ALAN WATT    BLURB (i.e. Educatief Gesprek):

 

 

"MASON’S MICROCHIPS"

 

in Nederlandse vertaling:

“De microchips van de Vrijmetselaars”

 

 

19 Januari 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 19 Januari 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hallo mensen, dit is Alan Watt en het is 19 januari 2007 op cuttingthroughthematrix.com.

 

Misschien zullen we het vanavond hebben over de onderlinge verbondenheid van genootschappen, de genootschappen, die onze levens leiden, die gescheiden lijken te zijn in de hoofden van de mensen, maar toch, als je naar hen allemaal kijkt als schaapshonden en wij zijn de schapen in het midden, begin je de onderlinge verbondenheid te zien en hoe ze allemaal op ons afkomen vanuit dezelfde richting op hetzelfde moment, dan beginnen dingen logisch te worden, zoals hoe programma’s geďntroduceerd worden in het publieke domein en daarna overheids ondersteuning krijgen. En zij zijn toevallig precies op tijd, met de laatste technologieën, die ons allemaal zullen redden van alles van wat ze ook vinden.

 

Een van de organisaties, in feite de belangrijkste, die achter het meeste zit van wat we denken dat cultuur en veranderingen in cultuur in de samenleving, is degene waar je het minst over hoort. Je hoort hun frontorganisaties, die bemand worden door deze persoonlijkheden. Ik spreek over Vrijmetselarij. Je zou er goed aan doen je te verdiepen in de geschiedenis van Vrijmetselarij en je kunt veel van hun eigen boeken vinden, die, niet alleen toegeven, maar ook bluffen over hun aandeel in de creatie van onze moderne samenleving. En zij pochen over al de veranderingen die zij hebben gemaakt in voorgaande genootschappen om ons tot dit stadium te brengen, dat allemaal zogenaamd bedoeld is voor het beste voor iedereen.

 

Zij geven ons het onderwijs systeem, maar zij gaven ons niet alleen het onderwijs systeem en promootten het. Zij sturen ook het onderwijssysteem, wereldwijd. Zij beslissen wat gedownload gaat worden in de geest van jouw kind. Zij bluffen over al de revoluties in de geschiedenis en hoe zij achter deze revoluties zaten. Zij spreken over een voortdurende revolutie.

 

Want begrijp je, dit hier is een religie, een duidelijke religie, die jou niet in hun kerk binnen laat, tenzij je je bij hen aansluit. We passeren deze loges en denken dat zij gewoon kleine ontmoetingclubs zijn, maar dat zijn ze niet. In werkelijkheid zijn het tempels. Tempel is een religieuze term en je moet je bij hen aansluiten om binnengelaten te worden.

 

En onder de schijn van liefdadigheids werken sturen zij de koers van de samenleving in een bepaalde richting en zij komen allemaal samen. Zoals ik zeg, alles komt samen op het juiste moment. Al dit netwerken en organisatie, enorme organisatie. En hun leden zitten in de politiek, de politiemacht, van de top tot de bodem en het leger, van de top tot de bodem, helemaal door jouw bureaucratieën heen. Dit is de religie die de wereld besturen, waarvan we hebben geleerd, die kleine grappige autootjes besturen en kleine grappige hoedjes draagt met parades voor kinderen en zamelt  geld in voor liefdadigheid. En wat een geweldige dekmantel is dat, want de actieve Vrijmetselaars zijn inderdaad heel actief, en zijn dat altijd geweest en je zult hen vinden als de CEO’s van belangrijke bedrijven (corporations) en stichtingen (foundations).

 

We kunnen niet vergeten, dat John Robison, die het boek schreef, of een van de belangrijke boeken schreef over de zogenoemde Iluminati, die gewoon een tak is van Vrijmetselarij. Hij praat over de komende foundations, die zij aan het opzetten waren. Nu, Robison zelf was een lid van de English Grand Lodge voordat hij zich zelf aansloot bij de lagere ranken van de Illuminati. Maar deze foundations, zei hij, onder schijn van liefdadigheid, zouden uiteindelijk de wereld domineren en het is gebeurd.

 

De foundations domineren de wereld. De grote Ford, Carnegie, Rockefeller en vele, vele meer. Zij hebben ze in ieder land van de planeet, leiden de culturen van de mensen, leiden het updaten en het veranderen van de culturen. Zij leiden de maatschappelijke veranderingen binnen die culturen.

We leven in een Wereld van Vrijmetselarij en het is zeer, zeer, dodelijk ernstig.

 

En je hebt er geen idee van hoeveel vingers in de pap zitten. Als er een vinger in de pap zit, is die altijd van hun.

 

Dit is een link die ik van iemand uit Missouri kreeg. Het zijn de Vrijmetselaars van Missouri, het komt van hun site. Zij zitten niet alleen achter de promotie door het hele land, maar ook achter de wereldwijde promotie. En dit is de eerste stap in de richting van waar we eerder met betrekking tot de microchip over spraken.  Zij zitten achter het microchippen van kinderen met ID kaarten en dingen, die je in hun kleding kunt vastmaken, kleine actieve ID kaarten en chips. En geloof het of niet, het heet de MO CHIP:

 

http://www.mochip.org/aboutus.php:

 

De Vrijmetselaars van Missouri in onze staat en in de hele wereld maken het verschil voor uw kinderen (kids)”.

 

Alan: KIDS zijn jonge geiten (GOATS). Zij promoten ook die term. En het is heel grappig want het zegt: “Spreek met je ouders een geheim woord af”.  Dit is voor de kinderen:

 

Jij en je ouders zouden een codewoord moeten afspreken, dat je makkelijk kunt onthouden. Op deze manier kun je, als iemand je vertelt dat je met hen mee moet komen, omdat je ouders gewond zijn of in het ziekenhuis liggen, hen om het codewoord vragen”.

 

Alan: Wel, de Vrijmetselaars gebruiken al honderden en honderden jaren codewoorden. Opnieuw, je geeft realiteit aan je kinderen.

 

"Als zij echt een vriend zijn, zullen zij het codewoord kennen, dat jij en je ouders delen”.

 

Alan: Nu, ik vraag me af hoe ze dat doen als je ouders in het ziekenhuis zijn en ze zijn buiten bewustzijn. Maar hier komt de blurb over de chip.

 

"MOCHIP is een uitgebreid kinderidentificatie programma, ontworpen om families in de Staat Missouri…te geven…”

 

Alan: Het is feitelijk overal.

 

"…een bescherming maatregel tegen het altijd groeiende probleem van vermiste en ontvoerde kinderen. Vrijmetselaars van Missouri brengen dit programma naar de gemeenschappen door de hele Staat heen. De “Masonic Children’s Foundation” werkt samen met lokale Vrijmetselarij Loges om consistente en succesvolle MOCHIP evenementen te ontwikkelen, als deel van ons voortdurende verplichting aan de kinderen en families van Missouri. Dit programma wordt gratis ter beschikking gesteld aan iedere familie in Missouri die deelneemt.”

 

Alan:  Gratis, gratis, gratis.

 

"Hoe werkt het? Het programma bestaat uit vijf hoofd onderdelen: 

·          Digitale Foto’s

·          Digitale Vingerafdrukken

·          Kind informatie en contactinformatie in geval van nood

·          Gebit afdruk

·          Twee (2) gelamineerde ID kaarten

We verzoeken alle deelnemers het toestemmings formulier  (link: Permission Form ) in te vullen voor deelname aan het MOCHIP evenement. Ouders of voogden vullen daarna het informatie verzamelings formulier (link: Information Collection Sheet) in met informatie over hun kind. Alle informatie is vrijwillig. De digitale foto’s, digitale vingerafdrukken en informatie over kind en contact in noodgevallen, worden aan de ouder of de voogd op een mini-CD computerdisk gegeven”.

 

Alan:  Zij hebben dit zelfs verkeerd gespeld. Dat zijn de lagere orders beneden in de Blue Lodge daar.

 

"De informatie op de disk is compatible met het formaat dat benodigd is voor het AMBER ALERT programma”.

 

Alan:  Nu zie je dat zij ook achter het Amber Alert programma zitten. Nu heb je deze enorme schermen over de belangrijkste snelwegen, die iemands naam kunnen laten verschijnen, het voertuig dat zij rijden, totdat iedere motorrijder naar hen uitkijkt, en je weet hoe dat in de toekomst gebruikt gaat worden. En de Vrijmetselaars hebben dit gepusht. Dit is waarom je het hebt. Terug naar deze…

 

"De gebit afdruk geeft een indruk van het bijtoppervlak van de tanden van het kind, die net als vingerafdrukken voor ieder individu uniek zijn. De gebitafdruk verzamelt genoeg speeksel .om een DNA monster te verschaffen en is een bron voor een geur, voor getrainde opsporingshonden en teams. Samen verschaffen deze vijf maatregelen een krachtig middel.

 

De Masonic Children's Foundation bewaart geen informatie over de kinderen."

 

Alan:  Zouden ze tegen jou liegen?

 

Alleen het ondertekende toestemmingsformulier wordt door de Foundation (stichting) bewaard”.

 

Alan:  Nu, het is een foundation en dit is in iedere staat in de Verenigde Staten en het is in Canada, het is over de planeet heen. Dat is wie het pushen, in combinatie met de bedrijven, die al dit spul maken en al de technologie, die erbij komt. En wanneer je dit alles eenmaal geaccepteerd hebt, weet je waar dat heengaat. Het gaat stapsgewijs, naar de chip in het lichaam, naar de hersenchip. Dat is het hele idee. Zorg dat de schapen eraan gewend raken, zodat ze niet de hele tijd bang gemaakt worden, en ga naar het volgende niveau. De Vrijmetselaars zitten achter dit alles en natuurlijk wil je dat niet geloven, want jouw grootvader of wie ook, een van je familieleden, zit erbij. En je weet dat zij aardige mensen zijn, maar zij zijn een georganiseerde groep van aardige mensen en zij hebben met zekerheid een agenda die zij moeten uitvoeren.

 

Deze MOCHIP wordt ook wel MasoniChip genoemd en het zegt:

 

het is één van de meest uitgebreide kinder herstel en identificatie programma’s in het land, het National Center for Missing and Exploited Children” (nationaal centrum voor vermiste en uitgebuite/misbruikte kinderen).

 

Alan: Dus het is van de staat en nationaal en internationaal. Het National Center for Missing and Exploited Children. Omdat zij om je geven. Wat zij zeggen is:

 

MOCHIPS evenementen worden het hele jaar rond gepland door de hele staat”.

 

Alan: Blijkbaar worden er 101 evenementen gehouden. Dat is in de staat Missouri alleen.

 

Voor aanvullende details over het evenement, datums, locatie,

 

Alan:  bla bla, die ..zijn en zij hebben hiervoor trouwens subsidies van de overheid gekregen. Zij zijn een stichting die vrijgesteld is van belasting, onder liefdadigheid. Precies als al de andere stichtingen en de grote bedrijven, die al dit materiaal maken waarvan zij willen dat jouw kind het meedraagt, en uiteindelijk zal het geďmplanteerd worden, zij zijn ook Vrijmetselaars. Dat is jouw verbindende link met alles. Altijd, in ieder volk, ieder ras, geloof enzovoort, zul je zien dat het Vrijmetselarij is aan alle kanten van alles.

 

 

 

Vertaling: HK, september 2007