ALAN WATT   BLURB (Educatief Gesprek)

 

 

"BEE-HIVE-YOUR-ALL BEHAVIOUR

BY

BEHAVIOURIST'S AGENDA"

                                                                                                          

In Nederlandse vertaling:

“Schaaf je algehele gedrag bij

(voor het leven in de bijenkorf)

door

de agenda van behavioristen”

 

 

13 september 2007

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 13 september 2007

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com. Je kunt me ook vinden op alanwattsentientsentinel.eu. Het is 13 september 2007.

 

Je weet dat ik mijn gesprekken niet plan, of het op de radio is of de blurbs. Meestal kom ik een paar minuten voordat ik begin tot een vage formule en ik laat het vanaf daar gaan, want anders word je als reguliere radiomakers, net als de geplande wetenschap waarin we leven. De geplande TV en radio, die we overal om ons heen horen, waar producenten en hun eigen kleine onderzoeksteams onderwerpen verzinnen om over te discussieren. We hebben genoeg daarvan gehad denk ik, wij allemaal.

 

En daarom probeer ik te praten alsof ik tegen iemand tegenover me aan de tafel praat. Het is de enige manier om echt te communiceren met mensen en ideeen naar buiten te brengen. Ik geef niet al de oplossingen, ik breng de ideëen naar buiten, ik breng de feiten naar buiten zoals we ze kennen en laat anderen tot hun eigen conclusies komen. Want we leven in een zeer beheerste samenleving, ook niet alleen recent, in werkelijkheid is het altijd zo geweest. We moeten teruggaan in de geschiedenis om erachter te komen hoe we tot dit niveau van beheersing gekomen zijn.

 

Antieke tijden tot aan redelijk moderne tijden steunden op religies om de cultuur te geven en kracht bij te zetten. Dus als iedereen dezelfde rituelen uitvoert, dezelfde pakkende zinnen gebruikt, heb je het gevoel dat je erbij hoort. En als je het gevoel hebt dat je erbij hoort, word je in de cultuur opgenomen. Je word erdoor opgenomen. Je hebt een gevoel van veiligheid of thuishoren. Als we het gevoel hebben dat we er niet bijhoren, dan is dat een symptoom van een zieke samenleving. De versterkingen  (reinforcements) die we hebben houden geen stand als ze getest worden op logica, geschiedenis of waarde. En zelfs degenen die lange tijd standhouden zoals religie, veranderen door de eeuwen heen. Het Christendom bijvoorbeeld dat in de huidige tijd in het westen beoefend wordt is zo vaag en veraf van het vroege Christendom als je je maar kunt voorstellen. Het is bijna een geheel verschillende organisatie. En het is hetzelfde met iedere andere religie.

 

Met de komst van de 16e eeuw voornamelijk, komen we erachter dat de mensheid, in het bijzonder de vrijetijds-klasse, in de wetenschappen begon te experimenteren. Hofhoudingen van koningen en koninginnen betaalden salarissen aan geschoolde mensen om de natuur te onderzoeken. Hun eerste zorg was niet werkelijk dat zij wilden weten hoe bloemen groeiden. Het was om te weten hoe dingen werkten, om op een dag controle te verkrijgen over andere dingen, maar hoofdzakelijk over de mensheid zelf. Dat was altijd het doel, want leiders in alle tijden zijn bang geweest voor de algemene bevolking.

 

Hoe buitensporiger hun deel van de algemene bevolking, hun salarissen en hun levensstijl, hoe meer het zichzelf onderscheidt van de algemene bevolking -de kloof wordt groter, met rijkdom aan de top en meer armoede op de bodem - hoe nerveuzer zij worden. Daarom leggen zij al hun vertrouwen in manieren om de geesten van het publiek te manipuleren om hen te beheersen.

 

Er zijn veel zeer bekende wetenschappers, die betrokken zijn geweest  en in dienst waren van de grote foundations, die feitelijk de front voor de elite zijn in het onderzoeken van de menselijke geest en hoe deze te beheersen. En ieder facet van wetenschap is gebruikt, ieder deel ervan, de behavioristen in psychologie werden bijvoorbeeld zwaar gefinancierd, alsook al de andere groepen van psychologie, de kleine variaties erop. Het is allemaal omdat zij niets wilden missen, alle informatie is belangrijk. En daarom wordt kennis nooit vernietigd door leiders in welke beschaving ook.

 

B.F. Skinner was een heel bekende behaviorist, die dingen met mensen mocht doen waar mensen in het algemene publiek nooit mee weg hadden kunnen komen. De reden ervoor was, dat hij uitgekozen was om dit te doen en ondersteund en gefinancieerd werd om dit te doen. En hij kreeg de mazen in de wet, omdat degenen aan de top het bevolen hadden. Hij experimenteerde zelfs met zijn eigen dochter en stopte haar in een soort kooi. B.F. Skinner was een echte wetenschapper, voor zover wetenschap gaat, in dat hij al de informatie zonder compassie bestudeerde om er achter te komen waarom dingen in het leven van mensen gebeuren, waarom de natuur is zoals hij is en voornamelijk om uit te vinden hoe voorspeld kan worden hoe mensen zich in bepaalde situaties zullen gedragen.

 

Een van de boeken die hij schreef heette  “About Behaviourism” en dit exemplaar komt van Vintage Books. Het is een afdeling van London House. Ik weet niet exact wanneer het gepubliceerd werd, ik geloof dat het 1974 was. Het staat vol met kleine grondstellingen enzo, kleine uitspraken die heel waar zijn, maar het laat je zien dat zijn mentaliteit echt op de Darwinistische principes gericht was, als zo ongeveer bij al de wetenschappers sinds de tijd van Darwin. Zij geloven in de overleving van de sterkste. Zij zien geen goed of slecht, want goed en slecht kunnen iedere generatie veranderen als het zo vanaf de top naar beneden bepaald wordt. Zij begrijpen deze wetenschappen, omdat zij parallel aan het algemene publiek een opleiding hebben gekregen, waar zij toegang hebben tot informatie die het algemene publiek onthouden wordt.

 

Op pagina 220: dit kleine hoofdstuk heet "Controlling Social Environment" (het beheersen van de sociale omgeving) En hij zei:

 

“Mensen hebben zo lang en pijnlijk geleden onder de dwang die hen opgelegd is, dat het gemakkelijk te begrijpen is waarom zij zich zo bitter tegen iedere vorm van beheersing verweren. Een simpele analyse van de beheersings praktijken, zoals in het voorgaande hoofdstuk, zal vermoedelijk aangevallen worden, simpelweg omdat het door leiders misbruikt zou kunnen worden. Maar op de lange termijn kan iedere effectieve tegenmacht, die leidt tot de bevrijding van het individu, alleen bereikt worden door expliciet ontwerp en deze dient op een wetenschappelijke analyse van menselijk gedrag gebaseerd te zijn.

 

We moeten zeker beginnen met het feit dat menselijk gedrag altijd beheerst wordt. “De mens is vrij geboren”, zei Rousseau ”en is overal onder ketenen”, maar niemand is minder vrij dan een nieuw geboren kind, noch zal hij vrij worden als hij ouder wordt. Zijn enige hoop is dat hiji onder de heerschappij komt van een natuurlijke en sociale omgeving waarin hij het meest uit zijn genetische aanleg kan halen en in het doen daarvan meest succesvol geluk kan verkrijgen.”

 

Alan: Skinner en de meesten van hen, in feite allen aan de top, geloven dat genetische aanleg je succes en intellect geven, al die dingen zullen je helpen succes te hebben. Maar wat zij niet vermelden is dat het je zal helpen te slagen in dit systeem. Dit systeem, dat gebaseerd is op geld, dat een vorm van versterking in zichzelf is om het gaande te houden en meer te vergaren. Dat is jouw motivatie. Dit is de Pavloviaanse techniek die lang vóór Pavlov bestond.

 

Daarom, aan de top geloven zij echt in rasverbetering. Zij hebben altijd in rasverbetering geloofd en dat is werkelijk waarop Darwinisme gebaseerd is: de overleving van de sterkste en de overleving zélf van de sterkste, wat inhoudt dat zij bereid zijn anderen te doden om zelf te kunnen overleven.

 

Daar komt het op neer en dat werd getoond in het begin van Arthur C. Clarke’s film “2001”, waar de twee rivalerende stammen van apen naar de drinkplaats gaan en hun vuisten naar elkaar schudden over het water. Ze springen wat op en neer en schreeuwen, drinken en gaan dan terug naar huis. Maar niemand is gewond. In die film begon de beschaving met één aap die we afwijkend zouden noemen, want alles buiten de normale groep is afwijkend begrijp je, maar die ene aap gebruikte een groot dijbeen als wapen en ging naar de overkant en vermoordde de leider van de andere stam. Dus de eerste moord was het begin van beschaving. Dat is waarom zij in de hogere groepen en genootschappen zeggen dat beschaving wreed is en dat is waar.

 

Door onze conditionering en doordat de meeste mensen opgegaan zijn in wat zij denken dat een natuurlijke cultuur is die ontwikkeld is, zullen zij geneigd zijn van streek te raken als iemand kleine dingen binnen die cultuur aanwijst die hen van streek maken of hen nerveus maken werkelijk. Ze worden er nerveus van want het brengt hen dichtbij een gedachte die zij misschien niet willen hebben. Begrijp je, deze wetenschappers zitten er niet helemaal naast. Zij hebben culturen geobserveerd, vele, vele eeuwen lang. Zij hebben het menselijk gedrag van man en vrouw en iedere leeftijdsgroep, door het hele leven heen, eeuwenlang geobserveerd. En zij weten hoe zij culturen moeten formuleren, creëren en manipuleren; hoe ze bijgewerkt moeten worden, net zoals je een computerprogramma bijwerkt en opwaardeert. En diegenen die in het programma zitten zijn de laatsten die het kunnen begrijpen als dingen fout gaan.

 

De meerderheid van het publiek zal nooit vragen stellen bij wat zij denken dat hun realiteit is, en hen is geleerd dit te denken, en het wordt verder bekrachtigd in school, in het onderwijs, dat we gewoon tot dit stadium ontwikkeld zijn, bij toeval en door de toevallige martelaar in de geschiedenis die een goed idee had en hun leven gaven om het te laten gebeuren. Dat is het traditionele verhaal dat we door de eeuwen heen hebben, maar niets is verder van de waarheid. Want macht heeft zichzelf nooit vrijwillig opgegeven aan een ander systeem. Wat het doet, is dat het nieuwe fronts geeft van een nieuw systeem, maar je hebt nog steeds dezelfde dominante minderheid die het vanachter het toneel beheerst. Dit is om de mensen kalm te maken en hen gelukkig te houden.

 

In de 18e eeuw had de elite van Europa, de rijke elite van Europa, veel bijeenkomsten. Er waren zoveel filosofen in die tijd die alle gezichtspunten gaven, alle kanten van ieder verhaal en deze in boeken publiceerden. En de elite las deze en zij dachten dat zij gebruik konden maken van deze wetenschap van psychologie en de wetenschap van de geest (mind), van de massageest. En zij namen veel van deze filosofen in dienst om hun verzoeken uit te voeren. Zij namen degenen in dienst die voorvechters werden van een nieuw systeem, dat voor hen een front zou vormen, dat veel later uiteindelijk democratie werd genoemd. Als het publiek denkt dat ze vrij zijn, als zij denken dat ze een stem hebben, zijn ze veel makkelijker te leiden.

 

Democratie zelf blijft zijn vorm of zijn definitie veranderen, want de democratie, die zij een paar honderd jaar geleden in het huis van democratie, in Engeland, hadden was zeer verschillend van die van vandaag, in ieder geval in haar verschijning. Want alleen de adel had destijds iets te zeggen. Uiteindelijk werd dit uitgebreid tot landgoed- en landeigenaren, en dat hield een lange tijd stand, tot in de 20e eeuw, toen de stem uiteindelijk aan gewone mensen gegeven werd, die geen bezit hadden en die huurden en werkten in de laagste klasse. Maar de elite had het land altijd bestuurd, en ieder ander oud én nieuw land.

 

Daarom, als mensen als Skinner spreken, zouden we niet in de verdediging moeten gaan. We zouden moeten proberen door de ogen te kijken van iemand die van nature psychopathisch is, een persoon die heeft gewerkt met mensen en dieren en verscheidene experimenten uitvoerde, waardoor je geschokt zou zijn. Een persoon zonder medeleven, alleen een klinische interesse in waarom een bepaalde actie een reactie veroorzaakt bij het slachtoffer of “subject” zoals hij het graag noemde.

 

Daarom moet je te weten komen waar zij naar streven. Je moet te weten komen hoe zij denken. Je moet te weten komen wat hun motivaties zijn. En je zult er in je eigen onderzoek achterkomen, zoals ieder ander er door zijn eigen onderzoek achter moet komen, en in het verleden achter is gekomen, dat deze mensen megalomaniakken zijn. Zij houden van macht omwille van de macht. En dat is ook deel van de Darwiniaanse theorie. De meest succesvollen zijn degenen die zich het best voortplanten, met andere woorden, de juiste partners uitkiezen en voor nageslacht zorgen, en dat nageslacht wordt zelfs nog meer elitair en is hongeriger naar macht.  Macht zelf is inwisselbaar met het overlevingsinstinct in hun eigen religie. En het is een religie, want de hele Darwinistische theorie is gebaseerd op een geloof.

 

Theorie, vergeet niet, is wat aan de mensen op de bodem wordt onderwezen. Theorie houdt een redelijk vermoeden in, maar het is nog steeds een vermoeden. Het is geen feit totdat het bewezen wordt door empirisch toetsen. Kan het steeds opnieuw bewezen worden? Tot dat punt bereikt is blijft het gewoon een theorie. 

 

Je zult erachter komen dat het meeste onderwijs voor de massa met betrekking tot de wetenschappen op het lage niveau allemaal gebaseerd is op theorie. En vaak veranderen de theorieën, zonder te vermelden dat zij van de een op de andere dag veranderd zijn. En je hebt een nieuwe theorie om de oude, die als wet onderwezen werd, te vervangen. En mensen deden examen en hadden dissertaties en ze werden gepromoveerd, maar het is allemaal vals. Nu komen ze voortdurend met nieuwe theorieën en wij worden geacht ons eraan aan te passen zonder op te merken: hoe kan iets 20, 30, 40, 50 jaar lang als een ultieme waarheid onderwezen worden en plotseling een andere de ultieme waarheid zijn, waarbij de oude uit het raam wordt gegooid? Hoe kun je vertrouwen hebben in de nieuwe? Er zijn hogere niveaus van wetenschap, waarbij zij geen theorie gebruiken. Zij hebben feiten, maar het wordt niet aan het publiek onderwezen.

 

Dus terug naar pagina 221 van het boek  "About Behaviourism" door B.F. Skinner en om dit nu over Rousseau te herhalen, dat:

 

“De mens is vrij geboren en is overal onder ketenen”, maar niemand is minder vrij dan een pasgeboren kind, noch zal hij vrij worden als hij ouder wordt. Zijn enige hoop is dat hij onder de heerschappij komt van een natuurlijke en sociale omgeving. waarin hij het meest uit zijn genetische aanleg kan halen en in het doen daarvan meest succesvol geluk kan verkrijgen. Zijn familie en zijn leeftijdsgenoten zijn deel van zijn omgeving en hij zal er voordeel van hebben als zij zich op ethische wijze gedragen. Onderwijs is een ander onderdeel van die omgeving en hij zal het meest effectieve repertoire verkrijgen als zijn leraren hun rol inzien voor wat deze is, liever dan aan te nemen dat hun rol is hem vrij te laten om zichzelf te ontwikkelen.”

 

Alan: Hij geeft hier toe, dat school en onderwijs niet bedoeld zijn om je te helpen als individu te ontwikkelen. Het heeft de bedoeling je een repertoire te geven. En dat is een term die zij in het behaviorisme gebruiken. Je ziet mensen die voortdurend met elkaar twisten, die niets echt voor zichzelf hebben bestudeerd, maar die een beweging opnemen of zich aansluiten bij sociale organisaties uit enkel gevoelsoverwegingen en de hele tijd slogans geven - dit zijn repertoires - en voor alles dat je zegt heb je een tegengestelde, dat een andere slogan is die ze geleerd hebben gekregen. Zij gaan als een machine door repertoires heen.

 

Repertoires zijn de uitkomsten van de conditionering van probleemoplos-sing door het gebruik van taal en logica. Je word op school getraind om een bepaald type logica te gebruiken, gecombineerd met de informatie die in je gedownload wordt en je zult aankomen bij verwachte conclusies. De conclusie derhalve die verwacht wordt, noemt men een deel van een repertoire.

 

Om door te gaan:

 

Zijn regering is deel van die omgeving en het zal het minst besturen als het haar strafmaatregelen minimaliseert. Hij zal wat hij en anderen nodig hebben, effectiever produceren en met de minste weerstand. Als motivatie condities zodanig zijn dat hij zorgvuldig en arbeidszaam werkt en versterkt wordt door wat hij doet, zal dit alles mogelijk zijn, niet omdat diegenen met wie hij zich associeert, moraliteit hebben en een gevoel van ethiek, of fatsoen, maar omdat zij op hun beurt beheerst worden door een specifiek soort van sociale omgeving.”

 

Alan: Je sociale omgeving, cultuur enzovoort, alles dat je omgeeft, is onderdeel van de versterking waar hij over spreekt. De dingen die je voor lief neemt. De meeste mensen stellen geen vragen bij het systeem waarin zij leven. Het bestaat. Het moet natuurlijk zijn. Iedereen accepteert het als natuurlijk omdat zij er niet veel over praten. Zij doen het gewoon, zij leven het. Zij vragen niet waar het vandaan kwam, wie het ontwikkelde, of waar het heengaat. Zij willen alleen hoger op de ladder in het syteem, en dat heet “geluk nastreving” (“pursuing happiness”), althans voor mannen als Skinner. Want zij zien jullie als een wezen, als een dier. En jouw gezichtsuitdrukkingen, jouw gebaren - die geluk laten zien, die droefheid laten zien - zijn gewoon de uitdrukkingen van een dier door de ogen van een psychopaat, die jou bestudeert als ieder ander wezen. En het betekent ook niet dat hun observaties volledig onjuist zijn. Daarom kunnen zij hun theorieën gebruiken en deze tot feit maken en zij werken.

 

De meest belangrijke bijdrage van een sociale omgeving –een bijdrage die geheel verlaten is, in de weg terug naar een radicaal individualisme – heeft te maken met de bemiddeling van de toekomst. Het wrede vooruitzicht van overpopulatie,…”

 

Alan: Opnieuw, dat is één van hun grote zorgen aan de top, is dat altijd geweest in alle tijden.

 

“vervuiling…”

 

Alan: Vervuiling, dat de grote stok is om de bevolking te verminderen, de grote stok, en om een nieuw systeem binnen te brengen.

 

….en de uitputting van bronnen hebben de toekomst een nieuwe en relatief onmiddellijke betekenis gegeven, maar een bepaalde bezorgdheid voor de toekomst heeft natuurlijk lang de overhand gehad. Er is gezegd dat er honderd jaar geleden weinig mensen leefden, utilitaristen of gelovige mensen, die destijds dachten aan de goedheid van een handeling, bestaande in de handeling zelf of in de wil die het wilde. Alles zat in de consequenties, voor hun geluk van morgen, of het leven hierna. Beide waren zaken van een toekomstige beloning.”

 

Alan: Kijk, dat werd tot redelijk recent gebruikt over het grootste deel van de wereld. Werk gewoon heel hard (your butt off). Lijd hier en je krijgt een beloning in de toekomst. Heel, heel simpel. Je hoefde niet veel na te denken.

 

“Maar goedheid in het licht waarvan een handeling beoordeeld zou kunnen worden is één ding. Het opwekken van mensen tot het goed zijn of juist handelen ter wille van een toekomstige consequentie is een ander. Wat belangrijk is, is dat instituties…”

 

Alan: Nu, luister hier naar.

 

“instituties langer meegaan dan individuen en onverwachte gebeurtenissen organiseren, die rekening houden met een redelijk vergelegen toekomst.”

 

Alan:  Wat hij je in een paar woorden aan het vertellen is, is dat de toekomst altijd gepland wordt. En ik heb dit steeds opnieuw gezegd. Mensen die in dit systeem wakker worden voor het feit dat het aan het veranderen is, en dat is wat er echt gebeurt, het is een verandering in hun omgeving, iets dat hen persoonlijk raakt en hen laat beginnen dingen te bevragen. Ze zijn geneigd misleid te worden door velen die opzettelijk naar buiten gebracht worden om je te misleiden en je antwoorden te geven. En je zult erachter komen dat je simpelweg rondgaat in een cirkel, met een dialectisch proces in werking. In andere woorden, kracht, tegenkracht, terug en verder, terug en verder, linkervleugel, rechtervleugel enzovoort.

 

Maar deze persoonlijkheden weten dit. Zij weten dat je denkt in korte termijn beloningen. Je denkt bij het leven. Die levensduur leek voor jou een lange tijd toen je een kind was. Het leek zo ongelooflijk groot en lang toen je keek naar oudere mensen. Maar onze levens zijn zo kort, we zijn korte termijn planners. We willen iets dat we in ons leven beginnen, bereikt zien worden. Feitelijk is het voor ons heel moeilijk om ons voor te stellen iets te beginnen en het niet tijdens ons leven voltooid te zien. We zijn ongeduldig.

 

“….waar de instituties…”

 

Alan: Dat betekent ook de overheid.

 

“...en de grote foundations…”

 

Alan: Die zijn onderdeel van hun grote arm sinds de creatie van wat we democratie noemen. Zij denken eeuwen vooruit, vele eeuwen vooruit, inclusief de veranderingen die zij willen bereiken. Hoe de samenleving naar dit soort samenleving te brengen, inclusief de relaties tussen mensen. Dat is allemaal deel van de sociale structuur, inclusief relaties tussen man en vrouw. Al deze, en ouder kind relaties. Hoe krijgen we hen van hier naar wat het totaal tegengestelde kan zijn. En wat in werkelijkheid gepland is om het totaal tegenovergestelde te zijn, waarbij je het gebied van genetische ontwerpen en klonen binnengaat. En daarna heb je een heel nieuw type ouderschap enzovoort.

 

Het ouderschap is al enorm veranderd door al de wetten die doorgevoerd zijn en de verschillende soorten die kunnen adopteren enzovoort. Dit is allemaal om ons in voortdurende verandering (flux) te krijgen, om te veranderen, niet omdat zij om de ene groep of de andere groep geven. Het is omdat zij weten wat hun eindprodukt moet zijn, en hoe je de samenleving beweegt vanaf een statische situatie naar voortdurende verandering, naar deze specifieke toekomst. Zij doen het door middel van planning, introductie en intergenerationeel. Zo is het altijd gedaan.

 

Ik zal dat kleine deel op pagina 222 van het boek “About Behaviourism” door Skinner herhalen:

 

“Wat belangrijk is, is dat instituties langer meegaan dan individuen en onverwachte gebeurtenissen organiseren, die rekening houden met een redelijk vergelegen toekomst. De gedragsprocessen worden geïllustreerd door een persoon, die werkt voor een beloofde opbrengst, die in een spel speelt om te winnen, of die een loterijlot koopt. Met hun hulp maken religieuze instituties het vooruitzicht van een hiernamaals sterker, en overheden kunnen mensen bewegen tot het sterven van een patriottische dood.

 

We hebben hier veel bezwaren bij, maar de belangen van instituties gaan soms samen met de belangen van individuen. Soms wekken overheden en religies mensen op om zich goed te gedragen, met respect voor elkaar en om samen te werken voor bescherming en steun. Spreekwoorden en stelregels, evenals expliciete wetten, versterken gedrag door het bestaan van uitgestelde consequenties. Door zichzelf kan een individu met betrekking tot de toekomst tijdens zijn eigen leven zeer weinig gedrag verkrijgen, maar als een lid van een groep profiteert hij van de sociale omgeving, die door de groep verkregen wordt. Dit is een feit van het grootste belang, want het leidt tot een antwoord op twee fundamentele vragen: Hoe kunnen we een specifiek geval van het beheersen van menselijk gedrag goed of slecht noemen, en wie moet de beheerspraktijken ontwerpen en handhaven?”

 

Alan: En dat, opnieuw, is waarom democratie nu gedefinieerd wordt als de wil van de meerderheid waarmee rekening gehouden wordt, maar ook met de wil van minderheidsgroepen. Er staat niets meer over het individu in. Dus democratie verandert steeds, want dat is het programma en dat is de formule. En er is een uiteindelijk eind aan alles van dit systeem, waar zelfs het woord democratie niet meer nodig is. Om macht te hebben in dit systeem, zoals het er vandaag wettelijk voorstaat, moet je daarom tot een minderheidsgroep of tot de grotere groep behoren.

 

De minderheidsgroepen hebben in het algemeen leiders die voor hen gekozen worden en zij zijn onderdeel van de gehele agenda. De leiders weten waar ze hun volgelingen heenbrengen. De volgelingen weten het doorgaans niet.  Zij denken dat ze er wat eigenbelang en voordelen uit krijgen, en rechten. Maar nee, zij worden gebruikt en de foundations zijn in het algemeen de werkgevers, de frontmannen die uit naam van de grote overheidsinstituties werken.

 

Op pagina 223 van hetzelfde boek door Skinner, het heet "The Evolution of A Culture"

 

De sociale omgeving waarnaar ik verwezen heb, wordt meestal een cultuur genoemd, maar cultuur vaak anders gedefinieerd wordt: als een verzameling gewoonten of manieren; als een systeem van waarden en ideeën; als een netwerk van communicatie enzovoort. Als een verzameling van versterkende mogelijkheden, die in standgehouden wordt door een groep, mogelijk in regels en wetten vastgelegd, heeft het een scherp omlijnde fysieke status, een aanhoudend bestaan buiten de levens van de groepsleden; een veranderend patroon, aangezien gewoonten worden toegevoegd, afgedankt of aangepast, en boven alles macht. Een dergelijk gedefinieerde cultuur beheerst het gedrag van de leden van de groep die het beoefenen.

 

Het is niet iets monolithisch, aangezien we geen reden hebben om het te verklaren door een beroep te doen op de groepsgeest, idee, of wil. Als er inderdaad drieënzeventig elementen van cultuur gemeenschap-pelijk zijn voor iedere menselijke samenleving die nog steeds bestaat of in de geschiedenis bekend is, dan moeten er drieënzeventig gebruiken of soorten gebruiken in iedere verzameling van mogelijkheden zijn die een cultuur heten, waarvan elk verklaard dient te worden in termen van heersende condities, voordat de cultuur als zodanig ontstond.

 

Waarom ontwikkelen mensen een taal? Waarom gebuiken zij een soort van huwelijk? Waarom houden zij morale gebruiken in stand en formuleren zij deze in wetten? Sommige antwoorden op vragen van deze soort kunnen gevonden worden in de biologische karakteristieken van de soorten; anderen in de universele kenmerken van de omgevingen waarin mensen leven. Het belangrijke aan een dergelijke gedefinieerde cultuur is dat het ontwikkelt. Een gebruik komt naar boven als een mutatie. Het beïnvloedt de keuzen die de groep heeft om zijn problemen op te lossen. En als de groep overleeft, overleven ook de gebruiken. Het is uitgeselecteeerd door zijn bedrage aan de effectiviteit van diegenen die het beoefenen. Hier is nog een voorbeeld van dat subtiele proces, dat selectie heet..

 

Alan:  Hij spreekt over natuurlijke selectie.

 

en dezelfde vertrouwde kenmerken heeft. Mutaties kunnen willekeurig zijn. Het is niet nodig dat een cultuur ontworpen is en haar evolutie laat geen doel zien. De gewoonnnte die een cultuur vormen zijn een gemengde mix, en sommige delen zijn misschien inconsistent met anderen in een openlijk conflict.

 

Onze eigen cultuur wordt soms ziek genoemd. En in een zieke samenleving zal de mens een gevoel van identiteit en gevoelens van competentie ontberen. Hij zal het uitstel van zijn eigen gedachtenstructuren om in een meer vruchtvolle relatie met diegenen om hem heen te treden, zien als verraad. Hij zal de wereld van menselijke interactie met een gevoel van werkelijke wanhoop benaderen. En alleen als hij door die wanhoop heen is gegaan en zichzelf heeft leren kennen, zal hij zoveel mogelijk van wat zelfvervullend is verkrijgen als de menselijke conditie toelaat.”

 

Alan:  Nu, wat hij hier zegt is overgenomen van zelfs de antieke Griekse filosofen, want dit werd zelfs duizenden jaren geleden bestudeerd.

Zij kennen het proces waar je doorheen gaat. Zij begrijpen dat en zelfs diegenen die door dat proces heen kunnen komen en overleven en sterker worden, proberen zij te recruteren of te elimineren als zij een probleem worden. Hij gaat verder om het op zijn eigen manier te vertalen:

 

Vertaald: een zieke samenleving is een verzameling van mogelijkheden die ongelijke  of conflicterende gedragingen voortbrengen, die meer dan zichzelf suggereren, dat niet het sterke gedrag voortbrengt waarmee zich een gevoel van competentie verenigt, dat faalt om succesvol sociaal gedrag voort te brengen en hierdoor leidt tot het feit dat een persoon het gedrag van anderen verraad noemt, en wat, alleen onregelmatige versterking verschaffend, de conditie voortbrengt, die gevoeld wordt als wanhoop.”

 

Alan: Begrijp je, voor hem zijn emoties irrelevant. Hij spreekt van de conditie bekend als wanhoop of gevoeld als wanhoop. Hij kan het zelf niet voelen, begrijp je.

 

"Een andere schrijver zei dat onze cultuur in een stuiptrekking is, ten gevolge van zijn staat van tegenstrijdige waarden, zijn inlijving van tegengestelde en conflicterende waarden”. Maar we kunnen misschien zeggen dat de waarden, zowel hier als elders, refereren aan versterkers, en het zijn de gebeurtenissen waarvan zij een deel zijn, die tegengesteld zijn en conflicterend. De samenleving zal genezen worden als het op een dusdanige manier veranderd kan worden, dat een persoon overvloedig en consequent versterkt wordt en daarom zichzelf vervult door het vergaren en het meest succesvolle gedrag te tonen waartoe hij in staat is.

 

Betere manieren van onderwijs (om welke reden ook geïntroduceerd, alleen mogelijk vanwege onmiddellijke consequenties voor leraar of student) zullen meer effectief gebruik maken van de menselijke genetische aanleg. Betere motivatie condities…”

 

Alan:  Want zij begrijpen dat wij allemaal getraind zijn om te werken voor beloningen, net als zij doen met laboratoriumratten en hen trainen om hendels over te halen en door hoepels te gaan enzo om een zaadje te krijgen als beloning. Wij zijn op dezelfde manier getraind. Hij maakt helemaal geen onderscheid tussen ons gedrag ten opzichte van de dieren. En daarin zit ook veel waarheid, want we zijn allemaal op dezelfde manier geconditioneerd in het systeem.

 

Betere motivatietechnieken (om welke reden ook geïntroduceerd, mogelijk alleen in het belang van management of arbeid) betekenen meer en betere goederen en prettigere arbeidscondities. Betere manieren van bestuur (om welke reden ook geïntroduceerd, mogelijk alleen in het belang van de mensen die bestuurd worden of de bestuurder) betekenen minder verspilde tijd in persoonlijke verdediging en meer tijd voor andere dingen. Interessantere vormen van kunst, muziek en literatuur (om welke reden ook gecreëerd…”

 

Alan:  In andere woorden, hij vertelt je, dat de cultuurindustrie - begrijp je, het maakt niet uit welke soort zij je geven, zolang het zijn doel bereikt en wij passen ons aan en kopiëren het en doen het na.

 

"…( om welke reden ook gecreëerd, mogelijk simpelweg voor de onmiddellijke versterking van diegenen die het creëren of er plezier van hebben) houden minder afvalligheid in naar andere manieren van leven.

 

In een zeer bekende passage in “The Descent of Man”, schreef Darwin:

 

Zo onduidelijk als het probleem van de vooruitgang van beschaving is, we kunnen in ieder geval zien dat het land, dat tijdens een langere periode het grootste aantal van hoog intellectuele, energetische, moedige, patriottische en welwillende mannen produceerde, in het algemeen zegeviert op minder begunstigde landen. Het punt overleeft als het beroep op karakter gecorrigeerd wordt door het spreken over “een land dat een sociale omgeving in standhoudt, waarin haar burgers zich op een manier gedragen, die intelligent, engergiek, moedig, patritottisch en welwillend genoemd kan worden”. Darwin sprak over de overlevingswaarde van een cultuur.”

 

Alan:  Nu, als je je ooit verbaasde over de term die in alle landen gebruikt wordt, die ons in deze wereldstructuur bracht, onder NAFTA, GATT en al het andere, de Vrije Handels Onderneming (Free Trade Enterprise) -voor het eerst besproken in de 16e eeuw door John Dee aan het hof van Koningin Elizabeth I - en waarom Darwin dezelfde term “meest begunstigde land” (“most favored nation”) gebruikte . De meest begunstigde landen. Ze spreken over de beschavingen, waarvan zij besloten hadden die erdoor zouden komen en overleven.

 

En diegenen die niet binnen mochten komen zouden geëliminieerd worden omdat zij achterbleven. Tot stilstand gekomen beschavingen, primitief enzovoort. In andere woorden, zij veranderden hun cultuur nooit. Zij veranderden nooit hun manieren waarop ze iets doen. Zij produceerden niets massaal. Zij konden al hun eigen gereedschappen maken en heel tevreden overleven.

 

Zij praten over de uitroeiing van wat zij “inferieure typen” noemen. En de landen die in de grote  “Free Trade, the Galactic Enterprise of the Star Trek Federation” toegelaten worden, zouden de overlevers zijn, degenen die genetisch begiftigd zijn om te overleven. Daarom worden in boeken van deze karakters kleine uitdrukkingen gebruikt. Als je begrijpt wat zij betekenen zul je veel meer begrijpen dan wat zij zeggen.

 

“Er zijn opmerkelijke overeenkomstigheden in natuurlijke selectie, operante (bestuurde) conditionering en de evolutie van sociale omgevingen. Niet alleen zijn alle drie klaargemaakt met een voorafgaand creatief ontwerp en een voorafgaand doel, zij roepen ook op tot de notie van overleving als een waarde. Wat goed is voor de soorten is bepaalt hun overleving.

           

Wat goed is voor het individu, is wat zijn welzijn bevordert. Wat goed is voor een cultuur, is wat het zich veroorlooft om haar problemen op te lossen. Er zijn, zoals we gezien hebben, andere soorten waarden, maar voor overleving nemen zij uiteindelijk de tweede plaats in. Het begrip van evolutie is misleidend – en het misleidde Herbert Spencer en Darwin - als het suggereert, dat het goede dat door overleving gepresenteerd wordt, uit zichzelf tot stand zal komen. Dingen gaan onder alle drie de mogelijkheden van selectie fout, en zij moeten misschien rechtgezet worden door expliciet ontwerp.”

 

Alan:  Hij praat over het plannen van de toekomst. Hij was niet iets aan het suggereren, want hij was in dienst bij de mensen die het al aan het plannen waren en het gedaan hadden voordat hij geboren werd.

 

Hij gaat verder te zeggen:

 

"Voortplantings praktijken hebben lange tijd een soort interventie in de evolutie van de soorten vertegenwoordigd…”

 

AlanTerug naar rasverbetering (eugenetica).

 

"…en genetici praten nu over het veranderen van genetische codes."

 

AlanHerinner ook dat dit boek terug in ’74 geschreven werd en het was toen niet nieuw. Lang, lang daarvoor spraken zij erover om het te veranderen.

 

"Het gedrag van het individu wordt gemakkelijk veranderd door het ontwerpen van nieuwe mogelijkheden van versterking.”

 

Alan: Dat is waarover George Orwell sprak, met de schapen in “Animal Farm”. In “Animal Farm” bestond de overgrote meerderheid van de bevolking in deze nieuwe revolutionaire groep uit schapen, of “sheeple” (schaap-mensen), zoals we hen nu noemen. En zo af en toe kwam het varken naar buiten en riep hij de slogan en zij herhaalden het, “twee benen slecht, vier benen goed”. En op een dag schreeuwde het varken, nadat hij met de mensen een compromis had gesloten: “twee benen goed, vier benen slecht”en de schapen deden het toch wel na, in feite merkten zij geen enkel verschil.

 

“Nieuwe culturele praktijken worden expliciet ontworpen op dergelijke gebieden als onderwijs, psychotherapie, strafleer en economische motivaties. Het ontwerp van menselijk gedrag impliceert natuurlijk beheersing, en mogelijk is de meest gestelde vraag van de behaviorist deze: Wie moet de leiding krijgen? De vraag representeert de eeuwenoude fout van het kijken naar het individu in plaats van naar de wereld waarin hij leeft. Het zal geen welwillende dictator zijn, een meelevende therapeut, een toegewijde leraar of een door het publiek bezielde industrialist, die een manier van leven zal ontwerpen voor het welzijn van iedereen. In plaats daarvan moeten we kijken naar de condities, waaronder mensen zullen leiden, hulp geven, onderwijzen en op bepaalde manieren motivatiesystemen zullen organiseren.”

 

Alan:  Nu, hij heeft het over “wij”. Hij bedoelt de behavioristen begrijp je, de professionals.

 

"In plaats daarvan moeten we kijken naar de condities waaronder mensen leiden, hulp geven, onderwijzen en op bepaalde manieren motivatiesystemen organiseren. In andere woorden, we moeten kijken naar de cultuur als een sociale omgeving. Zal zich een cultuur ontwikkelen waarin geen individu in staat zal zijn om enome macht te vergaren en deze te gebruiken voor zijn eigen vergroting op manieren die schadelijk zijn voor anderen? Zal zich een cultuur ontwikkelen waarin individuen niet zo bezig zullen zijn met hun eigen verwerkelijking en vervulling, dat zij geen serieuze aandacht geven aan de toekomst van de cultuur? Deze vragen en vele andere zoals deze, zijn de vragen die gesteld moeten worden, meer dan wie er de leiding zal hebben en met welk oogmerk. Niemand stapt uit de causale stroom. Niemand intervenieert echt. De mensheid heeft langzaam maar onregelmatig omgevingen gecreeërd waarin mensen zich effectiever gedragen en zonder twijfel genieten van de gevoelens die succesvol gedrag vergezellen. Het is een voortdurend proces.”

 

Alan:  Wat ik je hier hopelijk laat zien is dat alles van wat je aanneemt als normaal, inclusief de veranderingen in onze samenleving, in ons leven, op die manier gepland is. Het werd gepland voordat je geboren werd. Het hele idee is hoe je de kudden, zoals ik zeg, van dit veld naar dat veld brengt, dat heel ver weg is. Hoe krijg je hen door al deze veranderingen heen, om het allemaal te accepteren? Ieder onderdeel ervan, iedere stap die zij nemen is normaal, met al de veranderingen die meegebracht worden. Dan realiseer je je dat we getraind worden door professionals. Maak geen fout, onderwijs heeft alles te doen met beheersing van de geest om een massageest te creëren voor het algemene publiek. Daarom is het gestandaardiseerd onderwijs. Je word gestandaardiseerd.

 

Het vertelt je niet om een echt individu te worden. Het promoot niet het individuele denken. Feitelijk wordt het op afstand gezet. Het is allemaal groepsdenken, vooral vandaag zelfs nog meer. Alles is groepsdenken en je moet meegaan met de groep of ander zul je gemeden worden. Opnieuw, oude technieken, die zij in religie gebruikten alsook binnen religieuze samenlevingen.

 

Onderwijs dat niet geautoriseerd en beheerst werd en nauwkeurig onderzocht werd door de top kon niet bestaan. Wat goed is volgens diegenen aan de top is te gehoorzamen. Een goede samenleving is eeen gehoorzame samenleving. Dit natuurlijk, kan gaandeweg conflicten veroorzaken, als de top een andere uitkomst wil binnen de saenleving. De samenleving denkt altijd dat het weet waar het heengaat. Vaag, vaag weet waar we heengaan. Denken zij. En toch, als zij opmerken dat er een conflict is, wil de elite toch dat je gehoorzaamt. Als je niet onmiddellijk gehoorzaamt, terroriseren ze je of geven ze je een andere angst of iets dat gebeurt. Het wordt of de wraak van god of een komeet, zoals in de oude tijden, of het zijn de Russen die je met kernwapens gaan aanvallen of zoiets dergelijks, iets om je angst aan te jagen zodat je gehoorzaamt en om je te verdoven zodat je niet nadenkt. Want als je heel bang bent of je leven verliest, maak je je geen zorgen over andere theorieën of andere problemen van andere mensen. Je denkt aan je directe overleving, en als je in die staat bent, kun je gemakkelijk heel snel bewogen worden door enorme veranderingen binnen de samenleving.

 

We zien dit zelfs met de wereldwijde trend net na 11 september. Het gebeurde niet vanzelf. Al de agenda’s, al de anti-terrorisme wetten, waren vele, vele jaren eerder opgesteld en getekend door al de NATO-landen en zelfs landen buiten de NATO. Dat is waarom zij allemaal op hetzelfde moment in actie kwamen en dezelfde wetten in de boeken vastlegden, dezelfde identieke wetten en dezelfde formule. Want het was allemaal op die manier gepland.

 

Margaret Thatcher sprak erover in de jaren ’80, dat de volgende oorlog van het westen met religieuze fundamentalisten zou zijn, zo noemde ze hen. Je kunt je verdiepen in haar geschiedenis, lees de berichten in de kranten, zoals het Toronto Sun artikel, dat verslag van haar deed in Massey Hall, waar zij precies dit zei. De titel van haar toespraak wasThe New World Order”. Zoek het op en je zult zien dat zij wisten wat er aan zou komen.

 

De schoonheid van “complot”, en complot komt naar buiten als de regering door haar natuur geheimhoudend is en paranoia veroorzaakt. We weten ook, dat zij ons af en toe vijftig jaar later de waarheid vertellen, wat ons zeker allemaal achterdochtig zou moeten maken voor wat zij doen. Echt, 11 september moest plaatsvinden om de agenda op weg te krijgen. Het moest gebeuren.

 

Het “Project for the New American Century”, de club, heeft hun agenda uitgeschreven over wat zij zouden willen doen met het Midden Oosten en andere landen, aangezien de Verenigde Staten het zouden overnemen van andere landen als het hoofd van de politie van de wereld, wat ze natuurlijk al sinds de tweede Wereldoorlog waren, maar meer officieel.

Zij wisten dat zij iets nodig hadden om de agenda te kunnen starten. Zij moesten op het juiste moment de lotto winnen. Zij publiceerden hun agenda en nu gaan ze er simpelweg mee door, want in een wereldgemeenschap – en dat is het doel ervan, wereldgemeenschap – kunnen er geen gescheiden ouderwetse typen religieuze lichamen bestaan.

 

Ik heb eerder gezegd, kijk naar je religies hier in het westen en zie hoe ongelooflijk zij verschillen van 100 jaar geleden, 200 jaar geleden, 500 en 1000 jaar geleden. Ze veranderen voortdurend, totdat ze nu zo verwaterd zijn dat de meeste Christenen vandaag in werkelijkheid de ondersteuners zijn, zij zijn het aanmoedigingsteam voor wat de regering ook doet, de tyrannieke regering. Zij juichen hen toe. En toch, de veronderstelde stichter van deze religie, werd vermoord omdat hij het opnam tegen de autoriteiten en het economische systeem van zijn dag en het legale systeem van zijn dag.

 

Die landen die nog steeds redelijk traditioneel zijn, ongeacht hoe zij bestuurd worden, - want psychopaten, zoals ik zeg, eindigen altijid aan de top in iedere cultuur in een monetair systeem – moeten volgens de agenda veranderd moet worden in deze democratie, waarvan iedereen denkt dat hij het begrijpt, maar dat doen zij niet, want zij hebben nooit de bedoelingen ervan onderzocht en wat de voorgaande bedoelingen ervan waren. Deze democratie heeft de bedoeling wereldwijd gebruikt te worden.

 

Maar zij zullen een gemeenschappelijke vijand nodig hebben om de mensen verenigd te houden. De mens heeft een vijand nodig om de overheid te gehoorzamen, vooral als zij zwaar belast en gereguleerd gaan worden enzovoort. Zij hebben een vijand nodig om het te proberen te rechtvaardigen. Net zoals binnen de grenzen van de Sovjet Unie. Toen zij eenmaal hun positie hadden gevestigd en zij geen echte dreigingen hadden, moesten zij vijanden binnenin zoeken om alles wat zij deden te rechtvaardigen.

 

En dat moet ook gedaan worden met een wereldcultuur. Daarom ga je het onder schijn van terrorisme zien ontwikkelen in reguliere psychologisch testen, helemaal tot aan hersenchips enzovoort, voor de veiligheid van iedereen. Vanzelfsprekend was dat het doel voordat het allemaal begon, lang voordat 11 september plaatsvond.

 

Zoals ik zeg, alles van belang dat in de geschiedenis gebeurt en waarvan beweerd wordt dat het een verrassing is, het is nonsens. In deze tijd kun je kleine geheime plannen en opstanden niet geheim houden. Het  is onmogelijk, absoluut onmogelijk. Grote denktanks, grote foundations, grote organisaties van spionnen, helemaal tot aan de kleine mannen die part-timers zijn, die in dienst zijn in ieder, ieder land op de planeet. Je kunt niet iets op de schaal van 11 september plannen en het geheim houden. Het moest gebeuren want het was noodzakelijk dat het gebeurde. Nu gaat de hele wereld ID kaarten gebruiken en holten van lichamen onderzoeken en al deze nonsens, terwijl we getraind worden om te gehoorzamen, gehoorzamen, gehoorzamen. Want als de grootste veranderingen in de culturen met dwang doorgevoerd worden, willen zij dat je tegelijkertijd heel erg bang bent, zodat je er niet zoveel over zult nadenken. Je maakt je simpelweg zorgen over je persoonlijke veiligheid en overleving.

 

Waar blijft het individu in dit verhaal?

 

Het individu wordt buiten beschouwing gelaten in deze grote agenda. Daarom komt het op het individu aan om vast te houden aan de realiteit en de realiteit  voor zichzelf te vinden die voor hen meer waarheid bevat, want uiteindelijk is dat alles waar je je door kunt laten leiden. Als je niet eerlijk kunt zijn tegen jezelf, dan kun je naar niets eerlijk zijn. Je zult ook in flux (voortdurende verandering) zijn. En als je in flux bent, zul je in wanhoop zijn.  Als je jezelf vind en je dit hele moeras van misleiding en conditionering doorgrond hebt, is er een vrede die het vergezelt als je het begint te begrijpen. Veel dingen beginnen voor de eerste keer logisch te worden. Alles dat je eerder hebt gelezen wordt voor de eerste keer logisch, want je ziet het in een heel ander licht. Daarna moet je kijken naar de uitval overal om je heen van al diegenen die nog steeds denken dat ze normaal zijn omdat zij nog niet uit hun conditionering gebroken zijn. En je voelt je heel bedroefd voor hen, terwijl zij door hun beproevingen heengaan in een disfunctioneel systeem.

 

Je ziet het gekrakeel en de ruzies over geld, over bezit, over alles, al de gebruikelijke ruzies die je ziet terwijl het steeds moeilijker en moeilijker wordt om in die hamstermolen voort te rollen. Het gaat sneller en sneller, het gaat niet, het valt uiteen. En de samenleving probeert nog steeds door te gaan zoals de vorige generatie deed en het werkt niet. En het werkt niet aangezien de cultuurindustrie in overdrive gaat met Dr. Phil en Oprah en de hele rest ervan, die proberen een nieuwe cultuur in jouw geest te formuleren, om nieuwe aanpassingen te accepteren op de afbrokkeling van de cultuur en je aan te passen en door te gaan naar het volgende. “Accepteer, accepteer, pas je aan, pas je aan”, is wat je werkelijk verteld wordt. “Stop met het hebben van gezichtspunten”, is wat je verteld wordt. “Accepteer deze gezichtspunten, deze zijn de gezonde”. Dat wordt je gezegd, en toch, dat betekent dat je oneerlijk naar jezelf bent als je ze aanneemt.

 

Diegenen in religie zullen nog steeds hopen en hopen en hopen, zoals altijd, dat de slechte gemene mensen in de wereld voor altijd in de hel zullen branden nadat ze dood zijn. Want ze branden hier zeker niet op wat voor manier of vorm ook, of het moet maagzuur zijn na een heel dure maaltijd. We zien geen enkele interventie van rechtvaardigheid in deze wereld. Daarom moet je varen op persoonlijke ervaring. Je moet je eigen persoonlijke ervaringen accepteren en jij verklaart, want jij bent de rechter aan het eind van alles. Jij bent de rechter in wat waar is en wat onwaar, echt of onecht. En wees niet bang om toe te geven dat je ego bedrogen is. Je werd bedrogen door zeer intelligente mensen die op een wetenschapellijke manier een systeem creeërden, voordat je zelfs een glimp in je vaders ogen was. Wees niet bang om toe te geven dat je bedrogen bent door de anderen daarbuiten, die jou in ongelooflijke verhalen de ruimte hebben rondgeleid en terug, in veel verschillende vormen, die een paar jaar meer van je leven hebben verspild. Deze zijn er opzettelijk.

 

Maar zeer slimme mensen bestaan. Deze wetenschappen zijn eonen lang bekend. Sinds minstens de 18e eeuw werden er enorme hoeveelheden geld gestoken in de creatie van het onderzoek namens een dominante minderheid, om al deze wetenschappen te leren, om deze in meer ingewikkeld detail te kennen zodat zij effectiever kunnen worden toegepast, de wetenschappen van de geest. Je hebt een geest. Dat is een ongelooflijk geschenk, een ongelooflijk geschenk. Je bent niet gewoon een machine vol met reacties en synapses (onvertaald) enzovoort. Er is veel meer aan een persoon dan dat.

 

Wat ik heb gelezen is Skinner. En hij en andere psychopaten hebben niets anders in zich. Zij zijn in werkelijkheid meer machines dan alle anderen. Zij hebben de normale emoties niet. Het dichtste bij een emotie van Skinner en mensen als hijzelf, is om de effecten te zien van een of ander dier dat smeekt om genade, terwijl zij zijn hoofd inslaan met een of andere gemotoriseerde hamer. Dat is wat deze karakters tot interesse opwekt, dat de dichtstbijzijnde reactie is die zij kunnen hebben op iets dat vaaglijk overeenkomt met menselijkheid. Zij zijn mutanten. In feite, dat is deel van hun religie, hun theorie of religie of Darwinisme. Zij beweren dat het de toevallige mutant is, door de geschiedenis heen, gemuteerd om wat voor redenen dan ook, die de veranderingen veroorzaakt. Zonder de mutanten zouden er geen veranderingen zijn. Zij hebben het over zichzelf als een psychopathische groep.

 

Dat was genoeg van dit materiaal voor vanavond. Hamish en mijzelf, in Ontario, Canada, wensen je nog een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

 “Geen volkenmoord mix” door Mid-West LAMBSBREAD

 

De technieken van het creëren van terreur zijn niets nieuws teneinde bevolkingen te onderwerpen en het is sinds de dagen van antiek Rome gedaan. Zij waren er deskundig in, altijd het terroriseren van het publiek en daarna het inzetten van hun eigen troepen op het publiek om hen nog meer te terroriseren, onder de schijn van veiligheid en zij namen al hun rechten weg, steeds opnieuw en opnieuw. Dus het is een wetenschap. Dit is een wetenschap, meestal losjes fascisme genoemd

 

Het is interessant want de technieken van het creëren van terreur zijn niets nieuws teneinde bevolkingen te onderwerpen en het is sinds de dagen van antiek Rome gedaan

Altijd het terroriseren van het publiek en daarna het inzetten van hun eigen troepen op het publiek om hen nog meer te terroriseren, onder de schijn van veiligheid en zij namen al hun rechten weg

 

Deze zijn allemaal onnderdeel van cultuurcreatie. Hij (Plato) zei: niets wordt toegestaan vanaf de bodem omhoog te komen. Het wordt vanaf de top geautoriseerd

 

HIV en Hepatitis in het bloed

Ik bleef mensen tien jaar geleden vertellen toen we er voor de eerste over te weten kwamen. Nu is het eindelijk op MSNBC en toegegeven, maar niemand komt in problemen

Maar het publiek is niet bezorgd over gewoon een drugs bedrijf die honderden of duizenden doden. Ze zijn bezorgd over denkbeeldige Moslimextremisten

 

Dit is het verhaal van hoe de elite de mensen in slavernij verkochten

In de vroege jaren van de 21e eeuw werd terrorisme door overheden over de wereld gebruikt als een voorwendsel om hun bevolkingen via angstaanjagerij in onderwerping te brengen

 

Onze vijanden hebben het gevaar duidelijk gemaakt dat zij op onze veiligheid hebben

 

Het leven kwam onder toezicht … met de handelingen van ieder individu wreed gecatalogiseerd en vastgelegd door de staat

Bevelen en onderzoeken zonder bevel verpreidden zich

De uiteindelijke internationale politiestaat…het toppunt bereikend in openlijk oorlogsrecht

 

In de vroege jaren van de 21e eeuw werd terrorisme door overheden over de wereld gebruikt als een voorwendsel om hun bevolkingen via angstaanjagerij in onderwerping te brengen

 

Dit is het verhaal van hoe de elite de mensen de mensen in slavernij verkocht, en hoe zij de eens zo trotse en moedige mensen van het westen via angstaanjagerij in onderwerping brachten, om kanonvoer te zijn in oorlogen voor wereldoverheersing

 

 

"No Genocide Mix" by Mid-West LAMBSBREAD

 

The techniques of creating terror are nothing new in order to get populations to submit and it's been done since the days of ancient Rome.

They were experts at it, always terrorizing the public and then sending their own troops on the public to terrify them even more, under the guise of safety and they took all their rights from them over and over again, so it's a science.

This is a science; generally loosely called fascism.

 

It's interesting because the techniques of creating terror are nothing new in order to get populations to submit and it's been done since the days of ancient Rome. Always terrorizing the public and then sending their own troops on the public to terrify them even more, under the guise of safety

And they took all their rights from them.

 

These are all part of culture creation. He said [Plato] nothing is allowed to come up from the grassroots. It’s authorized from the top.

 

HIV and Hepatitis in the blood…I kept telling people ten years ago when we first learned of it. Now it's finally on MSNBC and admitted, but no one's going to get in trouble. But the public isn't worried about just one drug company killing hundreds of thousands. They're worried about imaginary Muslim extremists.

 

This is the story of how the elite sold the people into slavery. In the early years of the 21st century terrorism was used by governments across the world as a pretext to scare their populations into submission.

 

Our enemies have made clear the danger they pose to our security.

 

Life became a surveillance…with every individuals’ actions ruthlessly cataloged and recorded by the state.

Warrants and warrantless searches spread.

The final international police state … culminating in open martial law

 

In the early years of the 21st century terrorism was used by governments across the world as a pretext to scare their populations into submission.

 

This is the story of how the elite sold the people into slavery, and scared the once so proud and brave people of the West into submitting to being cannon fodder in wars for world domination.

 

 

Vertaling: Hensel, december 2007