ALAN WATT   BLURB (Educatief gesprek)

 

"GREENING REVOLUTION TO PLANNED EVOLUTION"

 

In Nederlandse vertaling:

“Van Groene revolutie naar Geplande Evolutie”

 

 

19 November 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt 19 November 2007

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Lied: “Code van Stilte” door Bruce Springsteen

 

Er is een code van stilte, waarover we niet durven spreken

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

We blijven doen alsof er niets mis is

Maar er is een code van stilte, en het kan niet doorgaan

 

Er is een waarheid, die zo ver weg is, zo ver kun je zien,

Dat het niet genoeg is liefje

om de afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van droefheid van honderd mijlen lang

Er is een code van stilte en het kan niet doorgaan

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt. Ik ben uiteindelijk op de radio. Het was precies acht uur toen de telefoon voor de eerste keer ging én uitviel, net als mijn elektriciteit. En het is een dolle spurt geweest om de draadloze telefoon en een lamp in de batterij back-up te pluggen. Dat is nu gelukt en hopelijk zal de batterij het volhouden het komende uur. Je kunt hem horen piepen op de achtergrond. Dat is de back-up. En het is 19 november 2007.

 

Nieuwkomers, kijk altijd op cuttingthroughthematrix.com voor heel veel gratis te downloaden materiaal en ook voor een aantal dingen die te koop zijn, het zijn geen miraculeuze geneesmiddelen of iets dergelijks. Het zijn praktische boeken over een deel van de geschiedenis en de codering van het systeem, veel termen die je hoort en wat zij bedoelen, dat wat door de media naar buiten gebracht wordt. Kijk voor transcripten op alanwattsentientsentinel.eu, die je kunt downloaden in de talen van Europa.

 

Hier is de matrix, nu. De matrix gaat zijn volgende fase in. De fase om iedereen als een kudde, een kudde schapen, mee te voeren, het volgende nieuwe wereldsysteem, dat ontwikkeld is, in. Niet spontaan, niet door een specifiek meesterbrein, maar door grote foundations, die allemaal in combinatie met elkaar werken, werkelijk eeuwenlang nu, met onbegrensde financiering van grote, van belasting vrijgestelde foundations. En ze worden allemaal geleid door de grote bankmannen en  zijn in hun privébezit.

 

En de bankmannen hebben door de geschiedenis heen altijd in bed gelegen met de farmaceutische lichamen, die doorgaans ook hun eigendom zijn. Als je helemaal teruggaat tot Egypte, zul je daarin dezelfde kenmerken vinden, de MO’s (modus operandi) van hun spoor. En het is vandaag niet anders. Dat is waarom geneeskunde met de medicijnen enzovoort naar de voorgrond worden gepusht; inentingen worden naar de voorgrond gepusht. Want het zijn allemaal methoden om de mensen te beheersen. Niet om hen gezonder te maken als een kudde, maar om hen beter beheersbaar te maken.

 

Het milieu is een groot, groot onderdeel van dit hele spel. Het milieu wordt nu op het publiek gebombardeerd door de media. Ze voeren het nu tot hoge versnelling op en alles wat we de komende 10 jaar of zo gaan horen zijn “rampen”. Groeiende rampen, ontworpen rampen, en de hemel valt iedere dag naar beneden, van de Verenigde Naties en het consortium dat met hen werkt. En dat zijn al deze  professoren.  Er zijn er duizenden van hen. Zij krijgen bijdragen van dezelfde foundations. Zij geven ook bijdragen aan de Verenigde Naties, dus je weet voor wie de Verenigde Naties werken. Feitelijk waren de Verenigde Naties het geesteskind, werkelijk, van de mannen die het Royal Institute of International Affairs vormden en van daaruit hebben zij verschillende denktanks gecreëerd.

 

Iedere denktank is gespecialiseerd in een bepaald gebied en de denktank die zich bezighoudt met waar we heengaan en hoe het publiek beheerst moet worden, werkelijk, is de Club van Rome. Zij verzinnen de fantastische ideeën voor de toekomst, en hoe ze ervoor kunnen zorgen, dat het publiek iets gelooft. Daarna geven zij deze ideeën aan de fixers, diegenen die het in agenda’s zetten, die zullen werken en aan het publiek verkocht worden door de media en die de kinderen op school trainen. En zeer zeker, zij gaan hier allemaal in mee. De kinderen zullen opgroeien, denkend dat alles dat hen door experts verteld wordt, waar is.

 

Het is een religie, begrijp je, wetenschap is een religie. En het wordt op exact dezelfde manier gebruikt zoals religies in het verleden de mensen beheersten. Een persoon in het Midden Oosten zat in een soort doos, een mentale doos. Want alles dat in zijn of haar leven gebeurde, moest afgekaatst worden door de muren van de doos. De muren waren de heilige bijbel en wat de priesters hen vertelden. En dat is alles wat zij wisten. Dat is alles wat zij wisten en zij bediscussieerden het niet eens. Zij dachten dat dat waar was. Het moet waar zijn.

 

En het is vandaag niet anders met de wetenschappers met hun globale opwarming en CO2-uitstoot. En nu gaan ze, zoals verondersteld wordt, 20 miljoen jaar terug om te toetsen hoe het toen was - alsof ze het weten, jaja - en geven ons al deze valse data en statistiek enzovoort, zodat we heel erg bang worden om op dezelfde manier verder te gaan en onszelf toestaan om in de meer geleide samenleving te gaan. Daar komt het op uit.

 

Het is een geleide samenleving. Een samenleving waar je geen enkel recht zult hebben bij/over wat je doet. Het zal allemaal voor jou gemaakt worden. Al de beslissingen zullen voor jou genomen worden, inclusief waar je aan werkt. Feitelijk zelfs inclusief of je geboren word, want zij willen het niet als er geen plaats voor je is om het nieuwe wereld systeem te dienen. En dat was hoofdzakelijk in de foundations gestopt, de “huurders” van de Royal Institute of International Affairs. De wereld moet een wereld zijn van dienstbaarheid, dienstbaarheid aan de wereldstaat. Het neemt jaren in beslag om dit allemaal op te zetten. Het kost jaren om het in onze hoofden te propagandiseren, om het in ons te downloaden, totdat we het allemaal geloven. En nu rollen zij snel voort, dus geloof me, het zal nu onophoudelijk zijn. Groen, groen, groen, totdat we allemaal bezwijken en gekneed worden.

 

Nu, op het BBC nieuws, op donderdag 15 november. De Foreign Secretary (minister voor buitenlandse zaken) voor Engeland is nu aan het pushen voor een uitbreiding van de Unie. Nu, je moet begrijpen hoe je dingen waarneemt. Het heeft allemaal met terminologie te maken, de manier waarop terminologie gebruikt wordt. Eens was het zo dat als je een rijk wilde bouwen, je een rijkenbouwer heette. En opnieuw, vergeet de wortels van de Cecil Rhodes Foundation en de Lord Milner Society niet, die samengingen om het Royal Institute of International Affairs te vormen, die de oude, oude aristocratie van Engeland dient. Die is het, die het aan de top leidt. Zij hebben Engeland duizend jaar gerund. En dit is waarvoor ze nu pushen, een expansie van de Europese Unie.

 

En het zegt hier: 

 

“Donderdag, 15 november 2007. De “EU zou buiten Europa moeten expanderen”. Buitenlands Minister David Miliband stelde voor dat de Europese Unie ernaar zou moeten toewerken om Rusland, Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse landen in te sluiten.”

           

Alan: Herinner je George Orwell’s “1984, geschreven in 1948. Herinner dat Blair, wiens pseudoniem Orwell was, Blair zei dat hij door deze elite voor hun organisatie opgevoed en opgeleid was. En hij keerde zich ertegen. Hij wist dat er uiteindelijk voortdurende oorlogen zouden komen tussen drie superstaten, drie handelsblokken: Oost-Azië, West-Azië enzovoort. En hier zijn we, langs deze weg gaande, terwijl zij ook de Amerika’s samenvoegen.

 

Teruggaand naar Miliband:

 

“Hij zei dat vergroting ons enige nuttige gereedschap was voor het uitbreiden van stabiliteit. In zijn eerste grote toespraak over de relatie van Engeland met Europa, zei hij dat de EU geen supermacht zou worden, maar dat het “een rolmodel” voor de wereld zou moeten zijn.”

 

Alan: Daar ben je, rolmodel voor de wereld.

 

“Het zou een “model-macht” voor regionale samenwerking kunnen zijn, toegewijd aan vrije handel, …”

 

Alan: Helemaal terug tot John Dee en Francis Bacon. Vrije handel, een Brits systeem.

 

“…, het milieu en het aanpakken van extremisme. Hij zei: “” De EU moet onze beloften aan Turkije houden”, toevoegend: “Als we falen, zal het een diepe en gevaarlijke scheidingslijn tussen oost en west aankondigen. Daarbuiten moeten wij de deur openhouden, de motivatie voor verandering vasthouden en het vooruitzicht van lidmaatschap verschaffen”. Meneer Miliband hield zijn toespraak op het College van Europa in België, waar Barones Thatcher…”

 

Alan: Barones: dat is “zoon van eenheid” (son of oneness). Thatcher, Maggie Thatcher, de ijzeren dame.

 

“…haar beroemde waarschuwing deed tegeneen of ander soort robotportret van de Europese persoonlijkheid, bijna precies twee decennia geleden in september 1988”.

 

Alan: Het zegt:

 

“De Verenigde Staten zijn de enige supermacht. Meneer Miliband zei dat die toespraak achtervolgd werd door demonen,…”

 

Alan: De toespraak die Thatcher gaf.

 

“…een Europese superstaat die socialisme door de achterdeur brengt. Maar hij zei: “De waarheid is dat de EU uitgebreid is, omgevormd is en toegankelijk is. Het is geen superstaat en zal het niet worden, noch is het bestemd om een supermacht te worden.”

 

Alan: Hij vertelt daar in zekere zin de waarheid, omdat de drie superstaten onder de Verenigde Naties gebracht zullen worden. En daarover  was door H.G. Wells terug in de jaren ’20 geschreven.

 

“In plaats daarvan, zei hij, dat de EU de kans had een “model-macht” te worden, die gedeelde waarden tussen landen zou kunnen ontwikkelen.”

 

Alan: Dus zij gaan nieuwe waarden creëren.

 

“Als een club waar landen zich bij willen aansluiten, kan het landen overhalen om volgens de regels te spelen…”

 

Alan: Wie maakt de regels, hé?

 

“…en volgens globale normen. Op de wijze dat het haar verantwoordelijkheden rond de wereld uitstrooit, kan het een rolmodel zijn, dat door anderen gevolgd wordt.”

 

Alan: Hij gaat over naar het veiligheids aspect.

 

Meneer Miliband zei dat nieuwe bedreigingen als protectionisme, religieus extremisme, onzekerheid over energie, mislukte en schurkenstaten en klimaatverandering een nieuwe “bestaansgrond” voor de EU  verschaften. Hij schetste vier principes voor de “volgende generatie” van Europa.”

 

Alan: Je zou hier zorgvuldig naar moeten luisteren, want dit gaat de toekomst worden. Dit is de toekomst. Het is allemaal al gepland.

 

“Hij schetste vier principes voor de volgende generatie van Europa: om open te blijven voor handel, ideeën en investeringen; om gezamenlijke instituties te ontwikkelen,…”

 

Alan: Gezamenlijke instituties, dat houdt standaardisering van jouw systemen in.

 

“…om religieuze en culturele verdeeldheden te overwinnen; …”

 

Alan: Herinner ook dat zij alle hoofdreligies wilden uitroeien en een nieuw seculier type systeem wilden binnenbrengen, waar wetenschap in werkelijkheid de nieuwe religie zal zijn.

 

“…om conflict te voorkomen, door het strijden voor internationale wetgeving en mensenrechten, in en buiten Europa en om een lage carbon” macht te worden. Hij zei dat een succesvol EU voorbereid moet zijn om “zachte” en “harde” kracht in te zetten, ...”

 

Alan: Dat betekent in wezen chantage, de dreiging van kracht. Harde kracht is geweld.

 

“democratie te promoten en conflict buiten haar grenzen aan te pakken.”

 

Alan: Dus ze gaan oorlogvoeren.

 

Hij zei, dat het doel een multilaterale vrijhandelszone rond onze periferie moet zijn. Dit zou een versie van de Europese Vrijhandels Associatie zijn, die stapsgewijs de landen van de Mahgreb, het Midden-Oosten en  Oost-Europa in lijn met de eenheidsmarkt brengt, niet als een alternatief voor lidmaatschap, maar mogelijk als een stap ernaar toe. En de EU zou militaire steun moeten uitbreiden naar plaatsen als Darfur, redeneerde hij, “om de problemen van ongewenste migratie te helpen oplossen”.

 

Alan: Dit is de toekomst. Deze mannen vertellen je de toekomst. Het zal zo zijn omdat al deze persoonlijkheden leden zijn van de Royal Institute of International Affairs. En ik blijf mensen vertellen te kijken op de website van de R.I.I.A. Je zult zien dat zij gespecialiseerde groepen opgezet hebben, goed gefinancierd. Zeer vooraanstaande leden, opgezet om ieder gebied van de samenleving en het leven in het algemeen aan te pakken, inclusief je voedselvoorraad. Ik ben terug na deze volgende berichten.

 

***

 

Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix en “cutting through” de duisternis hier. Want de lichten gingen precies om acht uur uit en ik heb een batterij back-up, die je op de achtergrond kunt horen, die een paar dingen hier aan de gang houdt. Voordat ik doorga op iets anders, zal ik praten met Morgan uit California, die aan de lijn is. Ben je daar, Morgan?

 

Morgan: Hello Alan.

 

Alan: Hello.

 

Morgan: Hey, hoe gaat het met je? Ik wilde je alleen een snelle vraag stellen. Ik heb een klein probleem in mijn onderzoek om iets te vinden over pré-Hindoe India en de creatie van het kastensysteem, iets dat mijn nieuwsgierigheid bevredigt. Heb je dat ooit behandeld? Is dat iets waar je in je boeken over spreekt, of iets dergelijks?

 

Alan: Ik heb daarover in het verleden gesprekken gegeven, maar je kunt daarover meer vinden in de boeken van Durant. Durant, moet je je herinneren, was in dienst van de Rockefellers om een nieuwe geschiedenis van de wereld te schrijven, zoals velen van deze mannen hier. Maar hij ging in op een aantal hoofdpunten van hoe de Ariërs (Aryans) , zo noemen ze hen. Nu, de mensen uit het Midden Oosten noemen hen de Hurrieten (Hurrians). En zij gingen India binnen en creëerden het kastensysteem. Het kastensysteem was letterlijk een tint in de verdeling in kleuren, daar komt het vandaan. En het werd hen verboden met de Dravidiërs (Dravidians) te trouwen, de naam die zij aan het volk gaven dat daar al leefde. Uiteindelijk deden sommigen van hen het toch en zij werden donkerder van tint. Hoewel, we weten dat zelfs in Sumer de Sumerianen als voornaamste handel de export van wol hadden, via Bahrein, dat opgezet was als een tussenhandelsplaats, en dat naar India werd gestuurd, zelfs voordat de Ariërs binnenkwamen, zo is ons verteld. Dus het is heel vaag. Ik weet zeker dat de geschiedenissen op een dag, misschien op het juiste moment, onthuld zullen worden.

 

Morgan: Er lijkt zoveel verwarring te zijn in het Hindoe- en het hele Yoga veld. En er lijkt maar weinig vitale informatie in te zitten, maar het schijnt me zo toe dat je erin gaat en in het proces je geest (mind) verliest.

 

Alan: Je zult je geest verliezen, het is op die manier opgezet. Het is een van de beste matrices die er zijn. Het is een matrix die duizenden jaren bestaat. En voor een geestveranderende ervaring kun je daarin echt verdwaald raken en in cirkels rond- en rondgaan, “oh en ah”, maar nooit echt veel van enige waarheid verteld krijgen.

 

Morgan: Ja, precies. Ok, Alan, ik laat je gaan en ik wil je bedanken voor wat je doet. Hou het vol, dank je, dank je dat je met me gepraat hebt.

 

Alan: Graag gedaan.

 

Morgan: Dag.

 

Alan: India is een echt mysterie en de meeste religies, zul je achterkomen, zijn werkelijk van India afgeleid. Zij hadden hun eigen versie van Mozes, lang voordat het ergens anders opgeschreven werd. Zij hebben hun verscheidene Messiassen en alles is zeer achter zeer slimme allegorieën in hun goden verborgen. Hun goden zijn allemaal allegorieën voor andere dingen. Het is heel interessant als je ze begrijpt. Dat is als je werkelijk wakkerword en je de diepte van het begrip begrijpt. Dat wie dit materiaal heeft samengesteld, al de groepen zonder twijfel, die dit hebben samengesteld, de religies, dat zij ongelooflijke informatie hadden, waarmee zij nieuwe religies konden creëren, zelfs duizenden jaren geleden.

 

Daarom, de wereld is veel ouder dan ons verteld is. En ze graven voortdurend nieuwe steden op, zelfs in het noordwesten van India, ze graven nog steeds nieuwe steden op en we krijgen er niet veel over verteld. Ze zijn duizenden en duizenden jaren oud en ze hadden astronomie. Er waren ook astronomische observatie-posten, duizenden jaren geleden, waar je vandaag rondleidingen kunt krijgen. Deze karakters waren veelal hetzelfde als de Egyptenaren. En ik weet zeker dat er zelfs een connectie met India is. Als je naar het noorden van India kijkt, het Mustang gebied, dat tussen Tibet en India ligt, zul je vinden, dat veel mensen daar uiteindelijk naar sommige delen van Latijns-Amerika geëxporteerd werden, met een deel van die cultuur. Want de tempels daar, de hoofdtooien, gezichtskenmerken, enzovoort, lijken zeer op die van de Inca’s.

 

Nu, we hebben ook Garrin aan de lijn. Ben je daar, Garrin?

 

Garrin:  Ja. Hello Alan.

 

Alan:  Hello.

 

Garrin: Ja, ik heb een vraag. Ik vind het logo op jouw website mooi, waar je de topsteen van de piramide aftrapt. Dat is cool. Mijn vraag is, ik woon in Rhode Island, in de Verenigde Staten. Het is in het noordoostelijke deel van de Verenigde Staten. Ik heb twee banen verloren doordat zij overzee gingen of sloten. En letterlijk, ik bedoel, ik ben niet eens aan het overdrijven, maar in iedere plaats hier, AMJEN en GTEC, ze sluiten letterlijk allemaal of sturen mensen naar huis. Heb je misschien suggesties voor wat een goed gebied is om naar te kijken, misschien, of gebieden die in de toekomst geschikt zouden kunnen zijn, of wat te doen, of misschien zelfs zelfvoorzienend te worden? Heb je daarover ideeën of suggesties? 

 

Alan: Daar is geen twijfel over. De gebieden die belangrijk zullen worden en die al belangrijk zijn geworden, zijn de “groene gebieden”, zoals ze het noemen. Het heeft allemaal te maken met milieu enzovoort. Want de wereld waar we ingaan is een beheerst systeem dat door experts geleid wordt, met instituten en onderwijs en autoriteiten als gezondheids-autoriteiten enzovoort. Dit zijn de gebieden die oprijzen en industrie is op de weg naar buiten, totaal. Alles hier is een service economie. Want China werd opgebouwd om de industriële kant van dingen over te nemen en diegenen, die – ik zal het zo formuleren: De  betere haaien zitten al in de high-service industrieën, in het bijzonder in die te maken hebben met milieuprodukten enzovoort. Daar zal het plaatsvinden. En het enige alternatief, werkelijk, is om het land uit te gaan, want we zullen door hel gaan voordat we een glimp van de hemel zullen zien.

 

Garrin:  Dus je advies is om het land uit te gaan?

 

Alan:  Als je kunt.

 

Garrin:  Waarheen? Kan ik aan de lijn blijven?

 

AlanBlijf aan de lijn, en ik ben terug na deze berichten.

 

***

 

Hallo, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix en we hebben nog steeds een beller aan de lijn. Ben je er nog?

 

Garrin:  Ja.

 

Alan: Je sprak over gebieden om  je in te verdiepen. En dit zijn de enige gebieden die opkomen en eraan komen, al deze soorten groene industrieën. Al deze dingen die de levens gaan reguleren en de levens van het algemene publiek gaan domineren. Begrijp je, het is een oorlog.

 

En ze hebben het in de Club van Rome al gezegd, toen zij het boek “the First Global Revolution” schreven. Precies in dat boek spraken zij over de toekomst die zij gingen binnenbrengen. En vergeet niet, dat zij alleen maar een deel zijn van de Royal Institute of International Affairs, de RIIA. En zij zeiden, dat zij op het idee kwamen, terug in de jaren ’70, om het milieu te gebruiken om het publiek te beheersen. Dat is de reden dat zij deze campagne gestart zijn, die zal doorgaan en doorgaan, totdat we er zo ziek van zijn om te horen over het beheersen van onze manier van leven. In een postindustriële samenleving, of zelfs posttechnologisch, zover het het Westen betreft. Zelfs al de technologie werkelijk, is gevestigd in China, het meeste ervan. Wat ga je doen met al de mensen? Daarom moet je nieuwe industrieën creëren en die zullen allemaal te maken hebben met groen, milieu enzovoort, dus tenzij je een talent in dat gebied hebt en je een goede haai bent, weet je dat je geen succes zult hebben.

 

Garrin: Ja, maar ik ben geen goede haai, dus daar kwam ik ongeveer op uit, ik bedoel, misschien om meer zelfvoorzienend te worden en te leren hoe – je weet hoe de dingen in de toekomst zullen zijn – om misschien zelfvoorzienend te worden en te leren hoe je, je weet wel, dingen verhandelt. Te leren hoe je buiten een systeem leeft.

 

Alan: Zoveel als je kunt. Begrijp je, zelfs dat hebben zij al gezegd en zij doen het al. Zij beginnen met het inbreuk maken op al de rechten van zelfs mensen in de landelijke gebieden. Dus je moet je huiswerk doen als je wegtrekt naar een meer landelijk gebied en je verdiepen in al de besturen; uitvinden wat al hun plannen voor dat gebied voor de komende 20 of 30 jaar zijn voordat je iets koopt of zelfs verhuist naar een klein stukje grond om je eigen spullen te verbouwen enzovoort. Je moet echt goed nakijken wat hun plannen zijn. Verdiep je in de locale raadstypes, al de verenigingen in dat gebied. Probeer erachter te komen wat hun mandaten zijn, hun agenda’s. Want je zult verrast zijn dat het ieder aspect van het leven heeft geïnfiltreerd. We leven al in een compleet beheerste samenleving.

 

Garrin: Ja, het wordt steeds duidelijker. Nu, voor de pauze had je iets gezegd over het verlaten van het land, het verlaten van de V.S. Welke gebieden, landen zouden geschikt zijn?

 

Alan: ik geloof nog steeds dat je naar – als je het aankunt. Het hangt ervan af of je alleen bent of dat er een familie is, maar je kunt naar plaatsen als Sri Lanka gaan, of de hooglanden. Zij worden niet getroffen door tsunami’s enzovoort. Het zijn alleen de kustgebieden waarover je je zorgen moet maken. Maar in de hooglanden hebben zij al tsunami’s overleefd, dus daar is het geen probleem. Het is uitgeprobeerd in andere woorden, en daarom is het nu veilig. Er zijn ook delen in Spanje zelfs, waar je ook nog steeds naar toe kunt gaan.

 

Garrin: Dus er zijn plaatsen denk jij, waar je min of meer naar toe kunt om te ontkomen aan wat er gaat komen?

 

Alan: Ja. Er zijn een paar plekken die op een later tijdstip neergehaald zullen worden. Op dit moment zijn het de Eerste Wereld landen, die de “zware hand” moeten krijgen, terwijl we herscholing krijgen in dit nieuwe dominante systeem. Dus we krijgen nu het ergste, en al de wetten en regelgeving. Je ziet het overal. Het is gewoon dwang. Maar de andere landen die daarvoor niet uitgerust zijn, zij zijn niet uitgerust voor hoge militaire zichtbaarheid, of hoge politie zichtbaarheid. Zij hebben al deze instanties niet, recht tot aan je huurdersassociaties - De mannen die je vertellen hoe je moet leven en welke kleur je je huis moet schilderen - Zij hebben dat soort systemen niet, dus zij zullen de laatste zijn die het krijgen. En misschien kun je door je leven glippen voordat zij uiteindelijk deze landen bereiken. 

 

Garrin: Zijn er zulke plaatsen in Zuid Amerika?

 

Alan: Er zijn plaatsen, maar opnieuw, het probleem met Zuid Amerika is dat de Verenigde Staten daar al vijftig jaar lang met speciale eenheden (Special Forces) zitten, en dus ben je er nooit zeker van of ze iets zullen gaan oppoken, want de Verenigde Staten zijn daar heel goed in. Ze hebben hen vijftig jaar lang in onrust gehouden, tenzij zij een geautoriseerde dictator installeren. Dus je zou heel vredig kunnen leven en een plek opbouwen en dan plots zit je in een omwenteling door een beslissing die in het Pentagon genomen wordt.

 

Garrin: ja, ik begrijp het. Ik begrijp wat je bedoelt. Hoe denk je over waar jij in Canada leeft? Heb je het plan om daar te blijven?

 

Alan: Canada zelf gaat dezelfde weg. Canada is een lid van de Britse Gemenebest. Zij doen het een beetje rustiger aan, want wij hebben nooit echt een idee gehad van wat vrijheid was. Wij leven in deze vreemde monarchie-democratie. Je weet dat er een elite is, die de wereld bestuurt. Dat weet je als je opgroeit en je neemt het als gegeven aan. En Canada is niet uitgerust voor het militaire systeem “zware stijl” waarvoor de V.S. is uitgerust. Ik bedoel, je kunt de hele V.S onder politietoezicht brengen met het leger alleen. En dat zullen zij op een dag doen. Want dat was het grote argument terug in de tijd van de Constitutie: “Moesten zij een vast leger hebben of niet?” Omdat de geschiedenis van vaste legers is, dat een vast leger uiteindelijk altijd op zijn eigen mensen gebruikt wordt. Altijd, altijd door de geschiedenis heen.

 

Garrin: Ja. Dat is waarom de stichters van Amerika er merendeels tegen waren dat zij een vast leger hadden. Zij geloofden in het hebben van een leger, en in het daarna vergroten in tijden van oorlog. Want zij wilden geen permanent leger omdat zij de onderdrukking kenden die een permanent leger tegen de burgers van dat land kon brengen.

 

Alan: Dat klopt. Wat het ook is, zij probeerden een systeem te creëren, zover we kunnen vertellen, tenminste met de eerste grondwet. Zij probeerden een systeem te krijgen dat niet gecentraliseerd was. Zij wisten dat centralisatie van macht ultieme autoriteit aan een handvol mensen zou geven, zelfs met een leger dat onder hun commando stond. Dat is veel macht om te geven aan een handvol mensen.

 

Garrin: Ja, dat is het zeker.

 

Alan: Zoals we weten, was de Burgeroorlog in de Verenigde Staten de grote strijd voor centralisatie van macht, dat was het hoofddoel. En Karl Marx telegrafeerde Lincoln (het is beschikbaar in de archieven van het Congres) om hem te feliciteren met het houden ervan. Want het was een deel van de Marxistische filosofie om macht te centraliseren en werkelijk, om nationalisme aan te moedigen, voordat je internationalisme binnenbrengt. Eerst moet je nationalisme krijgen, dat macht centraliseert, daarna wordt het internationaal door middel van verdragen.

 

Garrin: Dat was weer helemaal waar, want dat was het belangrijkste element van de Burgeroorlog, van rechten van staten tegenover gecentraliseerde federale regering.

 

Alan: Dat is wat er is gebeurd. Je weet, je kunt het nooit opgeven – de meest mensen zijn na een oorlog zo oorlogsmoe, ze willen terug naar wat zij denken dat een normaal leven is. En het is als je begint weer adem te halen en probeert een beetje plezier in het leven te hebben, dat deze persoonlijkheden verraderlijk achter de schermen werken, gesteund door zwaar geld, door onbegrensde rijkdom. En door het zo te doen merk je niet op dat zij je besluipen. Zij doen het intergenerationeel, totdat je op een dag wakkerword en je je niet kunt bewegen zonder instituten of politieautoriteiten of een of andere soort autoriteit, die je in je nek ademt.

 

Garrin: Ja, dat is de manier waarop het grotendeels is geworden. Er is niet veel dat je kunt doen zonder dat de regering zich in jouw zaken mengt.

 

Alan: Als je een plaats wilt hebben om te leven en een plaats om je eigen voedsel te verbouwen enzovoort, controleer het gebied tot in detail en verdiep je in al de archieven. Kijk naar wat ze gepland hebben, want het is zo belangrijk. Je wilt geen plaats hebben en er dan achterkomen dat zij grote milieuplannen voor dat gebied hebben, en dan beginnen alles weer te verliezen, terwijl zij binnenkomen om je boetes te geven voor dit en voor dat, of je te beboeten voor vervuiling of een submaatregel zus of zo. Kijk, al de bouwvoorschriften komen nu van de Verenigde Naties, en dat is nu ongeveer 10 jaar zo. Ieder onderdeel van bouwvoorschriften, van álle bouwvoorschriften, komt van de Verenigde Naties, wereldwijd.

 

Garrin: Daarna beginnen ze met het eigendom, het water en al die watervoorziening, alles dat van de V.N. komt en en al dat beleid sijpelt door om in Amerika beleid te worden.

 

Alan: Nu gaan ze zelfs verder. Ze beginnen te beweren dat je je in een stroomgebied bevind. Wel, de hele planeet is technisch gesproken een stroomgebied. Overal waar het in de geschiedenis ooit geregend heeft is nu een stroomgebied. En zij kunnen binnenkomen en je dagelijks beboeten voor een gedeukte dakgoot of afvoerpijp. En het klinkt belachelijk want dat is waarom het belachelijk is, want het heeft niets te maken met wat zij zeggen. Het is om je van het land te krijgen, dat is het hele doel ervan.

 

Garrin: Ja, dat is het en dat is het werkelijke doel ervan.

 

Alan: Dan heb je ook de ongelooflijke huizenmarkt. Eens was de persoon die het huis bezat, de persoon die de prijs vaststelde. Nu heb je ook de grote haaien. De betere psychopaten die erin komen en met het onroerende goed handelen. Zij steken iedereen de ogen uit. Zij voeren de prijzen op, zodat zij een groter aandeel krijgen. En iedereen heeft eronder te lijden. Het zijn niet alleen de organisaties, het zijn ook de typen persoonlijkheden die we in een systeem zoals dit hebben, dat op andere mensen leeft.

 

Garrin: De parasitaire typen?

 

Alan: Ze zijn parasitair en ze leven zeer goed. En goede psychopaten kunnen altijd rationaliseren wat zij doen en zij hebben geen slaappillen en kalmeringsmiddelen nodig. Zij kunnen alles dat zij andere mensen aandoen rationaliseren en dat is het probleem. We hebben er genoeg in de samenleving, niet alleen aan de top. Het zit door de hele samenleving heen. En wij hebben, zíj hebben ons een psychopathische cultuur gegeven om te volgen.

 

Garrin: Ik weet het.

 

Alan: Een persoon met veel fatsoen in zich, natuurlijk fatsoen, gedijt niet goed in een zee, die geïnfecteerd is door haaien.

 

Garrin: Dat is waarin ik mezelf zie. Weten en studeren en leren over dit materiaal, jarenlang, en als het type persoon die ik ben, ik ben een klein stekelbaarsje vermoed ik, want ik heb rondgezwommen met al deze haaien om me heen. Ik probeer te ontrafelen hoe ik zal overleven aangezien er steeds meer haaien om me heen zijn. En wat ik moet doen.

 

Alan: Als je niet tot deze organisaties behoort,  hoor je niet bij de verscheidene broederschappen die steden en overheden leiden, en al de rest en dat doen zij, dat doen zij, daar is geen twijfel over, dat doen zij. Als je een willekeurige plaats in Canada of de Verenigde Staten binnenrijd, kijk dan naar het eerste grote billboard, want begrijp je, het zijn al de vrijmetselaarsassociaties en Rotary Clubs en Eastern Stars enzovoort. Zelfs als je Sudbury ingaat, dichtbij waar ik leef, staan er 30 op het bord en dat vertelt je wie die gemeente bezit en leidt, precies daar. Iedereen die iemand is, is een lid van een van deze organisaties. Zij zitten in de besturen van de scholen, de raden, de belastingbetaler, van alles dat je je kunt voorstellen, zij leiden het allemaal. Dat is hun gemeente en dat is hun spandoek (banner) precies daar.

 

Garrin: Ja, en ik heb zelfs op tv gezien dat zij over een lokale gemeenschap spraken en zij noemden het de “Situate Corporation”, refererend aan de gemeente Situate en zij noemden het werkelijk de Situate Corporation. Dit soort dingen. Het wordt echt heel erg.

 

Alan: Het is erg. Zoals ik zeg, waar je ook kijkt, je moet het gebied ingaan, ga naar de plannings- en ontwikkelingsdepartementen en kijk wat zij gepland hebben en kijk ook wie er binnengaat, kijk of er grote bouwbedrijven binnenkomen. Als dat zo is, vergeet het maar, want de prijzen zullen hemelhoog worden.

 

Garrin: Goed, heel erg bedankt, Alan.

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Ik heb ook Big Toe in Florida aan de lijn. Big Toe?

 

Big Toe: Hello Alan. Ja, ik had een vraag voor je en misschien een paar stellingen. Je kunt de andere mensen die luisteren opheldering geven. Ik luister nu ongeveer een jaar naar je en je bent heel informatief. Mijn vraag is: Ik las vrijdag de krant en in een klein geprint stukje in de hoek van de krant vermeldden zij, dat zij de zaden in de zaadbanken in de Glacier Mountain, in Noorwegen of Finland opslaan.

 

Alan: Dat is er één van.

 

Big Toe: Heb je hier enige kennis van, zij gaan dat niet vullen met hun hybride en gemodificeerde zaden, toch?

 

Alan: Nee.

 

Big Toe: Ze zullen waarschijnlijk gaan proberen de oude zaden, die het fruit zullen dragen te gebruiken en het zaad van dat fruit is vruchtbaar, klopt dat?

 

Alan: Absoluut. Zij hebben er een aantal over de hele wereld. In feite zul je er achterkomen dat het een van de grote foundations, voor Wildlife enzovoort, is. Ik geloof dat het de World Wildlife Foundation (Wereld Natuur Fonds) is. Zij hebben drie arken over de planeet. Zij noemen het arken. Dit zijn enorme complexen. Er is er een in Louisiana. Er werd voor Public Broadcasting Television een documentaire over gemaakt. En het wordt geleid door professoren die ook aan lokale universiteiten onderwijzen. In deze ark hebben zij cryogenics (cryogen=vriesmengsel). Enorme faciliteiten, met iedere gen van iedere soort erin, van dieren en al het andere. En zij zeiden dat ze de aarde kunnen herzaaien. In andere woorden, de aarde herscheppen, op ieder moment dat zij wensen. En als er een ark te gronde gaat, zijn er altijd nog twee over, wereldwijd. Dus zij hebben deze over de wereld verspreid. Ik zou niet verrast zijn als het ruimtestation, dat zij daar oprichten, of als het voltooid is, uiteindelijk nog een andere ark zal zijn, waar zij veel van dit genetische materiaal zullen hebben.

 

Al dat materiaal in “Star Trek” kwam niet uit de verbeelding van Roddenberry of de schrijvers. Roddenberry was een lid van NASA en hij kreeg verteld om verhalen te schrijven rond komende dingen in de toekomst, die zij plannen om te gaan doen. Het “Genesis Project”, dat zij in de “Star Trek” series hadden is iets waar zij over spraken. Zij kunnen de wereld opnieuw herzaaien, zelfs als zij de wereld vernietigen. Zij denken dat zij nu zo godgelijkend zijn, dat zij alles nieuw kunnen herscheppen en nieuwe typen ook als zij dat willen.

 

Big Toe: OK. Ik begrijp het. Want ik ben niet geïnformeerd en heb niets op het nieuws gezien over andere faciliteiten die jij vermeldde. En zoals ik zeg, het was heel klein geprint en zij willen echt niet dat je ziet wat er gaande is, maar ze vertellen het je wel.

 

Alan: Ja, dat zijn legaliteiten. In legaal opzicht vertellen zij je alles wat zij doen. Zij maken gewoon niets groots van dingen waarvan zij niet willen dat je er te lang bij stilstaat.

 

Big Toe: Juist. Ik begrijp het. Nu, een stelling was, dat mensen bang gemaakt worden in deze globale opwarming. Word groen. En je hebt deze idioten daarbuiten zoals Al Gore en zijn maatjes. Maar de aarde gaat door zijn fasen. De aarde maakt zijn rotatie in 24 uur, één dag. Het duurt 365 dagen om rond de zon te gaan. De aarde volgt niet, laten we zeggen bijvoorbeeld, een rechte koers eromheen, zoals de evenaar. Het kan 9-12 graden afwijken, daarom krijg je perioden van globale opwarming en globale afkoeling en dit is bewezen. Ik weet zeker dat jij dat ook weet.

 

Alan: Ik heb al de boeken, al de boeken die gepubliceerd werden over vroegere ijstijden. Boeken, die zij vanaf de vroege twintigste eeuw tot in de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80 publiceerden. En toen draaiden zij het plotseling om en maakten globale opwarming het probleem. Want het was gebruikelijk, dat in de schoolboeken voor kinderen onderwezen werd, dat we voortdurend door deze dingen heengingen. Blijf aan de lijn, ik ben terug na de volgende berichten.

 

Big Toe: OK.

 

***

 

Alan: Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik noem het feit dat we geschiedenisboeken hebben, oude geschiedenisboeken. Doorgaans worden ze in al de oude tweede handsboeken winkels en op de dump enzovoort gedumpt. En op school werd onderwezen dat er vele, vele ijstijden geweest zijn waar we doorheen gaan. Wat gebeurt er tussen de ijstijd en de volgende ijstijd? Je krijgt opwarmingsperioden totdat je in een volgende ijstijd terechtkomt. Deze geschiedenis is een afschuwelijk lange tijd bekend geweest. En de enige reden, dat we al deze opschudding erover horen – en al de wetenschappelijke data vergeten. Het is allemaal toch nonsens, we hebben geen wetenschappelijke data en logica nodig om te zien hoe de wereld rond de zon gaat enzovoort, dat is niet relevant. Begrijp je, we proberen hier logica te volgen. - Het punt van de hele Groene oefening is beheersing van het publiek, daar is het voor. Want zij moesten een vijand vinden in een globale samenleving en zij hebben een tekort aan vijanden. De Club van Rome zei, dat zij het milieu en de mensheid vijanden van elkaar zouden maken en dat de oorlog een oorlog van de mensheid tegen het milieu zou zijn en omgekeerd. Dus je hoeft geen logica te gebruiken om te proberen te rationaliseren waar het allemaal over gaat. Het bewijs is daar. Het wordt alleen niet meer op scholen onderwezen. Echter, de oude boeken zijn er, al de oude studies zijn er. En sommige mannen komen nu naar buiten met de komende “braadpan” in deze globale wereld van ons. Het was gebruikelijk dat zij over de komende ijstijd schreven. Dezelfde schrijvers.

 

Big Toe: Juist. Ze proberen ons gewoon bang te maken, dat is het. OK, ik had nog een vraag.

 

Alan: Ik moet verder naar de volgende beller, goed? Ik heb er drie in de wacht staan voordat we eruit gaan. Ik geloof dat we Katherine aan de lijn hebben. Ik kan het niet zien, want het scherm is uit. Ben je daar Katherine?

 

Katherine: Hallo. Als het  overschakelt klinkt het alsof ik verbroken word. In ieder geval, ik heb een vraag voor je. Ik weet dat je vaak symbolen vertaalt. Ik was laatst op het internet en ik keek naar de Britse heraldiek en ik keek naar de “Order of the Garter” en stonden twee foto’s op. Eén zag eruit als een demonische waterspuwer (Gargoyle) en de andere wordt of is gepresenteerd aan de Eerste Minister en daarna aan Margaret Thatcher. Ik geloof dat het nu van John Major is. In ieder geval is het een mannetjeshert en hij houdt een sleutel vast. En de sleutel heeft twee uiteinden die aan de top samenkomen. En aan de basis van de sleutel is er een cirkel met een X erin. Dan is er een soort lint dat verbonden is van de onderkant van de sleutel, dat rond het hert gaat, en het is rood, wit en blauw. En ik vraag me af of jij iets van de symboliek daarvan begrijpt?

 

AlanDit gaat helemaal terug tot koning John die de “Order of the Garter” (Orde van de Kouseband) opstartte. En het was werkelijk de Black Order (Zwarte Orde) en de Red Order (Rode Orde) om mee te beginnen. De kouseband zelf werd gebruikt als een symbool, waar zij de huid van de penis gepenetreerd hadden voor een ring, om deze erin te doen en zij hadden een kleine ketting die daarin en rond het been ging. Dat was de initiële versie ervan, voor de zeer hoge nobele ridders. En zij waren gebonden, zou je kunnen zeggen. Ze waren in zekere zin aan hun taak gebonden. Een zeer lange geschiedenis.

 

Het betekende dat je nu ingewijd was om in aanmerking te komen om te huwen met deze specifieke elite, die het systeem zo goed hadden gediend. Dat is wat het vandaag fundamenteel betekent. En het rood, wit en blauw, opnieuw, dit zijn de kleuren. Het blauw, natuurlijk is de open hemel, derhalve is alles in de openbaarheid, het is de Blauwe loge. Dat is voor de mannen op de bodem die niet veel weten. Je hebt het rood voor revolutie, voortdurende revolutie, cultuur enzovoort. Je hebt het wit voor hogere geest, want zij hebben geest en wij niet, volgens henzelf. De X-verlichte man, je bent nu verlicht.

 

Ik kan de muziek voor het eind horen opkomen. En hier ben ik, zittend in het donker.

 

Katherine:  Goed, heel erg bedankt.

 

Alan:  Hamish en ikzelf wensen je vanuit Ontario, Canada, een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

Vertaling: Hensel, januari 2008