ALAN WATT   BLURB (Educatief gesprek)

 

"MASS-MOVEMENTS

VERSUS

THE RESIDUAL INDIVIDUAL -

ACCEPTING THE UNIQUENESS OF SELF"

 

In Nederlandse vertaling:

“Massabewegingen versus het overgebleven individu –

Het accepteren van de uniekheid van het Zelf”

 

 

29 juni 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt 29 juni 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com. Je kunt me ook vinden op alanwattsentientsentinel.eu. Het is 29 juni 2007.

 

Je weet, ik ga zelden de stad in. Want om mee te beginnen heb ik niet zoveel nodig. Ik heb het zelfs niet nodig om me te mengen in gezelschap, althans niet het soort gezelschap dat je in de meeste steden zult aantreffen, waar iedereen rond haast. Het is niet anders dan in de grotere steden, werkelijk, alleen het tempo ligt wat lager. Waar er een televisiecultuur heerst, zijn mensen vrijwel gestandaardiseerd, over de hele wereld. Terug in de jaren ’60 spraken zij hier ook over, over de creatie van een wereldcultuur. Daarna hadden zij er in de jaren ‘70 bijeenkomsten over, tussen Engeland en de Verenigde Staten, om uit te vinden wie de cultuur zou gaan ontwerpen en wie het veld zou leiden in het promoten ervan.

 

De Council on Foreign Relations ging naar hun ouderorganisatie, de Royal Institute of International Affairs in Londen. En daar werd het allemaal besproken met andere Councils on Foreign Relations-leden uit andere landen, niet-Gemenebest landen, die erbij waren. Er werd besproken welke methoden gebruikt zouden worden om de cultuur te propageren. Niet dat het een mysterie was hoe een cultuur gecreëerd moet worden. Dat werd altijd begrepen. De BBC wist het vanaf het prille begin toen het in de Eerste Wereldoorlog opgestart werd als een propaganda instituut, via de radio. Het was wat het promoten van propaganda aangaat niet nodig om iets opnieuw te leren,. Alles wat zij moesten doen was het snel overzetten in een soort radioformaat, en daarna in een formaat voor televisie.

 

Ze kwamen erachter dat fictie, vanzelfsprekend, de gemakkelijkste weg was om de aandacht van mensen te vangen, in het bijzonder wanneer je hen drama’s en serie-achtige drama gaf, en hen achterliet met een cliff-hanger, waar het leven van de held letterlijk aan een draadje hing in een of andere vreemde situatie, wetend dat het publiek de volgende dag op hetzelfde tijdstip zou afstemmen om te horen hoe het afgelopen was. Er is niets nieuws, opnieuw, in dit type formaat. Het werd in antieke tijden op grote schaal op het toneel gebruikt, zelfs in het antieke Griekenland, waar reizende acteurs uit het Midden-Oosten kwamen naar de oude of antieke Wereld. Je komt erachter dat dorpen en steden op moesten komen dagen om deze toneelstukken te bekijken, omdat zij door de koningen en koninginnen geautoriseerd werden. Want het was propaganda. Doorgaans was er altijd een verhaal in betrokken om de godsdienst die heerste te propageren. En de koning was ook het hoofd van het land. Daarom moesten zij deze specifieke type toneelstukken opvoeren.

 

Propaganda kan op vele manieren overgebracht worden. En de beste propaganda is die niet als schreeuwerig overkomt. De beste propaganda kleedt zichzelf in met wat jij als normaal ziet, om wat preciezer te zijn, het is wat jij denkt dat je als normaliteit aanneemt. Want de meeste mensen vragen niet echt waar iets vandaan komt als iedereen het doet, draagt of erop danst. Zij denken dat het gewoon is. Het komt nooit bij hen op dat niets in het structurele systeem simpelweg uit zichzelf verschijnt, van het ene op het andere moment, uit het niets.

 

Cultuurcreatie is onderdeel van standaardisering. Zelfs tijdens de zwaarste tijden, toen de kerk de “grote stok” was die jouw geest beheerste, jouw gedachten, wat je geloofde dat je wist -dat was in het algemeen alles wat je wist - En dat kwam van de Bijbel, of zelfs niet eens zoveel van de Bijbel. Want voor het Protestantisme, of het Lutherianisme, kwam, was er werkelijk geen alternatief voor de Katholieke kerk. Er waren een paar organisaties gevormd, die probeerden een alternatief te zijn, maar zij werden met de hulp van koningen en koninginnen, legers, ridders en bevelhebbers heel snel weggevaagd. Voor die tijd was er echter geen oppositie voor wat geleerd werd en door de kerk  geautoriseerd werd om onderwezen te worden.

 

Het was heel gemakkelijk om een bevolking in onwetendheid te houden met een heersende elite, met tenminste een afdeling van schriftgeleerden om verhalen aan het publiek te geven.  Veel van wat de mensen geleerd werd stond zelfs niet in de Bijbel. Het was dogma dat van antiek Rome,  van een heidens Rome geërfd was. Hoewel deze het heidendom had uitgeroeid of dacht het grootste deel uitgeroeid te hebben, kon het niet helpen het opnieuw op te nemen, omdat er zoveel elementen in het heidendom zaten waar mensen van hielden. Veel ervan ging over de menselijke psyche. Het was bijna onontbeerlijk dat het in de kerk terugkwam. Derhalve werd er dogma onderwezen en eeuwenlang kreeg het publiek de verhalen van Adam en Eva verteld. En dat was alles dat zij over wat dan ook wisten. Zij hoorden nooit over de oude filosofen die duizenden jaren geleden hadden bestaan, of over de andere culturen die in de oudheid hadden bestaan. Zij wisten hier niets van. Hun hele realiteit draaide om de verhalen van priesters en het waren selectief gekozen en vaak aangepaste verhalen.

 

Eeuwenlang in feite, gingen de reizende toneelspelers, die geautoriseerd waren en vergunningen hadden om te reizen – want diegenen die jouw mind-set kunnen wijzigen moeten toestemming krijgen, met een vergunning van de staat, dit gaat helemaal terug tot de dagen van Plato. Plato pleitte ervoor dat zelfs zangers en dichters en musici gelicenseerd moesten worden omdat zij zo ongelooflijk veel macht en invloed hadden op de jeugd. – In de middeleeuwen gingen de reizende groepen van kasteel naar kasteel, of van stadsstaat naar stadsstaat, met goedkeuring, en zij voerden religieuze toneelstukken op. Dezelfde soorten, keer op keer. Je zou denken dat het monotoon zou worden, maar als je alleen die ene soort entertainment hebt, die misschien een of twee keer per jaar kwam, keken de mensen er naar uit. Want mensen houden van fares (onvertaald). De kerk verzekerde zich er daarom van dat zij altijd specifieke heilige dagen (holy days) hadden of holidays. Daar komt het vandaan.

 

Het woord holy zelf komt nog steeds van de heidense wortels, van de hulst (holly) en de klimop (ivy) en de oude groeve (grove), de antieke groeven waar de godsdienstverering plaatsvond. Dat is de reden dat je Hollywood hebt. En de staf van Merlijn is gemaakt van hulst. De staf is altijd traditie geweest in alle antieke religies van voor de tijd van het Christendom, en het bestaat vandaag nog steeds. Het wordt zelfs duidelijk in de grote fanfarekorpsen, de militaire korpsen van Europa, die aangevoerd worden door de man voorop met de grote staf, met een symbool erboven op, die hij opgooit in de lucht en ronddraait.

 

De grote bijeenkomsten in de oude tijden begonnen met het slaan met de staf op een blok of een steen. Dit is getransformeerd in de hamer van de rechter, als hij begint en het gerecht opent en sluit met zijn besluit. De hamer raakt het blok. Alle antieke tradities, die in een gesublimeerde vorm door samenleving en tijd voorkomen, maar die door diegenen die in de graden omhooggaan begrepen worden. Daarom, je bent wat je denkt te weten. Wat je denkt te weten wordt afgekaatst op anderen om je heen, en als ze het allemaal met je gedachten eens zijn en dezelfde gedachten, ideeën en meningen delen, beoordeel je jezelf als gezond en normaal.

 

Het is heel gemakkelijk om cultuur te veranderen, want cultuur betekent kweken (to culture). Je kweekt iets, je cultiveert het, zoals je bacteriën of virussen in een petri-schaaltje zou cultiveren. Cultuur is plastic. Wat “juist” was, kan in een enkele generatie onjuist gemaakt worden, en als de juiste volgorde begrepen wordt en uitgevoerd en gevolgd wordt, als een formule -want dat is alles wat ze zijn, formule- zullen de mensen op dezelfde manier reageren als zij in het verleden deden. Alles dat in voorgaande tijden is gebeurd kan opnieuw geïntroduceerd worden. En veel ervan ís opnieuw geïntroduceerd. Als je iets een andere naam geeft, hetzelfde feit of dezelfde handeling, wordt dit gemaskeerd door een andere terminologie te gebruiken.

 

Een voorbeeld van hoe dezelfde situaties opnieuw kunnen gebeuren en gemaskeerd worden, het is echt iets, dat in het handboek voor control freaks zou moeten staan. Ik weet zeker, het bevindt zich in veel archieven, hoe je mensen moet intimideren en mensen in gehoorzaamheid kunt krijgen door ze angst aan te jagen. Een techniek die doorgaans in tijden van oorlog gebruikt werd. Dit zijn opnieuw de strategieën, die door elite uitgelegd worden, oorlog en verreikende plannen voor wijzigingen en oorlogen om de culturen aan alle kanten te veranderen. Wat je altijd vond bij de koningen en koninginnen van landen uit de oudheid, was dat zij daarna, na de oorlog, trouwden. Ik weet zeker dat de huwelijken gearrangeerd waren voordat de oorlogen zelfs begonnen waren. Hele landen vochten om hun zogenaamde manieren van leven te redden, alleen om daarna weggegeven te worden. Een land dat in een huwelijk weggegeven wordt. Dat was destijds heel gewoon, niet zo lang geleden. Het laat je echter de waanzin van de mass-minded (onvertaald) persoon zien om in dit alles mee te gaan en niets te leren. We weten dat zij niets leren, want doorgaans kan iedere 18-20 jaar hetzelfde herhaald worden, en ze gaan opnieuw vechten als het hen opgedragen wordt. En daarna zien zij hun koningen en koninginnen opnieuw met elkaar trouwen.

 

En deze nonsens heeft door de geschiedenis heen plaatsgevonden. In de Eerste Wereldoorlog, een van de bloedigste oorlogen - Iedere oorlog wordt bloediger dan de vorige dankzij wetenschap en democratie. Want democratie staat belasting op grote schaal toe, en dat creëert vaste legers en houdt deze op peil en betaalt ervoor. - De Eerste Wereldoorlog had Duitsland, Engeland, Frankrijk en al de andere landen, en je komt erachter dat de koninklijken aan alle kanten familie van elkaar waren, eerste neven. De posters voor de keizer in Duitsland waren identiek aan de poster voor de koning van Engeland, op de hoeden na. De gezichten en kenmerken waren identiek. In die tijd werd de naam Saxe-Coberg-Gotha in Engeland veranderd in Windsor, een naam die zij uit de hoed toverden van een koning van Engeland van vele eeuwen eerder.

 

Maar terreur is een geweldig instrument om de mensen te intimideren wanneer je grote veranderingen creëert. In de Tweede Wereldoorlog en voor de Tweede Wereldoorlog, - sinds het eind van het industriële tijdperk, toen de machine en de massaman, de massale fabrieken (massafabricage), massa, het woord werd voor alles. Massaproductie en massalegers, dat werd allemaal de rage - wapende ieder groot oud land van Europa zichzelf tot de tand en was heel gedreven om oorlogen te beginnen. Want oorlogen zijn heel winstgevend voor de bankiers en de investeerders en diegenen die de grote legers met alles dat zij dragen en gebruiken voorzien. Het is een geweldige manier om vervangend inkomen (disposable income) te creëren, voor schuldcreatie. Iedere kogel, iedere granaat die afgaat, moet vervangen worden. En het wordt vervangen als de koningen of eerste ministers of presidenten naar de bankiers gaan en lenen. En de schuld wordt op de volgende generatie overgedragen.

 

Het zijn Lange-termijn strategieën van het onder slavernij brengen, die bekend waren in de oudheid en op grote schaal besproken werden tijdens de achttiende eeuw, tijdens de perioden van opkomende revoluties. Ze werden zeer grondig besproken. Vandaag wordt het helemaal niet besproken. Schuld wordt op nationale en individuele schaal als een normale zaak beschouwd, alsof het net zo natuurlijk is als zwaartekracht. Echter, de angstaanjagende aanblik van de legers van Eerste Wereldoorlog, daarna gevolgd tot de Tweede Wereldoorlog en de creaties van speciale vechteenheden en regimenten met hun militaire outfits en hun laarzen.

 

Daarna kwamen de speciale exemplaren met de zwarte outfits om het publiek te terroriseren. Want zwart, de kleur die traditioneel gebruikt werd voor de beul en de dood, wordt nu door de politie over het westelijk halfrond gedragen. Gewoonlijk was het blauw, voor de blauwe loge. Nu zijn zij de beulen, want zij zijn niet langer de dieners, zij zijn de enforcers (uitvoerders).

 

Vandaag kwam ik terug uit een klein plaatsje, ze noemen het een stad maar dat is grootspraak, dat Sudbury heet. Een plaats die nog steeds een mijnstad is, hoewel het meeste van de erts als haar grootste export naar China wordt verscheept. Ooit was het plaatsje in bezit van de Rothschilds. Het grootste gebouw daar in de negentiende eeuw was Rothschild Square, zo noemden ze het, een enorm gebouw. Waar ook een soort mineraal, waarvan bekend was dat het nodig was voor die tijd of de komende toekomst, te vinden was, hadden de  Rothschilds het gek genoeg, in heel Canada en de Verenigde Staten en ik weet zeker, de wereld. Alles was al lang geleden uitgetest en onderzocht.

 

Maar ik kwam terug uit Sudbury. En het wordt zeker een lang weekend, want Canada Day komt eraan. Het publiek wordt, 10 tot 15 jaar nu, stap voor stap, heel geleidelijk aan, getraind. En ze worden op de snelweg aangehouden. Het is een nationaal fenomeen geworden, “voor je eigen bestwil en veiligheid”. Het begon initieel met de “Mothers Against Drunk Drivers” (Moeders tegen Dronken Automobilisten), nóg een non-profit (niet-voor-winst) en een non-gouvernementele organisatie, die zwaar door de grote foundations gefinancierd werd. De vrouw die het in Ontario opstartte - in werkelijkheid een excuus om deze bal aan het rollen te krijgen, om het publiek te laten wennen aan het aangehouden worden totdat zij niet meer klagen - De vrouw die het opstartte kreeg aan het eind een promotie als het hoofd van een non-gouvernementele tak voor Ontario en werd aangesteld in het board (bestuur) of Liquor Licensing, de overheidsorganisatie die de drank runt. Leuke positie, leuke baan, als je hem kunt krijgen. Natuurlijk zeiden ze nooit dat het een beloning was.

 

Sindsdien hebben we machten die inbreuk maken op de mensen. En nu hebben ze regelmatig “blitzes””, een term die nu gebruikt wordt. Er zijn zwartgeklede figuren met hun vechtlaarzen, en dit is een politieman met vechtlaarzen, mannen die opgegroeid zijn met GI Joe en Rambo en videospellen. Zij zijn nu de tekenfilms geworden. Maar het gevaarlijke en angstaanjagende daaraan is dat zij het verschil niet kunnen vertellen, want zij zijn nooit echt volwassen geworden. Hier zijn zij en dragen zij deze outfit. Outfits waarvoor mensen in de Tweede Wereldoorlog weg zouden rennen, want alleen speciale eenheden van het Duitse Leger, de Gestapo of de SS, droegen deze outfits.

 

Nu heerst het over heel Europa. En dit is geen toevalligheid, dezelfde outfit, de kleine helm, alles is zwart en de broeken worden in de laarzen gestopt alsof zij er klaar voor zijn de oorlog in te gaan. Zij noemen het een “Blitz” en dat is geleend van de Blitzkriegs van Duitsland uit de Tweede Wereldoorlog. Zij lenen precies dezelfde term. Dus zij voeren oorlog tegen automobilisten.

 

We hebben overheden oorlog zien voeren tegen armoede en de armoede steeg. Oorlogen tegen drugs en het drugsgebruik groeide. Oorlogen tegen alles. Nu is het een oorlog tegen automobilisten en een  oorlog tegen rokers en nu gaat het een oorlog tegen mensen met overgewicht worden, volgens de Verenigde Naties, waar al deze oorlogen vandaan blijken te komen.

 

En wij worden allemaal getraind in deze grootschalige globale schaapskooi. Getraind om niet te veel te blaten terwijl we veel moeten bloeden.

 

We zien de elektronische borden langs de weg flitsen, zelfs als we Sudbury inrijden, een kleine mijnplaats eigenlijk. Borden die je vertellen wat je moet doen, zoals slow down” (verminder uw snelheid) en “don’t drink” (drink niet) en zo gaat het maar door. Je bent gewend geraakt aan het gezicht dat door je raam gestoken wordt en aan het feit dat iemand je vraagt om in hun gezicht te blazen. Als ze het je niet vroegen deden ze misschien alsof zij kortzichtig waren door heel dicht bij je te komen. Dat is iets intimiderends begrijp je en het is opzettelijk. Want wanneer mensen jouw ruimte binnendringen, raak je geagiteerd. Het is een dierlijke, natuurlijke reactie om het dan niet te doen of hen weg te duwen. Maar je weet dat je dit figuur niet kunt wegduwen, dus word je door de bullebak geïntimideerd. Het is daarom goed, als je feestdagen in het weekend hebt, dat je veel knoflook eet, heel veel knoflook, voordat je de weg opgaat, dan zul je zien dat deze specifieke aanhoudingen een bries zijn.

 

Het publiek reageert niet nu, ze zijn eraan gewend om tijdens de Blitzes aangehouden te worden. En komende dinsdag zullen ze hun PR stunt hebben Ja, zelfs de politie heeft haar woordvoerders, die in public relations getraind zijn om in dubbelspraak tegen het publiek te praten, terwijl zij ons een paar grappen geven over een aantal verzonnen dingen over automobilisten, die zij zoals ze zeggen, hebben aangehouden, met belachelijke verhalen, die een soort grappen zijn om ons te laten lachen terwijl ze ons vertellen hoeveel boetes ze uitgeschreven hebben, hoeveel auto’s zij van de weg gehaald hebben en hoeveel geld zij voor de overheid en zichzelf hebben binnengebracht. Want begrijp je, al deze organisaties en bedrijven (en het recht is een business) zijn niet alleen in zaken omdat zij door de belastingbetaler betaald worden, ze zijn er allemaal om meer geld binnen te brengen, een vorm van winst. Begrijp je, overwerk wordt niet betaald, geen overwerk, geen misdaad, en er wordt heel veel geld verdiend in deze weekenden, waarbij ze al de verschillende mensen en de part-timers voor hun blitzes op de snelwegen inzetten.

 

Nu, zeer zeker, je zult altijd de gekken hebben die te snel zullen rijden en verongelukken, en het leven is een gok, we leven onder gekke mensen. Om echter miljoenen te intimideren voor iedere gekke persoon die er bestaat, is geen handeling voor veiligheid, het is een handeling om alle anderen te onderwerpen en voor de misdaden van enkelen te straffen.

 

Over het trainen van de massa langs de lijn van de collectivistische politiek werd lang geleden besloten, toen zij besloten dat het veel gemakkelijker was om het collectivisme te gebruiken, de Sovjetstijl, niet alleen om te leiden en niet alléen om te besturen, maar om een gehoorzame bevolking te creëren. Geen bevolking die vrij is, maar een gehoorzame bevolking.

 

Toen de religies, die in tijden van de geschiedenis al erg genoeg waren, geleidelijk afgeschaft werden, nam de wetenschappelijke versie het over. Er werd besloten om psychologie en sporen van zoölogie te gebruiken en om technieken van zoölogie en antropologie op de mensen te gebruiken. Met andere woorden: “je bent een hoger dier maar nog steeds een dier. Je zult als dier behandeld worden en als dier getraind worden en als je gehoorzaamt zul je niet met de roede krijgen”. Misschien zul je daarvoor bespaard blijven. Collectivisme is de gemakkelijkste manier, met massapsychologie, dat sinds de jaren ’20 en verder gebruikt en ingeprent wordt, en op wetenschappelijke wijze getraind.

 

Nu bevinden we ons in het technotronische tijdperk, gecombineerd met andere technieken om ons zowel  fysiek als mentaal onder de duim te brengen. Je kunt de effecten overal om je heen zien.

 

De oorlog tegen overgewicht die nu opkomt wordt gebruikt met een excuus voor mensen die de controle over zichzelf verliezen. “Je hebt overgewicht omdat je de controle verliest”, zeggen ze. Maar dezelfde “zij” die dat allemaal pushen, weten op de topniveaus heel goed, dat de cultuur om mensen te zwaar te maken, gecreëerd was. Nog los van de aanpassingen door middel van de vaccinaties, veranderen zij ook het voedsel. Zij gaven een levensstijl waar beide ouders werken, en het voedsel, als het al thuis gegeten wordt, komt uit blik of pakjes. Maar het wordt nu vooral besteld, fast-foods. Dat is de cultuur die gecreëerd is. Nu geven ze de mensen de schuld voor het eten van het voedsel dat hen geserveerd wordt. We zien de effecten overal om ons heen. Nog niet te spreken over de psychologische effecten. Want mensen, die in kleine overbevolkte gebieden samengepakt worden, zullen afwijkend gedrag vertonen. De afwijking keert. zicht meestal naar binnen, vandaar al het eten en de verschillende verslavingen waar mensen ingaan. Maar de autoriteiten prefereren dat boven agressie. Maar net als het breken van de poten van het vee, slaan zij het vee omdat het niet kan opstaan. Deze zelfde mensen die alle voedingswaarden uit het voedsel haalden en er ontzettend, ontzettend veel reclame voor maakten zodat jij het voedsel koopt, geven het publiek nu de schuld dat ze het eten.

 

 

Nu, met al deze terrorismebusiness en het is een business, een enorme multi-miljarden business, waar iedereen, die de wapens van oorlog maakt en de oorlogsmentaliteit creëert, betrokken is bij hoge technologie en apparaten, afluisterapparatuur, camera’s en rondneusapparatuur, Deze Brave New World, een handig gecamoufleerd totalitarianisme onder andere termen. Maar zoals ik zeg, als het loopt als een eend en kwakt als een eend, ongeacht het tijdperk, kun je zeker zijn dat het een eend is.

 

Tirannen uit de oudheid gebruikten terrorisme of de dreiging van terrorisme om precies te doen wat vandaag gedaan wordt. Iedereen in een cultuur wil goed zijn, goed dat inhield: de regels volgen die destijds door de elite aan de mensen gegeven werd. Het “goed” zijn is een vorm van indoctrinatie par excellence, want het “goed” zijn eindigt in alle tijden bij het aangeven van je buurman. Geef iedereen die er verdacht uitziet, aan. Geef iedereen die je niet mag aan. Geef hen aan als hun haar lang is, of kort, als ze groot zijn, klein, dik of dun. Wat het grootste probleem in jezelf ook is, projecteer het op iemand anders en geef hen aan. En de goede burger die ingeprent is met alle juiste dingen die hij gehoorzaamt, en die een wit voetje wil halen of kleine gouden sterren van de leraar, zal het doen zonder te twijfelen.

 

Als iedereen een politieagent wordt van iedereen, zitten we in de problemen. Achterdocht kweekt achterdocht en uiteindelijk paranoia. Paranoia is psychotisch en mensen die psychotisch paranoia zijn, doen ongelooflijk, ongelooflijk afschuwelijke dingen, of het nu van de top komt of van de bodem. Het verspreidt zich als een lopend vuur. We hebben het in de waanzin van het verleden gezien. Toen de inquisitie steden en dorpen afgingen, raakte iedereen in paniek en gaf alle anderen aan, en zij zagen dat de mensen en hun vrienden en buren levend verbrandden.

 

Nu zien we dat zij weggerukt worden en naar een kamp gebracht worden in een of andere land waar zij gemarteld worden. Eeuwen later, hetzelfde ding, gemarteld door dezelfde psychopathische rekruten, die we nu in alle leeftijden vinden, man en vrouw. En we noemen dit “het verder brengen van democratie” en “het brengen van vrede aan de wereld”. Het is een techniek die garandeert dat wat er van de samenleving en van de vertrouwensbanden over was, die voor de samenleving noodzakelijk zijn om zichzelf op gezonde wijze in stand te houden,  vernietigd wordt.

 

Ik ga een citaat voorlezen van Carl Jung, uit een boek dat ik een paar keer genoemd heb, het heet "The Undiscovered Self" (het (nog) niet ontdekte zelf). Het was de eerste keer, althans voor de algemene bevolking. Het was iemand die deze technieken begreep en toestemming kreeg om deze op te schrijven en de boeken aan het publiek te verkopen. Hij begreep de projectie van schuldgevoel of woede in jezelf die je op andere mensen kunt schuiven en met de vinger kunt wijzen. Een techniek, die kinderachtig is, maar je ziet dat veel volwassenen in deze tijd het gebruiken. Dit is wat hij zegt over de redenen die overheden gebruiken, een van de vele redenen die overheden gebruiken voor het creëren van een politiestaat.

 

Op pagina 54 van dit boek zegt hij:

“De angst dat anarchistische instincten daarbij vrijgelaten worden is een mogelijkheid die erg overdreven wordt. We zien dat er duidelijke waarborgen binnenin en van buitenaf bestaan. Boven alles moet rekening gehouden worden met een natuurlijke lafheid, die de meeste mensen hebben, om nog maar niet te spreken van moraliteit, goede smaak en als laatste maar niet de minste, de strafwetten. Deze angst is niets vergeleken bij de enorme inspanning die het mensen doorgaans kost om de eerste bewegingen van individualiteit in bewustzijn te helpen, laat staan om deze ten uitvoer te brengen. En waar deze individuele impulsen te heftig en zonder na te denken doorgebroken zijn, moet de arts hen beschermen tegen de patiënt’s eigen onhandige toevlucht tot kortzichtigheid, genadeloosheid en cynisme.

 

Bij het vorderen van de dialectische bespreking wordt een punt bereikt waar een evaluatie van deze individuele impulsen noodzakelijk wordt. Tegen die tijd zou de patiënt genoeg zekerheid van oordeel verkregen moeten hebben, dat hem in staat stelt om volgens zijn eigen inzicht en besluit te handelen, en niet vanwege de loutere wens om de conventie na te leven, zelfs als hij het toevallig met de collectieve opinie eens is. Tenzij hij stevig op eigen benen staat, brengen de zogenoemde objectieve waarden hem niets, aangezien zij dan alleen dienen als een substituut voor karakter en zo de individualiteit helpt  onderdrukken. Uiteraard heeft de samenleving het onbetwistbare recht om zichzelf tegen doortrapte subjectivismen te beschermen, maar voor zoverre de samenleving zelf samengesteld is uit gede-individualiseerde personen,…”

 

Alan: Kijk, dit is een waarheid. Een samenleving zelf, zijn collectie is samengesteld uit gede-individualiseerde personen. Het is volledig overgeleverd aan de genade van meedogenloze individualisten. Begrijp je, hier is je dialectiek.

 

"laat het de samenleving in groepen en organisaties samenbinden zoveel als het wil. Het is juist dit samenbinden en de resulterende uitbanning van de individuele persoonlijkheid, die het zo gemakkelijk laten bezwijken voor een dictator.

 

AlanDaarom, als je denkt dat je tegen iets vecht, en je vecht voor individuele rechten en je begint je bij al deze groepen aan te sluiten, zul je er snel achter komen dat de groepsgeest (mind) het overneemt. De groepsmentaliteit neemt het over omdat het direct dogma’s en regels vormt. Je verliest je individuele vermogen om te redeneren en te denken. En wanneer deze regels in je geest geconcretiseerd worden, wordt de man of vrouw die naar voren treedt en zijn stem roert en het met de meeste drama en overtuiging kan overbrengen, jouw dictator. Dit is hetzelfde bij de massa, miljoenen mensen, een land of een wereldstaat.

 

Van diegenen die denken dat ze rebelleren tot diegenen die doen alsof ze in stand houden wat er is, er gebeurt hetzelfde. We hebben een veelheid aan organisaties die allemaal onder de Verenigde Naties werken en nog meer organisaties die als non-gouvernementele organisaties bij de Verenigde Naties horen. En zij zijn rijp voor een werelddictator. Maak je geen zorgen over de mensen op de bodem. Zij zijn te ongeorganiseerd met al hun groepen en interne machtsstrijd om zich voor iets te verenigen.

 

Hij zegt hier:

"Het is juist dit samenbinden en de resulterende uitbanning van de individuele persoonlijkheid, die het zo gemakkelijk laten bezwijken voor een dictator. De som van een miljoen nullen maakt helaas nog geen één. Uiteindelijk hangt alles af van de kwaliteit van het individu, maar de fatale kortzichtige gewoonte van onze tijd is om alleen in termen van grote aantallen en massaorganisaties te denken, hoewel men zou denken dat de wereld meer dan genoeg heeft gezien van wat een goed gedisciplineerde massa in de handen van een enkele gek kan doen.

 

Deze realisatie lijkt helaas niet ver doorgedrongen te zijn en onze blindheid is in dit opzicht extreem gevaarlijk. Mensen blijven blijmoedig organiseren en geloven in de soevereine remedie van massa actie, zonder het minste bewustzijn van het feit dat de meest machtige organisaties alleen in stand gehouden kunnen worden door de grootste meedogenloosheid van hun leiders en de allergoedkoopste slogans.”

 

AlanHet maakt niet uit of het iets is dat zich verzet of iets dat doet alsof het iets in stand houdt of beschermt. We horen al die dingen vandaag, maar we horen het voornamelijk van diegenen die doen alsof ze het in stand houden, aan de top van overheden. En dat is heel angstaanjagend, we horen de propaganda iedere dag over de hele planeet schetteren, met de goedkoopste slogans, met oude, oude slogans ook, die in vele talen door de geschiedenis heen hebben gewerkt.

 

Om verder te gaan op pagina 56. Voor diegenen die nog steeds geloven dat zij, als zij goed zijn en de regels gehoorzamen, op een of andere manier door religie gered zullen worden:

 

“Merkwaardig genoeg willen de Kerken zelf ook gebruik maken van massa actie om de duivel met Beëlzebub uit te drijven, diezelfde kerken wiens zorg de redding van de individuele ziel is. Ook zij lijken niets gehoord te hebben over het basis-axioma van massapsychologie, dat het individu in de massa moreel en spiritueel ondergeschikt raakt. En om deze reden belasten zij zichzelf niet teveel met hun werkelijke taak om het individu te helpen een metanoia  te bereiken, of wedergeboorte van de geest of de spirit-deo concedente (onvertaald).”

 

Het is helaas maar al te duidelijk dat wanneer het individu niet waarlijk in geest herboren wordt, de samenleving het ook niet kan. Want de samenleving is de totale som van individuen die verlossing nodig hebben. Ik kan het daarom alleen als een waan zien dat de Kerken, zoals ze blijkbaar doen, het individu in een sociale organisatie proberen vast te binden en hem te reduceren tot een staat van verminderde verantwoordelijkheid, in plaats van hem op te wekken uit de staat van de trage geesteloze massa en hem duidelijk te maken dat hij de ene, belangrijkste factor is en dat de redding van de wereld bestaat uit de redding van de individuele ziel.

 

Het is waar dat massabijeenkomsten dergelijke ideeën aan hem voorbij laten trekken en ernaar streven dat deze door middel van massasuggestie indruk op hem maken, met het onstichtelijke resultaat dat als de vergiftiging wegslijt, de massaman zich prompt onderwerpt aan een nog meer voor de hand liggende en luidere slogan.

 

Zijn individuele relatie tot God zou een effectief schild kunnen zijn tegen deze schadelijke invloed. Riep Christus zijn discipelen bij hem op een massabijeenkomst? Bracht het voeden van de vijfduizend hem enige volgers die later huilden “Kruisig hem”, met de rest, toen zelfs de rots genaamd Petrus tekenen van wankelen vertoonde? En zijn Jezus en Paulus niet de modellen van diegenen die vertrouwend op hun innerlijke ervaring, hun eigen individuele weg zijn gegaan en de publieke opinie veronachtzaamden?

 

Dit argument zou geen aanleiding moeten geven dat wij de realiteit van de situatie over het hoofd zien met betrekking tot het confronteren van de Kerk. Als de Kerk probeert vorm te geven aan de vormloze massa door het verenigen van individuen in een gemeenschap van gelovigen met de hulp van suggestie en probeert een dergelijke organisatie bij elkaar te houden, vervult het niet alleen een grote sociale dienst, maar het verzekert voor het individu ook de onschatbare gunst van een betekenisvolle levensvorm. Dit zijn echter geschenken die als een regel bepaalde tendensen bevestigt en deze niet veranderen. Zoals de ervaring helaas laat zien, blijft de innerlijke mens onveranderd hoe groot de gemeenschap die hij heeft ook is. Zijn omgeving kan hem niet datgene als een geschenk geven dat hij alleen door inspanning en lijden voor zichzelf kan winnen. Daartegenover versterkt een gunstige omgeving grotendeels de gevaarlijke tendens om te verwachten dat alles van buitenaf ontstaat.”

 

Alan: Op pagina 59 zegt hij

 

            "Waar de meerderheid is, is veiligheid."

 

AlanHij praat over hoe massa bewegingen denken.

 

"Waar de meerderheid is, is veiligheid. Wat de meerderheid gelooft moet, natuurlijk, waar zijn; wat de meerderheid wil moet het nastreven waard zijn, en noodzakelijk en daarom goed. In het geroep van de velen ligt de macht om wens vervullingen door dwang weg te pakken. De aardigste van allen echter is dat zachte en pijnloze wegglijden in het koninkrijk van de kinderjaren, in het paradijs van ouderlijke zorg, in happy-go-luckiness (onvertaald) en onverantwoordelijkheid. Al het denken en zorgen worden vanaf de top gedaan, op alle vragen is er een antwoord en voor alle behoeften is de noodzakelijke verschaffing gedaan. De kinderachtige droomstaat van de massamens is zo onrealistisch dat hij er nooit aan denkt te vragen wie voor dit paradijs betaalt. Het wegen van de balans wordt overgelaten aan een hogere politieke of sociale autoriteit die de taak verwelkomt, want haar macht wordt hiermee vergroot. En hoe meer macht zij heeft, des te  zwakker en nog hulpelozer het individu wordt.

 

Waar zich ook op grote schaal sociale condities van dit type ontwikkelen, ligt de weg tot tirannie open en de vrijheid van het individu verandert in spirituele en fysieke slavernij. Aangezien iedere tirannie per definitie immoreel en meedogenloos is, heeft het veel meer vrijheid in de keuze van methoden dan een instituut die nog steeds met het individu rekening houdt. Zou een dergelijk instituut met de georganiseerde Staat in conflict komen, dan zou het spoedig van de zeer werkelijke, nadelige positie van zijn moraliteit bewust gemaakt worden en zich daarom gedwongen voelen zelf gebruik te maken van dezelfde methoden als zijn tegenstander.

 

Op deze wijze verspreidt het kwaad zich bijna uit noodzaak, zelfs wanneer directe besmetting vermeden zou kunnen worden. Het gevaar van besmetting is groter waar doorslaggevend belang verbonden is aan grote aantallen en statistieke waarden, zoals overal in onze Westerse Wereld het geval is. De verstikkende macht van de massa trekt iedere dag in de ene of de andere vorm, in de kranten, aan ons voorbij. En de onbeduidendheid van het individu wordt hem zo grondig ingewreven dat hij alle hoop verliest zichzelf te laten horen. De/afgezaagde idealen van liberté, égalité, fraternité (vrijheid, gelijkheid en broederschap) helpen hem in het geheel niet omdat hij zijn verzoek alleen kan richten tot zijn executeerders. De woordvoerders van de massa.

 

Weerstand tegenover de georganiseerde massa kan alleen bewerkstelligd worden door de man die net zo goed georganiseerd is in zijn individualiteit als de massa zelf.”

 

AlanIk zou daaraan willen toevoegen, niet alleen in je individualiteit georganiseerd, maar dat je je met je individualiteit comfortabel voelt. De meeste mensen verliezen het omdat zij zich als individu niet comfortabel voelen Het wordt een last voor hen, zij willen in een gemeenschap opgenomen worden.

 

Buiten dondert en bliksemt het nu en het weer is een beetje doorgebroken, wat niet zo slecht is, want het werd echt heet en benauwd en vochtig. Hoewel, de muskieten vinden het fijn als het regent, ze juichen als het regent. Ze juichen, ze blijven zeggen, “we winnen, we winnen, we winnen”. Als er teveel zon is, gaan ze allemaal dood en vallen ze uit de lucht. En dan roep ik terug, “jullie verliezen, jullie verliezen, jullie verliezen.” Dat is de enige manier waarop je jezelf terug krijgt. Ik heb dit jaar genoeg bloed aan hen gegeven.

 

Het is ook geen toeval trouwens, als je kijkt naar de vakanties van landen, zoals Canada en de Verenigde Staten, hoe dichtbij zij bij elkaar liggen. Want zij zijn allemaal gebaseerd op oude zonnewinden en speciale heilige dagen en magische dagen, die door diegenen aan de top gekend worden. Met aan de top bedoel ik niet de mannen die je verkiest. Diegenen aan de top weten ervan. De genootschappen, de geheime genootschappen en de grote foundations die door leden van deze geheime genootschappen gerund worden.

 

Ik blijf mensen vertellen dat zij hun vertrouwen niet moeten stellen in de eenzame held die uit Hollywood zal komen en iedereen zal redden. Iedere persoon is zijn eigen overwinnaar en je eerste gevecht is met jezelf. Om een individu te zijn vraagt enige offers. Om een individu te zijn zul je geen vrienden uit de meerderheid van de bevolking winnen. Om een individu te zijn zou je wel eens heel eenzaam kunnen zijn. Kun je eenzaamheid verdragen? Wat is de andere kant ervan? Kijk, een persoon die echt een individu zou moeten zijn en het zelf weet, zal vaak trouwen en al de dingen doen en daarna ellendig leven, proberen zich te confirmeren en al de dingen te hebben die hij wil, of die zij wil. Ja, ze zullen geaccepteerd worden en ja, er zal in het openbaar een masker opgezet worden, maar van binnen zijn zij gedeprimeerd. Dat is waarom ware individualiteit niet voor iedereen is. Dat is waarom er altijd een massa is geweest.

 

Studies door de tijden heen hebben laten zien dat de massa ervan geniet de massa te zijn. Heksenjachten hoeven niet door kerken gedaan te worden want de massa kan zich tegen iedereen die zij niet mogen keren. Dit is door de geschiedenis heen gebeurd. Het gebeurt vandaag nog steeds. De massa wil één zijn. Hetzelfde als dat de elite wil dat zij één zijn. Het doel van het leven is niet om jezelf te verliezen, het gaat erom jezelf te vinden, je niet bekommerend om publieke opinie. Want het leven moet voor jou betekenis hebben.

 

Dit is “Happy Canada” weekend, want Canada Dag komt eraan. Eet heel veel knoflook en rijd niet te hard. Volgende woensdag, geloof ik, zij de Verenigde Staten aan de beurt voor hun (Juli) vakantie, de grote vakantie. Hetzelfde hier. Ook al zo dichtbij, het is al aan het samengaan. Als je het opmerkt. Je zult hen zien, ze voegen alles samen. Het geld wordt aan beide zijden van de grenzen gestandaardiseerd. En de vakanties liggen zo dichtbij elkaar. Ze kunnen een Verenigde Amerika’s dag invoeren als zij willen.

 

Het is heel interessant, ik heb het mensen eerder verteld, ga langs de grenzen en kijk naar al de stenen, de obelisken langs de grens, aan beide kanten, die de grens markeren. Het is om mee te beginnen een Vrijmetselaarsovereenkomst tussen de grote jongens, waarbij zij landen creëren en deze voor een paar honderd jaar lang gebruiken om tegenover elkaar te staan en de mensen te belasten en legers te creëren, en zo de agenda verder te brengen en daarna de grenzen weer neer te halen. De orde van de “Bees”. Dat is wat een border (grens) is: Bee-Order. Grote obelisken langs de grens.

 

Je zult er ook achter komen dat de eindbeslissing over waar de grens precies moest lopen, door Rothschild genomen werd, die vanuit Engeland overgezonden was, uiteindelijk in de eindanalyse, om de grens te creëren – de lijn te trekken. Het is nogal verbazingwekkend als je eraan denkt dat zij lijnen trekken door werelden en landen en je vertellen wie je daarna bent. En daarna proberen wij, die opgegroeid en geconditioneerd zijn, te behouden wat we dachten te hebben. We hebben het in de eerste plaats nooit gehad. De voorouders van de huidige “bemanning” gaven ons de grenzen. Het is nogal verbazingwekkend. De Romeinen hielden ervan muren door landen als Schotland te bouwen, om de harige mannen van de Hooglanden tegen te houden hen aan te vallen, van kust tot kust. De grote bouwprojecten van de Vrijmetselaars. Zij houden van bouwprojecten,  onophoudelijk, zoals Highway 69, NAFTA. Dezelfde technieken, hetzelfde bedrog, dezelfde oude religie aan de top.

 

Voor diegenen die het kunnen begrijpen, doe je huiswerk, studeer en wees niet bang om anders te zijn.

 

Op deze avond vol donder wensen Hamish de hond en ikzelf je een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

“Je zult nooit alleen lopen” door Gerry Marsden

 

Als je door een storm loopt

Houd je hoofd hoog

En wees niet bang voor het donker

Aan het einde van de storm

Is er een gouden hemel

En het zoete zilveren lied van een leeuwerik

 

Loop verder door de wind

Loop verder door de regen

Hoewel je dromen heen en weer geslingerd worden

En weggeblazen

Loop verder, loop verder

Met hoop in je hart

En je zult nooit alleen lopen

Je zult nooit alleen lopen

 

Loop verder, loop verder

Met hoop in je hart

En je zult nooit alleen lopen

Je zult nooit alleen lopen

 

 

"You'll Never Walk Alone" by Gerry Marsden

 

When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of the storm
There's a golden sky
And the sweet silver song of a lark

Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll ne-ever walk alone

 

 

Vertaling: Hensel, februari 2008