ALAN WATT

 

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE ON RBN

 

"WAR IN THE HEAVENS AND ON EARTH

THE DISTRESS OF NATIONS"

 

In de Nederlandse vertaling:

Oorlog in de hemelen en op aarde,

de tegenspoed van landen.

 

10 oktober,  2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 10 oktober, 2007 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Ik adviseer nieuwkomers altijd om te kijken naar cuttingthroughthematrix.com waar ze honderden talks gratis kunnen downloaden en ga ook naar alanwattsentientsentinel.eu waar je transcripten in de talen van andere landen n Europa kunt lezen.

 

Om te beginnen zal ik vanavond mezelf hier promoten, dus dit is mijn schaamteloze zelf-promotie, ook onbeschaamd. Degene die gedurende de jaren naar mij geluisterd hebben, weten dat ik niet betaald krijg voor de televisie of de radioshows die ik geef. Ik ben afhankelijk van luisteraars die me af en toe helpen. Welnu, degene die donaties hebben gestuurd en het zijn altijd hetzelfde handje mensen die dat doen, waar ik niet over klaag. Ik heb liever dat, dan helemaal niemand. Ik ben heel, heel dankbaar en ik probeer hen terug te schrijven als ik het kan. Soms ben ik overstelpt met werk en dan kan ik het gewoon niet doen. Dus voor diegene die me geholpen hebben, ik waardeer dit heel erg diep. Daardoor blijf ik op de been omdat dit op zekere gebieden  ook geld vraagt, het lopend te houden.

 

En diegene die mijn boeken nog niet hebben gelezen, bel me a.u.b. niet op om te vragen welke andere boeken er te lezen zijn. Koop eerst die van mij. Het is alleen maar eerlijk en dan kan ik misschien op ‘n een op een basis je in andere richtingen wijzen als je serieus bezig bent met het onderzoek naar de matrix, waarin je geboren bent.

 

Vanavond ga ik in op de integratie van de Amerika’s, die op de voet wordt gevolgd door de integratie van Europa. Ik weet niet of mensen zich realiseren dat de koningin de officiële monarch van Engeland is, iets dat nooit echt in een democratie is uitgelegd, die het uiteindelijke integratiedeel voor Engeland ondertekent waar de laatste kleine vestigingen van de onafhankelijkheid van Engeland het volgende jaar worden weg getekend. Ze doet dit op jaarlijkse basis en de laatste is volgend jaar, dan is Engeland officieel, compleet en 100 procent deel van de unie. Ik geloof dat het betekent dat het geld en alles overgaat naar de Euro en er is geen tweede koers.

 

In Canada en de Staten rollen we stroomopwaarts voort, hetzelfde formaat volgend met een bevolking in beide landen, die er werkelijk niets om geven. De meeste van hen, 90 procent van het publiek is veel te goed wetenschappelijk geconditioneerd om zelfs maar te zien wat er aan de hand is. Als je hen vertelt dat ze een paar vage gedachten van zichzelf hebben, die hen op zo’n manier  gegeven zijn dat het tamelijk natuurlijk lijkt. Alles schijnt voor hen vrij natuurlijk te zijn. Het móet zo zijn of anders zou de media hen waarschuwen voor een dreigende ondergang. Zolang wij trivialiteiten en Hollywood krijgen en sterren die trouwen en scheiden en met elkaar in bed kruipen, dan is er veel dat onze vrije tijd in beslag neemt, beter dan al dat serieuze materiaal dat vreselijk depressief is. Zo wordt deze matrix gecreëerd.

 

De oude matrix was anders. Zij waren afhankelijk van nationalisme. We moeten onthouden dat de monarchen van alle oude landen, diegene zijn die profiteerden van het creëren van grenzen en hun eigen families eeuwenlang aan de macht hielden. Nu veranderen ze gewoon het systeem voor een globaal systeem. Ze liggen allemaal met elkaar in bed. Ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen. Alan Watt terug met Gutting Through the Matrix en er is zeker oorlog in de hemel, eh, oorlogen op aarde en de tegenslagen van landen, zoals zij zeggen, maar wie kunnen je dat beter vertellen dan diegene die het lange tijd geleden hebben gepland. Daar staan we vandaag, de ellende van landen, terwijl ze naar nieuwe vijanden zoeken om het publiek angst aan te jagen, maar ze vertellen niet, dat de vijandige leiders in dezelfde club zitten. Een grote globale club, en met die club slaan ze ons om de oren, om ons allemaal te laten instemmen met het hebben van geen vrijheden, geen onafhankelijkheid. We moeten inter-afhankelijk zijn, dat betekent dat we 100 procent tot hun systeem behoren of helemaal niet. We zitten niet in hun systeem en ze hebben ons geen enkel alternatieve plek gegeven om naar toe te gaan. Wij steven af op dit hevige, een-op-een tempo.

 

Nu komt deze oefening op de 15de geloof ik, in de VS en Canada, dit grote, veronderstelde waakzame iets of een andere verdedigingsoefening waar Bush verondersteld over heeft gesproken, een potentiële vijand, die potentieel kon zijn.  Het is altijd “potentieel”, Rusland of China of het kan een plaag zijn die ons pakt zoals de vogelgriep. Het enige dat hij niet noemde was, dat zij ons niet konden beschermen tegen een komende komeet. Dat is iets dat zij in de Middeleeuwen zouden hebben gebruikt, door de priesters. Hoewel ze al het andere hebben geprobeerd. Het hele idee is, het publiek vreselijk bang te maken en ons te laten denken dat er veel boze mannen daar buiten zijn en dat ze ons gaan beschermen, maar ze nemen ons onze vrijheden af door dit te doen, begrijp je. Het is de enige juiste manier dit te doen.

 

Ik geloof dat we nu een vroege beller hebben. Ryan uit New York. Hallo Ryan, ben je er?

 

Ryan: Hallo. Ik denk dat wat we proberen te doen is de wereld volledig te veranderen. Dan moeten we, dus voor iemand die niet zo goed in het esoterische bewapend is, is misschien de beste manier om te beginnen, je eigen psychopathische kenmerken uit te zoeken en daarmee omgaan en dan op een of andere manier dat het begin van een veranderende wereld te laten worden. Ik weet het niet. Daar dacht ik over na.

 

Alan: Daar is duizenden jaren gelden over nagedacht, omdat er vandaag niets is wat we kunnen noemen over dat punt, dat niet duizenden jaren geleden besproken is. Ze spraken over wat slechtheid zelf was. Iets dat vandaag niet genoemd is omdat in de nieuwe atheïstische samenleving, slechtheid alleen maar een menselijk oordeel in de lijn van gebeurtenissen is. Het voldoet óf aan het belang of schaadt de ene of de andere groep. Dat is de moderne uitleg. Ze hebben het slechte uit het raam gegooid en vandaar dat we het overal om ons heen zien gebeuren en negeren we het, denkende dat het vrij natuurlijk is. Maar het probleem is, ze zeiden altijd, dat iedere reis die iets verandert, moet binnenin jezelf beginnen. De reis was, jezelf te ontdekken. Ken uzelve en dus heb je het vrij goed. Totdat we de kenmerken van basis overleving begrijpen en hoever je gaat voor het handhaven van jezelf, tegengesteld aan de overdreven, neurotische behoefte anderen te domineren, daar trek je de lijn.

 

De psychopathische types hebben daar geen probleem mee. Zij maken zich niet bezorgd over een monster worden. Zij zien dat als de natuurlijke manier van de wereld en dát wordt in het Darwinisme en de Darwinistische sociologie gepromoot. De gewone mensen kunnen hen aan de top, de psychopaten noemen omdat zij tegen de menselijke natuur zijn. Zij zijn een afdwalende soort; een afwijkend type. Zijzelf zien de geschiedenis als een natuurlijke koers van gebeurtenissen, hun voorgangers domineren de kudde, dus denken zij dat ze vrij normaal zijn. Ze denken dat ze aan de top van de piramide staan vanwege hun mogelijkheden tot zelfbehoud, tegen elke prijs, zelfs ten koste van miljoenen mensen die zij naar de weg van een ramp duwen, om zichzelf te redden. Het hangt er helemaal vanaf hoe je ernaar kijkt, het perspectief, de afwijkende zien zichzelf als het meest geëvolueerde soort op de planeet.

 

Ryan: Dan nemen we nog steeds het besluit hen te accepteren als -

 

Alan: Als meesters, ja. Dat is ook het probleem. Vergeet niet dat we honderden jaren indoctrinatie van religies hebben gehad dat gehoorzaamheid aan het systeem benadrukte en daarom realiseer je je dat, nadat de Katholieken hun aartsvijand de Protestanten hadden, de King James Bijbel uitkwam. Dat kwam uit vanwege politieke redenen en dat was om een hiërarchie op aarde te geven, van koningen en adel en de afdalende ordes tot aan de boerenbevolking aan de bodem. Dat was om het goddelijke recht van de koning te bewapenen. Alle wetenschap die in die tijd bekend was werd op de mensen gebruikt. Vandaag zitten we onder nationale en internationale scholingssystemen die nu wetenschappelijke technieken gebruiken van vroege indoctrinatie, plus hebben we inentingen, plus hebben we gemodificeerd voedsel. We hebben fluoride in het water om ons dom te houden, dus staan we ook onder een wetenschappelijke aanval.

 

Ryan: Scholen beginnen zo jong en je wordt getriggerd te denken dat je dat nodig hebt om ergens te komen.

 

Alan: Ja. Het was in 1950 dat de National Education Association aangevoerd door de Association of Psychiatry een vergadering in Washington, D.C. hadden. In feite hadden ze een vergadering op het Witte Huis en daar tekenden zij een overeenkomst om psychiatrie in de klaslokalen te gebruiken om een psychiatrische indoctrinatie te geven, een psychologische indoctrinatie, wetenschappelijk ontworpen, langs de theorie dat mensen gewoon dieren waren en daarom konden de hogere dieren getraind worden met het Skinner soort technologie en dat heeft plaats gevonden. Het is gebeurd. Het is vandaag helemaal geïntegreerd omdat de regering altijd handelde, altijd in alle tijden, in alle eeuwen altijd is omgegaan met deze houvast aan macht over de mensen zó, dat een kleine elite in ongelooflijke luxe kon leven. Vandaar, vanuit hun gezichtpunt lijkt het vrij logisch, begrijp je, om alle delen uit het arsenaal te gebruiken. Daarom is alle psychologie, alle psychiatrie en alle experimenten over menselijk gedrag compleet gefinancierd door alle regeringsinstituten aan de top, ongelimiteerde financieringen om deze technieken op mensen, voor controle te gebruiken.

 

Ryan: Dan zou je dat gewoon kunnen gebruiken om iedere kandidaat of ingewijde te indoctrineren in het rechtvaardigen van zijn eigen psychopathische kenmerken?

 

Alan: Ja, dat kan. In de blurb van morgen in feite, als je ernaar luistert, ga ik in op een paar technieken van een van de betrokken hoofdkarakters, uit zijn eigen boek ga ik in op de verschillende technieken van mind control (hersenspoeling) op de massa’s, op hele naties en hoe het heel goed begrepen werd, vanaf de 1920’s.

 

Ryan: Ik bedoel, als mij zelfs macht gegeven werd ben ik vrij zeker dat het eerste dat ik zou kunnen manipuleren, de menselijke emoties zouden zijn.

 

Alan: Dat moet je omdat je ieder idee intensifieert, vals of anderszins, en het doet er niet toe wat het idee is, maar je kunt het intensiveren als je er een emotie aan vast maakt, dus krimpen we allemaal als we bepaalde woorden horen die lasterlijk zijn en op je geplakt worden. Als je een beetje waarheid probeert te zeggen wordt je gelabeld met gemene slagzinnen en dat is bedoeld om je de mond te snoeren omdat een emotie aan de slagzin vast zit. Dit weer werd heel goed begrepen en mensen moeten de geschriften van Beria lezen die de NKVD was, de leider van de Sovjet Unie toen zij de experimentele technieken gebruikten op het publiek. Lenin zelf zei: “We zullen winnen door het gebruik van slagzinnen.”

 

Ryan: O ja, Er is een slagzin die nu al jaren doorgaat: “We won’t forget.” (we zullen het niet vergeten). Je kunt niet vergeten wat je niet weet..

 

Alan: Precies en je krijgt altijd nieuwe slogans om aan de oude toe te voegen en kracht bij te zetten. Ze worden in de psychologie reinforcers (onvertaald) genoemd. Ze updaten die en zetten er kracht bij om zeker te zijn dat ze goed in je geest zijn ingeplant, zó dat je onmiddellijk reageert als je het woord of de zin opvangt, je komt dan onmiddellijk met een mening naar voren maar de mening is eigenlijk niet die van jezelf. Die is in je gedownload en zo reageer je.

 

Ryan: Ja. Ik zie zeker dat iemand “we will never forget” ziet. Ze zullen hun hoofd laten hangen en ze laten alle dingen, Patriot Act, oorlog met Irak gebeuren, vanwege die slogan.

 

Alan: Dat klopt. Weer, vrede en veiligheid. Je moet begrijpen dat Caligula en anderen, de oude Romeinse keizers, dat zeiden – in feite keerden zij hun troepen vaak tegen het publiek maar ze doen dat als voorwendsel om het publiek te redden, dus deden ze dat. Dit is goed blootgelegd bij het opkomen en ondergaan van het Romeinse rijk, waar verschillende Caesars een rel of iets dergelijks begonnen of een brand in belangrijke gebouwen en dan zeiden ze dat het terroristen waren. Dan lieten ze het leger op het publiek los. Dat was genadeloos en het nam alle vrijheden en rechten voor bepaalde tijden, van de mensen af. Dat duurde zolang het publiek het accepteerde, totdat een nieuwe tiran kwam en de vorige omver wierp. Niets is echt veranderd in de wereld van de psychopaten. Ze kunnen in dit systeem bestaan, deze grote club waar zij aan de top, toe behoren. Ze hebben een bepaalde hoeveelheid competitie maar niet meer dan een bepaalde hoeveelheid. Als een van hen uit de pas loopt en het spel met de rest niet meespeelt wordt met hem afgerekend, maar ze zijn toegestaan om een bepaalde hoeveelheid competitie te hebben. Daarom mag een van hen af en toe piepen over wat de anderen doen. Wat hij werkelijk zegt is: Ik weet te veel. Je betaalt me niet genoeg en ik zal het aan de kaak stellen.

 

Ryan: Zelfs al ben je een psychopaat en je wordt in de krant besmeurd zal het je niet raken.

 

Alan: Oh, het zal je helemaal niet raken. Ze hebben een gezegde dat je vaak hoort als ze over iets veroordeeld zijn, een fraude of wat dan ook, of een verduistering en ze zijn heel erg rijk. Ze zullen zeggen: “de geschiedenis zal me van alle blaam zuiveren”, en dat zeggen de Vrijmetselaars boven aan de top. We hebben het hier in Canada met Brian Mulroney gezien toen hij in beschuldiging werd gesteld over 5 procent smeergeld van alle regeringscontracten, federale overheidscontracten die uitgegeven werden en terug gingen naar de partij. Hij klaagde de Canadese overheid aan en hij werd uiteindelijk van alle blaam gezuiverd. Ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Alan: Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Het heeft 5 dagen en nachten flink geregend hier in Ontario waar ik woon en er is een aanhoudende golf boven de top en het beweegt gewoon niet. Het lijken twee grote draaikolken om elkaar heen draaiend en niets beweegt er, maar typisch, een Tesla technologie als je een overstroming in het midden hebt. Je hebt een hittegolf rondom je en dat hebben ze zelfs in zuid Michigan, We zagen dit eerder toen ze hetzelfde met Alberta deden, twee of drie jaar geleden. Ze waren dat aan het overstromen en overal om hen heen hadden ze deze hittegolf, zelfde oude Tesla technologie, maar wonderen zullen nooit ophouden.

 

Over regen gesproken, ik geloof dat we John uit Londen hebben. Ben je er John? Hallo John.

 

John: Feitelijk heb ik je vrijdag proberen te vinden en het toen afgezet. Ik heb een paar van je vorige uitzendingen na vrijdag gehoord, feitelijk sprekend over deze marshal law US NORTHCOM oefening en ik weet zeker dat je je bewust bent van de “Geen oorlogen meer voor Israel” rally dit weekend, de 12de, 13de, 14de. 13 oktober zal de 700ste verjaardag van de razzia op de Tempeliers zijn.

 

Alan: Dat klopt. Rode oktober.

 

John: Dat is het. Ik vraag me af of de oktober verrassing – alles lijkt te wijzen met nogal wat kleine beetjes en stukjes naar dit weekend en dan plotseling – deze oefening, waar vermoedelijk de deelnemers klaar zullen zijn voordat de oefening is ingeroosterd.

 

Alan: Ja, je hebt gelijk dat oktober daar een beroemde maand voor is. Toen verscheen ook de Bolsjewistische revolutie. Het was rode oktober. De Tempeliers werden opgepakt en de Tempeliers waren in die tijd, de bankiers van de wereld, die de eerste check in feite uitgaven, in plaats van de munt die zij gebruikten en ze werden natuurlijk niet allemaal gevangen. Ze lieten hen ontsnappen en gingen naar Argyllshire in Scotland. De grafstenen liggen daar overal. Je zult ook ontdekken dat de bankindustrie van de Tempeliers afstamt en veel van hen werden vanaf toen, leiders van Moslim, Christelijke en Joodse religies met enorme rijkdommen die zij hadden opgestapeld, dus is het vrij interessant de werkelijke geschiedenis van deze karakters te bekijken. Ze staan allemaal met elkaar in verband, helemaal tot aan de oude tempeliers. Oktober en rode oktober is ook beroemd in de, zelfs verdere, oudere tijden vanwege de Orioniden, omdat Orion  de jager in de Zodiak is en de farao’s maakten een belangrijke verwijzing naar Orion als de jager. De Orioniden zijn de meteorenregens die ieder jaar in oktober komen en ze flikkeren een soort rode kleur als ze in de atmosfeer terecht komen. Ze komen uit het oosten. Dit is een oud systeem dat oktober altijd gebruikt.

 

John: Was het Schorpioen niet die de zon bijt of iets dergelijks?

 

Alan: Schorpioen is ook echt Judas. Judas geeft de dooskus. De kus van een schorpioen laat zijn – het is als een spoor van de lippen op zijn slachtoffer en dus geeft de zon altijd de doodskus in deze tijd van het jaar. Dan sterft hij in december en komt weer op, nadat hij drie dagen en drie nachten heeft stil gehangen; dat is de zon. Hij komt niet hoger in de richting van zijn pad, zijn reis totdat de drie dagen in midwinter voorbij zijn. Het is een oude religie. Het is altijd, altijd weer gebruikt.

 

John: Zoals ik zei, ik hoorde toevallig dat je deze verbindingen noemde die samen lijken te komen. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat ‘Moslims” iets gaan opblazen.

 

Alan: Dat klopt. Ik bedoel, alles is mogelijk. Alles is nu mogelijk en het zou me niet verbazen omdat ze uiteindelijk iets moeten doen om dit gaande te houden in plaats van loos alarm te slaan. Ze moeten iets uitproberen en het rechtvaardigen omdat het publiek in slaap valt. Ze zijn niet meer geïnteresseerd. Het is niet zo opwindend omdat ze enorme plannen hebben. Nu sturen ze VS burgers terug, die de grens met Canada proberen over te gaan, zelfs als ze een burgerlijke aanklacht tegen hen hebben lopen zoals een overtreding. 2 vredesactivisten werden teruggestuurd op 3 oktober – zij waren hoofd van 2 grote vredesbewegingen – omdat hen een proces verbaal was gegeven toen ze een petitie probeerden te overhandigen. Ze gebruiken nu deze nieuwe database, deze volledige database om mensen terug te sturen. Ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen. Alan Watt terug op Cutting Through the Matrix en voordat ik met de nieuwe beller doorga, lees ik een beetje voor uit dit rapport dat uitkwam, over het terugsturen van VS burgers vanaf de Canadese grens terug naar de VS.

            

    “Twee goed gerespecteerde vredesactivisten, CODEPINK en Global Exchange mede-oprichter Medea Benjamin, gepensioneerde kolonel en diplomaat Ann Wright werd de toegang tot Canada ontzegd op 3 oktober. De twee vrouwen gingen naar Toronto om vrede en veiligheids onderwerpen te bespreken op uitnodiging van de Toronto Stop the War Coalition. Op de Buffalo Niagara Falls brug werden zij vastgehouden voor vragen en de toegang ontzegd. In mijn geval trok de grenswachter een archief omhoog dat liet zien dat ik gearresteerd was bij de U.S mission aan de VN, waar een Internationale Vrouwen Dag een groep van ons, geprobeerd had een petitie voor vrede te overhandigen ondertekend door 15.2000 vrouwen over de wereld, zei benjamin. Vanwege ditvoorval, labelde de Canadezen mij als een crimineel en hebben mij de toegang tot het land geweigerd. De plaatsing door de FBI van vredesactivisten op een internationale criminele database is een schaamteloze intimidatie van burgers van de VS, tegengesteld aan het beleid van de Bush administratie, zegt Kolonel Wright die ook een Deputy U.S. ambassadeur in 4 landen was. De Canadese overheid moet zeker deze FBI database niet accepteren als een criterium voor toegang tot het land.”

 

Alan: Het gaat nu door met de vermelding dat aan hen een specifieke term werd gegeven.

           

    “Ze zouden toegang krijgen als zij crimineel gerehabiliteerd zouden zijn.”

 

Alan: Dat komt rechtstreeks uit de Sovjet propaganda omdat we het hele Sovjet systeem geadopteerd hebben. Het is hier. We hebben nu Alex in Chicago. Ben je daar, Alex?

 

Alex: Hoe gaat het met u?

 

Alan:  Niet zo slecht.

 

Alex: Het is een eer met u te spreken. Ik probeerde u te bellen en bedankt voor het aannemen van mijn telefoontje, meneer.

 

Alan:  Ja. Ga verder.

 

Alex: Mag ik u een vraag stellen over het boek dat ik op de Jordan Maxwell show heb gehoord? De titel is “Thy will be done: The Conquest of the Amazon” door Gerard Colby en Charlotte Dennett en het is 1000 paginas dik. Ik wil graag uw mening horen en of u dit eigenlijk zou aanbevelen en adviseren aan uw luisteraars om te lezen. Kent u dit werk meneer?

 

Alan: Ja, ik weet over welk boek hij sprak. Er waren een paar andere die door verschillende onderzoekers van die tijd gepubliceerd zijn.

 

Alex: Zou u me aanraden het te kopen en het eigenlijk te lezen? Het is 1000 pagina’s dik.

 

Alan: Weet je uit welk jaar de kopie is? De kopie uit het jaar dat zij het kopen?

 

Alex: Ik geloof uit ’98 en een paar van die uit 2003. Het zijn heruitgaven.

 

Alan: Het ligt aan jezelf. Ik bedoel, eerlijk gezegd zijn er andere boeken uitgegeven die goedkoper kunnen zijn en dezelfde informatie bevatten. Veel daarvan kan ook niet geverifieerd worden, dat is het probleem. Je moet je realiseren dat met alle, meer modernere boeken, hevig geknoeid is en zelfs met heruitgaven weet je nooit zeker hoeveel er veranderd is, gewijzigd of weggelaten, dus als je boeken kunt krijgen die teruggaan naar de 1800s, vroege 1900s tot aan 1920, heb je een beter idee van wat er in meer detail, toen gepubliceerd is. Sinds toen is alles zo hevig gecensureerd. Zelfs vandaag leven we in een doolhof van desinformatie, bizarre en fantastische informatie, dat alles is contraspionage, toegevoegd aan de waarheid is. Je moet je eigen gezonde verstand gebruiken als het aankomt op het besteden van je geld.

 

Alex: Oké, en die boeken zijn erg duur, dat boek dat voor 1800 is gepubliceerd. Oké, meneer ik wil u niet langer ophouden. Mag ik u een tweede vraag stellen en dit zal vandaag mijn laatste zijn? Mijn vraag betreft de religies van de wereld. Als alle religies gecreëerd werden voor controledoeleinden zodat de elite macht op de leken kon oefenen, sluit dan geen enkele grote religie een goddelijke macht in, of moet ik zeggen sacramentele oorspronkelijkheid bij het begin van hun bewegingen?

 

Alan: Welke religie je ook neemt, ze waren allemaal van nature revolutionair, zonder twijfel. Zij veranderden de oude orde, naar de nieuwe orde. De enige manier waarop ze werkten was, door zich te beroepen op iets dat aangeboren is binnen ieder mens, en dat was niet alleen de achterdocht maar het gevoel, dit vreemde gevoel, iets dat door wetenschap wordt ontkend. Maar dit gevoel dat er daar buiten iets veel groters is dan alleen wij, een ‘intelligentie’, als je wilt. Dus moeten zij de emoties aanspreken. Zelfs als je het Budhisme neemt – ik bedoel, de originele Budha sprak zich uit tegen reïncarnatie. Hij zei dat hij kwam om de vreselijke kwelling en misbruik van het geloof in reïncarnatie te beëindigen omdat het de klasse samenleving van Brahmanen gecreëerd had helemaal tot aan de verschillende kasten. 200 jaar na zijn dood, heel erg gelijkend op de christelijke religies, groeiden vervolgens alle Buddistische sekten op, kwamen samen, vestigden de nieuwe pachters en laveerde het Hindoeïsme weer terug om de mensen te controleren en het oude systeem gaande te houden. Christendom kwam uit hetzelfde. Mensen vergeten dat duizenden christenen vrijwillig werden afgeslacht. Ze wilden niet voor de Romeinse God, die over het algemeen de Caesar was, buigen en aanbidden. Je zult vandaag geen christen meer vinden die in zoiets gelooft. Zo’n vastberadenheid, zichzelf op te geven. Met andere woorden, alle religies van tegenwoordig zijn getemd. Ze zijn heel erg tam gemaakt. In feite neigen ze naar het ondersteunen van het tirannieke establishment die de samenleving domineert, ook al begonnen ze met het tegenovergestelde.

 

Alex: Je hebt eigenlijk het tweede deel van mijn vraag beantwoord omdat ik je wilde vragen of alle doctrines en alle lessen die begonnen waren door de hoofdstichters, die doorfilterden of op een of ander manier door hogere autoriteiten naar hun hand werden gezet en u heeft dit vrij goed beantwoord. Dank u wel. Zou je kunnen zeggen dat, bijvoorbeeld de vier evangeliën uit de christelijke Bijbel, zou je kunnen zeggen dat het werk van Jezus op een of andere manier door de kerk veranderd is om ze aantrekkelijker te maken voor de massa – bijvoorbeeld, Jezus noemt in wezen alle christenen schapen.

 

Alan: Ja, dat klopt.

 

Alex: -- en noemt ze in wezen domme dieren die rond de weiden grazen. Dit is denk ik erg beledigend voor mijn intelligentie en naar ieder intelligent mens die zelf kan nadenken. Zou je zeggen dat de geboorte van Jezus en de vier evangeliën gewijzigd zijn?

 

Alan: Oh, zonder twijfel. De evangeliën – de reden waarom ze 12 discipelen hadden was voor 12 symbolen van de Zodiak, net zoals de zegeningen en de zogenaamde 12 stammen van Israël. Ze zijn in feite identiek. Als je door de betekenissen van de woorden en de namen gaat, zijn ze hetzelfde. Het is de zodiak; Jezus, is de zon. Het is hetzelfde met de stammen van Israel. De stammen van Israel als je naar de zegeningen kijkt die elke stam gekregen heeft, is het eigenlijk de beschrijving van een deel van de Zodiak. Elk is een deel van de Zodiak. De reden waarom ze gekozen hebben voor 4 evangeliën was het noorden, zuiden, oosten en westen. Het staat voor de 4 hoeken van de wereld, zoals zij het noemden; het vierkant, de ashlar ( vertaling: grote rechthoekige blokken ), de perfectie en het is heel erg Masonisch van origine. “Jezus” zelf komt van het Latijn – er bestaat niets in het Hebreeuws dat “Jezus” is en je hebtYeshu” dat er het kortste bij komt. Als je “Jezus” in het Frans uitspreekt heb je, je suis, dat betekent, “I am” (Ik ben) en dat moet iedere vrijmetselaar zeggen, omdat “I am” betekent dat je per saldo naar de hoge G gaat, dat verder reikt dan Mozes of enten, het gaat naar godenschap. Dat is het geheim achter de hogere vrijmetselarij. Je wordt als God en dat is hetzelfde met alle andere religies als je er diep genoeg in kijkt. Ze komen allemaal uit dezelfde bron.

 

Rome nam het christendom over, dat werkelijk een gnostische soort religie was. Israel, in die tijd, of zeker Jeruzalem in die tijd, was 2000 jaar geleden gevuld met verschillende sekten die binnen waren gekomen uit al die oude werelden, met de Essenen uit Egypte en andere groepen uit Egypte die echte Pythagorianen waren van origine, met hun codes van 5 jaar stilte voordat je toegestaan werd je er bij aan te sluiten. Ze droegen wit, betekent wit als de zon, hetzelfde als alle andere, die allemaal zo wit als sneeuw werden; je bereikte het godenschap. Iedere religie die we vandaag kennen werd ons gegeven door dezelfde verwekkers, omdat ze aan iets diep van binnen appelleren. De katholieke kerk die uit het oude Rome kwam betekent universeel. Ze lijfden alle oude goden van Rome in, die heiligen werden. De Alma Mater die ongeveer 500 VC uit Perzie kwam werd de Maagd Maria. De maagd Maria is Virgo (sterrenbeeld Maagd) Maria Magdalena, Magdala in het Midden Oosten betekende de plaats waar de duif voor de offeranden, werd gekweekt. Zij werden in Magdala gekweekt en dat werd Maria Magdalena. Alles is begrijpelijk als je je huiswerk maakt.

 

Alex: Zou je kunnen zeggen dat Jezus Christus een geïncarneerde god was, of is hij gewoon een deel van het verhaal dat zij eigenlijk uit Egypte overnamen en van Hindi religies en in feite hetzelfde verhaal vertelden, of was hij eigenlijk een geïncarneerde god? Zou je hier a.u.b. iets over kunnen zeggen?

 

Alan: Het geval is dat wanneer hij een geïncarneerde god zou zijn geweest, hij niet tot zichzelf zou hebben gebeden in de tuin.

 

Alex: Christelijke leerstellingen zeggen dat het eigenlijk........(onhoorbaar) van de godheid en dus was hij eigenlijk een mens en god, gemanifesteerd in het vlees en daarom bad hij tot zijn Hemelse vader die geen deel van de persoonlijke god, de godheid was.

 

Alan: Wat ze daarmee bedoelen, zelfs in de oude esoterische periode, was weer gnostisch. Ze bekritiseerden Constantijn voor het stelen van hun god, die een perfectie was van wat alle mensen konden worden, als ze naar de waarheid zochten. Daarom zeiden ze dat Jezus geen voetsporen in het zand achter liet. Het was iets in je geest dat je probeerde te bereiken, een god worden. Je werd geen god totdat je kon geven – vaarwel zeggen tegen het verleden. Je zou niet bang zijn voor wat je had gedaan. Je had er vrede mee gesloten. Je was niet bang voor de toekomst en daarom werd je gehangen, zoals de zon tussen het verleden en de toekomst hangt, de twee rovers de twee waardeloze dieven. Dat betekent het. Degene die vergeven is, is de toekomst omdat je de toekomst kunt veranderen.

 

Alex: Er is eigenlijk geen bewijs uitgezonderd de oorsprong van het christendom – ik bedoel dat je die oorsprong van het christendom niet kunt nagaan, te beginnen met Jezus christus die sterft,.

 

Alan: Je kunt zelfs geen plek als Israel nagaan, omdat uitgezonderd in de Bijbel, het veel, veel later beschreven is en ook het Nieuwe Testament. Er is geen geschiedenis in de archieven van Egypte of de Perzische archieven of elke ander archief waar een plaats Israel wordt genoemd.

 

Alex: Hoe staat het met het koninkrijk Israel toen Solomon opkwam en koning David?

 

Alan: Solomon betekent SOL-OM-ON. Het betekent zon, in drie talen. Dat is Solomon. Het is drie keer zo groot. Hij is de Hermes Trismagistus, drie keer groots, SOL-OM-ON. dat betekent het alleen maar.

 

Alex: Bestond hij?

 

Alan: Nee.

 

Alex: Hij heeft niet bestaan?

 

Alex:  Nee.

 

Alan: SOL is de zon. OM is de zon en ON is de zon. Drie keer groots. Het is een figuratieve, esoterische Masonische, oude Masonische term voor de perfecte mens die iedereen kan worden. Zelfs de naam David komt van DEVI, dat god betekent.

 

Alex: Oké. Dus was Josef feitelijk..........{onhoorbaar} en als je in het antieke Joods spreekt, was hij feitelijk de Bijbel aan het hervertellen?

 

Alan: Het is allemaal het opduiken van het oude esoterische materiaal, éen voor het publiek en éen voor diegene die het begrijpen en die het weten. Als je zelfs naar de tempel zelf kijkt; ieder deel van de tempel dat gebouwd is, dat trouwens veel kleiner was dan het huis van Solomon, is eenvoudig het perfecte vierkant of alweer, de ashlar; en de messing en zo heeft allemaal een hogere betekenis in de esoterische religie.

 

Alex: Welnu, zo gezegd alle religies en alle filosofieën zijn feitelijk gebruikt voor controledoeleinden om zodoende controle te beoefenen op de domme massa. Mag ik u vragen, wat is eigenlijk de waarheid in de wereld? Hoe kan ik de waarheid vinden, of is er een waarheid?

 

Alan: De enige waarheid die je hebt zit in de bovenkamer, dat is binnen in je schedel, waar je de vijf zintuigen hebt die allemaal samen komen, de vijf punten van alles, je vijf zintuigen. Je moet je eigen zintuigen gebruiken en daar ga je naar binnen; en dat voor een Creator moet je ook naar buiten zowel als naar binnen kijken, om gelijk gestemd te raken met de Creator. Ze zeiden dat zelfs in oude tijden en zelfs binnen in het Judaïsme, dat niemand de Creator kent. Het enige dat ze kunnen zeggen is wat de Creator niet is door wat ze hier getuigen.

 

Alex: Dus in wezen, zoals de christenen en de moslims die zeggen dat god ver weg is of op een andere planeet of een andere Melkweg leeft en wij moeten naar hem uitreiken ---

 

Alan:  Dat klopt.

 

Alex: Omdat hij ons in wezen verlaten heeft, niet alleen, maar hij gaf ons de triomf en keuzes die we eigenlijk binnenin ons hebben, aangeboren.

 

Alan: Ja en daarom zeggen ze het smalle pad versus de brede weg. Daarom heb je in alle hoofdsteden in alle eeuwen, een brede weg. De brede weg is de weg van de wereld. Het smalle pad is de weg voor de weinige die zoeken, omdat het buiten de conventionele religie ligt.

 

Alex: Dus zijn in wezen de gereedschappen voor de hel en de hemel ons gegeven om ons af te schrikken naar het actuele autoriteiten lichaam voor onderdanigheid ………{onhoorbaar}. Klopt dat?

 

Alan: Dat klopt. Als je twee piramides hebt, een die op de top van de andere balanceert, de twee punten die elkaar raken, wat je dan ziet is: zo boven, zo beneden. Er is een hiërarchie in de hemel en dan geven ze dezelfde hiërarchie, beginnend bij de koning en zo beneden naar de bodem, het basis materiaal de mensen. De religies werden geleerd en gedwongen en gepusht voor het goddelijke recht van degene aan de top, de punt, te regeren omdat ze kopieerden wat ze in de hemelen zagen. Daarom geven ze ons de verschillende leden van de zodiak in de constellaties die je over de hele lucht ziet. Het is een verhaal over controle en dan gebruiken ze dat op esoterische wijze en exoterisch om het publiek beneden hen te controleren; en zelfs met engelen heb je de seraphim aan de top. Er is een hiërarchie van engelen, een systeem in graden en seraphim is de Schotse rite van vrijmetselarij . Daarom als je, Scottisch Rite of Freemasonry als afkorting uitspreekt, krijg je de hogere orde van engelen seraphim, of hoeken (angels or angles). Dat is wat engel betekent. Het is een hoek.

 

Alex: Alan, mag ik je nog een andere vraag stellen? Ik weet dat je andere bellers aan de lijn hebt.

 

Alan: Als je heel snel bent.

 

Alex: Oké. Mijn laatste vraag is, veel mensen die over de waarheid praten en mensen proberen wakker te schudden, zoals Alex Jones en jijzelf, heb ik een vraag. Wat is het uiteindelijke doel van het wakker schudden van mensen als de meeste niet wakker willen worden?

 

Alan: Omdat de richting niet zo voor de massa is. De massa gaat mee met een ieder die richting geeft. De vraag is, anderen te helpen die wakker zijn die hun hele leven de juiste vragen hebben gesteld, over het algemeen vanaf de kindertijd af, die wakker zijn en iets groters en beters zoeken, verder dan dit alles

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt met Cutting Trhough the Marix, om met de laatste beller te eindigen en wat het doel van dit alles is? Het doel is op z’n minst de richting proberen af te buigen, waarin we gaan, de richting waarin dit een lange tijd geleden gepland is. Soms kan iets dat groot is, een grote massa afval die op je afkomt, met iets afgebogen worden, gewoon de juiste kracht, op de juiste plaats, op het juiste moment. Wat we proberen te doen is op z’n minst een andere weg te laten zien of ruimte om adem te halen en mensen voor de eerste keer in de geschiedenis misschien, de richting waarin  de samenleving zou kunnen gaan, te bespreken, omdat we die gelegenheid nog nooit hebben gehad. We hebben het aan groepen over gelaten die goed gefinancierd werden door grote stichtingen en al onze beslissingen hebben gemaakt en verklaard hebben wat de mensheid wilde. Aan de individuele mens is nooit gevraagd wat de mensheid wilde. Dat is alles, dat we werkelijk kunnen doen. Daar gaat het om.

 

We hebben nu Harley uit Michigan. Ben je daar, Harley? Hallo Harley?

 

HarleyJa, hier ben ik. Hoe gaat het?

 

AlanNiet slecht.

 

Harley: Goed, goed. Hé, effen snel, wilde je alleen laten weten dat je gelijk hebt. Hier in het zuidwesten waar ik verblijf werden we getroffen door een ernstge hittegolf in de maand oktober. Vandaag werd het wat koeler en ik kan ook de effecten van het sproeien voelen omdat ik moe ben geweest – oh man, zo moe. Ik bedoel, ik kan niet eens tellen hoeveel dagen. Ik bedoel, op een zondag kan ik waarschijnlijk tot 12 uur in de middag slapen omdat ik zo moe ben.

 

Alan: Ja en ik heb veel foto’s toegezonden gekregen van de zuidelijke staten inclusief Phoenix en enorm gesproei over de hele plek, net een schaakbord.

 

Harley: Even snel over wat ze aan het sproeien zijn en dan wil ik vragen – je weet dat we vrij snel een beetje sneeuw hier kunnen krijgen. Is er een doe het zelf bouwpakketje dat ik kan kopen om de sneeuw op aluminium te testen? En ook, met de paspoorten, je weet dat wij voor Michigan, om nu naar Canada te kunnen gaan aan het begin van 2008 hebben we allemaal een pas nodig. Ik vraag me af of daar een GPS op zit? Ik ga ophangen en luisteren.

 

Alan: Ja. Je kunt nog steeds de scheikunde bouwpakketjes kopen denk ik op sommige plekken, hoewel het nu in Canada moeilijk is ze te krijgen, de complete kit, omdat mijn hemel, je zou zoiets kunnen maken als kruit, zoals ieder schooljongetje een hele tijd geleden deed. Ten tweede, ja deze nieuwe kaart heeft ogenschijnlijk een actieve ID chip erin die jou overal kan traceren, waar je ook gaat en staat door gebruik van de mobiele telefoon technologie. Wat ze doen ligt tamelijk voor de hand, de mensen binnen de US vasthouden. Ik ben bang eerlijk gezegd, dat ze een soort griep of een pandemie te zijner tijd zullen loslaten. Het is een perfect wapen, te gebruiken bij het controleren van mensen. Hen vreselijk bang maken en gehoorzaam en hen ook uit bepaalde gebieden te laten verhuizen naar deze nieuwe gebieden, de habitat gebieden die zullen komen, die eigenlijk al opgezet zijn in feite. Dat is wat ik te zijner tijd zie komen. Al deze vloten met aanvalshelikopters die ze op de Great Lakes hebben gezet zijn daar een deel van. Het is om de Amerikanen vast te houden.

 

Van Hamish en mijzelf, hier in regenachtig Ontario, Canada, goeden avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: M. Eken, november 2007