ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP RBN (Republic Broadcasting Network)

 

 

"PUPPET MASTERS AND THE RACE BLAME GAME"

 

In Nederlandse vertaling:

“Meesters van marionetten en

het “geef een ras de schuld” spel”

 
 
24 Augustus 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 24 Augustus 2007

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en  www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Lied: “Code van Stilte” door Bruce Springsteen

Er is een code van stilte waarover we niet durven spreken

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

We blijven doen alsof er niets mis is

Maar er is een code van stilte, en het kan niet doorgaan

 

Er is een waarheid zo ver weg, zo ver kun je zien,

Dat het niet genoeg is liefje

de afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van droefheid van honderd mijlen lang

Er is een code van stilte en het kan niet doorgaan

 

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
We keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

There is a truth so elusive, so elusive you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Voor de mensen, die al lange tijd naar me luisteren, naar andere shows, en die mijn gesprekken op internet hebben gevolgd, kunnen daarmee doorgaan en luisteren naar mijn blurbs, of educatieve gesprekken, op cuttingthroughthematrix.com. En je kunt ook de Europese site bezoeken. Dat is alanwattsentientsentinel.eu.

Al de e-mail die ik krijg en ook de geschreven post natuurlijk, ik kan geen van beide bijhouden. Ik krijg zoveel vragen over het systeem waarin we leven. De meeste mensen raken in paniek als ze wakker worden, en zij zoeken naar een soort veiligheid, echt. Zij raken in paniek als alles waarvan zij dachten dat het normaal was, in werkelijkheid helemaal niet normaal is, inclusief wie zij voorheen waren voordat zij wakker werden. Zij gaan door de emoties heen van het mens zijn en reageren op een geconditioneerde manier, de manier waarop we allemaal getraind zijn, getraind door het systeem, vanaf de geboorte. Een training, die terug in de jaren ’20 besproken werd in grote denktanks, gesponsord door de Verenigde Staten en Engeland, onder de schijn van het Royal Institute of International Affairs, over de komende toekomstige samenleving en hoe deze ontworpen en gevormd moest worden. Hetzelfde instituut vormde in de jaren ’60 een andere commissie, die zich bezighield met cultuurcreatie, en MI6 en CIA runden wat jij als je cultuur ziet. De muziekindustrie, de kunstindustrie, drama, mode enzovoort.

Zij leidden ons tot waar we vandaag zijn, gecombineerd met wetenschap en technologie. Het moest ons laten denken dat het een natuurlijke ontwikkeling was in de richting van een specifiek einde, een weg die op zichzelf stond. Er zou geen andere weg kunnen zijn die je kunt inslaan. Het was een natuurlijke evolutie. Dat is waarom zij ons de computer gaven, en daarna natuurlijk de combinatie met de mobiele telefoon, dat ons naar de volgende stap leidt: de hersenchip, die het doel was en het einde van de weg, dat zij in de eerste plaats gepland hadden. Dat is de manier waarop zij hun specifieke einde bereiken.

Zij geven ons een begin en laten ons volgen, terwijl wij denken dat het allemaal voor ons entertainment en plezier is, totdat mensen nu nauwelijks een brief kunnen schrijven. Zij kunnen zich niet eens voorstellen, dat mensen 40 jaar geleden, of minder, 30 jaar of 20, in winkels de voorraad bijhielden met potlood en papier en bonnen uitschreven enzovoort. Het is ondenkbaar. Zij denken dat de wereld morgen in elkaar stort als de computers uitvallen. En dat natuurlijk is de grote leugen.

Onze realiteit is gefabriceerd en het wordt ons verkocht vanuit duizend bronnen. Duizenden bronnen werkelijk, komen allemaal bij elkaar in dezelfde topsteen, want zij zijn de voornaamste marketing bedrijven en denktanks, die besluiten wat al de anderen jou zullen verkopen, recht je hoofd in. Het is oud materiaal. Ik zal nog meer toelichten na deze berichten, die er nu aankomen.

 

“Iedereen weet” door Leonard Cohen

 

Iedereen weet dat de dobbelstenen vals zijn

Iedereen gaat stug door met hun vingers gekruist

Iedereen weet dat de oorlog voorbij is

Iedereen weet dat de goede jongens verloren

Iedereen weet dat het gevecht vaststond

De armen blijven arm, de rijken worden rijk

Zo gaat het, iedereen weet het

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows that the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen, Alan Watt terug hier met Cutting Through the Matrix. Bezig met het bespreken van de manier waarop cultuur gecreëerd wordt. In de oude traditie van de bouwers, de hoge Vrijmetselaars traditie, vanaf oude tijden tot het heden bouwden zij culturen. En als zij de cultuur bouwen, maken zij een geheel nieuwe structuur, een nieuwe toren van Babel zou je kunnen zeggen. Dat is wat een samenleving is, met al de verschillende generaties, die de verschillende verdiepingen zijn op de weg omhoog, wetend, dat zij uiteindelijk een punt moesten bereiken, dat zij de structuren door de hoogte niet meer kloppend konden houden. En zij bouwen een parallel systeem vanuit het niets op, die het over moet nemen als de oude klaar is om in te storten. Dat is wat de allegorieën betekenen.

Vandaag zijn we aan het eind van een tijdperk, waar diegenen die de leiding hebben gehad sinds de creatie van geld, legers, schuld, samengestelde interest en al de trucs en belastingen, die zij gebruiken, aan het eind van de weg zijn gekomen. Zij plannen de introductie van een nieuwe samenleving. Er is veel over gesproken in de laatste 100 jaar, of langer, want zij weten dat zij het spel van het bedrog niet te lang in de hand kunnen houden. Het doel was altijd om de gehele planeet over te nemen en de mens zelf opnieuw te bouwen, tenminste de werkers, in meer perfecte menselijke wezens.

Tijdens de Koude Oorlog verbaasde het me erachter te komen dat de Sovjet-Unie en het Politbureau departementen hadden voor cultuur creatie. Toen keek ik in Engeland rond en kwam ik erachter dat Engeland ook een departement van Cultuur had. En al de landen van het Gemenebest hadden departementen van cultuur, die gefinancierd werden door ons belastinggeld. Ik vroeg me af, waarom zouden we een departement van Cultuur nodig hebben als wij, de mensen, de cultuur zijn? Wij portretteren de cultuur. Wij creëren. Totdat ik de geschiedenis ervan onderzocht en uitvond dat Plato helemaal gelijk had. Alle geautoriseerde cultuur komt van de top, naar de mensen beneden, en het wordt aan de mensen verkocht. Wij doen het na, kopiëren het en uiteindelijk denken we zelfs dat het van onszelf is, het lijkt heel natuurlijk voor ons.

Waarom zouden zij het overnemen of je in al deze landen een departement geven?  De Verenigde Staten vormden geen uitzondering. De CIA heeft nu vrijgegeven, zoals zij altijd doen veertig of vijftig jaar na het feit – dat zij de leiding hadden over het gehele departement van Cultuur voor de Verenigde Staten. De soorten muziek die populair zouden worden, de mode, de onderwerpen waar je dagelijks over zou praten, recht tot aan het aantal scheidingen, want wanneer je voortdurend seks op televisie pompt, zullen de mensen nadoen wat zij zien. Zij doen de affaires na, ze hebben affaires. En het gezin wordt onder in de la gelegd. En natuurlijk was dat de bedoeling, de vernietiging van het gezin voor de Nieuwe Tijd. Families zijn de laatste overblijfselen van wat gewoonlijk een stam genoemd werd.

George Orwell beschreef dit in zijn “1984”, waar de overheid het individu rechtstreeks kon dicteren, met niemand anders die voor dat individu opstond. Niemand anders die in de weg staat. Daar zijn we vandaag en dat is ook één van de functies van de computer. Dat is ook de reden, dat zij willen dat je kleine camera’s in je huis neemt, in iedere kamer, zodat zij uiteindelijk schermen in iedere kamer kunnen plaatsen (waarvoor je zult betalen natuurlijk). En zij zullen jou dicteren, net als ze deden bij Winston in “1984”. Alles is op deze manier gepland. Het gebeurde niet toevallig en dat is waar mensen van overstuur raken, als ze zich realiseren dat zij door een script heen leven. Een script, waarbij zij niet eens mee hebben gedaan om te creëren. Dat is wat de meeste mensen denken dat realiteit is.

Je onderwerpen van gesprek, zoals Brzezinsky zei in zijn boek “Between Two Ages” (“Tussen twee tijdperken”), worden aan je gegeven. Zij worden rechtstreeks je hoofd in verkocht. Op dagelijkse basis. Al de roddels, al de seksschandalen, al de nonsens die je opeet en opschrokt, net als fast-food hamburgers, worden aan je verkocht door experts.

Origineel denken wordt in deze samenleving niet aangemoedigd. In feite, een originele gedachte is een geweldig wapen en zij erkennen dit aan de top en daarom proberen zij iedereen die naar school gaat, te screenen op bepaalde typen persoonlijkheden, om hen heel vroeg te pakken te krijgen.

Dat is ook waarom zij terug in de jaren ’30 besloten dat zij uiteindelijk zouden beginnen met het drogeren van de jeugd, speciaal de jonge mannen als zij op school zijn. Zij noemen hen nu probleemkinderen, hyperactief, attentie tekort (attention deficit) en een hele groep splinternieuwe termen, die, zolang wij ze vaak genoeg napraten, vanuit het abstracte concreet worden in de realiteit. Zo wordt het gedaan, herhaling.

Diegenen die leiderschapskwaliteiten hebben moesten geëlimineerd worden. Want de tijd komt nu op -begonnen in 2001 en verder vooruit-  een tijd van grote veranderingen in de samenleving in de richting van wat zij “the planned society” (de geplande samenleving) noemen.

We weten wat “planned parenthood” (gepland ouderschap) was, een prettig wazige term. We houden van plannen, want we zijn logische mensen, dus planning is een prettig woord en familie is een prettig woord. Maar in werkelijkheid gaat het over abortus, daar komt het op neer.

Als je “societal planning” (maatschappelijke planning) ziet, moet je beginnen je zorgen te maken. Maatschappij (society) is een prettig woord en planning ook. Maar wat betekent het echt? Het betekent de verkleining van de bevolkingen tot, zo beweren zij aan de top, meer feitelijk realistisch beheersbare niveaus. Niveaus waar zij werkelijk voor kunnen zorgdragen, zonder de vreemde persoon, die hier of daar opstaat en het overneemt en tegen de rest van de mensen roept, dat zij wakker moeten worden. Dat is wat zij ermee bedoelen.

De mensen aan de top zijn altijd heel bang voor het algemene publiek geweest. Waarom? Dat komt omdat zij leven als parasieten op de algemene bevolking. We kunnen ons in de economische theorieën verdiepen en leren over de mensen aan de top die geld in 800 voor Christus in muntvorm introduceerden. Voor die tijd wogen zij het, maar dit werd allemaal uitgepland. Daarna, hoe zij landen zouden overnemen door de creatie van schuld. Lenen en schuld en samengestelde interest. Rente, die nooit terugbetaald kon worden. Zij wisten dat de elite in ieder land hun eigen volk in de steek zou laten en zich bij hen aan zou sluiten, zolang zij in een hogere standaard konden leven dan de gemiddelde persoon. Want geld representeert werkelijk, heel simpel, arbeid. Zoveel werkuren, die daarna van je teruggepakt worden.

Waar ik leef, in Ontario, hadden zij in het begin van de 20e eeuw een belastingsysteem, dat overal in het Britse Gemenebest in werking was, waar mensen een aantal weken per jaar voor de regering werkten, om wegen en zo te bouwen. Zo deden ze het. Nu vragen zij simpelweg geld van je. Noem het belasting, dat klinkt beter dan afpersing.

Als de maffia de winkels rondgaat en geld eist in ruil voor bescherming, en je vraagt, “bescherming, tegen wie?”, zeggen zij, “tegen ons”, weet je dat het afpersing heet. Als de overheid hun mannetje stuurt noemt hij het belasting. Als iemand je onder druk zet en je dreigt met het kwijtraken van je huis, of je huis steelt, noemen zij het beslaglegging. Ze stelen je huis. Het is afpersing. Het is hetzelfde.

Percepties worden verdraaid door het gebruik van woorden en wij gaan erin mee. Als de ouders het je niet wisten te vertellen zul je denken dat het heel natuurlijk is om een aanzienlijk percentage van je inkomen op te geven, zodat al deze mensen aan de top in een zeer, zeer goed en luxueus leven gehouden kunnen worden. Boven jou. Percepties worden omgebogen door cultuur creatie experts.

Heb je je ooit afgevraagd waarom er zoveel drama’s, fictie over politie en detectives op televisie zijn? Het is propaganda, om jou een compleet vals idee te geven van wat de bestrijding van criminaliteit is. Voeg daar al de ziekenhuis drama’s aan toe, begrijp je, en dokters drama’s. Het is meer fictief materiaal om één beroep boven andere beroepen uit te tillen, om het boven jou uit te laten stijgen, want die beroepen gaan jullie levens domineren. Dat is de reden dat je er zoveel van ziet, met je kleine menselijke verhaal om je intrigeren. Kleine schandalen met seks en moord en je vergeet, dat je geprogrammeerd word. Je weet niet dat je rechtstreeks tot het eind geprogrammeerd wordt. Het idee is om beroepen omhoog te tillen tot autoriteiten die je zult gehoorzamen. Er is niets nieuws in wat ik zeg, alleen wordt het niet heel vaak aan het algemene publiek verteld.

Jacques Ellul, een uitmuntend filosoof en socioloog, beschrijft dit in zijn verscheidene werken en zegt hierin, dat alle fictie die verkocht wordt, feitelijk in realiteit propaganda is. We zijn bestudeerd als ratten in een lab, duizenden jaren lang. Hoe zorg je ervoor dat het publiek een paar uur lang naar een toneel staart? Je geeft hen heel mooie mensen. Je geeft hen idealistisch uitziende mensen met perfecte kenmerken, waarop alle mensen zouden willen lijken, of die partners graag zouden willen hebben. Je schrijft een verhaal over romantiek, liefde, verraad, dood, moord en al deze dingen en hiermee pak je het werkelijke verhaal in, dat bedoeld is om bepaalde beroepen boven jou uit te laten stijgen, die je vervolgens zult gehoorzamen. Heel simpel. Ga naar de videotheek en bekijk de drama afdeling en kijk naar de mannen op de voorkant van de hoes, met het grote geweer en het blonde haar dat over zijn schouder valt. Dat is alles wat je echt moet weten, hetzelfde spul. Ze veranderen het nooit als het werkt. Het is een goede formule.

We vinden hetzelfde in alle andere typen fictie, maar science fiction is de beste voorspellende programmering. Want de World Futurist Society brengt de grote schrijvers binnen, waarvan je weet dat zij degenen zijn die in opkomst zijn en beroemd gemaakt worden. Zij geven hen de opdracht om een verhaal rond een bepaald onderwerp te schrijven om je met het idee vertrouwd te laten raken. Daarna brengen ze het in de realiteit en denk je dat het natuurlijk is. Ik ben terug na de volgende berichten.

 

Hallo mensen. Alan Watt terug hier met Cutting Through the Matrix en ik geloof dat we Cameron uit Missouri aan de lijn hebben. Ben je daar? Hallo, ben je daar Cameron?

Cameron: Ja, ik ben hier. Hoe gaat het met je Alan?

Alan: Niet zo slecht.

Cameron: Als eerste, natuurlijk weet je niet hoe opgetogen ik ben om de kans te krijgen mijn dankbaarheid te uiten. Ik luister sinds anderhalf jaar naar je, sinds ik je hoorde op Coast To Coast. En het is niet minder dan een zegen en een inspiratie om je te horen. En persoonlijk, jouw zorg en bezorgdheid komen werkelijk door en ik waardeer echt ontzettend wat je allemaal voor ons gedaan hebt.

Alan: Dank je, dat is de beloning die ik krijg.

Cameron: Ja. Ik weet niet of deze vraag een beetje van het onderwerp afwijkt. Ik weet niet of dit het platform is waar je je goed voelt om antwoord te geven, maar ik ben een van de mensen die sinds ik vier of vijf was, wist, zelfs tijdens het opgroeien, met een grootvader als pastoor in een Christelijke kerk en dat soort dingen, dat dingen gewoon niet juist waren. Dus het is een levenslange zoektocht geweest totdat ik je hoorde, zoals ik zei in april op Coast to Coast. Mijn vraag is de volgende. Tijdens jouw reizen als musicus, weet ik zeker, heb je heel veel mensen ontmoet. Hoe vaak kom je mensen tegen die soort van wakker zijn maar een hele tijd hebben gezocht? Ik weet dat het een moeilijke vraag is.

Alan: Ja. Je vind hen over de wereld tijdens je reizen. En je hebt kleine ontmoetingen met mensen als je kunt. Je brengt ze op de hoogte. Je kijkt hoe ver zij dingen begrijpen en ze hebben allemaal hetzelfde verhaal. Zij zijn altijd bewust geweest, zoals je zegt, van iets dat verkeerd is, nooit echt wetend wat het was, maar met een vermoeden, altijd wetend dat er tegen hen gelogen werd door de grote politici en media. En het gevoel van eenzaamheid is waarschijnlijk wat er het meeste bovenuit steekt, zelfs onder hun eigen leeftijdsgenoten. Zij weten dat ze er niet helemaal inpassen, want er is altijd iets in het achterste van hun hoofd, dat er iets in het systeem kunstmatig is. En dat is het precies, ze hebben helemaal gelijk, het systeem is kunstmatig.

Cameron: Wel, ik waardeer het. Dat is wat ik zeer zeker het grootste deel van mijn leven heb gevoeld. Maar ik heb zoveel meer vragen, ik zal waarschijnlijk vaker bellen nu je een show op maandag, woensdag en vrijdag hebt. Ik weet dat er genoeg mensen zijn die ook met je willen spreken, dus heel erg bedankt, ik waardeer alles dat je gedaan hebt en ga door met het goede werk.

Alan: Dank je voor het bellen.

Cameron: OKÉ.

Alan: Nu, er is een Mark uit Pennsylvania geloof ik. Is Mark daar?

Mark: Natuurlijk ben ik hier, Alan, je bent de beste.

Alan: Hoe gaat het met je?

Mark: Hoe gaat het met jou?

Alan: Niet slecht.

Mark: Een korte vraag. Een ongebruikelijke vraag. Ik ben getrouwd met een Katholiek en ik ben geboren als Jood. Dat ben ik niet langer. En het gaat tegen alles in dat we hebben geleerd, vooral van jou, van dat zij ons willen vermoorden en zij willen onze gezinnen uit elkaar laten vallen. Hoe zit het met de tegenstelling, dat je Katholieken hebt die willen dat wij trouwen en kinderen krijgen?

Alan: Ja. Het maakt niet echt uit, begrijp je, iedereen krijgt dezelfde cultuur zoals je is opgevallen. Het maakt niet uit of je een Katholiek of Jood bent of charismatisch of wat ook, ze krijgen allemaal dezelfde cultuur. En je zult dezelfde problemen zien bestaan in alle gezinnen en ook met hun kinderen. Ongeacht hoe zij zich voordoen, en wat hun vooropstelling van het bestaan is, zij nemen dezelfde cultuur aan en zij hebben dezelfde uitval binnen zichzelf. Sommigen van hen blijven liever in hel bij elkaar dan te scheiden, door wat hen geleerd is, of zelfs door sociale kritiek. Ik weet dat in Quebec bijvoorbeeld, ik met een paar mensen heb gesproken die uit hun gemeenschap verbannen zijn omdat zij niet met de kerk meegingen, en dus is hun leven een hel. En zij worden gemeden in feite, zelfs door winkeliers als de bisschop dat zegt. Je word op de zwarte lijst gezet.

Maar het maakt niet echt uit, zoals ik zeg, de statistieken laten zien, dat hetzelfde aantal scheidingen en affaires plaatsvindt, door alle lagen van de gemeenschap, ongeacht de cultuur van origine of geloof. Zij gaan allemaal uit elkaar en dit is dezelfde cultuur die nu wereldwijd gepromoot wordt.

Mark: Dat klinkt logisch maar ik word nog het meest in de war gebracht door het onderdeel van de kinderen. In China is het de één-kind regeling. Waarom is het tegenovergesteld aan de Katholieken, die zeggen dat je 16 kinderen moet nemen? Eigenlijk zeggen ze “kids”. Natuurlijk, wij zullen geen kids zeggen.

Alan: De katholieke kerk zal haar gang gaan, omdat het over zoveel mensen heerst en zoveel mensen leidt, totdat alles in de nieuwe samenleving compleet is en dan zullen dingen veranderen. Het is zelfs heel goed mogelijk dat de Katholieke kerk het speerpunt is de nieuwe tijd in, omdat het alle symbolen van de voorgaande religies uit alle tijden voordat zij bestond, bevat. Ik denk dat het volledig veranderd zal worden als de hele wereld eenmaal onder haar heerschappij is. En alles wat zij moeten doen is het binnen één generatie heel langzaam veranderen en dan wordt het wordt de norm.

Mark: Dus het is alleen een tijdelijke situatie?

Alan: Het is tijdelijk omdat zij zoveel mensen leiden.

Mark: Een laatste vraag en dan laat ik je gaan. Over Montebello. Heb je gevolgd wat er in Montebello gebeurde met de drie agenten, die zich voordeden als protesteerders?

Alan: Nee, maar ik verwachtte wel dat ze daar waren, de drie onwaardige werkmannen (“the three unworthy craftsmen”).

Mark: Ja, dat waren ze. Ik spreek je volgende week, bedankt.

Alan: OK, ik ben terug na de volgende berichten.

 

Alan: Hallo mensen, Alan Watt terug hier met Cutting Through the Matrix, en ik denk dat Don uit North Carolina aan de lijn is, ben je daar, Don?

Don: Ja, Alan, hoe gaat het?

Alan: Niet zo slecht.

Don: Goed, ik wilde wat informatie aan de orde brengen voor mensen die ook luisteren. Als je wil, ga naar Google en typ in: Ben Long Art. Want in het hoofdkantoor van de Bank van Amerika in North Carolina, en ik heb dit zelf gezien, zijn drie van de grootste wereldlijke fresco’s ter wereld. Wat je kunt doen, is je gaan naar fresco aan de linkerkant van de pagina, je klikt op fresco’s, scroll down naar de Bank of America Corporate Center. En je kunt met je muis op deze fresco’s klikken en in- en uitzoomen en de afbeelding heen en weer bewegen. Maar wat interessant is, als je kijkt naar het middelste paneel, is de hoofdfiguur een man in een biologisch radioactief pak. Wat je ziet is de hele wereld in chaos. Je ziet mensen veroordeeld worden en er is ook een andere soldaat. Hij is heel moeilijk te zien, maar als je inzoomt, heeft hij ook een gasmasker, en iets van een fascistische helm en hij is gekleed in het bruin. Maar wat je ziet is al deze ordo ab chao symboliek. In het hoofdkantoor van de Bank van Amerika! Wat ik graag zou willen is je vragen of je misschien naar deze beelden kunt kijken en daarna misschien maandag, of in je volgende radioprogramma op deze beelden kunt ingaan en commentaar geven.

Alan: Dat kan ik doen.

Don: Ben Long Arts en de Bank van Amerika. Ik geloof dat het de grootste bank van Amerika is.

Alan: Ja.

Don: Er zitten enkele mooie grafische beelden in. Je kunt jongens zien die in Nazi trenchcoats op een vrijmetselaars schaakbord staan.

Alan: Ja, dat is gebruikelijk.

Don: Je kon de eclips van de zon zien, de piramide, het brandende braambos van Mozes. Je ziet Jacob’s ladder die hoog in de hemel verdwijnt.

Alan: Zij zijn allemaal Vrijmetselaars in het bankwezen bestuur (rule). Het is bijna verplicht om Vrijmetselaar te zijn. Je ziet dat, zoals ik zeg, teruggaan tot de kathedraal van Winchester, waar de kroningen van koninginnen en koningen gehouden worden. Kijk daar naar de vloer. Kijk naar de Egyptische obelisken op de zijmuren. Het is daar allemaal. Dit is een antiek systeem, dat door de tijd, tot waar we vandaag zijn heengaat. Zoals Rothschild zei: “Diegenen die het geld beheersen, beheersen de wereld”. En diegenen, die het geld beheersen (geld van anderen), zullen niet klagen als zij erop stuiten dat het hele gebeuren bedrog is (scam), want zij krijgen de grootste beloning ervan.

Daarom, zij  gebruiken dit allemaal: de natuur van de mens, het zwart en het wit van het schaakbord. Het is de serpent en de geest, hetzelfde oude ding, en al de kleine grappen die zij onder elkaar hebben als zij controle hebben over de profanen. Dat betekent de algemene bevolking, diegenen in de duisternis, diegenen, die de wereld accepteren, zoals die door de mensen aan de top aan hen gepresenteerd wordt, dat is wat zij met dat alles bedoelen. De gasmaskers natuurlijk enzovoort, is voor een toekomst, die hier bijna is, als zij plannen om al deze biologische wapens op het publiek te gebruiken en een nieuw systeem binnen te brengen, terwijl zij Jacob’s ladder omhoogklimmen naar de volgende.

Don: Je kunt de pausen zien in deze afbeelding van het middelste paneel. Je kunt de maan zien. Het is alsof de donkere kant van de maan aan de horizon opkomt. Een van de afbeeldingen is heel vreemd, misschien weet jij wat het betekent, maar er zijn naakte mannen en vrouwen, en zij zijn met elkaar vermengd en zij draaien in de lucht in een vuurbal, en onder hen is een net en het lijkt alsof het hen vangt.

Alan: Ja, dat klopt. ze hadden zelfs musicals die een paar jaar geleden in Canada opgevoerd werden, over “River Dance (rivierdans) en “Fire Dance” (vuurdans). Het is dezelfde symboliek. Wat ze je laten zien is de nieuwe mens die moet komen. De nieuwe Mark 4 of 5, in de basis Adam en Eva, waar ze ironisch aan refereren voor de vijf vorige tijdperken.

Don: Dat klinkt logisch. Ja, als je zou kunnen ---

Alan: Dat zal ik doen.

Don: Want er zijn drie panelen ---

Alan: ik weet het, maar we hebben dat besproken en we kunnen eeuwig doorgaan in het beschrijven. Het is het beste als mensen ernaar kijken en ik zal er zelf naar kijken.

Don: Oké, geweldig.

Alan: Oké.

Don: Heel erg bedankt.

Alan: Er is een Jim in Texas. Ben je daar Jim? Hallo.

Jim: Ja, ik ben hier. Je hebt geweldig werk verricht in het beschrijven wat deze zelfde groepen ons duizenden jaren lang hebben aangedaan, maar je noemt ze niet zo vaak als je zou moeten doen. Het is dezelfde etnische groep, die begon in Egypte, of zelfs voor Egypte, en hoe zij over een land heersen. Hoe zij over alles dat in een land gebeurt, heersen. En het is dezelfde etnische groep. Het is de groep, voor wie de Rode Zee zich splitste, zodat zij volgens hun terminologie konden ontsnappen, ok?

Alan: Het is afhankelijk van hoe je dit wilt zien. Als je verder teruggaat dan Egypte, zul je dezelfde systemen zien, die bestonden in Sumer. En voor Sumer had je het Hurriaanse volk. En daarvoor heb je de zeven voorgaande tijdperken in India gehad, dat miljoenen jaren teruggaat. Zij hebben altijd frontgroepen of front volken die niet weten wat hun functie is. Het is niet anders dan in het Engeland van de 19e eeuw. In de 18e eeuw geloofde de boven middenklasse van Engeland echt dat zij het uitverkozen volk waren en dit waren geen Joodse mensen. Want daar refereer je aan.

Jim: Nee, maar zij werden sinds Cromwell geïnfiltreerd en beheerst door de Joodse mensen sinds Cromwell, hallo. Hij liet hen weer binnen en als je hen eenmaal binnenlaat, nemen zij de controle. Daar gaat het om.

Alan: Het goud en het geld was daar al lang voor Cromwell.

Jim: Ja, het goud en het geld maar zij gooiden hem er in de 13e eeuw uit.

Alan: Daarna brachten zij altijd dezelfde geldleners binnen. Kijk naar de Katholieke Kerk. De Katholieke Kerk verbood aan iedereen, behalve aan de Joden  om zich met woekerij bezig te houden, want dat nam de hitte weg van de koningen en koninginnen, die belasting wilden van het geld, en van het Vaticaan zelf, en al de hitte werd overgeheveld naar de mannen zelf, die met het geld omgingen, en dat waren Joden. Het was de wet, dat alleen de Joden belastinginners konden zijn. Dat was zelfs in Engeland op een bepaald moment zo.

Jim: Absoluut.

Alan: Het nam de hitte weg van de koning en de koningin, waar iedereen “van hield”.

Jim: Zij werden ieder land uitgegooid, in Europa, voor precies hetzelfde.

Alan: Het nam ook de hitte weg van het Vaticaan.

Jim: Zij heersen over de koninklijke families.

Alan: Ik heb dit allemaal eerder gehoord, maar het feit is dat al deze koninklijke families en zo de mensen met het geld nodig hebben. Door de hele geschiedenis doen zij dit. Zij hebben altijd een frontgroep, die het willen doen. En wat jij nodig hebt is een bepaald ras dat je kunt haten.

Jim: ik heb het niet nodig om iemand te haten. Ik wil stellen wat feit is, ongeacht of je hen haat of van hen houd.

Alan: Hoeveel ken je er, die banken in eigendom hebben?

Jim: Dat zijn er aardig wat.

Alan: Hoeveel ken je er persoonlijk, die banken hebben?

Jim: Hoeveel van de recente voorzitters van de Federal Reserve waren Joods? Dat gaat in ieder geval terug tot 1955 …

Alan: Waarom denk je dat zij er altijd een Jood voor nemen?

Jim: Omdat zij degenen zijn die alles beheersen, daarom nemen zij er een Jood voor, hallo.

Alan: Waarom ze een Jood nemen, is zodat mensen als jij hen kunnen haten.

Jim: Zodat ik hen kan haten? Ik zeg alleen wat zij doen.

Alan: Zij konden iedereen uitkiezen die zij wilden. Zij konden ook een Chinees kiezen, als zij op de Chinezen wilden mikken.

Jim: Je gebruikt het Joodse argument tegen me, ok? Het Joodse argument is, dat als ik iets over een Jood zeg, dat maar een klein beetje nadelig is, ik hen haat.  Ik geef alleen feiten.

Alan: Nee. Wat het is, je zult alleen praten over iets wat je werkelijk wilt geloven. Je kunt niet zien, dat zij je altijd een mikpunt (target) geven,  honderden jaren lang als dat nodig is, en het mikpunt veranderen naar iemand anders als zij het willen, als het hen uitkomt. En dus, zoals ik zeg, als zij wilden dat je de Chinezen zou haten ---

Jim: Sorry meneer Alan Watt, hoeveel andere etnische groepen zijn uit ieder land van Europa gegooid, 79 landen. Hoeveel andere etnische groepen zijn uit deze landen gegooid?

Alan: Ken je de geschiedenissen hierachter?

Jim: Nee, nee. Beantwoord de vraag, zeg niet, “ken je”.

Alan: Heb je ooit naar de geschiedenis erachter gekeken? Want de schuld aan het Royal Court werd door het lenen zo hoog, dat zij hen er liever uitgooiden dan het af te betalen.

Jim: En van wie leenden zij?

Alan: Het is hetzelfde oude schandaal. Zij waren de enigen, die door het Vaticaan geautoriseerd werden als geldleners.

Jim: Als je over feiten wilt discussiëren moet je vragen beantwoorden. Van wie leenden de koninklijke families?

Alan: Een persoon als jij is nooit tevreden totdat ik het met je eens ben.

Jim: Het maakt me niet uit of je het met me eens bent of niet. Dat laat ik aan het luisterende publiek over. Van wie leenden de koninklijke families?

Alan: Wie heeft het Vaticaan geautoriseerd als het enige volk van wie je kon lenen?

Jim: Je zult de vraag niet beantwoorden omdat het antwoord op de vraag ---

Alan: ik zeg je dat je voor jezelf moet denken.

Jim: Hé, ik denk voor mezelf, dat heb ik altijd gedaan.

Alan: Waarom autoriseerde het Vaticaan één groep mensen om de geldleners te zijn voor heel Europa?

Jim: Omdat zij de mensen waren met het geld. Zij waren de mensen die in het Vaticaan infiltreerden. Luister, de Katholieke Kerk is –

Alan: Wat we hier zullen doen, ik ga niet mee in jouw kleine spelletje hier, we gaan naar de volgende beller, omdat jij hierover eeuwig zult doorgaan en hameren op het feit, dat iemand een bepaald volk autoriseerde om de hitte te nemen voor een geldsysteem, voor een geldsysteem, oké?

Nu, dat is wat ik bedoel met mensen, die iemand als mikpunt willen, simpelweg om te haten. Het is niet anders dan in oorlogstijd wanneer zij iemand aan de andere kant van de wereld plotseling je vijand maken. Zij demoniseren hen, geven je een heel stuk geschiedenis om het te rechtvaardigen, zodat je hen zult haten en het veel makkelijker is om erop uit te gaan en hen te vermoorden.

Persoonlijk zal ik ieder persoon van ieder ras, geloof, achtergrond als individu behandelen. Om te zeggen dat het de Joden zijn, of de Engelsen, of de Amerikanen, dat is een onverdraagzaam persoon. Zo denkt een onverdraagzaam persoon. Het is niet de “iets”. Hoeveel Joodse mensen hebben werkelijk hun eigen banken in bezit? Heel weinig, en als je kijkt naar wie er achter zit, dat zijn er ook heel weinig.

Kijk naar de geschiedenis van de Rothschilds. Denk je, dat de Rothschilds gewoon Engeland binnenliepen, de Bank van Engeland overnamen en door de donkere stegen van Londen rondslenterden op een Jack Todd? Hij zou direct vermoord zijn. Hij werd door de elite binnengebracht om het geld van Engeland te runnen. Hij was er beter in. Daarom werd het gedaan een daarom werd hij met rust gelaten. De Britse adelstand waren fantastisch, hadden hele legers van moordenaars, die voor hen werkten. Zij twijfelden er niet aan om hen in te zetten voor een kleine man die binnenwandelt en wat de rijkdom van het land lijkt, overneemt en ermee weg komt. Het betekende, dat hij toestemming had het te doen. Je moet voor jezelf denken in deze wereld en denken is de enige manier waarop je er doorheen zult komen.

Ik weet ook dat er organisaties zijn die door de CIA gefinancierd zijn, die aan de lopende band boeken (en boeken en boeken) uitbrengen, waarin de Joden beschuldigd worden. Ik weet dat het een feit is, want zij bedienen ieder segment van de samenleving. En zolang wij allemaal met elkaar vechten, hier is hoe het gaat, is de wereld een enorme draaikolk, met een groot gat in de bodem, dat ons naar beneden zuigt. En ieder persoon grijpt de persoon naast zich vast en smoort hem tot hij dood is terwijl je allemaal rond en rondgaat in deze draaikolk. Je ziet het gat in de bodem niet en dat is wat zij aan de top willen.

De elite aan de top van iedere cultuur, ieder land, blijkt één gigantische club te zijn. Eén gigantische club, die de financiën en bronnen van de wereld beheersen. Zij zien zichzelf als een aparte, meer ontwikkelde soort, zoals Darwin, Sociaal Darwinisme. Dat geldt voor de top in de Japanse, de Chinese, voor de top in íedere cultuur. Het is een gigantische club, en zij geloven, dat zij met superieure genen kunnen kweken. En dat wordt de nieuwe elite voor de toekomst, want zij fokken  kruislings aan de top.

Al de oude theorieën voor de oude tijd zullen in die draaikolk naar beneden gaan, waar het hoort, en door het afvoerputje gaan, met al het oude materiaal dat zijn doel zeer goed gediend heeft, dat is waar we zijn hiermee. Nu, ik denk dat er een Tony is in Canada. Hallo.

Tony: Hallo.

Alan: Ja, Tony.

Tony: Hi. Je kunt me nu goed horen. Ik ben blij op de radio te zijn. Ik had een vraag. Het is een soort tweeledige vraag. Ik weet dat je geen complot theoricus bent, en ik vermoed, dat ik er een beetje een ben, hoewel ik het meer zie als een realiteit theoreticus. Het gaat over de Cassini sonde, die NASA in 1997 gelanceerd heeft. Nu wilde ik weten of je over twee onderwerpen, die hiermee te maken hebben, kunt spreken. (Zin onvertaald)…, waarvan enkele professoren of wetenschappers destijds zeiden, dat het gelijkstond aan het lanceren van 20 nucleaire krachtcentrales de ruimte in, zonder al te veel voorzorgsmaatregelen voor wat er zou kunnen gebeuren. Ik bedoel, dat er heel veel plutonium aan boord is, plus dat zij het rond Venus stuurden en het een keer terugkwam naar de aarde en daarna naar Saturnus. Dus een ding waarover ik wilde spreken was hoe NASA zeg maar omgaat met de aardlingen.

Maar het tweede deel van de vraag is, dat zij het volgend jaar naar de zuidpool van Saturnus zullen sturen, die voornamelijk een bal van zeer compacte en hete zuurstof is. Dus er is enige bezorgdheid. Ik heb het niet echt gehoord van reguliere bronnen of vage wetenschappers over wat hun agenda is. Bill Cooper sprak over dit Galileo project, of het laten ontbranden van Jupiter. Dus zou je over deze twee onderwerpen iets kunnen zeggen?

Alan: We weten, dat zij in het hoog occulte praten over het doen van iets wonderbaarlijks als zij het begin werkelijk funderen, het openlijk funderen, de fundamenten voor de Nieuwe Tijd (New Age). En in de film “2001” van Arthur C. Clarke wordt er een nieuwe zon in de hemel geboren, waar zij een hele planeet ontbranden. Hetzelfde idee: “Zo boven, zo beneden”, bedoelend, boven verlicht en dat zouden de verlichten zijn op aarde en vice versa. Dus het is occultisch tot een bepaalde hoogte. En zij spelen met dit idee van een groot merkteken voor het officiële deel van het begin van hun Nieuwe Tijd, of hun nieuwe gebouw. Er moet iets geofferd worden. Ooit waren het mensen. Zij gebruikten werkelijk babymoorden en stopten deze in de funderingsstenen van de Canaanite eilannden. En dat weten we nu, natuurlijk. Het vermoorden, begrijp je, van een koning is een grote zaak. Dus Saturnus is de oude Kronos, de vader van alle Goden der tijden. Dat is wat het echt betekent. Iedere god is een tijdperk. Iedere god is een tijdperk en Jupiter is degene, die het overnam van Kronos. Dus het is echt het vermoorden van een koning om een nieuw tijdperk binnen te brengen, in een symbolische vorm. Dat is wat ze ermee bedoelen.

Tony: Er is ook een aspect van deze soort sterrenstof die gevormd wordt en het risico voor onze planeet met betrekking tot de ozonlaag die in gevaar is door deze enorme explosie.Ik bedoel als het gebeurt, het is een grote of. Ik vraag me af of je er ooit aan gedacht hebt, want ik heb niet echt veel onderzoekers zoals jij gehoord.

Alan: ik zal terug zijn…

 

Alan: Hallo mensen, Alan Watt hier met Cutting Through the Matrix, en om die laatste vraag te beantwoorden, de elite zal nooit iets ten nadele van zichzelf doen. Wat waar is, dat zelfs vanaf de jaren ’70 en verder, dat zij lead glass-encased (onvertaald) uranium en plutonium in meren in Schotland dumpten. En dit is goed gedocumenteerd en toegegeven in de kranten. Zij zeiden dat ze het deden om zich te ontdoen van het verarmde uranium en plutonium, maar ik denk niet dat het dat was. Ik denk dat het echt voor een toekomstige samenleving is, waar ze zelf hopen te heersen met deze krachtige methode, als dat nodig is. Dus ik maak me niet al teveel zorgen over veel van de geruchten die zij zelf naar buiten brengen, die echt occultische allegorieën zijn.

Nu, er is ook een Paul in Delaware. Er is ook een John in Georgia. Kun je een van hen aan de lijn brengen? Hallo, hoe gaat het met je?

Onbekende beller: Hoe gaat het met je Alan?

Alan: Niet zo slecht.

Onbekende beller: Het is heel lang geleden. Ik luisterde lang geleden naar je toen mensen niet eens wisten wie je was, voor het grootste deel, maar ja, ik ben blij te zien dat we langs dezelfde lijnen denken, en dat je op een intelligentieniveau zit, waar we voorbij deze tijdverspilling op deze radiostations kunnen komen. Het belangrijkste waarover ik je meer zou willen horen spreken, en het was een van jouw bellers, die over de Joden sprak. Alles dat ik kan zeggen, waarover die beller en ik het misschien over eens zijn, is dat wanneer het aankomt op racistische groepen, ik heb ondervonden, dat joden de meest racistische van allemaal zijn, racistischer dan skinheads, maar ik heb niet alle rassen in de wereld ontmoet.

Maar het andere, in hoeverre zij de wereld bezitten? Zoals je had gezegd, Alan, dit is de manier waarop je geacht word ernaar te kijken. Als de joden deze werkelijk heel kleine minderheidsgroep zijn, die in alle posities van macht zitten en iedereen erkent dat volledig, zegt dat iets over de individuen. Als deze mensen werkelijk de dingen runnen, hoe komt het dat zij hen nog niet gestopt hebben? Daar hebben we mee te maken. We hebben te maken met cult leden, dat is wat ik heb gevonden.

Alan: Wat je aan de top zult vinden, is dat al deze persoonlijkheden, die opnieuw, de hitte aan een groep mensen geven, behoren tot de Joodse Sekte van de Schottish Rite of Freemasony. Zij horen allemaal bij de B’nai Brith en dat is wat het is. Het is de Joodse vleugel van de Scottish Rite of Freemasony. Zij nemen hun orders van de hoofd loge, die mensen opneemt van over de hele wereld, van alle geloven, en het gaat helemaal terug tot de Knights Templars, die het geldsysteem duizend jaar geleden runden. Dit is hoe zij de planeet bedriegen. De mannen die wij zien, waarvan jij denkt dat ze aan de top zijn, of de Joden, zullen iedere pet dragen. Zij geloven niet in de religies van de mensen onder hen. Zij staan daar ver boven. Aan de top hebben zij hun eigen religie. Het is een universele religie, die hier al duizenden jaren lang is. Zij behoren tot een Vrijmetselaarsorganisatie aan de top.

Onbekende beller: ik vind je show geweldig en ik hoop dat je hier blijft. Ik hoop dat de mensen op een niveau zitten waar zij werkelijk kunnen bevatten en begrijpen waarom het belangrijk is. Maar ik wil je vertellen over een video op Google.

Alan: Het is bijna het eind van de show. Bel volgende week of e-mail me, dan spreek ik je dan weer. Van Alan Watt en Hamish de hond, is het tot ziens, goedenavond, en moge je god of je goden met je gaan. Tot maandag.

Vertaling: Hensel, oktober 2007