ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP RBN (Republic Broadcasting Network)

 

 

"TECHNIQUE OF MASS SUGGESTION,

TRUTH DEFLECTION"

 

In Nederlandse vertaling:

“Techniek van massa suggestie,

het buigen van waarheid”

 

 

19 september 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 19 september 2007

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Lied: Code van Stilte door Bruce Springsteen

 

Er is een code van stilte, waarover we niet durven spreken

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

We blijven doen alsof er niets mis is

Maar er is een code van stilte, en het kan niet doorgaan

 

Er is een waarheid, die zo ver weg is, zo ver kun je zien,

Dat het niet genoeg is liefje

om de afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van droefheid van honderd mijlen lang

Er is een code van stilte en het kan niet doorgaan

 

Wel, je loopt met je ogen open

Maar je mag niets zeggen

Terwijl de beloften die we hebben gedaan gebroken worden

Onder de waarheid, zijn we bang te openbaren

Maar ik moet het nu weten schat

Ik moet weten hoe het zit, dus kom op

 

 

Code of Silence by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
We keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

There is a truth so elusive, so elusive you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

Well you walk with your eyes open
But your lips they remain sealed
While the promises we made are broken
Beneath the truth we fear to reveal
Now I need to know now darlin'
I need to know what's goin' on so c'mon

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix en wat een matrix is het. Voor nieuwkomers, bezoek mijn site cuttingthroughthematrix.com en ook alanwattsentientsentinel.eu, waar je transcripts kunt downloaden in een aantal Europese talen. Vandaag is het 19 september 2007.

 

De laatste keer dat ik op de radio was, maakte ik melding van de techniek van het beheersen van massa’s mensen door een perfecte kennis van hun natuur. Ik noemde een man, Jacques Ellul, E-L-L-U-L. Deze man is de man aan wie Aldous Huxley refereerde als iemand hem vroeg over de techniek, wat het precies inhield en wie de belangrijkste expert was.

 

Jacques Ellul leefde in Frankrijk. Hij was een adviseur van verschillende presidenten van Frankrijk, na de Tweede Wereldoorlog. En hij werkte uiteindelijk voor verscheidene associaties, die zich bezighielden met wereld regering en de Verenigde Naties.

 

Wat is techniek, het is dezelfde techniek en hetzelfde woord in feite, dat besproken wordt door Zbigniew Brzezinsky en anderen. Techniek. Maar ze leggen nooit echt uit wat zij bedoelen met techniek. Sommigen van hen noemen het de TECHNOCRATIE. Anderen noemen het een type van politieke technocratie.

 

Maar het is werkelijk voorbij politiek, het staat erboven. Het gaat over de wijze waarop gehele landen geleid moeten worden naar een vooraf bepaald doel. Jacques Ellul, die dit specifieke boek The Technological Society voor het eerst in het Frans uitbracht, in Frankrijk, in 1954. Deze man begreep het allemaal perfect.

 

Waarom begreep hij het zo perfect? Dat kwam omdat hij sinds jonge leeftijd onderwezen was, zoals sommigen van hen zijn. Er zijn maar heel weingi mensen die toegang krijgen tot de archieven, waar zij al deze informatie krijgen, informatie over de studie van het menselijk gedrag, dat duizenden jaren teruggaat. Formules als je wil. Formules zullen, als zij eerder werkten, geïntroduceerd in dezelfde volgorde, altijd opnieuw werken. Dus zij veranderen deze nooit. Dat is de schoonheid van formules en mensen.

 

Hijzelf zei dat:

 

“Techniek refereert aan ieder complex van gestandaardiseerde wijzen voor het verkrijgen van voorafbepaald gedrag, dat opzettelijk is en gerationaliseerd. De Technische Man heeft de devices in beweging gestandaardiseerd. Hij kan er niets aan doen dat hij de spectaculaire effectiviteit van nucleaire oorlogswapens bewondert. Boven alles heeft hij zich gecommitteerd aan de nooit eindigende zoektocht naar de  enige beste weg om ieder bestemd doel te bereiken”.

 

Alan: Dat bedoelen zij met techniek. Het gaat over het motiveren van mensen, grote aantallen mensen, die nooit werkelijk het eind zullen begrijpen.

 

-----------------------------

  

Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Je moet me excuseren, soms ga ik meteen naar de reclames, maar soms krijg ik een intro, of exit. Soms niet, dus als ik afgebroken word, weet ik niet waar dat is, en van waar weer verder te gaan. Dus ik doe mijn best hier.

 

Nu, ik heb het over Jacques Ellul en een van zijn vele boeken, The Technological Society, dat uiteindelijk in 1964 in het Engels gepubliceerd werd, geloof ik. Hij spreekt over de discipline van wetenschap van de technieken. En hij praat hier ook over economie. Hij zegt:

 

“Intellectuele discipline van economie zelf wordt technisch gemaakt. Technische economische analyse is in de plaats gekomen van de oudere politieke economie, waarin een belangrijke zorg voor de morele structuur van economische activiteit bevat was. Aldus is de doctrine omgezet in procedure”.

 

Alan: Dat is heel belangrijk, omdat je theorieën hebt, die doctrine worden. En daarna wordt het in procedures als feit vastgelegd. Het wordt werkelijk uitgevoerd, hoewel het alleen een theorie is, en een hele groep van hen gaan samen. Zij zweren feitelijk trouw om in de richting van deze specifieke theorie te gaan, zonder ooit werkelijk aan het publiek uit te leggen wat ze doen.

 

Hij praat over de technici:

 

“Zij vormen een gesloten broederschap met hun eigen esoterische woordenschat

 

Alan: Dat is hetzelfde met alle bureaucratieën trouwens.

 

“Bovendien houden zij zich alleen bezig met wat is, in tegenstelling tot wat zou moeten zijn”.

 

Alan: Dit staat in het voorwoord van zijn boek, dus kun je je voorstellen hoe de rest van het boek is. Hij zegt:

 

“Politiek op zijn beurt wordt een arena voor strijd tussen concurrerende technieken. De technicus ziet de natie heel anders dan de politieke man. Voor de technicus is de natie niets meer dan weer een ander werkgebied, waarin de instrumenten die hij heeft ontwikkeld, toegepast moeten worden. Voor hem is de staat niet de uiting van de wil van de mensen, noch een heilige creatie, noch een wezen van klasse conflict. Het is een onderneming (enterprise)...

 

Alan: Een heel belangrijk woord, enterprise, in de hoog esoterische kringen.

 

“….die diensten verschaft, die efficiënt moeten functioneren”.

 

Alan: Wat hij daarmee bedoelt is dat zij termen gebruiken als kostenverlagend (cost-cuting) enzovoort, als het gaat over de gezondheidszorg of bepaalde diensten waarvoor je belast wordt. Wat zij werkelijk bedoelen is dat zij jouw diensten zullen verminderen door de kosten te verlagen. Zij kunnen je niet dezelfde diensten geven. Zij gebruiken een specifieke woordenschat, die ons best goed in de oren klinkt. We houden van lagere kosten. Maar de mannen, die deze techniek introduceren, bedoelen ermee, dat ze jouw diensten gaan verminderen. Dat betekent het. Dat, of ze zullen je meer belasten voor dezelfde dienst. Het gebruik van terminologie is heel, heel belangrijk. Hij gaat verder en zegt:

 

 ”Hij beoordeelt staten in termen van hun capaciteit om technieken effectief te gebruiken, niet in termen van hun relatieve rechtvaardigheid. Politieke doctrine draait om wat nuttig is, eerder dan wat goed is. Doelen verdwijnen uit zicht en efficiency wordt het centrale belang. Aangezien de politieke vorm het beste paste bij het massale en onprincipiële gebruik van techniek, wint het dictatorschap in macht”.

 

Alan: Opnieuw, teruggaand naar Plato, hij gaat door de verschillende systemen heen, republiek, democratie enzovoort. En als je hen democratie hoort pushen, zoals Plato zei, sturen zij in werkelijkheid in de richting van een vorm van dictatorschap, omdat dit allemaal eerder gedaan is, begrijp je. Het eindigt altijd in dictatorschap. Ellul gaat verder te zeggen:

 

“En dit op zijn beurt vermindert de keuzemogelijkheden voor de democratieen. Of zij gebruiken ook een of andere versie van effectieve gecentraliseerde leiding en propaganda of zij zullen achterop raken.

 

Niet begrijpend wat de heerschappij van techniek met hem en zijn wereld doet, wordt de moderne mens overvallen door angst en een gevoel van onzekerheid. Hij probeert zich aan te passen aan veranderingen, die hij niet kan begrijpen.

 

Het conflict van propaganda neemt de plaats in van het debat van ideeën. Techniek verstikt de ideeën, die de heerschappij in twijfel trekken en filtert voor de publieke discussie alleen die ideeën eruit, die in aanzienlijke mate overeenstemmen met de waarden, die door een technische beschaving zijn gecreëerd. Sociale kritiek wordt genegeerd, omdat er slechts geringe toegang tot de technische mens benodigd is om grote aantallen mensen te bereiken”.

 

Alan: Hij praat hier over de media. Het heeft allemaal te maken met de media. Beheers de hele media en je beheerst de geesten van de mensen, door het gebruiken van techniek en zich herhalende slogans en kleine pakkende uitdrukkingen, zoals het “inkrimpen”, upsizing, en “kostenverlagend” enzovoort, die de mensen dan zelf napraten, maar het heeft helemaal geen betekenis voor de gemiddelde Jan. 

 

Nu ga ik een stuk terug naar pagina 368, waar hij zegt:

 

“Propagandistische manipulaties vinden plaats onder alle vormen van regering en in all walks of life (onvertaald). Gezegd kan worden, dat we in een universum leven dat psychologisch ondermijnend is. De moderne mens heeft zelfs geen helder begrip van de omvang van het fenomeen. Ervaring kan het hem niet openbaren, hij zou van buiten naar binnen moeten kijken.

 

Wij in Frankrijk leven gelukkig in een land waarin propaganda nog opvallend inefficient is. In aanvulling zijn wij vertrouwd gemaakt met de techniek van sociale psychoanalyse, zoals gerapporteerd in het Berlin Institute of Applied Psychology (Berlijns instituut voor toegepaste psychologie) van voor 1938 en door tal van Amerikaanse instituten en onderzoekscomités.

 

Het is nauwelijks nodig toe te voegen, dat alle propaganda technici, die op zoek zijn naar de enige beste weg, luid de waarde van het exploiteren van de grote onbewuste motieven verkondigen, zoals beschreven.

 

Alan: Zoals ik zeg, dit boek is echt noodzaak voor diegenen, die werkelijk uit proberen te vinden hoe hun levens voor hen geleid worden. Hoe het schoolsysteem, de indoctrinatie, door school heen ging en daarna overgedragen werd naar de reguliere media, rechtstreeks tot je main-stream nieuws.

 

Hier werd ook over gesproken door een man, die een aartsbisschop was van Canterbury, terug in de jaren ’40, 50 en ’60. Zij noemden hem de Rode Bisschop (The Red Bishop), omdat mensen dachten dat hij communistisch was in zijn ideeën, maar dat was hij niet. En hij bleef een bepaalde zin gebruiken,  “continuerend onderwijs aan het algemene publiek”.

 

Nu, voor het algemene publiek, dat zijn verklaringen hoorde en niet bij zijn lezingen aanwezig was, klinkt het best goed. Ja, we doen avondcursussen en waarderen op (upgrade), zoals we het nu noemen, aangezien we allemaal computers beginnen te worden.

 

Nee, hij bedoelde de media, die constant nieuwe termen naar buiten brengen en pakkende zinnen en ons beginnen te vertellen wat we moeten doen. Hoe we fit blijven, wat we moeten eten, wat we moeten dragen voor welk soort weer. Al deze dingen, opnieuw, een wereld die door experts gerund wordt.

 

Hetzelfde met Bertrand Russell. Hij zij dat dat geïntroduceerd zou worden. Hij zei: we zullen een samenleving binnenbrengen waar de gemiddelde persoon niet in staat zal zijn iets voor zichzelf te doen zonder het advies van een expert. En die stap hebben we werkelijk gemaakt en dat is nogal angstaanjagend.

 

Terug naar de Technological Society. Op pagina 369, hier zegt hij:

 

“Nummer één, het kritische vermogen is onderdrukt door de creatie van collectieve passies. Het zeer bekende fenomeen van wederkerige suggestie (reciprocal suggestion) heeft van collectieve passie een heel andere kracht gemaakt dan individuele passie”.

             

Alan: We hebben allemaal over communitarianisme gehoord, “jouw samenleving”, op je lokale nieuws. “Ben jij deel van je samenleving? enzovoort. Daar praat hij over. Wij doen dingen allemaal samen. Alles dat “samen”  is, wordt verkocht.

 

“We weten dat individuele passie zelf schadelijk is voor het kritische vermogen, maar het kritische vermogen kan nog steeds uitgeoefend worden als er enig evenwicht tot stand gebracht kan worden tussen kritisch vermogen en passie. In de collectieve passie, die door techniek gecreëerd wordt, waarvan techniek zelf soms het doel is, wordt het kritisch vermogen, die eigen is aan de intellectuele organisatie van het individu, uitgesloten. Zoals Monnerot heel plat zegt: “Er bestaat niet zoiets als een collectief kritisch vermogen”.

 

Omdat techniek collectief op mensen werkt, worden de passies die het opwekt, die in iedereen bestaan, tot ontwikkeling gebracht. De onderdrukking van het kritische vermogen, het groeiende onvermogen van de mens om waarheid van leugen te onderscheiden, het individu van de collectiviteit, handelen van praten, realiteit van statistiek, enzovoort, is een van meest duidelijke resultaten van de technische kracht van propaganda. Menselijke intelligentie kan de propaganda’s manipulatie van zijn onderbewuste niet weerstaan.

 

AlanDat laatste kleine stukje is het herhalen waard.

 

“Menselijke intelligentie kan de propaganda’s manipulatie van zijn onderbewuste niet weerstaan.

 

“Nummer twee, een goed sociaal bewustzijn komt tevoorschijn bij de onderdrukking van het kritische vermogen. Techniek verschaft rechtvaardiging aan iedereen en geeft alle mensen de overtuiging dat hun handelingen juist zijn, goed en in de geest van waarheid. Deze overtuiging is nog sterker omdat het collectief gedeeld wordt”.

 

Alan: Zoals ik eerder zei, de gemiddelde persoon denkt dat hij gezond is, omdat zij hun ideeën op hun buren afkaatsen, en als hun buren dezelfde meningen hebben, omdat zij allemaal dezelfde indoctrinatie hebben gehad, denk je dat je gezond moet zijn. Dat is wat het betekent. Hij gaat hier op datzelfde in.

 

 ”Het individu vindt dezelfde overtuiging in zijn collega’s en buren en voelt zich erin gesterkt door de impliciete gemeenschap van media zoals de radio. In landen waar propaganda techniek wordt geëxploiteerd, is er een daling in neurose alsook in criminaliteit”.

             

Alan: Is dat niet interessant? Hoe meer propaganda er uitgebracht wordt, des te minder neurose er is, en de criminaliteit daalt zelfs.

 

“We kunnen de statistieken uit oorlogstijd van de Nazi’s en de Amerikanen geloven omdat zij zo goed passen bij al het andere dat we weten. Omgekeerd, wanneer ook om een bepaalde reden propaganda techniek faalt in het inprenten van een goed collectief sociaal bewustzijn,…”

 

Alan: En daar heb je het, begrijp je. Techniek en propaganda geeft je een goed collectief sociaal bewustzijn. En dit natuurlijk is wat alle religies doen, om je één bepaald type sociaal bewustzijn te geven. Je kent allemaal de regels. Nu, ik hoor dit keer dat de muziek eraan komt, dus ik ben terug met Jacques Ellul en The Technological Society na deze berichten.

 

-----------------------------

 

Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik ben The Technological Society van Jacques Ellul aan het doornemen. Een van de grote spelers in het adviseren van andere spelers, mindere spelers, zelfs Aldous Huxley in wat mensen bezielt. Als je hun boeken leest, als mens, opnieuw, zul je in het dialectisch denken over wetenschap springen, zoals aan welke kant staat hij?

 

Je moet je realiseren, dat deze mannen echt niet aan een kant staan. Zij werken voor de ene baas die de wereld runt, het ene systeem dat de wereld runt. Het zijn alleen de lagere typen die automatisch een kant kiezen. Het is een heel menselijke eigenschap. Als je kanten hebt in wat dan ook, geloof me, dan worden ze je gegeven. Zij zijn klaar gemaakt voor jou en als je een bepaald iets hebt waar je je in verdiept, een hobby of een complot of zoiets, hebben zij ook heel veel sites daarbuiten voor je om je bij aan te sluiten en zij zullen je beheersen via die bepaalde groep. Zo erg is het. We hebben hier te maken met een totaal systeem.

 

Nu, voordat ik verderga met meer van Jacques Ellul’s The Technological Society, wil ik vermelden dat mensen op mijn website kunnen kijken voor een paar dingen die ik verkoop en je kunt wat geld doneren, de prijzen staan er. Donaties, die me aan de gang houden, want geloof me, er zijn veel dingen die ik zou kunnen doen om mezelf in stand te houden, maar dit is een fulltime baan bijna om te doen wat ik nu doe. Dus ondersteun me door het kopen van de dvd’s, de cd’s, 12-uur cd’s over antieke religies, opnieuw, de technieken uit antieke tijden.

 

Ik heb ook boeken te koop, die door de esoterische begrippen van de woordenschat gaan en hoe woorden in elkaar gezet zijn, heel zorgvuldig, door priesterschappen in de 16e eeuw, zoals het Engels. In feite werden alle Europese talen opgewaardeerd in dezelfde periode. En zij zijn allemaal gecodeerd. Ik laat je een aantal codes zien die in de woorden zitten, die de hoge esoterische groepen gebruiken. En zij lachen de hele weg naar de bank met jouw geld zoals ze doen, en je weet de meeste keren niet eens dat je beroofd bent. En zo goed is hun techniek. Dus help me en ondersteun me, houd me gaande. Het kost geld om dit allemaal te doen. En dat was genoeg schaamteloze zelfpromotie.

 

Ik zal teruggaan naar Jacques Ellul, The Technological Society. Zoals ik aan het zeggen was, vermeldde hij, dat hoe meer totalitair de propaganda is, of hoe meer geperfectioneerd het is, des te beter een samenleving zich gedraagt, omdat zij allemaal een soort formule hebben gekregen om binnen een groep cultuur te bestaan.

 

Dit is niet nieuw, want religie deed dezelfde dingen in de vorige eeuwen. Je kreeg een hele set van regels en wetten en voorschriften die je volgde. En als de gewone agent je niet pakte als je de wet overtrad, dan zou de God het wel doen, want God zag jou overal. Het alziende oog is altijd aanwezig. We zijn dus in alle tijden beheerst, met name sinds het begin van het monetaire systeem, dat een vrijetijdsklasse creëerde, die het menselijk gedrag dan kon bestuderen. Voor die tijd bestond er geen vrijetijdsklasse. Iedereen moest letterlijk werken om te kunnen overleven.

 

Op pagina 369 gaat Jacques Ellul verder:

 

 ”Omgekeerd, wanneer ook om een bepaalde reden propaganda techniek faalt in het inprenten van een goed collectief sociaal bewustzijn, is er een plotselinge en ruwe ineenstorting van het gevoel van individuele rechtvaardiging, en individuele moraliteit daalt drastisch. Dit, onder andere dingen, zou de buitengewone stijging in neurose in de Verenigde Staten na 1945 kunnen verklaren.

 

Een soortgelijke situatie onder de Duitsers heeft misschien andere verklaringen, maar ik ben ervan overtuigd, dat het plotseling stopzetten van de Nazi propaganda machine een belangrijke rol heeft gespeeld in de naoorlogse Duitse neurose. Het probleem is in de Verenigde Staten zo serieus geweest, dat het geleid heeft tot de dramatische ontwikkeling van psychoanalytische therapie in de afgelopen paar jaar.”

 

Alan: Toen brachten ze het allemaal uit. In de jaren ’50 werd het plotseling heel populair, een rage die in alle tijdschriften werd gepusht, voornamelijk vrouwentijdschriften, dat de therapeut de nieuwe priester was. Daar ging je heen met je problemen en hij zou het allemaal oplossen. En Hollywood produceerde aan de lopende band vele films, zowel komedie als pure fictie. Zij promootten de therapeut. De therapeut moest het overnemen. En hij is de nieuwe priester voor het huidige tijdperk.

 

"Deze ontwikkeling stelt in werkelijkheid een hervatting voor op  individueel niveau van de activiteit, die collectieve techniek had achtergelaten. Wanneer een goed collectief sociaal bewustzijn gecreëerd is, raakt het individu eraan verslaafd, als aan een drug. En wanneer de Amerikanen zich realiseren dat individuele psychoanalyse duurder is, minder efficiënt (omdat het de persoon niet kan integreren) en moeilijker, zullen zij terugkeren naar een collectieve psychotherapeutische techniek”.

 

Alan: Die ze hebben, het heet massamedia propaganda.

 

“Daarenboven creëert propaganda techniek een nieuwe sfeer van het “heilige”(sacred). Zoals Monnerot het stelt: “Als een gehele categorie van gebeurtenissen, wezens en ideeën zich buiten het veld van kritiek bevindt,…  "

 

Alan: Dat is heel belangrijk.

 

            Als een gehele categorie van gebeurtenissen, wezens “

 

Alan: Mensen.

 

”en ideeën zich buiten het veld van kritiek bevindt, vormt zich een heilig gebied in contrast met het gebied van het wereldlijke. Als een resultaat van de diepgaande invloed van de mechanismen van propaganda, wordt een nieuwe zone van het verbodene gecreëerd in het hart van de mens, maar het is kunstmatig teweeggebracht in tegenstelling tot de taboes van primitieve samenlevingen.”

 

 Alan: Ik zal terugzijn na de komende berichten om dat uit te leggen.

  

-----------------------------

 

Hallo. Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik geef je een paar technieken die gebruikt worden en waarom zij werken op hele bevolkingen. Zij werken voornamelijk, omdat het een gecoördineerde inspanning is in het hogere politieke systeem, de frontmannen, waar ze allemaal dezelfde modekreten geleerd krijgen, en termen, en allemaal naar buiten komen en zeggen “massavernietigingswapens”, als een robot, wanneer hen vragen gesteld worden. Maar hen is verteld om deze kleine uitdrukkingen na te praten.

 

Hoe meer mensen aan de top deze woorden napraten, hoe meer we denken dat het waar moet zijn. Want ze zeggen allemaal hetzelfde, niet? Dat komt omdat zij allemaal op dezelfde bijeenkomst waren en verteld kregen wat te zeggen. Daarom zeggen zij allemaal hetzelfde, daarom werkt het.

 

Op pagina 370 gaat hij, Jacques Ellul, verder:  

 

“Om het samen te vatten, de onderdrukking van het kritische vermogen, de vorming van een goed sociaal bewustzijn en de creatie van een sfeer van het heilige zijn allemaal aspecten van éen enkele manifestatie, de eerste en duidelijkste consequentie van de toepassing van psychoanalytische massa technieken.

 

Onze analyse bevestigt toevallig een sociaal fenomeen, dat vaak geanalyseerd wordt door moderne sociologen: “de creatie van de massa”. Deze drie elementen voegen een nieuwe dimensie toe aan de massa. De massa verkrijgt daarbij een interne cohesie die zij van nature niet bezat. Een verenigend psychisme is tot bestaan gebracht. 

           

Alan: Dat is wat zij bedoelen met cultuur creatie. Zij creëren en upgraden jouw cultuur heel snel feitelijk. En we praten allemaal de nieuwe termen na die zij ons geven. Want de termen zelf maken beelden in ons brein van wat we zouden moeten zijn. We zitten hier allemaal in. Dat is wat je hoort als alle oorlogen beginnen. Were all in it togeter. En de propaganda labels en posters enzovoort die verschijnen, gebruiken in het algemeen die term, op de ene of de andere manier. Ja, we zitten er allemaal in.

 

Je zult ook de manifestatie van het heilige vinden. Zij creëren het heilige. Dat is als de leiders zichzelf in jouw nationale vlaggen en emblemen hullen en het staminstinct van binding (tribal bonding instinct) gebruiken. En zeker genoeg, de meeste mensen gooien hun brein het raam uit als dat gebeurt en laten hun hart het overnemen, omdat zij allemaal geconditioneerd zijn om te volgen. Dat is het andere deel ervan.

 

En een ander deel ervan is ook als presidenten en eerste ministers nieuwe terroristen wetten uitbrengen, vermoedelijk, hele nieuwe krijgswetten, dat is een huidig feit, over de planeet. Niet alleen in de Verenigde Staten en Engeland. En aan de rest van de Congresleden en onze politici vertellen ze, dat het niet vaderlandslievend is om het te lezen, keur het gewoon goed. Daar heb je jouw democratie en toch, het is gebeurd. Dat is gebeurd. President Bush vertelde hen in de Verenigde staten, dat als zij de antiterrorisme wetten lazen, deze massieve omnibus wet, waar je weken voor nodig zou hebben om het zowieso te lezen, waarschijnlijk maanden in feite, hij zei, dat het onpatriottisch zou zijn voor ieder van hen om het werkelijk te lezen. Keur het gewoon goed, carte blanche. En dat deden zij, op een enkele onthouding na.

 

Dat vertelt je dat ze allemaal uit dezelfde portemonnee betaald worden, begrijp je, want politici als psychopathische typen zijn uit op eigen gewin. Zij bekommeren zich niet om jou. En dat is geen nieuws voor die mensen als ik, die het weten. Het is misschien nieuws voor het algemene publiek, dat valt voor de persoonlijkheid propaganda techniek die aan ons gepropageerd wordt

 

We leven in een zeer bestuurd systeem, een perfect beheerste matrix, waar iedereen een bepaald type cultuur krijgt. Het wordt soms, drie, vier keren in ons leven opgewaardeerd en diegenen die er doorheen leven merken de veranderingen niet eens op. Waar goed slecht wordt gemaakt. Slecht wordt goed gemaakt. En nieuwe normen komen tot bestaan die de oude normen eruit gooien. En Jan Modaal, die werkelijk niet kritisch denkt, kan het niet zelf analyseren, want zij volgen allemaal in dezelfde richting. Iedereen stroomt op hetzelfde moment in dezelfde richting. En zij stellen ook geen vragen, zij accepteren het gewoonweg. De meeste mensen leven in een onderbewust bestaan, een schemergebied (Twilight Zone), waar zij schemerachtige taal gebruiken om jouw geest te indoctrineren. Zo werkt het.

 

Dus je moet je huiswerk doen als je echt, echt probeert wakker te worden. Niet om een land terug te krijgen, want welk tijdperk probeer je terug te krijgen? Het corrupte systeem van de jaren ’50, ’40, ’30, of ’20, of wat? Want het was allemaal hetzelfde systeem. En jouw overgrootouders werden in hun dagen beheerst door dezelfde mensen met wetenschappen achter zich, en regelmatig waren zij de voorvaders van de huidige groep die aan de macht is. Want in Europa hebben we gewoon familie dynastieën die verkozen worden in de regering en die de naam van hun moeder of vader gebruiken, dus zij kunnen ons  ook in de war brengen en ons van het spoor brengen door een of de andere naam te vervalsen. Dit is heel gebruikelijk.

 

En er is niets nieuws in. Als je de geschiedenissen van Jefferson en anderen leest over de Verenigde Staten, sprak hij over de wetten, die zij probeerden door te voeren om de eerste generatie politici te stoppen van het krijgen van hun eigen nageslacht in de regering. En zij faalden daarin jammerlijk. Ik geloof dat zelfs Washington wat familieleden heeft binnengebracht. Franklin probeerde zijn zoon Temple erin te krijgen. Gelukkig was hij zo verwikkeld in nare daden dat hij er niet in kwam, maar anderen wel. En het is sindsdien hetzelfde gebleven.

 

Je kunt de lange termijn politici traceren, of het een democratie of een republiek is maakt helemaal niet uit, want zij liggen samen in bed, zoals Carrol Quigley zei, sinds tenminste het begin van de 20e eeuw, volledig in bed samen in feite, hetzelfde bed. We zijn geleid op een bepaalde koers in de richting van wereld regering. 

 

Aan het begin van de 20e eeuw werden vanuit Engeland mensen naar de Verenigde Staten gestuurd. Wells ging erheen en sprak met senatoren. We vinden, dat Rudyard Kipling over was om zijn kleine gedicht voor te lezen. Geef de toorts over aan de Verenigde Staten. Dat deden zij. Zij wisten dat de Verenigde Staten de toekomstige mannen voor de legers zou verschaffen. De belastinggrondslag zou fenomenaal zijn door de groei van de bevolking in de Verenigde Staten. En zij wisten dat zij het over zouden nemen als de politie van de wereld aan het begin van de 20e eeuw. En zij bespraken het uitvoerig in de boeken die in die periode geschreven zijn.

 

Voor diegenen, die erin willen duiken, zoek de oude boeken uit. Alles dat na de Eerste Wereldoorlog geschreven is, ging bergafwaarts. Alles na de Tweede Wereldoorlog is zo goed als nutteloos omdat zij zwaar, zwaar geautoriseerd zijn. Daarom heb je auteurs (authors) die geautoriseerd zijn. Het is als de King James Bijbel, dat was de geautoriseerde bijbel.

 

Niet iedereen kan een schrijver zijn en je boeken gepubliceerd krijgen. Ik weet dat dit een feit is, want ik heb iemand gehad die me belde en die verteld kreeg wat hij moest schrijven en gegarandeerd een bestseller kreeg als hij dat zou doen. Door de grote jongens. Door de Penguin Books en anderen. Zo werkt het in het echte leven. Hetzelfde in de muziek industrie. Een ster wordt gemaakt. Je hebt geen talent nodig. Als je ervoor uitgekozen bent, zul je daar komen, want zij zullen het voor je laten gebeuren. Zo is het echt, ook met schrijvers. Dus al jullie arme zielen die wat weg schrijven en denken, als je het gewoon goed doet, zul je daar komen, door het versturen van al jullie transcripten. Sorry, het zal niet gebeuren tenzij je gewoon wat kopieert dat je al gelezen hebt, dat is in de mode en wordt gepromoot als de manier om het te doen. Hetzelfde ook in de muziek. Dat is de wereld waarin we leven, het is een beheerst systeem, volledig beheerst.

 

Het laatste wat zij in de samenleving willen is waarheid. Waarheid kan de betovering verbreken, de bel laten barsten en mensen aan het denken brengen. Want als mensen beginnen met nadenken, wie weet waar dat toe leidt? Het kan zomaar deze hele agenda op zijn kop zetten. Misschien begin je al de grote tovenaars aan de top te onthullen voor wat ze zijn. Werkelijk, we moeten de tovenaars wegspoelen, want zij bevinden zich achter het toneel. Zij zijn de adviseurs.

 

Adviseurs zijn veel, veel belangrijker dan presidenten en voor de mensen dan iedereen die wij kiezen. Zij zijn getraind in de techniek van de technocraten. De technocratie zoals Jacques Ellul zegt. Nu, wat hij ook zegt, op pagina 371 van zijn boek The Technological Society:

 

“Een derde consequentie van technische propaganda manipulatie is de creatie van een abstract universum,…”.

 

Alan: Hier is de matrix.

 

…"dat een complete reconstructie van de realiteit voorstelt in de geesten (minds) van haar burgers. Het nieuwe universum is een verbaal universum. Om een prachtige uitspraak van Armand Robin te gebruiken, onze slimste student van radio propaganda: “De mens vormt zich beelden van dingen, gebeurtenissen en mensen, die misschien niet de realiteit weerkaatsen maar die echter zijn dan de realiteit.”

 

Alan: Echter dan de realiteit.

 

"Deze beelden zijn gebaseerd op nieuwsonderwerpen, die, zoals het geval is in veel in deze wereld, vervalst zijn.”

 

Alan: Vervalst nieuws. Het meest van het nieuws dat je krijgt is vervalst nieuws en afleidingmanoeuvres, of onbeduidend.

 

"Hun doel is meer om te vormen (form) dan te informeren (inform)."

 

Alan: Gewoon data, je word overladen met data.

 

“Het vervalsen van het nieuws wordt systematisch uitgeoefend door de Sovjet radio, maar de procedure wordt in een lagere graad in alle landen aangetroffen. Iedereen van ons is bekend met het onschuldige bedrog van de geïllustreerde dagbladen, waarin een foto vergezeld wordt door een dubbelzinnige titel. Een scheepswerf bijvoorbeeld wordt onverschillig beschreven als een fabriek in een van de democratieën, of in de Sovjet Unie, of waar dan ook.

 

Alan: Of je vind dat zelfs vandaag, en ik ben het die nu praat, als je erachter komt dat de recherche iemands huis binnenvalt, de media plotseling zeggen, dat het een pand is. Een boerderij of een huis wordt een pand. En dat is de manier waarop het gedaan wordt. Dat is de nepheid ervan.

 

"Dit soort zaken vertegenwoordigen de eerste stap in de richting van een onecht universum. Het is tevens kenmerkend voor een belangrijk element in de huidige psychologie, het verdwijnen van realiteit in een wereld van hallucinaties. De mens zal geleid worden om te handelen vanuit echte motieven, die wetenschappelijk gedirigeerd worden en in toenemende mate onweerstaanbaar.”

 

 Alan: Denk aan de computer.

 

"Hij zal ertoe gebracht worden zichzelf op te offeren in een echte wereld.”

 

Alan: Hij zal ertoe gebracht worden zichzelf op te offeren in een echte wereld.

 

”Maar ter wille van het verbale universum dat voor hem pasklaar gemaakt is. We moeten proberen de diepte van deze omwenteling te bevatten. Het menselijk wezen heeft ontzaglijk veel manieren tot zijn beschikking, en hij handelt erop in de werkelijke wereld. Maar hij handelt in een droom. Hij zoekt andere doeleinden, de doeleinden die de bezwerende magie van propaganda hem aanbiedt, dan die hij werkelijk zal bereiken. De doelen waarvan hij verwacht wordt dat hij ze bereikt, zijn alleen bekend aan de manipulators van het onderbewustzijn van de massa, en bij hen alleen.”

 

Alan: Het is waar. De meeste mensen bevinden zich in een gehypnotiseerde staat. Zij worden er stap voor stap toe geleid om al hun rechten op te geven, al hun vrijheden en het kan ze niet schelen. Wat angstaanjagend is dat het ze niet kan schelen. Tirannen werden gekend, als je de geschiedenis leest. Maar als het publiek het niet erg vindt, is er iets met het publiek gebeurd. Het betekent dat zij geen eigen geest hebben (mind of their own).

 

Zij zeggen dat ze niets te verliezen hebben, maar in het verleden zijn er oorlogen uitgevochten om privacy en vrede binnen je eigen huis te krijgen. We hebben nu onze huizen niet eens in bezit en opnieuw, er is niemand die er echt over klaagt.

 

Wat is er met het publiek gebeurd?  Het publiek is getraind dat voor alles gezorgd wordt door Grote Broer en zijn makkers. Je weet wel, al deze mensen die uit speciale baarmoeders komen, andere geboortekanalen dan jij en ik. Degenen, die daarboven zijn in hoge bureaucratische posities. Experts en wetenschappers zorgen voor alle moeilijke problemen van de wereld voor ons, want voor ons is het allemaal te moeilijk om te begrijpen. Zo zijn we getraind om ernaar te kijken, of zelfs niet naar te kijken in feite. Dat is de wereld waarin we leven. Het is een matrix en voor diegenen die bewust zijn is het moeilijkste om iemand wakker te schudden.

 

Nu, aangezien een op duizenden wakker kan worden, is de kans dat iemand in je eigen familie met jou wakker wordt, ongelooflijk klein. Dus stoot je hoofd niet tegen de stenen muur. Zoek naar diegenen die wakker proberen te worden, en dat is wat zij in alle tijden bedoelden met  laat de doden hun doden begraven” en probeer diegenen te bereiken die proberen te leven. Zij proberen uit de dood op te staan. Je laat de doden opstaan en lopen. Dat heeft het in alle tijden betekend. Je moet het zelf doen. Je moet het heel langzaam aan de mensen geven. Overlaad hen niet en geef hen niet de ingewikkelde boeken om mee te beginnen. Gebruik je eigen woorden, woorden die zij kunnen begrijpen en aan hun eigen ervaringen kunnen verbinden, zodat ze het echt kunnen begrijpen. Want we leven in een hele slimme, zeer geavanceerde mindcontrol (geest-beheersende) vorm van samenleving over de hele wereld.

 

De wereld wordt gestandaardiseerd in hetzelfde systeem, dat de kansen van volken in andere landen verder kleiner maakt om wakker te worden. Als je niemand hebt om jezelf mee te vergelijken, en dat is het probleem met globale overheden, als er geen ander land of volk is, of cultuur om jezelf mee te vergelijken, zul je je cultuur helemaal niet bediscussiëren. En dat is een feit. Iedere historicus weet dat en iedereen die de techniek van beschaving heeft bestudeerd, weet dat ook.

 

Ellul gaat door op pagina 373:

 

“Ik heb het heel duidelijk uiteengezet dat propaganda niet de verdediging is van een idee, maar de manipulatie van het onderbewuste van de massa. De hoop in de tegenstellingen van propaganda ligt hierin: de burger krijgt een blow (onvertaald) in het gezicht van zijn buurman rechts, die, gelukkigerwijs, gecompenseerd wordt door een andere blow van zijn buurman links. Als propaganda een rustige uiteenzetting van politieke theorieën inhield, waartussen de burger intelligent zou kunnen kiezen, zouden tegenstellingen bevorderlijk zijn en de burger een vrij man laten. Maar dit is een onmogelijkheid vanaf het moment  dat de propagandist materiele middelen bezit voor het uitoefenen van acties op de massa, en kennis bezit van de geheime nissen van de menselijke psyche.

 

De man, die een politieke theorie verdedigt, gelooft er vermoedelijk in. Ik neem het geval van een politicus, die handelt uit overtuiging en niet uit persoonlijk belang. Hij zal er inderdaad naar streven zijn overtuigingen in het best mogelijke licht te presenteren en de aanhang van het grootste deel van zijn medeburgers zeker te stellen. Om dit te doen zal hij natuurlijk gebruik maken van de meest efficiënte wijzen. Dus zoals iedere totalitair, zal hij doorgaan met de massa op propagandistische wijze te verkrachten. En verkrachting blijft verkrachting. Of het beïnvloed wordt door tien partijen, tien keren op een rij, een  verandering van de uiterlijke vorm verandert de inhoud niet. Denk aan de parades bijvoorbeeld van Nazi Duitsland, de duistere en fanatische rituelen van “bloed en aarde”. In de Verenigde Staten draait het equivalent voor het grootste deel om rituelen met schaars geklede meisjes. Het is allemaal een kwestie van temperament, het psychische oogmerk is hetzelfde. En het is verderfelijk voor democratie.”

 

Alan: Hij vertelt jou over de dingen die je voor lief neemt, inclusief het gebruik van sex enzovoort en jonge meisjes, die in het onderbewustzijn symbolisch de betekenis hebben van de jonge generatie verwekkers. Allemaal hun dansje doend voor Uncle Sam. Een idee en dat is alles wat het is, een collectief idee, dat in jouw geest gestopt is door professionals. Ik zal terugzijn na de volgende berichten. 

 

-----------------------------

 

Hallo mensen. Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix, en voordat ik naar de beller ga, herinner je wat Bertrand Russell zei. Hij zei: Er bestaat geen nonsens zo onzinnig, dat het niet tot een geloof gemaakt kan worden, het geloof van de grote meerderheid, door adequaat overheidshandelen. In andere woorden, je kunt ervoor zorgen dat het publiek alles gelooft. Bertrand Russell. Onderzoek die voor jezelf. 

 

Hallo, Allen uit Engeland. Ben je aan de lijn?

 

Allen: Ik was aan het wachten. Hallo Alan.

 

Alan: Hoe gaat het met je?

 

Allen: Bertrand Russell zei ook dat “mensen liever zouden sterven dan denken”.

 

Alan: Dat klopt.

 

Allen: Alan, ik heb je pas in de laatste maanden ontdekt. Net als jij, was ik een sessie speler. Ikzelf ben in de veertig nu en woon in Devon, ik schrijf boeken en geef les. Ik werk voor Jeff (Way) Music en Billie Grey en mensen zoals hen. Je kent waarschijnlijk een paar van die namen, maar het viel mij op, ik wil snel to the point komen, het viel mij op dat jij de huidige stand van zaken van wat er gebeurt niet behandelt. Ik vermoed, dat dat je techniek is, en je behandelt historische informatie en ik vind het fantastisch, maar mag ik je een vraag stellen? Weet je iets over de exo-politiek?

 

Alan: Ja, daar weet ik van. De reden dat ik niet op het “van dag tot dag” nieuws inga is omdat ik daaraan voorbij ben. Ik bedoel, van wat vandaag gebeurt wist ik jaren geleden dat het zou gebeuren. En er zijn grotere of grote sprekers daarbuiten, die de dagelijkse gebeurtenissen verslaan. En voor mij zit daar geen nut in, want je moet kijken naar wat er in de toekomst komt, wat hun doel is. Daar moeten we naar kijken.

 

Allen: Ja, absoluut. Ik houd van het idee van tribunalen van internationale burgers voor oorlogsmisdaden. Ik denk dat dat een goed idee is, vooral als je een paar landen achter het idee kunt krijgen. Zoals Alfred Weaver voorstelt. Ik zou graag willen dat jij daar wat over sprak. En ik zal ophangen. Geef Hamish een zacht klopje op zijn kop van mij.

 

Alan: Ja, dat zal ik doen.

 

Allen: En op een dag binnenkort, beloof ik je mijn broeder, zul je een van de mensen zijn waar de meeste mensen naar luisteren. Er is geen twijfel over dat meer en meer mensen zullen luisteren naar mensen als jij.

 

Alan: Het gebeurt.

 

Allen: En dat is jouw taak als je het zo wilt zien, dus God zegene je en laat me ophangen en jou laten praten over de onderwerpen als exo-politiek en dat soort dingen of wat je erover weet, de geschiedenis en wat in het verleden is gebeurd. Ik zal je een email sturen, ok?

 

Alan: Ja, laten we dat doen.

 

Allen: Oké. Bedankt Alan.

 

Alan: Tot ziens nu. Ja. Hetgeen waar ik zoals ik zeg, niet echt diep op inga, zijn de dag tot dag gebeurtenissen, omdat dat deel is van techniek. Het rapporteren van gebeurtenissen, die overweldigend kunnen lijken voor de gemiddelde persoon. En als je geraakt wordt door meer dan vier grote gebeurtenissen, echt of verbeeld, dat maakt niet uit, op één dag, kun je het niet aan. Je geest (mind) legt het af.

 

Het wordt werkelijk gemakkelijker om je te beheersen door meer propaganda, als je begint  over de rooie te gaan omdat je geraakt wordt door kogel na kogel als uit een machinegeweer, van welke wetsvoorstellen door parlementen of overheden doorgevoerd worden, wie het doet enzovoort. Maar zij vertellen je niet wat hun lange termijn doelen zijn. En daar kijk ik liever naar. Wat zijn de effecten ervan. Ik zal volgende vrijdag misschien ingaan op de exo-politieke kant.

 

Vanuit hier, vanuit Noord Ontario, wensen mijn hond Hamish en ikzelf je een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan. 

 

Vertaling: Hensel, oktober 2007