ALAN WATT   BLURB (Educatief gesprek)

 

 

"SUPERIOR SUPERMEN'S SUSTAINABLE SOCIETY

AND

THE ART OF SHEPHERDING SHEEPLE"

 

 

In Nederlandse vertaling:

“De houdbare samenleving van superieure supermannen

en

de kunst van het herderen van schaapmensen”

 

2 mei 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt 2 mei 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com. Vandaag is het 2 mei  2007.

 

Ik heb veel gesproken over de aankomende beheerste samenleving waarin we allemaal verondersteld worden te moeten passen. Misschien wij niet allemaal, want wat zij op zeer hoge niveaus plannen, in de Verenigde Naties, is om de wereld omlaag te brengen tot wat zij noemen een “in stand te houden niveau” (“a sustainable level”).

 

We komen erachter dat mensen zoals Professor Quigley boeken publiceren over het onderwerp van het nieuwe feodale systeem, dat in de grond bestaat uit overheren, die leiders van internationale bedrijven zijn, in samenwerking -samengebonden als in een web- met al de verschillende planningsdepartementen die zijdelings bestaan en met de Verenigde Naties samenwerken om een utopie tot bestaan te brengen. Een utopie die gepland is, niet door de gewone man, die, om eerlijk met je te zijn, door het leven door stormachtige en rustige zeeën zeilt, terwijl hij nooit echt weet wat er gebeurt. Want ze zijn niet betrokken in het besluitvormingsproces. En ze krijgen geen toegang tot de informatie over wat er werkelijk gebeurt. Zij leven met het zes uur nieuws en onbelangrijkheden en sport op televisie. Dat is wat wij op de bodem gevoed krijgen.

 

We komen erachter dat mensen als Albert Pike, de Grootmeester (in werkelijkheid de hoogste commandant (Supreme Commander)) van de Southern Judisdiction of the Scottish Rite of Freemasonry, die in de negentiende eeuw schreef over de toekomst die in het spel gebracht zou worden, die gedomineerd zou gaan worden door grote bedrijven, foundations in feite. Foundations, die zouden doen alsof, zoals altijd, door middel van Hoge Vrijmetselarij –die trouwens door alle religies, door alle genootschappen, door alle volkeren heengaat. Aan de top is het Vrijmetselarij, die ieder onderdeel van deze komende agenda voortduwt - We leven er in werkelijkheid doorheen, door de laatste fase in feite, voordat we de volgende fase ingaan. Want de 21e eeuw werd gekozen om de eeuw voor de Grote Revolutie te zijn. En deze mannen beweren trots dat zij achter iedere revolutie in de geschiedenis zaten, in ieder geval in de gedocumenteerde geschiedenis.

 

Er bestaat geen twijfel over, dat geheime genootschappen teruggaan tot in de oude tijden. We weten over al de verschillende groepen die bestonden voordat het Mithraisme bestond. En Mithraisme is nooit uitgestorven. Het bleef naast het Vroege Christendom voortbestaan. Vele mensen in die tijd, in dat tijdperk, die erdoorheen leefden, kenden het verschil tussen Mithraisme en Christendom niet echt. Het Mithraisme was uit India gekomen en werd in de landen van het Midden Oosten en Noord-Afrika aangenomen. De meeste Romeinse soldaten zaten erbij, het was een soort strijder-huurling type broederschap, die sprak over moed, maar ook over stoutmoedigheid, de noodzaak tot geheimhouding en broederschap. Het sprak ook over de noodzaak van deugd, en over hoe je godgelijkend kon worden door middel van “de cultivatie van deugden”.

 

Moderne Vrijmetselarij is hetzelfde, voor het exoterische (het openbare) op de bodem. Het is bijna als een zelfhulpgroep, in zekere zin, om een beter persoon te zijn. Maar de hogere jongens worden eruit gezift om hoger te gaan. Het is een zeer elitaire organisatie. En het maakt niet uit welke tak je denkt dat er in welk land bestaat, ze zijn allemaal verbonden. Ze zijn allemaal hetzelfde, van de Jezuieten tot de Grand Orient Lodge in Engeland, tot ál de Vrijmetselaren, de Hoog-Vrijmetselaren, de échte bouwers, die culturen en toekomsten bouwen. Daar gaat het over. Zij kénnen de noodzaak van geheimhouding, de noodzaak dat de profanen, “de massa”, zoals zij hen noemen, “de profanen, zij die zich in de duisternis bevinden”, geleid moeten worden, dat vinden zij. Ze  zijn te stom om hun eigen levens met verantwoordelijkheid te plannen, dus zij moeten door “hun beteren” geleid worden. Deze mensen aan de top geloven werkelijk, wérkelijk, dat zij de best geëvolueerde typen zijn die de planeet zou kunnen voortbrengen.

 

Foundations, de grote foundations die doorbreken, begonnen met filantropen in de 18e eeuw, tot in de 19e eeuw, toen zij enorme rijkdom opstapelden. En kijk naar de stichters van deze foundations. Zij stapelden het op alle mogelijke manieren op, inclusief het creëren van depressies in landen en het leegroven van die landen, het inpikken van pensioenen en alles, zodat zij de schat konden opbouwen die zij nodig hadden voor het plannen van jouw toekomst.

 

Zij creëerden de Volkenbond (League of Nations). Zij creëerden de Verenigde Naties. En al de grote foundations, die rond lijken te gaan, om de Verenigde Naties heen lijken te draaien, zijn in werkelijkheid allemaal onderdeel van hetzelfde systeem. De Rockefeller Foundation sponsort honderden en honderden van deze non-gouvernementele organisaties, die veranderingen eisen, voornamelijk - naast de sociale wetenschappen en ook de service fields (diensten); en deze creëerden de wetten voor kindzorg, wat in werkelijkheid inhoudt: grotere wetten met de rechten om jouw kinderen weg te nemen – promoten zij ook de milieu oorzaken. Dat is de grote, grote push. En Rockefeller deeltBurger van het Jaar”-awards uit aan deze globalisten, die allemaal in de richting van het “gezamenlijk doel” werken, het Grote Werk van Hoog Vrijmetselarij.

 

De kinderen zijn altijd het doelwit, want kinderen zullen in een heel andere wereld van zeer snelle verandering opgroeien. Geen technologie die ons gegeven wordt is nieuw. Wat er in wetenschappelijke tijdschriften ook wordt besproken, het is oud materiaal. Als zij zeggen dat zij in de richting van iets werken, is het op een hoger niveau reeds gedaan. En de kinderen zullen door ongelooflijke veranderingen gaan. Zij hebben al bendes in enkele landen zoals de Verenigde Staten, waar de bendes werden aangemoedigd. We zien het ook in Toronto. Creëer het probleem, bied de oplossing. De oplossing was in de eerste plaats het doel.

 

Hun probleem was om het probleem te creëren, en dat is niet moeilijk te doen in deze tijd. Als kinderen naar school gaan, worden zij in veel van deze scholen bij binnenkomst gefouilleerd. Zij gaan door metaal detectoren heen. En het wordt veel erger. Want de samenleving waarin zij getraind worden om op te groeien is er één waar je gehoorzaamt, gehoorzaamt, gehoorzaamt. Handelingen die eens vernederend waren, zullen normaal zijn, zoals volledige lichaamsonderzoeken, holteonderzoeken, al dit soort dingen, die het individu degraderen, en je op een Pavloviaanse manier minder dan een mens laat voelen. Dat laat je verder reageren op een Pavloviaanse manier van onderwerping.

 

Dit kleine artikel sluit hierbij aan, van de "New Zealand Herald," van woensdag 18 april 2007. Het heet: "Big Brother Creeps into British Schools." (vertaald: “Big Brother sluipt Britse Scholen binnen”). Ik vraag me af of dit zelfs in Engeland gepubliceerd is. Het kwam voor het eerst naar buiten op dinsdag 10 april, door Nigel Morris:

 

“Londen – Van bijna zes miljoen kinderen op 17 duizend Britse scholen zijn misschien hun vingerafdrukken genomen, dat de angst voor de groei van een surveillance-samenleving intensiveert, waar informatie van wieg tot graf verzameld wordt.”

 

Alan: Waar hebben we dat eerder gehoord?

 

“Aangezien een groeiend aantal scholen vereist dat pupillen biometrische controles krijgen bij het ‘s morgens registreren, het kopen van voedsel of het lenen van een boek, kwam naar voren dat minder dan een kwart van lokale onderwijsautoriteiten het verzamelen van vingerafdrukken hebben verboden. De rest staat het toe of heeft over de kwestie geen beleid, en maakt het voor hoofdonderwijzers mogelijk om biometrische informatie over 5,9 miljoen Engelse schoolkinderen te verzamelen, zo jong als vier jaar, zonder het aan hun ouders te vertellen. De loophole (schietgat) heeft een burgerlijk vrijheidsprotest uitgelokt, waarbij de overheid geconfronteerd wordt met eisen om een praktijkcode te introduceren om te voorkomen dat dergelijke informatie zonder toestemming verzameld wordt.”

 

Alan: Dit is je standaardmanier waarop journalisten, die in hoofdzaak horen tot hun eigen – In Nieuw Zeeland zal het het Nieuw Zeelandse Departement van de Royal Institute of International Affairs zijn , de New Zealand Institute of International Affairs. Zij hebben deze in al de Gemenebest landen. Als het een niet-Gemenebest land is, wordt de term “Council on Foreign Relations” gebruikt. En vergeet niet, de Volkenbond (League of Nations) werd gepusht door de grote Cecil Rhodes Foundations en de Milner Foundations om een wereldregering binnen te brengen die gebaseerd was op het Britse systeem.

 

Dus zij zullen komen met een Ethiek Commissie (“Ethics Committee”), dat tot een compromis zal komen. En er is in het leven niet zoiets, begrijp je, als een compromis, het is of winnen of verliezen. Dat betekent compromis in dit geval, en zeker voor politiek of sociale overheden, zoals het nu genoemd wordt. Er is niet zoiets als een compromis. Als je aan één ding toegeeft, wordt dat waaraan je hebt toegegeven in het jaar erna normaal en is het gemakkelijker om de volgende stap te nemen, daar komt het op neer. Haal de pilaar in het Pantheon neer en je hebt al de andere pilaren verzwakt. Zij dragen meer gewicht, totdat zij allemaal instorten, één voor één. Daar gaat de compromis-taktiek over.

 

Om verder te gaan:

 

“Er zijn al plannen onderweg om details van alle kinderen in één register te bewaren, dat volgend jaar van start gaat, en eerste minister Tony Blari heeft gezegd dat hij alle jongeren gemonitord wil hebben voor signalen van criminaliteit”.

 

Alan: Dit is de hele agenda, de agenda van rasverbetering, om te beslissen wie het nieuwe tijdperk ingaat en wie gesteriliseerd zullen gaan worden of op een andere manier opgeruimd zullen worden. Dit is honderd jaar lang of langer op hoge, zeer hoge niveaus besproken. Het wordt ieder jaar opnieuw op  topniveau besproken, want de rasverbeterings beweging (eugenics movement) is ook een onderdeel. Het heet nu trouwens “bioethiek” (“bioethics”), het klinkt wolliger. Het is allemaal onderdeel van het uitroeien van wat zij beweren dat “the unfit” (de ongeschikten) zullen zijn.

 

“Het aantal scholen dat mogelijk van pupillen vingerafdrukken neemt, werd verkregen door de Tories…”

 

AlanDat zijn de “conservatieven”, zoals ze hen hier noemen.

 

“...uit vrijheid-van-informatie verzoeken aan alle Engelse en lokale (in Wales) onderwijsautoriteiten. Damian Green, woordvoerder  binnenlandse zaken voor de Tories, zei: “Dit is verontrustend. De meeste ouders zouden verafschuwd zijn om te weten dat er zonder hun kennis misschien vingerafdrukken van hun kinderen genomen worden.”

 

Alan: Nu, zie hoe dat hier verwoord wordt. Dit is een man, die doet alsof, zoals alle partijen, als je in de oppositie ziet, kom je naar buiten met wat het publiek zou willen dat je zegt.

 

En zonder te weten wat er met die informatie in de toekomst gebeurt.”

 

Alan: Begrijp je, dat is werkelijk hoe ze iets omzeilen. Het geeft jou hier je mening, wetend dat je van streek zult zijn, maar door het omzeilen van de eerste reden waaróm je van streek zou moeten zijn. Ik bedoel, de meeste ouders zouden verafschuwd moeten zijn, dat zij bij wet zelfs vingerafdrukken van je kinderen wíllen nemen. Dát zou schrikaanjagend voor je moeten zijn, niet om te weten dat er van je kinderen misschien vingerafdrukken genomen worden zonder dat je het wéet. Begrijp je dat het een groot verschil uitmaakt. als je het op die manier bekijkt? Je hebt zojuist het eerste bezwaar omzeild, dat is in de eerste plaats om verafschuwd te zijn te weten dat hun vingerafdrukken genomen worden. Hij gaat meteen over naar “zonder dat je ervan weet”. Dus over het niet-weten ben je nu van streek, over dat ze het je niet verteld hebben.

 

Om verder te gaan:

 

“en zonder te weten wat er met die informatie in de toekomst gebeurt. Als een land…”

 

Alan: Dit is een grap, want Engeland (Britain) is niet meer, Engeland is deel van het Europese systeem. Je zou kunnen zeggen dat Europa Engeland geworden is. Want dezelfde persoonlijkheden die het ontwierpen, modelleerden het naar Engeland, om zichzelf te dienen, niet omdat zij Engeland liefhebben.

 

“Als een land moeten wij wakker worden voor wat er gebeurt.”

 

Alan: Dit is ook een grap. Want toen de Tories (Conservatieven) in de jaren ’90 aan de macht waren, probeerden zij een wetsvoorstel door te voeren voor nationale ID-kaarten, de biometrische, voordat de 11 september deal plaatsvond. Iedereen is het vergeten, maar nu spelen zij de oppositie dus komen zij hiermee naar buiten. Er bestaat niet zoiets als oppositie. Zij werken samen, zij werken met elkaar onder één hoedje.

 

“Duizenden scholen hebben al software gekocht om de biometrische informatie van jongeren vast te leggen, inclusief vingerafdrukken en foto’s. Het wordt gebruikt voor smartcards om het aanwezigheidsregister sneller te laten verlopen en kinderen gemakkelijker toegang tot bibliotheken en maaltijden te geven.”

 

Alan: Ze maken ervan dat het goed voor je is, het is gemakkelijk voor je.

 

“De groei in de technologie, zonder waarborgen over de wijze waarop de informatie wordt opgeslagen of verwijderd nadat een kind zijn school verlaten heeft, heeft controverse gewekt.”

 

Alan: Hier zijn ze, opnieuw, want dit bestaat niet. Zelfs de politie geeft toe dat wanneer zij informatie hebben die tijdelijk bewaard wordt, het nooit uit de boeken verdwijnt. Je gooit nooit informatie over mensen weg. Kennis is macht, macht over mensen.

 

Gloucestershire County Council heeft een onderzoek gelast nadat zij ontdekte dat tenminste 17 van haar basisscholen vingerafdrukken nam van kinderen van vier jaar. Op basisscholen in Doncaster, South Yorkshire en Kendal, Cumbria zijn ook protesten geweest nadat naar boven kwam dat pupillen alleen boeken mochten lenen als zij hun vingerafdrukken vastgelegd hadden. Phil Booth, woordvoerder van de NO2ID groep zei: “Terwijl de angst over het nemen van biometrische gegevens over volwassenen groeit, is nu de volgende generatie doelwit, zelfs voordat zij de basisschool verlaten.”

 

Alan: Ja, je moet hen vroeg trainen, aangezien zij degenen zijn die door het grote deel van de chaos gaan.

 

“Pippa King, een leraar op Hull, die campagne voert voor de strengere controle op het nemen van vingerafdrukken in scholen, zei: “Onze kinderen zullen opgroeien in een wereld waar biometrie belangrijk is. Zij moeten weten dat zij voorzichtig moeten zijn met hun persoonlijke informatie en er de leiding over hebben. Ik denk niet dat het ongevoelig maken van kinderen daarvoor goed is. Negenenzeventig MP’s van alle partijen hebben een Commons motie ondertekend, die alarm slaan over het groeiend aantal scholen, dat biometrische infromatie verzamelt. Het is ook veroordeeld in de Lords…”

 

Alan: Dit is hun vorm van de Amerikaanse Senaat, hetzelfde. De Senaat werd gevormd naar het model van het House of Lords.

 

....waar de liberaal-democraat Barones Warmsley zei: “De praktijk van het nemen van vingerafdrukken in scholen is in China verboden omdat het te indringend is en een schending van de rechten van kinderen is. Maar hier is het wijdverspreid. De Tories eisen een praktijkcode die bestaat uit vier punten. Het zou het nemen van vingerafdrukken zonder toestemming van de ouders verbieden, informatie coderen om vertrouwelijkheid te garanderen, verzekeren dat informatie alleen gebruikt wordt voor doeleinden die van te voren gespecificeerd zijn en vereisen dat het vernietigd wordt nadat een kind weggaat.”

 

Alan: Maar we kunnen politici vertrouwen, toch? Liever dan te zeggen: verbied het allemaal vanaf het begin. Want je kunt zoals ik zeg geen compromis sluiten. In het sociale systeem bestaat er niets zoiets als het sluiten van een compromis. In werkelijkheid geef je iets op. Als zij het eenmaal in de boeken hebben staan, breidt het zich uit. Het is de natuur van het beest. Het gebeurt met alle wetten die in de boeken vastgelegd worden.

 

Opgroeiend in Engeland was het zo gemakkelijk - voor diegenen die een functionerend brein hadden - om te zien dat het systeem de media gebruikt. In het begin werd er door veel mensen neergekeken op de sensatiedagbladen, tabloids, zoals ze genoemd werden, omdat zij bijna alleen maar roddels bevatten. Nu is de tabloid de norm. Het is moeilijk om een grotere krant te krijgen, niet dat het echt veel verschil uitmaakt. Alles is propaganda. Dat is wat de taak van de media is, om ideeën je hoofd in te krijgen door het beperken van de informatie die aan je gegeven wordt. Ze geven je bepaalde stukjes, die ervoor zorgen dat je tot een voorafbepaalde conclusie komt. Je kunt geen juiste conclusie trekken, tenzij je alle informatie hebt en je dat krijg je nooit. Het is bedoeld om je te programmeren.

 

De tabloids hadden in het begin altijd een “pagina 3-meisje”, zodat al de mannen het zouden lezen. En sport natuurlijk werd de voorpagina. Maar van al de dingen die in de wereld gebeurden, was het scoren van een of ander doelpunt van het team belangrijker dan de werklozen en de ellende en al het andere dat er in de landen aan de hand was. Vaak pakken ze serieuze verhalen in op een bizarre, bijna psychedelische wijze. Dat is de techniek waarmee je horror naast trivia of fantasie plaatst, totdat niets meer echt is. Het is een vorm van mindcontrol die gebruikt wordt. Je reageert niet meer op een natuurlijke manier op de horror. Het wordt gewoon, je word er ongevoelig voor gemaakt.

 

Dit artikel komt uit Engeland, uit The Sun van 2 mei 2007 en heet "New Law Sounds Full of Hot Air." (vertaald: “Nieuwe wet klinkt vol hete lucht”). In een show van vorig jaar, ik geloof dat het 21 maart 2006 was, sprak ik over de belasting die naar buiten kwam voor winderigheid van vee, die over de Nieuw Zeelanders geheven werd. Nu, begrijp je, gaat het wereldwijd ingevoerd worden. Zij hebben de tegenstand weggestreken, hoe zij om moeten gaan met de tegenstand van boeren en het publiek. Nu presenteren zij het op een nieuwe manier, een nieuw format, maar het idee is hetzelfde. Het komt trouwens van de Verenigde Naties. Het is ook onderdeel van Kyoto, deze grote monstruositeit, die al jouw vermogens om onafhan-kelijk te zijn, op welke manier ook, in welke vorm ook, weg gaat nemen. Zij zijn uit op het water, voedsel, onderkomen, kleding, je basisnoodzakelijkheden van het leven, en nog verder.

 

Dit artikel is geschreven over een onderwerp, dat veel grappen zal creëren, natuurlijk.

 

"Nieuwe wet klinkt vol hete lucht” 28 april 2007 en het zegt:

 

"Barmy..."

 

AlanDat betekent “getikte”.

 

"…Getikte Euro MP’s eisen nieuwe wetten om koeien en schapen te stoppen...”

 

Alan:  Ze noemen het  “parping” (onvertaald). Het zou scheten laten moeten heten natuurlijk, we weten dat het dat is. En in Nieuw Zeeland droegen de protestanten spandoeken. Ze werden in de dagbladen afgedrukt en lieten je de foto’s ervan zien waarop staat: “Nee tegen de scheetbelasting”.

 

“Hun roep kwam nadat de Verenigde Naties zeiden dat de uitstoot van veestapels een veel grotere bedreiging voor de planeet is dan transport.”

           

Alan: Daar ga je, de VN weer, de Verenigde Naties.

 

“...zeiden dat uitstoot van veestapels een veel grotere bedreiging voor de planeet is dan transport. De MEP’s hebben de Europese Commissie gevraagd opnieuw naar de veestapelkwestie te kijken in direct verband met globale opwarming”. De officiële EU-verklaring eist veranderingen in het dieet van dieren om gas-uitstoot te vangen en mest te recyclen.”

 

AlanMest recyclen, hmm.

 

"Zij waarschuwden: De veestapelsector levert de grootste bedreiging voor de planeet”. De 27 lidstaten zullen naar het voorstel kijken. De Verenigde Naties zeggen dat de veehouderij 18 procent van de broeikasgassen voortbrengt terwijl transport 14 procent voor zijn rekening neemt.”

 

AlanZij houden van deze percentages, statistieken. Er zijn leugens, en dan zijn er verdomde leugens en dan zijn er statistieken. Als het zichzelf bedekt met de mantel van wetenschap moet het waar zijn toch?

 

Dat is deel van de nieuwe fart tax (scheetbelasting) die op je afkomt. Het zal weggelachen worden natuurlijk, en daarna zullen we er allemaal aan gewend raken. Denk aan wat Alvin Toffler, de vriend van Newt Gingrich, zei toen hij zijn boek lanceerde, dat door Gingrich aan al de congresleden op de trappen van de hal van het Amerikaanse Congres uitgedeeld werd. Het boek heette "The Third Wave". Het was de samensmelting van kapitalisme en communisme, waar een massieve sociale structuur van bureaucratie en departementen gecreëerd werd, die al onze levens voor ons zouden leiden. Nog steeds met een elite aan de top, de dominante minderheid van Huxley en Toffler, die een goede voorspellend programmeur was. Dat was zijn taak. In  zijn boek stopte hij: “Wij zijn een wereld aan het creëren waar iedereen een vegetariër zal zijn”. En hij zei: “Het moet zo zijn”. Zonder iets te zeggen over waarom het zo moet zijn. Wel, het waarom is omdat het de agenda is. Deze diëten worden al lange tijd gepusht. Het is ook onderdeel van de  oude broederschap. Benjamin Franklin werd vegetarisch toen hij zich bij de hogere genootschappen aansloot. Hoewel, ik vind dat het hypocrieten zijn. Ik heb Brahmanen vlees zien eten. Het is een beheersingsmechanisme voor het volk, voor de mensen beneden. Alles waarmee je achtergelaten word, zijn je gemodificeerde groenten van Monsanto en de rest.

 

Nu, in een gerelateerd verhaal uit The Sun van dezelfde dag, 2 mei 2007:

 

            "Globale opwarming zal miljoenen doden…"

 

AlanWe zijn op dreef nu, heel snel, naar de creatie van globale opwarming met behulp van hoge technologie. Dit is door  Michael Lea, de politiek correspondent, 7 april 2007:

 

"Biljoenen aanschouwen de dood door honger, droogte, ziekte en natuurlijke rampen”, waarschuwden de wereld’s klimaat-veranderings deskundigen gisteren. Jaren van stijgende zeeniveaus zullen ook kuststeden als New York en Tokio vernietigen. En een derde van de dieren en planten van de planeet zou weggevaagd kunnen worden. Dit doemdag scenario is het meest sombere tot nu toe van wetenschappers, die de schuld gaven aan door de mens veroorzaakte broeikasgassen.”

 

 

AlanDie de schuld geven aan door de mens veroorzaakte broeikasgassen.

 

Het schrik rapport van het invloedrijke Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties, de wereldleidende autoriteit over het onderwerp...”

 

 

AlanDe wereldleidende autoriteit over het onderwerp, het is de énige wereldautoriteit over het onderwerp.

 

"…zei, dat tot 3,2 biljoen mensen de volgende 80 jaar met watertekorten geconfronteerd zullen worden. Nog 600 miljoen zouden achtergelaten kunnen worden om te sterven. Miljoenen meer zullen sterven in hittegolven, bosbranden, droogten en stormen, die door globale opwarming teweeggebracht worden. Het IPCC rapport, dat onderzoek van 2500 wetenschappers in 130 landen gebruikt, werd anoniem goedgekeurd door overheden, die in Brussel bijeenkwamen.”

 

AlanWat zij je niet vertellen dat 2500 wetenschappers allemaal op toelagen leven. De toelagen worden verstrekt door de foundations die bij de Verenigde Naties horen en er onderdeel van zijn. Zij zijn wat je noemt “ja-mannen”. “Ja, baas!”

 

“IPCC voorzitter Rajendra Pachauri verzoekt de wereld dringend om aandacht te geven aan de bevindingen en zegt: Het is een globale verantwoordelijkheid”. Greenpeace noemde het...”

 

AlanGreenpeace, ha!  Lees de geschiedenis van Greenpeace en haar stichters.

 

"…een glimp in een apocalyptische toekomst” . “Vrienden van de aarde (Friends of the Earth) noemden het een opdoemende humanitaire catastrofe.”

 

Alan:   Dit zijn de geautoriseerde non-gouvernementele organisaties voor de Verenigde Naties.

 

“Volgende maand zal de IPCC, die zegt dat wetenschappers voor 90% zeker weten dat mensen de schuld zijn, rapport uitbrengen over hoe het aan te pakken (beat it).”

 

AlanDat zal interessant zijn, want ze gaan beginnen naar buiten te komen met de plannen en de wetten voor de agenda, die we allemaal moeten gehoorzamen voor deze nieuwe maatschappij.

 

Het is interessant dat mensen als Charles Galton Darwin, Bertrand Russell en de rest van al de grote spelers, spraken over het omlaag brengen van de bevolking tot een in stand te houden (sustainable) of beheersbaar niveau, een efficiënt niveau. In een post-industriële maatschappij zouden zij niet al de mensen nodig hebben.

 

En psychopaten hebben zich in de geschiedenis - en je zou werkelijk je geschiedenissen moeten lezen - altijd tegen het volk gekeerd en zij probeerden zoveel  mogelijk mensen te elimineren, uit angst dat zij op een dag omvergeworpen zouden worden als zij te ver gingen. En dat gebeurt heel regelmatig.

 

Hier heb je een wereld van psychopaten aan de top, van al de leidende instituten die de wereld beheersen. Dat zijn religies, van al de religies trouwens. Aan de top hebben zij geen onderscheid, zij bestaan allemaal naast elkaar als een big bang (onvertaald), want niemand van hen aan de top gelooft werkelijk in de religie die zij leiden, zij zijn daaraan voorbij. Zij weten dat het voor publieke consumptie bestemd is, maar zij weten dat zij goede herders moeten spelen. Het zijn niet de Jezuïeten, zij hebben hun geschiedenis gehad. En het is geen enkele andere groep. Het zijn niet de Joden, het is niet en niet en niet…

 

Het zijn al de psychopaten aan de top die lang geleden, heel lang geleden, samenkwamen.

 

Je moet niet vergeten dat de Verenigde Naties hebben verklaard, dat zij uiteindelijk de distributie van al het voedsel van de wereld zouden overnemen. Dit werd jaren geleden geschreven, dit materiaal over voedseldistributie van de wereld. Dus het is gemakkelijk om honger te veroorzaken door de bevoorrading af te sluiten. De droogte en “natuurlijke rampen”, zoals ze het noemen, zijn niet zo natuurlijk, want nu kan alles,  als overstromingen, droogten, aardbevingen door alleen al de HAARP technologie veroorzaakt worden.

 

We weten dat zij the dickens out of the skies (onvertaald) sprayen en dat  zij dat al jaren lang gedaan hebben. Voordat zij het over globale opwarming hadden, dus zij doen het niet om globale opwarming te stoppen, zij veroorzaken globale opwarming. Zij zullen niet praten over het sprayen, want de uitval, los van wat zij doen, op het gebied van gezondheid, is fenomenaal. Zij willen niet dat het publiek er weet van krijgt, want dan zou de hel absoluut losbreken, daar is geen twijfel over.

 

We hebben mensen gehad als Jacques Cousteau, die in een interview in een tijdschrift sprak over de noodzaak om de bevolking drastisch te verminderen, met duizenden per dag. David Suzuki, een grote voorloper voor de Verenigde Naties en haar agenda en haar bevolkingsreductie, zei in de grond hetzelfde in een televisieshow. Al de belangrijke spelers waarvan je denkt dat ze humanitair zijn en voor jou spreken, voor jouw voordeel, zijn hún mannen. Dat  is de manier waarop de wereld werkelijk gerund wordt.

 

Nu, ze gingen achter de vis aan, de grote vis bangmakerij, kwik in de vis. Mensen stopten met vis, een bron van proteínen. Weg. Langs kwam de gekke koeienziekte - is ons verteld. Ons is verteld dat het gekke koeienziekte is. Miljoenen vee en veestapel werden afgemaakt, voornamelijk in Engeland, een aantal in Canada (nogal wat in werkelijkheid) en hetzelfde in de States. Daarom, de mensen worden heel bang voor het vlees. Nu willen zij de methaan van vee elimineren. Zij slaan de grotere over, de grote dieren, ze slaan de olifanten en het nijlpaard over. Het nijlpaard is beroemd voor het winden laten door zijn mond, is op die manier nogal uniek. Maar begrijp je, de wilde dieren hebben rechten.

 

Nu, in een gerelateerd verhaald van hetzelfde dagblad, The Sun, zelfde datum, dit is van 6 april 2007:

 

“Biljoenen mensen zijn ten dode opgeschreven door droogte en voedseltekorten door globale opwarming, volgens een rapport dat gisteren gepubliceerd is. Volgens een studie door de United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), zullen enorme migratiestromen en grote overstromingen wereldwijd kuststeden treffen als de atmosfeer doorgaat volgens het huidige tempo op te warmen.

 

De IPCC voorspelde recentelijk gemiddeld een wereldwijde stijging van de temperatuur van drie graden  tegen het eind van de eeuw, met verwoestende uitval door smeltende ijskappen en stijgende zeeniveaus, hittegolven en droogten. Maar vandaag waarschuwt hetzelfde rapport van het panel, dat de vier dagen lange gesprekken in Brussel afrondde, dat veel van de armste en minst-geïndustrialiseerde landen het meest kwetsbaar zijn en het minst in staat zich aan te passen."

 

AlanHet is omdat zij hun waarschijnlijk harder zullen gaan raken.  Herinner hoe zij hen noemden: “de nutteloze eters”.

 

"Het document suggereert, dat tenzij broeikasgasuitstoot gestabiliseerd wordt, tussen 1,1 en 3,2 biljoen mensen mensen geconfronteerd zullen worden met watertekorten. “

 

Alan: Wie heeft de watervoorraad overgenomen en heeft meters op putten van mensen gezet? Allemaal, opnieuw, van de Verenigde Naties.

 

En tussen 200 miljoen en 600 miljoen zullen in 2080 misschien honger lijden, aangezien globale opwarming hittegolven, branden, droogten en stormen teweegbrengt.”

 

Alan: Opnieuw, al de dingen die HAARP kan doen.

 

"The IPCC –die steunt op de expertise van 2500 wetenschappers uit 130 landen, zegt dat het meer dan 90 procent zeker is dat menselijk gedrag de schuld is.”

 

AlanOpnieuw, deze zelfde wetenschappers werken voor de foundations en krijgen toelagen van hen. En zij zijn de ja-mannen.

 

            "Deskundigen...”

 

AlanHerinner je wat Bertrand Russell zegt: “De mensen zullen niet in staat zijn om voor zichzelf te denken, maar zij zullen deskundigen gehoorzamen en naar hen luisteren.”

 

“Deskundigen vrezen dat waterstijgingen door het smelten van ijskappen sleutel kuststeden zullen overstromen. Ze beweren dat er in Tokio en New York alleen tussen twee en zeven miljoen slachtoffers zullen zijn. En een temperatuurstijging van 1-2 graden Celsius zou een derde van de soorten op aarde of verdrongen of weggevaagd zien worden. Wetenschappers willen dat regeringen zichzelf verbinden aan het omkeren van de groei van de uitstoot van broeikasgassen in 2020. EU leiders maakten bindende beloften om broeikasgassen met éénvijfde te verminderen en het gebruik van energie van wind, golven en zon per 2020 te verdrievoudigen.

 

Alan: Al dat materiaal werd in de jaren ’60 en ’70 uitgeprobeerd. Ze hadden experimentele ontploffingen in de zee, die teweeggebracht werden door de stijging en daling van golven, enzovoort, en het voltage en de stroom was zo gering, het was zo goed als nutteloos.

 

“Zij beloofden ook om het gebruik van vernieuwbare energie te verhogen tot twintig procent van de totale energiebehoefte tegen 2020. En de regering van het Verenigd Koninkrijk stelde een ambitieus doel om broeikasgassen met 60 procent te verminderen tegen 2050.”

 

AlanHmmEngeland zal hard geraakt worden.

 

"Klimaat en energie actievoerster van Greenpeace International, Stephanie Tunmore, zei: “Dit is een glimp in een apocalyptische toekomst. Wat dit rapport laat zien is dat de tijd opraakt.” Met het rapport van vandaag zal door leiders van de geïndustrialiseerde wereld op de G8-top in juni rekening gehouden worden.

 

AlanZij houden van deze groepen van 8, 7, 6, 5 en vier -je kent de Vrijmetselaars-G. En de top, ze houden van deze toppen, de top van de berg weet je, waar de topsteen zou moeten zijn.

 

Dus daar ben je met hun hype, hype, hype, om ons allemaal ontzettend bang te maken voor rampen. En hoe we onze hoop volledig op de deskundigen moeten zetten, want zij gaan voor ons zorgen. Want wij zijn gewoon te dom en onwetend. We zijn geen deskundigen om met wat ook om te gaan. Hoewel we door kleine mini-ijstijden zullen gaan, mini-opwarmingsperioden, omhoog en omlaag, als jojo’s. We hebben altijd – volgens de zeer oude (eigenlijk niet zo heel oude) geografieboeken van de lagere school, die je niet meer kunt vinden, behalve in de garagedumps als zij de oude bibliotheken leeghalen. Maar voor een onwetende bevolking die dat niet weet, zij denken dat het altijd zomer, herfst, winter, voorjaar is geweest, altijd op het juiste moment, altijd hetzelfde. Het is gemakkelijk om hen te bedriegen (CON), hen voor de gek te houden.

 

Eén van de organisaties die gecreëerd is om als een denktank met bepaalde problemen om te gaan, om de wereld mee te laten gaan met een totalitaire agenda, werd terug in 1968 opgericht. Zij hielden hun eerste bijeenkomst in Rome, dus zij noemden het De Club van Rome, C-O-R achterstevoren is ROC. Zij houden van steen/rotsen (ROCK) als Hoge Vrijmetselaars.

 

En het definieert zichzelf als:

 “een denktank en een centrum van onderzoek en actie, van innovatie en initiatief”. Het is een groep van wetenschappers, economen, zakenmensen, hoge ambtenaren, Hoofden van Staat en voormalige hoofden van Staat van over de hele globe, die gevestigd werd als een nieuwe manier om de grotere kwesties te adresseren, de globale samenleving confronterend omdat de bestaande wegen te smal waren en regeringen teveel in compartimenten verdeeld zijn (compartmentalized). Aan deze met elkaar in verband staande vragen en kwesties wordt door Clubleden gerefereerd als “de problematiek”. De Club ziet zichzelf als een groep van wereldburgers...”

 

AlanBegrijp je, zij zijn wereldburgers. Herinner je je de awards van Rockefeller voor Wereldburgerschap?

 

“...die een gemeenschappelijke zorg delen voor de toekomst van de mensheid en als een catalysator handelen om het publiek debat te stimuleren,...”

 

AlanWat zij noemen “het tot publiek bewustzijn heffen” is om een idee je brein in te krijgen, zodat je aandachtig zult luisteren als deskundigen opkomen en je begeleiden tot je mening.

 

"…om onderzoeken en analyses van de problematiek te sponsoren en om deze onder de aandacht van besluitvormers te brengen.”

 

AlanIn andere woorden, zij vertellen de marionetten in de politiek wat ze moeten doen.

 

"Om dat op een andere wijze te verwoorden, de Club van Rome onderzoekt huidige globale problemen en mogelijke toekomstige trends en probeert wat er gebeurt te begrijpen en daarna actie aan te kondigen op verschillende niveaus, van individuen tot overheden. Clubleden delen het geloof dat ieder menselijk wezen kan bijdragen aan de verbetering van samenlevingen.”

 

AlanEn dat doen zij, want in hun eigen verklaringen, samen met de Verenigde Naties en de Cecil Rhodes Foundation (waar zij zou werkelijk allemaal op gefundeerd zijn), zeiden zij dat iedereen geboren zou worden in een systeem waarin het een privilege zou zijn om de Staat te dienen. Dat zou de functie van iedereen zijn, om de Staat te dienen. En zij zouden bepalen wat goed was en wat slecht was.

 

Als je hierover meer wilt vinden, verdiep je in de Club van Rome, voor de kleine public relations berichten, en je kunt de oprichters die het hebben opgericht zien, en je kunt een van de uitgebrachte boeken zien. Het werd in 1991 gepubliceerd door het Council van de Club van Rome. Het boek heetteThe First Global Revolution” (vertaald: “De eerste wereldwijde revolutie). En dat was ook niet de eerste, want deze persoonlijkheden zitten achter vele revoluties. 

 

In dit boek vind je het volgende:

 

"In het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, verzonnen wij het idee dat vervuiling, de dreiging van globale opwarming, watertekorten, hongersnood en dergelijke wel passend zouden zijn. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke tussenkomst. De werkelijke vijand daarna, is de mensheid zelf.”

 

AlanRegeringen hebben altijd geweten dat je, om macht te behouden, altijd een vijand moet hebben. Dat is de manier waarop je mensen op een totalitaire wijze kunt dicteren, als je een vijand hebt. Dus als je geen echte oorlog gaande hebt, heb je een Koude Oorlog. Maar het wordt allemaal gedaan in samenwerking met de veronderstelde vijand om te beginnen, op topniveau. Daarom hadden koningen en koninginnen voortdurende oorlogen aan de gang, eeuwen en eeuwen; met hun neven, van Engeland tot Frankrijk, tot Nederland, tot de verschillende landen. Zij wisselden gewoon iedere paar jaar van vijand. Zij voeren wel bij al het geld dat binnenkwam van de bewapening, munitie en voorraden, en ook van de buit, want het was zeer winstgevend om het gewone volk te beroven, weet je.

 

Ik zal dat kleine stukje uit dit boek herhalen:

 

"In het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, …”

 

AlanBreng de wereld samen, herinner je je John Dewey?: "Kon er maar een dreiging vanuit de ruimte komen, dan zou de wereld samen moeten komen en allemaal verenigd zijn om ertegen te vechten."  Wat hij bedoelde was, dat zij zichzelf onder de leiding van al de elite moesten stellen, met hun deskundigen om de nieuwe samenleving te leiden, om het meer efficiënt te maken.

 

“  nieuwe vijand om ons te verenigen, verzonnen wij het idee dat vervuiling, de dreiging van globale opwarming, watertekorten, hongersnood en dergelijke wel passend zouden zijn. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke tussenkomst. De werkelijke vijand daarna, is de mensheid zelf.”

 

Alan:  Dat is van Alexander King en Bertrand Schneider. Het gaat over hen,  "The First Global Revolution".  King and Schneider waren twee van de voornaamste stichters van de Club van Rome. Zij hebben dit niet op eigen initiatief gedaan, het werd hen verteld, want zij behoorden tot een zeer hoog broederschap van elitisten.

 

Deze grote foundations, ze worden nooit gekozen door wat voor lid van een gemeenschap (citizenry) welk land ook. Zij zijn degenen die de toekomst generaties van tevoren plannen. Het zijn grote, grote denktanks waar de leden van de elite gaan zitten om het publiek te bedriegen, voor de gek te houden en angst aan te jagen.

 

Ze zijn al achter jullie kinderen aangegaan, op grote schaal. De kinderen worden gedownload met zeer goede wetenschappelijke indoctrinatie, die hen voorbereidt op de wereld waarin zij opgroeien, met chips, leidend tot hersenchips en al het andere. In tussentijd geven de media je onbelangrijke zaken, gemengd met wat horror, sport, seksschandalen in Hollywood en al het gebruikelijke materiaal, om je in een circus te houden, een absoluut circus.

 

Nu, het is interessant om de leden door te nemen, huidige en associates (onvertaald), enzovoort, van de Club van Rome, waar al deze ongekozen mensen onze levens plannen. Je zult vinden dat de hoge pieten van ieder land daar zijn, bankiers en alles, economen, vice-presidenten en grote bedrijven (corporations) van ieder land, en ook presidenten van een paar Arabische landen. Maar wat ook interessant is, dat zij een paar mensen hebben die zich gespecialiseerd hebben in sociale beheersing en sociale psychologie. Want zij moeten technieken op het publiek gebruiken die werken en weten hoe het publiek zal reageren op angst enzovoort, dat daar wordt uitgebracht voor ons om over na te denken.

 

Er zijn antropologen en er zijn zelfs een paar anderen, ik geloof het ex-hoofd van het Marshall McLuhan Center op de Universiteit van Toronto. Het is heel interessant, want over McLuhan zul je vinden, in feite, ik heb hier een stuk over hem. Hij hield zich bezig met de effecten van elektronische media op de bevolking, op de menselijke geest. Hoe het gebruikt, of misbruikt, kon worden, en zelfs met cybernetica in zekere zin ook.

 

Het zegt hier:

 

In 1953 lanceerde McLuhan zijn beroemde werkcolleges over Culturen en Communicatie” op de Universiteit van Toronto. Een decennium later zou hij Wiener’s idee op liberale wijze gebruiken, maar zonder toeschrijving, in zijn eigen watershed (onvertaald) woord ”Understanding Media”, dat de effecten van  televisie en ieder ander communicatie medium op menselijk bewustzijn en cultuur heeft ontleed. In het boek met subtitel “The Extension of Man” (vertaald: De uitbreiding van de mens”)…"

 

AlanHet is een goed boek om te lezen.

 

"…en in zijn orakelachtige uitspraken dat “het medium de boodschap is” en dat “elektronische media de wereld in een globaal dorp hebben veranderd",…”

 

AlanHij was een van de eerste mannen die het “het globale dorp” (“the global village”) noemde.

 

"…weerklinken de woorden van Wiener in ”The Human Use of Human Beings” (vertaald: Het menselijk gebruik van menselijke wezens), dat de overbrenging van boodschappen diende om een uitbreiding van de zintuigen van de mens te bevorderen …van het ene eind van de wereld naar het andere, en dat de samenleving alleen begrepen kan worden door een studie van de boodschappen en de communicatiefaciliteiten die erbij horen.”

 

AlanDit is een maar klein beetje van waarmee hij zich bezighield. Hij hield zich bezig met de manier waarop onze waarnemingen (percepties) gevormd worden. Daar hield hij zich heel intensief mee bezig. En de Verenigde Staten hebben hem ook gerekruteerd en gaven hem een positie in de Verenigde Staten, na Canada, waar hij uiteindelijk een beroerte kreeg. En hij werd naar Canada teruggebracht, waar hij zijn laatste paar jaren woonde. Ja, in de grond hield hij zich bezig met vormen van mindcontrol, massa mindcontrol door middel van elektronische media – hoe  je percepties creëert, hoe je samenlevingen richting geeft en hoe dit gemanipuleerd en gebruikt kon worden. Als je denkt dat de CIA daarin niet heel erg geïnteresseerd was, wel, denk nog een keer.

 

We leven in een sprookjesland dat voor ons gecreëerd is, brood en circussen, gemengd met horror. We zijn nu ongevoelig gemaakt voor horror. We hebben zoveel gevoed gekregen door middel van fictie, never mind (onvertaald) de oorlogen die we op televisie zien, gemengd met reclames voor tandpasta’s, enzovoort, panties voor vrouwen en de laatste soap, Hollywood en al zijn schandalen, enzovoort. Het is walgelijk, maar dit zijn de technieken waarover McLuhan sprak en waarin hij betrokken was, hielp ze te begrijpen en hoe ze te gebruiken. Dat is de wereld waarin we vandaag leven.

 

We worden geherderd in de richting van deze geplande samenleving, niet alleen generatie na generatie, maar ook dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks. Onze geesten (minds) worden voor ons gevormd. Die voorspellingen waarmee ze blijven komen, ze zorgen ervoor dát ze plaatsvinden. En wij accepteren het als zijnde natuurlijk, omdat we verteld hebben gekregen dat het zou gaan gebeuren: voorspellend programmeren.

 

De werkelijke redenen dat zij plaatsvinden worden nooit aan het algemene publiek verteld. dat is de andere realiteit in de wereld waarin we leven.

 

We leven, zoals ik zeg, in Huxley’s “brood en cirussen voor de massa”. Jouw kinderen worden getraind om goede slaven te zijn, onwetende slaven. Zij hebben geleerd dat zij zich goed over zichzelf moeten voelen, zelfs als zij de minst opgeleide generatie zijn in decennia. En in dat opzicht voelen zij zich goed over zichzelf. Zij weten niet dat alles dat zij eigenlijk aan onderwijs hebben gekregen, sociale indoctrinatie is en training in de richting van een toekomst, die al voor hen gepland is, en dat zij voorbereid en geindoctrineerd worden om mee te gaan in ieder onderdeel van het plan. Want het zal heel natuurlijk lijken dat we er in komen, stap-voor-stap.

 

Wetenschappelijke indoctrinatie, zoals bij Bertrand Russell, de man die toestemming had gekregen, van de Britse regering, om een variëteit aan experimentele scholen in Engeland op te richten, ontworpen om op één niveau de familie te vernietigen. Zelfs om de verschillen tussen de geslachten te modificeren, feitelijk om deze te vernietigen. Om alle soorten promiscuïteit aan te moedigen, wetend dat verbintenissen op blijvende basis nooit zouden plaatsvinden als het heel vroeg begon. En we hebben er allemaal doorheen geleefd.

 

We hebben er allemaal doorheen geleefd, de samenleving is voor zover het het gezin aangaat, zo goed als disfunctioneel. Dat is wat er gedaan is, terwijl wij liedjes zingen die aan ons gegeven worden, de mode dragen die aan ons gegeven wordt, de neologismen aannemen, de woorden die de televisie en drama voor ons naar buiten brengen om te accepteren en over te nemen, voor psycho-linguistische doeleinden. Verandering van betekenis vindt plaats als je een woord vervangt door een ander, en dat is de techniek waarover Russell, Leninn en anderen spraken: Om door middel van psycholinguistiek percepties te veranderen.

 

Wel, voor mezelf en Hamish is het een lange dag geweest. Vergeef me het struikelen bij het lezen van sommige stukken van dit materiaal. Ik hoop dat je de informatie doorgeeft. Ik weet dat velen van jullie dat al doen. En dat is zeker het begin van het gevecht tegen het monster, want kennis is macht. Dat is waarom ze er zo weinig van aan het publiek geven.

 

Wij worden niet toegelaten in hun grote ontmoetingen, van de Bilderbergers, het Council on Foreign Relations, het Royal Institute of International Affairs, in de bijeenkomsten van de Rockefeller Foundation, of welke van de echte bijeenkomsten, die onze levens plannen en aan de media en de denktanks dicteren wat zij in de mensen moeten indoctrineren.

 

Zij geven ons politici om op te stemmen, en zeker genoeg, het publiek sluit zich aan als de trommels beginnen te roffelen, links of rechts, links of rechts. De twee vleugels, de twee partijen, zitten vast aan dezelfde vogel. Het lichaam van de vogel is verborgen achter een schild, dus je kunt niet zien waaruit het bestaat. Zij geven je altijd een of andere man die de juiste dingen zal zeggen. Dat is alles wat zij hoeven te doen, de juiste dingen zeggen. Want zij houden hun pols op het publiek en weten waar jij je druk over maakt, waarover je kankert.

 

En zij zullen naar buiten komen en de juiste dingen zeggen. En jij leert nooit. Als je hen erin krijgt, zie je hen in een compleet andere richting gaan, en jij zegt: “Wie is deze man?”. Dat is een goede vraag eigenlijk. Je had die moeten stellen om mee te beginnen, vragen “wie is deze man?”. Want de public relations-spin (verdraaiing) zal jou niet helpen, met de fictie die zij over hen creëren. Je weet dat ze tegen je zullen gaan liegen, dus waarom zou je je druk maken om te stemmen?

 

Deze agenda is erdoor geloodst, sinds voor ik geboren werd, ongeacht de partijen die aan de macht waren, in welk land ook. Ieder land is meegegaan in het ondertekenen van steeds meer overeenkomsten, op hetzelfde tijdstip, ieder jaar, in de richting van deze ene wereldwijde agenda. En het is geen gelukkige, gelukkige kleine boerderij die we zullen hebben. Het is een globale plantage. En raad eens wie de werkers zullen zijn?

 

Trap alsjeblieft niet in de hype van het stemmen, op mensen die je niet kent, op mensen die al eden hebben gezworen aan organisaties, die gemandateerd mee moeten gaan met globalisering, én het pushen. Maar sommigen van jullie kunnen niet genoeg leugens krijgen, of wel?

 

En daarmee zal ik je vanavond achterlaten. Hamish en ikzelf wensen je een goede avond en dat je god of je goden met je mogen gaan.

 

 

 

“Kleine Leugens”

Door Fleetwood Mac

 

Als ik de tijd kon terugdraaien

Dan zou ik een dag of twee veranderen

Ik zou mijn ogen sluiten

 

Maar ik zou geen manier kunnen vinden

Dus ik zou me er een dag bij neerleggen en in jou geloven

(Vertel me, vertel me, vertel me leugens)

 

Vertel me leugens

Vertel me zoete kleine leugens

(Vertel me leugens, vertel me, vertel me leugens)

O nee, nee, je kunt ze niet vermommen

(je kunt ze niet vermommen, nee, je kunt ze niet vermommen)

Vertel me leugens

Vertel me zoete kleine leugens

 

Hoewel ik geen plannen maak

Hoop ik dat je begrijpt dat er een reden voor is

Sluit je, sluit je, sluit je ogen

 

Geen gebroken harten meer

We zijn beter af los van elkaar, laten we het proberen

Vertel me, vertel me, vertel me leugens

 

Vertel me leugens

Vertel me zoete kleine leugens

(Vertel me leugens, vertel me, vertel me leugens)

O nee, nee, je kunt ze niet vermommen

(je kunt ze niet vermommen, nee, je kunt ze niet vermommen)

Vertel me leugens

Vertel me zoete kleine leugens

 

Als ik de tijd kon terugdraaien

Dan zou ik een dag of twee veranderen

Ik zou mijn ogen sluiten

 

Maar ik zou geen manier kunnen vinden

Dus ik zou me er een dag bij neerleggen en in jou geloven

(Vertel me, vertel me, vertel me leugens)

 

Vertel me leugens

Vertel me zoete kleine leugens

(Vertel me leugens, vertel me, vertel me leugens)

O nee, nee, je kunt ze niet vermommen

(je kunt ze niet vermommen, nee, je kunt ze niet vermommen)

 

Vertel me leugens

Vertel me zoete kleine leugens

(Vertel me leugens, vertel me, vertel me leugens)

O nee, nee, je kunt ze niet vermommen

(je kunt ze niet vermommen, nee, je kunt ze niet vermommen)

Vertel me leugens

Vertel me zoete kleine leugens

(Vertel me, vertel me leugens)

 

"Little Lies"

By Fleetwood Mac

 

If I could turn the page in time

Then I'd rearrange just a day or two
Close my, close my, close my eyes

But I couldn't find a way
So I'll settle for one day to believe in you
(Tell me, tell me, tell me lies)

Tell me lies
Tell me sweet little lies
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can't disguise
(You can't disguise, no you can't disguise)
Tell me lies
Tell me sweet little lies

Although I'm not making plans
I hope that you understand there's a reason why
Close your, close your, close your eyes

No more broken hearts
We're better off apart let's give it a try
Tell me, tell me, tell me lies

Tell me lies
Tell me sweet little lies
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can't disguise
(You can't disguise, no you can't disguise)
Tell me lies
Tell me sweet little lies

If I could turn the page
In time then I'd rearrange just a day or two
Close my, close my, close my eyes

But I couldn't find a way
So I'll settle for one day to believe in you
(Tell me, tell me, tell me lies)

Tell me lies
Tell me sweet little lies
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can't disguise
(You can't disguise, no you can't disguise)

Tell me lies
Tell me sweet little lies
(Tell me lies, tell me, tell me lies)
Oh, no, no you can't disguise
(You can't disguise, no you can't disguise)
Tell me lies
Tell me sweet little lies
(Tell me, tell me lies)

 

 

Vertaling: Hensel, maart 2008