ALAN WATT

 

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE ON RBN

"PSYCHOPATHY OF THE DOMINANT MINORITY

AND

POLITICAL PONEROLOGY"

 

In de Nederlandse vertaling:

“Psychopathie van de dominante minderheid en politieke ponerologie”.

 

5 november, 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 5 november, 2007 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 5 november 2007. Nieuwkomers, ga naar cuttingthroughthematrix.com en download zoveel als je wilt het is allemaal gratis. Geen advertenties en het staat vol met informatie over de geschiedenis en de tegenwoordige tijd zoals die gaande is. Ze leiden ons naar deze Nieuwe Wereldorde. De nieuwe Wereldorde, veel nieuwe wereldorden die er altijd zijn omdat de grote jongens en hun families en afstammelingen altijd aan de top staan.

 

Ga naar alanwattsentientsentinel.eu,  voor transcripten, die je in verscheidene talen van Europa kunt downloaden. Ik begin te zeggen dat ik geen geld krijg voor wat ik doe. Degene die zich kunnen veroorloven iets te sturen om het gaande te houden, a.u.b. doe dat en kijk ook naar de boeken die ik te koop aanbied, die ik zelf geschreven heb en de DVD en Cd’s over de geschiedenissen en je kunt me allemaal aan de gang houden.

 

Vanavond ga ik in op een paar aspecten van de persoonlijkheidstypen die de wereld runnen en waarschijnlijk altijd de wereld hebben gerund, tenminste zeker sinds de uitvinding de zwendel met geld. Dat werkelijk in gebruik werd genomen toen de eerste steden werden gecreëerd, omdat steden niets produceren om zichzelf levend te houden. Het is allemaal diensten georiënteerd werk dat zij doen. Ze verbouwen geen voedsel. Ze houden geen dieren. Alles komt naar de grote steden en dus, toen de eerste stad werd gecreëerd was het Plato die er als een bijenkorf naar verwees.

 

In feite wilden zij bijenkorven gebruiken om dit Utopia te maken, deze republiek, de wereld en in die stad wordt aan de mensen een bepaalde cultuur gegeven. Zij zouden denken dat het na één generatie normaal was, en dan kunnen ze de grenzen over en de rest van de planeet veroveren. In oude tijden had je stadsstaten die allemaal iets runde, dat geld wordt genoemd. Geld was de sleutel en voordat er munten waren wogen ze het, en lang voordat geschiedenissen aan het publiek wordt gegeven, weten we dat oude civilisaties naar goud dolven en hoofdzakelijk zilver, het was eigenlijk in die tijd gemakkelijker te krijgen, en de Foeniciers – vreemde mensen deze Foeniciers, is eigenlijk een Grieks woord Kanaanieten.

 

Zij waren diegene die de oude wereld met geld regeerden en zij beheerden lange, lange tijd en veel eeuwen, de handelsrouten en de handelsschepen en de gehele ruilhandel. Niet alleen dat, zij hadden een broederschap omdat ze hun tin met koper moesten vermengen om brons te maken. Wapens in die tijd waren gemaakt van brons en ongeveer 300 jaar hielden ze het voor alle andere landen stil hoe ze daaraan kwamen. Het bleek dat zij het vanuit een plek aan de zuidkust van Engeland kregen. Een broederschap in de Marine kon met niemand, in geen enkele haven praten over waar zij vandaan kwamen, waar ze naar toe gingen en waar hun goederen vandaan kwamen. Na de volgende boodschappen ben ik met meer hierover terug.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt met Cutting Trhough the Matrix. Ik behandel een beetje de geschiedenis van de oude wereld en hoe geld het in wezen van ruilhandel overnam en de jongens met geld als bazen eindigden. Met dát, kwam een klasse met vrije tijd. De klasse met niets om handen, wilt zich handhaven en dus huurden zij de snuggerste tussen hen in als adviseurs om de bevolkingen te bestuderen. De bevolkingen te managen en ze verzekerden zich ervan dat ze een goede religie hadden die hen van regels voorzag. De regels die op de eerste plaats gehoorzaam gevolgd moesten worden. Eens in de zoveel tijd, hadden deze stadstaten oorlogen onder elkaar omdat de jongens aan de top verschillend waren. Ze waren anders dan diegene waarover ze regeerden. Ze waren anders in die zin dat zij bepaalde tendensen hadden, werkelijk het onvermogen om zich op een natuurlijke manier met mensen te verbinden of empathie te hebben. Tegenwoordig noemen wij hen psychopaten en deze psychopaten bereikten die de top door zwendel, arglisten en zelfs moord. Dat was geen probleem. Zij vermoordden hun ouders als dat nodig was. Dat laat je zien wat voor een soort mensen zij waren, zelfs met hun eigen familie konden ze zich niet verbinden.

 

Vrijwel in de hele Oude Wereld kwamen zij aan de top en plantten zij zich onderling voort, omdat zij altijd de top bereikten door hetzelfde geldsysteem te gebruiken. Plantten zich onder elkaar voort en trouwden onderling. Koningen en koninginnen trouwden in andere landen en de prinsen en prinsessen trouwden hun neven en zo. Dit ging alle eeuwen zo en als je de geschiedenis van Europa volgt en al die interne onmin voornamelijk tussen Engeland en Frankrijk en een paar andere landen in Europa, zul je werkelijk zien dat eeuwig koningen andere koningen in andere landen bestreden die hun neven waren. Over het algemeen namen deze koningen zelf niet deel aan de strijd of stonden aan het roer als zij in de buurt kwamen, maar ze profiteerden ervan en ze hielden ook de bevolking onder bedwang. Zij bespraken deze feiten ook met elkaar omdat ze ontdekten dat wanneer zij oorlog hadden de bevolking veel gehoorzamer was, minder mopperde en ze hoestte eigenlijk meer belastingen op. Ze konden zelfs hun varkens en hun kippen en hanen nemen om de legers te voeden zonder te mopperen en dit ging maar eeuwen door tot aan de vandaag.

 

Deze karakters wisten bijvoorbeeld in de 1800s – eigenlijk wisten ze in de 1700s dat de tijd zou komen omdat zij al die adviseurs hadden. Ze huren altijd adviseurs in, zoals ik al zei, om de pols op de bevolking te houden en zo weten ze wat er aan de hand is en dus kunnen ze hen vóór zijn, maar ze deden altijd studies. Tegenwoordig noemen we dat “gathering statistical data” (het verzamelen van statistische informatie) maar ze hebben dit altijd gedaan. Zij wisten dat de tijd zou komen waarin iedereen zou vechten voor een globaal systeem en zij realiseerden zich ook dat de snelste manier om veranderingen naar iets te bewerkstelligen, het dirigeren van tegengestelde krachten is; en als je geen tegengestelde krachten hebt, maak je ze. Je maakt een conflict en uit het conflict komen oplossingen of syntheses, zelfde ding.

 

De mensen die door al deze oorlogen en depressies die veroorzaakt werden en alles wat daarbij hoort heen gingen, snapten het niet omdat de regenten ervoor zorgden dat hun topuniversiteiten de geschiedenissen publiceren. Daarom schrijven de winnaars altijd de geschiedenis op een hele, bloemrijke manier en ze geven je altijd een goede reden voor deze oorlogen maar nooit de echte reden. Ik vond het altijd verbazingwekkend dat Engeland bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog inging onder schijnredevoeringen zoals: het redden van je cultuur en je vrijheden en je manier van leven, dat in die tijd echt niet zo ver verwijderd was van het oude feodaal systeem.

 

Ze deden mee aan de oorlog om, naar verluid, te vechten tegen nationaal socialisme, wat Nazisme was, en kwamen uit de oorlog als een nationale socialist, tenminste aan de buitenkant, maar in werkelijkheid de kliek aan de top, Winston Churchill en anderen (is nu geopenbaard door zijn persoonlijke secretaris tijdens de tweede wereldoorlog die nu een Sir is geloof ik). Het heet "The Fringes of Power," het boek, dat moet je lezen. Het zijn de memoires en de aantekeningen die hij maakte toen hij secretaris van Churchill was en hoe Churchill de mensen vertelde de oorlog in te gaan en hun manier van leven redden, hun cultuur en zo, en ’s avonds op feestjes, vertelde hij zijn leeftijdsgenoten, terwijl hij lekker dronken was, zowat iedere avond was hij dat, dat dit het meest fantastische was dat Engeland overkwam omdat zij, de elite zelf, hun eeuwenoude droom van een Verenigd Europa zouden krijgen.

 

Nu betekent blijkbaar een Verenigd Europa dat je jouw cultuur verliest en je manier van leven enz., maar deze karakters hebben geen probleem met liegen naar de gewone bevolking die zij echt zien als domme, stomme dieren. Maar, niets is sindsdien gebeurt. In die tijd tekende deze bepaalde kliek een deal om Engeland en andere landen in Europa te deïndustrialiseren en uiteindelijk het systeem naar voren te halen dat ze nu hebben. Engeland was het eerste land dat Frankrijk benaderde en samen werkten zij aan de integratie van Europa, heel stilletjes, door allerlei leugens en bedrog. Ze hebben het publiek 50 jaar voorgelogen en nu hebben ze de documentatie van de Engelse regering vrijgegeven die dit allemaal toegeeft; en op het einde, zegt het dat het publiek hier niets over verteld mag worden of de waarheid tot het compleet is; en hetzelfde moest met de Amerika’s gebeuren.

 

Deze psychopathische groep kent elkaar allemaal, dit Anglo-amerikaanse establishment dat verder dan Engeland gaat en verder dan de VS, het is nu wereldwijd, hebben de laatste 50 bijna 100 jaar een club gevormd wetende dat zij dit globale systeem zouden krijgen. Zoals altijd gedurende alle eeuwen, als de top psychopaten, deze gekruiste mensen en ze zijn echt anders omdat een deel van het brein niet functioneert of zelfs mogelijk iets dat hen een normaal fatsoen en empathie voor anderen geeft. Zij zijn niet in staat de pijnen te voelen. Ze kunnen zeggen dat ze pijn voelen zoals een paar recentelijk zeiden, maar zij voelen eigenlijk helemaal niets, het zijn geboren toneelspelers en we zien het vandaag over de hele wereld gemanifesteerd bij diegene die de macht hebben.

 

Ze hebben allemaal dezelfde antiterrorisme deal getekend, dat zegt je, dat deze deal jaren en jaren geleden vóór de operatie 9/11 plaatsvond, opgezet is. Opeens had ieder groot land over de hele wereld dezelfde deal getekend. Daar is veel onderhandelingen en bureaucratisch werk voor nodig. Vandaag zitten we er in, met de psychopaat in volle controle met een agenda die helemaal niet fijn is. Ze zijn niet begónnen met het vermoorden van bevolkingen. Ze doen dat al heel lang, want uiteindelijk vragen ze geen vrijwilligers om de bevolking te verminderen en daarom moesten ze het heel stilletjes doen en ze doen dit minstens sinds de 1950s en waarschijnlijk daarvoor. Ze werkten al in de 1800s aan bacteriën en virussen en daar is nu ook gedocumenteerd bewijs van, materiaal dat ergens vandaan komt. Als je de geschiedenis van zelfs de Rothschild families leest, grote economen, onthoudt dat.

 

Onthoudt wat Bertrand Russel en H.G.Wells zei. Ze moesten economen aan boord halen omdat zij het geldsysteem en schulden begrijpen en bevolkingsaantallen moeten de schulden afbetalen enz. en ideale bevolkingsaantallen. Als je de geschiedenis van de Rothschild’s lees zie je dat de kinderen van de Rotschild’s en dit zijn goedgekeurde boeken – de kinderen van de Rothschild’s schreven zelf ook, mannen en vrouwen, over het overbrengen van ziektes door bedluizen, teken, luizen en dat soort insecten en zij publiceerden deze feiten al in 1904. Deze kinderen waren ongeveer 10 en 11 jaar. Kijk, waarom in ’s hemels naam zouden kinderen van die leeftijd zich bezighouden met het overbrengen van ziektes via die weg? Vast omdat ze hun ouders daar ook over hoorden praten omdat het geen nieuw idee was.

 

Malthus sprak over dezelfde technieken in de 1700s, zelfs over ruimte tussen de bedden in de armenhuizen, welke afstand vlooien zelfs nodig hebben om een buurbed te besmetten met tyfus en andere ziekten. Deze karakters die in de economie zaten begrijpen deze wetenschappen. Tegenwoordig zitten we in een crisis stadium omdat de grote jongens die allemaal dezelfde filosofie hebben het heel eenvoudig aanvaarden omdat ze allemaal psychopathisch zijn, ze begrijpen elkaar, de bevolking heel snel willen verminderen. Ze hebben ook 100 jaar wetenschap bedreven om de globale opwarming mogelijk te maken, vorst, overstromingen, orkanen en tornado’s. Lees de United Nations Weather Warfare Treaty die zij allemaal getekend hebben. Ze kunnen dat. Daarom ondertekenden ze het verdrag. Je ondertekent geen verdrag tenzij je het echt kunt doen. Het is bewezen wetenschap.

 

Het is nu gaande terwijl ze de mensen over de wereld bang maken en het is een wereldwijde agenda en ze sprayen als insecten, die hen ook verdoven, daar ben ik zeker van en we zien de lange termijn effecten verschijnen, met vreemde ziekten en een vroege dood enz. Daar moeten we tegenop. We zitten midden in een oorlog die gaande is en de meeste mensen zijn volledig onbewust omdat ze vanaf de geboorte, getraind en gehersenspoeld zijn het niet te zien.

 

Er is een boek dat mensen echt te pakken moeten zien te krijgen en het heet: “Plolitical Ponerology”. Ik weet niet of ik muziek hoor of niet. Ik geloof wel, dus de pauze komt eraan. Na de volgende boodschappen ben ik terug met dit boek.

 

Hallo mensen. Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix en ik bespreek een boek dat mensen moeten zien te vinden. Het is waarschijnlijk het eerste boek waar wetenschappers, mensen die in de psychologie zitten, die door tirannieën heen hebben geleefd en nagedacht hebben over het probleem psychopathie en opgemerkt hebben dat al die tegenwoordige belangrijke karakters aan de top en de geschiedenis door, allemaal psychopathische trekken hebben. Het boek heet: “Poltical Ponerology” en de auteur heet Andrew M. Lobaczewski.

 

Dit is een uitstekend boek. Het is klaarblijkelijk geschreven door iemand die werkelijk op zoek is. Soms gaat hij te diep op de psychologische aspecten in en zelfs de fysieke aspecten van mogelijk hersenletsel, dat nog steeds hoofdzakelijk theorie is, maar zeker alle signalen en symptomen zitten in dit specifieke boek. Het ISBN # is: 1-897244-18-5. Uitstekend boek, op de eerste plaats geschreven door een man die vervolgd is omdat hij geprobeerd heeft de bodem te bereiken over waarom leiders in alle idealistische systemen aan de top, na korte tijd eindigen als psychopaten. Dezelfde MO. Poneros is een Grieks woord. Daar komt de naam ponerosvoor kwaad vandaan enologie voor doctrine of wetenschap.

 

Het boek heet Ponerology. Waarschijnlijk het eerste boek dat werkelijk diep hierover ingaat en veel samenvoegt en het op zo’n manier neerzet dat de gemiddelde persoon kan begrijpen hoe deze mensen van ons verschillen. Hij accepteert ook het feit dat ik al jaren zeg, dat diegene die psychopathisch zijn niets anders kunnen doen dan de top te bereiken in dit soort systeem, omdat het een systeem is dat op de eerste plaats door psychopaten voor psychopaten is ontworpen

 

We hebben nu Jeff uit Vermont aan de lijn. Ben je daar Jeff?

 

Jeff: Hallo Alan. Hoe is het?

 

Alan: Niet slecht.

 

Jeff: Ik luister al een tijdje naar je programma en ik probeer leiders door de Amerikaanse geschiedenis heen te ontcijferen. Ik focus me daar een beetje op, die vindingrijk waren en die zoals je zou kunnen zeggen, aan de donkere kant staan. Ik vind Thomas Paine waarschijnlijk een van de betere voorbeelden van pure genialiteit en bij onze founding fathers kan ik bijna niets vinden over de rechten van de mens, of iets in zijn boeken dat aangeeft dat hij niets dan waar zou zijn, zoals hij praat en de manier waarop hij materiaal neerzet en kijk eens hoe hij stierf en hoe hij over de Franse Revolutie dacht.

 

Alan: Je moet ook onthouden dat een hoop dat ons is gegeven en dit is echt een probleem. Als ons iets verteld wordt en we echt iets moois over een persoon lezen vormen we een opinie en we moeten dieper gaan. Thomas Paine was een professionele revolutionair die uit Engeland, uit een samenleving kwam en deze samenleving was al gevormd. Zij waren er een tijdje geweest. Zij trainden in feite, veel van hen in Genève en toen gingen ze naar Engeland en Paine komt van {PAYEN} en Hugh de Payen was een van de oprichters van de Tempeliers, een van de ridders die het oprichtte, dus deze karakters horen bij genootschappen. Hij leek zeker alle juiste dingen te zeggen en het is waar dat hij er na de Amerikaanse Revolutie naar toe ging om met de Franse Revolutie te helpen. Aanvankelijk geloofde hij erin, maar toen de slachtingen te buitensporig werden, begon hij te klagen en werd hij in de gevangenis gezet ómdat hij klaagde. Hij is het niet eens met alle die massa’s onthoofdingen die helemaal uit de hand liepen en uiteindelijk moesten ze andere ambassadeurs sturen om hem uit de gevangenis te krijgen.

 

Jeff: Ben Franklin was er een.

 

Alan: Eigenlijk kwam Jefferson na Franklin. Wat je hier ziet zijn professionele revolutionairen die vaak voor de juiste dingen strijden, maar waar je altijd op verliest is – dat zie je in iedere populaire of rechtvaardige beweging en veel – het departement van de Staat heeft hun boeken tijdens die jaren uitgegeven waar ze bijvoorbeeld toegeven dat ze Vietnam verkeerd beoordeeld hebben omdat het een burgeroorlog was. Het was geen Communistische oorlog, volgens de boeken van nu. We weten nu ook feitelijk dat hetzelfde in El Salvador gebeurde. Ze probeerden de schuld te geven – kijk, de jongens in het leger en de veiligheidsdiensten, ze zijn zelf nogal psychopathisch en zij wilden het een Communistische oorlog noemen maar dat was die zeker niet. Waar boeren ook een boerenopstand proberen te ontketenen voor een burgeroorlog, worden ze communisten genoemd. We moeten ons realiseren dat de jongens aan de top die naar macht neigen nadat mensen een populaire zaak gewonnen hebben, dat degene die erin komen en er zich aan vast houden, van nature psychopathisch zijn; jammer genoeg nemen zij het over. Ik ben na de vo0lgende boodschappen terug.

 

Hallo mensen. Alan Watt terug met Cutting Trhough the Matrix. Ik probeer te laten zien dat na opstanden van het volk een kliek er op de hoogste posities in komt en het uiteindelijk overnemen en langzaamaan nemen ze de echte karakters die idealistisch waren, eruit en schuiven die aan de kant en plotseling worden alle doelen die zij gepland hadden veranderd en degene die aan het oude systeem vasthouden, de oude Constitutie, wat er ook als eerste werd gepusht, worden eruit geduwd; naar de buitenste kringen. Psychopaten gaan altijd in volksbewegingen zitten en soms leiden ze volksbewegingen. Dat is een ander probleem omdat ze ruiken hoe de wind waait. Ze zien waar de bevolking naar toe gaat en zij worden dan de kampioenen en dat moeten we altijd bewust blijven, want zij kunnen moeilijkheden en rellen veroorzaken wanneer ze willen. Dat is tijdens de hele geschiedenis ook gebeurd. Dus, alleen omdat een persoon de juiste dingen zegt betekent niet dat zijn hart of zijn brein op de juiste plaats zit. Je moet ze echt natrekken.

 

Ik geloof nu dat we Vernon uit New Hampshire hebben. Ben je er, Vernon?

 

VernonHallo.

 

Alan: Hallo.

 

Vernon. Ja. Hoe is het vanavond met je Alan?

 

Alan: Het is hier nogal nat. Er woedt een storm.

 

Vernon: Oké. Ik heb alleen maar een opmerking, die ik wil doen, iets waarover je sprak. Aangezien individualiteit zowat de enige grootste bedreiging voor het systeem is, zijn deze psychopaten bang dat wij weer individuen worden en ons verbinden met ons spirituele zelf en het lijkt er op dat zij ons willen tegenhouden voor deze verbinding?

 

Alan: Vreemd genoeg gaat zelfs de doorgewinterde psycholoog die deze ponerologie probeert te doorgronden, waar ik over sprak, gaat hier zelfs op in omdat je nu eenmaal een mens bent die probeert uit te zoeken wat het is dat zo anders is dan jezelf. Waarom zijn zij zo anders en je gaat op alle aspecten in met inbegrip van het zielloze. Er was een tijd dat zij “zieleneters” werden genoemd omdat zij de neiging hebben mensen rondom hen uit te putten. Je weet niet waarom je uitgeput en moe bent als je bij hen bent, maar je bent het. Ze zuigen in zekere zin, energie van je weg. Dat komt omdat je brein hard zijn best doet om de vreemde mentaliteit die zij hebben en sommige dingen waar ze mee naar voren komen, bij te houden. Je brein begint te rennen en je voelt je moe. Je hebt behoorlijk gelijk en ze hebben ook Mo’s. Ze hebben geen geweten en in dit boek “Ponerology”, bespreken ze de geschiedenissen van de huidige kliek in de VS.

 

Het doet er niet doe als de volgende groep komt want iedereen die we in de vleugels hebben zien wachten, de Hillary’s enz. behoren tot dezelfde bemanning, ze zijn allemaal van dezelfde soort. Wij weten van bijvoorbeeld George Bush dat hij ervan hield kikkers op te blazen met rotjes toen hij jonger was. Dit soort dingen doen zij in hun jeugd. Er zijn verschillende signalen en symptomen voor deze karakters en ze groeien zonder geweten op maar met een enorm ego en zij neigen ernaar alle minderen, beneden hen, te minachten. Ik maak me geen zorgen over George Bush. Het zijn diegene rondom hem. Het is het Kissinger type, de levenslange, de echte technocraten die het wereldsysteem opzetten en niemand een antwoord geeft. Ze worden niet gekozen. Dit zijn de jongens als Maurice Strong die al het handwerk doen in het opzetten van de onderhandelingen die ons allemaal naar onze ondergang ondertekenen. Dit zijn de karakters waar ik me zorgen over maak.

 

Vernon: Ja, en al die decennia van al die chemische onevenwichtigheden die zij de menselijke bevolking aandoen. Het lijkt alsof ze hen nu hebben waar ze hen wilden hebben, dus die paar mensen met gevoel voor waarneming, die bijna de verbinding met hun geest tot stand hebben gebracht, lijken te racen om dit te doen stoppen.

 

Alan: Ik geloof dat het klopt. Dat doen ze. Daar twijfel ik niet aan. Ze pushen de “eenheid” van iedereen. Iedereen is “een”, maar zij spreken over een ander soort “eenheid” dan waar de mensen van de New Age zelfs aan denken. Het is een eenheid waar je allemaal met elkaar verbonden bent door computers en door chips, in feite door lichaamsimplantaten zodat je in de toekomst geen probleem meer bent. Daar gaat hun eenheid over.

 

Vernon: Het is zoiets als de bijenkorf mentaliteit, waar je over sprak. Zoiets kun je nu om je heen horen zoemen, alsof iedereen een deel van die bijenkorf is en jij lijkt buiten de bijenkorf te staan dus hebben ze daar een serieus probleem mee.

 

Alan: Dat klopt en nu hebben ze zelfs – ik weet niet of je het al gezien hebt, de handtekeningen van portretten met gezichtsuitdrukkingen die verdacht kunnen zijn.

 

Vernon: Ja Die heb ik eens gezien.

 

Alan: Het is verbazingwekkend. Kringen onder de ogen, voor wat dan ook kun je ondervraagd worden en hier zijn de oude eugeneten, allemaal terug aan de macht. Ze kunnen er niets aan doen. Het is als bij welke ziekte dan ook. Ze komen altijd met dezelfde symptomen naar voren. De oorlellen, de lengte van het oor, de ruimte tussen je ogen. Al dit materiaal is weer naar boven gekomen. Dit gebruikten ze in de Nazi tijd. Het zou ons niet moeten verbazen. Het is dezelfde groep afstammelingen die de Nazi’s toen steunden, niet alleen in VS, ook in Engeland.

 

Vernon: De VS lijkt wel de testbevolking voor alles wat er ook gaande is.

 

Alan: Ja dat is zo en de belastingbetaler van de VS heeft dit allemaal gefundeerd zodat het kon bestaan. Zij wisten aan het begin van de 1900s dat zij dit zouden doen, toen Engeland de VS als de politie van de wereld zijnde aanwees. Maar de doorsnee mens in de VS die dat zag gebeuren, heeft nooit gedacht dat zij de boeren van de VS hetzelfde zouden behandelen als de boeren uit China en daar gaat het allemaal naar toe. Hier moeten we allemaal gelijke boeren worden, omdat psychopaten alleen andere psychopaten met hun listen kunnen waarderen. Ze hebben geen respect voor de boer van welk land dan ook.

 

Vernon: Ja en het lijkt of zij meer en meer macht willen, alsof ze nooit tevreden zijn met het niet hebben van voldoende macht. Ze snakken daarnaar, macht over anderen.

 

Alan: Dat is een feit. Het ego, zie je, ze leven op het ego. Ze zijn puur ego. De wereld draait om hen en deze onlesbare zucht naar macht is weer verre van normaal – normale mensen kunnen hen niet begrijpen. Daarom komen ze ermee weg. Wij zoeken voor hen excuses. We zeggen dat ze alleen maar erg happig zijn. Nee, deze karakters zijn hongerig naar macht. Zij leven van macht. Het is zoiets al etherisch voedsel dat zij baar binnen zuigen en ze houden ervan te domineren. Macht en dominantie zij daar allebei deel van en altijd, tolereren ze uiteindelijk geen tegenstand en ik bedoel dat ze meedogenloos zijn. Ze zijn meedogenloos.

 

Vernon: Zij hebben die agenda. Ze gaan het kost wat kost uitvoeren. Ze malen er niet om als ze minstens 90 procent van de bevolking moeten vermoorden. Ze zullen al het mogelijke doen om het stadium waar ze achteraan zitten, te bereiken.

 

Alan: Ja, dat is ook een feit. Ik weet dat we ons uiterste best moeten doen dit te stoppen omdat, kijk, ze doen dit al door middel van inentingen. Als je de grote spelers onderzoekt die met inentingen zijn gekomen, dan zie je dat ze dat mijn god, dé top eugeneten waren. Zij schreven boeken over het verminderen van de bevolking. Zij zijn voorstanders van het verminderen van de bevolking en plotseling zijn ze hier, als wolven in schaapskleren om ons te helpen. Dan zie je al die ziekten en kwalen die uitgebroken zijn. HIV, als je het gewoon uitspreekt is het “THE HIVE”, en deze jongens missen geen enkele stap in alles dat ze doen. We weten dat Kissinger tijdens de 70s zei dat de belangrijkste, de belangrijkste vijand voor de staat, de overbevolking was en hij zette dat aan het werk. Hij zette de bal aan het rollen voor het verkrijgen van subsidies voor auto-immune virussen en dit zijn virussen waar ze al sinds de vroege 1900s aan gewerkt hebben en kijk naar iedereen vandaag. Iedereen schippert met immuniteit. Iedereen die een inenting heeft, heeft een enorm verminderd immuunsysteem.

 

Vernon: Mag ik je een vraag stellen? Alan, ik weet niet of je dit in je leven ervaren hebt, maar sinds je dit systeem bestudeert heb je nooit gezeten en dit soort van recht in de ogen gestaard en het voor je gezien, overal waar je kijkt, zie je dit?

 

Alan:  Ja.

 

Vernon: Dat is me een paar keer overkomen. Lijkt alsof mijn lichaam raar aanvoelt. Ik zie dit precies voor me. Overal waar ik loop is het er.

 

Alan: Ja. Psychopaten, zoals ik zei, geven je niet alleen een systeem, de cultuur waarin je leeft en waarvan jij denkt dat het normaal is omdat je erin geboren en opgegroeid bent, is hun cultuur. Ze hebben je dit gegeven en dus nemen we de trekjes van de psychopaat over. De hele cultuur is, kopen, verkopen, produceren, consumeren en niet op straat terecht komen. Dat is alles wat ze zeggen. Dus nemen we diezelfde principes over. We zijn allemaal doodsbang op straat terecht te komen en dus neigen we ernaar andere mensen uit te buiten. Dat heet goede handel en een goed systeem. Het is geen competitief systeem, het is een psychopathisch systeem.

 

Vernon: Dat is het. Het is moeilijk niet in het systeem te leven zonder het te imiteren, het is als een kracht rondom je en probeert je zo te laten worden.

 

Alan: Ja en als alles duurder wordt, probeert iedereen de levenstandaard waaraan ze gewend zijn te behouden. Als alle prijzen omhoog gaan dan berekent de jongen boven jou het aan jou door. Je moet iets onder je uitbuiten om die levensstandaard te houden en zo draait deze bol was in cirkels rond, rond in cirkels.

 

Vernon: Ja. Het is alsof we in cirkeltjes draaien. We bewegen niet echt. We draaien, draaien alleen maar. Zo zie ik het. Wij evolueren niet.

 

Alan: Dat klopt. We hebben een abnormaal systeem dat ons als het enige natuurlijke, is geleerd. Dat is ook wat Lenin zei. Hij zei dat er duizenden richtingen zijn waarin de samenleving kan gaan maar de mensen mogen het niet weten, en dus moeten zij geloven dat datgene waarin ze leven de enige natuurlijke samenleving is die mogelijk geëvolueerd is; en niets is minder waar. Dit is een onmenselijke psychotische samenleving.

 

Vernon: Het lijkt helemaal niet een menselijk systeem. Ik kan het rondom me zien. Als je opgroeit, je wordt geboren, denk je dat je opgroeit en dat het leven zo moet zijn, niet een systeem. Ze draaien het systeem nu om, dus nu zien we het verschil vanwege onze leeftijd, maar het is helemaal hun systeem. Ze gaven het ons. Het is niet van ons. We kunnen niet redden wat niet van ons is.

 

Alan: Zet de televisie aan, of het nu de Olympische Spelen, sport is, dat wat je toejuicht is de winnaar. Juich de winnaar toe en roep boe naar de verliezers en dat is wat in het leven wordt aangemoedigd. We hebben winnaars en verliezers en, voor iedere top van de piramide komen er maar een paar daar aan, de rest beneden word de basis genoemd. Dat betekent de mensen aan de basis. Dat is de meerderheid van de bevolking en dit noemen wij normaal.

 

Vernon: Ik noem het prooi en roofdieren. Zij zijn de roofdieren en wij de prooi.

 

Alan: Zo is het precies. Zij zijn roofdieren. Ze zijn de voornaamste roofdieren en ze zijn er erg rots op.

 

Vernon: Ja, de top van de voedselketen en voor hen moeten we gewoon – wij zijn hun voedselvoorziening.

 

Alan: Dat zijn we. Wij zijn de enige die echt iets maken of produceren en zij leven van ons. Ze schieten ook, zoals iedere boer, als er te veel in de kudde zijn of zelfs in het Departement van Landbouw hier – landbouw van Canada, schieten ze herten af. Ze schieten het overschot van de kudde af en zij beschouwen dat het bedrijven van langbouw. Zij zien het als het bedrijven vanlandbouw.

 

Vernon: Ik denk eerlijk, diep van binnen,wij als individuen zouden op z’n minst, op een persoonlijk niveau dit een klein beetje kunnen ombuigen, ofschoon we niet veel tijd hebben, wij lopen ver achter met alles wat er nu aankomt en toch voel ik diep van binnen dat we mogelijkheden over hebben.

 

Alan: Ja, dat hebben we en we moeten ons ook snel aaneensluiten.

 

Vernon: Heel snel moeten we ons aaneensluiten of het is te laat.

 

Alan: Dat zal gebeuren. Deze jongens gaan nu heel snel en het is wereldwijd. Mensen in Australië, Nieuw Zeeland, Thailand en over de hele planeet zien dit allemaal aankomen en het hangt in de lucht. We voelen het in de lucht hangen.

 

Vernon: Je kunt het allemaal in je lichaam voelen. Je kunt het niet met je gewone ogen zien maar als je dieper kijkt kun je het voor je zien.

 

Alan: Een groots schema ontvouwt zich. We leven daar doorheen en het is alsof je met ingehouden adem zit omdat er een stille verwachting is. Ze zullen het ons pas op het einde vertellen.

 

Vernon: Oké, ik hang op. Vond het fijn met je te praten.

 

Alan: Bedankt voor het bellen.

 

Vernon:  Oké, doei.

 

Alan: En Joe uit Florida? Ben je daar?

 

Joe: Ja. Hallo Alan, hoe gaat het?

 

Alan:  Niet slecht.

 

Joe: Ik hoorde je op een disk van mijn zoon een van een vriend die het vanaf de computer hadden gekopieerd en ik hou van de diepgang van jouw gesprekken waar ik ook diep bij betrokken ben. Ik moet je vertellen dat ik ook verkwistend met voedsel ben en ik van de [Chreighton] organisatie hou en zo. Je sprak over de ridders van de loge en zo en hoe machtig ze zijn en hoe diep jij er ook bij betrokken bent en ik waardeer de diepgang en ben in staat je ook te begrijpen, terwijl ik naar andere talkshows luister ‘s morgens hier in Pennsylvania. Pennsylvania, USA en Florida, USA. In ieder geval weet ik, dat jij wist waar ik vandaan belde. Maar goed, ik was bezorgd. Ben je een born-again Christen?

 

Alan: Ik ga met geen enkele beschrijving mee die ze tegenwoordig gebruiken, sinds ik iedere groep bekeken heb en ik zie dat de top van welke born-again (wedergeboren,) vereniging dan ook het publiek voor niets waarschuwt. Je moet begrijpen dat het hele born-again fenomeen relatief recent is en vooral in de VS. Als je in heel Europa vraagt of je een born-again bent, staren ze je aan, zelfs honderd jaar geleden. Het is een tamelijk nieuw fenomeen, gegeven aan de VS, in een specifieke tijd en het verdeelt zo veel mensen over die stukjes doctrine waar ze altijd over soebatten. Er zijn nu zoveel honderden Protstante sekten die aan de oppervlakte beweren allemaal hetzelfde te zijn, maar ze werden allemaal sektes omdat ze op minutieuze details van elkaar verschilden. Ik ga niet met religies mee omdat ik de regels en de wetten die gegeven worden, niet nodig heb. Ik geloof niet dat een boek nodig is om te weten wat goed en kwaad is.

 

Joe: Ik wil niet onderbreken maar als je meer of minder, wat zij, wij noemen of zeggen een born-again, de heilige geest geef je geen kennis en diepgang en hoe je te werk moet gaan om diepere informatie en feiten te krijgen.

 

Alan: Wat ik bedoel is dat ik geen formele doctrine van mensen, of ook de aanvaarding van anderen niet nodig heb, te zeggen wat ik weet en wil zeggen dat uit het hart en mijn brein komt.

 

Joe: Ik snap je. Ik snap je maar Hij moet toch bestaan opdat je het accepteert en om vragen te stellen en kennis en zo voort.

 

Alan: Laat ik zeggen dat er iets is, zoals iedereen altijd geweten heeft. Er is iets.

 

Joe: Bij jou krijg ik feiten over die delen waarmee presidenten en vicepresidenten je voor de gek houden en al die rommel en bangmakerij die ze geven. Jij kunt het van andere problemen onderscheiden. Jij kent de diepte ervan. Jij weet hoe je het omspit. Jij weet welke vragen je moet stellen en op je computer zetten enz. Ik geniet er echt van, dat zeg ik je. Niet veel mensen kunnen achterover leunen en over die kennis spreken die jij hebt enz. en een vriend van mij zet ze allemaal op een disk, die krijg ik dan en daar luister ik naar. Heel, heel erg goed en ik vroeg me af of jij, wat wij een born-again Christen noemen bent en ik zou zeggen jij bent een Christen. Iets anders weet ik niet.

 

Alan: Vergeet niet dat in de tijd van Christus er geen woord voor Christen bestond. Dat kwam veel, veel later.

 

Joe: Hey, leuk om met je te praten. Ik kan misschien een andere keer weer terug komen. Hartelijk bedankt, Alan.

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Ik doe deze gesprekken ook zelf, ik heb geen personeel. Ik heb geen mensen die iets voor me op het scherm zetten zodat ik heel belangrijk en kundig klink. Het zit allemaal in het brein of nergens, er zijn hier helemaal geen trucjes met spiegels. Geen trucjes – en veel shows doen dit tegenwoordig wel. Ze hebben personeel die bij ieder gesprek, bij iedere beller, knopjes indrukken. De onderwerpen komen tevoorschijn en de gastheer klinkt als een genie, maar dit is echt. Het komt uit het hart en ik zeg alleen wat ik weet. Ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

Hallo mensen. Alan Watt met Cutting Trhough the Matrix en sprekend over psychopathische types, een beetje aan de oppervlakte van de psychopaten schavend, die het systeem waarin we geboren zijn, runnen en dat ze aan de top regelen. Zij houden ervan de mensen het vel over de oren te trekken.

 

Hier is een kort citaat uit dit boek vertellend over de zakenwereld aan de top zelf.

 

            “Probleem hier is dat de verpakking van de nieuwe gemaskerde toerekeningsvatbaarheid net zo goed een driedelig kostuum is als een skimasker en een geweer. Zoals Harrington zegt, “We hebben ook psychopaten in respectabele kringen, die niet langer, niet langer verondersteld een verliezer te zijn.” Hij citeert William Krasner die zegt, “Zij – psychopaten en deels psychopaten doen het goed in de meer gewetenloze soort van verkoop k omdat ze genieten van ‘het vel over de oren te trekken’… ‘

 

Alan: Eigenlijk houden ze van jagen. Zij zijn roofdieren.

            

           “...ermee weg komen – en zo weinig geweten hebben over het bedonderen van hun klanten. Onze samenleving wordt snel materialistischer, en succes ten koste van alles is het credo van veel zakenmensen. De psychopaat bloeit op…”

 

Alan: Zij bloeien op.

            

           “...in dit soort omgeving en wordt  gezien als een zaken“held”.

 

Dat hebben we tegenwoordig. Het is hetzelfde met deze karakters, deze dynastieën van families waar de mensen voor blijven stemmen. Het is vaak het enige dat je gepresenteerd wordt en je ziet zelfs dat opposities over het algemeen aan hen gerelateerd zijn, de vrouwen inbegrepen. Ze zijn allemaal onder elkaar uitgehuwelijkt. Dit is de met geld aan de macht gekomen elite die je nu naar de Nieuwe Wereldorde leidt, dit nieuwe systeem en ze zijn dit al heel lang van plan. Ze controleren alles wat jij als normaal hebt aangenomen, je schoolsysteem, onderwijssysteem, nationale educatie dat een internationale educatie is. Iedereen krijgt dezelfde propaganda cultuur vanaf de geboorte erin gepompt. UNESCO heeft hierover gesproken. Ik heb dit de vorige week geciteerd; van de man die de eerste van de CEO van UNESCO is en dat is toevallig de broer van Aldous Huxley, een top eugeneet en hij sprak over de mogelijkheid de geest van biljoenen mensen te controleren door middel van eenzelfde scholing. Scholing betekent niet dat je de waarheid wordt gegeven. Een wetenschappelijke indoctrinatie word je gegeven, dus neem je de wereld op een specifieke manier waar.

 

Toen ze naar Irak gingen, de eerste groep die er aankwam, toen het hele gebied schoon gemaakt was, was UNESCO er om de eerste generatie te trainen, de jongeren aan te pakken. Train ze in een ander systeem en zij zullen opgroeien tot de komende leiders – we weten nu wat democratie betekent. We leven er allemaal onder terwijl we onze paspoorten en ID kaart en zo meer, gebruiken. Ze willen hetzelfde democratische systeem, wereldwijd en ze geven hen ook inentingen door middel van de Verenigde Naties. We kennen de geschiedenis van de VN en hun series van inentingen. Vraag het Afrika.

 

Zo ziet de wereld uit. Het is een gevaarlijke wereld door psychopaten gerund, die letterlijk zullen rechtvaardigen wat zij doen. Wat ze ook doen, een psychopaat moet gelijk hebben, niet om jou een plezier te doen maar om zichzelf te sussen. Ze moeten, kost wat kost hun eigen ego redden. Als het betekent de wereld vernietigen om hun ego te redden, zullen ze het doen. Dat is hun natuur en ze kunnen al het mogelijk rationaliseren. Ze hebben spraakzame speechen. Spraakzame speechen met een dubbele bodem waar ze een ding zeggen. Het gewone volk denkt dat het mooie woorden zijn. Het klinkt goed maar het heeft een tegenovergestelde betekenis. Orwel zei, “Vrijheid is slavernij. Oorlog is vrede.” Dat vertelde hij je, het is dubbelspraak. We zien het allemaal vandaag, dus bestudeer dit boek “Ponerology”. Ik krijg geen geld voor deze boeken. Ik push die boeken die goed zijn.

 

Een fijne avond van Hamish en mijzelf, hier in het regenachtige Ontario, Canada en moge je god of je goden met je gaan.

Vertaling, december 2007, M. Eken