ALAN WATT   BLURB (Educatief gesprek)

 

 

"RUSSELLIAN REGIME FOR REGULATING THE RABBLE -

TRANSFORMATION FROM INNOCENCE

TO ALTERNATE REALITY"

 

In Nederlandse vertaling:

“Russelliaans regime ter regulering

van het gepeupel –

Transformatie: van onschuld tot alternatieve realiteit”

 

28 juni 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt 28 juni 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en het is 28 juni 2007.

Gisteravond sprak ik over het onderwerp van hoe deze agenda, die zo ver vooruit gepland is, dat generaties, letterlijk, zich niet realiseren dat zij door een business plan leven, een enorm, ongelooflijk business plan, dat teruggaat door de tijden heen. Het bevat het heden en het bevat toekomst bevat. De belangrijke gebeurtenissen in hun leven met betrekking tot oorlogen, koude oorlogen, hete oorlogen, psychologische oorlogen, economische oorlogen, oorlogen tussen de geslachten, al de andere revoluties die tijdens hun leven plaatsvinden, worden in werkelijkheid rond tafels gepland en bediscussieerd door oudere mensen, in het gezelschap van jongere psychopaten die hogerop de ladder willen komen.

 

De jongeren moeten daarna in lagere denktanks geplaatst worden om het waar te maken (“to make it be”), zoals ze zeggen, om het in actie te brengen. God sprak per slot van rekening de werelden tot bestaan, in andere woorden, de realiteit werd gevormd. De veelbelovende jonge mannen, de psychopaten, weten hoe zij hun meesters moeten behagen. Het is aan hen om manieren uit te vinden om de agenda’s te implementeren. Zij krijgen ongelimiteerde budgetten, bronnen en informatie om het klaar te spelen.

 

Gearchiveerde informatie is zo belangrijk in dit alles, want archieven zijn bibliotheken van formulies. De antieke Griekse filosofen schreven dat je mensen alles kunt laten doen als je het hen in voorgaande tijden of generaties hebt laten doen. Wat er in de geschiedenis ook gedaan is, in andere woorden, kan opnieuw in de cultuur geïntroduceerd en tot norm gemaakt worden. Het publiek past zich snel aan nieuwe normalen aan zonder vragen te stellen. Zij denkenWe strompelen voort door de tijd heen, lukraak en dingen zijn in ontwikkeling”. Dat is wat zij geleerd hebben. Deze mythe wordt kracht bijgezet door hun onderwijs en de media en al de propagandistische tijdschriften die zij lezen.

 

Antieke archieven zijn ontoegankelijk voor het publiek. Maar ik heb professoren gehad die mij belden om te bevestigen wat ik al wist. Zij 

bevestigden aan mij dat misschien een op de zestig (of zelfs minder) de kans krijgen om een echt archief binnen te komen. En zelfs dan, weet ik zeker, zijn er vele niveaus van gearchiveerde informatie. Want de archieven bevatten de formules, de volgorde waarin een idee of een culturele verandering opnieuw geïntroduceerd moet worden van de ene geaccepteerde culturele norm naar de ander.

 

Dat is waarom de cultuurindustrie de leiding heeft. Als zij een zich goedgedragende formeel-achtige samenleving wilden met vastgestelde regels, zouden zij jou de cultuur van “Little House on the Prairie”geven, of “Leave it to Beaver” en je heel veel tienerachtige programma’s geven om na te volgen. Mensen volgen na wat ze zien, van mode tot lingo, taal, tot de neologismen die aan hen geïntroduceerd worden, tot aan de accenten die zij opnemen als zij luisteren naar programma’s en voortdurende propagandistische culturele speerpunten als "DeGrasse High".  “Zij nemen zelfs het accent van de acteurs over, nog niet te spreken van de kleding en het gedrag.

 

Plato en anderen spraken erover. Want zij wisten dat het zo’n krachtig, krachtig middel was. Dit omvat ook religie, op een enórme manier. Historische figuren en mythologische figuren werden naar voren gebracht om religies op te baseren, altijd dezelfde dingen zeggend. Want diegenen aan de top begrijpen de wetenschappen van vredige sociale omgevingen en systemen. Daarom moeten de mythologische of echte historische mensen, die dezelfde dingen in verschillende tijdperken herhalen, altijd dezelfde dingen zeggen. En zij moeten dingen zeggen waar mensen zich mee kunnen verbinden, het moet hen aanspreken.

 

Maar de massagroeperingen van de samenleving (mensen zijn kuddedieren, in zijn geheel) hebben de neiging om geformaliseerd ritueel te willen waarin zij allemaal kunnen deelnemen, op hetzelfde moment kunnen deelnemen. Want de massa is allemaal één, hetzelfde als de elite in zekere zin wil, dat wij allemaal één zijn. En de één kan niet overleven zonder de ander. Het probleem is altijd voor diegenen ertussen in geweest, die een minderheid zijn, die voorbij het exoterische (het openbare) komen, die voorbij de massapropaganda gaan en die geen massaformule en geen ritueel of dogma nodig hebben. Voor diegenen die wijsheid hebben, wordt de weg altijd nogal eenzaam in een wereld van mass-mindedness (onvertaald), die lijkt op een hel, die gestoeld is op de ultieme eenwording, in een of andere vorm, echt of virtueel.

 

In het gesprek van gisteravond heb ik voorgelezen uit The Register, een artikel dat geschreven is door Mark Baard, die, zoals je zult opmerken, verslag doet op de wijze waarop journalisten verslag zouden moeten doen – en maar weinigen doen dat. Hij vertelt, of  geeft een verklaring, in zekere zin, zonder een verdraaiing of een overhelling naar het negatieve of het positieve. Je zult erachter komen dat de meeste verslaggevers van vandaag simpelweg korte samenvattingen krijgen van de grote wetenschappelijke groepen en een rah-rah juichend soort cheerleader verhaal geven van diegenen die deze geweldige utopia creëren, waarin we ons begeven. Maar Mark puts it on the line (onvertaald), want we moeten voor onszelf denken en hij laat het zo.

 

Brzezinski zelf zei dat de tijd zou komen (en dit is jaren geleden), waar de gemiddelde persoon niet in staat zou zijn om zelf te redeneren. Zij zouden verwachten dat de media het voor hen zouden doen en dat is precies waar ik het over heb. Als je door een verondersteld wetenschappelijk tijdschrift bladert, die allemaal gefinancierd worden door de grote denktanks aan de top, zij geven gewoon, in het algemeen ongewijzigd, de propaganda door, die aan hen wordt uitgereikt. Zij zijn jubelend over de volgende stap van de wetenschappelijke nachtmerrie die ons in slavernij brengt en ons in een vorm van vergetelheid zal brengen. Het is allemaal zorgvuldig vervaardigd en in elkaar gezet.

 

Met betrekking tot de massamens, die getraind is en ook wil geloven dat de mensen boven hem op een of andere manier superieur zijn en van nature meer altruïstisch zijn dan hijzelf is, hij geeft zijn macht aan het beest, zo te zeggen. Alleen een naïeve dwaas zou mogelijk kunnen denken, dat diegenen die een onmenselijk systeem runnen, mogelijk altruïstisch zouden kunnen zijn voor de eigen bestwil van de mensen. Zij kwamen uit dezelfde baarmoeders als iedereen, hoewel hun genetische mix misschien meer van de psychopathische trekken heeft dan anderen. Zij hebben een dorst naar macht, waarover zij het overigens eens zijn. Zij hebben geen probleem met dit onder elkaar toe te geven. Zij geloven dat het een natuurlijk recht van macht is om over de wereld te heersen, zoals alle roofdieren. En zij maken er onder elkaar grappen over en bespreken het als een natuurlijke orde.

 

Uiteindelijk brengen deze zelfde mensen, en zoals alle kleine mensen, propaganda naar buiten om zichzelf te laten aanbidden als goden. En godheden, in alle tijden, eindigen met hetzelfde format. Zij kunnen het niet helpen slechts catastrofes over zichzelf en anderen te brengen. Want ego heeft geen medeleven. Ego is meedogenloos. En toch, ongeacht hoe listig het denkt te zijn, ego is ook blind. Dat is waarom zij zo ongelooflijk ver gaan in het proberen om alles dat gaat gebeuren te voorspellen, en het allemaal te plannen en zeker te stellen dat het stap-voor-stap klaargespeeld wordt.

 

Dat is een van de symptomen van die psychopaten met de contol freak mentaliteit. Zij moeten controle houden en macht hebben. Alles moet voorspelbaar zijn, dus zij gaan tot het einde om er zeker van te zijn dat alle informatiekanalen beheerst worden. En daar stevenen wij vandaag op af, snel. Want zij kunnnen geen enkele oppositie gebruiken. Ieder brein moet door hen overwonnen worden. “Goden” hebben de neiging zeer ongeduldig te worden met kleine lastposten als ik.

 

Diegenen die op mijn site geweest zijn, kunnen luisteren naar de toespraak van Kennedy voordat hij vermoord werd, waarin hij sprak over geheime genootschappen en de noodzaak ze buiten werking te stellen. Hij sprak ook over hoe zij doordrongen zijn, werkelijk, hoe de wereld van politiek, zakenleven en commercie door hen doorzeefd was. Binnen de geheime genootschappen. Hij bedoelde niet simpelweg alleen die genootschapppen die we kennen. Met zekerheid was dit inclusief  de nobele ordes van hoger ridderschap enzovoort, maar het bedoelde ook diegenen die bij het publiek destijds nogal onbekend waren. Zij waren zichtbaar maar werden niet gezien. Zoals het Council on Foreign Relations, een genootschap, dat slechts een lid is van de Royal Institute of International Affairs, het voornaamste globalistische genootschap dat alle mensen in posities van macht over anderen probeert te recruteren. Dat houdt in, linkervleugel en rechtervleugel, boven en beneden. Wat het dan ook is dat zij willen, zij verzekeren dat de leiders uitgenodigd worden om zich aan te sluiten. Je kunt je niet aanmelden om je aan te sluiten.

 

Je komt erachter dat het hogere geloof van de hoge roofdieren, zoals ik vele keren gezegd heb, dichtbij de, zoniet identiek zijn aan de Brahmanen van India. De hele theorie van evolutie kwam daarvandaan, in feite werd het rechtstreeks daarvan genomen. Het kastensysteem van India gaat terug naar een “superieur volk”, dat India had overwonnen. Sommigen noemen hen de Ariërs of het Arische volk. In oude Aramese en in bijbelse beschrijvingen werden zij de Hurrieten (Hurrians) genoemd. Het is hetzelfde, afgeleid van Arisch (Aryan), een dialectische verandering. Maar we weten dat de Ariërs geloofden dat zij hun macht van het intellect en meedogenloosheid hadden en het recht om te heersen, omdat zij onder elkaar voortplantten. En zij hadden een nobel of opnieuw, zoals altijd, een koninklijk niveau. India is in de mysteriën altijd een grote speler geweest.

 

Teruggaand naar het artikel van Mark Baard in The Register. De hoofdpersoon, tenminste, degene die aan het publiek gegeven wordt, die deze grote stap voorwaarts in een virtuele realiteit aanvoert, een matrix waaraan het militaire industriele complex duidelijk een zeer lange tijd heeft gewerkt. Het is duidelijk dat het ook compleet is, want als zij iets aan het publiek communiceren is het oud materiaal. Zij vertellen ons altijd dat zij aan iets werken als zij het jaren geleden al hadden klaarliggen.

 

Ik kijk altijd goed naar sommige namen die zij aan het publiek presenteren, die nooit zonder voorgedachte zijn. En wat ik over deze specifieke persoon dacht, die zoals verondersteld wordt, de leiding heeft over tenminste één gedeelte van deze nieuwe virtuele realiteit die zij aan het creëren zijn. Vergeet niet, dit is een militaire operatie, een simulatie, waarin ieder van ons, met onze persoonlijkheidsprofielen, onze gewoonten, onze routines, sympathieën en antipathieën enzovoort, voortdurend in een virtuele realiteit-staat gestopt worden, en nodes” genoemd worden. Ieder van ons zal  een node zijn, onze dubbelganger binnenin deze virtuele realiteit, zal een node genoemd worden. En dit is al hier.

 

Nu, de truc is om ons van waar we zijn, stap-voor-stap, in de andere realiteit te krijgen, de kunstmatig geprogrammeerde, op een dergelijke manier dat we onbewust van een verandering zullen zijn. Je moet begrijpen hoe afwijkend en ongelooflijk briljant tegelijkertijd, een briljantheid die uit sluwheid en afwijkendheid geboren is, dit in werkelijkheid allemaal is. Want als zij iedereen gechipped kunnen krijgen, met name met de hersenchip - en hier gaat het allemaal heen, het chippen van de hersenen. Ze hoeven niet noodzakelijkerwijs in de hersenen te gaan. Ze kunnen het simpelweg doen door het te verbinden overal waar een neuron is. En het zal door je zenuwsysteem boodschappen naar de hersenen sturen en weer terug naar de centrale computers.

 

En als dat eenmaal gebeurt, weet ik zeker, zal het verkocht worden als de grote redder, het ding dat ervoor zorgt dat jij stopt je zorgen te maken over de gespannen toestand in het leven, “beter dan Valium”. Het zal via al de belangrijke talkshows gepromoot worden. De jongeren worden al getraind om het te willen. En zij willen het, want al hun superhelden hebben deze chips en zijn deels cyborg.

 

Als je daar eenmaal binnengaat en denktIk kan in en uit deze kleine fantasie stappen wanneer ik dat wil”, dan is het allemaal voorbij, want dat zul je niet. Je zult niet eens weten of je eruit bent gegaan, in feite zul je denken dat je erbuiten blijft terwijl je er al in zit. De echte jij zal tijdens de overgang verloren gaan, zo snel, in the blink of an eye (vrij vertaald: in één ogenblik), begrijp je. Je zult getransformeerd worden. Niet alleen kun je getransformeerd worden, want als dat eenmaal gebeurd is, kunnen zij je er hetzelfde uit laten zien of anders. Wat vind je van die verdraaiing van het oude businessplan van Openbaringen (Revelations), de openbaring (revealing)? Niet de profetie, maar de openbaring. En iedereen denkt dat het voor hen is. Er zijn altijd twee manieren om naar alles te kijken, en minstens twee kanten, plus de derde kant van diegenen die heersen, die beide kanten beheersen, altijd.

 

Aangezien onderdeel van hun agenda altijd is geweest om alle conflict te elimineren, alle disharmonie, en ook de disharmonie tussen mannelijk en vrouwelijk. In deze andere virtuele wereld kunnnen zij je hermafroditisch maken en je zelfs dan, in nóg een ogenblik, laten denken dat het normaal is. Het vermogen om mensen te programmeren is hier altijd geweest, door middel van propaganda en wetenschappelijke  technieken, en religieuze technieken.

 

Nu gaat het de volgende fase in, waarbij de wetenenschappen zelf gebruikt worden om in te grijpen, en ik heb dit altijd gezegd, tussen de organen van perceptie en je geest (mind), die de informatie analyseert en ontleedt tot jouw logische conclusies. Als eenmaal jouw percepties aangepast zijn, zul je volgens de informatie die gewijzigd is komen tot een conclusie die jij logisch vind. Je zult niet weten dat het aangepast is.

 

Terug naar het artikel in The Register. De man, die aan het publiek gevoerd wordt, heet Chaturvedi, één woord. Een van de luisteraars schreef me, want hij heeft het op Wikipedia opgezocht. En het is weer grappig, synchroniciteiten, want ik was zelf bezig het te ontleden. Deze man schreef me en zei:

 

“Voor uw informatie, Chaturvedi is echt on the square”.

 

Alan: On the square is waar, want al de hogere echt bouwers van de samenleving zijn altijd “four square”(vierhoekig), zoals ze zeggen. Chaturvedi, ontleed, CHATUR, is soortgelijk aan het latijnse woord voor “Quator”, aan de Quatuor Coronati Loge, dat is de onderzoeksloge voor Vrijmetselarij, het betekent  4, en VEDI komt van de Veda’s.

 

In Wikipedia staat:

 

“Iemand die niet alleen meester is in de Vedische tak waarin hij werd geboren, maar in alle vier Veda’s. Het woord Chaturvedi komt van de woorden chatur, dat vier betekent en vedi, dat betekent iemand die de Veda’s geleerd heeft. Een Chaturvedi worden werd beschouwd als een aanzienlijke prestatie, die een verhoogde sociale status met zich meebracht.”

 

AlanStatus is heel belangrijk in het sociale systeem van India.

 

“De legende zegt dat het een ziel 16 levens kost om zich meester te maken van de vier Veda’s, …”

 

AlanEn begrijp je hoe het allemaal samenbindt. Want 16 is 1 plus 6, en dat is 7, dat in de Kabbala staat voor harmonie.

 

“…de heilige boeken van onbegrensde kennis.”

 

AlanIn India.

 

Als iemand zich in een enkel mensenleven meester maakt van al de Veda’s, dan verdient deze bovenmenselijke prestatie de titel van Chaturvedi. Het is ook een Indiase familienaam, …”

 

Alan: Tevens.

 

“…een brahmaanse familienaam, die aangeeft dat de voorvaders die deze titel droegen, meester waren in alle vier de Veda’s, inclusief de Vedische tak waarin iemand geboren is. Dit werd beschouwd als een aanzienlijke prestatie en een verhoogde sociale status. De legende zegt dat het zestien levens kost…”

 

AlanDat is een herhaling van dat stuk .

 

"De Chaturvedi’s  staan ook wel bekend als Mathur Chaturvedis. Mensen die behoorden bij Mathura staan bekend als 'Mathura Ke Choubey'.  Onder de Mathura Ke Choubeys is er een classificatie ‘Mithe’ (zoet) en een andere is ‘Kadwe’ (bitter)."

                                                                           

AlanOpnieuw, de tegenstellingen, begrijp je.

 

Mithe Choubey behoort tot de groep van mensen, die met de moslimindringers onderhandelden over vrede en hun koloniën verlieten en kozen om zich ergens anders te vestigen. Kadwe Choubeys behoren tot de groep, die niet met de moslimleiders onderhandelden en kozen om te blijven en voor hun thuisland te vechten door deel te nemen aan guerilla oorlogen met de indringers, en werden daarom Kadwe (bitter) genoemd.

 

Mathur Chaturvedis hebben hun wortels nog steeds in Mathura en zij zijn allemaal samengebonden door de Mathur Chaturvedi Mahasabha en zij hebben regelmatig hun samenkomsten, die bestaan uit Chaturvedi’s die in een bepaalde stad wonen. Chaturvedi Sabhas bijennkomsten van Kanpur en andere steden van UP (Uttar Pradesh) zijn beroemd om het grote aantal bijeenkomsten. Jaarlijks Mathur Chaturvedi Mahasabha, een zeer grote bijeenkomst, wordt ieder jaar in Mumbai gehouden en prominente Chaturvedi’s, Chatruvedi’s vanuit heel India en andere persoonlijkheden worden voor de bijeenkomsten uitgenodigd.”

 

AlanDat is van Wikipedia. Het is geen toeval dat deze specifieke persoon de leiding heeft gekregen over de creatie van een andere realiteit voor jou om in te lopen, niet dat je veel zou onthouden of zelfs de overgang als deze plaatsvindt. We zullen allemaal gelukkige volgzame batterijen zijn, zoals de film The Matrix, leven in een fictief leven, nooit, ooit wetend dat de overgang heeft plaatsgevonden. Want jouw hele persoonlijkheidsprofiel, gewoonten, kenmerken, routines, zijn allemaal in computers ingevoerd, om een kopie te maken van jou.

 

 

Teruggaand naar het onderwerp van de massamens. De massamens, begrijp je, is in zekere zin één. De massa van de elite is in zekere zin één. De een kan niet zonder de ander leven. Want de algemene massa, in alle tijden, zal zich aanpassen aan de cultuur die hen door een elite gegeven wordt, in feite, zij zullen ervoor vechten om die cultuur te behouden, zelfs als het van de cultuur van hun ouders veranderd is. Zij merken de overgang niet op en de methoden om hen te indoctrineren zijn zo perfect.

 

Er is een denker voor nodig, werkelijk een minderheid in feite, bestaande uit denkers, die niet afgekocht of overgenomen zijn door de elite om voor hen te werken. En er zijn maar heel weinig van hen over. Er is een denker voor nodig om door de matrix te kunnen denken.

 

Tot nu toe zijn de technieken van beheersing, zoals ik zeg, vrijwel geperfectioneerd, met name sinds de komst van de televisie. En generaties die opgegroeid zijn, zijn door de televisie gevoerd, zaten tijdens het babysitten voor de televisie. Het is hun kleuterschool, het is hun substituut-ouder. Het heeft hen hun meningen gegeven, zorgvuldig in elkaar gezet, die zij opnemen, denkend dat het hun eigen meningen zijn. En media, die je in de ogen staart, iedere avond, met mensen die je jarenlang hebt gezien, die duidelijk nooit tegen jou zouden kunnnen liegen zonder met hun ogen te knipperen.

 

In het boek The Impact of Science on Society , geschreven door Lord Bertrand Russell, een man die een koning van filosofen (philosopher king) genoemd werd, een titel die teruggaat tot het oude Egypte, en daarna tot Pythagoras, die in Egypte getraind was, om het daarna naar de rest van de wereld te brengen. De koning van filosofen is ook de Visserskoning (fisher king): de visser van mensen; degene die in de grote wateren van de samenleving ging en zocht naar diegenen die levend waren, de zwemmende vissen, diegenen die zwommen, niet met het huidige mee, maar ertegen in; degene die hen daarna onder zijn vleugels nam, die hen uit de wateren nam en hen de indoctrinatie gaf.

 

Bertrand Russell zei in het boek The Impact of Science on Society het volgende:

 

"Veel mensen zouden eerder sterven dan nadenken, in feite, dat doen zij”.         

 

AlanHij praat vanuit de overtuigingen van de elite en de informatie die zij verzameld hebben. Zij hebben deze informatie al duizenden jaren, want zij trainden generaties na generaties wat men moest geloven en denken. En als je mensen dat aandoet en je hen indoctrineert, kunnen zij niet voor zichzelf denken. Dus hij heeft helemaal gelijk als hij zegt “veel mensen zouden eerder sterven dan denken, in feite, dat doen zij”. Dat is zo omdat zijn eigen soortgenoten het zo gemaakt hebben. Zij gaven ons de systemen lang geleden en waardeerden deze op om ze bij zichzelf te laten passen, als dat gewenst werd. Hij gaat verder te zeggen:

 

“Ik denk dat het onderwerp dat van het grootste politieke belang is, massapsychologie is. Haar belang is door de groei van moderne methoden van propaganda enorm toegenomen. Van deze is de meest invloedrijke die ’onderwijs’ genoemd wordt. Godsdienst speelt een rol, maar een afnemende. De pers, de bioscoop en het radiospel een groeiende. Het mag gehoopt worden, mettertijd, dat iedereen in staat zal zijn  ieder ander te overtuigen van wat ook, als hij de patiënt op jonge leeftijd te pakken kan krijgen en door de Staat met geld en apparatuur toegerust wordt.”

 

Alan: Dat laatste stuk opnieuw:

 

“Het mag gehoopt worden, mettertijd, dat iedereen in staat zal zijn  ieder ander te overtuigen van wat ook, als hij de patiënt op jonge leeftijd te pakken kan krijgen en door de Staat met geld en apparatuur toegerust wordt. Hoewel deze wetenschap ijverig bestudeerd zal worden, zal het streng beperkt worden tot de regerende klasse.  Het volk/gepeupel zal niet toegestaan worden te weten hoe haar vaste overtuigingen verkregen werden. Als de technniek geperfectioneerd is, zal iedere regering die een generatie lang de leiding heeft over onderwijs, in staat zijn om haar onderdanen stevig te beheersen, zonder de noodzaak van legers of politiemannen.”

 

AlanDat werd geschreven in 1953. Deze Bertrand Russell was geen “blije dromer”, hij was een man in een machtspositie in Engeland, een man die door de machtigen uitgekozen werd. Want hij kwam uit een lange lijn van hoge aristocratie, die altijd betrokken zijn geweest in de zaken van Engeland sinds de Noorse invasie. Hij was een man die toestemming had gekregen om experimentele scholen op te zetten, die gemixte klassen hadden, die promiscuïteit vóór de puberteit aanmoedigden. Alles waarover je vandaag hoort, werd vóór 1920 uitgetest, met de toestemming van de gevestigde orde (The Establishment), diegenen die over de regering van Engeland en andere landen heersen.

 

Als mensen als Russell hun werken publiceren, professionele werken ook, voor de Ivy League scholen en universiteiten, kun je wat zij zeggen naar de bank brengen, want zij menen wat zij zeggen en zij hebben de macht, zoals Huxley, en bevoorrechte posities. Zij hebben de mogelijkheid het zo te maken. Dat is hun specifieke rol, om het zo te maken, het te laten gebeuren. Zij werken in de grootste denktanks op de planeet en zij doen dit voor zichzelf en hun eigen kringen. En het heeft allemaal te maken met het beheersen van ieder ander. De ongeschikten, de gewone burgers (commoners), de “rommelgenen”, zoals ze nu alle anderen noemen, diegenen die geen speciale voortplanting en speciaal passende genealogieën hebben. Als je vanuit hormonale drang trouwt, lukraak, word je een gewone burger genoemd. Als je door zeer hoge priesterschappen een paar vormt om bepaalde kwaliteiten te behouden, ben je een arristocraat en een nobel persoon, volgens henzelf.

 

In een ander boek, dat door Russell uitgebracht is, The Scientific Outlook, geschreven ver terug in 1931, heeft hij het volgende te zeggen. In dit soort geschriften voor de Bertrand Russell Society, recruteerden zij heel veel mensen van de Ivy League universiteiten om voor deze agenda te werken, die allemaal hoopten dat zij deel zouden uitmaken van de toekomstige elite. Dit materiaal werd serieus genomen en wordt nog steeds serieus genomen. Dit is nog steeds dezelfde agenda.

Dit is wat hij in dat boek zei:

 

“Wetenschappelijke samenlevingen staan nu nog in de kinderschoenen. Verwacht wordt dat vorderingen in fysiologie en psychologie overheden veel meer controle over individuele mentaliteit zullen geven dan zij nu hebben, zelfs in totalitaire landen. Fitche stelde vast dat onderwijs zich zou moeten richten op het vernietigen van de vrije wil, zodat pupillen, nadat zij van school zijn gegaan, niet in staat zullen zijn, voor de rest van hun leven, om anders te denken of te handelen dan zoals hun schoolmeesters gewenst zouden hebben.”

 

Alan: For the hard of thinking (onvertaald), zal ik dat herhalen.

 

“Wetenschappelijke samenlevingen staan nu nog in de kinderschoenen. Verwacht wordt dat vorderingen in fysiologie en psychologie overheden veel meer controle over individuele mentaliteit zullen geven dan zij nu hebben, zelfs in totalitaire landen. Fitche stelde vast dat onderwijs zich zou moeten richten op het vernietigen van de vrije wil, zodat pupillen, nadat zij van school zijn gegaan, niet in staat zullen zijn, voor de rest van hun leven, om anders te denken of te handelen dan zoals hun schoolmeesters gewenst zouden hebben.

 

Voeding, injecties en uitdrukkelijke bevelen zullen vanaf een zeer jonge leeftijd gecombineerd worden om het soort karakter voort te brengen en de soorten geloof die door de autoriteiten als gewenst beschouwd worden, en iedere serieuze kritiek op de machten die werkzaam zijn, zal psychologisch onmogelijk worden."

 

Alan: Luister nogmaals:  

 

            "Voeding, injecties.…"

 

AlanInjecties. Waarom zijn zij achter al het voedsel aangegaan? Zij hebben het voedsel veranderd (altered). Injecties, huh? En jij dacht dat polio en dat alles was om polio te voorkomen, deze injecties die ze je geven: de bof, rodehond, kinkhoest enzovoort. Werkelijk? We zien de effecten overal om ons heen, aangezien het IQ snel is gedaald.

 

            "Voeding, injecties..…"

 

AlanDenk, denk, denk – Injecties.

 

"…en uitdrukkelijke bevelen zullen vanaf een zeer jonge leetijd gecombineerd worden…”

 

AlanZeer jonge leeftijd.

 

"…om het soort karakter voort te brengen en de soorten geloof die door de autoriteiten als gewenst beschouwd worden, en iedere serieuze kritiek op de machten die werkzaam zijn, zal psychologisch onmogelijk worden."

 

Alan: Begin je te begrijpen waarom zij die starende blik krijgen, als de ogen neergeslagen worden, glazig, als je begint te vertellen wat er gaande is? Begin je te zien waarom? Het is niet dat zij het gewoon niet willen begrijpen. Begrijp je, de meesten kunnen het niet, zij zijn buiten werking gesteld.

 

“Stapsgewijs, door middel van selectieve voortplanting…”

 

Alan:  Selectieve voortplanting.

 

"…zullen de erfelijke verschillen tussen de bestuurders en bestuurden groter worden, totdat zij bijna een andere soort worden."

 

AlanOpnieuw, for the hard of thinking, zal ik dat herhalen, langzaam:

           

“Stapsgewijs, door middel van selectieve voortplanting…”

 

AlanNu, herinner, de man die het je vertelt was een produkt van selectieve voortplanting, zoals alle oude, oude adel.

Hij gaat verder:

 

"…zullen de erfelijke verschillen tussen de bestuurders en bestuurden groter worden, totdat zij bijna een andere soort worden. Een opstand van het plebs zou net zo ondenkbaar worden als een ongeorganiseerde opstand van schapen tegen de praktijk van het eten van schapevlees.”

 

Alan:  Dat kwam trouwens ook uit The Impact of Science on Society, 1953; pagina’s 49-50. Het volgende komt  uit The Scientific Outlook, 1931:

 

Op soortgelijke wijze zullen de wetenschappelijke heersers één soort onderwijs voor gewone mannen en vrouwen verschaffen, en een andere voor diegenen die houders van wetenschappelijke macht moeten worden.”

 

AlanDat is wat hij bedoelt met de technocaten waar Brzezinski over doorging, want deze mannen zitten allemaal in dezelfde grote club aan de top. Technocraten zouden de wetenschappelijke macht hebben.

 

“Gewone mannen en vrouwen zullen naar verwachting volgzaam zijn, arbeidzaam, punctueel, gedachteloos en tevreden.”

 

Alan: Ken jij iemand die zo is?

 

Gewone mannen en vrouwen zullen naar verwachting volgzaam zijn,…”

 

Alan:  Volgzaam.

 

"…arbeidzaam, punctueel, gedachteloos en tevreden. Van deze kwaliteiten zal tevredenheid waarschijnlijk als de meest belangrijke beschouwd worden. Om het te kunnnen voortbrengen, zullen al de onderzoeken van psycho-analyse, behaviorisme en biochemie aangewend worden. Al de jongens en meisjes zullen vanaf een jonge leeftijd leren om wat genoemd wordt “co-operatief te zijn, …”

 

AlanDit is de definitie van zijn versie van coöperatief:

 

            "…om precies te doen wat iedereen doet”.

 

AlanCo-op. Coöperatief.

 

            "…om precies te doen wat iedereen doet”.

 

Alan:  Gelijkheid/eenvormigheid.

 

"In deze kinderen zal initiatief ontmoedigd worden en ongehoorzaamheid, zonder bestraft te worden, zal op wetenschappelijke wijze uit hen getraind worden.”

 

AlanNog eens, nogmaals voor de jongens en meisjes, laten we uit onze bedwelming hier komen.

 

Op soortgelijke wijze zullen de wetenschappelijke heersers één soort onderwijs voor gewone mannen en vrouwen verschaffen, en een andere voor diegenen die houders van wetenschappelijke macht moeten worden.”

 

AlanDat is de reden dat de foundations de verschillende programma’s en toelagen, geldvoorzieningen aan universiteiten hebben opgezet. Studiebeurzen waren de manier om het te doen. Al de studiebeurzen moesten gehoorzame hogere, maar nog steeds geïndoctrineerde mensen in de schoot van technocraten recruteren, die over de rest zouden heersen. Er zijn in werkelijkheid lagen van ons, begrijp je, lagen van de samenleving en technocratie. En coöperatief is om precies te doen wat iedereen doet. Gelijkheid, gelijkheid, allemaal hetzelfde zeggen, hetzelfde doen, dezelfde meningen hebben, allemaal van televisie en media en tijdschriften en deskundigen, omdat zij geen gedachten van zichzelf hebben.

 

"In deze kinderen zal initiatief ontmoedigd worden en ongehoorzaamheid, zonder bestraft te worden, zal op wetenschappelijke wijze uit hen getraind worden.”

 

AlanGroepsdenken wordt al jaren in scholen gebruikt. De reden is omdat Russell de man was, die er lang geleden mee kwam en op hen experimenteerde. Hij, Huxley en vele anderen, gebruikten verschillende technieken en ook heel veel medisch personeel en diegenen die betrokken waren in de creatie van specifieke organismen, die invloed uitoefenen op je fysiologie, de Charles Galton Darwins, die voorstelde om de hormonale streams (onvertaald) van man en vrouw te veranderen. Het is allemaal gedaan.

 

Hij gaat verder en zegt:

 

            "Behalve voor de ene zaak van loyaliteit aan de Wereld Staat…”

 

AlanDe Wereld Staat, loyaliteit aan de Wereld Staat.

 

"…en aan hun eigen orde, zullen leden van de regerende klasse aangemoedigd worden om avontuurlijk en vol initiatief te zijn.”

 

AlanDat is wat je in hogere bureaucratieën vind. Zij worden aangemoedigd om avontuurlijk te zijn en ons initiatief te gebruiken, maar niet voor de rest van het publiek. Zij mogen geen initiatief hebben, geen gedachten van zichzelf.

 

“In die zeldzame situaties dat een jongen of meisje, die voorbij de leeftijd is gegaan waarop het gebruikelijk is om sociale status te bepalen, een dergelijk opvallend vermogen laat zien dat de intellectuele gelijke van de heersers lijkt, zal een moeilijke situatie ontstaan, die serieuze beschouwing vraagt. Als de jeugd er tevreden mee is om zijn vroegere metgezellen te verlaten en zijn lot met heel zijn hart op de heersers richt, wordt hij misschien, na passende testen, gepromoveerd. Maar als hij enige betreurenswaardige solidariteit met zijn vroegere metgezellen laat zien, zullen de heersers met tegenzin concluderen, dat er met hem niets aangevangen kan worden, behalve dan hem naar de dodelijke kamer te sturen, voordat zijn slechtgedisciplineerde intelligentie tijd heeft om opstand te verspreiden.”

 

AlanNu, denk daar eens over na. Je ziet hier een militaire strategie van een groep die in oorlog zijn met jou en je ouders, en hun grootouders en al diegenen voor jou, door de geschiedenis, altijd in oorlog met jou. Zij geven je een schaakbord. Zij zetten jou erop. Je word erin geboren, je weet niet dat je erop bent. Je weet niet dat er een spel gespeeld wordt, want jouw ouders wisten het niet. Zij konden jou niet waarschuwen.

 

“In die zeldzame situaties dat een jongen of meisje, die voorbij de leeftijd is gegaan waarop het gebruikelijk is om sociale status te bepalen, een dergelijk opvallend vermogen laat zien dat de intellectuele gelijke van de heersers lijkt, zal een moeilijke situatie ontstaan, die serieuze beschouwing vraagt. Als de jeugd er tevreden mee is om zijn vroegere metgezellen te verlaten en zijn lot met heel zijn hart op de heersers richt, wordt hij misschien, na passende testen, gepromoveerd. Maar als hij enige betreurenswaardige solidariteit met zijn vroegere metgezellen laat zien, zullen de heersers met tegenzin concluderen, dat er met hem niets aangevangen kan worden, behalve dan hem naar de dodelijke kamer te sturen, voordat zijn slechtgedisciplineerde intelligentie tijd heeft om opstand te verspreiden. Dit zal een pijnlijke taak zijn voor de heersers, maar ik denk niet dat ze er voor zullen terugdeinzen om het uit te voeren.”.

           

AlanHij weet dat, want zij hebben het door de geschiedenis heen gedaan. Van  Bertrand Russell, The Scientific Outlook, 1931. 

 

En alles waar hij over gesproken heeft is hier nu. Stil maar duidelijk, als je een oog open wilt doen om te kijken. Maar het is allemaal hier. En we gaan snel naar de volgende stap.

 

Nu, op mijn website kun je naar de toespraak van Aldous Huxley gaan, die hij op Berkeley gaf, waarin hij spreekt over de dominante minderheid en een negentiende eeuws accent gebruikt. - Door de groepen waarmee hij verbonden was en omging,zeer oude families, had hij een gek eigenaardig accent. Want klassen moeten zichzelf altijd onderscheiden door krachtdadig gedrag en houding en spraak, beweging, enzovoort. Optreden, in zekere zin, om te laten zien dat zij zo anders en superieur zijn. - Maar hij ging verder met het zeggen van exact dezelfde dingen als Russell. De reden ervan is dat zij beide in dezelfde denktanks werkten namens hun eigen soort, deze “dinosaurussen” van een lange tijd geleden. Nee, het zijn niet de slangemensen, dit is figuurlijk, een metafoor van mijn kant.

 

Huxley sprak erover dat de dominante minderheid er altijd is geweest en hij zag geen reden waarom het er niet altijd zou zijn. Hij zag geen reden waarom een wetenschappelijk gerunde samenleving niet voor altijd zou kunnen bestaan. Het zou niet bang hoeven zijn voor opstand, want het zou op wetenschappelijke wijze controle hebben over iedereen en over de geest van iedereen. Dat is de sleutel tot alles.

 

Hier is wat Russell zei, teruggaand naar The Impact of Science on Society:

 

Ik denk dat de kwaden (evils) die in de Sovjet Unie zijn opgegroeid, in hogere of lagere mate overal zal bestaan waar ook een wetenschappelijke regering is, die gewaarborgd gevestigd is en niet afhankelijk is van populaire steun. Het is tegenwoordig voor een regering mogelijk om veel onderdrukkender te zijn dan iedere regering kon voordat wetenschappelijke techniek bestond”.

 

AlanHetzelfde ding, dezelfde term “wetenschappelijke techniek”. Zij spreken over beheersing van de geest (control of the mind), hetzelfde als Huxley.

 

"Propaganda maakt overreding gemakkelijker voor de regering. Publiek eigendom van huizen (uitgeverijen) en papier maakt counterpropanda moeilijker. En de effectiviteit van moderne bewapening maakt volksopstanden onmogelijk. Geen revolutie kan in een modern land slagen tenzij het de steun heeft van tenminste een aanmerkelijk deel van de strijdkrachten. Maar de strijdkrachten kunnen loyaal gehouden worden door het verkrijgen van een hogere levensstandaard dan de gemiddelde werker. En dit wordt makkelijker gemaakt door iedere stap in de degradatie van gewone arbeid.”

 

Alan(dat houdt in: hoge werkloosheid en lage lonen)

 

"Dus juist de kwaden van het systeem helpen het stabiliteit te geven. Afgezien van externe druk, is er geen reden waarom een dergelijk regime…”

 

AlanHij spreekt over een wetenschappelijk regime.

 

"…niet een zeer lange tijd zou kunnen voortbestaan.”

 

 

AlanDeze specifieke boeken kun je krijgen en er zelf doorheen gaan, als je erom geeft dat te doen. Voor diegenen die nog steeds denken en die een natuurlijk vermogen tot zelfbehoud hebben. Want waar zij in deze boeken over spreken, is een vernietiging van zelfbehoud, door middel van wetenschappelijke technieken en inentingen, en door het veranderen van het voedsel, en klaarblijkelijk ook het water.

 

Russell had enorm veel aanhang onder gewone mensen, die door de Tweede Wereldoorlog waren gegaan. De Tweede Wereldoorlog gebruikte zoveel propaganda, aan alle zijden, dat diegenen die eruit kwamen, zelfs in de lagere spectra, naar iets zochten om de wereld te beheersen, om het te stoppen nog een keer te gebeuren. Dus brachten zij mensen als Russell naar buiten, die een hoop van de goede dingen kon zeggen op zo’n manier van dubbelspraak (double-speak). Het hing er allemaal vanaf vanaf welke kant van het hek je luisterde. Want voor de elite sprak hij over het één en voor de mensen die hem volgden, zei hij het andere. Dat is de techniek van hoe zij inhoud vrijgeven aan diegenen die begrijpen.

 

Nu hebben we een virtuele realiteit, die gefinancierd is door de belastingbetalers van de hele planeet. Dat is al lange tijd zo, met de combinatie van de grote spelers, de grote NASA en al het andere, en NSA. En al de grote, waarvan jij denkt onafhankelijke internationale ondernemingen, die de wetenschappelijke gemeenschap leiden, allemaal samenwerkend, want zij zijn allemaal één, werkelijk. Zij zouden het zich niet kunnen veroorloven, dat een onafhankelijke onderneming een wetenschappelijk veld leidt en kennis en geavanceerde apparatuur aan het publiek uitserveert, in welke vorm of gedaante ook. Daarom zijn zij aan de top allemaal één. En dat is waarom de grote elitisten van ieder land hun eigen vorm van internationale onderneming als leiders naar voren hebben geduwd. In werkelijkheid worden zij beheerst door de CIA, MI6, Mossad enzovoort. Allemaal één grote onderneming aan de top.

 

Zo beheers je dingen. Controle betekent controle, en absolute controle betekent absolute controle. Geen vrije spelers op het bord.

 

Zij hebben allemaal in de richting van het maken van onze ketenen gewerkt, door onze arbeid en onze belasting te gebruiken. Onze belasting is gewoon een belasting, een belasting op arbeid. Als je hard werkt, belast je jezelf, dat werd een belasting van jouw lichaam genoemd. En letterlijk, we hebben onszelf belast, geest en lichaam, door voor dit alles te betalen. Omdat we allemaal geloven in deze fictie van geld, dat zij van ons terug kunnen nemen en andere mensen in dienst nemen, die geloven in de fictie van geld, die hun projecten tot vruchtbaarheid en solid substance (onvertaald) brengen.

 

Zij hebben een zeer lange tijd aan deze alternative realiteit gewerkt. Nu is de truc om jou stap voor stap, maar vooral de kinderen, die al geprogrammeerd zijn met een opgewaardeerde wetenschappelijke techniek, om deze verandering te willen. En zij zullen nooit weten dat zij door de verandering zijn gegaan.

 

In het begin zal het zijn als het wakkerworden zoals je altijd doet, wakkerworden als JIJ. Totdat iedereen zijn chip heeft. En dan wordt de grote knop omgezet. En je zult het niet weten. Je zult niet meer weten, net als de Matrix film, wat echt is en wat niet echt is.

 

En mettertijd zullen zij dan iets doen, dat in allegorische vorm gedaan was, want zij houden van allegorieën, in de film Dark City , waarin zij je kunnen programmeren om voor een dag of een halve dag iemand te zijn. En je zult je niet meer herinneren dat je daarvoor iemand anders was. Een geheel nieuwe persoonlijkheid. Want wij zijn een bron van energie. Het is onze energie die de wereld van deze dromers van nachtmerries tot bestaan brengt. - “Zo boven, zo beneden,” zeggen zij. Daarom, de nachtmerrie in hun geesten, van hun hel, want boven in de ruimte is er geen oost of west, dus beneden is hetzelfde als boven. - Zij zullen hun hel van de nachtmerrie in fysieke realiteit brengen. En raad eens, we zijn bijna door de eerste helft van de show heen.

 

De strijd nu is voor diegenen die verontwaardigd zijn, die nog steeds het vermogen van verontwaardiging hebben, om te proberen hun recht op gedachte, individuele gedachte, tot het allerhoogste maken. Als gedachte verdwijnt, en je recht op een gedachte en je vermogen om te denken verdwijnt, is het spel voorbij. Helaas, ik ben hier om je te vertellen, voor vele mensen is het al gebeurd, het spel is over. Er is niets dat hen verontwaardigd zou kunnen maken, tenzij zij persoonlijk van iets in hun routine onthouden zouden worden.

 

Dit is de strijd om de geest, Dat is alles, het is je schakel naar alles. Zonder de geest (mind) ben je een machine. Voor diegenen die nog steeds een mind hebben, het is nu tijd om te beslissen of het zo dierbaar is, dat je eraan moet vasthouden, of dat het een te grote last is, met alle zorgen, die teweeggebracht worden in dit kunstmatige systeem van onmenselijkheid, dat je het laat gaan. En geloof me, als er genoeg spanning in de levens van mensen opgestapeld wordt, zullen zij het graag overgeven. De keus werkelijk, is aan iedereen die dit begrijpt.

 

Als je mensen vertelt en je ziet de lege starende blik over hun gezicht komen, ga dan verder totdat je iemand vind die tot leven komt als je hen informatie geeft die zorgt dat alle stukjes voor hen op hun plaats vallen. Want dit is geen oorlog om alleen diegenen te redden van wie we houden, persoonlijk, die we hebben ontmoet en kennen. Het is een oorlog voor iedereen die je nog niet ontmoet hebt maar zou kunnen ontmoeten. Het is een oorlog voor al de mensen daarbuiten, die het vermogen hebben om te denken en te handelen en mededogen en empathie te hebben. Mensen die, als zij samenkomen, een opwinding vinden in de communicatie van ideëen, niet de herhaling van de download die zij van de televisie hebben, of van tijdschriften of populaire onderwerpen.

 

Hamish en ik wensen je een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

“Oog van de Orkaan” door Paul Simon

 

Vertel ons allemaal een verhaal

Over hoe het vroeger was

Verzin het en schrijf het daarna op

Net als geschiedenis

Over gouden lokken en de drie beren

Natuur in de cross-hairs (onvertaald)

Over hoe we allemaal zijn opgerezen

Uit de diepe groene zee

Als het niet te heet is, niet te koud

Niet te zachtmoedig, niet te stoutmoedig

Als het precies goed is en je zonlicht hebt

Dan zijn we thuis

Eindelijk thuis

Thuis in het land van de thuislozen

Eindelijk thuis

 

Oh, wat gaan we doen?

Ik heb je nooit iets aangedaan

Tijd, vredig als het oog van een orkaan

Vredig als het oog van een orkaan

 

Een geschiedenis van geruchten

Een schaduw van een paard

Gezichten, geverfd in zwart, in verdriet en berouw

Witte wolk, zwarte kraai

Kruisbeeld en pijl

De oudste stilte spreekt het luidst

Onder de diepe groene zee

 

Als het spreken een misdaad wordt

Leidt stilte de geest

Over de brug van tijd

 

Over de brug van tijd

Loop ik met mijn familie

En de weg begint te klimmen

En het is, oh Heer, hoe gaan we bidden?

Met gekke engelenstemmen

De hele nacht door

Tot het een nieuwe dag is

 

Vredig als een orkaan

Vredig als een orkaan

Vredig als het oog van een orkaan

Vredig als een orkaan

Vredig als een orkaan

Vredig als het oog van een orkaan

Vredig als het oog van een orkaan

 

Jij wilt een leider worden?

Jij wilt het spel veranderen?

Keer je rug naar het geld

Loop weg van roem

Jij wilt een missionaris worden?

Jij hebt dat missionarissenvuur?

Laat een vreemdeling jouw leven veranderen

Hoe voel je je daarbij?

Jij wilt een schrijver worden?

Maar je weet niet hoe of wanneer?

Zoek een stillle plek

Gebruik een nederige pen

 

Jij wilt erover praten, praten, praten

Er de hele nacht krijsen

Over de oceaan en de atmosfeer

Wel, ik ben lang weggeweest

En het ziet eruit als een puinhoop hier

En Ik zal een lange tijd wegzijn

Dus hier is hoe het verhaal gaat

 

Er was een oude vrouw

Die woonde in een schoen

Ze was een kaneeltaart aan het bakken

Ze viel in slaap in een wasmachine

Werd wakker in het oog van een orkaan

 

 

"Hurricane Eye" by Paul Simon

 

Tell us all a story
About how it used to be
Make it up and then write it down
Just like history
About goldilocks and the three bears
Nature in the cross-hairs
About how we all ascended
From the deep green sea
When it's not too hot, not too cold,

Not too meek, not too bold
When it's just right and you have sunlight
Then we're home,
Finally home
Home in the land of the homeless
Finally home

Oh what are we going to do?
I never did a thing to you
Time peaceful as a hurricane eve
Peaceful as a hurricane eye

A history of whispers
A shadow of a horse
Faces painted black in sorrow and remorse
White cloud, black crow
Crucifix and arrow
The oldest silence speaks the loudest
Under the deep green sea

When speech becomes a crime
Silence leads the spirit
Over the bridge of time

Over the bridge of time
I'm walking with my family
And the road begins to climb
And it's oh lord how we going to pray?
With crazy angel voices
All night
Until it's a new day

Peaceful as a hurricane
Peaceful as a hurricane
Peaceful as a hurricane eye
Peaceful as a hurricane
Peaceful as a hurricane
Peaceful as a hurricane eye
Peaceful as a hurricane eye

You want to be a leader?
You want to change the game?
Turn your back on money
Walk away from fame
You want to be a missionary?
You got that missionary zeal?
Let a stranger change your life
How does it make you feel?
You want to be a writer
But you don't know how or when?
Find a quiet place
Use a humble pen

You want to talk, talk, talk about it
All night squawk about
The ocean and the atmosphere
Well I've been away for a long time
And it looks like a mess around here
And I'll be away for a long time
So here's how the story goes


There was an old woman
Who lived in a shoe
She was baking a cinnamon pie
She fell asleep in a washing machine
Woke up in a hurricane eye

 

 

Vertaling: Hensel, februari 2008.