ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP RBN (Republic Broadcasting Network)

 

 

"COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS,

THE UNELECTED POLICY MAKERS"

 

In Nederlandse vertaling:

Council on Foreign Relations,

De ongekozen beleidsmakers

 

 

8 Oktober 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 8 Oktober 2007

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Lied: Code van Stilte door Bruce Springsteen

 

Er is een code van stilte, waarover we niet durven spreken

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

We blijven doen alsof er niets mis is

Maar er is een code van stilte, en het kan niet doorgaan

 

Er is een waarheid, die zo ver weg is, zo ver kun je zien,

Dat het niet genoeg is liefje

om de afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van droefheid van honderd mijlen lang

Er is een code van stilte en het kan niet doorgaan

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

 

Hallo mensen, dit is Cutting Through the Matrix, op een zeer regenachtige dag, hier in Ontario, Canada. Eigenlijk zijn het drie dagen met regen en drie nachten ook. Het is 8 Oktober 2007.

 

Voor nieuwkomers, kijk alsjeblieft op de cuttingthroughthematrix.com site voor gratis te downloaden shows van jaren geleden, die door de geschiedenis van de wereld gaan, tot aan de huidige tijd, of kijk op alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten, die je kunt krijgen en downloaden in de talen van Europa.

 

En over Europa gesproken en over de Council on Foreign Relations gesproken, wat ik ga doen, ik ga in op een paar laatste ontwikkelingen van deze specifieke organisatie en zijn invloed op Europa. Want de Council on Foreign Relations, dit ongekozen maar zeer zwaar gesteunde lichaam van mensen, bestaat voornamelijk uit journalisten en ex-politici, het parallel-type overheid, degenen, die de Europese Unie hebben gepusht, degenen die bezig zijn met het pushen van en achter de Amerikaanse Unie zitten. Feitelijk hebben zij de wetten ervoor opgesteld.

 

Ze hebben nu een kantoor van een Europees Council on Foreign Relations geopend en zij hebben hun eigen website gepubliceerd, met hun statements of principles (verklaringen van principes) en hun agenda. Dus ze zijn in de openbaarheid, tenminste in Europa.

 

Opnieuw, het is een misleidende titel want zij gebruiken Council on Foreign Relations maar ze zijn geen overheidslichaam. Echter, zij beïnvloeden overheden omdat zoveel van hun leden in overheden zitten. En dit is begonnen met het Royal Institute of International Affairs, in Engeland in het begin van de 20e eeuw, einde van de 19e eeuw, vanuit de Cecil Rhodes Foundation. Zij fuseerden met de Lord Milner Round Table Society, die de samenleving bespraken (a debating society). En zij noemden zichzelf het Royal Institute of International Affairs. Zij kregen een Koninklijke goedkeuring (Charter) om te bestaan, namens diegenen die over Engeland heersten. Niet de overheden, maar de mensen die Engeland altijd bestuurd hadden, de grote aristocratische families. En ze werden enorm gefinancierd en kregen heel veel macht. Zij bezitten ook de pers of werken voor de pers, in het algemeen is het allebei. In alle landen.

 

Voor hun niet-Gemenebest landen besloten zij zichzelf branches van de Council on Foreign Relations te noemen. Nogmaals, het klinkt heel officieel, van de regering, maar het is niet federaler dan de Federal Express. Het is gewoon een titel om het publiek te misleiden. Op veel nieuwsuitzendingen zul je echter zien dat er experts uit de Council on Foreign Relations, in de VS en Canada, gehaald worden om hun commentaar op omstandigheden binnen landen te geven. De meeste mensen denken dat ze een departement van de regering zijn, maar dat zijn ze niet. Dat moeten we duidelijk hebben, ze zijn een private organisatie. Ze hebben trouw gezworen aan een veel hoger lichaam, een lichaam dat samengesteld is uit ex-eerste ministers, ex-politici, ex-presidenten. Ik ben terug na de volgende berichten met meer over dit onderwerp.

 

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

 

Hi, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik behandel een van de belangrijkste organisaties die gepromoot wordt door een parallelle regering, in feite zijn zij onderdeel van de parallelle regering, waarvan Professor Carrol Quigley en latere professoren regelmatig melding maakten. Margaret Thatcher noemde het zelf in haar toespraken toen zij de wereld rondtoerde. De titel van haar seminars of speeches was “The New World Order”.

 

Zij mogen deze dingen zeggen, maar als het gewone publiek “new world order” zegt, zeggen ze dat je gek bent. En dat is gewoon zoals het is.

 

Maar Cecil Rhodes, als je zijn testament en de geschriften van zijn genootschap leest, zul je zien dat hij de orde baseerde op de Jezuïeten. Hij gebruikte de technieken van de Jezuïeten. Het zou een vrijmetselaars orde worden, die de technieken van psycho politiek van de Jezuïeten zou gebruiken.

 

Psycho politiek is een interessant en groot onderwerp, waarbij je kijkt naar de lange termijn. Van wat je met landen wilt doen; hoe je ze samenbrengt; hoe je domineert; ze overneemt door middel van conflict en oorlog of het tekenen van verdragen. De verdragen komen doorgaans aan het eind van de oorlogen. En daarna ga je met wat je hebt verder om een grotere supermacht te bouwen. Je gaat oorlog voeren met de volgende landen die er nog geen onderdeel van zijn, totdat je hen allemaal onder je vleugels hebt. En natuurlijk kan het algemene publiek dit nooit doorgronden. Op die manier werkte de Jesuit Society met hun geheime en oneerlijke methoden, dezelfde technieken. En Cecil Rhodes was heel open over het gebruiken van deze technieken. Waarom zou je ze veranderen als ze zo goed werken? Neem ze simpelweg op in je systeem.

 

Maar het zou een vrijmetselaars organisatie worden. En zij zijn Vrijmetselaars. En ze hebben een Charter van de Britse Kroon, wat betekent dat zij koninklijke goedkeuring hebben gekregen met hun koninklijke charter om te bestaan, om dit genootschap te stichten. Je zult er achter komen, dat zij de Lord Milner Groep samenbrachten met de Cecil Rhodes Foundation, ze voegden de twee samen en noemden zichzelf de Royal Institute of International Affairs. Ieder Gemenebest land, dat is het Britse Gemenebest, heeft een organisatie die lid is. Ze hebben er een voor Australië, een Institute of International Affairs, New Zealand Institute of International Affairs, Canadian enzovoort.

 

Niet-Europese of niet-Gemenebest landen moesten Council on Foreign Relations heten. De eerste werd in de jaren ’20 in New York opgezet, in het Harold Pratt Building. En Pratt was een zeer, zeer rijke familie die dit in de Verenigde Staten heeft helpen opzetten, namens de grote jongens en de bankiers, die er ook achter zaten.

 

Nu, mensen zouden moeten kijken op de ecfr.eu website. Dat is de gloednieuwe website van het Europese Council on Foreign Relations, voor de verklaringen van hun principes, hun beleid en hun verkooppraatje over zichzelf en hoe zij propaganda gebruiken. Je zult zien dat het heel open is en zij gebruiken de termen als de New World Order en World Order enzovoort heel openlijk. Want zij zijn de voornaamste adviseurs van de mannen die je in de regeringen kiest. Zij adviseren hen. Zij vertellen hen wat ze moeten doen.

 

Ik denk dat Brian in New York aan de lijn is. Ben je daar Brian? Hallo Brian.

 

Brian: Hallo, ik had een vraag over Baphomet, want hij zit altijd met een arm omhoog en een arm omlaag, en wat dat symboliseert. Ik weet dat er veel meer aan vast zit. Ik vroeg me af of dat Hawaiiaanse handgebaar met de pink en de duim daar enige relatie mee heeft?

 

Alan: je zit er niet ver naast, want toen de Britten binnenkwamen en de machten in de Amerika’s binnenkwamen, als je de geschiedenis van vrijmetselaars leest, deden zij wat ze altijd deden. Ze kozen heel machtige leiders in verscheidene stammen en brachten hen de vrijmetselarij in. Ze namen er ook een paar mee terug naar Engeland in feite.

 

Willie Bryant was de eerste Amerikaanse Indiaan die zij overbrachten. Hij had de leiding over de vijf landen in Canada en zij brachten hem over naar Engeland, gaven hem een aristocratische vrouw om mee te trouwen. En hij was nu geschikt om binnen de koninklijke kringen van Europa te trouwen. Hij kwam terug naar de Amerika’s en hij splitste de stammen op en zorgde dat de helft van hen vocht voor de Verenigde Staten tijdens de Onafhankelijkheids Oorlog en de andere helft vocht voor de Britse kant. Daarna nam zijn zoon Norton het over. Zij gebruikten de kleine apron. Zij begonnen toen voor het eerst de apron aan de voorkant te dragen. Je zult zien dat de Indianen die apron dragen. Dat kwam van de loge en natuurlijk, zij gaven hen de zoete loges enzovoort en de rest, heel masonisch (van Vrijmetselaars). Maar zij deden hetzelfde ook met de Hawaiiaanse cultuur, je hebt helemaal gelijk.

 

Brian: Kan ik nog een vraag stellen?

 

Alan: Ja.

 

Brian: De letters G en M zijn heel interessant. Ik ben begonnen met het lezen van Peter Wright’s “Spycatcher”, en Marconi’s bijnaam is GM, en de bijnaam van zijn vader is GM. En het is ook genetisch gemodificeerd (Genetically Modified), Groot Meester enzo. Ik vroeg me af, wat zijn de diepere betekenissen van de letter G en de letter M?

 

Alan:  G betekent ook to generate (voortbrengen/verwekken). G staat altijd voor het verwekken, het is een fallisch symbool, de fallus in erectie is om te verwekken. Je verwekt de geest (spirit). Je verwekt de macht, de kracht, de vitale kracht van het leven in de fallus door “G”, te verwekken. Later krijg je Gnosis voor de lagere orders. Je hebt ook to graft (hard werken), je werkt je op de Boom van het Leven, je word een scion, S-C-I-O-N, uitgesproken Sion, is geen toeval natuurlijk. Je werkt voor de Boom van het Leven, wat betekent dat je weer geschikt bent om binnen hogere aristocratische kringen te trouwen, voor fok doeleinden (breeding purposes).

 

Brian:  Heel interessant.

 

Alan:  Als je de letter M neemt, M bestaat uit twee, is samengesteld uit twee delen van een piramide. Zet ze tegen elkaar en je hebt, met een lijn eronder, een complete piramide. Het is ook de letter 3 als je het een slag draait, en als je er een lijn naast plaatst, of onder de letter M, zoals McDonald’s, daarom heeft McDonald’s de M onderstreept, krijg je 13. En het is dus heel belangrijk. Dan opnieuw, draai de M met de lijn eraan vast een slag en je hebt de letter B. Want al de vrijmetselaars zeiden gewoonlijk I Be. Nu zeggen ze I Am. En zo is dat tot stand gekomen.

 

Brian:  Heel interessant. Wel, pas goed op jezelf Alan.

 

Alan: Jij ook. Los van General Motors natuurlijk, gaan we terug naar de Council on Foreign Relations hier, dit specifieke onderwerp. Hier is de verklaring van de principes van deze organisatie. Zij noemen zichzelf nu de “eerste voornaamste denktank van Europa”, heel openlijk, een ongekozen lichaam dat gesteund wordt door de grote foundations, de grote Carnegie, Ford, Rockefeller, Rothschil’s, Soros, al deze grote foundations, precies de foundations waarover Albert Pike sprak die ze zouden creëren. Want foundations gaan generaties lang mee. Daarom kunnen zij een mandaat nemen en een eeuw nemen, twee eeuwen, of drie eeuwen, om het te ontwikkelen en te voltooien. Zo wordt het gedaan, heel simpel.

 

De verklaring van principes zegt hier:

 

“Wij roepen de overheden van de Europese Unie op om een meer samenhangend en krachtig buitenlands beleid te ontwikkelen, geïnformeerd door onze gedeelde waarden, toegewijd aan het nastreven van onze gemeenschappelijke Europese belangen…”

 

Alan: Europa had nooit gemeenschappelijke belangen, daarom waren ze altijd in oorlog met elkaar, maar dat was niet echt de reden waarom ze oorlog voerden, want de grote bankiers en de prinsen enzovoort arrangeerden deze oorlogen van tevoren voor winst, om de bevolking af te slachten en dingen aan de gang te houden. Het is moeilijk om controle te houden over miljoenen mensen als er geen dreigingen van buitenaf zijn, dus moesten zij altijd deze oorlogen arrangeren, door de tijden heen.

 

Lees de antieke Grieken. Zij waren hierin meesters. Zij hadden de gewoonte oorlogen met de verschillende eilanden vooruit te plannen en besloten wie de overwinnaar ging worden, na drie of vier jaar, en besloten hoeveel zij er ongeveer moesten afmaken en hoeveel winst ze zouden maken. Want zij runden ook de wapenindustrie, zelfs in die dagen. Niets verandert echt. Dus hier hebben zij het over “gemeenschappelijke Europese belangen” en “ondersteund door Europese macht”. Ze zeggen:

 

“Wij onderschrijven de volgende principes:

 

1. Wanneer geconfronteerd met de grote machten van vandaag en de rijzende giganten van morgen, beschouwen individuele Europese landen de wereld als voorbij hun macht. Maar als het met één stem spreekt…”

 

Alan: Nu daar ga je, het “één stem” ding weer. Toen ik wegging uit Engeland en iedereen die ik kende met elkaar aan het redetwisten was, was er nergens één stem, zelfs niet in één land. Het zegt:

 

“Maar als het met één stem spreekt, kan de Europese Unie helpen met het vormgeven van de wereldorde.”

 

Alan: Nu, ze hebben nooit omschreven waar ze heengaan, maar het is de Huxliaanse wereld orde waarover ze spreken.

 

2. “Alleen door gezamenlijk handelen kunnen de landen van de Europese Unie hun gemeenschappelijke belangen effectief nastreven…”

 

Alan: Opnieuw, hier is het “gemeenschappelijke belang” ding.

 

“… van het vechten tegen klimaatverandering…”

 

Alan: Daar heb je het groene weer. Groen, groen, groen. Het groen van Al Gore.

 

“tot het verminderen van armoede,…”

 

Alan: Ja, ze hebben ongeveer 1000 jaar lang denk ik in Europa geprobeerd de armoede te verminderen.

 

“Van het verdedigen van mensenrechten en het afwenden van genocide  tot het stoppen van de verspreiding van dodelijke wapens en het aanpakken van de oorzaken van gewelddadig extremisme.

 

3. Het buitenlands beleid van de Europese Unie zou ondersteund moeten worden met alle Europese economische…”

 

Alan: Hier, ze willen al de macht van de belasting, dat is wat dat betekent.

 

“politieke, culturele en als een laatste toevlucht, militaire macht.”

 

Alan: Zij zijn het Europese leger aan het vormen, begrijp je. Uit de rotzooi van al de landen zullen zij een super militaire macht tot bestaan brengen.

 

Onze betrokkenheid bij sterke en effectieve multilaterale instituties moet in overeenstemming worden gebracht door het vergroten van de drijfveer om de Europese invloed binnen hen te vergroten.”

 

Alan: Nu, wat is in hemelsnaam een Europese invloed? Want er is er geen, begrijp je. Je hebt Frans en Oekraïens en Pools. Je hebt al deze verschillende landen, die heel trots zijn op hun geschiedenissen en hun erfgoed en hun culturen.

 

4. Beginnend met de buren van de Europese Unie, de beste weg om vrede en voorspoed te verzekeren, is om tegemoet te komen aan bestaande verplichtingen aan landen die lidmaatschap zoeken en om politieke hervormingen aan te moedigen met meer genereuze aanbiedingen van economische kansen en politieke samenwerking.

 

Europese transformatische macht kan verder reiken dan zijn directe omgeving. De Europese Unie zou de grootste eenheidsmarkt van de wereld moeten gebruiken met de meest genereuze hulpbudgetten om de waarden te promoten waarin we geloven…”

 

Alan: Ik vraag me af welke waarden dat zijn, ze zeggen niet welke het zijn.

 

“…zowel in andere delen van de wereld en in multilaterale instituties. Europeanen zullen baat hebben van het hebben van een sterkere stem in de wereld…”

 

Alan: Ha-ha-ha.

 

 "...en de wereld zal baat hebben bij een sterkere Europese Unie.

 

 

Alan: Ho-ho-ho. Dat is het soort van kwijl (dribble) dat we gevoed krijgen van de reguliere media. Want deze persoonlijkheden, begrijp je, schrijven voor de grote financiële dagbladen van de wereld. Zij zijn allemaal grote verslaggevers. Ze zijn lid van de Council on Foreign Relations. Ik zal terug zijn met meer over dit specifieke onderwerp.

 

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

 

Hallo, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix, bezig deze nieuwe ECFR.EU website door te nemen, Council on Foreign Relations, de Europese tak, de nieuwe gecombineerde Europese tak die in de openheid is gekomen. En in hun welkomstwoord op de site heeft Mark Leonard, die een hoofd schrijver is voor, ik geloof “The Economist” en andere belangrijke dagbladen, enkele woorden te zeggen. Want hij is ook een lid van deze organisatie. Hij zegt:

 

Het Europese Council on Foreign Relations is een eerste, ooit, pan-Europese denktank.”

 

Alan: Nu, Pan-Amerika, Pan-Europa en al deze ideeën werden vanaf het eerste begin toen het Council on Foreign Relations gevormd werd, gepust. Ze probeerden verdragen te laten goedkeuren, om de Verenigde Staten, vooral met verscheidene landen van Europa te verbinden. Zij wilden ook Pan-Amerikaanse verdragen ondertekenen, maar destijds wilde het niet echt vlotten. Dus hier zijn ze iets van 100 jaar later hetzelfde aan het doen. Want waarom zouden zij hun agenda veranderen? Ze hebben al de tijd van de wereld met hun grote instituties en financiering. Ze zeggen:

 

“… de eerste Pan-Europese denktank met een beleidsteam in zeven hoofdsteden, Londen, Parijs, Berlijn, Sofia, Madrid en Warschau. Het brengt een aantal van de meest onderscheiden.onderzoekers en analisten van ons continent samen, om Europa’s rol in de wereld te promoten. De ECFR is gebaseerd op een geloof…”

 

Alan: Hier heb je een geloof, dus het is een religie.

 

is gebaseerd op een geloof dat, in een wereldorde die gedefinieerd wordt door grote machten en zelfs grotere problemen, Europese landen óf kunnen samenbinden en gemeenschappelijke reacties ontwikkelen, óf het risico lopen om hun invloed op hun lot te verliezen.

 

Alan: Alsof ze ooit echt enige invloed hadden.

 

Zoals Martti Ahtisaari, Joschka Fisher, Mabel van Oranje en ik uitleggen in de Financial Times van vandaag, is de ECFR gelanceerd om tegen Europa’s tendens tot introversie te vechten…”

 

Alan: Dat betekent nationalisme in je eigen cultuur.

 

“…en om Europese overheden te inspireren een meer krachtig gemeenschappelijk buitenlands beleid te ontwikkelen. Het middenstuk van onze lancering is onze Verklaring van Principes…”

 

Alan: Nu, de reden dat ik dit lees in Canada en ook voor de Verenigde Staten is omdat we binnenkort die van ons zullen krijgen, via de Amerikaanse tak van de Council on Foreign Relations, aangezien we hen al op televisie hebben zien verschijnen, als een groep, als een officieel lichaam, die overheden adviseert, in 2005. Met een ex-vice eerste minister van Canada, Manley, die sprak over het feit dat zij de plannen voor de Amerikaanse integratie hadden opgesteld en deze aan de Amerikaanse regering en de Canadese regering hadden gepresenteerd. Zij hebben deze opgesteld.

 

Wie heeft deze mannen gekozen? Niemand. Zij werken voor de grote koninklijke families van de planeet. Daarom lees ik deze over Europa voor, want het zal binnenkort hier aangekondigd worden.

 

Het middenstuk van onze lancering is onze Verklaring van Principes die geschreven en ondertekend is door vijftig stichtingsleden. Het is een oproep aan overheden in Europese landen om een meer samenhangend en krachtig buitenlands beleid te adopteren, ter ondersteuning van Europese waarden en belangen, gesteund door alle van Europa’s machten: politiek, cultureel, economisch, en als al het andere faalt, het leger. We moedigen nu alle Europese burgers aan om de verklaring te bevestigen en daarmee lid (Associate) van de ECFR te worden. U kunt hier de verklaring in zijn geheel lezen en tekenen”.

 

Alan: nu, ze willen dat zoveel mogelijk mensen zich aansluiten, al de kleine idioten op de bodem, die hun namen aan iets verbonden willen hebben, om de aantallen als truc te gebruiken om te rechtvaardigen waar ze op uit zijn. Herinner dat de Sovjet unie door deze type groepen gerund werd, deze non-gouvernementele organisaties. En zij stelden ook lijsten op en presenteerden deze aan overheden, ledenlijsten, mensen die petities ondertekend hadden, die eisten dat er wetten doorgevoerd werden en al dit soort dingen. En de regering was maar al te blij om dat te doen, omdat het altijd in lijn was met wat de regering wilde. Dit is hetzelfde bedriegerij spel dat hier gaande is.

 

Want de hoofden van deze organisaties, de CFR, werken niet voor de gewone mensen. Zij werken niet voor de kleine mensen op de bodem, die lid willen worden en de petities ondertekenen. Zij werken voor een agenda die honderd jaar geleden belegd is en zij willen dit globale systeem binnenbrengen, deze nieuwe plantage. Dit nieuwe systeem, waar de elite intelligentsia trots de wereld zal rondstappen en rond de wereld zal jetsetten en het gewone volk op hun plek zal houden. We zullen allemaal genummerd worden en gechipt en al het andere ervan. Dat is werkelijk waar het allemaal over gaat. Niets is er veranderd, want dit kwam uit het feodale systeem voort.

 

Nu brengen ze “uitnodigingen voor ECFR evenementen en onze Euro gesprekken series, bel ze op” en yah-de-yah-de-yah en sluit je bij aan hen als je wilt. Je zult een klein nummer op een petitie ergens zijn. Het heeft al het groener worden erin, dat over al jullie levens zal gaan heersen, al de groene plannen. Het heeft de nieuwe financiële plannen voor de wereld allemaal erin bevat.

 

Dit zijn de persoonlijkheden, waar Bertrand Russell en al de grote jongens bijhoren, dezelfde organisatie, het verandert zijn plaats niet, je doet gewoon de hele tijd alsof het allemaal gloednieuw is.

 

Hun logo is interessant, want het is een cirkel met een vijfpuntige ster, bijna als een ring die je om je vinger draagt. Ze hebben de ster met de vijfde punt die naar beneden wijst, niet helemaal, niet verticaal, maar ongeveer in een hoek van 45 graden, maar bijna helemaal naar beneden, wat in de grond oorlog betekent, daar staat het voor. Nu, ik hoor de muziek eraan komen en ik zal terugzijn na de volgende berichten.

 

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

 

Hallo, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Bezig met het doornemen van dit nieuwe Europese Council over buitenlands beleid, dat opgeschreven is voor iedereen om te zien. Natuurlijk, zij zullen je niet de echte agenda vertellen. Zij kunnen je ook de echte geschiedenis niet vertellen, want al deze persoonlijkheden zijn elitair. Ik heb hun boeken uit de jaren ’30, ’40 en ’50 met hun globale agenda’s die zij jaarlijks hielden en bespraken. In verschillende landen, doorgaans plekken waar de gemiddelde persoon niet kon komen, je weet wel, deze wilde exotische plaatsen waarvoor je gewoon geen ticket kunt krijgen omdat het te duur is, en daarom worden ze op deze plaatsen gehouden. Hetzelfde met al de grote globale bijeenkomsten met GATT en al de andere namen die we de laatste 20 jaar hebben gehoord.

 

Dit Council on Foreign Relations is nu regeringen aan het adviseren, die jij kiest. Zij adviseren over buitenlands beleid en oorlogsstrategieën. En zij werken ook met de Verenigde Naties, nog een ongekozen lichaam van mensen. Ik hoop dat mensen zich realiseren, dat de Verenigde Naties niet gekozen is door de volkeren van de wereld. Het werd simpelweg in een overeenkomst van bepaalde leden van regeringen gezet, die hun nationale soevereiniteit weg tekenden terug in 1945 en ’46. Met andere woorden, die mensen waren feitelijk verraders. Zij behoorden tot deze geheime genootschappen. Zij waren ook betrokken in politiek en zij hebben jullie landen destijds uitverkocht.

 

We zitten hier al lange, lange tijd onder. We zijn eronder geboren in feite en deze agenda is simpelweg een langzame stap-voor-stap agenda, zodat mensen geherderd kunnen worden op een bepaald pad met een bepaalde bestemming aan het einde ervan.

 

Nu, om verder te gaan met deze publicatie die nu op de website staat, de ECFR.EU. Ze zeggen:

 

We zullen ook nieuwe analyses van de situatie in Afghanistan publiceren en aanbevelingen doen voor de wijze waarop Europese landen zich effectiever ter ondersteuning van onze waarden van het beschermen van mensenrechten in de Verenigde Naties kunnen mobiliseren.”

 

Alan: Ha-ha-ha. Vertel dat aan de Rwandezen, terwijl de Verenigde Naties achterover zat en hen allemaal liet afslachten.

 

We zijn ook partners in een spannende nieuwe koers in ‘beraadslagende democratie’.”

 

Alan: “Beraadslagende democratie”, dit is een nieuwe term voor je. Het betekent, dat het een nieuw type democratie is, waar alles dat gebeurt al beraadslaagd zal zijn door mensen waar je nooit, ooit van hoort. Met andere woorden, het is een agenda.

 

Het Europa van Morgen zal een representatieve steekproef van 400 Europese burgers samenbrengen voor een weekend van debat en discussie. Om meer te weten te komen over deze hele week van onze lancering, ben ik een  gast…”

 

Alan:  Deze schrijver, herinner, schrijft voor The Economist.

 

"…ben ik een gastblogger op The Economist's Certain Ideas of Europe…"

 

Alan:  Dat is de naam van het blog.

 

"… Certain Ideas of Europe  en ik zal de gelegenheid gebruiken om op een paar van de sleutelonderwerpen te focussen, Maandag bijvoorbeeld over het dilemma van Europa’s buitenlandse beleid in de nieuwe multipolaire wereld.”

 

Alan: Ik denk dat dat erger is dan bipolair, het moet betekenen dat we volslagen idioot zijn.

 

Onze lanceringperiode zal haar toppunt hebben in een groot evenement in Berlijn op 9 november. Op het evenement zullen 200 Europese beleidsmakers samenkomen…”

 

Alan: Daar heb je deze beleidsmakers. Nu, wie zijn deze beleidsmakers? Wij kiezen hen niet. Soms zitten zij in de regering, soms buiten de regering, maar altijd adviseren ze regeringen. Zij werken voor de grote denktanks zoals de CFR zelf.

 

200 Europese beleidsmakers samenkomen om de relaties van de EU met Rusland, China en haar rol in het Midden Oosten te bespreken. De Duitse minister van buitenlandse zaken, Frank-Walter Steinmeier heeft ingestemd om onze hoofdspreker te zijn.”

 

Alan: Hier heb je ze allemaal bij elkaar, ongekozen en gekozen, allemaal samen in bed in een private en geheimzinnig doende organisatie, met zijn eigen mandaat. Nu, het gaat verder:

 

Het is geweldig dat we eindelijk up-and-running zijn en ik kijk uit naar de komende maanden, waarin we een nieuwe stem en nieuwe ideeën zullen brengen om Europa’s rol in de wereld te versterken.”

 

Alan: Hier heb je een rol voor Europa, gewoon voor de Europese mensen van al de verschillende landen die Europa vormen, je hebt nu een specifieke rol, misschien zullen ze je op een dag vertellen welke dat is.

 

“Voor diegenen die zoeken naar de website in andere talen dan Engels, de veeltalige functionaliteit zal zeer binnenkort komen. Met de beste wensen, Mark Leonard, Executive Director.”

 

Alan: Hier is dit karakter, Mark Leonard, het is een leeuw natuurlijk, uitvoerend directeur, die ook een lid is van dit Council on Foreign Relations voor Europa. En dat is de grootste organisatie die we nu op de planeet hebben. Toen zij eerst hun lange termijn strategie opstelden - toen zij de Cecil Rhodes Foundation fuseerden met de Afred Milner Group, de Round Table Society, tafeldebatten en zichzelf de Royal Institute of International Affairs noemden, -zetten zij er één op voor Europa om lange termijn strategie binnen te brengen, vooroorlogs en naoorlogs, allemaal in het begin overeengekomen. Want zij wisten dat zij oorlogen gingen binnenbrengen om het allemaal te laten gebeuren en om het samen te brengen. Zij zetten de Council on Foreign Relations op voor de VS en zij zetten ook de Pacifiische Rim regio op. De laatste 70 tot 80 jaar hebben zij mannen werken in alle landen in de pacifische gebieden. Ik zal terug zijn met meer in een ogenblik.

 

Nu, we hebben Jim in Ohio aan de lijn. Ben je daar Jim? Hello.

 

Jim:  Hello. Hi Alan! Het kwam bij me op dat de Patriot beweging en de 9/11 waarheid bewegingen, waarom zij door mogen blijven gaan en niet zo erg onderdrukt worden op het internet, is omdat ik denk dat het deel is van de Hegeliaanse Dialectiek, zij verwachten dat soort reacties. Ik zou graag willen weten wat jouw gedachten daarover zijn en wat het eindresultaat zal zijn. Als de waarheid die naar buiten komt, de anti-these is, wat is in dat geval dan de synthese?

 

Alan: ik zal je zeggen, in de Toronto Star van ongeveer zeven jaar geleden werd er een halve pagina gewijd aan de intelligence in Amerika met de CIA en de verschillende groepen die zij in Amerika op een gegeven moment hadden die werkten tegen communisme. Zij zeiden daarin dat de CIA in de jaren ’50 en ’60 veel patriot kortegolf radiostations had opgezet, onder de schijn van Christelijke groepen die voor hen een front zouden vormen, om counter-propaganda uit te brengen tegen de communistische propaganda, die uit Rusland en binnen de Verenigde Staten naar buiten kwam.

 

En om eerlijk te zijn, hebben zij hun grip op veel van deze radio stations nooit echt losgelaten, want zij waren ongelooflijk nuttig voor de geheime diensten. We weten dat, ja, zij gebruikten religie toen de Verenigde Staten een heel religieus land waren. Er is heel veel macht als je miljoenen mensen hebt die verbonden zijn aan kerken, met maar een paar hoofdfiguren aan de top. Het is een enorm krachtig middel om miljoenen mensen door propaganda te beheersen. Maar ze hebben hun grip nooit echt losgelaten. Zij hebben nooit iets laten gaan dat werkt. Zij veranderen simpelweg het format.

 

In Engeland deed de BBC een documentaire special over een aantal patriot groepen terug in de jaren ’70 en ook een paar vermoedelijk witte suprematie groepen. Het is een anderhalf tot twee uur durende documentaire special. En zij lieten je drie hoofdkantoren in steden zien- of blokken, waar suprematische groepen elkaar onder de schijn van patriottisme ontmoetten. Zij deden een inval en in een bepaalde hal hadden zij meer dan 200 mensen die binnen waren, opgepakt, waarvan velen in feite, NAZI uitrusting droegen. Het is zo belachelijk werkelijk.

 

Het verbazingwekkende was dat zij hen aan het einde van de nacht allemaal moesten laten gaan, op twee mannen na. Want ze kwamen erachter dat vrijwel al de leden werkten voor andere stingoperatie groepen. Zij hebben zoveel verschillende law enforcement agency (diensten die de wet handhaven) groepen, die allemaal aan deze dingen werken. En de meeste mensen in die hal hoorden bij deze bepaalde groepen. De twee mannen die echt gearresteerd waren, waren gewoon mannen die van de straat waren binnengelopen voor een gratis kop koffie.

 

Je moet je realiseren dat het meeste wat ze je geven voor patriot- ik zeg niet alles, maar het meeste, heel veel, in het verleden met zekerheid, uitgebracht wordt door de grote stingoperaties. Ik weet dat Bo Gritz bijvoorbeeld, die een paar jaar lang op de kortegolf radio was, die altijd om ledennamen vroeg, door hen te vertellen dat ze bij een militie behoorden en dat zij een gratis geweer konden krijgen als ze naar de overheid zouden schrijven. Je moest je naam en adres geven voor het geweer enzovoort. Maar het vertelde de overheid ook wie je was en wat je ideeën waren.

 

Na 11 september was Bo Gritz twee of drie maanden van de radio geweest na een vermoedelijk valse zelfmoord. En daar stond hij, op de trappen van het Congres, op televisie, er werd hem gevraagd wie hij dacht dat achter 11 september zat. Hij zei: “het zijn waarschijnlijk die paranoïde zwarte helikopters ziende, kortegolf radio luisterende patriottistische types die dit hebben gedaan”. Dit waren zijn letterlijke woorden, dus deze man was de hele tijd dat hij daar was een dekschild. Er zijn ook nog andere dekschilden en zij doen al jaren hun rondes. Dus je moet heel, heel voorzichtig zijn.

 

Nu, ik weet ook dat het Departement van Defensie van Engeland, én NATO (en de Verenigde Staten zijn onderdeel van NATO, ze zijn een NATO land) in hun lange termijn scenario’s voor de komende dertig jaar opstanden voorzien, terwijl zij de levensstandaarden naar beneden brengen en al de oude rechten wegnemen die mensen dachten te hebben. Zij verwachten dat het meeste ervan zich in Amerika zal afspelen en zij zullen iets moeten veroorzaken binnen patriotgroepen om de bal aan het rollen te krijgen, om iets te starten, zodat zij naar het gewone schapen kunnen gaan en zeggen, “kijk, daar zijn gekken die onder jullie leven. We kunnen het niet laten doorgaan, we moeten jullie veilig houden.”

 

Na het Oklahoma City bombardement was er direct een video, die ze op hetzelfde moment over de hele wereld lieten zien zodra dat gebouw opgeblazen werd, en het waren beelden van mannen in camelkleurige uitrusting die door een bos renden. En ze zeiden: “Dit zijn de paranoide patiotten”. Dat bleven ze laten zien na het Oklahoma City bombardement. Ieder land kreeg die clip op hetzelfde tijdstip. En dat betekent dat zij het kregen om het te laten zíen. Want zij wilden in die tijd de militie typen de schuld geven en hen daarna gebruiken als een voorbeeld om martial law (oorlogs recht) in te voeren.

 

Je moet niet vergeten, Bill Clinton probeerde – dit is vóór 11 september – Bill Clinton probeerde een verzameling misdaadwetten in te voeren, en die bevatte ook een anti-terrorisme wet, en het wilde niet lukken. Het was precies het weekend waarin het afgekeurd werd, dat het Oklahoma City Center opgeblazen werd. En maandag werd het unaniem goedgekeurd, want die explosie had plaatsgevonden en zij wilden de milities op dat moment de schuld geven.

 

Daarom, als zij niet krijgen wat zij willen, zorgen zij ervoor dat het incident plaatsvindt door het te veroorzaken. Want zij moeten de meerderheid van de sheeple (schaap-mensen) overtuigen dat je niet veilig bent in je eigen land. “Er zijn gekke mensen die onder jullie leven en we moeten je rechten wegnemen om je te beschermen”.

 

De synthese zal natuurlijk zijn als bepaalde groepen uit het niets opspringen en echte problemen beginnen. Maar geloof me, het is aan de top allemaal van tevoren uitgewerkt. In feite zullen de leiders aan de top van de milities, daarvan ben ik zeker, onder één hoedje spelen met de CIA en het Pentagon. Geeft dat een antwoord op je vraag?

 

Jim:  Ja. Heel erg bedankt.

 

Alan:  Ok. Ja, we leven in een gevaarlijke wereld. Onze leiders worden ons altijd gegeven. Deze denktanks nemen een probleem of iets dat zij in de toekomst tot bestaan willen brengen. Zij gaan door alle mogelijke reacties die gegeven kunnen worden als het geintroduceerd wordt heen en zij trainen mensen van tevoren voordat ze zelfs de bal aan het rollen brengen.

 

Zij trainen mensen om het over te nemen en leiders te worden, misschien vijf tot tien jaar later, en zij geven hen aan je. De beste manier om je een leider te geven is door hen in de pers op te bouwen, hen in de gevangenis te zetten voor het opstaan voor iemands rechten of die van henzelf of wat ook. Dit is een standaard type samenzwering, dat zij zelfs in films gebruiken,dit soort films, stop hen gewoon in de gevangenis. De mensen zullen hem automatisch steunen. Zij zullen hen verder niet betwijfelen en zij worden een held en een leider.

 

We moeten heel erg oppassen voor mensen die voor geweld pleiten. Zij wíllen geweld, daar is geen twijfel over. Maar zij zullen een specifiek tijdstip willen en het zal, zonder twijfel, plaatsvinden wanneer zij het willen. En ze hebben het allemaal uitgepland.

 

Je kunt het niet opnemen tegen georganiseerde legers die in communicatie zijn met elkaar en héél de Verenigde Naties. Je kunt het niet tegen hen opnemen met ongeorganiseerde groepen mensen. Dus we moeten hier op een andere manier mee omgaan en een andere weg vinden om dit te bereiken en om te buigen. We kunnen de traditionele methoden niet volgen. Ze zijn er te goed in en ze doen het al eeuwen lang. Dit zijn oude formules.

 

Nu, we hebben Gary in Tennessee, ben je daar Gary?

 

Gary: Hello. Ik ben 65 jaar oud en ik zit hier en soort van kijk ernaar. Het is als een reis op een mierenhoop. Je hebt de werkmieren en je hebt de wachters mieren, en ze hebben mieren die de koningin vergezellen, en ze hebben de koningin mieren. Het schijnt mij toe als een piramide structuur, die ze aan het bouwen zijn.

 

Wat ik niet begrijp is hoe zij denken dat ze het gaan doen, afhankelijk van hoe zij de piramide bouwen, hoe zij denken dat misschien een dozijn mensen de hele wereld gaat beheersen. Want er is iets met het menselijk wezen, die een ziel heeft, een geest en een liefde en vrijheid. En zij proberen dat te beheersen. Wat ik denk dat zal gebeuren is dat de massa gewoon zal oprijzen en de hele verdomde groep van hen uit de weg ruimt.

 

Alan: Ja. Zij hebben al deze specifieke dingen ook in denktanks besproken, zelfs 50 jaar geleden. Dus als het je niet lukt om het publiek door middel van overreding mee te laten gaan in een totalitair systeem, wat je dan doet is de mensen veranderen. Je verandert de mensen fysiek en daar is de hele wedloop in de richting van het genetisch engineeren over te doen.

 

Gary: Dat was de andere vraag die ik ging stellen, is dat ze ons gekalmeerd zullen moeten houden, of ze moeten de genen veranderen, of ze moeten iets dergelijks doen, want, ik weet niet, ze hebben een ontzaglijk grote man tegen wie ze werken en die heet God, en ik denk niet dat ze gaan winnen.

 

Alan: Wel, wat het is, begrijp je, God helpt diegenen die zichzelf helpen. Je zult moeten toegeven dat veel mensen zich al onderworpen hebben, aan de propaganda alléen, alleen al de propaganda, de ongelooflijke indoctrinatie die ze hebben gehad over niets dan plezier, plezier, plezier en vermijd pijn tegen iedere prijs. Zij zijn jongeren al aan het chippen voor nachtclubs. Ze stoppen chips in hun armen, nu op dit moment, en maken het heel trendy, geven het snob-appeal. Je krijgt zilver, platina, goud en al die dingen.

 

Uiteindelijk, als je de samenleving maar zo onaangenaam genoeg maakt, kun je hen overtuigen om een chip te nemen die al hun zorgen zal wegnemen. En dat zal gepromoot worden. Blijf aan de lijn en ik zal terug zijn na de volgende berichten.

 

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix en de laatste minuten. Hebben we nog steeds een beller aan de lijn?

 

Gary: Ik ben er nog.

 

Alan: Ja. Wat ik wilde vermelden, het is een interessant onderwerp. Want in antieke tijden zeiden ze “dat het lot van God met het lot van de mens verbonden was”, dat betekende dat de mens een vrije wil gegeven was. Natuurlijk, alle heilige boeken over de planeet hebben altijd een scenario, een tijd die eindigt waar mensen keuzes maken, de uiteindelijke, ultieme keuzes, die een tijdperk beëindigen en een andere periode binnenbrengen of iets nieuws, een nieuw wezen zelfs. Velen zeggen dat we nu in die tijd zijn.

 

Je hebt gelijk met het hele beeld van de mierenhoop, of de bijenkorf, het is soortgelijk. Een mier is gewoon een bij zonder vleugels, zie je. De mieren, zelfs in het occulte, worden gebruikt als diegenen die binnenkomen nadat de bijen al het werk gedaan hebben. En de mieren halen al de honing eruit. Dit zijn allemaal symbolen die zij in de mysterie religie gebruiken, die natuur op perfecte wijze gebruikt om hun agenda te beschrijven.

 

Maar de werkbijen zijn heel gelijkend, we hebben de koningin aan de top natuurlijk, en dan hebben we kleine darren, de priesters om haar heen, en zij maken de koninklijke honing. En afhankelijk van het voedsel dat zij je geven, dat is een heel belangrijk punt, word je óf deel van het hoge priesterschap of anders word je een werkbij. Dus het voedsel zelf zorgt wat er met de bij zal gebeuren.

 

Zij hebben met het modificeren van ons voedsel ook hetzelfde gedaan. Zij gebruiken hetzelfde scenario door het veranderen van al het voedsel, dat ons wordt toegestaan te eten. En dit is in geheimhouding gedaan. Ik bedoel, de Canadese regering bijvoorbeeld, stemde toe om Monsanto en andere grote organisaties- ze tekenden geheime overeenkomsten met hen om gemodificeerd voedsel op de bevolking van Canada te testen, zonder de toestemming of de kennis van de bevolking van Canada, tien jaar lang. Het was pas toen het in Engeland uitbrak, dat specifieke stukje nieuws, dat we erachter kwamen dat we de proefdieren waren.

 

Ik zal je vertellen, de mensen worden ongelooflijk onder de duim gehouden (dumbed down). En ik weet zeker dat de typen voedsel die we eten er een deel van zijn. Je brengt geen wetenschappers binnen en betaalt hen miljoenen dollars per stuk, ieder jaar, om een grotere aardappel te maken. Wat zij hebben gedaan met al deze zeer zorgvuldige genetische selecties en het opnieuw combineren van genen van verschillende soorten (species) zelfs, in groenten enzovoort, is om bepaalde enzymen en misschien zelfs gifstoffen te produceren, die effect zullen hebben op het menselijk lichaam. Dat is iets dat zij hadden besproken in de tijd van Aldous Huxley.

 

En nu is het werkelijk hier. We bevinden ons op dit moment in oorlog. En voor een volk met gevoel dat terug kan vechten en bewust is van wat er met hen gebeurt, heb je een gezonde populatie nodig. We zijn niet meer gezond, zoals je, ik weet zeker, is opgevallen.

 

Gary: ik ben heel zeker dat de mensheid  een vreselijk tijd zal ondergaan en al ondergaat, maar ik kan het niet helpen, maar ik moet zelf vast blijven houden aan het geloof dat er een kleine vonk van goedheid in mensen zit, die uiteindelijk zal oprijzen tot aan de top en uiteindelijk zal zegevieren.

 

Alan: Ja. Dat is ons overlevingsmechanisme. We kunnen het in tijden van problemen op crisis niveau. We helpen elkaar. We moeten weer menselijk worden en dat naar buiten brengen en uitvinden wat belangrijk is voor de mensheid. Is het elkaar of de producten die we kopen en waarvoor we sloven om ze te kunnen kopen? Daar komt het kort gezegd op neer.

 

Maar goed, ik en Hamish mijn hond wensen je een fijne avond vanuit hier in Ontario, Canada en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

 

Vertaling: Hensel, november 2007