ALAN WATT BLURB

"PREDATORY PATHOCRACY, PSYCHOPATHY AND THEIR PREY -

THE PASSIVE PUBLIC"

"ROOFZUCHTIGE PATHOCRATIE, PSYCHOPATHIE EN HUN PROOI- HET PASSIEVE PUBLIEK"

March 28, 2007

 

 

 

Dialogue Copyrighted Alan Watt – March 28, 2007 (Exempting Music and Literary Quotes)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM     www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hallo. Dit is Alan Watt op cuttingthroughthematrix.com. Het is 28 maart 2007.

 

Waar ik leef zijn dingen nooit lang rustig. Er is zoveel te doen, met zoveel telefoontjes die binnenkomen, zoveel emails die beantwoord moeten worden en zelfs deze blurbs, hoewel ze spontaan zijn, alleen ze in elkaar zetten met een paar primitieve dingen en gereedschap, kan lang duren, want vanavond nog wilde de microfoon het niet doen, wat betekende dat ik alles moest checken, helemaal tot de opnameapparatuur en zo, om er achter te komen dat de kabel in zichzelf een slechte connectie had, binnenin de kabel, en nadat je door dat hele proces heengaat en je moet je goedkope mike inruilen voor een andere goedkope. Dus dingen gaan nooit gesmeerd.

 

Eigenlijk, ik denk in deze wereld, als je al de juiste dingen doet, hoe moeilijker het zal worden. Dat is wat ik heb gevonden uit ervaring en ik weet zeker dat er daar anderen zijn die hetzelfde gevonden hebben. Het is gewoon zoals het is en het is nogal komisch ook. Sommige shows waar ik opkom, als zij voice-over-internet gebruiken om tegen me te praten, hoor ik vaak niet alles wat ze zeggen en omdat het live is en dat is in zekere zin een schoonheid van live uitzendingen, je moet meegaan. Je wilt niet half onderweg stoppen en de gastheer al hun instellingen aan laten passen of opnieuw te bellen en een betere verbinding te krijgen, dus je probeert je er zo goed mogelijk doorheen te slaan, maar de laatste show die ik deed en het was Feet to the Fire, hoorde ik delen van zinnen en moest raden naar de rest dus ik hoopte dat mijn antwoorden zouden passen bij de vragen waarvan ik dacht die gesteld werden en dus is het heel komisch op momenten, hoe dingen werken, maar in het algemeen pakt het goed uit.

 

Een ander ding dat ik ook heb gevonden en je hebt het waarschijnlijk opgemerkt, deze pathocratie die de wereld leidt, dat ons in de basis onze ideëen geeft, onze terminologie, de uitdrukkingen, de pakkende woorden, die mensen onbewust beginnen na te praten. Zij gaven aan de wereld de term “conspiracy theory”(complottheorie) en “conspiracy theorist”(complot theoreticus) alsof het een gloednieuwe soort hobby voor gekke mensen is en je zult vinden dat sommige presentatoren mij als een conspiracy theorist zullen introduceren, hoewel ik bij de feiten probeer te blijven die naar buiten zijn gebracht en zijn gepubliceerd door die grote spelers aan de top, degene die de macht en het geld hebben en het ‘staan in hun eigen klasse´, om tot stand te brengen waar zij over schrijven en los van dat, als je hun boeken hebt gelezen en je ervaart de veranderingen waar zij over praten die ze tot stand gebracht willen hebben, door de jaren heen, weet je, dat ze het doen natuurlijk. Dus er is geen echte theorie over.

 

In feite, H.G. Wells, een van de propagandisten voor deze hele beweging en een van de oprichters van de Fabian Society, betaald door de Britse geheime dienst, noemde een van zijn boeken feitelijk “The Open Conspiracy”, een van zijn geschriften in ieder geval. Hij zei: “Alles is daar buiten te vinden als het publiek het wil vinden”. En dat is waar genoeg. Het is daarbuiten, het is alleen niet in hoge mate gepubliceerd door de bestseller boekenclubs, die jou geïnteresseerd krijgen in drama en de laatstverschenen porno, die zij –ze noemden het gewoonlijk liefdesverhalen, nu noemen ze het iets anders, romantische verhalen. Maar zij zullen zeker niet het feit publiceren dat er boeken uitgegeven zijn, waarin je zoveel informatie kunt vinden over deze hele agenda.

 

Ik heb eerder gesproken over het Royal Institute of International Affairs, dat opgezet was om GLOBAL GOVERNMENT (globale regering) tot stand te brengen en om erin te brengen, - het is een geheime genootschap, voor de manier waarop zij leden inbrengen. Vooral journalisten en “movers and shakers”, mensen die de opinies van de mensen vormen en de opinies van de mensen creëren. De pratende hoofden op televisie en in de belangrijkste dagbladen zijn over het algemeen leden van de Council on Foreign Relations in Amerika, en het Canadian Institute of International Affairs voor Canada, het Australian Institute of International Affairs in Australië. Hetzelfde met Nieuw Zeeland. Ze hebben er zelfs een in India en een paar andere landen over de planeet.

 

Je meld je niet aan voor lidmaatschap. Je word benaderd om een lid te worden en in de Verenigde Staten van Amerika publiceren zij zelfs hun eigen tijdschrift, dat beschikbaar is voor het publiek. Dit is de publieke info, maar het is nog steeds voorlichting, aangezien zij ook hun eigen (publicaties) voor leden hebben, en geheime boeken. Éen viel er me op. Het is van maart-april. Ik heb het niet gekocht want het was exorbitant duur en toen ik erdoor heen bladerde, was er niet veel dat ik niet verwachtte in ieder geval, want zij vertellen je wat er als volgende komt in het Foreign Affairs magazine –hun spreekbuis voor het publiek van het Council on Foreign Affairs, de Amerikaanse tak van het Royal Institute of International Affairs, en zij hadden zelfs -één van hun onderwerpen was  “the New World Order”. Zo was het getiteld en het ging over Afrika geloof ik. Wat zij zien dat er gebeurt met Afrika en wat er gedaan moet worden etcetera en wat zij daarin zeggen zal gedaan worden, ongeacht hoe lang het duurt.

 

Terugkomend bij enkele van de shows waar ik op kom. Soms, nadat ik erop geweest ben en geïntroduceerd ben als een “conspiracy theorist”, wat altijd aan het begin van de show gezegd wordt. In de laatste show uit Toronto waar ik op was, werd ik zo geïntroduceerd en dat is de gastheer die een hokje in de geest van het publiek stopt voor de komende gast, dus je hebt al een label en bent bijna diffuus gemaakt voordat je je mond open doet. Deze technieken worden zeer goed begrepen en het is interessant om ze in werkelijkheid toegepast te zien worden op jou als individu.

 

En sommige shows, nadat ik eraf ben, ik ga eraf, zij brengen de volgende gast naar voren, die ingaat op de Bijbel van Openbaringen en ze noemen zelfs mijn naam en zeggen dat ik het waarschijnlijk met hen eens zal zijn, wat nonsens is, want ik leg dingen als Openbaringen uit in mijn derde boek. De echte betekenissen, niet de gebruikelijke die bedoeld zijn om jou te conditioneren om het op te geven. Het is voorbestemd en God zegt het. Het is nogal verbazingwekkend –alle spellen worden gespeeld door verschillende mensen die namen zullen gebruiken om de bepaalde spin (verdraaiing) op dingen te proberen en te ondersteunen.

 

Het is zeer gelijkend aan de antieke priesters, die de gewoonte hadden te bidden om de zon op te laten komen en na een generatie denken degene die opgegroeid zijn, wel, ik vermoed dat als zij niet bidden voor het opkomen van die zon, dan zal het niet gebeuren, en uiteindelijk vroegen de priesters bepaalde donaties en giften en al dit soort dingen. En aangezien de priesters toegang hadden tot duizenden eeuwen kennis van het bestuderen van de sterren en kometen en rotaties en de verschillende verschijningen van kometen en wanneer zij gepland stonden te verschijnen en zij hadden dat, zelfs 25.000 jaar geleden en dan konden zij voorspellen dat iets onheilspellends met de aarde zou gebeuren en alleen zij konden het weerhouden te gebeuren, en mensen zouden in dolle paniek en angst raken, denkend dat het het einde van de wereld was en die priesters zouden bidden en bidden als de eclipsen kwamen en wanneer de kometen zouden naderen en het zou weer weggaan en de zon zou opkomen en alles zou goed lijken en die priesters werden ongelooflijk rijk en het is geen slecht werk, als je het kunt krijgen. Nu gebruiken ze psychologen en psychiaters en wetenschappers om hetzelfde ding te doen, die in de toekomst projecteren wat ze zien, met hun beperkte kennis en altijd macht vergaren voor het maken van statements en zij krijgen toelagen om dit te doen, om meer statements te geven.

 

Terug in de jaren ’70 voor de eerste keer, herinner ik me een Parlement in Engeland dat begon te spreken en zei: “weet je, misschien worden we geraakt door een komeet of een asteroïde en we moeten een nieuw soort categorie van verdediging maken om onszelf ertegen te beschermen”. En dit was het begin van, waarover ze hebben gepraat, een “dreiging van daarbuiten”. De meeste mensen denken dat het de invasie van een aliens-type ding is, dat ze aan ons gingen geven en zij hebben dat een tijdje geprobeerd om te zien of we er allemaal voor zouden vallen.

 

Maar het kost afschuwelijk veel romans en science fiction om ons erin te laten geloven en als je niet voortdurend nieuwe verbazingwekkende sci-fi’s uitbrengt, begint het weer weg te vagen, want de meeste mensen zien geen aliens. Alien trouwens, komt van het stamwoord, het betekent vreemdeling., maar zij hebben allerlei con jobs (oplichterij praktijken) uitgeprobeerd om ons doodsbang te krijgen, want de overheid moet zijn ‘subjecten’ angst aanjagen om de orde over die subjecten te handhaven en niet alleen om orde te handhaven, maar om hen op een geplande weg te geleiden. Als er geen gevaar van iets komt of geen vijanden daar verderop of daar, of voorbij die poel, of aan de overkant van die rivier daar, dan zijn mensen geneigd hun eigen weg te gaan, hun eigen richting. Zij houden niet van het betalen van belasting en grote legers bijeen te houden en enorme politiemachten, die zich bijna alleen onder elkaar lijken voort te planten, dus zij moeten altijd nieuwe angsten hebben en zij wisten terug in de negentiende eeuw, toen zij de mogelijkheid van de creatie van een globale regering bespraken –het was daarvoor besproken, in feite en dat zul je vinden in de geschriften van de Founding Fathers van de Verenigde Staten van Amerika.

 

Maar zij wisten waarom een regering bestaat. Zij wisten waarom zij het nodig hadden om angst te creëren –nieuwe angsten in een vreedzame samenleving. Het moest een of andere vijand vinden en daarom bracht George Orwell uiteindelijk “1984”uit, waarin je een wereldsysteem hebt met drie blokken –handelsblokken, weet je, die in zicht zouden komen, die oorlogen met elkaar zouden hebben en bondgenootschappen bleven veranderen, alleen om de eeuwige oorlog aan de gang te houden, zodat de subjecten –de burgers, die gewoon subjecten zijn,  hun superieuren zullen gehoorzamen –de overheid, de pathocratie, deze interbred* permanente politieke, deze dynastieën die we steeds opnieuw blijken te kiezen met al de andere dynastieen, die aan de top staan, ook bureaucraten. Zij zijn eveneens allemaal interbred*. Zij leven in hun eigen wereld.

(* interbreed=kruisen binnen een familie om gewenste eigenschappen te verkrijgen)

 

Dus ik was daar over aan het nadenken, nadat ik een paar boeken hier op de vloer had gemaakt en dat is waar ik het doe. Ik doe dat meestal als ik mijn ontbijt verbrand, want het is gaan, gaan, gaan, gewoon het weinige dat ik doe, te doen. Tenminste, het is niet een productief iets om het zo te zeggen. Er is veel dat ik doe maar het is niet zo produktief als de meeste mensen het zouden definiëren, wat  meestal betekent in je portomonnee.

 

Maar ik was daarover aan het nadenken en ik stond op en nam Hamish mee naar buiten en ik keek naar de lucht en daar waren zij, met hun kriskras bewegingen, met hun grote chemtrails en nieuwe polymers –het polymertype dat zich snel verspreidt. De soort die de warmte intensiveert, begrijp je, want zij moeten globale hitte creëren om globale opwarming te kunnen rechtvaardigen en als je de polymers maakt, is het als plastic over de wereld leggen. Het intensiveert de hitte. Het bouwt zich binnenin op en reflecteert het terug en verder,  al deze metaaldeeltjes als spiegels –miljarden spiegels en het wordt heel warm en daaruit zullen zij ook stormen hebben, alle soorten stormen en dan zullen ze naar de mensen wijzen en zeggen, jullie veroorzaken dit met die kleine brommer waarop je rijd. Je moet je manieren veranderen en we gaan ze verbieden en je moet leven in woongebieden, waar we jullie allemaal in de gaten kunnen houden en we zullen de kleine “psychiatric association”en lokale psychologische associaties hebben en alle soorten deskundigen die voor ons zorgen en ons evalueren op dagelijkse basis en we zullen allemaal zeer goede kleine burgers zijn die niet veel –of veel kans hebben om iets anders te doen want we zullen bekeken en gechipped worden en geobserveerd en geëvalueerd, door ons hele leven heen, terwijl we richting de volgende stap gaan en de volgende stap en de volgende stap, wat allemaal vóór ons vormgegeven is.

 

Maar ja, dit jaar zullen we gegarandeerd een intensivering van de opbouw van de warmte zien, met hun mooie polymers, als vergrootglazen boven ons hoofd. De media zal in overdrive gaan en dan zullen de Kyoto deskundigen naar buiten komen om ons te vertellen waarom het gebeurt, met al hun uitgebreide kennis en vermogens om de toekomst te voorspellen en al de NGO’S (Non-Gouvernmentele Organisaties), dat trouwens “Earth Army” (“leger van de aarde”) genoemd wordt.

 

NASA was de eerste om te praten over de creatie van een Earth Army en wat het was, miljoenen mensen die gebrainwashed zijn, behoren tot de NGO-groepen, zij zijn de volgers, die hun leiders volgen, voor wie allemaal betaald wordt door de grote foundations. Zij zullen eisen dat er wetten gemaakt worden om alles te veranderen, zodat we in harmonie met de natuur leven. En hoe we de planeet aan het vernietigen zijn –wíj zijn de planeet aan het vernietigen en de jongens die de grote foundations bezitten, die betalen voor deze NGO’s, bezitten al de bedrijven en mijnbouw bedrijven over de planeet. Wel een heel interessant iets, is het niet?

 

Dus ja, ik zag al deze chemtrails vanmorgen, overal en je zult dat niet genoemd horen op je lokale nieuws, maar zij zullen de globale opwarming wel noemen en al dat gedoe.

 

Mensen vertellen me ook in e-mails, dat zij hun geheugen aan het verliezen zijn. Ook jonge mensen. Zij gaan dingen doen en als ze er zijn, vergeten ze waarom ze daar zijn en wat ze gingen doen. Het is kortstondig dus het is zeer goed mogelijk dat er andere chemicaliën in deze mix zitten. Voor mij zou het eigenlijk logisch zijn dat er een bepaalde soort kalmerende middelen in zitten. Rumsfeld gaf toe dat zij de mogelijkheden hadden om hele steden in geval van nood te besproeien met aerosolized (onvertaald) Valium en Prozac en ik zou helemaal niet verbaasd zijn als ze het hebben gedaan.

 

De lange-termijn effecten van deze dingen zijn tijdelijke geheugenverliezen en enkele permanente geheugenverliezen, want je lichaam raakt gewend aan een bepaalde dosering en als het lager wordt, op bepaalde dagen of tijdens de avond en je krijgt een lage dosering, kan je lichaam niet  ingrijpen en je eigen natuurlijke chemische huishouding overnemen, het kan niet zo snel ingrijpen en het overnemen en dus heb je deze kleine geheugenverliezen.

 

Nogal een wereld waarin we leven. Dus ik was aan het kijken naar deze sporen (trails) en ik dacht –Ik heb eerder over Wells gesproken, de propagandist die over al de dingen sprak die zij zouden doen, deze wetenschappelijke elite en hoe wetenschap over de mensen zou moeten heersen, voor hun eigen bestwil en toen dacht ik aan de film “1984” en hoe zij allemaal met elkaar in verbinding staan over dezelfde thema’s van totalitairianisme. Alleen met H.G. Wells, hij was een verdediger van de elite die de show runt. Hij dacht niet dat de gemiddelde persoon de vermogens had om zijn eigen leven richting te geven of te plannen, of zelfs veilig te zijn als hij alleen gelaten werd om het te plannen en uit te voeren.

 

Wells schreef “The Shape of Things to Come”en ik kwam in het huis terug nadat ik hierover in mijn hoofd had rondgedacht. Mijn hoofd gaat naar onbekende plekken, weet je, zodanig dat het mij verrast en toen ik de e-mails op het scherm haalde –en hier is je synchroniciteit die binnenkomt. Ik kreeg er een van een Tulp in Amsterdam, met sommige woorden uit de film, de film van H.G. Wells uit 1936, de oude zwart-wit versie en zij had opgeschreven wat de Black Intruder (Zwarte Binnendringer) genaamd “Wings over the World” (vleugels over de wereld) zegt. Dit is de luchtmacht die al dit spul over de mensen sprayt om hen te vergassen zodat ze zich onderwerpen, wat een toeval. Dit is wat hij zegt. Nu, denk hieraan als je naar de wereld om je heen, de wereld van vandaag, kijkt en al de wetten en al de controlfreaks die nu overal zijn, die onze levens leiden.

 

Dit is wat de man zegt, het hoofd van de Wings over the World:

 

“Wij hebben de luchtwegen.

Wij hebben de zeeën.

Wij hebben gemeenschappelijke ideeën;

de broederschap van efficiëntie;

de vrijmetselarij van wetenschap.

Wij zijn de laatste vertrouwelingen van de beschaving

als al het andere gefaald heeft.

Wij zullen hier komen en dingen opruimen.

Wij gaan verder. Zo zijn de dingen.

Wij nemen macht over dingen met wetenschap en regering.

Op lange termijn is geen mens onmisbaar.

De menselijke dingen gaan door. Wij altijd.”

 

 

"We have the air-ways.

We have the seas.

We have ideas in common;

 the brotherhood of efficiency;

 the freemasonry of science.

We are the last trustees of civilization when everything else has failed.

We shall come here and clean things up.

We go on. That's how things are.

We are taking hold of things with science and government.

In the long run no man is indispensable.

The human things go on. We forever."

 

 

“De Grote John Cabal veranderde de koers van de wereld”.

 

We leven door deze tijden waar wetenschappen, zoals Lord Bertrand Russell zei, onze levens controleren, de deskundigen hebben leiding over onze levens, van wieg tot graf. We zijn als vee of schapen die gewogen worden, gemeten, getest, bloed afgenomen om het te testen, IQ niveaus getest, net zoals een goede boer zou doen met zijn beste vee om er zeker van te zijn dat hij het perfect begrijpt. Dat is wat er met het menselijk ras gebeurt, de wereld over.

 

De pathocratie die de wereld leidt, die psychopaten zijn –hogere, de lagere psychopaten. Dat betekent dat zij, die niet hebben –zij zijn niet geboren in macht, geld en posities- degenen zijn die zich het uniform zullen aanmeten, of een kostuum en das te krijgen en een bureaucraat te worden om de mensen onder hen te veroordelen. Zij huren diegenen om al deze dingen af te dwingen en er zeker van te zijn dat alles voor hen werkt. Dit loopt volgens de lijnen van Plato en “the Republic”(“de Staat”), gebaseerd op Plato’s eigen aristocratie van zijn dagen, toen hij praatte over de perfecte samenleving, de wachtersklasse aan de top, dat een raad (“council”) zou hebben, maar hij zei en mensen missen dit gedeelte. Hij zei ook dat zij de nachtelijke raad zouden hebben –de Nacht Raad. Degene die niet spelen volgens de algemene regels die de meeste mensen zouden begrijpen. “Zo boven, zo beneden” zoals ze zeggen.

 

En Plato praatte ook over hoe ze mensen uit de lagere klassen zouden inbrengen om voor de bovenste regionen al hun werk voor hun te doen. Bureaucraten in de grond en de militaire klassen die uiteindelijk ingekweekt zou zijn, want hij wist, net als bij dieren, je kunt kwaliteiten in iedere soort in- en uitkweken en als je kijkt naar de geschiedenis van de wereld, we hebben werkelijk een horrorshow gehad.

 

Iets dat sommige psychologen nerveus maakt vandaag, gewoon door de geschiedenis heengaand, want heel gradueel begint het tot sommigen van hen door te dringen en dat is sinds de jaren ’70, dat degene die terechtkomen in het leiden van genootschappen en alle genootschappen in het algemeen zijn psychopathisch in hun natuur. Dit verrast me niet want in een monetair systeem waarin je te maken hebt met winst en rijkdom –overdreven rijkdom, een morbide noodzaak voor vreemde rijkdom dan zullen klaarblijkelijk degene die het meeste vergaren in die samenleving, aanbeden worden door degene die niet al deze zelfde goederen verkrijgen.

 

De rijkdom koopt de legers. Het creëert ze. Het houdt ze bijelkaar. Ik zou willen zien hoe je een leger bijelkaar houd als je hen iedere dag een zak rijst gaf en hen te lang van huis weghield. Ik denk dat de natuur het zou overnemen en bepaalde natuurlijke instincten zouden bevredigd moeten worden, met jonge mannen.

 

Geld is een afwijkend iets en het is een afwijking die gecreëerd is door zeer slimme psychopaten. Er kan geen geluk zijn in deze wereld en geen vrede in een monetair systeem. Als je de televisie aanzet, wat nu gewoon een bizar psychodrama van horror is en mensen worden opgeblazen of neergeschoten, ergens, soms per ongeluk, vertellen ze ons, zoals bruiloftpartijen ergens daar, je weet daar, zoals het lied gaat, gemengd met Hollywoodsterren, Hollywoodmoorden. De zwarte en de witte van de offers van de hoge loges en al de dingen die ze waarschijnlijk niet begrijpen maar die feitelijk vloeken zijn die over hen uitgesproken worden.

 

Je leeft in een surrealistische wereld waar je geest uitvalt en downloading binnenkomt. Je word geprogrammeerd terwijl je je compassie en je vermogen om te redeneren verliest. Deze technieken worden goed begrepen binnen psychologische oorlogs- en militaire organisaties en strategen. Surrealisme is een vorm van schizofrenie. Schizofrenie en andere problemen zijn effectieve en cognitieve disorders. Dit kan teweeggebracht worden door datgene waarmee we gedownload en gedesensitiveerd worden, en het is niet bij toeval.

 

Media was niet altijd zo, trouwens. Er was een tijd dat je geen sport of Hollywood kreeg of wat de rijken en beroemde mensen aan het doen zijn. Dat is pas de laatste 15 to 20 jaar. Voor die tijd zou het een misdaad geweest zijn in feite, om je horror te laten zien of mensen die opgeblazen worden en overal verspreid liggen, en dan over te schakelen naar iemands laatste borstmplantaten, die glinsteren met juwelen op het toneel en een award krijgen.

 

Noch zou je reclame hebben die ertussen gestopt is, want dat maakt alles ook surrealistisch en niet-realistisch. Dit zijn technieken, Pavloviaanse typen technieken. Uiteindelijk zal de geest uitvallen en alles zou getoond kunnen worden, maar het onderbewuste neemt het in zich op en je wordt ontmenselijkt en ongevoelig gemaakt. Op die manier, als je mensen ziet die van jouw straat opgepakt worden door een moderne versie van de KGB,  genoemd  de “multi-jurisdictional task forces”, de combinatie van militaire politie etcetera -die zíjn nu operationeel in álle westerse landen-  zullen we er niet zo geschokt over zijn. In feite, we zullen er waarschijnlijk getuige van zijn en terug naar binnen gaan en televisie kijken.

 

Dit is de bizarre wereld die wetenschappers –en het is waar, dat wetenschappers dit gecreëerd hebben. Het werd besproken in geschriften terug in de jaren ’40 en ’50. Sommige mensen hebben me gevraagd om boekenlijsten. In feite krijg ik niets anders dan telefoontjes waarin mensen me urenlang  uithoren en vragen stellen over boeken en ik realiseerde me uiteindelijk dat ik niet gebruikt kan worden als een referentie bibliotheek, vooral als je maar een beperkte tijd in een dag hebt, iedere dag.

 

Maar ik zal boekenlijsten uitbrengen in het volgende werk dat ik zal uitbrengen en op die manier krijg ik tenminste iets terug voor mijn tijd. Maar voor degene die zich voor zichzelf willen verdiepen, kunnen er niet ver naast zitten door de boeken na te gaan waarover ik hen in mijn blurbs al verteld heb. Je kunt ook de technieken van overreding (persuasion) onderzoeken. Zij zijn in je bibliotheken te vinden. Mensen die zich niet kunnen herinneren wat een bibliotheek is, het is een plaats waar je naar toe kunt gaan en je kunt lid worden en je krijgt een klein kaartje en je krijgt deze dingen die boeken heten, die gemaakt zijn van papier en die je overal mee naar toe kunt nemen, en ze lezen, zelfs als de elektra uitslaat. Als je een vlammetje hebt, kun je ze lezen en sommige van hen zijn werkelijk informatief. Er zijn geen flikkerende lichten. Er zijn geen bewegende advertenties. Niets wat daarop lijkt en er komen geen grappige geluiden uit.

 

En ik zeg dit want sommige mensen –en sommige oudere mensen ook, hebben me verteld dat ze geen boeken meer kunnen lezen. Ze kunnen zich niet lang genoeg concentreren om een papieren boek door te lezen. Er gebeurt iets met de geest (the mind) als je heel lang op de computer en internet bent geweest. Daar is geen twijfel over. Daar is geen enkele twijfel over.

 

Er was een tijdje geleden een liedje getiteld “Getting Physical” , dacht ik dat het was, of “Going Physical”en ik zing, ik denk dat ik digitaal word, want dat is meer van toepassing tegenwoordig. Ik vroeg me steeds af waarom de oude hippies altijd zeiden: “dig it”. Wel, dig it, het is “digit”,begrijp je. D-I-G-I-T. Zolang de oude uitdrukkingen uitgebracht worden vóór de gebeurtenissen, zal het op een later moment toch logisch klinken.

 

Teruggaand naar de talkshows. Nu, een van de grootste businesses (onvertaald) vandaag, dat aansluit bij het hele New Age gebeuren, je hebt nu een kant en klaarmarkt van mensen, die gebombardeerd zijn met de New Age religie. Je hebt al de talkshows die er geld uit slaan. Zij noemen hen Art Bell klonen in de business en er is een business in, want je hebt een kant en klaarmarkt. Je hoeft geen markt te creëren en zij doen het allemaal extreem goed want het is grenzeloos. Het is allemaal verbeelding en grenzeloos en duizenden mensen zijn gegarandeerd om in te bellen en je hun ervaringen met geesten en dromen te vertellen en kleine verhalen, fascinerende verhalen en zij hebben ook al de laatste venters met hun –geautoriseerde venters om ons verder rond te laten draaien in la-la-land. La, and this is one note above the sun (onvertaald) –s-o-l op de toonladder van de muziek.

 

En wanneer mensen door ongelooflijke veranderingen en angst heen gaan en zich zorgen maken, daar is geen twijfel over, onzekerheid, zoeken ze naar iets dat hen kan redden, want mensen zijn altijd doodsbang geweest om te sterven. Een man schreef mij en hij zegt: “bedoel je dat we allemaal doodgaan?” En ik dacht, wel, natuurlijk gaan we dood. Ga naar een kerkhof en je zult erachter komen dat dat is gebeurd met iedereen voor jou. Alleen hoop ik dat we niet allemaal tegelijk doodgaan. Misschien zal het verdergaan zoals in het verleden. Hier vandaag, weg morgen.

 

De mensen zijn bang om te sterven omdat zij bang zijn voor alles. Als jij overal bang voor bent zul je doodsbang zijn om te sterven. Dat betekent dat je op dit moment niet leeft. Degene die starre mensen zijn en doodsbang voor de dood, klampen zich of vast aan de gevestigde religies en zij houden vast aan de formules en ze proberen het zeker te maken dat hun kinderen eraan vasthouden and they are rather stern in times gone by (onvertaald). Hun eigen angsten worden op hun kinderen geprojecteerd.

 

Nu, het is de New Age die al hun angsten op kinderen projecteert. Niet dat er nog families zijn, let op, waar je aan vast kunt houden, maar alleenstaande ouders projecten nog steeds hun angsten op hun kinderen. En iedereen zoekt naar een ervaring die hen zal verzekeren dat er iets voorbij dit alles is en er is nog iets anders in de menselijke psyche –normaal- en hier is een verschil want zie, de meeste mensen in de wereld, al leven we zelfs in een grote variëteit van persoonlijkheden, de meeste mensen in die enorme variëteit zijn normaal, zelfs met hun kleine ruzies en hun kleine gevechten en onbeduidendheden en al het andere, het zijn normale mensen. Zij zoeken geen macht over grote hoeveelheden andere mensen. Het is de psychopaat die daarnaar verlangt. Zij leven – zij dromen daarover. Dat zijn hun fantasieën.

 

Een psychopaat die geboren is in rijke, zeer rijke families met tradities van leiderschap, droomt van overwinning en een gemeenschappelijke vijand om tegen te vechten. Dat was Margaret Thatcher’s wens en zij gaf dat zelfs toe, op de BBC, dat het haar grootste fantasie was om oorlog te hebben en Engeland hierdoor heen te leiden zoals Winston Churchill had gedaan. Dat is een psychopaat aan het woord want de mensen onder hen zijn gewoon speelgoed. Wij zijn gewoon speelgoed voor hen –speelgoedsoldaten, speelgoedmensen.

 

Dus toen 11 september plaatsvond, door puur toeval natuurlijk, nadat ze geschreven hadden over de noodzaak van een Pearl Harbor type gebeurtenis om deze hele agenda met het Midden Oosten in beweging te brengen en bingo, zij trokken de juiste kaart en het gebeurde, wat een toeval. Al de psychopaten gingen in de versnelling. Deze kerels zitten en dromen over deze dingen. Zij fantaseren erover in kleine clubs van andere psychopaten en zij kunnen elkaar herkennen. Psychopaten weten dat ze anders zijn maar zij kunnen elkaar herkennen en zij kunnen met elkaar samenwerken in een gemeenschappelijk doel, vooral als het bijdraagt aan hun fantasieën.

 

Maar de geschiedenis van deze wereld lijkt  -en met name sinds geld langskwam en legers werden gecreëerd en bijéén gehouden door geld en overwinning –de overwinnaar van landen begon, en het bouwen van het rijk, en de opeenhoping van weelde in de handen van de psychopaten. We hebben een afwijking binnenin ons, dat bestaat in ons –om ons heen en de psychopaten rijzen naar de top. Degenen die hun medemens wreed behandelen, in ruil voor looncheques, zijn gewoon een lagere klasse-vorm van psychopaten. Zij zijn degenen die jou in kooien zetten en je in de achterkant van het hoofd schieten en ja, zij hebben deze mannen ook in iedere generatie. Zij zijn psychopaten.

 

Het was interessant om de geschiedenissen van executies te lezen en de effecten die het had op soldaten die de executies uitvoerden, in enkele van de belangrijkste oorlogen uit het verleden. Toen Duitsland de “ongewensten”, zoals ze het noemden, uitmoordden, hadden verschillende groepen van hen een moeilijke tijd om de vuurpelotons drie dagen bij elkaar te houden, want op de derde dag, vonden zij, begon de gemiddelde jonge soldaat te bezwijken. Zij konden niet recht staan. Zij konden niet recht richten. Zij waren aan het trillen en dit is omdat het innerlijke gevecht van de normale persoon in zich aan het vechten was met hun indoctrinatie en hun indoctrinatie had hun eigen natuurlijke menselijkheid niet onderdrukt, dus zij moesten deze jongens iedere drie dagen, maximaal, vervangen.

 

De Sovjets hadden hetzelfde probleem en de Sovjets vermoorden een afschuwelijk veel meer mensen tijdens hun beurt, maar natuurlijk, zij hadden voor dat alles een andere term. Zij moesten hen vermoorden uit historische noodzakelijkheid, zo noemden ze het, dezelfde term trouwens, die mensen als Bertrand Russell gebruikte voor het zogenaamde Kapitalistische Westen, toen hij praatte over zijn idee van zijn Utopia. Hij praatte ook over de noodzaak om de kinderen bij hun ouders weg te halen vanwege de vergiftiging van ideeën van hun ouders , van oude morele standaarden etcetera, oude gebruiken en toen kwam hij erachter, door experimenten natuurlijk -je kon hen op de kleuterschool stoppen en de kinderen op wetenschappelijke manier indoctrineren en die kinderen bij hun ouders laten. Maar voor die tijd dacht hij altijd, net als de anderen in de elite van Engeland, dat zij hen volledig van hun ouders moesten wegnemen, net als Plato in “de Staat” voorstelt. En je denkt dat dit allemaal nieuw is. Broederschappen, aye.

 

Een van de vroegere boeken over het overhalen van mensen in de marketing industrie, tenminste dat beschikbaar is voor het publiek was genoemd: “the Hidden Persuaders”. Ik denk dat het Vance Packard was, maar je kunt het zelf nagaan en hij schreef een paar boeken over technieken waarvan je je niet realiseert dat ze gebruikt worden in al de supermarkten en al de winkels en hoe zelfs de verwijding van jouw pupil geobserveerd wordt door kleine camera’s om te zien welke kleuren de klant mooi vind, als je de schappen afgaat en naar verschillende producten kijkt. Ik denk dat het terug in de jaren ’50 was, dat dit boek geschreven was, de jaren ’50 of ’60. Er is niets nieuw hier. Het is heimelijk gedaan, verborgen en daarna wordt het gebruikt, ook door regeringen, al deze informatie, want regeringen moeten altijd controle hebben. Dat is hun werk. Zij willen heersen (They want to control). Daarom trekt dit het type persoonlijkheid aan, die het nodig heeft om te heersen. Noodzakelijke informatie om efficiënter te kunnen heersen –controlfreak-dom, planeet aarde.

 

Niets is ooit zoals het lijkt, vooral als je magische doos aanzet televisie genaamd. Er is niet een item en een plaatje, of een stilstaand beeld zelfs, dat twee seconden duurt, tot de zijkant van een voet, de zijkant van een arm, waarover niet gediscussieerd is en psychologisch voorbereid om een permanente foto diep in jouw onderbewuste te projecteren. Daarom wordt er zo ontzettend veel geld in het adverteren gestopt. Het werkt en er is niets waartoe zij zich niet zouden verlagen, als het toegestaan was, dat ze niet zouden gebruiken.

 

De terminologie die zij gebruiken ten aanzien van het publiek of de klant is vernederend, maar voor hen is het efficiënt en het is praktisch. De termen als “muizenval”-zij bouwen een betere muizenval om je binnen te krijgen, of het een creditcard is of wat ook. Een betere muizenval en al dit soort termen. Ze hebben zelfs categorieën in investeren, “wolven”voor zichzelf en daarna de lagere soorten onder hen, tot het schaap op de bodem, dat de krant leest en de hoofdinvesteerders volgt. Dit zijn de termen die zij gebruiken, want degene aan de top zijn psychopathisch begrijp je. Een psychopaat leeft op puur ego. Zij zijn wat zij geloven. Zij geloven dat zij winnaars zijn. Zij moeten de winnaars zijn. Ze zijn zeer slechte verliezers. Zeer slecht. Ze zouden de hele wereld meenemen als zij konden.

 

Deze kenmerken zijn goed bekend bij psychopaten – ik bedoel bij psychologen. Ik ging zeggen dat er veel psychologen zijn die ook psychopaten zijn en dat is waar. Je hebt degene op de bodem die de psychopathie in onze samenleving beginnen te herkennen, die de samenleving runt en zij beginnen zich te realiseren, dat de grote jongens aan de top psychopathische psychologen in dienst nemen om uit te leggen hoe je mensen onder je beheerst, dus daar is geen twijfel over. Er zijn vele psychopaten in verschillende gebieden van controle en het is alleen maar natuurlijk, dat zij degene, die mensen bestuderen, gebruiken om de technieken toe te passen om mensen op een grote schaal te beheersen.

 

Wat een wonderbaarlijke wereld waarin we leven. Ik hoop dat je me excuseert voor deze gehaaste blurb, want het is een zeer haastige dag geweest. Er zijn zoveel dingen om te herinneren, te doen en het is niet makkelijk als je zelf je boeken maakt. Je de cd’s zelf brand. Er zelf de stickers op plakt. De telefoon beantwoordt. Al de e-mails doen en dan het uploaden van deze blurb, maar dit is onze “window of opportunity”(onvertaald) voordat dat ook wordt dichtgeslagen. Ik heb liever een open raam dan een chip in mijn brein en dat zal nooit gebeuren, dat kan ik je verzekeren, hoe slecht de dingen ook worden (gemaakt).

 

We moeten vasthouden aan dat wat menselijk is in een wereld waar geprobeerd wordt ons allemaal te ontmenselijken. Als we allemaal ontmenselijkt zijn, zullen we elkaar bevechten. Die mensen in de chatrooms, ik weet zeker, ervaren dat. Ik heb er nooit rondgekeken want ik weet waarom ze opgezet zijn. Ik weet dat ze dat doen en er is meer disinformatie en het belasteren van elkaar, dan iets anders onder de zon. Het is mensonterend en al de ego’s botsen met ego’s. Hetzelfde zal gebeuren in de algemene samenleving, als wij het toestaan.

 

We moeten terugwinnen wat we in potentie hebben om te kunnen worden en wat we eens waren, en we moeten beginnen met het aanwijzen van die afwijkenden die deze hele wereld aan het plannen zijn. We moeten ook alle helpers aanwijzen die zij hebben tot aan jouw lokale niveau, van de top tot de bodem. We moeten alle geheime genootschappen onthullen die hen verbergen want daar krijgen zij hun start en daarna worden de goede eruit gepikt om hoger te gaan, dikwijls naar andere graden en andere ordes. Het is een verplaatsingsmechanisme –vrijmetselarij en de Eastern Star en al de andere takken die zij zichzelf noemen en waar zij zich onder verbergen, en zij weten allemaal dat als ze verder willen komen, ze lid moeten worden van deze groepen, daarna de liefdadigheid, in de besturen komen (“boards”) en ze beginnen deuren open te doen als er aangebeld wordt, en ze worden kleine politieke helpers en misschien dat zij op een dag politicus worden, de psychopathische persoonlijkheid.

 

Je kunt tegen het publiek liegen en hen al de dingen vertellen die zij willen horen en nooit de beloften waarmaken en zij slapen ‘s nachts goed want psychopaten hebben geen geweten. Het zijn zeer goede acteurs. Zij zijn de beste, in feite. Zij doen het op natuurlijke wijze. Een deel van hun brein is simpelweg afwezig. Plato’s oude techniek van het eruit kweken* is zeer succesvol en ja, zij zouden willen dat wij allemaal in een gedissocieerde staat zouden leven –de schizoïde staat, gecombineerd met een emotionele stoornis, waar Creplin over praatte. Ze doen  verdomd goed werk en nu zitten ze achter de laatsten aan, de kinderen, die nog steeds kunnen begrijpen en vragen stellen, van nature, en verdoven hen om er zeker van te zijn dat zij voor de komende generatie geen leiders worden. Zij willen dat zij de doffe ogen hebben, die je overal om je heen ziet in jonge kinderen vandaag. (* breeding out)

 

We moeten onze menselijkheid terugkrijgen en echt, dit is de laatste stap, want de jongere generatie heeft de kans niet. Mensen zouden zich niet zo overweldigd moeten voelen, want in vroegere tijden hadden de psychopaten zich aan de top opeengehoopt en verschrikkelijk kwaad aangericht en het op het publiek uitgewerkt, ten nadele van de laatste, maar de mensen verenigen zich uiteindelijk en zetten de situatie recht. Iets waarvan de psychopaten zich goed bewust zijn, want zij nemen de beste historici in dienst en hebben lezingen door hen over juist dit onderwerp, hoe handhaaf je controle, maar we zouden ons niet overweldigd moeten voelen, want dat wat menselijk is moet altijd overwinnen, als we het willen en we zijn niet -met al het werk dat op ons gedaan is, we zijn niet allemaal bezweken voor het ontmenselijkingprogramma van indoctrinaties dat we sinds onze kinderjaren krijgen.

 

Sommige mensen gaan er op hun eigen speciale manier mee om. Ik ken een man die in de ochtend naar buiten gaat en als er niemand in de buurt is doet hij wat de Soefi’s doen, een dans waarbij ze in cirkels ronddraaien –hij draait in rondjes om zijn geest leeg te maken. Voor mij zou dat niet werken. Ik zou duizelig worden.

 

Ik denk dat ik het rustig aan doe. Ik denk dat Hamish en ik gewoon naar buiten gaan, nu in feite en rustig beginnen, wat de beste manier is om het te doen en deze kleine dans doen, daarbuiten op de heuvel. Er is een grote rots daarbuiten, waar niemand is. Ach, is er toch niemand die me kan zien, dus ik kan doen wat ik wil, behalve de satellieten daarbuiten maar wat kan het schelen. Je weet, ik ben toch gek, niet waar?

 

Ik denk dat ik langzaam zal beginnen, zoals de man in deze film: “Zorba”. Ja, ik heb zin in een Griekse dans vanavond, dus van mij en Hamish is het welterusten en moge je god of je goden met je zijn.

 

 

Song:  "Zorba's Dance"

by Mikis Theodorakis

 

Vertaling: juni 2007, HK