ALAN WATT   BLURB (Educatief Gesprek)

 

 

"MENDING YOUR MIND, BENDING YOUR KIND

AND

YOU SHALL ALL SERVE AS ONE"

 

In Nederlandse vertaling:

“Het verstellen van je geest, het verbuigen van je soort

en

 jullie  zullen allemaal dienen als één”

 

 

11 oktober 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 11 oktober 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Lied:

“De plek waar de noten op de eekhoorns jagen”

door Napoleon XIV

 

Ik woon op een plek waar de noten op de eekhoorns jagen

Op een plek waar de noten op de eekhoorns jagen, ha ha

Het is een prachtige plek waar ik niet veel denk

En vooral, waar ik niet denk aan meisjes zoals jij, ho ha

Ik niet denk aan meisjes als jij!

 

Als ik denk aan het verkeer en getoeter

En lichten die flitsen en uithangborden die knipperen

En zeggen “Don’t walk” en het gedruis in de metro

En remmen die piepen

En geluidruchtige mannen die gaten in de straten boren!

 

Ik ben gek van die plek waar de noten op de eekhoorns jagen

Waar de mensen allemaal lachen en ik speel, haha

En ik besteed al mijn tijd aan het gooien van stenen naar eenden

En ik denk niet aan meisjes zoals jij, hoha

Ik niet denk aan meisjes als jij!

 

Jij hebt me hierheen gebracht en je weet dat je dat deed

Naar de plek waar de noten op de eekhoorns jagen, ha ha ha

Maar het kan me niet schelen want mijn leven was een puinhoop

Dus wie heeft het menselijk ras nodig, ha ha

Ik heb het menselijk ras niet nodig

 

Ik kan meisjes als jij niet gebruiken

Die me vertellen wat ik moet zeggen en doen

En hoe ik mijn haar moet knippen

En mijn schoenen moet scheren en mijn gezicht moet laten glimmen

En leven als een noot in het menselijk ras

 

Dus ik ben gek van deze plek waar de noten op de eekhoorns jagen

En hier zal ik altijd blijven, ha ha

Hier zal ik altijd blijven

Maar tot nu toe heb ik één klacht

Ze proberen me gezond te maken, hee hee

Ze proberen me gezond te maken, ho ho

Ze proberen me gezond te maken, ha ha

Ze proberen me gezond te maken, hee hee

Ze proberen me gezond te maken, ho ho

Ze proberen me gezond te maken, hee hee

Ze proberen me gezond te maken!

 

"The Place Where The Nuts Hunt The Squirrels" by Napoleon XIV

 

I live in a place where the nuts hunt the squirrels
In a place where the nuts hunt the squirrels, ha ha
It’s a beautiful spot where I don’t think a lot
And mostly I don’t think of girls like you, hoo ha
I don’t think of girls like you!

 

When I think of the traffic, and horns
And lights that flash and signs that blink
And say "Don’t walk" and subways that roar
And brakes that skreech
And noisy men drilling holes in the streets!

I’m mad for that place where the nuts hunt the squirrels
Where the people all smile and I play, ha-ha
And I spend all my time skipping rocks at the ducks
And I don’t think of girls like you, hoo ha
I don’t think of girls like you!

 

You drove me to this and you know that you did
To the place where the nuts hunt the squirrels, ha ha
But I couldn’t care less ‘cause my life was a mess
So who needs the human race, ha ha
I don’t need the human race!

 

I don’t have any use for girls like you
Who tell me what I should say and do
And how I should cut my hair
And shave my shoes and shine my face
And live like a nut in the human race!

 

So I’m mad for this place where the nuts hunt the squirrels
And it’s here I shall always remain, ha ha
It’s here I shall always remain
But there’s just one complaint I’ve had so far
They’re trying to drive me sane, hee hee
They’re trying to drive me sane, ho ho
They’re trying to drive me sane, ha ha
They’re trying to drive me sane, hee hee
They’re trying to drive me sane, ho ho
They’re trying to drive me sane, ha ha
They’re trying to drive me sane, hee hee
They’re trying to drive me sane!

 

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com. Ook kun je van dit gesprek binnenkort transcripten vinden op alanwattsentientsentinel.eu. Het is 11 Oktober 2007.

 

Welkom in de wereldwijde politiestaat. Want daar leven wij in. We zouden allemaal niet geschokt hoeven zijn. We zouden hier werkelijk iets mee moeten doen (take in a stride), want we leven onze hele levens lang in dit systeem, een politiestaat werkelijk. Het is nu alleen duidelijker zichtbaar. Het is meer openlijk. We falen erin de geschiedenissen te kennen die leidden tot waar we vandaag zijn, voornamelijk omdat ze niet meer, althans in de scholen op het lagere niveau, onderwezen worden.

 

Het wordt zorgvuldig bewaard voor de oude granieten Ivy League type universiteiten, waar die technocraten - diegenen die helpen de samenleving te regeren, diegenen die de elite helpen en voor de elite werken - worden opgeleid. Daar krijgen zij de echte geschiedenissen onderwezen, in ieder geval het deel dat zij moeten kennen. En dat betreft de beheersing van de geest en de geest van de massa: sociologie, psychologie en al de variaties, want er zijn geselecteerde divisies van psychologie voor verschillende doeleinden. En dit wordt goed begrepen, is goed geobserveerd en goed gedocumenteerd. En het is de bedoeling dat Jan Publiek simpelweg voor altijd een kind blijft, onderwezen wordt, geïndoctrineerd wordt en zijn hele leven speelt; werkt en speelt en betaalt voor zijn begrafenis, voordat hij sterft natuurlijk, en een goed burger is. Consumeer en produceer. Maak geen rimpelingen in het water. Dat is het hele punt van een zich goed gedragende (behaved) of bee-hived (=bijenkorf) samenleving.

 

In de negentiende eeuw, nadat Darwin naar voren geschoven was om het oude (innerlijk) hoge vrijmetselaars idee van evolutie te promoten - Het idee is geleend van het Hindoeisme, vanuit het slijmerige moerasland door vele levens heen naar boven ontwikkeld tot in deze selectieve sekte van elitisten. Dezelfde groep waaraan Plato refereerde toen hij sprak over hoe zijn eigen aristocratische broederschap de wetenschappen van die tijd kon begrijpen. Hij zei, “dat komt omdat we eerder hebben geleefd, is het niet?” Nog een idee dat zij leenden van één van de oudste religies, misschien de oudste religie die in de wereld bekend is, althans bij ons bekend is. Want er zijn vele eerdere tijdperken geweest voor deze, voor de ijstijden, voor de eerdere opwarmingsperioden tussen de ijstijden, en verder gaat het. We weten niet hoe oud de mensheid werkelijk is. Al de nepsporen die zij hebben, van “Lucy” en “de gemeenschappelijke moeder” en al dit materiaal, “de Piltdown Man” en al die soort zaken, al deze neppers die daar neergezet werden en het publiek trainden om erin te geloven, blijven simpelweg niet overeind als zij geanalyseerd worden. Zoals inderdaad het geval was bij de Piltdown Man, althans de schedel, en het bleek half varken en half mens te zijn, aan elkaar gezet en jarenlang in een museum uitgestald, en als feit onderwezen op school.

 

Wel, we worden geacht allemaal in evolutie te geloven, zodat we kunnen geloven dat er speciale typen zijn, meer superieure typen. Dat past in de Darwiniaanse theorie van selectieve voortplanting. Diegenen die verstandig voortplanten en hun partners kiezen, hebben het betere, sterkere nageslacht, sluwer en intelligenter enzovoort. En deze hele beweging leidde van daaruit tot Theosofie. Zelfs Blavatsky adopteerde het  -omdat dat haar verteld werd. Ze was ook alleen een frontpersoon, maar een goede actrice - We komen erachter dat het helemaal inging op het ondersteunen van het Sovjet systeem, de Sovjet man, de nieuwe Sovjet man die zij gingen creëren die helemaal bestond uit geconditioneerde reflexen en geperfectioneerd was. Alle bijgeloof zou uit hen gehamerd zijn. Zij zouden produkten van de staat zijn, zich goed gedragende efficiënte werkers.

 

We vinden hetzelfde in Nazi Duitsland, want Duitsland was een toonaangevend voorstander van de Pavloviaanse technieken. Nu ze het  er over eens waren dat God dood was, door het aannemen van Nietzsche, werd de mens slechts een hoger dier. En zoals alle hogere dieren kon hij getraind en hergeconditioneerd worden en gemaakt worden tot wat de elite van hen wilde. Nu, dat gezegd hebbende kan ik niet zeggen dat ik het er helemaal mee oneens ben, want begrijp je, zij hébben de meeste mensen getraind tot wat de elite wilde: goede producenten en consumenten, maar zeker geen denkers en zeker geen individuen. Dat is waarom ze op de topscholen voor “Universele Vrede”, die ook in eigendom zijn van de elite, altijd gezegd hebben, dat zij individualiteit onder de bevolking moesten uitroeien. Het individu kon zich namelijk afwijkend gedragen. Zij zouden nooit kunnen voorspellen wat hun volgende stap was en je zou onvoorziene gevolgen van hun handelingen hebben. Daarom moest individualiteit verdwijnen.

 

In de plaats daarvan moest het communitarianisme komen. Communisme zou teveel in het oog springen, dus noemden ze het communitarianisme. Goede burgers in je buurt, die uiteindelijk kleine woongebieden moeten worden, met gemeenschappen die jouw levens leiden en besluiten wat je kunt doen. De kleuren waarmee je huis geschilderd wordt en hoeveel auto’s er buiten de deur mogen staan en het feit dat je je olie niet op je eigen oprijpad kunt verversen. Dat soort dingen, allemaal geleend van het Sovjet systeem. Zij noemen het hier alleen geen Communisme. Het heet “communitarianisme” en “goed burgerschap”. Verander de terminologie. Verkoop het als iets heel goeds, “goody two shoes”, en mensen accepteren het heel gedwee. Dat is het systeem waarin we leven.

 

Nu, de studie van psychologie, massapsychologie is empirisch. Je kunt het toetsen. Deze toetsen zijn in alle landen gedaan en met elkaar vergeleken. Dezelfde testsituaties met camera’s op straat en camera’s in scholen en camera’s overal. En mensen reageren in het algemeen op dezelfde manier op dezelfde problemen. En zij proberen dezelfde oplossingen te vinden en zij kunnen ook tot conclusies geleid worden door experts die dit begrijpen. Daar is televisie voor. Daar is radio voor. In feite, daar is alle media voor, om je te geven wat jouw conclusies zouden moeten zijn, de goedgekeurde conclusies die je door de elite gegeven worden.

 

Zij willen niet dat je te diep over dingen denkt. Maar het is ook bedoeld om korte termijn geheugen te creëren. Zij realiseerden zich lang, lang geleden, eeuwen geleden, toen zij de Punch en Judy (Jan Klazen en Katrijn) shows hadden (de oude reisshows met de kleine poppenkast, waar de poppenspeler twee of drie karakters speelt) dat zij de aandacht van het publiek niet lang konden vasthouden, met name die van de jeugd, als zij te lang in scheldkanonnades of drama gingen. Daarom moesten zij het inkorten en zij kwamen er zelfs toen, in de poppenkast industrie, achter, dat drie seconden per beeld zonder beweging, zolang was als kinderen zouden kijken. Daarom werd dat in de tekenfilmindustrie opgenomen.

 

We zien nu, dat als een kind tijdens een bepaalde scène meer dan twee of drie seconden van de tv wegkijkt, hij de spanning van het verhaal verliest. Daarom wordt hun aandacht vastgehouden, ze worden erdoor gehypnotiseerd. Ze zitten eraan vastgelijmd, en de ouders kunnen tegen hen praten en zij reageren niet omdat ze anders de spanning van het verhaal verliezen. Allemaal psychologie. En het wordt op wereldschaal gebruikt.

 

Dit is bekend in sommige landen die zich niet bij deze nieuwe wereldorde hebben aangesloten. Mensen in het Midden Oosten weten dit. Het is bekend in grote delen in India, waar ze zelfs een nationale dag hadden waarop ze de televisies eruit gooiden, die er tegen kostprijs waren binnengebracht. En zij realiseerden zich meteen dat de TV de bedoeling had de cultuur te veranderen en haar te domineren.

 

Er is één ding aan diegenen, die de wereld plannen (en het type wereld dat zij tot bestaan wilden brengen), zij geven nooit op. Dus als iets mislukt, hebben zij altijd plan B, C of D, die vaak allemaal op hetzelfde moment samenwerken, hopend dat een of twee, of allemaal succes zullen hebben. Derhalve vinden we in plaatsen als India bijvoorbeeld en zelfs in Afrika, dat de jeugd voor de mobiele telefoon gaat. Ze maken deze heel erg goedkoop. Ze geven hen goedkope deals, ze geven ze bijna weg en zorgen dat ze eraan verslaafd raken. Want daarmee kunnen zij ook verschillende westerse muziek downnloaden en al de andere kleine jingles die erbij komen. Dat is iets waarover ik het vanavond ga hebben.

 

Aldous Huxley, een prominente leider in het veld van behaviorisme, tenminste in de Britse wereld, vanaf de jaren ’30,  werkte voor het Tavistock Institute, een van de top experimentele bases voor fysieke manipulatie, waar zij roestvrijstalen draden in de hersenen van mensen inbrachten, waarmee zij hen op afstand konden manipuleren, of zelfs via draden destijds voordat het op afstand kon, maar zij gebruikten kort daarna ook afstandbedieningen. Hij was een observeerder van deze experimenten, en het maakte hem heel enthousiast dat zij menselijk gedrag konden beheersen.

 

Hij zei altijd dat ze het zouden toepassen op geesteszieken, patiënten die psychotisch waren en hiji verminderde op die wijze de impact op de mensen die ervan hoorden van wat zij de mensen in werkelijkheid aandeden, “Het is voor de verbetering van de mensheid. Het is voor arme zielen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en het zal hun afwijkende gedrag stoppen, hun zelfdestructieve gedrag.” Daar heb ik het over. Zij pakken het altijd in met de schijn van het helpen of het je veilig houden, of dergelijke dingen, begrijp je. Waarom zou je de technieken en formules veranderen als zij op de meeste mensen werken?

 

In realiteit stopten zij niet alleen draden in chimpansees en de hersenen van apen, maar ook in de hersenen van mensen. Dit moest uiteindelijk leiden tot het interfacen met de computer. En zij deden dat toen al, ver terug in de jaren ’30, ’40, ’50 en ’60. En zij deden uiteindelijk testen waarbij zij mensen opsloten. Zij noemden hen “vrijwillige gevangenen”, die levenslang werden opgesloten in Zweden, en dat is in de kranten gepubliceerd, waarbij zij hen met de computer interfaceden.

 

Huxley was een grote speler. Hij werkte ook voor MI5 en MI6, zoals de meeste grote auteurs van de dag, want de cultuurindustrie was volledig in eigendom van en werd volledig geleid door de elite. Zij staan nooit iets toe, vooral met betrekking tot informatie, om uit zichzelf naar buiten te komen. Daarom heb je uitgeversbranches en uitgeverijen.

 

We zagen met George Orwell, toen hij probeerdeAnimal Farm”en “1984 te publiceren, dat het niet lukte deze gepubliceerd te krijgen, hoewel hij met de voornaamste uitgeverijen in Engeland en in het buitenland  contracten had. De reden was, opgeleid voor een positie als top socialistische leider die hij was, vanaf de universiteit, en met de juiste achtergrond, van een hogere middenklasse familie van bureaucraten, levenslange bureaucraten, intergenerationele bureaucraten, dat hij zich  tegen hen keerde. En hij probeerde te onthullen waar ze werkelijk mee bezig waren. Plotseling kwam hij erachter dat de uitgeverijen er niet waren om jouw boeken uit te brengen. Zij waren er om te besluiten welke boeken uitgebracht zouden worden. Dus uiteindelijk moest hij op zoek naar een andere kleine uitgeverij om die boeken uit te kunnen brengen. Misschien is het goed voor de wereld dat hem dat lukte. Alhoewel, vandaag kan het de meeste mensen niet echt iets schelen. Ze zijn te ver heen. Zij houden van hun slavernij, net als de karakters in Huxley’s “Brave New World” van hun bestaan houden.

 

Je kunt hen er niet toe brengen zich terug te trekken als zij genieten van het bestaan dat zij hebben, dit voorbereide gecreëerde bestaan. Je kunt mensen niet laten veranderen, velen zullen ervan houden. Veel mensen zullen van hun slavernij houden zolang zij kunnen spelen, met hun favoriete spelletjes of porno of wat er daarbuiten ook is voor hen om te pakken, al de geautoriseerde dingen. Het houdt hen veilig. Het weerhoudt hen ervan om voor zichzelf te denken en het weerhoudt hen er zeker van om deel te nemen in de bestemming of de toekomst van de wereld. Dat is precies wat de elite wil: een zelfzuchtige, hedonistische, narcistische bevolking.

 

Nu, Aldous Huxley - naast het schrijven van boeken, die de ideeën van de mogelijkheid van komende dingen implanteren, voorspellend programmeren met behulp van de verhalende vorm, die je vertrouwd maken met het idee, dat is allemaal belangrijk. En dat is de voornaamste reden dat deze boeken uitgebracht worden. Je zult erachter komen dat al deze topschrijvers bij de intelligentiediensten van cultuurcreatie en de cultuurindustrie horen. Dit is heel belangrijk, het is hetzelfde in de Verenigde Staten en elders in de Europese landen. - Maar Huxley gaf ook lezingen op de Ivy League universiteiten, de granietstenen universiteiten zoals zij hen soms in Engeland noemen, in tegenstelling tot de rode stenen universiteiten voor de werkende klasse. En Huxley heeft een boek uitgebracht - Ik weet zeker dat de meeste boeken geschreven worden door ghost-writers. Ze zijn te druk met het geven van praatjes over de wereld om hun boeken te kunnen schrijven. En niets is echt veranderd in deze afdeling, hetzelfde met de boeken van Al Gore. Ze worden voor hen geschreven door ghost-writers, professionals. Zij moeten alleen op de voorkant verschijnen.

 

Maar Huxley heeft een boek uitgebracht dat "Brave New World Revisited” heet. Dit is de non-fictie versie van “Brave New World”, waarin hij alle ideeën uit “Brave New World” doorneemt en uitlegt hoe zij tot stand gebracht kunnen worden. Hij laat je zien dat ze ten uitvoer gebracht konden worden door ze te combineren met de psychologische industrieën, de advertentie-industrieën en onderwijs-industrieën die al bestonden. Hij liet je zien dat dit al uitgedacht was, zeer goed van te voren uitgedacht. Hij verzon deze ideeën niet zelf. Het waren allemaal studies die al veel eerder gedaan waren, voor hij geboren werd in deze winstgevende en belangrijke familie.

 

Hij spreekt hier over symbolen. Nu, overal om je heen zijn symbolen. Je bent opgegroeid in een wereld van symbolen. Symbolen bevatten een taal, een taal die het onderbewuste begrijpt. Op pagina 85 van “Brave New World Revisited” heeft Aldous Huxley het volgende te zeggen:

 

“Soms hebben de symbolen een onevenredig indrukwekkende, kwellende en fascinerende uitwerking. Van deze soort zijn de riten en pracht en praal van religie. Deze “schoonheden van heiligheid” versterken het vertrouwen waar het al bestaat en waar geen vertrouwen is draagt het bij aan bekering. Aantrekkelijk als ze zijn, alleen al voor het esthetische gevoel…”

 

Alan: Het voelende zintuig, in andere woorden gevoelens.

 

“…garanderen zij noch de waarheid noch de ethische waarde van de doctrines waarmee zij heel willekeurig verbonden zijn. Als een zaak van duidelijk historisch feit, zijn de schoonheden van heiligheid vaak geëvenaard of voorbij gestreefd door de schoonheden van onheiligheid. Onder Hitler bijvoorbeeld, waren de jaarlijkse Neurenbergse toogdagen een meesterwerk van rituele en theatrale kunst.”

 

Alan: Nu citeert hij een man:

 

“Ik had voor de oorlog zes jaren doorgebracht in St. Petersburg, in de hoogtijdagen van het oude Russische ballet”, schrijft Sir Nevile Henderson, de Britse Ambassadeur in Hitler’s Duitsland, “maar wat grandioze schoonheid betreft, heb ik nooit een ballet gezien dat vergeleken kan worden met de Neurenberg toogdag. Men denkt aan Keats’ “schoonheid is waarheid, waarheid is schoonheid”. Helaas, de identiteit bestaat alleen op een ultiem, bovenwerelds niveau. Op de niveaus van politiek en theologie is schoonheid perfect verenigbaar met nonsens en tirannie, wat een groot geluk is, want als schoonheid niet verenigbaar zou zijn met nonsens en tirannie, dan zou er weinig waardevolle kleine kunst in de wereld zijn.”

 

Alan: Dat is zeer waar, want de meeste kunst, als je door de musea loopt, gaat allemaal over oorlogsschepen, de oude fregatten en kanonnen of oorlogstaferelen of moordpartijen op slagvelden en glorie, je weet wel, de overwinnaars van die dagen. En zij doen dat tot op bepaalde hoogte nog steeds. Op die manier houd je het leger gaande en daar werkte de kunstenaar ook voor. Zij werkten voor de machtige mensen die de leiding hadden in de oorlogen en handel. En de handel gaat altijd innig samen met de oorlogen. En zij betaalden de kunstenaars voor de schilderijen en gaven hen opdracht voor wat zij wilden. Als je wilde werken en eten, deed je wat je gezegd werd en gaf je wat ze wilden. Je kunt het beeld zien van de stervende Gaul in het Vaticaan. Het Vaticaan bezit geweldige kunstwerken, ongelooflijke kunstwerken, van antieke tijden tot modern.

 

“De meesterwerken van schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur werden voor religieuze of politieke propaganda  gemaakt, voor de grote glorie van een god, een regering of een priesterschap. Maar de meeste koningen en priesters zijn despoten geweest en alle religies zijn met bijgeloof doorzeefd. Talent is de dienaar geweest van tirannie en kunst heeft reclame gemaakt voor de gewoonten van de lokale subcultuur. Terwijl zij voorbijgaat, scheidt de tijd de goede kunst van de slechte metafysica. Kunnen we leren om dit onderscheid te maken, niet na de gebeurtenis maar op het moment dat het feitelijk plaatsvindt? Dat is de vraag.

 

In commerciële propaganda bestaat er een helder begrip van het principe van het onevenredig fascinerende symbool. Iedere propagandist heeft zijn kunstafdeling en er worden voortdurend pogingen ondernomen om de billboards te verfraaien met opvallende posters, de advertentiepagina’s van tijdschriften met levendige tekeningen en foto’s. Het zijn geen meesterwerken, want meesterwerken spreken alleen een beperkt publiek aan en de commerciele propagandist is erop uit om de meerderheid te bekoren. Voor hem is het ideaal een gemiddelde voortreffelijkheid. Voor diegenen die dit niet zo waarderen geldt dat met voldoende opvallende kunst verwacht mag worden dat zij de producten waarderen waarmee het verbonden wordt en waar het symbolisch voor staat.”

 

Alan: Hij spreekt over de reclame industrie. Nu herinner je, dat Lord Bertrand Russell daarover spreekt in de “Impact of Science on Society”. Hij zei: “We moeten de grote reclame bedrijven erin betrekken om de geesten van de mensen te helpen leiden”.

 

“Een ander onevenredig fascinerend symbool is de zingende reclame. Zingende reclames zijn een recente uitvinding…”

 

Alan: Dit was lang geleden geschreven. Nu zijn ze heel gewoon.

 

“…maar de zingende theologische en zingende devotionele, de hymne en de psalm zijn zo oud als religie zelf.”

 

Alan: Begrijp je waar ze het vandaan hebben? Waarom zou je het veranderen als het werkt? Herhaling en herhaling. Het werkt zeer, zeer goed, vooral als je er een emotie aan vastmaakt, want dan heeft het een diepere impact en blijft het in de geest.

 

“Zingende legers of marcheerliederen zijn even oud als oorlog en zingende vaderland liefhebbers, de voorgangers van onze volksliederen…”

 

Alan: Dat is waar, daar komen de volksliederen vandaan.

 

werden ongetwijfeld gebruikt om groepssolidariteit te bevorderen, om het onderscheid tussen “wij” en “zij” te benadrukken, door de zwervende groepen van Paleolithische jagers en voedsel verzamelaars.”

 

Alan: Want hij gelooft in evolutie, begrijp je.

 

Muziek is voor de meeste mensen intrinsiek aantrekkelijk. Bovendien hebben melodieën de neiging zich in de geest van de luisteraar te griffen.”

 

Alan: Onthoud dit zeer, zeer goed, want ik heb eerder over muziek gesproken, dat het een van de muzen is. Als je de muzen begrijpt, als je begrijpt wat de muzen in de Griekse mythologieën zijn, zul je begrijpen hoe je de geest kunt beheersen. Er is een exoterische en een esoterische kant. Je hoeft niet heel slim te zijn om dit te doorzien en te begrijpen. Het is altijd bekend geweest. Geweldige wetenschappen.

 

Herinner je dat Plato sprak over de mogelijke noodzaak om de muzikanten onder licentie te brengen vanwege de effecten die zij konden hebben, vooral op de geesten van de jeugd. En hij heeft dat niet verzonnen, want we vinden het al bij veel, veel oudere schrijvers. Het wordt goed begrepen. Weer terug naar de muzen en Huxley’s “Brave New World Revisited”, hij zegt hier op pagina 88:

 

“Een melodie zal het geheugen tijdens het hele leven achtervolgen. Je hebt bijvoorbeeld een nogal oninteressante stelling of waardeoordeel. Als het geschreven staat zal niemand er aandacht aan geven. Maar zet de woorden nu in een pakkend en makkelijk te herinneren melodie en zij worden onmiddellijk woorden met kracht. Bovendien zullen de woorden neigen zichzelf te herhalen, iedere keer dat de melodie gehoord of spontaan herinnerd wordt. Orpheus is een samenwerking aangegaan met Pavlov: de kracht van klank met de geconditioneerde reflex.

 

Voor de commerciële propagandist alsook voor zijn collega’s in de gebieden van politiek en religie, bezit muziek nog een ander voordeel. Nonsens die schaamtevol zou zijn voor een redelijk mens om op te schrijven, te spreken of uitgesproken te horen, kan gezongen of beluisterd worden door datzelfde rationele wezen met plezier en zelfs met een soort van intellectuele overtuiging. Kunnen we leren het plezier van zingen of van luisteren naar gezang onderscheiden van de al te menselijke neiging om in propaganda te geloven dat in het lied gelegd wordt? Dat opnieuw is de vraag.”

 

Alan: Nu, luister hiernaar:

 

Dankzij de leerplicht…”

 

Alan: Dat is waarom zij alles moesten standaardiseren en centraliseren. Iets waarover Marx sprak. En alle landen volgden zijn advies. Zij moesten alles centraliseren, inclusief een nationaal onderwijs systeem, dat onderdeel zou zijn van een internationale onderwijs associatie voor een gestandaardiseerde wereld.

 

Dankzij de leerplicht en de rondgaande pers…”

 

Alan: de rondgaande pers is een beetje ouderwets nu, maar ik geloof dat het nog steeds zo gaat.

 

“…is de propagandist in staat geweest vele jaren in het verleden, zijn boodschap virtueel aan iedere volwassene in ieder beschaafd land over te brengen. Vandaag, dankzij radio en televisie, bevindt hij zich in de gelukkige positie dat hij in staat is zelfs met ongeschoolde volwassenen en nog ongeletterde kinderen te communiceren.

 

Kinderen, zoals verwacht mag worden, zijn zeer ontvankelijk voor propaganda. Ze zijn onwetend over de wereld en haar wegen, en daarom vermoeden zij helemaal geen kwaad. Hun kritische vermogens zijn niet ontwikkeld. De jongsten van hen hebben nog niet de leeftijd van verstand (redeneren) bereikt en de oudere kinderen ontberen de ervaring waarop hun nieuw gevonden rationaliteit effectief kan werken. In Europa werden dienstplichtigen speels aangeduid als kanonvoer. Hun kleine broers en zussen zijn nu radiovoer en televisievoer geworden. In mijn kindertijd werd ons geleerd om zusterrijmpjes te zingen, en in vrome huishoudens hymnen. Vandaag zullen de kleintjes de zingende reclames zingen. Welke is beter, “Rheingold is my beer, the dry beer” of “hey diddle-diddle, the cat and the fiddle”? “Abide with me” of “You’ll wonder where the yellow went, when you brush your teeth with Pepsodent?” Wie zal het weten?

 

‘Ik zeg niet dat kinderen gedwongen zouden moeten worden om hun ouders te bestoken, zodat zij de producten kopen die zij in reclames op televisie zien, maar tegelijkertijd kan ik mijn ogen niet sluiten voor het feit dat het iedere dag gedaan wordt”,  zo schrijft de ster van een van vele programma’s die voor een jeugdig publiek uitgezonden worden:  “kinderen”, voegt hij toe, ”zijn levende pratende opnames van wat wij hen iedere dag vertellen.”

 

Alan: Dit is iets heel belangrijks, want na de Franse Revolutie en tijdens de Franse Revolutie probeerden zij in een aantal gebieden in Frankrijk het ideaal van de Plato Staat in te prenten of op te hitsen of te creëren. Het ideaal van het scheiden van de kinderen van de ouders met de staat die hen grootbrengt. Zij deden er destijds experimenten in, in de late 18e eeuw tot in de 19e eeuw in een aantal andere landen.

 

Bertrand Russell was hier aanvankelijk een voorstander van, evenals al de elitisten van al de Westerse landen, want al de elitisten behoorden tot dezelfde families, ongeacht de landen waarin zij geboren waren. Zij wilden dit type van republikeinse wereld, waar zij als de Wachters Klasse zouden domineren. Maar al in de 18e en tot in de 19e eeuw noemden zij de invloed van de ouders op hun kinderen, het overbrengen van informatie of ideeën en moraal of geschiedenis, “besmetting”. Voor het opstarten van een perfecte samenleving zeiden zij, dat zij de kinderen van de ouders moesten scheiden, en de staat zou hen opvoeden.

 

En zeker, we komen erachter, dat een aantal grote spelers zoals Bertrand Russell gemachtigd werden om experimentele kostschool typen uit te testen. kinderen, inclusief een aantal die zij uit de weeshuizen brachten en die hun ouders nooit gezien hadden en niet wisten wie zij waren, zouden grote broer gaan liefhebben, omdat de staat de grote broer zou zijn. Zij zeiden zelfs dat zij uiteindelijk een geavanceerd leger zouden hebben. Want als ze dat zouden kunnen, dan zou de staat de kinderen als grote broer grootbrengen. En de kinderen zouden het leger zelf als de personificatie van de staat zien, de kracht en macht van de staat, zoals in feite ook de politiemacht is. Hetzelfde ding. Zij projecteren zichzelf altijd als de ultiem goede autoriteit, die er is voor het welzijn van de staat, en zo zouden zij perfect zijn, perfecte werkers voor een totalitair type systeem.

 

Maar naderhand, toen zij dat experiment hadden gedaan en de informatie deelden met de Sovjet Unie, -gewoon een ander type laboratorium, waar zij dat uitprobeerden-, kwamen zij erachter dat ze net zo gemakkelijk de ouders van hun kinderen konden scheiden door middel van de kleuterschool. Zij promootten de kleuterschool en kinderopvang en door middel van wetenschappelijke indoctrinatie, zelfs twee of drie uur per dag, zou de ouderlijke invloed op de kinderen als zij ’s avonds thuiskwamen onbetekenend zijn. Het zou geen vat hebben op de kinderen omdat de wetenschappelijke indoctrinatie zou overheersen.

 

Wel, dat is gebeurd en daarom zien we dat kinderopvang zwaar gepromoot werd door al de Westerse machten om dit systeem binnen te brengen. En het is in werking. Niet alleen dat, zij scheidden en veranderden de manieren in wiskunde, staartdeling en al dit soort dingen. Dat doen zij iedere 10 tot 15 jaar, want zij willen niet dat het kind door de ouders met hun huiswerk geholpen wordt. Hierdoor denkt het kind dat de ouders dom zijn. Zij kunnen de nieuwe methoden niet begrijpen. Alleen de leraar en de specifieke lerarenklasse begrijpen de methoden, dus identificeren zij zich met de leraren en niet met de ouders. Dit was allemaal opzettelijk.

 

Terug naar “Brave New World Revisited”, het gaat door op pagina 89:

 

En na verloop van tijd zullen deze levende pratende opnames van televisiereclames opgroeien, geld verdienen en de produkten van de industrie kopen. “Denk”, schrijft Mr. Clyde Miller extatisch: “Denk eraan wat het voor je firma in winst kan betekenen, als je een miljoen of tien miljoen kinderen kunt conditioneren, die zullen opgroeien tot volwassenen, getraind om jouw product te kopen, zoals soldaten vooraf getraind zijn als zij de trigger words voorwaarts mars” horen. Ja, denk daar eens aan!

 

En herinner je tegelijkertijd dat de dictators en zij die dat willen worden jarenlang over dit soort dingen hebben nagedacht en dat miljoenen, tien, honderden miljoenen in het proces opgroeien om de ideologische producten van de lokale despoot te kopen, en zoals goed getrainde soldaten met gepast gedrag reageren op de trigger words die in die jonge geesten geïmplanteerd zijn door de propagandisten van de despoot.”

 

Alan: Wat me altijd doet denken aan Orwell’s “vrijheid is slavernij” en al de andere slogans waarvan hij wist dat ze uiteindelijk gebruikt zouden worden. Als alles zo slecht past en overhoop gegooid wordt, kunnen we niet echt differentieren en voor onszelf het verschil in het woordgebruik uitpuzzelen. ‘Vrijheid is slavernij. Oorlog is vrede, vrede is oorlog”. Hier zijn we vandaag. Alles wordt onder de schijn van veiligheid gedaan, terwijl je een informatie-dwangbuis ingaat, waar je geen vrijheid of privacy of wat ook hebt, allemaal voor je eigen veiligheid. We zijn hier, we zijn hier feitelijk, het is gebeurd.

 

En zij pushen het voortwaarts naar deze volgende stap van dit wetenschappelijk dictatorschap, dat wereldwijd moet worden. En de meeste schaapmensen (sheeple), zul je merken, zijn zo geconditioneerd dat ze er heel gelukkig mee zijn, het kan ze niet echt schelen.

 

Als je niet bezorgd bent over dergelijke veranderingen, betekent het dat je vermogen tot zelfbehoud beschadigd is geraakt, of opgeheven, of geblokkeerd, of vernietigd. Want ieder wild dier zal op zijn route door de velden en bossen halt houden als er een verandering op zijn route is, zelfs een boom die omgevallen is, alles dat anders is zal het observeren en rond verkennen voordat het verder gaat, want deze dingen zijn noodzakelijk voor overleving. Vandaag worden we vanuit de lucht besprayed, en worden we dat al tien jaar, continu. Voor die tijd was het sporadisch toen zij het spul op ons testten, maar continu tien jaar lang. En de meerderheid van het publiek zal niet eens omhoog kijken om het te zien, zelfs al je het hen vertelt.

 

Brzezinsky zei het heel eerlijk:”Binnenkort zal het publiek niet in staat zijn om voor zichzelf te redeneren. Zij zullen het overlaten aan de media om het voor hen te doen”. In andere woorden, als er iets waard is om te weten, dat ze zouden móeten weten, verwachten zij dat deze media, deze private organisatie het hen vertelt.

 

Terug naar pagina 90 in dit boek:

 

"Zelfbestuur staat in omgekeerde verhouding tot aantallen. Hoe groter het kiesdistrict, des te lager de waarde van iedere specifieke stem.”

 

Alan: Nu, herinner je dat deze man tot de elite behoorde, die de verenigde Europese Unie planden. Zij planden de verenigde Amerika’s. Zij planden het pacifische rand conglomeraat. Zij planden de uiteindelijke overname van de Verenigde Naties ervan. En hier geeft hij iets toe, want als macht van je lokale basis verschuift naar een  plek op veel grotere afstand, heb je geen stem in iets. Er is geen toevlucht. Er is geen aanspreekpunt voor iets. Je word niet geholpen. En hier geeft hij het toe.

 

"Zelfbestuur staat in omgekeerde verhouding tot aantallen. Hoe groter het kiesdistrict, des te lager de waarde van iedere specifieke stem. Als hij slechts een van miljoenen is, zal de individuele kiezer zichzelf onmachtig voelen, een verwaarloosbare hoeveelheid. De kandidaten die hij heeft gekozen, bevinden zich ver weg aan de top van de piramide van macht. Theoretisch gezien zijn zij de dienaars van de mensen, maar feitelijk…”

 

Alan:  Feitelijk, feitelijk…

 

“…zijn het de dienaars die bevelen geven en de mensen, ver weg van de basis van de grote piramide, die moeten gehoorzamen. Toenemende populatie en geavanceerde technologie hebben geresulteerd in een toename van het aantal en de complexiteit van organisaties, een aanwas van macht die geconcentreerd is in de handen van officials, en een corresponderende daling in de hoeveelheid van controle die door kiezers uitgeoefend wordt, gekoppeld aan een daling in de aandacht van het publiek voor democratische procedures. Al verzwakt door de omvangrijke krachten die in de moderne wereld werkzaam zijn, worden democratische instituties nu van binnenuit ondermijnd door de politici en hun propagandisten.”

 

Alan:  Wat hij daar niet vermeldt is het feit, dat MI6 en de CIA  - en al de andere organisaties, en van al de andere landen, allemaal sinds lange tijd samenwerken, met zekerheid sinds de Tweede Wereldoorlog - de hele show runnen. En ook de foundations, de grote foundations waarover Albert Pike sprakm die zij zouden opzetten en die enorme macht en invloed zouden krijgen en de leiding zouden krijgen over wat non-gouvernmentele organisaties lijken voor liefdadigheidswerken en het verbeteren van de mensheid.

 

Je kunt maar beter begrijpen-, als je iets hoort als “de verbetering van de mensheid”, kun je maar beter begrijpen wat ze daarmee bedoelen. Wat is hun visie op het verbeteren van de mensheid? Er zijn vele manieren waarop je naar iets kunt kijken en we kiezen altijd de manier die het minst onaangenaam is voor ons gevoel. Wat Huxley ook wist, was dat deze politici aan de top uitgekozen worden door het Royal Institute of International Affairs, want hij ging met hen allen om en hij was zelf een lid.

 

Hij zegt verder, hier in “Brave New World Revisited”:

 

Menselijke wezens handelen in een grote variëteit van irrationele manieren, maar allemaal blijken zij in staat te zijn, als ze een eerlijke kans krijgen, om een redelijke keus te maken in het licht van beschikbaar bewijs. Democratische instituties kunnen alleen werken als alle betrokkennen hun best doen om kennis bij te brengen en rationaliteit aan te moedigen. Maar vandaag, in de werelds meest machtige democratie, geven de politici en hun propagandisten er de voorkeur aan onzin te maken van de democratische procedures door het bijna exclusief appelleren aan de onwetendheid en irrationaliteit van de kiezers.

 

 “Beide partijen”, zo is ons in 1956 verteld door de redacteur van een leidend business journal, “zullen hun kandidaten en kwesties door middel van dezelfde methoden verkopen die het zakenleven voor het verkopen van goederen ontwikkeld heeft. Deze bevatten een wetenschappelijke selectie van appèl en geplande herhaling.”

 

Alan:  Herhaling, heel belangrijk.

 

Radiospot aankondigingen en advertenties zullen zinsneden met een geplande intensiteit herhalen. Billboards zullen slogans van bewezen macht pushen. Kandidaten moeten, naast rijke stemmen (rich voices) en goede dictie, in staat zijn om er op tv oprecht uit te zien.”

 

Alan: Zoals Bill Clinton deed toen hij zei, je-weet-wat. Hij gaf geen krimp.

 

“…De politieke verkopers appelleren alleen aan de zwakheden van kiezers, nooit aan hun politieke kracht. Zij doen geen poging om de massa te onderwijzen om geschikt te worden voor zelfbestuur, ze zijn tevredener in het hen manipuleren en exploiteren. Voor dit doel worden al de bronnen van psychologie en de sociale wetenschappen gemobiliseerd en in werking gezet. Zorgvuldig geselecteerde steekproeven van het electoraat krijgen diepte interviews. Deze diepte interviews onthullen de onbewuste angsten en wensen die het meest heersend zijn in een gegeven samenleving op het tijdstip van een verkiezing. Zinsneden en beelden die gericht zijn op het verminderen van, of indien nodig, op het versterken van deze angsten, op het bevredigen van deze wensen, tenminste symbolisch, worden daarna door deskundigen uitgekozen, uitgeprobeerd op lezers en publiek, veranderd of verbeterd in het licht van de informatie die verkregen is. Waarna de politieke campagne klaar is voor de massa communicatoren.

 

Alles dat nu nodig is, is geld en een kandidaat die gecoached kan worden om er oprecht uit te  zien. Onder de nieuwe dispensatie, hebben politieke principes en plannen voor specifieke actie het grootste deel van hun belang verloren. De persoonlijkheid van de kandidaat en de manier waarop hij afgebeeld wordt door de reclame deskundigen, zijn de zaken die er echt toe doen. Op de ene of de andere manier, als gespierde He-Man of vriendelijke vader, de kandidaat moet glamour hebben. Hij moet ook een entertainer zijn die zijn publiek nooit verveelt.

           

Gewend aan televisie en radio is het voor dat publiek gewoon om afgeleid te worden en het houdt er niet van gevraagd te worden zich te concentreren of een langdurige intellectuele inspaning te leveren. Alle toespraken die door de entertainer-kandidaat gehouden worden, moeten daarom kort en snel zijn. De grote kwesties van de dag moeten op zijn hoogst in vijf minuten behandeld zijn en bij voorkeur, aangezien het publiek verlangt over te schakelen naar iets levendigers dan inflatie of de H-bom, in precies 60 seconden.

 

De natuur van retoriek is zodanig, dat er onder politici en priesters altijd een tendens heeft bestaan om complexe kwesties te oversimplificeren. Vanaf een spreekgestoelte of een podium vinden zelfs de meest nauwgezette sprekers het heel moeilijk om de hele waarheid te vertellen. De methoden die nu gebruikt worden om de politieke kandidaat te verkopen alsof hij een verfrisser is, garanderen dat het kiezerspubliek nooit de waarheid over iets hoort.”

 

Alan: Is dat niet de waarheid. Want waar zijn de grote debatten tijdens verkiezingstijd over NAFTA of GATT of al de andere verdragen, die integreren, samenbrengen of de gehele structuur en het systeem waarin je leeft veranderen? Deze worden nooit besproken. Waar zij voor gaan zijn de angsten: de pensioenen, de gezondheidszorg en dat soort zaken, bijstand, werkloosheid, verzekeringen. De dingen waar iedereen doodsbang voor is: werkloosheid, ziekte enzovoort. Daar gaan ze voor, het is bewezen. Het is gestandaardiseerd en het doet er niet toe, want zoals Professor Carroll Quigley zei, het is niet belangrijk om al de politici betrokken te hebben in de Council on Foreign Relations of de Brtse, het Royal Institute of International Affairs. Het is alleen belangrijk om de top van het kabinet in je zak te hebben, en dat hebben zij, want per slot van rekening zijn zij de bazen. De lagere politici weten hoe ze het spel moeten spelen, geen rimpelingen te veroorzaken. En als getrainde zeehonden in een circus klappen zij met hun vinnen als de partijbaas spreekt. Dus je hoeft alleen de baas van de partij en de adviseurs, die het hele land besturen, te bezitten. Heel eenvoudig.

 

En nu, in hoofdstuk 7, ga ik wat van het materiaal voorlezen, dat Aldous Huxley en anderen van zijn soort echt interesseerde, want dat was hun specialiteit: mindcontrol en hersenspoeling. Hij gaat verder te zeggen:

 

In de twee voorgaande hoofdstukken heb ik de technieken van wat we grootschalige manipulatie van de geest zouden noemen, beschreven, zoals deze gepraktiseerd worden door de grootste demagoog en de meest succesvolle zakenmannen in de opgetekende geschiedenis. Maar geen enkel menselijk probleem kan door grootschalige methoden alleen opgelost worden. Het jachtgeweer heeft zijn plaats, maar zo ook de injectiespuit. In de hoofdstukken die volgen zal ik enkele van de effectievere technieken beschijven, die niet bedoeld zijn voor het manipuleren van menigtes, geen volledig publiek, maar voor geisoleerde individuen. In het verloop van zijn tijdperk makende experimenten over de geconditioneerde reflex, observeerde Ivan Pavlov…”

 

Alan:  Man, ik zal je vertellen, dat was een psychopaat eerste klas en een held voor deze jongens, voor al deze psychopaten.

 

Ivan Pavlov observeerde dat laboratiumdieren die onderworpen worden aan voortdurende fysieke of psychische stress, al de symptomen vertonen van een zenuwinzinking. In het weigeren van het nog langer omgaan met de onacceptabele situatie, gaat hun brein ”in staking”, zo te zeggen en stopt er helemaal mee. De hond verliest het bewustzijn, of neemt zijn toevlucht tot vertragingen en sabotage (de hond gedraagt zich onrealistisch of ontwikkelt de soort fysieke symptomen, die we bij een mens hysterisch zouden noemen).

 

Sommige dieren zijn stressbestendiger dan anderen. Honden die wat Pavlov noemde een sterk opgewonden constitutie hebben, storten veel sneller in dan honden met een meer levendig (tegenover een cholerisch of agitated) temperament. Insgelijks bereiken zwakke geremde dieren het punt dat zij niet meer kunnen, veel sneller dan kalme onverstoorbare honden. Maar zelfs de meest stoïcijnse hond is niet in staat oneindig weerstand te bieden. Als de stress waaraan hij wordt onderworpen, voldoende intens is of lang genoeg voortduurt, zal hij uiteindelijk instorten, zo ellendig en zo volledig als de zwakste van zijn soort

 

Pavlov’s bevindingen werden op de meest pijnlijke wijze en op een zeer grote schaal tijdens de twee wereldoorlogen bevestigd. Als het resultaat van een enkele catastrofische ervaring, of van een opeenvolging van terreur, minder verschrikkelijk maar frequent herhaald, ontwikkelen soldaten een aantal invalide makende psycho-fysieke symptomen. Tijdelijke bewusteloosheid, extreme opwindig, lethargie, functionele blinndheid of verlamminng, volledig onrealistische reacties op de uitdaging van gebeurtenissen, vreemde kenteringen van levenslange gedragspatronen, al de symptomen die Pavlov observeerde in zijn honden, kwamen opnieuw tevoorschijn onder de slachtoffers, van wat in de Eerste Wereldoorlog “shell shock” genoemd werd en in de Tweede “battle fatique”. Ieder man, net als iedere hond, heeft zijn eigen individuele grens van weerstandsvermogen.”

 

Alan:  Dit is een heel belangrijk onderwerp voor de mensen die de wereld leiden. Herinner, zij moeten weten wat iedereen bezielt en hoe ze je kunnen breken, hoe ze je moeten conditioneren zodat je uiteindelijk van  Grote Broer zult houden. Je zult de meester liefhebben.

 

De meeste mannen bereiken hun grens na ongeveer dertig dagen van meer min of meer aanhoudende stress onder de condities van moderne oorlogsvoering. De meer dan gemiddeld ontvankelijke bezwijkt in slechts vijftien dagen. De meer dan gemiddeld sterke kan 45 tot 50 dagen weerstand bieden. Sterk of zwak, op de lange termijn storten ze allemaal in. Allen van diegenen die zo te zeggen aanvankelijk gezond zijn.”

 

Alan: Is het niet interessant, dit deel?

 

Want ironisch genoeg zijn de enige mensen die zich oneindig staande kunnen houden onder de stress van moderne oorlog, psychotici. Individuele krankzinnigheid is immuun voor de consequenties van collectieve krankzinnigheid.”

 

Alan: Is dit niet verbazingwekkennd? Het is ongelooflijik antiek, het is Babylonisch in zijn begrip van de menselijke geest. Want hij geeft het openlijk toe. Het is zelfs in de Talmoed geloof ik.

 

" Individuele krankzinnigheid is immuun voor de consequenties van collectieve krankzinnigheid."

 

Alan:  Dat is wat oorlog is. Al dit hurrahing and yah-yah-yah and het wapperen met vlaggen en dingen is collectieve krankzinnigheid.

Temeer omdat het publiek heel tevreden is met de armzalige excuses die zij voor de oorlog hebben gekregen, terwijl de jongens in de banken hun koffers vullen en al de nullen achter de bedragen zetten, de bedragen die zij gaan inzamelen vann de schuld die door de oorlogen gemaakt worden.

 

"Het feit dat ieder individu zijn breekpunt heeft is bekend en is eeuwenlang op een wrede onwetenschappelijke manier geëxploiteerd. In sommige gevallen is de verschrikkelijke onmenselijkheid jegens de mens geinspireerd door de liefde voor wreedheid, afschuwelijk en fascinerend.”

 

Alan: Daar is de sadomasochistische persoonlijkheid weer. Zij aanbidden diegenen die machtiger zijn dan zijzelf. Zij geven complete trouw maar zij verachten de zwakkeren onder hen.

 

Vaker echter, werd puur sadisme getemperd door utilitarianisme, theologie of wegens staatsredenen. Fysieke marteling en andere vormen van stress werden door advocaten toegebracht om de tongen van onwillige getuigen losser te maken; door priesters om de onorthodoxen te straffen en ervoor te zorgen dat zij hun meningen veranderden; door de geheime politie om bekentenissen uit mensen te trekken, die verdacht werden van vijandige gezindheid tegenover de regering.

 

Onder Hitler werd marteling, gevolgd door massa uitroeiinng gebruikt op die biologische ketters, de Joden. Voor een jonge Nazi was een “tour of duty” in de uitroeiingskampen in Himmler’s woorden: “de beste indoctrinatie op minderwaardige wezens en de minder dan menselijke rassen”. Gegeven de obsessieve kwaliteit van het anti-Semitisme, dat Hitler als jongeman in de sloppen van Wenen had opgepakt, was deze opleving van de methoden die door het Holy Office (onvertaald) tegen ketterij en heksen gebruikt werden, onvermijdelijk.

 

Maar in het licht van de bevindingen van Pavlov en de kennis die verkregen is door psychiaters in de behandeling van oorlogs neurosen, blijkt het een afschuwelijk en grotesk anachronisme. Voldoende spanning die een totale herseninzinking veroorzaakt, kan in werking gezet worden door methoden, die hoewel afschuwelijk onmenselijk, minder fysieke marteling bevatten. Wat er ook in vroegere jaren gebeurd is, het lijkt redelijk zeker dat marteling niet op grote schaal wordt gebruikt door de Communistische politie.”…

 

Alan: Natuurlijk, Huxley en al de grote jongens die voor MI5 en 6 werkten moesten als dekking dienen voor de experimentele bazen van de Sovjet-Unie daar aan de andere kant van de wereld, want zij werkten allemaal samen. Er was geen echte Koude Oorlog. Het was een groot laboratorium experiment en het beste laboratorium is een totalitaire staat.

 

Hij gaat verder te zeggen:

 

“Zij halen hun inspiratie niet uit de inquisiteur of de SS man, maar uit de fysiologist en zijn methodologisch geconditioneerde laboratoriumdieren. Voor de dictator en zijn politie agenten hebben de bevindingen van Pavlov belangrijke praktische implicaties. Als het centrale zenuwsysteem van honden afgebroken kan worden, kan ook het centrale zenuwsysteem van politieke gevangenen afgebroken worden. Het is eenvoudigweg een zaak van het toedienen van de juiste hoeveelheid stress gedurende de juiste tijdslengte. Aan het eind van de behandeling zal de gevangene zich in een staat van neurose of hysterie bevinden en is hij bereid om wat ook te bekennen...”

 

Alan:  Wát ook, vergeet niet.

 

            "…wat zijn gevangennemers willen.”

 

Alan:  Dat zag je of las je in George Orwell's "1984".

 

“Wat de intelligente en praktische dictator nodig heeft, is niet dat een patient geinstitutionaliseerd wordt, of dat een slachtoffer doodgeschoten wordt, maar een bekeerling, die voor het Doel zal werken. Weer terugkerend naar Pavlov, hij leert, dat honden op hun weg naar het punt van uiteindelijke instorting meer dan normaal voor suggestie vatbaar zijn.”

 

Alan:  Vergeet niet, de bedoeling is dat dit op mensen toegepast wordt.

 

“Nieuwe gedrags patronen kunnen gemakkelijk geïnstalleerd worden als de hond bij of dichtbij de grens van zijn cerebrale uithoudingsvermogen komt, en deze nieuwe gedragspatronen blijken onuitwisbaar te zijn. Het dier,waarin zij geïmplanteerd zijn, kan niet gedeconditoneerd worden.”

 

Alan: Dat is interessant he? In andere woorden, deze nieuwe patronen die je in het dier stopt.

 

"Het dier waarin zij geïmplanteerd zijn, kan niet gedeconditioneerd worden: wat het onder stress geleerd heeft, zal een intergraal onderdeel zijn van zijn samenstelling."

 

Alan:  Nu, dat is waarom je deze oude bokken hebt die zij veteranen noemen, die op herdenkingsdagen in de rij staan met hun kleine petten op en hun blazers die zij krijgen en die ze dragen, en ze marcheren of waggelen eigenlijk, sommigen van hen vallen bijna. En ze zijn zo trots op wat ze deden. Als je hen over de oorlog vraagt, kunnen zij alleen de propaganda herhalen die tijdens die specifieke stressvolle periode in hun jonge levens gegeven is. Ze zijn er niet voorbij gekomen. Zij hebben zich in latere jaren niet verdiept in enige andere informatie. Zij kunnen alleen de indoctrinatie herhalen die hen onder stress gegeven is en dat werd verder geïntensiveerd door de propaganda zie zij tijdens die stressvolle periode van de commandanten kregen en door middel van hun bulletins enzovoort,. Dat is waarom dat zo werkt.

 

“Psychologische stress kan op vele manieren veroorzaakt worden. Honden raken verstoord als stimuli ongebruikelijk krachtig zijn: als de interval tussen een stimulus en de gebruikelijke respons te lang uitgerekt wordt, wordt het dier achtergelaten in een staat van onzekerheid; als het brein in de war raakt door stimuli (prikkels) die tegengesteld zijn aan wat de hond heeft geleerd te verwachten; als de stimuli niet te begrijpen zijn binnen het gevestigde referentiekader van het slachtoffer. Bovendien is er gevonden dat de opzettelijke opwekking van angst, woede of ongerustheid de hond’s suggestibiliteit opvallend verhoogt.”

 

Alan:  Dat is waarom we al deze hype vandaag over terreur krijgen, terreur overal en er is geen druppel te zien.

 

“Als deze emoties lange tijd op een hoog peil van intensiteit gehouden worden, gaat het brein in staking.”

 

Alan:  Dat zien we met de mensen van vandaag in de westerse wereld, aangezien zij de terreur ophypen, die we niet zien gebeuren, alleen we horen het de hele tijd en we zien mannen op televisie, op journaals, rondrennend met machinegeweren, in het zwart gekleed, om ons te beschermen. Zeer onheilspellend uitziende mensen, dan worden wij heel bang, begrijp je en onderwerpen wij ons. Echter, uiteindelijk raken we er zo gewend aan, dat we willen uitschakelen. We willen iets aanzetten dat leuk is, dus we kijken naar een film of een soap of wat je ook kijkt om te ontsnappen en daarom werkt dat. We stoppen en als dat gebeurt, kunnen zij de volgende stap zetten met terreur en de volgende stap, door het wegnemen van jouw rechten. Dit is allemaal op deze manier gepland. Kijk, er is niets dat gebeurt, dat niet gepland en begrepen was, 50 tot 100 jaar geleden. En het kostte tijd om dit allemaal te plannen.

           

“Als deze emoties lange tijd op een hoog peil van intensiteit gehouden worden, gaat het brein in staking”. Als dit gebeurt, kunnen nieuwe gedragspatronen met het grootste gemak geïnstalleerd worden.”

 

Alan: Zij kunnen ervoor zorgen dat je volledig cashless (zonder contant geld) word. Zij kunnen je ID kaarten laten dragen. Ze kunnen je dingen laten doen en voor alles laten tekenen en verifieren, je hele levensverhaal aan iedereen geven die erom vraagt en je zult het doen. Dat is wat er vandaag gebeurt.

 

Onder de fysieke stress die de suggestibiliteit van de hond verhoogt zijn vermoeidheid, wonden en iedere vorm van ziekte. Voor de wanna-be dictator bezitten deze bevindingen belangrijke praktische implicaties. Zij bewijzen bijvoorbeeld, dat Hitler helemaal gelijk had in het stellen dat bijeenkomsten in de avond effectiever zijn dan massa bijeenkomsten overdag. Tijdens de dag, schreef hij: “komt de wilskracht van de mens met de grootste energie in opstand tegen iedere poging om onder de wil of de mening van iemand anders gedwongen te worden. In de avond echter, onderwerpen zij zich gemakkelijker aan de dominerende kracht van een sterkere wil.”

 

Alan:  Dat is waarom, toen ik jong was, het nieuws om zes uur kwam en dat was alles dat je kreeg, het nieuws. Je kreeg geen sport en alle trivialiteiten vermengd met horror. Je kreeg het basis propagandistische nieuws en dat was alles. Het was zeer autoritair en zo werd het gebracht door de BBC. Maar terwijl we voortgingen, werd het nieuws steeds later, 10 of zelfs 11 uur, als je een semi-slaaptoestand bent, meer suggestibel. Je staat open voor de conditionering. En de meeste mensen zullen als het eenmaal begonnen is, doordat er altijd angst bij betrokken is, en je altijd denkt  “ik kan maar beter weten waar de angst over gaat”, blijven kijken totdat het afgelopen is en je wordt gepropagandiseerd in een  hypnotische staat. Oud materiaal, zij wisten dit jaren geleden.

 

"Pavlov zou het met hem eens zijn geweest: vermoeidheid verhoogt suggestibiliteit. Dat is waarom, onder andere redenen, de commerciële sponsors van televisieprogramma’s een voorkeur hebben voor de avonduren en bereid zijn hun voorkeuren met harde duiten te ondersteunen. Ziekte is als een intensiveerder van suggestibiliteit zelfs effectiever dan vermoeidheid. Ziekenzalen waren in het verleden het toneel van ontelbare religieuze bekeringen. De wetenschappelijk opgeleide dictator van de toekomst zal al de ziekenhuizen in zijn gebied bedraad hebben voor geluid en uitgerust met zachte speakers. Overreding zal 24 uur per dag in de lucht zijn. En de belangrijkere patiënten zullen door politieke zieleredders en geestveranderaars bezocht worden, net als hun voorvaderen in het verleden bezocht werden door priesters, nonnen en vrome leken.”

 

Alan:  Dus daar heb je het. Het is ook makkelijk om iedereen ziek te maken, als je hen iedere dag en nacht besprayed. Niemand is helemaal wakker of fit of gezond. Het is eerder, dat zij zich allemaal de hele tijd moe voelen. Goede tijd om je te indoctrineren.

 

"Het feit dat sterke negatieve emoties de neiging hebben suggestibiliteit te verhogen en zo een verandering van hart te vergemakkelijken, was lang voor de dagen van Pavlov geobserveerd en geëxploiteerd. Zoals. Dr. William Sargant heeft aangeduid in zijn verlichtende boek “Battle for the Mïnd”…

 

Alan:  Onontbeerlijk trouwens, “Battle for the Mind".

 

"…John Wesley's enorme succes als predikant was gebaseerd op een intuitief begrip van het centrale zenuwsysteem. Hij opende zijn preek met een lange en gedetailleerde beschrijving van de martelingen waartoe zijn luisteraars ongetwijfeld voor alle eeuwigheid verdoemd zouden worden, tenzij zij zich zouden bekeren."

 

Alan:  Allemaal hellevuur en zwavel.

 

“Daarna, als terreur en een hartverscheurend gevoel van schuld zijn publiek op de rand had gebracht, of in sommige gevallen erover heen, van een volledige herseninzinking, veranderde hij zijn toon en beloofde redding aan diegenen die geloofden en berouw hadden. Door deze manier van preken bekeerde Wesley duizenden mannen, vrouwen en kinderen. Intense, aanhoudende angst brak hen af en produceerde een staat van enorm geintensiveerde suggestibiliteit. In deze staat konden zij de theologische uitspraken van de predikant zonder vragen aannemen, waarna zij gereïntegreerd werden door woorden van comfort en uit hun …tevoorschijn komen met nieuwe en in het alemeen betere gedragspatronen, die onuitwisbaar in hun geesten en zenuwsystemen geïmplanteerd waren.

 

De effectiviteit van politieke en religieuze propaganda hangt af van de gebruikte methoden, niet van de onderwezen doctrines. Deze doctrines zijn misschien waar of onwaar, gezond of schadelijk, het maakt weinig of geen verschil. Als de indoctrinatie op de juiste manier gegeven wordt,in het juiste stadium van uitputting van het zenwustelsel, zal het werken. Onder gunstige voorwaarden kan praktisch iedereen bekeerd worden tot praktisch alles.”

           

Alan:  Nu ga ik naar het veld van Guantanamo Bay, waar zij dezelfde technieken toepassen op vermoedelijk verdachte terroristen. Op pagina 104 van "Brave New World Revisited" door Aldous Huxley. Het zegt:

 

"We bezitten gedetailleerde beschrijvingen van de methoden die door de communistische politie gebruikt werden in het omgaan met politieke gevangenen.”

 

Alan:  Natuurlijk bezaten zij deze want zij gebruikten deze in Engeland ook, zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

"Vanaf het moment dat hij in hechtenis genomen is, wordt het slachtoffer systematisch onderworpen aan vele soorten fysieke en psychologische stress. Hij wordt slecht gevoed. Hij wordt in een extreem oncomfortabele situatie gebracht. Hij mag niet langer dan een paar uur per nacht slapen. En hij wordt voortdurend in een staat van spanning, onzekerheid en acute vrees gehouden, dag na dag, of liever nacht na nacht, want deze Pavloviaanse politiemannnen begrijpen de waarde van vermoeidheid als een intensiveerder van suggestibiliteit.”

 

Alan:  Nu, angst zelf, herinner, is een intensiveerder. Er zijn veel versterkende dingen maar vermoeidheid is een enorme intensiveerder van suggestibiliteit.

 

“Hij wordt ondervraagd, vaak vele uren achtereen, door ondervragers die hun best doen om hem bang te maken, in de war te brengen en te verbijsteren.”

 

Alan:  Je weet wel, goede agent, slechte agent en al dat soort dingen.

 

“Na een paar weken of maanden van een dergelijke behandeling, gaat zijn brein in staking”, en hij bekent, wat het ook is dat zijn gevangennemers hem willen laten bekennen. Daarna, als hij in plaats van doodgeschoten te worden bekeerd moet worden, krijgt hij het comfort van hoop aangeboden. Als hij het ware geloof wil aannemen kan hij toch gered worden, niet in het volgende leven natuurlijk (want officieel bestaat er geen volgend leven), maar in dit leven.  

 

Soortgelijke maar nog drastischere methoden werden tijdens de Koreaanse Oorlog op militaire gevangenen gebruikt. De jonge Westerse gevangenen werden in hun Chinese kampen systematisch aan stress onderworpen. Voor de meest onbenullige overtredingen van de regels, werden zij op het kantoor van de commandant geroepen, om daar ondervraagd te worden,

geïntimideerd te worden en publiekelijk vernederd te worden. En het proces werd steeds opnieuw herhaald, op ieder uur van de dag of de nacht. Deze continue kwelling veroorzaakte in het slachtoffer een gevoel van verbijstering en chronische angst."

 

Alan:  Ze noemen het depersonalisatie. Het is een geduchte methode die zij gebruiken. Er zijn daarover ook een paar goede films, een ervan is gemaakt in Duitsland en heet "The Experiment" , zeer het kijken waard.

 

Deze continue kwelling veroorzaakte in zijn slachtoffers een gevoel van verbijstering en chronische angst. Om hun schuldgevoel te intensiveren, moesten gevangenen in steeds toenemend intiem detail lange autobiografische verklaringen van hun tekortkomingen schrijven en herschrijven. En nadat zij hun eigen zonden hadden bekend, moesten zij de zonden van hun maten bekennen. Het doel was om in het kamp een nachtmerrie samenleving te creëren waarin iedereen spioneerde…

 

Alan:  Nu, luister hiernaar:

 

"… iedereen alle anderen bespioneerde en over iedereen informatie gaf.”

 

Alan:  Nu, we zijn de hele weg gegaan van buurtwachten, vrijwel de hele westerse wereldwijd, en we hebben TIPS (onvertaald) en nu hebben we Citizens On Patrol (COPS) (burgers op patrouille) en al deze verschillende organisaties waar iedereen alle anderen verklikt. Begrijp, het is allemaal op deze manier opgezet en zij gebruiken het Sovjet systeem als een model. Dat is wat het werkelijk was. Het was een experimenteel laboratorium en een model voor zelfs een geperfectioneerde vorm om in de toekomst gebruikt te worden, die nu hier is.

 

"Om hun schuldgevoel te intensiveren, moesten gevangenen in steeds toenemend intiem detail lange autobiografische verklaringen van hun tekortkomingen schrijven en herschrijven. En nadat zij hun eigen zonden hadden bekend, moesten zij de zonden van hun maten bekennen. Het doel was om in het kamp een nachtmerrie samenleving te creëren, waarin iedereen alle anderen bepioneerde en informatie tegen alle anderen gaf. Aan deze mentale stress werden fysieke stress van ondervoeding, ontbering en ziekte toegevoegd.”

 

Alan: Nu, je kijkt naar al deze zwaarlijvige mensen vandaag, die rondlopen, die mensen zijn in hoofdzaak ondervoed en dat is waarom zij zoveel eten. Zij eten fast foods waar al het goede uitgehaald is, verwijderd, al het machinaal geproduceerde voedsel, zodat hun lichaam altijd snakt naar vitaminen en mineralen en verschillende proteïnen enzovoort. En ze krijgen het niet binnen dus kunnen zij zwaarlijvig en toch ondervoed zijn.

 

Denk over dingen na. Het hangt allemaal af van hoe je buiten de wereld staat en dingen waarneemt. Er zijn vele manieren om een doel te bereiken, die door de meeste mensen niet gesnapt worden.

 

De verhoogde suggestibiliteit aldus teweeggebracht, werd zeer vakkundig geëxploiteerd door de Chinezen, die in deze abnormaal ontvankelijke geesten grote doses pro-communnistische en anti-kapitalistische literatuur uitstortten. Deze Pavloviaanse technieken waren opmerkelijk succesvol. Eén van iedere zeven Amerikaanse gevangenen was schuldig, zo wordt ons officieel verteld, van ernstige samenwerking met de Chinese autoriteiten, een uit drie van technische collaboratie. Men moet niet veronderstellen dat dit soort behandeling door de Communisten gereserveerd is voor hun vijanden. De jonge veldwerkers, wiens zaak het was tijdens de eerste jaren van het nieuwe regime, als communnistische missionarissen en organiseerders te functioneren in China’s ontelbaar aantal steden en dorpen, moesten een indoctrinatie cursus volgen die veel intenser was dan waaraan welke oorlogsgevangene dan ook ooit onderworpen was.

 

 In zijn “China under Communism”, beschrijft R.L. Walker de methoden waarmee de partijleiders in staat zijn uit gewone mannen en vrouwen de duizenden zelfloze fanatici te fabriceren, die benodigd zijn voor het verspreiden van de Communistische gospel en voor het kracht bijzetten van Communistische politiek.”

 

Alan:  Dat is een excellent boek over hoe de jongeren in een land gecondioneerd kunnen worden om een nieuw type politie te worden en zij zijn fanatisch in hun devotie.

 

Onder dit trainingssysteem wordt het ruwe menselijke materiaal overgebracht naar speciale kampen waar de leerlingen volledig geïsoleerd worden van hun vrienden en de buitenwereld in het algemeen. In deze kampen moeten zij uitputtend fysiek en mentaal werk verrichten. Ze zijn nooit alleen, altijd in groepen, zij worden aangemoedigd elkaar te bespioneren. Zij moeten zelfbeschuldigende autobiografieën schrijven. Zij leven voortdurend in chronische angst van het afschuwelijke lot dat hen kan toevallen vanwege wat er over hen gezegd is door informanten of van wat zij zelf hebben bekend.”

 

Alan:  De V.S. en andere landen deden dezelfde dingen met cults die door de CIA gesponsord waren. De hele Jonestown Slachting – als je je verdiept in de geschiedenis van Jones zelf, kom je erachter dat het Ronald Reagan was, die hem binnenbracht toen hij gouverneur van Calfornië was. Hij bracht Jones en zijn groepen binnen om met psychiatrische patiënten te werken en het hele gebeuren was door de CIA gesteund met dezelfde technieken: de slechte voeding, de vermoeidheid, het bespioneren van elkaar enzovoort. Dit waren allemaal CIA operaties.

 

In deze staat van verhoogde suggestibiliteit krijgen zij een motivatie cursus in theoretisch en toegepast Marxisme – een cursus waarin het niet behalen van het examen alles kan betekenen, van oneervolle verbanning naar een dwangarbeiderskamp of zelfs liquidatie. Na ongeveer zes maanden van resultaten van dit soort dingen, produceerde mentale en fysieke stress de resultaten die men volgens Pavlov’s bevindingen zou verwachten. De een na de ander of in hele groepen, storten de leerlingen in. Sommige slachtoffers plegen zelfmoord, anderen, ons wordt verteld meer dan 20% van het totaal, ontwikkelen een ernstige zenuwziekte. Diegenen die de hardheden van het bekerings proces overleven, ontwaken met nieuwe en onuitwisbare gedragspatronen. Al hun banden met het verleden, vrienden, familie, het traditionele decorum en vroomheden, zijn verbroken. Zij zijn nieuwe mannen, opnieuw geschapen in het beeld van hun nieuwe god, en compleet toegewijd om hem te dienen.

 

Door de Communistische wereld heen worden ieder jaar tienduizenden van deze gedisciplineerde en toegewijde jonge mannen vanuit honderden conditioneringscentra naar buiten gebracht. Wat de Jezuieten deden voor de Romeinse kerk van de Contra Reformatie, doen deze producten van een meer wetenschappelijke en zelfs zwaardere training nu, en zullen dat zonder twijfel blijven doen voor de Communistische partijen van Europa, Azië en Afrika.

 

In politiek schijnt Pavlov een ouderwetse liberaal te zijn geweest. Maar door een vreemde ironie van het lot hebben zijn onderzoeken en de theorie die hij op hierop baseerde, een groot leger van fanatici tot bestaan gebracht, die met hart en ziel, reflex en zenuwsysteem toegewijd zijn aan de vernietiging van het ouderwetse liberalisme, waar het ook aangetroffen wordt.

 

Hersenspoeling, zoals het nu gepraktiseerd wordt, is een hybride techniek, die voor zijn effectiviteit deels afhankelijk is van het systematische gebruik van geweld en deels van vakkundige psychologische manipulatie. Het representeert de traditie van 1984 op zijn weg om de traditie van Brave New World te worden.

 

Onder een lang gevestigd en goed gereguleerd dictatorschap zullen onze huidige methoden van semi-gewelddadige manipulatie zonder twijfel absurd wreed lijken. Geconditioneerd vanaf de vroegste kindertijd (en wellicht ook biologisch voorbestemd), zal het gemiddelde of lage kaste individu nooit een bekering of zelfs een opfriscursus in het ware geloof verkrijgen.”

 

Alan:  Luister naar dit materiaal:

 

“De leden van de hoogste kaste zullen het vermogen moeten hebben om nieuwe gedachten te denken in reactie op nieuwe situaties. Bijgevolg zal hun training veel minder rigide zijn dan de training die opgelegd wordt aan diegenen wiens zaak het niet is om te beredeneren waarom…”

           

Alan:  Dat is de massa.

 

"…maar meer om te handelen en te sterven met een minimum aan ophef.

 

Alan:  Nu, dat komt feitelijk rechtstreeks uit Plato. Plato sprak over de Wachters, de Elite, de Aristocratie, die toegang zouden hebben tot alle informatie in geschiedenissen en onderwijs, terwijl diegenen beneden, de HETS (Its) dat niet zouden hoeven kennen. Zij zouden alles dat zij werkelijk nodig zouden hebben voor hun specifieke beroep onderwezen krijgen. Hier vertelt hij je dat. En deze man, herinner, was deelgenoot in de onderzoekingen in deze technieken om een wereldgemeenschap te creëren .

 

Hij geeft hier toe dat het 1984-onderdeel waar we vandaag doorheen gaan slechts één stap is. De volgende stap is de introductie - die we tegelijkertijd zien plaatsvinden, het wordt nu binnengebracht - van genetische techniek voor een nieuw  type van de lagere kaste mens, die perfect zal werken, de Brave New World-versie. Ik zal dat laatste stuk herhalen:  

 

“Geconditioneerd vanaf de vroegste kindertijd (en wellicht ook biologisch voorbestemd), zal het gemiddelde of lage kaste individu nooit een bekering of zelfs een opfriscursus in het ware geloof verkrijgen. De leden van de hoogste kaste zullen het vermogen moeten hebben om nieuwe gedachten te denken in reactie op nieuwe situaties.”

           

Alan:  Dat is opnieuw, waar mensen als Charles Galton Darwin in zijn boek "The Next Million Years" over sprak: De elite zal zichzelf niet veranderen. Zij zullen ons vermogen tot zelfbehoud vernietigen. Zij zullen dat deel van de hersenen op chemische wijze vernietigen of zelfs virussen produceren, dat zijn de inentingen, zodat je het niet meer nodig hebt. De staat zal al jouw beslissingen voor jou nemen. Maar de elite moet die vermogens behouden, want zij zullen ons leiden, planeet Aarde leidenn, begrijp je.

 

“Deze hoge klasse individuen, de trainers en wachters, zullen nog steeds leden zijn van een wilde soort, …”

 

Alan:  Hij gebruikt zelfs de term.

 

"zelf slechts lichtelijk geconditioneerd, van een soort van volledig gedomesticeerde dieren.”

 

Alan:  Moeh… dat zijn wij, mensen.

 

"Hun wildheid zal het voor hen mogelijk maken om ketters en rebels te worden. Als dit gebeurt, zullen zij of geliquideerd moeten worden...”

 

Alan:  Dat is de elite zelf, die zijn geworden –omdat zij allemaal als goede kleine psychopaten onder elkaar om de troon zullen strijden. Begrijp je, de wereldtroon.

 

"…of terug in orthodoxie gehersenspoeld moeten worden, of zoals in Brave New World”, verbannen worden naar een of ander eiland, waar ze niet verder voor problemen kunnen zorgen, behalve dan natuurlijk ten opzichte van elkaar. Maar universele conditionering van het kind en de andere technieken van manipulatie en beheersing liggen nog steeds een aantal generaties in de toekomst.”

 

Alan:  Het is hier nu allemaal. Het is vanaf die tijd uitgevoerd.

 

“Op weg naar de Brave New World zullen onze regeerders moeten vertrouwen op de transitionele en provisionele technieken van hersenspoeling.”

 

Alan:  Goed boek en herinner dat deze man er deel van uitmaakte. Hij was er helemaal voor. Hij zag zichzelf als een van diegenen, die de kritische vermogens tot redeneren zou behouden. Hij zou niet aangepast worden en hij bevond zich in de nationale aristocratische klasse. Zijn grootvader, Sir Thomas Huxley, was de man die de beste vriend was van Charles Darwin en hij nam deze Vrijmetselaarstheorie van de elite over, dat Nazisme en Communisme werd en alle andere extremistische groepen, hoofdzakelijk religie.

 

Sir Thomas rekruteerde anderen zoals H.G. Wells en onderwees al de belangrijke schrijvers van zijn tijd en ondersteunde hen financieel. Zij werden allemaal in dit doel geïndoctrineerd, precies als de Wachters in Plato’s “Staat” zeiden dat ze zouden doen. Ze zouden diegenen rekruteren, die op de rand van de lagere klasse of middenklasse zaten en hen in de lagere helpende klasse brengen.

 

En dat was wat H.G. Wells was. Zijn moeder was de huishoudster van een aristocratische familie, dus hij werd als een bediende geboren, wat hij haatte. En hij haatte de lagere klassen want hij was gewend aan het leven in een groot herenhuis. Maar hij bezat het niet. Maar hij haatte al de lagere klassen omdat het hem angst aanjoeg dat hij zich op een dag misschien bij die specifieke werkende klassen zou moeten aansluiten.

 

Het is nogal fascinerend als je je realiseert dat je hele leven werkelijk, en alles dat je geleerd hebt om door gefascineerd te worden, methodisch gepland is voor jou om in te geloven of te accepteren, inclusief de dagelijkse fanfare van politiek en al die nonsens. Professor Carrol Quigley zei dat het politici op het laagste niveau toegestaan wordt om hun ha-ha-ding te doen, hun spotternij tegenover elkaar, terwijl zij allemaal snakken naar een beetje macht, een likje uit de honingpot, waarin al het belastinggeld zit. Dat is de reden dat ze erin zitten, voor wat roem en rijkdom zoals goede kleine psychopaten. Maar degenen aan de top zijn al uitgepikt en opgeleid, jaren voordat het publiek zelfs van hun namen hoort.

 

Nu, het is ook interessant, het laatste hoofdstuk dat ik voorlas van Aldous Huxley, hij praat langs de lijnen van Plato’s “Staat”, de utopie voor de elite. Daar gaat het allemaal om. Wat hij beschrijft is dat er psychopaten aan de top zijn. Nu, begrijp, normale mensen zijn de enigen die deze term psychopaat zouden gebruiken. Voor de psychopaat aan de top geldt dat zij zichzelf zien als Darwin’s natuurlijke overwinnaars. Zij zijn de belichaming van de overlevers. Zij zijn degenen die hun waarde bewezen hebben door al de beproevingen en spanningen, duizenden jaren zelfs, in selectieve voortplanting, om al de dieren, zoals zij de mensen noemen, te domineren. Of de It’s (Hets) zoals Plato hen noemde. Er is niets veranderd. Dus het kunnen alleen normale mensen zijn die hen zo bekijken. En Huxley en zijn groep zijn van het psychopathische type zien zichzelf als de winnaars. Zij bevinden zich aan de top van de voedselketen. Zij hebben de rest overheerst. Dit hier is een verschillend perspectief. Want zij denken dat ze heel natuurlijk zijn en het recht hebben om te zijn waar ze zijn. Ze zijn slim, ze hebben macht, ongelooflijke macht. Ze zijn de eigenaren van het systeem.

 

Vandaag leven we in een gemengd systeem van economie en politiek. De oude oorlogsheren gingen lang geleden samen met de bankiers om de rest te domineren. Want de gewone mensen zijn al diegenen die produceren. Zij zijn de producenten, dus je hebt aan de top degenen die van hen leven. Dat is waarover Marx sprak. Marx was op de hoogte, want hij werd ook door hen getraind en kreeg al deze informatie, net als Lenin. De bankiers betaalden voor al deze dingen.

 

Ik zal uit andere boeken van andere professoren voorlezen, die behandelen wie Hitler ondersteunde en wie het Bolsjewisme en de Communisten ondersteunde. Allemaal gedocumenteerd. Maar de gemiddelde persoon van vandaag, begrijp je, zit bijna in de Brave New World.

 

In Brave New World hadden zij voor alles pillen, met elektrische stimulatie enzovoort, voor het krijgen van orgasmes enzovoort, enzovoort. “Wees blij, wees gelukkig, wees gelukkig. Wees niet droevig, droefheid is een onnatuurlijke gemoedstoestand”. Dat is de nieuwe slogan die we voortdurend horen. “Be happy, be happy”, wat onzin is, want droefheid is een staat. Het is geen ziekte. Het is een gemoedstoestand, hoewel psychiaters het graag zouden classificeren als een natuurlijke ziekte.

 

Alles buiten de agenda heeft nu de psychiatrische terminologie, net als al de dingen waar kinderen doorheen gaan. Heel veel verschillende termen nu, waarmee de kinderen om de oren geslagen worden, zodat zij op drugs gezet kunnen worden. Zij voeren dit BNW scenario reeds uit. Het gebeurt al jaren en het publiek wordt in onwetendheid gehouden. hen wordt geleerd om voortdurend egosyntonisch te zijn, erin mee te gaan, in feite zonder zich te bekommeren.

 

De binding, de natuurlijke binding tussen mensen, niet alleen tussen man en vrouw, maar in alle volken en samenlevingen, is zo goed als verdwenen. En dat was zo ontworpen en ik geloof dat er meer aan vastzit. Ik geloof dat er biofysische effecten zijn die veroorzaakt worden door veranderingen in het voedsel, het sprayen en inentingen. Ik geloof dat het allemaal op die wijze ontworpen is. Want we zouden nooit zolang overleefd hebben als de samenleving zich in de staat bevond waarin het zich nu bevindt, met het proces van het verdwijnen van de banden, het hedonistische proces. We zouden nooit uit de grotten gekomen zijn als we daar niet waren begonnen, want overleving is ook iets sociaals, niet alleen een individueel iets. We zijn dat kwijtgeraakt. En als je het kwijt bent, ben je gedomesticeerd, zoals Huxley zelf zegt.

 

Nu, ik zou willen vermelden, voor diegenen die donaties hebben gestuurd, ik waardeer het zeer, want ik word voor geen van de radioshows of televisieshows die ik doe, betaald, en ik heb nooit betaald gekregen. Ik heb geen cent voor enige show ontvangen en ik leef van wat binnenkomt, wat niet veel is. Wat ik merk is dat diegenen die doneren steeds opnieuw dezelfde mensen zijn, een handvol mensen, maar ik waardeer het ontzettend. Ik heb het de laatste tijd verschrikkelijk druk gehad, ik heb problemen met mijn ogen, vergeef me voor fouten in het voorlezen, want het focussen is zelfs moeilijk op dit moment en ik moet een bril gebruiken, een leesbril, om op dit moment echt goed te kunnen lezen. Ik weet zeker dat je me dat zult vergeven.

 

En ik zal doorgaan met de blurbs. Ik zal doorgaan met het onthullen door middel van gepubliceerde informatie. Het is droevig dat we dit bewijs nodig hebben, want mensen zouden in staat moeten zijn het zelf te zien, zelfs het sprayen boven ons hoofd en de meeste weten het niet. We zouden niet zoveel verteld hoeven te krijgen. Ik begrijp dat we het bewijs nodig hebben, maar herinner, dat diegenen die de leiding hebben over het kippenhok, de vossen zijn. En zij zijn degenen die ons enig bewijs, óf niet, geven, dat is afhankelijk van hoe ze op het moment voelen. Dus ik kan niet mijn hele leven besteden het bewijs en de informatie te laten zien, dat zij zelf geautoriseerd hebben om bekend te worden voor diegenen die het uitzoeken.

 

We moeten onze intuïtie te gebruiken en dat is een verdedigingsmechanisme, een overlevingsmechanisme. En ongelukkigerwijs is het bij de meeste mensen verdwenen, die werkelijk gedomesticeerd zijn en zich geen andere levensstijl kunnen voorstellen dan de huidige die ze hebben. Net als dat ze zich de levensstijl van hun overgrootvaders niet kunnen voorstellen en de manier waarop zij leefden, kunnen zij zich de levensstijl van genetisch gemodificeerde voor het doel gemaakte mensen van de volgende 40 of 50 jaar niet voorstellen.

 

Ze zijn heel gelukkig in dit specifieke gedomesticeerde veld waarin ze vandaag staan. Zij zijn gedomesticeerde dieren in hun eigen veld. Dit is hun thuis, hun woongebied, zelfs als het aan het veranderen is. Zij klagen niet meer over benzine prijsstijgingen of de kosten voor levensonderhoud die voortdurend stijgen, omdat ze zoveel goedkope troep krijgen om zichzelf mee te belonen, opnieuw in de stijl van Pavlov. Haal de hendel over en de rat krijgt zijn zaad. En wij belonen onszelf met de kleine snoepjes van het leven, die ons plezier geven en plezier geven, ongeveer vijf minuten, totdat de volgende langskomt. Zo zijn we getraind en geconditioneerd.

 

Al de prachtige dingen van het leven komen uit de geest, de reis van de geest zelf. Vergeet televisie. Vergeet al het entertainment daarbuiten. Je hebt een heel universum om te onderzoeken in de ruimte van je geest, en de meeste mensen laten het onbenut en dat is ontzettend droevig.

 

Hamish en ikzelf, hier in Ontario, Canada, wensen je een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

“Als ik maar een brein had”

Wizard of Oz soundtrack

 

Ik zou de uren kunnen laten vervliegen

Vergaderen met de bloemen

De regen om raad vragen

En ik zou op mijn hoofd krabben

Terwijl mijn gedachten bezig zouden zijn met verzinnen

Als ik maar een brein had

 

Ik zou ieder raadsel ontrafelen

Voor ieder persoon

In moeilijkheden of in pijn

 

(Dorothy)

Met de gedachten die je zou denken

Zou je een tweede Lincoln kunnen worden

Als je maar een brein had

 

(Vogelverschrikker)

O, ik zou je vertellen waarom

de oceaan dichtbij de kust is

Ik zou kunnen denken aan dingen waar ik nooit aan dacht

En dan zou ik gaan zitten en nog wat meer denken

 

Ik zou niet alleen een nuffin (onvertaald) zijn

Mijn hoofd helemaal dichtgestopt

Mijn hart helemaal met pijn gevuld

Ik zou dansen en vrolijk zijn

Het leven zou ding-a-derry (onvertaald) zijn

Als ik maar een brein had

 

"If I Only Had A Brain" Wizard of Oz Soundtrack

 

I could wile away the hours
Conferrin' with the flowers
Consultin' with the rain
And my head I'd be scratchin'
While my thoughts were busy hatchin'
If I only had a brain

I'd unravel every riddle
For any individ'le
In trouble or in pain

(Dorothy)
With the thoughts you'd be thinkin'
You could be another Lincoln
If you only had a brain

(Scarecrow)
Oh, I would tell you why
The ocean's near the shore
I could think of things I never thunk before
And then I'd sit and think some more

I would not be just a nuffin'
My head all full of stuffin'
My heart all full of pain
I would dance and be merry
Life would be a ding-a-derry
If I only had a brain

 

 

Vertaling: Hensel, december 2007