DUTCH

ALAN WATT BLURB

 

"NORMALIZING CHANGES, APATHY CREATION AND THE EU"

 

“het Normaliseren van veranderingen,

creatie van apathie en de Europese Unie”

 

12 April  2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt –12 april 2007

(Uitgezonderd Muziek- en Literaire Citaten)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM     www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hallo mensen, dit is Alan Watt op Cuttingthroughthematrix.com. Vandaag is het 12 april 2007.

 

Het is hier een dampige regenachtige dag. Het sneeuwde gisteravond en veranderde vanmorgen vroeg in regen en de wegen zijn allemaal een beetje modderig, maar dat is het laatste staartje van de winter en de winter vindt het leuk om ons een paar druppels te geven, voordat alles hier in de lente overgaat.

 

Maar jeetje, in deze dagen is het moeilijk om te weten wat normaal is en wat niet normaal is, want we krijgen voortdurend “nieuwe normalen”. Alles wordt nieuw met genoeg propaganda, uit genoeg bronnen die allemaal dezelfde dingen zeggen. Vooral door deskundigen kunnen we overal van overtuigd worden totdat nu het bizarre normaal is.

 

We weten dat we ver onderweg zijn in de weeroorlogsvoering  (“weather warfare”). Het is al een aanzienlijke tijd bezig, op een dagelijkse basis. Met high-tech wetenschappen hebben we het sprayen in de luchten, dat dagelijks plaatsvindt over de gehele planeet. We combineren dat met de HAARP- technologieën, die gebruikt worden en met zekerheid is dit de grote gebeurtenis waarover H.G. Wells sprak: “een gevaar van daarbuiten”, alleen verpakte hij het in een invasie door buitenaardse wezens. In het echt gaat het over het gebruik van het weer.

 

“Je moet een vijand hebben, zodat de mensen samenkomen in een gemeenschappelijk doel”, zoals de oude Dewey zei, John Dewey. In feite was hij de eerste die hierover sprak. Hij zei: “als we alleen maar een bedreiging van ergens daarbuiten zouden hebben, dan zou de mensheid zich moeten verenigen in een gemeenschappelijk doel”. Wat hij echt bedoelde, was laat de deskundigen zoals hijzelf bijvoorbeeld, het overnemen en onze levens voor ons leiden.

 

H.G. Wells pakte dit op en hem werd verteld wat hij moest schrijven, zoals alle belangrijke auteurs doen, en ik zal ingaan op vele zaken waarvan het publiek geen weet heeft, over hoe dingen echt werken in tegenstelling tot wat je getraind bent te denken hoe ze werken. Het is niet alleen een zaak om goed materiaal te schrijven en wat neer te krabbelen en het naar uitgevers te zenden. Het is vaak andersom, waarbij ze sommige mensen benaderen en hen vertellen wat ze moeten schrijven. Want alle kennis is onderdeel van control. Kennis is macht.

 

In de negentiende en vroege twintigste eeuw was er een beweging binnen de volgelingen van Nietschze en andere soortgelijke type auteurs, allemaal betrokken in het nieuwe Superman-type, het hoog-intellectuele, hoog-ontwikkelde, -zij geloven in evolutie- type, op het gebied van hoe ze spreken en de woorden die zij gebruiken en zij brachten waarheid en onwaarheid naar buiten. Weten, niet-weten. Alles was “on”. De tegenstelling was altijd “on” en dit wordt vandaag de dag beslist op grote schaal gebruikt.

 

Kennis is macht. Zij zouden het “on-kennis” noemen of niet-kennis echt, zou in hun terminologie onlogische trivia of “nepkennis” zijn. Nep misschien met een doel en dat doel is jouw geest te vormen, aangezien iedere conclusie waar je op uit zal komen afhangt van de informatie waar je toegang toe hebt in jouw leven, gecombineerd met jouw eigen ervaringen. Je zult geneigd zijn de verkeerde conclusie te trekken als je gevoed bent met niets anders dan irrelevante of misleidende informatie. Ik denk dat zij zouden zeggen “on-informatie” in die categorie.

 

Dus als je beseft dat wetenschappen, enorme denktanks, duizenden, worden gebruikt, over de hele planeet, allemaal aangesloten bij de grote stichtingen (“foundations”) zoals ze genoemd worden, zeer rijke stichtingen waarvan de leden natuurlijk allemaal lid zijn van vrijmetselaars en zij zijn de grootste leiders van grote bedrijven (“corporations”), die optreden als de CEO´s van deze grote denktanks en zo verder. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Zij moeten allemaal de geest of de collectieve geesten van de hele planeet vormen, zodat we allemaal tot dezelfde conclusies zullen komen op hetzelfde moment over goeddeels ieder onderwerp dat ons door de algemene media gevoerd wordt.

 

Dat is de wetenschappelijke techniek die consistent gebruikt wordt sinds het eind van, ten minste het eind van de Tweede Wereldoorlog, dat we kunnen documenteren. We kunnen dingen documenteren door middel van intensief onderzoek met kleine beetjes en stukjes in meerdere oude boeken, voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, maar we weten dat de OSS, die een voorganger was van de CIA, die opgezet is door een Britse agent, in de grond een nieuwe cultuur voor de Amerika´s gaf en zij financieren alles dat jou jouw gedachten geeft. Dat jou jouw informatie geeft en jij handelt als een computer, hebt een logica en een taal en daarom zul je jouw weg banen als een wiskundige reeks, tot het antwoord dat vooraf voor jou bepaald was te vinden.

 

Het is niet moeilijk als je aan het hoofd staat van de gehele media. Er is geen “vrije media”, zeker het grootste gedeelte en zelfs ook het alternatieve deel. Ze dekten de basis af. Totale controle betekent totale controle. Toen ze zeiden dat ze “Total Information Network” –systemen van veiligheid zouden opzetten binnen de Verenigde Staten en Canada en andere landen, bedoelden ze totale informatie.

 

We horen dingen. We denken er niet over na, maar ons is gezegd, totaal is totaal. Daarom worden telefoongesprekken van iedereen afgeluisterd en ja, ik weet dat al de kleine mensen op de bodem zullen zegen: “Ach, ik heb niets te verbergen. Het maakt me niet uit wat ze over me weten”. Ze hebben geen benul van het verlies van persoonlijke privacy, want het gaat niet om wat ze beweren te horen wat je zegt. Het gaat er in de eerste plaats om, dát ze rondneuzen. Je zou daarover verontwaardigd moeten zijn, ontzettend, ontzettend verontwaardigd moeten zijn. Als je niet verontwaardigd bent, ben je een “gelukkige slaaf”.

 

Dus ja, ze zijn hier al lange, lange tijd mee bezig en Engeland en de Verenigde Staten hebben een speciaal partnerschap gesloten, nog voordat de Noord-Atlantische Verdrag Organisatie opgezet was, NATO. NATO is een vervormde ATON, de zonnegod. Daarom noemden ze het NATO en als je goed naar NATO´s symbool kijkt, zie je dat het eigenlijk een zeer modern gestileerde swastika is.

 

Maggie Thatcher en andere eerste ministers geven altijd dit ironische citaat: “onze speciale relatie”, daar bedoelen ze de relatie met de Verenigde Staten mee, en vice versa, “de andere weg” en daar refereren ze aan, een “speciale agenda”, die lang geleden uitgewerkt was om de wereld onder een gemeenschappelijk systeem te brengen. Een gemeenschappelijk netwerk van totale, complete controle met verschillende fasen, die leiden tot hun grote finale, die niet alleen een hersenchip is, dat is de volgende stap. Wanneer eenmaal iedereen gechipt is, zul je je niet meer bekommeren wat soort mensen zij van jou maken of van jouw lichaam, zelfs door het nemen van DNA en stamcellen en de rest. Je zult helemaal niet denken, begrijp je, dus je bent uit beeld verdwenen en zij kunnen doen wat zij willen. Dat is het einddoel. Een wereldbevolking van alle lagere wezens, die geen succes aan de top hebben bereikt. Dat bewijst voor hen, door hun geloof in evolutie, dat je simpelweg niet verder kunt gaan. Je bent aan het eind van jouw genen pool gekomen. Dat is de soort wereld die zij voor ogen hebben, terwijl wij ons vermaken, tot de dood, en onszelf verhullen tot de dood, met speculatie, veel fantasie, veel exoterische onzin, dat ook is uitgebracht voor jou om op te slokken.

 

Toen ik klein was vroeg ik me altijd af - als je langs mensen liep en luisterde naar alles waar ze over babbelden. Je ziet ze veel babbelen. Je ziet ze veel praten. Sommige gesprekken waren belangrijk. Andere waren gewoon niet ter zaken doend gebabbel, wat een menselijk iets is, als je allemaal gespannen bent, laat je de stress verdwijnen door relevant gebabbel - en ik dacht, als alle woorden die ooit gesproken worden op de planeet aan elkaar geknoopt konden worden, hoe ver tot in de ruimte en weer terug het kon reiken. Het zou fenomenaal zijn, en toch zou het meeste ervan irrelevant zijn. Maar het is een normale eigenschap om dingen te laten gaan door wat weg te babbelen, begrijp je en de grote jongens weten dat, dus geven ze jou de onderwerpen om over te babbelen. Zij leiden ons af op duizenden verschillende manieren.

 

En nu is de wereld in volle gang om de gehele globale opwarmingscrisis te creëren, wat de werkelijke bedreiging van buiten af is, begrijp je. Dat zijn ze aan het creëren. Ze sprayen de lucht, oververhitten de atmosfeer, gebruiken HAARP-technologie om het te oververhitten, en dat is precies waar Tesla over sprak en je ziet het plaatsvinden. Jij leeft terwijl zij deze technologie gebruiken. Je ziet de effecten ervan. Ze kunnen micro-uitbarstingen vanuit de hemel naar beneden laten komen, een nieuw fenomeen, een nieuw normaal. Ik zal nieuwe normalen vaak noemen want alles wordt een nieuw normaal. Zoals autisme, dat bijzonder zeldzaam was. Na al de inentingen, die begonnen in de jaren ´60 en verder uitgebreid werden, het werd fenomenaal. Vele krijgen nu autisme nadat ze ingeënt zijn en omdat ze steeds meer inentingen geven aan de kinderen – tot zelfs jongere kinderen, tot en met hun baby´s in feite, is het explosief gestegen. Het is ongelooflijk en het begint zich over het algemeen twee weken na de inenting te openbaren, op tweejarige leeftijd. Het nieuwe normaal begrijp je.

 

En dan wordt in de medische scholen onderwezen dat dit normaal is en die jongeren, die opgroeien in de medische scholen, weten niet wat het oude normaal was, dus ze hebben niets om het mee te vergelijken. Ze verlaten deze scholen en praten over normaal en verwachten dat één van de vijf een soort vorm van autisme heeft, aandachtstoornis en al deze gloednieuwe namen die ze rondgestrooid hebben, wat nu ook normaal is. Iedereen gebruikt ze. Ze beseffen niet hoe recent dit allemaal in de mode kwam. Het gebeurde daarvoor niet en hier zijn alle graden van autisme, in meerdere vormen. Dat is wat ze zijn. Ze zijn de bijwerkingen van de schade die aangericht is door het aanvallen van het brein met bepaalde oorlogstechnieken, het nieuwe normaal.

 

En met de nieuwe normale weersomstandigheden, mijn godheid, het is paniek, het is crisis en we zullen onze hele manier van leven en doen moeten veranderen om te overleven op deze kleine oude planeet. En we moeten deze kleine woongebieden betreden en bovenop elkaar leven, of anders, als je erg rijk bent, kun je in een van de betere woongebieden gaan, die beveiligd worden om alle kleine mensen buiten te houden en waar je in luxe kunt leven. Het is dus een klassensysteem- woongebied dat ze al opgezet hebben, maar wat is nieuw in de wereld, hè?

 

Ze refereerden altijd aan de slechte kant van steden als de “oostzijde”. Het werd altijd het oosteinde genoemd, van iedere stad, waarvan de reden was, dat de wind al de vervuiling in deze richting blaast. In vroeger dagen kwam er veel vervuiling uit de schoorstenen, uit de koolverbranding-schoorstenen van huizen en de wind blies het allemaal in oostelijke richting waar de arme mensen leefden. Daarom stopten ze al het arme volk in het oosten.

 

Thomas Malthus, die naar buiten kwam met zijn “essay on population”, de econoom in de achttiende eeuw, die pleitte voor het “afslachten met humanitaire methoden”. Hij bedoelde, -naar zijn standaard is dat een goede psychopaat-, ze uitmoorden door zelfs kleine huisjes op moerasgronden te bouwen waar ziekte zou uitbreken en waar ze zouden afsterven en je vraagt je af waarom de grote  “World Wilderness Federation” en alle anderen terug in de jaren 70 optraden en pleitten voor de creatie van meer moeraslanden. Nu heb je meer muskieten - die trouwens ook gemodificeerd zijn.

 

Er is nog steeds een laboratorium in Bellwood, Ontario, dat deze grote muskieten sinds de Tweede Wereldoorlog maakt om grotere ladingen te kunnen dragen. De laaddosis van een ziekte is belangrijk. Die zal beslissen waar in je lichaam de ziekte zou begint of niet, de laaddosis. Dus ze kweekten deze grote muskieten in de laboratoria van Bellwood en ze brengen deze over naar een laboratorium in de Verenigde Staten, van New York en dat doen ze al voor heel lange tijd. Op een dag zullen ze het gebruiken, als ze dat niet al gedaan hebben en dan zullen we plagen, hongersnood, oorlog en de rest hebben, met tegelijkertijd het weer, want we moeten chaos krijgen voordat we orde kunnen hebben, “Ordo Ab Chao” (“Orde uit Chaos”), zoals de Vrijmetselaars het zeggen.

 

Dit is geen plezierig nieuws, maar mensen hebben geleerd om egocentrisch te zijn en dat werd ook bepleit door mensen als Lord Bertrand Russell en anderen, en Skinner, de behaviorist (gedragswetenschapper). Want ze zeiden dat ze egocentrisme in mensen kunnen creëren, zodat ze wat pijnlijk is zullen vermijden en op zoek gaan naar plezier. Dus geven ze je alle dingen waar je plezier over maakt en je zuigt aan de televisie alsof het een soort borst is en je neemt je downloads en jouw professioneel georganiseerde informatie, door middel van comedy´s en films en wat als nieuws langskomt, en je vermijd al de onplezierige dingen en zelfs de onplezierige dingen die ze in de reguliere media laten zien, worden ingepakt in surrealisme en worden niet meer echt. Het veroorzaakt een vorm van disassociatie tussen feit en fantasie.

 

Dus degene die plezier zoeken, dat werkelijk het hele doel was van de hele New Age beweging, en ze hebben dat allemaal geleerd in alle groepen. Het maakt niet uit welke naam het genoemd wordt, de groep of goeroe, school of wat dan ook, ze hebben allemaal geleerd, toevalligerwijs natuurlijk, dat we negativiteit uit de weg moeten gaan en negatieve mensen moeten mijden. En dat is de eerste stap naar het verliezen van je overlevingsmechanismen, want het eerste dat je moet doen is altijd om je heen kijken. Het is alsof je op een treinspoor staat terwijl je een walkman afspeelt op je koptelefoon en nooit achterom kijkt, totdat je geraakt wordt door de trein, dan zul je huilen en zeggen: “wat gebeurde er, waar kwam dit vandaan?” Dat is de techniek die gebruikt wordt. “Ik wil het niet weten, wat is er op de televisie?”

 

Je ziet oorlog in uitvoering, absolute oorlogsvoering en doelwitten weten niet eens dat de oorlog er was want als zij het in stappen brachten, werd het uiteindelijk een “nieuw normaal”. Als je mensen door de grootste verandering brengt, in een lange periode van geschiedenis, misschien zelfs de grootste verandering, wil je geen bevolking die intelligent verstandig denkend en goed opgeleid is. Je wilt dat jouw vijand dommer is dan de vorige generaties, lager opgeleid in die dingen die belangrijk zijn. Logica wordt hen niet geleerd op school en redeneren en kritisch denken, analyse. Individualisme is zo goed als opgeheven in het klaslokaal want het is in het algemeen het individu die een ander perspectief heeft op dingen, niet de groep. Nu moet de groep tot overeenstemming komen in dit klaslokaal, anders wordt het individu beschimpt totdat hij stopt een individu te zijn en deel van de groep wordt. We zijn allen Eén.

 

Psychologische oorlogsvoering. Het is niet een nieuw iets. De priesterschappen van de antieken, die de bewegingen van kometen bestudeerden, gebruikten ze gewoonlijk tegen de bevolkingen als de volgende eraan kwam of er kwam een eclips. Ze maakten het publiek bang door te zeggen: mijn hemel, als je niet bidt en bidt… En natuurlijk, ze zouden alle offergaven aannemen en ze bewaren voor god begrijp je, wat voor god het ook was. En dan zou de hemel donker worden en de mensen zouden treuren en op hun knieën vallen. De priesters zouden een klein dansje doen, een beetje wierook rondzwaaien en let op, de zon kwam weer tevoorschijn. De eclips was voorbij maar het onwetende publiek dacht dat de priesters het gedaan hadden. Een heel simpele truc.

 

Kennis is macht. Kennis is macht en degene die macht hebben willen het nooit echt delen, begrijp je. Dus soortgelijke trucs kunnen doorgegeven worden. Nu gebruiken we gewoon meer geavanceerde technologieën met de beheersing van het weer bijvoorbeeld om speciale effecten op de planeet te creëren. Niet moeilijk om te doen als je een enorme luchtmacht hebt. Ze hebben extra vliegtuigen  moeten bouwen over een lange, lange periode en ze hebben al dit spul moeten maken dat ze in hoge mate sprayen, in Ontario sinds 1998 bijvoorbeeld. Ik weet dat het eerder gebeurde in een aantal delen van de Verenigde Staten. Ze hebben dit spul moeten opslaan en produceren, jaren, jaren en jaren en het moet gemaakt zijn door de grote chemische bedrijven waarmee we zo bekend zijn - door hun eerdere verdiensten zoals Agent Orange etcetera.

 

Ik heb een e-mail van Phil uit Rochester die hierover sprak, het weer en hij zegt dat hij het met me eens is. Hij denkt ook, dat de zon de opwarming misschien veroorzaakt en hij maakt er melding van dat de deskundigen, opnieuw, meer grote zonnevlammen verwachten de komende maanden. Nu weten we niet of dat waar is, want ze kunnen ons alles vertellen, tenzij je deze telescopen hebt met aangelaste elementen, kun je ze niet echt zien. Hoewel, als je korte golf radio hebt, weet je wanneer zonnevlammen zijn, omdat je een slechte ontvangst krijgt. Het is een goede manier om te weten of het echt gebeurt of niet, want ik heb eerder gehoord dat ze vertellen dat deze zonnevlammen zich voordoen en als de korte golfstations dan uitzenden zoals FM, is het is zo helder als FM radio, dus weet je dat ze gewoon een spel met je spelen. En hij gaat verder en zegt:

 

De zon is een licht veranderlijke ster en het is waar dat veranderlijke sterren meer vlammen afgeven en sommige minder, afhankelijk van hoe het op dat tijdstip voelt en hij zegt nog iets waar ik in deze dagen niets over hoor, dat alle deskundigen 30 jaar geleden vertelden, dat we op het punt stonden in extreme koude in een andere ijstijd terecht te komen en dat is waar. Een van de grootste brullers die destijds een boek schreef over de komende ijstijd, brengt nu boeken uit over globale opwarming en hoe we allemaal gebakken zullen worden. Ik weet niet of hij destijds aandelen had in bont want iedereen werd ontzettend bang, o mijn god, we vriezen dood en zij ze kochten al de overlevingsmiddelen en zware parka´s en zo om dit alles te overleven en het gebeurde niet. En nu, vermoed ik ging het om ventilatoren en apparaten om ijsblokjes te maken.

 

Maar ja, hetzelfde team, dat aan het schreeuwen was –dat er toen over brulde en de Verenigde Naties bracht deze stof dertig jaar geleden ook uit, dezelfde deskundigen vertelden ons dat we dood zouden vriezen maar nu is het gemakkelijker om ons te bakken met de technologie, begrijp je. Het is makkelijker om ons te bakken.

 

Wel, terug in de jaren ´50 wisten zij dat ze de lucht konden sprayen. De uitvinder van de H-bom was eigenlijk een man die naar voren kwam en als eerste voorstelde de lucht te sprayen met bepaalde soorten chemicaliën, die door het zonlicht zouden snijden. Dit is voor oorlogsdoeleinden, om gebruikt te worden over complete landen en continenten, maar na het testen kwamen ze erachter dat het makkelijker was om hitte op te bouwen want met polymers –dat is een soort van bijna plasticachtige barrier film –bijna-helder barrier film polymer- zoals ze voor isolatie van huizen gebruiken. Zo zien de luchten eruit. Dat is de polymer die je ziet van het sprayen. Het bevat ook minuscule deeltjes van metalen en metaalachtige deeltjes. Zij fungeren als miljarden spiegels die de zon weerkaatsen, over en weer, dus ze houden de warmte vast. En mensen zullen opmerken dat het warmer wordt als ze zwaar sprayen, en dan natuurlijk kunnen ze de globale opwarming en de vervuiling de schuld geven. Het is me het toneelspel wel, is het niet? De tovenaar van Oz. De kleine man achter het gordijn, de wetenschappers, die iedere dag hun alchemie in de lucht doen en de media zal er niet eens over praten.

 

Als ze niet willen praten over iets dat overduidelijk is voor een gevoelsmens, dan weet je dat ze niets goeds in de zin hebben. Dit zou natuurlijk duidelijk moeten zijn aan iedereen en het is een verrassing voor degenen die wakker worden om er achter te komen dat zeer weinig mensen zelfs naar de hemel kijken, winter of zomer. Mensen in landelijke gebieden zijn het meer geneigd te doen want ik denk dat leven tussen echte natuur al die overlevingsvermogens terugbrengt. Je wilt weten wat voor dag het is. Nú kun je het niet echt zeggen. Maar eigenlijk kun je het wel, ik bedoel je kunt vertellen dat als ze hevig hebben gesprayd met welke kleur spray of welke nuances, wat ze je die dag gaan geven. Af en toe, als het begint met donkere sprays en je ziet de lijnen van de sporen naar beneden door wolken komen, door deze donkere wolken, het snijdt dwars door de wolken en komt naar beneden en hoe meer je daarvan in de avond ziet, hoe meer je weet dat ze een storm aan het maken zijn en je zult harde winden krijgen die nu micro-uitbarstingen (“micro-bursts”)  heten, dit gloednieuwe, opnieuw, normale fenomeen en we passen ons er heel snel aan aan.

 

Ik luisterde naar de kleine blurbs op het nieuws, een paar jaar geleden, toen de eerst micro-downburst uit het niets kwam en de bovenste verdieping van een groot gebouw vernielde in Toronto en ze konden het niet verklaren. Het was gewoon een nieuwe normaliteit en toen kregen we deze andere die rijen kan snijden – ik denk een rechte rij precies door een bos, en geheel niet lijkend op een wervelstorm, een tornado, maar alles in zijn pad zou platgemaakt worden en het zou soms mijlenver doorgaan en dat was ook een nieuwe normaliteit. Het is nu normaal. Deze kleine dingen zijn normaal. Er zijn geen vragen. We hoeven ze niet in twijfel te trekken.

 

Om terug te komen bij de kleine mail die Phil schreef van de ijstijd tot het roostertijdperk. Hij zei: “Ik herinner me dat ik een rit maakte naar het Smithsonian Instituut in de lente van 1978, we hadden drie van de koudste winters in de boeken, en zij hadden een grote grafiek op wandformaat, heel groot, die aan iedereen liet zien hoe we binnen het volgende decennium of zo op het punt stonden de afgrond in te storten en direct terecht te komen in de volgende planetaire ijstijd. Het was er allemaal in prachtige kleuren in zorgvuldig samengestelde grafieken en de manier waarop ze het lieten zien, wel, het maakte dat je ze echt geloofde. Grappig dat we hier tegenwoordig niets meer over horen.

 

En dat is een feit want het is gemakkelijker om globale opwarming te creëren, snap je. Ze moesten de richting wijzigen en het is goed dat sommige mensen als Phil en anderen een geheugen hebben, want de meeste mensen hebben geen geheugen. Zij passen zich aan de nieuwe normaliteit aan zonder te denken of te vragen. Ze denken niet, het is vreemd dat ze de ene dag doodvriezen en de volgende dag doodgeroosterd, maar ieder excuus voor grote overheden om een agenda in gang te zetten voor een compleet nieuwe manier van leven,  zal gebruikt worden en wordt ook gebruikt om onze geesten te vormen en ons tot hun conclusies te brengen.

 

De kinderen die op zullen groeien tijdens veel van deze dingen worden volledig gehersenspoeld in de scholen. Het is voor een kind moeilijk onderscheid te maken. Want jonge zoogdieren van iedere soort kijken naar de volwassenen, de ouderen om tekenen te geven van waar ze bang voor zouden moeten zijn of wantrouwend en als de ouders niet weten en de meeste van hen weten niet, dat het grootste deel van wat zij denken dat waar is, geplande fictie is. Maar ze hebben nog respect voor leraren. Dat wordt hen op school geleerd als discipline, al is het wat losser, over het algemeen is het nog steeds groter dan wat ze tegenwoordig thuis hebben dankzij Dr. Spock, die nadat hij op de drum had geslagen over hoe ze de kinderen moesten laten doen wat ze maar wilden, voor een lange tijd en vlak voordat hij stierf, zei hij: “we hebben een natie van psychopaten opgevoed”

 

Goh, wat een verrassing, maar de leraren zullen nog autoriteit hebben, dus de kinderen die naar de ouderen kijken voor autoriteit en advies luisteren naar de leraren en het zou nooit bij hen opkomen, dat er tegen hen gelogen zou kunnen worden of dat ze gehersenspoeld worden door propaganda. Het komt helemaal niet bij hen op en hen wordt verteld wat op school verteld wordt en ze nemen het letterlijk, geloven ieder klein stukje. Zij kijken naar al deze speciaal gemaakte video´s. Ze spelen ermee op school, met crisis, crisis en ze zullen je een boom ergens aanwijzen die gewoon aan het wegrotten is en zeggen: “het is de vervuiling die dat veroorzaakt heeft”. Het waren mensen die dat veroorzaakt hadden en feit is, je kunt door ieder groot bos gaan –want de mensen in steden denken nu dat een bos iets is als hun lokale park, deze door de mens aangelegde parken, waar je doorheen kunt lopen en waar veel ruimte is. Ze beseffen niet dat als ze in échte bossen zijn, je er niet zo doorheen kunt wandelen. Je zou je een weg moeten banen want er zijn duizenden groeiende bomen op kleine plekken die allemaal concurreren om naar het licht te komen en zij sterven voortdurend en nieuwe worden voortdurend geboren. Dat is de manier waarop het gaat.

 

Maar hoe je realiteit kunt verstoren door hen mee te nemen naar de lokale parken die goed onderhouden worden en zij denken, ja, het bos is een mooie plek. Je wandelt er doorheen. Je slentert er regelmatig door of fietst er met je fiets doorheen en hoe je perceptie heel makkelijk kunt veranderen en zoals Plato zei: “het zullen de steden zijn, de bijenkorven die de veranderingen zullen drijven want het is makkelijk om de geesten van stedelingen te beheersen dan van mensen die over het land verspreid zijn”.

 

Mindcontrol. Het creëren van nieuwe normen, dus we hebben nieuw weer met nieuwe normale vreemde fenomenen, waarover de deskundigen niet bezorgd zijn, de down-burst en zo. Wel, ze, je weet, we hebben de satellietbeelden die eerst heel helder waren en de landen lieten zien, Jouw continenten zijn nu wazig want zij hebben hun resolutie verlaagd om te proberen al de spraysporen te verbergen die je zou zien. Deze verschenen een paar jaar geleden voor het eerst, toen ze ons voor het eerst de satellietbeelden lieten zien. Nu hebben ze de resolutie verlaagd om het meer op wolken te laten lijken, een nieuw normaal. Gedaan door middel van wetenschap en de wetenschap van de oplichterij (“CON-OLOGY”)

 

Per slot van rekening, zoals ze zeiden in de geweldige film, fantastische film, die iedereen zou moeten zien. Ik denk dat als je een goede film op scholen wilt laten zien, laat “Wag the Dog” zien en onthoudt dat beroemde statement terwijl ze toekeken hoe hun bedrog werkte, op televisie voor miljoenen kijkers: “kijk, het moet waar zijn, het is op televisie”. Simpel. Hoe eenvoudig ze ons langs een pad begeleiden, vooraf bepaald door degene aan de top naar hun perfecte Brave New World, een term waarschijnlijk duizend jaar geleden verzonnen en daarna vele keren opnieuw opgedist.

 

“Brave” betekent dat zij de samenleving zouden veranderen, en de samenleving richten en plannen. Dat is wat het werkelijk aanvankelijk betekende. Zij, de grote elite van de dag zouden het zo doen, dus in plaats van op goed geluk en jongen ontmoet meisje en krijgen dan nageslacht, willy-nilly, en dat was gewoon te wanordelijk en slordig. Niet voldoende gecontroleerd. Controle.

 

Teruggaand naar het getraind worden om egosyntonic (onvertaald) te zijn. Kijk naar het positieve, negeer het negatieve. Kijk niet naar het negatieve. Het is een heel goede psychologische controletechniek. Mensen zeiden gewoonlijk dat het socialisme, uiteindelijk  begrijpen we wat het echt, echt is, niet wat je getraind bent te denken dat het is, terwijl het een losstaand feit is: het is ook geen aparte partij van de rechtervleugel. Het is een gereedschap van de rechtervleugel. De rechter- en de linkervleugel behoren echt tot dezelfde vogel en het echte hoofd van de vogel bevindt zich altijd achter een schild op hun “Coats of Arms”.

 

Arnold Toynbee, die zijn vader, die dezelfde naam had, opvolgde, op Oxford Universiteit, die overheden adviseerde en hoge denktanks, die samen met de overheid werkten aan mindcontrol en de toekomst van de beschaving, en die ook de Rhodes Scholars onderwees. Rhodes Scholars worden getraind in het regeren van de wereld, dat worden ze sinds Cecil Rhodes stierf en de wens voor de Rhodes Scholars acherliet. Uiteindelijk bestuurd door Lord Milner, die aangesteld werd en zijn Ronde Tafel groep eraan verbond, Het Royal Institute of International Affairs, spreiddde zich over de wereld uit met hun CFR tak in de Verenigde Staten, waarvan ieder belangrijk figuur lid is en zeer zeker ook alle grootste media.

 

Als het je opvalt en je het je herinnert, Bill Clinton na zijn affaire met zijn Lewinsky, dat goed drama was voor het publiek. Ze houden van een goed sex-item. Goed sex drama. Wat je opvalt is, hem werd eerst verteld niet voor het Amerikaanse publiek te verschijnen over wat er aan de hand was met zijn verlakkerij en zijn sigaren, maar hij werd eerst opgeroepen om met het Council on Foreign Relations over deze zaak te praten. Ik dacht destijds, is dat niet genoeg om mensen wakker te schudden, tenminste voor het feit waarom hij als een schooljongen naar het Council on Foreign Relations moest. Dat is een non-politieke organisatie en dat is waar. Zij plannen een agenda. Zij plannen jouw toekomst. Zij spelen geen politiek. Politiek is een onbelangrijk deel voor het publiek om op te slurpen en ze in het geloof te houden, dat we de volgende groep zullen kiezen, die beter zal zijn.

 

Dus nee, hij werd voor het Council on Foreign Relations geroepen om verantwoording af te leggen voor zijn je weet welke affaires en unieke wijze om ringen van rook te blazen. Ik vraag me vaak af of zijn Havana sigaren die hij had – ze zijn overal in de Verenigde Staten verboden dus het was waarschijnlijk dankzij oude Castro.

 

Een klein artikel in “the Economist” in de printeditie van 29 maart 2007, het zegt het volgende:

 

 “Weinig mensen hechtten waarde aan de 50ste verjaardag van de Europese Unie. Maar apathie heeft zijn troostingen.

 

“Niemand heeft een goed woord voor apathie”.  Arnold Toynbee, historicus”-

 

Ze geven maar een klein stukje, hij was “een historicus”. Hij was de Carroll Quígley van zijn tijd, werkte zowel voor de Britse regering als voor Oxford.

 

“dacht dat het de voorlaatste fase van decadentie definieerde. Beschavingen schrijden voort, zei hij, van slavernij naar spiritueel geloof; van spiritueel geloof naar moed; van moed naar vrijheid; van vrijheid naar overvloed; van overvloed naar apathie; van apathie naar afhankelijkheid” -

 

Daar zijn we nu.

 

“en van afhankelijkheid terug naar slavernij” –

 

We zijn feitelijk ook in slavernij.

 

“Apathie is ook anti-democratisch: democratie heeft geïnformeerde instemming nodig van degene die bestuurd worden”

 

Het betekent niet dat je het hoeft te begrijpen. Aan hen en aan ons wordt alles op een dergelijke manier verteld dat ze het ons wettelijk gezien verteld hebben. Het probleem is alleen dat het niet op een manier wordt verteld zodat je het echt noodzakelijkerwijs begrijpt en het wordt niet naar voren gebracht als iets dat je moet onthouden en wat belangrijk is. En zij zouden je af en toe iets heel, heel belangrijks kunnen vertellen en als zij zelf het belang niet benadrukken, zullen wij het niet voor onszelf beredeneren. Het is zo simpel als dat.

 “De leiders van Europa zijn ook bezorgd”-

 

dit is hetzelfde artikel uit de printeditie van “the Economist”-:

 

 “De leiders van Europa maken zich ook zorgen dat apathie anti-Éuropees is. Populaire onverschilligheid, daar zijn ze bang voor, maakt de instituties van de Europese Unie kwetsbaar voor de windvlaag van populaire verontwaardiging. Hun bezorgdheid is begrijpelijk. Het bewijs uit opiniepeilingen, voor wat ze waard zijn, laat zien dat mensen die zeggen veel te weten over de Economische Unie, geneigd zijn het te steunen”. -

 

Onthoud, de peilingen werden voor het eerst naar buiten gebracht door Engeland in de eerste Wereld Oorlog, om het publiek zodanig te bedriegen, dat ze zouden instemmen met iets. Het idee is dat de massa geneigd is mee te gaan met dat waarvan ze denken dat het populair is. Zij zijn geen individuen temidden van de massa, dus zij willen meegaan in het populaire. Zij willen de winnaar steunen, zodat zij dingen niet voor zichzelf hoeven te beredeneren en zij geloven in de peilingen. Daar zijn de peilingen voor. Het doel is om jou een geloof in iets te geven, dat over het algemeen niet waar is, dat gebruikt wordt voor doelen van psychologische oorlogsvoering. Er zijn hierover ook boeken verschenen die je kunt vinden in de bibliotheken. Die oude stoffige plaatsen waar niemand meer heengaat, waar boeken stof verzamelen.

 

“Degenen die niets over de EU weten en wie het niets kan schelen, zijn geneigd Eurosceptici te zijn. Dus overheden en publieke instituties zoeken manieren om Euroapathie te bestrijden” -

 

Het moet een nieuwe griep zijn. Euro-apathie.

 

“zo veel als zij kunnen: door public-relations campagnes” -

 

Goed, hier heb je een stukje waarheid. Ze houden enorme public-relations campagnes van een rah-rah ding en hoe goed het wel met ons gaat, begrijp je, terwijl we geleid worden door een nieuw elite parlement dat ergens daar zit, ver weg van jou, zeer ver weg.

 

“ en door middel van de aansporingen, dat Europa moet dromen (de vermaning van Jacques Delors tegen onverschilligheid), of door stunts zoals de verjaardags slag in Berlijn afgelopen weekend, om de vijftigste verjaardag van de oprichting van de Europese Unie, het Verdrag van Rome te kenmerken”.  

 

Ha, ha, ha. Het verdrag van Rome was maar één deel van het plan om ons allemaal te integreren in het systeem. Het was een soort officieel dubbelsnijdend zwaard, wat inhoudt dat we spraken met dubbele tong zoals de witte man regelmatig doet. Zij geven één formaliteit aan het publiek zonder hen de complete agenda te vertellen. Het zou alleen een economisch ding zijn, waar we beter handel met elkaar konden drijven. Terwijl de Club van Rome die achter veel ervan zat – de oude Bilderbergers, de echte agenda zelf hadden opgezet. In de eerste planfase tenminste hadden ze enorme bureaucratieën die voor hen werkten. Je kunt vinden dat zij de bureaucratieën en overheidsdepartementen opgezet hebben in 1948, hoewel dit hele deel van de agenda al ondertekend was in 1945. De Club van Rome dus, en daarna het feitelijke verdrag van Rome, was een later ding, een later voorwendsel dat door het publiek geslikt moest worden.

 

Het gaat verder en zegt:

 

“Als apathie inderdaad een bedreiging was voor de Europese integratie, zou er veel reden voor zorg schijnen. Apathie hangt overal rond. Sinds de creatie van het instituut, daalt bij iedere verkiezing voor het Europees Parlement de opkomst van de stemmers. In de laatste verkiezing van 2004 daalde het tot onder de 50% - een lager percentage dan bij India´s parlementaire verkiezingen. De kloof tussen de opkomst in nationale verkiezingen en Europese verkiezingen wordt groter, dus het probleem lijkt vooral acuut voor de Europese Unie. Eerste minister van Engeland, Tony Blair, heeft een website waar mensen hun petities on-line kunnen zetten” -

 

Dat klopt. Klaag bij ze.

 

“Het is een onwetenschappelijke maatstaf voor populaire bezorgdheid, maar desondanks intrigerend. Een recente petitie vraagt Engeland een referendum te houden over iedere Europese wet kreeg duizend elektronische handtekeningen. Eén die tegen tolheffing op de wegen was, een paar miljoen. Het is moeilijk de graden van apathie zonder anekdoten te meten, want mensen zijn geneigd slecht te reageren op vragen als: “geeft U ook maar iets om de EU?”  . Maar gebrek aan kennis zou als gemiddelde genomen kunnen worden voor het gebrek aan betrokkenheid. Hierbij is het bewijs ontmoedigend. Iets van driekwart van de Europeanen die gevraagd werd het eigen kennisniveau met betrekking to de Europese Unie weer te geven, zegt dat het bescheiden is of niet aanwezig, en dit percentage daalt niet, het stijgt. Ja, is het echt waar dat apathie een obstakel is voor de Europese integratie? Een bepaalde hoeveelheid apathie is begrijpelijk, misschien onvermijdelijk. De instituties van de Europese Unie zijn op afstand en opzettelijk complex” -

 

Dat is waar. Het is opzettelijk complex. Daarom begrijp je niet wat er echt aan de hand is. Het zegt:

 

 “(opzettelijk in de zin dat ze een balans zoeken tussen de pan-Europese besluitvorming en nationale rekeningen en balansen)” -

 

En wat ik geloof dat zij daarmee echt bedoelen is: jij betaalt de rekeningen en het slaat je uit balans.

 

“De meeste stemmers hebben geen idee wie hen in het Europees Parlement representeert  en zouden een Europees Commissaris niet herkennen als hij op de drempel van hun huis verscheen. Er zijn ook redenen waarom apathie gegroeid zou kunnen zijn. Historisch gezien werd de term gangbaar na de Eerste Wereldoorlog, toen het geassocieerd werd met shell-shock (onvertaald) en depressie. De Europese Unie   heeft te lijden van de bom toen Franse en Nederlandse kiezers het concept van de grondwet in 2005 afwezen. Wat ook aangevoerd kan worden is dat de economische traagheid en hoge werkloosheid (ten minst tot aan het huidige herstel” –

 

Ha, Ha, Ha. Herstel. Het is alleen een aantekening in een boek, We zijn niet hersteld.

 

“hebben geleid tot een depressie over het gehele continent. Belangrijker, apathie heeft zijn compensatie, vooral voor de Eurofielen” -

 

Eurofiel, hum. Dat is een fiel die de boel bedot met jonge Euro´s.

 

 “Zonder dit zou de Europese integratie niet zo ver gekomen zijn zoals het is” -

 

Wat een grap. Je had geen keus.

 

“Er was bijna geen debat over de inhoud van de grondwet in de referendum-campagnes in Spanje of Luxemburg, waar het met ruime meerderheid goedgekeurd werd. De kiezers die het zorgvuldigst naar de tekst hebben gekeken, waren in Frankrijk en Nederland. Overeenkomend debatteerde Engeland over de essentie van de single currency (één munteenheid) wat uitgebreider dan ieder ander land. Maar Engeland bleef erbuiten, terwijl de anderen het zonder discussie adapteerden”

 

Dat is omdat de grote jongens afbetaald werden en leden waren van bepaalde instituties en organisaties.

 

“Europese integratie kan doorgaan zonder populair enthousiasme vanwege haar karakter: de Europese Unie heeft een groot regelgevende component en veel integratie vindt plaats door samenwerking op basis van regels”  -  

 

Is dat niet prachtig, die term waar ze mee komen. Samenwerking op basis van regels. De regels is dat je de waarheid niet aan het publiek vertelt en dat we allemaal samenwerken in de geheimhouding.

 

“Regels en technische maatstaven zijn bijzonder ongeschikt om de algemene opinie te mobiliseren, of het nu voor of tegen is. De meeste mensen zijn tevreden ze over te laten aan deskundigen” –

 

De deskundigen. Herinner je je de Bertrand Russell deskundigen en de samenleving van deskundigen?

 

“Integratie door regulering gaat voort onder de starende onverschillige blik van de kiezers. In die zin is apathie de beste vriend van Eurofielen. Angela Merkel, de Duitse kanselier heeft deze les geleerd. De “Berlijnse declaratie” om de vijftigste verjaardag te markeren was in het geheim geschreven” -

 

Wat is nieuw? Wat is nieuw?

 

“en alleen ondertekend door de eigen Europese representanten: Juffrouw Merkel als de houder van het presidentschap van de Europese Unie en de hoofden van de Europese Commissie en het Parlement. Het lijkt aannemelijk dat een gereviseerde versie van het grondwettelijke verdrag ook in het semi-geheim bekokstoofd zal worden” -

 

Wel, ik vraag me af waarom ze daar apathisch over zijn, aye.

 

“met het doel geratificeerd te worden door nationale parlementen,” –

 

Die ook afgekocht zijn.

 

 “ niet door referenda. Laat de slapende kiezers liggen. Maar een verdere manifestatie van apathie moet in ogenschouw genomen worden: een gedragsconditie die ermee samengaat, bekend als “aangeleerde hulpeloosheid”

           

Aangeleerde hulpeloosheid, oh. Waar lijden we aan? Ik heb aangeleerde hulpeloosheid.

 

 “In 1965 onderwierp een psycholoog, Martin Seligman twee groepen honden aan elektrische schokken” –

 

Hij was een lieve schat deze man Seligman, aye. Nog een psychopaat.

 

“De eerste groep kon een bestraffing krijgen wanneer ze op een hefboom drukten. Deze honden herstelden snel. In een volgend experiment leerden zij om volgende schokken te voorkomen door op een lage muur te springen. De tweede groep had een hefboom die niets deed” –

 

Een placebo hefboom. Placedo hefboom.

 

 “Ze werden apathisch en in het volgende experiment kropen ze op de vloer die onder stroom stond”

 

Stel je voor, je zou niet van de elektrische vloer af kunnen komen, dus wat je nu deed was gewoon onder stroom staan. Oh, walgelijk, walgelijke creaturen zijn die psychopaten.

 

 “niet in staat om de schokken te ontlopen”. Ze hadden “aangeleerde hulpeloosheid”.

           

Je weet, jouw belastinggeld financiert dit soort dingen en wat zij uiteindelijk hebben geleerd is hoe zij ons onder controle kunnen houden. Realiseer je je dat? Ach, het is een horror show.

 

 “In Europa werden de verdragen van Maastricht en Nice verworpen door Deense en Ierse kiezers, alleen om later op grotere schaal geïmplementeerd te worden. Als de grondwet succesvol tot leven is gewekt – een grote als- zou het dit patroon voortzetten. Sommige leiders van de Europese Unie mogen hopen dat, als ze dat genoeg doen, apathische kiezers zullen leren dat zij hulpeloos zijn in het stoppen van verdere integratie, zelfs als ze het willen”

 

Dus daar is je kleine blurb, die in zichzelf zoals het verwoord is, een neerdrukkende is. Het is bedoeld om je apathischer te maken want het geeft je er geen antwoorden op. In feite benadrukt het in zekere zin, tussen de regels door, dat er geen gebruikelijke antwoorden op zijn. De gebruikelijke antwoorden zijn weg want dit werd gepland als een “moeten” en je krijgt het hoe dan ook door je strot geduwd.

 

Dus dat is mijn erg haastige blurb van vanavond. Ik weet niet of je de regen buiten kunt horen want ik gebruik een nieuwe microfoon die me gestuurd is door James uit Florida en ik dank hem echt voor deze mike. Het is zeer gevoelig en neemt misschien zelfs het geluid van de koelkast op en ik weet het niet. Ik zal het zien na dit gesprek vanavond, maar het is een “lekkere”. En ik moet hem overvloedig bedanken voor deze zeer goede microfoon.

 

En wat zou je kunnen beginnen zonder vrienden, want we hebben er zeker geen in de overheidsinstituten. Dus van een koud, wel, niet zó koude vochtige avond in Canada hoop ik dat jullie allemaal je studie doen en dan iets leren en stop jezelf toe te staan dat je geherderd word in duizend verschillende afleidingsmanoeuvres want “the move is on” (nog onvertaald). Mensen zijn werkelijk aan het wakker worden over de hele globe. Een klein lichtje gaat aan, hier en daar en ergens anders en zo beginnen veranderingen.

 

Wel, je hebt de werkelijke feiten nodig om je te ondersteunen. Niet ook al de neppers. Er is veel nep naar buiten gebracht voor jou om bovenop te springen en te geloven dat je leiders hebt die oppositie voeren. Denk eraan, zij geven je altijd de leiders om te volgen. Volg niet mij. Ik weet de helft van de tijd niet wat ik doe.

 

Ik loop hier rond en ik kam zelden mijn haar tenzij ik naar buiten moet en zelfs dan, als ik half op weg ben naar waar ik heenga herinner ik me dat ik het moest doen maar dit moet nu naar buiten komen voor de jongere generatie. We kunnen dit niet allemaal op hun schouders dumpen. Zij hebben geen kans. Wij moeten dit allemaal ombuigen en overdenken over waar het leven over gaat. We moeten dit allemaal overdenken. Niet het acht tot vijf systeem waar we vanaf geboorte getraind voor worden om in te gaan.

 

Van mij en Hamish is het goedenavond en moge je god of je goden met je zijn en al deze nieuwe normen, begin te herinneren wat zij echt zijn. Zij zijn helemaal niet normaal. Normaal is alleen waarheen je geleid bent om in het heden te verwachten.

 

SONG:

 

“Het probleem met Normaal”

door Bruce Cockburn

 

Stakingen over de grens en stakingen voor hoger loon

Planeet slingert naar rechts terwijl ideologieën meedoen

Plotseling is er onderdrukking, het moratorium op rechten

Wat dachten zij dat de politiek van paniek zou uitnodigen?

Persoon in de straat haalt zijn schouders op – “veiligheid komt als eerste”

Maar het probleem met normaal is dat het altijd erger wordt

Maar het probleem met normaal is dat het altijd erger wordt

 

Ongevoelige mannen in zaken kostuum zeggen automatiseren

Speel flipper met de Derde Wereld, probeer ze op hun knieën te houden

Hun één-gewas verhongeringsplannen doen suiker in jouw thee

En de locale Derde Wereld wordt op rantsoen gehouden, je ziet het niet

Het zal allemaal teruggaan naar normaal als we ons land voorop zetten

Maar het probleem met normaal is dat het altijd erger wordt

Maar het probleem met normaal is dat het altijd erger wordt


Modern fascisme overheerst het schouwspel

Als de doelen niet overeenkomen is het makkelijker de middelen te rechtvaardigen

Huurders krijgen de drab en landheren de room

Als de schrijnende devaluatie van de democratische droom

Brengt ons mannen in gasmaskers dansend terwijl de schalen barsten

Maar het probleem met normaal is dat het altijd erger wordt

Maar het probleem met normaal is dat het altijd erger wordt

Maar het probleem met normaal is dat het altijd erger wordt

Maar het probleem met normaal is dat het altijd erger wordt