ALAN WATT  BLURB (i.e. Educational Talk):

“Jouw gedachten zijn niet jouw bezit.

Ze zijn gewoon – een doorgang -

Het is de nieuwe wetenschap van de elite,

Elektronische Voodoo”

18 mei, 2007

Dialoog copyright Alan Watt – 18 mei, 2007 (uitgezonderd muziek en literaire citaten)

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com en alanwattsentientsentinel.eu. Het is 18 mei, 2007.

 

Vanavond ga ik in, op een gecompliceerd veld van politieke controle, die gebaseerd is op heel hoog, modern wapentuig. Dit wapentuig is eigenlijk al een tijdje hier en is uit geprobeerd en getest. Ze weten dat het werkt, aan de top, door het militair industrieel complex ontwikkelt, in grote bevolkinggebieden gebruikt, waar de effecten werkelijk door overheidsbureaus, dokters praktijken, maatschappelijk werk departementen, politie, ambulances, gesteund werden; zoveel diensten, die de informatie over menselijk gedrag, terwijl het veranderde, doorgaven. Vormen van gepulseerde energie, werden vrijgelaten in gerichte gebieden, over bevolkingen, gebruik makend van verschillende frequenties om te zien wat de verschillende mentale effecten konden zijn op die mensen. Werkelijk oud materiaal dat, tenminste op kleinere schaal, terug in de 1950tigs gebruikt werd door sommige van de departementen binnen de CIA en M16, die al micro-bedrading hadden, voordat het publiek zelfs van een transistor had gehoord voor de oude circuit panelen. Ze hadden toen draagbaren.

 

Zbigniew Brzezinski schreef hier kort iets over, of heeft het ten minste aangeraakt, in een boek ‘Between Two Ages’ genaamd, in het hoofdstuk met de titel ‘ The Technetronic Era.’ Technotronisch was de term die hij gebruikte. Hij had ook andere namen, -- ‘Biotronisch,’ en andere, verder dan die. Verscheidene takken van wetenschap komen bij elkaar, medicijnen, elektronica, gespecialiseerde wapens, maatschappijen en computers die dit allemaal op een grote schaal in vervulling moesten brengen; op een meer voorspelbare schaal, een voorspelbare uitkomst. Het was gebaseerd op wat de elite zag als een noodzaak voor de controle op wereldbevolking. Hen op hun stemmingen en gedrag controleren, en zelfs de mogelijkheid om hen gedachten te geven, direct in hun hersenen, waarover de persoon ( het object ) niet bewust was, dat het ergens anders vandaan kwam. Ze zouden eenvoudig, de gedachten volgen waarvan ze denken, dat ze van henzelf zijn.

 

De eenvoudigste methode was, een tweede golf om te zetten in een draagbare golf van elektromagnetische straling, voornamelijk in ELF ( Extremely Low Frequency = Extreem Lage Frequentie). Het zijn de lage frequenties die het menselijke gedrag het meest beïnvloed, omdat iedere cel in ons lichaam zijn eigen elektrische trillingsfrequentie heeft. Dit was al 100 jaar geleden bekend. Alle verscheidene voedingsstoffen die je opneemt, wórden opgenomen, worden door bepaalde en verschillende cellen in het lichaam gebruikt, volgens de frequentie. We hebben een bijpassende de frequentie nodig. De ene wordt in de andere geabsorbeerd. Beiden trillen tegelijkertijd. Dit zijn oude, oude theorieën, die terug gaan naar zelfs heilige boeken en door de Griekse filosofen geschreven, die vaak Pythagoras en de hele kunst van sympathische vibratie noemen. Dit is, waar een snareninstrument tegenover een ander snareninstrument geplaatst, op dezelfde sleutels of toonhoogte afgesteld, en als die toonhoogte op de ene was aangeslagen, zou uiteindelijk de andere, het geluid doen vibreren. Dit lijkt erg op deze specifieke wetenschap.

 

Als het menselijke lichaam op een of andere manier ziek is, passen de frequenties niet. Voedingsstoffen worden niet opgenomen. Dat soort dingen en daarom, door het stimuleren van de juiste frequenties, kunnen ze het probleem hopelijk genezen en oplossen, en de cellen in zekere zin, opnieuw geprogrammeerd krijgen. Dit is wat er gepusht wordt als ze dit soort technologie erdoor duwen. Ze vertellen je alle voordelen voor de gezondheid en hoe geweldig het zal zijn. Onthoud, dat ze eerst door het militair industrieel complex gecreëerd werden, voor een systeem en een hiërarchie, die de planeet wil ontvolken en uiteindelijk iedereen, 100 procent controleren. Altijd, voor de volle 100 procent..

 

Er worden ook charlatans uitgezet, die in de kennis van deze technologie duiken en over ‘goede vibraties’ gaan schreeuwen en de New Age gebruiken om hen hierin te misleiden en eigenlijk willen dat dit gebeurt. De onvoorstelbare psychologische programma’s, leiden het publiek ondertussen altijd naar het mystieke, dat een prachtige manier is om hun geest onbekwaam te maken voor rationeel denken. Het menselijke lichaam reageert op minimale energieën, zo dat weinig kracht nodig is om dit soort hoge technologie te bewerken.

 

Brzezinski zei zelf, en om dit feitelijk in het kort weer te geven, zal deze technologie op hele bevolkingen gebruikt worden zonder dat ze ervan bewust zijn. Zonder te weten dat hun gedachten of ideeën niet van hen zijn, en dat wat ze verplicht zijn te doen, niet van hen is. Ze zouden simpel gehoorzamen en het vergeten. Het is heel gemakkelijk om hen vredig, gelukkig, opgewonden of boos te maken, het hangt van de frequentie af, die gebruikt word.

 

In de "New World Vistas," dat een verslag van de United States Air Force Scientific Advisory Board, is wordt gezegd:

        

“Lucht en Ruimtekracht voor de 21e eeuw, Zomer Volume, 1996, pagina’s 89-90.” Het wordt hier precies gezegd:

        

“Men kan zich de ontwikkeling van elektromagnetische energiebronnen voorstellen, de output die gepulseerd, gevormd en gefocust kan worden, dat met het menselijke lichaam gekoppeld kan worden op een wijze dat het iemand mogelijk maakt, vrijwillige spierbewegingen te voorkomen, emoties controleren ( en daardoor acties), slaap veroorzaken, suggesties doorgeven, het belemmeren van én korte termijn- en lange termijn geheugen.”

 

Alan: Klinkt bekend, hè?

          

“een onderdeel van een ervaring produceren en een onderdeel van een ervaring wissen.”

 

Alan: Ze spreken over het wissen van herinnerings anagrammen, of deze erin plaatsen. Het is niet alleen mogelijk; het is hier. Een deel van de manipulatie van het weer en het besproeien van de lucht heeft ook met dit te maken. Ze gebruiken dit type van HAARP technologische uitrusting in samenwerking met metalen deeltjes, zodat de atmosfeer meer kan bijdragen aan een elektromagnetisch circuit, rechtstreeks naar de doelen. Mensen over de hele wereld, veel mensen, praten met me over de telefoon, en ik zie op bepaalde dagen dat iedereen moe is, en op bepaalde dagen heeft iedereen denkblokkades, waar ze eenvoudige dingen niet kunnen herinneren. Ze stellen iets en ze vergeten waarover ze spraken. Dat zal gebeuren, de een na de ander. De uitrusting wordt gebruikt. En vanuit het standpunt van de elite, sinds de oorlog over de bevolking van de hele planeet plaats vindt, als ze ons de grootste verandering misschien in de geschiedenis brengen – de volledige reorganisatie van de planeet en alles erop en eraan – zou je ieder wapen in je arsenaal gebruiken om het zo te doen.

 

In de lente van 1998, een editie van “Parameters.” Het kwartaalblad van de U.S. Army War College brachten ze een artikel uit van Timothy L. Thomas, ‘The Mind has no Firewall,’ genaamd. Het ging over en verklaarde, wat mensen in de nabije toekomst zouden kunnen ervaren .

 

Het zegt:

        

“Een recentelijk Russisch militair artikel gaf een enigszins andere kijk op het probleem, verklarend dat ‘de mensheid aan de rand van een psychotronische oorlog’ staat, met de geest en het lichaam als focus. Dat artikel besprak Russische en internationale pogingen om de psychofysieke conditie van de mens te controleren en zijn proces dat beslissingen maakt, door het gebruik van VHF-generatoren.”

 

Alan: Dat zijn Very High Frequency generators ( zeer hoge frequentie generatoren).

        

“geluidloze cassettes,”

 

Alan: “Geluidloze cassettes,” zoals zij het noemen

        

“en andere technologien.”

 

Alan: Dit was bedoeld om menselijk gedrag te beïnvloeden en ook menselijke gezondheid. Met andere woorden, ze konden het aanvallen. Het is makkelijker het menselijke lichaam aan te vallen dan het te helpen, ten minste voor degene aan de top. 

 

In dat artikel van het Army War College, gaat het verder met het beschrijven van de mogelijkheden van deze wapens en ze zeggen, dat ze de signalen in de war kunnen brengen en vernietigen, de signalen die je lichaam binnen dringen die je levend houden en op de goede manier functioneren. Ze zetten het neer als “informatie over oorlogsvoering.” Wie zou hebben gedacht dat “informatie over oorlogsvoering” eigenlijk ook betekent dat het informatie is, die doorgegeven wordt door nietige, elektrische stroom in je eigen lichaam, van moleculen tot bijna subatomische moleculen, om je gezond te houden? Dat is waar ze aan gewerkt hebben, vernietigen of/en controleren. Ze kunnen ook een stem direct in je hoofd plaatsen. Ze kunnen het nu doen, zoals in Finland bewezen is, door op een specifiek individu te richten en te gebruiken, als ze in het bereik van een mobile telefoontoren zijn, omdat ze de stralenbundel naar zo’n kleine frequentie kunnen versmallen. Ze kunnen mijlen veraf, op je mikken als je langs rijdt.

 

Om met “The Mind has no Firewall,te vervolgen, gaat het door en zegt:

 

 “Het lichaam is in staat om niet alleen bedrogen, gemanipuleerd of verkeerd te worden voorgelicht, maar ook afgesloten of vernietigd te worden – net als ieder ander informatieproces systeem. De ‘informatie’ die het lichaam van externe bronnen ontvangt- zoals elektromagnetische, vortex, of akoestische energiegolven – of creëert, door zijn eigen elektrische of chemische stimuli, kan gemanipuleerd of veranderd worden net zoals de informatie in elk hardware systeem kan worden veranderd.”

 

Alan: Dit zal allemaal op mensen gebruikt worden. Waar ze over spreken en kletsen is hoe ze je in de war kunnen brengen en je over-stimuleren, zodat je misinterpretaties maakt en ze kunnen ook je motorische activiteit, je psychomotorische activiteit, je lopen, beïnvloeden. Ze kunnen je immobiel maken. Dit zijn wapens, die op bepaalde frequenties, energie kunnen gebruiken om je immobiel te maken of je te doden. Het is het oude Star Trek materiaal. Als je denkt dat de schrijvers van de Star Trek veel fantasie hadden of kristallen bollen gebruikten, denk opnieuw na, omdat dát, voorspellend programmeren was. Gene Roddenberry was lid van de NASA. Hij zat hun vergaderingen bij, en hij kende deze wetenschappen. Ze wisten waar ze naar toe gingen.

 

Een goed artikel om te lezen, werd in “The Economist” geplaatst. Dat was mei, 2002. De hoofdkop was: “The Future of Mind Control,”  Het is het lezen waard. Ze brengen dat naar buiten alsof ze objecten zijn die je kunt gebruiken.

 

We schrokken onze informatie of amusement of sport, en al die andere rommel die ze ons geven naar binnen, om ons bezig te houden, denkende, ‘wij weten wat ze zeggen, maar we geloven hen niet. Dat doen ze nooit met ons.’ We zijn geconditioneerd te geloven dat op een of andere manier, degene bij de hogere autoriteiten ‘speciale mensen’ zijn, altruïstischer dan wij zijn, terwijl het tegenovergestelde waar is. De psychopaten klimmen naar de top, en ze zullen doen wat jij ‘het ondenkbare’ vindt. Ze hebben er geen problemen mee dit te doen. Daarom komen ze ermee weg.

 

Een paar jaar geleden, verscheen uit het niets een klein boekje, dat “Silent Weapons for Quiet Wars,” werd genoemd. Wie het ook schreef – of het als grap bedoeld was of als een parodie of informatie, misschien gekoppeld aan disinformatie, of iemand vanbinnen uit probeerde misschien iets anoniem naar buiten te brengen – de documenten bevatten zeker informatie waar de militairen uit de U.S. en andere militairen over de wereld mee bezig waren; over gevorderde technologie. Wat sindsdien bevestigd is, door verschillende publicaties, kleine stukjes die in tijdschriften en kranten die door de jaren uitkwamen, is dat enorme grote panels, internationale lichamen van wetenschappers, samen met fondsen die naast hen werken, dat weer een piramide is en het is echt een piramidestructuur. Ze voorspellen allemaal de toekomst, over wat ze aan zien komen en hoe de samenleving zal veranderen en aanpassen, of niet aanpassen, omdat vooropgesteld is dat we ons altijd moeten aanpassen, de mens is zogenaamd, de meest aangepaste soort.

 

Dat doen we zeker; we passen ons aan de technologie die ons gegeven wordt, aan. We passen ons heel snel aan, zeker als het ons aangemoedigd wordt en het zelfs een manier voor bijna overleven wordt in een systeem als de elektronische eeuw, waar computers bijna een noodzaak zijn. Ze móeten een noodzaak zijn, niet voor een doel op lange termijn, maar als deelproject om feitelijk gewend te raken aan ‘allemaal vastgeklonken’ zijn, voordat we naar de volgende stap van virtuele realiteit gaan. Dan zal het heel eenvoudig worden een chip in je hoofd te accepteren. We worden stap voor stap getraind om het eindproduct, dat al ontworpen is, te accepteren. Alles onderweg, is gewoon een andere muizenval om ons verder in de grote muizenval te krijgen, het doel.

 

In de late 1990’s, werkte ik in de zomer onder een vrachtwagen, toen ik iets zag – en het was een werkelijke prachtige zonnige dag. Het was zoiets, als een stroboscopisch effect dat je in nachtclubs of ergens ziet, of op het podium en ik dacht, “tjonge, ik heb te lang onder deze vrachtwagen gelegen,” dus stond ik op en ik voelde me goed. Het ging nog steeds door. Het leek of het overal was. Ik ging het huis binnen, draaide onmiddellijk de radio aan en het liep samen met het stroboscopische licht, dat ik kon zien, ik hoorde dit gekraak op de radio. Er kwam een krachtig signaal uit het spectrum van radiofrequentie, in het visuele gebied. Ik draaide de televisie aan, die ook aan de externe antenne vastzit en dat liep gelijk met een geflits op het beeld, samen met ieder kraak op de radio die synchroniseerde met de flitsen die ik kon zien. Dit ging 20 minuten door of zo, en ik heb daar in latere shows over gesproken. Wat ik die nacht ontdekte was, dat een paar mensen me, vanuit verschillende delen van de Staten en Canada, opbelden en ik wist dat ze me iets hadden te vertellen en ik moest wat ze ervaren hadden, bijna uit hen trekken, en ze hadden hetzelfde ervaren. 

 

Zij hadden de strobe (onvertaald) gezien. Sommigen van hen beschreven het alsof ze de deur uit liepen en iemand met een camera in hun gezicht flitste – die flitsen die elkaar opvolgen, die je op die moderne camera’s kunt hebben. Een andere persoon lag op zijn bed, met de ramen naast hem en de hele kamer leek te flitsen, zoals een strobe (onvertaald) doet. Ik realiseerde me dat er een enorme test aan de gang was. Nee, het was niet bovennatuurlijk, tenzij je begrijpt dat bovennatuurlijkheid gewoon verder is, dan de kennis die het publiek gegeven wordt.

 

MAGIE IS EENVOUDIG WETENSCHAP DIE NOG NIET AAN HET PUBLIEK IS VERKLAARD.

 

Ze hebben deze speciale wapens, en ze hebben ze al jaren. Hoewel, om dit alles vast te zetten, moest het door een satelliet opgesteld worden, stel ik me voor, om zo’n enorm gebied te bedekken. Dat kan in coördinatie met HAARP type technologie gedaan worden, dat in de ionosfeer kaatst en zich concentreert, en ze kunnen in volgorde optreden en een heel continent bedekken, als het nodig is. Ze kunnen dat ook met de Star Wars technologie doen, met batterijen satellieten, elektronisch aan elkaar vastgehaakt. Dit wordt eigenlijk in de hogere militaire organisaties, ‘photic driving’ genoemd . Wat ze gebruikt hebben is een zichtbaar, gepulseerd licht, en de frequenties zullen het brein en delen van het brein aantasten Sommige mensen, in een bepaald bereik, zullen epileptische aanvallen krijgen. Zelfs naar de televisie kijkend, kunnen de flikkerende snelheden sommige mensen aanvallen bezorgen. Er was een paar jaar geleden, een grote test in Japan, met een van die spelen voor kinderen. Toen het uitkwam, of het werd op de televisie getoond, vielen honderden kinderen door het hele land, en het werden er duizend, plotseling ten prooi  aan aanvallen. Hoewel het kan ook op afstand worden gedaan.

 

In 1987, uit het Attorney General Conference over “Less-Than-Lethal Weapons” door Sheri Sweetman uitgebracht, verscheen er dit in het document:

        

“Er is wat bewijs en een heel wat veronderstelling, dat extreem lage frequentie straling ELF in stand houdt, slapeloosheid of desoriëntatie kan veroorzaken. Een onderzoeker heeft dieren blootgesteld aan ELF ( elektromagnetische straling) door elektrode-implantaten en voelt dat gelijke resultaten, zónder elektrodes geproduceerd kunnen worden van veraf. Een deelnemer suggereerde dat, idealiter men graag de mogelijkheid zou willen ontwikkelen om deze elektromagnetische velden voor gespecialiseerd gebruik te ontwerpen, bijvoorbeeld om slaap of verwarring te produceren. Het is bekend dat slaap verkregen wordt door elektrodes in het brein en Russische wetenschappers beweren dat ze in staat zijn, slaap van veraf te kunnen produceren”.

 

Alan: Ze noemen dat nu ‘electro slaap.’

 

Dit is gepubliceerd, zie je, dit soort documentatie. Dit is nog een laag niveau, wat er ook gepubliceerd wordt is lager niveau, nog steeds binnen veilig bereik. Op de hogere niveaus, is alles altijd top geheim. Ze zijn altijd ver vooruit over wat er ook gepubliceerd wordt, en je kunt zeker zijn dat in 1987 zij dit al op menselijke deelnemers hebben geprobeerd, of ze het weten of niet. Ze testen altijd op het publiek.

 

In het ‘Micorwave News,’ het mei/juni nummer uit 1988, verscheen dit.

 

 “ Het US leger heeft  zijn Own Product – een Radio Frequency Weapon. In het nummer van 24 augustus 1987 uit ‘Defense News,’ wordt John Rosado van Harry Diamond Labs in Adelphia, Maryland, geciteerd, zeggende dat de manier van oorlogsvoering volledig zal veranderen door het gebruik van RF wapens. Rosado merkte ook op dat RF straling gebruikt kan worden over een wijds slagveld met gefaseerde reeksen.”

 

Alan: Als je ooit de foto’s van het gebied van de HAARP faciliteiten in Alaska hebt gezien (die alleen een van de vele is), zijn die antennes op zo’n manier gerangschikt  dat ze ‘gefaseerde reeksen’ worden genoemd. – iedere antenne versterkt de andere. Ze werken opeenvolgend en versterken elkaar. Het is als hele groepen batterijen bij elkaar zetten om een helderder, sterkere stroom te krijgen.

 

Nu, de toekomst die zij zich voorstellen – ze plannen de toekomst aan de top, zie je. Ze zitten niet te wachten voordat dingen gebeuren. Denktanken en mensen die talloze duizenden dollars per jaar betaald worden (sommige van hen misschien miljoenen), moeten naar voren komen met wat ze voor de toekomst zien en voorspellen; de wijze waarop de dingen gaan en waar zij, de elite zelf naar toe wilt. We weten door het voortdurende tromgeroffel, al meer dan honderd jaar in alle boeken die door de top eruit gestampt zijn, dat zij de bevolking in een postindustriële tijd tot een handbaar niveau, willen verminderen – handbaar voor hén. Ze willen een efficiëntere werkkracht, een nieuw type werkkracht. Dat is de reden voor de reusachtige drijfveer naar het genetisch construeren. Het is niet om onvruchtbare vrouwen of mannen te helpen, het is om nieuwe types mensen te creëren.

 

De oude man, zou je kunnen zeggen, aan de bodem, is rudimentair/verouderd. Zijn tijd is voorbij, volgens de grote jongens. De weg, eigenlijk sinds het eind van de industriële eeuw, waar ze naar toe gaan, is de uitval fase, waar het oude systeem vertrekt en het werk verdwenen is. Alle fabriekswerkers kunnen niet plotseling instappen en computers leren bedienen en geniën zijn, zeker niet als je niet zo veel mensen die op moderne computers werken, nodigt hebt. Eén operator kan nu het werk van velen doen die in dienst waren, zelfs op computergebied 20 of 30 jaar geleden.

 

Daarom, wat doe je met het overschot van de bevolking die jouw wereld consumeren? Ze consumeren het, zie je. Wat doe je? Wel, je plukt de bevolking. Hoe pluk je het geleidelijk? Er zijn veel manieren voor en de makkelijkste manier natuurlijk, is hen onvruchtbaar maken en wachten tot ze allemaal uiteindelijk beginnen te sterven, en uiteindelijk zal de laatste over een periode van 80 jaar, verdwenen zijn. Of je plant altijd de toekomst door hen eerst in habitat gebieden te zetten, of tijdens het proces, waar je hen makkelijker kunt handhaven en hen controleren. Er zullen uiteindelijk rellen uitbreken, volgens het Ministerie van Defensie uit Engeland en het artikel van ‘The Guardian’ een paar weken geleden, wat ze voor de toekomst waarnemen. Ze zien oproer en chaos in het westelijke halfrond en spontane rellen enz., enz.

 

Wel, wat zou Jan Wasbord en Janet Soap Serie plotseling in opstand doen komen of protesteren of wat dan ook?

 

Het is omdat er GROTE VERANDERINGEN GAAN KOMEN, en de levensstijl waaraan ze gewend zijn wordt langzaamaan weg genomen, misschien niet zo geleidelijk in feite. Mensen denken dat ze dat nooit doen. Ze hebben het geld voor de olie nodig. Ze moeten de benzine blijven laten komen. Ze hebben auto’s nodig. Als je dat gelooft, heb je het oude verhaal geslikt dat er aan de top eigenlijk competitie is.

 

Je moet in de geschiedenis duiken om te ontdekken hoe de samenwerkingsverbanden begonnen. Maatschappijen en internationale maatschappijen begonnen, ten minste openlijk in Engeland, met de Britse West India Compagnie, die eigenlijk tegelijkertijd een arm van de overheid was. Sommige van de grootste maatschappijen in de VS in het technologische vlak, zijn eigenlijk eigendom van de CIA. Je staat aan de top geen competitie toe. Als je competitie toe zou staan, zou je controle verliezen over de richting waar je de samenleving in wilt hebben. Als jij je mededinger zou toestaan, met een of andere computer uit te komen, die alles zou kunnen doen wat jij geproduceerd hebt, en op een gemakkelijk programma werkt en onmetelijk superieur zou zijn. Daarom zoeken ze hun favorieten uit, hun voormannen, zoals Bill Gates. De CIA heeft lang geleden besloten dat ze een systeem voor de wereld nodig hadden en alle deuren gingen voor Bill Gates open. Hij loopt door deur na deur na deur, en jij denkt dat het door hard werken komt en vrije ondernemingsgeest en dat alles. Dat is onzin.

 

Je verliest geen controle over macht door competitie toe te staan. Je zult hetzelfde met de maatschappijen zien die de ID kaarten runnen, en de maatschappijen die met de Digital Angel chip implantaat naar voren komen. Ze zijn allemaal bezit van de ‘supra-overheid’ aan de top en ze hebben toegang tot de vergevorderde technologie, omdat hun departement, dat het militaire industriële complex is, er allemaal deel van is. Ze kennen de gevorderde wetenschappen, maar ze staan geen competitie toe. Dat is de illusie waarin het publiek moet geloven; dat alles gescheiden is en wij gewoon evolueren.

 

Jaren geleden, toen ze de toekomst die ze tot leven zouden brengen projecteerden, begonnen ze dit op alle westerse overheidsniveaus, hoge niveaus, voor te bereiden. Camera’s begon men te gebruiken, niet een paar hier en daar, maar massa’s daarvan. We zagen de integratie van militaire technologie wereldwijd, vergevorderde technologie en de militaire industrie, zich combineren met politie krachten. De militaire maatschappijen tekenden de onderhandelingen met de Verenigde Naties, niet om dit soort technologie op andere landen of ondertekende landen te gebruiken, dat betekent dat iedereen die er niet inzit je kunt aanpakken. Hoewel, voor alles dat ze uitgebannen hebben over gebruik tegen elkaar, is er een uitwijkmogelijkheid, waarin ze toegestaan worden het op hun eigen mensen te gebruiken. Die uitwijkmogelijkheid zit er niet door toeval. Dat is de reden, waarom westerse landen steeds volle metalen jacket kogels moeten gebruiken, die door een persoon heen snellen maar niet zo ver uitspreiden als een holle punt zou doen, die enorme bloedingen en shocks veroorzaakt – shock uitwerking en schade. Hoewel, ze zijn toegestaan holle punten te gebruiken op hun eigen mensen thuis.

 

Hetzelfde geldt voor die technologie, de zo genoemde ‘dodelijke en niet-dodelijke wapens.’ In de oude Star Trek series dachten mensen, “Oh, ze zijn zó ver voor met hun laser wapens, en harde geluiden en nog hardere geluiden en moord settings,” en zie je dit is al deze technologie, waar ik vandaag over praat. Ze hadden helemaal geen grote verbeelding. De schrijvers van deze series zaten in de hogere militaire maatschappijen, die je voorspellende programma’s geven om dit materiaal, dat eraan komt, te accepteren; rechtstreeks naar de belachelijke term ‘niet-dodelijk’, dat je doet zeggen, “Wel, als je politieagenten dit hebben, is het niet zo slecht. Het is ‘niet-dodelijk’. Ja, het kan je zeker doden, en ze wisten dit vanaf het begin. Ze noemen dit ‘tweevoudige gebruiks- technologie’. Tweevoudig gebruik is voor militairen en voor massa’s of voor de controle van mensen, openbare controle.

 

In 1994, in het  "Department of Defense Directive Policy for Non-Lethal Weapons" van het Office of Assistant Secretary of Defense (21 juli, 1994 ) stond dit:

           

            “ De term ‘tegenstander’ is hierboven gebruikt”

 

 

Alan: Dit is een onderdeel van het hele ding.

 

           

            “ in de breedste zin, inclusief degene die niet tot vijand verklaard zijn, maar die activiteiten op zich nemen die wij willen stoppen.”

 

 

Alan: Ze praten over op wie ze het kunnen gebruiken. Ze zijn niet tot vijand verklaard, maar nemen activiteiten op zich ‘die wij willen stoppen.’

 

           

            “Deze gedragslijn sluit geen legaal goedgekeurd huiselijk gebruik uit van niet-dodelijke wapens door het leger van de VS, in ondersteuning van handhaving van de wet.”

 

 

Alan: Dat deel is heel belangrijk.

 

 

Ze waren scenario’s van de komende toekomst in ’94 aan het projecteren, waar het leger met high-tech wapentuig naast de gewone politie zou werken. Het kon op mensen gebruikt worden van wie “ZIJ VERKLAREN,” aan activiteiten deel te nemen, die zij willen stoppen. Je over iets uitspreken, zou onder die categorie vallen, een activiteit die zij willen stoppen. Ze konden je niet legaal op iets pakken of je tot vijand verklaren, ten minsten niet in het openbaar, op een geheim niveau zouden ze het kunnen – maar ze kunnen het tegen jou gebruiken als je gewoon in de weg staat of als je een lastpost bent. Je zou een ‘spreekmisdadiger’ kunnen zijn of een ‘denkmisdadiger’, en dit kan tegen je gebruikt worden en je zou het niet weten. Je krijgt gewoon een vreemde ziekte of je wordt gek. Je zult de hele dag stemmen in je hoofd horen, of je krijgt lichamelijke aandoeningen en plotseling heb je bloedarmoede. Een onmetelijke reeks van dingen kunnen veroorzaakt worden, als je biochemie in de war raakt, of je brein gaat eenvoudig in biljoenen richtingen, alsof je aan hallucinerende drugs bent. Het kan je permanent onbekwaam maken, fysiek óf mentaal óf beiden.

 

 

Deze dingen zijn niet op deze manier, in dit format besproken, tenzij ze bedoeld zijn om in scenario’s die ontworpen worden, te gebruiken. Ze zijn ontworpen omdat zij de agenda begrijpen – de toekomst die ons wordt opgelegd. Het is hier.

 

 

Deze rapporten voegen verder toe dat de term ‘niet-dodelijk’ niet per se betekent dat het dodelijk is, dat is een soort dubbelspraak. Orwelliaans, en ze zetten het neer als ‘bijkomende schade’ (‘colleteral damage’) als het eigenlijk mensen doodt. ‘Bijkomende’ (‘colleteral’), zie je, je bent een onderdeel van de arbeidsproductie of belastingen. Voor die mensen die meer willen weten, kunnen dit echt onderzoeken dat door kleine stukjes hier en daar naar buiten in de publieke ruimte, toegestaan is. Er zijn boeken over het onderwerp. Het probleem is, de meeste mensen die met de boeken uitkomen, zijn leden van de Verenigde Naties, en hun doel is werkelijk om de Verenigde Naties meer macht over dit alles te geven, wat precies is wat de grote jongens willen, omdat de VN in de eerste plaats, voor hén staan. Het is opgezet om een globale regering te worden, maar de overheid wil een meester dienen, zoals alle regeringen dit in het verleden hebben gedaan.

 

 

Het is een complexe wereld en wat een verwarrend web weven zij. De helden worden op alle fronten aan ons gegeven, vooral als ze enorm beroemd worden, of ze hebben afschuwelijk veel geld dat hen ondersteunt. Ik ben op veel shows geweest, zoals jullie weten. De populaire shows zijn al jaren aan de gang, sommige van die, en de gastheer weet dat ik niet noodzakelijk met het format meega of de kijk op dingen als ze gebeuren, of zelfs met de producten eens ben die verkocht worden, die enorme op angst gebaseerde producten voor alle mogelijke catastrofen. Ik ken veel mensen door de jaren heen, die dit alles gekocht hebben. Ze hebben al dit materiaal gekocht, die ze voor iedere mogelijke en dreigende ramp moesten hebben, en ze leven in angst met al deze rommel die ze nooit zullen gebruiken, en stapels en stapels en voorraden materiaal die hen, als nodig blijkt, door jaren van tegenspoed moeten krijgen.

 

 

Het dringt nooit tot hen door dat de soorten catastrofen die ze verwachten, waarschijnlijk niet degene zijn die zullen gebeuren. Degene die veroorzaakt kunnen worden, oordelend naar de grote jongens zelf, ze willen ons allemaal naar de grote steden bewegen en dat zal hoofdzakelijk door de macht van de portemonnee gedaan worden, als ze de benzine verhogen en de belastingen in de landelijke gebieden gaan verhogen. Dan komen alle VN inspecteurs binnen, door verdragen in alle landen doen ze dat al, om je water te inspecteren, je ontsmettingsputten, je bouwcodes, bla bla bla, tot je het niet meer kunt opbrengen, je bent failliet. Je verhuist naar de steden, dus kun je al dat materiaal dat je gekocht hebt, niet meenemen.

 

 

Een ander scenario dat ze je geven, iets wat ze kúnnen doen, zijn overstromingen en aardbevingen enz. Je kunt al dat spul niet met de auto meenemen, tonnen spullen die je bewaard hebt. Er zijn andere mensen die vreselijk bang zijn om dood te gaan, op welke manier ook, of het de ouderdom of iets anders is. Er zijn sommige mensen die op capsules van de drogisterijen leven en poeders en mengseltjes. Ze leven niet; ze zijn uitgemergeld en heel ziek. Ze luisteren naar iedere show die er is over iedere mogelijke genezing die er is, en er is iedere week een nieuw geneesmiddel, en die zijn altijd verschrikkelijk duur. Ik heb ook met veel mensen gesproken die alles geprobeerd hebben of al hun hypotheek geld opgenomen hebben om al deze spullen te kopen en geliefden proberen te genezen die aan het sterven zijn.

 

 

Je moet, met alles om je heen, je gezonde verstand gebruiken omdat we in een wereld van handel leven waar geld regeert. Als je geen geld hebt, ben je bang voor alle dingen, al de negatieve dingen die gebeuren. Je kunt niet ergens een tent opzetten. Je wordt er door een of andere boswachter afgeschopt, of in Canada of in andere landen van de Gemene Best, de Crown Agents zullen dat doen, je van het land af schoppen. Je kunt er niet op uit gaan en als een wildeman leven, ten minste niet binnen het algemene verspreidingsgebied waar je nu zit. Je bent in een systeem gedwongen dat alleen maar geld gebruikt. Wat ze ook als geld gebruiken, doet er niet toe. Het doet er werkelijk niet toe. Wanneer je ieder ander soort grondstof koopt, kijk je naar ruilhandel – als tijden zwaar worden.

 

 

Goud en zilver zijn altijd, als alternatief gestimuleerd. Wat doet het er toe? Kijk, als ik een stuk brood heb en jij hebt een gouden munt, zeg ík hoeveel het goud waard is: het is waard, wat ik ook zeg dat ik voor dat stuk brood wil hebben. Dat is er de realiteit van. Mensen moeten altijd voorbereid zijn op de kleinere rampen, met genoeg gedroogd voedsel om hen door elk slecht weer te helpen, omdat zíj het slechte weer veroorzaken. Het is allemaal nu onder de controle van de Luchtmacht en zoals ze zelf hebben toegegeven in een krantenartikel een paar jaar geleden, toen ze het dichts bij een erkenning kwamen, was te zeggen dat ze sinds kort het weer bezitten. Wel, ze bezitten het nu, snap je.

 

Iedereen die omhoog kijkt en de lucht besproeid ziet, zal dat zelf weten, ze kunnen het iedere dag zien. Mensen met bronchiale problemen, het nieuwe normaal voor volwassenen nu is plotseling allergieën of astma krijgen. Hebben het nooit in hun leven daarvoor gehad, nu krijgen ze het plotseling – het nieuwe normaal. Daarom leren ze de volgende medische groep die van de universiteiten komen, het is het nieuwe normaal. Ze zullen het vorige normaal niet kennen, zie je. Dát is zelfs niet onder hun controle. Ze weten het niet. Het is tamelijk gemakkelijk om mensen te controleren als je de leerplannen voor iedere intake en uitkomst op maakt. Ze weten niet beter. Ze kennen de geschiedenis van hun wetenschap of de geschiedenis van de vorige generatie in hun veld niet. Ze worden gemakkelijk misleid. Net zoals nu normaal is, dat 1 op de 2 kanker heeft; en dat wordt hen op de medische school onderwezen. Er wordt hen niet geleerd dat het niet altijd zo is geweest.

 

In oude tijden, werd er veel over tirannen geschreven. ‘Tirannen’ hadden werkelijk niet de bijbetekenis die het vandaag heeft, omdat de mensen onder dezelfde soort regels leefden, het deed er werkelijk niet hoe zij hun vorm van regering noemden. Een tiran was gewoon een dictator met alle macht, dat geen verschil is met een groepje aan de top die allemaal naar dezelfde agenda toewerken. Toen had je autocratieën en aristocratieën en zelfs theocratieën, het doet er niet toe of het een groep of een persoon is. Ze noemden eenvoudig deze ene persoon, degene met alle macht over het publiek, een tiran. Zijn woord was wet. Hij kwam terug op wat hij die dag zei, dat was die dag de wet, en als hij de volgende dag van gedachten veranderde, dan was dat nu de wet. Aangezien de formele soorten regeringen die ze introduceerden de regels van de wet als een voorbeeld gaven, die ze zogenaamd niet zouden veranderen behalve in noodgevallen. Dan kwam de dictator naar voren en dat was altijd onder het voorwendsel om veiligheid en zekerheid gaande te houden.

 

 

Je kunt niet beiden hebben, zie je, je hebt óf het een óf het ander. Daarom was de grootste truck van alle tirannen om rellen en terrorisme te creëren, het publiek of de terroristen binnenin de publieke ruimte de te schuld geven, zelfs als ze het leger betaalden om het te doen. En dan zeggen dat ze je vrijheid wegnemen, om veiligheidsreden. Het wordt vandaag nog steeds gebruikt, het is niet veranderd.

 

 

Voor degene die verder willen kijken in de technologieën van mind control; je kunt je eigen onderzoek doen. Er zijn veel kleine stukjes uitgegeven gedurende de jaren. Een van de verhalen daarover werd gegeven door een tijdschrift ‘The Economist’ – meinummer, 2002. Het stond op de voorpagina. Het werd: ‘The Future of Mind Control’ genoemd.

 

 

Het moet begrepen worden dat er veel van deze voorzieningen over de hele wereld zijn. Sommige zijn degene waar het publiek informatie over uitgegeven heeft, zoals die in Alaska die in het bezit is van de VS; de andere twee zijn bezit van de VS; een in Noorwegen en een is in Groenland. Ik geloof dat ze nog een andere in Australië hebben en zonder twijfel veel meer. Ik geloof ook dat ze verrijdbare hebben. Ik heb sommige in het verleden op zien stellen, eigenaardige set-ups in de velden, absoluut een militair soort wagen, met allemaal vreemde uitsteeksels er boven op, dus kunnen ze die rond rijden. Dit heeft allemaal met ultieme controle te maken – ultieme controle van de hele planeet.

 

 

De truck die lange, lange tijd gebruikt werd was ‘vaderlandslievendheid’ en ‘nationalisme’ om hun onderzoek en ontwikkeling te vervolgen, en om de belastingen te verzamelen voor de ontwikkeling van deze wapens. En toch, altijd zijn er zo veel vertakkingen van impliciete agentschappen, die vaak van elkaar geïsoleerd zijn. Het is als een piramidestructuur en degene aan de top dienen de gevestigde orde. De gevestigde orde is er altijd geweest – de dominante minderheid. Degene die zich achter nationalisme en vaderlandslievendheid verschuilen, controleren de financiën, bezitten de rijkdom en zijn internationalisten en zijn altijd internationalisten geweest. Dit zijn de mensen die de grootste aandelen van alle internationale maatschappijen, bezitten. Dit zijn de mensen die de laatste sporen van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd bezitten en te lijf gaan.

 

 

Het is geen nieuw verhaal. Het is een oud verhaal. We kunnen dat door de eeuwen heen zien; door de koningen en de koninginnen van Europa, sinds de invasie van de Noormannen in Europa begon en de latere oorlogen tussen henzelf, als de verschillende psychopathische families leken te wedijveren om de macht. Vaak bezat Engeland dezelfde koning die Frankrijk en Engeland bezat, en vaak zou het andersom zijn, de Koning van Frankrijk zou het bezitten en vise versa. Mensen kennen hun geschiedenis niet. Ze weten niet dat een heel lange tijd bij het gerecht van Engeland, Frans werd gesproken en ook alle adviseurs deden dat. Door de eeuwen heen, zelfs toen Engeland teruggekropen was of gewijzigd of opgewaardeerd, zouden ze voor een tijdje onderling, Latijn hebben gesproken, zodat het publiek hen niet zou verstaan. Ze hebben altijd een afzonderlijke taal om met elkaar hun gedachten en acties te communiceren.

 

 

Aan het einde van George Orwell’s ‘1984’ vraagt hij O’Brien waarom ze dat deden. Waarom, als ze alles hadden, waarom moeten ze mensen martelen en mensen breken om hen slavernij te laten accepteren? O’Brien vertelde Winston, hij zei, “macht.” Het is onmogelijk voor een gewoon mens om zich voor te stellen of dicht bij een voorstelling proberen te komen– een volledige verslaving aan totale macht. Het is iets waar de psychopaat zich voor klaar maakt, het is als een gat in hun brein dat door deze behoefte gevuld wordt. Het deel dat menselijke en humanitaire gevoelens moet hebben dat ze niet hebben, het is met deze afwijking gevuld, dit is de lust naar macht, waar het doel de middelen rechtvaardigt, en alle middelen om het te verwerven.

 

 

Ons belastinggeld is gebruikt door een zo genoemde Koude Oorlog, met de bedoeling om samen te smelten met de kennis die door ongelimiteerde financiering is gewonnen, onder vaste voet van oorlog. Het publiek maakte er geen bezwaar tegen, omdat ze je altijd vertellen dat ze je gaan beschermen en ze moeten meer geld hebben om jou te beschermen, altijd aanhoudend, onafgebroken. Er moet een vijand zijn. Ze kijken er echt naar uit om alle wetenschappelijk kennis samen te smelten voor de totale dominantie van een ‘Brave New World.’ A Brave New World waar dat wat imperfect was achtergelaten – dat de mens zelf is, volgens de hoge vrijmetselarij en de occulte wetenschappen – perfect gemaakt zal worden door de goden die de wereld besturen. Het zit in iedere religie in esoterische taal, verborgen, en toch ligt het open als je gewoon naar het materiaal van iedere religie kijkt.

 

 

Er is nooit een tijd geweest waar het geen toeval is dat mensen zo geamuseerd worden in circussen waar alles mogelijk is, zelfs dat wat je je niet kunt voorstellen, wordt instant geleverd door kabel of satelliet televisie, overal in de wereld. Ieder deel van een fantasia, ieder klein deel van het mozaïek kan onmiddellijk verzorgd worden om je te prikkelen, je geest te bombarderen, je zintuigen gek te maken, in welke richting ook. Het is geen toeval dat het de laatste 30, 40, 50 jaar aan het publiek is gegeven en het wordt iedere keer erger, omdat mensen niet mogen nadenken als we door deze fase gaan. Ze moeten volledig geabsorbeerd worden door trivialiteiten en verslavingen van welke soort ook.

 

 

De ‘Brave New World’ van Huxley was niet zijn idee; het is een heel oud plan. Het probleem van alle besturende elites in alle eeuwen was hoe het publiek gedomineerd moet worden en hoe ze hen onderdanig moeten houden. Lange tijd, in de wetenschappelijke eeuw, zelfs in de 1700s, bespraken ze het feit dat wetenschap, uiteindelijk voor dat werk gebruikt zou worden. Het doel is om dat werk compleet te maken. Uiteindelijk zal er geen media meer nodig zijn, dus alle pratende hoofden die jou je leven doodsbang hebben gemaakt met alle drugsoorlogen en misdaden en komende plagen en bla, bla, bla – omdat dat het belangrijkste werk van de media is (los van je hoofd vullen met irrelevanties), je bang te maken totdat je van schrik de deur niet meer uitgaat. Daarom houden de bureaus voor het handhaven van de wet en de militaire bureaus daarvan, die nu trouwens allemaal gecombineerd zijn. Het is het materiaal waar ze op gedijen om hun macht en invloed uit te breiden.

 

 

Er worden constant opiniepeilingen gehouden als er zelfs een schietpartij in Toronto is, om te zien wat het publiek denkt, en de media overdrijft het. Een van hen, als een schietpartij zich voordoet, en Toronto heeft er niet zo veel ( het heeft af en toe een uitbarsting, feitelijk van bendeleden onder bendeleden), maar een van de opiniepeiling die ze afnamen toen er een persoon was doodgeschoten, interviewden ze mensen, en ik ben er zeker van dat ze degene die ze interviewden selecteerden, minstens degene waarvan ze opnamen maakten en die terug speelden naar het publiek. Het waren vooral oudere vrouwen die zeiden dat ze nu doodsbang waren om de deur uit te gaan. Ze hadden dat iedere dag van hun leven gedaan en nooit gebeurde er iets, maar plotseling waren ze doodsbang, omdat de media een beeld creëerde dat alles zo afschuwelijk onveilig was.

 

 

Macht, zoals het bekend stond bij een dominante elite, eist vijanden om je veilig te houden. Een indruk dat er overal vijanden zijn, wordt gemakkelijk aan het publiek gegeven door de overdrijving van de media. We weten dat de enorme problemen die door drugs worden veroorzaakt helemaal geen toeval waren. De media dreef het gebruik van drugs, terug in de jaren ’60, op. Het leger had het al in praktijk gebracht door het op leden de testen, gewoon om te zien hoe het hun gedrag zou beïnvloeden. Zou het hen gedwee maken? Daar waren ze werkelijk naar op zoek. LSD overvloede de landen, westerse landen, bijna onmiddellijk. Het was allemaal op die manier gepland. Studenten rapporteerden dat vuilniszakken vol met pillen over de muren werden gegooid, vanuit limos, over de muren van de universiteiten. De BBC ( dat is een deel van de Britse regering) in al hun muzikale shows, te beginnen met ‘Top of the Pops’, en al dit spul, interviewden mensen die helemaal stoned waren voor de camera en giechelden erom, zoiets als ’zijn wij niet ondeugend,’ om de jongeren aan te moedigen met dit allemaal mee te doen.

 

 

Als je terug gaat naar de oude boeken van het leger en de hogere elite van de CIA, bespraken ze dit te gaan doen, hoe het publiek op de eerste plaats aan drugs te krijgen en dan later hen elektronisch te controleren. Klokkenluiders zijn in het verleden vanuit ‘Special Forces’ naar voren gekomen en hebben over het feit gesproken dat sommige uit de ‘Special Forces’ werken om de drugs aan de man te brengen. Anderen die er niet van weten, werken en proberen hen eruit te houden.

 

 

De muziekindustrie werd gebruikt om hasjiesj naar voren te schuiven en dat populair te maken. De ene popster na de andere werd ad nauseum in deze belachelijke shows op de televisie geïnterviewd, gewoon om het aan de gang te krijgen om het allemaal als rage te maken, omdat Huxley en anderen zeiden, “ de jongeren doen na wat ze zien.’ Door de jaren heen heb ik verscheidene mensen gekend, die rond gingen en speeches gaven over wat zij begrepen wat er in de wereld gaande was. Ze probeerden mensen te waarschuwen over wat er werkelijk gebeurde. Sommige van hen brandden zichzelf op, door dit te doen. Sommige kregen afschuw van het publiek die naar hen konden luisteren, op ’n zeker niveau konden begrijpen, en keerden dan terug naar hun kleine verslavingen. Iedereen heeft ze, of het aanzetten van de televisie en onder invloed raken of wat dan ook. Alles dat als circus wordt gegeven, trekt mensen aan Ze willen dat zo graag geloven en ze hebben alle excuses gehoord, “wel wat kan ik doen?”

 

 

Het herinnert me alweer, aan wat Orwell’s karakter Winston zei. “ Het is niet zo moeilijk om iedere dag door te komen met net te doen alsof je een van hen bent, een van de mind controleurs,” zei hij, “ het is veel moeilijker je menselijkheid te behouden, dat is het moeilijkste.” Voor degene die nog steeds naar buiten komen, mensen proberen te informeren over wat er aan de hand is en wat er over niet al te lange tijd komt, wat er gaat komen, wat er gebeurt; is in feite een aanhoudend proces. Ik vertel hen, de schuld niet aan het publiek te geven. Er zijn er die het eenvoudig nooit zullen begrijpen, omdat ze niet meer te helpen zijn, ze kunnen het niet begrijpen. Voor hen is de controle en de indoctrinatie te volledig. Het is beter je energie en je kennis aan diegene proberen over te dragen, die vragen stellen, die zelf uit de strop proberen te komen. Zij weten dat er iets fout is.

 

 

Wat is een menselijk leven tegenwoordig waard? Hoe ver zijn we in 40 jaar gekomen, vanaf het ontmenselijken door abortus tot nu, lichaamsonderdelen aan de hoogste aanbieder verkopen, tot aan euthanasie? MORAAL KAN GEGEVEN EN WEG GENOMEN OF VERVANGEN WORDEN . Moraal is eenvoudig de code die aan een generatie door een elite word gegeven, op een precieze tijd. Plato besprak dat duizend jaar geleden. Het is het instinct ín je, die de stem van je geweten is, dat jou werkelijk vertelt wat goed of slecht is, om het even wie of welke deskundige jou probeert te overtuigen iets te accepteren om jou iets te laten doen. Het geweten kan niet totaal vernietigd worden zolang we nog steeds mensen zijn. Hoe veel is het leven vandaag waard? Er was een tijd dat het voor heilig werd gehouden.

 

 

Dit kleine artikel komt uit Des Moines Sunday Register, Iowa, 25 maart, 2007. Het is typisch voor de presentatie van de krant, en de voorpagina is typisch zoals de meeste kranten vandaag zijn, de surrealistische manier waarop dingen gepresenteerd worden, met een afbeelding van een of andere jongen aan de top die applaudisseert en een of andere lomperd over sport, dan onderaan gaat het over implantaten die natuurlijk mensen gaan helpen. Hier zijn het de dove mensen die je een chipimplantaat in het binnenste oor geven. Helemaal onderaan de pagina, weggemoffeld naast een mop ( Junk in de Trunk mop), is dit kleine artikel door Thomas Zambido van de New York Daily News. Het artikel kun je op de onderste linkerhoek van de pagina lezen, naast de mop, de cartoon.

 

           

            “NEW YORK. De gepulveriseerde resten van de lichamen van de ramp met het World Trade Centre werden door stadswerknemers gebruikt om groeven en gaten in de weg te vullen, zei een stadsaannemer in een beëdigde schriftelijke verklaring die vrijdag in Manhatten Federal Cort is ingediend. Eric Beck zei dat poederresten – bekend als fines - door personeel in een gatengevuld mengsel werden gedaan op de vuilstort van Fresh Kills op Staten Island, N.Y., waar resten van het World Trade Centre werden gedeponeerd, na de aanvallen van 11 september. “ Ik zag dat het New York City Department of Sanitation deze poederresten van de lopende band van onze machines afhaalde, het in tractors laadde en het gebruikte om wegen te bestraten en gaten te vullen.”

 

 

Alan: Dan op pagina 10(a) hebben ze meer over de overblijfselen etc. Daar staat het, met een cartoon ernaast, het gelukkige materiaal – gelukkig, weer met een dubbele betekenis, omdat de chipimplantaten gepromoot worden alsof het goed voor je is, als ze het in de cyborg tijd gaan aanmoedigen. Wetenschap is goed, zie je, wetenschap is het antwoord op alle ziekten. Dan, boven de hoofdkoppen helemaal bovenaan de pagina is de lomperd met het sportmateriaal, met zijn handen fladderend en een grote, rare grijns op zijn gezicht.

 

 

Surrealisme en het nieuws wordt iedere avond op dezelfde manier op televisie gepresenteerd. Ze houden de belangrijkste ankerfiguren jaren en jaren aan, zodat je met hen opgroeit. Zou vader ooit tegen je liegen of een  heimelijk motief hebben op de manier zoals hij het nieuws napraat, dat hem gegeven wordt om jou te vertellen, alsof hij of zij het allemaal zelf gedaan heeft? Angst verandert de waarneming. Daarmee wordt je allemaal gepulveriseerd, komende rampen: echte, onechte, mogelijke, toekomstige, om je aan de rand te houden en je alles in het systeem te laten gehoorzamen, zoals het volgende liedje zal laten zien.

 

 

Van Hamish en mijzelf, goede avond en moge je god of je goden en een paar menselijke idealen met je zijn.

 

 

Vertaling, juni 2007 M. Eken

 

 

 

"Rocked By Rape"

By Evolution Control Committee

 

This is the CBS evening news with Dan Rather reporting from

CBS news headquarters in New York.

Good evening,

danger war killer fraud

CIA mayhem crisis horrible

inflation military threat

flaming debris fatal heart attack

stress injuries prison disaster

economic collapse dangerous radiation

a tide of violence and human misery

a liar and an unremorseful killer

communist international smuggling pipeline

starving victims and how they died

chemical weapons carpet bomb deaths

tough FBI killed and injured children

police conspiracy negative attacks

discipline sex and drinking binges

dying of a heart attack dying of breast cancer

dying of a Japanese nuclear bomb

mountains of credit card debt

a mountain of cocaine tons of cocaine

atomic bomb radiation experiments

unwitting test subjects dangerous radiation

marijuana abuse hooked on drugs

time for us to bug out

Rocked rocked rocked by rape

Rocked rocked rocked by rape

Rocked rocked rocked by rape

sex drugs and rocked by rape

nazi war criminals cancer garbage

murder caution terrorists castigation

police conspiracy dramatic urban torture

drunk driving hostage siege

government shutdown collapses

desperation despair deep into debt

criminal persecuted semi-automatic handgun

explosive gunman killed a tourist

funeral victims racists a massive lawsuit

hostage ethnic war

cancer death rate fleeing for their lives

CIA narcotics operations

hungry homeless frustrated terrorists

spoiled unsanitary hard-hitting losers

brutal bizarre critical bombing

the gangs rule

criminal anti-government love triangle

deeper and deeper into damage even debt

anti-drug DEA worldwide ban

time for us to bug out

[chorus]

disgruntled conspirator attack killed

US warplane went down in flames crash

gunned down shooting death blood drops murderer

desperate tragedy isn't he dead?

death penalty ransom note forbidding notorious

overwhelming communist urban punishment

low ethics extortion and murder

a plane crash set an entire neighborhood on fire

international smuggling pipeline

make it faster better cheaper

health risk criminal murdering a man

tough diplomatic hell on earth

magnetic radiation fraudulent assassins

mysterious murder chemical terrorism

military targets fatal crash danger

a freak accident no known survivors

wild and wooly semi-automatic truck bomb

emergency anti-fatal shooting rampage

notorious negative police brutality

fear the hidden nazis next door

marxist rebels serious murderer

accidents problems punitive damages

like that negative heart wrenching controversy

time for us to bug out

[chorus]

bug out bug out bug out

bug bug

And that's part of our world tonight for

the CBS evening news Dan Rather reporting

Good night and have a great weekend

 

"Wankel door verkrachting "

Door Evolution Control Committee

Hier is het CBS avondnieuws met Dan Rather een rapportage uit

 

CBS hoofdkwartier nieuws in New York

 

Goede avond

 

Gevaarlijke oorlogsmisdadigers fraude

 

CIA verminking afschuwelijke crisis

 

Inflatie militaire bedreiging

 

Vlammende resten fatale hartaanval

 

Stress verwondingen gevangenis ramp

 

Economische ineenstorting gevaarlijke straling

 

Een golf van geweld en menselijke ellende

 

Een leugenaar en een niet berouwvolle moordenaar

 

Internationale communist smokkelt een pijpleiding

 

Uitgehongerde slachtoffers en hoe ze stierven

 

Chemische wapens sluipbom doden

 

Hardnekkig FBI vermoord en verwonde kinderen

 

Politie samenzwering negatieve aanvallen

 

Tucht seks en drank braspartijen

 

Sterven aan een hartaanval sterven aan borstkanker

 

Sterven aan Japanse nucleaire bom

 

Bergen schuld door credit cards

 

Een berg cocaïne tonnen cocaïne

 

Atoombom stralings experimenten

 

Onwetende testonderwerpen gevaarlijke straling

 

Misbruik van marihuana verslaafd aan drugs

 

Tijd voor ons om op te hoepelen

 

Wankel wankel wankel door verkrachting

 

Wankel wankel wankel door verkrachting

 

Wankel wankel wankel door verkrachting 

 

Seks drugs en wankel door verkrachting

 

Nazi oorlogsmisdadigers kanker afval

 

Moorden afschrikwekkend terroristen kastijding

 

Politie samenzwering dramatische stedelijke marteling

 

Dronken rijdende gijzelaars beleg

 

Overheidssluiting stort in

 

Vertwijfeling wanhoop diep in schulden

 

Misdadiger vervolgd semi-automatisch geweer

 

Explosieve schieter vermoord toerist

 

Begrafenis slachtoffers racisten een enorme rechtszaak

 

Etnische gijzelaars oorlog

 

Dood aan kanker cijfers ontvluchten hun levens

 

CIA narcotica werkzaamheden

 

Hongerige thuislozen gefrustreerde terroristen

 

Verspilde ongezondheid harde-klappen verliezers

 

 

Brutale bizarre kritische bombardementen

 

De bendes regeren

 

Misdadige anti-regering liefdes driehoek

 

Dieper en dieper in schade zelfs schulden

 

Antidrugs DEA wereldwijde ban

 

Tijd voor ons om op te hoepelen

 

[Koor]

 

Knorrige samenzweerder aanval vermoord

 

US oorlogsvliegtuig ging op in vlammencrash

 

Neergeschoten bloed dood laat moordenaar vallen

 

Vertwijfelende tragedie is hij niet dood?

 

Doodstraf losgeld brief verboden berucht

 

Overrompelende communist stedelijke straf

 

Lage ethiek afpersing en moord

 

Een vliegtuigcrash steekt een hele wijk in brand

 

Internationale smokkelende pijpleiding

 

Maak het sneller beter goedkoper

 

Gezondheids risico misdadiger vermoordt een man

 

Harde diplomatieke hel op aarde

 

Magnetische straling frauduleuze moorden

 

Mysterieuze moordenaar chemisch terrorisme

 

Militair doel fataal crash gevaar

 

Een gek ongeluk geen bekende overlevenden

 

Wild en wollig half automatische vrachtwagenbom

 

Noodhulp anti fatale schiet terreur

 

Beruchte negatieve politie brutaliteit

 

Wees bang voor de verborgen nazi’s naast je

 

Marxistische rebellen serieuze moordenaar

 

Ongelukken problemen strafbare schade

 

Zoals dat negatieve hart twistpunt ontwricht

 

Tijd voor ons om op te hoepelen

 

[ koor ]

 

hoepel op hoepel op hoepel op

 

hoepel hoepel

 

en dat is een deel van onze wereld van het CBS

 

avond nieuws Dan Rather rapporteert

 

Goedenavond en een fijn weekend