ALAN WATT  

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE ON WTPRN (We The People Radio Network)

 

 

"HE WHO CONTROLS THE PAST

CONTROLS THE FUTURE –

INTERGENERATIONAL GLOBAL AGENDA"

HOURS 1 & 2

 

 

In Nederlandse vertaling:

“Hij die het verleden beheerst

beheerst de toekomst –

INTERGENERATIONELE GLOBALE AGENDA”

Uur 1 en 2

 

 

1 november 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 1 november 2007

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en opmerkingen van bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Lied: “Code van Stilte” door Bruce Springsteen

 

Er is een waarheid, die zo ver weg is, zo ver kun je zien,

Dat het niet genoeg is liefje

om de afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van droefheid van honderd mijlen lang

Er is een code van stilte en het kan niet doorgaan

 

Wel, je loopt met je ogen open

Maar je mag niets zeggen

Terwijl de beloften die we hebben gedaan gebroken worden

Onder de waarheid, zijn we bang te openbaren

Maar ik moet het nu weten schat

Ik moet weten hoe het zit, dus kom op

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There is a truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

Well you walk with your eyes open
But your lips they remain sealed
While the vows you made are broken
Beneath the truth we fear to reveal
Now I need to know now darlin'
I need to know what's goin' on so c'mon

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting through the Matrix. Het is 1 november 2007 en deze Nieuwe Wereld Agenda die afschuwelijk lang gaande is, rolt voort.

 

Voor diegenen die me niet eerder gehoord hebben, kijk op de website cuttingthroughthematrix.com voor heel veel geschiedenis over hoe we gekomen zijn waar we zijn, waar het heen gaat, de grote foundations die erachter zitten en hoe zij in elkaar grijpen en hoe zij daar al  jouw hele leven zijn en hebben gewerkt in de richting van deze splinternieuwe Brave New World, die op dit moment gecreëerd wordt. Je kunt ook kijken op alanwattsentientsentinel.eu voor goede transcripten van mijn gesprekken in de verschillende talen van Europa. Het is heel interessant.

 

En vandaag kreeg ik de smaak ervan, want ik ben net terug van de grote wereldstad van Sudbury, Ontario, dat voor mij een grote gemeente is, maar zij noemen het een stad. En een vrouw was daar het ziekenhuis uitgelopen, St. Joseph’s Hospital, met een pasgeboren baby, dus de politie met de Keystone Cop mentaliteit, sloot zes uur lang de hele stad af. En iedereen die probeerde de stad te verlaten, van alle richtingen, werd aangehouden. En zij keken in hun auto’s en doorzochten deze, op zoek naar deze pasgeboren baby. Alsof iemand die zoiets had gepland, zo stom zou zijn om in een rij te gaan staan, vier uur lang. En zolang duurde het ongeveer om de stad uit te komen. Ik ben net thuis. Maar dat is wat we hebben met de lageren op de bodem. Maar maak geen fout, degenen aan de top zijn van een heel ander kaliber, de top van dit hele wereld veiligheidssysteem.

 

Nu, je kunt teruggaan in de geschiedenis van regering, regering in de eerste plaats, en al haar typen en vormen en wat het was. Allereerst, wat houdt regering in? Het is een idee van iemand. Alle zogenoemde primitieve samenlevingen, die allesbehalve primitief zijn, zijn veel natuurlijker en zij hebben geen geld of belasting en je word niet gedwongen in het schoolsysteem en al dit soort dingen. Je leeft een leven, dat in het algemeen vol betekenis is en je krijgt geen neurose en hoge bloeddruk of diabetes. En je bent heel gezond. Met de komst echter van geld in ons systeem, lang lang geleden, of het nu gewogen werd of dat het in munt geslagen was (voor de eerste keer 800 voor Christus), kwamen dit systeem van geld en regering binnen. Wat zij gewoonlijk hadden waren priesters, die koningen nomineerden. Zij kozen koningen uit en plantten met hen voort, in het algemeen beginnend met hun eigen zusters, en daarna plantten zij voort met al de neven en nichten, over vele generaties.

 

Plato zelf sprak hierover. Hij was een lid van de aristocratie, en hij sprak over het vermogen van de aristocratie om de massa van volkeren in de wereld te manipuleren, waarvan hij wist in zijn dagen in de antieke wereld. Miljoenen mensen werden allemaal door hetzelfde systeem van schuld  gemanipuleerd, een schuldsysteem. Want het uitlenen van geld en schuld als een front voor de koning en de koningin, die het land leidt, met haar adviseurs,  is duizenden jaren lang voortgegaan. Rond de 16e eeuw in het hof van Koningin Elizabeth I, zul je een kliek vinden rond deze specifieke koningin. Zij werden in de geschiedenisboeken openlijk Rozenkruisers genoemd. Geen complotboeken hier, maar geschiedenis-boeken.

 

Deze Rozenkruisers, John Dee, Bacon en een hele groep zaten in het proces van het creëren van een nieuw systeem. John Dee schreef erover en Bacon ook. Bacon sprak over de creatie van een nieuwe Engelse taal, die de nieuwe universele taal voor zaken moest worden, de commerciele taal voor de toekomst, terwijl John Dee de term British Empire verzon, die op een dag de wereld zou runnen. Het zou de wereld leiden op basis van vrije handel, vrije handel tussen landen, die hetzelfde systeem zou opnemen dat London in die tijd gebruikte. Zij zouden diegenen die erin kwamen en hetzelfde systeem opnamen, een term geven, een soort titel: “meest begunstigd handelsland status” (most favored trading nation status), waarvan we zien dat het vandaag gebruikt wordt. China kreeg het van Engeland en de Verenigde Staten.

 

Het is niet een nieuw wereldorde als zodanig. Deze New World Order is een lange tijd gaande. Rond de 18e eeuw kwam de elite samen op het “Concert of Europe”, en zij wisten dat zij niet eeuwig konden doorgaan met oorlogen en ervan profiteren, hoewel het hielp om de bevolkingen laag te houden en het de koffers bracht (geld) door middel van belasting. Iedereen betaalt extreem veel belasting voor oorlog, en je vind het prima, want de grote jongens zullen je beschermen en je veilig houden. Dat is wat zij je vertellen. Zij wisten echter dat zij tot een stadium zouden komen waar er geen vijanden meer zouden zijn. En wat zou er dan gebeuren? Zij wisten dat zij binnenlandse vijanden zouden moeten zoeken. Dat is waar wij achterkwamen met het Sovjet Systeem.

 

Als zij eenmaal hun grenzen goed bepaald hadden en niemand er meer in of uit kon, moest je je omdraaien en de vijand binnenin zoeken. Want dat is de methode om iedereen gehoorzaam te houden. Als je geen vijanden in het buitenland kunt vinden, zorg je voor vijanden binnenin. Iedereen kan een vijand zijn, want hier wordt politieke correctheid gebruikt, een term die rechtstreeks uit de Sovjet Unie is vertaald, en het wordt voortdurend aangepast.

 

In de late 19e eeuw werden bepaalde foundations gevormd rond de theorieën die door Charles Darwin naar buiten gebracht werden. Charles Darwin was geen genie. Zijn grootvader had al een boek uitgebracht over evolutie, “Origin of Species”. Het ging niet heel ver, maar gecombineerd met de Royal Society, dat ook een vrijmetselaars genootschap was, pushten zij Charlie Darwin en zijn “Origin of Species and Survival of the Fittest”. Het was een systeem om het basisidee of geloof, dat zij de meest geëvolueerde soort op de planeet waren, geldig te verklaren. Zij hadden het bewezen met hun voortplanten met de juiste mensen, door de generaties heen, het vasthouden aan de macht en het grijpen van de rijkdom van de planeet. Daarom waren zij de overlevers en waren zij in de basis de overlevenden van de sterkste. Daar gaat het allemaal over en daarom hadden zij Charles Darwin daar neergezet.

 

Zij moesten ook beginnen om de religies ten val te brengen. Zij hadden hun doel vervuld. Nu waren zij een hindernis. Want voorheen gebruikten zij het om de mensen in gehoorzaamheid te houden, maar zij lieten nog steeds stukjes met betrekking tot bepaalde rechten of vrijheid in de heilige boeken, die zij er vele eeuwen lang niet uitgehaald hadden. Dus zij moesten geëlimineerd worden en een nieuw systeem van in de basis seculier humanisme moest aan het publiek onderwezen worden. Dit werd in de 19e eeuw besloten.

 

En de man die het overnam van Charles Darwin was zijn beste vriend en dat was Sir Thomas Huxley, die in Londen en in Oxford onderwezen was. Sir Thomas Huxley werd een voorvechter van Darwinisme. Zij noemen het Sociaal Darwinisme. Hij zette een organisatie op, die jonge opkomende schrijvers recruteerde, mensen die opgeleid konden worden om schrijvers te worden. En H.G. Wells was een van hen. Iedere jonge man in die school werd uiteindelijk  een beroemd schrijver. En zij kregen rode dassen, want rood is de kleur van revolutie.

 

Hun taak was om romans te schrijven, die voorspellende programmering bevatten. In andere woorden, om je vertrouwd te maken met ideeën, die in verhaalvorm ingepakt zijn, zodat als het echt gebeurde in je eigen leven, je zou denken dat het allemaal een heel natuurlijke voortgang is. Tavistock nam het uiteindelijk over en daarna de Futurist  Society. Zij delen het geld uit aan de beste romanschrijivers en de top romanschrijvers die je hoort en die je in al de boekwinkels hebt gezien. Zij gaven de toelagen aan specifieke schrijvers die je fascineren. Heel fascinerende mensen, fascinerende verhalen. Maar ze worden ingepakt in voorspellende programmering  in de richting van een type toekomst waarin niemand van ons denk ik echt wil gaan.

 

Een van de mannen die naar buiten kwam met bijna de hele agenda, was Aldous Huxley. Aldous Huxley, opnieuw, een aristocraat, afstammeling van Sir Thomas Huxley. - Zij houden het allemaal binnen de familie, door de tijden heen. - Zijn broer was het eerste hoofd van UNESCO en ook de topman, die rasverbetering pushte. Want zij geloofden dat rasverbetering, dat van Darwinisme komt, de juiste weg was.

 

Zij geloofden dat de commoners (de gewone burgers) al diegenen met hersenen zouden overwoekeren (outbreed) en zij zeiden ook dat gewone burgers geen deugd (“virtue”) hadden. Wij zijn te gewoon, belachelijk, stom en ruig en daarom zouden wij niet opgewaardeerd kunnen worden, zou je kunnen zeggen. Het idee was daarom, en zij bespraken dit op wereld-bijeenkomsten, de vraag of zij mensen konden verbieden te trouwen. Konden zij bepaalde typen verbieden zich voort te planten? Konden zij hen dwingen (en Aldous Huxley sprak hierover), konden zij werkelijk alle vrouwen dwingen om het sperma van geselecteerde nobele mensen te accepteren? Op die manier konden zij al de slechte typen eruit kweken en hun, je weet wel,  eigen speciale sperma erin brengen, want deze mannen komen allemaal uit speciale baarmoeders.

 

Dat was het idee erachter. En je komt erachter dat zij dat niet wilden doen. Zij dachten dat de mensen daar destijds niet voor zouden gaan, dus terwijl mensen vreemd genoeg steeds vaker onvruchtbaar werden, vanaf de jaren ’50, brachten zij de spermabanken naar buiten. De meeste mensen, die aan spermabanken geven, zijn medische studenten, mensen met het juiste materiaal, althans de juiste bankrekeningen, wat betekent dat zij duidelijk een beetje meer verstand hebben dan anderen.

Er lopen zoveel mensen vandaag rond met vaders die nu dokter zijn, je zou het niet geloven. Er is een rasverbeteringsprogramma onderweg. We zien in de statistieken, die de Verenigde Naties ieder jaar uitbrengen, dat het spermagehalte in de laatste statistieken 75% lager is dan in 1950. Er wordt geen commentaar op gegeven, wat je vertelt dat het de bedoeling is zo te zijn. En het werd omlaag gebracht door inentingen. Dat is waar deze hoofdzakelijk voor bestemd waren.

 

Verdiep je in de boeken, die door andere grote schrijvers in dit hele gebied geschreven zijn. Charles Galton Darwin, de kleinzoon van Charles Darwin, die een fysicus was, schreef in de jaren ’50 een boek dat The Next Million Years” heette. In dat boek detailleert hij alles waar ik het over heb, dat de gewone mensen de rijken en intellectuelen zouden overwoekeren, en wat zij eraan moesten doen, inclusief manieren om meer vrouwelijke hormonen in de man te brengen en meer mannnelijke hormonen in de vrouw. Voor diegenen die denken dat ze het niet uitgevoerd hebben, kijk eens om je heen vandaag. Het is al een lange tijd gaande. Hij stelde manieren voor, door middel van inentingen, de watervoorraad en door middel van de voedselvoorraad. Dat is wat hij in zijn tijd voorstelde.

 

Deze mannen waren grote spelers. Zij vormden de League of Nations (Volkenbond). De League of Nations was een van de grote organisaties, waarmee de andere foundations -de Cecil Rhodes Foundation, die fuseerde met de Milner Foundation (de  Round Table Society) en de Royal Insitute of International Affairs werd- de League of Nations vormden. Deze League of Nations moest de embryo van  wereldregering worden, een wereld, die geleid werd op een wetenschappelijke basis, een wetenschappelijke vorm van humanisme.

 

H.G. Wells schreef erover toen het eenmaal gevormd was en hij zei: “Het hele idee van landen is eindelijk voorbij, want met al de wetten die zij in de League of Nations hebben gemaakt, kunnnen bureaucratische afdelingen van het ene of het andere land direct naar hun collega’s gaan en al de politici omzeilen”. Hij had helemaal gelijk, dat hebben zij sinds die tijd gedaan.

 

Dit wordt bevestigd in de boeken van andere spelers in dit hele veld. Je zou moeten proberen de boeken "The Anglo-American Establishment" en "Tragedy & Hope" door Professor Carroll Quigley te krijgen. Hij was de officiële historicus voor de Council on Foreign Relations. Hij was helemaal voor dit hele Brave New World idee. Hij was van mening dat het tijd was dat het er kwam. En hij zag geen reden waarom het publiek het nu niet zou accepteren. En ik denk persoonlijk dat hij gelijk had. Zij zijn zo goed als genoeg onder de duim om alles te accepteren, dat is mijn eigen mening.

 

Hij publiceerde die boeken en in “The Anglo-American Establishment” vertelt hij je dat een parallelle regering al 50 jaar de Verenigde Staten en andere landen in de westerse wereld heeft geleid. De parallelle regering, een regering die zich niet hoeft te verantwoorden aan het publiek. En dat is de Royal Institute of International Affairs en al haar andere filialen. De Amerikaanse tak heet simpelweg de Council on Foreign Relations. Het zijn dezelfde organisaties. En zij stelden al de documenten op voor de integratie van Europa. En zij kwamen twee jaar geleden ook naar buiten op nationale televisie in Canada en gaven voor de eerste keer als een groep toe, dat zij al de documenten voor de integratie van de Amerika’s hadden opgesteld.

 

Hier heb je een private, verondersteld niet-politieke organisatie, die gefinancierd wordt door al de grote foundations. In het algemeen publiceert de Rockefeller Organisatie hun boeken, die zij namens zichzelf drukken. In de omslag zeggen zij “Wij zijn een niet-politieke organisatie” en zij vertellen de waarheid, hoewel de gemiddelde persoon denkt dat zij alléen maar over politiek praten. Maar zij praten niet over politiek. Zij vertellen je de agenda voor globaal bestuur. Ik ben terug na de volgende berichten.

 

***

 

Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix en ik behandel een stukje geschiedenis, een klein stukje geschiedenis. Het is zo omvangrijk en sluit zo in elkaar, al de verhalen en foundations en organisaties, je staat er versteld van. Ik breng je op de hoogte van hoe dit hele wereldsysteem lange tijd geleden gepland werd. Toen Cecil Rhodes daar, opnieuw, werd neergezet als de eerste non-gouvernementele organisatie, maar met een Koninklijke goedkeuring (Royal Charter) om te bestaan als een speciaal type foundation. Een foundation, waar zij mensen over de wereld stuurden om de natuurlijke hulpbronnen te grijpen, voornamelijk in Afrika om mee te beginnen, en daarna over de rest van de wereld, de natuurlijke hulpbronnen van de planeet.

 

En van daaruit brachten zij de Cecil Rhodes Society samen met Lord Alfred Milner’s the Round Table Society. Zij houden de debatten en zij werken al de plannen voor de Royal Institute of International Affairs uit. Zij werken aan de details hoe het tot stand kan komen en je zou moeten proberen een aantal van de boeken die zij gedrukt hebben te bemachtigen, vooral in de jaren ’30 tot in de jaren ’40. Rond 1950 hielden zij zich meer sil, want zij konden de regering niet meekrijgen in dit idee van globale regering. Na de Tweede Wereldoorlog waren zij twee of drie jaar lang onstuimig. Zij dachten dat iedereen op hun knieën was gegaan, genoeg van oorlog had en dat we globale regering zouden accepteren. Maar door het voortdurend polsen van het publiek kwamen zij erachter dat het de tijd nog niet was.

 

H.G. Wells zei feitelijk: “We hebben nog een oorlog nodig”. Hij zei dat vlak voordat hij, in 1948, stierf. Dus vanaf toen hebben we vele oorlogen gehad. Zij verzonnen het idee van de Koude Oorlog. Dat was het beste idee, want tijdens de Tweede Oorlog werd Stalin, de grote dictator van de Sovjet Unie, Uncle Joe genoemd. En Hollywood bracht film na film uit en propaganda na propaganda waarin zij hem Uncle Joe noemden. Maar in de jaren ’50, toen zij een vijand nodig hadden –zij hebben altijd een vijand nodig, begrijp je- verzonnen zij de grote slechte beer, dus Joe veranderde in de beer, en we hadden 50 jaren van een Koude Oorlog, waar beide kanten de mensen tot aan de dood liet werken en ze belast werden. En ze deden alsof we allemaal voortdurend aangevallen zouden worden door nucleaire wapens.

 

En als je onder die soort angst en dreiging leeft, kijk je naar je regering om jou te beschermen. En al de mannen met de spaghetti op hun petten, aan de top en de epauletten enzovoort, staan daar resoluut en zeggen, “ja, we zullen je verdedigen, maar het gaat je mucho buckos kosten”. En dat is wat zij vijftig jaar lang deden.

 

Het grootste deel van dat geld ging de zakken in, maar veel werd in high-tech wapens geïnvesteerd, wapens en veiligheidsapparatuur, de soort die nu voor het eerst aan het publiek getoond worden. Dat was zijn hoofdreden, daar bestaat NASA voor. Het heeft ook te maken met communicatie en ruimte en observatie van de planeet. En op een dag zullen al deze satellieten je overal waar je gaat op deze kleine planeet volgen, als je een kleine chip in je hebt. Dat werd een lange, lange tijd geleden gepland.

 

Nadat zij naar buiten kwamen met de grote foundations, the Ford, Carnegie en anderen, en velen ervan  fuseerden en namen het over. Ik geloof dat de Rockefeller Foundation nu de Carnegie bestuurt, ik weet dat  ze een van deze twee besturen. Maar zij strooiden geld uit naar non-gouvernementele organisaties, alles waarvan je denkt dat het van de bodem komt, die van de linkervleugel, de rechtervleugel. En zij hadden hen allemaal tijdens de Koude Oorlog aan het vechten. En het is nu ook toegegeven in vrijgegeven documentatie, dat deze leiders niet werkelijk linkervleugel of rechtervleugel waren. De volgelingen waren links en rechts. Zij hadden botsingen in verschillende landen. Maar de top van deze leiders waren allemaal leden van de CIA en MI6.

 

Oh, mijn, mijn, wat een verrassing, die komt van mannen, die altijd hebben gezegd, dat zij de kanten van alles beheersen. Beide kanten zijn altijd onder hun controle. Zij hebben nu toegegeven dat hun eigen agenten de hoofden waren van de meest radicale linkse groepen in de Verenigde Staten. - Zij stopten zelfs miljoenen dollars in de muziek-industrie om bepaalde soorten muziek op gang te brengen. Zij stopten ook miljoenen in kunstenaars om deze nihilistische schilderijen te maken, waarna je, nadat je er 30 seconden naar had gekeken, zelfmoord zou willen plegen - Want zij wilden linker en radicaler zijn dan de linkervleugel in de Sovjet Unie. Dat was het idee en dus zouden alle mensen die links steunden zich bij hun foundations en hun groepen aansluiten en het Communisme met rust laten. Dat was het veronderstelde idee. De CIA en MI6 gingen samen en zetten hun eigen kantoor in Londen op, waar zij dit gebouw deelden en de culturen van Europa beheersten, inclusief Frankrijk, en andere landen.

 

Wat is cultuur? Cultuur is in de basis het systeem waarin je bent grootgebracht. Ieder geboren zoogdier leert van de ouders waarvoor het moet oppassen, waarvoor het bang moet zijn, en mensen zijn precies hetzelfde. Een kind, dat in dit systeem geboren wordt, zal, als hun ouders niet weten dat er een spel gaande is en dat zij realiteit hebben geslikt zoals die aan hen gepresenteerd werd, die realiteit op precies dezelfde manier aannemen. Als de ouders hen niet waarschuwen, zal het kind opgroeien, denkend dat alles om hem heen, zijn mode, zijn cultuur, de technologie die aan hem geserveerd wordt, alles gewoon natuurlijk is en hij zal er recht op afgaan. Hij zal door het schoolsysteem gaan en denken dat het allemaal natuurlijk is. Hiji weet niet dat hij een sociale indoctrinatie krijgt voor een toekomst die er binnenkort moet zijn. Dat is de hoofdreden. Hij wordt gesocialiseerd. Echt, hij wordt gehoorzaam gemaakt aan een overweldigend systeem, daar gaat hij doorheen en hij zal opgroeien om een goede producent en consument te worden.

 

Hij zal ook opgroeien om te geloven dat hij de planeet tegen iedere prijs moet redden, dat alle hel aan het losbreken is en dat we alles aan het verliezen zijn. Hij zal geloven dat de regering alles moet overnemen. Want wij zijn gewoon te stom, we zijn zo verspillend en ontwricht, dat we de hele planneet zullen verwoesten. Terwijl in realiteit diegenen die zoveel van de planeet verwoest hebben, de grote internationale bedrijven zijn, die aan het hoofd staan van al deze non-gouvernementele organisatie groepen, inclusief al de “Groenen”.

 

De reden dat je groen hebt in een groene partij is heel simpel. Dit zijn allemaal hoge loges. Je hebt de Blauwe Loge voor Vrijmetselaars, de conservatieven dragen allemaal blauwe dassen in alle Westerse landen. Diegenen die zich voordoen, dat zij er voor de arbeiders zijn, dragen allemaal de rode dassen. Dus zij hebben ook de Groene Partij voor de Groene Loge. Dit zijn allemaal loges. Er is ook een zwarte loge en anderen waar het grootste deel van het publiek niets over weet. Alles wordt door deze grote foundations gerund.

 

En het systeem wordt op zijn plaats gehouden door al de organisaties van bureaucratieën en politie-“handhaving” (“reinforcement”), zoals zij zichzelf nu noemen. En nu worden gezondheidsautoriteiten met hun eigen handhavers door hen op hun plaats gehouden. Iedereen, kom je achter, aan de top, behoort bij een van deze genootschappen, deze zo genoemde Vrijmetselaars- genootschappen.

 

Iedere Vrijmetselaar weet dat je een bevel van een meerdere altijd onmiddellijk moet gehoorzamen. En alle persoonlijke morele problemen die je met de orde hebt, moet je voor je houden en aan de kant zetten. Je moet je eigen moraliteit er niet in betrekken. Het is gebouwd op vertrouwen. Je doet wat je gezegd wordt. “Zij moeten wel een goede reden hebben aan de top” en dat is wat je doet.

 

Nu, vandaag brengen Vrijmetselaars, zelfs vanuit de Coronati Lodge in Londen -dat is de hoofdloge voor al hun informatie, hun geschiedenissen - boeken uit, die nu toegeven dat zij achter het pushen van niet alleen de National Educational Associaties (nationale onderwijs associaties) zaten, maar ook achter wereld associaties, UNESCO, enzovoort. Zij willen een wereld die gebaseerd is op een bepaald type cultuur. En het is de cultuur die we op dit moment in het Westen kennen.

 

Zij besloten dit terug in de 18e eeuw, dat alle verschillende typen van culturen zich óf moesten aanpassen óf sterven. Want zij beweerden dat iedere inferieure cultuur, die zij de Nieuwe Tijd zouden binnenbrengen, de superieure cultuur in de war zou schoppen en ten val brengen. John Stewart Mill, die de topecononoom was in de 18e eeuw en zijn zoon met dezelfde naam, die het overnam, waren topeconomen voor de grootste bedrijven in Engeland. En zij adviseerden koninklijke families. Ik ben terug na de volgende berichten.

 

***

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix, en er is veel dat “doorgehakt” moet worden als je je realiseert, dat alles dat we hebben aangenomen, terwijl we in slaap gesust zijn, in fantasie door middel van massaal entertainment, reclame enzovoort, al het materiaal dat daar onze hele levens lang naar buiten is gegooid, het is gewoon overweldigend bijna. Je hele cultuur is aan jou gegeven. Want zoals ik zeg, adopteerde de CIA de Britse stijl. En zij installeerden een departement van Cultuur en cultuurbeheersing en cultuurcreatie. Je denkt dat je gewoon ontwikkelt langs een weg, van de dagen van de oude cowboy, rijdend tot waar we vandaag zijn, maar het is niet zo. De toekomst wordt altijd door regeringen gepland. Zij hebben departementen die dat doen.

 

Ik vroeg mij toen ik klein was af, in Engeland,  waarom Engeland een Departement van Cultuur aannam. Ik dacht, “wij zijn de cultuur, de mensen zijn de cultuur. Waarom zou de regering een departement van cultuur hebben?” Ik verdiepte me erin en kwam erachter dat zij enorme toelagen alléen aan specifieke typen schrijvers gaven en filmproducenten en zelfs romanschrijvers. En ik zocht het uit voor Canada en het is precies hetzelfde, vandaag nog steeds. En al de Westerse landen hebben een Departement van Cultuur en zo leiden ze je door de veranderingen in de samenleving heen.

 

Zij zijn ons voortdurend aan het updaten, terwijl wij romans, films, soaps, wat ook, opslurpen. Het wordt voorspellend programmeren genoemd, een idee dat uit Tavistock kwam, in samenwerking met de BBC (the British Broadcasting Corporation), helemaal vanaf de Eerste Wereldoorlog. In de Eerste Wereldoorlog vroegen zij zich af hoe zij ervoor konden zorgen dat het publiek iedere dag zou afstemmen op deze fictionele drama’s die zij over de oorlog hadden. En aan het einde van ieder uur zou Harry acherblijven in de “shell hole with a live shell” (onvertaald), en dat werd een “cliffhanger” genoemd. En miljoenen mensen stemden de volgende dag op de radio af om te horen wat er met de oude Harry gebeurd was.

 

In andere woorden: Zij veranderen je gedrag. Gedragsverandering (“Behavior modification”), simpelweg door je een roman te geven of voor te lezen. En dus verbonden zij dat aan het Tavistock Institute, dat het voornaamste instuut voor mind control (beheersing van de geest) en cultuurbeheersing is. En zij gingen van daaruit verder en ontwikkelden verschillende scenario’s. Zij werken innig samen met de foundations en The Futurist Society, dieopkomt met meer voorspellend programmeren, waarbij het idee is, dat wanneer je geniet van een film bijvoorbeeld, je gevoelsgedeelte uitgeschakeld is. Je denkt niet kritisch, hoe bizar de scene ook is, vooral in science fiction. En je geniet er ook van, je adrenaline gaat omhoog. Maar in de verhalen zitten bepaalde veranderingen in de samenleving, die je zult gaan opmerken: verschillende soorten rollen, zelfs geslachtsrollen en zelfs de geslachten trouwens. Het wordt allemaal in deze verhalen ingepakt. En als het in het echte leven gebeurt, denk je dat het heel natuurlijk is, als een vooruitgang. En het is niets van die aard, het is op die manier gepland.

 

Lenin, die door de grootste bankiers onderwezen was en een aantal van de beste wetenschappers op dit gebied, de grote psychologen, begrepen dit en hij zei: “Er zijn duizenden richtingen en wegen die de mensheid of samenleving zou kunnen gaan, maar er moet gezorgd worden dat het publiek dit niet zal geloven of dit weet”. Hij zei: “Zij moeten denken, dat degene waarin zij leven natuurlijk ontwikkeld is”. En dat is waarin de mensen getraind zijn te geloven vandaag, in alle landen. We gaan richting een Brave New World scenario –een scenario dat in de jaren ’50 beschreven is door mensen als Aldous Huxley in "Brave New World"  en daarna in zijn non-fictie boek dat het opvolgde, "Brave New World Revisited", waarin hij naar voren bracht waarom er voor gezorgd kon worden dat al de scenario’s uit het fictie boek konden plaatsvinden en hij gaf te kennen wat hij dacht dat de voordelen ervan waren.

 

Hij had in de jaren 60, rond ’67, in Berkeley een lezing gegeven. Ik heb het op mijn website cuttingthroughthematrix.com. Kijk ernaar, download het, luister ernaar. En je zult een man horen, herinner, de afstammeling van de beste vriend van Charles Darwin. Een man wiens families met andere families voortplantten, net zoals de Darwins ook deden, specifiek voor hun nageslacht en een bepaald IQ en een bijna zeker psychopathisch karakter. Hij zal zijn rechtvaardigingen in die audio geven voor zijn gedachte dat er geen reden was waarom zij mensen niet zouden drogeren in een soort van onderworpen geluk. Hij zei: “Wat is daar mis mee?”. Hij zei: “De meeste mensen zijn toch ongelukkig”. En de elite wist dat, want zij creëerden een systeem waarin de mensen nogal ongelukkig waren, een disfunctioneel systeem. Als een persoon van de werkende klasse in Europa werkte je 12 uur per dag (toen hij die lezing gaf)  en je verdiende helemaal niet veel in een zo goed als gefixeerde prijs- en inkomenssamenleving die Engeland was. Mensen waren eerder diep ongelukkig, altijd bezorgd over geld voor de basisbehoeften in het leven, zoals huur. Huxley vond dat er niets mis was met het hen drogeren of zelfs met het stoppen van draden in hun hersenen, de voorganger van wat er aan gaat komen, de hersenchip. En als dat eenmaal gebeurd was natuurlijk, dacht hij dat ze een vorm van Utopia zouden hebben.

 

Dit gaat rechtstreeks terug tot psychologie, opnieuw, tot de behavioristen in psychologie, zoals de Skinners en alle andere psychopaten, die experimenteerden op hun eigen kinderen, zoals Skinner. Hij stopte zijn dochter in een bepaald soort doos om haar te bestuderen. En hij wordt vandaag in psychologie onderwezen als een held. De man was een psychopaat, duidelijk en simpel, net als Huxley en Huxley’s broer. Waarom waren zij allebei psychopaten? Omdat de beide Huxleys afstammelingen waren van psychopaten. Zij stamden van hen af en net zoals Plato zei, je kunt kenmerken op dezelfde manier in- en uitkweken zoals je met tamgemaakte dieren kunt.

 

Dus doorgefokte psychopaten garanderen vrijwel dat het nageslacht hetzelfde wordt. Deel van het brein waar zich de emotie en het invoelingsvermogen voor andere mensen bevindt, blijkt daar gewoon niet te zijn. Maar wat daar wel blijkt te zijn, is een geweldige machtswellust. Kijk naar de eigenschappen van de psychopaten. En het is fascinerend, zij hunkeren allemaal naar macht. En in Henderson & Gillespie's “Textbooks of Psychiatry, de jongens die de grote studies over psychopathie deden, waren zij de eerste keer geschokt om te beseffen: nee, het stopte niet bij de mensen van de werkende klasse. Daar zag je gewoonlijk de psychopaten, degenen op de bodem, die ramen stuksloegen voor directe bevrediging en de juwelierszaken overvielen. Zij vonden uit dat de slimmere uit de betere families de politiek ingingen. En zij classificeren politici als een specifiek type psychopaat, die zij feitelijk zijn.

 

Als je hen ziet meedoen aan verkiezingen en zij hebben hun hele verleden en modder, die naar hen gesmeten wordt, over hun voorgaande affaires of wat ook, zij blozen niet. Zij lopen niet weg of beschermen zich of schamen zich. Zij zullen proberen hun weg eruit te bluffen, en zelfs als zij op heterdaad betrapt worden, zijn ze net zo arrogant. Niets maakt hen van streek. Dat is de psychopaat, want de psychopaat moet zijn eigen ego tegen iedere prijs redden, want zij zijn volledig egocentrisch. De wereld draait om hen, dus zij hebben een hunkering naar macht over anderen, om hen te domineren. Want de ene gave die zij hebben, buiten het feit dat zij geen empathie voor anderen hebben, de ene gave is het vermogen om anderen te manipuleren om hen te laten doen wat zij willen. Dat is de reden waarom diegenen die het agressiefst zijn, in dit systeem waarin we leven, naar de top komen.

 

Dit is geen normale samenleving waarin wij leven. Het is een geconstrueerde samenleving waarin wij leven. Mensen op de bodem aanbidden diegenen aan de top. Zij “hebben het gemaakt”. Zij zijn uit de val van angst gekomen, zij zijn niet meer bang voor armoede. Zij hebben macht. Mensen buigen voor hen en respecteren hen. En dat is wat iedereen op de bodem uiteindelijk zelf wil, maar ze zijn te zachtzinnnig en mild om ervoor te gaan. Zij houden er niet van om mensen op de weg omhoog pijn te doen, zoals de Donald Trumps doen. Dus we hebben vele psychopaten aan de top. En de andere groep gaat de politiek in,  waar zij zonder te blikken of te blozen tegen het publiek kunnen liegen. Zij kunnen beschuldigingen doorstaan en al die dingen en nog steeds niet blikken of blozen of stamelen, want zij zijn voor 100% zelfverzekerd. En zij hebben geen respect voor de mensen op de bodem. Dat helpt ook mee, als je geen respect hebt voor de kleine mensen op de bodem, je praat tegen een stel mieren, niet tegen mensen. Daarom knipperde Bill Clinton niet eens met zijn ogen toen hij zijn beroemde verklaring op televisie gaf, na het blazen van ringen van rook met Havana sigaren.

 

Dus Daar hebben we mee te maken, met specifieke psychopathische typen. Dit werd zelfs nog meer bestudeerd in het Sovjet blok. En ik zal het hier verder over hebben, en de wetenschappers die het allemaal uitvonden, in het komende deel na deze berichten.

 

***

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt, terug met Cutting Through the Matrix. Ik probeer je een idee te geven van de wereld waarin we leven, waarvan je aanneemt dat het simpelweg ontwikkelt en politici die gewoon door de dagelijkse dingen gaan, beslissingen in onvoorziene situaties nemen enzovoort. En niets is verder van de waarheid.

 

Ik vroeg het me vaak af, begrijp je, Engeland was geïntegreerd in een unie, een complete unie, waarin het uiteindelijk een provincie wordt, volgend jaar in feite, het laatste dat getekend wordt, met de koningin als de monarch die het laatste stukje ondertekent. Het is volledig geïntegreerd. Het wordt een provincie onder deze superregering, deze superregering die zich feitelijk niet in het land bevindt, dus iedere redress van iets zal van over het water  ergens moeten komen, verder dan die in Londen. Dat moest opgevolgd worden -overeenkomstig wat Karl Marx schreef in de 19e eeuw, controleer je geschiedenis- Hij sprak over de eenwording van Europa, die gevolgd moest worden door de eenwording van de Amerika’s en daarna de eenwording van de Pacifische Rand regio. Zij hadden nog geen besluiten genomen over de anderen, zoals Afrika, maar zij wisten dat zij Afrika zouden moeten verenigen. En dat is wat de taak van meneer Mandela nu is, de eenwording van Afrika.

 

Je zult erachter komen, zoals ik zeg, dat niets toevallig plaatsvindt in deze lange-termijn agenda. Hoe kan het plaatsvinden en vele generaties doorgaan?

 

Professor Carroll Quigley, nogmaals, legde uit waarom dat werkte. Hij zei: “de foundations, de grote foundations hebben hun mandaten en zij overleven vele generaties.” In feite kunnen generaties van hun werknemers werken, leven en met pensioen gaan en dan sterven, terwijl nieuwe geïnstalleerd worden en het zo eeuwenlang aan de gang houden. Daarom zeiden Quigley en anderen, en Aldous Huxley zei het, dat er geen reden was waarom een wetenschappelijke geleid dictatorschap niet voor altijd zou kunnen bestaan.

 

Zij plannen ver vooruit en wij als ongeduldige kortlevende mensen vinden het moeilijk om dat te geloven. Wij proberen tijdens ons eigen leven iets te beginnen en voltooien het hopelijk in ons eigen leven. En het is moeilijk voor ons om te accepteren, dat grote foundations en grote overheidsdepartementen met hen werken om eeuwen vooruit te plannen.

 

Zoals ik zeg, lees het boek "The Next Million Years" door Charles Galton Darwin. Dat was geen ijdele grootspraak die hij in dat specifieke boek stopte. En dat is inclusief al de modes, de trends, zelfs trends in muziek en al het andere, dat de generatie de komende misschien 10, 15, 20 jaar zal gaan horen. Het wordt lang van tevoren gedaan. Teruggaand naar Plato’s "Republic" (De Staat), de man die allen aan de top aanbidden, zij hebben dit boek allemaal gelezen. Zij citeren het regelmatig in hun eigen geschriften, zoals Bertrand Russell, die over Plato sprak, zoals  H.G. Wells, die een officieel betaalde propagandist was voor de Britse Regering en verbonden was aan MI6.

 

Hij hield ook van Plato’s "Staat", met zijn zeer lange-termijn agenda. Waar zij uiteindelijk de vrouwen in het leger zouden brengen, naast de mannen. En zij hoopten dat zij uiteindelijk een onder elkaar voortgeplante militaire klasse zouden hebben, bijna een aparte soort, met nageslacht dat in de bases geboren werd en daarna zelf onderdeel van het leger werd, gescheiden van de algemene bevolking. Hij zei, dat zij rond die tijid verdere stappen zouden gaan nemen om speciale typen mensen voor speciale banen te kweken. Plato echter sprak over selectief voortplanten. Als je lange mensen wilt voor het plukken van appels, laat je hen simpelweg steeds opnieuw voortplanten totdat je lange mensen hebt. Als je mijnwerkers wilt om de mijnen in gaan, dan wil je kleine gehurkte mensen, heel sterk, dus je plant kleine mannen voort met kleine vrouwen en krijgt uiteindelijk een goede kleine mijnwerker. Maar vandaag brengen zij het verder, maar ze baseren het op Plato's "Staat". En zij willen ons voor het doel ontworpen mensen geven, Ideal Design, dat is de andere betekenis van ID.

 

Zoals meneer Bush Senior zei, toen hij zijn New World Order speech gaf op 11 September 1990, gevolgd door 11 September 1991, toen hij zei: “Deze nieuwe wereldorde wordt zichtbaar” (“New World Order coming into view”) . En het was ook een “big idea” (ID), zei hij. Het is allemaal aan elkaar verbonden.

 

En je zult ontdekken, als je ernaar wilt kijken, wanneer het Pentagon hierin een grote speler zou worden. Het was de bedoeling dat het Pentagon het van Engeland zou overnemen om een periode de politiemacht van de wereld te zijn. Dat werd in de jaren ’30 publicatie gedrukt: 1937, van het Royal Institute of International Affairs, toen zij hun bijeenkomst in Melbourne, Australia hielden. De Verenigde Staten moesten het overnemen van Engeland. En daarna, als de Verenigde Staten eenmaal uitgeput waren, zouden zij het overdragen aan China, dat zij na de oorlog gingen opbouwen.

 

Maar de stichtingssceremonie van het Pentagon vond plaats op 11 september 1941. Zij houden van die datum. Waarom? Omdat 11 september nog net valt onder de “ides” van september. En in antieke tijden, in oudere Romeinse tijden, zie je dat de krijger Koningin Diana (komt feitelijk van de Grieken) geboren werd uit het hoofd van Zeus, zelfgekozen om uit het hoofd van Zeus geboren te worden. Dit betekende in de occulte terminologie van die tijd, dat je iets, dat onmogelijk was, door de wil van degene erachter kon laten plaatsvinden. Daarom had je 11 september 2001, dat precies in de lijn lag en plaatsvond nadat het boek "The Grand Chessboard" door Zbigniew Brzezinski, gedrukt was. Hij was een lid van deze kliek die allemaal samenwerken in The New American Century Club, die nu aan de macht zijn en die hun eigen bevindingen, hun mandaten, in 1992 publiceerden.  En zij herpubliceerden het in 1998 waarin zij spraken over de noodzaak om als eerste Afghanistan over te nemen, daarna Irak, daarna Iran, daarna Syrië, in die volgorde. En kijk, zoals Zbigniew Brzezinski en anderen zeiden: "we hebben iets op de schaal van Pearl Harbor nodig om het publiek achter ons te krijgen, om het publiek aan boord te krijgen".

 

Want het eerste dat je doet in oorlog is publieke opinie creëren om het publiek aan boord te krijgen. Zij hadden hun wens die uitkwam, toen Jachin & Boaz voor de tweede keer opgeblazen werd. De eerste keer deden ze het niet goed, maar persoonlijk denk ik, stopten zij er ladingen in, toen zij het na de eerste bomaanslag opbouwden. En het bedrijf dat het opbouwde was de Bin Laden familie groep. Ik weet niet of je weet, dat de Bin Laden’s na 11 september een speciale vlucht uit het land kregen, met goedkeuring van de Bush familie. Zij waren het enige vliegtuig (burgervliegtuig) in het hele land dat mocht vliegen. Op de CBC Canada werd aangekondigd, dat meneer Bush Senior, de ex-CIA- en president-man een samenwerking heeft met de Bin Laden familie. Wat doen zijn? Zij maken bomvrije constructies over de hele wereld, en het was de Laden company, die het contract kreeg om de toren te herbouwen, in werkelijkheid om deze te reconditoneren, na de eerste poging om ze op te blazen. Ik heb er geen twijfel over dat zij toen de ladingen geplaatst hebben, je weet de ladingen voor de gecontroleerde sloop, toen je zag dat het etage voor etage instortte, zoals het in iedere andere gecontroleerde sloop gaat. Ze stopten de ladingen erin, gingen weg en op afstand lieten zij het op het juiste moment afgaan, heel simpel.

 

Dat zouden zij nooit doen”, zullen mensen denken, en daarom kunnen zij er mee weg komen, steeds weer opnieuw. Zij zouden hun eigen mensen dat nooit aandoen. Wel, hier is wat Cecil Rhodes deed, toen hij aan de macht kwam als het hoofd van zijn foundation. Hij zond een stel mannen uit om Zuid Afrika aan te vallen, de Boers aan te vallen en hij had zijn eigen journalist van een Brits dagblad aan boord. En zij deed verslag dat de Boers de Britten aanvielen. Intussen, in realiteit, was het een stel indringers die allemaal in Engeland gerecruteerd waren, die binnengingen en de Boers vermoordden. Toen de Engelse regering ervan hoorde, natuurlijk hadden zij geen andere keus dan binnen te gaan en de arme Engelsen te verdedigen, die afgeslacht werden, om zo Zuid Afrika over te nemen. Zij beginnen het probleem, geven de andere kant de schuld en zij voeren de agenda door. Niets verandert.

 

Nu, als je je verdiept in wat een ridder (knight) is. Als je hoger komt op de hoge Vrijmetselaarsladder en je hebt het Grote Werk zeer goed gediend: je kunt je mond gesloten houden, je hebt je payolas aangenomen en in je zak gedaan en je hebt je erover stilgehouden, vele keren, dan ben je  vertrouwenswaardig en word je misschien geridderd. Wat doet een ridder? Hij dient een meester. Hij is op een boodschap en hij heeft ook een missie, hij heeft een queeste. En hem wordt verteld wat zijn opdrachten zullen zijn. Maar hij dient zijn meester trouw en doet wat hem verteld wordt. Dat is wat een ridder is. Maar een ridder is ook ‘audacious’ (vermetel). Je komt erachter dat een ridder ‘bold’ is en onze naam daarvoor is audacious. Audacious is audacity (vermetelheid). Audacity is het vermogen om iets totaal onverwachts te doen en ermee weg te komen. En dat is wat je doet in grote gevechten. Je doet iets dat totaal onverwacht is. Het is bijna niet menselijk en daarom, terwijl iedereen voor de gek gehouden wordt, geef je hen de meesterslag en maak je ze af. Dat is wat zij het publiek aandoen. Zij doen ons verbazingwekkende dingen aan, zelfs het plannen van oorlogen en wereldoorlogen, zelfs het financieren van mannen zoals Hitler. En ze financierden ook de Bolsjewistische Revolutie. Deze zelfde foundations financierden het, in samenwerking met onze overheden.

 

Je zou het boek "Russia and the Bolshevik Revolution" of "New York and the Bolshevik Revolution" eens moeten lezen. In ieder geval heeft Anthony Sutton het geschreven. En hij schreef ook het boek "Who Funded Hitler?" Allemaal gedocumenteerd bewijs, kijk het na, fascinerend materiaal. Ik zal terug zijn na de volgende berichten.

 

 

UUR 2:

 

“De Toekomst” door Leonard Cohen

 

Geef me mijn gebroken nacht terug

Mijn gespiegelde kamer, mijn geheime leven

Het is eenzaam hier

Er is niemand meer over om te marteleren

Geef me absolute macht

Over iedere levende ziel

En kom naast me liggen, schat

Dat is een bevel!

Neem de enige boom die over is

En stop het in het gat van jouw cultuur

Geef me de Berlijns muur terug

Geef me Stalin en St. Paul

Ik heb de toekomst gezien, broeder

Het is moord

 

Dingen zullen wegglijden

in alle richtingen

Er zal niets, niets zijn, dat je nog kunt meten

 De hevige sneeuwstorm van de wereld

is over de drempel gestapt

en heeft de orde van de ziel omvergeworpen

 

Toen ze zeiden, heb berouw

Vroeg ik me af wat ze bedoelden  

 

"The Future" by Leonard Cohen


Give me back my broken night
my mirrored room, my secret life
it's lonely here,
there's no one left to torture
Give me absolute control
over every living soul
And lie beside me, baby,
that's an order!
Take the only tree that's left
and stuff it up the hole
in your culture
Give me back the Berlin wall
give me Stalin and St Paul
I've seen the future, brother:
it is murder.

Things are going to slide, slide in all directions
Won't be nothing
Nothing you can measure anymore
The blizzard, the blizzard of the world
has crossed the threshold
and it has overturned the order of the soul

 

When they said repent

I wonder what they meant

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt, ik ga met je door de matrix, Cutting Through the Matrix, en laat je zien hoe audacity (vermetelheid), het doen van het onverwachte, iets doen dat niemand, vooral grote menigten ooit zouden geloven, hoe dat de strijd zou winnen, als je vermetel genoeg zou zijn om het te proberen. En dat is wat deze karakters aan de top doen. Het is ondenkbaar dat mensen binnen jouw eigen systeem aan de top, machtige mensen, familie dynastieën, foundations, met elkaar zouden kunnen samenwerken om jou schade toe te brengen op welke manier dan ook. En toch, dat hebben zij gedurende hun hele bestaan gedaan. Zij gaven jou de cultuur. Zij hebben geholpen de oude cultuur te vernietigen. Je zult erachter komen dat de meeste families vandaag disfunctioneel zijn, als je al enige families hebt. En regeringen hebben de rollen overgenomen, die de families ooit voor zichzelf uitwerkten.

 

Mensen zorgen niet meer voor zichzelf. Zelfs mensen binnen hun eigen families zullen zeggen: “wel, er is een dienst voor dit of een dienst voor dat, of er is altijd nog bijstand”. En dat is wat zij een lange tijd geleden ook wilden. Want Bertrand Russell zei het zelf ook, terug in de jaren ’30 en ’40. En herhaalde het in de jaren ’50. Hij zei dat het gezin verouderd was, het moest verdwijnen. Het zou tussen het individu en hun regering instaan als de regering naar beneden, tot het individu praatte. Zij wilden een systeem waar niemand om je heen zou staan. Je zou er alleen voor staan. Je zou je hulpeloos voelen en je zou beginnen Big Brother lief te hebben.

 

Dus de familie moest vernietigd worden. En opnieuw, je kunt dat lezen in Anthony Sutton's boek "Wall Street and the Bolshevik Revolution", om uit te vinden hoe de grote bankiers van het Westen - mét toestemming, pas op, ze deden het niet op zichzelf - met toestemming van de grote foundations en de met elkaar verbonden departementen van overheden, die we doorgaans niet eens kennen, samenwerkten om het Sovjet Systeem tot stand te brengen, een groot test laboratorium.

 

Het was ook de dialectische benadering. Want je gooit een munt, je hebt kop of munt, en dus was het Communisme ontworpen om de antithese te zijn van kapitalisme. En daaruit zou je krijgen, dat de twee samengaan, het heet “de Derde Weg”. Plato sprak er ook over en andere schrijvers hebben zelfs boeken uitgebracht die de "The Third Wave" heten. En dat is de samenkomst van kapitalisme en communisme, waar al de grote lessen die we uit beide geleerd hebben, samengebracht worden in een nieuw systeem met de fascisten aan de top, onaantastbaar, maar massa’s bureaucraten, legers van bureaucraten, met legers van politie om hen te ondersteunen, paramilitaire organisaties enzovoort, die de mensen beneden leiden. Dat is het prachtige nieuwe systeem. En meneer Gorbatsjov, die de president van de Sovjet Unie was, die zijn kleine groene vlag buiten het Presidio in de Verenigde Staten hangt en daar toestemming voor heeft gekregen, om te helpen de wereld te redden, voordat hij zijn presidentskantoor als de topman had verlaten (en ook de top van de KGB trouwens), had hij toestemming gekregen en de vergunning werd in California afgegeven. Hij gaf een laatste toespraak voor het Politburo. Eric Margolis van de Toronto Sun Newspaper schreef de hele toespraak uit voor het publiek en je zou het moeten opzoeken in de archieven van de Toronto Sun's, Eric Margolis.

 

Wat Gorbatsjov tegen het politburo zei is "Binnenkort zullen jullie horen dat commusime dood en afgelopen is. Geloof het niet. We gaan simpelweg de volgende fase in”. Hoe wist hij dat? Zijn collega’s aan de andere kant, aan de kapitalistische kant, hadden gezegd: “Het wordt tijd dat we de twee systemen samenbrengen en ze samenvoegen”. Dit wordt ook ondersteund door de geschriften van de top denktank, de voornaamste denktank voor deze organisaties voor wereldregering, voor mind control zou je kunnen zeggen, degenen die de toekomst werkelijk ontwerpen, vooral het culturele deel en wat je gelooft en denkt enzovoort, en die heet de Club van Rome.

 

De Club van Rome is een van de vele foundations, maar een van de grootste, die met ideeën komt om het publiek om de tuin te leiden, om samen te komen in een globale samenleving. In hun eigen boek, gepubliceerd door de Club van Rome, bluffen de twee stichters over al de verschillende dingen, ieder scenario dat zij uitgedacht hadden en zich doorheengeslagen hadden om manieren te vinden om het publiek samen te brengen in gehoorzaamheid, gehoorzaam de autoriteiten in een wereld zonder oorlog. Want zij kwamen erachter dat oorlog de enige tijd was waarin mensen werkelijk gehoorzaamden en meegingen met alles, door angst, angst voor hun eigen vernietiging. Zij zeiden in dit specifieke boek: “We moeten een nieuwe vijand vinden”, en zij dachten aan alles. “Konden zij het publiek overtuigen van zelfs een aanval vanuit de ruimte?” Zij konden het zeker doen met genoeg indoctrinatie, science fiction enzovoort, en dan zou alles mogelijk gemaakt worden. Maar nee, ze dachten dat het uiteindelijk de makkelijkste weg zou zijn om een idee te creëren, dat mensen de planeet aan het vermoorden waren. En zij zouden het globale opwarming noemen. Dit werd gepubliceerd (rectificatie: uitgebroed, noot vertaler) in de jaren ’70. "The First Global Revolution" (gepubliceerd in 1991) is de naam van het boek, zorg dat je het krijgt, je kunt het kopen op een van deze tweedehands boekverkopers websites voor ongeveer 75 dollarcent, en er zit een regelrechte bekentenis in dat dat is wat zij verzonnen.

 

Dus uiteindelijk zouden zij het publiek kunnnen vertellen dat MENSEN, menselijke wezens, de vijand waren, de nieuwe vijand. En zij zouden vechten tegen alles dat mensen doen. En overheden zouden ieder facet van je leven over moeten nemen. En mijn God, zij pushen dit materiaal nu. Het wordt als een waanzinnige gepusht sinds de lopende allegorie Al Gore naar voren geschoven werd om deze specifieke nieuwe organisatie te helpen leiden, deze globale organisatie, die uiteindelijk samen zal gaan met de Groene Partij, wacht maar en zie. Het zal degene zijn die de wereld overneemt en de indoctrinatie aan de kinderen zal geven en ons een geheel nieuwe realiteit zal geven. Zij zullen opgroeien in een nieuwe realiteit, alles gelovend dat hen verteld wordt, nooit het verleden kennend. Want echte geschiedenis verdwijnt in George Orwell’s “gat van de herinnering” (“memory hole”) als het niet gebruikt kan worden of het gevaarlijk zou kunnen zijn.

 

Dat is de soort wereld waarin we leven, een wereld van cultuurcreatie, ideecreatie, waar jouw realiteit aan je gegeven en geformuleerd wordt.

 

Terug in de jaren ’80, dezelfde Zbigniew Brzezinski, zoek hem op, een zeer machtige man, die zich bezighoudt met psychotronische oorlogsvoering, je weet, het type dat zij gebruiken vanuit Alaska en Groenland en vijftig andere bases over de planeet, scalar weaponry (onvertaald). De Verenigde Naties heeft een verdrag, dat in de jaren ’70 door alle landen is ondertekend, die deze technologie bezitten. Het is trouwens oude technologie. In het verdrag staat dat zij heel gemakkelijk tsunami’s kunnen veroorzaken, waar ook, aardbevingen. Ze kunnen orkanen en tornado’s creëren en ze zelfs geleiden naar hun bestemming. En het belangrijkste van alles is, zij kunnen een secundair signaal gebruiken en het over gehele continenten uitzenden om de mensen meegaand en tam te maken of hen gespannen te maken of depressief of vermoeid - manipulatie van de geest.

 

Zbigniew Brzezinski vermeldt dit in zijn boek "Between Two Ages" en het hoofdstuk is "The Technetronic Era". Probeer het te krijgen. Ik heb het jaren geleden te pakken gekregen in een bibliotheek. Doorgaans koop ik geen boeken, ik lees ze gewoon in de bibliotheek en loop weer naar buiten, op die manier is het veel goedkoper. Er zijn simpelweg te veel boeken om te lezen, maar dat is er een die je moet lezen en probeer het te bemachtigen. Je zult erin lezen dat hij pocht over het feit dat het uiteindelijk gebruikt zou worden op hele populaties die daar volledig onwetend over zouden zijn. Volledig onbewust dat hun gemoed wisselt en dat hun denkkader (frame of mind) voor het doel voor hen ontworpen werd door technotronische wapens. En het wordt vandaag gebruikt.

 

Zoek Teller de wetenschapper op. Teller was de man, die de waterstofbom uitvond en hij was een onstuimige man, die zijn naam zelfs nog meer in geschiedenisboeken wilde krijgen. Hij wilde de hele planeet met aluminiumoxide en barium en andere deeltjes besproeien, zodat het een geleidend circuit wordt, zodat dit HAARP technotronische type wapen nog efficiënter gebruikt kon worden. Het kon enorme gebieden beslaan en zij zouden krachtigere signalen kunnen gebruiken. HAARP zendt nu de laatste zeven jaar, 24 uur per dag, uit en je kunt het opvangen op bepaalde korte golf frequenties.

 

Dus ik heb het over het feit dat zij dit op ons gebruiken. Het wordt gebruikt en ik krijg iedere dag telefoontjes van mensen die uit de lucht besproeid worden. Ik zie het zelf, ik heb duizenden foto’s gekregen vanuit de hele wereld.

 

Dat werd geratificeerd door de “Open Sky Treaty”. Er zijn twee versies, een voor commerciele en de andere voor militaire doeleinden. Het is die van het leger die je in moet kijken. Over dit verdrag is zeer weinig aan het publiek bekendgemaakt. Het is in kleine paragraafjes in dagbladen gepubliceerd toen zij het voor het eerst deden. Maar het geeft zelfs toestemming aan buitenlandse piloten om binnen te komen - het is drie jaar geleden bijgewerkt - dat buitenlandse piloten binnen kunnen komen en jóuw militaire vliegtuigen kunnen gebruiken om over jouw luchtruim te vliegen. Maar zij specificeerden niet waarom. Maar we worden als vliegen besproeid. En soms, als het sproeien heel heel intens is, zul je zien dat het publiek zich gedraagt als vliegen op een hete zomerse dag. Zij wankelen rond zonder expressie, ze zijn voortdurend moe. Problemen met de bronchiën zijn tot ongelooflijke hoogte gestegen, ongelooflijk. En vraag een apotheker en hij zal je vertellen wat het meest populair is en het heeft doorgaans te maken met de verwijding van de bronchiën, want mensen worden ziek van de effecten ervan.

 

Dat is de wereld waarin we leven, een wetenschappelijk bestuurde wereld, waar zelfs onze gedachten, zelfs de dingen die we leuk vinden in deze wetenschappelijk bestuurde wereld, aan ons gegeven zijn. Zoals ik zei, Al Gore is geen grote causeur, hij is geen groot spreker en zijn boeken zijn voor hem geschreven door ghost-writers, zoals ze allemaal geschreven worden voor degenen aan de top. Zelfs de scripts die zij voorlezen zijn geschreven door professionele scriptschrijvers. En zijzelf zijn gewoon frontmannen met zeer grote looncheques. Want zij zorgen altijd voor banen voor de jongens uit de betere families, zelfs de eigenzinnigen. Zij moeten iets voor hen te doen hebben en ze houden van een beetje status.

 

Nu, waar gaat het vanaf hier naar toe? Wel, zij gaven ons allemaal het internet en ik herinnner me de hype, toen de computers voor het eerst uitkwamen, want Engeland ging in die tijid door enorme werkloosheid heen, dat doen zij al sinds de Tweede Wereldoorlog, helemaal tot in de jaren ’70 en ’80. Zij hadden het niet aan het publiek verteld, maar hebben het nu officeel vrijgegeven: “ja, in 1945 hadden zij gepland, en in 1946 hadden zij verdragen in de Verenigde Naties getekend, dat zij de volgende 40 tot 50 jaar zouden deïndustrialiseren, maar dat mocht niet aan het publiek verteld worden”. Dat was officieel beleid. Zeer zeker, jaar na jaar, terwijl het aantal zelfmoorden steeg en mensen zonder werk zaten, trokken de fabrieken weg en ze vertelden hen niet waar ze heengingen. Zij hebben ook recent vrijgegeven dat het eenwordingsverdrag voor Europa, het departement, in Engeland in 1948 opgezet werd, een selectief panel van bureaucraten die er consequent aan werkten en aan het eind van het rapport, dat pas ongeveer vier jaar geleden vrijgegeven is, zeiden ze dat het niet aan het publiek verteld mocht worden, het mocht niet toegegeven worden, “dit is de eenwording van het land met andere landen”, tot het helemaal klaar en afgerond was.

 

In andere woorden, zij liegen. Door de hele jaren '60, '70, '80 en '90, hadden eerste ministers kleine uitspraken in de dagbladen als ze overgingen naar Frankrijk of Duitsland, en zij zeiden dat zij “de banden aanhaalden” (cementing closer ties).

 

Dezelfde terminologie die nu gebruikt wordt als de drie amigo’s van Mexico, Canada en de Verenigde Staten elkaar ontmoeten. Zij ondertekenden hun kleine overeenkomsten. Ze hebben nog drie overeenkomsten, die voor 2010 getekend moeten worden en dan is het een uitgemaakte zaak. In de Vrije handelsbesprekinngen in de late jaren ’80, kwam naar buiten, dat zij zelfs spraken over een nieuwe hoofdstad. Want je moet een nieuwe hoofdstad hebben, begrijp je, die de hele show voor het gehele continent runt. Zij zeiden destijds, dat Montreal de beste keus zou zijn. Dat was allemaal officieel materiaal in die tijd.

 

We leven door een agenda. We leven door een businessplan. De wereld zelf wordt gerund op een enorm, ongelooflijk businessplan. Als je businessplannen begrijpt, begint het logisch voor je te worden, waarbij ze land na land overnemen. Die landen die zich niet zouden aansluiten, zo besloten zij in de late negentiende eeuw, zouden geëlimineerd moeten worden, op de ene of andere manier, die mensen van verschillende rassen. In die tijd spraken John Stewart Mill en anderen bijvoorbeeld over Afrika. Zij zeiden, dat diegenen die de werkethiek van de witte man niet zouden kunnen imiteren, om moesten komen. Diegenen onder hen, die de witte man zouden kunnen imiteren, zouden toegelaten worden.

 

En we weten wat er met Afrika gebeurt. Zij worden zwaar getroffen door verschillende soorten ziekten, die zomaar plotseling uitbreken. En AIDS heeft zijn ongelooflijke tol geeist, vooral van de jongeren, en alles dat zij hebben is wat maneschijn. Ze hebben hun kleine stereo’s en ze luisteren naar al het muziekmateriaal dat overgestuurd wordt door het Westen. En zij hebben de hele tijd sex en geven zo het AIDS virus door. Documentaires hebben dit laten zien en het is een afschuwelijke, afschuwelijke situatie. Maar ze zeiden, dat ze Afrika snel neer zouden halen.

 

Voor het Westen, voor ontvolking, moesten zij ouderdoms- en kreupel-makende ziekten brengen om je ongeschikt te maken als  huwelijkspartner of levensgezel. En dat is wat we nu zien. We zien dat zelfs jonge mensen kreupelmakende artritis krijgen.  Jeugdartritis stijgt. Onze immuunsystemen zijn afgebroken. Onze vruchtbaarheidsgraad is gedaald. En wij worden ook, stapsgewijs en langzaam, neergebracht. Terug na deze volgende berichten.

 

 

“De Universele Soldaat” door Donovan

 

Hij is vijf voet twee, en hij is zes voet vier

Hij vecht met raketten en met speren

Hij is een van eenendertig en hij is pas zeventien

Is een soldaat geweest, duizend jaren lang

 

Hij is een Katholiek, een Hindoe, een Atheist, een Jain

Een Boeddhist en een Baptist en een Jood

En hij weet dat hij niet zou moeten doden

En hij weet dat hij het altijd zal doen

Dood jj voor mij mijn vriend en ik voor jou

 

En hij vecht voor Canada

Hij vecht voor Frankrijk

Hij vecht voor de Verenigde Staten

En hij vecht voor de Russen

En hij vecht voor Japan

En hij denkt, op deze manier maken we een einde aan oorlog

 

En hij vecht voor democratie

Hij vecht voor de Roden

Hij zegt, het is voor de vrede van allen

Hij is degene die moet beslissen

Wie mag leven en wie moet sterven

En hij ziet nooit wat er op de muur geschreven is

 

Maar zonder hem,

Hoe zou Hitler hem in Labau veroordeeld kunnen hebben?

Zonder hem zou Ceasar alleen hebben gestaan

Hij is degene die zijn lichaam geeft

Als een wapen van de oorlog

En zonder hem kan al dit moorden niet doorgaan

 

Hij is de Universele Soldaat en hij heeft werkelijk schuld

Zijn bevelen komen niet meer van ver

Zij komen van hier en daar en van jou en mij

En broeders, kunnen jullie niet zien

Dit is de niet de manier om een einde aan oorlog te maken

 

 

"The Universal Soldier" by Donovan

 

He's five foot-two, and he's six feet-four,
He fights with missiles and with spears.
He's all of thirty-one, and he's only seventeen,
Been a soldier for a thousand years.

He'a a Catholic, a Hindu, an Atheist, a Jain,
A Buddhist and a Baptist and a Jew.
And he knows he shouldn't kill,
And he knows he always will,
Kill you for me my friend and me for you.

And he's fighting for Canada,
He's fighting for France,
He's fighting for the USA,
And he's fighting for the Russians,
And he's fighting for Japan,
And he thinks we'll put an end to war this way.

And he's fighting for Democracy,
He's fighting for the Reds,
He says it's for the peace of all.
He's the one who must decide,
Who's to live and who's to die,
And he never sees the writing on the wall.

But without him,
How would Hitler have condemned him at Labau?
Without him Caesar would have stood alone,
He's the one who gives his body
As a weapon of the war,
And without him all this killing can't go on.

He's the Universal Soldier and he really is to blame,
His orders come from far away no more,
They come from here and there and you and me,
And brothers can't you see,
This is not the way we put the end to war.

 

 

Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix, en je kunt niet echt veel meer zeggen dan dit lied, want dat is deel van het probleem. De elite heeft in alle tijden geweten hoe stamverbanden werken en zij gebruiken het met groot effect, vooral als zij samenlevingen neerhalen en de banden van families verbreken enzovoort. Want iedere tiran in de geschiedenis weet, dat de jeugd een sterke leider wil. Je ziet dat ook in Amerikaanse steden, waar vele vrijgezelle moeders zijn. De jonge jongen heeft geen vaderfiguur. Hij komt doorgaans ook uit de lage inkomensklasse. Hij voelt zich hulpeloos en nutteloos en hij wordt uiteindelijk opgenomen door de lokale bende. De bendeleider wordt zijn vaderfiguur en dat is degene voor wie hij alles geeft.

 

Het is hetzelfde in het leger. In het algemeen recruteren zij uit de laagste geledingen, die geen macht in de samenleving hebben. Zij worden door het systeem “niemanden” genoemd. Zij worden door het systeem als niemanden behandelt, krijgen geen respect. En plotseling wordt hen verteld, dat als ze een uniform aantrekken, iedereen hen zal respecteren en zij de helden zullen zijn, instant-helden. En dan wordt hen verteld om erop uit te gaan en te moorden. En diegenen aan de top, die hen vertellen te gaan en te doden, hullen zichzelf in de stamemblemen van wat voor vlag dan ook, of symbolen die je hebt. En het werkt iedere keer. Dat is hoe het werkt. Zeer, zeer simpele techniek. En helaas zijn jonge mannen niet volwassen, ze zijn niet erg snugger. Ze zijn te jong om slim te zijn. Ze worden geleid door hormonen en ze hebben niet genoeg levenservaring om dingen uit te puzzelen, dus gaan ze en doen ze wat hen gezegd wordt.

 

Maar ze worden ook geconditioneerd om te doden, doordat zij  ongevoelig gemaakt worden. En ook de videospellen die we vandaag spelen, zijn bedoeld om hen nog verder gevoelloos te maken. Deze werden voor het eerst door het leger ontworpen, van álle perioden nog wel in de Tweede Wereldoorlog in feite. Ze hadden toen de opzet van wapens voor vliegtuigen, en deze vechters zouden langs je flitsen en het was allemaal om jou te leren schieten zonder na te denken. En zij deden hetzelfde uiteindelijk met het leger.

 

Zij vonden dit uit in de Amerikaanse Burgeroorlog toen zij de musketten opraapten, dat slechts 15 procent van de doden van beide kanten deze afgevuurd hadden. Je moet mensen door middel van desensibilisatie trainen om te doden. Het is niet natuurlijk voor normale mensen om elkaar te doden. Dus zij moeten je werkelijk trainen om het te doen, door het gevoelloos maken. En deze technieken zijn zeer, zeer succesvol.

 

Je komt er ook achter, aangezien zij ongeveer 20 jaar geleden of langer de videospellen introduceerden, ik wist toen, ik zei tegen mezelf, “nu, als deze voor het leger bestemd zijn, waarom geven zij het dan aan jonge kinderen en maken zij er zoiets groots van?” Want opnieuw, we doen alles na wat de media ons leert om na te doen. En zij werden heel populair. Ze zijn ook verslavend en de kinderen leren vanaf een jonge leeftijd dat dat niet een persoon is, dat is een ding, en het doel van het spel is om van hier naar daar te komen en zoveel mogelijk te doden.

 

En ik wist dat zij een generatie zouden gaan opvoeden voor het leger, voor de laatste duw op de wereld, zij standaardiseren het ene systeem wereldwijd. Dat is nu op dit moment gaande. Toen zij de tweede keer de troepen naar het Midden Oosten uitzonden, de Tweede Golfoorlog, wist ik, ik dacht bij mezelf, toen ik Amerikaanse soldaten zag, zonder shirts dansend op een rap op het dek van een schip en allemaal plezier makend, ik dacht “we zenden getrainde barbaren naar een van de oudste beschavingen op de planeet”. En dat is helaas wat er is gebeurd.

 

We kunnen gemaakt worden alles te geloven, met de macht van propaganda en wetenschappelijke overreding. De universele soldaat is altijd een probleem geweest. want voordat er vaste legers kwamen, was het voor een grote tiran moeilijk om een paar mannen bij elkaar te krijgen, misschien voor schermutselingen en kleine overvallen, maar zij konden niet gemakkelijk hele gebieden overnemen, want mannen kregen er genoeg van en gingen uiteindelijk naar huis. Maar met de komst van geld konden zij feitelijk vaste legers creëren en konden zij namens een of andere grote tiran veroveren, sommige grote psychopaten met grote ambities zoals Alexander de Grote, die zwaar, zwaar gefinancierd werd door een paar antieke bankiers van de antieke wereld. In feite, je zult erachter komen dat Aristoteles zijn leraar was en het was geen toeval dat Aristoteles naar hem toe gestuurd werd, want zelfs toen was het allemaal onderdeel van de antieke agenda, een wereldsysteem. Zoals ik zeg, Plato schreef erover in het boek “de Staat”. Het is vandaag nog steeds aan de gang.

 

Deze psychopaten willlen de koning van de wereld zijn en ze zijn op weg het te doen nu. Je zult zien dat zovelen van hen aan de top alles navolgen waarover de Antieken schreven. Je moet je realiseren dat zelfs na-Egypte vele studenten opnam om ze te onderwijzen, er waren over de wereld vele revoluties en deze revoluties werden veroorzaakt door degenen die uit Egypte uitgezonden werden en daar onderwezen waren en teruggingen naar hun eigen thuislanden. Het grootste deel van de Griekse aristocratie in feite was allemaal onderwezen in Egypte. Maar zij gingen terug naar hun eigen landen of waarheen ze ook heen moesten gaan om zich te vestigen. Zij richtten scholen op, die gebaseerd waren op geheimhouding en stiltecodes, soms vijf jaar van zwijgen, net als in een klooster. De Katholieke Kerk nam datzelfde systeem over met de monniken, veel later. Maar zij hadden het eerder in de dagen van Pythagoras, die ook onderwezen was in Egypte en die de jongeren ophitste om revoluties te veroorzaken. Antieke ideeën, vandaag nog steeds gaande, die de psychopathische types aantrekken om mee te werken aan deze specifieke agenda. En zij gaan in volle vaart vooruit.

 

Ons wordt ook geleerd om in dit alles naar de heldenfiguur te kijken. In Engeland, toen democratie opkwam –dat zij ons gaven trouwens, het hele idee van democratie, wat een heel goed spel van bedrog is – zij wisten dat het publiek hen uiteindelijk omver zou werpen als zij hen geen rechten van een of andere soort zouden geven, of schijnbaar zouden geven. Zij vonden uit, dat zij opstanden vier of vijf jaar of hoogstens zes jaar konden onderdrukken en uiteindelijk zouden ze er weer een hebben, dus kwamen zij met democratie, waar je dan iedere vier of vijf jaar iemand erin kon stemmen, met de gedachte dat er iets zou veranderen. En met democratie verandert er iets, je krijgt de laatste partij tirannen die hun zakken hebben gevuld eruit en werkelijk, je stemt er een nieuw stel in, met hoop, heel veel hoop, je houd je vingers gekruist, alleen om hetzelfde opnieuw te zien gebeuren.

 

Waarom gebeurt hetzelfde steeds opnieuw?

 

Omdat er slechts één agenda is. En Professor Carroll Quigley zelf zei: “het is niet belangrijk, dat wij, het Council on Foreign Relations, het Royal Institute of International Affairs, iedere politicus bezitten. We zullen altijd de man aan de top bezitten en zijn groep van adviseurs om hem heen. Dat is alles dat je nodig hebt”. Ik zal terugzijn na deze berichten.

 

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt, Cutting Through the Matrix en ik geef je een klein inzicht in die dingen, die je als normaal aanneemt als gevolg van je conditionering en ik laat je zien dat niets, in feite niets normaal is. Het is allemaal op die manier gepland. Dingen worden op die manier gepland. Voordat ik naar deze beller, ga zou ik werkelijk moeten benadrukken dat dit het slechte nieuws is. Dit is het slechte nieuws, want cultuur wordt afgebroken. De laatste cultuur die we hadden, wordt afgebroken. De families zijn in verwarring. Grotendeels, er zijn een paar over hier en daar, die min of meer functioneren. Anderen zijn volledig disfunctioneel en dat was allemaal de opzet.

 

Het was de bedoeling, dat zij het gezin vernietigden. Het stond in het Communist Manifesto. Het stond ook in vele geschriften van het Westen, inclusief in die van Bertrand Russell en anderen. Het moest gedaan worden, zodat de overheid direct tegen jou zou kunnen praten. Big Brother zou tegen jou praten, net als in de film "1984", de Britse versie, waar de camera in jouw kamer naar je keek en een vrouw op het scherm kwam en je opdracht gaf oefeningen te doen. ‘Jij, ja jij, nummer die en die”. Dat is wat zij willen. Er is niemand om je heen die voor je kan opkomen. Je voelt je geïsoleerd, op jezelf aangewezen. Dat is wat er vandaag gebeurt en daar komt het op neer. En helaas, het internet helpt in werkelijkheid om dat te promoten, daarom gaven ze het ons in de eerste plaats. Het is het Net. Je word gevangen in het net, net als de vissen. En het is een groot web. Je komt vast te zitten op het web. Er is altijd een spin die dat web bezit, vergeet dat niet.

 

Nu, ik geloof dat we Richard uit North Carolina aan de lijn hebben. Ben je daar, Richard?

 

Richard:  Ik denk dat mijn hoofdset niet helemaal goed is, sorry daarvoor.

 

Alan:  Heb je een vraag die je wilt stellen?

 

Richard:  Een opmerking. Ik heb ervan genoten om naar je te luisteren vanavond, en ik had niet eerder naar je geluisterd, hoewel ik op je website ben geweest. Maar jouw commentaar is veel bedachtzamer dan vele die ik hoor. Ik voel me echter een beetje pessimistisch deze dagen over enige hoop van het echt veranderen van de matrix zoals het blijkt te zijn en ik vroeg me af of je misschien concrete suggesties hebt over dingen die individuen kunnen doen?

 

Alan:  Op dit moment hebben we geen keus, de individuen die begrijpen wat er gebeurd is - hier is het probleem. Ik heb dit altijd door de jaren heen uitgelegd aan mensen. Omdat de Britse intelligentiedienst en de CIA grote auteurs financieren en hen zwaar promoten, verzamelen zij wat zij intelligentie noemen. Intelligentie, dat zijn mensen die feiten naar buiten brengen, gedocumenteerde feiten. En zij hebben deze mannen om het in boeken te schrijven en te vermengen met science fiction. En als mensen dat materiaal horen en het wordt gepromoot, worden hun namen heel bekend, dus als je met de basale feiten komt, voegen zij daar al de onzin aan toe, die zij gelezen hebben of waar ze van gehoord hebben, en zij gooien de waarheid eruit, ze gooien de baby met het badwater weg.

 

Dat heet counterintelligence en dus vertel ik mensen om niet in al dit complotmateriaal te duiken, dat hoef je niet. Het is gepubliceerd. H.G. Wells noemde de term en publiceerde het boek "The Open Conspiracy" (het open complot). Hij zegt: “Alles dat we willen doen is gepubliceerd”. En dat is zo. Daarin staan geen buitenaardse wezens, geen lopende krokodillen of iets dergelijks, al het materiaal dat counterintelligence is. Er staan alleen basale feiten, de feiten die je zelf kunt zien en die ook geverifieerd zijn door de boeken, die de grote spelers zelf hebben uitgebracht. Het is geen geheim.

 

Het is ook geen geheim, dat het niet nodig is, dat de hele planeet plotseling van gedachten verandert en erin meegaat. Het komt altijd op de enkelen aan. De samenleving wordt veranderd of uit zijn koers gebogen door de enkele mensen die het begrijpen en die antwoorden eisen. Ik vertel mensen, verspil je tijd niet aan diegenen die in de matrix zijn, in het land van de doden. Je moet degenen hebben die vragen stellen. En ik probeer me voornamelijk te richten op de jongeren, want zij zijn degenen die nog een kans hebben om iets te doen. Zij zullen door het zwaarste heengaan, zij zijn degenen die hier werkelijk de koers van richten. En zij zijn niet zo uitgeput of neergeslagen door het leven zelf, zo gedeprimeerd, dat zij achterover zitten en stilletjes wachten op een pensioen. Nee, zij zijn actief en zij hebben het recht de richting van de wereld te bepalen, waarin zij willen opgroeien en leven. Dat hebben ze. Daarom richt ik me op diegenen en probeer ik hen zoveel mogelijk aanmoediging en kennis te geven als ik maar kan. 

 

Richard:  Ik kan me voorstellen dat een van de problemen voor de jeugd, tenminste binnen het Amerikaanse systeem op dit moment en ik weet zeker ook elders, is dat zij door het onderwijs proces onder de duim gebracht worden.

 

Alan:  Ja, het is een wetenschappelijke indoctrinatie. Opnieuw, lees het boek dat uitgebracht werd door Lord Bertrand Russell, die beide kanten onderwees, ook de communistische kant. Hij werd vanuit Engeland uitgezonden om het Communisme in China op te starten. Hij schreef erover in zijn eigen biografie. En hij startte een experimentele school op, een van de eerste experimentele scholen, waar zij al de dingen probeerden aan te moedigen die we in de jaren ’60 zagen uitbreken. Ze vertelden hen om seks te hebben. Seks vóor de puberteit in scholen om te zien, dat hoe meer sexuele activiteit zij in de pre-puberteit zouden hebben, des te kleiner de kans zou zijn dat zij later een levenslange partner zouden krijgen. Want hij dacht toen, net als de rest van hen, hij zegt in zijn memoires: “We dachten dat we het kind van de ouders zouden moeten scheiden, anders zouden zij besmet worden door oude ideeën”.  Hij zegt: “Nu komen we erachter dat als we hen een wetenschappelijke indoctrinatie kunnen geven, op de leeftijd van twee, in kleuterschool, dan is het meer economisch als we hun ouders toestaan nog steeds voor hen te betalen, maar wij zullen hen al hun gedachten geven.” Dus het is een wetenschappelijke indoctrinatie. Je hebt helemaal gelijk.

 

Richard: In aanvulling op dat aspect, het heeft zeker ook iedere structuur helpen elimineren, waar mensen misschien toe behoorden, die misschien tegenover de machten zouden staan.

 

Alan:  Dat is juist. De cultuur opnieuw, want mensen denken dat het allemaal natuurlijk is en omdat zij onderwezen zijin en Russell zei dit ook, hij zei: “Wij zullen een wereld creëren waar de gemiddelde persoon niet in staat zal zijn om voor zichzelf te denken, zij zullen vertrouwen op het advies van experts”. Je kunt niet eens de weerman opzetten zonder dat een of andere expert in beeld komt en je vertelt wat je die dag moet aantrekken. Het is allemaal om je te trainen niet voor jezelf te denken.

 

Zbigniew Brzezinski zei in zijn eigen boek: "Between Two Ages": “Binnenkort zal het publiek niet in staat zijn om voor zichzelf te redeneren. Zij zullen alleen in staat zijn om te praten over de onderwerpen die hen op het nieuws van de avond ervoor zijn gegeven”. En helaas is dat gebeurd. Het heeft gewerkt met de meeste mensen. Je ziet het meteen als je gesprekken hebt met mensen. Als je hen iets vertelt dat zichtbaar voor hen zou moeten zijn, zoals het sproeien boven ons hoofd, zullen zij het onmiddellijk afwijzen, want het komt niet op het mainstream nieuws, daarom kan het niet belangrijk zijn.

 

Richard:  Een van de beste dingen die ik ooit deed en ik deed het heel onbewust, maar ik heb het nu voor ongeveer twee jaar volgehouden, is geen televisie kijken, wat werkelijk heel veel geholpen heeft.

 

Alan:  Ja, daar is geen twijfel over. Weet je, toen Margaret Thatcher aan de macht was, een andere vrouw, die bekende in de Massey Hall lezing in Toronto, de lezing heetteThe New World Order”, dit was terug in de jaren ’80. Ze zei dat ze bij een parallele regering hoorde, die samengesteld was uit de Royal Institute for International Affairs en de Council on Foreign Relations. Ze zei: “Wij doen het echte werk achter het toneel”. En zij kennen elkaar allemaal. Maar zijzelf was betrapt op het uitzenden van advertenties op televisie, subliminale boodschappen op de BBC. En dat was een groot schandaal in die tijd. Wel, alle televisie bevat nu subliminale boodschappen, zelfs de fictiedingen die je kijkt, niet alleen de reclame’s. En het heeft invloed op de mensen op manieren die zij niet begrijpen. Herinner, het is  wetenschappelijke indoctrinatie. Zo noemden de Grote Jongens het zelf.

 

Richard: Ik heb er meer naar gekeken als een grote PSYOP (psychologische  operatie) die al een zeer lange tijd gaande is, zeker voordat de CIA gevormd werd, maar het is het deel daarna, waar ik het meest naar gekeken heb.

 

Alan:  Begrijp je, ze hadden met het Anglo-American Establishment, het was een establishment vanaf het begin van de stichting van de Verenigde Staten. Zij hadden hun establishment al klaar en werkend, en als je de geschriften van Elihu Yale leest, die de Yale University oprichtte, hij betaalde het, toen hij het deed, lang voor de revolutie, zei hij: “Wij zullen garanderen dat de mannen die van deze universiteit komen, het land voor altijd zullen leiden”. En zij meenden dat.

 

Elihu Yale was een van de stichtende leden van de British East India Company, die in die specifieke jaren, zelfs toen, biljoenen dollars verdienden. Zij waren ook de mannen, al de huidige mannen aan de top die je ziet in de regering van de Verenigde  Staten, inclusief hun oppositie en zelfs inclusief Kerry en de Bushes enzovoort. Deze Bones-mannen waren allemaal –hun grootvaders en overgrootvaders waren allemaal betrokken in het overspoelen van China met opiium, tijdens de opiumoorlogen. En zij gebruikten iedere smerige truc om een land op zijn knieën te krijgen. Zij overspoelden China met balen, zij dropten iedere dag duizenden balen langs de kusten van China om de mensen verslaafd te maken en daarna brachten ze hen neer aangezien de mensen verslaafd werden aan de opium. Daarna gaven zij hun prijzen aan de Chinese heersers. Er is geen truc laag genoeg voor hen en zij zijn nooit de drugshandel uitgegaan, want zij geloven dat zij het recht hebben om over ons te heersen op iedere manier die zij wensen. Ik zal terug zijn na deze berichten.

 

***

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden, deze ongelooflijke realiteit die helemaal voor ons geformuleerd is; een realiteit met grote gebeurtenissen die over de hele planeet plaatsvinden, die besloten werden, zelfs de data ervan, voordat we geboren werden, voordat we zelfs geboren werden. Want dat is de lange termijn business planning.

 

H.G. Wells schreef over drie wereldoorlogen, voor de Eerste Wereldoorlog zelfs. Interessant, in "Shape of Things to Come" vermeldt hij dat de derde niet alleen in Basra zou beginnen (waar de Britse soldaten nu hun basis hebben), maar hij zei ook dat de politiemannen van de lucht, deze nieuwe wereldpolitie die zou bestaan, in de Golf zou bestaan. En daar zijn ze de grootste luchtbases en militaire bases aan het bouwen die ooit gezien is, zelfs groter dan de Verenigde Staten in zijn eigen land heeft. Daar zal de basis zijn van de politie van de wereld. Waarom niet, het heeft een aangenaam zonnig klimaat, het is daar best aangenaam. Geen twijfel dat zij hun eigen mensen niet zullen besproeien. Zij zullen gewoon de rest van ons besproeien om ons stom, dom en onderworpen te houden.

 

Ik denk dat we Rodney aan de lijn hebben, Rodney uit Texas. Ben je daar, Rodney?

 

Rodney:  ja, ik ben er. Hoe gaat het vanavond met u, meneer Watt?

 

Alan:  Niet zo slecht.

 

Rodney:  ik bewonder echt de informatie, die je me nu geeft, het is heel stichtend. Ik was geïnteresseerd in een uitspraak die je een tijdje geleden deed over hoe non-fictie boeken gebruikt worden om de onderbewuste geest (subconscious minds) van mensen te programmeren. Ik weet dat een collega van mij altijd heeft aangeraden dat verschillende mensen deze boeken lezen en ik ben er altijd een beetje op mijn hoede voor geweest, vooral sinds ik je die uitspraak hoorde doen. Ik zou graag horen dat je wat dieper inging op je achterliggende redenering of jouw gedocumenteerde informatie over hoe deze non-fictie boeken, zoals de boeken van H.G. Wells enzovoort in werkelijkheid gebruikt worden om de onderbewuste geesten van de massa te programmeren. Kun je daar wat over uitweiden?

 

Alan:  De gemakkelijkste manier werkelijk is door middel van hun fictionele wererken, want het is fictie die ons vangt. Het grijpt ons. We raken eraan verslingerd en we worden meegevoerd tot aan het eind van de roman. Je beseft niet, dat in de roman, vooral in science fiction (maar niet alleen in science fiction), zelfs door verhalen over mensen en gezinnen die affaires en al die andere dingen hebben, nieuwe trends enzvoort, trends die er nog niet zijn maar zeer binnenkort wel, en je word geprogrammeerd om op dezelfde manier te handelen als de belangrijkste helden of heldinnen in de roman. Hetzelfde in drama of de film. Iedere man zal zich identificereen met de held in een film, de vrouw met de heldin en kinderen doen ook hetzelfde. Daarom, het is heel eenvoudig voor jou om in hun rol te gaan en je gaat mee in zo ongeveer alles, dat zij doen. En zelfs als zij iets doen dat een beetje vreemd is, begrijp je het niet eens. Het is misschien iets dat jij niet zou doen, maar je accepteert het nog steeds omdat je de persoon bewondert. En daarna zul je dat nadoen als het in het echte leven gebeurt, in jouw eigen leven. Zo simpel is het om voorspellend programmeren uit te brengen.

 

Maar ze brengen ook grotere ideeën naar buiten, ideeën waar veranderingen in de samenleving langskomen, zelfs de hersenchips, allemaal door middel van science fiction films. Ze zitten er nu allemaal vol mee, sinds de Loyola bijieenkomst, toen de wetenschappers van de wereld bijeenkwamen om de komende hersenchip te bespreken, die al klaar is om gebruikt te worden. In feite, ze zeiden op Loyola, dat is in Louisiana, dat het enige dat zij nu moesten doen, is de schrijvers aan het werk zetten voor fictiewerken, die het in stripverhalen en tekenfilms stoppen, en in films om het spannend te maken voor de kinderen. De jongeren zullen het willen. Dit is allemaal klaar om te gaan. En je moet je realiseren dat het voornamelijk fictionele werken zijn, die het gevoels-gedeelte van je hersenen uitschakelen. En je beseft niet dat je zojuist met een idee geprogrammeerd bent. Terwijl je, als je door een scenario in je eigen leven ging zonder die programmering, je misschien tot een andere conclusie zou komen, tot een andere conclusie, of iets anders zou doen in een specifieke situatie in je leven. Als je het in de film ziet, zul je nadoen wat de held deed.

 

Rodney:  Ik heb een theorie die ik heb gebaseerd op wat dingen die ik gelezen heb, dat iemand zijn eigen onderbewust kan programmeren en niet toestaan om deze kwaadaardige krachten het voor je te laten doen. Het is niet heel moeilijk, maar niettemin, ik wil er niet op ingaan, maar alleen aan jou vragen, kan iemand echt zijn eigen geest programmeren en wat zouden de fundamentele stappen zijn die de persoon zou kunnen nemen om zoiets te doen?

 

Alan: ik heb het gedaan. Toen ik opgroeide realiseerde ik me waar het allemaal over ging, toen ik me omdraaide en publiek in de filmtheaters bekeek. Ik observeerde hen, ik keek naar de uitdrukkingen op hun gezicht, terwijl ze allemaal gevangen raakten, opgewonden, of droevig of wat ook. En ik besefte de invloed die het had op hun emoties. Begrijp je, als je een idee van verandering aan een emotie verbindt, heeft het inlvoed op de geest, dus als je je realiseert dat je geprogrammeerd word – ik neig ernaar de films de bestuderen en niet om van ze te genieten, maar om ze te bestuderen hoe ze gemaakt zijn. Wat zijn de voornaamste boodschappen? Ik trap niet in de val van het eigenlijke verhaal en meegesleept te worden en mezelf te vergeten, dus ik analyseer ze en bestudeer ze. Je zult erachter komen dat het zo makkelijk is om niet meegesleept te worden en je zult ook zien wat de belangrijkste punten zijn die zij aan het publiek willen overbrengen.

 

Rodney:  Een laatste vraag voor u, meneer Watt. Ik hoorde je zeggen dat je veel zeldzame boeken in je persoonlijke bibliotheek hebt. En ik heb geprobeerd een paar van de titels die ik je hoorde noemen, om deze boeken te krijgen en ik kon ze niet vinden. Als je misschien een, twee of drie boeken zou kunnen aanraden, die je luisteraars kunnen gaan lezen  en daar werkelijk inhoudelijke informatie uit kunnen verkrijgen, zou dat helpen om door deze matrix heen te breken. Wat zouden die een, twee of drie boeken zijn?

 

Alan: Ik zou hen aanraden zich in ieder geval te verdiepen in "Tragedy & Hope" door Professor Carroll Quigley en "The Anglo-American Establishment", ook van dezelfde auteur. Gevolgd door een boek dat heet "Foundations: Their Power and Influence", een heel goed boek. Het vertelt je de werkelijke agenda’s. Zij hebben allemaal agenda’s. Zij zijn helemaal geen charitatieve werken. Het idee is, dat als zij de non-gouvernemenntele groepen daarbuiten kunnen krijgen, zij de echte democratie worden. Zij eisen wat hun leiders willen dat zij eisen. En de regering is maar al te gelukkig om het goed te keuren voor wetten, voor verandering. Dat is het nieuwe systeem. Feitelijk is het het Sovjet systeem. “Sovjet” betekent “bestuurd door raden”, of NGO’s, dat is hetzelfde. En de foundations leiden deze NGO’s en de jongens aan de top van de foundations, zoals het Rockefeller Center, zij hebben naar buiten gebracht, en ik heb videomateriaal van binnen hun eigen ontmoetingshallen, waar meneer Rockefeller citizenship awards, World Citizenship awards, aan al de topspelers uitdeelt, die je in de media hebt gehoord. Al de grote spelers krijgen World Citizenship awards.

 

Hoe kunnen zij dat doen en daarna teruggaan de politiek in, en beweren dat zij nationaal zijn en dat zij voor jouw rechten opkomen? Dat is onmogelijk. Deze mannen zijn leugenaars. Zij hebben al trouw gezworen aan een wereldagenda en zij gaan in volle vaart vooruit en zij leiden al de grote groepen waarvan je in je leven gehoord hebt, die veranderingen eisen of eisen dat wetten in de boeken vastgelegd worden. Dit zijn de mannen die erachter zitten.

 

Rodney:  Zou je het eens zijn met de stelling dat je een boel over een individu kunt vertellen door de mensen waarmee hij omgaat?

 

Alan:  Oja, dat kun je zeker.

 

Rodney:  Oké, want bijvoorbeeld, ik heb opgemerkt dat bepaalde individuen de neiging hebben aangetrokken te worden door de mensen die je zojuist beschreef, de intellectuelen, en veel van deze intellecten bevinden zich in deze rasverbetering en transhumanisme en dat soort dingen. Persoonlijk voel ik me gewoon niet comfortabel rond mensen die ik ken, die dit soort kwaadaardige agenda’s hebben. Maar deze persoon die ik ken, neigt te denken, dat je hun plannen moet kennen, zodat de beste weg om dat te doen is om aan de binnenkant te zijn, maar ik denk dat dat iets heel gevaarlijks is, als een persoon een voortdurende relatie of omgang heeft met dergelijke individuen, omdat het misschien op hen overgaat. Wat denk jij?

 

Alan:  Je moet een ongelooflijk sterk persoon zijn, die zichzelf kent. Het oude gezegde: “ken u zelve” dient op waarde geschat  te worden en begrepen te worden, want alleen dan kun je alles weerstaan  en zijn, hoewel zij zullen proberen je te indoctrineren, en het zal geen invloed op je hebben als je jezelf kent en je weet wat ze aan het doen zijn en waarom ze het doen en hoe ze het doen. Zeer weinig mensen kunnen daar tegen opstaan. Maar je hebt helemaal gelijk, mensen die zich in dat soort dingen bevinden, hebben de neiging daar opgewonden van te worden, van de vooruitzichten ervan. Ze hebben de neiging zelf een beetje dominerend te zijn. Zij houden van macht en dat is het hele punt met psychopathie. De psychopaat houdt van degene die meer superieur is dan hij, die macht heeft. Zij aanbidden hen in feite. Ze haten de ondergeschikten, diegenen onder hun eigen rangen, en zij zullen doen wat hen gezegd wordt.

 

"Pathocracy" is nog een ander boek dat mensen zouden moeten proberen te bemachtigen. Het behandelt de natuur van deze leiders, die innig samenhangt met het systeem dat we duizenden jaren hebben gehad met geld. Psychopaten aan de top komen daar door het zich naar de top worstelen, door het vernietigen van alle concurrenntie en het te gronde richten van levens of hele landen als dat nodig is om die macht te krijgen. En daarna planten zij zich kruislings voort om meer psychopaten voort te brengen, zodat ze het aan de gang kunnen houden. Zij geven aan de mensen beneden onder hen een psychopathische cultuur van winnaars en verliezers. We worden allemaal getraind op school om uit die modder te kruipen en winnaars te worden. En slechts een paar hebben succes. We hebben een psychopathisch systeem. We moeten een menselijk systeem terugkrijgen en het is een systeem voor de mensen.

 

Nu, ik zal weer terugzijn, het is het eind van de show voor vanavond geloof ik, en Hamish, mijn hond en ikzelf wensen je vanuit Ontario, Canada, een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

Vertaling: Hensel, december 2007