NEDERLANDS

 

ALAN WATT    BLURB (i.e. Educatief gesprek):

 

"SUPERHEROES TO SUPERMEN TO SUPERSIMPLETONS —

AGENDA FOR THE YOUNG"

 

“van Superhelden naar Supermannen naar Super Simpele Zielen –

Agenda voor de jeugd”

 

11 Juli 2007

 

Dialogue Copyrighted Alan Watt – July 11, 2007 (Exempting Music and Literary Quotes)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM  en  www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com en je kunt me ook vinden op alanwattsentientsentinel.eu, op 11 Juli 2007.

 

Deze week moest ik de stad in voor enkele dingen die essentieel zijn voor deze programma’s die ik maak, deze gesprekken die ik geef. Het is een vreemde ervaring wanneer je een stad ingaat. Sudbury wordt geclassificeerd als een stad, maar het is meer een grote mijnbouwstad. Daar zit de belangrijkste industrie. Er zijn geen echte hoogbouw type wolkenkrabbers of iets dergelijks. Maar toch is het voor mij een stad denk ik, omdat mensen haasten en jagen en al de dingen doen die alle anderen overal doen. Wij leven in een televisie tijdperk. Jaren geleden verklaarden de grote jongens in Groot-Brittannië op de BBC dat er door de televisie een wereldcultuur zou worden gecreëerd. En zelfs satelliettelevisie zou het tot in de verste delen van de wereld introduceren, zodat de kinderen dezelfde dingen zouden zien en dezelfde type cultuur zouden krijgen, ongeacht hoe ver zij zich zouden bevinden. Dit is vrijwel helemaal bereikt.

 

Ik keek vandaag naar een vrouw die haar kind de straat overduwde in één van deze kinderstoelen met wielen. En auto’s stopten, waarvan zij zich niet  bewust was terwijl zij overstak, de kinderwagen duwend, met een ander kind achter haar, een peuter. En zij had de mobiele telefoon aan haar oor vastgeplakt, onbewust van wat er om haar heen gebeurde. En hoe meer je ziet en hoe meer je als vanzelfsprekend aanneemt, des te minder zie je. Wat ik daarmee bedoel is, dat zij die dit iedere dag zien, het allemaal als vanzelfsprekend aan zullen nemen. En zij denken niet aan de consequenties of de training dat het vergt om ons allemaal stap voor stap, eenmaal in de computer, daarna de I-Pods, daarna de mobiele telefoons die aan het oor zitten, en daarna een hersenchip, die hieruit zal voortkomen. Want zij zijn het publiek gewoon aan het trainen om in een wereld te leven waarin fysiek contact onnodig zal zijn. Je zult krijgen wat de meesters correct voor je achten, een virtuele realiteit. Virtueel is goed genoeg voor je, in andere woorden.

 

Het andere dat in de wereld gebeurt, big time, is het gevoel van onvermijdelijkheid van oorlog die eraan komt. Met andere mensen is dat, buiten de naties, hoewel de oorlog gaande is in alle landen, vanuit overheden en overheidsinstanties naar beneden, tegen de mensen. Die oorlog is al een lange tijd bezig en het bouwt op en groeit iedere dag, iedere week, en iedere maand. Want oorlogen zijn bedoeld om de betrokken samenlevingen te veranderen. Alle kanten van alle conflicten worden veranderd en geleid, de verandering in en door de veranderingen heen.

 

Als je verschillende auteurs van vlak voor de Eerste Wereldoorlog, en de Tweede, leest, spraken zij ook over het gevoel van onvermijdelijkheid. “Het zat in de lucht”, zeiden zij, zoals vandaag. Natuurlijk is de reden dat het in de lucht zit, nu en toen, dat dezelfde media journalisten de mannen zijn die zeker stellen dat we allemaal weten dat dit komt en de voorbereiding voor het alles, dat ook de bedoeling heeft om het publiek erin mee te laten gaan, of om er tenminste passief tegenover te staan. Er worden geen bezwaren geuit. En misschien heeft de toenemende uitbreiding van meer en meer afschuwelijke en grotere oorlogen gedurende de twintigste eeuw  tot aan het heden, ons immuun gemaakt voor de realisatie precies te weten wat oorlog is en wat het met de mensen aan alle kanten doet.

 

Het heeft de bedoeling om iets nieuws te creëren. Alle conflicten in de natuur, begrijp je, worden of opgelost doordat de een de ander overheerst, of het van de ander overneemt in realiteit. Maar als het puur een conflict is, zullen diegenen ons uit deze Hegeliaanse dialectiek leiden door ons een nieuwe synthese te geven, een nieuw begin. Orde uit Chaos (ORDO AB CHAO), dat al vooruit gepland is. We leven er feitelijk doorheen. Of je het weet of niet, je leeft er doorheen, en hebt dat je hele leven gedaan, het gedeelte van de versnelling van de chaos.

 

Kinderen en tieners van vandaag weten niets over de recente geschiedenis. Het is uit de boeken verwijderd. De stakingen en de vakbonden die in de vroege twintigste eeuw opkwamen voor arbeiders om  fatsoenlijke lonen te krijgen, zijn hoofdzakelijk verwijderd of het grootste deel ervan. Bertrand Russell schreef hier jaren geleden over. Want je moet begrijpen, dat al de Westerse landen dezelfde Sovjet strategieën hebben geadopteerd, van het geven van compensatie, werkloosheids geld voor werknemers, verzekeringsgeld  of bijstandsgeld. Voordat het Communisme kwam bestond dat niet. De liefdadigheidsinstellingen waren degenen die de taak kregen om te zorgen voor de arme ongelukkigen (“poor unfortunates”), zoals ze hen gewoonlijk noemden, en op hen te letten en en hun brood voor ieder dag te geven. De enige reden dat deze zaken naar het Westen gebracht werden, was door te zeggen: “wat is werkelijk het verschil tussen het Sovjet systeem en ons? Wij doen dat allemaal ook, en meer. “Wij doen meer dan de Sovjets. Zie hoe gelukkig we zijn”. En ze gaven ons drugs, rock and roll en vrije liefde. En het werd allemaal geleid. Al de cultuur creatie industrieën werden gefinancierd door de grote budgetten van de CIA, navolgend en werkend onder de schijn van linkervleugel en socialistische groepen. De beste manier om een vijand te verslaan is om die vijand te weerspiegelen. En het was heel succesvol.

 

Nu is de Sovjet Unie verdwenen. Dat deel is voorbij en de wereld is veranderd. Je hebt een overvloed van credit cards om de kloof te vullen die overgebleven is omdat banen naar het buitenland gegaan zijn onder de grote, grote overeenkomsten, zoals GATT. Het GATT verdrag, waarbij jouw industrieën naar China werden verplaatst, allemaal geleid door dezelfde hoge machten. Zij hebt nooit ergens controle over verloren. Enorme militaire planning en projectie vooruit op mondiaal niveau. Nu hebben zij niet langer een Sovjet Unie nodig, begrijp je, dus ontmantelen zij het. Want het Westen heeft teveel beleid geadopteerd, wat om te beginnen de bedoeling was. We bevinden ons nu op de derde weg, waarin kapitalisme en communisme,  of collectivisme in feite, samengevoegd worden en het nieuwe systeem komt daaruit voort. Zij besloten in het Westen lang geleden dat het collectivisme de gemakkelijkste manier was om enorme bevolkingen te leiden en hen onder controle te houden.

 

Maar het is niet voorbij begrijp je, het is nooit voorbij. Er is altijd een volgende aflevering in dit eeuwigdurende verhaal (“Never Ending Story”), het voortdurende plan. Zij staan zichzelf niet toe om te stagneren voor het geval zij controle verliezen, dus zij plannen altijd strategieën voor de toekomst. De grootste die we zijn hoofd zien opsteken is terrorisme. Overal terrorisme. In ieder land en overal. En die landen zullen de noodzakelijke terreur leveren. Hoewel ooit de angst voor God het vermoedelijk leverde, is de staat zo blij om die verantwoordelijkheid over te nemen in een atheïstische wetenschappelijke cultuur en tijd.

 

In voorbij tijden werden goden in steen gebeiteld. Zij waren in het algemeen enorme standbeelden van zittende koningen, soms koninginnen. Je kunt kijken naar degenen die zij maakten voor de Aswan regio in Egypte. Zij haalden deze uiteindelijk uit elkaar en zetten het ergens anders weer in elkaar, toen zij de Aswan dam maakten. Gigantische  gravures in steen waarbij zij een levende man vergoddelijkten met anderen van zijn familie. Dit heeft een enorm psychologisch effect op de ongeschoolde klassen. En door de mythologie heen waren er reuzen in die dagen. En zo zou je ze gezien hebben als je als een volk binnenkwam dat geen beelden had en je zag deze enorm grote standbeelden overal. Het geloof of de noodzaak om in de laatste te geloven,m de  verklaring dat zij echt reuzen waren, enorme mensen, spreekt het onderbewuste en de verbeelding in de geest zeer aan, zoals al exoterisch materiaal doet. Het esoterische is altijd veel eenvoudiger, maar diepgaander als je erdoor heen breekt en de eenvoud begrijpt.

 

Godsdiensten zelf zijn altijd gebruikt om de massa van bevolkingen te beheersen. Als een volk in de oudheid een ander land ging binnenvallen, zouden zij vóór een invasie de culturen bestuderen. Zij zouden het niveau van geweld of vredigheid binnen dat type samenleving zien en zij zouden daarom een godsdienst creëren die paste. Je kunt daarover lezen in sommige van de geschriften uit India, toen het Arische of Hurriaanse ras binnenging en de mensen bestudeerde. Op maat gemaakte godsdiensten voor verschillende volken. Als de mensen zelf barbaars waren, in de zin dat zij gewelddadig waren of aanleg hadden voor geweld, zouden zij een zeer strenge godheid als hoofd aan hen geven. Als het een meer passieve en nadenkende cultuur was die over werd genomen, zouden zij hen een godsdienst geven die paste bij dat soort mensen, met diepere betekenissen, die vervolgens de cultuur die zij al hadden zou versterken en hun gevoel voor vrede of meegaandheid, op een functionele wijze. Maar het had altijd te maken met het dienen van de nieuwe elite die binnenkwam.

 

Godsdienst is nooit hetzelfde zoals de stichters het bedoelden. Of het nu Boeddha was, die eenvoudigweg in het pantheon van het Hindoeisme werd gebracht, hoewel hij zich zelf uitsprak tegen wat hij noemde “de innerlijke hel van deze terugkomende reïncarnatie”, die iedereen als waarheid onderwezen kreeg. Waar iedereen op zijn plaats was als gevolg van misdaden in het verleden zou je kunnen zeggen, en je kon er niet over klagen. Daarom waren de top kasten perfect in hun reïncarnaties en incarnaties, zo boven zo beneden (“as above so below”). Zij hielden hun genealogieën op orde en hadden daarom de juiste geest, gezuiverd en perfect. En dat was “de weg van de natuur” zoals zij tegen de boerenklassen zeiden. De reden dat jullie boeren zijn komt omdat jullie in vorige leven slecht waren en de accountant heeft de schuld opgeëist. Dat is alles wat het is.

 

Boeddha zelf is nooit begonnen om dat op wat voor manier ook  te promoten. In feite kwam hij nooit in de buurt van meta fysica. Sommige van zijn studenten klaagden erover en schreven het op. Wanneer Boeddha gevraagd werd wat hij was, en hem werd alles gevraagd, “ben je een God”?, dan zei hij “nee”, “ben je een engel”, dan zei hij “nee”, “ben je een heilige”? Dan zei hij “nee”. En als zij hem vroegen, “wat ben je”?, antwoordde hij altijd, “ik ben wakker” (“I am awake”), want dat is wat Boeddha betekent. Het betekent wakker zijn. Ik ben wakker. Het betekent ook weten (“know”), begrijpen (“understand”). De legenden komen altijd daarna, omdat oude religies aan een nieuwe vastgemaakt worden als de stichter of leraar dood is. Hetzelfde geldt voor fundamenteel alle andere voornaamste godsdiensten. Dogma neemt het heel snel over. Formaliteiten worden in wetten en gebruiken vastgelegd. Er is een gevestigd bestuur over de mensen door een hiërarchie, die beweert de geheimen van hoger begrijpen te bevatten. En vanaf dat moment houden zij de mensen in onwetendheid. Het is altijd het tegenovergestelde van de intenties van de stichter. Toch is er geen enkele twijfel dat door de tijd heen enkelingen hier en daar, in alle generaties voorbij het dogma en de controle factoren kunnen zien en iets hebben dat hen aanraakt, dat hen optilt boven de gemiddelde menigte uit.

 

Maar een ding dat godsdienst wel gaf, dat niet volledig onder controle gehouden kon worden, was een gevoel van verbinding met een hogere morele standaard voor diegenen die volgden, wat vaak problemen gaf voor de heersende elite, die de godsdienst tegen de mensen gebruikte. Want als je regels hebt over de morele gedragswijzen en diegenen aan de top braken de regels, kon het publiek altijd zeggen, “moeten zij hun schepper gehoorzamen of zouden zij de aardse heersers moeten gehoorzamen?”. Besloten werd dat af te schaffen met een nieuw wetenschappelijk tijdperk, waarin de Staat oppermachtig zou zijn. En de wetenschappers en technologen zouden hun nieuwe priesterschap vormen.

 

Dat is hier nu al een lange tijd en omdat het geen hogere autoriteit heeft waarmee het zichzelf kan vergelijken, deden zij het zelfde als voorheen gebeurde. Zij lijken op goden in hun verklaringen. Zij zijn het hoogste. Voor hen is er niemand om antwoord aan te geven, en niets om te beantwoorden. Dat is erg genoeg. Maar als het publiek hen begint te geloven zit je altijd in de problemen. Je bevind je in een tijdperk van ophanden zijnde verwoesting in één vorm, of een andere. Er zijn veel manieren van verwoesting. Mensen denken altijd aan grote omwentelingen, iets dat in vroegere tijden aangemoedigd werd in bepaalde stadia van de planning van de grote jongens. Wanneer zij grote oorlogen plannen komen hun betaalde profeten naar buiten om het allemaal op te zwepen en de geesten voor te bereiden voor iets dat altijd eindigt in iets anders in feite, voor andere doelen.

 

Wetenschap heeft het Westen in haar huidige vorm voor lange tijd gerund. Werkelijk, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog waren in zekere zin oefeningen, hoewel zij door deze methode een groot deel van de unificatie bereikt hebben. Europa zou nooit verenigd zijn zonder de Tweede Wereldoorlog. We komen erachter dat dit ook een geheime wens was van Winston Churchill,  in de “Downing Street Diaries”(vertaald: de dagboeken van “Downing Street”), dat destijds geschreven werd door zijn secretaris. Oorlogen vervullen vele functies en plannen. Zij vervullen de plannen van grote spelers, een groot schaakbord. Je moet het publiek altijd trainen voor een oorlog. Het kost veel voorbereiding. Er gaat veel tijd inzitten. Het kan jaren in beslag nemen om het publiek voor totale oorlog klaar te maken. Daarom zijn de media, Hollywood en al de andere programma’s en programmering die we krijgen zo essentieel in dit alles.

 

Ik heb vele keren gezegd dat de voorbereiding voor een generatie voor het dragen van de militaire outfits lang daarvoor begint.  Zij geven tenminste twintig jaar voorbereiding, van peuters tot aan volwassenheid als zij besloten dat die generatie degenen zullen zijn die uiteindelijk oorlog zullen gaan voeren. Het kanonnevoer wint en neemt al de middelen waarover de grote jongen het commando willen. Heel zeker is, zij geven de videospellen uit om de bevolking te trainen. Zij hebben er met zekerheid voor gezorgd dat de families uit elkaar vielen, zodat de Staat hen hun onderwijs gaf. Zij trainden hen in groepsdenken, dat is heel goed voor het leger, waarin je één wordt, uni-form (één-vorm). En zij gaven hen vreselijke muziek die erbij past, nihilistisch. Zij namen de schoonheid eruit weg. Zij gaven hen helden die simpelweg gemaakt zijn, virtueel, bijna strips op schermen om te volgen, “ga van hier naar daar en dood zoveel mogelijk mensen als je kunt” en dan heb je het spelletje gewonnen. Dat is wat je creëert als je hen allemaal in oorlog wilt hebben. En dat is wat je wilt als je een zeer lange uitgebreide oorlog hebt. De tekenen zijn er allemaal. Het is allemaal wetenschap. Delen ervan zijn in het verleden gepubliceerd. Let op, niet heel veel en heel lang, zodat het publiek het niet meer weet. Zij moeten denken dat het zich gewoon aan het ontwikkelen is, terwijl we onze vreemde kleine weg door het universum draaien en wobbelen om de zon heen.

 

Maar niets is verder van de waarheid. We worden al een lange tijd aangevallen. Het besproeien van de luchten gaat zoals gewoonlijk door, feitelijk wordt het opgevoerd. Zij moeten je van de globale opwarming en dit vreemde weer overtuigen, dat allemaal opgeschreven staat in hun weer oorlogs verdragen in de Verenigde Naties, dat zij HAARP kunnen gebruiken in combinatie met het sproeien in de lucht en dit allemaal tot stand brengen. En kijk, we zien dat het plaatsvindt, maar de mensen zijn zo onwetend. En de media doen niets om hen wijzer te maken door hen er feiten over te geven, dus natuurlijk is het heel erg gemakkelijk om met hen te doen wat je wilt.

 

We leven al lange tijd onder oorlog. De oorlogen tegen de familie. De oorlog tegen het individu. Oorlog na oorlog na oorlog. Voor oorlog heb je strijders nodig, dus je moet altijd de kanten voorbereiden die in een oorlog strijden. Of het nu een strijd is binnen families of strijd tussen ouders en kinderen. Je moet de oorlog voorbereiden door indoctrinaties aan de twee verschillende kanten te geven. Verschillende indoctrinaties om er zeker van te zijn dat er een conflict zal ontstaan. Heel eenvoudig om te doen.

 

Alleen nu wordt het op een massa schaal gedaan, veel makkelijker dan ooit in de geschiedenis, door televisie en drama en fictie. Ze kunnen allemaal zo spannend zijn, en als je emotioneel aan iets verslaafd raakt word je gehersenspoeld. Als je verslaafd bent aan het verhaal, is er altijd een verslavend element in het verhaal om ervoor te zorgen dat je het volgt en voordat je het weet word je gedownload  met kleine aanpassingen in jouw percepties van gebeurtenissen of realiteiten. En de dag erna praat je deze na alsof het jouw eigen meningen zijn. Allemaal training door middel van fictie.

 

In de series van “Star Trek” hadden zij al de verschillende alarmen, met hun geel, oranje en rood en de rest. Nu is het de norm. Zij doen het hier in werkelijkheid en het lijkt heel natuurlijk. Het is precies als een training van Pavlov waar je reageert op een bel. Je zenuwsysteem gaat in overdrive bij de reactie of door de reactie of als reactie op het geluid. En het geluid is eenvoudigweg een verklaring. Oranje alarm, oranje alarm of rood alarm, rood alarm”, heel simpel. En hoe vaker zij het doen des te meer wij geconditioneerd worden, zelfs degenen die denken dat er niets gebeurt. En zij hebben over het algemeen gelijk. Het maakt hen klaar voor iets. Het conditioneert je. Het pompt de adrenaline naar buiten, zelfs als je denkt dat het je niet beïnvloedt. Dit maakt het veel gemakkelijker om je te beheersen als je in een staat van angst leeft. Dat is het voornaamste motief van overheden met dit soort training. We hebben Rumsfeld en anderen daarvoor gehad die komende en dreigende duisterheid uitspugen en later geven ze dan toe dat het alleen tests of fraudes op het publiek waren.

 

Zij zijn hard onderweg en zij kunnen nu niet stoppen. Als zij het nodig hebben dat er werkelijk iets gebeurt, zorgen zij dat het gebeurt en wijzen zij naar iets anders. Ook daar zit niets nieuws in. Lees Machiavelli. Ook hij was niet een uitvinder van deze technieken, hij werd er simpelweg in onderwezen. Er bestaan veel oudere archieven dan de mensen zich realiseren. Archieven van informatie over al deze technieken die minstens duizenden jaren teruggaan. Maar inderdaad, zij houden ervan om kinderen te trainen, hen voor te bereiden en hen van anderen te scheiden die misschien andere tegenstrijdige meningen hebben, of andere dingen, “besmette meningen” (“contaminated opinions”), zoals de Communisten het noemden. En zoals de kapitalisten in Groot-Brittannië, zoals Bertrand Russell het noemden. Deze zouden de geesten van de kinderen vervuilen met verouderde moralistische ideeën, die schadelijk zouden zijn voor de ambities van de Staat.

 

 

Ik heb hier een brief van Barbara uit de Verenigde Staten.

Ik heb veel geleerd door naar jou en anderen te luisteren, door Red Ice Creations en andere sites, inclusief de jouwe. Ik heb een 15 jaar oude kleinzoon die bij me woont hier in California. Hij is altijd een logische en kritische denker geweest. Sinds ik meer leer over de propaganda matrix, bespreek ik soms dingen met hem als ze ter sprake komen. Soms denkt hij dat ik te ver ga, maar meestal zijn we het eens. Gisteravond ging hij naar een film die “Transformers” heet, gebaseerd is op de tekenfilms waar hij als kind naar keek”

Nu begrijp ik dat mensen of de helden in deze transformer tekenfilms hun armen in machinegeweren konden veranderen, of een bus of welke gereedschap je nodig had. En zij verkochten speelgoed om de film of de tekenfilm te ondersteunen. En nu hebben zij een film gemaakt om het realistischer te maken. Dus de generaties die opgegroeid zijn met de tekenfilms, kunnen nu de film zien. En zee spreekt over haar 15 jaar oude kleinzoon.

“ Vandaag zaten we in de auto en hij zei tegen me, “ik denk dat ze ons klaarmaken voor oorlog met Iran door de Transformer film”. Blijkbaar is de omgeving een superieure gemilitariseerde samenleving. Er is iets over het brengen van grote hoeveelheden schepen in de Perzische Golf om tegen de slechte mannen te vechten. En dit natuurlijk gebeurt in werkelijkheid. Ik ken de details niet maar ik krijg het beeld. Hij heeft de manier begrepen waarop de films ons op dingen voorbereiden en ik dacht aan jou.”

 

 

Daarna praat ze over enkele andere dingen en bedankt ze me voor het werk. Maar dit is een 15-jarige die zelf tot deze conclusie komt, met misschien een beetje onderwijs van zijn grootmoeder. Dáarom moesten zij de grootouders scheiden van het kleinkind, want de grootouders hadden meer tijd om de kinderen over dingen uit het verleden te onderwijzen. Als je het verleden kent, ken je de bedriegerijen die opnieuw begaan kunnen worden. Als je het verleden niet kent, kunnen zij precies dezelfde bedriegerijen zonder aanpassingen toepassen. Er is hoop daarbuiten voor sommigen, want sommigen denken.

 

We hebben het over de diabolische lens van planners in hoge posities. Het is helemaal niet moeilijk. Zij hebben geen aliens nodig om hen te vertellen wat ze moeten doen. Mensen met kwade zin bestaan in iedere generatie. De psychopaten, die honderden jaren lang zoniet duizenden jaren lang doorgefokt (inbred) zijn, huren enorme denktanks in om manieren te vinden om iedere generatie te manipuleren, vanaf de kleuterschool voorwaarts voor hun eigen doeleinden.

 

Er is nooit een tijd geweest waarin de mogelijkheid om zoveel informatie aan de algemene bevolking te geven, wereldwijd, heeft bestaan, tot nu. Lang voordat het publiek Internet kreeg, publiceerden vele grote jongens hun eigen boeken over deze komende technologie. En aangezien zij behoren tot het militiaire industriële complex denken zij altijd in oorlogs terminologie. Zij voorzagen dat er een informatie oorlog zou komen omdat zij werken voor de jongens die bevolkingen beheersen. Zij beheersen de geschiedenis, de Heren van Tijd. Het is heel gemakkelijk om een heer van tijd te zijn als je altijd de geschiedenis kunt herschrijven. Iedere generatie. Helemaal niet zo moeilijk toch? Zij voorzagen met dit Internet (dat alleen een opstap is naar het ons verder hersenspoelen en het leidt ons door deze nieuwe verandering naar hun Nieuwe Wereldorde, die constant voortduurt) een informatie oorlog. Zij voorzagen niet alleen een informatie oorlog, want informatie is simpelweg een methode om informatie in jouw hersenen te krijgen. Het is een oorlog van het brein en een oorlog voor jouw brein. Daar gaat het allemaal om.

 

De scheppers van realiteit zijn dezelfde mensen die besluiten welke fictie je zult bekijken. De fictie wordt jouw werkelijkheid, waarin je de karakters in Ninja kleding en detectives in SWAT-team kleding plaatsen ziet bestormen om het publiek en de kinderen te redden. Daarna zie je het in je eigen leven en denkt dat het heel natuurlijk is. Dat bereidt jouw geest voor op wat komt en zij waarderen je op en ja, zij upgraden je net als een computer. Net zoals een computer programma regelmatig wordt bijgewerkt. Het is helemaal niet moeilijk om dit soort dingen wereldwijd te doen als je enorme hoeveelheden netwerken van informatieverschaffing beheerst, vooral de officiële. De officiële waarmee je bent opgegroeid, om te kijken naar het nieuws van zes uur sinds je een kind was.

 

Het algemene publiek kan zich niet voorstellen dat iemand zover gaat als het zelfs vermoorden van zijn eigen mensen als dat nodig is en iemand anders de schuld te geven. Zij kunnen niet begrijpen dat echte mensen, menselijke wezens dat doen. Daarom komen ze ermee weg. Dit is de oudste zet, die nog maar weer een keer gezet wordt.

 

Zij zijn ons aan het opwaarderen in hun volgende fase van de Nieuwe Wereldorde om ons door een periode van ongelooflijk geïntensiveerde inter-generationele crisis te brengen zodat we aan het eind als een compleet nieuw type samenleving opkomen. met nieuwe zeden, nieuwe normalen die ons door de Staat gegeven worden. In hun visie is dat een samenleving die meer efficiënt is. Niet alleen zal er geen onafhankelijk denken toegestaan worden, het zal onmogelijk zijn om onafhankelijke gedachten te hebben omdat zij je in de hersenen zullen chippen. Daar gaat het allemaal om.

 

Als je eenmaal een generatie vanaf de geboorte hebt opgevoed in het voortdurende “wolf, wolf, er zijn overal wolven” - en de jongen roept “wolf”, en de militaire bezettingen van jouw land worden normaal. Deze politiestaat, wereldwijd,wordt de norm. Zij zijn opgegroeid met videospellen en hun helden zijn de mannen in de zwarte kleding -  dan zit je in de hel. Daarna is de generatie na hen daarin gefixeerd en zij zullen denken dat het altijd zo geweest is. Er zal niemand zijn die hen vertelt, “weet je, er was een tijd dat mensen rechten hadden. Er was een tijd dat zij je niet konden opsluiten zonder aanklacht. Er was een tijd waarin zij niet achter je aan konden komen zonder een bevel dat zij aan het publiek moesten verantwoorden als er om gevraagd werd”. Een generatie die vanaf geboorte opgroeit in constant terrorisme en in een politiestaat zal meedogenloos zijn. En hij zal zijn baas, zijn betaalmeester,  dienen met meedogenloze efficiëntie, gelovend dat hij het normale juiste ding doet, door te gehoorzamen aan íeder bevel dat hem gegeven wordt.

 

Ik heb eerder gesproken over hoe Professor Carroll Quigley, de historicus voor de Council on Foreign Relations, hun archieven bijhield. Hij hield hun eigen archieven bij, want zij houden hun eigen geschiedenissen bij. Zij hebben altijd een historicus, een officiële op het Pratt Center in New York. En zij zijn alleen maar de Amerikaanse vleugel van het Royal Institute of International Affairs, een door de Kroon gecharterde organisatie, die in werkelijkheid de parallelle regering van de elite dient. Zij hoeven niets via het Parlement te doen. Zij gaan er omheen. Veel van hun leden zitten in parlementen en regeringen en ook in hoge ambtenaars posities. Zij hoeven niemand antwoord te geven. Want in realiteit hebben we nergens democratie. Je hebt een show. Het was nog een grotere show tijdens de Koude Oorlog want zij moesten enkele sociale waarden van de Sovjet Unie  nastreven. Nu dat voorbij is nemen zij al die sociale waarden weg, wat hun intentie altijd is geweest.  Want wij kijken naar een voortgaand feodaal systeem dat hier heel, heel lang is, van zeer, zeer rijke families die de wereld bezitten.

 

Ontelbare generaties mensen zijn geboren, hebben geleefd en zijn gestorven en hebben nooit een realiteit gekend dan degene die aan hen gegeven werd, officieel gestempeld door de Staat. Nooit wetend waarom hun levens altijd op en neer gingen, als een jojo. Nooit wetend dat alle oorlogen waarin landen betrokken waren, vooruit in de tijd gepland werden, dikwijls voordat zij zelfs geboren werden. Nooit wetend dat de depressies en recessies, inflaties en deflaties en al deze onzin een handige zet was om hen allemaal uit balans te houden en zenuwachtig en vol vrees. Wat was de uitkomst van dit alles? Het was de vernietiging van de familie eenheden, want als de tijden moeilijk worden en mensen onder druk komen te staan, beginnen de ruzies. Beschuldigingen starten. Het is altijd de schuld van iemand anders. Want de werkelijke mensen houden zich stil en niet de feiten aanwijzen aan de gewone persoon over wat er werkelijk achterzit.

 

Het verschilt niet van het sprayen van wolken dat we iedere dag aan de gang zien, week na week, maand na maand, jaar na jaar, over de hele wereld En de stormen die gecreëerd worden zijn weer oorlogsvoering. Boven al de hype uit van de media over “de globale opwarming, globale opwarming, jullie zijn het probleem, jullie zijn het probleem”, Het is weer oorlogsvoering door een gecombineerde elite van de planeet met gebruik van wetenschap.

 

In de Verenigde Naties hebben zij verdragen over weer oorlogsvoering getekend. Doe je eigen werk. Zoek ze uit. Je zult de informatie krijgen die je wilt, inclusief aardbevingen, met HAARP in combinatie met het sprayen. Hoe ze hebben tsunami’s hebben gecreëerd en gepatenteerde bommen, zo vroeg als 1945, bommen die gegooid moesten worden, zelfs door onderzeeërs in spleten diep onder water om tsunami’s te veroorzaken. Zij zouden hen gebruiken op Japan voordat zij de A-bom gooiden.

 

De weer oorlogsvoering kun je vinden in de verdragen van de Verenigde Naties. Onderzoek de HAARP technologieën, want HAARP wordt geïntensiveerd in zijn efficiency wanneer de lucht verzadigd is met metaaldeeltjes. En dat is een deel dat naar beneden komt. Daarnaast weet ik zeker,  drugs, die de mensen drogeren met het sprayen in de lucht dat aan de gang is. En dan heb je de strijd voor de geest die voortduurt met alle soorten vreemde en bizarre propaganda van alle kanten, want we bevinden ons aan het einde van een tijdperk. En zij zijn de bewaarders van de geschiedenissen van de wereld en de tijdperken. Aan het eind van een tijdperk hebben zij ORDE, een nieuwe orde, orde vanuit chaos (Ordo Ab Chao).

 

En dat zijn ze aan het doen. Volledige chaos totdat het de persoon duizelt en hij niet meer weet wat hij moet geloven. Maar het laatste waarin zij getraind zijn is in zich zelf te geloven. “Wat je ook doet, denk niet voor jezelf”. Dus klampen zij zich vast aan de deskundigen. Deskundigen, van religie tot wetenschap, tot wat dan ook, zullen jou in cirkels laten rennen en je fascineren. Maar zij zullen je nooit, nooit antwoorden geven of de waarheid. Dat is de strijd om de geest. Dat is chaos en  het is opzettelijk en het vindt nu plaats.

 

In ieder detectiveverhaal wordt het bewijsmateriaal verzameld door aanwijzingen te verzamelen. Onderzoek wat door de grote spelers, de beroemde namen wordt gepubliceerd die werken voor de Organisaties van de Wereld. Kijk in hun eigen boeken en zie wat zij hebben gezegd. Voor jezelf. Als je het niet voor jezelf kunt doen, zul je gelukkig misleid worden door alle andere tegen-deskundigen die voor dezelfde kant werken. En sommigen werken voor hen., Anderen worden simpelweg zelf misleid, zodat de blinden de blinden leiden. Dat is waar wij ons vandaag met dit alles bevinden. Wij gaan de tijd van chaos in.

 

Maar het belangrijkste gevaar, behalve het feit wij allen op dit ogenblik onder oorlog zijn, is dat oorlogvoering tegen de bevolking wordt gebruikt. Het is in je voedsel. Het is in je water. En is dat al lange tijd geweest. Het zit in de inentingen. Het is in het sprayen van de hemelen. Het is in alle propaganda. Maar de belangrijkste bedreiging, als dát besproken is, zal absoluut het feit zijn, dat je niet kunt toestaan, dat een generatie van geboorte af opgroeit in een wereld waar terrorisme, overal terrorisme, de norm (het normale) is.

 

Een goede film om naar te kijken heet “Brazil”, door Terry Gilliam, een van de Monty Python schrijvers. Het is een komedie,  een sketch van de realiteit, want hij weet wat er gaande is. Achter de komedie zie je de realiteit van een wereld waar het grootste gebouw het Departement van Informatie is, voor informatie over iedere persoon op de planeet, En helemaal daaronder, onder al de machten die voor de bevolking zorgdragen, zit een massale bureaucratie die alles op een socialistische manier aanpakken. SWAT teams komen door de daken, slepen de mensen weg en vermoorden hen als een dagelijkse bezigheid. Zelfs als namen verkeerd gespeld zijn en de verkeerde mensen worden vermoord, is de reactie alleen, “oeps, hoe wissen we onze sporen uit?”. Het wordt allemaal in een comedy vorm gedaan, want komedie kan argumenten passeren en ter zake komen, door humor. Dus ga deze film kijken, die bizar is op momenten met zijn humor. Bommen gaan af in winkelcentra en restaurants. Het is een dagelijkse gebeurtenis. Niemand ziet ooit een terrorist, let op, maar dat is de rechtvaardiging om dit monolithische systeem te krijgen.

 

En dat is precies waar wij nu in gaan. Het doel heiligt de middelen en zij zullen alle middelen die nodig zijn inzetten om hun zin te krijgen. Het komt aan op de mensen om te besluiten nu welke kant deze wereld op zal gaan.

 

Voor diegenen die volkomen egoïstisch zijn, ik heb je niets te zeggen. Maar voor diegenen die erom geven, je moeten beginnen om nu actief te worden, want de tijd raakt op. En binnenkort zal niemand in staat zijn om überhaupt te spreken. Als voelende gedachten en zelfs warrige gedachten niet langer bestaan zul je een zeer, zeer donkere wereld krijgen.

 

Voor diegenen die naar mijn gesprekken luisteren, help alsjeblieft met donaties, want dit is zo goed als een éénmans band. Ik heb wat hulp van mensen die ik niet eens zie, die me af en toe helpen met het Internet enzo. Dit is een hectisch leven waarvoor ik nooit zou kiezen. Maar ik weet dat er geen optie is. Wanneer je het begrijpt is er geen optie. Je moet doen wat je moet doen nu er nog tijd is.

 

Hamish en ik wensen je een goedenavond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

"Teach Your Children Well"

by Crosby, Stills, Nash and Young

 

You who are on the road
Must have a code that you can live by
And so become yourself
Because the past is just a good bye.

Teach your children well,
Their father's hell did slowly go by,
And feed them on your dreams
The one they picked, the one you'll know by.

Don't you ever ask them why,

if they told you, you would cry,
So just look at them and sigh

and know they love you.

And you, of tender years,
Can't know the fears that your elders grew by,
And so please help them with your youth,
They seek the truth before they can die.

Teach your parents well,
Their children's hell will slowly go by,
And feed them on your dreams
The one they picked, the one you'll know by.

Don't you ever ask them why,

if they told you, you would cry,
So just look at them and sigh

and know they love you.

 

“Geef je kinderen goed onderwijs”

Door Crosby, Stills, Nash en Young

 

Jij, die onderweg bent

Moet een code hebben waar je naar kunt leven

En dus word jezelf

Want het verleden is alleen een tot ziens

 

Geef je kinderen goed onderwijs

De hel van hun vader ging langzaam voorbij

En geef hen voedsel over je dromen

De droom die zij kozen, waardoor je gekend wordt

 

Vraag hen nooit waarom,

als zij je het vertelden zou je huilen

Dus kijk gewoon naar hen, en zucht,

en weet dat ze van je houden.

 

En jij, in je prille jaren

Kunt de angsten niet kennen waarmee je ouders opgroeiden

En alsjeblieft, help hen met jouw jeugd

Zij zoeken de waarheid voordat zij kunnen sterven.

 

Geef je ouders goed onderwijs

De hel van hun kinderen zal langzaam voorbij gaan

En geef hen voedsel over jouw dromen

De droom die zij kozen, waardoor je gekend wordt.

 

Vraag hen nooit waarom,

als zij je het je vertelden, zou je huilen

Dus kijk gewoon naar hen en zucht

en weet dat ze van je houden.

 

 

 

Vertaling: HK augustus 2007