ALAN WATT BLURB

De Genocide van de Oekraïne

De Anti-Vrijmetselaars Wet van de Oekraïne”

23 februari, 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 23 februari, 2007 ( Muziek en Literaire citaten uitgezonderd)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM     www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hallo, ik ben Alan Watt van cuttingthroughthematrix.com en .net en een paar andere, die je op de site kan zien. Vandaag is het 23 februari 2007. Om deze week te beëindigen, dacht ik om over een gebeurtenis te praten, die in de twintigste eeuw heeft plaats gevonden die bijna in de enorme omwenteling verloren is gegaan toen dit, in die tijd, de wereld rond ging, vooral door Europa en dat was de hongersnood in de Oekraine.

 

De mensen in de Oekraïne hebben een vreselijk moeilijke tijd gehad, eerst door het communistische systeem waanzinnig gemaakt – het sovjet systeem en uiteindelijk werd het een slagveld. Toen de Sovjets ook in de tweede Wereldoorlog betrokken raakten, terwijl de Nazi’s ook de Tweede Wereldoorlog in gingen, werden de mensen, die eerst in landelijke gebieden woonden, door beide kanten afgeslacht.

 

Afschuwelijke, afschuwelijke gebeurtenissen kwamen daar voor, die verdoezeld zijn zoals we in deze prachtige wereld van ons, neigen te doen, waar we het lelijke materiaal ontkennen en het wordt uiteindelijk onder het tapijt geveegd.

 

In de zogenaamde “beschaafde landen” zijn we zo ver verwijderd van de verschrikkingen van oorlog dat ze zelfs voor de meeste mensen nu, niet echt zijn. De tegenwoordige mensen kunnen het verschil tussen realiteit en fictie niet vertellen. We hebben zo veel mensen in films opgeblazen zien worden -- heel realistische films, dat we het verschil niet meer kunnen zien. Het betekent niets en daarom kunnen verschrikkingen herhaald worden. Het is gemakkelijker om dit op een argeloze beschaafde bevolking te doen die volledig in een shocktoestand raken, als het uitbreekt.

 

De Oekraïne had onmetelijk boerenland, met kleine boeren als eigenaar, eigenaars die daar generatie op generatie hadden gewoond. Hun eigen huizen hadden gebouwd. Hele zelfvoorzienende en onafhankelijke mensen. Rijke cultuur, maar door de Darwinisten en de antropologen die het Nazi- en Sovjetsysteem hadden opgezet, werden deze mensen echt als een stagnerende bevolking, geclassificeerd. Ze waren niet progressief en als je niet progressief bent komen ze met een grote stok naar je toe, om je een lesje te leren of je te verdrijven. Dat is deel van de Darwinistische theorie. Degene die zich in het nieuwe systeem, dat op een natuurlijke manier veronderstelt wordt te evolueren, niet kunnen aanpassen, moeten worden verwijderd en kunnen niet in het nieuwe voortgaan, eigenlijk een oude Hindoeïstische filosofie, en omdat dat op het Darwinisme is gebaseerd, en de hele vrijmetselarij ook.

 

Dit artikel komt van de moss.com, ik vermoed uit Moskou. Op 27-11-2006 gemaakt. Dit is wat er gezegd word.

 

Oekraïne markeert de 73ste verjaardag van de Hongersnood in het Sovjet Tijdperk dat 10 miljoen levens heeft geëist”.

 

Alan: Als mensen mij vragen naar monumenten en sociale dagen omtrent Holocausten, heb ik steeds weer gezegd, ik zou willen dat ieder land gedenktekens moet opzetten die door de regeringen op hun eigen mensen zijn gedaan, omdat ze over de hele wereld bestaan. Dit staat er hier:

 

Duizenden Oekraïner verzamelden zich op een door mist omhuld plein, flikkerende kaarsen vasthoudend en buitengewoon in stilte staandend, om 10 miljoen landgenoten te herdenken, die van de honger gestorven zijn gedurende een door mensen gemaakte hongersnood in het tijdperk van de Sovjet, 73 jaar geleden. rapporteert De Associated Press.

Tijdens het hoogtepunt van de hongersnood in 1932-33, bekent als de Holodomor, of Dood door Honger, stierven 25.000 mensen iedere dag, hele dorpen verwoestend. Gevallen van kannibalisme waren wijd verspreid toen de wanhoop verdiepte. Degenen die zich verzetten werden dood geschoten of naar Siberië gestuurd.

“Ik vraag niet, ik eis dat het parlement van de Oekraïne de Holodomor als volkerenmoord erkent”, vertelde President Viktor Yushchenko de menigte, die zich op het Mykhaylivska Plein op zaterdag hadden verzameld in een korte toespraak, gevolgd door een minuut stilte en het luiden van de klokken. Sovjet dictator Josef Stalin lokte de hongersnood uit in een campagne, waarin boeren gedwongen werden hun privé boerderijen op te geven en bij collectieven aan te sluiten.”

 

Alan: Dit collectieve materiaal grijpt me werkelijk aan, weet je. We zijn allemaal één. We moeten allemaal één zijn. Ons nieuwe communetarisme wordt in het westen verspreidt, hetzelfde materiaal. We zijn allemaal een grote gemeenschap en dit is geen recent – fenomeen. Dit gebeurt sinds het Sovjet systeem dit hele idee naar een aanstaand collectief, een bijenkorf, heeft opgezet.

 

“Autoriteiten maakten de landbouw door de hele Sovjet Unie tot collectief bezit, maar boeren in de Oekraïne -- bekend als de broodmand van de USSR – verzetten zich hevig en hadden door de mens-gemaakte ramp, het hardst te verduren.
 

Moskou had Kiev gewaarschuwd tegen het gebruik van de term volkerenmoord, betogend dat de kwestie niet ‘gepolitiseerd” moest worden en sommige wettenmakers uit de Oekraïne waren het ermee eens, stelden voor dat in de plaats daarvan, het een ‘tragedie’ moest worden genoemd.

 

Alan: Het was een tragedie, ja. Hier is legalisatie weer aan het werk, proberend de lelijkheid van wat er werkelijk gebeurde, eruit te halen. Het was gewoon een tragedie. Echte mensen zoals jij en ik en moeder en vader en opa en oma werden uitgehongerd en vermoord en dood geschoten.

 

“Rusland stelt dat de georkestreerde hongersnood niet specifiek de Oekraïnen als doel had, en ook anderen troffen, inclusief Russen en Kazakken. Maar geschiedkundigen zeggen dat de overstelpte meerderheid slachtoffers, Oekraïnen waren, en de hongersnood ging samen met inspanning om het groeiende nationalisme in de Oekraïne te verwerpen.

 

Alan: Ik hoop dat je realiseert dat het Sovjetisme en het westerse kapitaal systeem een en dezelfde zijn omdat hun doel precies hetzelfde is. Om nationalisme te beëindigen, was de schreeuw van de Sovjets; het creëren van een wereldrijk van collectivisme, specialisme, bureaucratieën en geen onafhankelijke planning van je eigen leven. Het zou allemaal door deskundigen worden gepland en dat is gewoon hetzelfde, in het westen gebeurd.

 

“Yushchenko deed een beroep op Rusland om “aan onze kant te staan” en de massale sterfte als volkerenmoord te erkennen. “Met dit grote voorbeeld, laat je de menselijke empathie zien, die de Russische mensen eigen is”, zei hij

“Hoe kan het anders dan volkerenmoord, genoemd worden”, Kateryna Kryvenko, 78, die zich herinnerd aan de voeten van de Sovjet  ambtenaren te hebben gehuild toen ze het dorpshuis van haar familie plunderden, een beetje voedsel vervoerend, dat haar familie gelukt was onder de plankenvoer te verstoppen. Autoriteiten namen alles, en Kryvenko’s vader en drie broers en zussen stierven.
 

Tijdens het tijdperk van de Sovjet, was de massale sterfte een goed bewaakt staatsgeheim, maar gedurende de jaren lekte informatie uit. Tien naties, inclusief de Verenigde Staten hebben de hongersnood als een daad van volkerenmoord erkent, gedefinieerd als het opzettelijk en systematisch vernietigen van een raciale- politieke- of culturele groep. Volkerenmoord is een misdaad onder de internationale wet.

 

Alan: Maar houd je adem niet in. Ze zullen dit niet verder afmaken.

 

“Oleksander Moroz, de spreker van het parlement van Oekraïnie, zei zaterdag dat hij de erkenning van de massale sterfte ondersteunt als een volkerenmoord, en zei dat de wet van de president deze week voor het parlement zou komen. Sommige wettenmakers van de Eerste Minister Viktor Yanukovych’s Partij van Regio’s, die op Rusland leunt —"

 

Alan: We hebben een Partij van Regionen, huh.

 

“stelden voor het te verbloemen, maar partijlid Taras Chornovil voorspelde dat de versie van de president er uiteindelijk door zou komen. Yanukovych vergezelde Yushchenko in de herdenkingen van zaterdag


 “Degene die de Holodomor ontkent.......haat ons, onze geest, onze toekomst”, vertelde Yushchenko de menigte die zich op het plein verzamelde na een stille optocht waarin Lopers witte banieren hoog hielden, die iedere regio uit de Oekraïne voorstelt. Zwarte linten hingen aan de banieren omlaag; zwarte linten werden ook zaterdag aan de blauw-en-witte nationale vlag van de Oekraïne gehangen.

 “De tragedie is van zo’n grootte dat het zelfs moeilijk voor te stellen is”, zei  Oksana Yatsyuk, 18 jaar terwijl ze een flikkerende kaars vasthield—een van de 25.000 die verwacht worden op twee pleinen in Kiev te worden gelegd om de slachtoffers te eren. “En te bedenken dat een man al deze terreur heeft gedaan, deze volkerenmoord”.
 

Onder Stalin, werd ieder dorp bevolen, de staat met een quota graan te voorzien, maar de vraag overschreed typisch de oogst van de gewassen”.

 

Alan: Het is een soort belasting van de overheid. Het schijnt altijd zo te zijn dat wat je kunt veroorloven, te overschrijden .

 

 “Als dorp na dorp de benodigdheden niet haalden, werden ze op een zwarte lijst gezet. De regering mat al het voedsel en ingezetenen werden verboden te vertrekken – hen effectief tot sterven te veroordelen.

“Namens de Oekraïne, sta ik erop dat de slachtoffers van de Holodomor erkend worden als martelaren van een van de grootste catastrofes in de geschiedenis van de mensheid”, zei Yushchenko."

 

Alan: Misschien, in plaats van het opzeggen van een nationaal gebed om het systeem te gehoorzamen waar ze geen controle over hebben, kunnen ze misschien op school het volgende opzeggen en het van buiten leren:

 

 

"The Box"

By John Denver

 

Once upon a time, in the land of Hushabye,

Round about the wondrous days of yore.

They came across a sort of box,

bound up with chains and locked with locks,
And labeled "Kindly Do Not Touch, It's War."

 

A decree was issued round about all with a flourish and a shout,
and a gaily colored mascot tripping lightly on the fore,
"Don't fiddle with this deadly box, or break the chains, or pick the locks,
And Please... don't ever play about with war."

 

Well, the children understood, children happen to be good,

and they were just as good around the time of yore.

They didn't try to pick the locks, or break into that deadly box,
they never tried to play about with war.

 

 

Mommies didn't either, Sisters, Aunts, Grannies neither,

'cause they were quiet and sweet and pretty in those wondrous days of yore.

Well very much the same as now, and not the ones to blame somehow,

for opening up that deadly box of war.

 

But someone did... someone battered in the lid,

and spilled the insides out across the floor.

A sort of bouncy bumpy ball, made up of guns

and flags and all the tears and horror that death that goes with war.

It bounced right out and went bashing all about,

and bumping into everything in store.

And what was sad and most unfair is that it didn't really seem to care,

much who it bumped, or why, or what, or for.

It bumped the children mainly, and I'll tell you this quite plainly,

It bumps them everyday... and more... and more,

and leaves them dead and burned and dying, thousands of them sick and crying,
cause when it bumps... it's really very sore.

Now there's a way to stop the ball, it isn't difficult at all,

all it takes is wisdom.

I'm absolutely sure that we could get it back into the box...

and bind the chains and lock the locks.

But no one seems to want to save the children anymore.

Well, that's the way it all appears, cause it's been bouncing round for years and years

in spite of all the wisdom wizzed since those wondrous days of yore.

And the time they came across The Box, bound up with chains and locked

with locks and labeled "Kindly Do Not Touch, It's War."

 

“De Doos”

door John Denver

 

Er was eens, in het land van Hushabye

In vroegere wonderlijke dagen

Kwamen ze een soort doos tegen

Opgebonden met kettingen en gesloten met een slot

En een label: “Ben zo Vriendelijk Niet Aan te Raken, Het is De Oorlog”

 

Een bevel werd rond bazuint,

Alles met een met krul en schreeuw.

En een vrolijk gekleurde mascotte trippelde luchtig vooraan

“Knoei niet met de dodelijke doos, of breek de boeien niet, ook niet de sloten openmaken

en alsjeblieft…speel nooit met een oorlog”

 

Wel, de kinderen begrepen, kinderen zijn gewoon goed,

en ze waren net zo goed in vroegere tijden

Zij probeerden de sloten niet open te maken of die dodelijke doos te breken

Ze probeerden nooit, te spelen met een oorlog

 

Mama’s deden dat ook niet, zussen, tantes, ook niet oma’s

‘want ze waren stil en zoet en mooi in die vroegere dagen

Wel, bijna net zo als vandaag

En niet degene om de schuld te geven,

Voor het openen van die dodelijke oorlogsdoos.

 

 

Maar iemand deed het…iemand beukte op het deksel

En morste de inhoud over de vloer.

Een soort van bonzende, hobbelige bal, gemaakt van geweren

En vlaggen en alle tranen en verschrikking die doodt die samen gaan met oorlog.

 

Het bonsde naar buiten en ranselde alles af en beukte tegen alle voorraad aan

En wat verdrietig was en meest oneerlijk

Dat het echt niet leek te geven om

Wie het beukte of waarom

Of wat, of waarvoor

 

Het beukte vooral de kinderen en

Ik vertel je dit nogal vlak

Het beukt hen iedere dag…en meer….en meer,

En laat ze dood en verbrand

En sterven, duizenden ziek en huilend,

Want als het beukt

Doet het echt heel zeer.

 

Er is een weg, de bal te stoppen,

Het is helemaal niet zwaar

Al wat het vraagt is wijsheid

Ik ben absoluut zeker, dat wij het terug krijgen in de doos

En de kettingen binden en het slot afsluiten

 

Maar niemand wil de kinderen meer redden, zo het schijnt

Tenminste zo lijkt het allemaal

Want het bonst en bonst al jaren

Ondanks al de verdroogde wijsheid

Sinds de vroegere wonderlijke dagen

 

En een tijd die kwam, ze vonden de Doos, vastgebonden met kettingen en afgesloten met sloten

En een label

“Ben zo Vriendelijk Niet Aan te Raken, Het is De Oorlog”

 

  

Alan: Nu, terwijl ik het over de Oekraïne heb, kan ik dit verbinden met hetzelfde mosnews.com over de blurb van het parlement uit de Oekraïne hier, waarin ze suggereren dat ze Vrijmetselaars hebben gevangen gezet. Dit is van 7-12-2004.

 

Zie je, Vrijmetselarij, onder de vermomming van liefdadigheid en gewoon een goede groep van jongens die plezier met elkaar hebben – een kleine jongensclub, is een help-jezelf organisatie die elk systeem overneemt die met eden van geheimhouding worden geïntroduceerd – bloed-eden en doods-eden en al de rest en je moet jezelf afvragen waarom een liefdadigheids organisatie een doods-eed moet hebben voor het belang van liefdadigheid omdat het niets met liefdadigheid te maken heeft. De grote liefdadigheid zit in hun eigen zakken en ze helpen elkaar om speciale overheidcontracten te krijgen. Ze moeten zweren om elkaar voor het publiek, geheim te houden en van iedereen ander, de goddelozen, zoals ze zeggen. Het is een systeem, dat het systeem in ieder land, bestuurt.

 

Toen de Sovjet Unie eenmaal viel -- stond in de kranten in het Westen, dat vrijmetselaars van Amerika en Engeland hun broeders ernaar toe stuurden om vrijmetselaars loges in deze bijzondere gesovjeteerde landen, te her-instellen. Dus gaan ze er direct naartoe en je vraagt je af waarom er corruptie gaande is en hoe deze jongens het lukt al deze kleine zaakjes geheim te houden -- deze multi miljoenen zaken die ze aan het einde krijgen. Wel, hun broederschap is levend en wel, daarom dus.

 

Dus, deze kleine blurb gaat zo:

 

‘Taras Chornovil MP van de Oekraïne heeft gesuggereerd dat het parlement van het land, de Surpreme Rada,  misdaad verantwoordelijkheid van de Vrijmetselarij heeft geïntroduceerd, rapporteerde de MigNews website op dinsdag.
 

“Taras Chornovil is de zoon van de overleden nationalistische leider Vyacheslav Chornovil, en zijn afspraak als adviseur van de presidentiele kandidaat Viktor Yanukovich van West Oekrainische zaken, heeft eerder dit jaar, veel kritiek opgeroepen in nationale kringen. Hij zal de campagnehoofdkwartieren van Yanukovich sturen, in de herhaling van de controversionele tweede ronde van de presidentiele verkiezingen van Oekraïne.

Hij heeft de Rada een wet voorgelegd met de titel “ Amendementen tot de Criminal Code van de Oekraine”, in overeenstemming met het lidmaatschap van organisaties van de vrijmetselarij en andere organisaties die rituelen en eden vereisen die hogere prioriteit hebben dan de huidige wet, gestraft moeten worden door gevangenschap tot drie jaar.

 

De wet zegt ook, dat de leden van vrijmetselaarorganisaties die burgers van de Oekraïne dienen, handhavers van de wet of militairgedienden in de gevangenis moeten voor drie tot zeven jaar”.

 

Alan: Nu, ik betwijfel of ze deze wet doordrukken.

 

“De president van de Oekraïne, leden van het parlement, burgerdienaars van ministeriele rang, militairgedienden en wethandhavers van de rang majoor-generaal of hoger, als ontdekt word dat ze lid van de Vrijmetselaarorganisaties zijn, kunnen ze 10 jaar cel vooruit zien.

Als het lidmaatschap van een vrijmetselaarorganisatie doden veroorzaakt, een dreiging voor de nationale integriteit van Oekraïne is of z’n verdediging potentie is, moeten de leden van de organisatie voor 10 tot 15 jaar in de gevangenis, zegt de wet.

In februari zei de leider van de Socialistische partij van Oekraïne, Aleksander Moroz, dat ongeveer 300 topambtenaren van Oekraïne lid waren van de St. Stanislaus Orde, een loge van de vrijmetselaars, andere linkse partijen en ook het pro westerse blok, geleid door Yulia Tymoshenko, riep ook de overheid op om de St. Stanislaus orde in de Oekraïne uit te bannen.

 

Alan: Dus je ziet dat deze karakters hun kleine clubjes over alle landen hebben, zeker in de rijken die je voor lief neemt. Je politie, je militairen, burger diensten, bureaucratie, politici. Waar ook het publieke geld hen voedt, daar zijn ze. Het publiek maakt de honing voor de bijenkorf. Dat is je belastinggeld. Dat is waar het grootste geld zit. Het zit in die grote pot en ze willen er allemaal in en er voor zichzelf, lepels uit nemen. Dus zetten ze er hun jongens aan de top, om zeker te zijn dat de honing in de juiste richting druppelt en het wordt feitelijk op een misdadige manier bestuurt, omdat ze een elitaire groep zijn die beweren, verlicht te zijn en het is werkelijk hun plicht om de goddelozen te gebruiken. Dat is waar de goddelozen, volgens hen, voor zijn,

 

Dus andere landen hebben hun problemen met hen en ze hebben geheimhouding gezworen. Wel, hoe kun je geheimhouding zweren om eerst en altijd een broederschap te dienen en elkaar te helpen en als dat moet, een eed voor elkaar, liegen en ook nog je land dienen. Het is onmogelijk, zie je. Dit systeem is over de hele wereld, van de top tot de bodem en veel mensen leven hun leven, hier compleet onwetend over.

 

Ze weten niet waarom ze niet de juiste banen krijgen. Ze weten niet waarom ze gepasseerd worden voor promoties en zo, en het is omdat ze niet de juiste connecties hebben. Daarom is dat.

 

Welnu, hier is een ander land dat tamelijk grote problemen met de vrijmetselarij heeft. Dit is van de Observer-Guardian-UK met een verhaal uit Noord Ierland, zaterdag 27 juli, 2003 uit de Observer.

 

“De politie-eenheid uit Noord Ierland wordt de eerste in de Westerse wereld die hun ambtenaren hun lidmaatschap van geheime organisaties, zoals de vrijmetselarij, laten registreren. Een Register van Belanghebbenden zal voor alle politiemannen en -vrouwen verplicht worden, tot aan Chief Constable Hugh Orde, binnen de volgende drie weken.

 

 “ En het register zal onthullen hoeveel officieren van de Oranje Orde een lidmaatschap hebben, zal ook aan de Noord Ierse Politie Ombudsman, Nuala O’Loan, overhandigd worden. Zij zal het recht hebben, tijdens onderzoeken te verwijzen van zogenoemde vooroordelen, slechte behandeling of mishandeling van verdachten van politie ondervragingen, naar ieder lidmaatschap van officieren van geheime organisaties.

 

Alan: Je zult zien dat Noord Ierland bijvoorbeeld, waar de Oranje Orde, waarschijnlijk een van de meest militante ordes binnen de vrijmetselarij zijn die trouw zweren aan de Koningin, de Kroon en ik ken veel van hen daar in Schotland en Ierland. Ik heb ze ontmoet en deze jongens zijn fanatici. Ze zijn vanaf hun kindertijd getraind om fanatici te zijn en de katholieken te haten. Ze echt te haten. En toch weet je, dat dit een van de oudere ordes van vrijmetselarij is, die de Britse regering heel effectief in de bewapende strijd gebruikten, ver terug in de jaren 1700. De eerste reizende loges, zoals ze zich noemden, waren de Britse regimenten. Ze zworen complete trouw aan de kroon, zonder te letten op wat hen ook verteld werden te doen, zouden ze doen en zelfs door de Amerika’s -- waar deze regimenten ook naar toe gingen, deze jongens lieten vaak, in de steden,  een loge achter zich, de Oranje Orde, die terug gaat naar koning Billie zoals ze hem noemen, Koning Willem van Oranje.

 

De Oranje Vrij Staat. De kleur oranje is heel belangrijk in het tegenwoordige wereld systeem en zeker ook de Oranje Vrij Staat. Dat is waar Den Haag ligt. De Oranje Orde ging gebruikelijk, door de steden van Ierland, ik weet niet of ze dat nog steeds doen en ook door de steden van Schotland met hun Oranje Dag Parade en je ziet deze karakters met al hun vrijmetselaars relikwieën en hun banieren en jongens met getrokken zwaarden en clubs en ze doen deze vreemde kleine bespottelijke dansen als ze door de straten gingen – de straten door, met hun marsen verondersteld, het verslaan van de Ieren lang gelden, te memoreren.

 

En de katholieken moesten dit aanzien en voelen alsof ze tweede klasse of lagere burgers waren. Dit werd aangemoedigd en geholpen en goedgekeurd door de Britse kroon die de onrust gaande hieldt. Ze moeten onrust en chaos gaande houden, om de orde te brengen. En in de vrijmetselarij  vind je alle orden van de regenboog met hun kleuren, allemaal in verschillende delen gespecialiseerd en onthoud, niet alleen de primaire kleuren, maar de kleuren ertussen die zelfs voor sommige vrijmetselaars onbekend zijn. Gespecialiseerde orden.

 

Je ziet dit in ieder land over de planeet. Een religie die alle andere religies omvat en toch wordt het zelden door de mensen opgemerkt als ze langs deze loges in hun dorpen wandelen, steden en hoofdsteden en ze denken dat het gewoon een soort liefdadige jongensclub is, waar ze zichzelf spelen en een tijdje van hun vrouwen weg kunnen. Het gaat veel, veel dieper. Als volwassene, neem je dat soort eden niet af, en accepteer je de straffen voor het onthullen van informatie of de geheimen niet, zoals zij dat noemen. Ze nemen dit soort eden niet licht. Deze worden met complete overtuiging gedaan omdat ze serieuze eden zijn en ze moeten tegen zo zowat iedereen liegen om een broeder te beschermen.

 

Ze laten vrijmetselaars ook voor kleinzielige dingen lopen. Boetes, parkeerboetes, snelheidsboetes. Ze krijgen deals op aanslagen van hun eigendom. Als ze leningen van banken nodig hebben, krijgen zie die heel snel, gewoonlijk dezelfde dag. Ze zijn automatisch beproefd, gepasseerd, vergeleken en ingestaan voor. Een systeem binnen in een systeem. En de vrijmetselaar politie, die je aanhoudt en moeilijke doet, als jij hem de juiste tekens en paswoorden geeft laat hij je gaan en de jongen achter jou die de juiste signalen en paswoorden niet kent, moet betalen en betalen en betalen en de consequenties aanvaarden en ze noemen dit een eerlijk en juist systeem.

 

Er is niets eerlijk en juist aan en als je zelfs probeert hen op te sluiten, veranderen ze gewoon naar iets anders – een andere streek, een andere naam en gaan, met meer geheimen, door omdat de wereld door geheimen wordt bestuurd. Je geheime diensten, intelligentie diensten zijn ook van de vrijmetselarij. Het is tamelijk zeker dat je een vrijmetselaar moet zijn om er deel van uit te maken, omdat je al geleerd hebt je mond te houden en hoe je een leugen voor elkaar, moet volhouden als het nodig is. Dat is vrij zeker de politiek van de agenten van de geheime dienst en de mensen die het kunnen verdragen als ze gevonden worden bij de uitvoering van schandelijke dingen; die ze vaak doen. Het is een verzekerings politiek. 

 

Zelfde bij de politie. Als de politie iets verprutst en iemands hoofd ligt op het blok, zoals ze zeggen, omdat hij op iemand geschoten heeft of iets dergelijks, zal de rest van hen voor deze jongen opkomen. Ze zitten allemaal hetzelfde verhaal in hun boeken te schrijven, staan voor de rechtbank en praten iedere belachelijk verhaal goed, om hun broeder uit de narigheid te helpen. Er zit niets nieuws in. Iedere keer als ze ermee weg komen, moedigt dit soort gedrag, slechter gedraag aan, omdat het de menselijke natuur is.

 

Niet alleen de mannelijke loges moeten goed in de gaten gehouden worden, en aan kritisch onderzoek worden onderworpen, ook de vrouwelijke omdat de vrouwen in schoolbesturen gaan zitten en andere liefdadige gebeurtenissen en ze worden directeur en zo, en je vraagt je af waar al je lokale politici vandaan komen en hoe we geglobaliseerd worden en internationale standaarden volgen. Je moet iedere, enkele persoon die je toestemming hebt gegeven om over jouw hoofd te beslissen en wetten maakt die jou treffen, bekijken. Je moet eisen te weten, welke organisaties ze trouw hebben gezworen en sommige van die zijn heel goed gecamoufleerd als je gewoon hun namen leest. Vreselijk goed gecamoufleerd, niet door toeval.

 

En mensen zeggen, hoe moet je dit stoppen. Hoe moet je dit een andere richting geven? Hoe buig je deze agenda om? En ik vertel hen, als je het spel gaat spelen en dat is alles wat het is, het is een spel dat gespeeld wordt van het stemmen op voor-geselecteerde mensen, moet je eisen alles over die persoon te kennen, die jij jouw autoriteit geeft, degene die wetten gaat aannemen die jou en je kinderen zullen beïnvloeden. Je hebt het recht alles te weten, waarbij ze ingeschreven staan,  zijn toegetreden, trouw aan gezworen hebben en dan doe je maar beter huiswerk en zoekt uit, wat voor vreemde religie dit is, die jouw wereld bestuurt, waarvan jij denkt dat het een liefdadigheids instituut is ?

 

De VS is waarschijnlijk de meest open vrijmetselaar natie of zelfs rijk, in de wereld. Het is geheel en al symbolen, emblemen, parades. Je ziet presidenten toespraken geven. Kijk naar de vlaggen achter hen. Kijk naar de voorwerpen die rond hen zijn geplaatst. Alles is openlijk vrijmetselarij. Je ziet vrijmetselaars parades, als je naar de militairen kijkt. Kijk naar alle clubs, hun zaken organisaties, de bank organisaties. De medische.

 

Kijk naar de symbolen, die ze voor de medische verenigingen gebruiken. De kamer van koophandel en nog meer. En zelfs de vakbonden die door de straten liepen met hun banieren, kijk heel goed naar hen want het is allemaal vrijmetselarij. Het is vrij ongelofelijk dat bevolkingen kunnen komen en gaan. Generaties kunnen komen en gaan en geen idee hebben, ook al is het rond om hen heen, dat ze worden geleid en bestuurd en geregeerd door een religie.

 

Een religie die zijn symbolen openlijk laten zien en je raakt aan hen gewend. Neemt hen vanzelfsprekend, het moet op een of andere manier normaal zijn om dezelfde symbolen en logo’s enz., om je heen herhaald te zien. De ene grote religie die alle religies bestuurt en ja, er zijn predikanten die lid zijn. Sommige – de kerkorganisaties zijn erger dan de anderen. Ik geloof dat de Baptistische kerk in de Verenigde Staten openlijk heeft toegegeven dat zij de meeste vrijmetselaar leden hebben en dat vonden ze prima. Maar de anderen zijn ook hetzelfde.

 

In feite, in sommige boeken van de vrijmetselarij rekenen ze het als verdienste en vertellen de namen van de stichters van de verschillenden religieuze sekten, protestantse sekten in de Verenigde Staten en ze vertellen je welke graad ze in de vrijmetselarij hebben. En de kudden – de schapen weten nooit – vragen nooit wat deze vreemde symbolen betekenen en waarom hun predikanten lid van een club zijn, die hun geheimen voor zichzelf houden?

 

Onthoud dat, toen de Tempelieren met hun vloten, die nooit gevonden zijn, uit Frankrijk verhuisden, ze daar niet stopten. Ze gingen naar Schotland om hun basis aan de westkust voor (Galshire) op te zetten en veranderden in een andere organisatie die toegestaan werd. Sommige leden werd toegestaan met de mensen te trouwen en zich te vermengen en wie bestuurde het banksysteem van die tijd? Wel, de Tempelieren deden dat. Ze zijn nooit gestopt.

 

Kameleons kunnen tot iedere kerk toetreden en het overnemen. Met het geld dat hen een ruggesteun gaf, konden ze alle grote takken van de banken, de zaken, het medische systeem, opstarten en weten dat ze tegenstand zouden krijgen, terwijl ze de bevolking plunderden. Zij creëerden de vakbonden en beheerden ook die kant. Maar de meeste mensen willen natuurlijk liever geloven, omdat ze meestal leden hebben die daar toe behoren -- leden op een lager niveau, maar het is gewoon een liefdadigheids organisatie, zelfs door hun vlag -- toen de Tempelieren zeevlaggen gebruikten had je de skulls & bones van de piraten die plunderden en schepen lieten zinken, nadat ze hen met alle middelen aan boord, beroofden en ook alle passagiers. Plunderden, plunderden en plunderden.

 

En wat was het wat Albert Pike in “Morals & Dogma”, zei? Macht veroveren, door alle mogelijke middelen, inclusief het manipuleren van de effectenmarkt. Dat is wat hij bedoelde en meester over de meesters van de wereld worden, en degene die de rest van het boek begrijpen, zullen de agenda begrijpen waar hij over sprak en hoe ze de maatschappij door wetenschap en zo, zouden veroveren,

 

Werelden binnen werelden. Wielen binnen wielen. Overal om je heen en de meeste mensen zijn zich er niet van bewust of denken te weten wat het is omdat Oom Jan lid is en hij komt zo nu en dan dronken thuis van de club. Dat is een heel goede dekking.

 

Hoe kun je een samenleving hebben die aan de ene kant verklaart dat het open is en je trouw eist en nu en dan je pakje geld geeft, en aan de andere kant dezelfde politici -- bureaucraten met hun eigen kleine geheime tekens en handdrukken en houdingen en spitsvondigheden en woorden en hun knipogen naar elkaar, je kunnen plunderen. Je kunt niet beiden hebben en welk rechtvaardig systeem dan ook verwachten.

 

Dit is van Manley P. Hall. Manley P. Hall was een spreker voor de vrijmetselarij, ingezet om de jongeren door de geschriften, te mystificeren; om kuiperijen te veroorzaken. Het bevorderen van mysteries, naar oplossingen verwijzend om de jeugd in deze organisaties te betrekken. Hij was een 33- tigste graad vrijmetselaar en waarschijnlijk veel hoger.

 

Dit zei hij over het vak van de vrijmetselarij.

 

“Alle echte vrijmetselaars weten dat hun werk niet geheim is, maar ze realiseerden zich dat het, voor allen die het echte Vrijmetselaars leven niet leven, onbekend moest blijven. Toch zijn de zogenaamde geheimen van de vrijmetselarij van de daken geschreeuwd, het broederschap zou absoluut veilig zijn; bepaalde spirituele kwaliteiten zijn nodig voordat de echte vrijmetselaars geheimen door de broeders zelf, begrepen kunnen worden. Hieruit volgt dat, de zogeheten ontmaskeringen van de vrijmetselarij, die door duizenden en tien duizenden in de jaren 1730 tot het huidige uur gedrukt zijn, het broederschap niet kunnen verwonden. Ze onthullen veel meer de buitenkant van de ceremonies van de vrijmetselarij. Alleen diegene die uitgebalanceerd zijn en voor rechtschapen zijn aangetoond, rechtop en betrouwbaar, hebben zichzelf door hun eigen groei voorbereid om de innerlijke betekenis van hun vak, te waarderen. Voor de rest van hun broeders, binnen of buiten de loge, moeten hun heilige rituelen, zoals Shakespeare had kunnen zeggen, woorden, woorden, woorden blijven”.

 

Alan:  Dus hij vertelt je daar precies, dat zelfs de lagere vrijmetselaars ook niet weten waar het over gaat. Ze denken dat ze het weten. Zoals Mr. Pike zei, “Ze moeten geloven dat ze denken te weten wat al die symbolen en het ritueel betekenen, maar het is niet nodig dat ze eigenlijk echt bevatten, wat het betekent”.

 

Ze zweren een eed, over dingen die zij niet begrijpen en een agenda die ze niet begrijpen, echt in de hoop, dat ze zichzelf, persoonlijk niet hoeven te ontwikkelen, maar zich financieel en status gewijs binnen de genootschappen kunnen ontwikkelen. Hij gebruikt hier de term “geheiligd”. Geheiligde rituelen omdat de vrijmetselarij een religie is. Je kunt het door hun geschiedenis van revoluties en zo zien, dat het een heel machtige religie is. De vrijmetselarij heeft revoluties geleid. Het heeft een doel.

 

Hall zelf, praat over vrijmetselaars die de eed zweren zonder de belangrijkheid ervan te bevatten. Ze zijn dood serieus. Hij praat ook over evolutie door de eeuwen heen. Hij zegt, “ een vrijmetselaar kan niet door een stemming, een lot, gewijd of gekozen worden. Hij is door eeuwen van zelf-zuivering en transmutatie geëvolueerd.” Hier is een deel van de geloofsstructuur. Door eeuwen van zuivering, reïncarnatie en spirituele transmutatie. De verandering van de geest zelf.

 

Het zegt ook iets over verborgen meesters, het zelfde als de theosofie, die gewoon een gewijde tak van de vrijmetselarij is. Er zijn veel, veel open vrijmetselaars organisaties die verschillende namen gebruiken en er zijn ook een reusachtig aantal anderen, waarschijnlijk met meer onschadelijke namen, die allemaal naar dezelfde agenda toewerken. En ze worden aangemoedigd om in allerlei sociale besturen te gaan zitten, zoals schoolbesturen, gemeente besturen en dat soort dingen. Alles wat met sociale verandering en begeleiding te maken heeft, zeer zeker met scholing 

 

En ze worden ook aangemoedigd, broeders van alle andere geloven te accepteren. Uitgezonderd, dat er uit dat alles een elitaire groep komt, die gelooft dat ze dat allemaal overstegen zijn, zodat ze bij een hogere groep kunnen aansluiten -- een groep die verder gaat dan religies --  de opper religie, zou je kunnen zeggen. Zíj zouden dat zeggen. Het is een opper religie en ze geloven het allemaal. Ze geloven het allemaal, van de top tot de bodem, maar degenen boven hen, die meer geheimen hebben en die hen orders geven, weten wat ze doen; dus is het een religie gebaseerd op het geloven, om orders onmiddellijk te gehoorzamen, zonder dat een persoonlijke mening of emotie is toegestaan om betrokken te raken. Dat is me een religie. Gebaseerd op geloven.

 

Het perfect maken van de mens om dat, wat imperfect was, te perfectioneren is kennelijk hun doel en zeer zeker, zoals alle zelfhulp groepen, denk je, wel, ik vermoed dat het zoals een correspondentiecursus van de Rozenkruisers is, die in Californië zitten, waar je verteld wordt hoe je jezelf beter kunt maken en hoe je naar je woorden en je gedachten en je emoties en zo, moet kijken. Maar het is veel, veel groter dan dat alles, want als je verder komt met het lezen, het begrijpen, realiseer je dat er een ongelofelijk elitarisme aan de top bij betrokken is, die in eugenetica gelooft.

 

Ze geloven in superieure typen van mensheid en ze geloven ook dat wij geëvolueerd zijn, zover als we kunnen komen in deze tegenwoordige staat, daarom, al degenen aan de top van de boom – de Darwinistische boom zou je kunnen zeggen, verdienen het, daar te zijn. De crème-de-la-crème en alle mensen en zij zelf stichten een nieuw ras, allemaal samen. Dat is wat ze geloven. Ze denken niet dat iets anders uit de reusachtige vijver van de goddelozen daar beneden, kan komen . Volgens hen aan de top, is de oorlog over de genen, afgelopen.

 

En het is verschrikkelijk interessant. Onder al die allegorieën, die eigenlijk allegorie op allegorie is, praten ze over het perfectioneren van de mens met af en toe, kleine hints over wat zij bedoelen met perfectie. Iedereen in het Westen is geleerd, omdat toen besloten is een bijzondere versie aan de westerse bezige bijtjes te geven, dat er eerst een gecreëerde godheid is, een perfecte gelijkenis van zichzelf in Adam en als je de oorspronkelijke woorden leest, betekent het, de perfecte gelijkheid, absolute gelijkheid. En de hint is, dat de val van Adam, eenzaamheid was. Bijgevolg dat wat ook in Adam was, dat vrouwelijk was, verwijderd en gescheiden werd. Dat betekent ook, dat de godheid zelf, beide mannelijk en vrouwelijk was. Hoe zou je, dat wat imperfect was gelaten, perfectioneren tenzij je het mannelijke en het vrouwelijke weer samen brengt.

 

En wie zijn deze verborgen meesters waar ze over praten, die de hogere, waardige broeders begeleid, dezelfden waar de theosofie over praat? Waarom zou een samenleving, die de kledij van het helpen van de samenleving door liefdadigheid, gebruikt; iets groots van hun liefdadige bijdrage aan de samenleving maakt – waarom moeten er bloed stollende eden genomen worden voor liefdadigheid? Als dat alles was, zouden ze dat natuurlijk niet nodig hebben. Het is alleen, als de samenleving ooit van deze wereldwijde religie, de uiteindelijke bedoeling zou realiseren, die in iedere religie zit. Ze leiden iedere religie. Als ze de ultieme bedoeling zouden weten. Als ze het ultieme dogma zouden kennen, zouden ze het helemaal niet op dezelfde manier, als een groep goede oude jongens, kunnen zien; die samen komen en grillige kleding dragen en trots rond een altaar stappen.

 

En waarom kunnen zij degene in alle autoriteitsposities, een bevriende vrijmetselaar voor bepaalde dingen vergeven en toch de gewone mensen met straffen slaan? Wat is daarvan de kwaliteit? Is dat geen enorm klassenverschil? We kijken naar elitaire organisaties. Hun trainings handboeken staan enorm vol met het selecteren van de juiste makker of ze worden voor jou geselecteerd en de juiste achterhoede van de jongeren die dan zelf de vrijmetselarij betreden.

 

Je kijkt naar eugeneten. Je kijkt naar het oordeel over gewone mensen die geen makkers hebben die voor hen gekozen zijn. En je kijkt naar de basis van een systeem dat niet anders dan corrupt kan zijn, omdat ze geheimhouding en verplichtingen tegenover elkaar hebben. Een vrijmetselaar moet liegen, vanwege een eed om een mede vrijmetselaar te verdedigen. En je kunt deze loges over de hele planeet vinden, in kleine steden en dorpen en in grote steden.

 

Je ziet de architectuur van deze religie. In de parlementaire gebouwen, hun architectuur is overal. Hun loges, hun symbolen zijn overal. Ze gebruiken een taal van symbolen om diegene op te roepen, die een onbegrijpelijke taal begrijpen. De universele religie. En aan vrijmetselaars is het toegestaan en het wordt aangemoedigd, om actief deel te nemen in de religie van hun keuze of in die waarin ze geboren en opgegroeid zijn. Wetende dat het altijd deel van het Grote Werk is, de samenleving te leiden in een op geloof gebaseerde missie, gelovend dat de superieuren weten wat ze doen en dat het voor een goede reden is.

Je kunt geen rechtvaardigheid in een systeem hebben waar de rechtbanken, advocaten, rechters en alle relikwieën van de rechtszaal niet meer zijn dan een tempel van de vrijmetselarij. Daar kan onmogelijk rechtvaardigheid zijn. Wat is rechtvaardig? Is rechtvaardigheid simpel een strijd tussen advocaten die hun eigen terminologie gebruiken om zielig de ander te overtreffen of heeft het met wat goed en kwaad is te maken? En dit heeft niets met goed en kwaad te maken.

De vrijmetselarij in zijn huidige vorm in het Westen, kwamen door verschillende organisaties inclusief de Knights Templars – de Liefdebroeders, kwamen door verschillende sekten van monniken en wat ze allemaal gemeen hebben zijn uniformen. Uniform, een vorm, een model. Deel van hun religie is de eenheid van alles. Hoewel, de eenheid van alles hoeft niet persé de sluitsteen te omvatten. Die is voor de uitverkorenen. Dus voor de massa kan de eenheid voor jou zijn. Soort van, éen maat die iedereen past.

 

Ik wil graag in mijn volgende blurb praten, die te maken heeft met de waarnemingen over hoe wetenschappen en conditioneringen ons toegestaan hebben te leven in een werkelijkheid van science fiction. Een grotere science fiction dan welk boek dat ooit geschreven is en wil je de absurditeit en de misdaden en het talent laten zien, die achter het controleren van onze geest zit, zodat we dingen op een compleet andere manier zien dan ze zijn. Door massale conditionering, vanaf de geboorte geïntroduceerd.

 

 Dat is alles voor vanavond. Dus van Hamish en mij, een goede sneeuwachtige avond en moge je god of je goden met je zijn.

 

Vertaling: M. Eken

 

"Try to Remember"

By Nana Mouskouri

 

Try to remember the kind of September
When life was slow and so mellow
Try to remember the kind of September
When grass was green and the grain was yellow

Try to remember the kind of September
When you were young and the callow fallow
Try to remember and if you remember
Then follow, follow

 

Try to remember when life was so tender
When no one worked except the willow
Try to remember when life was so tender
When dreams were kept beside your pillow


Try to remember when life was so tender
When love was an ember about to billow
Try to remember and if you remember
Then follow, follow


Deep in December, it's nice to remember
Although you know the snow will follow
Deep in December, it's nice to remember
Without the hurt the heart will follow


Deep in December it's nice to remember
The fire of September that made you mellow
Deep in December our hearts should remember
Then follow, follow.

 

 

“Probeer te Herinneren”

Door Nana Mouskouri

 

Probeer het liefelijke van september te herinneren

Toen leven langzaam en zacht was

Probeer het lieflijke van september te herinneren

Toen het gras groen was en het graan geel

 

Probeer te herinneren, het vriendelijke van september

Toen je jong was en het omgeploegde land kaal was

Probeer te herinneren en als je dat doet

Dan volg, volg

 

Probeer te herinneren toen leven zo teder was

Toen niemand werkte alleen de wilg

Probeer te herinneren toen leven zo teder was

Toen dromen naast je kussen lagen

  

Probeer te herinneren toen leven zo teder was

Toen liefde een gloeiend kooltje was

Dat bijna ging golven

Probeer te herinneren en als dat gebeurt

Dan volg, volg

 

Diep in december, is het fijn te herinneren

Al weet je dat sneeuw zal volgen

Diep in december, is het fijn te herinneren

Zonder de pijn, zal het hart volgen

  

Diep in december, is het fijn te herinneren

Dat het vuur van september je zacht maakte

Diep in december, moet ons hart het herinneren

Dan volg, volg