ALAN WATT   BLURB (i.e. Educatief Gesprek):

 

 

"MEN OF MANY MASKS AND THE

CLOAKS OF IDEOLOGIES"

 

in Nederlandse vertaling:

“Mannen met vele maskers en de

dekmantels van ideologieën”

 

13 Juli 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 13 Juli 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com.  Ik ben ook te vinden op alanwattsentientsentinel.eu. Vandaag is het 13 juli 2007.

 

In Augustus zal er weer een bijeenkomst van de “drie amigo’s” plaatsvinden. Hun gezichten veranderen en het maakt echt niet uit wat hun namen zijn, want zij zijn toch frontmannen voor een lange termijn agenda, intergenerationeel, zoals we weten. We zagen de pensionering van twee van de amigo’s en de overname door een nieuwe groep, voor Canada en Mexico. In Augustus zullen ze een overeenkomst in Quebec, Canada, tekenen om deze samensmelting van de Amerika’s verder te brengen. Het is geweldig weet je, om te leven in een democratie waar koninklijkachtige verklaringen aan het publiek rondgestrooid worden, je weet, de “grote ongewassen massa” (“great unwahsed masses”) helemaal beneden, waar we uiteindelijk verteld krijgen wat het volgende is.

 

Niets van dit wordt ooit besproken, zul je opmerken, in welke verkiezing waar dan ook. De belangrijkste dingen die ons allemaal raken, van de oorlogen waar we in gaan en die vooraf gepland waren, vele, vele jaren geleden, of deze samensmeltingen, zoals fusies van bedrijven, gewoon hetzelfde ding werkelijk, in de ogen van de grote jongens, die toch al aan het hoofd staan van de boards (besturen) van internationale bedrijven. Voor hen is het de samensmelting van business, want de algemene bevolking in ieder land blijkt toevallig de business te zijn, zoals iedere persoon weet, die Lenin of Marx bestudeerd heeft. Niets komt het systeem, in tenzij de mensen het maken en produceren, met andere woorden, arbeid. Arbeid creëert wat zij “rijkdom” noemen. Ik zeg, wat zíj rijkdom noemen, want dat is voor mij geen rijkdom.

 

Ze zijn al aan het bespreken en hebben toestemming gegeven in feite, om de Amerikaanse troepen binnen te brengen, voor veiligheidsdoeleinden, terwijl deze samensmelting, de volgende overeenkomst, doorgaat. Er is het gebruikelijke luide protest van de gebruikelijke groepen, die nergens zullen komen. Je hebt groepen en studenten van universiteiten, die specifieke veilige gebieden aangewezen krijgen, ver, ver verwijderd van de specifieke partij, die deze gebouwen in zal komen. En ze krijgen waarschijnlijk allemaal nieuwe outfits om te dragen. Ze houden er altijd van om hen in een of andere outfit uit te dossen voor hun public relations kiekjes (hun fotografische kiekjes voor het publiek). Ze zullen allemaal lachen en dan krijgen wij de gebruikelijke  goed genoeg voor het publiek” geestige opmerkingen van de media over wat zij zeiden, wat in feite heel weinig zal zijn, want daar eindigt het publiek mee, heel weinig. Het is in werkelijkheid een trainings oefening voor de algemene massa, die nooit bewust zijn.

 

De algemene massa of de bevolking zijn niet echt bewust. Zij drijven door hun levens heen. Ze denken dat ze wakker zijn, maar zij zijn dat niet in enige echte zin. Zij zijn samengestelde persoonlijkheden. In feite zijn zij gemaakt van mozaïek van beetjes en stukjes en beetjes en hapjes van televisie. Zij kijken naar de anderen om zich heen, die veelal hetzelfde zijn en de kleine dozen waarin zij leven, huizen genoemd worden, allemaal naast elkaar gezet. En zo beoordelen zij hun realiteit. En door hetzelfde te zijn als de rest, zo schijnt het te zijn, dus ik “moet normaal zijn”. “Dingen zijn goed, dat moeten ze wel, hoewel ik bezorgd ben over de financiën, maar het moet goed zijn,  want alle anderen zien er redelijk gelukkig uit”. Zij zetten allemaal hun persona’s op, houden hun schijn op, terwijl zij door deze getrainde ritualistische routines gaan van het elkaar groeten, en als er gevraagd wordt: “Hoe gaat het?” zullen ze zeggen “O, heel goed” of “goed”. Of ze zullen dikdoen over de laatste aankoop, die hen zojuist in het gat heeft gestopt, je weet, het grote gat van schulden, zelfs dieper. En ze  zullen ook veel meer stille ruzies hebben, achter gesloten deuren natuurlijk, tenminste achter de eigen muren van hun huizen. Dat is overal aan de hand in deze disfunctionele samenleving, waarin we nu leven.

 

Je kunt niet op de algemene bevolking rekenen om ooit wakker te worden, want zij bevinden zich onder de meest intensieve vorm van mindcontrol die heeft bestaan, tot nu toe, die toegepast wordt op de algemene bevolking. Het begint bij de geboorte en inentingen. Feitelijk begint het daarvoor, met het voedsel dat de moeder at, al de gedenaturaliseerde machinaal geproduceerde etenswaren. En de vader natuurlijk. Het sperma en de eicel ontberen reeds bepaalde kwaliteiten. Het IQ daalt en de baby wordt op die manier geboren. En daarna daalt het verder door de inentingen, die niet alleen gericht zijn op de hersenen, maar ook op het immuunsysteem, om hen veel, veel zwakker te maken, dan zij zouden zijn als zij natuurlijker zouden leven en gezonder zouden leven. Het maakt niet echt uit, want zij zijn al beschadigd. Daarna drinken zij de fluoride. En mijn hemel, ik denk dat de luisteraars het waarschijnlijk zullen weten, want luisteraars zijn doorgaans veel wakkerder dan de algemene bevolking.

 

De hele geschiedenis van fluoride is zo goed gedocumenteerd, dat ik er niet over door zal gaan. Het is ongelooflijk wat zij hebben gedaan. Vanaf het begin wisten zij precies wat fluoride met het menselijk lichaam en de hersenen zou doen. Daarom kun je de algemene bevolking niet volledig de schuld geven voor hun duidelijke gebrek aan interesse in dingen. Het schoolsysteem, zoals goed gedocumenteerd is, is wetenschappelijk ontworpen om letterlijk het onafhankelijk denken te ontmoedigen. Het ontmoedigt zelfs het vermogen om behoorlijk te redeneren. Het ontmoedigt vragen. Vandaag de dag is het allemaal groepsdenken, het bouwen van overeenstemming (“consensus building”). Een wetenschappelijke indoctrinatie, waarin alles dat hen op school geleerd wordt, waar moet zijn. En alles dat de leraar zegt, moet waar zijn. En iedere documentaire die ze op school getoond krijgen moet waar zijn. Echter, wat hun ouderwetse ouders zeggen wordt uit het raam gegooid. Want de kinderen worden op school tegen hun ouders gekeerd. Dat is al lange tijd zo. En het is niet per ongeluk.

 

De generaties moesten gescheiden worden, zodat iedere generatie beheerst kon worden. Er is geen continuïteit van informatie, ervaring of wijsheid, die van de ene naar de volgende generatie wordt overgebracht. Daarom is iedere generatie naïef, ongelooflijk naïef, en kent zij nooit het verleden, zelfs niet eens het recente verleden, en zij weten nooit, dat hun eigen levens en wat zij in hun eigen levens zullen ervaren, gewoon een onderdeel is van een groot business plan, waar zij economische eenheden zijn. Of zoals Charles Galton Darwin zei in “The Next Million Years” (“de volgende miljoen jaar”): “zij leven in een geraffineerder vorm van slavernij”.

 

Nu, voordat ik verderga, zou ik willen vermelden, dat mensen mijn boeken en cd’s kunnen bestellen. Ik zou voldoende geld binnen kunnen krijgen en een stuk verder kunnen gaan, áls ik de tijd had om meer naar buiten te brengen, maar ik besloot het niet te doen, voorlopig, en breng de informatie naar buiten zolang er tijd is om het naar buiten te brengen. Ik leef als een soort Spartaan hier, en de meeste mensen zouden niet eens kunnen leven op de manier waarop ik weet te overleven. Dus voor de mensen, die in staat zijn donaties te geven, alsjeblieft doe dat ook, ze zijn welkom. Ik word hier door werk overspoeld. Ik heb regelmatig geen tijd om te eten en dat is geen grapje. Ik probeer inkomende telefoontjes te ontmoedigen, want hoewel ik weet dat mensen graag een praatje willen maken, als ik een gesprek te doen heb, dat opgenomen moet worden en op de computer gezet, en het formatteren en al het andere, moet ik ook de telefoon uitpluggen, en het gerinkel, en het allemaal aan elkaar terug verbinden, want hoewel het allemaal op de computer gebeurt, kost het veel meer tijd om te doen, dus ik ontmoedig de telefoontjes die binnenkomen. Het is niet dat ik niet met mensen zou willen praten. Het is alleen, eerlijk, ik heb op het moment geen tijd. Ik zou graag willen dat het anders was maar het ziet er niet naar uit dat daar verandering in zal komen. Dat is de reden dat ik niet meer boeken en cd’s uitgebracht heb om een inkomen te verkrijgen.

 

Ik zou zeker veel, veel dieper kunnen gaan en ik ben van plan dat te doen met een serie over het werkelijk occulte. Niet al de onzin die je tot nu toe gehoord hebt van de gebruikelijke bronnen, inclusief de Philosophical Society. Zij kunnen slechts zo ver gaan met hun begrip. Ik zal je de betekenissen geven, door de tijden heen van alle symbolen en de hogere betekenissen. En de hogere betekenissen, want er zijn vele lagen van betekenissen, als je door hen heengaat. Want je moet de symboliek begrijpen die gebruikt wordt. Een symboliek die mensen fascineert. En zij raken gevangen in de exoterische verklaringen. Want exoterische verklaringen zijn bedoeld om je in verwondering te vangen. Ze worden prachtig geschreven, net zoals Bijbels geschreven zijn, met verhalen, prachtige verhalen. En je krijgt een beeld bij ieder individu in dat verhaal. Je kunt hen zien in je geest en je kent niet de echte waarheid of de werkelijke betekenissen erachter. Zo wordt het exoterische altijd geschreven, of het nu tarot is, of astrologie, of iets anders. Het is bedoeld om je te fascineren en je binnen te slepen en je raakt gevangen in wat je denkt dat een waarheid is, maar het is in werkelijkheid éen van de niveaus, één van de niveaus van het exoterische.

 

Houd je ogen open in de media voor kleine nieuwsitems, die je zult zien verschijnen over dit volgende onderonsje van de drie amigo’s. Een formaliteit werkelijk. In 2005, toen zij de eerste openbare overeenkomst over de samensmelting van de Amerika’s tekenden, werd aangekondigd, dat zij er nog vier of vijf zouden houden. Dit is de volgende grote, die plaatsvindt in Montebello, Quebec, Canada, op 20 en 21 Augustus 2007. Je zult zien dat er waarschijnlijk veel rellen enzo zullen zijn, en het algemene publiek zal denken: “O, kijk die studenten nu weer”, en hun hersenen afsluiten. Niet dat zij deze op vol vermogen aangezet hadden.

 

Zo nemen zij besluiten, begrijp je, want zij hebben altijd provocerende groepen bij deze bijeenkomsten, die betaald worden door dezelfde diensten (agencies), die al de studenten in een ander deel van de stad stoppen. Zij betalen de provocateurs. De grote jongens, de agencies, de overheden, betalen hen om een klein beetje herrie en anarchie te creëren. Anarchie vanzelfsprekend, maakt mensen afkerig. Ze denken dat het gewoon de jeugd is die weer klaagt, en zij denken niet verder dan dat.

 

Dit zijn simpelweg, zoals ik zeg, formaliteiten, omdat de overeenkomsten zo goed als in steen geschreven zijn. Deze persoonlijkheden veranderen nooit hun business plan en hun data, voor iemand of iets. Dit keer zal de overeenkomst tenminste meer rechtuit zijn in het toestaan van Amerikaanse troepen op Canadese grond. Dat is ook alleen een formaliteit, want na 11 september werd er in geheel Canada aangekondigd door de CBC (Canadian Broadcasting Corporation), een zender die gefinancierd wordt en in bezit is van de regering, dat we onze veiligheidstroepen al geïntegreerd hebben. Dat is inclusief het leger, begrijp je. Het is hier al en het is hier al een tijdje. In feite waren zij reeds aan het integreren lang voordat 11 september plaatsvond. Ah, voor de wereld waarin we leven.

 

Vandaag was ik op de Republic Broadcasting Network Radio, om een paar uur in te vallen voor Michael Herzog. Ik ben altijd voorzichtig met hoe ik dingen verwoord aan een Amerikaans publiek, die gewend zijn om de traditionele oplossingen voor al deze problemen te horen. De traditionele oplossingen zitten altijd vast in het kader van dat zij rechten hebben en dat zij een Grondwet hebben enzovoort. Zij realiseren zich niet, dat het al een lange tijd geleden uit het raam gegooid is, een lange tijd geleden. Als zij voorbij dat stadium kunnen komen, weet ik dat ze kunnen beginnen juiste stappen te nemen, inclusief de realisatie, dat zij zich in een intergenerationele strijd bevinden en dat hun kinderen op het moment gehersenspoeld worden, en dat zij moeten beginnen met het grondig en snel communiceren, voor de eerste keer. Jammer genoeg zijn er niet genoeg oudere mensen, de grootouders, meer in de families betrokken om hen hun geschiedenissen te geven, hun recente geschiedenissen, die zij moeten kennen, want de Verenigde Staten waren niet, zoals ik zeg, een ”Andy van Mayberry” samenleving.

 

Mensen zijn niet eens op de hoogte van de onrust in de Verenigde Staten tot in de jaren ’50 en ’60, 1950 en ’60. Zij weten niet dat heel veel mensen in de Verenigde Staten in fabriekssteden leefden. Een systeem, dat ontwikkeld was in Europa en in Engeland, waar de eigenaar van de fabriek eigenaar was van de stad en de werknemers van hun baas huurden. De baas had ook de winkels en de apotheek in de stad in eigendom. Hij had de dokter die je inhuurde, in bezit. Hij bezat de priester, die je jouw preken gaf en je vertelde goed te zijn en de regels te gehoorzamen. De mensen werden in een staat van armoede gehouden. Zij konden niet sparen. Daarom kwamen de vakbonden in de Verenigde Staten tot bestaan. Zij waren fundamenteel bezit in een feodaal systeem, een systeem dat eeuwen terugging tot Europa. Hetzelfde systeem dat nog steeds bestond in Engeland toen ik opgroeide, in veel delen van het land, van het Verenigd Koninkrijk.

 

Het was hetzelfde systeem, dat terugging tot Thomas Malthus uit de achttiende eeuw. Zij hielden de doorsnee familie -zij hadden het allemaal doorgerekend hoeveel je verdiende, hoeveel je moest betalen. Wat de voedingswaarde was die je tot je nam, dat overeenkwam met wat zij je toestonden te veroorloven. Zou je sterk genoeg zijn om ellende te veroorzaken? Zou je sterk genoeg zijn om helder te denken? - Daarom werd je in een bijna ondervoede staat gehouden. Voedsel is altijd gebruikt als wapen, dat gaat helemaal terug tot Sumerië en Egypte, verder tot aan de huidige tijd zoals het nog steeds is, in feite. Zij zijn reeds lang geleden de oorlog op het gebied van jouw voedsel begonnen, toen zij het voor het eerst de-naturaliseerden. Gezonde geest, gezond lichaam, je hebt beide nodig. Kijk vandaag de dag naar de mensen om je heen en de obesitas die je ziet. Dat is het resultaat van ondervoeding. Ze krijgen veel calorieën maar de voeding ontbreekt. De lichamen hebben een hunkering naar iets, dat zij niet uit het voedsel krijgen dat zij eten. En dat is ook gepland. Opnieuw, lees Thomas Malthus en zijn “Essays on Population” (“Essays over bevolking”). Hij heeft het over beheersing van de bevolking (“population control”).

 

Toen ik op RBN was vermeldde ik hoe deze grote dynastieën, deze grote familie dynastieën met enorme rijkdom en macht, oprijzen en de realiteit achter hen, deze monsters, die we nu “weldoeners en filantropen” noemen en die al hun front NGO (non-gouvernementele organisaties) leiders inhuren, die voor ons spreken en beslissen in welke richting zij kiezen ons mee te nemen. Dat noemen zij de nieuwe democratie. Het Sovjet systeem is zeer levend. Het is springlevend, het is hier en het is nu wereldwijd. Deze non-gouvernementele organisaties werken aan de top. De volgelingen weten het niet, maar degenen aan de top wel. Zij werken voor de grote jongens.

 

Trouwens, ik word niet betaald voor deze shows waarop ik kom. Ik heb nooit enige betaling gekregen voor een show of televisieshow waarop ik ben geweest. Om het je te laten weten.

 

Hier is een klein stukje over de Rockefellers, deze grote filantropen, die ineengewoven zijn met de CIA. Zij delen “burgerschap van de wereld” prijzen (“Citizenship of the World Awards”) uit aan de meeste beroemde mensen die je op televisie ziet. Zij hebben allemaal awards van hen. Degenen die doen, alsof zij je land  vóor het land leiden. Het heet  The Rockefellers: An American Dynasty” , door Peter Collier en David Horowitz, gepubliceerd door Holt, Reinhart, Winston. Zeer de moeite waard om te lezen. Het gaat over de oude Rockefeller, in de vroege twintigste eeuw, die enorme hoeveelheden geld in olie, kool en staalindustrieën had vergaard, ál de mineraal bronnen en hulpbronnen. Hetzelfde als wat Cecil Rhodes en zijn groepen  namens Londen deden door Afrika heen. Zij hadden hun eigen jongens in de Verenigde Staten, die hetzelfde deden, die bij dezelfde club hoorden trouwens. Een van zijn bedrijven heette Colorado Fuel and Iron. Zij hadden ook fabrieken en mijnen in Pennsylvania.

 

Hier is wat het zegt op pagina 111:

 

De United Miners Workers Union (verenigde mijnwerkersvakbond) had geklaagd over de miserabele, verschrikkelijke omstandigheden. Er waren iedere dag doden. Ze kregen een aalmoes voor zichzelf en hun families. En dit gebeurde in vele steden over de Verenigde Staten. Een hiervan heette Ludlow;

 

Ze vestigden zich in kolonies van tenten, die United Miners Workers Union had opgezet voor de kleine dichtbijgelegen mijnsteden van het gebied. Een daarvan heette Ludlow (dit is 23 september 1913).

 

Wat voorheen beschouwd was als op zichzelf staande incidenten tussen de detectives..”

 

Alan: Zij brachten detectives en privé legers binnen, namens Rockefeller en de groep. Het zegt hier:

 

…en mijnwerkers, veranderde nu in militair tirailleren. Een van de meest ernstige vond plaats op 17 oktober, toen de mannen van Baldwin-Felt…”

 

Alan: Dit zijn private stakingsbrekers agencies. Daarom vertel ik mensen altijd om op hun hoede te zijn voor privé legers. We weten van het grote privéleger dat op dit moment gevormd wordt, niet?

 

“..de mannen van Baldwin Felt zich in de gepantserde wagen opeenhoopten, die door de mijnwerkers de Death Special genoemd werd en door een tentkolonie in de buurt van Forbers raceten, het gebied afkamden met vuur van twee rijdende machinegeweren en daarna in de duisternis wegsnelden. De mijnwerkers namen wraak zo goed ze konden en twee weken later riep de gouverneur van Colorado, Ammons eindelijk de Nationale Garde op in een poging om de rust te herstellen. Voor een tijd probeerden de leden van de milities een wet van Colorado af te dwingen, die verbood (stukje onvertaald) een gebied in te brengen, waar een arbeidsconflict was. Maar in de bittere komende wintermaanden achtte de staat zichzelf niet in staat om de lonen van de milities te betalen zonder hulp van de bedrijfsbelangen. De Garde werd openlijk partij…”

 

Alan: in andere woorden, ze werden betaald.

 

“…en begeleidde stakingsbrekers de kolenbekkens in, die per spoor ingevoerd waren uit zo ver als Pittsburgh en Toledo. Daarna, in eind februari, met een uitgeput ministerie van financiën, trok gouverneur Ammons…“

 

Alan: Ammons. A-M-M-O-N-S. Ammons zoals in Amen-Ra. Wat een toeval hè?

 

“..alles terug behalve een paar strategisch geplaatste eenheden. De meeste van de mannen van de militie, die achterbleven, waren openlijk vijandig tegen de stakers. In de ochtend van 20 april kwam de arbeids oorlog, die tot dusver tientallen levens had gekost, tot zijn bloedige hoogtepunt. Een gezelschap van milities dat herhaaldelijk in botsing gekomen was met stakers, nam een positie in op een helling, waar ze de tenten van Ludlow konden overzien. (zin onvertaald). De stakers staarden argwanend naar de mannen boven hen. Net na het aanbreken van de dag klonk er een schot uit onbekende bron, en de zenuwachtige mannen van de militie reageerden door het openen van het vuur uit hun Hotchkiss geweren en begonnen een slag die de hele dag zou duren.

 

Terwijl hun tenten, die doorzeefd werden door kogels, vlam vatten, trokken de stakers zich terug in kelders die onder de vloer gegraven waren. Bij het vallen van de avond was het een toneel van volledige verwoesting. Er waren veertig doden en ontelbare gewonden. Maar het ergste moest nog komen. Want de volgende ochtend, toen de mensen van Ludlow uit de kelders kwamen en door de smeulende kolonie liepen om hun verliezen te tellen, ontdekten zij de lichamen van twee vrouwen en elf kinderen, die gestikt waren in een kelder, toen de tent boven hen verbrand was.

De aanslag had zijn symbool gevonden en toen het nieuws zich verspreidde, begonnen andere kolonies van stakers een offensief tegen de mijnoperateurs, namen steden in en vielen bedrijfs buitenposten aan in een straal van 250 mijl van Ludlow. President Woodrow Wilson gaf federale troepen het bevel het gebied in te gaan om een eind te maken aan wat dreigde een grote oorlog te worden.”

 

Alan: Die soort dingen vonden plaats in “Andy van Mayberry”, begrijp je. Dat was echt wat er gebeurde in het begin van de twintigste eeuw, en het was door de negentiende eeuw heen ook gebeurd. Hollywood deed geweldig werk in het iedereen overtuigen dat er niets gebeurde behalve cowboys en indianen. Industrie was daar lange tijd geweest en de grote magnaten waren lang aan de macht geweest. Je zou moeten weten hoe de grote jongens hun rijkdom vergaarden en hun olie, want niets was te smerig voor hen, inclusief het “wegbranden” van iedere concurrentie, inclusief hun olievelden indien nodig, om deze over te nemen.

 

Het mooiste van alles is hoe je wordt verteld in boeken als dit, hoe de PR mensen binnengebracht werden, om het beeld van een monster te veranderen in die van een filantroop, die om de wereld geeft en geld zou doneren voor goede doelen. Doelen van zijn eigen keuze en soms door hem zelf gecreëerd. Want zij leiden de wereld vanuit beide kanten. De roede en de staf, begrijp je, moeten gebruikt worden om de mensen te leiden.

 

Nu, met het neerhalen van het oude Sovjet systeem, dat zich uitbreidt en samengaat met het kapitalistische systeem, zoals het altijd de bedoeling had te doen, worden die rechten door vakbonden en individuele rechten die erbij kwamen, weer afgenomen, want je hoeft niet meer “gepamperd” te worden. Je hoeft niet meer bedrogen en “gebabied” te worden door mensen die je haten. Je ziet nu het echte gezicht, nog een keer. Een gezicht dat door de tijden heen gezien is, het gezicht van de tiran, de arrogante die heel open is in zijn arrogantie. Zij zien er in alle tijden hetzelfde uit. Hun opmerkingen zijn allemaal hetzelfde, in alle tijden. De media zijn daar natuurlijk om hun statements voor ons glad te strijken, om hen meer aangenaam te maken en ze te herformuleren op wollige prettige manieren, zodat we niet de echte indruk krijgen. Dat is de wereld waarin we leven, heel akelig. En het gaat veel slechter worden, want wij zijn de gewone burgers (commoners). De gewone mensen wiens taak er op zit, bijna. Als zij deze nieuwe efficiënte samenleving tot stand brengen, zal niemand toegestaan worden om te bestaan zonder een doel in deze nieuwe samenleving. Deze geweldige Nieuwe Wereldorde die al lange tijd onderweg is. Dit lange termijn business plan, dat altijd heeft gezegd: “het publiek is er om het systeem te dienen, en het systeem is er niet om het publiek te dienen”.

 

Het is geen geheim dat alle NATO landen voorbereid zijn en overeenkomsten hebben getekend om het hoofd te kunnen bieden aan de massale oproer in al hun landen, waarvan zij voorspeld hebben dat deze gaan komen. Maar toch zal Jan Modaal, die tv kijkt met zijn vrouw, die naar de soaps kijkt en híj kijkt sport, tot het bittere eind gaan, niet wetend dat zíj in werkelijkheid de vijand zijn. Als je achterover zit, mensen over de wereld opgeblazen ziet worden en vermoord en afgeslacht door jouw eigen zoons en dochters, gefinancierd door je eigen belastinggeld, waarom denk je in hemelsnaam, dat het uiteindelijk niet rondgaat en jou verslindt? Het monster dat op deze manier begint, wordt voortdurend hongeriger en het maakt geen onderscheid tussen een landman in het ene land en een landman in het andere land. “What goes around comes around”.  Zoals je zaait, zul je oogsten.

 

Als je je niet luid uitspreekt tegen de onrechtvaardigheden in de wereld voor anderen, zal er niemand zijn die roept voor jou. Dit strakke regime van verteld worden wat je moet doen, door middel van al de wetenschappelijke experts en sociëteiten en agencies wordt groots opgevoerd. We hebben oorlogen tegen alles gehad. Armoede, roken, drugs. De groei van drugs, en nu gaan ze voor een oorlog tegen obesitas. Ik noemde dit een paar jaar geleden, dat de Verenigde Naties zich daarop zou gaan  richten. Zij zorgen dat de mensen ondervoed worden. Zij moedigen de cultuur aan die hen al de fast foods voedt, want zij moesten snel voedsel krijgen om mam en pap buiten aan het werk te krijgen. Zij konden het niet gebruiken, dat er iemand nog thuis kookte. Zij wilden hen beiden daarbuiten, consumerend en producerend. En verdubbelden de belasting basis, scheidden zichzelf van de kinderen, maar maak je geen zorgen, televisie zorgde voor hen. Als resultaat natuurlijk, zien we overal om ons heen ondervoede mensen, die heel dik zijn maar niet kunnen stoppen met eten.

 

Nu, hier komt het, een artikel van Peter Griffiths, van donderdag 12 juli 2007, London Routers. Sommige mensen zeggen Reuters. Het zegt:

 

Een “vetbelasting” op zoute, zoete en vette voedingswaren zou duizenden levens per jaar kunnen redden, volgens een studie die donderdag gepubliceerd is.”

 

Alan: “een studie”. Ik houd ervan hoe ze dingen formuleren.

 

Onderzoekers op de universiteit van Oxford zeggen, dat het heffen van BTW (Value Added Tax),…

 

Alan: Zij hadden de VAT in Engeland sinds ongeveer de vroege jaren’70. Zij noemden het VAT. Het was de bedoeling dat het alleen geheven zou worden op luxe goederen, maar alleen een paar idioten geloofden dat. Het spreidde zich uit tot al het andere.

 

…een BTW percentage van 17,5% op voedsel, dat ongezond geacht wordt, de consumentenvraag omlaag zou brengen en een aantal hartaanvallen en beroertes voorkomen.”

 

Alan: Zij geven om je. Daarom maakten ze je in de eerste plaats dik en ondervoedden ze je, en gaven ze je inentingen en fluoride en veranderden al het voedsel dat je eet, door grote organisaties die werken met jouw overheden. Hier zijn je weldoeners. Terug naar het artikel:

 

De aankoopbelasting wordt al geheven op een klein aantal producten, zoals chips, ijs, banket en chocolade biscuits, maar het meeste voedsel is ervan vrijgesteld.”

 

Alan: Laten we zeggen, op dit moment.

 

Dit zou naar schatting…

 

Alan: Ik houd ervan hoe ze deze statistieken verkrijgen. Waarschijnlijk hebben ze een computer gebouwd om deze te produceren.

 

Dit zou naar schatting elk jaar 3200 levens in Engeland kunnen redden, volgens de studie in het Journal of Epidemiology and Community Health: “een goed ontworpen en zorgvuldig gerichte vetbelasting zou een nuttig gereedschap kunnen zijn voor het omlaag brengen van de druk van voedsel gerelateerde ziekten” ,concludeerde de studie. Het team van Oxford’s Department of Public Health zei, dat hogere belastingen al geheven worden op sigaretten en alcohol om gezond leven aan te moedigen.”

 

Alan: En ellende. Maar dat is mijn toevoeging, want begrijp, zonder enig plezier wordt Jan een saaie jongen.

 

Zij gebruikten een wiskundige formule om het effect van hogere prijzen op de vraag naar voedsel zoals gebak, koek, kaas en boter in te schatten. Hoewel, zeiden zij, hun onderzoek gaf alleen een grove indicatie voor het aantal levens, dat gered zou kunnen worden en ze zeiden, dat er meer werk nodig was om een exact beeld te krijgen van de manier waarop belastingen algemene gezondheid konden verbeteren.”

 

Alan: Want begrijp je, belastingen zijn goed voor je. Belastingen zijn gezond.

 

Iedere “vetbelasting” zou gezien kunnen worden als een aanval op persoonlijke vrijheid en zou zwaarder wegen….”

 

Alan: O, kijk naar de woordspeling.

 

op armere families, waarschuwde de studie.”

 

Alan: Dat is typisch Oxford.

 

Een belasting op voedsel zou de gemiddelde wekelijkse huishoudrekeningen verhogen met 4,6% of 67 pence per persoon. Voormalig premier Tony Blair heeft het idee eerder verworpen als een voorbeeld van de “kinderjuf staat”(“nanny state”), die mensen van gezond voedsel zou kunnen afduwen.”

 

Alan: Nu, waar vínd je het gezonde voedsel meneer Blair? Dit is een man die het genetisch gemodificeerde voedsel invoerde en het wet maakte.

 

De Food and Drink Federation heeft de voorgestelde belasting neerbuigend genoemd en zegt, dat het de gezinnen met de laagste inkomens het hardst zou treffen.”

 

Alan: Tjonge. Ik houd van al deze federaties en denktanks, die betaald krijgen om deze studies te doen. Je moet een genie zijn om dat te kunnen bedenken, hè?

 

De Food and Drink Federation heeft de voorgestelde belasting neerbuigend genoemd en zegt dat het de gezinnen met de laagste inkomens het hardst zou treffen.”

 

Alan: Ik ben benieuwd hoeveel zij betaald hebben gekregen om dat uit te rekenen.

 

Het stelt voor, dat mensen een uitgebalanceerd dieet eten.”

 

Alan: “uitgebalanceerd dieet”.

 

De Britse Hartstichting zei de belasting niet te steunen. “We geloven dat de overheid zich zou moeten richten op het garanderen, dat gezond voedsel financieel en geografisch voor iedereen toegankelijk is”, zei de stichting.”

 

Alan: Want zij geven je altijd de dialectiek, begrijp je. Ja, hier gaan we en weet je, dit is allemaal onderdeel van jou erin te brengen. Zij willen ieder kind psychologisch evalueren, alle kinderen in de scholen, ieder jaar. Daarna, als je eraan gewend bent, ga je er je hele leven mee door om er zeker van te zijn dat je genoeg onder de duim zit om in hun werk bestand te blijven. Je hebt hun kwaliteits goedkeuring standaarden gehaald van nogal dom zijn. En zij willen hetzelfde doen met je gezondheid. Je bekijken, wegen, meten, van geboorte tot dood. 

 

Dit is het tijdperk van de wetenschap. Wetenschap is een nieuwe god. En omdat wetenschap de god eruit gegooid heeft, begrijp je, krijg je het veel, veel slechter in een atheïstisch systeem, dan ieder religieus systeem voorheen was, en zij waren erg genoeg. De nieuwe religie heeft geen enkele empathie in zich, geen enkele. Er is geen menselijkheid of empathie in wetenschap. Het steunt zogenaamd op harde feiten, die voortdurend veranderen.

 

Dus daar gaan ze ook met hun voedsel heen. Het is gewoon totalitarianisme en tirannie, door kwakzalvers, heel veel kwakzalvers. En het is echt om jullie allemaal aan het idee te laten wennen. Een opgroeiende generatie die leeft onder terrorisme. Ze leven en zien zwarte Ninja outfits op de hoek van de straat en machinegeweren. De creatie van apathie, van gemeten worden en gewogen, en je geest onderzocht, ieder jaar, is gewoon om ieder persoon op de planeet te ontmenselijken. Ontmenselijking veroorzaakt geweldige apathie. Dit is het doel van dit alles. Want al dit materiaal is nonsens, zoals ik zeg.

 

Zij veroorzaken de problemen en dan komen zij ogenschijnlijk met hun oplossingen, want de problemen zijn duidelijk. De oorzaken van de problemen zijn in het algemeen niet duidelijk voor de mensen, die niet ver denken. Zij geloven alles dat de televisie hen vertelt.

 

Dus wen er maar aan. Dit komt allemaal van de Verenigde Naties, trouwens, je weet wel, de echte baas. Zij verzinnen dit allemaal en zij zorgen ervoor dat de overheden deze overeenkomsten tekenen. De overheden implementeren het simpelweg automatisch in de wet. Het is hetzelfde met al de bouwvoorschriften, wereldwijd. Die komen allemaal van de Verenigde Naties en worden allemaal uiteindelijk zo ontworpen, dat je niet kunt voldoen aan al de standaarden, die voortdurend omhoog gaan, totdat je failliet bent en je van je eigendom af moet. Ze zullen je er afkrijgen, op de ene manier of de andere. Zij zullen je boetes geven zodat je eraf moet, omdat je ze niet kunt voldoen, of belasting heffen om je eraf te krijgen,  als je probeert er aan te voldoen. Het eind van privé eigendom is onderdeel van hun doel, één van hun mijlpalen.

 

Nu, ik zou ook de artikelen lezen, die Mark Baard schrijft op zijn Parallelnormal.com. Hij is een professionele journalist, hij onderwijst journalistiek en hij probeert de feiten te presenteren zonder een verdraaiing. En dat is zeldzaam in deze tijd, waarin mensen bezorgd zijn over het verliezen van hun banen, de inkomensstandaarden. Dat leidt ook tot de ontbinding van het gezin, want degenen die onder financiële stress staan of hun baan verliezen, hebben strijd thuis. Dat is hoe het gaat. En zo mooi is dit systeem voor de grote jongens. Zij hebben iedereen onder hun duim, door vrees en dreiging van akelige uitkomsten. In een systeem van geld voelt niemand op de bodem zich echt veilig, en dat is de meerderheid van het publiek. Het is niet de bedoeling dat je je veilig voelt. Het is ontworpen om je altijd in gespannen toestand te houden.

 

Zij hebben ons nooit een systeem gegeven, een monetair systeem, waarin er voor onbepaalde tijd stabiliteit was, dat je een gevoel van veiligheid gaf. Als je je veilig voelt, begin je ideeën te krijgen als “ik heb rechten” en als ze bepaalde wetten doorvoeren, zeg je, “hé, dat kun je me niet aandoen” en je zou misschien voor jezelf opstaan. Je raakt eraan gewend in dezelfde weide te staan en het gras is groen en dat kunnen zij niet gebruiken. Zij moeten je altijd uit balans hebben met oorlogen, geruchten van oorlogen, geruchten van komeetinslagen, meteorieten, aardbevingen, pest, hongersnood en al het andere, alle oorlogen in het buitenland. Dat is de oude truc om je altijd gespannen te houden. En als je voortdurend gespannen bent, begin je de mannen te geloven, waarvan je denkt dat ze misschien de waarheid spreken, de grote jongens die je al deze informatie geven. Misschien hebben ze gelijk. Je kunt nooit echt zeker zijn, begrijp je, want degene die mishandeld wordt, richt zich voor hulp naar de degene die mishandelt. Het is een zeer oud systeem. Het is een systeem dat misbruik pleegt. Het is antimenselijk. De gewone mensen winnen nooit in dit systeem. Het is niet de bedoeling dat je wint. Als je een hand uitgestoken krijgt door de grote jongens, kun je beter wegrennen, want geloof me, ze geven je misschien een goede reden, en je zou het graag willen geloven, maar achter het alles, een heel goede reden, zit de echte reden. De echte reden zal je niet verteld worden, totdat je ziet dat het verandert in een vuist.

 

We worden getraind van wieg tot graf, met een zeer geavanceerd systeem van wetenschappelijke indoctrinatie door een televisie, tekenfilms, zelfs rechtaan tot films. Voorspellend programmeren, dat ons klaarmaakt voor de volgende stap en de stap erna en de stap daarna. Onze conclusies zijn vooraf bepaald. Wij moeten tot hun conclusies komen, door de manier waarop het geformuleerd en uitgezet is voor ons om te volgen. Dat is de manier waarop meningen bij het publiek gevormd worden. Zij adopteren deze gewoonweg van hun favoriete pratende hoofd op de media of in een televisiedebat.

 

Ik vergeet nooit wat Professor Carrol Quigley zei in het boek “Tragedy and Hope”(“Tragedie en Hoop”) en zijn andere “The Anglo-American Establishment” (“De Engels-Amerikaanse gevestigde orde”) over de dominante minderheid die de wereld werkelijk runt met de hulp van al zijn agencies. Deze topsteen met al deze diensten onder zich, zoals de piramide, ieder gespecialiseerd in een vorm van sociale controle en financiële controle en de controle over alle hulpbronnen, de eerste levensbehoeften. Hij zei: ”Wij, het Council on Foreign Relations”, de Amerikaanse tak van het Royal Institute of International Affairs, hij zei: “Wij vinden het niet erg om te onderhandelen en te werken met communisten en kapitalistische dictators enzovoort, en dat doen wij vaak.”

 

Natuurlijk deden zij dat, want zij creëerden al deze kanten, begrijp je. Lang geleden planden zij de strategie, de dialectiek, van de creatie van tegengestelden om de kuddes van mensen van de wereld een bepaald pad op te dwingen, waar zij op moeten gaan in dit nieuwe systeem, de derde weg. De derde weg van Plato en de grote filantropische organisaties. De grote foundations zijn de drijvende krachten, want technisch gesproken zijn zij niet van de regering, maar zij beïnvloeden alles in jullie levens. En de overheden gehoorzamen hen, want de foundations financieren de non-gouvernementele organisaties, die bepaalde wetten,  regels en ordeningen eisen, om de aarde te redden, of iets te redden.

 

Er is een boek dat “Trading with the Enemy”(“Handel met de Vijand”) heet. Een heel goed boek, waard om te bemachtigen. An Expose of the Nazi-American Money Plot 1933-1949”. Het is gepubliceerd door Delacorte Press, New York. Het ISBN nummer is: 044009064-4. het is een van vele boeken, die de grote jongens achter al de financiering en de opbouw van ammunitie en bewapening van landen heeft gedocumenteerd. En geloof me, het is niet wat je denkt dat het is. Het zijn niet de Christenen of Joden of Nazi’s zelfs, echt. Het zijn de psychopaten binnen alle groepen, die weten dat zij een grote club zijn, een club van psychopaten die samenwerkten om alle volken voor de gek te houden.

 

Een artikel over dit boek zegt: “Bijna veertig jaar lang zijn de feiten achter het buitengewone ware verhaal van Nazi-Amerikaanse zakenrelaties in oorlogstijd begraven geweest in overheidsdossiers. En die heeft Charles Higham gebruikt om zijn relaas te schrijven, duizenden documenten die zojuist vrijgegeven zijn onder de Freedom of Information Act,”

 

Alan: Zij hebben lange tijd genomen om ze vrij te geven, hè? Ongeveer 50 of 60 jaar.

 

Het heeft ons een volledig  beeld gegeven van de Amerikaans zakenman, die handelde met de Nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder diegenen, die handelden aan beide kanten van de oorlog, waren bepaalde directeuren van Standard Oil…”

 

Alan: Dat is Rockefeller.

 

“…van New Jersey, de Chase Bank,…”

 

Alan: Onderdeel van de Federal Reserve.

 

“…de Texas Company, ITT, Ford and Sterling Products.”

 

Alan: Ze vergeten er een paar hier. GM staat er niet bij.

 

En degenen die hen hielpen met hun zaken, waren overheidsambtenaren, zoals een secretaris van handel, een assistent-secretaris van staat, en ambassadeurs voor Frankrijke en Groot-Brittannië. De Bank for International Settlements in Bazel, Zwitserland, was onder Nazi controle, maar had een Amerikaan als president, zelfs in 1944. Op een van haar jaarlijkse bijeenkomsten  zat de president van de bank met zijn Duitse, Japanse, Italiaanse, Britse en Amerikaanse in bespreking over de verscheping van 378 miljoen dollar in goud, dat gestuurd was naar de bank door de Nazi regering om te gebruiken door haar leiders na de oorlog. Dit was geld, dat geroofd was van banken van Oostenrijk, België en Tsjecho-Slowakije, of gesmolten van tandvullingen, brilmonturen en trouwringen van vermoorde Joden.”

 

Alan: Zij zouden zigeuners moeten toevoegen, want ze blijven hen vergeten.

 

Maar dat is slechts één van de verhalen. Directeuren van Standard Oil New Jersey verscheepten de olie van de Nazi’s door Zwitserland, terwijl geallieerde troepen beperkingen van bevoorrading en tekorten doorstonden. Ford Motor Company bouwde trucks voor Nazi troepen met autorisatie van Ford directeuren in de Verenigde Staten. De president directeur van ITT leverde veel van Hitler’s communicatie systemen. De lijst van diegenen die Business as Usual (onvertaald) kozen, zelfs wanneer het ging om zakendoen met de vijand van hun land, is lang en schokkend.

 

Charles Higham, biograaf en voormalig New York Times schrijver, presenteert een uiterst precies gedocumenteerd, onpartijdig beeld achter het toneel van Amerikaanse betrokkenheid met de Nazi’s voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.”

 

Alan: Dat is een van vele boeken over dit onderwerp. Een van de betere die ik heb gelezen gaat over het front (als façade dienend) bedrijf I.G. Farben. Een boek dat “The Crimes and Punishment of I.G. Farben” heet is het lezen zeer waard, want het gaat op dit alles in, hoe al de grote jongens in Engeland, de Verenigde Staten en andere landen in oorlog samenkwamen om deze paraplu te creëren, die in werkelijkheid de oorlogsmachine achter Nazisme was. Het is een fenomenaal verhaal en hoe I.G. Farben tijdens het Neurenberg processen nog steeds zijn naam als een shell (onvertaald) groep hield, en al deze specifieke bedrijven, die ik noemde in gevaar bracht, en veel meer, inclusief Baxter Laboratories, die nog steeds inentingen geeft en inentingen maakt voor mensen. (Iemand die je echt kunt vertrouwen). Zij stuurden vertegenwoordigers, heel veel top advocaten vanuit de Verenigde Staten om te proberen het onderzoek af te leiden van teveel onderzoek naar I.G.Farben en de bedrijven en de aandeelhouders en de namen van degenen die betrokken waren. Ja, mensen van alle nationaliteiten, en alle religies waren erin betrokken, inclusief Joden. Dat is iets waar zeer zorgvuldig naar gekeken dient te worden door Joodse groepen.

 

Degenen die de grote foundations volgen, zouden zeker moeten nagaan wie deze grote weldoeners zijn. Het is allemaal PR werk, geschreven door professionele experts, die jou een valse indruk geven van deze mensen. Het zijn dynastieën van psychopathische monsters en oorlog is voor hen business, in iedere vorm of gedaante, het is business. En zij zijn ongelofelijk arrogant en hebben een ongelofelijk gebrek in feite. Er is helemaal geen empathie in hen. Er is geen schaamte of schuldgevoel, het is er niet. Deze persoonlijkheden runnen nog steeds de wereld vandaag.

 

Je weet, dat het Nazisme voor zo lange tijd uitgeroepen en uitgeroepen is alsof het  de enige misdaad op de planeet was. Maar toch is het Nazisme zoals de mensen het algemeen kennen, alleen de buitenste schil van iets veel hogers, want in zijn hogere vorm was het geen Duits concept. Het was niet bedoeld als een simpelweg lokaal, nationaal fenomeen. Het was een wereld-type concept van evolutie van de superman. Exact dezelfde filosofie waarin diegenen in de grote foundations en hun families in geloven, en het loopt goed. Het is levend. Het was een filosofie van het perfectioneren van de mensheid door middel van speciaal voortplanten en wetenschap. Nu hebben we de genetische bewerking (genetic engineering) en je vraagt je af wie al het geld in het genetisch onderzoek heeft gestoken. Doe je huiswerk. Ik hoop inmiddels, dat je, als je de antwoorden vind, niet verrast zult zijn. Als het loopt als een eend en kwaakt als een eend, is het een…ja.

 

Dat is de uiteindelijke waarheid en daar zijn we vandaag. We komen snel aan het eind van de achtbaan van het tijdperk van Vissen, in Waterman, waar een Utopia geboren moet worden, maar alleen voor een elite. De Utopia zal bestaan als het grootste probleem dat zij hebben, de massa, niet-bestaand is of sterk gereduceerd is, maar zeker als zij geen eigen brein hebben om mee te denken. De grootste tegenstand die ze ooit gehad hebben, door de tijden heen, komt van een idee. Een idee komt uit een brein. Zij hopen de mogelijkheid, dat dat ooit weer kan gebeuren, te vernietigen. Als we achterover zitten en zo verdomd passief en apathisch blijven, is het spel voorbij. (Game Over). En stop ook met aan jezelf te denken

 

Dit is een gevecht, waar je tenminste iets doet voor al diegenen die hiervoor geleefd hebben en die ook niet wisten waar zij doorheen leefden, maar voornamelijk is het voor diegenen die komen. In feite zijn zij degenen voor  wie je nu vecht. Zij die komen zullen het recht en het vermogen hebben om onafhankelijk te denken en alles te ervaren wat er is als een menselijk wezen, met al zijn goede tijden en slechte tijden, zijn zorgen, zijn liefdes, zijn haat, zijn afwijzingen, zijn goedkeuringen, zijn zonnige dagen en zijn regenachtige dagen. Dat is hun recht, om dat te ervaren, ondanks wat monsters als Aldous Huxley zeggen: “De meeste mensen zijn toch niet gelukkig. Wat is er verkeerd aan om hen een valse realiteit te geven?” Met andere woorden, het is een geprogrammeerde realiteit. Zij zien daar niets verkeerds in.

 

In oude tijden, in het vroege Christendom, namen de Gnostici (de vroege Gnostici, niet de latere), tenminste in hun vergelijking de mogelijkheid van kwade consequenties op en wat de natuur van het kwaad was. Daarna, toen het verhuisde naar de Roomse Kerk, de Universele Kerk, hebben zij dat onderzoeken van het hele wezen van het kwaad weggedaan. Dat was het begin van zijn ondergang, want het kwaad moet onderzocht worden en het begint met het onderzoeken van zichzelf.

 

Wetenschap, zoals ik zeg, zal een wrede meester zijn. Is dat al. En de truc, die het gebruikt is om de mensen te overtuigen dat je niets bent. Dat je niet speciaal bent. Dat er geen goddelijkheid in jou is. Dat er geen heiligheid in jou is. Er is geen geest. Je bent eenvoudigweg een machine. Het heeft geweldig werk van propaganda en indoctrinatie gedaan over de laatste 100, maar vooral de laatste 50 jaar van het overtuigen van het publiek dat dat zo is. De truc die zij gebruiken, is om jou eerst te overtuigen, en als je het eenmaal zelf gelooft, heb je al toegegeven aan wat je aangedaan zal worden. Het is tijd om te stoppen.

 

Hamish en ikzelf wensen je nog een goedenavond en dat je god of je goden met je mogen gaan.

 

 

Goedenacht Saigon”, door Billy Joel

 

We ontmoetten elkaar als soulmates op Parris Eiland

We gingen weg als patiënten van een gesticht

En we waren scherp, zo scherp als messen

En we waren zo bereid om onze levens te geven

 

We kwamen er spastisch in, als ontembare paarden

We gingen er in plastic uit als genummerde lijken

En we leerden snel om licht te reizen

Onze wapens waren zwaar maar onze buiken leeg

 

We hadden geen thuisfront, we hadden geen zachte zeep

Ze stuurden ons Playboy, ze gaven ons Bob Hope

We groeven ons diep in en schoten op wat we zagen

En baden tot Jezus Christus uit alle macht

 

We hadden geen camera’s om foto’s van het landschap te maken

We gaven de hasjpijp door en speelden onze tapes van de Doors

En het was donker, zo donker ’s nachts

En we hielden ons vast aan elkaar

Als broeder tot broeder

We beloofden onze moeders dat we zouden schrijven

 

En we zouden allemaal samen tenonder gaan

We zeiden, dat we allemaal samen tenonder zouden gaan

Ja, we zouden allemaal samen tenonder gaan

 

Herinner je je Charlie, herinner je je Baker

Zij lieten hun jeugd achter

En wie zat er fout? En wie had er gelijk?

Het deed er niet toe in het heetst van de strijd

 

We hielden de dag in de palm van ons hand

Zij beheersten de nacht, en de nacht

Bleek zo lang te duren als zes weken..

 

Op Parris Eiland

Wij hadden de kustlijn, zij hadden de hooglanden

En zij waren scherp, zo scherp als messen

Zij hoorden het geronk van onze motoren

Zij telden de rotoren

En wachtten tot wij aankwamen

 

En we zouden allemaal samen tenonder gaan

We zeiden, dat we allemaal samen tenonder zouden gaan

Ja, we zouden allemaal samen tenonder gaan

 

 

 

 

"Goodnight Saigon" by Billy Joel

 

We met as soul mates on Parris Island
We left as inmates from an asylum
And we were sharp, as sharp as knives
And we were so gung ho to lay down our lives

We came in spastic like tameless horses
We left in plastic as numbered corpses
And we learned fast to travel light
Our arms were heavy but our bellies were tight

We had no home front, we had no soft soap
They sent us Playboy, they gave us Bob Hope
We dug in deep and shot on sight
And prayed to Jesus Christ with all our might

We had no cameras to shoot the landscape
We passed the hash pipe and played our Doors tapes
And it was dark, so dark at night
And we held on to each other
Like brother to brother
We promised our mothers we'd write

And we would all go down together
We said we'd all go down together
Yes we would all go down together

Remember Charlie, remember Baker
They left their childhood on every acre
And who was wrong? And who was right?
It didn't matter in the thick of the fight

We held the day in the palm of our hand
They ruled the night, and the night
Seemed to last as long as six weeks...

On Parris Island
We held the coastline, they held the highlands
And they were sharp, as sharp as knives
They heard the hum of our motors
They counted the rotors
And waited for us to arrive

And we would all go down together
We said we'd all go down together
Yes we would all go down together

 

 

Vertaling: HK, september 2007