ALAN WATT   BLURB (i.e. Educatief Gesprek):

 

 

"MASONS, MICROCHIPS AND

BATTLE FOR THE MIND"

 

in Nederlandse vertaling:

“Vrijmetselaars, microchips en de strijd voor de geest”

 

 

18 Januari 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 18 Januari 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hallo mensen, dit is Alan Watt en het is 18 januari 2007.

 

Ik vergeet mensen altijd te vertellen, dat ze naar de website kunnen gaan voor nieuwe shows en gratis downloads. Veel van dit materiaal wordt alleen opgenomen en dan uitgedeeld en mensen weten niet dat de website zelfs bestaat. Dus deel dit uit aan de mensen die je kent en laten we mensen helpen om vanuit een heel ander perspectief naar dingen te kijken, buiten de box. Buiten de box van de matrix op het lage niveau. Want dit is werkelijk een volledige matrix.

 

Waar we tot nu toe over gepraat hebben - hoewel het sommige mensen shockeert, en ik heb mensen gehad die me vertelden, dat zij dachten dat ik absoluut gek geworden was, toen zij voor het eerst naar mijn verschillende shows luisterden. En zo lijkt het te zijn voor iemand, die zich in de box, de grot van Plato, bevindt, waar alles gemaakt en verklaard wordt binnen de grenzen van die grot. En je kunt alles logisch laten lijken als je genoeg indoctrinatie krijgt, of het nu een platte, een vierkante, of een holle aarde is. Het is allemaal hetzelfde.

 

Indoctrinatie verbonden aan verbeelding kan wonderen verrichten. Het kan je meenemen in trips, zonder het gebruik van drugs. En het gesproken en het geschreven woord zijn duizenden jaren lang gebruikt door meesters in dit veld. We worden door geautoriseerde schrijvers (authors) door al deze labyrinten heen geleid. En iedere tijd heeft ze, de beroemde mensen, die mysterie en verwarring creëren. En toch leiden ze ons altijd naar het volgende punt waar de planners willen dat we aankomen. Het is een voort durend proces.

 

De ene verbinding dat alles in jouw gehele systeem heeft, is niet een katholiek systeem, of een Protestants systeem, of een Joods systeem of een Moslim systeem, een Boeddhist systeem, of ieder ander type systeem. Het is een Vrijmetselaars systeem, het ene web dat alles aaneenschakelt, zelfs de triads (onvertaald) van China is Vrijmetselarij. Geen andere. Het is ineengeweven door al de religies, al de geloven (creeds), al de mensen. Vanaf de top van jouw systeem op het federale niveau, in feite vanaf de Verenigde Naties, die een broederschap van Vrijmetselaars heeft. Hun taak is om al de anderen, die denken dat zij elkaar bevechten, op één punt samen te krijgen. Je moet verandering creëren door conflict of de schijn van conflict. En het moet echt zijn voor diegenen die in het gevecht betrokken zijn. Dus degenen op de bodem weten nooit wat er echt gaande is.

 

Een goed voorbeeld hiervan is wat afschuwelijk lang plaatsvond sinds Engeland zich bemoeide met Ierland en de problemen, het conflict zoals het genoemd wordt. Want in de 19e eeuw plaatsten zij een Presbyteriaanse groep in Ulster, die een tijdje een soort opperheren van Ierland werden. En dit werd gegarandeerd tot aan het heden problemen te veroorzaken.

 

Er zijn echter verschillende partijen, die tegen hen vechten. De officiële IRA, zoals het op een gegeven moment genoemd werd, was feitelijk een communistische sekte en daarna had je de provinciegroep die opgestart werd. En terwijl zij door een routine gingen van uiteindelijke ogenschijnlijke ontwapening en een vergelijk met Engeland sloten sinds de laatste paar jaar, kwam uit dit alles voort, dat Ierland nu, let op, in de Europese unie zit. Zij hebben het Europese Parlement boven hun hoofd. Wel, daar heb je een vrijheid voor je, Dus je komt eruit, na al deze tijd gevochten te hebben om een soort vrijheid te vinden, omdat je denkt dat je vrij bent of daar heengaat, en dan  bevind je je feitelijk onder de Europese Unie. Zo slim is dit systeem.

 

En veel mensen in Ierland bijvoorbeeld, zijn momenteel heel gelukkig, want onder de regels van de EU, die feitelijk gewoon een tak is van de VN, waar Karl Marx over sprak, geven zij de armere landen belastinggelden als subsidies om bedrijven te beginnen.. Maar samen met die subsidies, die zij aan Ierland hebben gegeven, hebben zij ook de Russische maffia, die op grote schaal Ierland binnengekomen is om de gratis subsidies te krijgen. Er is altijd een spel met de vooraf bepaalde dingen die aan de gang zijn. En organisaties worden op de achtergrond stilgehouden en hebben nooit contact met hen, tot je hen binnen ziet gaan. Er zijn voortdurend strategieën aan de gang.

 

Het ene ding dat je zult vinden, zoals ik zeg, aan al deze conflicterende groepen, is dat er leiders in betrokken zijn die ook Vrijmetselaars zijn.

 

We zagen recent de verbazingwekkende begrafenis voor President Ford en mensen zagen een Vrijmetselaars parade en een Vrijmetselaars begrafenis, tot een bepaalde hoogte, tenminste een exoterisch deel ervan. En Jan Modaal opnieuw, kauwt op zijn hamburger en denkt er niet verder over na, dat Vrijmetselarij aaneengeschakeld is, helemaal door zijn politie heen, helemaal door ieder bestuur (board) dat zijn leven bestuurt, tot de politici, tot diegenen boven de politici, door het leger heen, door de geheime politie die we over de hele wereld hebben.

 

Zij zijn allemaal Vrijmetselaars, maar we worden geacht het gewoon te accepteren als een soort natuurlijk fenomeen, omdat zij deze façade hebben van een liefdadigheidsorganisatie. Hoewel, op hun eigen websites geven deze organisaties je een openbare bibliotheek, die rotzooi is, en zij zullen je vertellen, dat zij de archieven voor hun eigen leden hebben, die het lidmaatschap moeten bewijzen.

 

In de Scottish Rite of Freemasonry gaven zij de eer aan Broeder Ford en op hun site hebben ze zelfs een foto geplaatst met al deze mannen met hun pakken aan en de kleine schorten (pinafores), weet je, de for van de pina, de pinafore. Eens waren pinafores iets dat vrouwen aan het aanrecht zouden gebruiken. En deze mannen wassen nauwelijks af, vooral met die grappige handschoenen aan. Maar zij hebben hun schorten ongeveer zoals Amerikaanse Indianen, alleen hebben zij hun benen bedekt en het schort van voren. En daarom heette het schip in de The Pirates of Penzance (“Piraten van Penzance”) de HMS Pinafore, de opera waarin zij door een schijnritueel heengaan met heel veel Vrijmetselaarstermen. Het wordt voortdurend in je gezicht gegooid.

 

Hier is een blurb, die ze op hun eigen website hebben gezet, van de Scottish Rite of Freemasonry in Washington DC, voor de Southern Jurisdiction. Zij hebben rechtsgebieden, zij hebben regio’s, daar komt het woord regio vandaan. Het is allemaal Vrijmetselarij. En in die regio’s hebben zij ook loges en zij noemen deze valleien (valleys). En dat zie je in Francis Bacon’sNew Atlantis”. Hij praat over de mensen in de bergen en over de mensen van de vallei. De vallei mensen waren de laagsten van de laagsten, dus haha met die grappige mannen met hun handschoenen en hun schorten.

 

Hier is wat zij zeiden: 

 

http://www.scottishrite.org/ee.php?/scottishrite/internal/local_masons_honor_brother_gerald_r_ford1

 

“Vrijmetselaars van de Washington DC metro gebied kwamen samen op Naval Loge nummer 4, gevestigd op nummer 330—“

 

 

Alan:   33 natuurlijk en de nul natuurlijk is dan zeker je graad.

 

“--Pennsylvania Ave S.E., op Zondag 31 december 2006, om Broeder Gerald R. Ford, 33e graad Grand Cross te eren. De Broeders gingen voort naar de rotonde van het Capitool van de Verenigde Staten en stopten korte tijd voor het beeld van voormalig President en Broeder James A. Garfield. Er werd een korte toespraak gehouden door Broeder Alan Patterson, Senior Warden of Naval Lodge No. 4. Washington, D.C. en een gebed door Broeder Robert W. New, Chaplain for Acacia Lodge No. 16, in Clifton, Virginia.

 

De Broeders wachtten op hun beurt om hun respect te tonen en eer te betuigen aan hun gevallen Broeder.  Journalist Laura Marquez van Good Morning America, ABC News, interviewde de Broeders, inclusief Jules Tepper, voorheen Grand Master van het District van Columbia, die de band beschreef die Vrijmetselaars delen met Broeder Ford. Hij zei: “hij bouwde karakter, hij bouwde integriteit."

 

Alan:   Hij is een bouwer, begrijp je.

 

Hij bouwde eerlijkheid. Tepper behoorde tot een groep van boven de 80 Broeders, die die ochtend in optocht door het Capitool marcheerden. In zijn vrije tijd dient Broeder Tepper als een Vrijmetselaars gids in het Huis van de Tempel. Mensen namen foto’s van de Vrijmetselaars, die met trots hun regalia droegen. De mannen werden dikwijls ondervraagd door officieren van Capitol Hill Police en anderen, die hulde brachten aan Ford, en dat gaf hen gelegenheid uit te leggen wie zij waren en waarom zij daar waren.”

Alan:   Ja, ze zouden het de politie moeten vertellen. Wat een grap. De politie zijn Vrijmetselaars. Iedere agent weet zich erbij aan te sluiten.

Vrijmetselaars over het hele land brengen op diverse manieren hulde aan Broeder Ford. In zijn thuisstaat Michigan, gaf Grand Master Walter F. Wheeler opdracht aan de Vrijmetselaars de altaren in alle 335 Vrijmetselaars loges over de staat 30 dagen lang te bekleden, in herinnering aan de voormalig President en Broeder.”

Alan:  De eerste foto, die ze je op de site laten zien was van de Broeders van het Washington DC metro gebied. De tweede foto, wel, er is een heel stel van mensen op de achtergrond te zien om je te vertellen wie ze zijn en ik ben er zeker van, dat zij allemaal betrokken zijn in politiek en alles, dat er werkelijk toe doet in dit specifieke systeem.

En hier zou ook vermeld moeten worden, begrijp je, dat iedere president het recht aangeboden krijgt om een 33e graad Vrijmetselaar te worden, je kunt op de foto’s al de regalia zien, die aan hem gegeven wordt tijdens deze kleine ceremonie. Aan iedere president wordt de eer van een 33e graad in Vrijmetselarij gegeven. De reden dat het hen gegeven wordt is omdat zij al Vrijmetselaars zijn, soms zelfs in andere loges. Want alle loges van de Vrijmetselaars zijn verbonden, ongeacht hoe ze genoemd zijn. Het is het ineengeweven systeem, dat overal om ons heen is en we hebben hetzelfde in het systeem voor vrouwen, met vele namen voor hetzelfde ding. En ik heb zelfs mensen gezien die lokaal informatie vergaren over de lokale inwoners door middel van roddels. En je weet welke mensen het doen en op die manier wordt informatie verzameld over iedereen in je kleine gemeenschap. Simpelweg door alledaagse roddel.

 

“Roddelpraat Calypso”

Door Bernard Cribbens

 

Zing roddel Calypso, roddel Calypso

Hoor er alles over, yak a yakyak

Iedere vrouw aan het raam

Vertelt de roddel en krijgt ze terug

 

O mevrouw Brown, hoe gaat het met u, ik vertel u

Ik had een schokkende tijd met Ern en zijn maag

Praat me er niet van, mijn Charlie is weg, hij is van de trap gevallen

Opnieuw, engelen behoeden ons

Arme oude knaap, hij deed zichzelf pijn, niet zoveel als

Alf, dat is mijn neef, de zoon van Fred, ik hoorde van Fred,

De dokter zei, dat zijn knieschijf moet bijgeschaafd worden,

Gor blimey singing (onvertaald)

 

Zing roddel Calypso, roddel Calypso

Hoor er alles over, yak a yakyak

Iedere vrouw aan het raam

Vertelt de roddel en krijgt ze terug

 

O, mevrouw Booze, heb je het nieuws gehoord van de vrouw

Je weet wel, die hele dikke van de hoek

Ze klom in een truck, kwam vast te zitten

Ze denken dat ze haar er nooit meer uitkrijgen, vertel me

Wel, ik had een man en ik gaf hem een pond

om haar te bevrijden met een oxyacetylene lasapparaat

Moet haar wat boeken brengen, het ziet er naar uit

dat ze er nog wel een tijdje zit

Gor blimey singing

 

Zing roddel Calypso, roddel Calypso

Hoor er alles over, yak a yakyak

Iedere vrouw aan het raam

Vertelt de roddel en krijgt ze terug

 

O, mevrouw Ware, ik vind je haar mooi, wie doet het?

Ik ga naar mevrouw Pom Pom, bij de gaswerken

Met al dat fruit, het ziet er zo schattig uit

Ik kan niet geloven dat je het echt bent, net een filmster

Heb je al gehoord, schat, een klein vogeltje vertelde me

dat mevrouw Tate haar zevende kind verwacht

Wel Glorie, dat zijn er drie

sinds de amandelen van Lenny eruitgehaald zijn

Gor blimey singing

 

Zing roddel Calypso, roddel Calypso

Hoor er alles over, yak a yakyak

Iedere vrouw aan het raam

Vertelt de roddel en krijgt ze terug

 

 

 

"GOSSIP CALYPSO"

By Bernard Cribbens

 

Singing Gossip calypso, Gossip calypso

Hear all about it yak a yak-yak

Every woman up at the window

Giving out the gossip and getting it back

 

Oh Mrs. Brown, well how are you now, I tell you,

I've had a shocking time with Ern and his stomach

Don't talk to me, my Charlie has gone and fallen down the stairs

again, saints preserve us

Poor old chap, did he hurt himself well, not as much as

Alf that's my cousin Fred's boy I learned from Fred,

the doctor said, he'll have to have his kneecap scraped,

gor blimeysinging

 

Gossip calypso Gossip calypso

Hear all about it yak a yak-yak

Every woman up at the window

Giving out the gossip and getting it back

 

Oh Mrs. Booze, have you heard the news that woman,

you know the very fat one down at the corner

Climbed in a truck, got stuck,

 they think that they never gonna get

her out, do tell me

Well I had a feller round and gave him a pound,

to free her with an oxyacetylene welder

Must send along some books,

it looks like she's gonna be there quite

some time, cor blimey singing

 

Gossip calypso Gossip calypso

Hear all about it yak a yak-yak

Every woman up at the window

Giving out the gossip and getting it back

 

Oh Mrs. Ware I do like your hair who does it,

I go to Madame Pom Pom round by the gas works

With all that fruit, it looks so cute, I can't believe it it's

really you, like a film star

Have you heard dear, a little bird has told me

Mrs. Tate's expecting her seventh

Well glory be, that's three, she's had

since Lenny had his tonsils out,

cor blimey singing

 

Gossip calypso Gossip calypso

Hear all about it yak a yak yak

Every woman up at the window

Giving out the gossip and getting it back

Giving out the gossip and getting it back.

 

 

Hoewel de lagere Vrijmetselaars denken dat zij bouwers zijn, zijn zij werkelijk groffe Vrijmetselaars in de ogen van diegenen aan de top. Zij doen wat hen verteld wordt, niet alleen om het systeem in gang te houden, maar hen wordt verteld ook het volgende deel van de agenda onder de bevolkingen te verspreiden. Je zult er achterkomen, dat vele redacteuren Vrijmetselaars zijn, want zij komen sneller hoger op de ladder. Iedereen die nuttig is in het overtuigen van bevolkingen een bepaalde richting in te gaan, verschillende zaken, worden er altijd uitgehaald en veel sneller omhoog geduwd.

 

Degenen op de bodem vervullen de functies, doen genoeg kleine speculaties en nemen deel aan kleine rituelen. En zij denken dat zij het allemaal begrijpen en dragen natuurlijk kleine schorten (aprons) om je te laten zien dat uit hun lendenen zoals zij veronderstellen, perfectere wezens voortkomen. En deze personen op de bodem krijgen niet de intergenerationele vrouwen om mee te paren, dus hun kinderen zijn niet anders dan die van anderen, werkelijk. Zij weten niet eens wat er gaande is, maar ze zijn gelukkig met hun cadeautjes.

 

Er wordt door Vrijmetselarij zoveel mystiek naar buiten gebracht om leden aan te trekken. En mysterie en fascinatie en mythe. Maar als je in de feitelijke geschiedenis van deze genootschappen duikt, noemen zij de meerderheid van het publiek altijd “de profanen”, “zij die in de duisternis zijn.” De massa (“the mob”). Het is nu niet anders. “Zij leiden de massa”, zoals ze zeggen. “Zij zijn de lichten, die de massa leiden”. Zij rekenen het tot hun verdienste, dat zij het onderwijs systeem vormgeven. Wel, we weten wel, het hersenspoelen, dat is de gehele agenda van onderwijs, en het leiden van de toekomst. Altijd.

 

Tijdens de 17e en 18e eeuw zeilden de piraten en de Rozenkruisers met hun Skull en Bones vlag de oceanen over, en beroofden en verbrandden schepen. Plunderden en plunderden en plunderden en zij maakten het geld dat zij roofden niet simpelweg op. Het ging in een grote, grote pot op geselecteerde plaatsen, inclusief oude geselecteerde plekken, die de Tempeliers gebruikt hadden sinds zij deden alsof zij verdwenen in Noord-Amerika, voordat Columbus hier kwam. Daarna werd dat geld gebruikt om bepaalde families op te richten tot aan de top om leiders te worden en de foundations te creëren, die ons nu leiden.

 

Carroll Quigley sprak over de foundations en hoe zij geheel onderling verbonden zijn met de grote bedrijven (corporations), internationale bedrijven. En dat het nieuwe systeem, de Nieuwe Wereldorde, zal bestaan uit deze grote foundations en grote bedrijven, wat een nieuw feodaal systeem zal zijn met de foundations en grote bedrijven als de feodale opperheren. En dat is al gebeurd. Het is hier feitelijk.

 

Iedereen in het militaire industriële complex en al die grote bedrijven zijn er onderdeel van. De grote bedrijven, die de microchips maken en speciaal die chips, waarmee we uiteindelijk allemaal gechipt zullen worden, de hersenchip, zijn allemaal supra-gouvernementele organisaties. Zij worden indirect gefinancierd door de belastingbetaler. Er is helemaal niets nieuws aan publiek-privaat. Je hebt de geheime diensten, het type CIA organisaties, die erin betrokken zijn. Zij hebben vele frontorganisaties, die werkelijk producten maken, vooral op het gebied van technologie.

 

Nu, een tijdje gelden sprak ik over de internationale bijeenkomst van wetenschappers die gehouden werd op Loyola Universiteit in Louisiana en het ging vrijwel helemaal over de hersenchip en het werd openlijk besproken. Het Departement van Handel, je belastinggeld heeft deze bijeenkomst betaald. En geen enkele wetenschapper of woordvoerder sprak tijdens de gehele bijeenkomst over politiek, want zij weten, dat politiek alleen maar voor de mensen daar beneden is. Zij werken voor de echte regering, de echte “movers and shakers” van de wereld, die de echte bouwers zijn. De echte Vrijmetselaars, degenen die dit werkelijk bouwden, met de architecten, afschuwelijk veel hoger dan de kleine mannen met hun pini’s om.

 

En op die bijeenkomst op Loyola spraken zij over het feit, dat de chip klaar was om gebruikt te worden, wat betekent, dat het allemaal getest en geperfectioneerd is, en dat zij regionale computers hadden opgezet, die met iedereen, die gechipt wordt zal interfacen en in basis ieder individu zal programmeren.

 

Zij zeiden, dat het alleen een probleem was om het publiek zo ver te krijgen om de chip te accepteren. Een van de woordvoerders zei: “dit zal voornamelijk gedaan worden door propaganda en entertainment”. Entertainment is de gemakkelijkste methode om een idee, dat het publiek fascineert, te verkopen. We worden meegesleept door het verhaal en de mystiek van het verhaal. Nooit komt de werkelijke intentie van waarmee we gedownload worden in ons op. Zij zeiden, dat romans en stripverhalen en films de chip erin zullen verwerken, (niet we hopen, maar zullen).  En het zou vooral aan de jongeren gebracht worden, want jongeren denken dat zij speciale krachten kunnen krijgen, net zoals de karakters uit het stripboek.

 

Wel, je weet waarschijnlijk denk ik, veel van jullie weten al, dat dit gepromoot is. Het is al uitgebracht via verschillende films en tekenfilms. De Public Broadcasting Service is een van de belangrijkste gebieden voor het maken van propaganda voor het publiek, door middel van al deze natuurprogramma’s etcetera, oneindig. En je kunt het seksleven van mieren zien na je avondeten en dat soort dingen. Terwijl PBS al de stations heeft, en de PBS trouwens, is onderling verbonden met de Verenigde Staten en we krijgen dezelfde programma’s. Zij strooien deze gewoon rond, want het is allemaal dezelfde propaganda.

 

Zij brengen een nieuwe pilotserie uit, een spannende nieuwe pilotserie en hadden veel grote experts in de genootschappen, die zich bezig houden met de toekomst (futurists societies). Nu, in deze genootschappen komen wetenschappers samen, voornamelijk met romanschrijvers en zij geven subsidies aan bepaalde schrijvers, die verhalen schrijven rondom de onderwerpen die worden gegeven. Het is niet verschillend van hoe wetenschap zelf werkt. Je stuurt de koers van wetenschap door het verstrekken van subsidies aan de wetenschappers. Zij leven hun hele leven op subsidies. Dus je geeft richting aan de koers van de mensheid, door wie je de subsidies geeft en voor welk doel.

 

Een man die probeert iets te genezen zal de subsidie niet krijgen. De man die het wapen maakt wel, als dat in lijn ligt van de agenda. Het is hetzelfde met romans, aangezien dat de belangrijkste techniek is om het sensor (gevoels/zintuiglijke) gedeelte van onze hersenen te passeren, dat ons zou waarschuwen voor wat er gaande is. Het is vermoeid, het is uitgeschakeld als we geëntertaind worden. Dus je pakt een spannend verhaal in met seks en geweld om al de verschillende neuronen in het systeem te stimuleren. Hersenspoelen gaat duidelijk beter op die manier en zij weten dit. Dit is een feit en je pakt het in met speciale krachten enzovoort en dan ga je op een reis.  En al de kinderen zullen deze serie, die uitkomt, geweldig vinden.

 

Hier komt de blurb over de show: http://www.pbs.org/22ndcentury/about.html

"heb je je ooit afgevraagd hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien?

Alan:  Wel, goh, ik weet het niet.

"zal het gewoon worden, dat mensen hun 250-jarige verjaardag zullen beleven?”

 

Alan:  Wel, misschien Maurice Strong en de Rockefellers en de Koningin of haar ridder, maar zij hebben een Departement van Bevolkings Beheersing (Department of Population Control) in de Verenigde Naties, dus ik betwijfel of Joe Blow (de gewone man) dit zal gaan zien.

 

"Zullen personal computers slimmer zijn dan wij?”

 

Alan:  Wel, laten we het hopen.

 

"of persoonlijker?”

 

Alan:  Wel, dat is misschien ook, dat is ook te hopen, persoonlijker…

 

"Zullen machines zo klein worden, dat zij reparaties kunnen uitvoeren in een menselijke cel? Wetenschaps fantasie of futuristische nachtmerrie? 22nd Century neemt je mee naar de voorgrond van technologie en mensen, op het punt van een wetenschappelijke revolutie.”

 

Alan:  Ze proberen je te laten denken dat dit allemaal splinternieuw is. Zij hadden het al wachtend tussen hun vleugels.

 

"In de eerste aflevering ontmoeten we een jongeman die niet in staat is om met de buitenwereld te communiceren, door een verwoestend auto ongeluk”.

 

Alan:  Wel, daar ga je. Het zal de armen, zieken en invaliden helpen.

 

"Chirurgen implanteerden een elektrode in zijn hersenen en daardoor kan hij zijn isolatie doorbreken en communiceren, gewoon door te denken wat hij wil zeggen.”

 

Alan:  Wel, ja, is dat niet fijn en menslievend en geweldig.

 

"In een andere aflevering vertelt een vooraanstaand neurofysicus hoe hij een bundel draden heeft ontwikkeld, dunner dan spinnenwebben, die in de bloedvaten van menselijke hersenen ingebracht kunnen worden. De serie wordt gepresenteerd door Robin Robinson,…”.

 

Alan:  Dat is een interessante term, Robin Robinson. In de Middeleeuwen hadden zij vruchtbaarheidsrituelen en tijdens het orgie onderdeel van de riten - Dit gaat over bevolkingen in Europa en het is allemaal voorchristelijk. Het ging feitelijk door in het Christelijk Tijdperk. Ze houden er gewoon niet van om over te praten - De drijfveer om te leiden werd heel vroeg uitgeroeid, maar het nageslacht van die bewuste nacht werd Robinson genoemd en de man die de rode outfit droeg, kreeg de naam Robin. In ieder geval, ik dwaal af.

 

"…een journalist uit Chicago, die vergezeld wordt door twee virtuele medepresentatoren.”

 

Alan:  Virtuele medepresentatoren, hé.

 

elk van hen met inzichtrijke en vaak conflicterende gezichtspunten over de verdiensten van deze nieuwe technologie. Een van hen  is een acteur, die Aldous Huxley speelt,…”.

 

Alan:  Wel, mijn mijn mijn. Ik ben echt verrast. Ik val van mijn stoel. Aldous Huxley, de man die alleen uit zijn levenslange doodsstaat werd opgewekt, ik denk dat zij hem tegen het eind opgewonden hebben en hem op het toneel hebben gezet. Maar hij was heel levendig, toen hij sprak over het stoppen van draden in de hersenen van mensen, in Tavistock, waar hij werkte.

 

"…de overleden auteur van Brave New World, die zich zorgen maakte over de onmenselijke consequenties van wetenschappelijke ontdekkingen”.

 

Alan: Hij maakte zich daar geen zorgen over. Helemaal niet, er is een mens voor nodig om je over deze dingen zorgen te maken.

 

"De ander is Orlanda Bell,…“

 

Alan:  Orlanda Bell, o interessant.

 

"…een tijdreizende bezoeker uit de toekomst, die het beste scenario van deze technologische vooruitgang representeert. Is dit een toekomst die het menselijk ras ten goede komt? Of zullen we alle gevoel van  individualiteit verliezen? Kom erachter in de eerste aflevering van The 22nd Century.”

 

Alan:  Wat ook interessant is, dat zij op subliminaal niveau een groot teken onderaan hun site hebben staan over de groeiende breuk in persoonlijke relaties, is het niet interessant? “SUBMIT” (onderwerp je aan).  Je zult geassimileerd worden.

 

En de hoeveelheid geld, die in deze pilot serie gestopt wordt, is enorm. Groot, groot geld. En je komt erachter, dat er grote bedrijven en professoren in betrokken zijn om dit in elkaar te zetten, want het heeft een doel. Er zit een groter doel achter, dan het simpelweg je tijd door te brengen. Dat geldt voor alle entertainment vandaag de dag. Dit is belangrijk. Verrassend dat zij Spielberg niet hebben genomen, tenzij hij meewerkt aan de hoofd serie, ik weet het niet. En het is vanzelfsprekend, dat zij de kinderen zullen vertellen dat je telepathische gedachten krijgt. O, wow. En dan is er nog een pilotserie over een man met een computer in zijn schedel, en een met een computer voor je ogen, net zoals de Borg had. Het had één rood oog en kon in het donker zien, zodat als je vrouw zegt, “heb je weer gedronken”, je kunt zeggen: “nee”.

 

Draden in je brein, kijk naar het verhaal, zorg dat je bedraad word. Ik denk dat Wired Magazine hier ook iets mee te maken heeft. Maar je vind deze futuristische denktanks zoals ik zeg, sinds de dagen van H.G. Wells, die de wetenschappers binnenbracht, zoals ik zeg, met de romanschrijvers. Ze vertelden hem om romans rondom bepaalde verhalen te schrijven. Het is zoals iets naar een plek smokkelen en het daar te verstoppen en daarna weg te lopen. Je laat het pakje achter. Op die manier downloaden zij ons met de echte intentie of het echte idee. En dit zal fascinerend zijn voor de “watch the couch potato people” (chipsetende op de bankzittende mensen) en diegenen, die al hun informatie van televisie krijgen en het zal zeker fascinerend zijn voor de kinderen. Zij zullen dit willen, zij zullen het werkelijk willen.

 

Ik heb al informatie gekregen van iemand binnen de Amerikaanse federale regering, dat zij denktanks hebben die eraan werken om het een snobistische uitstraling te geven, zodat de volwassenen ervoor zullen gaan. Nu, snob appeal heb je gebruikt zien worden in reclames door middel van verschillende niveaus in  auto’s, en XL en al dit soort dingen. Het geeft het snob appeal. Of je krijgt de bronzen kaart, of de zilveren kaart, of de gouden kaart, of de platina kaart. Hetzelfde idee en zoals met al deze dingen, willen zij dat wij vrijwillig in de val lopen. De “vrijwillige idioot” (“willing fool”).

 

DIT IS HET SYSTEEM VAN DE WERKELIJKE OCCULTE HIERARCHIE, DIE DEZE WERELD LEIDT. Zij krijgen ons altijd zo ver om dingen vrijwillig te doen.

 

 

“Stel je voor”

Door John Lennon

 

Stel je voor dat er geen hemel is

Het is makkelijk als je het probeert

Geen hel onder ons

Boven ons alleen de lucht

Stel je voor, al de mensen,

Levend voor vandaag

 

Stel je voor dat er geen landen zijn

Dat is niet zo moeilijk te doen

Niets om voor te doden of te sterven

En ook geen religie

Stel je voor, al de mensen

Het leven levend in vrede

 

Misschien zeg je dat ik een dromer ben

Maar ik ben niet de enige

Ik hoop dat je ons op een dag vergezelt

En de wereld zal één zijn

 

 

"Imagine"

By John Lennon

 

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for

And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as oneDus, om door te gaan met deze kleine blurb hier over het Aldous Huxley karakter, die de toekomst voor zich ziet. Hij wordt door een vrouwelijke gids, een hologram, Luddite genoemd, omdat hij er over klaagt, dat hij geen vreemdelingen in zijn hoofd wil. De spin (verdraaiing) is, dat niemand ooit nog eenzaam zal zijn. Wel, is dat niet fijn. Geen eenzaamheid meer. Kan er niet mee omgaan. Het is zo afschuwelijk om alleen te zijn.

 

Zij zullen je een totale make-over geven. Op de PBS website hebben ze al dit materiaal om te zien. En ik zal het aan het eind van mijn blurb noemen. De propaganda die zij hier uitbrengen is:

 

Veel wetenschappers en futuristen geloven dat wij op de rand van een technologische revolutie staan. Het zal eruit zien als een bladzijde die rechtstreeks uit een science fiction roman gescheurd is.”

 

Alan:  En dat is wat je zou moeten doen, hen uit elkaar scheuren.

 

"22nd Century duikt in deze brave new world op woensdag 17 januari 2007 om 20:00 uur. Het programma is een van drie wetenschappelijke pilots op PBS in januari. Slechts één pilot zal doorgaan om een serie te worden. Kijk online of on-air en vertel ons daarna wat je van het programma vind, en gebruik het feedback formulier onderaan”.

 

Alan:  Nu, dat zijn de enquêtes die uitgevoerd worden (poll-taking), om te zien wat zij moeten aanpassen om je effectiever te hersenspoelen en velen zullen er graag genoeg aan meewerken.

 

"In de eerste aflevering arriveren gasten uit de toekomst, verleden en heden om je te begeleiden op een quirky (onvertaald) tour van de “World Wide Mind”.

 

Alan:  O, het WWM – het wereldwijde brein, de WOMB (baarmoeder)

 

"een intrigerende theorie, die voorstelt dat onze hersenen in de toekomst bedraad zullen zijn, zodat we met de wereld kunnen communiceren, onmiddellijk en moeiteloos.”

 

Alan:  Zij doen dit allemaal omdat zij van ons houden. Zij houden van ons, dat doen ze.

"Wetenschapfantasie of futuristische nachtmerrie? Kijk naar de show en besluit zelf”.

 

Alan:  En je kunt hier alles over lezen als je het echt wilt - ik weet zeker dat jullie dat allemaal doen- op pbs.org/22ndCentury. Dit zal tot het plafond gepusht worden en er zullen veel bijproducten uitkomen, waarschijnlijk films in de mainstream, die dit spul allemaal bij elkaar brengen, totdat we het allemaal willen. We zullen ernaar verlangen, je zult leven in een wereld waar je de ene dag James Bond zult zijn en de volgende dag King Lear. Het zal fantastisch zijn. En Aldous Huxley – de twee – dat is wat Aldo betekent, het is de twee, het mannelijke en het vrouwelijke, de tweeheid. En Huxley, de Hux, de manier van de hex (onvertaald), de vloek. Deze persoonlijkheden missen geen enkele truc en dat geldt ook voor de namen, die zij hen generaties geleden gaven. En dat begon allemaal in de tijd van Bacon.

 

Dus zullen ze je fascinerende dingen geven, waarbij je over een groot gebouw kunt springen, zoals Spiderman, in een grote stap en zijn zoals Spiderman en fantastische dingen doen. En je kunt hele legers doden, alleen door te denken en zij worden gewoon voor je gezicht vermorzeld. En je kunt allerlei vreemde soorten seksuele fantasieën krijgen, waar seks beter zal zijn dan seks enzovoort, en zij zullen dit in die richting pushen.

 

Een van de eerste films waar zij het idee gaven, dat seks beter was dan seks, door middel van wetenschap, was een oude film die “Barbarella” heet, met Jane Fonda. Het is een surrealistische roman, waarin veel esoterisch materiaal geschreven is, inclusief de namen van de betrokken mensen, de betrokken karakters in de film. En zij brengen hun handen bij elkaar en krijgen dit vreemde orgasme, en hele ijsbergen versplinterden, enzovoort. En we zagen hetzelfde langskomen in de films van Sylvester Stallone, waarin hij teruggebracht wordt uit bevroren toestand, de agent “Demolition Man”. Hetzelfde type idee. En mensen zullen hiervoor gaan, want zij gebruiken altijd dezelfde technieken en seks faalt nooit. Daarom gebruiken de reclames het voortdurend.

 

Technieken die werken, verander je nooit. Je hoeft ze niet te veranderen, je voegt er simpelweg iets nieuws aan toe. En heel veel mensen zijn er vandaag door geobsedeerd, want iedere drijfveer (drive) in een persoon, of een noodzaak om te  overleven of het voedsel is of seks of wat ook, kan tot een extreem opgevoerd worden met constante reclame.

 

En dat is wat je ziet als zij TV zitten te kijken, ze zitten en eten en eten en eten, want er zijn voortdurend reclames over lachende gezichten en hoe gelukkig je zult worden als je gewoon eet wat je ook aan het eten bent. En dat is sinds de jaren ’60 zo goed als continu gepromoot. Ook de seksuele aspecten van dingen, om het gezin te vernietigen en promiscuïteit op gang te krijgen. En het idee van een speciaal persoon wordt helemaal uit je brein gewist. In de negentiende eeuw werd besloten, dat dat gepusht zou gaan worden. En H.G. Wells schreef er destijds over, toen hij de vrije liefde, zoals ze het toen noemden, promootte in de jaren 1880-1890.

 

Er is hier niets nieuws, als je je geschiedenis kent, überhaupt. En als je de toekomst kent. Dit is te verwachten, dit soort dingen. Maar je begrijpt ook, door de mensheid te begrijpen, dat veel mensen hiervoor zullen gaan. En voor degenen die er niet voor zullen gaan, raak niet in paniek. Maak je geen zorgen. Je kunt je geen zorgen maken over de andere mensen, die erin mee zullen gaan en je kunt hen ook niet stoppen.

 

Als er genoeg crisis gecreëerd is binnen het systeem, en dat zal gebeuren, het neemt stapsgewijs toe, waar je hen een pil geeft, die belooft hun pijn te verlichten en hun zorgen, of een chip, geloof me, de mensen zullen het nemen als zij een bepaald punt van stress bereikt hebben. En in het begin, weet ik zeker, zal een chip enkele van de lagere aspecten hebben, die zij promoten, maar dat zal heel beperkt zijn. En het is zeker dat zij afgifte van chemische stoffen in de hersenen kunnen stimuleren. Afgifte van hormonen in verschillende typen. En veel soorten hormonen zijn interactief met chemicaliën in de hersenen, die je stemming, je staten veranderen, veranderde toestanden (altered states).

 

Dus je kunt dat zeker gebruiken als een mechanisch soort kalmerend middel en mensen zullen dat nemen als zij onder genoeg stress staan. En we staan zeker onder stress vandaag, aangezien zij ons uit alle richtingen paniek geven. En het gemiddelde individu voelt zich machteloos. En het heeft geen zin om geld te sparen, zelfs als je het zou kunnen, want je bent er niet de baas over hoeveel het waard is, of dat het morgen niets meer waard zal zijn. Dus je wordt voortdurend gespannen gehouden. En op die wijze beheers je de samenleving, door hen altijd maar in gespannen toestand te houden.

 

Vergeet niet, dat dit een voortdurende oorlog is, die al aan de gang is sinds voor je geboorte, waarin elites altijd bijeenkwamen en het doel van de mensheid bespraken, en de functie van al de kleinere mensen (“lesser peoples”). En wie het recht heeft om het te leiden en wat de functie is van de kleinere mensen.

 

We naderen een tijd waarin het nogal duidelijk is, aangezien al de fabrieken enzovoort uit Europa en de Amerika’s genomen zijn en naar China gegaan zijn, en dat was gepland lang voordat ik geboren was, dat uiteindelijk hele categorieën mensen in dit systeem geen doel zullen hebben. Ze kunnen niet allemaal op computers werken. Niet iedereen gaat die weg. Mensen hebben verschillende vaardigheden, verschillende smaken en afkeer. En dat is de natuur. Dat is natuurlijk.

 

Maar voor diegenen die de wereld beheersen, die de wereld zien als hun bezit mét iedereen erin, moet iedereen een doel hebben in het dienen van het systeem. Anders hoort het er niet bij. En zij geloven werkelijk, dat de nutteloze eters niet toegestaan moet worden om te leven, want de nutteloze eters zullen het systeem naar beneden halen en deze wereld moet lopen of efficiëntie. Daarom gaan zij alsmaar door over de dingen, dat “we verspillen, we consumeren de planeet”, hún planeet, vergeet dat niet. En dat brengt ze van slag, want zij hebben vooruit gepland, dat hun nageslacht deze wereld de volgende duizend jaar zal leiden, of een miljoen, zoals Charles Galton Darwin zei in zijn boek (“The Next Million Years”) en dat is nogal wat.

 

En iedere “grote” econoom, en groot betekent groot, alles dat in de geschiedenis groot is, houdt in dat het van hun is. Groot zoals de Grand Lodge betekent Great Lodge. Dus als je GREAT aan iets verbonden zien, weet je dat het van hun is. Iedere grote econoom in het systeem, in de geschiedenis van het systeem, is een van hen geweest en heeft gesproken over de komende eeuwen. En in de 18e en 19e eeuw schreven zij hierover, hoe zij bepaalde volken moesten uitroeien, die geen doel zouden hebben in hun systeem, allemaal gebaseerd op evolutie, superieure en inferieure typen.

 

We zouden heel zorgvuldig moeten luisteren naar de verklaringen van de Verenigde Naties. Zij verklaarden, dat China de modelstaat is voor de gehele wereld. Dat betekent, dat zij het ondersteunen als een voorbeeld van waar we allemaal naar toe moeten.

 

Wel, kijk naar China met hun abortus beleid, de verplichte abortus voor tweede kinderen. Een totalitair systeem, dat zogenaamd nog steeds Communistisch is, maar in werkelijkheid altijd Fascistisch is geweest. En zij zijn toch hetzelfde. Het maakt geen enkel verschil. Het is totalitair. En zij hebben een opkomende middenklasse, die het zich kan veroorloven om de producten te kopen die zij maken. Maar zij verwoesten het land ook door vervuiling. Zij hebben daar geen enkele restricties. Het is bijna hetzelfde met Mexico. Zij hebben toestemming gekregen om zoveel te vervuilen als zij willen, want het is toch een tijdelijke maatregel.

 

En dat vertelt ons, dat zelfs diegenen die in de toekomst in China in fabrieken zullen werken, door de graad van vervuiling in China veel kleiner in aantal zullen zijn, in kleinere fabrieken, kleinere gebieden, gemeenschappen. En de landmensen (“peasantry”) zullen er niet meer zijn. In China brengen zij hun water nog steeds vanuit de rivieren naar de velden om deze te irrigeren. En de rivieren zijn tot ongelooflijke hoogte vervuild met zware metalen en dergelijke. Het wordt gewoon in hen gepompt.

 

Zij hebben hierover documentaires gemaakt en al de overheidsfunctionarissen heffen hun handen omhoog en zeggen, “wel, we weten gewoon niet wat we moeten doen”, zoals altijd. En het is nogal voor de hand liggend als je gaat zitten en erover nadenkt. Wel, ja, zij zullen nog steeds de fabriceerders zijn voor de Nieuwe Wereld, maar zij hebben veel kleinere productieteams nodig voor een veel kleinere bevolking van de wereld. En zij sterven af, de zogenoemde landmensen (“peasantry”) -ik haat die term, maar die hebben ze ons gegeven -, terwijl zij tot hun knieën in vuil of cadmium en andere zware metalen waden. En zij strooien dit over hun velden uit omdat zij niets anders hebben.

 

Dat is opzettelijk. De mensen aan de top zijn niet dom. Zij weten exact wat ze aan het doen zijn. Fouten als deze gebeuren niet per toeval. En geloof me, de elite zal altijd op haar eigen overleving uit zijn, in ieder tijdperk, altijd.

 

Nu, denk nog eens na over deze chip, "The chip of the old block" (de chip van het oude blok) Waarom zou enig persoon toestaan, dat zijn brein overgenomen wordt door een creatie van iemand anders. Waarbij je in een fantasie in je hoofd leeft, die elektronisch opgewekt is of wat ook, iemand anders heeft het programma geschreven. Er is nu iemand anders met hun programma in jouw hoofd. En jouw gedachten zullen niet langer van jou zijn. Waarom zou je je recht opgeven en volledig gedomineerd worden, volledig voor de volle 100% gedomineerd, het is de droom van de tirannen door de tijden heen. Waarom zou je het allemaal opgeven en een fantasie verkocht krijgen?

 

Dit is onderdeel van het dehumaniserings proces. Je zou met dit idee nooit aan hebben kunnen komen bij mensen, die nog steeds het leven hooghielden in een vorm van heiligheid. Je zou dit idee nooit gepromoot kunnen hebben bij mensen die een echte gemeenschap vormen en met elkaar verbonden zijn. Je zou dit idee nooit kunnen verkopen als mensen respect hadden voor het leven en al het leven, het menselijk leven.

 

En wij hebben allemaal door het tijdperk geleefd, waarin wetenschap, de religie van wetenschap, zoals het ontworpen was om te doen, het overgenomen heeft van de oude technieken van indoctrinaties, die ons nog toestonden om menselijk te zijn. Zij hadden dat nog niet helemaal van ons afgenomen. En ze hebben het gegeven aan de “witte jassen priesters”, en de verkopers van de verdraaiing (“spin merchants”) om ons allemaal te ontmenselijken. Tot het punt, dat het ons niet meer kan schelen, dat al de lichaamsdelen verkocht worden, net als iedere andere handel, over de hele wereld. Gekochte en verkochte lichaamsdelen. En het is moeilijk hen aan te vallen onder hun mantel van ”we helpen iemand”.

 

Zij kunnen ons naar de afgrond van de hel nemen en erdoor, door middel van deze techniek, als wij het toestaan. We hebben allemaal gehoord over het weefsel van geaborteerde foetussen, dat nu gebruikt wordt voor inentingen. Zij gebruikten normaal gesproken dieren. Zij gebruiken menselijk weefsel. Dat zou kannibalisme moeten heten. Want het innemen van iemand anders’ vlees, het maakt niet uit of je het eet of injecteert, het is hetzelfde, het is kannibalisme. Dat is wat het is en het is een business. Een business.

 

En we zijn zo van elkaar verwijderd, dat we kunnen zitten en zo nu en dan kunnen ontsnappen in ons brein in de gelukkige gedachten, die opnieuw in het algemeen in fantasieën aan ons gepromoot worden, want we willen niet naar deze smerige dingen daar buiten kijken.

 

Wees niet zo negatief”, zeggen de New Agers. In feite kijken de New Agers naar niets, dat hen aan het einde te pakken krijgt. Zij zijn perfect. Zij zijn in feite verloren. Zij zijn getraind om niet naar het negatieve te kijken. Maar kijken naar het negatieve is een overlevingsmechanisme.

 

Daarom ga je wat je ziet aankomen uit de weg. Wel, doe niet zo negatief. Stop je hoofd in het zand en chant  “ohm”. Maar er is hier geen sprake van negativiteit. Als je begrijpt wat er gebeurt, ben je doorgebroken. Als je door de roddels en de reacties op de roddels breekt, en daarmee bedoel ik politiek en al dat materiaal in de media. Als je door dat alles heen gebroken bent en je reageert niet op de verwachte manieren van het van streek raken en kwaad worden, en “laten we bij onze man in het Congres klagen”, of een lokale vertegenwoordiger. Als je daar doorheen bent gebroken en je weet, dat je al geleid word door een superregering -en iedere politicus weet dit. Iedere, stuk voor stuk -Als je door dat alles heen gebroken bent en eraan voorbij bent en erboven uitstijgt, dan zul je niet zo bezorgd zijn en je zult niet reageren. Je zult resoluut zijn, maar je kunt niet bedrogen worden. En je zult het vermogen hebben om waarheid aan anderen te onderwijzen en hopelijk aan kinderen, zelfs indien je voor een verbazingwekkende strijd staat, want zij vechten altijd voor de kinderen. Het zijn de opgroeiende jongeren die zij moeten programmeren. De ouderen sterven altijd af. Dit is voortdurend.

 

Een werkelijke gronding in de geschiedenis, met de bloedbaden en het misbruik van enorme bevolkingen door enkelen, moet aan de kinderen onderwezen worden, zodat zij in staat zullen zijn te zien, dat deze chip, die ons door onze weldoeners wordt gegeven, misschien helemaal niet zo heilzaam is. Uiteindelijk zijn het de weldoeners die ons vertellen, dat de natuur niet veranderd is. Nu, noch die van hun, hé? Helemaal niet.

 

En ik denk aan al de opstanden door de duizenden jaren heen van onderdrukte volken, die gewoonlijk al niet meer konden. Want mensen rebelleren niet, totdat zij tegen de muur staan. En dat zelf is een voorspelbare wetenschap. Zij weten hoe ver zij mensen drijven voordat ze terugslaan, of gillen of schreeuwen of wat ook, of voordat ze beginnen met stenen tegen tanks te gooien en dat soort dingen. Dit is een oude, oude techniek, die zeer goed begrepen wordt.

 

Mensen houden van rust. Zelfs als ze bedreigd worden, zullen ze heel ver gaan, totdat ze in opstand komen, en dan worden ze een ongeorganiseerde massa. Zij hebben geen communicatie of plan of iets anders. En ze staan tegenover ORGANISATIE. Dat wordt goed begrepen. Dit is organisatie. Alles aan de top en iedereen betrokken aan de top is al met elkaar verbonden, in de richting van deze hele globale agenda.

 

Maar je kunt de kinderen zeker sommige waarheden vertellen. En houd de nachtmerries van het verleden niet achter, omdat je kleine Tommy wilt beschermen voor de waarheid. Je doet hem op geen enkele manier een gunst. Geen enkele.

 

Mensen hebben voor de vrijheid gevochten, voor wat ze deden of zeiden (en dat is ons ook afgenomen) of dachten. Ze vochten duizenden jaren lang tegen diegenen die verwoesten en je geest stalen. En zij zullen door middel van entertainment overgehaald worden, met de extra frustratie en angst voor het nieuwe leven, dat er aan gaat komen. De stapsgewijze opbouw van angst en onzekerheid. En zij zullen voor deze chip kiezen en het enige, dat zij hebben opgeven. De enige verbinding, die zij hebben met iets dat aan dit alles en iedereen erin, voorbij gaat.

 

DE INDIVIDUALE VERBINDING, DE GEEST IN DE MACHINE, JIJ. We zullen allemaal de borg zijn, want als eenmaal genoeg mensen deze chip hebben, zal het werkelijke doel plaatsvinden als zij de knop omzetten, en jij bent er niet meer (no more you), geen dagdromen meer, geen genegenheid meer, geen vreugde, geen tranen of gelach, al datgene, geen droefheid, dat allemaal deel is van het mens zijn. Daar zal niets meer van zijn. En er zal geen mogelijkheid meer zijn om dat opnieuw weer te bereiken. In werkelijkheid zul jij er niet meer zijn. Je zult een efficiënt bestuurde robot zijn.

 

Er is niets dat uitgegeven wordt aan het publiek, dat het publiek ten goede komt, dat is nooit geweest. Het was om de business machine te dienen, de drijvende kracht. En daar is het allemaal om te doen, tot nu. Nu zijn ze ook op je geest uit. Niet alleen een klein plot of dirt (nog onvertaald) waar je op zit, of de arbeid, die zij van je terug heffen met geld, maar zij willen jouw geest en zij willen de geest van iedereen.  En de geest van de kinderen.

 

Zij willen alle creativiteit uitroeien, die zich buiten hun controle bevindt. De droom, die alle dromen van iedere dictator te boven gaat, van de oudheid tot het heden, en vandaag zijn zij nog steeds dezelfde. Er is geen verschil in persoonlijke samenstelling. In feite, zijn het vaak dezelfde familielijnen. Het is met zekerheid dezelfde religie, die er achter zit. En we gaan dat allemaal opgeven in ruil voor een fantasie.

 

Wel, joepie en zoals Warwick, die prune (onvertaald) – een prune trouwens, is iets dat in het begin lekker smaakt, maar de neiging heeft door je heen te gaan – die prune Warwick met zijn kleine injectie in zijn hersenen. Dat is alles wat het zal zijn, terwijl hij dit materiaal promoot als iets spannends dat je graag wilt hebben. Dat noemden we normaal gesproken lobotomie en leucotomie. Want iets dat in je grijze massa gestopt wordt, begrijp je, doodt cellen. Maar het is voor een goed doel, begrijp je. We zullen wereldvrede hebben, we zullen allemaal één zijn. Wow, wat spannend.

 

Ken je iemand buiten jezelf die je zou willen zijn of zoals wie je zou willen zijn? Wat is er mis met jou? De vreugde in dit leven is uit te vinden wie je bent, met al de wonderen. Los van al de vele vele wonderen in dit leven is als je je de overvloed realiseert van verschillende mensen met verschillende aspecten en verschillende perspectieven en gezichtspunten.  En ooit werden zij karakters genoemd. Ze waren overal te vinden. Vandaag zijn ze zo op elkaar gaan lijken. Ze hebben de karakters uitgeroeid. Wat een droevige, droevig wereld zou dat zijn. De stille wereld, waarin iedereen als robotten of mieren stilletjes werkt aan hun geprogrammeerde taken. En zij proberen dit spannend te maken, omdat zij van je houden. Zij houden van je, goh.

 

Raak niet in paniek. Onderwijs diegenen om je heen wat je weet. Raak niet in paniek als je het hen vertelt. Vertel hen niet al het andere dat je weet, je zult hen bang maken. Zij zijn er niet klaar voor. Geef hen Iedere keer een klein beetje. Maar de kinderen moeten verteld krijgen over de geschiedenissen van de tirannieën op deze planeet, en de tirannieën, die nu gaande zijn. Bescherm hen er niet voor, zij moeten het weten om zelf te kunnen overleven.

 

Bedankt voor het luisteren en ik wens je een goede avond en ook Hamish wenst je een goede avond en moge je god met je gaan.

 

 

“Laat de zon niet in mij ondergaan”

Door Elton John

 

Ik kan niet meer van jouw duisternis verlichten

Al mijn foto’s lijken te vervagen tot zwart en wit

Ik word zo moe en de tijd staat stil voor me

Bevroren, hier op de ladder van mijn leven

 

Te laat om mezelf voor het vallen te redden

Ik nam een risico en veranderde de koers van jouw leven

Maar toen ik je ontmoette, legde jij mijn bedoelingen verkeerd uit

Deed de deur dicht en liet me achter, verblind door het licht

 

Laat de zon niet in mij ondergaan

Hoewel ik mezelf zoek, is het altijd iemand anders die ik zie

Ik laat gewoon een fragment van jouw leven toe om vrij te dwalen

Maar alles verliezen is alsof de zon in mij ondergaat

 

Ik kan al de juiste romantische regels niet vinden

Maar zie me één keer en zie hoe ik me voel

Dank me niet af omdat je denkt dat ik het slecht met je voor heb

Maar deze wonden die ik heb,

zij hebben liefde nodig om te kunnen helen

 

Laat de zon niet in mij ondergaan

Hoewel ik mezelf zoek, is het altijd iemand anders die ik zie

Ik laat gewoon een fragment van jouw leven toe om vrij te dwalen

Maar alles verliezen is alsof de zon in mij ondergaat

 

Laat de zon niet in mij ondergaan

Hoewel ik mezelf zoek, is het altijd iemand anders die ik zie

Ik laat gewoon een deel van jouw leven toe om vrij te dwalen

Maar alles verliezen is alsof de zon in mij ondergaat

 

 

"Don't Let The Sun Go Down On Me"

By Elton John

 

I can't light no more of your darkness
All my pictures seem to fade to black and white
I'm growing tired and time stands still before me
Frozen here on the ladder of my life

Too late to save myself from falling
I took a chance and changed your way of life
But you misread my meaning when I met you
Closed the door and left me blinded by the light

Don't let the sun go down on me
Although I search myself, it's always someone else I see
I'd just allow a fragment of your life to wander free
But losing everything is like the sun going down on me

I can't find, oh the right romantic line
But see me once and see the way I feel
Don't discard me just because you think I mean you harm
But these cuts I have they need love to help them heal

 

Don't let the sun go down on me
Although I search myself, it's always someone else I see
I'd just allow a fragment of your life to wander free
But losing everything is like the sun going down on me

 

Don't let the sun go down on me
Although I search myself, it's always someone else I see
I'd just allow a fragment of your life to wander free
But losing everything is like the sun going down on me

 

 

Vertaling: HK, september 2007