ALAN  WATT  BLURB (i.e. educatief gesprek)

 

 “Tunnelvisie -

Gebracht door degene met visie”

 

6 juni, 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 6 juni, 2007 (uitgezonderd muziek en literaire citaten)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt. Vandaag is het woensdag 6 juni, 2007 en dit is www.cuttingthroughthematrix.com  .net., .ca  en verder www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Degene die naar de .com site gaan, zullen opmerken dat je naar een andere site geleid wordt; de reden is dat de com site al z’n bandwijdte voor de maand heeft opgebruikt, ondanks dat ik pas halverwege de maand ben, aan het begin. Hoewel, je wordt naar de ene of de andere site geleid als je aanklikt.

 

Ik denk altijd aan de wereld van het individu, als een paar tunnels die parallel aan elkaar lopen. Het individu, hangt af van waar hij geboren is, opgevoed, carrière en levensstijl, past in een van de tunnels, pre made tunnels. Ze leven dan hun leven, nooit realiserend dat er parallelle tunnels zijn. Dat is tunnelvisie. Het is ook tunnel-denken. Als mensen eenmaal in de tunnel zijn en ze het geaccepteerd hebben, als de nieuwsgierigheid uit de kindertijd minder wordt en de media en de dagelijkse routine het overneemt – stoppen ze met het stellen van vragen. Dan worden ze getraind in alles wat ze moeten weten, wat hen door de goedgekeurde media, verteld zal worden.

 

Dit is niet per ongeluk gebeurd. Het begrip over het psychologisch tunnel syndroom was ook bekend bij filosofen in oude tijden. Die leidende klasse, die tijd had om na te denken, nadat ze opgevoed waren in de oude antieke mysteries, die tot voor het grootste deel waren gewijd aan hoe mensen en volken gecontroleerd konden worden. Het zijn wetenschappen met andere woorden. Wetenschappen die door het observeren van de mensheid, millennia lang verzameld zijn en nooit vergeten of verdwenen zijn. Wetenschappen, omdat ze afhankelijk zijn van het gebruik van deze tunnelcreatie technieken voor het algemene publiek, zijn nooit met de gewone mensen gedeeld .

 

Vandaag zien we bijvoorbeeld, dat na de gebeurtenissen (lang na gebeurtenissen), een nieuwe, verschillende en vaak een zuiverdere versie van realiteit (of een eerdere gebeurtenis) aan ons door de overheid van die dag zónder verklaring, wordt gegeven. Het is alleen dat een generatie of meer voorbij zijn. Degene die in het heden opgroeien, geven niet om de grote listen, de grote zwendelarijen die in het verleden over de mensen werden uitgevoerd. Het is ook de openbaring van de methode, een vorm van wettelijke regels, waar een elite wel bij vaart. Heel weinig mensen hebben de bekwaamheid om buiten hun tunnel te denken, als ze eenmaal een zeker stadium in het opgroeien gepasseerd zijn.

 

Opgroeien is een moeilijke tijd voor de meeste mensen, zeker vandaag met families die niet functioneren. De nieuwe definitie over families, of helemaal geen familie – waar de staat je in de pleegzorg groot brengt. Een heel oud idee dat een lange tijd gepromoot werd, zelfs vanaf de dagen van Plato en de geheime genootschappen van zijn dagen, die jouw aristocratische gemeenschappen zijn. Ze zijn niet voor de gewone mens. De gewone mensen kwamen niet in de genootschappen tot de 18de eeuw, toen het lage niveau van Vrijmetselaars werd gecreëerd, omdat een middenklasse nodig was om een industriële eeuw te leiden. Het werd ook een zeefgrond om uit te zoeken wie echt geheimen kon houden, die het niet kon schelen of het publiek voor de gek werd gehouden en bij iedere wending opgelicht werd. Degene die hun beloningen wilden aannemen en hun mond dicht hielden en een oogje dichtknepen.

 

Lagere vormen van de geheime genootschappen werden in oude tijden gegeven. We kunnen op het Mithraisme ingaan, dat gelijk liep met het christendom. Mithraisme kwam echt uit India zoals de meeste religies. In feite dachten veel mensen dat Mithraisme gewoon een andere versie van het christendom was, met gelijkende verhalen, waar de deugden van een individueel mens verzorgt en op een hoger plan gebracht konden worden. Mithraisme werd eerst aan militairen en slaven gegeven. De slaven werden vaak lid van het leger. Het leger is altijd heel belangrijk, voor het creëren van een voortdurende wereldorde geweest; en broederschappen zullen meestal samen blijven.

 

Soms hadden we een ontmaskering van een militair bloedbad waar de verhevenen samen kwamen, dezelfde aantekeningen maakten om elkaar te rechtvaardigen en elkaar te dekken. Je vindt hetzelfde bij de politie, die allemaal aangemoedigd worden bij de Vrijmetselarij te gaan. Vaak vind je foto’s bij de mensen thuis van hun zonen of dochters (hoofdzakelijk zonen) en de zonen dragen hun cadettenuniform of hun afstudeeruniform en daarnaast staat een foto van dezelfde persoon met zijn Vrijmetselaars attributen. Ze dekken elkaar. Het is een vorm van een verzekeringspolitiek – tot de Vrijmetselarij behoren.

 

Een deel van de aantrekking tot een wereldorde voor Vrijmetselaars en degene die Vrijmetselaars controleren komt, doordat het echt een tak is van degene die een wereldorde doordrukken. Het broederschap van de mensheid is een fantastisch idee, toch om tot een broederschap van de mensheid te komen, heb je constant revoluties nodig, en een standaard systeem omdat op de eerste plaats de verschillen in culturen iets is dat naar een conflict leidt, dit is altijd begrepen.

 

Nadat hij door de Egyptische broederschap was onderwezen, ging Pythagoras naar Crotona in Italië die in die tijd een Griekse kolonie was, waar hij zijn mysterieschool startte. Hij rekruteerde de jongeren uit de middenklassen en de kinderen van de elite, jeugdigen, voerde daar een gelofte van stilte in, lang voordat de Essenen en de latere katholieke monniken en zo dit deden, omdat het allemaal hetzelfde formaat is, zie je. Pythagoras bracht er ook vrouwen en meisje in. Gaf hen een goede scholing en zond hen uit, bijna als spionnen, om de opperadel te trouwen, perfecte huwelijkspartners te worden; dan indoctrineerden ze de geest van de leiders; en de jongeren beneden, vormden revoluties binnen het leger en wierpen het systeem omver. Als het omver geworpen was, was het idee een nieuwe orde in te voeren, een nieuwe orde die met militaire legers fuseerden en op weg gingen om andere naties te veroveren, altijd hetzelfde systeem invoerden, een intelligentsia uitzochten, een klasse van deskundigen die de slimmere moesten trainen om een  gemeenschappelijk systeem te leiden.

 

Revoluties zijn al een lange tijd gaande. Soms heeft het honderd of honderden of duizenden jaren nodig om het Grote Werk af te maken. Het democratisch idee werd altijd aan mensen, in overgangstijden naar het nieuwe systeem gegeven, waar ze het nieuwe systeem zouden accepteren. Democratie geeft je een idee of een gevoel dat je een inbreng hebt bij degene die de beslissingen aan de top maken. Dat moest de dekmantel zijn. In realiteit zou er altijd een geheime overheid parallel aan lopen, die de show leidt, omdat de menselijke natuur, de basisnatuur aan de bodem met zielige jaloezieën, verschillenen, tijd in beslag nam. Ze zijn té tijdrovend; ze veroorzaken veel te veel conflict binnen de samenleving. Daarom zal er altijd een parallelle regering zijn die hiermee omgaat, om het te negeren, om dingen gedaan te krijgen.

 

Sommige mensen worden in deze wereld geboren met het idee dat de dingen gewoon fout zijn, dat is schokkend voor degene die in de wereld geboren zijn en denken dat zoveel fout is. De meeste mensen weten dit niet. Degene die het weten zijn geschokt te zien dat andere het niet weten. Degene die niet weten wat het probleem precies is, weten gewoon dat het fout is, en hebben vaak hele actieve geesten. Omdat ze niet bij ‘degene die weten’, de leidende elite, horen. Zij weten de antwoorden niet. Ze weten alleen dat alles fout is. Ze neigen naar rebellie op kleine ineffectieve manieren of worden (wat meer een regel is) zelfdestructief. Ze gaan drugs of alcohol gebruiken om hun geest te kalmeren en proberen zich bij een leeftijdsgroep aan te passen wat niet voor hen werkt als ze werkelijk in staat zijn het grotere geheel van het plaatje te begrijpen, die eigenlijk weinig hebben.

 

Het is altijd een schok om te zien hoe mensen echt geconditioneerd zijn en toch, iedereen, iedereen maakt beslissingen in zijn eigen persoonlijke leven die eigen aan hun karakter is. Het is eigen aan hun karakter, verhardt het vaak zodat ze nooit veranderen, werkelijk vanaf de leeftijd van 20 of 21 jaar tot aan de dag dat ze sterven. Het zit vast, en toch, leven zou een voortdurend proces van volwassenheid en wijsheid moeten zijn. Zo werkt het bij de meeste mensen niet, zeker vandaag, in een eeuw waar we van geboorte tot de dood onder een wetenschappelijke indoctrinatie zitten

 

Ik herinner me altijd kleine opmerkingen die ik las als ik door bibliotheken ging, toen ik heel jong was, en probeerde uit te zoeken wat er achter het ongemak zat dat ik overal om me heen voelde.

 

De Markies van Halifax zei in een boek, ik geloof dat het “The Moral Thoughts and Reflections," was:

 

         Een man die uit de wereld stapt en zich op zijn gemakt voelt deze te observeren zonder interesse en plan, denkt dat de hele mensheid zo gek is als hij denkt dat hij het niet met hun fouten eens is.”

 

Met andere woorden, je moet uit de hele conditionering stappen, al dat taaie denken, omdat conditionering, taai denken creëert. Het creëert formaten van gedachten waarvoor jij moet vallen als jouw bepaalde vragen worden gesteld, omdat ze je al de voorgekauwde antwoorden in het verleden, hebben gegeven. Je moet uit de wereld stappen om te zien zoals hij echt is; en dat is geen gemakkelijke taak voor de meeste mensen. De meesten kunnen dit niet. De conditionering is te groot. Ze geloven liever dat het journaal waar is. Ze zijn getraind om te geloven. Er wordt hen alles wat ze moeten weten, verteld, maar hun meerderen hebben voor hen besloten – wat hen verteld wordt is alles wat ze voor het moment moeten weten.

 

Pythagoras, die eigenlijk een van de verschillende revolutionairen was die in Egypte getraind zijn, omdat Egypte volgelingen exporteerde, die erop uit gingen om revoluties aan te vuren. Altijd met dezelfde techniek, het rekruteren van de jongere, slimmere, hen uitzevend door processen van vragen, antwoorden en lange perioden van stilte, omdat degene die niet kunnen luisteren geen nut hebben. Iemand die voortdurend met vragen komt, als de hogere waarheden aan hen worden uitgelegd, luistert niet naar de antwoorden. “Eerst bekijk je het, je ziet, je luistert”, zoals ze in de hogere Vrijmetselarij zeggen. Het laat je ook zien dat een persoon die voortdurend vragen stelt voordat de vorige antwoorden beëindigd zijn, eigenlijk rechtvaardiging wilt voor de antwoorden waarin ze al geloven.

 

Het is net als diegene die zeggen dat ze de waarheid zoeken, maar in realiteit naar een religie shoppen of een geloof waarvoor ze al gekozen hebben. Dat is niet iemand die waarheid zoekt. Er zijn ALTIJD PARALLELE REGERINGEN geweest, in de hele geschiedenis, soms liet het zichzelf in een openlijkere vorm zien en in andere tijden, verschuilend achter democratie, maar nooit de controle verliezend, altijd de volgende stap vormend en de volgende stap voor de toekomst. Degene die hier aan twijfelen moeten de geschiedenis bestuderen. Degene die ongeduldiger zijn kunnen de meer recentere exemplaren vinden.

 

Ze moeten het verslag van Noman Dodd lezen. Hij was de staf directeur van het Congressional Committe to Investigate the Tax-Exempt Foundations in 1954 voor de Reece Commissie (of Committee). Reece was de voorzitter van het congres die dit comité heeft opgezet, om te kijken waarom de grote foundations, (de filantropen, degene met een status van belastingvrijstelling en onvoorstelbare geldbedragen), waarom ze werden gefundeerd, wat de communistische groepen binnen de Verenigde Staten en in het buitenland bleken te zijn. Vanuit zijn (Norman Dodd) perspectief die een tunnel was, waar hij zíjn versie van geschiedenis had geslikt, ging hij naar een paar ‘betere scholen’, zoals ze zeggen. Hij begon in het banksysteem. Hij ging door de ineenstorting van de grote banken heen; en werd toen later gevraagd de Reece Commissie of het Comitéonderzoek te doen, ten behoeve van de spreker van the House of Congress.

 

Hij ging de Ford, Carnegie, Guggenheim, Rockefeller Foundations langs en ze vertelden hem vrij direct aan de top, dat ze hun orders rechtstreeks van het Witte Huis kregen. Niet van het Congres, maar van het Witte Huis. Verbindt dat met de stelling van Professor Caroll Quigley in “Tragedy & Hope” en in het “Anglo-American Esteblishment,” dat enige tijd, tot 50 jaar voor het schrijven van de boeken in de jaren zestig, stelt Quigley als geschiedkundige van de Council of Foreign Relations. Hij zei, “er is altijd een zekere hoeveelheid competitie toegestaan met de lagere Congres partijen en individuen, maar degene aan de top…”(Degene, met andere woorden die in het Witte Huis konden komen, is waar hij naar verwees), “…en de kliek rond hen werden grondig onderzocht door een hogere organisatie buiten de democratische of republikeinse regel.” Het idee, dat een lange tijd geleden het systeem was ingevoerd, was dat de democratische aantrekkingskracht voor de gewone mensen (de massa’s van mensen), hen een indruk moeten geven dat ze wat te zeggen hebben in de richting van hun leven en hun nageslacht, voor de tijden die komen.

 

Hoewel, het is altijd bekend geweest, inclusief in het oude Griekenland, dat democratie langzaam was, omslachtig. Als je partijgekibbel en persoonlijk gekibbel om macht hebt, duurde het eeuwig om zelfs núttige agenda’s erdoor te krijgen. Het bedoelde ook dat je veel onnodige, tijdrovende, arbeid opslorpte en geld opslorpende agenda’s had, die het resultaat van conflicten van partijen waren. Daarom werd beslist, de mensen gelukkig te houden, door ze het idee van democratie te promoten, met altijd het weten, dat de meeste mensen (voor de elite) geclassificeerd worden als basis mensen, wezens met instincten. De ‘goddelozen’ zo noemen ze hen, de massa enz. “de ongewassen”. Daarom zouden ze begeleidt worden, zoals kinderen begeleidt worden. Daarom heb je in iedere religie goede herders, dat betekent dat de mensen schapen zijn. Schapen zijn heel domme dieren.

 

Misleiding is de regel in dit alles. Norman Dodd zag het bij de Ford Foundations, door de jongen aan de top, die hem vertelde dat uitgezonderd het accepteren van orders van het Witte Huis en dat hadden ze altijd al (niet het Congres) dat het idee was de samenleving zo grondig en groots te veranderen in Amerika (maar ook het Westen) omdat het zo gemakkelijk is het Sovjet systeem te mixen met het westerse systeem. Daarom fundeerden ze alle groepen, alle conflicterende groepen, omdat door conflict er een compromis in de maak is. Compromissen zijn een stap in de richting van het volgende deel; dan weer conflicten; dan weer compromissen; naar het volgende deel. Zo wordt de samenleving geleid.

 

Ouderen zeiden, dat als je de natuur met zijn tegenstellingen kon begrijpen, het dialectische – en de tegenstelling tussen zomer en winter, de tegenstelling tussen lente en herfst – dan kon je het volgende stadium waar mensen doorheen gingen, voorspellen. Met andere woorden, je voert hen van een lente naar de zomer. Je leidt hen door de herfst. Je begeleidt hen door de winter. Conflicten zijn nodig als je een agenda hebt, een geplande agenda en je handelt met zo’n verscheidenheid aan mentaliteiten in de samenleving; een variëteit van interesses. Dat was de reden die Dodd gegeven werd, dat degene die hoger zijn dan de leiders van de foundation, hun directeuren en alle andere foundations, zeiden dat er te veel conflicterende interesses waren die niet verzoend konden worden; daarom zou je kunnen zeggen dat een super-leidende-regering, het echt voor het zeggen had. Wat ze hem niet vertelde was dat het al een afschuwelijk lange tijd het voor het zeggen had, omdat in de 1700s, in de hogere Vrijmetselaars boeken, schreven ze daarover. Ze schreven veel in de Franse boeken van de 1700s, over hoe de wereld naar deze nieuwe efficiënte samenleving die komende was, te leiden.

 

 

Ze wisten dat persoonlijke interesse, groepsinteresse en zelfs zaken interesses, met elkaar in conflict zouden komen. Daarom kon er maar éen dominante minderheid zijn, die er al was zelfs in de 1700s. Het staat nu te gebeuren, zoals altijd, 50 jaar of meer na de gebeurtenissen, of tenminste toen het begon, een deel ervan is toegegeven – en dat is, dat de CIA een tak had, die de hele Amerikaanse cultuur promootte en de leiding over alles had, mode, noem maar op, vanuit de top, inclusief de nihilistische kunst voor kunstenaars. Alle dingen waarvan rechtse mensen zouden denken dat het communistisch was, radicaal, nihilistisch, werden niet door de Sovjet Unie gepromoot, maar door diegene bínnen de CIA en degene die voor de grote foundations werkten, zoals Dodd verteld werd, waren op de eerste plaats ex-OSS (een voorloper van de CIA) en CIA leden. Daarom komen ze ermee weg met wat ze doen, tot de huidige dag.

 

Daarom heb je een Rockefeller, die de World Council of Churches (WCC) opzette. Ze houden van ‘Wick-,’, weet je, ‘Wiccanism.’ Ze houden van NSA, NASA en het hoofd van de Sanhedrin. Ze houden ervan al deze occulte termen te gebruiken; en het is in geen enkel westers land anders. Het is hetzelfde systeem. De inlichtingendiensten hebben compartimenten en vaak weet een deel aan de boden niet wat de hogere delen doen. Ze weten dat ze niet moeten vragen, omdat het een ‘wat-je-moet-weten-weet-je’ basis is, maar ze hebben allemaal een top departement, dat niet alleen met alle andere inlichtingendiensten samenwerkt; ze zijn deel van ‘die ene’ inlichtingendienst.

 

Mr. Rockefeller geeft World Citizenship Awards uit, en heeft veel jaar, zo veel namen waarmee je bekend bent, van de nieuwsdiensten in de loop der jaren. Het World Citizinship idee is heel oud. Het klink aantrekkelijk voor veel mensen, die in de lagere orden ernaar toe werken. Zij denken dat het een goed idee is; het zou dat zeker zijn – als het naar een eerlijk en rechtvaardig systeem zou leiden. Eerlijk vanuit het gezichtspunt van iedereen, onthoud dat alles dubbel geïnterpreteerd kan worden, twee kanten, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. We hebben met misleiding te maken die gespecialiseerd is in wettelijke woorden, die vaak dubbele betekenissen hebben.

 

Wij vinden bijvoorbeeld dat iedere grote artiest, van klassiek tot rock muziek (degene die dat leidden) maar zeer zeker de grote schrijvers, vooral geschiedkundigen – die de geschiedenis schreven en herschreven met een kijk op de zaak om je naar conclusies te leiden waarmee jij het dan eens was omdat je dacht dat je geIN-FORMEERD was – waren in dienst van de grote foundations. Ze kregen beurzen, werden op school op hun bekwaamheden uitgezocht, daarna vaak door de Guggenheim Foundation in de VS geplaatst, en anderen werden voor hun scholing naar Londen gestuurd, hun uiteindelijke scholing over hun rol over welke soort geschiedenis ze zouden schrijven. Wat voor soort visie ze erin zouden zetten. Welke feiten ze zouden weglaten en welke veranderingen ze er zouden invoegen. Dit wordt dan op de hogere scholen onderwezen en generaties groeien op en denken dat wat hen verteld is, waar is.

 

Het is moeilijk voor de doorsnee mens om de schok achter zich te laten, of zelfs door het stadium van de schok komen. De meeste kunnen dat zelfs niet. Ze kunnen niet geloven dat ze zo zorgvuldig zijn verzorgd en belogen. Het komt nooit in je op, ‘waarom zou je op school belogen worden? Is de school niet iets goeds waar je de waarheid leert?’ Hoewel, scholen zijn echt wetenschappelijke formaten om je in een tunnel plaatsen.

 

De top van de grootste foundations en genootschappen, degene die over gelijkheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid spreken – zijn de grootste leugenaars. Zoals de politici, vertellen ze de mensen wat ze willen horen, maar altijd met een verschillend resultaat; en het zal altijd een ander einde hebben. Ze geloven dat ze de ‘ongewassen massa’ altijd moeten bedriegen, die de ‘grote dingen’ niet kan vatten als ze zich door hun leven haasten, en hun creditkaarten afbetalen en proberen hun huur te betalen en alle spulletjes kopen die binnen komen en voor tijdelijk gebruik zijn gemaakt, als we door deze consumerende waanzin gaan, alsof er geen volgende dag is.

 

De wereld, die men lang geleden voor ogen zag was een wereld van vrede voor de elite, voor de intelligentsia, waar ze niet langer de mensen voor de gek hoefden te houden, omdat door middel van wetenschap ze de grote massa in betere bedienden konden perfectioneren.

 

Het vertrouwen moest allemaal in de wetenschap van de psychologie worden gestop, de psychologie van de massa, de psychologie van de opvoedkunde, de psychologie van de indoctrinatie door de media, indoctrinatie van amusement waar altijd boodschappen inzitten zodat we tot een stadium komen waar de wetenschap God zou zijn. We zouden niet betwijfelen wat er ons als feiten werden gegeven omdat de wetenschappers het priesterschap van de Witte Jassen van vandaag zijn. In oudere tijden, niet zo lang geleden, geloofden de mensen alles wat de priesters hen vertelden. Nu zijn het gewoon de wetenschappers in de witte jas; en liever dan in het Latijns te spreken, dingen zeggende die indrukwekkend en magisch klinken, maar die je niet begrijpt, spreken ze in het wetenschappelijke jargon, waar opgestapelde en toegevoegde woorden je vrijwel alles doen geloven.

 

Uiteindelijk zal deze parallelle regering meer en meer op de voorgrond treden, deze stille regering achter de schermen die zich verbergen achter, op de eerste plaats, liefdadigheid, filantropie. De tijdslimieten, om dit te laten gebeuren zijn besproken bij het opzetten van de League of Nations, en toen bij het opzetten van de Verenigde Naties verder besproken met tijdtabellen. Vandaag noemen ze veel hiervan openbare/privé partnerships, het idee is dat de grote internationale samenwerkingen, die deel zijn van het foundation systeem, omdat ze allemaal samen werken. Vaak wordt geld van de een naar de ander gesluisd, naar de grote foundations en weer terug. Zij kunnen het werk voor de dominante minderheid sneller doen, liever dan door de lagere huizen van de regering te gaan, waar ze ruzie maken en kibbelen over ego’s, als de kleinere man meer en meer vermaardheid voor zichzelf wilt.

 

Hoewel, zolang als degene aan de top van alle partijen grondig onderzocht worden door dezelfde dominante minderheid, houden ze de agenda’s op het spoor. De conflicten die veroorzaakt worden als ze dit wereldsysteem naar voren brengen, zijn veel. Het meest duidelijke werd lang geleden begrepen. Dit is niet de eerste keer in de wereld waar mensen en masse naar en ander gebied verhuisd zijn en slachtoffers werden van kibbelpartijen en gevechten en culturele botsingen.

 

Kijk naar de oude tirannen van het Midden Oosten, als ze hele bevolkingen van het land naar andere landen verhuisden. Kijk naar de geschiedenis van Londen, toen ze bevolkingen in Engeland verplicht stelden om massaal naar de ‘dominions’ te verhuizen, zoals ze het noemden, de Gemenebest.

 

Lees “The History of de European Union.”  Tenminste dat, wat voor ons  tot dusver, beschikbaar is gemaakt. Er zijn andere boeken daarover, die minder bekend zijn. Waar ze lange tijd geleden zeiden dat de Crème de la Crème van de scholingssystemen in alle landen, een nieuwe reizende bureaucratie zou vormen, een nomadische groep waar ze over de hele wereld van stad naar stad reisden, met tijdelijke huizen, de dominante minderheid dienend: “The Winners and Losers in the Coming New World Order” door Jacques Attali.

 

Dit is al gaande. Ze hebben nu Europese kranten, je kunt in de vacaturesectie kijken en je zult zien dat ze al de beste in bepaalde beroepen en banen hebben, vanuit hun eigen thuisland verhuizend naar waar het werk ook is. Voor iedere winnaar, zijn hoeveel verliezers? Wat gebeurt er met hen? Wel, hopelijk geluk. Dat gebeurt er met hen.

 

In de Verenigde Staten zie je een gestadig tromgeroffel, om haat tegen de Mexicanen en anderen die binnenkomen, op te voeren – het zijn niet alleen Mexicanen uit Latijns Amerika – zo dat mensen het effect van een politiek zullen aanvechten, door de mensen aan de bodem te bevechten in plaats van voor de zaak te gaan. ‘De zaak’ gezeten in verheven torens, in grote foundations en zij funderen alle bewegingen en de samenwerkingsverbanden die integratie voorstellen en promoten. Ze blijven ongedeerd. Het is iets droevigs als mensen, als gewone mensen zich tegen gewone mensen uit een ander land keren, omdat ze hun politiek in die van jou duwen.

 

Rockefeller zei in een van zijn toespraken, “De huidige generatie is het kanonnenvoer van dit deel van de agenda.” “Kanonnenvoer, “ dat zijn zíjn woorden, als de veranderingen tevoorschijn komen. Ik heb het op een bandje. Dat is wat het is. Dat is wat wij voor deze mensen zijn; de elitaire, die ons groots klinkende woorden geven als integratie, vrede en voorspoed enz. terwijl ze tegen over elkaar over de bevolking als ‘kanonnenvoer’ spreken, voor speciale verandering.

 

Toen zei hij, “Je kunt geen omelet bakken zonder de eieren te breken.” Dus de verbrijzelde levens, de wanorde die volgt als culturen in een conflict samen komen door de enorme migraties, is gewoon ongelukkigerwijze, het breken van eieren om de omelet te maken – de agenda moet erdoor heen komen; en door het conflict zie je, dat er een totalitair systeem is dat al alles wat het nodig heeft geschreven is in wetten  en onder noodwetten; zullen dan streng gehandhaafd worden, iedereen beïnvloeden en ze zullen het conflict als rechtvaardiging gebruiken.

 

JE STAAT op een SCHAAKBORD en je weet zelfs NIET dat JE een PION bent. 

 

Norman Dodd ontdekte ook, door de verslagen van de foundations heengaand, dat ze allemaal tot de conclusie komen, lange tijd geleden, dat om een wereld te verenigen en een nieuw systeem van leven in te voeren, een nieuwe manier van leven, nieuwe waarden, waarden die duidelijk niet konden evolueren. Ze moeten geleerd worden, geïndoctrineerd. Daarom huurden ze de beste schrijvers. In feite, trainden ze hen. Ze zochten hen als student uit en gaven hen beurzen. Ze wisten dat oorlog – ze konden aan niets anders dan oorlog denken – oorlog was de belangrijkste motiverende kracht om mensen voor een gezamenlijke reden samen te laten komen. Daarom is het eeuwen gebruikt.

 

Mensen denken altijd dat ze voor vrijheid vechten; en vaak, al gaande, het kan een tijd duren, ontdek je dat je het allemaal hebt gehad en dat die dingen waar je voor vocht, allemaal illusies waren. Als je het vergelijkt met waarmee je eindigt, kun je vaak eindigen met een ergere tirannie dan je je ooit kunt voorstellen.

 

Caroll Quigley zei dat ook. Hij was lid van de elitaire intelligentsia elite groep die mensen voor de Rhode Scholars uitkoos. Die hen ook voor andere beurzen uitkoos en die strikt in de agenda geloofden. Hij zei, dat tijdens oorlog je meer gedaan kunt krijgen in vijf jaar met bureaucratieën die opkomen enz. (dat is wat hij bedoelde) en wetten gewoon op een sociaal niveau erdoor worden geramd. Hij zei hoe je het kon doen. Voor sociale veranderingen, “je kunt in vijf jaar oorlog meer gedaan krijgen dat in 50 jaar vrede.” Daarom had je oorlogen tegen drugs, nu oorlog tegen praktisch alles, armoede. Niets eindigt zoals je dacht dat het zou eindigen, omdat het niet de eerste intentie had waarvan je dacht dat het was. Het creëerde enorme bureaucratieën en meer, meer, politiemacht –indringeriger. Terwijl je de laatste 40, 50 jaar getraind wordt en werd, om te gehoorzamen; en degene die er waren om je te dienen, zijn langzamerhand onderwezen om je te domineren en te trainen.

 

Niet zo lang geleden, deed ik een gesprek en las ik voor uit een tijdschrift van een wetenschappelijke site en ik sloopte hun kinderachtige indoctrinatie van de theorie over de opwarming van de aarde. De volgende dag hadden ze het van hun site afgenomen. 

 

De vorige week, sprak ik over dit mogelijke televisie station in Nederland die in een soort show, een nier voor een stervende vrouw wilde ‘verloten’, zou je kunnen zeggen, aan mensen die het nodig hadden. De volgende dag toen ik erover sprak, kwamen ze naar buiten en zeiden dat het een grap was, wat ik betwijfel. Het was het testen van de wateren, een testballon, die ze altijd doen; de inhoud was zeker waar, omdat we zo vernederd worden. We zijn er nu klaar voor, om dit soort dingen te zien, als met ellende gepronkt wordt in een spelshow, alsof de circussen van Rome opleven. De mensen zijn er klaar voor omdat je alle vermogens kunt overstimuleren totdat je afwijkend wordt en je kunt afwijkende samenlevingen en hele bevolkingen krijgen.

 

Als we aan de Maffia denken, vóór de jaren 50, het oude idee van de Maffia die trouwens als een tak van de Vrijmetselarij was opgestart, Guiseppe Mazzini, de revolutionair die door Albert Pike was getraind, zette de Maffia op. Hij keurde het goed en gaf het zijn manifest en zijn voorrechten. De Maffia waren de jongens die met de onderwereld handelde. Zij handelden met de basis dingen in het leven waar mensen vatbaar voor zijn. Toch zijn we wereldwijd, getransformeerd en vervoerd naar een samenleving in hetzelfde formaat, zeker door Europa en de Amerika’s, omdat het allemaal éen is. We zijn al éen, je bent dat je hele leven geweest in feite. Je moet langzaam getraind worden om het te accepteren, dat is alles. Dat is het enige verschil.

 

De regeringen keurden het opstarten van de casino’s goed, die ooit het werkterrein van de Maffia was. Jouw overheden keurden casino’s goed, die de kleine glitter en glamour heeft en de meisjes in schaarse kleding en de allerbeste attributen die mensen aantrekken. Helder licht en je verliest je geld. Vroeger, toen ze met deze casino’s kwamen, ik geloof dat ze in Engeland rond de jaren zeventig in geselecteerde gebieden kwamen. Ons werd zogenaamd verteld, om onze angsten in banen te leiden en het feit te camoufleren dat jouw overheid nu en altijd de Maffia was: het geld dat ingezameld werd zou natuurlijk naar liefdadigheid gaan. Ze verbergen zich altijd achter liefdadigheid en goede werken. Hier is de grote slag: “Je nationale schuld zal afbetaald worden,” en iedereen zegt, “Dat is prachtig,” want we hebben zo’n enorme binnenlandse schulden aan internationale bankiers; jaren later, zie je dat alles toch duurder wordt. Belastingen worden steeds duurder. De schulden worden groter. Er is ons nooit verteld hoeveel schulden er door de grote casino’s afbetaald zijn.

 

Wanneer je geld hebt dat naar ziekenhuizen gaat, die op de eerste plaats gerund worden door ons belastinggeld en die ieder jaar vastgestelde bedragen krijgen ( of niet zo vastgesteld). Ze geven altijd iedere cent die ze hebben uit. De grote haast is altijd tegen het einde van het jaar, om alles wat ze bezitten op te maken anders krijgen ze dat het volgende jaar niet. Hoe kunnen ze in hemelsnaam donaties accepteren, die dan in mindering worden gebracht van geld dat ze door de overheid krijgen toegewezen? Waar gaat dit geld naartoe dat hen gegeven wordt? Denk daar over na.

 

De corruptie aan de top is altijd astronomisch geweest omdat de wereld van de goddeloze, de ‘ongewassen massa’ zoals zij zeggen, er is om hen te dienen. De lage Vrijmetselarij denkt echt dat de “profanen” gewoon de onontwikkelde zijn, de mensen aan de basis – de poel, dezelfde poel waar ze zelf uitkwamen; en dat door zelfverbetering, alsof je dat aan de buitenkant ziet, ze dragen idiote kleine pakjes met schorten dat hun nageslacht vierkant benadrukt die van de genitaliën afkomen. Daarom bedekt het de penis. Ze willen een betere wereld maken, waar de slimmere die omhoog komt door de gebruikelijke graden over te slaan, die de ware intentie aangeeft; maar het is heel moeilijk om liefdadigheids foundations aan te vallen. Het woord l;liefdadigheid zelf is zo leuk, omdat ze pretenderen de weduwe en de wezen te helpen. Een allegorie voor iets veel diepers en niet wat jíj denkt.

 

Drie jaar geleden gaf de Verenigde Naties een speciale documentaire uit over zijn toekomst van de Wereldstaat. China was uitgekozen als het model voor de wereldstaat. Ze lieten je zien hoe de grote festivals van China door de overheid opgezet, met alle acrobaten en zo grote, bijna cakeachtige constructies makend, de taart van de mensheid die allemaal als eenheid samen werkten. Dit was een symbool van iedereen die met iedereen samen werkt. Ze applaudisseerden voor hun ‘een kind per familie’ politiek. We moeten dit allemaal gaan kopiëren voor één gedeelte van de hele agenda. De agenda is ‘het verhaal zonder einde,’ omdat de mensheid het bouw- materiaal is; en het ligt aan degene aan de top, niet de scheppers, maar de architecten. Architecten kunnen alleen materiaal gebruiken dat al bestaat en door wetenschap begrijpen hoe het te gebruiken, of ‘het te perfectioneren’, zoals zij zeggen.

 

Net zoals in Egypte, was Osiris de allegorie van de kerk van diegene in de hogere mysteries; en Osiris was het lichaam. Het zelfde verhaal in ontelbare religies, omdat ze allemaal door dezelfde bron (verschillende namen) zijn gegeven.

 

Om te eindigen, wil ik graag noemen dat sinds tenminste de ’50, dezelfde CIA die de cultuur- industrie leidde, linker- en rechtergroepen en hen fundeerden en hen in conflict hielden (tenminste openlijk in de kranten, aan de oppervlakte), geen enkele kant, noch volgelingen wisten dat ze begeleid werden --  ook leidde ze dat, wat ‘de vaderlandslievende zaak’ wordt genoemd; en het is echt een business die al lange tijd gaande is.

 

Ik herinner me een oudere vrouw van ongeveer 80, die een talkshow belde toen de vaderlandslievende zaken allereerst op de AM en korte golf radio, wereldwijd verschenen, met het gebruikelijke materiaal over terreur, terreur, terreur – ‘hier is het tegengif: koop dit.” Ze zei, “Ik zie dit al jaren, mijn hele leven,” ze zei, “en niets verandert, uitgezonderd dezelfde agenda die doorgaat.” En het is waar. We zijn de beste geïnformeerde slaven die bestaan, die ooit hebben bestaan. 

 

De patriot business neemt twee vormen aan. Het ene is om je al her goud en zilver te verkopen, ook al zal het onbruikbaar voor je zijn tegen het einde, omdat het hun eigen businessplan is. Je zult het op straat gooien wan het is heel zwaar spul om te dragen, als je ook bonen of water misschien moet dragen en het is alleen waard wat de persoon die de goederen die jij uiteindelijk in een crisissituatie wilt ruilen, beslist wat het waard is.

 

Het andere deel is de hele alternatieve gezondheids industrie, die ook door dezelfde groepen worden geleid, waar onder het mom van de ziekte bespreken, je geprogrammeerd wordt om doodsbang te zijn en hypochondrisch. Op het einde geven ze je altijd de oplossingen en het tegengif, die verschrikkelijk duur zijn. Deze shows zijn de enige soort uitlaatkleppen waar iemand zoals ik op te horen is. Dat is het formaat, omdat er geen vrije onafhankelijke uitlaatkleppen zijn. Ja, iedereen heeft blogspots en zo maar dat is ook tijdelijk. Voordat ze ons het Internet gaven zeiden ze zelfs – ze maakten een nieuwe term, “the information wars” (de informatie oorlogen). Deze mensen zijn klaar voor oorlogen. Ze wachten niet tot ze beginnen en zeggen,”Wat zullen we daarmee doen? Laten we het weerleggen.” Ze zetten het van te voren vast, dus verwachten ze dat alles gebeurt.

 

De andere shows waar ik opkom zijn op de eerste plaats New Age soort shows, de Art Bell klonen, die bedoeld zijn om mensen te fascineren. Ze verzorgen op de eerste plaats de New Age –de New Age is, alweer, door dezelfde mensen aan de top opgezet, om een nieuwe manier te brengen, ook de geest van de mens in staat te stellen de samenhang tussen de mensen te verminderen, omdat New Ages werkelijk onderwijzen, dat het ‘ik-syndroom’ het belangrijkste is. Het is mijn reis. Het is ik, ik, ik, mij; en als dat gebeurt heb je jouw bekwaamheid om te overleven weggegeven omdat mensen grote crisissen in de geschiedenis doorkomen, door elkaar te helpen. Je kunt mediteren wat je wilt. Je ook al je ademritmes enz leren, of hyperventileren en vlekken voor je ogen zien van veranderende staten, maar als een ervaring geen doel heeft is het alleen maar een droom. Echte ervaringen zijn zeldzaam. Erg weinige hebben de mogelijkheid ze te krijgen, omdat al het werk uiteindelijk niet door herhaling van een formule gedaan wordt. Het werk wordt door de geest gedaan die voor jezelf werkt en jou analyseert, the good, the bad en the ugly.

 

De New Age leert naar het positieve te kijken. Daarom willen ze niet weten wat er in de wereld gebeurd, dus zijn ze gedeactiveerd van deelname en verontwaardigd over de gruwelen die gaande zijn en zullen komen. Dan, nadat ik op sommige van deze New Age shows ben geweest, komt er een jongen die het over, het hebben van seks met een buitenaardse wezens heeft; dus de luisteraar (die niet al te veel weet) die aan mij denkt als ik feiten geef, verbindt het met al het andere spul, het gedroom totdat het allemaal nutteloos is. Dan wordt dat wat ik net gezegd heb, fantasie voor hen. Het wordt verweven met fantasie.

 

Dat is de droevige toestand van de wereld. Het is de ware toestand van de wereld; en niets grijpt de aandacht van de mensen meer, dan vluchtgedrag in het bovennatuurlijke. Mensen die hunkeren naar het bovennatuurlijke zullen het niet bereiken. Mensen die macht willen – en dat is waarom mensen daar hoofdzakelijk instappen, om macht te vinden – zullen het misbruiken. Er zijn andere mensen die echt geloven dat ze wetenschap en religie, of de dingen waar religie over spreekt of promoot, kunnen vermengen. Toch, wetenschap zelf wordt al honderden, zo niet duizenden jaren in een specifieke richting gedreven. Je kunt iets niet gebruiken dat bedoeld is om jou te domineren. Het kwam niet met twee gebruiksaanwijzingen. Het kwam met één gebruiksaanwijzing; en diegene die deze wetenschappen ontwerpen houden de gebruiksaanwijzing vast. Je kunt niet een beetje van dit en van het andere hebben. “Je kunt geen cake hebben en het ook opeten,” zoals zij zeggen.

 

Wetenschap zal niet helpen. Wetenschap is ontworpen om de mensheid te veranderen in betere dienaren. Wetenschap is ontworpen om een enorme uitbreiding van leven te geven aan een kleine dominante minderheid. Ze zullen het niet uitbreiden voor anderen, omdat ze een ontvolkingsprogramma op dezelfde tijd hebben. Waarom zouden ze jou levensverlenging geven? Denk daar over na. Ze geloven niet dat jij zo speciaal bent.

 

Deel van het hele Darwinistische concept was om mensen te indoctrineren in het geloven van de evolutie. Toen, rond 1800, 1900, spraken zij over hoe evolutie gewoon een hele tijd van vooruitgang overslaat, in een ander soort evolutie. “The Great Leap Forward”, noemen ze dat. Dat is wat er in de mensen gehamerd is, die opgegroeid zijn met komische boeken van supersterren met wetenschappelijke superkrachten. Je moet hun boeien willen hebben. Het is zo gemakkelijk als je je handen vooruit steekt om vrijwillig in de boeien geslagen te worden. Het eindigt toch nooit met een goed einde. Toch verwachten mensen ‘de grote sprong voorwaarts’, en iedereen denkt: ze zijn bijzonder en “ik zal een van de uitverkorenen zijn die alle grote voordelen krijgt die de wetenschap aan de weinige geprivilegieerden gaan geven.

 

De enige hoop die goede mensen in deze wereld overblijft, is elkaar te helpen, menselijke waarden te promoten, naar de onrechtvaardigheden en de gruwelijkheden te wijzen die in de naam van vooruitgang en wetenschap worden gedaan. Als we de waarde van het menselijke leven verminderen en dat is de hele 20ste eeuw tot nu gedaan, doen we dat zelf; als we even terloops euthanasie bekijken dat in Nederland legaal is (door de staat goedgekeurd), als we deze dingen als normaal aanvaarden, omdat het eugenetische programma altijd door de elite geleid werd en de agenda voor eugenetica wordt door de elite geleid. Ze zijn er nooit mee gestopt, ze zullen er nooit mee stoppen, omdat ze hun koers nooit hebben betwijfeld en veranderd. Ze zetten hun plannen op en ze werken ernaar toe. Als ze zich een tijdje terug trekken, komen ze weer terug, vaak onder vele vermommingen, maar uiteindelijk krijgen ze wat ze willen, omdat de mensen afgeleid worden naar andere gebieden van crisissen of economische depressie of persoonlijke ongelukken; in deze niet-werkende samenleving terwijl hun relaties uiteen vallen, wat de bedoeling is.

 

Alleen door elkaar te helpen, niet door de domheid te begaan om de andere wang naar de psychopaten te richten – omdat er van hen te veel zijn in de wereld van vandaag, in alle gebieden van de samenleving – zal deze koers veranderen; en het zal niet voor iedereen veranderen. Mensen beslissen over hun toekomst. Zelfs degene die ontwetend zijn beslissen over hun toekomst, omdat we allemaal, dagelijks persoonlijke keuzes hebben. Het begin van alle begrip komt met het reflecteren in je eigen zelf, én als je jezelf vraagt, “Wie ben ik? Wat ben ik?”. Dat is het pad dat je naar alle vragen leidt, omdat je de hele tijd beslissingen maakt, in je gezoek en jouw beslissingen beïnvloeden altijd anderen, zelfs in je persoonlijke leven.

 

Uiteindelijk heb je geen god nodig om jezelf te vergeven, Het moeilijkste dat mensen kunnen, als ze nog steeds een natuurlijk moreel besef of bewustzijn hebben, het moeilijkste is jezelf toe staan te vergeven. Goden kunnen altijd vergeven. Dus, vecht niet met elkaar. Conflict wordt door intelligente mensen die de wetenschappen begrijpen, gemanaged. Degene die hun leiders in etnische groepen volgen, raciale groepen, geloof – wees heel voorzichtig, omdat het overleven van die mensen ‘daar’ ook je eigen overleving bepaald.

 

Als we niet geven om mensen of empathie voelen voor mensen die elders opgeblazen of gebombardeerd worden in de wereld, of uitgehongerd, veroordelen we ons zelf. Op een dag komt het naar jou en wie zal er zijn om over jou te huilen en te helpen? Dat is een deel van het overlevingsinstinct, met anderen in nood te helpen, help je jezelf. Misschien niet onmiddellijk, op dezelfde manier, maar het is de beste verzekeringspolitiek die er voor overleving is.

 

Van mij en Hamish, welterusten en moge je god of je goden, met je zijn.

 

Vertaling: juli 2007, M . Eken

 

 

"There But For Fortune"

By Phil Ochs (Live at Vancouver 1968)

Good evening. This is my first evening in Vancouver. I've been to Canada, Toronto and Montreal where all the extremists live.

Show me a prison, show me a jail
Show me a prison man whose face has grown pale

And I'll show you a young man
With many reasons why
And there but for fortune may go you or I

Show me an alley, show me a train
Show me a hobo who sleeps out in the rain

And I'll show you a young man
With many reasons why
And there but for fortune may go you or I

Show me the whiskey stains on the floor
Show me a drunken man as he stumbles out the door

And I'll show you a young man
With many reasons why
And there but for fortune may go you or I

Show me the country where the bombs had to fall
Show me the ruins of the buildings once so tall

And I'll show you a young man
With so many reasons why
And there but for fortune may go you or I

 

 

"Alleen voor geluk"

door Phil Ochs (Live in Vancouver 1968)

Goede avond. Dit is mijn eerste avond in Vancouver. Ik ben in Canada, Toronto en Montreal geweest waar de extremisten wonen.

Laat me een gevangenis zien, laat me een nor zien

Laat me een gevangene zien wiens gezicht verbleekt is.

 

En ik laat je een jonge man zien

Met zoveel redenen

En alleen voor geluk mag jij of ik gaan

 

Laat me een steegje zien, laat me een trein zien

Laat me een zwerver zien die buiten in de regen slaapt

 

En ik laat je een jonge man zien

Met zoveel redenen

En alleen voor geluk mag jij of ik gaan

 

Laat me de whiskyvlekken op de vloer zien

Laat me een dronkaard zien die de deur uit strompelt

 

En ik laat je een jonge man zien

Met zoveel redenen

En alleen voor geluk mag jij of ik gaan

 

Laat me de landen zien waar bommen moesten vallen

Laat me de ruines van de gebouwen zien die eens zo groot waren

 

En ik laat je een jonge man zien

Met zoveel redenen

En alleen voor geluk mag jij of ik gaan .