ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP RBN (Republic Broadcasting Network)

 

 

"SENTIENCE IN THE BALANCE – TREASURE OR TRASH? - YOUR CHOICE"

 

In Nederlandse vertaling:

“Gevoel in de waagschaal - Schat of Afval? – Jouw keus”

 
 
20 Augustus 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 20 Augustus 2007

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en  www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Lied: “Code van Stilte” door Bruce Springsteen

Er is een code van stilte, waarover we het niet wagen te praten

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

We blijven doen alsof er niets mis is

Maar er is een code van stilte, en het kan niet doorgaan

 

Er is een waarheid, die zo ver weg is, zo ver kun je zien,

Dat het niet genoeg is liefje

om de afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van droefheid van honderd mijlen lang

Er is een code van stilte en het kan niet doorgaan

 

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
We keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

There is a truth so elusive, so elusive you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cuttting Through the Matrix. Normaal gesproken luisteren jullie naar andere shows waarop ik kom, en andere programma’s, er is ook een keer een televisie show geweest, en je hebt geluisterd naar de blurbs zoals ik ze noem, die ik sinds een paar jaar uitbreng. Daarvoor heb ik radioshows gedaan op Sweet Liberty, op korte golf internationale radio. Ik ben vanaf het begin bezig dit te pushen om te zien of er werkelijk iemand geïnteresseerd was in de onderwerpen waarover ik wil praten.

Het zijn onderwerpen, die iedereen, vooral in deze tijd, aangaan. Onderwerpen, die niet weg zullen gaan door wishful thinking. Ze zijn niet erg plezierig, want het is een gehele verschuiving van de realiteit, wat zij een paradigma verschuiving in perceptie (waarneming) noemen.

Diegenen, die de geschiedenis van hoe we zijn gekomen tot waar we zijn en waar we heengaan willen onderzoeken, kunnen mijn website cuttingthroughthematrix.com bezoeken. En voor diegenen die een andere taal spreken, de talen van Europa, bezoek alanwattsentientsentinel.eu.

Zoals ik zeg zijn deze onderwerpen niet plezierig. We hebben geleerd om egosyntonisch te zijn. Een recent fenomeen eigenlijk, want voor de tijd dat de televisie het van de radio overnam, dachten we nooit dat de wereld een gelukkige plek moest zijn, want dat was het niet, noch werd van het gemiddelde individu verwacht dat hij altijd gelukkig was. Totdat er op grote schaal reclames kwamen.

Die kwamen er trouwens niet uit zichzelf. Reclame werd ingezet om de mensen te helpen beheersen en hun geesten (minds) te vormen in een andere soort realiteit en een toekomst. Toen werd het egosyntonische gedrag gepusht. Je ziet in een advertentie campagne over wat ook- of ze nu tandenborstels of tandpasta verkopen- nooit een gezicht dat heel ongelukkig is. Voor wat het ook is, je ziet altijd deze gelukkige, gelukkige gezichten, alsof het ultieme orgasme ze zojuist heeft geraakt. En het is grote oplichterij natuurlijk, want het systeem waarin we leven, het systeem van commercie, is gebaseerd op het creëren van ontevredenheid. Dat is het hele punt ervan.

Niets dat je koopt, is gemaakt om lang mee te gaan. Het wordt in feite veel erger nu de bedrijven naar China zijn gegaan. Ze zijn “hun winsten aan het maximaliseren”, zoals ze graag willen zeggen, en maken al de produkten tegelijkertijd goedkoper, zodat zij niet erg lang meegaan. Het maakt niet echt uit dat ze niet lang meegaan, want zolang we deze vrije beschikbaarheid van creditcards hebben, lijken de mogelijkheden onbeperkt voor de gemiddelde persoon, die niets anders kent.

Hoe kwamen wij in hemelsnaam tot dit stadium van manipulatie? Wel, het heeft te maken met de creatie van realiteit en hoe massa’s mensen geconditioneerd kunnen worden, langzaam, door generaties heen, in het verlaten van een weide waar zij blij konden grazen, naar een ander veld, een veld dat al voorbereid en gepland was door mensen, die honderden jaren geleden leefden, want de heersers werken intergenerationeel (door de generaties heen).

Nu, ik hoor dat de muziek begint, ik ben terug na de volgende berichten.

 

“Iedereen weet” door Leonard Cohen

 

Iedereen weet dat de dobbelstenen vals zijn

Iedereen gaat stug door met hun vingers gekruist

Iedereen weet dat de oorlog voorbij is

Iedereen weet dat de goede jongens verloren

Iedereen weet dat het gevecht vaststond

De armen blijven arm, de rijken worden rijk

Zo gaat het, iedereen weet het

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows that the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen, Alan Watt hier weer terug op Cutting Through the Matrix. In de komende shows hoop ik een deel van de geschiedenis door te nemen, en enkele van de religies, die sinds zeer, zeer vroege tijden zijn doorgegaan en die ons allemaal transformeerden. Generatie na generatie, tot aan nu.

En ik laat de religie zien, die hier bijna zo goed als is, een vorm van staats aanbidding. Een vorm van aanbidding van de staat, die ook gebaseerd is op aanbidding van de aarde, wat voor de elite werkelijk hetzelfde is. Zolang we het geloven, zullen wij doen en geloven, wat ze ons ook vertellen. Dit kan al gedaan worden in een of twee generaties. Als dat eenmaal gebeurd is, zul je zien, dat kinderen zich graag vrijwillig zullen aanmelden voor sterilisatie om Gaia, moeder Aarde, te redden.

Nu, hierover is door mensen in hoge denktanks geschreven. Denktanks die jouw wereld plannen. Zij plannen jouw realiteit en zij promoten het je hoofd in door middel van tijdschriften en televisie. En zij zorgen ervoor dat je allemaal in hetzelfde onderwijs geïndoctrineerd bent. En op die manier zal iedereen geloven dat de aarde plat is, zoals zij het zeggen. Mensen kunnen zover gebracht worden om alles te geloven. Helaas, en dat is het probleem.

Zoogdieren kijken altijd naar de oudere vader of moeder, tenminste één van hen, om dingen aan te wijzen waar ze op moeten letten. Als de ouder dat niet doet, zal het jong denken, dat de wereld waarin het geboren is, met al zijn vijanden, de roofdieren, natuurlijk is. Zij zijn vriendelijk tegen hen. Het is hetzelfde met mensen. Als je ouders het niet wisten en de realiteit, waarin zij geboren waren niet bediscussieerden, en het kind niet waarschuwden, zullen de kinderen opgroeien en denken dat dit het enige mogelijke systeem was dat ooit ontwikkeld was, zo simpel is dat.

Dit heet de creatie van cultuur, of cultuurcreatie. Duizenden jaren geleden is er door verscheidene filosofen over geschreven, vooral uit Griekenland en enkele Aramese landen, waar zij je vertellen, hoe zij de culturen uit hun eigen periodes creëerden, en hoe zij die culturen beheersten en ze zelfs opwaardeerden, zoals computer programma’s, hoofdzakelijk door de kunsten en wetenschappen, het drama en de kleding industrie. Zij noemden het zelfs 2300 jaar geleden de kledingindustrie.

Zij zorgden ervoor, dat iedereen in antiek Griekenland in een periode reis toneelstukken bijwoonde, die opgevoerd werden door acteurs en actrices die uit het Midden Oosten kwamen. Zelfs de slaven moesten er heen gaan, want zoals Plato zei, zouden zij kopiëren of nadoen wat ze op het toneel zagen. Muziek was zo’n krachtig middel, dat Plato het onder licentie wilde hebben. Hij kende de effecten die het op de jeugd zou hebben, maar hij wist ook dat de militaire muziek de jeugd tot oorlog kon oppoken. En dat kon ook nuttig zijn voor de mensen die in control waren, de dominante minderheid, of de “wachters” (“guardians”), zoals hij zijn eigen klasse graag noemde.

Aldous Huxley sprak in zijn verscheidene speeches op Ivy League universiteiten over deze dominante minderheid, die nog steeds bestaat. Hij zei, dat deze altijd had bestaan en zag geen reden, dat het niet altijd zou bestaan. En dat is waar. Voor hún, het is hún wereld. Zij bezitten de hulpbronnen van de wereld. En ze zijn ook waanzinnig doorgefokt, omdat zij rijkdom huwen. Niet simpelweg rijkdom, geen nieuwe rijkdom, maar de oude rijkdom. Want voor hen moet je je goede afkomst (good breeding), zoals zij het noemen, bewijzen. Geselecteerde partners, partners die door vele generaties heen rijkdom hebben vergaard en het nooit zijn kwijtgeraakt. Zo worden zij huwelijkspartners van elkaar gemaakt.

Het idee in feite, van liefde, romantische liefde is een redelijk recent fenomeen, dat aan het publiek gepromoot wordt. Voor de 19e eeuw was het meer iets praktisch om te doen, trouwen en de soort instandhouden. En ook omdat het grootste deel van de bevolking in de landelijke gebieden leefde, hadden zij al de hulp nodig die ze konden krijgen op de boerderijen, dus hoe meer kinderen ze hadden des te beter, des te meer kans de mensen hadden om te overleven.

De moderne geschiedenissen die ze je geven, laten je denken dat iedere man het in de geschiedenis zo goed had, en dat is de grote leugen. De meeste mensen hadden het niet zo goed, rechtstreeks tot in de 20e eeuw. En vele mensen, zelfs in de westerse wereld, hebben het vandaag tamelijk slecht.

Komend uit Engeland, keek ik naar de bewegingen van een land, dat  gedurende mijn hele leven heen, samengevoegd werd met Europa. En diegenen, die het in werkelijkheid uitvoerden, riepen dat het niet waar was en noemden het een valse leugen. Ik denk, dat het heel goed samengevat is door professoren op de Universiteit van Oxford. Zij zeiden: “Met onze lippen ontkennen we altijd wat onze handen doen”. Het was zo makkelijk te zien hoe de samensmelting plaatsvond, in kleine pakkende uitspraken die ze gebruikten wanneer alle eerste ministers bij elkaar kwamen om de “banden aan te halen” en “betere banden te krijgen” met de Europese landen. 

Vandaag gaan we in de Amerika’s door hetzelfde proces. Het vindt niet toevallig plaats. Deze specifieke samensmelting werd feitelijk gepland voordat ik geboren werd en voordat jouw ouders en grootouders geboren werden. Karl Marx schreef er in de 19e eeuw over. Hij zei: “Er zullen drie grote handelsblokken zijn, een verenigd Europa, een verenigd Amerika en tevens een verenigde Pacifische Rand regio”. Hij noemde ook de term “most favored nation trading status (land met favoriete handelsstatus). Dezelfde term gebruiken zij nog steeds met de economische unies van vandaag.

We leven door een groot business plan, een lange termijn business plan, waarin we geen inspraak hebben. We gaan gewoon door de bewegingen heen en doen wat ons verteld wordt en verkiezen nieuwe mensen. Maar ongeacht wie je kiest, dezelfde agenda gaat door. Want werkelijk, alle soevereiniteit werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in San Francisco weggetekend, toen al de landen het Verdrag van de Verenigde Naties, de charter, ondertekenden.

Daarna was het de truc, om het publiek voor de gek te houden, dat zij de samensmelting zouden toestaan. Langzaam, altijd heel langzaam. Op die manier maak je de dieren niet bang, maak je de kudde daar beneden niet bang. En het is zeker, het werkt heel goed. En dat is ook een deel van de reden, dat ze plotseling naar buiten kwamen met creditcards, in de Westerse wereld. En zij gaven je makkelijk leningen, voor het eerst zelfs zonder onderpand. Het had de bedoeling om een generatie onder de duim te krijgen. Gelukkig, volgestopt met goed voedsel en al het plezier dat zij misschien konden kopen. Intussen waren zij met dit alles bezig. Als je arm bent en de tirannen gaan verder met jouw leven, heb je de neiging bezwaar te maken. Maar als je volgestopt bent en gelukkig, en tot de dood geëntertaind, dan ben je heel gelukkig aan het grazen, je bent in een staat van semi-coma, je bent comatisch, gehypnotiseerd in zekere zin. En dat is wat er is gebeurd.

Als de samensmelting er eenmaal plaatsvindt, trekken zij het kleed onder je vandaan en zetten zij al die goedkope creditcards, lage rente enzovoort stop. En dan zul je terug zijn in de hel, alleen met een nieuwe meester. Het is werkelijk dezelfde meester. Alleen is het de top van de piramide, de topsteen, die de leiding zal hebben en in de openbaarheid zal komen.

Voor diegenen in Australië en Nieuw Zeeland, dit is tot stand gebracht door de Royal International Society, hoofdzakelijk uit Engeland. Het wordt in het Westen het Council on Foreign Relations genoemd. In het Oosten en alle landen van het Gemenebest heet het Het Royal Institute of International Affairs.

Je zult erachter komen, dat de belangrijkste politici van de laatste 50, 60 misschien zelfs 70 jaar, allemaal lid zijn geweest van het Royal Institute of International Affairs. Een Associatie die door een koninklijke goedkeuring begon, in andere woorden, het werd gepromoot en kreeg een Koninklijk Decreet om te bestaan, namens de elite van Londen, zodat wat zij democratie noemen, gepasseerd kon worden. Zij hadden besloten, dat democratie gewoon te moeizaam was, met al deze argumenten en verschillende partijen die ervoor zorgden, dat niets echt snel gedaan werd. En deze mannen aan de top zijn heel ongeduldig. Zij hebben hun plannen, die volbracht moeten worden, dus zij gaven ons een dom parlement vol dommerds, die op de bodem naar elkaar schreeuwen en ze zorgen ervoor, dat de jongens aan de top door hen aangesteld worden. Zo wordt het gedaan.

En Professor Carrol Quigley schreef hierover in zijn boek “Tragedy and Hope” (Tragedie en Hoop). Zijn andere belangrijkste werk heet “The Anglo-American Establishment”. Hij was vele jaren lang de officiële historicus voor het Royal Institute of International Affairs en het Council on Foreign Relations. Hij zei, dat er ongeveer 50 of 60 jaar lang een parallelle regering was geweest, in de periode die voorafging aan het moment dat hij het opschreef, en dat was in de jaren ’60.

Ondanks de verandering van gezichten in de politiek tijdens jouw leven, dendert de agenda door. Het is niet gewoon een agenda, met een klein doel als meer rijkdom voor de elite. Dit is de strijd om de gehele planeet onder hun overheersing te krijgen. Dat houdt in, alles óp de planeet, ín de planeet, álles dat beweegt en ademt, álle natuurlijke hulpbronnen. Deze persoonlijkheden aan de top gaan voor het godendom, begrijp je.

Zij hebben ook besloten, dat we gewoon te inefficiënt zijn op de manier waarop we gemaakt zijn. Zij willen mensen die voor hun doel gemaakt worden. En vandaar, dat was de reden voor de enorme financiering van genetisch onderzoek. Terug in de jaren ’60 spraken zij over de noodzaak om –altijd- de arme zieke mensen te helpen, mensen met genetische misvormingen enzo. Zij brengen dit voortdurend tevoorschijn wanneer zij de hele bevolking willen veranderen. En natuurlijk, de enige manier waarop je mogelijk genetische misvormingen kunt stoppen, is door genen te verwijderen. En dus staat het publiek toe, dat het bewerken en al het testen doorgaat. Zonder dat publiek het wist, ging het  Human Genome Project” wereldwijd op weg.

 

Hallo mensen, Alan Watt terug op Cutting Through the Matrix. Voor de pauze sprak ik over het genetisch onderzoek en waarom het een “must-be” was voor de mensen aan de top. Want zij weten dat het moeilijk is een wereldpopulatie te beheersen als je geen volledige informatie over ieder individu hebt. Voor totale beheersing moet ieder individu volledig voorspelbaar zijn. De ID kaarten die wereldwijd uitgedeeld worden, de actieve ID kaarten, zullen ook jouw creditcards worden en je bankpassen. Uiteindelijk zal het je enige bankpas zijn, dat is in Engeland toegegeven. En het is dezelfde kaart, die wereldwijd gebruikt wordt.

Dat is echter alleen de springplank naar het uiteindelijk aanpassen van de mensen zelf, hen verbeteren. Zij gebruiken deze mooie termen, als het “enhancen” van mensen, door het verwijderen van defecte genen en het toevoegen van superieure genen. Speciaal gemaakte mensen (purpose made people), waarover Plato 2300 jaar geleden sprak. Het gebeurt. Dat is de volgende stap en we staan in de waagschaal. De wereld staat in de waagschaal.

Iedereen op de planeet staat in de waagschaal, om vast te houden aan de mensheid zoals die geweest is, of erin mee te gaan. Oordelend naar wat we om ons heen zien in de samenleving, zal meer dan 90% van het publiek meegaan in wat het ook is waarheen ze door de elite geleid zal worden. Begrijp je, in hun leven nemen zij alles aan dat aan hen gegeven wordt. Zij stellen geen vragen. Zij luisteren naar het zes uur nieuws en alles dat ze kunnen is het nieuws herhalen dat zij de avond ervoor op de zenders gehoord hebben. Zij hebben geen eigen originele gedachten.

De jeugd ligt ook onder de aanval, wij allemaal, door inentingen, ons hele leven lang. Je kunt de matte ogen zien bij veel jongeren van nu. Zij hebben geen interesse in dingen om hen heen. Zij komen alleen tot leven, als je dat zo kunt noemen, als ze met videogames spelen, waar ze rondrennen om alle anderen te vermoorden. Dat is het hele doel van het videospel, uitgevonden door het leger om te de natuurlijke afkeer (distain) andere mensen te vermoorden, te helpen verminderen en te laten verdwijnen. Het maakt het voor hen heel makkelijk om zich bij legers aan te sluiten. Daarom gaven zij het videospel twintig jaar geleden aan het publiek.

Zij wilden, dat er een generatie op zou groeien, die bij het leger zou gaan, want zij hadden besloten, dat met name de Verenigde Staten de drijvende kracht en de financier zou zijn om mannen en wapens en zo te leveren voor het laatste deel van hun veroveringen in heel het Midden Oosten, voor de totstandbrenging van een gestandaardiseerde wereld.

Wij leven er nu doorheen. En mensen stemmen door hun stilte in met de gehele agenda. Het is zo vreemd dat mensen, die misbruikt worden zich voor veiligheid tot de misbruiker richten. Dat is iets, dat de elite altijd hebben geweten, en dus hebben we een campagne van terreur op het publiek. Zij noemen het een oorlog van terreur. Ze menen het. Het is een oorlog van terreur. Zij vertellen niet dat de terreur op jou gericht is, om je allemaal op stille wijze te trainen je te onderwerpen en te doen wat je gezegd wordt, terwijl je door de grootste veranderingen heengaat die we in duizenden jaren geschiedenis hebben gezien.

Zij noemen het de verandering van het tijdperk (“The changing of the age”). Zij plannen de wereld in tijdperken. Tweeduizend jaar geleden eindigde een tijdperk en begon een ander. Nu komt Waterman (Aquarius) eraan en gaat Vissen eruit. Dat is wat zij daarmee bedoelen, dat is wat George Bush Sr. bedoelde, toen hij zei: “Alles gaat volgens het hemelse plan”. Want zij gebruiken de zodiak (de dierenriem) als een tijdklok in de hoge geheime genootschappen. Maar ze zijn niet zo geheim meer.

Later in deze show zal ik wat telefoontjes aannemen en ik ben afhankelijk van de technicus, tenminste vandaag, om me te laten weten wie er aan de lijn is. We zullen zien wat we kunnen doen om jullie vragen te beantwoorden. Stel alsjeblieft niet de gebruikelijke vragen, die mensen stellen, van “welke specifieke groep zit erachter?”, want ik ben hier zo vaak in eerdere gesprekken op ingegaan. Al de concurrerende groepen, die lang geleden samengesmolten zijn. Je zult MI6 vinden in de top afdeling, en de Mossad, de CIA en een leger andere, die sinds de Tweede Wereldoorlog samengesmolten zijn. Toen heeft het allemaal werkelijk plaatsgevonden.

We leven in zekere zin in een sprookjeswereld. Ons wordt geleerd levenslang kinderen te zijn en niet voor onszelf te denken. De meeste denken niet voor zichzelf. Dat is de droevige waarheid. Zij denken alleen over informatie, die in hen gedownload wordt door onderwijs en door televisie, tijdschriften, wetenschapsprogramma’s en al het andere. De wetenschapsprogramma’s hebben als doel je in het verleden te houden, want alles dat ons op dit niveau gegeven wordt, is in werkelijkheid verouderd en van lang geleden.

De computer zelf werd alleen aan het publiek gegeven als trainingsmechanisme om het publiek in steeds kleinere en kleinere computers te trainen, uiteindelijk in combinatie met de mobiele telefoon. En de volgende stap is de hersenchip. Zo leid je een paard naar water, begrijp je, alleen zullen zij je deze keer zelf laten drinken. Zij zullen je niet dwingen.

Ik ben terug na de volgende berichten.  

 

Hallo mensen, Alan Watt weer terug hier. Ik heb het over een paar dingen die hebben geleid tot waar we nu zijn en waar we heengaan. Er is geen hoge geleerde nodig om uit te puzzelen we heengaan, want zij vertellen ons waar we heengaan. Je ziet het nu in de tijdschriften die gaan over het genetisch ontwerpen van de ideale persoon. Ideaal Design is een andere betekenis van ID. We zijn gewoon te inefficiënt zoals we nu zijn. Vooral omdat er een kans is, hoe klein die misschien ook is, dat we misschien individueel wakker worden en er iets aan doen. Dat is de reden dat er haast achter zit iedereen angst aan te jagen om zich meer te onderwerpen en zichzelf toe te staan een chip te nemen.

Deze chips zijn trouwens klaar en zij hadden op de Loyola Universiteit een wereldbijeenkomst van Wetenschappers. Een van de eerste bijeenkomsten werd geopend door Newt Gingrich, die de openingstoespraak hield. En het werd betaald door het Amerikaanse Departement van Handel. De reden, dat het betaald werd door het Departement van Handel is dat jullie allemaal eigendom zijn, begrijp je. Daarom sponsorden zij het wereld evenement. De topwetenschappers in het veld van bio-engineering en technologie waren allemaal aanwezig en ze zeiden dat het klaar was om gebruikt te worden. “Alles wat we moeten doen is het publiek overtuigen het te nemen”.

Nu, hoe overtuig je het publiek om het te nemen? Je gaat hoofdzakelijk voor de jeugd. De jongeren hebben niets van een verleden als vergelijkingsmateriaal. Daarom laat je het spannend klinken, zoals de superhelden in de tekenfilms, daarom zítten ze in de tekenfilms. De kinderen willen die speciale krachten. En net zoals al het andere ervoor is het altijd een grote leugen. Er is een achterliggende reden voor, want als je deze speciale chip eenmaal hebt, gaat de hoofdknop om en je zult niet langer meer jou zijn.

Als je het publiek voor onbepaalde tijd, in iedere samenleving, bang genoeg maakt, kun je ervoor zorgen, dat zij alles nemen voor verlichting. Tijdens de jaren ’50, ’60, ’70, ’90, tot in de jaren ’60 waren het de kalmeringsmiddelen, die met emmers vol uitgedeeld werden, met tonnen in feite. In de jaren ’70 kwamen zij erachter dat Valium en soortgelijke drugs door meer dan 60 tot 70% van de vrouwelijke bevolking van Engeland genomen werd. Omdat de tijden zo drastisch veranderden en de stress zo groot werd, gaven zij al dit spul om hen prettig en gelukkig te houden.

De nieuwe methode zal efficiënter zijn, aangezien zij hun eigen programma zullen hebben draaien, maar het zal niet jouw programma zijn. Het is door anderen voor jou ontworpen. Een staat van vergetelheid. En het is moeilijk om te geloven, voor mij in ieder geval, dat mensen liever dat nemen om te ontsnappen aan de terreur van bewuste gedachte, zoals ze het zien, liever dan de dingen te zien zoals ze echt zijn.

Maar je weet, vele mensen zich zullen overgeven en zullen alles nemen dat aangeboden wordt en hen verlichting belooft. Want voor hen is het zijn van een individu een te grote last.

Socialisme is geïntroduceerd om mensen in levenslange onvolwassenheid te houden. Daarom werk je acht uur per dag en speel je de rest van de tijd, je speelt voortdurend. In feite, je hebt geen tijd voor je eigen kinderen meer. Je speelt liever voor jezelf en vermaakt je. En helaas zijn de beide ouders, áls er nog twee ouders over zijn, hetzelfde. Het maakt niet uit. Ze hebben geleerd, dat ze hun kleine beloningen aan het eind van de dag verdienen, en hun hele leven draait om het vergaren van steeds meer goedkope producten uit China, dat hen een paar dagen laat lachen totdat de nieuwigheid eraf is en ze iets anders moeten kopen. Het is net als het trainen van ratten, dat ze eten krijgen als ze op een hendel drukken. Zo beloon je jezelf voor het werk. Hoeveel mensen zouden werkelijk in hun banen, hun saaie banen die ze allemaal hebben, met al de toenemende stress, die voortdurend stijgt en stijgt, blijven werken als zij een keus hadden?

We bevinden ons in een systeem, een volledig gecommercialiseerd systeem. Een systeem gebaseerd op economie, een wetenschap natuurlijk waar de meeste mensen buiten gehouden worden. Zij onderwijzen het niet in het lagere onderwijs. Het wordt achtergehouden voor diegenen die “in the know” zijn, diegenen die met het geld handelen, zoals Lord Rothschild zei. Want diegenen die in het geld handelen en niets produceren, handelen alleen met het geld, en worden ongelooflijk rijk hoewel ze niets produceren. Zoals Rothschild zei: “Zij zullen de schande van geld begrijpen, maar ze zullen er niet over klagen, aangezien het ze zo goed gaat als ze het spel spelen”. En dat is waar. Dat is echt waar.

De economen van de 18e en 19e eeuw hadden de toekomst al tot in detail uitgewerkt. Lees de boeken. John Stuart Mill bijvoorbeeld, en zijn zoon (die ook zo heet), die het overnam als één van de topeconomen van Engeland en de monarchie. En hij had al de mensen opgesomd, die de volgende samenleving ingebracht konden worden, en die inferieure typen of rassen of geloven, waarvan dat onmogelijk geacht werd. Zij zouden zich mogelijk niet aan het nieuwe systeem, dat moest komen, kunnen aanpassen. 

De Amerikaanse Indianen stonden genoteerd voor uitroeiing. En zelfs de Ieren moesten uitgeroeid worden, omdat zij in opstand bleven komen en steeds nee zeiden tegen al de eisen van Londen. Zij wilden deze fabrieken niet, 16 uur binnen stenen muren om dingen voor iemand ergens in de wereld te produceren, die zich dat kon veroorloven.

De uitroeiing van de soorten, van mensen of geloven van mensen, of typen, is niets nieuws. Hitler heeft dat niet verzonnen. Hitler was gewoon een ander onderdeel ervan. Het komt in werkelijkheid allemaal van dezelfde bron, omdat eugenetica (rasverbetering) altijd een groot, groot onderdeel  van dit programma is geweest. Zelfs in de oude tijden hield de adel zich bezig met eugenetica. Zij kozen hun partners of hadden priesters die hun partners voor hen kozen. Zij gingen door hun genealogieën heen en zij trouwden met bepaalde typen, in andere bepaalde typen om het overschot aan emotie uit te roeien. Zij wilden het logische deel erin fokken, het deel dat flink kon zijn en sterk en misschien meedogenloos op momenten. Ze zeiden, dat dat een goede leider was, begrijp je en dat is nog steeds zo.

We hebben nu een paar duizend van hen die de wereld runnen, en wij noemen hen psychopaten. Het zijn doorgefokte psychopaten. Zij hebben al het geld in de wereld en zij hebben al de denktanks in de wereld. De piramide vanaf de topsteen naar beneden, er is maar één baas aan de top, een groep, met een hele groep denktanks onder hen, en dan de media daaronder, dan het leger en de politie enzovoort, helemaal naar beneden tot de bodem. Dat noemen zij het verlaten gebied (“the wasteland”). Daarom hebben zij het schaarse gras op de bodem van de piramide. Het is het verlaten gebied van het algemene publiek, zij die basaal zijn (base), zoals zij zeggen.

Dat is het mysterie van de piramide. Er is helemaal niets fenomenaals aan. Het is een systeem, een compleet volkomen systeem, dat ik de Matrix noem. De Matrix komt van de moeder, de materie. De wereld van materie waarin we geboren worden, want deze wereld is een voortdurende strijd tussen krachten, krachten van geest versus krachten van materie.

Wij mensen zijn vermoedelijk de enige wezens die het vermogen hebben te denken en te kiezen tussen wat we denken dat goed is of slecht, of destructief of niet. Maar in het algemeen falen we erin dat te doen. We nemen het makkelijkere pad, dat in het algemeen anderen pijn doet. We hebben ons vermogen om samenbindend te zijn verloren, en cohesie (binding) helpt je door crisis heen. Daarom zorgden stammen ooit voor iedereen in de stam, ongeacht hun status. Het maakte niet uit, want het doel was toen niet zoals vandaag, om een economisch systeem te dienen. Het doel was om in leven te blijven en jezelf te ontwikkelen en zo ver te komen als je kon, en dat betekende niet vooruit komen in een gecommercialiseerd systeem waarin anderen geëxploiteerd worden om aan de top te komen.

Toen rond 800 voor Christus het geld, het muntgeld opkwam, kwam er ook een zeer oude cultuur op, die al bestond, van de Phoeniciers, en dat kwam erbij en alles werd omgedraaid. Nu had het publiek als doel het economische systeem te dienen en niet andersom. Er is niets veranderd. Dat wordt nog steeds in economie aan de top onderwezen, iedereen bestaat om het economisch systeem te dienen.

Maar het economisch systeem heeft besloten dat er niet genoeg hulpbronnen zijn om een paar miljoen jaar door te gaan als iedereen zijn kleine speelgoed en snoepjes krijgt, deze kleine beloningen die we geleerd hebben te verwachten. En zij zullen een tekort krijgen aan al de verschillende dingen die de elite zelf nodig heeft. Daarom hebben zij lang geleden gepland om te starten met het reduceren van de populatie, op alle mogelijke manieren. En zoals goede kleine bazen aan de top, vertellen zij het publiek niet wat ze werkelijk van plan zijn. Zij geven je simpelweg inentingen en al soorten dingen die jouw immuunsysteem vernietigen en voordat je dertig bent begin je kreupelmakende ziekten te krijgen. Dat maakt je ongeschikt voor een huwelijkspartner en daarom maak je geen kans meer. Dit werd allemaal besproken op bijeenkomsten in de vroege 20e eeuw. Lees het boek “The Next Million Years”, door Charles Galton Darwin, een van deze elite en de kleinzoon van Charles Darwin.

Hij beschrijft dat de populatie gereduceerd moest worden. En hij gaf ons een dilemma. Hij zei, hier zijn we,  geven wij inentingen, die de natuurlijke productie kunnen stoppen, of consequenties van overpopulatie, door de populatie te laten groeien. Hij zei, we moeten iets doen om dat tegen te gaan.

Als je al de problemen volgt van de voortijdige ouderdomsziekten, zoals we ze noemen, die we tegenwoordig hebben, begin je de oorzaken te vinden, want zij volgen de grafieken van inentingen. Hij praat zelfs over manieren om het hogere intellect in het algemene publiek te vernietigen, zodat er geen probleem kan ontstaan. Zij zullen makkelijk door hun beteren geleid kunnen worden.

Dat boek werd door al de belangrijke eigenaren van dagbladen van Engeland en sommige delen van de wereld toegejuicht. De reden ervan is dat al de topmensen in de wereld eigenaren waren van die dagbladen. Per slot van rekening moet je, als je mensen wilt hersenspoelen en hen een valse realiteit wilt geven, controle hebben over alle informatie, en deze in je bezit hebben.

Als we zien waar we vandaag zijn, met de computer en het gemak waarmee iedereen erin gaat en al hun informatie in de openheid brengt, klaar voor het grijpen door de veiligheids diensten of wie het ook wil. Het is nogal ontstellend. Mensen hebben oorlogen gevoerd om privacy te krijgen. Privacy, iets dat zij nooit hadden voor de revoluties in de 16e, 17e en 18e eeuw. Privacy was iets waarvoor je vocht en stierf, want het was bijna iets heiligs, het recht om met rust gelaten te worden. Mensen waren er verontwaardigd over.

Maar als je vandaag aan de doorsnee persoon vragen stelt over al de informatie die zij daar op de computer beschikbaar maken voor iedereen om te grijpen, voor al de autoriteiten, zeggen zij: “Het maakt me niet uit, ik heb niets te verbergen”, begrijp je. Dat is een verklaring van een gelukkige, dikke, tevreden, gulzige slaaf. Dat is wat het is, dat is wat je hoort als zij dat zeggen. Zij zijn gelukkige slaven. Maar diezelfde gelukkige slaven zullen huilen als het allemaal te gronde gaat, wat zal gebeuren op het geschikte moment.

Terwijl we de Amerika’s samenbrengen. Iets dat helemaal niet nieuw is. Mensen vergeten de Vrije Handels Besprekingen (Free Trade Negotiations), die feitelijk de inleiding vormden voor NAFTA. De belangrijke onderdelen van iedere wet staan in de inleidingen, want daarin staat de terminologie beschreven, en wat de terminologie in alle komende documentatie zal betekenen. Zij bespraken de integratie, beginnend met Canada, de Verenigde Staten en Mexico en daarna gevolgd door Chili. In de laatste 10, 15 jaar heeft ons belastinggeld agri-food businesses in Chili opgebouwd, één van de vijf belangrijkste agri-food businesses. Want zij moeten beginnen met het produceren van al de voornaamste groenten die je nodig hebt. De boeren in Noord Amerika moesten eronder gebracht worden, het bestaan onmogelijk gemaakt worden. Opnieuw, geen nieuw voorstel, want in de Verenigde Naties werd er terug in de jaren ’50 gezegd, dat de landbouw gewoon te belangrijk was om aan boeren over te laten. Wat zij bedoelden was, dat de grote bedrijven het moesten overnemen.

Dit wordt bevestigd door Professor Carrol Quigley, de man, die Bill Clinton uitkoos voor zijn Rhodes Scholarship voor wereldbestuur. Want daarvoor is het Rhodes Scholarship. Quigley zei, dat dit nieuwe systeem, dat zij binnenbrengen, een nieuw feodaal systeem is, waar internationale bedrijven de nieuwe feodale opperheren zullen zijn. Dat is geen verrassing voor iemand, die zijn geschiedenis heeft bestudeerd, want je komt erachter, dat zij daarover ook lang vóór Quigley over spraken.

De monarchie van Engeland en “the Establishment” (de gevestigde orde), zoals zij het noemen, heeft dat terug in de19e eeuw besproken. In feite bespraken zij het zelfs eerder, toen zij de beginselen van het Britse Rijk creëerden. En zeer snel daarna volgde de oprichting van de Britse Oost-Indische Compagnie, de eerste echte corporation van de wereld. Alleen die mensen die deel uitmaakten van de monarchie en de gerelateerde aristocratie, konden aandeelhouders worden. In werkelijkheid gaat het vandaag nog steeds door.

Dus wij leven in een fantasieland. Een fantasieland dat voor ons ontworpen is door intelligente mensen die in de denktanks werken. Zij werken voor de grote baas. De grote baas doet geen enkel werk. Daarom zijn zelfs frontmannen als Rockefeller nog steeds werkers. Zij zijn werkbijen, maar zij zijn niet de bazen.

Ga terug naar de geschriften van Adam Weishaupt, slechts één lid van één groep van een bepaalde hoge groep Vrijmetselaars, die de Illuminati heet, een naam die zij stalen van de echte Illuminati die eeuwenlang bestond. Weishaupt zei, dat zij filantropische stichtingen zouden creëren, die onder de schijn van liefdadigheid de wereld over zouden nemen. Je zult erachter komen, dat jouw wereld nu door deze stichtingen gerund wordt, door non-gouvernementele organisaties. Zo werd de Sovjet Unie gerund, en dat is de werkelijke reden dat de Sovjet Unie opgericht werd. Een groot prototype waar zij al de problemen uit zouden strijken. 

Het was Lenin zelf, die zei, dat het dictatorschap van het proletariaat, - het zou moeten heten het dictatorschip over het proletariaat – Hij zei, het zal  ongeveer 70 jaar duren en daarna zal het samensmelten. We zullen samengaan met het Westen in een nieuw systeem, een systeem, dat kapitalistisch noch communistisch is”.

En wat je krijgt is socialisme en enorme bureaucratieën, die voor een kleine fascistische elite de meerderheid van het publiek leiden.

Terug na deze berichten.

 

Hallo mensen, Alan Watt terug hier op Cutting Through the Matrix. Zoals ik zei, de gesprekken die ik geef zijn niet de meest plezierige gesprekken, want ik kijk niet naar al de fantasierijke vrolijke kanten (bright sides) waar de meeste mensen naar kijken, al de dingen die jou geleerd zijn om in te geloven. “Wees gelukkig, wees gewoon gelukkig”, zoals dat onnozele lied gaat. Don’t worry be happy”. Als je gelukkig bent en weet wat er gaande is, dan zou ik moeten zeggen dat je in werkelijkheid gek bent, psychotisch misschien, want wat er gebeurt is niet prettig.

We leven in een tijd dat de mensheid zoals we die kennen, letterlijk in de waagschaal staat. Het is een tijd waarin we de beslissingen zelf nemen waar we in toestemmen. Het opgeven van alles, de mensheid. Ons vermogen om onze levens te leven en onze eigen richtingen te kiezen, of het simpelweg over te geven aan een kleine elite, die geloven dat ze het in de zak hebben. Daar leven we op dit moment doorheen, het is een ongelooflijke tijd van veranderingen.

Veranderingen, waarin je kunt participeren als je dat wilt. Als je door al de verschillende groepen kunt komen, die er zijn om je te misleiden, want de grote jongens hebben de neiging aan alles te denken. Je moet hierin je eigen persoon zijn en besluiten wat belangrijk voor je is in deze hooglijk disfunctionele samenleving waarin we leven. Waar de meeste mensen niet eens met elkaar kunnen opschieten, op individuele basis. We moeten dat te boven komen en besluiten, willen we stilletjes ten gronde gaan of gaan we in ieder geval weg met een knal, liever dan jammerend. Dat is waar we vandaag zijn.

Maar toch, als je weet wat er gaande is, geeft het je, als je al de zorgen te boven komt, een vorm van vrede, want alles klinkt voor het eerst logisch voor je. Je krijgt het niet van de media. Hun taak is om jou uit balans te houden en bezorgd. En zij zorgen ervoor, dat je dit specifieke systeem wilt redden, hoewel de elite zelf hebben besloten dat zij hun systeem veranderen. Begrijp je, zij bezitten dit systeem volledig. Wij niet. Je accepteert het, simpelweg omdat je denkt dat het normaal is. Het bestaat.

Lenin zelf, opgeleid door de beste bankiers van de planeet, zei, “dat er heel veel wegen en richtingen zijn waarin de samenleving kan gaan, wel duizend, zei hij. “Maar het publiek mag hiervan nooit bewust gemaakt worden. Zij moeten denken dat degene waarin zij geboren zijn, de enige natuurlijke evolutie is die mogelijk is”. Dat is waar. De meeste mensen denken dat. Ze zijn opgeleid om dat te denken. In feite zijn ze getraind om helemaal niet veel te denken. Daar is school voor. Het is er om je stoppen voor jezelf te denken.

Gestandaardiseerd onderwijs is de methode die zij gebruiken. Daarna versterkt door tekenfilms, helemaal tot aan de films voor volwassenen, om je tegen te houden te denken. Het is verbazingwekkend om een hersencapaciteit te hebben en 10% van de grijze massa te gebruiken, en zelfs dan moeten we het uitzetten en onszelf downloaden met zoveel entertainment, dat ons programmeert.

Woensdag zal ik er weer zijn, met meer informatie. En hopelijk kan ik dan bellers aannemen. Van Hamish, mijn hond, en mijzelf, moge je god of je goden met je gaan.

Vertaling: Hensel, oktober 2007