ALAN WATT BLURB

"MYTH MAKERS, STRONG DREAMS AND

THE FOUNDATIONS THEY REST UPON"

 

“mythe makers, sterke dromen en

de stichtingen waarop ze rusten”

 

6 April  2007

 

Dialogue Copyrighted Alan Watt – April 6, 2007 (Exempting Music and Literary Quotes)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM     www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

 

Hi mensen. Dit is Alan Watt op cuttingthroughthematrix.com, .net .org en .ca en enkele spiegelsites. Dit is 6 april 2007. 

 

En we hebben een klein beetje sneeuw op mijn weg gehad om april af te sluiten, hoewel de winter nog niet helemaal voorbij is, hoe noordelijker je gaat. Maar dat is goed. Het zal niet al te lang duren.

 

Gisteravond praatte ik over de kleine groep mensen van de globale elite, die voor de grote foundations werken, waarvan de Verenigde Naties er werkelijk maar één is. De plaats waar zij hun foundations verenigen om het nieuwe fascistische, socialistische, communistische systeem in werking te brengen. De Verenigde Naties zal uiteindelijk de grote stok zijn. In feite is zij het al wat alle bouwwetten betreft, want deze komen allemaal van de Verenigde Naties. Al de codes voor het bouwen van huizen en het onderhoud van al de verschillende delen van jouw huis, en standaarden, die omhoog gaan en omhoog en omhoog, en de boetes natuurlijk als je er niet aan kunt voldoen, die ervoor bedoeld zijn om jou eruit te krijgen.

 

Dat komt allemaal van de Verenigde Naties en is tot het laagste niveau geïmplementeerd door, opnieuw, de afwijkenden binnen de samenleving, die jouw buurman van hiernaast zou kunnen zijn, want er zijn altijd afwijkenden die deze vuile werkjes op zich willen nemen van het vervolgen van hun medemens in ruil voor een beetje status en een hogere looncheque.

 

Voordat ik met deze kleine spontane blurb begin, die hoop ik niet eindigt in spontane verbranding, zou ik de mensen iets willen vertellen over de Groene Man van de Vrijmetselarij. Ik heb in een eerdere blurb vermeld dat in Sudbury, waar de Knights van Columbus gevestigd waren -ze zijn vermoedelijk zojuist vermoedelijk, tenminste dat denk ik. Er zit nu een fotokopieerwinkel in.

 

Zij hadden een groot gebouw en zij betaalden een of andere kunstenaar om een muurschildering op de buitenmuur te maken en het was een scène van een park met een bankje en een grote boom en het groene gras en in de boom was een gezicht te zien, het gezicht van de Groene Man, de God van de natuur zou je kunnen zeggen, want achter de façades van al de mysteriën etcetera, gebruiken zij natuur als een term die op een hoger niveau ook het gebruik van wetenschap inhoudt, dat zegt dat  zij door het begrijpen van de natuur, de wereld zouden overwinnen en wat imperfect achtergelaten was zouden perfectioneren. Dat betekent zo goed als alles, maar vooral de man en zeker de vrouw, want zij hebben de vrouwen werkelijk op hun lijstje staan, hoewel veel vrouwen met nevengraden, die hen helpen, de Eastern Stars en al de andere loges, zich niet echt bewust zijn van de hogere geheimen, begrijp je. En dat wordt in de taal van de hogere vrijmetselarij de “nuttige idioot “ genoemd. 

 

De Rosslyn Kapel, die in Schotland gebouwd werd door degenen die het van de Tempeliers overnamen, de Sinclairs en anderen, -ze heten St. Clair in Frankrijk en Sinclair in Engeland-, zij hebben daarin beelden in steen aan de muren. Eén van hen is de Groene Man. De Groene Man wordt vaak afgebeeld met een zonnevlam van haar, dat eruit komt, dat eigenlijk blaadjes zijn of klimop, ook een symbool van Apollo in antieke tijden en al hier sinds de natuur. En terugkomend op deze schildering op de muur van het gebouw van de Knights of Columbus, -waar iedereen voorbijloopt en waarschijnlijk een enkeling het misschien begrijpt-.

 

In de parktafereel waren het gezicht en de boom helemaal groen van de boom, de God van de natuur. De man –er is daar een man die naar de boom kijkt, een echtgenoot, en hij reflecteerde het groen van de boom, dus zijn gezicht was ook groen. Hij was een man van de natuur en voor hem zat zijn vrouw op het bankje en zij hield een baby vast. Het gezicht van de echtgenote was niet groen, maar dat van de baby wel, wat betekent dat het een zoon was. Een kleine indicatie van het inter-generationele idee achter Vrijmetselarij.

 

Dat is de reden waarom de grap van de vrijmetselaars over de groene mannetjes van Mars werd uitgebracht en alle kranten stonden er vol mee. Kleine groene mannetjes van Mars, heb je er één gezien? Nu zijn het kleine groene reptielen, dus het is dezelfde oude grap van de hoge vrijmetselaars en als je de grote grap begrijpt, verdwijnen al de lagere mythes die erom heen gebouwd worden. 

 

Je zult opmerken dat mensen als –laten we er één uitpakken. Iedereen die door de geschiedenis heen beweerd heeft Illuminatus te zijn, in de grond iedereen, zoals ik zeg, de echte. Niet de Alumni, hoewel “alumni” in hogescholen en universiteiten van hetzelfde idee komt, dezelfde stam. Je bent verlicht geworden. Je bent uit de onwetende massa, de profanen, gekomen, en je bent verlicht en je hoofd is vierkant, het is geperfectioneerd. Je bent niet meer natuurlijk. Je bent geen natuurlijke idioot is wat zij zouden zeggen. 

 

Maar Adam Weishaupt, die de meeste eer kreeg voor het uitsteken van zijn hoofd op een bepaald moment in de geschiedenis en  zijn kleine groep begon, was van plan om het over te nemen, let goed op, onder goede voorwendselen. Voor de nieuwe leden –de lagere leden hadden zij altijd een schijn van goedheid, het verschilt niet van Communisme of elk ander “isme”. Er zijn altijd twee kanten. Er is een esoterische kant en zelfs de lagere leden krijgen nog steeds het exoterische en Weishaupt legde dit nogal openlijk in zijn brieven uit, die allemaal gevonden, in beslag genomen en gepubliceerd zijn.

 

Weishaupt zei, dat ze het publiek zouden gebruiken. Zij zouden hen aan boord brengen in deze grote ideeën om dingen beter te maken voor de mensheid en daarna gaat Weishaupt verder en legt de echte intentie voor het gebruik van de sukkels uit en voor welke doeleinden ze die sukkels zouden gebruiken. 

 

Maar niet lang na hem echt, kwamen de echte, meer officiële met een betere dekmantel van geheimhouding. Een betere dekmantel van respectabiliteit dan oude Weishaupt had en dat was de Scottish Rite of Freemasonry. Als je de letters waarmee ze het afkorten neemt, is het SRFM en als je het uitspreekt, krijg je “seraphim”. Seraphim, een orde van engelen. De Scottish Rite wordt ook de “Rite of Perfection” genoemd, want het was dezelfde groep die van origine afstamde van de Perfecti van de Albagensiënen. 

 

De “Scottish Rite of Freemasonry” is niet in Schotland ontstaan. Het kwam via de Grand Orient Lodge van Frankrijk naar de Verenigde Staten en werd daar bij charter opgericht. Ze komen echter allemaal –je kunt door hun handvesten gaan en ze gaan allemaal terug en terug en terug tot de Grand Lodge van Engeland en Albert Pike, “de paus van de Vrijmetselarij”, zoals hij toen genoemd werd, zette er zijn naam onder en ik ben er zeker van, dat vele auteurs de informatie in verschillende talen zetten, verschillende begrippen van verschillende religies, van antieke geschriften, en zo verder. Ik weet zeker dat het niet slechts één persoon was, en zelfs de naam moet bij de geboorte aan Pike gegeven zijn, of zijn ouders veranderden misschien hun naam, zoals sommige “Illuminatus”-families doen. 

 

Je komt er aan de hand van hun namen achter wie zij zijn en wat zij zijn, want Albert is een afgekorte term voor Halbert, met een “H”. Halbert was een speer met ook een bijl aan het eind, met de speerpunt erboven op. Het was een militair wapen en een “pike” was ook een lange speer. Het is ook interessant dat deze twee symbolen een andere vorm zijn van Jachin en Boaz, want de Pike, naast de Halbert –zij hebben beide houten pijlen, maar één heeft ook het hoofd erop. Dat is het mannelijke. 

 

En het was Albert Pike´s taak om deze nieuwe traditie zo veel mogelijk te mystificeren –deze opgewaardeerde versie van de traditie, en mensen binnen te brengen door middel van fascinatie en mysterie. Precies de technieken die we bij Weishaupt vinden, waar hij voor pleitte voor wervingsdoeleinden. Zij brachten ook vele, vele leden van de Knights of the Golden Circle binnen en Pike gaf het wereld revolutionaire plan. Net zoals Weishaupt, praatte hij over het overnemen van alle gebieden van het geldwezen door de aandelenmarkten te gebruiken en alles en deze naar hun hand te zetten en mensen af te zetten zodat ze zeer machtige schatten (treasuries) zouden verwerven. Dat was heel belangrijk. 

 

Pike zei in zijn eigen boek: “de man, die opklimt met zijn pure wil zal alle middelen gebruiken, inclusief de aandelenmarkt en zelfs als het inhoudt dat gewetenloze middelen gebruikt moeten worden om de rijkdom te vergaren voor de goede zaak”. Dit was allemaal deel van de agenda om het over te nemen en de meesters over de meesters van de wereld te worden. Het meeste volk zou het daarmee waarschijnlijk eens zijn geweest in die tijd, want de oude meesters waren gewoon een andere groep van psychopaten, die het te lang goed had. Nu had je een nieuwe groep die dachten dat zij een betere manier had om het zelf te doen natuurlijk en zij dachten dat ze het recht hadden het te doen aangezien zij de leiding hebben over alle intellectuelen

 

Maar Pike en anderen pleitten voor het creëren van massale instituten, stichtingen die masonisch (van vrijmetselaars)  zijn, zij noemen hen “foundations”. Deze zouden zwaar gefinancierd worden met enorme rijkdom en macht en onder de schijn van “goed te doen” konden ze wetten overnemen, instituten, wetten creëren en meer instituten. En door het gebruiken van wat uiteindelijk bekend werd als het Sovjetsysteem, geregeerd door raden, in werkelijkheid NGO´s (Non-Gouvernmentele Organisaties), die zij zouden promoten, zouden zij de wereld besturen.

 

En zeer zeker, deze grote foundations waren degenen die achter al de onderwijstendensen zaten, niet alleen nationale schoolsystemen, maar internationale schoolsystemen en zij zouden selecteren wat onderwezen zou worden. Nu weten we dat het allemaal gaat over sociale indoctrinatie voor de volgende generatie die opgevoed en klaargemaakt wordt voor het systeem waar zij doorheen zullen gaan, dat zeer verschillend zal zijn. Sociale indoctrinatie. 

 

Ik kan me herinneren dat dit kleine artikeltje oorspronkelijk uitkwam in de kranten, terug in de jaren ´90. Dit is me toegestuurd door een luisteraar. Ik weet niet wat deze www.taxtyranny.ca site is, maar ze hebben het hier in dit artikel over Maurice Strong, de man die ik gisteravond noemde. Het onvermoeibare, leeftijdloze karakter die over de wereld rent om al de wereldbankiers te gebieden en zijn grote mentor, de Rockefeller familie -degenen die hem geselecteerd hebben en het artikel gaat als volgt:

 

 “In 1990 vertelde Strong aan een verslaggever een fantasie scenario voor de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, waar 1.000 diplomaten, CEO´s en politici samenkomen om over globale vraagstukken te spreken.”

 

Alan: Nu, het was meer dan dat. Strong zei destijds feitelijk dat het een idee was voor een roman, die hij wilde schrijven. Dat was eigenlijk de accurate versie. Maar dit is wat hij zei, deze verslaggever:

  

“Strong, uiteraard, zit in het bestuur van het World Economic Forum en dit is wat hij zei: “Wat als een kleine groep van deze wereldleiders die bijeenkomt op het forum zou moeten besluiten dat het belangrijkste risico voor de aarde ligt in de daden van de rijke landen, maar om de planeet te redden besluit de groep: Is niet de enige hoop voor de planeet, dat de geïndustrialiseerde landen ineenstorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dit te laten gebeuren?” Daar spreekt Strong, maar het zijn Blofeld´s woorden die uit zijn mond komen. Maar dit is geen fictieve Bond film, een schurk die spreekt –het is de man die de Rio Earth Summit voorzat en die Kofi Annan´s senioradviseur was.

 

Alan: Dat was toen de oude Kofi aan het hoofd stond van de Verenigde Naties.

 

“Deze groep van wereldleiders vormt een geheim genootschap om een economische ineenstorting te bewerkstelligen, ging Strong verder, opgewarmd door  zijn fantasie. “Het is februari, ze zijn allemaal in Davos. Dit zijn geen terroristen. Het zijn wereldleiders. Zij hebben zichzelf een plaats verworven in de grondstoffen en de aandelenmarkten van de wereld. Zij hebben hun toegang tot de aandelenmarkten en computers en goudvoorraden gebruikt en paniek teweeggebracht. Daarna voorkomen ze dat de aandelenmarkten sluiten. They jam the gears (onvertaald). Zij nemen huurlingen in dienst die de leiders in Davos gegijzeld houden. De markten kunnen niet dicht. En toen herstelde Strong zichzelf midden in zijn fantasie en zei tegen de verslaggever:

 

“Waarschijnlijk zou ik dit soort dingen niet moeten zeggen”

 

Alan: En ik herinner me die tijd dat het destijds gerapporteerd werd in een paar kleine dagbladen over de planeet. Dit is een fantasie van iemand die in dit alles betrokken is, met mensen die de aandelenmarkten van de wereld leiden en die het zeker kunnen doen, maar zelfzuchtig als hij is als psychopaat zijnde, ze hebben allemaal een kolossaal ego, zij houden ervan af en toe te pochen en zij kunnen soms nogal wreed zijn, want zulke egoïsten kunnen geen frustratie verdragen. Dat is een andere karaktertrek van de psychopaat en zij moeten het projecten op anderen. Zij zijn er heel goed in andere mensen aan het vechten te krijgen en dan doen zij een stap achteruit en lachen -want als je ontspannen bent, nadat je zojuist alle frustratie op iemand anders hebt overgebracht en hun erdoor heen ziet gaan. Goede karaktereigenschap van de psychopaat.  

 

En dat liet hij zien op de “Rio Earth Summit” en ook bij de bijeenkomst van de Wereldbank, waar hij doorgaat over de rechten van alle dieren en de insecten en de bomen en onkruid etcetera en toen iemand hem vroeg over –het viel diegene op dat in deze Rio charter in de grond niets gezegd werd over de rechten van mensen, alleen van bomen - en Strong antwoordde op een heel kwade manier: “wel, als we klaar zijn zou je willen dat je de rechten van een boom had”. 

 

Dit zijn de karakters die door niemand op de planeet gekozen zijn. Dit zijn de echte movers and shakers (onvertaald) achter de politici en boven hen, die de NGO´s van de planeet besturen, al de “groenen” en wat ze verder ook zijn, al de verschillende schrijvers, degene die rechten willen voor alles, behalve voor reptielmensen en deze mensen hebben de macht om te doen waarover ze fantaseren en het is geen fantasie. 

 

Wij leven in hun wereld. De aandelenmarkt is gewoon een groot in elkaar gezet casino. Het is een in elkaar gezet casino sinds het ontworpen was. Ga terug in de geschiedenisboeken van de negentiende eeuw en kijk hoe drie of vier mensen van de Gauld familie, or Gould en anderen, en Carnegie en anderen, de stekker uit de aandelenmarkt van de Verenigde Staten trokken, door met elkaar samen te spannen en zij maaiden de tegoeden weg van, de hemel weet hoeveel miljoenen of miljarden dollars in pensioenfondsen en alles. Zij hebben dit keer op keer gedaan en daarom is het op die wijze opgezet en daarom veranderen ze het niet. Het kan dus opnieuw gebeuren, zodat zij kunnen doen wat zij willen. 

 

Hetzelfde met de oprichting van de Bank van Engeland. De Bank van Engeland werd niet opgericht door Rothschild. Hij werd alleen binnengebracht om het over te nemen, want als hij niet binnengebracht was en het overnam en hij zou de nobelen van hun geld beroofd hebben, zou Rothschild niet erg lang geleefd hebben. Zij werden gevraagd om binnen te komen. Zij waren daarin betere managers. 

 

Maar het was een kerel uit Schotland die erheen gestuurd werd, vanuit Callander geloof ik, van de vrijmetselaars instituten, om de Bank van Engeland te beginnen en in die tijd noemden ze het vaak “het rozenkruis” en zij stuurden ook iemand anders uit Schotland naar Frankrijk om daar hetzelfde te doen en dat leidde tot de Franse “Sea Bubble”, het grote schandaal, waarin iedereen zijn geld investeerde. Vanzelfspreken verloren zij het allemaal.

 

De enkelen die het opstartten plukten er de vruchten van. Zelfs het vermogen van de koning ging naar beneden en dat hielp ook mee aan opbouw van de Franse Revolutie, want zij zouden hun schulden nooit kunnen terugbetalen en de belastingen werden verhoogd. Schandaal na schandaal.. Oude schandalen, dezelfde schandalen en waarom ik je dit allemaal vertel is om je te laten zien hoe lang dit zwendelspel (“CON-game”) –deze georganiseerde misdaad al bezig is tot aan de huidige tijd en het is nog steeds bezig. 

 

De familie Rockefeller leidt en heeft meer NGO groepen geleid dan iemand anders op de planeet. Ik geloof dat de Rockefeller foundation nu ook toeziet op de Carnegie Trust of de Ford Trust, een van de twee, waarschijnlijk de Carnegie Trust, dus hetzelfde bestuur leidt beide en ik denk niet dat er een universiteit in Canada of de Verenigde Staten is, die geen vergoeding van Rockefeller krijgt, samen met een zeggenschap over het beleid van die universiteiten. Wat onderwezen zou moeten worden. Wat misschien niet onderwezen moet worden en geld praat zoals we allemaal weten.

 

De Groene Man. De Groene Man. Het groen van de wereld waarbij ze iedere dag opnieuw wetenschappen over onze hoofden heen gebruiken, en gebruikt hebben sinds, -hier in Canada, tenminste in Ontario-, sinds 1998. Het weer was tot redelijk recent makkelijk te voorspellen. Als je in de zomer die heel donkere wolken zag verschijnen wist je dat er een storm op komst was, je ging naar binnen en dit deed ik terug in 1998, ik stopte alles in de kleine garage die ik had – dit kleine schuurtje want het zou zeker donder en bliksem worden en het zou zeker gaan stortregenen en ik ging naar binnen en binnen een uur kon ik vliegtuigen horen, hoog boven me. Binnen een uur was die enorme zwarte wolk verdwenen en alles wat er overgebleven was, was een heiige polymer blauwe hemel met heel veel sporen van vliegtuigen erboven.

 

Zij kunnen dus heel makkelijk stormen veroorzaken en zij kunnen ze ook heel makkelijk uiteendrijven en het was rond die tijd dat de boerengemeenschappen in het westen van Canada en de Verenigde Staten te maken kregen met vreselijke droogten. Hetzelfde ding. Zwaar gespray. Vele droogten. In Alberta hadden ze zelfs een plaag van  krekels, die het dichtste bij sprinkhanen staan, opgroeiend of over hele velden springend waar graan en tarwe groeiden. Nu zijn er slechts een paar voorraden per voet (=30,5 cm) ofzo, die op dit verdorde land proberen te groeien, want zij willen de boeren uit bedrijf hebben. Geen kleine boerderijen of familiebedrijven zullen uiteindelijk in eigendom zijn.

 

Feitelijk zal er uiteindelijk niets in privé eigendom zijn behalve voor multinationale ondernemingen en grote agrifood bedrijven. Dat is de agenda. Deze weeroorlog, zoals ik zeg kan je iedere kant opsturen en ik weet zeker dat Alberta twee of drie jaar droogte (vrije vertaling HK) had en daarna kregen zij overstromingen. Op sommige plaatsen wordt je huis het jaar erop weggevaagd en stapsgewijs sloegen zij op de oude trommels die over globale opwarming gaan. Klimaatverandering kwam stapsgewijs tevoorschijn, en terwijl het tevoorschijn kwam waren steeds meer vliegtuigen de luchten aan het besproeien. 

 

Toen we een paar jaar geleden de laatste overstromingen in Alberta zagen, sprak een verslaggever van CBC met een vrouw buiten haar huis, die bang was dat het in een overstroming zou wegspoelen en in de lucht boven hen waren overal kruislingse chemtrails te zien. Niemand heeft dat vermeld. En het kan niet waar zijn wat je ziet, hey, tenzij het op het nieuws is en het nieuws jou er op wijst. Anders kan het niet relevant zijn.

 

Echter in het HAARP-verdrag dat getekend is in de Verenigde Naties -dat is de modificatie van het weer, weer oorlogsvoering, dat zij terug in de jaren ’70 ondertekenden, daar is besproken dat deze technologie alléen, genoeg is om voor aardbevingen gebruikt te worden. Het kan tsunami’s veroorzaken, natuurlijk, want het is een aardbeving onder zee. Zij kunnen overstromingen creëren en aanhoudende regens voor oorlogsdoeleinden of droogten creëren en het zo lang laten voortduren als zij willen, dus het weer is nu een peuleschil wat management betreft, en ik denk dat het twee jaar geleden was dat er in de kranten een artikel stond waarin een topman van het Pentagon zei: “binnen korte tijd zal de luchtmacht van de Verenigde Staten het weer bezitten”. Wel, het is gedaan.

 

Dus Maurice Strong en de allegorie Al Gore en Michael Gorbatsjov en vele anderen die lang geleden voor dit doel uitgekozen waren, komen naar voren met al hun handlangers, al de kleine leiders op de weg, die gehersenspoeld zijn en dit allemaal geloven en die in paniek zijn en die waarschijnlijk –veel van hen denken dat zij de wereld proberen te redden, maar zijn zich niet bewust van de wetenschap die gebruikt wordt. Zij komen nu allemaal naar voren om bij de overheden te eisen iets te doen en de overheden zeggen: “mijn hemel, godzijdank dat je het ons vroeg. We hebben toevallig plannen geschreven voor een vollédig nieuwe manier van leven”.

 

En ja, zij hebben deze opgesteld. Ze hebben ze jaren geleden ontworpen. Woongebieden. Deskundige leiding van ieder afzonderlijk individu op de planeet. Dat is hun antwoord op dit alles. En in ieder land is er nu op het hoofdnieuws een onderdeel over de globale opwarming crisis en zij zwepen het in coördinatie met elkaar op, dus wat je ook krijgt in een land, ze krijgen precies hetzelfde in een ander land, alleen de taal verschilt en we zullen kleine politici zien, die er zelf zeer belangrijk uitzien, die ons vertellen dat ze zo bezorgd zijn –zo bezorgd en ”we hebben meer geld nodig om de globale opwarming te bevechten”, terwijl dezelfde wetenschappelijke deskundigen die ze naar voren schuiven, die trouwens toelagen krijgen van de grote foundations, die zeggen dat deze opwarming werkelijk plaatsvindt. Zij leven op subsidies.

 

De makkelijkste manier om feiten of onwaarheden te beheersen, zoals ze zeggen, is door het beheersen van de subsidies voor onderzoek. De meeste van deze wetenschappers zijn niet de beste. Zij hebben hun graden maar zij rekenen op het ontvangen van subsidies. Zij moeten hun meesters gelukkig houden en zij weten, opnieuw, de goede psychopaten, weten wat hun meesters willen horen en zij gaan erin mee en zo is er een overvloed aan deskundigen, die ons, terwijl ze allemaal op dezelfde loonlijsten staan, zullen vertellen, dat: “jaha, de planeet is gedoemd ten onder te gaan tenzij wij onze manieren nu veranderen en het in de handen leggen van deskundigen en wetenschappers”, zoals zijzelf.

 

Alhoewel vele andere wetenschappers naar buiten zijn getreden en zeiden: “wacht eens even, deze opwarming vindt niet alleen hier plaats”. Zij kunnen ons op verschillende manieren aantonen dat de polen op Mars en andere planeten ook aan het opwarmen zijn. Dat het zou kunnen betekenen dat de zon het veroorzaakte en als dat het geval is, wat heeft dat dan met ons te maken en met Jimmy op zijn kleine brommer? Niets natuurlijk.

 

Maar dat soort informatie zal nu waarschijnlijk onderdrukt worden omdat het contraproductief is, contraproductief voor de agenda. En ons moet wijsgemaakt worden te geloven dat wij het allemaal veroorzaken. Nasty old us, hoewel de westerse landen bijna volledig beroofd zijn van alle industrie en dat al een hele tijd zijn, maar nee, dat is niet goed genoeg. Je moet ieder vermogen om jezelf staande te houden, -en dat is het grote woord: “instandhouding”, het vermogen tot instandhouding-je moet alle manieren waarop je jezelf in stand kunt houden overgeven aan de organisaties die deskundig zijn op deze dingen, die het op efficiënte wijze voor jou doen, want malle kleine jij met je kleine brein kan het niet erg efficiënt doen. Per slot van rekening ben je een niemand en dit is waar ze heengaan met al deze onzin.

 

Het groen maken van de Aarde, het groene, en zij begonnen dit lang geleden met het gedoe van het teruggaan naar de natuur. Zij begonnen de beweging  met behulp van verschillende methoden en middelen en je vind al de meest geweldige “ismen” die gecreëerd werden zoals fascisme, nazisme, communisme. Deze hadden allemaal grote politieke punten, die te maken hadden met “behoud” en “natuur”, een groot deel ervan, want het gaat allemaal terug tot het werk van de oude Blavatsky,  het is hetzelfde.

 

En we kijken naar die karakters, die allemaal betrokken zijn in de overgebleven industrie. Zeer zeker al onze krachtbronnen, of het gas is of elektriciteit of wat ook, de Al Gore’s van deze wereld.  Dit zijn de jongens wiens familie zoals men veronderstelt de hele planeet vervuilden. Dit zijn de jongens die de grote bedrijven hadden, die er niet meer zijn, feitelijk hebben ze het schoongeveegd. Zij doen dat nu niet, tenminste niet hier in Canada. En plotseling trekt de wolf de schapenhuid aan. Maar de staart van de wolf steekt eruit om je te laten zien dat zij nog steeds in die grote bedrijven zitten. Ze worden door hen geleid.

 

En wat was het wat Pike zei: “zij nemen alle hulpbronnen over”. Alle hulpbronnen, ja. De Verenigde Naties spreekt over hoe zij alle natuurlijke hulpbronnen moeten overnemen en ze gelijk verdelen. In andere woorden, zij zouden de bazen zijn over wie wat krijgt maar technisch gesproken moeten zij deze bronnen bezitten. En we hebben dit bedrog jarenlang zien voortduren, om ons in de schulden te brengen. 

 

Ik bedoel het geldsysteem, wie wil er eigenlijk echt op ingaan. We weten dat het een totale fraude is. Het was het vanaf het begin. Geld is het meest corrupte op de planeet. Het is een afwijkend iets. Het houdt in dat er winnaars en verliezers zijn. Rijk en arm en ons is uiteindelijk geleerd om heel bang te zijn voor armoede, dus doe wat je kunt om rijk te worden, op elke mogelijke manier dan ook, en misschien krijg je op een dag een pak en een das, niet van de goedkope winkels, en een limo en je zult iemand zijn en je kunt anderen beneden jou exploiteren. Dat wordt “succesvol zijn” genoemd.

 

Dus geld is het bedrog dat de hele wereld beheerst. Wel, deze families, zoals ik zeg, beheersen het geld van de wereld. Wij betalen het nu allemaal aan hen terug –onze arbeid gaat naar hen terug via belasting, dus zij kunnen al hun instituten bouwen, wat ze gedaan hebben. Het leger, wat ze gedaan hebben. De politiemacht en nu, al de gespecialiseerde afdelingen van de politie, wat ze hebben gedaan. 

 

Het wordt gedaan met jouw belastinggeld. Wij bouwen onze eigen ketenen. Wij bouwen onze eigen ketenen. Wij betalen in feite altijd voor de bijl van de beulen. Dat is de manier waarop het gedaan wordt. Belastingbetalers doen het. Wij hebben niets te zeggen over belastingen. Waarvoor het gebruikt wordt. Waar het heen gaat zelfs, of het gebruikt zou moeten worden voor een bepaald doel en daarom zijn alle overheidscontracten in ieder land ongelooflijk exorbitant, want zij verdubbelen en verviervoudigen de heffing en steken veel geld in hun zak. Dat is hun standaard business praktijk.

 

De werkman is zijn loon waard volgens de vrijmetselarij, dus deze man die het contract uitvaardigt verdient een goed aandeel. Zo gaat het. Dit is de werkelijke wereld waarin we leven. Niet een prettige plek. Het is heel prettig als je zit en soaps kijkt of komedies –die ons programmeren natuurlijk, met nieuwe ideeën en nieuwe manieren om zich te gedragen en over dingen te denken en dit is de echte wereld en het is niet zo prettig. Mensen sterven echt in deze wereld. Waar het ook is, dat de Ene –je weet, de UN, het Franse woord voor één –zijn hoofd opsteekt, weet je dat vele mensen sterven.

 

Ik vermoed dat het anders is als zij sterven als de blauwhelmen hen doden, in tegenstelling tot zwart of groen of wat dan ook, of rood in andere loges en de propagandaoorlogen die we op televisie gehad hebben waarbij ze het brood uitdelen –ieder leger en ieder bezet land – ieder leger komt altijd binnen en neemt PR-foto’s voor de mensen. Je deelt brood uit aan de kinderen. De kinderen lachten want kinderen weten niet beter dan, dat is een boeman (“bugabooman”). Dat is de man voor wie ze heel erg bang zouden moeten zijn, die in hun kast zou zitten in de nacht. Oh, dat zit erin, want hij ziet er zo aardig uit en hij geeft ons snoeprepen en chocola en dus, ja, het is heel makkelijk om kleine kinderen aan het lachen te krijgen en ieder land heeft dit door de tijden heen gedaan. Propaganda. Pro-Pagan-Da, For the Pagan Father, en het werkt iedere keer. Het kan niet zo’n slechte man zijn want kijk, ze lachen allemaal. Zij houden van kinderen.

 

Dat 50 kaliber machine geweer onder zijn arm daar –die worstelaars’arm met die riem van kogels- is gewoon een ongelukkig iets dat hij met zich mee moet dragen om iedereen te beschermen. Percepties. Onze percepties kunnen gebogen, veranderd en geprogrammeerd worden, regelrecht in de hoofden, doormiddel van de visuele kunsten en het gesproken woord, geprojecteerd door professionals die weten wat ze doen.

 

Dus de eeuwenoude droom van de grote hoog verlichten, beschreven in de zestiende eeuw, dat zijn hoofd  in de achttiende eeuw op grote schaal opstak, heeft het grootste deel van zijn missie bereikt. Het beheerst de financiën van de wereld. Het heeft het zeer selectief, zeer slim gedaan. Het heeft bijna alle kleine private ondernemingen eronder gekregen, want zoals Carrol Quigley zei: “het nieuwe feodale systeem” dat zij zouden introduceren en waar hij helemaal voor was, “zal gerund worden door internationale ondernemingen”.

 

We zagen dit allemaal door heel Europa toen de belastingen stegen, stegen, stegen, totdat kleine bedrijven ondergingen, want de helft van hun dag werd in beslag genomen door het invullen van formulieren voor al de verschillende belastingen etcetera. Zij kunnen niet aan al de regelgevingen voldoen en zij gingen ten onder. Toen kwamen de grote, grote winkels –opnieuw, de grote masonische winkels zoals Wal-Mart met de vijfpuntige ster daar tussen de twee woorden in, en zij duwden al de kleine winkelhouders uit de markt, want niemand kan concurreren omdat de grote jongens in grote hoeveelheden inkopen. Zij vertellen de leveranciers wat ze zullen gaan betalen voor hun producten en de kleine winkeliers kunnen dat soort deals niet afsluiten als zij inkopen. Zij kunnen de bulkdeals niet krijgen en gaan ten onder. Allemaal op die manier gepland.

 

Toen Margaret Thatcher aan de macht was –oh sorry, sorry, ik denk dat het Dame of Gravin was of iets voor haar status van lady. Toen zij premier was, verdwenen er meer kleine bedrijven dan onder iedere andere premier in de geschiedenis. Zij was degene die deze rechtervleugel –de rechtervleugel, de Tory, ze noemen het daar de Tories, de conservatieven, hoewel ze de eerste was die de term “progressief conservatief”gebruikte. Dat was het grote vrijmetselaars spreekwoord dat uit Londen kwam, dat we allemaal het nieuwe moeten volgen –het nieuwe conservatisme, progressief. Als je vooruitgaat conserveer je. Het is een oxymoron, maar we worden geacht dat niet op te merken en natuurlijk betekent het dat zij zelf vooruitgaan, degene die het besturen, terwijl de rest geconserveerd wordt in banken en grote parken waar je niet meer naar binnen kunt gaan, waar alle bomen nu verborgen zijn, natuurlijke hulpbronnen.

 

Margaret Thatcher was degene die besloot al de mijnwerkers werkloos te maken en de mijnen te sluiten, over heel Engeland. Ze hadden een enorme vakbond en dat was één van haar kleine problemen, en het lukte haar, deze conservatief van de rechtervleugel–de eerste die “progressief conservatief” gebruikte, zij gebruikten de term en het werd snel opgepakt in Amerika, waar ze het “neo-conservatief” noemen, de nieuwe conservatieven-. Zij was degene die alle mijnwerkers werkloos maakte en alle mijnen ontbond, ze allemaal permanent sloot en kolen binnenbracht via schepen uit in die tijd nog een communistisch land, Polen. Reken die maar uit als je denkt dat we allemaal vijanden zijn.

 

Dat was gedurende de tijd dat miljoenen jongeren werkloos werden of helemaal geen werk hadden nadat ze school verlieten en Thatcher kwam op televisie en zei: “Er groeit nu een generatie op die in hun leven nooit werk zullen zien, wen er maar aan”. Op de arrogante manier die ze had. Maggie Thatcher was degene die generatie X creëerde, je weet, de kinderen die afgeschreven zijn. “Zij zullen tijdens hun  leven nooit werk zien”, zei zij, “wen er maar aan”. En ze veranderde al de openingstijden voor de bars. In die tijd waren de bars gewoonlijk geopend van 10 of 10:30 uur in de ochtend tot half drie in de middag en gingen weer open om half 6 tot middernacht en zij wijzigde de wetten en stond hen toe de hele dag en tot dieper in de nacht open te zijn. De reden die Thatcher daarvoor gaf was:  “wel, het is beter om alle werkloze jeugd in de bars te hebben, hun werkloosheidsgeld en bijstandsgeld weg te drinken dan te demonstreren en dingen te eisen op straat”. 

 

En natuurlijk, de drugs vlogen op grote schaal naar binnen, allemaal om dat verder te helpen en zij kreeg haar kleine wens om Engeland door een oorlog te leiden, hoewel het een minioorlog was. Het was de oorlog van de Balkan, want haar held was Winston Churchill en ze zei dat het haar grootste wens was om Engeland door oorlog heen te leiden. Het was vreselijk interessant om de vroege beelden te zien van Margaret Thatcher voordat zij besloten haar tot premier te maken. Zij had een hoge toonhoogte, sprak snel. Haar kapsel was een warboel en zij ook en zij lieten hetzelfde professionele managementteam komen dat Ronald Reagan’s verkiezing had gedaan.

 

Zij stuurden hen over vanuit de Verenigde Staten om Maggie Thatcher een opknapbeurt te geven en de televisie maakte er een uitzending over, ik dacht dat het “A Man Alive” was, en vergeleek de oude Thatcher met de nieuwe Thatcher en zij verscheen met dit nieuwe kapsel en ik weet niet of ze het hadden geverfd of wat, en ze hadden haar speciale voordrachtlessen gegeven om haar langzaam te laten praten en deze karakters, als professionals, wisten dat mannen geneigd zijn de vrouwenstem met hoge toonhoogte af te zetten. Daarom  zullen de meeste omroepers op de journaals die vrouwen zijn met een lagere stem praten. Zij zijn getraind om dat te doen en zij worden geselecteerd op hun vermogen om laag te kunnen spreken en niemand kon lager gaan dan Maggie Thatcher.

 

Zij gaven haar dus een gloednieuw imago en ze sprak zo langzaam en praatte op die manier en zij gebruikte zelfs het koninklijke “we”, dat vroeger door koninklijke karakters zoals oude Victoria gebruikt werd. “We are not amused” etcetera en het steeg haar echt naar het hoofd, maar ze kreeg haar wens en werd –zij kreeg deze vrouwelijke equivalent van ridderschap (knighthood) en werd een lid van het “House of Lords” en  kreeg een rode en hermelijnen mantel en zij straalde alsof ze zojuist door een cursus maagdelijkheid was gegaan en haar eerste orgasme had toen ze zulke eer kreeg, begrijp je. Ze had nu alles, behalve de kroon. 

 

Er is niets dat in jouw leven gebeurt dat niet gepland is voordat je geboren was. Het afbreken van de industrie in Engeland was gepland en de periode waarin het zijn verloop zou hebben was gepland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wederopbouw voor heel  naoorlogs Europa was in de Verenigde Staten gedaan, alle planning ervan, door middel van het Marshallplan en zo verder en Hopkins was er hevig bij betrokken. Dat was toen zij besloten dat als ze de oorlog zouden winnen, zij zeer veel geld in Japan zouden investeren –naoorlogs Japan. Zij zouden splinternieuwe gebouwen en steden bouwen en zich ontdoen van al dat kleine papier en bamboe spul, dat huizen genoemd werden, het moderniseren en er de elektronische hoofdstad voor de wereld van maken.

 

Zij investeren heel veel geld in Duitsland. Zij herbouwden al de steden die platgemaakt waren, want het is ook een sloopopdracht, begrijp je en daarom hebben de slopers en de grote jongens thuis de contracten al klaar liggen voordat de oorlog voorbij is, om naar binnen te gaan en het op te bouwen en splinternieuwe moderne steden te bouwen en zeker genoeg, Duitsland werd de leider van de Europese naoorlogse industrie in de jaren ’60 en ’70.

 

Engeland werd gedeïndustrialiseerd via deals die tijdens de Tweede Wereldoorlog gesloten waren, door oude Winnie –Winston en zijn andere bazen en ze hadden zelfs de tijdschaal vastgesteld tot aan het moment waarop de Verenigde Naties meer macht zou krijgen richting het einde van het millennium, tot aan waar ze uiteindelijk de macht zou overnemen en de meeste van die jongens die bij de bijeenkomsten in 1945 zaten, wisten waarschijnlijk allemaal dat zij niet meer zouden leven om het in werking te zien treden. Zo werkt het. Het is intergenerationele planning waar hun eigen nakomelingen het zouden overnemen, geboren met zilveren lepels in hun monden en dat is de realiteit van de wereld.

 

We worden bestuurd in een perfect laboratorium. Er zijn nu een paar generaties van de meest geïndoctrineerde mensen die er ooit op de planeet hebben bestaan. De media doet goed werk, vooral die televisie en we worden geprogrammeerd via het schoolsysteem, precies zoals Bertrand Russell zei dat ze zouden doen in zijn boek “Education and the Good Life”, gevolgd door “Roads to Freedom”, gevolgd door vele anderen, waaronder “The impact of Science on Society”, waarin hij ook praat over het gebruik van elektronische middelen en verschillende manieren om de geesten van het grootste deel van de bevolking te beheersen.

 

Dus we gaan nu de grote, grote verandering in. We zullen dit jaar stormen zien, verbazingwekkende stormen die we nog nooit gezien hebben want zij bouwen het op, zodat we overheden zullen smeken om iets te doen, iets te doen. Nu, als het allemaal niet in onze handen lag, begrijp je, en als het allemaal waar is, dat we vele ijstijden hebben gehad –grote ijstijden, dat betekent, dat we globale opwarmingsperioden hadden tussen de ijstijden want anders zou je continu een ijstijd hebben –als het allemaal echt waar is, en het is in ieder geval zeker dat we om de zon draaien met verschillen in afstand tot de zon. Het is nooit exact hetzelfde. En als dat het geval is, wat zouden politici er dan echt aan kunnen doen? Misschien hebben ze zoveel winden opgebouwd in het parlement, dat zij misschien al de wolken zouden kunnen wegblazen. Maar nee, zij komen naar buiten met stukjes papier en grondwetten en door de Verenigde Naties opgetekende earth charters (onvertaald), en we geven alles over aan de Verenigde Naties met zijn duizenden en duizenden en zijn legers van bureaucraten, die ons dan zullen leiden naar veiligheid, door ons alle regels over alles dat we moeten doen te geven en we zullen over niets meer hoeven nadenken. We kunnen gaan en tussen de regels spelen en ik ben er zeker van dat er ook regels voor spelen zullen zijn.

 

Dat is de wereld die gepland was. Een wereld die volledig door jouw superieuren, de “deskundigen”, geleid wordt, de echte ontwikkelde klasse, die allemaal betaald worden door de grote foundations, die ook de Verenigde Naties bezitten en zij beroven iedereen op grote schaal, zoals de Wereld Bank die zogenaamd de grote bank voor de Verenigde Naties is. Het zijn dezelfde bankiersfamilies die het nu aan de families lenen, aan de landen van de wereld, nu, dezelfde families. Jou lenen ze niet echt iets. Dat is een bedrog in zichzelf en we weten het allemaal, yah de yah de yah.

 

En zij doen dit al een tijd, deze “land voor schuld ruil”. Daarom zie je overal die biosferen terwijl zij jullie landen beetje bij beetje overnemen en het “biosferen” noemen. Het is zoals men veronderstelt, een ruil waarbij zij het onroerend goed als fabel nemen, die hun schuld is. Daarom noemen ze het real estate. Er is maar één werkelijk eigendom en dat is het land waarop je zit, dat jou als het nodig is, kan voeden, of het hout produceert waarmee je je huis verwarmt. Instandhouding van leven. Je word niet geacht persoonlijke onafhankelijkheid te hebben en overlevingsmogelijkheden in deze nieuwe geweldige socialistische orde.

 

Dat is de realiteit van dit alles. En het wordt tijd om te beginnen, de mensen te vertellen dat we alles weten over hun schandelijke praktijken. Het is ook tijd om te eisen dat geen enkele Non-Gouvernementele Organisatie rechten heeft over iedere burger. Het is trouwens ook jouw recht om te eisen waar geldstromen van alle grote foundations  heengaan. Het is ook jouw recht om te weten van jouw kleine politicus, jouw burgemeester, je gemeenteraden om jou heen over jou, tot welke organisatie zij reeds behoren, want dat zal jou vertellen waar je heen gaat, vóordat je op hen stemt, want als je macht geeft aan mensen die wetten over jouw hoofd maken, kun je er beter voor zorgen dat je daar achter komt, achter de PR-stunts in de krant, wie zij echt zijn en waar ze echt in geloven en je zult daarachter komen via de organisaties waartoe zij behoren en je zult erachter komen welke eden zij al aan deze organisaties gezworen hebben en je zou er zelfs achter kunnen komen welke betalingen zij ook van hen krijgen.

 

Dus hier zijn we op een vrijdag. Ik zal een druk weekend hebben want de nieuwe site zal gepubliceerd worden, in Europa, die uiteindelijk verder op de weg een internationale site zal zijn –echt internationaal, meertalig en het begin ervan zal dit weekend hopelijk online gaan. Ik wens je een goed weekend, van Hamish en mij. Probeer niet te groen te lijken rond de neus. Zie er leuk uit met roze rode wangen. Het allerbeste van mij en Hamish. Goedenavond en moge je god of je goden maar zeker niet de Groene Man met je zijn.

 

 


 

”Groene deur”

Door Jim Lowe

 

Middernacht

nog een nacht zonder slaap

Kijkend

tot de ochtend binnensluipt

Groene deur

Wat is dat geheim dat je verborgen houd?

 

Er is een oude piano en zij spelen er hevig op achter de groene deur

Weet niet wat ze aan het doen zijn

Maar ze lachen veel achter de groene deur

Wou dat ze me binnenlieten

Zodat ik erachter kon komen wat er achter de groene deur is

 

Klopte een keer

Probeerde hen te vertellen dat ik er geweest was

De deur sloeg dicht

Gastvrijheid is daar dun gezaaid

Vraag me af wat daarbinnen gebeurt

Zag een oogbal door een rookwolk gluren

Achter de groene deur

 

Toen ik zei

Joe heeft me gestuurd

Lachte iemand hardop achter de groene deur

Alles wat ik wil doen is bij de gelukkige menigte achter de groene deur te zijn

 

Middernacht

Nog een nacht zonder slaap

Kijkend

tot de ochtend binnensluipt

Groene deur

Wat is dat geheim dat je verborgen houd?

Groene deur

Wat is dat geheim dat je verborgen houd?

Groene deur

 

 

 

"Green Door"

By Jim Lowe

 

Midnight
one more night without sleepin' -
Watchin'
till the morning comes creepin'.
Green door
what's that secret you're keepin'?


There's an old piano and they play it hot behind the green door
Don't know what they're doin'
But they laugh a lot behind the green door.
Wish they'd let me in
So I could find out what's behind the green door.

Knocked once
tried to tell 'em I'd been there
Door slammed
hospitality's thin there.
Wonder just what's goin' on in there.
Saw an eyeball peepin' through a smokey cloud
Behind the green door

When I said
Joe sent me
Someone laughed out loud behind the green door.
All I want to do is join the happy crowd behind the green door.

Midnight
one more night without sleepin' -
Watchin'
till the morning comes creepin'.
Green door
what's that secret you're keepin'?

Green door
what's that secret you're keepin'?

Green door

 

 

Vertaling: mei 2007 HK