ALAN WATT   BLURB (i.e Educatief Gesprek)

 

 

"MODERN MYTHOLOGICAL ENEMIES

VERSUS

THE MAN IN THE MIRROR,

PSYCHOLOGICAL PROJECTION

IN THE SCIENTIFIC ERA"

 

In Nederlandse vertaling:

“Moderne mythologische vijanden

contra de man in de spiegel,

psychologische projectie

in het wetenschappelijk tijdperk”

 

 

4 juli 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 4 juli 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com. Je kunt me ook vinden op alanwattsentientsentinel.eu en een paar andere sites. Je zult waarschijnlijk opgemerkt hebben, dat als je naar de dot (punt) com site gaat, je naar andere hoofdsites geleid wordt die ik heb. En dit is omdat er zoveel mensen over de hele wereld zijn, die nu veel informatie die ik naar buiten breng downloaden. En het verspreidt zich als een lopend vuur. Vandaag is het 4 juli 2007.

 

Vanavond wil ik het graag hebben over percepties en logica. En hoe we aankomen bij wat we denken dat onze conclusie zijn. Conclusies worden bereikt door het vergelijken van persoonlijke ervaringen, onderwijs, indoctrinatie en aangeleerd gedrag tegenover nieuwe gebeurtenissen. Het probleem van dit type aankomst bij de conclusie is, dat wanneer de foutieve indoctrinaties op de voorgrond staan en de huidige trends van de dag, die vaak enorme propaganda zijn, op de voorgrond staan, we vaak aankomen bij de foutieve conclusie van iemand anders.

 

We leven in een wereld van massa DES-informatie, massa desinformatie, die soms opzettelijk naar buiten wordt gebracht. Andere keren wordt het door mensen gedaan die zelf in foutieve conclusies gevangen zijn. En onthoud altijd, omdat iets vaak gezegd is betekent het niet dat het waar is. We hebben een enorme neiging om in het verleden te duiken. En dit is een gebeurtenis, een gebeuren dat plaatsvindt aan het einde van een tijdperk. Filosofen en historici weten dit. Zij weten dat wanneer je door de geschiedenis vanaf de zeer vroege tijden gaat, en je de opkomst van wat zij “beschavingen” noemen ziet, – werkelijk een vorm van een door geld en handel geleid systeem, met de creatie van legers en het bouwen van uiteindelijk rijken – je dan die dingen ziet, die gebeuren als rijken afbrokkelen en vallen.

 

Rijken neigen af te brokken en te vallen als zij tekort krijgen aan vijanden. Dan vindt er een gigantische klassenoorlog plaats. De klassenoorlog eindigt met een elite en een middenklasse, die werkelijk de helpers van de elite zijn, die proberen de lagere klassen uit te roeien. Door standaardmethoden, die herhaald blijven worden door de geschiedenis heen.

 

Toen Rome viel, bijvoorbeeld, het Romeinse Rijk, was dat niet simpelweg een zaak van invasies van buitenaf. Het Romeinse Rijk leefde, zoals alle rijken uiteindelijk doen, op enorme belastingheffing, niet alleen van hun eigen bevolking, maar ook van de overwonnen landen die zij waren binnengevallen. Als zij een top bereiken, het toppunt van hun macht, beginnen zij door enorme corruptie te degenereren. En hebzucht is verslavend. Er is nooit genoeg, het is als cocaïne. De eerste ervaring van high zijn is de beste zo schijnt, en al het andere wordt minder ongeacht de hoeveelheid die zij gebruiken. Hebzucht is hetzelfde en zo ook de hype voor seksuele bevrediging, het wordt afwijkend in de afwijkende periode van de ondergang.

 

Rome viel ook omdat het al zijn dominions (onvertaald), de overwonnen landen, tot in uiterste armoede belasting had geheven, opdat de ultra elite in Rome niet alleen op een hoge levensstandaard kon doorgaan, maar in kon gaan tot, het is verbazingwekkend, uiterst verbazingwekkend, perversies van wat wij luxe zouden noemen. Zich altijd uitbreidend, enorme zwembaden en idolen creatie, gewoon voor bewondering op feestjes en dat soort dingen. Grote shows, enorme feesten. Dat was deel van de reden dat instortte.

 

Een deel van de reden was ook, dat zij belasting hieven aan de landelijke volken, die hen bevoorraadden met alles dat zij nodig hadden: voedsel, materialen, producten die gemaakt werden enzovoort. Zij gingen allemaal naar de stad, die technisch gesproken niets produceert behalve schuld en uiteindelijk in zijn latere stadia ultieme perversies. En de mensen van het land kwamen in opstand en hielpen er een eind aan te maken toen zij er genoeg van hadden. Zij hadden geen keuze in de zaak.

 

Deze opeenvolgingen worden altijd door de tijden heen herhaald. Maar de elite van iedere periode gaan niet te gronde. Zij verhuizen. Zeer vaak verhuizen zij voordat het land of de stad waarin zij verblijven, valt. En zij hebben het nieuwe begin al opgezet, het embryo van het volgende rijk.

 

Nu, je zult me op shows horen waar mensen ingaan op reptielen en al dit soort dingen, waar zij allegorieën als feit nemen en het allemaal door elkaar halen. Want mensen hebben uiteindelijk de neiging om religie binnen te gaan, die zij, opnieuw, als feit nemen. En sommigen, die haar esoterische betekenissen die erbij betrokken zijn en allegorische betekenissen kennen, gaan ook nog steeds terug en nemen wat van de exoterische betekenissen. Want hun geesten proberen informatie te vergelijken met iets uit het verleden. En we denken vaak dat het verleden waar moet zijn indien we gewoon de ultieme geschiedenis over iets zouden krijgen. Maar nee. Of een ultieme religie, of de eerste religie, of de eerste taal, enzovoort. We hebben de neiging te denken dat het geheim zich op een of andere manier in het verleden bevindt.

 

Nu, de geheimen van misleiding liggen zeker in het verleden. Veel ervan kan onthuld worden als je gedegen in de geschiedenis zoekt. Maar zelfs de antieke historici van Griekenland en andere landen moesten toegeven dat zij niet alle informatie hadden van een of ander begin. Hetzelfde gold voor de religie makers. In het vroege Jodendom en zelfs in de Talmoed, maar de Talmoed begon in werkelijkheid in Babylon en continueerde. Maar zij moesten toegeven, dat niemand God kon kennen. Wat zij bedoelden was dat niemand God kon beschrijven. Iedere beschrijving zou bestaan uit menselijke attributen, die aan iets vastgemaakt werden dat voorbij de mens ging. Daar zit een waarheid in, want mensen hebben de neiging om, als zij dat konden, altijd een God in hun eigen beeld te creëren, iets waar zij zich aan konden verbinden. Dat is waarom je op het exoterische niveau van het Oude Testament een god hebt die een soort boze vader is, iets menselijks waar zij zich aan konden verbinden, met regels en wetten voor kinderen.

 

Het is niet totdat je aankomt bij de gehelleniseerde versie van het Christendom, waar zij andere attributen van een Hellenistische wereld inbrachten. De Hellenistische wereld, de Griekse wereld, die in die periode zijn intrede deed met Alexander de Grote, bracht een tegengestelde kant van de Jahweh god, de soms onstabiele vaderfiguur,  mee. En zij brachten er ook een vrouwelijke kant in, want zij hadden ook vrouwelijke goden, die heel populair waren in het antieke Griekenland, met de Alma Mater enzovoort. Daarom heb je in het Nieuwe Testament een godheid die nog steeds wetten en regels heeft, maar er is een liefhebbende kant aan deze God en een vergevende kant, terwijl de God van het Oude Testament in zijn oordelen nogal streng lijkt te zijn.

 

Religie is altijd gebruikt om de geesten van mensen te beheersen. En het is alleen het zeer zeldzame individu die door het exoterische heen kan zien, zodat hij het esoterische kan begrijpen. Want in alle oude religies bevindt zich zeker wijsheid op een esoterisch niveau. En de wijsheid heeft altijd te maken, altijd, met een esoterische reis en gaat over de reis van een individu zelf. Daarom kun je je ermee verbinden.

 

De massa man of vrouw is een gezelligheidsdier. In kudde levende mensen houden ervan om samen groepen te vormen en zich te conformeren. Conformiteit betekent dat je je individualiteit in de groep opgeeft. Daarom hebben groepen die religieus zijn, de neiging zelf zeer streng te zijn. Zij nemen de persona van de oordelende god aan. Zij houden niet van verschillen. Zij raken gefixeerd en vastgezet in hun manieren. Zij zullen voordelen hebben voor leden. Zij zullen hulp geven en diegenen in wanhoop binnen hun groep helpen. Hoewel, zelfs diegenen die in wanhoop binnen de groep zijn, kunnen een moeilijkheid zijn, want van de godheid wordt verwacht dat hij op een materialistische manier zegent. Want zo zien zij dingen, vooral in het Christendom van vandaag en het Jodendom. Van de godheid wordt verwacht dat hij iemand zegent. En dat is een van de tekenen van zegeningen, dat het je voorspoedig gaat. Je doet het goed. Je schijnt gelukkig te zijn. De meeste van hen zijn niet gelukkig, want zij gaan door dezelfde disfunctionele situaties heen, vooral met man en vrouw, als iedereen in de moderne samenleving.

 

De Antieken schreven over de mind (de geest/het brein). Het derde oog is heel simpel, terwijl de exoterische mensen duiken in wat zij denken dat mysteries zijn, en zoeken naar pijnappelklieren en andere methoden die de pijnappelklier stimuleren en een pad openen, en kennis zou gewoon in hen vloeien. Je verwerft kennis door het onderzoeken van jezelf, want alle kennis moet zich uiteindelijk binnenin bevinden. Het is een droevige staat waarin we om ons heen kunnen kijken en zien, dat in vele vele mensen, alles dat zij hebben is uiterlijke kennis, die aan hen gegeven is, vaak misbegrepen, misgeciteerd, van het simpele tot aan het bizarre.

 

De mind is het derde oog, want alle percepties moeten uiteindelijk door de mind van de persoon ontcijferd worden. Dat is waarom een truc van de heersers in alle tijden en priesterschappen was, die dit leerden aan farao’s, dat zij de percepties van slaven en grote overwonnen volkeren kon veranderen door tussen de mind van de persoon en hun percepties te komen. Derhalve zouden hun conclusies fout zijn, opzettelijk zo gemaakt. Dit werd gedaan door middel van vroege indoctrinatie in bijgelovigheden. Als de mind probeerde conclusies te formuleren, zou de indoctrinatie binnenkomen. En zij zouden de nieuwe ervaringen met deze indoctrinaties vergelijken en tot foute conclusies komen, die hen in slavernij en gehoorzaamheid hielden.

 

De serpent (slang) is een allegorie voor wijsheid. Wijsheid waarvoor? De Egyptenaren droegen de Uraeus, de cobra, op een hoofdband. De cobra zat op het voorhoofd, het derde oog. Het idee was - en dat is ook een een woordspeling tussen ogen en idee - het idee was dat je je mind moest bewaken. Als iemand die wijs was en die in een wijze familie of klasse geboren was, een opgeleide familie of klasse, zou je wijsheid hebben.

 

Ik ben voornamelijk op het feit ingegaan, dat deze hoge families psychopathisch waren, van origine, en doorgefokt, en derhalve de kennis voor zichzelf hielden. Want psychopaten moeten altijd proberen macht te krijgen, totale macht over iedereen. Dat is ons dilemma in deze wereld.

 

De slang valt aan. Als het aanviel, vroegen de mensen uit de oudheid zich af waarom het zoveel mensen liet passeren op een bepaalde route of weg, of spoor en alleen de toevallige persoon hier of daar aanviel. In andere woorden, als iemand te dichtbij kwam – te dichtbij is de sleutel – zou het aanvallen en zichzelf verdedigen. En het idee was - daarom gebruikten zij de serpent of de cobra, die deze lightening strike had, om iets te raken waarvan het niet wilde dat het dichtbij kwam- daarom gebruikten zij dat rond de hoofdband als een symbool, dat zij alles zouden raken dat probeerde binnen te komen, ongeautoriseerd. In hun mind, het bewaakte de mind. De mensen eromheen hadden niet het recht om de Aereus te dragen, want zij werden bestuurd. Feitelijk was het verplicht dat zij open zouden staan voor alle indoctrinatie, alle foutieve lessen, bijgeloof enzovoort.

 

De psychopaat wordt op het gebied van observatie zo goed begrepen. Er is zoveel geschreven over hun persoonlijkheden en hun eigenschappen. Zij zijn er in categorieën. Er is geen echte noodzaak om hier tot in groot detail op in te gaan. De slang is in oude tijden ook geobserveerd. Hij werpt zijn huid geregeld af en de antieken dachten dat de slang daarom onsterfelijk was, dat het opnieuw geboren was. En het gooide het oude af en had een nieuw lichaam dachten zij. Daarom was het een symbool voor onsterfelijkheid.

 

Als de Aereus op een hoofdband gedragen werd, bewaakte het niet alleen de tempel, de bovenste kamer, de mind, maar het had ook wat zij noemden “de wijsheid van de tijden”, en dat betekende dat de persoon die het droeg, geïnitieerd was en de geschiedenissen en de wetenschappen van de tijd geleerd had. De wetenschappen gingen in het algemeen over het meesterschap en de beheersing van de minds van anderen, het overgrote deel van de bevolkingen.

 

Er is geen twijfel over dat zij psychopaten zijn. Je kunt hun eigenschappen door de geschiedenis heen zien, zelfs tot het niveau waar koningen of prinsen probeerden hun vaders te vermoorden om het over te nemen en de macht te krijgen. Dat was redelijk gebruikelijk. We vinden dat niet door de hele samenleving heen. We vinden het voornamelijk in de hogere nobele families, als je in hun geschiedenis duikt. In alle landen. Een koning bevond zich in een netelige positie. Gewoonlijk was hij zelf psychopathisch, aangezien zij allemaal doorgefokt waren. En je neemt de eigenschappen van een speciale selectie, waar partners met dezelfde eigenschapen met jou gekruist worden.

 

Het is net als bij de dieren, zoals Plato zei: “Je kunt eigenschappen erin of eruit fokken”, en als machtige mensen samen voortplanten, planten zij dezelfde eigenschappen erin, van macht en het zoeken naar en de lust voor macht. Daarom werden de koningen bewaakt, en zij moesten de bewakers heel goed betalen, met hoge steekpenningen, wetend, dat de koningin, die misschien wilde dat haar zoon of zijzelf het overnam, alles zou doen om die bewakers om te kopen met meer. En hem misschien vergiftigen of hem op een of andere manier vermoorden. Omdat zij in een dergelijke staat van paranoia leefden, waren zij paranoïde over alles, inclusief al diegenen om zich heen waarover zij heersten. Daarom, als er geruchten onder het volk waren omdat de elite teveel van hen nam, zou de paranoia ongelooflijk acuut worden en er zouden zuiveringen onder de mensen plaatsvinden. Zij werden vermoord of uitgedund, afgeslacht tot een hoogte die beheersbaar was.

 

In de oude tijden hielden zij onderzoeken, bevolkingsonderzoeken. Je vind dat opnieuw in oude religieuze boeken enzovoort, dat de mensen allemaal genummerd werden. Want een keer in de zoveel tijd moesten zij zeker weten of er genoeg bewakers waren. Goed betaald, een wel gevoed leger. Vandaag is het het leger en de politie die hun bevelen automatisch uitvoeren als het hen verteld wordt. Onmiddellijke gehoorzaamheid wanneer zij op de mensen losgelaten werden als deze een magisch nummer bereikt hadden. Want zij kenden het percentage van de bevolking dat door iedere specifieke bewaker geleid kon worden. Zij wisten dit en deden hier in oude tijden onderzoek naar. Daarom begonnen zij, als de bevolking over een bepaald aantal heenging, een oorlog met een buur, en begonnen zij hen af te slachten door hen te dwingen bij het leger te gaan. Of anders richtten zij hun leger op de mensen. Dit was standaard door de geschiedenis heen.

 

Bevolkings beheersing (Population control) is helemaal niets nieuws. En het wordt gerund door de psychopaat, die ook heel erg paranoïde is. Een speciale positie en privileges, vooral als je leeft van alle anderen, maakt een persoon paranoïde. De psychopaat heeft ook de eigenschap van het leven op hun eigen ego. Zij zijn egocentrisch, volledig. Zij voelen geen schuld. Zij zullen iedere daad die ze doen rationaliseren, zelfs als de rationalisatie volledig bizar klinkt voor normale mensen.

 

Door de eeuwen heen, terwijl rijken groeiden en vervaagden en verhuisden, - om hun embryonale nieuwe rijk ergens anders te beginnen, altijd met een doel en altijd met de kennis, hier is met name over geschreven sinds de 15e en 16e eeuw - wisten zij dat zij een bepaald punt zouden bereiken. Want zij hadden de experts van hun dagen in dienst, altijd, de filosofen, en schrijvers en mensen die de statistieken maakten. Zij deden dat al die tijd, door de geschiedenis heen. Statistici om controle over alles te houden. Maar zij wisten dat zij een bepaald punt zouden bereiken van globale verovering.

 

In de 18e eeuw ontmoette de elite van Europa, van heel Europa, elkaar in wat we globale bijeenkomsten van de periode zouden noemen, om te bespreken hoe zij zichzelf konden redden en zeker stellen dat hun eigen nakomelingen nog steeds de leiding zouden hebben, 200 of 300 jaar later. Zij bespraken de problemen die zij voorzagen. Zij betrokken er veel professoren van universiteiten bij. Dit is standaard geweest tot aan de huidige tijd. Niet gewoon een of andere professor, maar de beste in hun veld. Veel waren betrokken in filosofie, sociologie, etnologie, al de experts zouden we zeggen, om denktanks te bouwen die voor hen zouden werken en ten allen tijde hun vingers aan de pols van het publiek zouden houden.

 

We komen erachter, dat grote auteurs in historie en filosofie in dienst waren bij, in oude tijden, koningen en koninginnen. En nu zijn zij in dienst van grote overheidsdiensten (agencies). Carrol Quigley, die mensen selecteerde voor Rhodes Scholarships for World Government, die feitelijk Bill Clinton promootte en uitkoos en hem en anderen naar voren schoof – sprak hierover in zijn boek “Tragedy and Hope” (Tragedie en Hoop). Wat hij in dat boek schrijft, werkelijk een soort lezing die hij gaf aan deze overheden als zij hem lieten komen. Hij had vrije toegang (high clearance) tot zeer hoge topdiensten van overheden, deze ongekozen diensten, en het militaire industriële complex en het Departement van Staat, het Departement van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.

 

Engeland had ook haar eigen figuren die zij lieten komen. Een van de meest beroemde was Arnold Toynbee. Deze mensen hadden ook psychopathische eigenschappen. Zij konden daarom adviseren hoe het met de samenleving ging; de problemen die zij konden voorzien en manieren, door het gebruiken van historische technieken uit het verleden, dat dit omgebogen kon worden of voorkomen, of vermorzeld of omgeleid.

 

Quigley gaat in dat boek in op wat hij noemt de “symptomen van tijdperken”, waar zij door een periode van landbouw heengaan, enzovoort, die de enige echte morele periode is van de geschiedenis van een land. Daarna in de creatie van de stadstaat, waarbij zij nog steeds aan de waarden van de landbouwsamenleving vasthouden. Daarna wordt de stad gezet op verovering, het tijdperk van Imperialisme. En daarna, als de veroveringen voorbij zijn, gaan zij, omdat zij het meeste dat zij konden krijgen veroverd hebben, een periode in van rust en neergang. Zij gaan over tot bizar seksueel gedrag, met buitensporigheden en ook met afwijkingen van alle soorten, terwijl zij orgieën houden van geld uitgeven en feesten, en natuurlijk, dit komt allemaal van de belasting, dus ze zijn in neergang.

 

Maar ze gaan in de richting van het eind ook door een periode, waarin zij niet in staat zijn zichzelf te verdedigen. In het begin doen zij alles dat ze kunnen, stoppen al hun geld in wapens en krijgen grotere legers en proberen om iedereen om zich heen te bedreigen, zelfs als niemand hen aanvalt. Daarna keren zij zich naar binnen naar de mensen en beginnen hun af te slachten omdat zij zich realiseren dat diegenen helemaal beneden degenen zijn die de last van alle belasting zijn, die de rijkdom van de elite is. Daarna beginnen zij hun af te slachten en worden paranoïde voor het publiek helemaal beneden. Standaard.

 

Zij gaan echter ook door perioden heen van onmetelijke angst in dit stadium en zij brengen terug wat zij noemen “antiek bijgeloof en bizar denken”, We zien dat er altijd een herleving plaatsvindt van natuuraanbidding, omdat mensen geen vertrouwen meer hebben in hun oude goden. Zij gaan in natuuraanbidding en pantheïsme. Zij gaan ook de heersende wetenschappen van die periode in en zullen deze verbinden met oude geloven, deze bijna vastmaken aan de nieuwe wetenschappen.

 

We zien het vandaag. We leven in een tijdperk van wetenschap en ruimteonderzoek, omdat ons is verteld –hoewel het meeste ervan werkelijk alleen te maken heeft met het opstellen van satellieten, die ons allemaal zullen beheersen, onder de schijn van onderzoek. Vandaag zien we dat al het materiaal van science fiction (dat, vergeet niet, fiction genoemd wordt, science fiction is, ingepakt met oude religies). En we hebben deze bizarre uitkomst, waar mensen proberen te zoeken naar iets als een Nephalim en het verbinden aan ruimtewezens, die er niet zo uit kunnen zien als wij want het is duidelijk dat zij ergens anders vandaan komen, dus ze zijn verschillend. Dus hebben ze reptielen en al dit soort dingen. Dat is wat er gebeurt aan het eind van een tijdperk waar mensen wanhopig proberen de positie waarin zij zich bevinden en wat zij aanschouwen, te rationaliseren.

 

Je kunt ook de valse daarbuiten hebben, die het vanaf de top promoten, want de elite houdt er ook van om het publiek in de war te brengen. We vonden uit, dat Erik von Daniken in de jaren ’70 gepromoot werd om een hele generatie in cirkels rond te leiden, en hen voor te bereiden op deze fase, met “Chariots of the Gods”(vertaald: triomfwagens van de goden) en andere boeken, die beweerden over bezoeken uit de ruimte. En hier is het bewijs van deze Latijns-Amerikaanse steengravures. En iedere grote krant op de planeet en televisie publiceerde dit materiaal en promootte het alsof het feit was, en dat vertelt je dat er aan de top een georganiseerd complot van acceptatie was in het promoten hiervan. Er werden geen vragen gesteld. Dat was de weggever. Totdat er uiteindelijk een kleine journalist uit Engeland naar Latijns-Amerika ging en een kleine Mexicaan opspoorde die deze steengravures voor Erik von Daniken maakte voor een paar peso’s per stuk. Daniken was niet alleen een heel goede bedrieger, die vanaf de top gepromoot werd, let op, maar hij is ook heel, heel goedkoop.

 

Niettemin zorgde dat ervoor, dat mensen voor een lange tijd in cirkels en cirkels rondgingen. Het opende ook het mogelijkheidsdenken (possibility thinking): “Als dat waar kon zijn, dan kon dit ook waar zijn”, en dan kwam je terecht in het door een hele serie van mogelijke waarheden gaan, die waar konden zijn. Want je had jezelf toegestaan in een tunnel gevangen te raken, met ontelbare takken die er vanaf komen. Het heet verbeelding.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de Marine van de Verenigde Staten landingsstroken in een aantal Pacifische eilanden aanlegde en deze bouwde, kwam er een hele nieuwe cultuur binnen, een andere wereld voor de inheemse bevolkingen van die kleine eilanden. Plotseling hadden ze iets dat “geld” genoemd werd, en fysieke items, die geproduceerd waren, waaraan zij nooit hadden gedacht of zelfs wisten dat ze bestonden. Zij hadden de eerste tijd een overvloed van verschillende soorten voedsel dat binnenkwam, zoveel zelfs, dat zij stopten met werken en jagen en vissen. Toen de Verenigde Staten zich uit die kleine eilanden terugtrok, waren de mensen plotseling verstoken van deze ongelooflijke overvloed aan goederen, die in het algemeen voor bijna niets uitgedeeld werden, naar hen gegooid bijna. En ze waren terug op het punt waar ze waren toen de marine binnenkwam.

 

Zij probeerden het volgens hun eigen religie hun oude religies te rationaliseren. En zij kwamen op en werden de “cargo cults”genoemd. Zij begonnen culten, denkend dat als zij gewoon bij hun eigen oude godheden baden, deze hemelvliegers weer terug zouden komen en met al de goederen zouden landen, en hen al de goederen zouden geven die ze korte tijd hadden gehad, en ze zouden nieuwe spullen met zich meenemen. Ze werden de  cargo cults” genoemd.

 

Wanhoop brengt ongelooflijke bizarre rationalisaties, opnieuw, volgens wat we voorheen geloofden, of hebben geleerd, of hoe we opgeleid zijn te geloven. Toen de Amerikaanse Indiaanse bevolkingen door de cavalerie gedecimeerd werden, zochten sommige groepen uiteindelijk naar hun eigen vorm van Messias. Zij waren al aangestoken door de Christelijke religie.

 

Want begrijp je, de Christelijke religie was nooit een realiteit. Ik zeg niet dat de boodschap nooit een realiteit was. De religie was nooit een realiteit. De boodschap had de bedoeling individuen vrij te maken van wat een massa cultuur van rigide indoctrinatie was.

 

Waar de religie ook heenging, bracht het het systeem van handel met zich mee, handel, geld, bankwezen, rijkdom en armoede. Dat is waarom, wanneer het Christendom ook van Engeland uitging, zij in de negentiende eeuw en in de 20e eeuw een grote push maakten om missionarissen naar het buitenland uit te zenden. In werkelijkheid was het om het Britse Rijk verder te brengen. Want achter zich kwam een leger mee, uiteindelijk om te verzekeren dat het systeem zelf geïmporteerd werd, niet alleen het feitelijke Nieuwe Testament.

 

Derhalve moesten inheemse volken beginnen zich te kleden, niet alleen te kleden, maar op de manier waarop de missionarissen dat deden. Ze waren niet tevreden, die missionarissen, totdat deze nieuwe bekeerlingen koffertjes droegen en kort haar en praatten over feiten en statistiek en investeringen. Dat werd Christendom genoemd.

 

Het was een cultuur die meegebracht was, een systeem. Daarom is het zo effectief. Dat is waarom, wanneer ook het leger een land ingaat om het te veroveren, je een overvloed aan missionarissen ziet die met hen meegezonden zijn, om de cultuur in dezelfde als de Britse of de Amerikaanse te veranderen

 

Er is geen twijfel, feitelijk weten we dat veel van de geschiedenis het publiek onthouden wordt. De geschiedenis die ons gegeven is, is ZIJN geschiedenis (HIS-STORY), begrijp je, wie het ook schrijft die geautoriseerd is om het te schrijven. Er vindt meer misleiding plaats door het weglaten van feiten dan door de toevoeging van feiten. Als feiten weggelaten worden zul je foute conclusies trekken. Het is geen moeilijke techniek om op mensen te gebruiken.

 

Vóór de 16e eeuw werden historici door de koningen of de koninginnen in dienst genomen om geestdriftige geschiedenissen te schrijven over die koning of koningin. En dat deden zij heel graag omdat zij goed betaald werden. Dat is waarom iedere koning of koningin vóór de 16e eeuw volgens de geschiedenis geweldig was. Ja, ze hadden er misschien een paar duizend hier of een paar duizend jaar afgeslacht, maar over het geheel waren zij geschikte peren. Op die manier is het geschreven begrijp je. Dat is zoals dat wordt gerationaliseerd. Want niemand zou een slechte geschiedenis over iemand schrijven die hem in dienst heeft maar die ook het vermogen heeft om zijn kop eraf te hakken.

 

Het was pas in de 18e eeuw dat we een klein beetje meer feitelijk begonnen te worden, maar nooit helemaal feitelijk. Hetzelfde geldt vandaag voor democratieën, die het overheidsdeel, althans het werkgedeelte) van het leiden van landen hebben overgenomen. Geautoriseerde historici werden altijd daar geplaatst. Aan de belangrijksten werd toegang tot bepaalde archieven gegeven om meer feiten naar buiten te brengen, die de algemene lezer en de algemene bevolking zouden verbazen en zeer populair werden. Er zitten echter altijd verdraaiingen in, want niemand zal ooit naar buiten komen en je de echte waarheid vertellen. Zij zouden niet geautoriseerd zijn om dat te doen. AUTHOR (auteur, schrijver) en AUTHOR-IZED (geautoriseerd) is geen toeval.

 

Waar we op uit komen is wat we zien in het leven vandaag. Wat zien we?

Los van hetzelfde systeem van geld, macht en het misbruik ervan, en de overheersing van anderen. De tragedie van collectieve samenlevingen, waar we behandeld worden als een collectief, voor een belasting basis voor legers, die op een grotere schaal afslachten, altijd, een altijd groeiende grotere schaal. En dat is alleen nog maar het type van de conventionele afslachting, begrijp je. Je ziet niet de afslachting door inentingen, die opzettelijk besmet zijn. Of door hightech wapens, die stil zijn. We kunnen er zeker van zijn dat het alsmaar erger zal worden. En ver van het ons bevrijden, doodt wetenschap ons.

 

Dit brengt ons altijd terug naar het cruciale punt en dat is de natuur van het kwaad zelf. Voor fatsoenlijke mensen en met fatsoenlijk bedoel ik diegenen die er niet op uit willen gaan om mensen schade toe te brengen. Hoewel, deze wereld, zelfs op het laagste niveau vandaag, is zo corrupt, dat iedereen in technisch opzicht ieder ander exploiteert. Zelfs als je eruit probeert te blijven, word je nog steeds gebruikt en geëxploiteerd, omdat je, als je niet op een of andere manier in dit geld systeem overleeft, je ten onder gaat. En niemand helpt je omhoog. Mensen worden in dit systeem nog steeds beoordeeld op hun status, hun financiële status. Ik heb betere gesprekken gehad met vagebonds dan ik heb met de meeste professoren. En leerde meer ook.

 

Wat is de natuur van dit kwaad? Dat is waar de gemiddelde persoon, die redelijk normaal is, niet kan gaan. Hij kan niet oversteken naar een mindset van iemand die “diabolisch kwaadaardig” is, zoals dat gebruikelijk genoemd werd. Wat betekent dat, “diabolisch kwaadaardig”? Diabolos betekent duivels kwaadaardig (devishly evil). Daarin zit zoveel bedriegerij dat het mensen massaal voor de gek kan houden. En dat is wat de politici zijn om daar te doen. Ze zijn psychopathisch. Het is hun werk om jullie massaal voor de gek te houden. Het werkt heel goed want de psychopaat is een geboren acteur. Zij voelen geen echte emotie ten opzichte van andere mensen. Zij hebben geen empathie voor anderen. Zij houden er echter wel een grote show over, want zij zijn acteurs. En voor de psychopaat zullen zij doen wat ook maar dienstig is om te doen voor hun eigen persoonlijke overleving.

 

In zo’n ongegeneerde verklaring, je moet je realiseren, als ik zeg “zij zullen alles doen” dan bedoel ik álles voor hun eigen persoonlijke overleving. En als dat de uitroeiing van hele landen betekent, zullen ze het doen, want zijnde ultiem ego, puur ego, moeten zij tegen elke prijs overleven.

 

Van de laagste tot de hoogste psychopaat zullen zij welke macht die er ook maar om hen heen is, gebruiken als ze kunnen. Een kleine straat-psychopaat heeft die soort macht niet. Hij zal zijn vrienden gebruiken. Hij zal iedereen om zich heen gebruiken totdat hij hen niet meer kan gebruiken, omdat ze blut zijn of wat ook, of ze nee zeggen. Maar hij heeft niemand, die groter is dan hem, op wie hij een beroep kan doen. Terwijl degenen aan de top moet je niet vergeten, arsenalen van ongelooflijk wapentuig hebben, dat zij zullen gebruiken als ze moeten.

 

Hoe komen zij hiermee weg? Het is simpel. Zij rekenen op de kennis, dat de meeste mensen, de normale mensen, de wereld en de acties van diegenen die de wereld leiden beoordelen naar hun eigen standaarden. In andere woorden, “Als ik dat niet zou kunnen doen, dan is wat ik hoor over deze elite onmogelijk, want niemand zou zo slecht kunnen zijn”. Zij denken dat. Ik, mij. Begrijp je, de micro kosmos is hetzelfde overal in de macro kosmos. Zij nemen zonder meer aan dat iedereen dezelfde gevoelens moet hebben, dezelfde ingebouwde sociale veiligheidssloten, die hen zullen verhinderen te ver te gaan met tirannie of afslachting of kwaad (evil). Dat is waarom de elite ermee weg kan komen. Want zij zijn zo ontzettend anders dan hun psychologische make up, dat zij deze ongelooflijke dingen kunnen doen.

 

Zij kunnen de grootste stunts in de geschiedenis leveren, wereldwijd,  tegenover miljoenen mensen. Als je naar hun doelen wijst zal het publiek zeggen: “nee, onze eigen mensen zouden dit zeker nooit allemaal tot stand kunnen brengen, want ik zou dat niet kunnen, ik zou blozen, ik zou met mijn ogen knipperen, ik zou het op een of andere manier verraden”. Maar deze jongens doen dat niet. Zij komen naar buiten en vertellen enorme kanjers van leugens. En precies dat maakt het nog ongelooflijker voor het publiek dat zij misschien aan het liegen zijn, omdat het publiek dat niet zou kunnen. Heel, heel simpel.

 

En dat is waarom Goebbels, die een propagandist was voor Adolf Hitler, zelf een goede kleine psychopaat die ervan hield om te bluffen, uiteindelijk zelf stelde: “Als je een leugen gaat vertellen aan het publiek, zorg er dan voor dat het een heel grote leugen is, want zij kunnen het nooit begrijpen.” Zij kunnen zich niet voorstellen dat iemand zo’n grote, grote leugen vertelt. De gemiddelde Jan kan kleine leugens begrijpen die ze in hun eigen persoonlijke levens gebruiken. Kleine witte leugens. Maar zij kunnen zich niet voorstellen dat iets op een dergelijke schaal gedaan wordt. Er is een bepaald niveau dat je kunt bereiken en verder niet.

 

Daarom moet de studie van de psychopaat aan iedere, iedere persoon op de planeet onderwezen worden, zodat zij herkend kunnen worden. Het is niet alleen dat zij zich allemaal in hoge elitaire sociale kringen bevinden, door infokken om die eigenschappen te krijgen. We hebben ook de afschuw inboezemende, door de hele samenleving heen, op ieder niveau. Enkele slimmeriken eindigen in het dienen van de hogere psychopaten. Zij worden ervoor geselecteerd omdat zij maar een ding aanbidden en dat is iemand die meer macht heeft. En zij zullen die persoon aanbieden met bijna religieuze vurigheid. Dat is waarom de dictator omringd wordt door kruipende bewonderaars, die allemaal tirannen zijn in zichzelf en volgens hun eigen standaarden en volgens de standaarden van de samenleving. maar zij aanbidden de leider, de “chain of command”, militair. Het is een militaire opzet, begrijp je, net als de Knights van Malta, of de Knights Templars, of al de andere ridders (knights).

 

KNIGHT. Als je het spreekt is de K een stille K, maar als je het uitspreekt, heb je K-night. En dat is geen toeval, want de allegorische figuur van Kaïn, dat meervoudige allegorieën in zich draagt, is hun systeem. Hun systeem in allegorische vorm gezet door religie, voor zichzelf om te begrijpen, terwijl  de elite het exoterische aanbidt. Kaïn ging naar vermoedelijk gevonden steden, en dus was hij ook Nimrod werkelijk, allemaal allegorieën.

 

Als Nimrod creëert hij de eerste stad, de eerste kunstmatige bijenkorf, waar je de mensen rekruteert en traint in wat je een beschaving noemt. En de beschaving draait op geld omdat het zichzelf niet op een andere manier kan ondersteunen. Het verbouwt zelfs zijn eigen voedsel niet. Het moet ervoor zorgen dat iedereen dat geld gebruikt. Derhalve creëren ze een leger, betalen het leger met het geld en gaan er op uit en veroveren de landelijke mensen om zich heen en belasten daarna al hun arbeid. Het is een oud, oud systeem.

 

Begrijp je, de stad is een habitat, het is een kunstmatige bijenkorf. Als je door de geschiedenis heen kijkt, zul je een volgorde zien, zoals ik zeg, van alsmaar uitbreidende stadstaten, die uiteindelijk rijken werden, die het basis hoofdkantoor door de tijd heen verhuisden. Iedere keer dat zij een land ingingen om het over te nemen en erover te heersen, begonnen ze daarna het landelijke volk de steden in te dwingen, woon (habitat) gebieden.

 

In het kader van de Grote Finale, de Verenigde Naties, de UN, de Ene, UN, zal dat een uiteindelijke hoogtepunt van overwinning zijn. Het zuiveren van het land en dan worden de habitatgebieden gevangenissen. De elite zal natuurlijk niet in die woongebieden leven. Hetzelfde patroon door de tijd heen. Want het is makkelijker om mensen in afgeslotenheid (containment) te beheersen dan wanner ze overal verspreid zijn. Mensen die aan het land dat hen voedt gebonden zijn, hebben de neiging om zich heel erg te verzetten tegen nieuwe ideeën die populair (gemaakt) worden.

 

Wat is EVIL (het kwaad)? Dat is LIVE van achter naar voren natuurlijk. EVE (Eva), onder een van vele verschillende betekenissen natuurlijk, begrijp je, Eva, het vrouwelijke, krijgt de schuld van alles. Wat zij daar werkelijk mee bedoelen is het emotionele, intuïtieve deel, de emotie van de normale persoon, niet alleen van de vrouw. Dat is waarom je ook het geloof hebt in “evolve” (ontwikkeling): Evil, Evol, Evolve. Je hebt betekenissen binnen betekenissen en het zou een eeuwigheid duren om ze allemaal uit te leggen. Maar wat we kunnen zien en wat makkelijk begrepen kan worden, is dat hetzelfde systeem met dezelfde kenmerken door de geschiedenis heen doorgegaan is.

 

Ga naar binnen, overwin, dwing de mensen in steden. Zorg dat ze allemaal de handel ingaan, belasting betalen, geld gebruiken en gebruik dat allemaal om de grotere legers te krijgen om de volgende groep te overwinnen enzovoort. Enzovoort, enzovoort, en breng hun naar hun Happy Habitat gebieden.

 

Totdat we bij het uiteindelijke hoogtepunt zijn van een totaal gecontroleerde samenleving, waar de enige grote zorg van de elite zal zijn, en het is een misplaatste zorg trouwens, maar dat zien zij niet omdat ze wezens van instinct zijn. Dat is één ding: als je de psychopaat begrijpt, kun je voorspellen wat zij zullen doen. Want hun bepaalde logica kun je in feite begrijpen, hoe hun patronen werken. Zij denken dat ze door het overwinnen van de mensen en hun mind totaal van hun af te nemen, zodat zij geen religie nodig hebben, of indoctrinatie of een boogieman, of een God, die jou de hele tijd in de gaten houdt en je gedachten kent. In andere woorden, ervoor zorgen dat je jezelf in het gareel houd. Je zult gechipt worden in de hersenen. Je zult geen entertainment nodig hebben. Je zult geen propaganda, fictie of fantasie nodig hebben of iets anders om jou in cirkels te laten rennen en houden, en gecontroleerd. Je zult niet bewust zijn.

 

En dat is hun grote fout. Want de psychopaat die naar macht verlangt moet een slachtoffer hebben om zich oppermachtig te voelen. Als de slachtoffers weg zijn en weerloos, worden zij irrelevant. En een nieuw doel moet gezocht worden, want psychopaten zijn ook sadisten. Zij zullen zich dan tegen elkaar keren. Zij zeggen “dat er geen eer is tussen dieven”. Dit is waar voor de psychopaat. En zij zullen zich tegen elkaar richten, vooral de lagere gebieden; de skirts (onvertaald) van de psychopaat: de lagere mensen die hen hielpen zover te komen. Terwijl zij zien dat de rest geëlimineerd wordt, weten zij dat zij uiteindelijk de volgende zullen zijn. En dan begint het geschreeuw en beginnen de beschuldigingen. Tijdens dat alles wedijveren ze nog steeds onder elkaar om de macht, aangezien zij de enige troon van de wereld zien. Iedere psychopaat wil de geschiedenis ingaan met zijn naam in steen gebeiteld als de eerste van wat het misschien ook is. Maar zij passen niet allemaal op één stoel.

 

Dit houdt niet in dat je achterover zit en zegt, “ik laat het allemaal gebeuren”, want geloof me, als Titanen vechten met het wapentuig dat zij hebben, worden de kleine mensen aan hun voeten, overal om zich heen de grond ingestampt.

 

Als het kwaad bestaat, op het humanistische niveau, dat altijd in zichzelf verandert, vertrouwend op puur humanistische vormen van logica, zonder intuïtie, zij zijn net zo slecht. Zij komen naar buiten met dezelfde psychopathische conclusies in feite, gewoon weer een andere elitaire groep die graag meer macht wil.

 

Want er is geen twijfel dat het kwaad een tastbaar iets is. We moeten vragen stellen, heel veel vragen. Los daarvan, het kwaad kan beheerst worden door de wil van het zelf (self-will). Het kan zeker veranderd worden door de ervaring van transformatie van een bepaald individu, die binnenin naar antwoorden zal zoeken, startend met wat het doel van het leven voor hem of haar is. Het is niet belangrijk wat het voor iemand anders is.

 

Het betekent niet dat je wegrent en je adem inhoud op bijeenkomsten,  en hypoxia (onvertaald) kent en al de rest, en begint te hallucineren of drugs te nemen om te proberen dingen te zien. Als de waarheid zich in jou bevindt, zal alleen een zoektocht binnenin het naar buiten brengen en niet hallucinogene drugs. De meeste mensen werkelijk, in de hele New Age beweging zoeken naar de sensatie van de ervaring liever dan naar de waarheid.

 

Wat is het dat maakt dat mensen getraind kunnen worden om “goed, goed” te zijn? Dat betekent: volgens de culturele norm die door de elite tijdens een periode gepromoot wordt.

 

Wat maakt mannen in alle soorten posities van commercie en handel, wat maakt dat zij tijdens oorlogen gehoorzamen als zij voor militaire dienst opgeroepen worden? Wat maakt dat zij gehoorzamen aan het opstaan en erbij gaan en erop uit gaan en doden, als hen thuis niet wordt toegestaan te doden? Wat zorgt ervoor dat zij trots zijn dat ze in het buitenland mensen gedood hebben? En al de medailles aannemen en er de rest van hun levens over praten, alsof dat het enige van belang was dat zij ooit gedaan hebben.

 

Want er is hier een waarheid die je moet onderzoeken, die heel angstaanjagend is. Of die mensen waren in de eerste plaats al natuurlijke moordenaars of ze zijn allemaal natuurlijke moordenaars en zij onderdrukken het alleen uit de angst voor de consequenties in de levens thuis in vredestijd. Of er komt een verandering over hen. Of ze kunnen gemakkelijk getraind worden om dat te doen wat abnormaal is. Dat is niet volledig besproken. Het is in feite niet eens gedeeltelijk besproken onder het publiek.

 

Want het is duidelijk, logica moet altijd logisch zijn, als een wiskundige reeks. En dezelfde  cijfers moeten altijd uitkomen op dezelfde cijfers. Derhalve, wat is goed en wat is vreedzaam? Is het alleen de dreiging van represailles en wettelijke consequentie, en het ontnemen van hun rechten als zij in de gevangenis opgesloten of gedood worden, dat hen tegenhoudt te doden in samenlevingen in vredestijd?

 

Want als dat het geval is bevinden we ons inderdaad in een droevige staat. Diegenen die zullen protesteren en zeggen, “nee, ik zal niet doden” zijn zeker vrij van het psychopathische in hun eigen persoonlijkheid. Zij zullen de consequenties van gevangenschap aanvaarden en belachelijk gemaakt worden door de samenleving, die in het algemeen allemaal voor de oorlog zijn. Want het is nu goed om voor de oorlog te zijn. Zij zijn de schapen, “twee benen goed, vier benen slecht - vier benen goed, twee benen slecht”. Orwell sprak erover in “Animal Farm”.

 

Daarom worden diegenen die tegen de oorlogen protesteren en niet zullen doden en vechten in de gevangenis gezet of ze worden in een medische eenheid geplaatst, waar zij over velden van vuur rennen met niets dan stretchers, terwijl ze weten dat zij het ergste van het vuur nemen. Er is een moedig persoon voor nodig om dat te doen, wetend dat zij in de rij gezet zullen worden voor executie, werkelijk, in zekere zin. Maar ze zullen dat liever doen dan de oorlog ingaan en iemand anders doden.

 

De rest, dat is de meerderheid, zal doen wat hen gezegd wordt en er trots op zijn. Wat ik je probeer te vertellen is dat het niet alleen de elite is die het probleem zijn. We moeten het feit onder ogen zien, dat de psychopathische eigenschap door alle lagen van de samenleving gaat, en misschien de meerderheid is. We moeten beginnen op het punt, en dat is angstaanjagend voor de meeste mensen. En het is niet alleen de mannelijke bevolking, je ziet het net zo vaak in de vrouwelijke bevolking van vandaag. Ofschoon de vrouw zeer zeker haar aandeel van de aanval heeft gehad, voor het doel gemaakt, door hormonale aanpassingen en verschillende zaken. In feite, agressie op de weg en vele daden van agressie nu, zij nemen de mannen in veel hiervan over, ze zijn zo zwaar bewerkt. Maar dat geeft aan niemand het recht om te zeggen, “ik kan doen wat ik wil, ik ben zo gemaakt”, en het leven van iemand anders tot een hel te maken.

 

Bestaat het kwaad in een extraneous (nog niet vertaald) vorm? Je moet je laten leiden door je eigen ervaringen, en daarmee ga ik dit hele gesprek vanavond besluiten. Alles dat telt, echt, als je de microkosmos bent, alles dat uiteindelijk zal tellen, zijn je eigen ervaringen. Wat heb je ervaren? Wat heb je over jezelf geleerd? En onthoud, omdat iets populair gemaakt is, of omdat er allegorische terminologie gebruikt wordt, dat je niet valt voor het belachelijke of wat opzettelijk bedrieglijk populair gemaakt en zwaar gepromoot is.

 

Voor mij persoonlijk, bestaat het kwaad als een tastbaar iets? Ik weet dat het bestaat, voor mij, want voor mij, ik heb het ervaren. Ik zou niemand anders dwingen om dit als een geloof te nemen. Als een geloof (belief)  neem je iets aan als geloof (faith), of iemand heeft een reptiel gezien en het wordt populair en spannend, dan neem je het aan als geloof. Alles waar ik over praat is iets aannemen door het te weten. Door het te weten ervaar je het. Ik praat alleen over het kwaad zelf, tastbaar kwaad, waarbij je niets in je geheugen hebt om het mee te vergelijken, niets in je andere ervaringen waarmee je het kunt vergelijken. Ik heb mensen de meest kwaadaardige dingen zien doen, maar ik heb ook iets ervaren, dat het bovennatuurlijke genoemd zou kunnen worden. En zelfs dat toets ik aan het feit dat ik ook weet dat er zoveel geavanceerde wetenschappen zijn, dat alles in je geest geprojecteerd kan worden. Veel daarvan is nu vrijgegeven door overheidsrapporten, dus je moet alles in overweging nemen.

 

Madame Blavatsky, de frontpersoon, was echt alleen maar een actrice die daarbuiten is neergezet om een deel van de New Age te promoten, om een Vrouwen beweging op gang te brengen, die volledig in de New Age zouden geloven, gefinancierd door de Britse regering, aangezien zij al deze dingen en populair geloof financieren. Blavatsky zei: “De functie van Theosofie is om geest (spirit) te kruisen met wetenschap”.

 

Als je de technologie ziet die gedachten in je geest kan projecten, dat is nu openlijk vrijgegeven informatie, het is geen mógelijke wetenschap, een theoretische wetenschap, het is feitelijke wetenschap, het is oude wetenschap in feite, maar als je ervaringen buiten de norm hebt, moet je deze bevragen.

 

In voorbije tijden, mensen als Wycliffe, die met een bijbel uitkwam, die heel goed was in wat hij deed. Hij was een zeer welbespraakte man, die er uiteindelijk om vermoord is door de kerk, want het was niet passend (it wasn’t meet), zoals zij zeggen, klaar, tijd, passend voor het publiek om toegang te hebben tot iets dat zij zelf konden lezen. Dat zou macht wegnemen van de priesterschappen. Maar hij werd gesteund door de feodale heren (lords), die zelf meer macht wilden en de macht bij de oude kerk wilden weghalen. Daarom spoorden zij en porden zij Wycliffe op totdat hij zelf dacht dat hij een heel speciaal persoon was. Deze techniek wordt vandaag nog steeds gebruikt, waar zij nu wetenschappen kunnen gebruiken om bepaalde mensen het ideeën te geven, dat zij verkozen (uitverkoren) zijn, of dat zij een Messias zijn.

 

En als iemand gedachten in jouw hoofd heeft gestopt en je deze vreemde ervaringen heeft gegeven, en je geloofde het, kun je werkelijk gebruikt worden, heel effectief, want je zou zelf nooit weten dat er wetenschap en heel bedriegende mannen achter zaten. Daarom, iedere ervaring die je hebt, moet je toetsen en het moet meer persoonlijke betekenis hebben dan iets anders, als het echt is.

 

Ja, er zijn krachten voorbij aan de wetenschappen en zij worden hier gebruikt. Niet veel van hen, veel meer in boeken dan ooit in realiteit. En zulke boeken verkopen heel goed, want mensen willen, zij hunkeren ernaar dit te begrijpen. Zij hunkeren naar de noodzaak om hierin te geloven, zelfs als ze het in het algemeen niet zelf ervaren hebben. En als ze het hebben ervaren, is het op een lager niveau.

 

Iedereen zo ongeveer kan, tenminste een tijdje in hun leven, het vermogen hebben om licht telepathische kracht te hebben met diegenen naast zich of die hen nastaan. Je denkt aan hen en zij bellen je, enzovoort. Of je staat op het punt een liedje te fluiten en iemand begint hetzelfde deel van het liedje te zingen dat jij op het punt stond te gaan fluiten. Dit zijn de kleinere telepathische vermogens. Kinderen hebben het en verliezen het omdat het uit hen getraind wordt. Hoewel, niet iedereen verliest het volledig.

 

En wat waar is, voorbij aan al de wetenschappen en het mysticisme, is dat de kracht van een gedachte werkelijk alles kan doordringen. Je moet dat altijd in gedachten houden. Vroeger werd er gezegd, “je moet je gedachten zorgvuldig bewaken” maar het is ook waar dat je je gedachten zorgvuldig moet geleiden. Er zit enorm veel kracht in een gedachte. Het is niet alleen waarheid die belangrijk is, het is de reden achter de waarheid, en alleen eerlijkheid met zichzelf kan je een heldere kracht achter een gedachte geven.

 

Vele, vele generaties lang werden macht en technieken en gedachten overgedragen. Bepaalde mensen konden getraind worden in het begrip van de wegen van de wereld in de hoop dat ultieme verschrikking nooit bereikt zou worden of tenminste kon worden afgewend.

 

Echter, die intergenerationele psychopaten, en dat is wat het is, het is een eigenschap die in hen ingeboren is, komen bij het einde aan, waar er geen generaties meer zijn met het vermogen om wijsheid op anderen  over te brengen. Daarom is nu, dit moment waar we nu zijn, van het grootste, van het gróotste vitale belang. Waar dat wat we waardevol achten snel uitgedacht moet worden. En gewoon, over hoe heilig het leven is moet gesproken worden. En door íedereen besproken worden. Want als we het leven in waarde laten dalen, laten wij onszelf in waarde dalen. We moeten dat begrijpen. We moeten dat begrijpen. En we weten hoe snel het leven zelf alleen al in de laatste 30 jaar in waarde is gedaald. Iets dat ooit eens als heilig beschouwd werd, vandaar de zware, zware straffen voor iemand die had gedood, oorlogen niet inbegrepen natuurlijk, waar het geautoriseerd werd.

 

We zien dat het medische beroep plundering begaat, grootse winst en exploitatie, waar alle geld en winstsystemen in moeten overgaan, en mede het overtuigen van de bevolkingen dat door middel van deze massaslachting of abortus, en het verkopen van organen en weefsels en cellen, die niet langer heilig zijn. Het zijn gewoon “wetenschappelijke dingen die verklaard kunnen worden”, verstoken van al hun mysterie en uniekheid. “het is maar weefsel, het is gewoon een cel, een cel is gewoon bla, bla, bla”. Het is beroofd van alles dat heilig was. Dat is het doel van wetenschap, om alles te bederven, hoewel diezelfde wetenschappers nooit iets van het begin zouden kunnen creëren. Zij kunnen alleen, als Vrijmetselaars, het materiaal nemen dat al bestaat en het veranderen, maar ze kunnen het niet creëren. En toch, ze zijn happy genoeg om te denken dat ze goden zijn, op dat niveau. Maar ego heeft geen grenzen.

 

In mijn eigen leven ben ik ooggetuige geweest van het snelle dalen van de standaarden die we ooit hooghielden als menselijk, voor de samenleving. Ik heb gekeken naar de enorme propaganda door televisie die bij de mensen populair is gemaakt, totdat zij het zelf beginnen na te praten, en als zij het napraten, worden zij zelf bedorven in hun eigen levens. Terwijl zij meer en meer worden wat zij denken dat humanistisch is. Maar zij begrijpen zelfs de term humanistisch niet echt, want humanistische religie is een religie. Het is nog steeds een geloof systeem, met het recht van het heersen (right of might and power) en macht. Met de elite en intellectualisme aan de leiding, waar het altijd moet aankomen.

 

Als een god onderdrukt wordt of vele goden onderdrukt worden, zal de menselijke natuur altijd weer opduiken. Het zal altijd verschijnen in een andere vorm. Als de mens mensen aanbidt, dan is het altijd de intellectueel, degene die gepromoot wordt als het genie. Dat is niet moeilijk om te doen als je de technieken begrijpt van het creëren van een ster. Op die manier was Charles Darwin gecreëerd. Niemand had van hem gehoord, totdat de media hem ongeveer een jaar voordat zijn boek uitkwam stap voor stap oppompte als het uiterste genie. En zijn boek kwam uit en iedereen was al voorbereid om het te geloven. Zo worden deze technieken gebruikt. Het wordt goed begrepen.

 

Als de mens de mens aanbidt, dan ben je waarlijk niet alleen in hel, maar de vuren branden goed, geloof me. Zij branden over de hele wereld in de beschaafde landen. Zij gaan door en door over Adolf Hitler met zijn gigantische rokende schoorstenen. Iedere stad in deze “beschaving”, zoals ze het noemen, heeft meer schoorstenen dan Adolf Hitler ooit had durven dromen.  

 

Vrouwen hebben onderwezen gekregen dat het weghalen van een foetus - de gedehumaniseerde naam voor gewoon een baby, want je moet altijd je vijand demoniseren en je vijand dehumaniseren – dat het zich ontdoen van een foetus gewoon is “als het zich ontdoen van een wrat”, zeggen zij. Dat is wat ieder van ons is geworden, gewoon verwijderbare weggooi tumoren.

 

Nu herinner, dat  op sommige van de shows waarop ik als gast verschijn, ik niet noodzakelijk geloof in wat zij doen, zijzelf, dat zijn de presentatoren waarover ik het heb. Ik adviseer mensen altijd om zich te laten leiden door hun eigen ervaringen, want dat is uiteindelijk alles waarop je kunt varen, niet op wat populair is.

 

Bestaat het kwaad? Ja, het bestaat. Is het tastbaar? Ja, het is tastbaar. Het moet door ieder individu verder onderzocht worden. Dat is een reis die de meeste mensen niet willen beginnen, want als eerste van alles moet je jezelf onderzoeken. En misschien vind je niet leuk wat je ziet. Maar om jezelf te transformeren, moet je wel. Om de reis te kunnen beginnen, moet je wel.

 

Diegenen die geaccepteerd willen worden door de massa man, ga de populaire geloven kopen, en er is genoeg dat aan de lopende band in de boekenwinkels verschijnt voor jou om op te pakken. Je kunt roetsjbanen in, door het hele universum en weer terug, en rond en rond voor altijd. En ze zijn ontworpen om dat te doen. Maar je moet voor jezelf denken.

 

Hamish, mijn hond, en ikzelf wensen je een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

“Til me op”

Door Bruce Springsteen

 

Ik heb jouw verhoorde gebeden niet nodig

Of de ketenen die je beminde draagt

Ik heb jouw ringen van goud niet nodig

Of de geheimen die je bewaart

Til me op, schat

Til me op en ik zal vallen met jou

Til me op

Laat jouw liefde mij optillen

 

Ik heb jouw heilige gelofte niet nodig

Of de belofte die morgen brengt

Gesluierd achter de wolken van de ochtend

zal ik het lot nemen dat het daglicht brengt

Til me op, schat

Til me op en ik zal vallen met jou

Til me op

Laat jouw liefde mij optillen 

 

Als de heldere ochtend

Deze nacht verdrijft

In het licht van boven

Zullen we onze liefde vinden

Zullen we onze liefde vinden

 

Je huid, je hand in mijn nek

Deze huid, je vingers op mijn huid

Deze kus, deze hartslag, deze adem

Dit hart, dit hart, deze woestijn

Til me op, schat

Til me op en ik zal vallen met jou

Til me op

Laat jouw liefde mij optillen

 

Til me op, schat

Til me op en ik zal vallen met jou

Til me op

Laat jouw liefde mij optillen

 

 

"Lift Me Up" by Bruce Springsteen

 

I don't need your answered prayers
Or the chains your lover wears
I don't need your rings of gold
Or the secrets that you hold
Lift me up, darling
Lift me up and I'll fall with you lift me up
Let your love lift me up

I don't need your sacred vow
Or the promise tomorrow brings
Veiled behind the morning clouds
I'll take the fate the daylight brings
Lift me up, darling
Lift me up and I'll fall with you lift me up
Let your love lift me up

 

When the morning bright
Lifts away this night
In the light above
We will find our love, we will find our love

Your skin, your hand upon my neck
This skin, your fingers on my skin
This kiss, this heartbeat, this breath
This heart, this heart, this wilderness
Lift me up, darling
Lift me up and I'll fall with your lift me up

Let your love lift me up

 

Lift me up, darling
Lift me up and I'll fall with your lift me up

Let your love lift me up

 

 

Vertaling: Hensel, November 2007