanten van het hek bespelen, de neiging hebben hele eerlijke dingen te zeggen. Dat kunnen ze zich ook veroorloven. Het betekent niet dat ze ertegen zijn. Ze zeggen je alleen maar dat het niet werkt. Utopia’s hebben de neiging om absolute verschrikkingen aan landen en naties, en mensen door de eeuwen heen te creëren, als je ze hamert en hen dwingt aan een systeem te conformeren die hen technisch gezien, vreemd is. Een systeem dat gebaseerd is op eigendom van handel en bankieren. Dat is, vreemd genoeg, nooit betwijfeld in al deze utopische schema’s.

 

Deze tekens voor uitwisselingen, het ding dat “geld” wordt genoemd, is nooit betwijfeld, noch is het ooit betwijfeld, waarom bepaalde families het recht hebben te beslissen wat geld is en samen vormen deze families, wat de Wereldbank wordt genoemd, een ander front, een façade.

 

 

Carroll Quigley die een professor op de Georgetown Universiteit was; Georgetown beroemd om het trainen van mensen die door gaan bureaucraten van hoog niveau worden, eerst door in het buitenland dienst te doen meestal in de vorm van liefdadigheids instanties en dan terug komen en de ladder bestijgen. Hij was verantwoordelijk voor het uitzoeken van Rhodes studenten die naar Oxford in Engeland werden gestuurd, omdat dit het centrum blijkt te zijn waarvan al dit globalisme echt afstamt. Oxford is voor verschillende taken, verbonden met Cambridge.

 

Cambridge zorgt voor het in de wereld uitzetten van de aristocratische elite; degenen die een beetje slimmer zijn om posities te geven, die de wereld ingaan. Ze besturen de geheime diensten en dat spul. Oxford echter, schijnt op het trainen van mensen te zijn gebaseerd die wereldwijd in hoogniveau politiek en bureaucratieën gaan. Het Royal Institute of International Affairs heeft in ieder Brits Commonwealth land een tak dus heb je de Australian Institute of International Affairs, Canadian Institute of International Affairs, enz, enz..

 

En terug, in het begin van de vroege 20ste eeuw, stelde Milner voor en het was geaccepteerd en geïmplementeerd, dat ze andere landen hadden genomen, zoals India en Pakistan en landen die uiteindelijk geen deel van het Rijk waren, zoals de USA en ze werden snel genoeg de Council on Foreign Relations genoemd, dus om de burgers van de landen die niet bij het Britse Rijk waren aangesloten, niet onrustig te maken en je ziet dat de politiek voor de VS en alle Engels sprekende landen, dit tamelijk open in hun eigen geschriften meer dan honderd jaar, hebben opgetekend 

 

Carroll Quigley noemde dat niemand in deze landen, NOOIT, NOOIT iemand, ( onderstreep nooit) gekozen wordt voor hoge functies zonder grondig onderzocht en doorgelicht te zijn door de Royal Institute of International Affairs. Het zou een vorm van omlaag schalende competitie zijn, die voor de bevolking publieke partijen blijken te zijn, maar in werkelijkheid worden de top mensen van de opper kabinetten allemaal met de hand uitgekozen en grondig onderzocht en getraind voor de positie, jaren voordat de bevolking zelfs hun namen hoort.

 

En dat is ook hetzelfde met de lui van Canada, met de provincies tot het provinciale niveau. De premiers en het provinciale peil worden ook uitgekozen en grondig onderzocht en doorgelicht en voor oké bevonden omdat de reden, ZE HEBBEN NOOIT DE CONTROLE OVER HUN AGENDA VERLOREN EN DE RICHTING IS: ZIJ PLANNEN DE TOEKOMST ALS EEN BUSSENISS.

 

De elite facties van de Council on Foreign Relations, die de Amerikaanse tak van het Royal Institute of International Affairs is, komen uit aristocratische families in Amerika, en de VS heeft deze aristocratie. Door propaganda heeft het een fantastische reputatie, van het niet hebben van hetzelfde snobisme als delen van Europa, maar in feite doet het net zoveel en ze proberen het te vermommen, onder verschillende accenten en zo verder, maar toch zijn ze allemaal van dezelfde “Oude Jongens School”.

 

Dit gaat al 100 jaar door en het partijenstelsel is een grap. Het is één agenda. Alle landen hebben hun soevereiniteit weggetekend toen ze allereerst de “Atlantic Charter” ondertekenden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en daarop volgend hebben ze dat versterkt, door meer van hun soevereiniteit af te geven aan de Verenigde Naties en ze kunnen zich niet uit de Verenigde naties terg trekken en solo gaan of soeverein worden zonder “een schurken staat”, te worden genoemd. Dat is wat ze daaronder bedoelen. Ze hebben hun contract verbroken.

 

Het wordt allemaal door de hoge Vrijmetselarij bestuurd. Terug naar John Dee en de Rozenkruisers; zij waren degenen die takken oprichten, net als monniken doen. In kloosters vind je verschillende afdelingen van monniken ( omdat dit een oud systeem is) die andere branches van monniken instelden of het recht verleenden. De Dominicanen gaven branches van zichzelf uit en ze noemden zichzelf iets anders enz. enz. Het is als zaden. Ze groeien aan dezelfde stam zoals een paardenbloem en Pagina: 1
worden dan in verschillende richtingen weggeblazen.

 

Dus heb je deze verenigingen, die allemaal terug gaan naar wat we vandaag “Vrijmetselarij” noemen met de basisstructuur samengesteld uit de bevolking, de goddelozen en de lage vrijmetselaars die helemaal niets weten, maar gezworen hebben dit systeem hoog te houden. Zonder te letten op wat er gebeurd, zij zullen het hoog houden. Dat is, waar een basis voor bestaat. En de basis met ‘het alziende oog’ en zelfs op hun dollar en het Grote Zegel, dat het omgedraaide Grote Zegel van de twee kanten van het Janus karakter is. Het is in een wildernis geplant. Dat is wat het symboliseert. De opgedroogde wildernis. De wildernis van onwetendheid; de goddelozen, de bevolking en het stijgt boven het publiek uit. Het domineert de bevolking en dus het intellect -- het licht, de “intelligentsia” heeft het recht gekregen de minderen te domineren. Ze zijn echter niet de bazen.

 

 De media heeft een fantastische job gehad aan het gebruikelijke wegdrijven van de vlaag van waanzin die zijzelf als term hebben verzonnen. De verkiezingskoorts en de mensen die geprogrammeerd zijn om rechtstreeks in de verkiezingstoon of stemkoorts te gaan voor wie ook maar de juiste dingen zegt  omdat dat is wat partijen doen. Het herinnert me aan de Community Party en Lenin zei het en Marx vóór hem.je moet liegen om erin te komen. Je vertelt de mensen wat ze willen horen en als je er eenmaal inzit doe je wat je wilt”.

 

En dat is werkelijk wat democratie is. Als je naar democratie kijkt, is er geen land waar je eigenlijk iemand uit kan gooien, die je gekozen hebt als ze hun eigen weg gaan, en dit is hier in Canada geprobeerd zelfs op lokale niveaus en de mensen die dit onderzoeken en proberen de gekozen ambtenaren er uit te gooien, zien dat “onder democratie is het enige recht dat je hebt, hen erin te kiezen”. Dat is het enige recht dat je hebt. Als ze er eenmaal in zitten hoeven ze voor jou niet meer verantwoordelijk te zijn.

 

En jij had gedacht dat ze dit tijdens en door de eeuwen heen geleerd hebben en je denkt dat mensen die opgroeien, en twee of drie verkiezingen in hun leven hebben gezien, dat ze beginnen het te snappen, maar de conditionering overweldigt hen en de pratende hoofden van de media haalt hen naar de sportfrasen en gebruiken zelfs terminologie uit de sport, dezelfde frasen die je bij voetbalspelen hoort en de een die de ander afranselt en wie, wie verslaat. En het is als een oorlog en het is echt zo’n klucht omdat het door PR campagnes wordt gedaan. Publiciteit managers en script schrijvers. Je ziet acteurs die feitelijk napraten wat ze verteld worden na te praten. Ze zijn  zonder hun scripts verloren. Daarom maken ze altijd zo’n ongelofelijke blunders als ze hun mond open doen en zeggen wat ze denken. Ze praten gewoon na wat hen wordt gezegd. Het zijn toneelspelers op een podium, zoals Shakespeare zei.

 

Maar de mensen slagen er altijd in hiervoor te vallen. Er is zo vaak tegen hen gelogen, ze hebben geen idee wat er werkelijk aan de hand is in de wereld of wat het grotere plaatje is of de agenda, of als ze dat doen, denken ze dubbel. Het is als de dubbelspraak van Orwell. De mogelijkheid om tegelijkertijd, twee tegengestelde meningen in je hoofd te hebben en iedere daarvan te rationaliseren. Dat is feitelijk een toestand van psychologische vervalsing.

 

Het raakt me dat ze eigenlijk echt, deze mensen die deze dingen willen zeggen, ze willen echt dat ze deze dingen, die ze beloven te doen, uitvoeren. BELOFTEN. Het is wonderbaarlijk. Het verandert nooit en nooit. Ze hebben deze democratische zaak nu een paar eeuwen gedaan. Het blijft evolueren en veranderen; let wel in hún stijl en de mensen merken dat ook niet op. Maar ze denken echt dat deze mensen en de multimiljonairs en de grote gezamenlijke ex-CEO ers ( noot van de vertaler: Chief Executive Officer, algemeen directeur van een bepaald bedrijf) waarvoor ze stemmen, hun levens voor hun bestwil, gaan veranderen

 

Enige wat ze moeten doen is zoeken naar een beetje eerlijkheid in zichzelf omdat dat de enige plek is waar je kunt beginnen, tenzij je iemand martelt zoals Chertoff en zijn groep doen. Dat is de enige keer dat je de waarheid uit iemand krijgt en je kunt de waarheid niet uit iemand dwingen als ze een geboren leugenaar zijn, en mensen die naar hele naties kunnen liegen zijn geboren leugenaars. Het is een speciale vaardigheid die moeilijk zonder blozen of met de oogleden te knipperen, te doen is, of dergelijke dingen en ze kunnen het heel goed. Als ze in een lagere klasse zouden zitten zouden ze goede verkopers zijn en stofzuigers verkopen die waarschijnlijk niet werken.

 

Eerlijkheid. Je moet met jezelf beginnen en dat betekent: waarom verwacht je eerlijk dat iemand anders jouw leven voor je verandert.

 

 

"Honesty"

By Billy Joel

 

If you search for tenderness
it isn't hard to find.
You can have the love you need to live.
But if you look for truthfulness
You might just as well be blind.
It always seems to be so hard to give.

Honesty is such a lonely word.
Everyone is so untrue.
Honesty is hardly ever heard.
And mostly what I need from you.

"Eerlijkheid"

Door Billy Joel

 

Als je zoekt naar tederheid

Is het niet moeilijk te vinden

Je kunt de liefde krijgen die je nodig hebt te leven

Maar als je zoekt naar waarlievendheid

Kun je net zo goed blind zijn

Het schijnt altijd zo moeilijk gegeven te worden

 

Eerlijkheid is zo’n eenzaam woord

Iedereen is zo onwaar

Eerlijkheid wordt zelden ooit gehoord

En is het meeste wat ik van jou nodig heb.

 Ik raad ten zeerste het boek van Caroll Quigley aan, “Tragedy & Hope” en “The Anglo-American Establishment”. Welnu, Quigley die vaak door de top politici geraadpleegd werd over buitenlandse politiek, was geen simpele professor. Hij was ook de geschiedkundige van de Amerikaanse tak van The Royal Institute of International Affairs de "The CFR" (Council on Foreign Relations) genaamd. Hij had toegang tot hun documenten. Hij actualiseerde ze en hij was in zijn geschriften er tamelijk open over. Hij vertelt je “hier zijn de redenen waarom dingen echt gebeuren in de geschiedenis”, en het vult de kleine zwarte plekjes zeker op, die je op school niet krijgt. Alles wat je op school krijgt zijn data en tijden en oorlogen en strijden en generaals en wie wat won en wie, wie vermoorde. Ze gaan nooit in op welke vennootschappen het dekten. Welke internationale ondernemingen het materiaal leverden. Wie fortuin maakte. Welke individuen fortuin maakten en ook de politici afkochten en hij doet dit. Hij gaat er vrij goed gedetailleerd op in.

 

Hij is de jongen die Bill Clinton voor het Rhodes Scholarship uitzocht. Clinton net als ieder van hen zijn, vanaf kindertijd voor deze rollen uitgekozen. De presidenten die je in de komende 10 jaar krijgt, zijn al uitgekozen. Zelfde als premiers. De grootste gebeurtenissen die je in de geschiedenis vindt, als je ouder wordt, zijn al als een business format, gepland. “ Niets in de politiek gebeurt bij toeval” en FDR ( noot van de vertaler: Franklin Delane Roosevelt) zei dat.

 

Dus, waarom stemmen mensen?

 

Voorafgaande aan alle verkiezingen zijn Jan en Marie met de Pet, bezorgd om hun eigen persoonlijke leven. Hun levenstijl past nooit in het beeld, dat zij door de media verkocht krijgen. Door ‘de cultuurmakers” aan de top en dus neigen ze zichzelf de schuld te geven en dat maakt hen onzeker in zichzelf en in hun eigen besluitvorming. Ze voelen zich als kinderen. Dat is zoals zij je willen doen voelen, als kinderen die hulpeloos zijn en dan kunnen ze de vaderfiguren naar voren brengen die vol zelfvertrouwen lijken. Ze realiseren zich je zorgen. Ze voelen je pijn en ze verwoorden wat ze weten, dat is door je eigen levens gaan en wat je voelt. Daarom hebben we zo’n onzekerheid in de wereld. Het helpt om zeker te zijn, dat we deze grap door laten gaan door te stemmen.. Denken dat we het kunnen veranderen.

 

Ik bedoel, we zouden deze jongens echt niet moeten aanmoedigen door te stemmen. Het zou iets anders zijn als we allemaal stoppen met stemmen, dan moeten de ‘echte bazen’, met dwang, naar voren komen en hun gezichten laten zien omdat ze niet toelaten het systeem uiteen te laten vallen waarover ze duizenden jaren controle hebben gehouden. Het commerciële systeem dat een wet van handel is.

 

Mensen stemmen omdat ze bang zijn. Ze willen geruststelling. Ze willen zich veilig voelen. Dit is wat iedere ZWENDELAAR, door de geschiedenis heen, geobserveerd heeft en ze weten hoe deze angsten uit te buiten. Het is groots als je de angsten kunt creëren en ze dan uit kunt buiten. Je geeft het probleem. Je krijgt de reactie op het probleem, de bevolking, dan de angst, dan geef je oplossingen. Het betekent niet dat je deze oplossingen moet uitdragen of als je dat wilt, verwoord je het op zo’n manier dat het totaal anders uitpakt, dan de mensen zich hebben voorgesteld. Mensen willen helden, ze hebben geen vertrouwen in zichzelf.

 

Aldous Hurley, in zijn toespraak in Berkeley, die je van deze site kunt downloaden, was tamelijk juist toen hij zei dat de meeste mensen echt ongelukkig zijn met hun levens. Wel, hij wist het het beste, omdat het systeem dat hij en zijn voorvaderen hadden gecreëerd het zo maakten en de meeste mensen begonnen heel ongelukkig te worden met al de angst voor oorlog na oorlog en feitelijke depressies en in Engeland werd het geheel door de jaren ‘70 en’ 80, ‘een recessie’ genoemd. Ze wilden het geen ‘depressie’ noemen. Iedereen was depressief, oké maar ze noemden het ‘een recessie’ en ze waren het platteland aan het deïndustrialiseren zonder de bevolking te vertellen, dat dit het officiële plan was, dat ze eigenlijk, terug in 1945 of ‘46, met de Verenigde Natie hadden ondertekend om het voor de Europese Unie te deïndustrialiseren.

 

En de generaties die in die periode geboren zijn, gingen achteraf simpel van uitkering in baantje na baantje, als ze er een kregen. De “dolende” zoals ze het noemen, een term, geleend van het oude Rome, die de dolende ieder dag wijn en brood gaven voor de bevolking, om hen blij te houden. Om hen ervan af te houden in opstand te komen en wat nu onthuld is, was allemaal op die manier gepland, zoals ik zeg. Ze gaven het toe, nadat ze Europa officieel hadden verenigd onder een regering. Ze kwamen naar buiten en gaven alle documentatie vrij.

 

Dus generaties kunnen lijden en aan de top geven ze er niets om omdat, wel, de plannen, het plan, zie je en “je kunt geen omelet maken zonder de eieren te breken”, zoals Mr. Rockefeller zei.

 

Mensen moeten zich realiseren dat de belangrijkste problemen die ze in hun leven moeten aanschouwen en waarvan ze zichzelf de schuld geven is* werkelijk helemaal hun fout niet *. Ze zijn in een systeem geconditioneerd die hen een nep perceptie van de werkelijkheid geeft als de mythe waar ze voor gaan niet hetzelfde wordt als de mythe moet zijn. Ze geven zichzelf de schuld en worden depressief. Ze hebben familie die uit elkaar gaan. De kinderen gaan hun eigen weg omdat ze op school zijn geïndoctrineerd. Dat is waar ze hun waarden van krijgen, die totaal verschillen van die van de ouders en om de zoveel jaar waarderen ze deze agenda op, om het nog erger te maken en de mensen zoeken buiten zichzelf naar een held, iemand die de zorgen die ze voelen, verwoordt en alles wat ze nodig hebben is kennis over deze persoon die hun problemen verklaard heeft. Ze kennen hun problemen. Ze willen buiten zichzelf een held, daarom stemmen ze.

 

Het is interessant als je naar degene die achter Adolf Hitler stonden, kijkt. Die vaak in de geschiedenis als een groep kleine niemanden geportretteerd worden, die gewoon hun weg in de samenleving naar boven hebben gewerkt; buitenstaanders, kleine psychopaten en toch proberen ze hen te doen lijken alsof ze bijna ongeletterd zijn en dat is echt het snobisme van de hoogste klasse omdat deze jongens niet dom waren.

 

We zien bijvoorbeeld dat Goering die een uitbundig karakter was en zonder twijfel psychopathisch op de koop toe en waarschijnlijk heel aangenaam als je hem persoonlijk kende en hij hield ervan zich te kleden in een Romeinse toga op zijn feesten en die een theosofist was en die zijn grote kristallen karaf met zich mee droeg, voor de ‘goede vibratie”. Hij zegt, “Het is het gemakkelijkste ding om een land te controleren. Een paar mensen kunnen het doen”, zei hij. “Het enige wat je moet doen is de angst voor een externe dreiging op te zwepen en beweren dat de overheid niet genoeg doet om het te stoppen en het publiek, en dat je meer zult doen als je hen kunt beschermen en dan zullen ze voor je stemmen. Ze halen je naar binnen”.

 

En mensen vergeten dat Adolph Hitler democratisch binnen gestemd was, voordat hij de facto dictator werd.

 

 

"Holding Out for a Hero"

By Bonnie Tyler

 

Where have all the good men gone
And where are all the gods?
Where's the street-wise Hercules
To fight the rising odds?
Isn't there a white knight upon a fiery steed?
Late at night I toss and turn and dream
of what I need

[Chorus]

I need a hero
I'm holding out for a hero 'til the end of the night
He's gotta be strong
And he's gotta be fast
And he's gotta be fresh from the fight
I need a hero
I'm holding out for a hero 'til the morning light
He's gotta be sure
And it's gotta be soon
And he's gotta be larger than life

 

 

"Holding Out for a Hero"

Door Bonnie Tyler

 

Waar zijn alle goede mannen gebleven

En waar zijn alle goden?

Waar is de Hercules van de straat

Om met de opkomende gekten te vechten?

Is er geen witte ridder op een fier strijdros?

‘s Avonds laat draai ik en draai ik en droom ik

Over wat ik nodig heb

 

(Koor)

 

Ik heb een held nodig

Ik zoek naar een held tot het einde van de nacht

Hij moet sterk zijn

En hij moet snel zijn

En hij moet vers uit het gevecht komen

Ik heb een held nodig

Ik zoek een held tot aan het ochtendlicht

Hij moet er zeker komen

En het moet vlug gebeuren

En hij moet groter dan het leven zijn

 

 

 

Albert Pike, de paus van de vrijmetselarij in de 19de eeuw zei, “ we geven het publiek altijd hun helden. We geven helden voor iedere groepering, iedere kant” en de mensen als ze er eenmaal zijn, deze persoon die al de juiste dingen zegt, zullen hun trouw aan die persoon geven omdat hij of zij voor mij spreekt. Zo rationaliseren we het en we zitten achterover en we laten ons weer leiden. Ze zeggen, ga daar naar toe. Ga dit doen, doe zoals wij het doen, zie je. We geven onze macht aan “de goedgekeurde helden”.

 

Het VERKIEZINGS BEDROG begon nooit met het elektronisch stemmen. Het is altijd een bedrog geweest en zelfs als ze het correct deden en vooraanstaand en eerlijk, zou het niet uitmaken omdat, nogmaals, ‘de Grote Jongens” aan de top met de hand geselecteerd en verzorgd zijn door mensen die je nooit ziet, zoals The Royal Institute of International Affairs Council, lang voordat je zelfs de naam hoort en jaren, jaren voordat ze zelfs kandidaat zijn.

 

De gemakkelijkste weg om mensen te controleren is hen in partijen te krijgen, vooral twee partijen. Dit of dat, hoog of laag, links of rechts. Je hoort talkshow gasten dezelfde formules gebruiken op AM stations, je lokale AM station of AM stations van de steden, dan krijgen ze je in het onderwerp om je in beweging te zetten. Ben je voor euthanasie? Ben je tegen euthanasie? Ben je voor dit, ben je voor dat en ze trommelen het op en mensen zullen zeker gedienstig voor hun kamp vallen. Hun emotionele antwoorden op geluiden, op geconditioneerde woorden en ze vallen in hun kampen.

 

Als je massale groepen mensen wilt controleren geef je hen minstens twee partijen. Drie is een beetje slordig maar je kunt de derde zo nu en dan gebruiken als de corruptie in beide partijen zo schaamteloos opvallend is. Je kunt altijd de derde voor een tijdje gebruiken, zoals ze in Canada doen, eens in de zoveel tijd. Het hele partij ding is de gemakkelijkste weg om miljoenen mensen te controleren.

 

De Verenigde Staten moest eerst een Republiek worden, die specifieke richtlijnen volgde. Hoewel ze op zo’n manier geschreven werden, dat je er bussen door kon laten rijden en dat was ook opzettelijk. Het partijensysteem is gemakkelijk over te nemen omdat je alleen maar je jongen, of een paar aan de top moet zetten en de rest is als afsluiter voor het circus. Je kent al de andere politici daar, die de partij willen. Ze willen hoger op de ladder komen. Ze zijn allemaal vrijmetselaars en ze klappen met hun vinnen, weet je, hun handen en juichen hun baas toe en vertellen hun kiesdistrict, “wel, ik vond dat niet fijn maar ik moest “de lijn van de partij volgen”, zie je. “De lijn van de partij volgen”, dat is een gezegde uit de vrijmetselarij. En dat doen ze zeker en de bevolking zegt, och wel, ik vermoed dat hij het moest, zie je en wij laten het gebeuren, maar eigenlijk moedigen we hen aan door te stemmen.

 

In de Sovjet Unie maakten ze het wettelijk dat je moest stemmen, omdat mensen gewoon niet naar buiten kwamen dus maakten ze er een wet van omdat, zie je, legaal moet je, je macht aan het beest dat jou bestuurt, geven. Dus dwongen ze de mensen om mee te doen.

 

In Australië, weet ik niet of ze het wel of niet er door hebben laten komen, maar Howard, de Eerste minister daar, ik geloof dat hij daar voor eeuwig is, hij zou hetzelfde in Australië gaan doen omdat er echt geen vertrouwen in het systeem is en de mensen zijn een beetje verbijsterd waarom al deze dingen gebeuren, de hele globalisatie en het opzetten van de Pacifische Rim Regio en de wetten die erdoor komen en ze kunnen het niet precies uitpuzzelen, dus hij dacht eraan, het stemmen, verplicht te maken. Dus als er iemand in Australië zit, laat het me weten. Het zou interessant zijn, te zien.

 

Ze hebben daarover in Canada gesproken maar gooien het eens in de zoveel tijd, om. Het is goed, zie je als je hen het recht om over jou te heersen, kunt geven. Het is als zodanig geregeld, het is geregeld want het is naar een agenda geregeld. “Een regel” is een andere vrijmetselaars term omdat de eerste liniaal, de priester die je ziet ranselen en de eerste linialen werden uit riet gemaakt. Zelfs toen ik op school was, misschien zelfs nog, kun je nog steeds goedkope, gemaakt van riet, uit China krijgen. Nu is het waarschijnlijk centimeters want ze verhuizen van het 12de systeem naar het 10de. Alweer; de twee-getals code komt eraan, weer Vrijmetselarij.

 

Alles is vrijmetselarij, zie je. Je leeft in een systeem dat je zelfs niet herkent, het is overal om je heen tot aan je maten. In het mythologische ideaal, zou de republiek een systeem zijn geweest, waar er een staat zou zijn. Ik bedoel, het is als een partij waar de regels en de bezitters van de partij “vastgelegd in steen” neergelegd zijn. De vertegenwoordigers zouden uit jouw gebied komen om jou te representeren, de mensen. Dat is het in mythologische vorm.

 

Het partijen systeem doet dat natuurlijk weg omdat alle kleine loonslaven aan de bodem, zich een weg daarin hebben gewerkt omwille van macht en status. Ze gaan daar niet in om de mensen te dienen. Ze zeggen oké-dingen omdat het hun natuur is als goede kleine psychopaten, terwijl in werkelijkheid het een dienen van jezelf is. Daar ontmoeten ze het toekomstige zakencontact, grote. De allergrootste contracten natuurlijk die in een land verdeeld worden, komen van de federale overheid, dus maken ze al hun kennissen voor toekomstige zaken en zo verder. En ze zijn er niet om de mensen te dienen en het is tamelijk droevig te zien, dat het in alle landen gedurende de laatste 150 jaar of zo gebeurd is, waar zelfs degenen die verondersteld werden de mensen te dienen, al heel snel uitverkoop hielden, vaak op voorhand omdat ze hun leider met de hand uitkiezen en weer, ze zijn allemaal vrijmetselaars. Dat is de gemeenschappelijke band over de hele planeet, het is de Vrijmetselarij. Met al z’n namen, het is hetzelfde ding, mannelijke en vrouwelijk.

 

Interessant genoeg, stemde ik vanavond op het nieuws van de Canadese televisie af. Ik krijg drie stations met mijn konijnenoren hier en er is een spreker voor een politieke partij in Canada, een vrouw en ze gaf de meest opvallende vrijmetselaars handdruk, dus is ze een Eastern Star. Maar het was interessant het zo schaamteloos te zien. Ik vermoed dat ze pas de derde graad is gepasseerd en niet veel hoger omdat het te opvallend was, maar dat is het systeem waaronder we leven. Het is in zaken hetzelfde. Het is in de wet hetzelfde. Het is overal hetzelfde. De tekens, de symbolen, de taal is overal om je heen en je ziet het niet. Je ziet het niet.

 

Maar iedere president van de Verenigde Staten gaat het podium op om zijn toespraak te geven, alles rond die setting ( en het is een setting voor jou om te bekijken) dezelfde soort methodologie gaat naar creatie van die achtergrond zoals in een film waar alles besproken wordt. Moet dit hier? Moet dat daar? Is dit de juiste kleur? Kleur is ook heel belangrijk. Het is een taal. Het gaat helemaal terug, eigenlijk voor – Pythagoras was de jongen die het uit Egypte meenam waar hij studeerde.

 

Maar je zult iedere president van de Verenigde Staten vinden die je zijn format wilt vertellen, door de manier waarop de vlag achter hem is gedrapeerd. Als de pijlen met het been wordt getoond, weet je dat het werk oorlog is. Als het, het andere been van de adelaar is die de olijftak vasthoudt, is zijn werk tenminste doen alsof er vrede is, zoals Bill Clinton deed alsof er vrede was, terwijl meer projectielen vanaf schepen over het Midden Oosten vlogen, en heel veel plaatsen in Irak opbliezen, gedurende zijn hele ambtsperiode daar. TIEN – JAAR.

 

Je kunt vrij veel vertellen aan de hand van de achtergrond. Het is een taal voor “degene in het weten”. Jep, als je een X kunt maken, ben je mijn soort vent. En is het niet echt interessant te zien, als het tijd voor verkiezingen is, wie de voorman aan de top wordt, deze koorts die ze op trommelen met al de ballonnen. Ballonnen en plakkaten en speldjes en rare hoeden en gejuich en zo op de feestjes van het hoofdkwartier. Het is net een circus. Dit moet met jou en de problemen van het land te maken hebben, financiën en alles en hier zijn ze, ze hebben een circus om de hysterie van het publiek op te trommelen en het publiek schijnt erop te reageren.

 

Ik merkte toen ik naar dit land kwam, de verschillen in de advertentie technieken op, omdat ze op maat worden gemaakt voor de soorten mentaliteit die ze de bevolking geven en er is een culturele mentaliteit aan het publiek te geven. Het word je gegeven. Je bent erin geboren en ze waarderen het op, net zoals ze computers zo nu en dan updaten, en het publiek merkt het nooit op. Maar in Engeland waren de advertenties tamelijk saai, het waren allemaal maatpakken en dassen en stevig en rechtop staande jongens, die je iets verkochten. In de VS en Canada echter waren het in die tijd verkopers, die letterlijk als circus clowns verkleed waren met grote rode neuzen op en grote schoenen en ballonnen in hun handen, gebruikte auto’s aan het verkopen en ik dacht ‘welke rechtgeaarde, zou een gebruikte auto van een clown kopen? En toch blijkt het dat ze succes hadden.

 

En dezelfde techniek word voor het stemmen gebruikt alsof Utopia er morgen aan komt als je gewoon voor deze persoon stemt en morgen komt en gaat en de beloften zijn allemaal gebroken en dezelfde agenda, dezelfde agenda van de Verenigde Naties gaat gestaag vooruit, als altijd. Het verandert niet en de mensen leren niet omdat ze denken dat dit alles echt is en ze zeggen, “wel, als deze groep slecht uitpakt dan stemmen we op de volgende groep de volgende keer” en dat is wat je echt doet. Je stemt geen nieuwe mensen in. Je stemt de laatste eruit. Je bent ze zo ziek en toch heb je geen geheugen, om te realiseren dat de groep die je erin stemde het zelfde ding deed toen ze er de laatste keer in zaten.

 

In dit systeem dat een totalitair systeem is die altijd gedragen heeft, niet altijd maar meestal de fluwelen handschoen draagt die de ijzeren vuist bedekt. Het is veel gemakkelijker mensen te hebben die gehoorzamen door regelgeving; beter dan door brute dwang en hen te laten denken dat ze eigenlijk hun eigen leven leiden. Maar je zult in dit systeem alles van, alweer, de mythe vinden die met de cultuur te maken heeft en de veiligheidsnetten liggen daar buiten voor je, waarvan je moet geloven dat ze er zijn. Je hebt een verzorgend systeem.

 

Je vindt de gereedschappen als je moet gaan en ze uiteindelijk op een dag moet gebruiken en ik vergelijk ze altijd met een snelweg waar je langs loopt en daar is je pikhouweel en die heb ik niet nodig, ik ga door en daar is de hamer. Ik ga door. En daar is de schep. Ik ga door. Ik heb dat niet nodig. Maar als je het ooit nodig hebt zie je, dat als je ze oppakt om te gebruiken en je slaat met die pikhouweel op de weg, stuitert het omdat het van rubber is gemaakt. Het is van rubber gemaakt.

 

HET SYSTEEM DEELT GEEN GEREEDSCHAPPEN UIT OM JE TE HELPEN HET SYSTEEM TE BOVEN TE KOMEN.

 

Zo knap is dit en iedereen is verdeeld door ras, hebzucht, religie, generaties, mannelijk, vrouwelijk. Iedereen is verdeeld en verdeeld en verdeeld en af en toe gaan ze naar de kant van de een die de ander over iets, via de media, bevecht, weer een onderwerp dat in beweging brengt en dat houdt het aan de gang, zie je, allemaal verdeeld en veroverd. Iedereen is verdeeld en overwonnen.

 

Dit is een wetenschap. Een oude wetenschap die onderwezen is aan degenen die niet gekozen zijn omdat de echte bazen niet gekozen worden en ze hebben geen verantwoording de bevolking te antwoorden. Het is zo interessant te zien dat, wanneer een ambt voor de eerste keer als een organisatie de Council on Foreign Relations op de nationale Canadese televisie kwam in maart 2005 die met het ondertekenen van de “United Americas Agreement” te maken had en ze zeiden openlijk, ‘ze stonden erachter”. Geen van die jongens waren gekozen voor een politieke baan. Sommige van hen hadden Pagina: 1
 daaraan voorafgaand in de politiek gezeten

Sommige niet. Dus ze behoren tot deze organisaties. Deze ‘fondsen” zoals zij ze noemen omdat vrijmetselaars fondsen maken en je bouwt de samenleving door de fondsen op. Ze zijn niet verantwoordelijk voor hun daden of besluiten aan het publiek. Dat is jouw democratie.

 

De list tijdens verkiezingstijd is, het publiek naar een vlaag van waanzin op te zwepen omdat het belangrijk is, dat je hen ‘terug in de doos’ krijgt, erbij betrokken raken zoals je denkt en als je eenmaal in die staat van waanzin en paniek bent en naar de begrensde alternatieven die je gegeven worden kijkt, hebben ze je waar ze jou willen. Ze willen jouw goedkeuring om over je te heersen wat er ook komt.

 

Mensen hebben me gevraagd “hoe bestrijd je dit totalitaire systeem, een geheime regering achter een overheid?’ En ik vertel ze en ik heb dit op veel radiostations gezegd en de gastheren hebben het nooit aangenomen. Ze hebben het rustig laten vallen. Maar ik zeg: “Kijk. Als je mensen jouw goedkeuring om over jou te heersen geeft en doen zoals ze willen naar jou en je kinderen, moet je er zeker van zijn alles over hen te weten. Alles over hen en je moet definitief eisen bij welke organisaties ze horen,
Pagina: 1
waaraan ze trouw en gehoorzaamheid hebben gezworen
”. Dat is een begin. Dat is een heel belangrijk begin en als je ziet, dat ze tot al die schandelijke organisaties met ‘geheimen’ behoren, zoals zij ze graag noemen, geen geheime organisaties, dan kun je ze helemaal niet vertrouwen. Je kunt ze niet vertrouwen wat ze ook zeggen. Stel je voor dat ze op hun knieën vallen en berouw tonen en wat ze ook doen je kunt ze nooit meer vertrouwen. Deze mensen zijn compleet verkocht en mensen die compleet verkocht zijn zullen het altijd en altijd tot de hoogste bieder, herhalen.

 

Carroll Quigley  in zijn eigen boek "Tragedy & Hope" geschreven in de jaren 1960, zei dat “niets deze agenda zou stoppen omdat het al de VS heeft overgenomen, het Congres en de Senaat” ( 50 tot 60 jaar vooraf aan het schrijven van zijn boek). “En tegen de tijd dat degene in het publiek die het ooit zouden uitpuzzelen en het zouden inhalen, zal de agenda voltooid zijn” en dat is precies hoe het verenigde Europa simpel door ging met de agenda, door dezelfde geheimhouding, het liegen tegen het publiek en parlement na parlement dat gekozen was. Hielden hun monden dicht. Maakten excuses naar het publiek over waarom het land in zulk droevige toestand was en steeds droeviger werd totdat het allemaal over en gedaan was. Dan, als ze Europa onder een parlement hadden verenigd declassificeren ze de documenten en zeggen, “ ja, deze agenda om Europa te verenigen moet voor de bevolking geheim blijven totdat het compleet is”. Dat is open democratie, voor jou. En het is in een ander zogenaamd “democratisch” land, niet anders.

 

De oude Rhodes Milner groepen, de geheime overheid die goedgekeurd waren te bestaan; door de Britse Kroon recht van bestaan verleend werden en doen wat ze doen, is nooit met zijn doel gestopt, richting deze wereldregering te gaan.

 

Margaret Thachter zei het, het beste. Ze zei:  “Wij die ex-premiers van landen in verscheidene naties zijn, vatten een andere regering samen.” Ze zei, “Wij trekken ons nooit terug. Wij kennen elkaar. We hebben jaren met elkaar gewerkt en dat is te waardevol om weg te gooien.”  

 

Ze zei “dat ze niet gekozen waren en nu dat ze uit dienst zijn waren ze niet verantwoordelijk voor het publiek of gedwongen om af te treden of iets van die onzin. Ze kunnen rustig werken en meer achter de schermen gedaan krijgen door te werken voor deze private ( de echte die bestaat) naar hun agenda toe”.

 

Het is nu interessant op te merken dat de Rhodes Milner groep van de Royal Institute of International affairs, het oh, 80 jaar of meer geleden, verklaard heeft. Het was ongeveer 100 jaar geleden dat ze stelden dat ze met ieder type regering zouden werken zelfs strijdige, zoals het Communisme en dat is waar omdat ze het Communisme geholpen hebben te creëren en deze groep bestaat uit de opperelite van de adellijke families uit Europa, op de eerste plaats Engeland maar nu is het de rest van Europa en een van de punten die ze wilden maken was, “ ze wilden de middenklasse uitroeien onder het mom van gelijkheid”.

 

Ze hebben nooit de opperklasse en al hun privileges genoemd, uit te roeien. Ze nemen dat aan als een prioriteit die altijd door zal gaan. Daar is waar Aldous Huxley over praatte toen hij ‘de dominante minderheid’, noemde. Hij zei: “Er is altijd een dominante minderheid geweest, en ik zie geen reden waarom er niet altijd een moet zijn”. En het is waar. Er is niets wat hen met hun agenda, stopt omdat de droevige werkelijkheid is, we zijn in een Matrix systeem geboren, volledig gepland en georganiseerd vooraf aan je geboorte vooraf aan de geboorte van je ouders en deze agenda is al een afschuwelijk lange tijd aan de gang.

 

Zelfs als president Bush of iemand anders een andere botten ervaring zou hebben en de laatste keer dat Bush het had was, toen hij de grafkist van de Skulls & Bones Society op de Universiteit van Yale, naar buiten bracht en dat is wat hij ermee bedoelde als hij ernaar verwijst. Zelfs al zou hij een echte hebben, waar dat ook moge zijn, hij zou het niet kunnen stoppen. Als hij dat zou doen zou hij, in het zicht van het publiek geLincolnd of geKennedyd worden, om anderen te waarschuwen in de rij te blijven. Daar bestaat geen twijfel over. De grote jongens aan de top tolereren geen ongehoorzaamheid van geen enkele van hun huurlingen.

 

Ik zal in de show van morgen, meer in detail ingaan op het controlesysteem met de Royal Institute of Foreign Affairs en de Council on Foreign Relations, dus kun je dan afstemmen.

 

Maar er is niets daarbuiten dat echt is zoals het lijkt te zijn. Het is de verschijning, het is de illusie van een speciale draai aan de realiteit dat aan ons, het publiek, is gepropageerd. De meeste mensen hebben geen idee dat ze in een voorgeschreven formaat van propaganda leven. Je moet echt geloven, en dat is er de list van, je te doen geloven dat je het meest geïnformeerde mens bent dat ooit op de planeet heeft rond gelopen vanwege al de nieuwsstations die je hebt. Maar alle nieuwsstations krijgen hun nieuws en feitelijk hun lopende orders van dezelfde bron en daarom zap je langs de kanalen, als je kabel of satelliet hebt en je hoort dezelfde verhalen door het land, de ene na de andere in dezelfde volgorde inclusief het triviale. Zelfde trivialiteiten. Het is allemaal gecontroleerd om je de indruk te geven dat je het meest geïnformeerde wezen bent dat op de planeet loopt.

 

En als je gelooft dat je het nooit kunt uitzoeken. Zul je nooit uitzoeken dat jouw waarnemingen aan jou gegeven zijn. De diagnose van het systeem is aan je gegeven. Je staat alles dat schadelijk voor je is toe, langs te komen,  als schapen en je vraagt je af waarom dingen gewoon “naar de bliksem gaat”, zoals ze zeggen. Dit de truc van de creatie van specifiek waarnemen. Het is non-stop PR propaganda en public relations.

 

Er is niets, van je locale politiebureau tot zelfs je schoolbestuur dat niet door een PR-spreker komt, public relations. Er is niets. Het is als het hebben van een tussen-advocaat om de realiteit voor je te herdefiniëren. Dat is wat een PR persoon doet, om aan iets een draai te geven totdat het voor jou aanvaardbaar wordt. Je denkt er niet aan om deze draai te laten liggen en met deze grote circusshow van verkiezingen iets te herinneren.

 

In oude tijden kenden ze de list van verdeling. Ze wisten dat het publiek bij deze of die groep zou aansluiten. De list is je de groepen te geven waarmee je, je identificeert, met altijd de juiste spreker die zegt wat jij denkt. Het is heel simpel. Het heeft nooit gefaald. Ik zie geen enkele reden waarom het zou falen, echt met de meerderheid van het publiek en het symbool van de adelaar dat antiek is -- oude symbolen die vele duizenden jaren terug gaan en door de eeuwen heen door middel van Rome, zijn gekomen. Op voorhand was het ook in Egypte en toen het Romeinse Rijk naar de Verenigde Staten en het Russische systeem. Zij hebben de adelaar ook.

 

In de hoge vrijmetselarij is de adelaar natuurlijk een, als de valk die, symbolisch, zo hoog als de zon kan gaan en in het gezicht van de zon kijkt. Dat is wat het betekent en je ziet dat het symbool van de pijlen en de olijftak erg openbarend is. Heel oud symbool; je vindt het in het Oude Testament als je Pagina: 1
de moeite doet om het te bekijken en je kunt jezelf afvragen waarom ze die uitkozen. De oorlog en de vrede. De wapenen kunnen oorlog of vrede maken. De vleugels zijn de linker en rechter partijen, mannelijk en vrouwelijk. Dit zijn de termen die ze gebruiken. Emotie versus logica. Dat is wat ze ermee bedoelen. Ze zijn aan de top natuurlijk heel seksistisch en ze haten echt vrouwen.

 

Het lichaam is bedekt met een schild – het lichaam van de vogel is met een schild bedekt. Het lichaam is verborgen. Het echte lichaam is verborgen. Je ziet het hoofd erboven maar weer, in vrijmetselaars termen kun je het vrij simpel uit puzzelen. Het hoofd beneden. Het echte viriele lichaam is bedekt. Je krijgt dat niet te zien.

 

In het oude Egypte hadden ze hadden ze soms twee ogen op sommige van hun symbolen van piramiden en als het bovenste oog geopend was. Was het onderste gesloten en vice versa. Het publiek krijgt te zien wat ze moeten zien en niets meer.

 

Je ziet dat sommige mensen, als een teken, overgeplaatst worden bij deze verkiezingen, maar ze hadden voordat het publiek ervan hoorde, besloten te gaan. Ze verlaten de politiek nooit. Ze sluiten zich bij de echte werkers achter de schermen aan, waar ze niet verantwoordelijk zijn voor de algemene bevolking en meneer Rumsfeld natuurlijk, was al vertrokken en doet zijn schandelijke dingen achter de schermen. Hij was altijd een voorman voor de chemische maatschappijen en de grote wapenfirmas in combinatie met die chemische maatschappijen; hij was de jongen die, zelfs op de CBC te zien, jaren geleden en hij schudde zijn vrijmetselaars handdruk met Saddam Hussein toen hij hem de chemische wapens gaf, en meneer Rumsfeld gaat simpelweg terug naar het “echte werk” achter de schermen waar hij veel dingen kan doen, zonder verantwoordelijk te zijn voor Jan met de Pet of de pers of iemand anders en je zult niet horen waar hij mee bezig is, dan jaren later. Dat is hoe het echte systeem werkt. Deze jongens verlaten nooit de kunst en het systeem van regeringen, waarin ze betrokken zijn in tegenstelling tot regering.

 

Kijk naar de website voor de komende shows. Ik ben op RBN uitzending op vrijdag. Ik zal mijn eigen blurb vanavond doen en ga in detail over de CFR en het Royal institute of International Affairs en voor mijzelf, ik ben bijna klaar voor de winter. Ik moet een paar tamelijk grote dingen doen. Niemand die mij ruggensteunt en voor degenen die willen helpen, kun je uitzoeken hoe ze het kunnen doen op de website cuttingthroughthematrix.com en ik zal vanavond met een ander lied afsluiten, voor degene die in de val van het stemmen is getrapt. Hopelijk geniet je ervan. 

 

Welterusten en moge je god of goden met je zijn.

 

Vertaling: M. Eken

 

"Born to Lose"

By Ray Charles

 

Born to lose, I've lived my life in vain
Every dream has only brought me pain
All my life I've always been so blue
Born to lose and now I'm losing you.

Born to lose, it seems so hard to bear
When I wake and find that you're not there

You've grown tired and now you say we're through
Born to lose and now I'm losing you.

Born to lose, I've lived my life in vain
Every dream has only brought me pain
All my life I've always been so blue
Born to lose and now I'm losing you.
Born to lose and now I'm losing you.

“Geboren om te Verliezen

Door Ray Charles

 

Geboren om te verliezen, ik heb mijn leven in ijdelheid geleefd

Alle dromen hebben me alleen pijn gebracht

Mijn hele leven ben ik zo blue geweest

Geboren om te verliezen en nu verlies ik jou

 

Geboren te verliezen, het lijkt zo moeilijk te verdragen

Als ik wakker word en je niet hier vind

Je bent moe geworden en nu zeg je dat we er doorheen zijn

Geboren om te verliezen en nu verlies ik jou

 

Geboren te verliezen, ik heb mijn leven in ijdelheid geleefd

Iedere droom heeft mij alleen pijn gebracht

En mijn hele leven ben ik zo blue geweest

Geboren te verliezen en nu verlies ik jou