ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP RBN (Republic Broadcasting Network)

 

 

"CHEMTRAILS KEEPING YOU QUIET—

WAR ON THE MINDS OF MEN"

 

In Nederlandse vertaling:

“Chemtrails houden jou rustig –

Oorlog op de geest van mensen”

 

21 September 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 21 September 2007

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Lied: Code om te zwijgen door Bruce Springsteen

 

Er is een code om te zwijgen, we durven het niet uit te spreken

Er zit een muur tussen ons en een heel diepe rivier

We blijven doen alsof er niets aan de hand is

Maar er is een code om te zwijgen en die kan niet langer doorgaan

 

Is de waarheid zo ver weg, zo ver weg zoals je kunt zien

Dat het niet genoeg is schat

om de afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van droefheid van honderd mijlen lang

Er is een code om te zwijgen en die kan niet langer doorgaan

 

 

Code of Silence by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
We keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

 

 

Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Voor onze nieuwe luisteraars, kijk op de site cuttingthroughthematrix.com en alanwattsentientsentinel.eu.  Het is 21 september 2007.

 

Ik wil spreken over het sprayen met chemtrails dat de laatste week is opgevoerd, voor die mensen die ogen hebben om mee te zien en die zo af en toe naar boven kijken. Dat was nog niet zo lang geleden iets heel normaals om te doen als mensen naar buiten gingen, maar dat is de laatste 20 jaar ofzo minder geworden. Het zal deze  mensen opgevallen zijn dat er een week lang minder chemtrails  waren. Ik vermoed dat zij voorbereidingen aan het treffen waren voor een nieuw type spray. Want aan het begin van deze week kon je zien dat zij deze nieuwe soort spray gebruikten, een zich snel uitwaaierende spray, die zich snel tot een brij verspreidt. En het gaf boven je hoofd een effect van een chemische massa, een blauwachtige, witte brij. Mensen over heel Canada en het noorden van de Verengide Staten klagen over misselijkheid en moeheid, een bijna chronische vermoeidheid. En dit is de bijwerking van het sprayen.

 

Nu, ik ga altijd terug naar vlak na 11 september, toen Donald Rumsfeld op de reguliere media verscheen, althans in Canada, ik weet niet of ze het in de Verenigde Staten hebben laten zien of het gecensureerd hebben, maar hem werd gevraagd wat zij zouden doen als er nog een soort 11 september, op een zelfs grotere schaal, op een belangrijke Amerikaanse stad, zou plaatsvinden. En hij gaf het antwoord dat zij daarvoor zouden zorgen. In een dergelijke noodsituatie hadden zij reeds  geaeroliseerde Prozac en Valium die zij over hele steden konden sprayen.

 

Wel, we gaan door grote, grote veranderingen heen. En vanuit hun gezichtspunt is het perfect logisch en je moet denken op de manier waarop zij denken, dat zij alles uit de kast zullen halen, in ieder geval sommige hogere geheime wapens die zij achter de hand hebben, om complete bevolkingen over de hele wereld door deze verandering te brengen. Het is voor diegenen die dit hebben gevolgd helemaal geen nieuws dat het drogeren van de bevolking altijd een heel populair idee is geweest, zelfs voor de tijd van Aldous Huxley en "Brave New World", waarin hij sprak over mogelijke manieren waarop de bevolkingen zich beter zouden kunnen voelen. Het maakte niet uit wat er zou gebeuren, zolang zij zich maar beter zouden voelen. Dat is het idee dat in zwang is en in grote denktanks gepushed wordt. Want we zijn gewoon dieren begrijp je, en als zij ervoor kunnen zorgen dat wij ons beter voelen, ongeacht de omstandigheden waar we doorheen gaan, des te beter.

 

Waar wij nu doorheen gaan, zijn grote veranderingen in de richting van een globale samenleving, dia via stappen van integratie zal plaatsvinden, tot drie handelsblokken van de wereld, onder een facade regering van de Verenigde Naties, die een front voor de fascisten aan de top zijn.

 

Daarna zal er een grote push plaatsvinden om een beter slavenras te creëren door middel van genetische techniek (genetic engineering). Daarom zijn we deze kant opgegaan.

 

Dus ja, zij gebruiken verschillende typen wapens om ons te drogeren terwijl wij door deze belangrijke veranderingen gaan zodat wij niet teveel bezwaar maken tegen wat zij in hun schild voeren. Ik zal na de volgende berichten terug zijn.

 

***

 

Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik ben aan het praten over het drogeren van bevolkingen. Zoals ik eerder heb gezegd, is dat geen nieuw idee. Er is door topdenktanks over geschreven, teruggaand tot 50, 60 jaar geleden.  Zelfs in de jaren ’30 en ’40 probeerden zij, nadat zij het voor het eerst ontdekt hadden, LSD uit op verschillende delen van de bevolkingen uit. Als je wilt weten wie de belangrijkste persoon was, die dit voor Engeland pushte en die de ideeën voor het drogeren van de bevolking pushte, kun je kijken naar Victor Rothschild, die voor het Britse leger op Porton-Down's Institute for Bacterial and Chemical Warfare werkte. Als je het boek leest van Perry, dat "The Fifth Man” heet, zul je daarin meer informatie vinden.

 

Lees ook "Spycatcher". "Spycatcher" is een voortreffelijk boek, geschreven door Peter Wright die voor MI6 werkte. De enige man eigenlijk die snapte dat er een derde partij was, die de Sovjet Unie en de Britse intelligentiediensten leidde om te verzekeren dat niemand van hen per ongeluk de ander zou bombarderen. Alleen de mensen onder hen dachten dat de oorlog echt was, deze Koude Oorlog. En zij roofden hun eigen landen leeg door belastingheffing enzovoort, zodat zij grotere wapens en satellieten voor de toekomst konden maken, wapens die gebruikt zouden worden om ons allemaal te volgen. Daar ging de koude oorlog helemaal over: het was om met onbegrensde financiering via het heffen van belasting, technologie te verbeteren. Want het was een koude oorlog maar ondanks dat nog steeds een oorlog. En dat gaf hen het excuus om de hele financiering voor hun ongelooflijke satellietwapens (die al in werking zijn) rond te krijgen. De Star Wars technologie is al lange tijd in werking en het dient voornamelijk om op bevolkingen gebruikt worden. En zij hebben testen uitgevoerd met scalar-type (onvertaald )wapens (buiten de HAARP-technologieën, die in werkelijkheid aan satellieten verbonden zijn). Ze hebben het op Canada en Noord Amerika uitgeprobeerd.

 

Maar terug naar het sprayen van de bevolking. Ik denk altijd aan "Lucy in the Sky with Diamonds" uit het Beatles tijdperk. Soms zul je opmerken dat je, als het zware sprayen doorgaat, regenboogachtige zonne-uitbarstingen rond de wolken ziet. En wat dat is, dat is het polymeer (polymer) dat als vergrootglazen fungeert. En je zult rond de zon in cirkelachtige of ovale kleuren zonne-uitbarstingen zien, kleine ovalen rond de zon. En dat is wat het is, het is de grote hoeveelheid polymeer in de spray. En het polymeer werd voor het eerst uitgevonden door Teller, die ons de waterstofbom bracht. Een ander fijn genie, nog een psychopaat. Het polymeer was ontworpen om virussen en bacterieën naar de grond te brengen, daar is het polymeer voor. En dat is dat brij-achtige materiaal dat je boven je hoofd ziet.

 

We worden aangevallen, we worden aangevallen via onze voedselvoorziening, waarbij  overheden geheime overeenkomsten met Monsanto en andere bedrijven hebben gesloten om het voedsel genetisch te modificeren. Want voedsel is altijd als een wapen op mensen gebruikt. En zij gaan ook achter het water aan, we weten wat zij jaren, jarenlang hebben gedaan met de fluoride, een gif dat ons dom, stom en inschikkelijk maakt. En nu vergiftigen zij ook de lucht. Dus we bevinden ons onder een enorme aanval terwijl wij door heel grote veranderingen gaan. Dat is deels de oorzaak dat mensen hun vermogen tot kritisch denken kwijtraken, zij liggen op vele, vele fronten onder een oorlogs type aanval.

 

Opnieuw, kijk er naar vanuit het gezichtspunt van de controllers. Zij moesten een gehele wereld brengen van waar het was (met zijn vroegere geschiedenissen, zijn vroegere culturen en geloven en al het andere), naar een nieuwe samenleving. Met zo weinig mogelijk geklaag. Onder de schijn van terrorisme worden wij allemaal afgeleid om allemaal als schapen mee te gaan. Steek je hoofd niet uit, volg de leider en houd je mond dicht, want dat is waar terrorisme over gaat.

 

Je zult in de geschriften van Karl Marx (die door mensen bestudeerd zou moeten worden, want hij werd door de beste bankiers uit de geschiedenis getraind) vinden, dat  Karl Marx de noodzaak van terreur behandelde en waarom het noodzakelijk was, waarom het op gehele bevolkingen werkte. Want hij wist dat het de taak van het Communisme was een regering te centraliseren, dat was het eerste dat zij moesten doen. Dat is de reden dat Karl Marx Lincoln na de Burgeroorlog in Amerika feliciteerde. Hij feliciteerde hem met het centraliseren van een machtige regering over de Amerika’s. En dat kun je in de archieven van het Congres vinden, in de brieven van Karl Marx aan Lincoln.

 

Lenin zei hetzelfde en hij wist dat het zijn taak was om tientallen kleinere landen met hun eigen culturen en systemen binnen te brengen (en een aantal vorstendommen en koninkrijken en al de rest ervan), in een hoofd systeem van standaardisatie, een gecentraliseerd type regering, die allemaal op dezelfde manier werken, dezelfde bureaucratieen, hetzelfde onderwijssysteem, natuurlijk, wat heel noodzakelijk is. Hij wist ook dat het ongeveer 70 jaar zou voortduren. Lenin zei dat het na het dictatorschap uiteindelijk vermengd zou worden. Het Communisme zou naar het westen verhuizen en het zou zich vermengen met Kapitalisme en de uitkomst zou niet helemaal kapitalistisch noch communistisch zijn.

 

Hij spreekt over een nieuw socialistisch type systeem waarin de mensen door grootschalige bureaucratieën geleid worden, bureaucratieën met vele lagen en deskundigen, technocratieën, maar boven hen zou er een fascistische elite van CEO’s (Corporate Executive Officer) van de internationale ondernemingen zijn.

 

Dat sluit aan bij de boeken die door Professor Carroll Quigley geschreven zijn: "The Anglo-American Establishment" (vertaald: De Engels-Amerikaanse Gevestigde Orde) en "Tragedy & Hope". Twee hoofd werken die hij schreef en waarin hij dit onthulde, dat zij voor de toekomst een nieuw feodaal type systeem zouden binnenbrengen, waarin de CEO’s van grote internationale ondernemingen (die binnen deze ondernemingen steeds van stoel wisselen. En zij gaan ook voor een tijdje terug de politiek in en daarna weer terug op de CEO-posities). Zij zullen degenen zijn die besluiten welke wetten er in welke landen gepushed zouden worden. En dat is gebeurd. Zij zijn de grootste, meest machtige lobbygroepen op de planeet en je zult hen in al jouw overheidsgebouwen tegenkomen.

 

Dat is dan wat de normale persoon te zeggen heeft in dit geweldige systeem van democratie. Of Republicanisme, om eerlijk met je te zijn, het maakt niet meer uit. Wat is is. Wat het zou moeten zijn is iets anders maar wat is is. En diegenen aan de top behandelen de hele wereld als een vorm van democratie. Democratie is de beste gok voor hen want zij kunnen altijd rekenen op de overgrote meerderheid van het publiek, ongeveer 87%. Die zullen op de manier stemmen en meegaan op de weg die zij verteld krijgen te gaan. Alleen met een heel kleine minderheid hebben zij problemen. Die snappen de spelletjes die gaande zijn maar doorgaans zijn zij financieel machteloos om er iets aan te doen. Dat is de reden waarom democratie uitgekozen werd en het werd lang geleden uitgekozen, voor dit tijdperk. Plato sprak er 2,300 jaar geleden over.

 

Hij sprak over de komende democratie die uiteindelijk over de wereld zou heersen. Voor dit Utopia van de elite. Het is een utopia vóor de elite. Lees  "The Republic" (De Staat) waarin hij spreekt over het fokken van mensen, de “ IT’s”  (de “Het’s”), de gewone mensen, hij noemde hen “ It’s”, mensen die voor speciale taken of banen gefokt moesten worden. Als je een lange man wilt om ramen te wassen zul je hem zo fokken. Als je een kleine, tengere man wilt die de mijnen ingaat zul je hem op die manier fokken. En dat is de manier waarop het zal zijn. Zij willen ook varianten hebben om in de ruimte te reizen en planeten te ontginnen, in de verre, verre toekomst. En zij spraken daarover in documentaire-specials die door NASA uitgebracht zijn. De verteller was David Suzuki, grote speler in het Wereld Natuur Fonds en de Verenigde Naties. Hijzelf is een eugenist (rasverbeteraar) en gelooft ook in een enorme reductie van de bevolking. Om de wereld te redden, natuurlijk, en de arme kleine pluizige dieren. Dat zei hij op de CBC, de Canadese nationale televisie, en er was niemand die hem vroeg waarover hij het had toen hij sprak over de drastische reductie van de bevolking.

 

Natuurlijk, als we deze dingen horen willen we niet geloven wat zij zeggen. En het andere is dat de gemiddelde persoon die het hoort denkt “ hij bedoelt niet mij, ik ben te belangrijk”. Zo denkt de gemiddelde persoon. “Dat zouden zij nooit doen”. Zij kunnen heel, heel erg brutaal zijn en zij zijn heel erg onbeschaamd maar Jan Modaal kan het echt niet geloven dat zij menen wat zij zeggen.

 

Ik heb mensen verteld over een aantal boeken die zij kunnen verzamelen en zij zouden echt moeten beginnen aan hun collectie van deze boeken nu ze nog verkrijgbaar zijn. Want in de laatste 100 jaar zijn er belangrijke boeken uitgekomen waarin de agenda beschreven is. En zij zijn er heel duidelijk over. En deze frontmannen, deze schrijvers, brengen geen verlanglijstjes uit van wat zij graag zouden laten gebeuren. Je kunt er zeker van zijn dat de denktanks die ermee naar buiten kwamen, het besproken hebben en daarna kregen de schrijvers toestemming om erover te schrijven. Deze dingen zullen plaatsvinden. Deze mannen maken geen verlanglijstjes, zij maken plannen en zij implementeren hun plannen, daar kun je op rekenen. Wat zij ook zeggen dat ze zullen doen zullen ze doen.

 

We weten bijvoorbeeld ook - als je de Britse medische tijdschriften bestudeert, de "Lancet" en andere documenten uit Engeland en je verdiept in de geschiedenis van inentingen, een fascinerend onderwerp, zul je erachter komen dat het op een bepaald moment in de 19e eeuw verplicht was om pokkenvaccinaties aan testgroepen van mensen te geven. De eerste groep bestond uit 10.000 mensen. Iedere persoon uit die groep van 10.000 kreeg pokken. Zij gaven hen de ziekte en observeerden de resultaten.

 

Zij trainen de bevolking echter met behulp van propaganda, waar Jacques Ellul over sprak, namelijk dat “ alle fictie in werkelijkheid propaganda is” . Het is voorspellend programmeren. En wij hebben geleerd dat alle medische wetenschap en al de doktoren en wetenschappers “goed” zijn. Het zijn goeddoeners. Ik zal terugzijn na de volgende berichten. 

 

***

 

Alan Watt terug hier met Cutting Through the Matrix, en wat een matrix is dit, met vele lagen. Ik heb het over de inentingen. Lees de boeken en de artikelen die uitgebracht zijn door Dr. Salk, de man die beweerde hun grote redder te zijn door polio te voorkomen. Lees over zijn relatie met de Eugenics Society en lees zijn toespraken over populatiereductie en de noodzaak om dat te doen, zelfs door middel van bedrieglijke methoden uit de tijd voordat hij de held werd en ons deze besmette polio vaccins gaf met al de kankervirussen erin. Dit is nu allemaal toegegeven. Zij wisten jammer genoeg niet dat de kankervirussen zo drastisch in de bevolking zouden werken omdat het ons allemaal kankers geeft. En zeer zeker krijgen al de bevolkingen die de eerste inentingen kregen, met name in de jaren ’50, alle soorten kanker. Het Simian-40 virus was de belangrijkste, het heeft slechts één doel en dat is het veroorzaken van kanker. Maar volgens Salk, ja, hij wist dat het in al de serums zat. Hij wist dit maar hij zei dat “ de voordelen groter zouden zijn dan de risico’s”. Hij kreeg de volledige steun van alle belangrijke landen om door te gaan. Dat is nog een hint dat er meer achter zat dan je op het eerste gezicht zag.

 

Het gekke is, als je je in de geschiedenis van het omlaag brengen van polio verdiept, rijst de vraag: ging het wel echt omlaag? Want plotseling kwam er iets nieuws uit en dat werd in het algemeen hersenontsteking en hersenvliesontsteking genoemd, met  dezelfde symptomen als polio slachtoffers.

 

Dus we worden bedrogen, links, rechts en in het midden, want dit oude rasverbeteringsprogramma is hier lange tijd, lange tijd en het wordt op het publiek uitgevoerd. “Je vertelt het de kinderen niet” . Wij zijn de kinderen. Je vertelt de kinderen niet over al de dingen die zij doen omdat “wij het gewoon niet zouden begrijpen”. Wij zouden de lange termijn noodzaak om de populatie te vermoorden niet zien, misschien zouden we er niet mee instemmen en heel ongelukkig zijn. Dus je vertelt het niet aan de kinderen en wij zijn de kinderen.

 

Teruggaand naar de chemtrails. De chemtrails werden terug in de jaren ’50 gebruikt en er werd mee geexperimenteerd, voornamelijk op populaties in Engeland. We komen erachter dat er zelfs cadmiumgas, het gasbevattende deel van cadmium, vanaf marineschepen in Engeland vrijgelaten werd. En het kwam naar plaatsen als Norwich, waarna zij de bevolking volgden via de National Health Service, hun hele levens lang. En zij namen de informatie en statistieken over al de kankers die zij kregen. Het is nogal wat.

 

We vinden in Canada dat de Verenigde Staten een overeenkomst met de regering van Canada had gesloten om enorme hoeveelheden van een bepaald type gas, dat virussen bevatte, over de hele stad Winnipeg te sprayen, twee weken lang, in lage doseringen. Daarna deden zij hetzelfde, zij volgden vele, vele jaren lang hun medische geschiedenis en ook die van hun kinderen om te zien wat zij kregen.

 

En we krijgen hier altijd verteld dat we ons zorgen moeten maken over een paar mannen aan de andere kant van de oceaan die ons misschien willen doden. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, want onze eigen jongens kunnen het erg goed en hebben het eerder gedaan, zelfs voor je geboren werd.

 

Met het sprayen van de luchten testten zij een aantal van deze substanties die we vandaag zien al zo vroeg als in de jaren ’50. Toen ik klein was, herinner ik me dat ik boven mijn hoofd een grote figuur 8 gemaakt zag worden en ik vroeg mijn oom die destijds bij de luchtmacht zat wat dat was. Het bleef uren, urenlang hangen voordat het zich verspreidde en hij vertelde me dat hij verbijsterd was. Het was geen condensatie-spoor, die blijft niet lang, op zijn hoogst anderhalve minuut.

 

Dit gebeuren werd letterlijk herhaald in de late jaren ’80, op zo goed als dagelijkse basis, na het tekenen van de  "Open Skies Treaty". Als je erachter wilt komen wat de "Open Skies Treaty" is, vergeet dan niet dat er twee versies zijn. Eén is een facade, een valse voor passagiersvliegtuigen. Maar als je het uitzoekt zie je dat de andere gaat over buitenlandse piloten, die, als het nodig is jouw eigen vliegtuigen of die van zichzelf kunnen gebruiken om over jouw land, jouw territoria, vergezeld door observatievliegtuigen, verkenningsmissies (zo wordt gesteld) uit te voeren. Waarvoor zou je observatievliegtuigen hebben die deze piloten (die jou verkennen) volgen? Dat is om er zeker van te zijn dat zij over jou sprayen. Dit is een dokter Stranglove strategie waarin onze luchtmacht naar andere landen vliegt en andere mensen besprayt en hun landen komen over naar ons en besprayen ons. Op die manier weet je zeker dat het gedaan wordt.

 

En er zijn slechts een paar plaatsen waar niet gesprayd wordt. China lijkt redelijk helder te zijn. Dat is het arbeidspotentieel begrijp je, voor het heden en de toekomst. Zij willen niet dat zij al te ziek worden, zij willen een productief efficient systeem. Delen van Afrika krijgen het ook niet. Echter, in Afrika hebben zij in sommige delen vele volken gedecimeerd met AIDS. AIDS lijkt bijna specifiek te zijn voor mensen van Afrikaanse afkomst.

 

Wij leven zoals ik zeg in een nachtmerrie en wij worden vanuit een droom wakker in de nachtmerrie. En het is voor de meeste mensen moeilijk aan te nemen. Het wordt niet op je dagelijkse 6 uur nieuws verteld. Terug na de volgende berichten.

 

 

***

 

Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix en ik geloof dat Mark uit Illinois er is, ben je er nog Mark? Hallo?

 

Mark:  Ja. Ik wilde je alleen vertellen dat ik een grote fan ben. Ik hoorde je op de John Stadtmiller show en sinds je deze show hebt mis ik geen enkele maandag, woensdag of vrijdag. Ik bel je vanavond, het is een beetje een ander onderwerp dan waar je over spreekt. Maar gisteravond was ik in een focus groep. Ik doe deze focus groepen voor extra geld. Gisteravond ging het over - een van de vragen die me ertoe bracht om naar deze focusgroepen te gaan (want ik ga naar de kerk maar ik ben niet in mijn kerk actief of bezig als vrijwilliger) was, daar ging de focusgroep over: “Sta ik open voor een nieuwe religie, voor een nieuwe spirituele ervaring?” Dus ik ging naar deze focusgroep en het had een prachtig marketingplan en het heette Touchstones: “ Vergezel ons op een spirituele reis” . En het enige waaraan ik kon denken was jouw radioshow. Het was een compleet nieuwe religie. Als je naar deze focusgroepen gaat zou het als een vleesprodukt zijn en dan een jaar later zie je dat dit vleesprodukt in de verkoopschappen van je supermarkt ligt. We spraken over spiritualiteit en nog meer dingen, en over wat me aansprak en wat ervoor zou zorgen dat ik me bij een groep zou aansluiten of een nieuwe kerk of een nieuw tijdperk (New Age) zou binnengaan.

 

Alan:  Je kunt er zeker van zijn dat deze hele kern van de marketingstrategie allemaal zeer goed ontworpen is. En het is in vele andere focusgroepen gaande, onder vele verschillende namen en in vele gedaanten. Het is allemaal hetzelfde ding. Als je Michael Gorbatsjov’s boek "Towards a New Civilization" leest, vertelt hij je hierin: "Ikzelf ben een atheist. Wij (hij heeft het over de globalisten) zitten echter in het proces van het creëren van een nieuwe wereldorde voor de massa, die gebaseerd is op het aanbidden van de aarde en de natuur”.

 

Dat sluit aan bij de agenda. Want alles zal rond dit nieuwe type economie, rond natuur draaien. En dat zal gebeuren met de populatiebeheesing, sterilisatie, “Wie kan zich voortplanten, wie kan zich niet voortplanten?. Allemaal om “ Moeder Aarde” te redden, onder de schijn van een spirituele reis. Dit soort materiaal is zeer goed gedocumenteerd. En ja, je hebt gelijk, het wordt nu in heel veel verschillende gedaanten over de hele wereld gepredikt. Het komt altijd eerst van de belangrijkste ondernemingen. Zij sturen veel van hun werknemers naar deze groepen. Heel veel bureaucraten op hoog niveau in feite, van wie ik weet dat ze in federale overheids posities zitten, worden ook naar deze typen groepen, encounter- of focusgroepen gestuurd. Dit is jarenlang onderwezen, nu versnellen ze het proces alleen.

 

Mark:  In mijn groep zaten ongeveer twaalf mensen en zij wilden gewoon onze ideëen of wat ons aansprak. Maar dit is de eerste focusgroep die we ooit gedaan hebben waar we het materiaal bij het weggaan niet mee mochten nemen. Een van de vrouwen in de groep werkte als een marketingpersoon voor een grote fast-food keten en zij zei dat het haar zo aansprak. En zij hadden de mission statement daar en zij maakten ons duidelijk dat deze niet zomaar gegeven zou worden aan de gemiddelde persoon die de kerk in zou lopen. Dit is een opdrachtverklaring die zij gebruiken om mensen te leiden en raad te geven.

 

Het duurde ongeveer twee uur en de man stond op en ging naar achteren. En daarna kwam hij terug met vragen. De belangrijkste was hoe zij ons dit zouden kunnen verkopen als we het niet off the street (onvertaald) geloofden. En de meerderheid van de groep zei dat zij zich zouden aansluiten (of naar iets dergelijks zouden gaan om te kijken wat het was) als het door hun pastoren of priesters of wat ook voorgesteld zou worden. Maar ik kon de tekenen aan de muur zien en het werd me zo helder, zoals je in de show zei. Dit materiaal komt van de top terwijl je denkt dat het een beweging is die van de bodem komt (a grass roots movement).

 

Alan:  Ja, het wordt rechtstreeks tot de bodem gemarketierd. Als je je verdiept in de World Council of Churches –dat is een interessante naam, WCC, het is een vorm van Wicca of “Wise”. Zij houden van deze kleine grapjes die met het publiek worden uitgehaald - De WCC werd opgezet door de Rockefeller Foundation en David Rockefeller was de eerste voorzitter, jarenlang. Ik geloof dat hij nu de assistent voorzitter is, of een andere Rockefeller. Het hele idee was om de reguliere Christelijke godsdiensten in Amerika te brengen. En na een tijdsbestek van 20 tot 30 jaar zou hun hele neiging (leaning) in een zekere richting veranderen: een vereniging in een nieuwe religie.

 

Niets ontstaat op de bodem. Er zijn heel veel denktanks en werk nodig om deze specifieke cursussen samen te stellen. En op bijeenkomsten gebruiken zij facilitatoren die al weten wat de vragen zullen zijn. Zij kennen alle antwoorden die ze moeten geven, de tegen-antwoorden op jouw bezwaren enzovoort, terwijl ze je tot een gewenste conclusie brengen waarvan jij denkt dat het je eigen conclusie is. Dus het is een wetenschappelijke techniek om een idee rechtstreeks in je hoofd te brengen en je te leiden tot wat jij denkt dat jouw conclusie is. Het werkt heel goed.

 

Mark:  Ik kon niet wachten om je vandaag te bellen en je te vertellen dat ik je geloof, ik bedoel, ik geloof alles wat je zegt. En ik zat daar gisteravond en de O van Touchstones was een soort kleine steen. Het sprak heel erg aan, het zag er mooi uit. Het is een nieuwe religie en de onderwerpen die zij bij elkaar brachten, gingen allemaal over de natuur: tuinieren, bloemschikken, “je dichter bij een spirituele gebeurtenis brengen” . Het was heel, heel glad. En zij wilden ieder van ons vragen stellen. Want we waren allemaal geselecteerd/uitgekozen. Je kon zien dat de groep uit mensen bestond die allemaal over de veertig waren en jongere kinderen hadden. En zij wilden gewoon weten hoe zij jouw kinderen bij hen binnen zouden kunnen krijgen. Dat was de laatste vraag.

 

Alan:  Zij gaan altijd, in iedere generatie, voor de kinderen,.

 

Mark:  Ik wil je gewoon zeggen, blijf doen wat je doet. Ik ben een luisteraar, op maandag, woensdag en vrijdag. En ik ben van plan om zo snel mogelijk, zodra ik mijn loon heb, je boeken te kopen. Maar houd vol. Ik geniet echt van je show. Op een avond had ik acht vrienden op bezoek en we luisterden naar jou. Dit was toen je inviel voor een twee uur durende show, voordat je je eigen show kreeg. En iedereen luistert naar jou, op het werk praten we voortdurend over jou.

 

Alan:  Dat is goed, het vindt ingang.

 

Mark:  Ja. Je vind ingang. Wel, ik wens je een goede avond en nogmaals bedankt.

 

Alan:  Jij ook, dag. Mensen zouden zich in deze hele kwestie/business moeten verdiepen. Over hoe hun overtuigingen aan hen gegeven worden/zijn en vormgegeven en als een computerprogramma opgewaardeerd worden, zo gladjes, dat zij het zichzelf vaak niet realiseren. Zij zijn naar de volgende stap geleid, en de volgende, zonder echte eigen bewuste besluitvorming. Zo glad is deze hele techniek. Opnieuw, terug naar techniek. Het is techniek, het brengen van mensen tot een verlangde conclusie, een voorafbepaalde conclusie, met het gebruik van facilitatoren om het over te brengen. Ieder mogelijk bezwaar dat je zou kunnen hebben, of een vraag, die niets te maken heeft met het in verlegenheid brengen van de spreker, hij is al getraind in al de  vragen, die mogelijk in je op zouden kunnen komen. Ze gebruiken zelfs de computer om vragen te genereren en zij komen met de antwoorden om voorbij jou te komen en julie allemaal tot voorafbepaalde conclusies te brengen.

 

Wat ook interessant is, is dat zij altijd zoeken naar de mensenbehagers. Die vind je in iedere groep. Dat zijn mensen die een appel voor de leraar zouden meebrengen en goody-two-shoes (onvertaald) zijn. Zij zetten hen op de voorste rij. Dus als jij op wat voor manier dan ook bezwaar maakt tegen de handelswijzen, zijn zij degenen waarop de facilitator rekent om ervoor te zorgen dat het collectief zich tegen jou keert omdat je de verkeerde vragen stelt. Zij zullen zeggen: “sstt, laat hem praten, laat deze man onderwijzen”. In plaats van dat hij je laat doorspreken en je jouw klachten of bezwaren uit laat spreken. In die bijeenkomsten wordt alles geleid.

 

En nogmaals, Touchstone, zij houden van steen en rots en al dit materiaal omdat het aan de top Vrijmetselaars zijn. Je zult altijd de kleine pakkende woorden vinden, die zeer hoog-vrijmetselaars symbolen zijn. Het is geen toeval, kijk zelfs naar oud Egypte. Daar zie je de obelisk. De obelisk is de grote fallus, een fallisch symbool van de viraliteit van een specifiek belangrijk persoon, een farao of iemand uit de nobele klasse. En de obelisk is aan alle vier zijden afgevlakt en onder- en bovenop zijn tapers. Je ziet de kleine piramide aan de top ervan, ze noemen het “aramedan”. Wat je ook ziet, zet het bijvoorbeeld naast een raket, en wat is een raket?  Waar lijkt het op? Het lijkt er heel erg op. Het is de ROCK van de E.T. Voor de Christenen is het de eindtijd, voor diegenen die zich bezighouden met aliens is het ExtraTerrestrial (buitenaards). Zij houden van deze kleine grappen, begrijp je, en het is werkelijk om een plan over te brengen. Dat is wat het echt betekent. Zij hebben ROCK en ROCK-ET, Touchstones, Arthur met zijn zwaard in de rots, opnieuw heel symbolisch, waar alleen de bestemde personen het eruit kunnen trekken, de personen die de magnetische kracht in zich hebben.

 

Antonio uit Maryland is geloof ik aan de lijn. Ben je aan de lijn, Antonio? Hallo?

 

Antonio:  Ja. Hallo Alan, hoe gaat het met je?

 

Alan:  Niet zo slecht.

 

Antonio:  Ik heb eerder gebeld, bedankt voor het aannemen van mijn telefoontje. Ik was naar een van je bellers aan het lusiteren, die zonet belde over de nieuwe religie en alles. Er is een boek dat uitkwam, ik geloof dat het 15 jaar geleden is ofzo en het heette “De Celestijnse Belofte” . Het roerde een nieuw religie-achtig iets aan, zoals in de natuur, het één zijn met alle anderen enzovoort en al die dingen. Ook wilde ik je een vraag stellen met betrekking tot de onderwerpen van vandaag. Het lijkt alsof ieders aandacht (niet dat het niet altijd zo geweest is) opzettelijk in de richting van andere dingen afgeleid wordt, zoals bijvoorbeeld naar de raciale problemen in Louisiana en een aantal andere dingen zoals Dan Rather, die recent naar buiten kwam en zei dat de nieuws organisaties door de regering gemanipuleerd worden, met de informatie die zij vrijgeven enzo.

 

Alan:  Je hebt gelijk. Het viel mij op dat zij O.J. Simpson weer tot leven hebben gewekt, dat is heel symbolisch. Al deze dingen die steeds opnieuw uit de kast gehaald worden, opgedist en gebruikt worden, enkel om ons allemaal afgeleid te houden met de oude sex- en geweldzaken en al het andere. Het werkt iedere keer als een tovermiddel. Maar inderdaad,, je hebt gelijk, zij leiden ons af met andere dingen en onbenulligheden. Dan Rather, als je in het materiaal duikt dat vrijgegeven is en nu gepubliceerd en geautoriseerd is om in boeken te verschijnen, het materiaal gaat over CIA agenten in de Verenigde Staten, en MI6 in Engeland, en je zult vinden dat Dan Rather onderdeel was van een groep die aan de CIA verbonden was. Hier is een man die nauwelijks iets over een ander kan zeggen als hij voor het grootste gedeelte van zijn leven een imbedded, of embedded, het is eigenlijk in-bedded, journalist is geweest. Dat is zijn taak geweest, dus als hij beweert dat de media in bed ligt met alles, speelt hij hier waarschijnlijk een of ander spel want hij heeft zijn hele leven met hen in bed gelegen.

 

Antonio:  Ja, ik denk hij en nogal wat andere ankers, hun leven lang. En journalisten. Goed, ik wil je bedanken voor je tijd en succes met al jouw werk thuis en met je show. En bedankt voor alles wat je doet.

 

Alan:  Ja, bedankt voor het bellen. Ja, we krijgen onbenulligheden en data en we worden overladen met onbenulligheden en data en dat is alles wat het is. Het is gewoon een massa data. Het helpt ons niet om iets doen, het helpt ons niet om over iets na te denken en te komen tot geweldige conclusies, over wat ook. Het is allemaal bedoeld om ons af te leiden en onze hoofden te vullen met gewoon dode lucht zeg maar. Als je dode lucht in je hoofd hebt ben je voor niemand een bedreiging. Intussentijd zien we dat deze oorlog tegen terreur, die een oorlog van terreur op het publiek is, voortdenderen. Zij bouwen het verder op en ik huiver bij de gedachte wat er zal gebeuren als al de wetten die in de boeken geschreven zijn uitgevoerd worden. Er zijn er duizenden. Het is een compleet andere wereld die tot stand zal komen als de realiteit zal beginnen deze wetten in uitvoering te laten zien. Het zal erger worden dan iedere totalitaire staat waar de Sovjets of de Nazi’s ooit van droomden. Het is nooit eerder op een dergelijke schaal gedaan. En vergeet niet, het is op een wereldschaal.

 

Ik ga terug naar een eerdere opmerking die ik over Lenin maakte toen hij erover sprak dat het gebruik van terreur noodzakelijk was om mensen aan te sporen hen blind te volgen en bevelen te gehoorzamen. Hij wist dat dit zou werken want in de Franse Revolutie hadden zij het gebruikt. De Franse Revolutie was een grote studie waar de wetenschappers van die tijd, de intelligentsia, naar Frankrijk gingen om te observeren hoe dit, voor het eerst gebruikt, op een bevolking zou werken. Het gebruik van terreur en paranoia die het onder de bevolking veroorzaakt.

 

Lenin nam de Wereld Revolutionaire Partij van Mazzini over en noemde het de Communistische Partij. Mazzini werd getraind door Albert Pike. Hij nam the Scottish Rite of Freemasonry over. Dit zijn allemaal vrijmetselaarsinstituties. En Mazzini gaf ook zijn fiat aan het opzetten van wat de Mafia heet. Dat is ook een vrijmetselaarsorganisatie die zich met de onderwereld bezighoudt (deals with) – “ Zo boven, zo beneden” . Dat is waarom je boven het wettelijke systeem hebt, dat door Vrijmetselaars gerund wordt. En als zij hun eigen wetten niet kunnen gebruiken of ze moeten hun wetten overtreden, gebruiken zij hun broeders daar beneden om het allemaal voor hen te doen. Lenin nam deze Wereld Revolutionaire Partij over, met als doel globalisme binnen te brengen. En hij zei dat terrorisme de meest effectieve wijze was om de geesten van het publiek te verlammen terwijl zij hen door enorme veranderingen brengen.

 

Lenin autoriseerde groepen en bendes van soldaten om iedere stad en dorp in het land, door heel Rusland, binnen te gaan en gewoon 20 mensen van alle leeftijden te grijpen, mannen, vrouwen, kinderen, hen aan de bomen op te hangen en te laten rotten om alle anderen in de stad of dorp heel erg bang te maken. Dat is de grote weldoener voor het Communisme. Hij werkte gewoon aan de dialectiek voor het Westen. Want het Communisme zoals we weten, werd volledig vanuit New York en Londen gefinancierd en opgezet lang voordat het publiek er ooit van gehoord had.

 

Op dezelfde wijze moet terreur op de rest van de wereld gebruikt worden, het wordt nu gedaan. We krijgen geleerd om te gehoorzamen, gewoon te gehoorzamen. Wees heel erg bang en gehoorzaam. Het werkt heel goed om ons door enorme veranderingen te brengen, veranderingen waarbij we al onze vrijheden opgeven. Wat we met de belangrijkste media zagen was dat ieder Westers land direct na 11 september op hetzelfde moment in actie kwam, door met verslaggevers de straat op te gaan, met de man en vrouw op de straat te praten en hen dezelfde vragen te stellen: “Bent u bereid om al uw rechten op te geven voor veiligheid?” Zij deden peiling na peiling en publiceerden deze in de dagbladen, en dit werd in al de databanken daarboven ingevoerd en het bleek dat 80 procent van de vrouwen bereid was dit te doen.

 

Dat was ook wat Hitler zei: "We zullen de propaganda op de vrouw richten. De man moet volgen”.  Ik zal na de volgende berichten terug zijn..

 

 

***

 

Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik vermeldde dat terreur zo goed werkt. Het is voorspelbaar en mensen zullen er op voorspelbare manieren op reageren. Want zoals Hitler zei: “We moeten onze propaganda op de vrouwen richten, over het geven van voedsel, hen voedsel en zekerheid en veiligheid garanderen, want zij zal naar ons toe komen. Het is haar natuur en daarna zullen de kinderen de moeder volgen en daarna moet de man volgen”. Nu, hoe wist hij dat? Hij had zijn huiswerk gedaan en je zult zien dat dezelfde verklaringen door iedere tiran in de geschiedenis gedaan zijn.

 

Het is een wetenschap. Zij gebruiken de psychologie van de vrouw en de man. De mannen zien dat al de tribale vlaggen uitgehangen worden. Zij zien dat de topleiders zeggen dat we oorlog moeten gaan voeren om onszelf te redden, te beschermen en te overleven. En hij marcheert af naar de oorlog. Dus we worden allemaal gebruikt, we worden zo gemakkelijk gebruikt. Want dit zijn oude formules. Zij begrijpen onze natuur maar al te goed, we zijn voorspelbaar.

 

Nu, voor diegenen die naar mijn shows luisteren, ik vraag om je steun. Ik accepteer donaties. Persoonlijke checks vanuit Canada en de Verenigde Staten worden geaccepteerd als je het op die manier wilt sturen. Ik probeer het op een makkelijkere manier te doen, dat zal binnenkort, in de nabije toekomst kunnen. Je kunt de boeken die ik heb kopen. Zij zijn anders dan de gebruikelijke boeken die je leest. Ik ga niet door gewoon geschiedenissen heen, geschiedenissen en data en tijden en plaatsen en aantallen en feiten enzovoort.

 

Ik laat in essentie de technieken van de codering zien die binnenin jouw taal verborgen is, binnen het systeem, in beelden, dingen waarvan verondersteld wordt dat je het kunt zien, maar geleerd hebt niet te zien. Dat is de oude betekenis van het onderwijzen van de blinden, begrijp je. Dingen die zich voor je bevinden zijn verduisterd door de manier waarop je geleerd hebt dingen waar te nemen of zelfs niet waar te nemen. Ik probeer dat te doorbreken en de boeken zijn op een dergelijke manier geschreven dat je geest zou moeten beginnen deel te nemen in wat je leest, in tegenstelling tot de reguliere methode waar je simpelweg leest en gedownload wordt. Je neemt niet deel in het denken terwijl je leest. Mijn manier is tegenovergesteld en ik laat je ook een deel van de codering zien, en een deel van de numerologie die overal om je heen is. Je zult het in de kranten zien, je ziet de modekreten, pakkende zinnen enzovoort en ik leg uit wat zij betekenen. Dat is een heel belangrijk begin voor mensen.

 

Dit werd allemaal gedaan toen zij de Engelse taal in de 16e eeuw opwaardeerden. Francis Bacon sprak erover. Hij zei: “ Wij zijn een internationale taal van de toekomst aan het creeren”. Hij en John Dee en al de anderen, hele teams van hoge priesters die hieraan werkten, een oude wetenschap van het creeren van vocabulaire en taal. Zij begrepen dit perfect en zij zeiden dat zij in het proces zaten van de creatie van de internationale taal van de toekomst, dat in al het zakendoen gebruikt zou worden. Dit zijn dezelfde persoonlijkheden die in de 16e eeuw met het idee kwamen voor een wereld die gebaseerd was op vrije handel en die zichzelf daarna in een globaal geheel zou vormen. Want jouw wetten moeten allemaal gestandaardiseerd worden om dat te doen. Alles draait rond economie.

 

Wel, Hamish, mijn hond en ik wensen je vanuit Ontario Canada een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: Hensel, juli 2008