ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE ON RBN

 

“KONINGSSCHAP, REDDINGSVLOTEN, RELIGIES EN

REPERTOIRES”

 

VERSUS

 

EEN ANDERE, BETERE MANIER”

 

27 augustus, 2007

 

 (Dialoog Copyright Alan Watt – 27 augustus, 2007, uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

Well you walk with your eyes open
But your lips they remain sealed
While the promises we made are broken
Beneath the truth we fear to reveal
Now I need to know now darlin'
I need to know what's goin' on so c'mon

 

"Code van stilte" door Bruce Springsteen

 

Er is een code van stilte, wij durven niet te praten

Er staat een muur tussen ons en zo’n diepe rivier

En we blijven doen alsof er niets aan de hand is

Maar er is een code van stilte en het kan niet doorgaan.

 

Is de waarheid zo ontwijkend

Dat het niet genoeg is baby

De afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van klachten 100 mijl lang

Er is een code van stilte en het kan niet doorgaan

 

Wel, je loopt met je ogen open

Maar je lippen blijven gesloten

Terwijl de beloften die we maakten gebroken zijn

Onder de waarheid die we niet willen onthullen

Nu, ik wil nu weten schat

Wat er aan de hand is, dus c’mon

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Je kunt ook mijn website bezoeken www.cuttingthroughthematrix.com  en  alanwattsentientsentinel.eu. We hebben net dit fiasco in Quebec kunnen zien terwijl een ander deel van het fusieproces plaats vindt. We weten niet precies wat ze allemaal getekend hebben. Ze zullen er zeker van zijn dat wij weten dat ze iets in de richting van integratie en vrede en welzijn en zekerheid tekenen, maar ze werken nooit echt alle details uit. Het is nogal verbazingwekkend omdat er in Canada meer details zijn gegeven dan in de VS. Ze willen de burgers van de VS niet te veel in de war brengen met de herhaling van de Europese fusie die hier op ons continent plaats vindt en toch, het is al jaren als actueel feit, gaande. Sinds 2005, de eerste openlijke bijeenkomst, hebben ze er meer en meer over gepubliceerd, maar in werkelijkheid is de hele deal aan het einde van de tweede Wereldoorlog versneld en het idee leeft al langer vóór de Tweede Wereldoorlog, onder bepaalde aristocratieën in de Amerika’s.

 

De agenda voor een driedelige wereld, een verenigd Verre Oosten Pacific Rim gebied, een verenigd Europa en een verenigd Amerika en dat sluit ook Afrika in. Dat was het werk voor Mandela; Afrika te verenigen en hen uiteindelijk in de Europese groep krijgen. Het was, in de 1800s besproken, door Karl Marx en anderen die in die tijd  in London leefden en die door de aristocratie en de bankieren werden aangehouden, om hun manifesten te schrijven; het dialectische proces dat onderweg naar een fusie leidt omdat alle tegengestelden die vechten, eindigen met compromissen naar de derde manier, en dan hebben we een nieuwe weg, die eigenlijk de nieuwe thesis voor het volgende deel wordt. Voortdurende wetenschap, voortdurende veranderingen, veranderingen die door een dominante minderheid gepland is omdat ze geen veranderingen kunnen toestaan en buiten hun bereik tot vrucht laten komen. Daardoor vormen zij eigenlijk de groep, die hun eigen oppositie zal worden, die wij bestrijden en daar hebben ze zelfs oorlogen over.

Communisme werd de snelste manier om veel, veel verschillende culturen in Europa te fuseren. Het Sovjet Systeem, het rijk zoals het werd genoemd, nam veel landen onder zijn vleugel, domineerde ze, standaardiseerde ze met dezelfde scholing en hetzelfde politieke systeem en organen. Daardoor wisten ze 70 jaar lang dat zij de muren konden neerhalen en hetzelfde blijven, omdat, volgens Skinner en anderen, mensen veranderen door hun onmiddellijke omgeving rond hen te veranderen en dan zullen ze zich aanpassen. Ik ben na deze komende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows that the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died

Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long stem rose
Everybody knows

 

Iedereen weet dat de dobbelstenen vals zij

Iedereen rolt met gekruiste vingers

Iedereen weet dat de oorlog voorbij is

Iedereen weet dat de goede jongens verloren hebben

Iedereen weet dat het gevecht vaststond

de armen blijven arm, de rijken worden rijker

Zo gaat dat

Iedereen weet dat

 

Iedereen weet dat de boot lekt

Iedereen weet dat de kapitein loog

Iedereen heeft dit gebroken gevoel

Alsof hun vader of hun hond net dood is

 

Iedereen spreekt voor zichzelf

Iedereen wilt een doosje chocolade

En een lange roos op stam

Iedereen weet dat

 

Hallo mensen. Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix; ik beschreef net hoe we worden veranderd door veranderingen binnen onze omgeving. Toen ik klein was, vroeg ik me af waarom er zoveel afdelingen in de psychologie, zo zwaar gefinancierd werden. Waarom regeringen en grote instellingen hen zouden financieren omdat het hele doel van regeringen is, de macht over mensen te behouden. Dán gaat het licht aan, je realiseert je dat dát het doel ervan is. Ze moeten begrijpen hoe wij allemaal tikken en een van de belangrijkste gebieden van het veranderen van grote groepen is het introduceren van dingen, zoals de televisie. De televisie beëindigt de samenleving te handelen zoals het daarvoor deed, toen mensen praatten en converseerden en wandelingen maakten en hun buren ontmoetten en veel meer over dingen spraken die hen bezig hielden.

 

Het maakte de familie letterlijk stil en indoctrineerde hen ook. Dat was het doel ons televisie te geven. Ik zou hier nooit aan begonnen zijn als het niet voor dat doel was geweest. Als het om te beginnen een vrij werktuig was en mensen zouden welk programma ze ook wilden kunnen opzetten, zouden we andere richtingen uit kunnen zijn gegaan en misschien hadden ze de controle verloren. Daarom moesten ze, bepaalde soorten indoctrinatie programma’s aan ons geven. Daarom noemen ze het op de televisie programma’s, zoals detectiveshows, en rechtbankshows, en advocatenshows en ziekenhuisshows. Alle belangrijkste agentschappen waarover ooit besloten werd, delen van je leven over te nemen door autoriteiten – deze gezondheids autoriteiten, deze autoriteiten over wetten en handhavings autoriteiten. Dat was allemaal propaganda omdat alle fictie eigenlijk propaganda is.

 

Welnu, ik geloof dat we Rick uit Virginia aan de lijn hebben. Ben je daar Rick? Hallo, Rick. ben je er?

 

Rick: Hallo. Ik wil iets weten over Jezus en zijn relatie tot de vrijmetselarij. Ik geniet van je uitstekende lezingen over de oude geschiedenis en religies maar het is niet duidelijk of Jezus een agent van de vrijmetselarij was of handelde hij tegen hen?

 

Alan: Wat we wel weten is dat we in elk geval en dat is echt het enige waar we op kunnen afgaan, wat we weten, niet vermoeden. Hoewel, we weten wel dat Bijbels altijd door de geschiedenis heen herschreven zijn. Zelfs de eerste die samengesteld werd, als een officiële Bijbel uit de versie van het Vaticaan, waar zelfs het Nieuwe Testament van King James, met meer veranderingen, vanaf was gekopieerd. Elke Bijbel had veranderingen, om de macht in de juiste handen van autoriteiten te houden en de mensen gehoorzaam maakten. Dus is er erg weinig waar je op kan afgaan, omdat alle heilige boeken door de eeuwen heen, uitgegeven zijn voor politieke doeleinden, en we weten dat King James en zijn hof, Rozenkruisers waren; de voorganger van wat ze nu ‘vrijmetselarij’ noemen en ze stopten daar heel erg veel symbolisme in. Maar, het meeste van de vrijmetselarij is uit het Oude Testament genomen. Zelfs het systeem waarin wij leven, behelst het Oude Testament én de regels voor diegene die, boven alle andere mensen, willen slagen. Slavernij is oké. Heel erg listig zijn en de regels breken is oké, zolang je ermee weg kan komen en je het handig doet. En dus houdt Jacob zijn eigen vader voor de gek en krijgt de zegen. Dus zitten alle regels om in dit systeem vooruit te komen, op de eerste plaats in het Oude Testament.

 

Het Nieuwe Testament is bijna de antithese van het oude. Het oude is een godfather (onvertaald), een maffia-achtige godheid die heel erg weldadig of wreed kon zijn en soms heel erg nukkig zoals een dronken vader na een kater, de volgende ochtend. Ze wisten nooit helemaal zeker of hij je ging slaan of je omarmen. Het Nieuwe Testament heeft een vergevingsgezinde god en een persoonlijke god waar je mee kon praten, dus zijn er twee tegengestelde systemen, omdat het Nieuwe testament met veel Grieks gnosticisme van deďsten en stoďcisme, werd ingevoerd. De oude mysterie religies zitten in het Nieuwe Testament, als je ze met de oude filosofieën van Griekenland en het oude Egypte vergelijkt, waar je een persoonlijke reis naar hogere niveaus van bewustzijn hebt en manifestaties in een vorm van godenschap; maar, helaas, degene die vandaag leven en daarin geloven, denken dat ze goden kunnen zijn of ze lopen nog steeds rond en geen sterveling kan omgaan met godenschap want wij hebben te veel gebreken. Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.

 

Rick: Ja, hartelijk bedankt.

 

Alan: En hier is ook Sal. Ben je daar Sal, uit New Jersey?

 

Sal: Ja, Alan. Hoe gaat het met je? Het doet me plezier met je te spreken. Ik bedank je voor al je – weet je, ik luister naar al uw dingen en alles en  er is daar veel, veel kennis en ik heb heel veel respect voor u. Mag ik, met respect, het een klein beetje met u oneens zijn?

 

Alan: Zeker.

 

Sal: Het gaat hier over, als u iets zegt ten aanzien van Jacob en Esau u zei dat Isaac – u weet wel, ze handelden als maffiosi. Ik las daar net over en dit is 25, waar Esau terugkwam van het veld, want hij was te zwak om te jagen daar in de wildernis. U weet wel, doe als je broer voordat je broer het voor jou doet, en hij was zwak omdat hij het niet zo goed deed omdat onze vader dat niet zou zegenen. Dus Jacob begon in de ketel te roeren en Esau zei tegen hem, wat voor goeds doet dit geboorterecht me nu, als ik mijzelf niet eens kan voeden.

 

Alan: Onthoudt, dat dit geen echte mensen zijn. Dit zijn allegorieën. Ze zijn allemaal allegorieën voor een systeem. Welnu, de hogere vrijmetselaars wordt de verborgen betekenis geleerd, waar ze de profanen noemen. Degene aan de bodem, zien ze als echte mensen en je visualiseert hen als echte mensen en raakt verstrikt in het verhaal zonder dat je je de betekenis daarachter realiseert; en het is een vorm van misleiding, óf je nu schuld of gebreken hebt, doet er niet toe. Stelen is stelen. Begrijpt u dat? Hoewel, als het handig is gedaan, slim en listig, dan wordt het door degene aan de top, aan de top, toegestaan. Dat bedoelen ze, vanaf de kant van de vrijmetselaars ermee. Welnu, de anderen die geloven dat het echte mensen zijn en echte verhalen, zullen over het verhaal eindeloos twisten. Begrijpt u dat?

 

Sal: Ja. Ik praat niet over vrijmetselaars. Ik praat over het Christendom.

 

Alan: Het christendom. Dit zijn verhalen die herhaald werden, lang voordat het Judaďsme en ieder land, ze als morele lessen had. Veel van het Oude Testament is geleend uit India, zelfs de karakters erin. Zelfs de namen komen uit het oude India.

 

Sal: Oké. Maar ik wil u niet gek maken omdat, zoals ik zei, ik uw mening enorm respecteer. Iets eerder als je een beetje in dat hoofdstuk teruggaat, vraagt Rebecca aan de Heer, ze zei, wat is er aan de hand? Zij is in verwachting van twee baby’s, in de baarmoeder en de heer zei tegen haar, er zijn twee naties. Het zijn niet twee mensen. Het zijn twee naties en wat ik zie is, dat dát Amerika en Rusland vandaag zijn.

 

Alan: Het is een dialectiek. Het is het dialectische proces en precies daarin vertelt het, niet alleen door dat verhaal maar veel andere verhalen, over de techniek van het dialectische proces naar macht, dominantie over anderen en oorlogsvoering en dit specifieke – dát deel van de kennis te gebruiken voor je doel, dat uiteindelijk slavernij over anderen is. Ik bedoel, als je echt naar het Oude Testament kijkt, zie je een eugenetisch programma omdat daar al dat verwekken, over gaat; wie zich met wie voortplant helemaal tot daar. Het is een eugenetisch programma en dat moeten we onthouden. Het is een geloof dat door eugenetica, je lichamelijk superieure mensen hebt en dat is precies waar de hele aristocratie over de hele wereld, sinds de tijd van Darwin, publiekelijk voor is uitgekomen en dat heeft toegegeven.

 

Sal: Oké, oké. Dat waardeer ik. Ik probeerde het gewoon, door en door te begrijpen en ik voel dat ik dat doe, omdat onze Vader christelijke naties zegent en communistische naties wil hij niet zegenen en voor mij is dat, wat ik uit Jacob en Esau haal.

 

Alan: Als je daarin wilt meegaan. Hoewel, in het Nieuwe Testament, dat altijd uit het raam werd gegooid omdat men in Amerika naar het Oude Testament boven het Nieuwe neigt, wat een beetje vreemd is. Maar, het Nieuwe Testament was de enige weg naar een persoonlijke verlossing. Niet als een grote kudde of een troep, naar de hemel gaan.

 

Sal: Oké. Ik waardeer dat en een laatste snelle vraag omdat ik weet dat u veel bellers heeft en ik waardeer uw mening en uw tijd heel erg. Over Jacob – U weet hoe ze Jacob Israelitism (onvertaald) noemen en zover ik het bestudeerd heb, als je naar de Union Jack kijkt, met het kruis en de bijl, ik weet het niet. Daar kan misschien iets vrijmetselaars-achtigs aan zijn maar voor mij, in het latere deel van Genesis waar Jacob zijn twee jongens zegent, Ephraim en Manassas, dat betekent voor mij Groot Brittannië en Amerika vandaag.

 

Alan: Nee. Dat zijn oude lessen. Eigenlijk is dat in de samenleving geboren binnen in Londen, om het Britse rijk te doen geloven dat zij de verloren stammen waren. Het is letterlijk in de 1800s, in een denktank geboren en gepromoot, maar Jacob betekent “hielenvanger”. Het betekent iemand die steelt, of vangt en iemand anders terugduwt om vooraan te komen.

 

Sal: Of hij hapt ook toe. Ook de favoriet van onze vader. Zo kijk ik ernaar.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen. Alan hier terug met Cutting Through the Matrix, en de laatste beller sprak over het Oude Testament en Jacob of “hielenvanger’ of de ‘overweldiger’ zoals ze het noemen. Wat het je werkelijk laat zien is de macht van het intellect en de listigheid over de natuur. Dat is eigenlijk alles wat het betekent en dat diegene met intellect en listen het recht hebben het over te nemen van de natuur. Degene die slordig zijn gedragen zich dwaas, gaan mee met de wetten van de natuur, de onwaarheden etc. met andere woorden een hele elitaire beslissing. Dat betekent het echt alleen maar omdat de 12 stammen, als je naar de zegeningen kijkt die de verschillende stammen zogenaamd toegeschreven worden, maken ze gewoon deel uit van de Zodiak aan de hemel. Het eeuwigdurende verhaal dat gedurende de tijden altijd maar circuleert, en diepere betekenissen inhielden, natuurlijk voor degene die weten. Het heeft in de eerste plaats te maken met de menselijke natuur en een agenda, het hemelse plan. Als je de Zodiak begrijpt – ik bedoel niet de magische Zodiak zoals het door de New Age gepromoot wordt, ik praat over de fundamentele begrippen, wat het betekent – je begrijpt de agenda, omdat het met Maagd begint en met Leo de Leeuw eindigt. Dat is de vervroeging van de Zodiak daarom heeft de sfinx het lichaam van een leeuw en het gezicht van de vrouw aan de voorkant is Maagd en het eindigt met Leo achteraan, de Leeuw. Dat is een complete cirkel van de Zodiak, dat is de natuur.

 

Zo gaat het en we leven in verschillende landen met verschillende religies. De mensen die de religies volgen zijn over het algemeen goede mensen. Je ziet dat goede christenen in een goed Moslim land zijn opgegroeid met goede Moslims. In India, de goede Hindoes. Je test uiteindelijk de omgeving om je heen, door de religie die je gegeven is – die alle vragen beantwoord. Je hoeft in de religie geen dingen uit te puzzelen omdat alle vragen voor je beantwoord zijn. Je groei is tot zekere hoogte beperkt, en toch, binnen in deze religies, is voor een paar die het konden begrijpen een trap naar de dingen erboven. De meesten zien die trap niet.

 

Ik praat niet over de trap van Jacob, of van de vrijmetselaars. De vrijmetselaars hebben echt geen hogere spiritualiteit dan wie dan ook. Als je geen spiritueel leven kan krijgen door het volgen van formules en ritualen en iemand hebben die de fundamenteelste stof voor je uitlegt, moet dat op de eerste plaats duidelijk zijn. Je krijgt het niet op die manier. De echte hogere vrijmetselaars zijn gewoon diegene die altijd controle over de materiele wereld hebben gehad omdat ze ons geld gaven. Ze gaven ons het wetten systeem, dat hun systeem is, die gebaseerd is rond de wetten van de economie omdat zij het economische systeem runnen. Wat hier gaande is, is de oorlog tussen geest en materie. Dit is de ‘middle earth’ (onvertaald) zoals zij het noemen, de echte, niet de holle aarde waar zij over doorgaan, geschreven door Bullwer Litton. Niets van dat alles. Ik praat over het eigenlijke, middelste gedeelte. De hel beneden, het midden is de aarde, de geest is boven. Dát bedoelen ze ermee. De middle earth (onvertaald) is precies hier.

 

In de Bijbel heb je werkelijk geen enkel woord voor hel. Dat was een Noords woord. Het betekende hella. Het betekende vuil, de aarde en als je dood ging, ging je naar de hel. We zijn hier mensen, welkom. Iemand zei me eens, zijn wij mogelijk de gevallen engelen, en wie zal het zeggen? Misschien is dat dichterbij de waarheid, dan wat ook. We weten dat degene die aan het hoofd staan, doen voorkomen of ze bijna een ander vorm van persoonlijkheid zijn. De randgroeperingen rennen weg en jagen allerlei vreemde dingen na die aan de periferie staan, dit soort persoonlijkheden die veranderen, omdat ze de psychopathische natuur van de mensen aan de top niet begrijpen, die gewoon zoals een stamboom poedels, duizenden jaren gekweekt zijn om niet dezelfde emoties te hebben als de rest van het publiek. Dat is het verschil. Ze zijn heel klinisch in hun toenadering tot het analyseren van dingen. Ze zijn ook heel listig en dat is een gave van de psychopaat.

 

Als je monsters van hun DNA zou nemen, is het precies hetzelfde als van ieder ander. Ze veranderen niet in vissen of kikkervisjes of iets dat groter of vreemder is. Zij zijn de afwijkende creatie; dat betekent dat zij radicaal anders zijn. Zoals wij de mensheid kennen, zijn zíj anti humaan. Ze hebben geen zorg of liefde voor iedereen, binnenin zichzelf. Zij missen die kwaliteiten. Ze leven door hun nageslacht omdat ze egotisten zijn. Ze houden er echt van hun zonen te zegenen. Ze zien hun zonen bijna als een reďncarnatie van zichzelf, wetende dat zij de macht en rijkdom over het publiek, kunnen doorgeven; over naties en landen en nu de wereld, door hun eigen nakomelingen. In de vorm, leven zij eeuwig door hun nakomelingen, hun nageslacht en ze geloven echt in selectieve voortplanting. De grote vraag is wie houdt de genealogieën bij om hen met elkaar te laten trouwen, omdat ze hun eigen vrouwen niet uitzoeken. Het zijn niet zomaar gemakshuwelijken waar rijkdom, rijkdom trouwt. Ze gaan ook echt in groot detail in, op de persoonlijkheidstypen van de families om hen met elkaar in overeenstemming te brengen en speciale kwaliteiten krijgend uit het kind dat geboren zal worden, net als bij dieren; je kunt kwaliteiten in of uit een mens kweken. Dat is de werkelijke agenda ervan. We leven in een eugenetisch programma, en het is overal om ons heen. Ik hoor de muziek aankomen en ik ben na deze volgende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo. Alan Watt hier terug met Cutting Through the Matrix. Ik ga gewoon wat door een paar realiteiten heen die ons gepresenteerd zijn, die veel mensen bij de geboorte slikken; ze vragen er nooit naar omdat de antwoorden hen door hun heilige boeken en hun lessen gegeven zijn. Alles dat daarom in het leven plaats vindt, daar onderweg, vergelijken ze met hun lessen om te kijken of het fatsoenlijk is, of in de handen van God, of in de handen van hun goden of wat het ook moge zijn, en dat is hun hele leven, hun wegwijzer. Alle heilige boeken bevatten soortgelijke kwaliteiten van basisregels. Basisregels om de samenleving in ieder geval met elkaar te doen rijmen, zonder elkaar te vermoorden en je buren te vermoorden. Dat is het werkelijke doel van religie.

 

Maar, degene die een beetje listiger zijn, hebben zich altijd meester gemaakt van religie zoals ik zei; de psychopaten die zich daartoe aangetrokken voelen. We vergeten dat, voordat parlementen en regeringen als zodanig gevestigd waren, waren niet zo lang geleden, de religieuze lichamen de regeringen van die landen. Dezelfde adellijke families zetten óf zonen in het leger om ridders of aanvoerders te worden óf ze stuurden een zoon naar de kerk en hij werd dan een bisschop of een aartsbisschop of iets dergelijks, en zo controleerden ze de wereld, net zoals de oude Egyptenaren. Niets is echt veranderd.

 

Als je naar het oude Egypte kijkt, zie je dat een farao zijn zonen aan andere ridders in het gebied weggaf. Ze hadden satrapen, gebieden die ze veroverden en overnamen en zetten er hun prinsen in, en ze gaven hun zonen de leiding óf onder de leiding van deze ridders, deze prinsen, om het kind op te voeden. Dat was zijn leertijd in het systeem, gescheiden van zijn familie, opgevoed in dezelfde omstandigheden van dat systeem, het adellijke systeem. Dat was om te verzekeren dat hij de kwaliteiten van het systeem zou aannemen, omdat een zoon soms zijn vader niet zal respecteren. Dit systeem werd veel, veel later met de invasie van de Noormannen, naar Europa gebracht omdat zij precies hetzelfde deden. Zij zonden hun zonen naar andere heren om hen als landeigenaren op te voeden en uiteindelijk werden ze ridders. Ze wisten dat hij zijn vader misschien niet zou kunnen respecteren, maar hij neigde naar het respecteren van iemand die in relatie stond, maar niet van precies hetzelfde bloed of DNA stam. Niets is er gedurende de eeuwen veranderd.

 

Als wij het doorsnee geschiedenisboek lezen, dat aan de kinderen op school gegeven wordt, dit heel dunne ding dat ze ‘geschiedenisboek’ noemen, met data en titels en namen van mensen die andere mensen vermoordden en domineerden. We neigen te denken dat de geschiedenis zich in stukjes evolueerde, maar niets is minder waar. Zelfs als je naar Alexander de Grote kijkt, zie je dat deze Aristoteles zijn mentor was en Aristoteles zelf was getrouwd met een van de grootste geldleners in de oude wereld van het Midden Oosten, zelfs in díe dagen. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Ze zijn altijd met elkaar verbonden geweest en ze horen  per saldo allemaal tot dezelfde families.

 

Alexander de Grote werd in de filosofieën opgevoed, dat een religie was die voor een minderheid werd bewaard en in het geheim aan een minderheid werd geleerd; omdat het een wijsheid was, die door de eeuwen heen verzameld was, die macht aan het individu gaf die de wijsheid begreep. Het gaf macht over andere mensen. Het gaf begrip over de menselijke natuur waarover je zou regeren; en het kwam helemaal uit het oude Egypte en feitelijke vóór Egypte. Zoals ik zei, was het pas toen de stoďcijnen uiteindelijk als kluizenaars naar voren kwamen en door landen reisden, dat zij dit aan andere mensen begonnen te leren, net voor de Romeinse invasie in het Midden Oosten; en daar komt het hele idee van persoonlijke verlossing vandaan. Het kwam eigenlijk uit een oude, filosofische samenleving en niet gewoon uit een christelijke samenleving. Veel van de christelijke versie is een herhaling van de oude stoďcijnse opvatting en de mysterie religie.

 

Ik geloof dat Mike uit New York in de lucht is. Ben je er Mike?

 

MikeHallo Alan.

 

AlanHallo Mike.

 

Mike: Goedenavond Alan. Een vrouw belde naar een van de andere RNB shows kort geleden, leek helemaal buiten zichzelf over het feit dat jij het vroegere, houdbare geloof lijkt te ondermijnen, zelfs vernietigen, dat zij en waarschijnlijk veel anderen hun hele leven hebben opgebouwd. Ik zou zeggen vooral in de gebieden van religie, democratie, patriottisme enz. zonder te voorzien in realistische alternatieven en ik moet zeggen ofschoon ik neig met het meeste dat jij zegt, eens te zijn. Het is fascinerend materiaal. Ik denk dat ze misschien een punt scoort, of deze geloofssystemen een mythe zijn, of niet.

 

Alan: Ja. Dit zijn structuren waarover je spreekt.

 

Mike: Precies.

 

Alan: Het zijn structuren en ik ben me daar heel goed van bewust. Maar, hier is het probleem. Het probleem is dat deze structuren uit elkaar vallen, ook al houden mensen zich er als een reddingsvlot aan vast en hen is geen vervanging gegeven, daarom worden ze tamelijk moordzuchtig als je hen laat zien dat ze een andere weg moeten kiezen om niet te verdrinken.

 

Mike: Dat moest mijn volgende punt worden. Je zei zelf, en corrigeer me als ik het fout heb, dat Nietzsche een stelling maakte door te zeggen dat God dood was. Degene aan de macht gaven geen alternatief behalve het nihilisme, hedonisme enz. In een gelijksoortige ader, als mensen in dit systeem de dag moeten doorkomen, je weet wel dat ze geld moeten verdienen. Ze moeten zorgen voor de familie enz., welk realistisch, pragmatisch alternatief stel je voor dat geen compleet weggooien inhoudt totdat het allemaal in elkaar stort?

 

Alan: Het stort in ieder geval in elkaar, Kijk, dat is wat ik mensen probeer te vertellen. Kijk. Alle oude voorbeelden zijn verdwenen. We hebben repertoires. Zo noemen ze dat in de psychologie van behaviorisme. In onze geest en onze geheugenbank, hebben we gedragsherhalingen. En als een omgeving verandert en het systeem verandert, gaan we automatisch door deze repertoires in onze geest heen, voor iets uit het verleden dat paste en we grijpen het, hopende dat het ons zal redden en in deze tijd hebben we er geen. Dat is het gewoon; en omdat het publiek op zo’n  ongelooflijk, immense manier in het donker is gelaten over wat er werkelijk gaande is – deze generatie is totaal in het donker gelaten toen de grote verschuivingen om hen heen, gaande waren. De ware reden van integratie en niet alleen maar integratie, dat is er niet het einde van. Je kunt je hoofd niet in het zand begraven en zeggen dat je dit niet wilt horen. Als je het niet wilt horen, zet dan iets op wat je bekend is en je veiligheid geeft. En dat doen de meeste van hen,  maar voor diegene die hier doorheen kunnen komen en die erdoorheen zullen komen,  moeten het vierkant onder ogen zien en begrijpen wat eraan zit te komen en kringen om hen heen maken in hun eigen omgeving. Met de vele lessen, die ik uitgegeven heb, is dit al gaande. Er zijn mensen over de hele wereld die samenkomen en deze onderwerpen voor de eerste keer in het openbaar bespreken en eigenlijk voor de eerste keer vragen stellen. Liever dan iemand in een pij die hen de antwoorden volgens het boek geeft. Ze stellen eigenlijk vragen voor zichzelf en bespreken het en zo begin je bewegingen, die de koers van de wereld veranderen omdat we dit systeem zoals het is, niet kunnen behouden. Het is trouwens toch niet van ons. We zijn daar hulpeloos in. Als één man aan het hoofd van de Federal Reserve opstaat en je vertelt dat je dollar op een dag geen cent meer waard is, dat kan gebeuren, hoeveel macht of hoe zal je heilige boek je daar redden? Het zal je niet redden.

 

Mike: Dat zal waarschijnlijk vrij snel gebeuren.

 

Alan: Ja. Wat we moeten doen is niet reageren op de manier zoals zij verwachten dat we allemaal zullen reageren, want mensen zien twee keuzes tegemoet. Dat is, precies te doen zoals hen verteld wordt terwijl ze naar de grote steden geherderd worden waar ze door de autoriteiten van geboorte tot aan de dood gerund zullen worden, óf je omdraaien en iets doen wat ze duizenden jaren niet geprobeerd hebben – en dat is elkaar helpen.

 

Mike: Ik denk – Ik bedoel zou alles bekort kunnen worden naar de pure vorm van het christendom, weet u, toe u zei elkaar te helpen?

 

Alan: Realiseer je je hoe bang mensen vandaag zijn?

 

Mike: Zonder het religieuze aspect?

 

Alan: Ja. Ik bedoel er is hier geen keuze. We hebben letterlijk geen keuze omdat de grote jongens hebben, waarvan zij zeggen dat het de toekomst is gepland en ze hebben alle technieken klaar om het te laten plaats vinden. Als de mensen niet kunnen omdraaien en elkaar ogenblikkelijk gaan helpen als dit er allemaal aankomt, dan zullen ze, net als robots, doen wat hen verteld wordt. Ze zullen naar kampen worden afgevoerd zoals hen verteld wordt. Ze zullen van hun eigen kinderen gescheiden worden. Dat is al besproken als je die papieren bekijkt, die zeer hoge prioriteiten hebben, die gepubliceerd zijn. Dus kijken we naar een absolute hel dat deel is van het volgende millennium voor globale controle, en we hebben de keus met hen mee te gaan waar we een vermeende veiligheid of zekerheid hebben, maar geen vrijheid.

 

Mike: Als je moest gokken, is het dan waarschijnlijker dat het een geleidelijk proces is of zal het een soort cataclysme in de nabije zijn, dat de dingen echt doorduwt?

 

Alan: Het cataclysme is al hier. Dit materiaal is besproken en het neemt snel toe en dat hoeft het alleen maar te doen. Het is niet aan mij, te zeggen wat er moet gebeuren. Ik laat dat aan andere mensen over. Hoewel ik altijd de weg kan wijzen.

 

Mike: Ik bedoel er wordt over een mogelijk, ander soort 9/11 voorval gesproken in de nabije toekomst.

 

Alan: Ik twijfel er niet aan dat ze iets naar voren brengen.

 

Mike: In de nabije toekomst?

 

Alan: Ja. Waarschijnlijk of stel ik me voor, dat het meer iets als een plaag zal zijn omdat ze dit besproken hebben. Ze hebben ons door televisie geconditioneerd dat het gaat gebeuren en het zal de ideale manier zijn om mensen in de nieuwe habitat omgevingen, of de overbevolkte steden, op te sluiten.

 

Mike: Oke, Alan. Heel erg bedankt. Ik waardeer het.

 

Alan: Ja. Dat is wat er aan de hand is. Zoals ik zei, het is niet aan mij om mensen te dicteren hoe ze moeten leven of wat ze moeten doen. Ik kan alleen maar een weg laten zien en het aan anderen overlaten, omdat we geen keuze hebben behalve een discussie te beginnen en deze punten heel snel te debatteren. Het gebeurt. Het is een andere weg. Het is de enige weg die niet met vingers naar andere mensen wijst voor de problemen in de wereld. Als je wilt weten wie het probleem in de wereld is, kijk in de spiegel want we zijn allemaal hetzelfde probleem. We houden ervan anderen de schuld te geven en al onze mislukkelingen en argwaan op iemand anders te projecteren, maar we zijn echt de baas als we het willen opnemen – het spandoek omlaag. Ieder spandoek is van jezelf. Je tilt het omhoog en je richt het hoog op. Dat is wat we hier moeten doen omdat je uiteindelijk, je eigen kampioen bent.

 

Mensen die vreselijk bang zijn voor hun eigen leven; als je eenmaal begrijpt wat er werkelijk aan de hand is en je ernaar kijkt, zoals ik zei, het vierkant onder ogen ziet, bedaart je angst langzamerhand. Op een dag gaan we allemaal dood, hopelijk niet allemaal op dezelfde tijd. Hoewel, zoals het in het verleden is geweest, hebben ze door de jaren heen, een hier en daar. Dat is de natuurlijke manier. Als je over je angst voor de dood heen komt – een onmiddellijke dood, iets wat de elite altijd pusht, onmiddellijke uitroeiing, begint je zelf na te denken en het doordenken kan beginnen, omdat het jouw kwaliteit van leven is en hoever je met het leven kan gaan, dat er uiteindelijk toe doet. Het leven in angst en paniek leven is helemaal niet leven. Dat is levend dood zijn en dat is wat dit smadelijke systeem ons gegeven heeft. Het is een systeem gebaseerd op uitbuiting. We worden aan de rand gehouden, vanaf de geboorte precies tot aan de school, helemaal tot aan de competitieve banenmarkt en wat zij succes of mislukking noemen, of huwelijken en al het andere dat uit elkaar valt omdat alle oude instituten onder vuur liggen door diegene die het beheersten en het ons in de eerste plaats gaven. Ze halen de oude structuur naar beneden terwijl ze de nieuwe opbouwen. Ze zullen niet toe staan beiden, naast elkaar te laten bestaan; en mensen moeten ook, zoals ik zei, ophouden met zoeken in hun repertoire naar wat voorheen werkte.

 

De dingen die voorheen werkten, werkten alleen in hun eigen sfeer van hun eigen tijd. Iedere eeuw heeft een nieuw paradigma en je moet je aan een nieuwe aanpassen. Eerst moet je het vinden en het laten werken en deze keer moet het vanuit jezelf komen en niet van diegene waarvoor je boog. Je moet ophouden met buigen voor deze griezels aan de top. Het wordt tijd. Het is tijd dat we ophouden met knielen en ophouden met het bewonderen van deze mensen die arrogant rond paraderen en pretenderen veel meer te weten dan wij.

 

Je geeft je wil niet aan iemand anders door steeds maar weer, steeds maar weer voor hen te stemmen als je ziet wat ze door vroegere ervaringen hebben gedaan. Politiek is een zwendel, was altijd een zwendel. Het is een Andre van Duinshow voor het publiek om er in te geloven, omdat het publiek niet verder kan denken dan de jongen waar ze van houden en die ze haten. Dat is de natuur en het wordt in de politiek uitgespeeld. De media vertelt je wie je moet haten. Het is een bokswedstrijd voor het publiek. “Reuze hooivork tegen man uit de bergen”. Dat is het alleen maar. De man uit de bergen gaat je pensioen afpakken. De ander kerel zal ze houden. Zo wordt dat gedaan. Uiteindelijk wordt je verteld voor wie je moet stemmen en het publiek is daar heel plichtmatig in.

 

The Royal Institute of International Affairs is een parallelle regering. Het runt de show en dan, aan de top, de presidenten, de eerste ministers zijn allemaal uitgekozen mensen uit The Council on Foreign Relations, dat gewoon de Amerikanse tak van de The Royal Institute of International Affairs is. De premier van Australië, zelfde, ze zijn leden van de Australian Institute for International Affairs. Nieuw Zealand, weer hetzelfde, leden van de New Zealand Institute for International Affairs. Dat is al meer dan honderd jaar hier, en de politiek beneden hen is alleen maar een show voor het publiek en een kleine wedstrijd voor de verschillende partijen die naar de top willen. Deze gelimiteerde competitie is de echte politiek. Dat is de realiteit van de wereld.

 

Dat is de wereld die om ons heen draait en de media geeft de draai. De media is de middenman om ons allemaal in deze menagerie van fantasie te houden, die zij politiek noemen. Je vindt het in de geschriften van de Founding Fathers en Thomas Jefferson heeft dat gezegd. Hij zei, als je een agenda ziet doorgaan als de Houses veranderd worden ( bedoeld vanaf verschillende kanten van het Congres) als je de agenda zag doorgaan, zei hij, weet je dat je onder een geheime vorm van tirannie zit. Dat is al heel lang gaande. Ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen. Alan Watt hier weer met Cutting Through the Matrix, en ik denk dat we Gary uit Illinois hier hebben. Ben je er, Gary?

 

Gary:  Hallo Alan.

 

Alan:  Hallo.

 

Gary: Ik weet dat u bijna geen tijd meer heeft. Ik heb twee snelle vragen. Het Openbaringsboek, wie schreef dat? Ik geloof niet dat het die jongen was die John wordt genoemd.

 

Alan: Nee. In zekere zin wel, als je de betekenis van de naam John kent. Het heeft met betekenissen te maken en John is natuurlijk ook EON, de eeuw, en dus heb je in wezen het boek van de eeuw. Het is ook weer astronomisch. De betekenissen die in Openbaringen staan zijn louter gebaseerd op astronomische wentelingen van de Zodiak. Nogmaals, door de hele Bijbel heen gaat het om hetzelfde in feite, zelfs met alle karakters. Zelfs met Jezus en de 12 discipelen, Jezus en de 12 sterrenbeelden, is de zon die door de sterrenbeelden op verschillende tijden van het jaar reist, en Schorpioen steekt ze in de herfst. Dat is de doodskus en dan hangt hij in mid-winter, drie dagen aan het kruis en komt weer op. Het is, door de eeuwen heen, allemaal hetzelfde materiaal, met inbegrip van de 12 stammen van Israel. Maar, de Openbaring is openbaren.

 

Het is door de mysterie religie geschreven. Eigenlijk de oude en pre- gnostici die langs de hele regio leefden en zij waren filosofen. Zij kenden de religie van de filosofieën die in dat land kwamen, uit Griekenland tijdens de tijd van Alexander, omdat Alexander veel van hen meenam en zij bleven. In dezelfde tijd had je de Essenen en Nassenen die ernaar toe verhuisden; zij waren pseudo-Egyptische priesters die dezelfde mysterie religie van Pythagoras, men hen meenamen, en ze zijn in wolkachtige taal geschreven zodat de profane, ze niet konden begrijpen en daarom twisten en vermoorden de profane elkaar, zelfs vandaag..

 

Gary: Jeetje, en dit is echt een vreemde vraag. Wie creëerde de Rotschild’s, want als je over die jongen in Houston leest krijg je ‘n datum, zijn naam en plotseling is hij een grote bankier. Wie ruggensteunde hem?

 

Alan: Het zit zo. Je hebt de versie van de grootmoeder uit het Morton boek. Dat is de goedgekeurde versie van  grootmoeder Rotschild die de eigenlijke grote baas is en het is een verzonnen verhaal. Deze karakters werden in Hamburg uitgezocht. Ze trainden in de beste banken van Hamburg. Ze waren helemaal geen boeren. Al dat materiaal over hen als lompenverzamelaars – lompen voor de rijken, dat is de grap. Zij waren de best getrainde bankieren; getraind door een Europese aristocratie die deze banken bezaten en die altijd hadden bezeten, en ze trainden hen om andere banken te managen, en derhalve werden de vijf zonen van de oude Amschel weggestuurd om die banken over te nemen. Niet één van die vijf zonen is vermoord. Dat is het enige bewijsmateriaal dat je nodig hebt. Ze werden door de aristocratie naar voren gebracht om zaken te managen.

 

Gary: Weet u, Alan, geweldige show. Geweldig werk en ik zal echt je boeken aanschaffen zodra ik die check daar krijg.

 

Alan: Wel hartelijk bedankt dat je dat zegt.

 

Gary: Bedankt. Een fijne dag.

 

Alan: Zo is de geschiedenis werkelijk. Als dingen niet helemaal kloppen moet je dieper gaan en dingen voor jezelf uitzoeken, dan begin je antwoorden te krijgen. Ik hoor nu de muziek komen, dus voor mijzelf, Alan Watt en Hamish mijn hond, moge je god of je goden met je gaan. Ik zie jullie woensdag.

Vertaling: M. Eken, oktober 2007