ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE ON RBN

 

 “Winstpiraten en toestemming van het passieve landvolk”

 

5 september, 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 5 september, 2007 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

“Code van Stilte” door Bruce Springsteen

Er is een code van stilte, we durven niet te spreken

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

En we doen net alsof er niets aan de hand is

Maar er is een code van stilte en het kan zo niet doorgaan

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Voor onze nieuwe luisteraars, ga naar cuttingthroughthematrix.com of alanwattsentientsentinel.eu, voor veel gratis informatie, door andere mensen mogelijk gemaakt, die gedurende de jaren geholpen hebben met bijdragen op al deze sites, met veel informatie over deze matrix waar we inzitten. Kijk ook naar alanwattsentientsentinel.eu,  voor andere talen, als je uit Europa komt.

 

De matrix gaat zeker, heel, heel erg diep. Het is er een van veel lagen en de schoonheid daarvan, vanuit het standpunt van de controllers, is dat degene die aan de bodem zitten niet weten waar ze zijn en zelfs hoe ze daar terecht gekomen zijn; en toch, een ieder zal je vertellen als hen gevraagd zou worden of ze helemaal geestelijk gezond zijn, waarom weten ze dat ze geestelijk gezond zijn? Dat is omdat iedereen om hen heen die ze kennen, dezelfde meningen en gesprekken heeft over dezelfde onderwerpen en dezelfde dingen willen kopen en hebben, op dezelfde tijd. Zo oordeel je over je geestelijke gezondheid, als iedereen dezelfde mening over alles heeft. Het betekent niet dat alles daarover waar is of echt en het er echt toe doet. Als je verteld zou worden, dat de aarde plat of vierkant zou zijn en dat zou het normale worden en iedereen zegt het, dan beoordeel je jezelf als geestelijk gezond als je ook op die manier denkt. Zo wordt de realiteit op ons geprojecteerd; en onze levensduur is kort, heel, heel kort. We rennen door het leven. We zoemen als een bij door het leven omdat we voor het systeem de werkbijen zijn.

 

Iets dat zeer goed begrepen en geleerd werd in de hogere economische klassen, op speciale universiteiten waar de elite naar toe gaat, waar ze niet pretenderen dat ze er zijn om iemand te dienen. Ze zijn daar om over andere mensen te regeren. Ze komen uit lange generaties van dezelfde soort families, onder elkaar getrouwd door de eeuwen heen en ze praten over economische eenheden. Je bent een producent en een verbruiker. Dat is je doel. Dat is de definitie van de Verenigde Naties, de grote organisatie die tijdens en aan het einde van de tweede wereldoorlog is opgezet, het van de grote fascistische organisaties en families die daarover regeerden, over te nemen. Zij zeggen dat een goede burger, een goede producent en verbruiker is.

 

Wat gebeurt er als je geen goede producent meer bent?

 

Dan ben je blijkbaar geen goede burger. Je bent een ‘nutteloze eter’. Je bent gewoonweg een parasiet van de samenleving want je moet, als belasting betaler produceren. Het is door belastingen dat grote regeringen en veel lagen bureaucratieën, onvoorstelbare lagen van bureaucratie op bureaucratie, ieder facet van je leven bepaalt; en zij leven van het belastinggeld. De grote bouwprojecten waar wij en onze kinderen voor betalen en onze kleinkinderen zullen daar ook voor betalen, onder compound interest laws (onvertaald), worden gedaan van het belastinggeld. Vooral de grote wegenbouw projecten en dat wordt al sinds de dagen uit het oude Rome, zo gedaan. Ze dwongen het publiek het geldsysteem te accepteren en vroegen het dan via belastingen terug en zetten hen bij de wegen, aan het werk. Dat is een heel goede list, nietwaar? Het gaat vandaag nog steeds door. Als de wegen eenmaal af zijn, zeggen de regeringen natuurlijk dat het gewoon niet economisch uitvoerbaar is ze te onderhouden. Dus moeten ze die aan privéondernemingen overhandigen, die vooraf uitgekozen waren, zelfs vóórdat ze de wegen planden. Zo werkt het echte systeem. Ik ben na deze boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows th
at the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

“Iedereen weet het” door Leonard Cohen.

 

Iedereen weet dat de dobbelstenen vals zijn

Iedereen rolt met gekruiste vingers

Iedereen weet dat de oorlog voorbij is

Iedereen weet dat de goede jongens het hebben verloren

Iedereen weet dat het gevecht bepaald was

De armen blijven arm, de rijker worden rijker

Zo gaat dat

Iedereen weet dat.

 

Hallo mensen. Alan Watt hier, terug op Cutting Through the Matrix, ik raak een paar structuren om ons heen aan, en hoe we die voor lief nemen zonder ze ooit te analyseren. De reden waarom we ze niet analyseren is, omdat onze ouders ook niet wisten dat dit zelfs gaande was. Zij dobberden zelf door de veranderingen; werkelijk, ze holden door de veranderingen. Hun systeem, hun oorlogen was gedaan en voorbij en zelf zuchtten ze van verlichting en gingen toen de fabrieken in en werkten zichzelf naar de pensioen gerechtigde leeftijd toe. Het pensioen is je gegeven, als een wortel om te volgen, achter aan te gaan, je te gedragen en als je eenmaal gepensioneerd bent, krijg je het en dan, als de race hopelijk voorbij is, kun je van je pensioen genieten en gaan vissen. Daar waar echt iedereen op hoopt, werkelijk, is een zacht leuk leven, nadat alle zorgen en ongerustheid voorbij is; en zo gaat het echt niet omdat er inflatie is. Dit toverwoord ‘inflatie’ en ‘deflatie’. Het is gebakken lucht, nietwaar?

 

Onze levens gaan over deze inflatieonzin, omdat het betekent dat iemand ergens aan de top van je land, wanneer dan ook, bekend kan maken wat de waarde van je muntsoort die dag kan zijn, of je nu alles beveiligd hebt of niet en de voorzorgsmaatregelen die je genomen hebt. Je denkt dat je genoeg gespaard hebt om door je laatste jaren heen te komen of door ziekenhuisoperaties en verzekeringspolissen en al die ‘wat als’ die je kon proberen en omheen werken, de mogelijkheid van ongevallen enz., alleen maar om vernietigd te kunnen worden door iemand aan de top. Of een intrige van mensen die kneepjes toepassen op het veranderen van de koers door inflatie; of letterlijk alles tegelijk veranderen; de naam van de muntsoort naar een andere naam, waar ze over het algemeen de prijzen verdubbelen. Dat is bijvoorbeeld in Engeland gebeurd, omdat ze net voor de eenwording van Europa de structuur van de koers veranderden, en zelfs de mensen in Engeland zijn dat nu vergeten. Het werd in de vroege 70s gedaan en de waarde van de shilling werd letterlijk op stel en sprong veranderd. Het was 20 shilling voor een pond en het veranderde in één nacht. Nu heb je nieuwe shillings, met 5 penny’s waar er 12 en zo waren plus slaan ze ons tegelijkertijd met toegevoegde waarde van belastingen. Dat bracht de mensen grondig in de war.

 

Toen het na een paar jaar opklaarde, realiseerde iedereen zich dat hen een poot was uitgetrokken; en goede, kleine burgers zijnde, vergaten ze het allemaal en gingen zoals gewoonlijk, door met overleven. Zo werkt het systeem en dit zal in de Amerika’s ook gebeuren. We weten dat we ook een muntsoort voor de eenwording van de Amerika’s krijgen. Ik twijfel er totaal niet aan dat ze dezelfde trucs uit de kast halen. Ze zullen ons waarschijnlijk vertellen dat de waarde daalt en daalt en de productie er niet mee samenvalt en dat alles, en import en export en bla, bla bla, en alle toverstokjes waarmee ze wuiven om ons te beet te nemen. Maar, feit is, zie je, het staat te gebeuren; en terwijl Amerika het Midden Oosten aan het standaardiseren is met dit ene systeem, democratie genaamd, trekken ze thuis het kleed langzaam onder je voeten uit. Niet alles helemaal tegelijk, gewoon langzaamaan zodat ze de Amero kunnen invoeren, de nieuwe muntsoort. Ze hebben dat al in de Canadese kranten en op de Canadese televisie beweerd en iedereen is dat ook al vergeten want mensen hebben vandaag geen geheugen. Ze zeiden dat de Amero uiteindelijk door alle Latijns Amerikaanse landen gebruikt zal worden, omdat alle Latijns Amerikaanse landen uiteindelijk deel van de Amerikaanse Unie zullen worden.

 

Er wordt ons de waarheid verteld. Het is alleen maar dat de meeste mensen het helemaal niet willen geloven. Zelfs al hebben ze het zelf gehoord, willen ze het niet geloven. Ze kunnen niet begrijpen dat een paar mensen aan de top, een wereld, waarvan zij denken dat het hun wereld of hun concept van een wereld is waarin ze zijn opgegroeid, kunnen veranderen. Dat kunnen ze niet berekenen, dus gaan mensen in een ontkenningsfase zitten en staan ze toe, dat het gebeurt. De werkelijkheid is ook, dat het in dit systeem zal gebeuren omdat we geen zeggenschap hebben in waar we naar toe gaan. Degene die wel iets te zeggen hebben over waar we naar toe gaan hebben hun kantoren en complexen allemaal rond jouw hoofdregeringsgebouwen of congresgebouwen. Ze worden lobbyisten genoemd en zij zijn full time lobbyisten voor de grote internationale corporaties en banken. Dit zijn de mannen die ogenblikkelijke toegang hebben tot presidenten en politici en alle grote regeringscontracten krijgen. Dit zijn de mannen die ook helpen met het regeren over jongere politici en tekenen hun carrière voor hen uit, omdat alle politici uiteindelijk uit de politiek willen en CEOs van grote internationale corporaties willen worden en misschien uiteindelijk, zoals een pingpong balletje, terug gaan in de politiek.

 

Het is een tamelijk corrupt systeem waarin we leven en het is niet nieuw. Het is hier altijd al geweest. Het publiek wordt geacht te geloven dat op een of andere manier, welke karakter ze je dan ook geven om op te stemmen en in het parlement komt of in het congres, zelfde ding, er eigenlijk is om jou te representeren, totdat hij omdraait en zegt, “Ik kan het echt niet. Ik moet met de partij meegaan. Ik moet met de partij op dit onderwerp stemmen.” Wat heeft het dan voor zin op hen te stemmen? De dialectische partij, deze of die, die hand of deze hand, het linkerbeen of het rechterbeen – het is allemaal hetzelfde, of “vleugels”, zoals zij het noemen. Linkervleugel of rechtervleugel en het is heel geschikt want zie je, de vogel die vleugels heeft, bestaat uit een lichaam en het grote lichaam zit achter een schild. Dat is om hem voor het publiek af te schermen. We denken dat we een democratie hebben maar dat is niet zo, ook al wordt het vanaf de top gepusht alsof het een magisch christelijk woord is of iets dergelijks, een heilig woord, ‘democratie’. We stellen er geen vragen over omdat we het zo vaak horen. Het is een heilig soort woord, ‘democratie’, volgens de meeste mensen, alsof het eerlijk en rechtvaardig is. Dat moeten we geloven en toch hebben we niets te zeggen in wat gaande is.

 

Je zult nooit tijdens een verkiezing geen enkel belangrijke detail besproken horen, buiten welstand, voordelen voor werkeloosheid en gezondheidszorg. Dat is alles wat je hoort, in welk land dan ook. Het is een oude, oude list; en dan, als ze eenmaal in hun regeringspositie zitten, draaien de jongens waar jij voor stemde, zich om en tekenen ze NAFTA akkoorden en wereldhandels akkoorden en GAT verdragen en sturen al je fabrieken naar China. Ze noemen dit trouwens nooit tijdens hun campagnes en het doet er niet toe áls ze het doen want ze zijn leugenaars; ze draaien zich om en veranderen van gedachte.

 

Canada was hier een uitstekend voorbeeld van omdat we hier Eerste Minister Mulroney hadden voor de zogenaamde ‘conservatieven’ of ‘progressieve conservatieven’ zoals ze hen noemen, dat ‘neocon’ betekent. Niet in de VS begonnen maar eigenlijk was het bedrijf van Maggie Thatcher, de eerste die de term gebruikte en Brian Mulroney runde daar zijn campagne op. Hij runde zijn campagne tegen iedere vrije handels onderhandeling met de VS of de eenwording met de Amerika’s. Toen hij er eenmaal binnen was, stond het binnen twee weken in al onze nationale kranten; hij veranderende van mening en toen was hij er de leidende voorstander van. Hij was de kampioen om het te leiden. Wij leden daar een paar jaar onder en toen stemden we de oude jongens eruit en kregen de nieuwe jongens erin die het wilden veranderen, en dat was Meneer Chretien die zijn campagne runde op het beëindigen van dat. Het moet een infectie zijn die zij opvangen als ze in het regeringsgebouw komen te zitten; en hij werd de kampioen voor NAFTA.

 

We zien deze trucs steeds weer, terwijl we gevangen raken in de verkiezingen en de klucht van verkiezingen. We herinneren ons al de leugens uit het verleden niet, wat werkelijk, echt verschrikkelijk is als je erover nadenkt. Hoe ouder je wordt, hoe meer je je zou moeten herinneren, en hoe vaak moet je gestoken worden voordat je wakker wordt? We hebben geen rechten. We leven een zakenplan, een vérdragend zakendoel, iets dat geregeld was voordat iemand van ons eigenlijk geboren was en ook je ouders, in die omstandigheid. Je kunt teruggaan naar de vroege 1900s en uitzoeken wanneer ze het begin van wat de The Council on Foreign Relations werd, opgestart hebben, de Amerikaanse tak van het British Royal Institute for International Affairs van globale regeringen. Je ziet dat er veel meer over geschreven is door de mensen die erbij betrokken waren. Politici en zelfs presidenten die uitkijken naar een specifiek, nieuw globaal Utopia en een verenigde Amerika’s en Europa en Pacific Rim regio’s, en ijverig hebben ze alles doorgewerkt, 100 jaar lang, ons naar dat punt te brengen.

 

Ze zeiden ook dat ze alle instituten zouden gebruiken, met inbegrip van de vrijmetselaars instituten, het internationale broederschap om ook met het begeleiden ervan te helpen; en je ziet daar dat de meeste contracten van de regering aan overhandigd worden. Als je wilt weten wie de contracten krijgt of iets op je lokale of nationale niveau, kijk gewoon naar de Vrijmetselaars Society en dan realiseer je je waarom iedere advertentie voor regeringscontracten zegt, “degene die het beste gekwalificeerd zijn en misschien het laagste bod hebben, krijgen niet noodzakelijkerwijs het contract.” Wat ze achterwege laten is, dat je een bepaald soort broeder moet zijn om het contract te krijgen. Dát bedoelen ze ermee en ons hele systeem wordt op die manier gerund.

 

Als je naar de overlijdensberichten in je lokale gebied kijkt, kijk uit wanneer een persoon die bij het schoolbestuur en het lokale gemeente bestuur zit en een hele groep van die besturen, inclusief educatieve besturen, mannelijk of vrouwelijk, en kijk waar ze toe behoren en je zult ontzet zijn. Helemaal ontzet als je ziet dat alle organisaties waarvan je je nooit gerealiseerd hebt dat het vrijmetselaars van origine zijn. Zo krijgen ze de banen. Zo werkt deze agenda samen, van kust tot kust, van noord naar zuid, als een ineengeweven net, perfect geolied, alles samen komend. Dat komt omdat er een mandaat is en het is het mandaat dat iedereen aan de top wordt verteld, welk mandaat het is; en ze leiden ons als schapen, en volgens hen zijn we dat ook. We zijn schapen. We zijn hier om geschoren en gegeten te worden. We worden naar de volgende stap geleid.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen. Alan Watt hier met Cutting Through the Matrix, ik ga gewoon door wat van de realiteit heen die om ons heen is, waar de meeste mensen niets van zien. Ze zien het niet omdat ze geconditioneerd zijn het niet te zien. Ze zijn geconditioneerd om in de propaganda en alle disinformatie dat in hen vanaf de geboorte geprogrammeerd is te geloven. Er is hen gezegd dat ze vrij zijn – altijd gezegd dat ze vrij zijn. Het is een prachtige truc iemand dat steeds weer te vertellen, totdat ze trouwens denken dat ze vrij zijn, tot dan, als ze ouder zijn, zullen ze naar alle keuzes kijken die ze in het leven hebben gemaakt en ze realiseren zich dat ze tussen bepaalde grenzen en klassen en economische statussen en zo, beperkt werden als zij welk doel dan ook die ze misschien wilden ontvouwen, wilden bereiken. Zelfs de doelen die ze konden ontvouwen, zouden nog steeds binnen dit soort economisch systeem zijn, waar je een economische eenheid bent – een producent en een verbruiker.

 

Eigenlijk hebben we nooit een kans gehad om individuen te zijn, en dat is de sleutel tot dit, omdat in de 1700s voor de eerste keer, vooral in de Verenigde Staten en sommige delen van Canada, individuen de wildernis in konden gaan en volledig onafhankelijk zijn van iemand anders, als ze dat wilden. Ze werden later altijd gevolgd door kleine dorpen, daarna steden. Toen kwamen de juristen binnen. De kerkcomités kwamen binnen en vrouwencomités voor de kerken, en voordat je het wist, kreeg je al deze voorschriften en regels en bureaucraten die betaald moesten worden van belastinggeld. Zo volgde het systeem hen. In de Amerika’s was er ten minste voor een tijdje, een kans, de eerste kans die iemand werkelijk had sinds de Romeinen naar Europa kwamen. Heel, heel kort en het was een tijd van individualiteit waar het robuuste individu geprezen en toegejuicht werd vanwege zijn individualiteit, omdat hij zo onafhankelijk was.

 

De elite kon dat natuurlijk niet hebben. Het paste niet in hun plannen. Als de mensen onafhankelijk werden, verloren ze alle macht, daarom moesten ze de ‘gemeenschapszin’ zoals het vandaag genoemd wordt, terug duwen. George Bush Sr, drukte de term er in feite door en zei, we moeten deze gemeenschapszin gebruiken. Het komt eigenlijk uit de Verenigde Naties, de grote kopgroep voor de fascistische vennootschappen. Het is een kopgroep dat ‘democratie’ als een vlag gebruikt en ze praten over kwaliteit in al deze zoemende termen die helemaal niets meer betekenen, omdat de Verenigde Naties een ongekozen lichaam van mensen is. Kijk, het is niet democratisch, het was nooit democratisch en toch vertelt het iedereen oorlog te voeren en te vechten voor democratie.

 

De Verenigde Naties heeft lagen bureaucraten, identiek aan diegene die je in je eigen regering hebt. Alles waar de regering bureaucraten voor heeft, zoals peilingen, elektronica, heeft de Verenigde Naties een equivalent, departement voor, omdat ze bestaan om het uiteindelijk als een wereldregering over te nemen. Misschien zijn ze niet de definitieve, maar het is een overgangsfase. Maar ze zijn niet gekozen. Ze hebben ook een speciale school voor het nageslacht van de mensen die binnen het complex van de Verenigde Naties trouwen, dus geloven zij ook in eugenetica, zie je. Ze geloven dat ze een superieure soort, binnen de Verenigde Naties zijn. Vrij interessant als je je afvraagt waarom we allemaal in dezelfde richting gaan die met eugenetica te maken heeft en in wezen, de DNA codes en zo meer en het rechtzetten van al de gebrekkige genen. Kijk maar eens naar de Verenigde Naties. Ze zijn een goed voorbeeld wanneer ze zich, onder elkaar voortplanten, voor hogere bureaucratische posities. Ze geloven niet in democratie maar ze begrijpen wel dat ze die term moeten gebruiken om het publiek te misleiden en naar voornaamheid op te klimmen.

 

Tijdens de oorlog in Kosovo kregen we voor de eerste keer, bij iedere uitzending, iets te horen over de Verenigde Naties totdat het bijna een dagelijkse gebeurtenis was. Tot die tijd dachten de meeste mensen dat het een soort liefdadigheidsgroep was, zoals het Legers des Heils, die rond gingen en brood aan hongerige kinderen in de wereld uitdeelden. Het is de PR versie die ze je geven als ze af en toe iets voor rampen doen, maar het werkelijke feit is -- kijk, ze zijn opgezet om uiteindelijk, alle legers onder hun vleugels te nemen en de globale politieman worden. Ze moeten China nog steeds een tijdje gebruiken. Dat moet er nog aankomen, voordat de VN de totale wereldpolitie wordt. Dat zal over een paar jaar plaatsvinden. Het zal niet lang duren voordat de VS zich in het Midden Oosten hebben uitgeput en dat deel van het werk afmaken.

 

Je zou naar de geschiedenis van de Verenigde Naties moet kijken. UN betekent 1(een) in het Frans. Zij zijn de EEN, zie je. Tel de kleine deeltjes op hun logo, alle kleine deeltjes van hun rooster op hun logo. Het is ook een interessant nummer dat te voorschijn komt. Ze zijn de mensen met de witte ruiters buiten hun deur. Daar hebben ze ook een symbool van; een hele, hele interessante organisatie van huis uit, hoog occult; opgezet en voortgekomen uit de League of Nations. LON is een term voor LION (Leeuw) in een land dat zich ontpopte als de ene, een hele interessante geschiedenis. Lees H.G. Well’s non-fictief werk over de League of Nations omdat hij opschept over haar functie en hij zei dat dát het einde van nationalisme was, zoals wij het kennen. Kijk er zelf naar en lees het. Ik ben na deze boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows

 

Hallo mensen. Alan Watt ie hier met Cutting Through the Matrix, en ik geloof dat we Jake uit Texas aan de lijn hebben. ben je er?

 

Jake: Ja hier ben ik. Ik heb hier een observatie en een vraag. Mijn eerste observatie is, ik heb verschillende jaren gewerkt voor het bedrijf die de HAARP transistors heeft gebouwd, en voordat ik daar werkte, realiseerde ik me niet – ik was een beetje sceptisch dat iedereen zei wat ze eigenlijk konden doen, totdat ik zelf uiteindelijk aan de hardware werkte. Ik merkte op dat de mensen daar tamelijk gehersenspoeld waren omdat ze in bepaald soort modus zaten. Op een dag klaagde een van de ingenieurs zo’n beetje over de test taferelen voor dit andere project, waarom ze op een bepaalde manier waren en ik maakte de opmerking, “ja, deze frequenties kunnen gebruikt worden voor mind control (onvertaald) manipulatie.” Hij kreeg een met afschuw vervulde blik op zijn gezicht zo van, oh ja, ik kan zien waar dat kan gebeuren, maar misschien een half uur later wist hij niet meer dat ik iets gezegd had.

 

Alan: Ja en dat is ook een menselijke eigenschap, als je veel dollars krijgt betaalt om bepaald werk te doen. Je onderbewustzijn gooit alle lelijke informatie eruit, omdat je voor jezelf, als aan een goede mens denkt, en dus beginnen alle gruwelshows zo en zodoende kunnen ze altijd helpers hebben die ze nodig hebben om het op te zetten. Iedereen denkt dat ze en goed mens zijn en daarom zijn ze niet betrokken bij iets afschuwelijks.

 

Jake: Oké, en mijn vraag is, mijn vader heeft wat tijd in de gevangenis doorgebracht en toen hij uit de gevangenis kwam was hij niet dezelfde man. Ik weet niet of hij gehersenspoeld of gechipt is of iets dergelijks. Ik vroeg me af of je er echt iets aan kan doen als iemand zo geïndoctrineerd is --

 

Alan: Hoe lang heeft hij gezeten?

 

Jake: Ongeveer vijf jaar. Het was ook de tweede keer dat hij in de gevangenis zat en de eerste keer toen hij eruit kwam was hij dezelfde vent als toen hij erin ging, maar na twintig jaar zoeken, heb ik me eindelijk gerealiseerd waarom hij in de gevangenis werd gezet en het had niets met criminele activiteiten te maken. Het was omdat hij een aanbod had geweigerd om in een louche overheidszaakje deel te nemen. Maar nu herinnert hij zich er niets van.

 

Alan: Er is een goed boek op de markt, het heet "Acres of Skin". Het gaat over alle testen die zij met gevangenen deden en nog steeds doen in heel de Verenigde Staten en hoe ze door de regering worden gesponsord en vaak gedaan worden uit naam van medicijnvennootschappen en hightech vennootschappen. Het staat vol met vrijgegeven informatie. Het is authentiek en het heet "Acres of Skin", en je vindt daar verhalen van veel gevangenen wier persoonlijkheid gebroken is door de experimenten waar zij doorheen zijn gegaan toen ze in de gevangenis zaten..

 

Jake: Prima. Wel, oké, hartelijk bedankt.

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Ja, we leven echt in een horrorshow, mensen; en onder deze façade van vooruitgang en cultuur, gaan de wetenschappers -- en in feite zijn ze van ons leven een ergere hel aan het maken dan het al is. Wetenschappers zouden niet betrokken mogen zijn bij geen enkele sociaal- of politieke beweging omdat ze niet gekwalificeerd zijn om betrokken te zijn bij dat soort specifieke dingen. Lees eens alle beweringen van Einstein en lees al die ezelachtige, domme dingen die hij over politiek zei. Hij wist niets meer over politiek dan de gemiddelde loodgieter, en toch is hij hier omdat hij een wetenschapper en een goede meetkundige was die over de koers van de wereld, voor het publiek probeert te beslissen. Hij geloofde niet dat de mensen ook maar enig recht hadden om over hun eigen lot te beslissen. Hij vond dat de deskundigen de levens van hen moesten begeleiden, de slimmere deskundigen. Hij was, op zijn eigen manier, een totalitair iemand. Die lieve, kleine man die uit alle proportie opgeblazen is, tot wie hij werkelijk was, omdat hij op school als een idioot was geclassificeerd maar hij werkte wel voor het patenten kantoor in Zwitserland. Hij was heel goed in het afgeven en stelen van uitvindingen van mensen, voor zijn bazen en dus maakten ze hem een beroemde man. Dat is de wereld waarin we leven. Het lijkt niets op de wereld die de geschiedenisboeken van school ons geven, terdege anders.

 

Het is een corrupt systeem waarin we leven en de psychopathische types aan de top staan er aan het hoofd van, zoals ze in dit specifieke economische systeem moeten zijn. Het is hun systeem, zie je. Dit is hun speelplaats. Geld en economie is hun speelplaats en ze hebben ons een systeem gegeven en er ons lang geleden in getraind, en alleen zij kunnen aan de top komen omdat een natuurlijk mens met een geweten, geen mensen kan vernietigen om succes te bereiken. Alleen een psychopaat kan dat doen en ’s nachts goed slapen en het ook, naar zichzelf rationaliseren. Het doet er niet toe wat ze doen, een psychopaat zal altijd rationaliseren omdat ze superego’s zijn. Ze moeten hun ego, ten koste van alles, beschermen en het maakt niet uit hoe bizar het verhaal of het excuus klinkt naar het gewone volk.

 

De verkrachter doet hetzelfde. De verkrachter kan veel verkrachtingen doen en zijn slachtoffers vermoorden en toch in de rechtszaal zeggen dat deze slachtoffers hem het eigenlijk wilden laten doen. Hij moet het rationaliseren om het voor zichzelf te laten kloppen en ze doen het. Ze doen deze dingen. Mensen naar oorlogen voeren vanwege enorme winsten is gewoon een psychopathische techniek en zoals Karl Marx zei, “oorspronkelijk zijn alle oorlogen, economische oorlogen.” Stelen is stelen, plunderen is plunderen en afslachten is afslachten. Je kunt het niet mooier maken met leuk klinkende overtuigingen en frasen die al eeuwen nageaapt zijn, zoals ‘de barbaren temmen’ of ‘het christendom en civilisatie naar de boeren brengen’ of zoals zij zeggen ‘de barbaren’.

 

Worden we niet misselijk van steeds weer het oude materiaal als we de grote bedrijven de planeet zien plunderen en vermoorden? Worden we ook niet misselijk van ons eigen nageslacht, die als ze de 18 zijn gepasseerd, zo graag weg gaan en gekleed gaan in hun grillige prullen en een geweer dragen en voor hun meesters lopen? Worden we daar ook niet misselijk van? Worden we in feite, niet misselijk van de menselijke natuur? Wordt het niet tijd dat een of andere manier aan mensen geleerd wordt zodat dit alles beëindigd kan worden, voordat het ons naar het laatste einde meeneemt waar het ons naartoe mee móet nemen? Dit systeem, dit pad van Eden, kan alleen maar op één plek eindigen en dat is totalitarisme. We zitten er al onder. We zaten er al onder voordat 9/11 gebeurde. Daar waren al die volkstellingen voor en de stijgende tellingen. Het was gebruikelijk, iedere 10 jaar, je een volkstelling te geven en dan beginnen ze het te halveren, brengen het terug naar 4, 3 jaar. Dat doen ze omdat ze alle informatie van ieder individu te allen tijde willen hebben omdat totalitarisme op de voorspelbaarheid van ieder individu runt. Iedereen moet volledig, 100 procent voorspelbaar zijn en dat betekent het blijkbaar.

 

Uiteindelijk zullen ze je eigen vermogen, een denkend individu te zijn, uitwissen. Daar is de hersenchip voor en al het werk daarnaar toe, gekoppeld aan een onvoorstelbaar bedrag, van jouw belastinggeld, naar genetisch onderzoek om de missie, nieuwe typen mensen, compleet te maken. Kijk, aan de top hebben ze, als een haai in de zee die bloed ruikt, geen ander koers te volgen. Psychopaten moeten altijd dezelfde koers volgen. Ze moeten de volledige 100 procent domineren, anders voelen ze zich onveilig en onzeker. Daarom zijn we op het pad dat doorgaat, en de list is nu ons te domineren, ons te overtuigen dat het allemaal voor onze eigen bestwil is. Dat is weer een grote leugen die we altijd en altijd weer, gedurende de eeuwen, gehoord hebben. Wat ze ook met ons doen, zij moeten ons, voor hen aan het juichen krijgen terwijl ze bezig zijn. Ze gebruiken vaderlandsliefde en nationalisme als het hen uitkomt. Deze zelfde karakters die iedereen vergeten is, dezelfde politici en hun vaders spraken over de globale samenleving, voordat 9/11 begon. Nu schreeuwen ze nationalisme in Amerika. Wat een klucht.

 

Het volk heeft geen geheugen en kan 2 en 2 niet optellen, omdat als het Midden Oosten eenmaal voorbij is, zal het plotseling weer globalisme zijn en geen nationalisme. Echt, nationalisme en internationalisme, maakt geen verschil want we zitten in hetzelfde systeem welke economie dan ook. Het moet er uiteindelijk hetzelfde uitzien. Er is geen optie.

 

In een systeem waar rijkdom verheerlijkt wordt, waar iedereen aan de bodem vreselijk bang is voor dezelfde dingen als armoede, ziekte, zonder vrienden want aan de bodem heb je geen vrienden. “Niemand houd van je als je beneden zit en eruit ligt” zoals het liedje zegt, dan heb je een overdreven behoefte aan geld en dan wil je het hebben, hoe dan ook en dan ben je bereid anderen te exploiteren het te doen. Degene aan de top zijn gewoon beter in het exploiteren omdat ze helemaal geen geweten hebben.

 

Psychopathie is een gebied dat door iedereen bestudeerd moet worden. Het gaat niet diep. Het is helmaal niet moeilijk te begrijpen. Het is echt vrij eenvoudig. Kinderen kunnen vrij gemakkelijk geleerd worden, het te begrijpen en opgevoed worden hoe, binnen hun eigen sociale groepen en generaties, gekeken moet worden omdat de psychopaat zich altijd moet vertonen aan de rest door dezelfde technieken. Ze kunnen niets anders doen. Het betekent niet dat je de psychopaat ook moet haten; maar door hetzelfde signaal, als je een hond hebt waar je heel van houdt en die hondsdolheid krijgt, houd je nog steeds van de hond maar je weet dat hij gevaarlijk is. Je moet iets doen. Dat is hetzelfde met de psychopaat. Dat deel, dat emoties in het brein moet hebben werkt eenvoudig niet, en ons probleem van vandaag is dat er zo veel van hen zijn, zo, zo veel van hen. We hebben gedurende de eeuwen, de grote elites gehad die hun rijkdom en geld tijdens de Industriële Eeuw en de opium oorlogen hebben verkregen en al die andere oorlogen waar ze ons allemaal bij betrokken hebben, en ze hebben zich eeuwenlang onder elkaar gekruist en ze hebben veel, veel takken van hun families.

 

Niet alleen dat, helemaal op de bodem structuur van de samenleving heb je hetzelfde fenomeen omdat zo nu en dan, in iedere familie, toevallig een psychopaat geboren wordt. Er komt ook altijd vanuit de bodem iemand omhoog en dit zijn diegene die weer aangetrokken worden tot machtsstructuren waar zij toegang toe kunnen krijgen, dat over het algemeen, het leger of de politie of de lagere bureaucratieën zijn, een of andere positie van autoriteit. De psychopaat aanbidt de autoriteit boven hem. Zij aanbidden hen en proberen daar ook te komen, maar zij verachten, verachten volkomen, de zwakken en diegene beneden hen. Ze noemden het de ‘autoritaire figuur’, maar in werkelijkheid is het een sadomasochistische persoonlijkheid en dat omvat de psychopaat.

 

We zitten wanhopig in moeilijkheden en we zijn op het pad, zoals ik zei, naar totale dominantie, waar deskundigen ieder facet van ons leven zullen runnen. Dat doen ze in veel gevallen al. Ze hebben groepen voor kinderhulp, een hele groep organisaties waar ze gewoon je kind van je af kunnen pakken als je je niet schikt volgens hun standaarden of als je hen iets anders leert dat niet in hun leerplan staat of waarover zij beslissen dat het antisociaal is, of welke naam ze er ook aan geven.

 

Nu zitten ze achter de ouderen aan. Ze pakken hen en plaatsen hen, onder ieder voorwendsel, in ziekenhuizen. Ze willen hen niet buiten hebben als ze er eenmaal in zitten. Ze willen de echtgenote of echtgenoot er ook in hebben, zodat ze het huis kunnen afpakken en verkopen. Dat is vandaag de standaard procedure. Het is uitgesproken diefstal en het gebeurt overal. Niet alleen in de Amerika’s maar ook in Europa, omdat we over de hele westerse hemisfeer, hetzelfde systeem hebben. Dit is één systeem. Je kunt het oude niet behouden, zeggen ze en naar het nieuwe gaan. Dat is de vraag die vaak gesteld wordt, wat kunnen we van dit systeem houden dat wij op een andere wijze kunnen meenemen? Ik blijf mensen vertellen dat je niets van het oude mee kan nemen als er een andere manier van leven komt, omdat het oude gedeelte, gewoon een deel van de kanker is en het zich opnieuw zal uitzaaien.

 

We moeten opnieuw overdenken waarom we hier zijn en we moeten van de bodem tot aan de top, betrokken raken bij besluitvorming, voor de eerste keer, omdat zoals je weet het nog nooit daarvoor gedaan is. De gewone mensen hebben nooit een kans gehad voor zich zelf uit te maken waar het in het leven om gaat. De agenda is ons gegeven. De regels zijn ons gegeven. De formules zijn ons gegeven. De formules worden ons geleerd en we vragen ons af waarom niets voor ons werkt, of het nu stijgen op de economische ladder is als je met iedereen wedijvert. Je wordt zelf kwaadaardig als je dat doet en je geeft je zelf de schuld als je niet sterk of kwaadaardig genoeg bent, of waarom je eigen persoonlijke relaties uit elkaar vallen of waarom je kinderen je haten.

 

Je moet de boeken van de jongens aan de top lezen die dit systeem draaiende houden en hun eigen werken wijdverspreid gepubliceerd hebben sinds de late 1800s door de 1900s heen, omdat ze menen wat ze zeggen in die boeken. Ze meenden het en ze hebben het gedaan. Ze hebben gezegd dat ze enorme instituten hebben opgezet met deskundigen om ieders leven voor hen te runnen. De reden waarom wij in een niet werkend systeem leven, een niet werkende samenleving en een niet werkende familie, komt omdat het geen natuurlijk systeem is. Er zit niets in dat je rust geeft. Het is niet ontworpen om je rust te geven. In feite, kijk terug in de geschiedenis. Je zult geen generatie vinden die rust gedurende hun hele leven is gegeven. Ze hadden óf een oorlog, een fysieke oorlog, óf een burgeroorlog of ze hadden een economische oorlog of depressie.

 

Ons is niet toegestaan in dit systeem te relaxen. Waarom niet?

 

Kijk, als je een agenda aan de top hebt, is het moeilijk. Het is moeilijk de schapen in beweging te krijgen als ze eenmaal gaan uitrusten en gaan grazen in de wei. Ze willen je in beweging houden en als je altijd in beweging bent, heb je niets waar je het heden mee kan vergelijken en waar je naartoe gaat. Het verleden is verdwenen en het is vervaagd. Je herinnert je het niet, maar als je te lang graast heb je een geheugen en je zou dat deel van het bestaan, waar je nú precies bent, willen behouden. Het is moeilijk om je weer in beweging te brengen en dit is de eenvoudige techniek die op het gewone volk wordt gebruikt. “Speedo, speedo, zoals de Japanners zeggen.

 

Als dieren zijn we getraind; en weer, in de hogere scholen, de hogere universiteiten karnen zij de top sociologen en behavioristen eruit. Ze begrijpen al deze wetenschappen, hoe mensen te motiveren, enorme kuddes mensen. Ze noemen ze kuddes. Ze zijn daar onbeschaamd in en het werkt. Het werkt heel, heel goed want we bewegen ons allemaal naar hetzelfde, op dezelfde tijd. Daarom als iedereen waarmee je je betreffende het nieuwe normaal, vergelijkt moet je het blijkbaar zijn als je allemaal dezelfde dingen als ieder ander, op dezelfde tijd wilt. Ze zijn ook afhankelijk van de aantrekkingskracht van snobs en het bijbenen van de Jansen’s; maar je weet dat je er nooit echt komt, nietwaar? Ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

"Everybody Knows" by Leonard Cohen

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost

 

Hallo mensen. Alan Watt hier terug met Cutting Through the Matrix en voordat ik naar de laatste beller ga, wil ik graag zeggen dat ik boeken te koop heb die me gaande houden. Het houdt me hier drijvend, zolang ik een paar bestellingen krijg kan ik mezelf onderhouden.

 

Nu Todd in Californie, ben je er?

 

ToddHallo Alan, hoe gaat het?

 

AlanNiet slecht.

 

Todd: Het is fijn om met je te praten. Ik luister een tijdje naar je. Bedankt voor al je harde werken en het menselijke ras een beetje wakker helpt te worden. De eerste vraag is waarom gebruik je geen Paypal? Ik probeerde de doos en jouw materiaal en ik denk dat ik lui ben. Ik wil niet naar het postkantoor gaan. Waarom gebruik je geen Paypal zodat mensen je materiaal gemakkelijker kunnen kopen? Heb je daar over nagedacht?

 

Alan: Daar heb ik over nagedacht, maar ik zeg je ik krijg het misschien toch, maar mijn grootste zorg is dat ik weet dat er veel bedrog daar buiten is als grote bedrijven kunnen overleven als zij knoeien met bestellingen knoeien die binnen komen die dan plotseling worden ingetrokken. Met andere woorden, ik zou het niet kunnen want ik ben geen bedrijf. Ik heb geen personeel en zo, dus ik doe dit helemaal zelf en het is heel moeilijk om de cheques bijvoorbeeld te memoreren, persoonlijke cheques zijn prima in Canada en de VS. Daar heb ik geen problemen mee, maar voor Paypal moet ik het meer in detail bekijken om het bij te houden omdat ik begrijp dat ze bestellingen terug kunnen trekken tot zoveel dagen, drie weken in feite, iets dergelijks.

 

Todd: Oké. Voor mij persoonlijk, eBay en zo’n beetje de grote commerciële kant, ik heb nooit problemen met PayPal gehad, maar het was een van de dingen zoals, wauw u heeft zo veel prachtige informatie om mensen te helpen en het zou fijn zijn het gemakkelijker te krijgen en betalingen makkelijker te maken dan naar het postkantoor te gaan en een cheque uit te schrijven, maar dat is een klein beetje feedback. Ik hou van je materiaal. Werkelijk, mijn vraag is, Alan, ik luister al lang naar je en mensen zijn gehersenspoeld maar mensen kiezen ervoor om te slapen. Hoeveel percentage in termen van – je praat over het systeem en de leidende klasse en hoe ze ons zo’n beetje manipuleren en controleren. Hoeveel percentage denk je, hebben ze over ons bewustzijn? Is het 50 procent, 75 procent en hoeveel percentage mensen kiezen eigenlijk voor “weet je wat? Ik wil de waarheid niet horen. Laat me vanavond mijn baseball zien”.

 

Alan: Ze hebben 100 jaar dezelfde studies precies over dit, op grote universiteiten gedaan. Ze hebben hen vragen gesteld zoals, geef je er werkelijk om welke vlag er boven je hangt of wat soort systeem er boven je zit en zo, als je je gewone hobby’s en routines en zo kan houden, je leuke dingen, en ze vernamen hetzelfde. Statistieken, tot recentelijk, tot 10 jaar geleden denk ik, gaf 87 procent van het volk er niets om onder welke vlag ze vlogen, zolang ze hun speelgoed en spulletjes hadden en door kunnen gaan en naar het café kunnen en de rest; en ze merkten dat 3 procent van de elite de wereld runt. Drie procent is financieel zwak maar begrijpt hoe het systeem geleid wordt, en de rest daarvan zijn diegene die de machtsstructuur helpen te onderhouden, de politie, het leger, bureaucratieën enz. Ongeveer 86 procent, over het algemeen 87 procent geeft er in welke tijd dan ook, niets om onder welke vlag ze zitten of hoe het ook genoemd wordt. Hoewel, in de laatste studies zagen ze dat bijna 90 procent er niets om geeft.

 

Todd: Wauw. Ja, dat geloof ik. Ik werd wakker en het is moeilijk met mensen te praten. Het is zoiets als, ik slaap, laat me met rust.

 

Alan: Dat is het zo ongeveer, ja.

 

Todd: Wel, het is fijn met iemand te spreken die het bewustzijn heeft en ik kijk ernaar uit meer van je gesprekken te horen, Alan en vergeet die Paypal niet.

 

Alan: Zal ik doen. Heel erg bedankt. Wel, voor mij en Hamish mijn hond, wordt het tijd hier in Ontario, Canada. Fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

Vertaling: oktober 2007, M. Eken