DUTCH

ALAN WATT TRANSCRIPT

“INQUISITIE VAN DE 21E EEUW”

"INQUISITION CENTURY 21"

4 Oktober  2006

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 4 oktober 2006

(Uitgezonderd Muziek- en Literaire Citaten) 

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM


www.alanwattsentientsentinel.eu

 


 

Song:

 

De Rivier van Dromen door Billy Joel

 

In het midden van de nacht

Ga ik wandelen in mijn slaap

Van de bergen van vertrouwen

Naar de rivier zo diep

 

Ik ben zeker op zoek naar iets

Iets heiligs dat ik verloren ben

Maar de rivier is breed

En het is te moeilijk haar over te steken

 

En hoewel ik weet dat de rivier breed is

wandel ik er iedere avond heen en sta ik aan de waterkant

en probeer ik de overkant te bereiken

opdat ik eindelijk vind wat ik heb gezocht

 

In het midden van de nacht

Ga ik wandelen in mijn slaap

Door de vallei van angst

Naar een rivier zo diep

 

Ik heb gezocht naar iets

dat uit mijn ziel genomen is

Iets dat ik nooit zou verliezen

Iets dat iemand heeft gestolen

 

 

 

 

Hallo, dit is Alan en ik dacht ik geef een kleine blurb. Sommige mensen houden een blog bij, ik geef blurbs. En ik denk dat deze effectiever zijn dan blogs want blogs lijken meer een herhaling te zijn van wat andere mensen in hun blog schrijven, als tegengestelde van praten, terwijl een blurb zoiets is als een goed gesprek.

 

Men vraagt me vaak wat ik vind om over te praten en echt in deze wereld zijn er zoveel dingen om over te praten, vooral over het doolhof van dingen die over ons stroomt, routinematig nu, dagelijks, door reguliere media. En het formaat en de inhoud van de downloading die ze krijgen, het wordt als de Sovjetstijl door indoctrinatie en propaganda. De Sovjet-stijl onderscheidde zich van elke andere stijl, zoals het Britse en Amerikaanse omdat de sovjetstijl de mensen direct onderwees alsof het kinderen waren. Heel simplistisch. Simplistische paternalistische statements die niet ter discussie mochten staan, ook niet als –wanneer je ze hoorde- de inhoud nergens op sloeg. Er was geen interactie tussen woorden enzo. Het waren meer blanco statements uit een grijs verleden omwille van iets dat er totaal niet aan gerelateerd was en dat is wat we vandaag hebben.

 

Nu , blijkbaar, in 2001, hoewel het het jaar is van de hoge vrijmetselarij voor de nieuwe tijd, die echt binnenkomt, lang bediscussieerd in de occulte bijeenkomsten van de hogere loges, en Arthur C. Clarke´s film “2001”, gemaakt in de jaren zestig, en natuurlijk, de hele agenda, die al voorbereid was om doorgang te kunnen vinden met een gebeurtenis die moest gebeuren. Een “moest-gebeuren”. En daar zal eindeloos over gediscussieerd worden, want je zult nooit de bekentenis krijgen, dat 11/9 door henzelf gedaan is, wat gebeurde op 11/9. Het zal nooit aan het publiek gegeven worden, tenzij ze het over 50 jaar geven wanneer we allemaal gebrainchipped zijn en het ons niet meer kan schelen, en over het algemeen verzegelt het “Official Secrets Act” het voor nog eens 50 jaar. Zelfs de resultaten van de moord op Kennedy zijn gedurende de hele tijd goed opgeborgen gebleven. Dat is nogal standaard.

 

Deze hele nieuwe wereld orde moest in werking gezet worden met de medewerking van Groot-Brittannië.  Margaret Thatcher heeft wereldtournees gemaakt en de titel van haar tour en haar lezingen  was: “The New World Order” en dat heeft plaatsgevonden in de vroege jaren 90, toen ze sprak over de volgende oorlog, die een fundamenteel religieuze zou zijn, en daarbij noemde ze het Midden Oosten nogal wat keren, omdat de wereld gestandaardiseerd moet worden in één systeem van totalitaire heerschappij. En al de kleine kinderen uit iedere leeftijdsgroep tot en met de 90- en 100-jarigen moeten goede papagaaien zijn en erin mee gaan want zo worden we gezien. We zijn kleine kinderen. En we zouden niet begrijpen waarom deze veranderingen er moeten komen. Een compleet nieuwe manier van leven. Een compleet idee om de overheid te dienen uiteindelijk, waar iedereen de wereldstaat zal dienen, en dat klinkt goed voor de communist, de communist uit vroeger tijden. In werkelijkheid echter weten zelfs de communisten uit de hogere kringen dat ze slechts een klassensysteem in het communisme hadden, omdat ze de intelligentsia hadden en dan heb je de dominante minderheid daarboven. Niet anders dan het Westen, in feite is het dezelfde groep die het Westen leidt.

 

We zijn dus hard op weg naar het totalitarisme. Het staat allemaal in de boeken. Alle wetten wachten erop om gebruikt te worden terwijl de bevolking nog steeds “graast” omdat ze de wetten nog niet in werking hebben zien treden. Honderden en honderden wetten en het is zeer  interessant dat zelfs de Grondwet en “het Programma van Rechten” (the “Bill of Rights”) directe citaten uit de Magna Carta namen, dat het eerste bindende recht was, officiële wetten, vastgelegd in de boeken voor het Westen in Engeland in 1215, en gepubliceerd in 1216, en daarna bijgewerkt tot aan het jaar 2025 of zo.

 

Hierin werd iedereen op zijn plaats gezet. De kerken werden op een aparte plaats gezet en de koningen en adel werden in een andere categorie geplaatst en zo hadden ze subcategorieën, tot aan huurders en onderhuurders en zo verder. Maar het was de eerste poging om een soort van rechten voor mensen op te richten. En hoewel het nu gebeurt dat we dat alles verliezen, zelfs in die tijd waren de rechten meer papieren rechten dan dat het uitgevoerd werd - omdat het meer is gaan betekenen sinds dat tijdperk dan het in die tijd zelf betekende. Het werd nogal licht opgevat in die tijd.

 

Echter, er was tenminste een poging gedaan om rechten te geven aan het individu en het stelt daar ook, dat het gevangen nemen van individuen moest stoppen - hoewel dat niet gebeurde - het zou tegenhouden dat individuen door overheden opgepakt zouden worden en oneindig opgesloten zouden worden zonder berechting. Dat was een belangrijk onderdeel. Dat is nu allemaal uit het raam gegooid omdat in de Verenigde Staten, wat hetzelfde is als Groot-Brittannië en Canada, we volgen allemaal dezelfde agenda en formaat, geschreven door dezelfde mensen. Ze kunnen je gewoon oppakken op hun verdenking, waarvan ze je niet hoeven te vertellen wat de verdenking is, en je oneindig opsluiten en je in het geheim berechten voor een militaire rechtbank, hoewel je een burger bent.

 

Dus effectief gezien hebben ze zelfs de Magna Carta uit het raam gegooid en teruggedraaid tot duizend jaar geleden, in ieder geval officieel en het werd altijd inofficieel gedaan maar nu maken ze het officieel. Dat kunnen ze gewoon doen. Dus niemand heeft nog rechten.

 

Het is interessant dat in de late jaren ´90 Alan Rock, een levenslange politicus, één van deze jongens weet je, werkt voor de grotere jongens, de grijze mannen die zich bewegen tussen de echte elite en het publiek. Hij werd procureur-generaal gemaakt in Canada en hij kwam naar buiten met dit zware wetsvoorstel dat eigenlijk een “war powers act” was waarbij zelfs de lokale kranten - wat zeldzaam is voor hen om überhaupt te onderzoeken - zich op hun hoofd krabten en zeiden: “waarom is deze man feitelijk een oorlogswet aan het doorvoeren, een “Martial Law Bill” (vertaald: krijgs-wetsvoorstel) -met dezelfde strekking als later in de Verenigde Staten kwam. Waarom doet hij dat nu terwijl er niets gebeurt?

 

De koude oorlog is zogenaamd over. We hadden dat niet tijdens de Koude Oorlog. We hadden geen wet nummer 6166 in de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog. Dus waarom doen ze het nu? We hebben het nooit gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarom gebeurt dit allemaal nu vanwege een zogenaamde man in een grot die zich verstopt in de bergen tussen Afghanistan en Pakistan? Dus de werkelijke reden natuurlijk, heeft niets met hem te maken.

 

Het is een agenda die al lang van te voren gepland is. Het moet doorgaan door middel van de standaardtechnieken, de standaard oude technieken van totalitairen, want zij denken altijd op dezelfde manier

 

Ze zullen simpelweg het publiek angst aanjagen om de nieuwe mandaten te gehoorzamen en binnenkort komt de tijd precies als in de Sovjet Unie waar je je buren in het midden van de nacht opgepakt ziet worden en opgesloten en je zult bij jezelf zeggen “ze moeten wel iets verkeerds gedaan hebben anders zou dit ze niet zijn overkomen”, want zo werkte het in de Sovjet Unie en NU sta je op het punt het hier te zien gebeuren. Je zult niet eens durven het te onderzoeken. Je zult het niet gaan onderzoeken en vragen wat er met hen gebeurd is voor het geval je zelf de volgende bent die opgesloten en ondervraagd wordt, want ook dat gebeurde in de Sovjet Unie.

 

Het is het tijdperk van controle freaks, tirannie. Je kunt je verdiepen in de oude tirannen van Rome. Zij hadden een categorie, het was een wettelijke categorie, waar ze een tiran aan de macht konden brengen in de tijd van civiele onrust of bij enorme corruptie van de overheid, wat eens in de zoveel tijd gebeurde. Dat is traditioneel, opnieuw, voor de mensheid. En de slechtste van hen en de Ceasar´s en de Caligula´s en verschillende anderen, zíj hadden hun macht niet op schrift gesteld zoals de rechten die ze zichzelf vandaag in het Westen geven.

 

Ze hebben de ergste tirannen in de geschiedenis overtroffen, waarbij ze feitelijk hebben opgeschreven dat ze het recht hebben te martelen. Búrgers. Op iedere verdenking en zelfs zonder de legale noodzaak om de familieleden op de hoogte te brengen over wat er met hen gebeurd is, waar ze zijn of dat ze leven of dood zijn of waarom ze opgepakt zijn of gemarteld of niet of gedood of zelfs begraven en uit de weg geruimd, of door de schoorsteen verdwenen, zoals Winston in 1984 in een wolk van rook.

 

Dit moet het toppunt van beschaving voorstellen en hier zijn we in de ergste horror show die over ons heen komt, erger dan Hollywood ons ooit gegeven heeft. Hoewel ze een boel hebben moeten doen om onze geest voor te bereiden dit te accepteren.

 

Wat is er met de mensen gebeurd – waarom zijn ze zo zeker aan de top dat het publiek het zal accepteren? Omdat ze er op vertrouwen dat het publiek het zal accepteren en de reden ervan heeft te maken met communicaties en het wetenschappelijk downloaden van informatie om ons voor te bereiden voor dit alles. We worden voor het grootste deel van ons leven voorbereid op wat er gaat komen en nogmaals, Hollywood heeft geweldig werk verricht, met televisie-drama´s en ze hebben fantastisch werk gedaan en tegenwoordig kan het publiek niet echt meer zeggen wat het verschil is tussen feit en fictie. Het is allemaal één grote brij.

 

Het is moeilijk om te onderscheiden wat ons gegeven wordt door het éénogige monsters, Lucifer´s oog, weet je, het oog van Ra of Horus, de televisie. Het is moeilijk te onderscheiden wat nog feit is of wat echt, vooral wanneer je zoveel bloed en ingewanden ziet en zelfs natuurlijk in de dramaseries die je gegeven worden over politiemannen en zo. Wel, de politie moet gewoon zelf de wet overtreden om de boef te pakken en als dat betekent dat ze daarbij ook martelpraktijken moeten gebruiken, dan is dat goed want we redden levens met het gebruik van marteling, en zo wordt dit in ons geprojecteerd en we bediscussiëren dat niet omdat het in een fictievorm verschijnt en op een bepaalde manier zullen veel mensen marteling aan een goede reden gelijkstellen. Er móet wel een goede reden voor zijn.

 

Zo, hier zijn we dan met een moderne versie van een antiek ritueel van marteling en gevangenneming. Het wegrukken van mensen uit hun huizen of van de straten. Ze noemden hen ooit dissidenten, nu zijn het terroristen. Wanneer je een denkbeeld hebt dat niet politiek correct is, mijn god dan ben je een terrorist. Je begaat een denkmisdaad, Orwell´s denkmisdaad. Hoe elimineer je denkmisdaad? Wel, je verzekert je ervan dat de meeste mensen niet kunnen denken en dan heb je minder denkmisdaad.

 

De termen die vandaag gebruikt worden kwamen uit het grote laboratorium met de naam Sovjet Unie. We hebben letterlijke vertalingen van zinnen, gebruikt in communistisch Rusland  en “politieke correctheid” is één van hen, letterlijk uit het Russisch vertaald. “Anti-overheid” is er nog een. Dat is een term, die voor het eerst verscheen in de late jaren ´90, eerst heel subtiel in de media, “anti-overheid”. Dat is een merkwaardige term, wanneer je erover nadenkt, want het betekende is: als je kritiek levert op het beleid van de overheid, ben je “anti-overheid” in plaats van dat je een eenvoudige kritiek hebt op een bepaald beleid. Het laat je afvragen of oppositie partijen opgesloten zullen worden omdat ze anti-overheid zijn, maar ik betwijfel het omdat ze allemaal tot dezelfde rijke-jongens-groep behoren net als de andere partij. Maar dáar zou je logica je naartoe leiden als je logica hebt.

 

We zien de opbouw, waarbij ze zichzelf wetten geven om ons onder een periode van barbarisme te brengen, aangesticht vanaf de top, om een publiek in de volgende fase van het systeem te dwingen, dat een generatie duurt of zo. Het zijn werkelijk de kinderen op wie ze het gemunt hebben. En de kinderen die verslingerd zijn aan de videospellen met moord en slachting en marteling en al dit soort dingen, zullen tegen zichzelf zeggen “er zijn maar twee keuzes die je in het leven kunt maken: of je sluit je aan bij de winnaars want ik wil niet bij de verliezers horen” en ze dromen ervan een zwarte outfit te dragen met hun handmitrailleur en door ramen te springen en mensen te doden. Zij zullen de goede jongens zijn, zie je en dat is allemaal gedaan door middel van wetenschappelijke processen van fictie en drama, waar de goede jongens van nu vroeger de slechte jongens genoemd werden.

 

Mensen die vroeger maskers droegen werden bandieten genoemd. Nu zijn de jongens die maskers dragen en in het zwart lopen de executioners (onvertaald) maar zij zijn goede beulen. Dit is werkelijk begonnen met dit hele formaat om ons te laten wennen aan het “swat-team type” politieman, met die New York NYPD Blue serie, waar ze een karakter, zelfs de leider van het swat-team een menselijke kant geven en uiteindelijk zul je zeggen dat je hem kunt begrijpen en dat hij niet zo slecht is. En dan vergeet je wat zijn werkelijke doel is, want hij zou deze baan niet hebben, dat uiteindelijk het binnenvallen en het doden van mensen is, tenzij hij er zelf wilde zijn. Wat vind je leuk om te doen? Ik houd ervan om mensen te vermoorden. Dat is goedgekeurd voor speciale eenheden. Zij kunnen altijd de psychopaten rekruteren voor speciale eenheden en ze dan opsluiten en ze naar een stad brengen. Tenzij de overheid hen in het geheim gebruikt en dat is nog steeds goed.

 

We zijn werkelijk op weg hierin en het publiek is aan het sluimeren, ze zijn vast in slaap. Degene die dit kleine beetje begrijpen van wat er gebeurt, zijn op natuurlijke wijze bang en ze weten dat zij het doelwit zullen zijn. Degene die slapen hebben geen zorgen, niet echt, want zij zullen waarschijnlijk meegaan met alles en niets en hoe belachelijk de redenen ook zijn die gegeven worden, ze zullen het doen. Dat is de geschiedenis van de mensheid.

 

De jongens aan de top maken gebruik van duizenden denktanks om te werken aan al deze kleine problemen, om er zeker van te zijn dat ze voort kunnen gaan. Ze betrekken er topsociologen en psychologen bij. Niet de kleine jongens op de grond, ik heb het over de grote jongens en specifieke universiteiten en zij hebben deze mensen altijd gebruikt omdat zij weten wat er in de geschiedenis gebeurd is – wat in het verleden werkte op het publiek in het verleden, kan herhaald worden als ze de formule kennen om het tot stand te brengen, en Plato praatte daarover in “de Staat”.

 

Wat er ook gedaan is of waar mensen ook toe aangespoord zijn, het kan als het succesvol was altijd opnieuw geïntroduceerd worden in de toekomst, zolang je weet wat het format (onvertaald)  is. Je doet eerst dit, dan doe je dat, stap 3 neem je als het publiek op de manier reageert en precies doet zoals je het wil. Het is bijna een mathematische opeenvolging van diverse formats (onvertaald). Zo werkt het.

 

En denktanks hebben dit soort informatie. Zij leven van informatie. Het informatie tijdperk is in werkelijkheid informatie over het menselijke gedrag. Ze kregen deze informatie in het begin van de grote reclame bedrijven – vooral die in New York -, die de zwakheden van de mensen moest vinden omdat reclame erop gericht  is je iets laten doen waar je zelf niet aan gedacht had,  zodat de anderen die voor de reclame betalen er winst uit zullen halen. Ze moesten dus de psychologie kennen. Je zwakheden, dat is de basis. Man, vrouw, leeftijdsgroepen, man en vrouw regelrecht tot aankomende tieners.

 

Ze hebben nu zelfs een aparte categorie van reclame die direct gericht is op kinderen vóór de puberteit, gespecialiseerde categorieën zodat deze kinderen bij hun ouders zullen zeuren om te krijgen wat ze willen en het is niet echt wat ze willen, het is wat hen verteld is wat ze willen door de grote reclamebedrijven die hen zeer goed begrijpen en deze reclames op een manier overbrengen die een persoon van die leeftijd kon begrijpen, maar ze begrijpen niet dat ze gemanipuleerd worden, begrijp je.

 

We leven in een wereld van massamanipulatie. Het is interessant dat zelfs Madame Blavatsky die een theosofe was, een aantal bewijzen weggaf voor dat zij slechts een frontpersoon was voor de grotere machten. Ze zei in een van haar laatste speeches dat “ze een tijd zag komen dat een wetenschap op het publiek gebruikt zou worden die hun denkbeelden kon manipuleren en waar het publiek niet van zou weten”. “Het krachtigste middel ooit beraamd” en ze heeft zeker genoeg fouten in haar leven gemaakt, zelfs als frontpersoon. Het bewijst dat ze alleen een frontpersoon was. Zij begreep zelf de gehele agenda niet.

 

Nu we door deze fase heengaan van duidelijke chaos en crisis, bouwt een neurose onder de mensen zich op. En het wordt ook aangemoedigd omdat angst mensen gehoorzaam maakt en door deze angst keren zij zich naar alle soorten van dingen om wat verlichting te krijgen, escapisme en in traditionele vorm, dat de religies – de gevestigde religies beginnen mensen aan te nemen die terugkomen of bij hen komen voor antwoorden of comfort of gewoon iemand die er is en zegt “maak je geen zorgen, God heeft de leiding”. Anderen worden aangemoedigd om zich te verdiepen in de New Age beweging waar ze pendules heen en weer slingeren voordat ze een beweging kunnen maken of zelfs naar de badkamer kunnen gaan of ze spelen met tarotkaarten of verschillende andere dingen om te proberen het gevoel te krijgen dat alles voorbestemd is en als je het op de juiste manier doet krijg je de juiste beschikking en dan krijg je de goede uitkomst en niet de slechte. Begrijp je

 

Dus het is magie waartoe ze hun vlucht nemen. Hoop door middel van magie. Hoop door het vermogen om onzichtbare krachten te manipuleren zodat ze gered worden want technisch gezien hebben ze in een opzicht gelijk. Ze weten dat er geen klachtenafdeling is opgezet om door middel van alleen klagen een einde te maken aan wat er gebeurt en zij kunnen niet omgaan met de stress. Dus technisch gesproken breekt het ze op en zoeken ze hulp omdat we door een periode heengaan, waarbij degene die bepaalde dingen begrijpen in zekere zin onder grotere spanning staan dan het grote publiek, op dit moment.

 

Uiteindelijk wordt het omgedraaid wanneer het algemene publiek als een kudde gedreven wordt totdat ze volledig op hol slaat en de veranderingen snel komen. De een na de ander en dan wordt het publiek hyper en neurotisch. Op dit moment is onwetendheid zalig voor degenen die slapen, maar het is slechts van korte duur.

 

Dus zoals ik zeg, degene die kijken naar wat er gebeurt, verdwijnen in elke denkbare fantasie en worden aangemoedigd om dat te doen, omdat de grote denktanks zich ervan verzekeren dat zij ons bevoorraden met, laten we ze de “valse profeten” noemen, die ons meenemen naar La, la, land en oude dode werken nieuw leven inblazen. Zeg, pendelen, formules, magische rituelen die je uit de running houden. Het houdt je tegen om iets te zeggen Het zorgt ervoor dat je je terugtrekt in een noch-noch wereld van on-realiteit waar je nu veilig zult zijn. Je speelt met magie. Je speelt niet tegen de overheid. Je speelt met magie en hoopt dat je kleine dingen in je persoonlijke en directe omgeving kunt beïnvloeden. Dat soort dingen wordt aangemoedigd in deze tijden.

 

En we zien dat zelfs teruggaan tot de oude tirannen van Rome voordat ze hun leger tegen de mensen zouden inzetten. Allerlei kleine kult-groepen kwamen overal op, dat is omdat mensen de terreur die bezig was niet konden verdragen.

 

In de Sovjet Unie, hoewel op exoterisch niveau, werd het publiek geacht goed atheïsten te zijn. Zelfs toen het instortte vonden ze dat de topgeneraals, in de kringen van het leger en bureaucratie, zich bezighielden met de oude zwarte magie, je weet wel, de tarotkaarten weer en waarzeggerij en zulke dingen. Want degenen die op de hoogte zijn krijgen ook veel stress omdat zij ook de volgende kunnen zijn en zij zoeken naar een soort magische antwoorden om hen te laten zien dat er een soort lot werkzaam is.

 

Lot kan een positieve verlokking zijn in zekere zin, omdat je zoekt naar een belofte dat het goed zal komen voor je. En een goede fakir, kijk daar komt het woord “fake” vandaan, een goede fakir uit India, zij zouden je vertellen, zij zouden als eerste je psychologie kennen en waar je ermee naar toe gaat en wat je nodig had en zij zouden je twee paden geven. Dit gaat er gebeuren, je kunt deze weg kiezen of die en dus, één is goed, één is slecht en zolang het je een uitweg geeft of wat ogenschijnlijk een uitweg is, kun je naar huis gaan en deze richting volgen terwijl je gelooft dat het allemaal goed komt met je. Tenminste voor nog een langer tijdje, totdat die datum gepasseerd is en als je teruggaat en hen vraagt “wat is de volgende stap? Wat gaat er nu gebeuren?”En je probeert het spel bij te houden door te betalen voor een inzicht of een mogelijkheid van de toekomst. Daar gaat het fakirisme over.

 

Dat wil niet zeggen dat alle, alle psychische vermogens nep zijn. De meeste zijn nep wanneer het geld vraagt. Dat is de trieste waarheid hier. Er is veel psychologie bij betrokken en als je het zelf bestudeert kom je daar zelf achter. Er komt een hoop psychologie kijken in deze hele beweging van het zogenaamde paranormale en als je eenmaal de formules en technieken die gebruikt worden, begrijpt, zal het sommige mythes verjagen waarin je misschien zelf hebt geloofd en dan wordt het duidelijk waarom ze dit konden weten of zich voordeden het te weten. En in de meeste tijd wisten ze het niet maar sprong je op een strohalm die in vele kleuren geschilderd is en zeker, één van die kleuren is degene die je dacht dat het zou worden. Je ziet toevallig de rest van de kleuren niet omdat het zo geschilderd was voor alle andere beslissingen die je had kunnen nemen. Dit is een gebied in zichzelf.

 

Normaal psychisch vermogen zou in kinderen aanwezig moeten zijn Daarom is de jeugd gegarandeerd, altijd, een kant en klare markt voor het occulte omdat iedereen hier doorheen gaat. Iedere tiener is gefascineerd door wat hem fascineert, de onzichtbare wereld. De kansen daarbuiten, de mogelijkheid van krachten en dus, je kunt altijd manipuleren – het is een goed inkomen voor hen net als in religie. Het is een goed inkomen. Een gegarandeerd inkomen omdat alle tieners door die fase heen zullen gaan en dus hebben we dezelfde schrijvers of herschrijvers die dezelfde oude stof uit oude boeken door elkaar mengen en mengen en zij hebben een gegarandeerd publiek van mensen die gefascineerd willen worden. Maar het geeft hen nooit een duurzame waarheid, het fascineert hen alleen, zoals een verslaving aan chocola of suiker of wat dan ook. Voor een tijdje, totdat je opgroeit. En dan wanneer je opgroeit, kom je terecht in het systeem van de wereld. Ieder natuurlijk vermogen dat je had is over het algemeen verloren gegaan en iedere psychisch vermogen, wanneer je begint bezorgd te worden en je een dagelijkse strijd levert, probeert om huwelijken te laten werken die niet kunnen werken omdat het systeem het zo gemaakt heeft, het zo heeft gemaakt.

 

Mensen trouwen om hormonale redenen. Ze proberen nog steeds datgene van vroeger na te streven maar man nog vrouw kunnen nog in vrede met elkaar zijn. Al de regels waardoor het vroeger werkte en afgedwongen werd, zijn uit het raam gegooid. Ze zijn niet langer van toepassing. Als de hormonale waas voorbijgaat kom je erachter dat er een vreemde bij je woont en hij of zij is geconditioneerd door de media die hem of haar vertelt wat ze willen, ja, hier kom je achter. Het is niet functioneel. Het is nu disfunctioneel.

 

We proberen te volgen dat wat weggegaan is en nu verouderd is en de media en alle tijdschriften en alle drama etc., etc. hameren het weg om er zeker van te zijn dat het niet werkt. En overheden betalen organisaties om propaganda te brengen, gericht op man en vrouw om er verzekerd van te zijn dat het niet werkt. En de stellen geven zichzelf uiteindelijk de schuld . Ze realiseren zich niet dat ze al in het begin geen poot hadden om op te staan. Dit is lang geleden voorbereid. Deze hele fase die we doorgemaakt hebben net zoals we nu door de komende fase heengaan die nu is begonnen. Lang geleden voorbereid. Je kunt een compleet systeem niet wijzigen zonder alle delen van het systeem te beheersen en de weg voor te bereiden.

 

We leven in een systeem dat leeft op straf en beloning. Straf is niet te hebben wat je zou moeten hebben, volgens de media en alle adverteerders. Beloning is als je de juiste dingen doet om papier of geld of hoe je het wilt noemen om de beloning te krijgen, voor zelfbevrediging. Dus je werkt voor je week of maand en dan betaal je jezelf aan het eind wat waar je recht op hebt om plastic troep uit China te kopen die je een goed gevoel geven. Al die slavernij en saai werk dat je erin stopt wordt afbetaald als je deze kleine plastic prullen koopt, dat snel stuk zal gaan en het maakt niet uit want dan moet je een nieuwe kopen en daarop is het allemaal gebaseerd. Je moet een nieuwe kopen. Dus voel je goed voor een tijdje.

 

Als de dingen die de advertenties verkopen je gelukkig zouden maken, dan zou je alles wat je gelukkig maakt inmiddels wel gekocht hebben. Is het je opgevallen dat niemand gelukkig is? Van tandpasta tot tandenstokers tot wat dan ook, er is een lachend gezicht dat je vertelt hoe geweldig het is, het heeft hun leven –het heeft hun leven voldoening gegeven. Er bestaat niets onbenulligers dan trainingsapparaten. Iedereen die op een trainingsapparaat staat en rent met een grote rare grijns op zijn gezicht is gek. Ik heb het nooit gezien behalve op televisie waar ze verkocht worden. Ze proberen je een droom te verkopen, een geluk. Ze verkopen je geen ding, ze verkopen je geluk. Een illusie.

 

En daar is ons hele systeem tot nú toe op gebaseerd en de manier waarop we door de volgende fase heen zullen gaan zal er op uitkomen, dat iedereen het systeem moet díenen. Er zal minder persoonlijk beloond worden. Weet je, de rat zal niet meer naar het kleine hendeltje gaan om er aan te trekken om zijn voer te krijgen, als zijn beloning. Dat zul je niet meer doen. Je zult simpelweg gehoorzamen en doen wat gezegd wordt, bijna gelijk aan hoe Egypte werd geleid.

 

Egypte werd als een socialistisch systeem geleid door een dominante minderheid aan de top met het priesterschap en de intelligentsia. Zij bestuurden al de aangelegenheden van de mensen, als bureaucraten en dan de hele massa eronder. Handelaren regelrecht tot de gewone mensen en ze werden allemaal gevoed door de staat voor hun hoeveelheid werk. De hogeren, de priesterschappen kregen, ik dacht dat het was, twee gallons bier per persoon per dag. Dus zij waren tenminste een beetje gelukkig om hun werk te doen.

 

Maar goed, we bewegen ons door systemen, dat probeer ik hier over te brengen, van te voren voorbereid op een grote schaal, door duizenden denktanks, die hebben gekeken naar iedere mogelijkheid van ieder type persoon en persoonlijkheid en hoe hun reacties op ieder onderdeel van dit programma tegengegaan zullen worden of gezien zullen worden door verschillende groepen. En ze hebben al uitgewerkt, vooraf, voordat ze zelfs beginnen, hoe die verschillende segmenten van de samenleving oppositie zullen voeren of wat dan ook proberen te doen. En ze hebben hun mannen klaar om de -wat toeschijnt als- oppositie over te nemen, die al de juiste dingen zal zeggen en je zult hem volledig steunen en dan zul je precies belanden waar je niet heen wilde gaan en vraag je jezelf af waarom je daar terecht bent gekomen.

 

Dit is een oude wetenschap die door de eeuwen heen voortgeduurd heeft, regelrecht zoals ik zeg tot het gebruik van religies, inclusief wat we nu de New Age noemen, dat gewoon Old Age is, opnieuw opgedist en mensen zijn op zoek naar filosofieën om te ontsnappen. De psychiatrie, daar ben ik zeker van, zal goede zaken doen en psychologie, terwijl we door de volgende fase heengaan dat mensen opgepakt zullen gaan worden en gewoon uit hun huizen verdwijnen, allemaal dankzij overheden en overheidsbeleid. En in het begin, zoals ik zeg, zullen de buren zeggen “wel, ze moeten iets verkeerds gedaan hebben want anders zou de overheid het niet gedaan hebben”, totdat ze zien dat teveel mensen opgepakt worden en zij het zèlf zouden kunnen zijn, begrijp je. En we zullen allemaal in dezelfde kleine cel belanden, zoals Winston was met zijn buurman. En zijn buurman zal zeggen: “blijf uit de buurt Winston, ze hebben me gepakt. Ik ben een denkcrimineel. Ik wist het zelf niet. Mijn dochter is erachter gekomen. Godzijdank dat je me oppakte voordat ik erger zou worden”.

 

En dan zie je dat Bush zelfs testen naar psychologische problemen onder de algemene bevolking wilde uitvoeren, réchtstreeks uit “1984”, réchtstreeks uit “1984”. Dan kunnen ze voorkomen dat je, – je moet weten, iedereen is een potentieel volgens de wet, en de wethandhaving kan je alleen tot hetzelfde niveau brengen uiteindelijk, ze houden iedereen veilig, je kunt duidelijk geen rechten hebben want we zijn allemaal te stom om rechten te hebben. Dus moet er een wet voor alles zijn en zo is het nu ook.

 

We worden dus ingeperkt door wetten en onderwerping aan wetten en het noodzakelijke ritueel van het laten zíen dát we ons onderwerpen aan wetten, die al onze rechten wegnemen. Alle besluitvorming gaat in feite het raam uit onder het voorwendsel dat ze ons veilig houden. En dat wordt geleerd in wethandhaving. Het kan geen andere richting ingaan, in feite. Dus het is alleen natuurlijk in een tijd van controlefreaks, dat de belangrijkste controlefreaks de top bereiken. Je ziet dat de andere departementen het gebruiken, vanaf het leger verder en dan rollen ze allemaal voort om te profiteren omdat ze denken dat het een vrije val is, waar ze iedere soort wet kunnen invoeren die ze willen en er mee wegkomen, wat ze ook een poosje doen. Dat is ook traditioneel in de geschiedenis. Dat doen ze tot er zoveel chaos is met al hun kruislingse wetten en verschillende departementen die op elkaars tenen staan, dat het uiteindelijk begint te verkruimelen en uit elkaar valt. Dat proberen ze het hoofd te bieden met nog meer horror en terreur, liever dan eens goed naar zichzelf te kijken, die het probleem in de eerste plaats veroorzaken.

 

Tijdens de inquisitie zagen we dat de kerk, die een grote macht in die tijd was, de Romeinse Katholieke Kerk. We zagen dat als een dolle tekeer gaan. Hele dorpen werden opgeroepen toen de Inquisitie aankwam, in Europa. En je kreeg de kans om als dorp in zijn geheel te bekennen, begrijp je. Ze zeiden: “we kennen deze mensen hier, die hebben overwogen zich bezig te houden of zich bezighouden met zwarte magie”, begrijp je, “of het praktiseren van het Satanisme”. “Dus als je het ons nu direct vertelt, zullen we je sparen, als je het niet doet moeten we het uit je martelen, dan ben je voor altijd vervloekt en ga je waarschijnlijk ook dood”. Dus de mensen verzonnen ter plekke op het dorpsplein verhalen en kwamen met de vreemdste dingen naar buiten  Ze namen de kleine straffen, een paar zweepslagen, en berouw tonend en het vragen van vergiffenis, en yah de yah en als genoeg van hen het deden, (niet goed te horen), en zij zouden alle bekentenissen aanhoren en hen de zegen geven en naar huis gaan of naar de volgende stad of dorp.

 

En het is een droevige, droevige toestand als dat gebeurt. Want zie je, de “American Psychological Association” heeft al jaren dezelfde weg bewandeld als de politie. De “American Psychological Association” heeft geprobeerd te bepalen  wie een crimineel wordt en dat is in feite begonnen toen ze onderdeel waren van de eugenetische beweging onder de Rockefeller Foundation in de jaren ´20. Het heet nu “Bio-Ethics Committee”. Het klinkt een stuk vriendelijker en meer gericht op de samenleving maar het is hetzelfde ding. Als zij door slechts te kijken naar iemand of zijn bloed kunnen onderzoeken of zijn D.N.A. of wat dan ook, zouden ze je vast ook kunnen vertellen hoe je zult eindigen, je oppakken voordat het gebeurt en je programmeren en je indoctrineren in de richting waar zij je willen hebben, liever dan je toe te staan dat je zelf komt tot wat je zelf zou willen zijn, uit jezelf.

 

De “American Psychological Association” heeft in haar publicaties vele keren gezegd dat “iedereen een potentieel crimineel is”, wat waar is, als je alleen uitgaat van het in acht nemen van de wet en haar termen. Als het een misdrijf is om jezelf te verdedigen als iemand je probeert te vermoorden en je verdedigde jezelf, dan technisch gesproken ja, ben je een crimineel en omdat alles dat leeft, zelfs de muizen zullen de neus van katten krabben als ze in het nauw gebracht worden – ze zullen vechten tot het eind- een konijn zal je bijten als je probeert bij zijn hol te komen, om zijn jongen te beschermen, ja, je zijn allemaal criminelen zie je. Dus je kunt van iedere natuurlijke handeling een criminele handeling maken en dit hebben ze geleidelijk, beetje bij beetje, gedaan in de laatste twintig vreemde jaren.

 

Dus totdat ze je de “nieuwe wereld Sovjetman” maken, die in de basis gewoon een robot is die voorspelbaar is, kan de wereld niet veilig zijn. Alles wat we op moeten geven is het recht om voor onszelf te denken, te reageren zoals ieder levend wezen zou reageren om zijn eigen leven te redden. Dat is alles, wat we moeten doen: dát opgeven en de ring van de koning kussen en dan zullen ze rustig aan doen met ons.

 

Is het niet vreemd dat tirannie en tirannen en megalomaniakken nooit veranderen, nooit veranderen. Totdat letterlijk de menselijke natuur verandert door een andere oorzaak, zal het zichzelf altijd herhalen, in fasen want tirannen zijn altijd op weg naar de top. Normale mensen zoeken geen macht. Alleen de echt criminele klasse gaat de politiek in. Ze snakken naar macht. Het zijn goede leugenaars. Ze zijn psychopathisch. Daarom liegen ze zo graag en gemakkelijk tegen mensen en ze blozen niet als ze op een leugen betrapt worden, zoals een normaal mens zou doen. Het superego neemt de psychopaat over. Ze varen op ego. Je kunt hen de ergste dingen noemen en het valt van hun rug af zoals water van een eend. Daarom gaan ze de politiek in.

 

Maar zolang ze weten wat het publiek wil horen, zullen ze je vertellen wat je wilt horen. Ze zullen iets anders doen, maar ze zullen je altijd vertellen wat je wilt horen en diezelfde mensen vechten als kat en hond onder elkaar op de meest sociale wijze, als ze drinkfestijnen hebben en het glas heffen op cocktail party’s en lachen en alle nepheid op elkaar loslaten, want ieder van hun wil boven de andere komen door over hen heen te kruipen. Ze houden ervan om hun oppositie vermorzeld te zien worden, zodat zij daarboven kunnen komen, de opvolger van de tiran. Dat is de echte wereld waarin zij leven. Er is geen enkel mededogen. Het is een psychopathische wereld.

 

Nou, hoe kan een psychopaat zich veilig voelen in een wereld waar hij weet dat hij alle anderen misbruikt? De enige manier waarop je je veilig kunt voelen is door terreur uit te oefenen op iedereen die beneden hem staat. Standaard. Routine, routine. Perfect te begrijpen. En we zien het in werking treden door een kleine groep, die gesteund wordt door grotere machten, en zij zijn op dreef, 6166, wetsontwerp nr. 6166 in de Verenigde Staten, zes énen zijn 6 en dan houd je 6 en 6 over. En ze houden ervan deze kleine stomme spelletjes uit de Kabbala met ons te spelen, voortdurend, want we zijn zulke idioten zie je, en  “wij weten gewoon niet wat ze bedoelen” en ze houden ervan die kleine religie in ons gezicht te gooien.

 

Het moment om te zeggen waar het op staat, waar ook, is nu, nu je tenminste technisch gezien niet opgesloten kunt worden voor het stellen van een vraag. Dat komt eraan. Ik bedoel dát komt eraan. Dat is in de boeken. Het stellen van een vraag zal uiteindelijk te gevaarlijk zijn, maar nu is het moment om hierover te spreken. Sommige doen het, overal waar ze gaan. Er zijn iedere dag keuzen en kansen om aan te roeren wat er gaat gebeuren, want het duurt niet lang meer voordat we al deze wetten uitgevoerd zullen zien worden.

 

Het zal net zo zijn als de film die ik ten hoogste aanraad, genaamd “Brazil”, gemaakt door de man die veel Monty Python films heeft gemaakt. Het is een satirische komedie over een bureaucratische toekomst, waar mensen door fouten vermoord worden, door namen, namen verschillen of worden door elkaar gehaald in een machine, en je ziet deze swapteams gewoon gaten slaan in daken terwijl je televisie zit te kijken en naar beneden komen en je wegvoeren en je verdwijnt gewoon uit de maatschappij en dat komt eraan. Dat komt eraan.

 

En ze hebben genoeg “doden”, je weet, mensen, rekruten van de doden om de zwarte outfits te dragen, om te komen en het uit te voeren. Je hebt het in de films gezien. Hun helden zijn nu zo gekleed. Ze willen in het winnende team zitten. Ze willen in staat zijn om het machinegeweer leeg te schieten en mensen overhoop te schieten, zoals al hun helden deden in de dagen van Rambo. Dat is waar ze aan verslingerd zijn en hun ouders hebben hen toegelaten naar dit soort spul te kijken, terwijl zij eraan verslingerd raakten, want hun ouders waren te druk met het zich elders amuseren .

 

Wat ga jij eraan doen? Spreek je je nu uit, nu je een kans hebt en vertel hen gewoon “”ze kunnen niet doen wat ze aan het doen zijn”. Zoals ik zeg, ze zetten ons terug naar de Middeleeuwen. Ze brengen ons een miljoen jaar terug. Van in ieder geval de beweging van de exoterische documentatie van de mogelijkheid van rechten van het individu, ze gooien het gewoon het raam uit en we gaan terug in de duistere Middeleeuwen.

 

Een klein groepje fanatiekelingen- religieuze fanatiekelingen ook, want ze hebben hun eigen innerlijke religie en ze zijn meedogenloos. Die zich een type wereld voorstellen waar zij het in willen hameren, ongeacht de uitval onder de mensen -de kosten om het zo te maken. En we hebben al deze wetten ingesteld zien worden – ze leggen geen wetten, duizenden, vast in boeken om achterover te kunnen gaan zitten en ze te bewonderen. Ze doen het in voorbereiding om hen te gebruiken.

 

Mensen vragen regelmatig of het alleen een fysieke aangelegenheid is. Natuurlijk is het geen fysieke aangelegenheid. Wat denk je als je geboren chronische leugenaars op televisie ziet, die je vertellen wat ze aan het doen zijn en waarom ze het zullen doen. Vanaf de eerste verschijning van de grote jongens in 2001 geven ze ons opnieuw deze paternalistische Sovjetstijl speeches en liegen ze dat het gedrukt staat en worden zelfs betrapt op de leugens en komen de volgende dag op tv terug en herhalen dezelfde leugens, iedere keer opnieuw. Volslagen schaamteloos. Wat denk je dat je daar ziet?

 

Zie je, als je een persoon onder de bevolking van je eigen niveau had, zou je moeten zeggen dat ze ziek zijn, minstens dat. Ze zouden gediagnosticeerd worden als psychopathisch. En hier zien we dit stelletje de terminologie gebruiken om ons uit balans te brengen. Het is bijna een pre-Talmoedische logica, waarbij ze zeggen: “de reden dat deze mensen ons allemaal willen vermoorden”, deze mensen, je weet wel, de jongens daar in de grotten, “is omdat ze ons haten”. Dat is het antwoord dat we krijgen. Dát is het antwoord. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat dit type vreemde logica gebruikt is als excuus en herhaald.

 

Herhaling is iets heel belangrijks bij deze jongens. Ze weten dat het tenminste acht keer duurt voordat het gemiddelde individu zal beginnen het voor zichzelf te herhalen, als een robot en zo komen ze naar buiten en zeggen het is omdat ze ons haten. In oude tijden, toen de Noormannen Engeland binnenkwamen en de Saksen tegen hen vochten, was het niet noodzakelijk, dat de Saksen een persoonlijke haat tegen hen hadden. Op natuurlijke wijze vochten zij tegen de indringers, zoals ieder ander deed, die binnengevallen werd. Gewoonlijk werd dat normaal gevonden, een normaal antwoord op een aanval en hier zijn we overal in het Midden-Oosten en de reden dat zulke oproerlingen – ze noemen hen oproerlingen, ze gebruikten de term oproerling voor het eerst in Vietnam. Ze geven hen niet de andere namen, want ze willen niet dat wij het identificeren met een werkelijk fysiek mens en daarom noemen ze hen deze vreemde, bijna koude klinische term “oproerling”.

 

Maar ja, deze oproerlingen vechten daartegen hen omdat ze hen haten. Willen ze dan dat deze mensen voedsel naar hen toe brengen en hen verwelkomen als helden of zoiets? Terwijl zij de olie overnemen en de cultuur en hen vertellen: “nee, je kunt zo niet leven”. Je moet het Westen kopiëren. Je moet striptenten hebben en abortusklinieken en drugsverslaafden in de straten en bestuurd worden door slinkse politici. Zouden we dat liefhebben? Zouden we dat moeten liefhebben?

 

En het is niet toevallig dat zij deze term “haat” gebruiken omdat dat in de laatste 10 tot 15 jaar gepusht is door schóol, omdat het die generatie was die nu in de twintig zijn, en dan het leger en zo, die dat woord nooit in twijfel zullen trekken, “haat”. De “antihaat” wetten. Antihaat-haat. We dachten dat het iets anders betekende en nu is het verbreed om ieder ander te omvatten die het niet met je eens is. Haat, begrijp je.

 

En ik heb geschiedenis gestudeerd maar ik heb nooit ergens gevonden dat iemand, die een held van zijn land was voor het verdedigen ervan, een hater werd genoemd. Het is een gloednieuw fenomeen, een gloednieuw fenomeen. Of zouden echt, al de Arabieren en de Arabische landen, is er iets verkeerds aan hen, dat zij boos zijn op mensen die binnendringen, hun cultuur wegnemen, de manier van leven proberen weg te nemen en daarna UNESCO binnenbrengen om de kinderen te indoctrineren om de eerste verwesterde Arabieren te worden, zodat zij degene kunnen zijn die opgroeien, die de abortusklinieken en de striptenten kunnen runnen. Ik bedoel, zouden die mensen dat moeten liefhebben?

 

Dus met het gebruik van woorden – opnieuw iets anders waarvoor George Orwell ons waarschuwde. Als het woordenboek ieder jaar dunner en dunner wordt totdat het uiteindelijk zo dun zal zijn dat je de woorden niet meer hebt om jezelf uit te drukken, en je kunt  geen terroristische gedachte overbrengen zie je – een denkmisdaad omdat je niet de woordenschat hebt om het aan iemand over te brengen. Dat wordt “linguïstisch minimalisme” genoemd, dus ze zeiden “plus-goed”, “goed en on-goed” en al die soort dingen.

 

We zien het vandaag de dag gebruikt worden en Orwell was geen sciencefiction schrijver. Orwell werkte voor de grote jongens. Hij werkte voor de BBC tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij zei in zijn eigen biografie, hij zegt:” ik moest tegen het publiek liegen, om hen wijs te maken dat de goedkopere stukjes vlees, die beschikbaar waren tijdens de oorlog, al het afval, dat we normaal gesproken zouden weggooien, eigenlijk beter voor hen was dan wat ze daarvoor hadden. Dat was het Departement van Propaganda en daar realiseerde hij zich dat ze door middel van de terminologie waarmee ze getraind werden, het publiek van alles konden overtuigen. We zien dat deze techniek vandaag gebruikt wordt. In ieder geval, Orwell kon eruit stappen, hij was het er niet mee eens.

 

Maar misschien gelukkig voor ons kon hij ons vertellen wat er zou gaan gebeuren omdat hij er in zat. Hij was op de universiteit gekozen, de Universiteit van Cambridge, en getraind voor zijn rol in het leven, maar hij stapte eruit.

 

De meeste gaan erin mee. De wereld die zij willen creëren is gewoon een andere afwijking van de afwijkende samenleving van vandaag. Wat wij denken dat “normaal leven” is, is een afwijking van het leven omdat de steden de eerste dingen waren die ze gebouwd hebben, die onnatuurlijk waren. Alles dat om mee te beginnen onnatuurlijk is, kan alleen een nieuwe generatie van grotere onnatuurlijkheid of afwijking produceren en daarom noemde Plato de steden de “bijenkorven”, dit zouden de bijenkorven van de agenda van het plan zijn. Normaal kun je het niet doen.

.

Dus we bewegen ons van de afwijkende samenleving van vandaag– een disfunctionele samenleving vandaag waar we getraind worden als Pavlov´s honden, dat het enige in het leven een persoonlijk gelukkig leven is dat gelijk staat aan het kopen van iets aan het eind van de maand en jezelf belonen zoals een rat, getraind door Pavlov. Dat moet de zin van het leven zijn. Dat is alles wat we moeten weten. Zeggen zij. De rest van de tijd zal je dodelijk vermaakt worden met de ideeën van andere mensen. Je hoeft niet eens deel te nemen of nog voor jezelf te denken, het wordt allemaal voor je gedaan. Dus tenslotte is er niet zoveel op te geven als je erover nadenkt.

 

De meeste van ons hebben onze hersenen nooit tot enige capaciteit gebruikt om dingen te kunnen begrijpen. De meeste mensen – ik heb het over de meeste mensen, lijken tevreden met alles wat hen voorgeschoteld wordt, inclusief hun gedachten en amusement en passed time (onvertaald). Het wordt allemaal voorgeschoteld door anderen – professionals die simpelweg zelfs de grappen inprenten, zo belachelijk absurd op televisie dat je er niet eens over hoeft na te denken. Je lacht gewoon als het lachkanon opkomt. Dat is jouw aanwijzing om te reageren opnieuw zoals Pavlov´s wezens. Dat is de wereld waar we momenteel in leven. Dit is een onnatuurlijk systeem.

 

Dus we bewegen ons van de ene onnatuurlijke fase naar de volgende onnatuurlijke fase, van de ene vorm van afwijking naar de volgende afwijking.

 

We zijn zo ver verwijderd van normaliteit. We weten niet meer wat het is.

 

Antropologen en zoölogen, de grote wetenschappen die opgekomen zijn om te helpen ons richting deze agenda te manipuleren, en ze vestigen hun hoop op deze mensen door het menselijke gedrag te bestuderen. Hoe we de massa konden manipuleren en te kijken naar de zogenaamde stilstaande culturen die nog steeds redelijk gelukkig zijn en hun eigen stenen bijlen maken en met de materialen om hen heen leven en ze hebben geen winstsysteem. Ze maken alles wat ze nodig hebben. Ze leven in harmonie met de natuur. Ze verwoesten geen natuur in het proces, alleen winst en hebzucht doen dat en wij noemen hen “stilstaande culturen” omdat zij niet wilden of niet die afwijkende noodzaak voelden om naar de volgende fase te gaan

 

Zij hebben een complete zin van het leven die wij niet meer hebben. Zij bespreken hun dromen in de Amazone wanneer ze ´s morgens opstaan rond het vuur en het maakt niet uit hoe lang het duurt – want er is daar geen klok weet je en ze haasten zich niet naar kantoor. Ze kunnen zitten en alle dingen bespreken die gebeuren en het heeft altijd betekenis. Ze hebben geen psychiater, psychologen, therapeuten, boeddhistische kloosters waar ze “ohm” galmen of de zon bezingen of wat ook. Zij hebben niets daarvan. Ze hebben dat niet nodig. Zij leven met de natuur en toch noemen wij hen primitief, terwijl zij waarschijnlijk de enige mensen zijn die in de wereld nog over zijn, die een compleet leven hebben met een complete zin erín.

 

Zij hoeven niet te weten wie het atoom ontdekte of waarom, of wat er mee te doen. Het is irrelevant, of wie de belangrijkste componisten van de 19e of 18e eeuw zijn. Het is allemaal irrelevant. Er gaat meer om in hun hoofden dan we ons ooit, ooit kunnen voorstellen en het heeft betekenis voor hen, maar wij noemen hen stilstaande beschavingen. Zij hoeven geen stalen bijlen te kopen want ze kunnen die voor zichzelf maken. Als ze dat vergeten zijn ze afhankelijk van een systeem. Zij weten dat en ze geven tradities, mondelinge tradities aan elkaar door die voor hen van betekenis zijn en ze hebben geen hoge bloeddruk. Ze bereiken een hoge leeftijd, hebben een compleet leven en wij noemen hen primitief. Ze hebben geen computers of elektriciteit nodig.

 

Dus ja, dit is waar we zijn. Ze willen het laatste van dat alles vernietigen. Zij die ertussen in zitten en de Arabische culturen natuurlijk. We moeten alles standaardiseren in één systeem. Het begon ermee dat geen kind achter mocht blijven, dat is het nog steeds maar het is ook geen land, geen volk dat achterblijft. We moeten op dezelfde hoop geveegd worden wat het ons ook kost en ze weten echt waar het ons heenbrengt, naar een wetenschappelijk beheerste samenleving waar je helemaal niet hoeft te denken en tenslotte zul je niet meer kunnen denken wanneer ze de mensen in de hersenen zullen chippen om ons allemaal efficiënt te maken.

 

Hollywood gaat het raam uit. Dat zul je uiteindelijk niet meer nodig hebben, het laatste stadium ervan en je zult geprogrammeerd worden. Je zult de ene dag een loodgieter zijn en de volgende een elektricien en je zult je noch de een noch de ander herinneren en in een kleine cocoon zitten, zoals 7 of 9 en opgeladen worden voor de volgende dag.

 

Dat is hun “Brave New World”.

 

Het is moeilijk om met dit alles verder te gaan met mensen want de meeste mensen willen echt dat de wereld hier stopt en niet erger wordt met alle corruptie. Laat het gewoon niet erger worden. Ik vind de corruptie hier en de corruptie daar niet erg. Ik vind alle mensen die in de politiek zitten en hun handen op de publieke koektrommel hebben en ons beroven niet erg. Ze beroven ons. Ze vinden niets van dit alles erg zolang ze kunnen doorgaan in hun voorbestemde levens van het straf- en beloningssysteem.

 

Dat willen mensen echt. De wereld zal niet veranderd worden door die mensen die het systeem willen behouden. Het was niet van hun. Het deel dat ze doorleefd hebben is nu verouderd in de ogen van de controllers, die je het vorige systeem gegeven hebben. Het is verouderd. Ze zijn ons allemaal aan het upgraden voor de volgende fase die ook van hun is. We zijn gericht op het stoppen maar vervolgens te vechten voor dat wat vertrouwd is. Dus hoewel het vertrouwd voor je is omdat je erin geboren bent, betekent niet dat het juist was.

 

Het enige dat juist is in deze wereld is hoe je tegenover elkaar staat. Hoe je naar elkaar reageert. De natuurlijke reacties en emoties die ze feitelijk nog steeds uit ons hebben geprobeerd te hameren. Je ziet dat in de grote steden als New York, dat misschien het dichtst staat bij hoe het was in het Sovjet systeem, waar je simpelweg niet in de ogen van iemand op straat kijkt als je elkaar passeert. Geen echt menselijk contact. Depersonalisatie, dat is het kunstmatige systeem.

 

Het betekent niet dat mensen grote sprekers moeten zijn. Wat het wel betekent is dat zij hun temperament moeten beheersen als ze deze informatie aan mensen overbrengen. Als ze aan hen overbrengen wat er gebeurt, overbelast ze niet. Vertel hen rustig waar ze heen gaan, kalm en laat het bij hen. Dat is alles wat je kunt doen en door dat proces zul je uiteindelijk iemand raken, hier en daar, die begrijpt wat je zegt en nu ben je niet meer zo alleen en heb je mensen om mee te praten of ´s avonds te bellen om mee te praten en maak geen kattige sessie van de uitwisseling van het nieuws, dat gegéven wordt om over te katten. Accepteer in stilte dat je het allemaal begrijpt, dat je op de hoogte bent.

 

Want weten wat er gebeurt, zoals ik zeg, neemt het oude verhaaltje van “onwetendheid is zalig” weg. Je kunt deze zalige onwetendheid niet meer hebben en je kunt er ook niet meer in terug als je Pandora´s Doos geopend hebt.

 

Ik zal meer gesprekken doen en eigenlijk een hele serie, op de site over onderwerpen die je zullen interesseren. Ik weet dat ze dat doen. Ik weet ook dat er een hoop andere auteurs zijn die een hoop van deze informatie, zoals ze al jaren lang hebben gedaan en er mee vandoor gaan maar dit is de tijd om het te doen en deze winter zal ik hopelijk in staat zijn meer video´s en misschien nog een of twee boeken uit te brengen als ik ingesneeuwd ben en ik niet veel anders kan doen, zolang ik geen hevige sneeuwstormen krijg en iedere dag en sneeuw moet scheppen, maar dat is que sera sera.

 

En ik zal ook verschijnen in een show in Zweden in de nabije toekomst dus bezoek de site for details wanneer het komt en ik denk dat dit een groot aantal luisteraars heeft in Europa en je zult het ook hier kunnen ontvangen. En ik wil de mensen bedanken, die me verbale steun hebben gegeven bij wat ik doe. Ik weet dat ik veel mensen heb geholpen door de tijd want ze verbinden zich met me en dat is wat het waardevol maakt. Er zijn er die voorbij de basis gaan.

Ze zijn voorbij de paniek fase. Ze hebben dat gepasseerd. Ze zijn daarover heen gekomen. Ze hebben hun huiswerk gedaan en ze weten wat er gebeurt en ze zijn er kalm genoeg over om naar buiten te kunnen gaan en het aan anderen over te brengen en anderen van onze soort te helpen want we zijn een soort weet je. We zijn de laatste soort en we zouden wel eens de laatste van onze soort kunnen zijn. Dit zou het dan kunnen zijn. De laatste van dit specifieke type die in staat zijn waar te nemen wat er werkelijk om hen heen gebeurt.

 

Ik denk dat de volgende generatie die opkomt dat niet heeft. Ze hebben meer vaccinaties gehad dan ieder ander ooit gehad heeft en meer programmering door tv en wetenschappelijke school-programmering. Ze zullen waarschijnlijk geen grote kans hebben om tot een volledig begrip uit te breken. Dus het is aan ons om het gevoel levend te houden en mensen de hand te reiken die een hand uitsteken om door jou omhoog te worden geholpen. Het is aan ons om het te doen. En de enige plicht die we hebben is aan onszelf en anderen. Dat is het in de grond van de zaak.

 

We hebben geen keuze wanneer je werkelijk weet wat er gebeurt. We hebben geen keuze. De reden waarom we geen keuze hebben is omdat we niet hersendood zijn. Als we dat zouden zijn zouden we niet praten zoals nu.

 

We hebben dus geen keus dan te doen wat we doen. We hebben ook geen andere keus dan het blootleggen van de zwendelpraktijken die gebruikt worden terwijl ze door dit alles heengaan. De grote afleidingen zijn opzettelijk daar neergelegd en deze winter zal ik je veel meer informatie geven over bepaalde aspecten hiervan die we eerder nog niet echt aangeraakt hebben.

 

Dus bedankt voor het luisteren. Alsjeblieft steun deze website en we´ll talk to you again. Het beste, Alan. Bye.