ALAN WATT   BLURB (Educatief Gesprek)

 

 

"The Negation of Human Affect

in the Age of Darwinistic Technocracy"

 

In Nederlandse vertaling:

“De Opheffing van het Menselijk Affect

in het Tijdperk van Darwinistische Technocratie”

 

 

15 juni 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 15 juni 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com en alanwattsentientsentinel.eu, op 15 Juni 2007. Voor diegenen van jullie die op RBN afstemden voor de uitzending van vandaag waar ik op zou komen, met Michael Herzog, het schijnt dat het niet doorgaat omdat er een grote stroomuitval was nadat een storm door hun gebied ging, naar het zuiden, die de elektriciteitslijnen neerhaalde.

 

Deze stormen zullen steeds gewoner worden aangezien de alchemisten van de lucht en de omgeving het proces van het sprayen in de luchten opvoeren en de opwarming veroorzaken, gecombineerd met de HAARP technologieen waarover ik eerder heb gesproken. Voor diegenen van jullie die de “Wizard of Oz” hebben gezien, je zult de kleine man achter het gordijn zien. De professor kan zoveel wetenschappelijke trucs voor de anderen om zich heen doen dat het magisch lijkt. Dat is wat het is: het is magie voor diegenen die niet weten. Magie is gewoon wetenschap die niet aan het algemene publiek is uitgelegd.

 

Het is ook een interessant fenomeen, als je naar het sprayen wijst, als het heel erg is over je hoofd, en je ziet hun lege blikken. Want hun mind is er al in geconditioneerd, dat iets van belang door het nieuws aan hen verteld zal worden. En zij zullen hun eigen zintuigen ontkennen –hun eigen zintuigen – automatisch. Ze zijn getraind om dat te doen.

 

Voor mij is het interessant om te zien als mensen opbellen en er op de achtergrond een televisie blèrt. Je zou denken dat je luistert naar een dierentuin tijdens voertijd, met het gegil en gebrul en vreemde geluiden die er uit komen. Maar de dagelijkse kijker is stapsgewijs opgevoed tot de verschillende niveaus en door verschillende niveaus heen om dit als normaal te accepteren. Met TIJD en HERHALING wordt alles normaal.

 

Zij zien het niet. En ze kunnen niet vergelijken met het verleden, of zelfs met het recente verleden, twee jaar of drie jaar geleden, of zelfs tot 1999. Toen begonnen ze met al deze flitsende advertenties. Deze begonnen de mensen echt enorm te beïnvloeden. Subliminale boodschappen worden gewoon op hen afgevuurd. Hun komedies zijn niet eens hysterisch, ze zijn daaraan voorbij, ze zijn bizar. Het automatische lachkanon zorgt ervoor dat mensen vanzelf gaan kijken, daarom is het lachkanon er. Zeker, het is een geconditioneerde reactie. Als ze het vaak genoeg doen zullen ze automatisch lachen, zelfs als ze niet weten waarom ze lachen. Dat is hoe bizar dit is geworden. Maar het is allemaal op die manier ontworpen.

 

En alle veranderingen op televisie en in formats vinden wereldwijd op hetzelfde tijdstip plaats, op de reguliere talkshows - door het land, over de wereld -, fm/am, die je dagelijks gebracht krijgt door, natuurlijk, je favoriete mensen. Want je moet altijd denken dat je je favoriete mensen kent, ze houden hen jarenlang op die plek. Zouden ze tegen jou liegen? Met sommigen van hen ben je opgegroeid. Deze talkshows geven jou je gedachten voor de dag, Ze geven ze jou je argumenten voor de dag. Ze brengen je ook tot je conclusies over die discussieonderwerpen voor de dag.

 

Het is de Delphi Techniek. Hier is hoe het gaat: “Geloof je hierin of geloof je daarin?” Daarna, zeker, zoals getrainde Pavlov honden, bellen de mensen verhit en bezorgd op en sluiten ze zich bij de ene of de andere kant aan. Zo eenvoudig wordt het gedaan. Je word geconditioneerd, geconditioneerd, geconditioneerd, geconditioneerd, door verschillende niveaus van politieke correctheid, zonder zelfs te weten dat het dát is: de nieuwe Sovjet, de wereldwijde Sovjet, met fascisme aan de top, boven de bureaucraten, boven de politici. En de bureaucratieën worden op basis van een communistische stijl geleid om de mensen op de bodem in een collectief te runnen.

 

De mensen zijn er om de staat te dienen. De wereldstaat en in werkelijkheid is deze al hier. En in 2012 zullen ze het waarschijnlijk openlijk aankondigen voor diegenen, de overgrote meerderheid, die er nooit iets van snapten. Niet dat ze er kwaad over zullen zijn, ze zijn er klaar voor. Het publiek is klaar voor iedere verandering in feite, die in de pijpleiding zit. Ze zijn heel blij om gesocialiseerd te worden in het geloof dat hun “beteren” -die superieure mensen die onzichtbaar voor hen zijn, ze weten dat ze er zijn, ergens daarboven, boven hen – zorgdragen voor al de belangrijke problemen terwijl zij kunnen spelen. Werken en spelen. En daar zijn ze heel gelukkig mee: een tevreden slavenbevolking is altijd het doel geweest van tirannen, duizenden jaren lang.

 

Het meeste ervan is illusie natuurlijk. Want als mensen die veiligheids- netten proberen te vinden waarvan zij dachten dat ze er waren om in tijden van nood te helpen, komen ze erachter dat ze niet lijken op hoe ze verbeeld zijn, ze lijken niet op de drama’s en de soaps op televisie die hen die indruk gaven. Als zij voor rechtvaardigheid naar rechtbanken gaan hebben ze geen idee waar ze binnenstappen. Ze zullen in ieder geval niet de advocaten vinden die betrokken zijn en geloven in het vechten voor iemand’s rechten.

 

Het is een grote club, het is een Vrijmetselaars club. En de grote “club” is de voorzittershamer, waarmee de rechter op de tafel slaat, zoals alle Metselaars-openingen. Rechtvaardigheid (“justice”) kwam van het Franse woord “to joust”: de ridders “jousted” (vrij vertaald: streden) op een veld, in een schouwspel met een publiek. Alleen de adel mocht erbij aanwezig zijn. Gewone mensen die dat probeerden, werden door de adel vermoord. Want als gewone burger mocht je nooit doen alsof je echt bloed (“true blood”) had, dat was een vorm van heiligschennis.

 

Heel af en toe ging een ridder een competitie aan voor iemand van de gewone mensen (“commoners”). Daar komt het hele ding van de advocaat, die tussen jullie in staat, vandaan. De procureur (“sol-licitor”), de zonneman, de “Sol”, zou voor jou opkomen. En het werd besloten dat de persoon die van zijn paard afgegooid was de verliezer was en de persoon die nog steeds in het zadel zat de winnaar. Dat was beslissend voor wie goed zat en wie fout, in het rechtssysteem. Kracht, macht en bekwaamheid wonnen. Pech of een wind in de verkeerde richting of de zon die in je ogen scheen, kon betekenen dat je de verliezer was. Dat is wat rechtvaardigheid is. Rechtvaardigheid vandaag natuurlijk, kan gekocht worden. Het is altijd zo geweest.

 

Jaren geleden was er een Britse Lord die in zijn auto met een jonge secretaresse betrapt werd. Hij had een lantaarnpaal geraakt of zoiets en  hij zat achter het stuur. Hij werd aangeklaagd voor dronkenschap en verwardheid. En hier was hij, op de voorpagina van de Britse dagbladen, en hij zei dat hij rechtvaardigheid zou kopen, “wacht maar en zie”, hoewel al het bewijs erop wees dat hij het was, die achter het stuur zat en dronken was. En zeker, hij kwam ervan af. En hij kwam terug in de media en hij was terug op de voorpagina’s van de dagbladen en zei “ik zei het je toch”. Want begrijp je, voor de adel zijn er aparte wetten, die zijn er altijd geweest. Het hele idee van het door je eigen groep veroordeeld worden, betekende dat je alleen veroordeeld kon worden door de aristocratie, de adel. De adel had voor zichzelf andere regels met betrekking tot sociaal gedrag en sociale wetten. Dus hij vertelde een waarheid, hij wist dat hij ervan af zou komen. Want de burgerwetten, die bedoeld zijn voor de massa, waren niet op hem van toepassing.

 

Ik heb heel veel gesproken over de aankomende integratie van technologie met mensen zelf, die geïntegreerd worden in gecomputeriseerde systemen van de virtuele realiteit. En ik heb veel gesproken over de top denktanks, die weten dat het uitvoerbaar is. Want de top denktanks hebben informatie over het feit dat het al uitgevoerd is. Zij weten hoe ze het moeten doen, het is helemaal klaar om te gaan.

 

De computer was alleen een stap-voor-stap proces om je zover te krijgen om zoiets als dit zeer geleidelijk aan te accepteren. Gradatie werkt altijd in de samenleving, terwijl het eindproduct, het einddoel, altijd al het doel was, meteen vanaf het begin, voordat je zelfs een computer had, voordat zij je de echte intentie vertellen. Deze mannen in Hollywood, die science fiction schreven wisten dit allemaal. Want zij kregen meer informatie waaromheen ze verhalen schreven, zodat je vertrouwd raakt met het idee om uiteindelijk in een virtuele realiteit geïntegreerd te worden. Dat is wat zij doen met Hollywood. Het geeft je voorspellend programmeren. Als je de informatie krijgt, ben je je niet bewust dat je gedownload word met een idee. En omdat je denkt dat je vermaakt word, is entertainment veel beter dan een lezing omdat het sensor gedeelte, dat beoordeelt wat binnenkomt en eruit gaat, je schild, wegvalt. Je word geëntertaind, denk je.

 

Wat ik ga voorlezen gaat over dit onderwerp van het uitfaseren van computers, terwijl ze de rest binnenbrengen. En dit is van Information Society Technologies (informatie samenleving technologieën). Als je het wilt opzoeken:  http://cordis.europa.eu/ist/webprojects

 

Het IST projectblad, zij noemen het Ambient Agoras. Agoras is een heel hoog occultisch woord. Zoals Viagra en Gore en meer Al’s van die soort en maat.

 

 

“Dynamische Informatie Wolken in een Hybride wereld

(Ambient Agoras)”

 

Deze organisatie is geloof ik gevestigd in Duitsland, in München.

 

Het project Ambient Agoras richt zich op het verschaffen van gesitueerde diensten, plaats relevante informatie en gevoel van de plaats, dat ‘genius loci’ genoemd wordt- aan gebruikers, zodat zij zich thuis voelen in het kantoor.”

 

Alan: Ze hebben het over een virtueel kantoor.

 

Dit wordt bereikt door het op een innovatieve manier gebruiken van informatie technologie, IT,  gecombineerd via omringende displays, die in de omgeving ingebed zijn  en mobiele apparatuur die op een gecombineerde manier gebruikt wordt. Ambient Agoras voegt een laag van informatiegebaseerde diensten toe aan de plek, die de gebruiker in staat stelt om te communiceren, voor hulp, begeleiding, werk of plezier. Het integreert informatie in de architecturale omgeving door middel van slimme artefacten”.

 

Alan: Ze hebben het over chips overal in je huis, op straat enzovoort.

 

De computer als een apparaat verdwijnt, aangezien de functionaliteit op een alomtegenwoordige en onzichtbare manier beschikbaar is.  Eindelijk verhoogt Ambient Agoras realiteit door het verschaffen van betere mogelijkheden (affordances) aan bestaande plekken. Het richt zich op het veranderen van alledaagse plekken in sociale marktplaatsen…”

 

Alan: Zal het niet geweldig zijn als je op een van je favoriete kleine wandelingetjes gebombardeerd wordt met hallucinaties, echt, voor sommigen zal het zo lijken. Anderen zullen denken dat ze visioenen hebben als deze karakters uit de lucht tevoorschijn komen, boven je hoofd, om je iets te verkopen. Wat een lol.

 

“…waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en in wisselwerking kunnen treden. Het project Ambient Agoras doelt op het verschaffen van gesitueerde diensten, plaatsrelevante informatie en gevoel van de plaats, dat ‘genius loci’ genoemd wordt- aan gebruikers, zodat zij zich thuis voelen in het kantoor.”

 

Alan: Ze blijven hetzelfde steeds weer herhalen. Daarna gaat het verder over de doelstellingen:

 

Ambient Agoras is een project dat zich richt op de kantoor omgeving als een geïntegreerde organisatie, gevestigd in een fysieke omgeving, met specifieke informatie behoeften, zowel op een collectief niveau van organisatie als op het persoonlijke niveau van de werker.”

 

Alan: De werker zal van het collectief zijn natuurlijk.

 

Het project promoot een benadering van het ontwerpen van het individu alsook van de teaminteractie en vermeerderde fysieke omgevingen alsook fysieke artefacten om samenwerking te ondersteunen, informatie of informele communicatie, sociaal bewustzijn en verhoging van de kwaliteit van leven…”

 

Alan: Oh, verhoogd. Het is verbazend hoe alles dat gepusht wordt, zoals elektronica, je zal verbeteren, zoals jou verbeteren. Beter onderwerp, ideaal design: ID.

 

“Het zal uiteindelijk zorgen dat computerapparatuur verdwijnt. Zij gebruiken sensor technologieën, zoals badges of labels, slimme artefacten, omgevingsdisplays, mobiele apparatuur, tafels, muren en samengestelde functionaliteiten van twee of meer samenwerkende artefacten. Tijdens de duur van het project zullen deze technologieën getest worden met behulp van gebruikers- feedback en worden zij geëvalueerd met behulp van verschillende methoden, door het opzetten van proefinstallaties in de werkomgeving van partner EDF. Aangezien het gebruik van sensor technologie voor de detectie van mensen privacy kwesties oproept, onderzoekt het project deze aspecten parallel aan het systeemontwerp en de ontwikkeling van de technologie .”

 

Alan: In andere woorden, ze vinden omwegen, om de weerstand van mensen heen, voordat we het zelfs krijgen. Dat is nogal standaard.

 

“’Beschrijving van benadering van het werk’: In onze benadering combineren we twee perspectieven die ingenomen kunnen worden ten aanzien van de kwestie hoe de computer zal verdwijnen. We stellen voor dat de verdwijning van de computer op twee manieren kan plaatsvinden: via fysieke verdwijning, door heel klein te worden door miniaturisering; via de mentale verdwijning van apparatuur doordat deze onzichtbaar worden omdat ze geïntegreerd zijn, ingebed in de fysieke omgeving, zoals de muren, vloeren, tafels en om ons heen.”

 

Alan: Natuurlijk, wat ze je hier niet vertellen is ook in ons.

 

“Zij worden niet meer beschouwd als computer apparatuur maar als toegevoegde elementen van de omgeving.”

 

Alan: En deze mannen zeggen dat ze de omgeving niet willen veranderen, hè?

 

“In het laatste geval kunnen de ontstane artefacten zelfs heel groot zijn, maar hun verschijning is getransformeerd, zodat zij waargenomen worden als dagelijkse artefacten, die toegevoegd zijn voor communicatieve en samenwerkings situaties. Dus mensen zullen de computer apparatuur naar de achtergrond en de functionaliteit naar de voorgrond schuiven.

 

Deze benadering heeft implicaties voor het ontwerp voor interactie met computers, respectievelijk met de ontstane samengestelde artefacten. Deze interacties worden steeds implicieter en worden tot hoge mate in werking gezet door sensoren, die mensen en objecten in hun omgeving detecteren (opsporen).”

 

Alan: Voor diegenen die het willen onderzoeken, ze hebben een lijst onderaan de pagina. De duur van het project; de kosten van dit project zijn 3,28 miljoen Euro. Dit is slechts één bedrijf; contract type enzovoort. En het werd in 2001 opgestart. Dit project duurde geloof ik tot 2003, maar zonder twijfel is het onder een andere naam doorgegaan. Ze hadden ook 1,64 miljoen Euro gedoneerd gekregen, dat waarschijnlijk van de overheid komt. De overheden zitten hier achter, zul je zien. Het is uitgetest in Duitsland, Frankrijk en een paar andere landen. Het is ook verbonden aan de Europese Commissie, die helpt bij de financiering, en aan de Information Society and Media, DG; Cordis FP6. De pagina die ik voorlees, staat op de IST-site. Je kunt van daaruit verder gaan als je meer details wilt.

 

Dit komt meer en meer op. Natuurlijk. Want de mensen die er enthousiast over zijn, dat wil zeggen de mensen die in deze gebieden werken, pushen dit steeds meer en krijgen steeds meer financiering om dit te kunnen implementeren. Zoals ik zeg, de financiering voor onderzoek en uitbreiding en implementatie bepalen de richting van de samenleving. Daarom werken de grote foundations innig met de overheden samen. Vaak zijn de  leden van overheden ook bestuursleden van de foundations of zijn ze dat geweest, of zullen ze dat weer worden. Zo leid je het en geef je de toekomst vorm en richting.

 

Deze toekomst moet een wereldvrede creëren waar de meeste mensen niet voor zichzelf kunnen denken. Zij zullen niet in staat zijn om zichzelf zelfs als individuen te zien. En voor een elitaire dominante minderheid aan de top zul je in feite een vorm van wereldvrede hebben. Maar daarna, psychopaten die zij zijn, zullen zij niet veel plezier hebben. Het strooien van zand in de ogen van mensen is niet veel aan als je alle poten van de schapen gebroken hebt en ze allemaal verslagen zijn. Je kunt ze maar een tijdje blijven schoppen en af en toe een schreeuw horen totdat dat je gaat vervelen. Deze psychopaten zullen zich uiteindelijk tegen elkaar moeten richten want er is maar een kroon aan de top. En ieder van hen wil er op zitten als de eerste “koning van de wereld”.

 

Er zijn mensen die altijd zullen geloven in de realiteit die hen gegeven wordt door de dagbladen, de tijdschriften, door televisie en radio, dat we gewoon in een natuurlijke ontwikkeling zitten in de richting van een specifiek doel. Lang geleden spraken zij over het creëren van een egosyntonische of egocentrische samenleving. Een egocentrische samenleving is bijna een psychopathische samenleving waar menselijke waarden niet meer rond een stam, de mensen van het land, draaien. Je word zelf gecentreerd en de wereld zou om jou draaien. Daartoe moeten je zintuigen bevredigd worden. Voor diegenen, die alle soorten verslavingen begrijpen, je begrijpt dat het voor marketing bedrijven makkelijk is om de zintuigen te exploiteren. En je ziet de effecten overal, vooral voor voedsel en take-out (buiten de deur eten).

 

Kijk maar naar de families die zich in de weekends verdringen op hun favoriete plekken. En monden zitten allemaal en kauwen, kauwen deze rotzooi die zij eten. Zij hebben in het algemeen veel overgewicht maar zijn ondervoed, want er zit geen voedingswaarde in wat zij eten. Je kunt ze echter niet weerhouden om daarheen te gaan, want het zit vol MSG, dat het verslavend maakt. Dit zijn kleine fabrieken. Het lijkt op een stel kippen allemaal in het kippenhok, die gewoon wat aan het wegkauwen zijn. Ik ga nooit naar die plaatsen want het is heel deprimerend om te zien.

 

De mensen zijn egocentrisch. We weten dat feitelijk uit al de studies over mishandelingen en verkrachtingen, die op klaarlichte dag hebben plaatsvonden, in steden door de jaren heen, waar zelfs mensen die op bushaltes staan iets zien gebeuren en niemand doet iets om het te stoppen. Let op, dat is deels ook conditionering, want ze zijn heel bang dat de politie hén arresteert als zij de gemene persoon misschien verwonden. Dit is ook opzettelijk, zodat de natuurlijke reacties van het elkaar helpen, het elkaar beschermen, verbroken worden.

 

En we zagen dit heel, heel goed afgebeeld worden door de media -telkens weer, zij houden van deze herhaling, keer op keer, van op het gemoed werkende beelden - toen de tornado door New Orleans ging. Mensen zaten op daken en gleden het water in, terwijl FEMA de buren verbood hen te gaan helpen. Nu, dit is met opzet gedaan. En over de kijkers werd ook een vloek uitgesproken, want zij lieten je steeds weer helikopters zien die overvlogen en niet eens dingen die de mensen nodig hadden naar beneden gooiden. Het geeft een gevoel van hulpeloosheid en onvermijdelijkheid. Het breekt een vorm van band tussen de natuurlijke reactie, dat werkelijk de overleving van iedereen is. En het stopt je in een categorie, waarin iedereen slachtoffer wordt, inclusief de kijkers. Dit is PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING, die steeds opnieuw herhaald wordt.

 

Zij probeerden deze technieken voor het eerst uit met race-auto’s. En af en toe liet het nieuws er een zien in een spectaculaire crash (dat een deel is van de reden dat ze er allemaal heengaan). En ze lieten dezelfde crash keer op keer zien, en steeds opnieuw, tot je misselijk werd. Dezelfde techniek is goed gerepeteerd blijkbaar. Want ieder televisiestation op de hele planeet ging meteen in overdrive in feite, met de Twin Towers, zoals we zagen -of leken te zien- toen er vliegtuigen in vlogen. Hetzelfde vliegtuig vloog steeds opnieuw naar binnen, dagenlang. Dat is psychic driving (psychische drijving), psychisch trauma, dat opzettelijk is. Want om een oorlog op gang te krijgen die je jarenlang gepland hebt, moet je ervoor zorgen dat het ongeluk dat het vuur aanwakkert, de kijkers overweldigt zodat zij emotioneel betrokken raken. Het is psychologische oorlogsvoering en dit wordt zeer goed begrepen in hogere militaire kringen en gespecialiseerde departementen.

 

Maar het verbreken van de banden tussen individuen was altijd het doel van totalitaire regeringen en systemen. Het echte systeem staat boven de regering. De regering is slechts onderdeel van het systeem.

 

 

Het is interessant dat er werkelijk niets nieuws onder de zon is als het gaat over het uitleggen van filosofieën, of in sommige gevallen, nieuwe wetenschappen, zoals het soms genoemd wordt, zoals psychiatrie of psychologie. Ik heb eerder een stuk voorgelezen uit het boek “The Undiscovered Self” (het onontdekte zelf) van Carl Gustav Jung.

 

Hij spreekt over de schaduwzijde van mensen. De schaduwzijde is de diepe onbewuste zee, die deelneemt in het maken van beslissingen. Want via je emoties kan het soms zijn eigen zin krijgen, over een intellect of rationaliteit. Zoals ik zeg, het is altijd makkelijker om het verkeerde te doen dan het goede.

 

In dit boek praat hij over enkele dingen die hij, terug in de jaren ’40 en ’50, zag aankomen. De oude discussie was van wie meer macht had, het individu of de groep? We weten dat alles vandaag met een soort van macht in de geautoriseerde structuur, geautoriseerde groepen zijn, als leden verbonden met de Verenigde Naties.

 

Op pagina 102 praat Carl Jung over de individuele mens. Hij zegt:

 

“De individuele mens weet dat hij als een individueel wezen min of meer nietszeggend is en hij voelt zichzelf het slachtoffer van oncontroleerbare krachten, maar aan de andere kant herbergt hij in zichzelf een gevaarlijke schaduw en tegenstander, die betrokken is als een onzichtbare helper in de duistere intriges van het politieke monster. Het zit in de natuur van politieke lichamen om het kwaad in de groep van de oppositie te zien…”

 

Alan: Hetzelfde met mensen natuurlijk, en met stammen.

 

“Net zoals het individu een onherroepelijke neiging heeft om zich te ontdoen van alles dat hij niet weet en niet wil weten,…”

 

Alan: En dat laatste is belangrijker, hij wil het niet weten over zichzelf.

 

“door het op iemand anders te schuiven.”

 

Alan: in andere woorden, “neem de balk uit je eigen oog voordat je anderen bekritiseert”, of “mensen in glazen huizen moeten niet met stenen gooien”. Het is steeds weer gezegd, veel simpeler.

 

Niets heeft een meer verdeeldheid zaaiend en vervreemdend effect op de samenleving dan dit morele zelfbehagen en gebrek aan verantwoordelijkheid en niets bevordert begrip en toenadering meer dan een wederzijdse terugtrekking van projecties.”

 

Alan: Wij projecteren op anderen wat we niet willen zien of toegeven binnen onszelf.

 

“Dit noodzakelijke correctief vergt zelfkritiek, want iemand kan de andere persoon niet gewoonweg zeggen ze terug te trekken. Hij erkent ze niet voor wat ze zijn meer dan men zichzelf erkent. We kunnen onze vooroordelen en begoochelingen alleen herkennen wanneer we bereid zijn om vanuit een bredere psychologische kennis van onszelf en anderen het absolute gelijk van onze veronderstellingen te betwijfelen en ze zorgvuldig en gewetensvol te vergelijken met de objectieve feiten.”

 

Alan: We zien dit met de politici, met hun doelen, en de leiders van de band, Bush en Blair enzovoort, als zij de vijand demoniseren. De standaard strategie, die het publiek opzweept om achter hen te gaan staan, is het demoniseren en dehumaniseren van de vijand. Altijd. Terwijl zijzelf in eigen land veel ergere dingen hebben gedaan. Véél erger feitelijk, als je op de hoogte bent van wat er over een lange periode met hun eigen bevolkingen gebeurt. Inentingen, autisme en verzwakkende ziekten, die vaak uit laboratoria komen. Maar nee, zij kunnen altijd naar ergens overzee wijzen, naar iemand die anders is, zich anders kleedt, een andere taal spreekt en andere gewoonten heeft. En daar zie je dat zij hun eigen haat naar buiten op iemand anders projecteren.

 

“We kunnen onze vooroordelen en begoochelingen alleen herkennen wanneer we bereid zijn om vanuit een bredere psychologische kennis van onszelf en anderen het absolute gelijk van onze veronderstellingen te betwijfelen en hen zorgvuldig en gewetensvol te vergelijken met de objectieve feiten.”

 

Grappig genoeg is zelfkritiek een idee dat in Marxistische landen zeer in de mode is. Maar daar is het ondergeschikt aan ideologische overwegingen en moet het de staat dienen, niet waarheid en rechtvaardigheid en hoe men met elkaar omgaat. De massa staat heeft niet de intentie om wederzijds begrip in de relatie tussen mensen te bevorderen. Het streeft liever naar automatisering, naar de psychologische isolering van het individu. Hoe minder verbonden individuen met elkaar zijn, des te steviger wordt de staat wordt en vice versa.”

 

Ik zal dat laatste stuk opnieuw voorlezen omdat het heel erg van toepassing is op dit onderwerp van vandaag. Daar bevinden wij ons in, vandaag: het collectief. Zij kozen de collectieve samenleving lang geleden, het Royal Institute of International Affairs en de Club van Rome. De collectieve samenleving is de ideale staat voor het managen van de bevolking door middel van een bureaucratie. Maar boven hen natuurlijk, zoals ik eerder gezegd heb, staan de fascistische typen, die doorgefokt zijn, in eugenetica geloven en geloven dat zij superieur zijn. Alle anderen daar beneden echter, worden in werkelijkheid door een communistisch systeem van eentonigheid gerund. Iedereen moet hetzelfde zijn, dezelfde meningen hebben, politiek correct zijn.

 

“De massa staat heeft niet de intentie om wederzijds begrip in de relatie tussen mensen te bevorderen. Het streeft liever naar automatisering, naar de psychologische isolering van het individu. Hoe minder verbonden individuen met elkaar zijn, des te steviger wordt de staat en vice versa.”

 

Daarna gaat hij verder en zegt:

 

“Er kan geen twijfel over bestaan dat ook in democratieën de afstand tussen mens en mens veel groter is dan bevorderlijk is voor publiek welzijn of wat heilzaam is voor onze psychische behoeften. Het is waar, alle soorten pogingen zijn gedaan om sociale contrasten te nivelleren door zich te beroepen op het idealisme van mensen, enthousiasme en ethisch geweten. Maar karakteristiek, men vergeet de noodzakelijke zelfkritiek toe te passen om de vraag te beantwoorden van: WIE stelt de idealistische eis? Is het per ongeluk iemand die over zijn eigen schaduw heen springt, zijn eigen onbewuste, zodat hij zichzelf gretig kan werpen op een idealistisch programma, dat hem een welkom alibi belooft, een alibi voor zijn werkelijke intenties?”

 

Alan: Dat natuurlijk, is wat de psychopaat doet. De psychopaat ruikt de massa, wat zij willen, wat zij willen horen, en hij wordt de kampioen. Het wordt gebruikt, steeds opnieuw en opnieuw. Als hij eenmaal autoriteit over de mensen heeft, neemt hij bochten die het publiek nooit vermoedde. Dat is deel van het probleem van vandaag. Het publiek is getraind. En zij hebben ook staminstincten, ongeacht het tijdperk waarin we leven. We hebben natuurlijke tribale instincten, waar we leiders bijna willen vergoddelijken. Er was een tijd dat de leiders leefden zoals de mensen. Zij hadden niet méér bezittingen dan de mensen, maar door de introductie van geld, dat hen macht en meer materiele rijkdom gaf, en daarna de legers, plaatsten zij zichzelf én hun nageslacht oneindig aan de macht.

 

Op pagina 105 van “The Undiscovered Self”, zegt Jung dit:

 

“Reflecties van deze aard zouden niet opgevat moeten worden als overdreven sentimentaliteiten. De kwestie van de menselijke relatie en van de innerlijke samenhang van de samenleving is een urgente, met het oog op de automatisering van de ingesloten massa man, wiens persoonlijke relaties ondermijnd worden door een gevoel van wantrouwen. Waar rechtvaardigheid onzeker is…”

 

Alan: Nu, luister hiernaar:

 

“Waar rechtvaardigheid onzeker is en politie spionage en terreur aan het werk zijn, vallen menselijke wezens in isolatie, wat natuurlijk het oogmerk en doel van de dictatorstaat is, aangezien het gebaseerd is op de grootst mogelijke opeenhoping van gedepotentieerde sociale eenheden. Om dit gevaar te weren, heeft de vrije samenleving een bond nodig van een effectieve (Alan: dat houdt in: emotioneel), natuur, een principe van een soort naastenliefde – de Christelijke liefde voor je buurman. Maar het is een liefde voor de naaste die het meest van alles lijdt onder het gebrek aan begrip gesmeed door projectie.”

 

Dit laatste deel is zo belangrijk.

 

Waar rechtvaardigheid onzeker is en politiespionage en terreur aan het werk zijn…”

 

De oorlog tegen terreur is een oorlog van terreur. Dit wordt in revolutionaire kringen al honderden en honderden jaren lang zeer goed begrepen. Het dubbel spreek (DOUBLE-SPEAK) van de psychopaat projecteert en verdraait, totdat je denkt dat “het ergens daarbuiten” is en je er een oorlog tegen hebt. En de dictatorstaat in feite, die ieder individu bespioneert, is een TOTAAL INFORMATIE NETWERK (“Total Information Network”), zoals het nu heet. Met zo nu en dan een show op televisie, waar ze families oppakken of individuen die zich niet helemaal onderwerpen of op een of andere manier verdacht zijn. Exact dezelfde technieken die in het Sovjet systeem gebruikt werden.

 

Dit zou ons niet hoeven verbazen, aangezien zij mensen hebben die voor de KGB werkten en die nu voor het Pentagon en het Witte Huis werken. Dezelfde technieken zijn in gebruik. Terwijl zij zich haasten naar het volgende onderdeel van dit plan, dit revolutionaire plan van totale dominantie.

 

“Wanneer rechtvaardigheid onzeker is en politiespionage en terreur aan het werk zijn…”

 

Alan: Is het om het publiek dat hiernaar kijkt te terroriseren. Menselijke wezens komen in isolatie terecht. Zij communiceren niet met elkaar, behalve op een zeer oppervlakkig automatisch niveau, zoals “een fijne dag nog”, “hoe gaat het vandaag met u?” , “het is mooi weer”,  “het weer zou beter kunnen”, “hoe staat het met de Jays?” (Of welk ander sportteam dan ook dat nu populair is). Dat is alles dat ze tegen elkaar kunnen zeggen zonder zich zorgen te hoeven maken over het zeggen van iets verkeerds en gerapporteerd te worden.

 

Zoals het hier zegt, zou het ideaal –dat nooit echt is geworden natuurlijk, zoals idealen zelden doen- maar het ideaal van Christelijke liefde voor je buurman, een vorm van liefdadigheid, zou dit kunnen overwinnen. Maar het heeft te lijden omdat we op iedereen die anders is al onze eigen angsten projecteren.

 

Als mensen als een groep zwaar bekritiseerd worden, zoals mensen die binnenkomen uit andere landen. -Omdat de persoon die hen ziet binnenkomen bang voor hen is, bang is om wat van zijn of haar cultuur die binnengevallen wordt te verliezen, worden dingen op hen geprojecteerd. Hun eigen angsten worden omgedraaid: je projecteert je angsten op diegenen die binnenkomen. En ja, er is geen twijfel over, als het massaal gebeurt, álle overheden aan de top weten dit, heb je een tijdje botsingen tussen culturen. Want er zijn grote verschillen in gebruiken en manieren van leven.

 

Dit wordt ook gebruikt om de controle over alle bevolkingen te verstevigen, inclusief de nieuwkomers. Want voor diegenen aan de top is de blanke landman, de gele landman, de bruine landman, de zwarte landman nog steeds één grote groep van wat zij noemen “junk genes” (“rommel genen”).

 

Anders zou je wel daarboven zijn, bij de elite. Zij denken dat alle evolutie al veel te lang stilstaat. En al de mensen die zeer rijk zijn, rijke families, die generaties lang aan hun macht en rijkdom hebben vastgehouden, hebben hun superioriteit bewezen. Zij hebben bewezen dat ze superieure genen hebben. De rest van jullie zijn gewone burgers, wel, jullie zijn rommelgenen en daarom ben je “eerlijk spel” en mogen zij je exploiteren. De natuurlijke wijze van het roofdier zou je kunnen zeggen, zo kijkt een roofdier, en zo kijkt een psychopaat naar de mensen.

 

Het tegengif hiervoor, zoals Jung zei, is je uit te breiden en je schild een tijdje naar beneden te doen, en een keer “de wateren te testen” om te zien hoe dat werkt. Want mensen moeten samenkomen. Zij moeten samenkomen of zij zijn ten dode opgeschreven. Zij zijn allemaal samen ten dode opgeschreven als zij dat niet doen. De globale elite heeft geen favoriete volkeren, ondanks wat sommigen denken.

 

Toen globale regering een lange tijd geleden gepland werd, was het niet alleen maar een globale regering. De werkelijke bedoeling -niet de bedoeling die aan diegenen verkocht wordt die hen helpen het tot stand te brengen - De werkelijke bedoeling was altijd om aan te komen en nog verder te gaan dan waar we nu zijn, op dit spoor, gepland door een kleine groep met een superioriteits complex. Om dat tot stand te kunnen brengen, vertelden zij leugens. Zij zijn heel goed in liegen en zij geloven dat zij het recht hebben om dat te doen. Zij noemen het de “nobele leugen”. “De massa zal het niet begrijpen, arme zielen, ze zijn allemaal te stom, ze zijn in de duisternis, ze zijn de profanen”, zoals zij zeggen. “Daarom moeten we tegen hen liegen als tegen kinderen, voor het grotere goed van iedereen”, begrijp je. Dat is de wijze waarop zij met elkaar praten.

 

Daarom stelden zij de Leaque of Nations (in NL: Volkenbond) op, daarna de Verenigde Naties, met al deze hoogklinkende termen van hoe het mensen ging vrijmaken, om meer individualistisch te worden. En hoe het alle mensen op hetzelfde tijdstip bij elkaar zou brengen, en dat de cultuur en de manier van leven van iedereen zou worden gerespecteerd: DE GROTE LEUGEN, begrijp je.

 

Terwijl wij nu zien hoe zij hun weg over de planeet bombarderen en al die culturen aan gruzelementen opblazen Culturen, die verschillend zijn maar duizenden jaren bestaan, en die zo goed als onafhankelijk zijn en waar de individuen nog steeds heel onafhankelijk zijn. Zij moesten gebombardeerd worden en gebombardeerd en gebombardeerd, totdat zij hun cultuur opgaven. En zij gaven hun manier van leven op en zij werden gedomineerd en onderling afhankelijk (interdependent). Er is iets waarop je altijd kunt rekenen met psychopathie: hun vermogen om altijd te liegen om hun zin te krijgen, droevig maar waar.

 

Mensen zijn kort van geheugen. Ze worden zodanig op dagelijkse basis overladen door tonnen frivoliteiten die vermengd zijn met horror, dat heet “nieuws” en  entertainment”, dat zij de pertinente dingen die tijdens hun eigen leven gebeuren niet kunnen vasthouden. Ze vergeten het, ze hebben geen geheugen.

 

Maar dat wat we vandaag toestaan dat anderen overkomt, zal morgen daarom veel, veel erger langskomen op diegenen die toestaan dat het gebeurt en niets zeggen. Want het eindproduct van democratie is niet eens een democratie die je dacht, dat was een andere nobele leugen. De democratie was een geplande samenleving, zoals gepland ouderschap, zoals abortus, die met dwang aan het publiek en samenlevingen wordt opgelegd, EEN ATHEISTISCHE SAMENLEVING voor de algemene bevolking uiteindelijk. Misschien een beetje pantheïsme erin, zodat ze erin meegaan, met het helpen van Moeder Aarde door zichzelf te steriliseren.

 

Maar echt, het is voor een kleine groep om vrede in hun eigen tijd te hebben. Daarbij lobotomiseren zij ons op meerdere manieren en gebruiken zij ons als de bouwstenen, het materiaal, om betere, meer bereidwillige bedienden te creëren, efficiëntere bedienden. Per slot van rekening blijven zij ons keer op keer vertellen dat we slechts dieren zijn, we zijn slechts ontwikkeld uit de dieren. Nu geloven gewone mensen dat ook, zonder bewijs. Wat een geweldige manier die ervoor zorgt dat mensen hun heiligheid in zichzelf en naar elkaar toe opgeven. En het heeft heel, heel goed gewerkt.

 

In het oude Sovjet systeem liepen de mensen in de steden met hun hoofden naar beneden. Zij wilden geen oogcontact maken. Je wist niet wie jou in de gaten zou houden, of welke camera naar je keek, of welke lach of houding misschien door de politie verkeerd geïnterpreteerd werd, die door hun schermpjes naar je keken. Of misschien gaf iemand jou aan voor een vorm van denkmisdaad, voor niet helemaal politiek correct zijn. Maar dat is vandaag overal om je heen. De kinderen zijn er allemaal in geïndoctrineerd. Niets in dit systeem is toevallig ontwikkeld, het werd allemaal op deze manier gecoördineerd.

 

De stap naar de volledige vernietiging van de bewuste geest (mind) van het individu. Herinner, de Verenigde Naties hebben de oorlog verklaard aan individualisme. Gelijkheid. Om één te zijn moet je allemaal hetzelfde zijn. Eén, “to be one”, UN, un, één (in het Frans).

 

Voor diegenen die dit systeem tot stand helpen brengen zal hun nut  uiteindelijk ook voorbij zijn. Diegenen die meer materiele beloningen krijgen en meer “privileges” -zoals ze het in dit komende systeem zullen noemen, dit Utopia, waar sommigen meer gelijk zijn dan anderen –Zij zullen de nieuwe nomaden genoemd worden, aangezien zij van het ene bureaucratische kantoor naar het andere  over de planeet reizen.

 

Dit werd beschreven door Jacques Attali in “Millennium”, met ondertitel “Winnaars en verliezers in de komende nieuwe wereldorde”. Hun leven zal vol zijn met kleine beloningen. De monotonie, kun je je voorstellen dat je over de wereld reist en waar je ook bent dezelfde gelijkheid ziet? Niets dat je intrigeert, niets dat je fascineert, geen andere culturen. Kun je je  voorstellen hoe saai dat zou zijn?

 

Dit land van de Borg, de zombie. Daarna haasten zij zich naar het volgende deel: het herscheppen van nieuwe typen mensen die interfacen met computers. En als een batterij voor energie zal je brein door meesters boven jou gebruikt worden om te berekenen (“to compute”). Je zult nooit weten dat het zelfs bestaat, in feite zul je niet eens zeker zijn van je eigen bestaan.

 

Dit zijn de “wonderen”. Want als zij eenmaal een god vervangen, zetten zij er gewoon een andere voor in de plaats. En wetenschap is een heel koude, ongevoelige meester.

 

Sorry voor de gehaaste blurb, maar ik zou op de RBN show komen, die door de stroomuitval in de Verenigde Staten afgezegd werd, als gevolg van de grote storm die er doorheen raasde. Ik wil mensen er graag aan herinneren, dat zij geld kunnen doneren. Erger je niet als ik je geen reactie geef, want ik ben overwerkt en overbelast, hier in mijn eentje. Maar ik waardeer het als mensen af en toe –en er zijn er een paar, heel weinig, die dit doen- een donatie kunnen doen om me aan de gang te houden. Ik zal doorgaan zolang ik kan en als ik het niet meer kan zal ik het niet meer doen, dan ben ik weg. Ik weet dat wat ik zeg een effect heeft. Ik weet dat er mensen zijn die de verschillende gesprekken die ik geef nu op universiteiten en in colleges gebruiken. Ik weet dat er over de wereld groepen gevormd worden, die het materiaal bespreken. En daarvoor ben ik blij dat ik iets waardevols heb kunnen doen.

 

Dat was het van mij voor vanavond. Het wordt een drukke week. Ik moet zorgen dat ik hout binnen haal en ik moet een heel stel dingen doen die niet te laat in het jaar gedaan kunnen worden.Met de lange winter hier  moet je zoveel mogelijk dingen buiten doen zolang je het weer ervoor hebt om het te kunnen doen. Daar zal ik deze zomer heel druk mee zijn.

 

Hamish en ik wensen je een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

 

“Niets ontziend Eigenbelang”

Door Joni Mitchell

 

Het is niets ontziend eigenbelang

Ik word pas net wakker

De duif  is in de kerker

En de witgewassen haviken strooien haat

en noemen het liefde

Niets ontziend eigenbelang

Heilige hoop in de handen van

als slangen bijtende evangelisten en afpersers

En hoge pief financiers

 

Niets ontziend eigenbelang

Op het moment van de misdaad smeekt het slachtoffer

Geld is de weg naar rechtvaardigheid

En macht loopt op kromme benen

Op het moment van misdaad

Heilige hoop in de handen van

als slangen bijtende evangelisten en afpersers

En hoge pief financiers

 

Waar de rijkdom is uitgestald

Paraderen dieven en pluimstrijkers

En waar men het gemaakt heeft

zullen er slaven gemaakt worden

Sommigen worden goed behandeld

 in dit spel van kopen en verkopen

En sommige zijn als arme dieren

afgebrand tot ze breken

 

Niets ontziend eigenbelang

Het is nietsontziend eigenbelang

is het niet Flim-Flam (onvertaald), man?

Niets ontziend eigenbelang

Je kunt liegen, bedriegen, afromen, oplichten

Sla ze maar hoe hard je kunt

Niets ontziend eigenbelang

Het zal je goed gaan in dit land van

als slangen bijtende evangelisten en afpersers

Je zou een hoge pief financier kunnen worden

 

Land van snelle beslissingen

Land van korte aandachtsspanne

Van niets wordt lang genoeg genoten

om het echt te begrijpen

In ieder land in neergang

zijn er onder de slaven oplettenden

die weten dat alles dat oprecht is

veracht en bedrogen en verbannen zal worden

 

Niets ontziend eigenbelang

Mensen kijken, zien niets

Niets ontziend eigenbelang

Mensen luisteren, horen niets

Niets ontziend eigenbelang

Mensen begeren, hebben niets lief

Niets ontziend eigenbelang

Mensen strelen, raken niets aan

Niets ontziend eigenbelang

Niets wetend

Niets ontziend eigenbelang

 

 

DOG EAT DOG - Lyrics by Joni Mitchell

 

It's dog eat dog--I'm just waking up

The dove is in the dungeon

And the whitewashed hawks pedal hate and call it love

Dog Eat Dog

Holy hope in the hands of

Snakebite evangelists and racketeers

And bigwig financiers

 

DOG EAT DOG

On prime time crime the victim begs

Money is the road to justice

And power walks it on crooked legs

Prime--Time--Crime

Holy hope in the hands of

Snakebite evangelists and racketeers

And big wig financiers

 

Where the wealth's displayed

Thieves and sycophants parade

And where it's made--

the slaves will be taken

Some are treated well

In these games of buy and sell

And some like poor beasts

Are burdened down to breaking

 

DOG EAT DOG

It's dog eat dog, ain't it Flim-Flam man

Dog eat dog, you can lie, cheat, skim, scam

Beat'em any way you can

Dog eat Dog

You'll do well in this land of

Snakebite evangelists and racketeers

You could get to be

A big wig financier

 

Land of snap decisions

Land of short attention spans

Nothing is savored

Long enough to really understand

In every culture in decline

The watchful ones among the slaves

Know all that is genuine will be

Scorned and conned and cast away

 

Dog eat dog

People looking, seeing nothing

Dog eat dog

People listening, hearing nothing

Dog eat dog

People lusting, loving nothing

Dog eat dog

People stroking, touching nothing

Dog eat dog

Knowing nothing

Dog eat dog

 

 

Vertaling: Hensel, november 2007