ALAN WATT

 

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

 

LIVE ON RBN

 

"COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS—DE ONGEKOZEN MAKERS VAN DE POLITIEK

 

8 oktober, 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 8 oktober, 2007 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen, dit is Cutting Through the Matrix, op een hele regenachtige dag hier in Ontario, Canada. Eigenlijk drie dagen regen en ook drie nachten. Het is 8 oktober, 2007.

 

Nieuwkomers, kijk a.u.b. in de cuttingthroughthematrix.com site voor gratis shows, van jaren geleden die je kunt downloaden, over de geschiedenis van de wereld tot nu toe of ga naar alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten die je kan downloaden in de talen van Europa.

 

Over Europa sprekend en over de Council of Foreign Relations, waar ik het over ga hebben, ga ik in op een paar van de laatste ontwikkelingen over deze bepaalde organisatie en haar invloed op Europa, omdat de Council of Foreign Relations, dit ongekozen maar zwaar gesteund orgaan van mensen, hoofdzakelijk opgebouwd uit journalisten, ex-politici, een soort parallelle regering. Degene die Europese Unie voortstuwden. Diegene die de Amerikaanse Unie voortstuwen en erachter zitten. In feite stelden zij de legalisatie daarvoor op. Ze hebben nu een Europese Council of Foreign relations kantoor geopend en ze hebben hun eigen website opgezet met hun principeverklaringen en hun agenda, dus zijn ze nu openbaar, tenminste in Europa. Weer, het is een misleidende titel omdat ze de Council of Foreign Relations gebruiken, het is geen regeringslichaam. Maar, ze beïnvloeden regeringen omdat zoveel van hun leden in alle regeringen zitten en dit begon toen met de Royal Institute for International Affairs in Engeland, in de vroege 1900s, late 1800s van de Cecil Rhodes Foundation. Ze fuseerden met de Lord Alfred Milner Round Table Society; de samenleving besprekend en ze noemen zichzelf Royal Institute for International Affairs. Hen werd een Royal Charter gegeven in het belang van degene die Engeland regeerden, niet de regeringen, maar de mensen die Engeland altijd bestuurd hebben, de grote aristocratische families en hen werden heel veel fondsen en macht gegeven. Ze bezitten ook de pers of tenminste, ze werken ze voor de pers; over het algemeen allebei, in feite in alle landen.

 

Voor hun niet-gemenebest landen, besloten ze zichzelf, takken van de  Council on Foreign Relations te noemen. Weer, het klinkt heel officieel, regeringsgewijs maar het is niet legaler (federal) dan Federal Express. Het is alleen maar een titel om het publiek te misleiden. Hoewel, op veel nieuwsuitzendingen zie je dat deskundigen naar voren worden getrokken vanuit de Council on Foreign Relations in de U.S. en Canada en geven hun commentaren op omstandigheden binnen de landen. De meeste mensen denken dat ze een departement van de regeringen zijn maar dat is niet zo. Dat moeten we recht trekken. Ze zijn een privé organisatie die trouw hebben gezworen aan een hoger orgaan, een orgaan dat bestaat uit ex eerste- ministers, ex politici en ex presidenten. Ik ben na de volgende boodschappen met meer terug over dit bepaalde onderwerp.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo. Alan Watt terug op Cutting Through the Matrix. Ik praat over een van de belangrijkste organisaties die door een parallelle regering wordt gepromoot. Feitelijk zijn ze deel van de parallelle regering die Professor Carol Quigley en latere professoren, af en toe genoemd hebben. Margaret Thatcher heeft het zelf in haar speeches gezegd toen zij over de wereld toerde. De titel van haar speeches en seminars werden de Nieuwe Wereld Orde genoemd. Zij mogen deze dingen zeggen, maar als het gewone volk de Nieuwe Wereld Orde zegt, zeggen ze dat je gek bent en zo gaat het gewoon. Maar, bij Cecile Rhodes, als je zijn testament en de geschriften van zijn kringen leest, zie je dat hij zíjn orde op de Jezuïeten heeft gebaseerd. Hij gebruikte de technieken van de Jezuïeten . Het zou een vrijmetselaars orde zijn, die de technieken van de Jezuïtische psychopoltiek gebruikte. Psychopolitiek is een interessant en uitgestrekt onderwerp waar je naar de lange termijn omvang kijkt over wat je met landen wilt doen; hoe je ze bij elkaar brengt; hoe je ze domineert, ze overneemt door conflicten en oorlogen en het tekenen van verdragen. De verdragen komen over het algemeen aan het einde van oorlogen. Je gaat door waarmee je bent overgebleven m een grotere supermacht te bouwen en dan oorlog voeren met de volgende landen die daar nog geen deel van zijn, totdat je ze allemaal onder je vleugel hebt; en het algemene publiek zal hier nooit opkomen. Zo werkte de orde van de Jezuïeten met hun kuiperijen, zelfde technieken. Cecil Rhodes was vrij open over het gebruik van deze technieken. Waarom die veranderen als ze zo goed werken? Neem ze gewoon op in je systeem.

 

Het zou een vrijmetselaars society worden (en ze zijn vrijmetselaars) en ze worden door de Britse kroon gecharterd, dat betekent dat zij koninklijke goedkeuring krijgen met hun  bestaand koninklijk handvest om deze orde tot leven te roepen. Je ziet dat toen ze zich bij de Lord Alfred MiIlner groep aansloten, van de Ronde Tafel Society naar de Cecil Rhodes Stichting; zij fuseerden de twee en noemde zich de Royal Institute for International Affairs. Elk Gemenebest land, dat zijn de Britse Gemenebest landen, heeft een ledenorganisatie. Ze hebben er een voor Australië, een instituut voor International Affairs, New Zealand Instituut voor International Affairs, Canadese enz. Maar, niet Europese of niet-gemenebest landen werden de Council on Foreign Relations genoemd, de eerste die opgezet werd in de 1920s in New York in het Harold Pratt gebouw. Pratt was een heel, heel rijke familie die dit hielpen funderen aan de kant van Verenigde Staten ten behoeve van de grote jongens en de bankiers die daar ook achter zitten.

 

Welnu, mensen zouden moeten kijken naar de efcr.eu website. Dat is de splinternieuwe website van de Europese Council on Foreign Relations (ECFR.EU) voor haar principe verklaringen, hun beleid en het spel met zichzelf en hoe ze propaganda gebruiken. Je zult zien dat het er heel open ligt en zij gebruiken termen van de Nieuwe Wereld Orde en Wereld Orde enz. tamelijk open omdat zij de belangrijkste adviseurs van de jongens zijn die je eigenlijk in regeringen kiest. Zij adviseren hen. Zij vertellen hen wat ze moeten doen.

 

Ik geloof dat Brian uit New York aan de lijn is. Ben je daar Brian? Hallo brian.

 

Brian: Hé. Ik heb een vraag over Baphomet omdat hij altijd met een arm omhoog en een omlaag zit en wat dat ook symboliseert. Ik weet dat daar veel meer in zit. Ik vraag me af of dat handsymbool uit Hawaï met de pink en de duim, enige verbinding daarmee heeft?

 

Alan: Eigenlijk zit je er niet ver naast, want toen de Britten kwamen en de macht naar de Amerika’s overging, als je de geschiedenis van de Vrijmetselaars leest, deden ze wat ze altijd hadden gedaan. Ze zochten erg machtige chiefs in verscheidene stammen uit en brachten hen binnen de Vrijmetselarij. Ze brachten feitelijk ook een paar naar Engeland. Willie Bryant was de eerste Amerikaanse Indiaan die ze daar naar toe brachten. Hij had de leiding over de vijf naties in Canada en ze brachten hem naar Engeland, gaven hem een aristocratische vrouw om mee te trouwen en hij was toen geschikt om binnen de Koninklijke kringen van Europa te trouwen. Hij ging naar Amerika terug en verdeelde de stammen en de helft van hen vochten aan de kant van de US tijdens de onafhankelijks oorlog en de helft daarvan vocht aan de Britse kant.Toen nam zijn zoon Norton het over. Ze gebruikten de apron (schortje).Dat was de eerste keer dat zij de schort (apron) aan de voorkant gebruikten. Je zag dat de indianen die apron droegen. Dat kwam uit de loge en natuurlijk gaven ze hen de zweethutten en zo en de rest, heel erg vrijmetselarij, maar ze deden hetzelfde met de cultuur van Hawaï. Je hebt het tamelijk goed.

 

Brian: Mag ik een andere vraag stellen?

 

Alan:  Ja.

 

Brian: de letters G en M zijn heel interessant. Ik begon Peter Wright’s "Spycatcher" te lezen en Marconi’s bijnaam is GM en de bijnaam van zijn vader is GM en het betekent ook genetically modified (genetisch gemanipuleerd),grand master (hoge meester) en meer. Ik vroeg me af wat de diepere betekenis van de letter G en de letter M is.

 

Alan: G betekent ook verwekken. G staat altijd voor generate (verwekken), het is het fallische symbool, de fallus in erectie moet verwekken. Je verwekt de geest. Je verwekt de macht, de kracht, de vitale kracht van het leven in de fallus door de G, dat verwekken betekent. Later kwam Gnosis voor de lagere orden en je hebt ook “to graft”— je bent geënt op de Boom des levens, je bent een scion geworden, een S-C-I-O-N, uitgesproken als Sion is geen toeval natuurlijk. Je bent geënt op de boom des levens, dat betekent dat je het recht hebt binnen de hogere aristocratische kringen te trouwen vanwege het doel om te voort te planten.

 

Brian Interessant.

 

Alan: Als je de letter M neemt, de M is weer eigenlijk twee – bestaat uit 2 delen van een piramide, voeg ze samen en je hebt een complete piramide. Onderstreep het. Het is ook de letter 3 als je het omdraait, en als je naast of onder de M een streep zet, zoals McDonald’s. Daarom heeft McDonald de M onderstreept, je hebt dan 13 en dat is dus heel belangrijk. Dan zet je de streep er weer onder aan de M, draai het weer om en je hebt de letter B, want alle vrijmetselaars zeiden I BE (ik ben). Nu zeggen ze I AM (ik ben) en zo is dat ontstaan.

 

Brian Heel erg interessant. Wel Alan, het ga je goed. 

 

Alan: Jij ook. Behalve General Motors natuurlijk, gaan we hier terug naar dit specifieke onderwerp The Council on Foreign Relations, hier is de verklaring van de grondbeslissingen van deze organisatie. Ze noemen zichzelf nu vrij openlijk de eerste denktank van Europa. Een ongekozen lichaam, gesteund door de grote foundations: de grote Carnegie, Ford, Rockefeller, Rothschild’s, Soros, al deze grote stichtingen. Dezelfde stichtingen waarover Albert Pike zei dat deze gecreëerd zouden worden, omdat stichtingen veel generaties blijven. Daarom kunnen zij een bevelschrift aannemen en een eeuw, twee eeuwen of drie eeuwen dit ontwikkelen en compleet maken. Zo wordt dat gedaan, vrij eenvoudig.

 

De verklaring van de grondbeslissingen zegt hier:

            

            “We roepen de regeringen van Europese Unie op om een meer samenhangende en voortvarende buitenlandse politiek te ontwikkelen, door onze gedeelde waarden geïnformeerd, toegewijd aan de vervolging van onze gemeenschappelijke Europese belangen…”

 

Alan: Europa heeft nooit gezamenlijke belangen gehad, daarom hadden ze altijd oorlog met elkaar. Het was werkelijk niet de reden waarom ze oorlog hadden, omdat de grote bankiers en de prinsen enz. enz. deze oorlogen arrangeerden om winsten te bevorderen, de bevolking te plukken en dingen gaande houden. Het is moeilijk om de controle over miljoenen mensen te houden als er geen dreigingen van buiten af zijn, dus moesten ze deze oorlogen altijd arrangeren gedurende de eeuwen. Lees, de oude Grieken. Zij waren hier meesters in. Ze planden oorlogen met verschillende eilanden en besloten wie er na drie of vier jaar overwinnaars waren en ruwweg hoeveel ze zouden doden en hoeveel geld ze daaraan verdienden, omdat ze ook de wapenindustrie leiden, zelfs in die dagen. Niets verandert er eigenlijk. Hier spreken ze over de gemeenschappelijke Europese belangen, ondersteund door Europese macht.

 

Ze zeggen:

            

                  Wij beamen de volgende principes:

 

1. Als we de grote machten van vandaag tegemoet treden en de opkomende giganten, beschouwen individuele Europese landen de wereld boven hun controle. Maar als wij met een stem spreken…”

 

Alan: Kijk, daar ga je, weer die ene stem. Toen ik Engeland verliet en iedereen die ik kende ruzie met elkaar had, was er nergens een stem, zelfs niet in een land.

 

Het zegt:

 

“...Maar als het met een stem spreekt, kan de Europese Unie helpen met het vormen van de wereldorde.”

 

Alan: Kijk, ze hebben nooit gedefinieerd waar ze naar toe gingen, maar het is de wereldorde van Huxley waar ze over praten.

           

2. De Europese Unie landen kunnen alleen effectief hun gezamenlijke belangen nastreven door samen op te treden…”

 

Alan: Hier is weer dat gezamenlijke belang.

 

            “...Van het bestrijden van klimaatsverandering...”

 

Alan: Daar is het groene weer. Groen, groen, groen. Het groen van Al Gore.

 

            “...om armoede te verminderen...”

 

Alan: Ze hebben, geloof ik, 1000 jaar de armoede in Europa proberen te verminderen.

           

            “...Van het verdedigen van de rechten van de mens en het afwenden van genocide tot het stoppen van het verspreiden van dodelijke wapens en het aanpakken van de oorzaken van gewelddadig extremisme.

 

3. De buitenlandse politiek van de Europese Unie moet gesteund worden met alle Europese economische...”

 

Alan: Hier willen ze alle macht over de belastingen. Dat betekent het.

 

      “...politiek, cultureel en als een laatste toevlucht, militaire macht.”

 

Alan: Ze vormen, zie je, het Europese leger. Uit de rotzooi van alle landen, brengen ze een super militaire macht tot stand.

 

      “Ons engagement met sterke en effectieve, veelzijdige instituten moet passen bij een sturing om Europese invloed binnen in hen te vergroten.”

 

Alan: Wel hemeltjelief, wat is een Europese invloed? Omdat er geen is, zie je. Je hebt Franse en Oekraïense en Poolse en zo meer. Je hebt allemaal verschillende landen die trots zijn op hun geschiedenis en hun erfgoed en hun cultuur.

  

4. Te beginnen met de buren van de Europese Unie, de beste manier om vrede en welzijn te beveiligen is de bestaande engagementen te honoreren aan landen die lid willen worden en om politieke hervormingen aan te moedigen met gulle aanbiedingen van economische mogelijkheden en politieke samenwerking.

 

5. Veranderende Europese macht kan verder reiken dan zijn onmiddellijke buren. De Europese Unie moet ’s werelds grootste markt beïnvloeden en de royaalste hulp budgets beïnvloeden om de waarden waarin wij geloven te promoten…”

 

Alan: ik vraag me af welke waarden dat zijn. Ze zeggen niet welke.

            

            “...beiden in andere delen van de wereld en in veelzijdige instituten. Europeanen zullen voordeel hebben bij het hebben van een sterkere stem in de wereld…”

 

Alan:  Ha-ha-ha.

            

                  “... en de wereld zal voordeel hebben bij een sterkere Europese Unie.”

 

Alan: Ho-ho-ho. Dat is het soort gekwijl waar de media ons mee voedt, omdat deze karakters voor de grote financiële kranten in de wereld schrijven, zie je.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo. Alan Watt met Cutting Through the Matrix, ik ga door deze nieuwe website van de EFCR.EU heen, de Council on Foreign Relations, de Europese tak – de nieuwe gecombineerde Europese tak die naar buiten is getreden. Op hun welkom, op de site, heeft Mark Leonard, die de belangrijkste schrijver geloof ik voor “The Economist” is en andere belangrijke kranten, een paar woordjes over omdat hij ook lid van deze organisatie is. Hij zegt:

            

                  “De  Europese Council on Foreign Relations is de eerste pan-Europese denktank ooit.”

 

Alan: Pan-Amerika, pan-Europa en al deze ideeën werden naar buiten geperst aan het begin toen de Council on Foreign Relations werd gevormd. Ze probeerden verdragen erdoor te krijgen die vooral de VS met verscheidene Europese landen moest verbinden. Ze wilden ook pan-Amerikaanse verdragen getekend hebben, maar het liep niet in die tijd, dus zijn ze nu hier, 100 jaar later hetzelfde aan het doen; want waarom zou je de agenda veranderen? Ze hebben alle tijd van de wereld met hun grote instituten en financiën.

 

Ze zeggen:

 

            “...de eerste pan-Europese denktank met een beleidsteam in zeven hoofdsteden, Londen, Parijs, Berlijn, Rome, Sofia, Madrid en Warschau – het verenigt een paar van onze meest onderscheiden onderzoekers en analytici om Europa’s rol in de wereld te promoten. De ECFR is gebaseerd op een geloof...”

 

Alan: Er is hier een geloof, dus is het een religie.

            

      “...is gebaseerd op een geloof dat in een wereld orde, gedefinieerd door grote machten en zelfs grotere problemen, Europese landen kunnen zich óf samen binden en gezamenlijke antwoorden ontwikkelen, óf het risico van het verliezen van invloed op hun lot.”

 

Alan: Alsof ze ooit een hadden.

            

      “Zoals Marrti Athisaari, Joschka Fischer, Mabel van Oranje en ik in de Financiel Times van vandaag uitleggen, is de ECFR gelanceerd om Europa’s neiging naar binnen te keren te bestrijden…”

 

Alan: Dat betekent nationalisme in je eigen cultuur.

 

                  “ ...en om Europese regeringen te inspireren om een meer voortvarende gezamenlijke politiek te ontwikkelen. Het centrumstuk van onze lancering is ons Statement of Principles…”

 

Alan: Kijk, de reden dat ik dit in Canada en de VS lees, is omdat wij binnenkort die van ons krijgen door de Amerikaanse tak van de The Council on Foreign Relations sinds we hen allemaal, als een groep op televisie hebben zien verschijnen. Als een officieel orgaan dat de regeringen in 2005 adviseert met een ex- vice eerste minister van Canada, Manley die in het belang sprak van het feit dat zij de Amerikaanse integratieplannen opstelden en die aan de regering van de VS en Canada presenteerden. Zij stelden die op. Wie koos deze jongens? Niemand. Zij werken voor de grote Koninklijke families van de planeet. Daarom lees ik deze van Europa voor omdat het binnenkort hier aangekondigd wordt.

 

            “...het centrumstuk van onze lancering is ons Statement of Principles dat geschreven en ondertekend is door vijftig stichtingsleden. Het is een roep naar Europese landen om een meer samenhangende en voortvarende buitenlandse politiek te kiezen, ter ondersteuning van de Europese waarden en interesses, gesteund door de hele Europese macht: politiek, cultureel, economisch en – als al het andere faalt – militair. We moedigen alle Europese burgers nu aan om het Statement te beamen en daarmee Associaties van de ECFR te worden.

 

Alan: Nu willen ze zo veel mogelijk mensen hebben aangesloten bij alle gekken aan de bodem die hun naam aan iets willen toegevoegd hebben, om de zwendel met aantallen te gebruiken voor wat zij van plan zijn te rechtvaardigen. Onthoudt dat de Sovjet Unie door dit soort groepen werd geleid, deze niet gouvermentele organisaties, en zij stelden ook lijsten op en presenteerden die aan regeringen – ledenlijsten, mensen die petities ondertekenden, petities die eisten dat wetten werden doorgevoerd en al dat soort dingen. En de regering was al te blij dit te doen omdat het altijd strookte met wat de regering wilde. Dit is dezelfde zwendel die hier gaande is omdat de hoofden van deze organisaties, de CFR, niet voor de gewone mensen werkt. Ze werken niet voor de kleine mensen aan de bodem die lid willen worden en de petities ondertekenen. Zij werken voor een agenda die 100 jaar geleden is uitgelegd en ze willen dit globale systeem opzetten: deze nieuwe kwekerij. Dit nieuwe systeem waar de elite van de intelligentsia over de wereld zullen paraderen de jet set van de wereld en de boeren op hun plaats houden. We zullen allemaal genummerd en gechipt worden en wat daarbij hoort. Daar gaat het werkelijk om. Niets is er veranderd want dit kwam uit het feodale systeem.

 

Nu brengen ze uitnodigingen naar de ECFR evenementen en onze Euro talk series: telefoneer hen en bla,bla,bla en sluit je aan als je wilt. Je zult een nummertje op ergens een petitie zijn. Het heeft al het groene in zich, die je leven gaat controleren, al de groene plannen. Het heeft de nieuwe financiële plannen voor de wereld er allemaal in staan. Dit zijn de karakters waar Bertrand Russel en alle grote jongens toe behoren, dezelfde organisatie, nooit haar doel veranderend, gewoon net doen alsof dit altijd spiksplinter nieuw is.

 

Hun logo is interessant omdat het een cirkel met een vijfpuntige ster is, bijna net zoals een ring die je om je vinger draagt. De ster met de vijf punten wijst niet helemaal naar beneden, niet verticaal, maar ongeveer in een hoek van 45 graden, maar bijna naar beneden, wat doorgaans oorlog betekent. Daar staat dat voor. Ik hoor nu de muziek komen en ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows.

 

Hallo. Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik ga gewoon door een paar van deze nieuwe European Council on Foreign Policy door, voor iedereen uitgeprint om te lezen. Natuurlijk vertellen ze je niet de echte agenda. Ze kunnen je ook niet de echte geschiedenis vertellen, omdat deze karakters allemaal elitaire zijn. Ik heb hun boeken uit de ‘30’s, 40’s en ‘50’s met hun globale agenda’s die zij jaarlijks in verschillende landen bespraken en hielden, over het algemeen plaatsen die de gemiddelde persoon niet kon bereiken. Je weet wel deze wilde exotische plekken waar je gewoon geen ticket voor kan krijgen. Het is te duur en daarom houden ze die bijeenkomsten in dit soort plaatsen. Hetzelfde met alle grote vergaderingen met GATT en al die andere namen die we de laatste 20 jaar hebben gehoord.

 

Deze Council on Foreign Relations adviseert nu regeringen die jij hebt gekozen. Ze adviseren over buitenlandse politiek, politiek t.a.v. oorlogen en ze werken ook met de Verenigde Naties, een ander ongekozen orgaan van mensen. Ik hoop dat mensen zich realiseren dat de VN niet door de mensen van de wereld is gekozen. Het is simpelweg ondertekend als een afspraak door bepaalde leden van regeringen die hun nationale soevereiniteit weg tekeneden in de jaren ’45 en ’46. Met andere woorden, deze mensen waren eigenlijk verraders. Ze hoorden bij deze geheime genootschappen. Ze waren ook betrokken bij politiek en ze verkochten in die tijd je land. We zijn hier al heel, heel lang onder. We zijn er feitelijk in geboren en deze agenda is simpelweg een trage stap-voor-stap agenda zo, dat mensen geleid kunnen worden naar een bepaald pad met een bepaalde bestemming aan het einde daarvan.

 

Ik ga nu door met de publicatie die nu op de website van de ECFR.EU staat. Ze zeggen:

            

            “We zullen ook nieuwe analyses van de situatie in Afghanistan publiceren en aanbevelingen over hoe Europese landen zich effectiever kunnen mobiliseren bij de Verenigde Naties als ondersteuning van onze waarden van het beschermen van mensenrechten.”

 

Alan: ha, ha, ha. Vertel dat aan de Rwandezen toen de UN niets deed en hen allemaal lieten afslachten.

            

            We zijn ook partners in een opwindend nieuw vertrek van ‘beraadslagende democratie’.”

 

Alan: Beraadslagende Democratie (Deliberative democracy) , dit is een nieuwe term voor jou. Het betekent een nieuw soort democratie waar alles dat gaande is, al besproken is door mensen waarover je nooit en te nimmer zult horen. Het is een agenda, met andere woorden.

            

            Het Europa van morgen, dat een representatief voorbeeld van 400 Europese burgers voor een weekend van debat en discussies zal bijeen brengen. Om meer te weten te komen over deze week van onze lancering ben ik gast…”

 

Alan: Deze schrijver, onthoudt het, schrijft voor The Economist.

            

            “...Ik ben een gast blogger op de Certain Ideas of Europe van The Economist…”

 

Alan: Dat is de naam van de blog.

            

            “...Certain Ideas of Europe en ik zal van de gelegenheid gebruik maken om te focussen op de sleutel onderwerpen, bijvoorbeeld op maandag op het Europese buitenlandse politieke dilemma in de nieuwe multi-polaire wereld.”

 

Alan: Ik geloof dat dát erger is dan bipolair. Het zal betekenen dat wij een basket case (onvertaald) zijn.

            

            “...Onze periode van lancering zal het toppunt bereiken in Berlijn op 9 november. Het evenement zal zoiets als 200 Europese politiekmakers herbergen…”

 

Alan: Daar heb je ze de politiekmakers. Kijk, wie zijn dat? Wij kiezen hen niet. Soms zitten ze in de regering, soms buiten de regering maar altijd regeringen adviserend. Ze werken voor de grote denktanken zoals de CFR zelf.

          

            “...200 Europese politiekmakers om de relatie met Rusland, China en haar rol in het Midden Oosten met Europa te bespreken. De minister van buitenlandse zaken Frank-Walter Steinmeier, is akkoord gegaan om onze sleutelspreker te zijn.”

 

Alan: Hier zie je ze allemaal samen, gekozenen en niet gekozenen, allemaal samen in bed, een privé en geheime organisatie met haar eigen mandaten.

 

Het vervolgt nu:

            

            “Het is geweldig dat het nu eindelijk rolt en ik kijk uit naar de komende maanden waar wij een nieuwe stem en nieuwe ideeën zullen geven om Europa’s rol in de wereld te versterken.”

 

Alan: Hier heb je een rol voor Europa, gewoon om de Europeanen van alle verschillende landen te informeren die Europa insluiten, nu heb je een specifieke rol. Misschien vertellen ze je op een dag welke rol dat is.

 

            

            “Voor diegene die naar de website in andere dan Engelse talen wilt kijken, meertaligen komen binnenkort. Beste wensen, Mark Leonard, Executive Director.”

 

Alan: Hier zie je dit karakter Mark Leonard, hij is Leeuw natuurlijk, executive director die ook lid is van deze Council on Foreign Relations voor Europa. Dat is de grootste organisatie op de planeet. Toen ze voor het eerste hun strategie op de lange termijn opstelden, toen zij de Cecil Rhodes Foundation met de Alfred Milner groep, de Round Table Society fuseerden,tabellen bespraken en zichzelf de Royal Institute for International Affairs noemden, stelden ze er een voor Europa op om daar lange termijn strategie te brengen, pre-oorlog en post-oorlog, allemaal vanaf het begin met elkaar eens zijnde. Zij wisten dat ze oorlogen zouden geven om dit allemaal tot stand te laten komen en het bij elkaar te laten komen. Zij zetten de The Council on Foreign Relations voor de VS op en zij zetten ook de Pacific Rim op. Ze hadden de laatste 70, 80 jaar, jongens in alle landen van de Pacifische gebieden werken. Ik kom dadelijk met meer hierover terug.

 

We hebben nu Jim in Ohio aan de lijn. Ben je daar, Jim? Hallo.

 

Jim: Hallo. Hallo Alan! Het viel me op dat de Patriot beweging en de 9/11 waarheids bewegingen, hen toegestaan is verder te gaan en niet zo veel onderdrukt worden op het internet. Ik denk dat het een deel van de Hegeliaanse dialectiek is zoals zij dat soort reacties verwachten. Ik zou graag je gedachten daarover willen weten en wat daar het eindresultaat van kan zijn. Als de waarheid naar boven komt is het de antithese, wat is in dat geval de synthese?

 

Alan: ik zal je vertellen dat ongeveer 7 jaar geleden in de Toronto Star er een halve pagina gewijd was aan de inlichtingen in de Amerika’s met de CIA en de verscheidene groepen die er in Amerika zijn die op eenzelfde tijd tegen het communisme werkten. Zij zeiden in de Toronto Star dat in de 1950s en de ‘60s de CIA, korte golf radiostations hadden opgezet voor patriotten onder het mom van Christelijke groepen,die vooraan staan met het uitgeven van counter propaganda tegen de communistische propaganda die uit Rusland en binnen de VS kwam. En om eerlijk te zijn, zij hebben nooit echt veel van deze radio netwerken los gelaten omdat zij een onvoorstelbare hulp voor de inlichtingen diensten waren. We weten dat zij de religie gebruiken toen de VS een erg religieus land was. Er is veel macht als je miljoenen mensen ingetekend hebt bij kerken en maar een paar hoofden aan de top. Het is onvoorstelbaar machtig om miljoenen mensen door propaganda te controleren, maar zij lieten dit niet echt los. Ze hebben nooit iets los gelaten wat werkt. Ze veranderen alleen het format.

 

In Engeland deed de BBC een documentaire speciaal over de patriot groepen in de 1970s en ook over de veronderstelde supremacist (onvertaald) groepen. Het is een anderhalve tot twee uur durende documentaire en ze lieten je drie belangrijke steden kantoren of blokken zien waar witte supremacist groepen vergaderden onder het mom van patriottisme.  Ze vielen daar binnen en in een bepaalde hal vingen ze 200 mensen die daar binnen zaten, veel van hen in feite gekleed in hun nazi kleding. Het is werkelijk zo belachelijk. Het verbazingwekkende was, dat op het einde van de nacht moesten ze hen allemaal laten gaan met uitzondering van twee mannen omdat ze ontdekten dat praktisch alle leden voor andere sting operation (onvertaald) groepen werkten. Ze hebben zo veel verschillende wethandhavings groepen die allemaal hieraan werken dat de meeste mensen in die hal tot deze specifieke groepen behoorden. De twee jongens die ze eigenlijk arresteerden waren gewoon jongens die de straat inliepen voor gratis koffie.

 

Je moet je realiseren dat het meeste wat ze je geven aan vaderlandslievendheid – ik zeg niet alles daarvan, maar het meeste. Veel daarvan is zeker naar buiten gebracht door de grote steek operaties. Ik weet dat Bo Gritz bijvoorbeeld die een paar jaar op de korte golf radio zat en die altijd naar namen van leden vroeg door hen te vertellen dat zij tot de militie behoorden en dat ze een gratis geweer konden krijgen als je naar de regering schreef. Je moest je naam en adres voor het geweer, geven enz. het zei de regering ook wie je was en wat je ideeën waren. Na 9/11 was Bo Gritz maar 2 of 3 maanden weg van de korte golf na een zogenaamde nep zelfmoord, en daar zag je hem op de stoepen van het Congres op de televisie en werd gevraagd wie het werk van 9/11 had gedaan. Hij zei, “het zijn waarschijnlijk die paranoïde, zwarte helikopter ziende, korte golf radio luisterars, patriottische typen die dit hebben gedaan.” Dit waren zijn eigen woorden, dus deze man was de hele tijd dat die daar zat een kwast. Er zijn daar nog meer kwasten en zij hebben jaren hun rondjes gemaakt, dus moet je heel, heel voorzichtig zijn.

 

Kijk, ik weet dat in de lange-termijn scenario’s van het Departement van Engeland en de NATO (De VS is een NATO land), zij rellen de komende 30 jaar rellen enz voorzien als ze de levensstandaard naar beneden halen en alle oude rechten wegnemen die mensen dachten te bezitten. Ze verwachten dat de meesten van die in de Amerika’s zullen plaatsvinden en ze moeten iets in de patriotten groepen veroorzaken om de bal aan het rollen te krijgen, iets aan de gang krijgen, zodat ze naar de gewone schapen kunnen wijzen en zeggen, “kijk, er wonen gekken tussen jullie. Dat kunnen we niet laten doorgaan. We moeten je veilig houden.” Ik merkte op dat na de bommen in Oklahoma city er een onmiddellijke reeks van dezelfde video die ze over de hele wereld op dezelfde tijd lieten zien zodra dat gebouw opgeblazen werd en het waren jongens in kameelkleurige outfit die door een bos gingen en ze zeiden, “dit zijn de paranoïde patriottische typen.” Dat bleven ze na de Oklahama City bommen uitzenden. Ieder land had die clip op dezelfde tijd, dat betekent dat die hen gegeven werd om te tonen omdat ze toen de militie typen daarover de schuld wilden geven en dan hen als een voorbeeld gebruiken om de staat van beleg af te kondigen.

 

Je moet onthouden dat Bill Clinton deze er doorheen probeerde te krijgen – vóór 9/11. Bill Clinton probeerde een verzameling van misdaadwetten er doorheen te krijgen, dat ook een antiterrorisme wet was en het op dat tijdstip niet haalde. Dat zelfde weekend werd het terug gedraaid, omhoog ging het Oklahoma City Center, het werd opgeblazen en de wet werd maandag unaniem doorgevoerd omdat die explosie plaats vond en zij wilden de militie de schuld geven voor het veroorzaken daarvan. Daarom, als ze niet krijgen wat ze willen dan laten ze een incident gebeuren die het veroorzaakt omdat ze de meerderheid van de kudde moeten overtuigen dat je niet veilig bent in je eigen land. Er wonen gekken tussen je. We moeten je rechten afnemen om je te beschermen. De synthese is natuurlijk als bepaalde groepen uit het niets opspringen en echte problemen beginnen, maar geloof me maar, dat is aan de top allemaal bij voorbaat uitgewerkt. In feite spelen de militie onder een hoedje met de CIA en het Pentagon. Beantwoordt dat je vraag?

 

JimJa. Hartelijk bedankt.

 

Alan. Oké. Ja. We leven in een gevaarlijke wereld. Onze leiders worden ons altijd gegeven. Deze denktanken pakken een probleem of iets dat zij in de toekomst willen laten gebeuren. Ze gaan alle mogelijke reacties na over datgene wat geïntroduceerd wordt en ze trainen eigenlijk mensen bij voorbaat, zelfs voordat ze de bal aan het rollen hebben gebracht. Ze trainen mensen om het over te nemen en leiders te zijn gedurende misschien vijf, tien jaar en geven ze dan aan ons. De beste manier om ons een leider te geven is het opbouwen van iemand in de pers die in de gevangenis is gezet voor het opkomen van iemands recht of voor henzelf of iets dergelijks. Dit is een standaard tactiek die ze zelfs in films gebruiken, dat soort films. Zet ze gewoon in de gevangenis. De mensen zullen hem automatisch ondersteunen. Ze zullen hem verder geen vragen stellen en ze worden een held en een leider. We moeten, heel erg voorzichtig zijn met mensen die geweld bepleiten. Ze wíllen geweld. Daar is geen twijfel aan, maar ze willen een speciale tijd en er is geen twijfel over mogelijk dat het zal gebeuren als zíj het willen en ze het allemaal gepland hebben.

 

Je kunt geen georganiseerd leger in communicatie met elkaar laten en de hele Verenigde Naties. Je kunt ze niet pakken met ongeorganiseerde bendes, dus moeten we dit niet doen en een andere manier vinden. We kunnen de traditionele methodes niet volgen, ze zijn té goed daarin en ze zitten daar al eeuwen in. Dit zijn oude formules.

 

We hebben nu Gary in Tennessee hier. Ben je er, Gary?

 

Gary: Hallo. Ik ben 63 en ik zit hier en kijk er zo’n beetje naar. Het lijkt een beetje op een reis op een mierenhoop. Je hebt de werkmieren en je hebt de bewakings mieren en je hebt er die de koninginnen begeleiden en ze hebben de koninginnen mieren. Het lijkt voor mij op een piramidestructuur die ze bouwen, wat ik niet begrijp is hoe ze denken dat ze, afhankelijk van hoe ze de piramide bouwen, hoe denken ze dat misschien een dozijn mensen de hele wereld gaan controleren? Want er is iets in de mens dat een ziel heeft, een geest en een liefde voor vrijheid en zij proberen dat te controleren. Ik denk dat de massa gewoon opstaat en de hele verdomde groep elimineert.

 

Alan: Ze hebben ook al deze specifieke dingen in denktanken besproken, zelfs 50 jaar geleden, dus als je het publiek niet door verleiding in een totalitair systeem mee kunt krijgen, wat je dan doet is de mens veranderen. Je verandert de mensen fysiek en daar gaat de race in de richting van het genetisch manipuleren over.

 

Gary: Dat was de andere vraag die ik naar voren wilde brengen. Ze gaan ons verdoofd houden of ze moeten de genen veranderen of ze moeten iets dergelijks gaan doen want – Ik weet het niet. Ze hebben een vreselijk grote jongen tegen zich. Die heet God en ik geloof niet dat ze gaan winnen.

 

Alan: Wel het zit zo, God helpt diegene die zichzelf helpen. Je moet toch toegeven dat veel mensen al bezweken zijn voor de propaganda alleen, de vreselijke indoctrinatie die ze hebben gehad betreffende niets dan plezier, plezier, plezier en kost wat kost, het vermijden van pijn. Er zijn nu al gechipte jongeren in nachtclubs. Ze zijn nu al chips in de arm aan het inplanten, hen heel erg trendy makend, het een snobistische aantrekkingskracht gevend. Je hebt zilveren, platinum, gouden en al dat soort materiaal. Uiteindelijk, als je de samenleving onplezierig genoeg maakt kun je ze overtuigen een chip te nemen die alle hun zorgen wegneemt; en dat zál gepromoot worden. Blijf hangen en ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo. Alan Watt met Cutting Through the Matrix in de laatste minuten. Hebben we nog steeds de beller aan de lijn?

 

Gary: Ik ben nog steeds hier.

 

Alan: Ja. Ik zou graag wil zeggen dat het een interessant onderwerp is omdat in ze in oude tijden zeiden dat het geloof van God verbonden was met het geloof van de mensen, dat betekent dat mensen een vrije wil hebben gekregen. Natuurlijk hebben alle heilige boeken over de hele planeet altijd een scenario, een eindtijd waar mensen keuzes maken, de laatste ultieme keuzes die een eeuw beëindigen en een andere periode of iets nieuw brengen, zelfs een nieuw mens. Velen zeggen dat we nu in die tijd zitten. Je hebt gelijk met dat hele beeld over een mierenhoop of een bijenkorf. Het lijkt op elkaar. Een mier is gewoon een vleugelloze bij, zie je. Zelfs in het occulte worden mieren gebruikt als diegene die na de bijen komen als ze al het werk hebben gedaan en de mieren maken alle honing schoon. Dit zijn allemaal symbolen die zij in de mysterie religies gebruiken die de natuur op een perfecte manier gebruiken om hun agenda te beschrijven. De werkbijen zijn soortgelijken. We hebben aan de top de koningin natuurlijk en dan hebben we de kleine darren, de priesterschappen om haar heen, en zij maken de Koninklijke gelei; en het hangt van het voedsel af dat ze je geven, dat is een heel belangrijk punt, je bent óf deel van de opperpriesters óf je bent een werkbij. Als het voedsel verandert, veranderd ook de bij.

 

Ze hebben ook hetzelfde gedaan met het modificeren van ons voedsel, ze gebruiken hetzelfde scenario door al het voedsel te veranderen dat wij mogen eten en dit is in het geheim gedaan. De Canadese regering bijvoorbeeld heeft toegestemd om Monsanto en andere grote organisaties hun gang te laten gaan. Ze ondertekenden geheime akkoorden met hen om gemodificeerd voedsel, 10 jaar te testen op het Canadese publiek zonder toestemming of kennis van het Canadese publiek. oen dat deel van het nieuws in Engeland naar buiten kwam, ontdekten wij dat wij proefkonijnen waren. Ik zal je zeggen de mensen worden verschrikkelijk dom gehouden en een deel daarvan komt door het soort voedsel dat wij eten, zonder twijfel. Je brengt geen wetenschappers naar voren en betaalt hen miljoenen dollars per jaar om een grotere aardappel te maken. Wat ze met al deze zorgvuldig geselecteerde genen en her-combinaties van genen van verschillende soorten hebben gedaan zelfs in groenten, enz is om bepaalde enzymen te produceren en misschien zelfs vergif die het menselijke lichaam zullen beïnvloeden. Dat is iets dat zij besproken hebben in de dagen van Aldous Huxley en nu is het zowaar hier. Wij zitten nu in een oorlog; en om een gevoelige bevolking te hebben die terug kan vechten en bewust is wat er met hen gebeurt, heb je een gezonde bevolking nodig. We zijn niet meer gezond, waarvan ik zeker ben dat je dat is opgevallen.

 

Gary: Ik ben er vrij zeker van dat de mensheid vreselijke tijden tegemoet gaat, maar ik kan er niets aan doen, maar –ik moet voor mijzelf geloven dat er een klein lichtpuntje goedheid in de mensen is dat naar de top zal stijgen en uiteindelijk zal zegevieren.

 

Alan: Ja dat is ons overlevingmechanisme. We kunnen dat in moeilijke tijden op crisis niveaus doen. We helpen elkaar. We moeten weer menselijk worden en dat naar voren brengen en ontdekken wat belangrijk is voor de mensheid. Is het elkaar of de dingen die we als slaven kopen? daar komt het uiteindelijk op neer.

 

In ieder geval, wat mij en Hamish mijn hond hier in Ontario Canada betreft een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: november 2007, M. Eken