NEDERLANDS

ALAN WATT   BLURB (i.e. Educational Talk):

"CRISIS CREATION

BY

THE CLUB OF ROME -

CLUBBING US TO DEATH"

 

“De creatie van crisis door de Club van Rome –hoe zij ons doodknuppelen”

 

30 Mei 2007

 

 

Dialogue Copyrighted Alan Watt – May 30, 2007 (Exempting Music and Literary Quotes)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM  en  www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt. Vandaag is het 30 mei 2007 op cuttingthroughthematrix.com en alanwattsentientsentinel.eu.

 

Ik heb eerder gesproken over de denktanks, die de toekomst plannen. Zij verkopen aan de marketingmensen de ideeën, die onze geesten vormgeven in de richting van een geplande toekomst. Er zijn verschillende denktanks die zich met verschillende klassen mensen bezighouden. Er zijn verschillende denktanks die zich bezighouden met leeftijdsgroepen. Er zijn denktanks die zich bezighouden met de geslachtsgroepen (gender groups) en de subculturen. Iedereen wordt gemarketeerd om te verzekeren dat de groep, waarvan jij gelooft dat je erbij hoort, degene waarmee je je identificeert, een propaganda formaat zal hebben waarin je zult geloven. Daarom, als je opgroeit, je leven leeft en oud word, ongeacht de ongelooflijke veranderingen die gewoon lijken te gebeuren –en niets gebeurt toevalligerwijs- want alles heeft lange planning en financiering nodig en bureaucratieën om de ideeën bij het publiek te krijgen- zul je die ideeën als natuurlijk accepteren.

 

Mensen die plotseling ideeën en wetten en reguleringen over zich heen krijgen, zonder de opbouw en voorbereiding van de geest voor de acceptatie van die wetten; de veranderingen die geaccepteerd moeten worden, komen er normaal tegen in opstand. Maar als je stapsgewijs gepropagandiseerd bent, totdat het logisch lijkt dat wat gedaan wordt een logische stap is, dan accepteer je het op passieve wijze als een natuurlijke gebeurtenis in de “Grote Evolutie der dingen”, zoals ze het noemen.

 

Denktanks zijn precies als de CIA, MI6 of Mossad of welke andere inlichtingendiensten ook: zij hebben een gelaagde structuur, een getrapt systeem van “moet weten”, met een verdeling in compartimenten (compartmentalization). Degenen die hoog op de ladder komen weten wat zij hun superieuren “niet moeten vragen”. Zij nemen het als een gegeven dat het hen verteld wordt als zij het nodig hebben. En zij stellen geen vragen. Dat is de eerste vereiste in de mentaliteit die nodig is om te werken in deze grote organisaties.

 

Aan de top hebben we de foundations (stichtingen), de grote foundations. Om de denktanks te kunnen laten werken in hun eigen gespecialiseerde gebied en toch verbonden te zijn, te netwerken met de andere organisaties, hebben zij een pyramide structuur, waar je slechts een paar, en uiteindelijk één grote denktank aan de top hebt, die de ideeën aan de verschillende organisaties overbrengt, die zich specialiseren in delen ervan,. Daarom komt alles wereldwijd op hetzelfde moment samen, als je wetten doorgevoerd ziet worden, vooral nu, met het milieu enzovoort. Zij hebben dezelfde diensten over de hele planeet binnen overheden. En zij hebben NGO-organisaties (non-gouvernementele organisaties), die ermee samenwerken. Vervolgens heb je de media, die dezelfde propaganda uitbrengen over dezelfde onderwerpen, over de planeet, op hetzelfde moment.

 

Aan de top heb je clubs als De Club van Rome, foundations die in hun huidige vorm in de jaren ’50 opgezet zijn. ZIJ plannen de toekomst. -zij ontmoetten elkaar simpelweg in Rome-. Zij houden van verschillende plekken om elkaar te ontmoeten. Kijk naar de organisaties die horen bij de Verenigde Naties en kijk naar de grote plaatsen waar zij bijeenkomen. Het zijn altijd dezelfde plaatsen waar zij hun grote verdragen tekenen, want  aan dit alles zit een lange geschiedenis vast. Een lange, lange geschiedenis van imperiums en Oude imperiums en huidige imperiums.

 

De Club van Rome kijkt altijd naar de toekomst en zij plannen de toekomst en brengen hun ideeën van “eenwording van de wereld” (“world unification) en de technieken om de planeet te verenigen. Hoe en waarom zij bepaalde vijanden moeten aanwijzen.

 

De denktanks pakken dit op en zij werken er simpelweg aan en vinden manieren om het aan het publiek te verkopen, door middel van onderwijs, rechtstreeks vanaf de kinderen, de kleuterschool, rechtaan tot het volwassen niveau op televisie. En ook stoppen zij heel veel materiaal in fictie en drama’s. Kleine ideeën die je begint na te praten, kleine uitdrukkingen en steekwoorden, slogans werkelijk, zoals Lenin ze noemde.

 

Eén boek dat gepubliceerd is door de Club van Rome heet “The First Global Revolution” (vertaald: “De eerste wereldwijde Revolutie”) met als ondertitel “Report by the Council of the Club of Rome” (vertaald: rapport van het bestuur van de Club van Rome).

 

De auteurs waren de oprichters, Alexander King en Bertrand Schneider. Tenminste, dit zijn de frontmannen, want er zitten grotere mannen achter. Het is uitgebracht door Pantheon Books; P-A-N-T-H-E-O-N, en het werd gepubliceerd in New York, 1991; ISBN nummer om te bestellen: 0-679-73825-8. En dit is de eerste editie die ik van dit boek heb.

 

Op pagina 104, het hoofdstuk heet “The Vacuum”.

 

Nu, luister nauwkeurig hoe zij opbouwen naar iets, want overreding (“persuasion) is een propaganda techniek. Het is een kunst van retorica en logica die onderwezen werd in oude tijden, om de luisteraars langs een weg van denken mee te nemen - zoals Plato het zou doen in zijn dialogen, je zult de technieken daar zien- door het toevoegen van bepaalde informatie en het weglaten (“omission) van andere delen van informatie, is heel belangrijk, want je wilt dat de perceptie aan het eind degene is die je op hen projecteert. Dit zijn kunsten en technieken.

 

 

"The Vacuum:

 “Orde in de samenleving wordt bepaald door de samenhang van haar leden. Tot het midden van onze eeuw werd dit normaal gesproken verzekerd door een natuurlijk patriottisme, een wijze van toebehoren aan de gemeenschap, versterkt door een morele discipline,  aangewend door religie en respect voor de staat en zijn leiders, hoe veraf ze zich misschien ook bevonden van de mensen.”

 

 

Alan: Daarin zit een bekentenis. Zij hebben het altijd begrepen, want deze persoonlijkheden hebben archieven van voorgaande generaties, die teruggaan tot “the mists of time”. En zij vertellen je hier een waarheid dat orde bepaald wordt door de samenhang van haar leden. Maar in werkelijkheid wordt zij afgedwongen door religie en leiders, dat betekent de dominante minderheid, die altijd aan de top van ieder systeem heeft bestaan.

 

 

Het zegt:

In tussentijd is algemeen religieus geloof in veel landen verdampt. Respect voor het politieke proces is ook vervaagd, wat deels te wijten is  aan de media  die leidt naar onverschilligheid zoniet vijandigheid, en deels aan de ontoereikendheid van de politieke partijen om echte problemen onder ogen te zien. Minderheden zijn steeds minder bereid om de beslissingen van de meerderheid te respecteren. Aldus is er  een vacuüm gecreëerd waarin zowel orde als doelstellingen in de samenleving uitgehold worden. De hedendaagse benadering is oppervlakkig. Het is gebaseerd op huidige gebeurtenissen en gevaren zoals zij waargenomen worden wanneer een crisis regering probeert de symptomen van oorzaken te elimineren die niet gediagnosticeerd zijn. Dit is de wijze waarop we het toneel opzetten voor de confrontatie van de mensheid met de planeet”.

 

 

AlanHeel belangrijke kleine bewering.

 

Dit is de manier waarop wij het toneel opzetten voor de confrontatie van de mensheid met de planeet. We zoeken vergeefs naar wijsheid. De tegenstelling tussen de twee ideologieën, die de eeuw hebben gedomineerd, zijn ineengestort en hebben hun eigen vacuüm gevormd en hebben niets dan grof materialisme overgelaten. Niets binnen het overheidssysteem en haar besluitvormingsproces blijkt in staat te zijn deze tendensen tegen te gaan of te veranderen, wat vragen oproept over onze gezamenlijke toekomst en inderdaad over het overleven van “het ras” (the race”).”

 

 

AlanOpnieuw heel belangrijk, “the race”. Je zult vinden dat zij in de hoge, hoge Vrijmetselarij en Theosofie praten over “the Race”. Het betekent veel meer dan de gemiddelde lezer hier denkt.

 

We moeten ons afvragen of dit de tekenen zijn van individuele en collectieve berusting in zicht van de omvangrijkheid van de taak waarvoor de mensheid staat en de urgente noodzaak om in actie te komen. Of is dit een teken van gebrek aan verbeelding en onvermogen om nieuwe wegen en manieren te vinden, die opgewassen zijn tegen de globalisering van de problemen. De taak is inderdaad ontzaglijk, maar als we geen teken van aanname van deze uitdaging laten zien, raken de mensen misschien in paniek, verliezen ze het vertrouwen in hun leiders, geven ze toe aan de angst en steunen ze die extremisten, die goed weten hoe zij algemene angst in hun eigen voordeel kunnen omdraaien in opruiende charismatische toespraken.

 

           

AlanNu, deze mannen weten dat, want zij hebben deze technieken door het verleden heen gebruikt. Zij hebben de psychopaten van andere landen gebruikt om leiders te worden, altijd met het idee dat zij op het schaakbord staan om te beginnen en planden het einde van deze charismatische persoon nadat zij hem een paar jaar van rampspoed geven. Zij begrijpen het, want degenen aan de top zijn zelf psychopaten.

 

 

Het is een wet van de natuur…

 

 

AlanNu hier, opnieuw, zij praten altijd over de wetten van de natuur. Je ziet dit als eerste gebeuren in de Rozenkruisense manifesten van de zestiende eeuw.

 

           

"Het is een wet van de Natuur…”

 

 

Alan: Hoofdletter N, heel belangrijk.

 

 

            "…dat ieder vacuüm gevuld zal worden en daarom geëlimineerd, tenzij dit fysiek wordt voorkomen. Natuur - (opnieuw, hoofdletter N)- zoals het gezegde gaat, verafschuwt een vacuüm. En mensen als kinderen van de natuur...

 

 

AlanDus we zijn mensen en kinderen, begrijp je. Iedere keer dat je die kleine uitspraak dat je een kind bent accepteert (“wij zijn de kinderen van de wereld”-type ding), zet je jezelf feitelijk in een onvolwassen context, een inhoud. Daardoor word je ondergeschikt. En daarna zullen de deskundigen over je heersen en je zult accepteren wat zij zeggen. Dit zijn de psychologische technieken die we hier lezen.

 

 

“Hoe dan moet het vacuüm uit de weg geruimd worden? Net zoals de zwarte gaten van de ruimte die alles opzuigen dat in de buurt komt, blijkt het vacuüm van de samenleving het beste en het slechtste aan te trekken, in het wilde weg. We kunnen alleen hopen dat de semi-chaos die het nu overneemt, uiteindelijk het materiaal zal verschaffen voor een zelfgeorganiseerd systeem met nieuwe mogelijkheden. Het systeem is nog niet hopeloos, maar menselijke wijsheid moet snel aangewend worden als we willen overleven”.

 

           

AlanDit hier zijn de angst tactieken weer, en zij zullen in hun eigen woorden uitleggen waarom zij deze gebruiken, de angst tactieken. Je moet altijd angst creëren in de bevolking om hen mee te laten gaan met jouw agenda. Zo werkt het aan de top. Maar vergeet niet, deze denktank is een top denktank, die met deze ideeën komt en deze uitzet naar de andere lagere denktanks.

 

 

(één zin onvertaald)…”De ineenstorting van het communisme in Oost-Europese landen en de Sovjet Unie vormt een belangrijke en verontrustende factor in deze komende eeuwwisseling. De nieuwe handen die gedeeld moeten worden in het kaartspel van politiek kunnen onwaarschijnlijk op hun werkelijke waarde van de potentiële consequenties beoordeeld worden, voordat minstens twee of drie decennia voorbijgaan zijn”.

 

“De implosie van de ideologie, die het grotere deel van de twintigste eeuw domineerde, was zeker spectaculair maar was geenszins de enige. Het valt samen met het einde van de Amerikaanse droom, die zijn geloofwaardigheid verloor met de pijnlijke Vietnam oorlog, die het collectieve bewustzijn diep verwondde, met de mislukking van Challenger, Spaanse migratie, armoede onder velen, drugs, geweld en AIDS, en het feit dat de smeltkroes (“melting pot”) niet langer werkt. Zijn positie van uniek leiderschap in de wereld verloren hebbend, een leiderschap samengesteld uit een generositeit met een laag Puriteinse waarden en het cynisme waardig van de veroveraars van het Verre Westen, is de Amerikaanse natie in twijfel weggezakt en ziet de verleiding die zo vaak weerstaan is en niet langer mogelijk in de global village (onvertaald) dan zich in zichzelf terug te trekken”.

 

 

AlanDus hier is je vooropstelling (premisse): De Amerikaanse droom is voorbij en we zitten nu in de nachtmerrie. Ze gaan in op Vietnam, dat om mee te beginnen opgezet was om precies te doen waarvoor het bestemd was. Dat was, zoals hij zegt “het verwonden van het collectief bewustzijn”. Spaanse migratie is lang geleden opgezet en wordt nog steeds gefinancierd door dezelfde stichtingen waar deze mannen toe behoren, en anderen van de Rockefeller foundation.

 

En zij begonnen daarover te schrijven in de twintigste eeuw. Zij zouden dit aan het eind van het millennium over de Verenigde Staten brengen. Daarom, werkelijk, zij wijzen naar hun eigen handwerk, hoewel de Challenger bediscussieerbaar is, maar het ook opgezet zou kunnen zijn, wie weet? De rest is in werkelijkheid gepland.

 

AIDS, weten we, werd gemaakt in laboratoria (oorlogsvoering laboratoria), en zelfs de benodigde middelen (Congressionele rekwisitie) ervoor zijn goed gedocumenteerd: het creëren van een ziekte die het immuunsysteem zou vernietigen. Deze persoonlijkheden zitten in al de dingen waarbij zij jou aanwijzen als zijnde het probleem, zodat je mee zult gaan in het volgende onderdeel.

 

 

“De meeste armere landen hebben stapsgewijs afstand gedaan van Marxistische en Socialistische toverformules ten gunste van een meer concrete en onmiddellijke zorg, zoals economische ontwikkeling en de stabilisering van hun economieën. Kapitalistische en vrije markt economieën hebben het maken van aanpassingen noodzakelijk gevonden om in sociaal opzicht te kunnen overleven, terwijl socialistische systemen ook maar op een te laat moment aanpassingen aangebracht hebben, maar niet overleefden. Vandaag vormt alleen het materialisme een sterke alles doordringende tegenkracht. De grote politieke en economische theorieën die de actie van sommigen motiveerden en de oppositie van anderen opwekten, lijken hun koers te hebben gelopen”.

 

            “Het is niet gemakkelijk om een universeel debat over ideeën te bevorderen, maar het ontbreken van pogingen om dat te doen maakt het vacuüm nog dieper. Er is een dringende noodzaak voor zo’n debat, en de talrijke gelegenheden voor internationale ontmoetingen met discussies tussen culturen zouden nieuw en meer globaal denken moeten aanwijzen. Deze periode van afwezigheid van gedachte en het ontbreken van een gemeenschappelijke visie, niet van wat de wereld morgen zal zijn, maar van wat wij willen dat ze zal zijn –zodat we het kunnen scheppen- is één bron van ontmoediging en zelfs van wanhoop. Hoe eenvoudig was het of zou het geweest zijn voor Frankrijk, Groot-Brittannië en hun bondgenoten om zich tegenover hun gemeenschappelijke Nazi vijand te mobiliseren? En was het tijdens de periode van de Koude oorlog niet duidelijk, dat de Westerse landen een diplomatieke, economische en technologische mobilisatie tegenover de Sovjet Unie en de satellietlanden moesten bereiken? Opnieuw, vrijheidsstrijders, ondanks tribale en ideologische verschillen, waren in staat om eenheid te vinden en patriottisme te versterken in een strijd voor onafhankelijkheid van de gemeenschappelijke vijand, de koloniale macht”.

 

 

AlanDat is nog een grap

 

 

            "Het zou blijken dat mannen en vrouwen een gemeenschappelijke motivatie…”

 

 

AlanNu, luister goed:

 

Het zou blijken dat mannen en vrouwen een gemeenschappelijke motivatie nodig hebben, namelijk een gemeenschappelijke tegenstander, zodat zij zich organiseren en gezamenlijk handelen”

 

 

Alan:  De eerste keer dat dat genoemd werd was in een toespraak van John Dewey. Het werd in latere tijden opgepikt door mensen, helemaal vanaf, “waren er maar aliens die ons aanvielen of iets, zodat de planeet verenigd kon worden”, yah de yah de yah. Hier is het weer.

 

 

"Het zou blijken dat mannen en vrouwen een gezamenlijke motivatie nodig hebben, namelijk een gemeenschappelijke vijand, zodat zij zich organiseren en gezamenlijk handelen. In het vacuüm blijkt een dergelijke motivatie niet meer te bestaan of moet nog gevonden worden”.

 

 

Alan: ..Ze hebben het nog niet gevonden”, wat een grap. Jawel, ze hebben het wel gevonden, en zij hebben er zeer opzettelijk aan gewerkt.

 

            "De behoefte aan vijanden blijkt een gemeenschappelijke historische factor te zijn. Staten hebben zich ingespannen om binnenlandse mislukkingen en interne tegenstrijdigheden te overwinnen door het aanwijzen van externe vijanden”.

 

 

AlanHier zijn de mannen die oorlogen ontwerpen en het toegeven.

 

 

            "De zondebok praktijk (scapegoat practice”) is zo oud als de mensheid zelf. Als dingen thuis te moeilijk worden, leidt avontuur in het buitenland de aandacht af. Het brengt de verdeelde natie samen om tegenover een vijand van buiten te staan, een werkelijke of anders één die voor het doel ontworpen is”.

 

 

AlanHier zijn de top denktanks die jou vertellen wat zij doen en altijd hebben gedaan, vanuit de archieven, begrijp je. Het is interessant.

 

 

            "Met het verdwijnen van de traditionele vijand is de uitdaging om een zondebok aan te wijzen, religieuze of etnische minderheden wiens verschillen verontrustend zijn”.

 

 

AlanHier zijn de mannen die ook de integratie van etnische minderheden over de wereld pushen. En zij geven hier toe dat de verschillen verontrustend zijn. Zij begrijpen precies wat zij aan het doen zijn, terwijl zij achterover zitten en kijken naar de chaos.

 

 

            "Kunnen wij leven zonder vijanden? Iedere staat is zo gewend om zijn buren als vriend of vijand te classificeren dat de plotselinge afwezigheid van traditionele tegenstanders overheden en publieke opinie met een grote leegte heeft achtergelaten. Nieuwe vijanden moeten daarom worden geïdentificeerd, nieuwe strategieën verbeeld..”-

 

 

Alan: Verbeeld, he?

 

 

            "…nieuwe wapens bedacht”.

 

 

Alan"…nieuwe wapens bedacht”, nu denk daar eens over na.

 

 

            "De nieuwe vijanden zijn veranderd in  aard en locatie,  maar zij zijn niet minder werkelijk. Zij bedreigen het gehele menselijke ras en hun namen zijn: vervuiling, watertekorten, hongersnood, ondervoeding, analfabetisme, werkloosheid. Hoewel, het lijkt erop dat bewustzijn van de nieuwe vijanden tot nog toe onvoldoende is voor wereld samenhang en solidariteit voor het gevecht.  Ook de ineenstorting van de ideologieën heeft sommige van de noodzakelijke referentiepunten verwijderd”.

 

 

AlanHier zijn de karakters die je hier hun plan vertellen.

 

            "Twee spillen van referentie hebben politieke evolutie mogelijk gemaakt die de wereld deze laatste jaren hebben geschokt en leidden tot de neergang van vele dictatorschappen. Dit zijn mensenrechten en democratie. We zullen hun sterkten en beperkingen analyseren. Het concept van mensenrechten is gedurende het laatste decennium een factor van mobilisatie geweest, dat effectief werd door de verspreiding door de media en door mondelinge overdracht in de landen waar die rechten veronachtzaamd en ontkend werden. Als vrijheid wijd en zijd genoten werd in andere landen, hoe konden de mensen er oneindig van gescheiden blijven? Dit is met name het geval in landen als Polen of Brazilië, waar de Katholieke Kerk, een vurig voorvechter en aanhanger van mensenrechten, sterk was”.

 

“In enkele van de meest totalitaire landen zijn aspiraties van vrijheid bereikt, alsof de druk van waarden een punt heeft bereikt en het deksel plotseling van de pot vloog. Door verscheidene processen en met de pijnlijke kosten van burgerlijke strijd, dood en gevangenschap, werd deze dorst naar vrijheid geuit rondom mannen zo verschillend als Martin Luther King, Lech Walesa, Vaclave Havel, Dom Helder Camara of Nelson Mandela, net zoals Mahatma Gandhi in eerdere jaren de weg baande”.

 

            Maar vrijheid alleen kan de staat niet reorganiseren, een grondwet schrijven, een markt van economische groei creëren, industrie en landbouw heropbouwen of een nieuwe sociale structuur bouwen. Het is een noodzakelijke en nobele inspiratie, maar het is verre van een bedrijfshandleiding voor een nieuwe regering. Dit is de reden dat het mensenrechten concept simpelweg initieert, maar het proces van democratisering niet kan implementeren”.

 

“Hier dient de kwestie ter sprake gebracht te worden, wat voor democratie en voor welke doeleinden? De oude democratieën hebben de laatste 200 jaar redelijk goed gefunctioneerd, maar zij schijnen zich nu in een fase van zelfvoldane stagnatie te bevinden, met weinig bewijs van echt leiderschap en innovatie. Het mag gehoopt worden dat met een nieuw gevonden enthousiasme voor democratie in de bevrijde landen van vandaag, dat mensen geen slaafse kopieën van bestaande modellen maken, die niet in staat zijn aan de huidige behoeften te voldoen”.

 

           

AlanDaarna gaan ze verder over de grenzen van democratie.

 

 

            "Democratie is geen panacee. Het kan niet alles organiseren en het is zich onbewust van zijn eigen beperkingen. Deze feiten moeten duidelijk (“squarely) aanschouwd worden”.

 

 

AlanZij zijn allemaal Vrijmetselaars, begrijp je, dus treden dingen “squarely” tegemoet.

 

 

"Hoewel dit heiligschennend kan klinken, democratie is niet langer geschikt voor de taken die voor ons liggen. De complexiteit en de technische natuur van vele huidige problemen staan gekozen vertegenwoordigers niet altijd toe om competente beslissingen op het juiste moment te nemen”. Weinig politici in functie zijn zich voldoende bewust van de globale natuur van de problemen die voor hen liggen en hebben weinig of geen besef van de wisselwerkingen tussen de problemen. Algemeen gesproken vindt geïnformeerde discussie over de belangrijkste politieke, economische en sociale kwesties plaats op radio en televisie in plaats van in het parlement, tot schade van de laatste. Activiteiten van politieke partijen zijn zo intens gericht op verkiezingsdeadlines en partij rivaliteiten dat zij uiteindelijk de democratie verzwakken die zij geacht worden te dienen”.

 

 

AlanDat is een oud idee. In feite is dit allemaal bediscussieerd voordat zij de democratieën opwaardeerden tot haar huidige vorm. Winston Churchill besprak dit in de vroege twintigste eeuw met enkele vrienden. En een hoge bureaucraat schreef een boek: “The Whispering Gallery”, zeer het lezen waard, als je leest over de stellingen van wat zij destijds democratie noemden, hoe zij het toen vanuit het gezichtspunt van de elite zagen.

 

Democratie en de betekenis van democratie blijft veranderen, en mensen realiseren zich dat niet. Je bent geboren in je eigen tijd.  Er wordt je een definitie gegeven voor jouw tijd, niet realiserend dat het voortdurend verandert. Democratie in het Engeland van de achttiende en negentiende eeuw hield in dat de rijke elite het systeem bestuurden, namens de gewone burgers, in het Huis van Afgevaardigden. Nu zijn het gewoon advocaten die hoger op de ladder willen komen. Sommigen van hen zijn al multimiljonairs, aan alle zijden, alle partijen. Dus voor welk clubje miljonair-advocaten wil je stemmen? Daar komt het op neer.

 

En Carrol Quigley, vergeet niet, sprak over een bepaald niveau van concurrentie, dat toegestaan werd op de lagere niveaus van politiek. Maar degenen aan de top, in alle partijen, behoren allemaal tot dezelfde club. Het Council on Foreign Relations, Het Royal Institute of International Affairs: dezelfde club.

 

 

“Deze confronterende benadering geeft een indruk dat partijbelangen voor nationale belangen komen. Strategieën en tactieken lijken belangrijker dan doelstellingen, en regelmatig wordt een kiesdistrict genegeerd zodra het gewonnen is. Met de huidige staat van werken in westerse democratieën zien zij hun voorgaande rol afnemen en publieke opinie verwijdert zich geleidelijk van gekozen vertegenwoordigers. Hoewel, de crisis in het hedendaagse democratische systeem moet niet worden toegestaan als een excuus te dienen om democratie als zodanig af te wijzen. In de landen die zich nu openen voor vrijheid….”

 

           

AlanNu, kijk naar de woorden die zij gebruiken: “voor vrijheid”. Waar heb je dit gehoord? Dit is voordat Bush zijn speeches gaf over “de nieuwe vrijheid”(“the new freedom”) en al dit soort dingen. Dit wordt allemaal verkocht door denktanks als deze, tot aan alle anderen, inclusief de adviseurs, die het daarna herhalen tegen de presidenten, die het herhalen tegen ons, kleine slogans.

 

 

            " wordt democratie geïntroduceerd in een situatie die eist dat de burgers grotendeels hun houdingen en gedragspatronen veranderen.”

 

 

AlanJe doet er goed aan dat te lezen en te begrijpen.

 

 

            "…die eist dat de burgers grotendeels hun houdingen en gedragspatronen veranderen. De onvermijdelijke problemen van fasering in democratie zijn moeilijk, maar er is een nog serieuzere kwestie. Democratie bouwt niet noodzakelijk een brug…”

 

 

Alan…zij houden van het bouwen van bruggen, want zij zijn bouwers...

 

 

            "…tussen een koloniale of neo-koloniale economie of een gecentraliseerde bureaucratische economie, en een markteconomie die gebaseerd is op concurrentie en productie van groei. In een overgangssituatie als de huidige,…”

 

 

Alan: …dat betekent een tijd van veranderingen…

 

 

            "…die door plotselinge of onvoorziene verandering…”

 

 

Alanals “plotselinge onvoorziene verandering”, terwijl zij dit alles door onze kelen duwen.

 

 

            "…noch gepland is noch waarvoor voorbereidingen zijn getroffen, bestaan de noodzakelijke structuren, houdingen, marktrelaties en management stijlen simpelweg niet. Als een dergelijke situatie te lang wordt toegestaan door te gaan, is het waarschijnlijk dat democratie verantwoordelijk gemaakt lijkt te worden voor de achterblijvende economie, de schaarste en onzekerheden. Het hele concept van democratie zou dan in twijfel gebracht kunnen worden en de aanval op macht toelaten door extremisten van een soort of de ander”.

 

Winston Churchill had gelijk toen hij schertsend zei, democratie is de ergste van alle systemen, behalve voor de rest”. Maar we moeten ons bewust zijn van haar erosie, haar kwetsbaarheid en haar grenzen. Als personen zeggen dat de dingen die moeten gebeuren om onze situatie te verbeteren perfect duidelijk zijn, vragen zij zelden, “waarom worden ze dan niet gedaan?”. En als zij dat doen, antwoorden zij, “omdat de politieke wil bij ons ontbreekt of omdat gewoonten van kortzichtigheid of politiek etcetera”. Ons onvermogen om aan te wijzen hoe wij deze bronnen van inertia en tegenwerking moeten overwinnen, maakt het duidelijk dat wat gedaan zou moeten worden, helemaal niet duidelijk is. We kijken erover heen, psychologisch gesproken ontkennen we het. We ontkennen onze onwetendheid en in plaats daarvan zeggen we dat alles wat ons ontbreekt, de politieke wil is”.

 

 

Alan: Dit is wat zij proberen te zeggen, wat onzin is. Want het verleden was gepland, net als de toekomst gepland is- door dezelfde soorten denktanks.

 

 

“De cruciale noodzaak is om democratie nieuw leven in te blazen en het een adem van perspectief te geven, die het in staat stelt het hoofd te bieden aan de zich ontplooiende globale situatie. Met andere woorden, is deze wereld waarin wij onszelf bevinden bestuurbaar? Het antwoord ligt waarschijnlijk niet binnen de bestaande structuren en houdingen. Hebben we de noodzakelijke manieren en wijsheid verzameld om beslissingen op de schaal van de wereldproblematiek te nemen, in ogenschouw nemend de noden van onze tijd?”.

 

“Er is een steeds duidelijker wordende tegenstelling tussen de urgentie van het nemen van sommige beslissingen en de democratische procedure, gefundeerd op verschillende dialogen, zoals het parlementaire debat, publiek debat en onderhandelingen met handel unie’s of professionele organisaties. De duidelijke uitdaging van deze procedure is het bereiken van overeenstemming”.

 

           

AlanDat is waar ze op uit zijn: “overeenstemming”.

 

 

            “Haar nadeel ligt in de tijd die het in beslag neemt, vooral op het internationale niveau.”

 

 

Alan:  Nu, hier is de essentie ervan, aangezien deze man aanstuurt op de perceptie, die je geacht wordt hieruit op te pikken of bij te arriveren. En het werd voorgesteld door Maggie Thatcher in een toespraak die zij gaf in Massey Hall, een van vele toespraken over de wereld, getiteld: “The New World Order” (“De Nieuwe Orde van de Wereld”), waarin zij de oorlog die zou moeten komen over religie, met name fundamentalistische orthodoxe religies, besprak.

 

Zij vermeldde destijds ook, dat zij en vele andere ex-premiers, presidenten en dictators, leiders van landen, nooit stoppen met werken. Zij behoren tot een hogere organisatie die achter de schermen werkt, met elkaar netwerkt, want democratie is te traag, begrijp je. De publieke show die we krijgen is te langzaam. En dat is werkelijk waar ze dwingend op aansturen. De noodzaak van private organisaties van deskundigen, bekwame mensen, om snel te bewegen, sneller dan democratische debatten. En dat is wat wij vandaag feitelijk hebben. We hebben ze in werkelijkheid al lange tijd gehad.

 

Dit boek hier is gedeeltelijk bedoeld om het publiek, of de denktanks mee te krijgen, die deze ideeën zullen implementeren en aan dagbladen en journalisten zullen verkopen, die het vervolgens aan ons verkopen. Het moet hen ertoe brengen om hierin mee te gaan, de redenering erin, de billijkheid ervan in feite.

 

 

Tijd heeft in deze zaken een diepe ethische inhoud gekregen. De kosten van vertraging zijn monsterlijk in termen van menselijk leven en ontbering, alsook van middelen. De traagheid van besluitvorming in een democratisch systeem is bijzonder schadelijk op het internationale niveau. Wanneer dictators aanvallen en internationaal policing (onvertaald) vereist wordt, kunnen vertragingen in besluiten fataal zijn”.

 

           

AlanMet andere woorden, het sturen van legers heet nu “policing”, begrijp je, het klinkt beter.

 

 

“Het probleem dan is het uitvinden van instrumenten van bestuur…”

 

           

Alan: …“Bestuur”.

 

 

“die in staat zijn om verandering de baas te worden zonder geweld en  een kwaliteit van vrede handhaven, die eerder aanmoedigt dan de staat van veiligheid afremt, eerlijkheid en groei vervult voor individuen en soortgelijke samenlevingen. Niet alleen moeten we betere manieren van bestuur vinden op nationale en internationale niveaus, maar we hebben ook de kenmerken van de capaciteit tot besturen bepaald”.

 

“Globaal bestuur in onze vocabulaire impliceert geen globale overheid, maar eerder de instituten van samenwerking, coördinatie en gezamenlijke actie tussen duurzame soevereine staten”.

 

           

Alan: Nu,dit is een inleiding in zekere zin, die belangrijker is, want je begrijpt de inleidingen en de definities van woorden die ze aan je geven niet. Want als zij het in hun context gebruiken kan het voor jou iets anders betekenen. Zij geven je hier de definitie die zij in de Verenigde Naties gebruiken, want zij leiden de Verenigde Naties.

 

 

            "Globaal bestuur in onze vocabulaire, impliceert geen globale overheid, maar eerder de instituten van samenwerking, coördinatie en gezamenlijke actie tussen duurzame soevereine staten”.

 

 

AlanMet andere woorden: het systeem dat opgezet is om de manier van werken van de toekomst te zijn, is jouw publiek-private onderneming. Dat is werkelijk wat de Verenigde Naties met zal zijn non-gouvernementele organisaties en denktanks en geassocieerde foundations is. Het is een vorm van collectieve deskundige overheid, gecombineerd. We hebben het al, het is geïnstalleerd en het is hier al een tijdje.

 

 

Het gaat verder om te verklaren dat:

 

            "Mensen en naties beginnen overeenstemming te bereiken om volgende stappen samen te nemen. Niettemin vermijden zij zorgvuldig om het eens te zijn over waar ze het over eens zijn. Dit blijkt  eerder te gebeuren door praktische overeenstemmings procedures dan door formele stemming door geïnstrueerde regeringsvertegenwoordigers. Veel internationale functies, vooral die de meeste vooruitziende blik en operationele flexibiliteit vereisen, kunnen uitgevoerd worden door non-gouvernementele afspraken”.

 

 

AlanDat is de manier waarop het Sovjet Systeem geleid werd: met non-gouvernementele organisaties. Dit is de nieuwe wereldwijde Sovjet, waar Gorbatsjov over sprak in zijn laatste toespraak als president van de Sovjet Unie.

 

 

            "Op vele gebieden zijn overheden reeds tot de realisatie gekomen, dat effectieve inzet van hun meest gekoesterde recht, hun soevereiniteit, vereist dat het met de soevereiniteit van andere naties wordt samengebracht, om dingen te doen die geen van hen alleen kan doen. In deze betekenis betekent samenwerking niet het opgeven van soevereiniteit, maar eerder het uitvoeren ervan in gezamenlijke actie, in plaats van het verliezen ervan of het niet te gebruiken”.

 

“Of het nu op internationaal niveau, nationaal niveau of op het ondernemingsniveau is, het probleem van bestuur presenteert zich in nieuwe termen. De groeiende complexiteit van de wereld en haar problemen maakt het noodzakelijk om een complete greep op enorme hoeveelheden informatie te hebben, voordat een besluit genomen kan worden. Dit roept onmiddellijk de kwaliteit van informatie tot verantwoording, want het bevindt zich onder constant gevaar van snelle veroudering, mogelijke inaccuraatheid of ronduit propaganda”.

 

 

Alan: Zij zouden het kunnen weten, hè?

 

 

            "Een tweede belemmering van bestuur wordt veroorzaakt door de stijgende omvang en inertie van grote bureaucratieën, die hun tentakels rond de centra van macht uitspreiden en zowel besluitvorming en implementatie vertragen of verlammen”.

 

 

Alan:  Met andere woorden, de democratie waarover zij spreken is te langzaam en hinderlijk om snelle zaken-type beslissingen te nemen. En dat zal al dit samenbrengen van non-gouvernementele organisaties en foundations in staat zijn te doen, achter de schermen, veel sneller. We zullen afgezet worden, maar het zal gebeuren.

 

 

            "Andere cruciale belemmeringen bestaan uit het ontbreken van onderwijs voor bekwaam burgerschap

 

 

Alan: Zij hebben het over wereldburgerschap (“world citizenship)

 

 

            "…en ontoereikend begrip tussen generaties”

 

 

AlanZij hebben dat zeker gesteld sinds zij de generaties scheidden, en al meer dan 100 jaar doen.

 

 

            "Nog een andere moeilijkheid komt op van het belang van de economie binnen de administratie en haar sectorale structuren. Als de verschillende machtscentra niet leren om samen te werken en in plaats daarvan aandringen op het handelen in onwetendheid of in oppositie ten opzichte van elkaar, zal de resulterende administratieve traagheid vertragingen uitdagen die kunnen leiden tot inefficiëntie, verkeerde beslissingen en confrontatie. Tot dusverre heeft het bestuur geopereerd door problemen afzonderlijk en op verticale wijze aan te pakken. Vandaag is de wisselwerking tussen problemen zodanig, dat geen enkel kwestie zelfs benaderd kan worden zonder iets te zeggen over (…. ) buiten het kader van de problematiek. Dit op zijn beurt vereist leiders van een nieuwe soort die in staat zijn om problemen zowel horizontaal als verticaal te behandelen.

 

 

AlanHet kompas en vierkant, he?

 

 

            "In de wereld die te voorschijn komt, kan besluitvorming niet langer het monopolie van overheden en hun departementen zijn, die, ja, in een vacuüm werken. Er is behoefte om vele partners in het proces te brengen: zakenleven en industrie, onderzoeksinstituten wetenschappers, non-gouvernementele organisaties en private organisaties”.

 

Alan:  Heel democratisch, niet?

 

 

"Zodat de breedst beschikbare ervaring en vaardigheid beschikbaar is. En natuurlijk, publieke steun…”

 

 

AlanDus alles wat je moet onthouden is dat het publiek al deze private organisaties zal steunen.

 

 

            "…een publieke steun, bewust van de nieuwe behoeften en van de mogelijke consequenties zou essentieel zijn. Een dynamische wereld heeft een effectief zenuwstelsel op het basisniveau nodig”.

 

 

AlanWe zijn allemaal zenuwachtig, zeker genoeg, op het basisniveau. We zijn zeker zenuwachtig.

 

 

            "…niet alleen om de grootste verscheidenheid aan inbreng te verzekeren, maar om de identificatie van alle burgers met het gemeenschappelijk proces van bestuur mogelijk te maken”.

 

 

AlanWe moeten er allemaal in gehersenspoeld worden, alsof het normaal is.

 

            "In de huidige situatie van leegte wordt het gebrek aan identificatie van mensen met de processen van de samenleving tot uitdrukking gebracht in onverschilligheid, scepticisme, of ronduit verwerping van overheden en politieke partijen, die gezien worden als hebbende weinig controle over de problemen van onze tijd. Deze houdingen worden aangetoond door een lagere participatiegraad in verkiezingen”.

 

 

AlanWel, dat hebben ze allemaal geweten. In feite, zij schreven erover tijdens de zogenaamde Koude Oorlog, aan het begin, over hoe zij stapsgewijs het publiek zouden indoctrineren om onverschillig te staan tegenover wat degenen aan de top, die echt de overheid leidden, aan het doen waren. En dat is het effect ervan. Dus, waar zij over klagen is het systeem dat zij voordien hadden, dat dezelfde mensen voordien in werking hadden, want het diende zijn doel destijds. Daarna gebruiken zij haar onbruikbaarheid om jou te laten zien waarom zij naar de volgende fase moeten gaan, die opnieuw, dezelfde mensen en families aan de macht houdt.

 

Nu, luister naar dit laatste deel aangezien ze het in dit hoofdstuk opsommen. Onthoud, teruggaand naar toen ze zeiden dat de grote bewegingen en de grote dingen die in de samenleving en de wereld plaatsvonden, waar mensen samenwerkten in de richting van een gezamenlijk doel. Let op, zij gaven ons de gemeenschappelijke doelen om voor te werken. Zij bleken nooit precies te zijn wat we dachten dat ze waren, maar die mannen die het planden begrepen het zeker. Met andere woorden, zij kunnen geen grote dingen laten gebeuren zonder, zoals Gorbatsjov zei, een religieuze beweging of iets om echt in te geloven, dat een dogma wordt. Dan werken we allemaal samen, zoals het Communisme, toen de gewone mensen dachten dat we een utopie gingen creeren, nooit wetend dat 200 families binnen waren gekomen, aan het begin, om over te nemen, wat de Sovjet Unie werd. En zij leiden Rusland vandaag nog steeds.

 

 

Dus hier is het, het wordt allemaal opgesomd.  Dit is de hele bedoeling, om jouw geest te leiden tot het komen tot hún conclusie.

 

 

            "De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens

 

 

AlanHier is een prachtige psychopathische capaciteit tot dubbeldenk.

 

 

"De gemeenschappelijke vijand van de mensheid is de mens”.

 

 

Alan: Dit is de nieuwe vijand, begrijp je. We hebben altijd vijanden nodig om samen te komen om te vechten, te werken, voorwaarts te streven, en om als een gek belast te worden (taxed).

 

 

            "…in het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen wij op de proppen met het idee…”

 

 

AlanIk zal dat opnieuw lezen.

 

"…in het zoeken

 

Alanin het zoeken”. Niet in het vinden.

 

            "…in het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen wij op de proppen met het idee dat vervuiling, de dreiging van de globale opwarming, watertekorten, hongersnood en dergelijke wel zouden passen (“would fit the bill”)”.

 

 

AlanNu, “for the hard of thinking”(onvertaald), zal ik dat deel herhalen.

 

 

"…in het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen wij…”

 

 

AlanWIJ

 

"…kwamen wij op de proppen met het idee dat vervuiling, de dreiging van de globale opwarming, watertekorten, hongersnood en dergelijke wel zouden passen (“would fit the bill”)”.

 

 

Alan:  Dat zou in jouw steen gegrift moeten worden, of op de muren van je woonkamer geschilderd, dan zou je het iedere dag kunnen lezen. Want als je dit vergeet, val je voor al het andere dat op je afkomt in jouw leven.

 

 

Om verder te gaan:

 

            "In hun totaliteit en interacties vormen deze fenomenen een gemeenschappelijke dreiging die solidariteit eist…..”

 

 

Alan..dus hun doel is solidariteit. Als een religieuze beweging.

 

 

"…van alle volkeren, maar in het aanwijzen van deze dreigingen als de vijand, lopen we in de val waarvoor wij al waarschuwden, namelijk het misverstaan van symptomen voor oorzaken. Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke interventie. En het zijn alleen veranderde houdingen en gedrag, waardoor zij overwonnen kunnen worden”.

 

 

Alan…gedragsveranderingen, gedragsmodificatie (“behavior modification) begrijp je.

 

 

Daarna vatten ze het samen:

 

 

            "De werkelijke vijand…”

 

 

Alan..die zij hebben gekozen, vergeet niet, om jou in te laten geloven...

 

 

            "De werkelijke vijand vervolgens, is de mensheid zelf”.

 

 

Alan: Dit is de samenvatting van een religie die geïndoctrineerd is en was in de loop van de jaren, vele jaren, die hun nieuwe geïdealiseerde samenleving zal binnenbrengen. Maar wij moeten er in geloven zoals een religie, om het waar te maken (“to make it happen”). En jij denkt dat jouw regering al deze beslissingen voor jou neemt.

 

Sinds de jaren ’60 ging massale financiering naar het prediken van het nieuwe milieu-isme (environmentalism), de Gaia aanbidding, de overbevolking, de “hemel valt”-houdingen, waarmee wij in aanraking zijn gebracht. En nu héb je een generatie die opgegroeid is, niets anders horend dan dit, die gelooft dat het allemaal waar is. Hun werkelijkheid is gemaakt door propaganda en indoctrinatie, en versterkt door verdere propaganda, voortdurende propaganda.

Een term die zij gebruikten in kringen aan de top, terug in de jaren ’40 en zelfs ’30, zij noemden het “aanhoudend onderwijs”(“continuing education). Dat was hun zachte term ervoor, die Jan Modaal zou verwarren. Maar het betekende letterlijk: het starten van de indoctrinatie in de vroege kinderjaren op school, en door de tijd heen voortgezet met dagbladen, tijdschriften, de radio en uiteindelijk de televisie, om hun originele leugens te versterken, totdat Jan Modaal en zijn vrouw denken dat het allemaal echt is en zij zich dienovereenkomstig gedragen.

 

Het verschilt niet van de manier waarop religie voordien gebruikt werd, waar je door het bos zou rennen, bang zou zijn voor alle demonen achter iedere boom en voor schaduwen, als de zon zou bewegen en de schaduwen zou maken. En het zou donker worden en je zou die grote kerk in rennen, waar het vol is van licht. En God was daar om al de duisternis te verjagen. Je zou je beter voelen en veilig. En je klampte je vast aan de heilige mannen want zij konden je redden.

 

Iedere realiteit kan geïnduceerd worden, met het geven van tijd, versterkt en veroorzaakt vanaf de top naar beneden, waar de Antieken in Griekenland over spraken, toen zij dit veelvuldig bespraken in de geschriften van verscheidene filosofen. Hoeveel generaties hebben geleefd, zijn gestorven, hebben gevochten in oorlogen, hadden momenten van plezier en massa’s ellende, terwijl zij nooit wisten dat hun realiteit en hun geloofs systeem (en al het andere) door een kleine dominante minderheid gegeven werd, met de geschiedenis van de tijden en de wetenschappen daarin? Er is niets veranderd.

 

Uiteindelijk zul je kinderen zien, die zich vrijwillig zullen aanmelden voor sterilisatie, denkend dat zij de wereld een grote deugd doen. Of als zij eruit gepikt worden, omdat het hen opgedragen wordt. En dit komt eraan. Het is besproken. Er is over geschreven en gepubliceerd dat zij gebrekkige genen hebben. Ze hebben misschien zelfs een allergie, “o mijn…” en ze zouden dat echt niet op een volgende generatie moeten overbrengen of ellende over hen brengen. Je zult de eerste generatie zien, die “verbeterd” (“enhanced”) is, zoals zij het noemen. Dat is, opnieuw, door middel van fictie aan het publiek verkondigd. De “Star Trek” serie en de ruimtestation series (ik weet de naam niet). “Genetische verbetering”. Ga naar de film “Gattica” kijken, goed voorspellend programmeren (“predictive programming).

 

Echter, zij zullen zich vrijwillig aanmelden voor sterilisatie, en waarschijnlijk enkele sociale voordelen krijgen als zij dit doen. Uiteindelijk, natuurlijk, zullen zij geen mensen op de lage niveaus nodig hebben om voort te planten. Zij hebben dit besproken en ook gepubliceerd. Charles Galton Darwin sprak over de elite, die zichzelf niet verandert, of hun hersenen verandert, omdat zij overlevingsvermogens en instincten moeten behouden, aangezien zij het schip Aarde moeten besturen. Terwijl Koestler trouwens,die zogenaamd de leiding had over de linkervleugel, werkte voor MI6 (nu vrijgegeven), zei: “de massa van de mensen zal hun overlevingsvermogens niet nodig hebben, want de staat zal hun beslissingen voor hen nemen”.

 

Daarom, we gaan door slechts een gedeelte van een voortdurend proces. Het was al gaande en gepland voor jouw ouders, je grootouders en terug in de tijd. Massa’s mensen hebben geleefd en zijn gestorven terwijl zij nooit de werkelijkheid kenden. En daar staan wij tegenover: degenen die ons vermogen stelen tot het hebben van gevoel (“sentient”). Zij beslissen wat wij zullen zijn door ons een draaiboekversie (“scripted version of reality”) van de werkelijkheid te geven.

 

En In hun arrogantie komen zij regelmatig met verklaringen, op een heel psychopathische wijze, want zij zijn psychopaten begrijp je. Psychopaten hebben een kolossaal ego.Zij houden ervan om te zeggen, “wel, we hebben je het echt verteld, je hebt alleen niet geluisterd”. En zij vertellen het ons ook en zij grinniken dat we het niet begrijpen, want wij kunnen het ons niet voorstellen dat mensen zo slecht kunnen zijn dat zij doen wat zij doen. Daarom komen zij ermee weg. Zij worden geholpen door horden bureaucraten, die, wederom, geconditioneerd zijn in hun kleine tunnel en zij kunnen erbuiten ook niet denken. Zij zullen rationaliseren wat zij doen, ongeacht wat het is en wie er ook lijdt.

 

Zorg dat je het boek krijgt. Lees het en je zult zeker leren, door hun eigen bekentenissen, dat de realiteit die je had en degene die ze aan je zullen gaan geven, door hun ontworpen is.

 

Van Hamish en mij is het goedenacht en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

 

"The Times they are a' Changin' "

By Keb' Mo (Kevin Moore)

 

Come gather 'round people
Wherever you roam
And admit that the waters
Around you have grown
And accept it that soon
You'll be drenched to the bone.
If your time to you
Is worth savin'
Then you better start swimmin'
Or you'll sink like a stone
For the times they are a-changin'.

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide open
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still they spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Come senators, congressmen
Please heed the call
Don't stand in the doorway
Don't block up the hall
For he that gets hurt
Will be the who has stalled
There's a battle outside
And it is ragin'.
It'll soon shake your windows
And rattle your walls
For the times they are a-changin'.

Come mothers and fathers
Throughout the land
And don't criticize
What you can't understand
Your sons and your daughters
Are beyond your command
Your old road is
Rapidly agin'.
Please get out of the new one
If you can't lend a hand
For the times they are a-changin'.

The line is drawn
And the curse it is cast
The slow one now
Will later be fast
And the present now
Will later on be past
And the order is
Rapidly fadin'.
And the first one now
Will later be last
For the times they are a-changin'.

 

“De Tijden, ze zijn aan het veranderen”

Door Keb’ Mo (Kevin Moore)

 

Kom verzamel je mensen

Waar je ook zwerft

En geef toe dat de wateren

om je heen zijn gestegen

En accepteer het dat je spoedig

tot het bot doorweekt zult zijn

Als jouw tijd voor jou

waard is om te redden

Kun je maar beter beginnen te zwemmen

Of je zult zinken als een steen

Want de tijden, ze zijn aan het veranderen

 

Kom schrijvers en critici

Die voorspellen met jullie pen

En houd je ogen wijd open

De kans komt niet nog een keer

En spreek niet te vroeg

Want het wielen die zij nog steeds spinnen

En er wordt niet verteld wie

het zijn naam geeft

Voor de verliezer nu

Hij zal later winnen

Want de tijden, ze zijn aan het veranderen

 

Kom, senatoren, congresleden

Alsjeblieft sla acht op de oproep

Sta niet in de deuropening

Blokkeer de hal niet

Want degene die bezeerd wordt

Zal degene zijn die is blijven steken

Er is een slag gaande buiten

En het is aan het razen

Het zal binnenkort je ramen doen trillen

En je muren doen beven

Want de tijden, ze zijn aan het veranderen

 

Kom moeders en vaders

Door heel het land

En bekritiseer niet

Wat je niet kunt begrijpen

Jullie zonen en jullie dochters

Zijn buiten jouw leiding

Jullie oude weg

Is snel aan het verouderen

Alsjeblieft, ga weg uit de nieuwe

Als je geen hand kunt uitsteken

Want de tijden, ze zijn aan het veranderen

 

De lijn is getrokken

En de vloek is uitgesproken

De langzame nu

Zal later snel zijn

En het heden nu

Zal later verleden zijn

En de orde is

Snel aan het vervagen

En de eerste nu

Zal later de laatste zijn

Want de tijden, ze zijn aan het veranderen.

 

 

Vertaling: HK, juli 2007