NEDERLANDS

ALAN WATT BLURB

"MONEY, MASTERS

AND

CON-SCIENCE"

 

“GELD, MEESTERS EN CON-SCIENCE

(het bedrog van de wetenschap)”

 

9 Februari 2007

 

Dialogue Copyrighted Alan Watt – February 9, 2007 (Exempting Music and Literary Quotes)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM EN www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hallo. Ik ben Alan Watt en vandaag is het 9 februari 2007.

 

Ik dacht deze week af te sluiten door een paar pagina’s te lezen uit een heel goed boek dat door een insider geschreven is, Lord Bertrand Russell. Dit boek heet “The impact of Science on Society” (vertaald: “de invloed van wetenschap op de samenleving”). En ik zal dit inleiden met een klein praatje over Russell zelf. Hij was een lid van een overgeërfde aristocratie, die gekozen lijkt te zijn voor zijn talenten in wiskunde en bepaalde wetenschappen om een agenda te helpen formuleren, zijn deel in de agenda van een toekomstige samenleving die tot stand zou komen, en waaraan hij zijn hele leven onvermoeibaar werkte. Dit is de man die sprak over de noodzaak om de “nutteloze eters”, zoals hij hen noemde, uit de weg te ruimen.

 

De “nutteloze eters” zouden diegenen zijn die geen doel hadden in het dienen van het economische systeem, en meer specifiek in het opkomende nieuwe economische systeem. Hij had er geen problemen mee om eugenetica (rasverbetering) te bespreken, dat allemaal deel is van dit nieuwe systeem dat er aankomt. En hij praatte openhartig over de effecten op de wereld in het algemeen. Russell lijkt aangesteld te zijn voor zijn rol in het leven en werd op de universiteit uitgekozen, hoewel er brieven nagelaten zijn in zijn familie, dat toen hij een kind was, superieuren in de Britse regering voor hem een rol bepaald hadden toen hij nog maar vier of vijf jaar oud was, een overgeërfde type taak. Zijn familie had altijd deelgenomen aan de beleidsvorming voor Engeland. Zij waren lid van deze aristocratie.

 

Dus ik lees voor van pagina 36 van “The Impact of Science on Society”.

 

 

"She Blinded Me With Science"

By Thomas Dolby

 

It's poetry in motion
She turned her tender eyes to me
As deep as any ocean
As sweet as any harmony
Mmm - but she blinded me with science
"She blinded me with science!"
And failed me in biology

When I'm dancing close to her
"Blinding me with science - science!"
I can smell the chemicals
"Blinding me with science - science!"
"Science!"
"Science!"


“Ze Verblindde mij met Wetenschap”

Door Thomas Dolby

 

Het is poëzie in beweging

Ze draaide haar tedere ogen naar me toe

Zo diep als iedere oceaan

Zo zoet als iedere harmonie

Mmm – maar ze verblindde me met wetenschap

Ze verblindde me met wetenschap!

En liet me in de steek in biologie

 

Waneer ik dichtbij haar dans

Me verblindend met wetenschap –wetenschap!

Ik kan de chemicaliën ruiken

Me verblindend met wetenschap

Wetenschap

Wetenschap

 

 

               

Oorlog is door de geschiedenis heen de belangrijkste bron van sociale samenhang geweest. En sinds de wetenschap begon is het de sterkste drijfveer voor technische vooruitgang geweest. Grote groepen hebben een grotere kans om te overwinnen dan kleine groepen en daarom is het gebruikelijke resultaat van oorlog om staten groter te maken. In iedere gegeven staat van techniek is er een grens aan de omvang. Het Romeinse Rijk werd tegengehouden door Duitse bossen en Afrikaanse woestijnen. De Britse veroveringen in India werden gestopt door de Himalaya’s. Napoleon werd verslagen door de Russische Winter. En voordat de telegraaf bestond, neigden grote imperiums opgebroken te worden omdat zij niet effectief vanuit een centrum beheerst konden worden. Communicatie is tot nu toe de belangrijkste factor geweest die de omvang van imperiums beperkte”.

 

            “In Antieke tijden waren de Perzen en de Romeinen afhankelijk van wegen, maar aangezien niets sneller reisde dan een paard, werden imperiums onbestuurbaar als de afstand van de hoofdstad tot de grens heel groot was. Deze moeilijkheid werd verminderd door de spoorwegen en de telegraaf en bevindt zich op het punt om te verdwijnen met de verbetering van de lange afstand-bommenwerper. Er zou nu geen technische moeilijkheid meer zijn voor een wereldwijd imperium. Aangezien oorlog waarschijnlijker vernietigender voor het menselijk leven zal worden dan het in de recente eeuwen is geweest, is unificatie onder één enkele regering waarschijnlijk noodzakelijk, tenzij we moeten instemmen met een terugkeer naar barbarisme of het uitsterven van het menselijk ras”.

 

 

Wat hij hier weglaat, en je zult dit vinden terwijl ze je leiden in de richting van een wijze van denken waarbij je denkt, “goed, daar heeft hij gelijk, ja daar is hij redelijk en ja, dat is begrijpelijk. Dat is steekhoudend, dat klinkt logisch”. Hij gebruikt een vorm van logica. En vergeet niet, Betrand Russell hield zich bezig met filosofie en hij was zowel een filosoof als een wiskundige. En hij begreep retoriek, de capaciteit om te spreken en te formuleren, om precies dit te doen: jou in een wijze van denken te leiden, waar je je kunt identificeren met de eerste 6, 10 of 12 onderwerpen die hij naar voren brengt en zijn oplossingen ervoor. Dan, als je dat eenmaal aangenomen hebt, neemt hij je mee in andere gebieden en ben je niet meer waakzaam. Hij neemt je mee in een wijze van denken waarmee je het eens zult zijn. Dit is in feite een oefening in logica zou je kunnen zeggen. Zij onderwezen het in het Antieke Griekenland en Rome.

 

 

            "Er is, dat moet toegegeven worden, een psychologische moeilijkheid met betrekking tot een één wereld regering. De voornaamste bron van sociale samenhang in het verleden is, ik herhaal, oorlog geweest. De passies die inspireren tot een gevoel van eenheid zijn haat en angst”.

 

 

Nu, onthoud, hij praat over het bouwen van imperiums. Hij vermeldt niet dat het systeem waartoe hij behoorde “toevallig” achter de oorlogen zat. De aristocratie, vermengd met de bankiers: zaken-bankiers-aristocratie. De gewone mensen veroorzaken geen oorlogen. Dat gebeurt niet. Zij hebben niet de financiën om oorlogen te beginnen en het laatste wat in hun hoofd omgaat is erop uit gaan, over zee gaan en mensen vermoorden, als zij thuis een vrouw en familie hebben. Tenminste, zo was het in ieder geval.

 

Dus hij heeft de voornaamste oorzaak van oorlogen reeds toegegeven. Het zijn niet alleen de mensen die geërgerd en van streek zijn over iets. Het is het ervoor zorgen dat de mensen van streek en geërgerd raken, zodat zij zich bij de legers aansluiten en erop uit gaan om te vechten voor een agenda die zij nooit echt begrijpen. Zij denken dat ze het begrijpen. Hij zegt:

 

 

Deze hangen af van het bestaan van een vijand, werkelijk of potentieel. Hieruit lijkt te volgen dat een wereldregering alleen door kracht in bestaan gehouden kan worden, niet door de spontane loyaliteit die een land in oorlog nu inspireert”.

           

 

Tijdens oorlog worden al de patriottische symbolen en de tribale symbolen uit de kast gehaald en wordt ermee gezwaaid. En fanfarekorpsen gaan rond en toespraken worden in tranen gehouden, en vullen de ogen en al dit soort dingen, om ons emotioneel betrokken te krijgen. Dat is “emotive involvement” (emotionele betrokkenheid). Maar zoals hij zei- nu, hij zou het kunnen weten want hij was aanwezig bij de grote bijeenkomsten met het Royal Institute of International Affairs en al de andere organisaties van het Britse Rijk die de wereld leidden, rechtstreeks tot aan zijn tijd. Hij werd geboren aan het einde van de overheersende British rule, een Brits Imperium. En dit boek werd dacht ik gepubliceerd rond 1952, geloof ik, dat het voor het eerst gepubliceerd werd. En het werd samengesteld uit toespraken die hij gegeven had op verschillende universiteiten, de Ruskin, Dean Rusk, herinner, de man die Cecil Rhodes inspireerde, het college in Oxford en op Columbia Universiteit, New York. En de laatste paar hoofdstukken komen van Lloyd Roberts lezing, gegeven op het Royal Society of Medicine in Londen in 1949, want hij was betrokken bij eugenetica (rasverbetering) en populatie reductie (bevolkings vermindering).

 

Dus het boek is aangepast en geschreven op een dergelijke manier om tot verschillende dingen op te bouwen. En hij heeft dingen in het begin waarmee je je kunt identificeren, die je kunt geloven en begrijpen. De rest ervan is om te proberen jouw gedachten te leiden naar steun voor deze agenda. En hij heeft al toegegeven dat:

 

 

Hieruit lijkt te volgen dat een wereldregering alleen door kracht in bestaan gehouden kan worden”.

 

 

Zij konden de oude technieken -het hebben van een vijand om tegen te vechten- niet gebruiken, vanwege de onzichtbaarheid van de vijand. De vijand natuurlijk hebben we nu gevonden, dat is terrorisme, dat overal is. Jij zou het kunnen zijn. Jijzelf zou het kunnen zijn en je weet het nog niet. Je hebt een psycholoog nodig om een test op jou te verrichten en zij zullen erachter komen of misschien jouw schedel of je oorlellen opmeten.

 

Om verder te gaan:

 

 

            "Tot dusverre heb ik alleen technieken beschouwd die afgeleid zijn van fysica en chemie. Deze zijn tot aan het heden de meest belangrijke geweest, maar biologie, fysiologie en psychologie zullen het menselijk leven op lange termijn waarschijnlijk net zoveel beďnvloeden als fysica en chemie”.

 

 

En daarna gaat hij naar het volgende schot:

 

            "Neem als eerste de kwestie van voedsel en bevolking. Momenteel groeit de wereldbevolking met een snelheid van ongeveer 20 miljoen per jaar”.

 

 

Ik houd van deze statistieken. Er zijn leugens, verdomde leugens en dan zijn er statistieken. Als het wetenschappelijk is, moet het waar zijn.

 

 

            "Het grootste deel van de groei vindt plaats in Rusland en Zuidoost-Azië. De bevolking van West Europa en de Verenigde Staten staat bijna stil. In tussentijd dreigt de voedselvoorraad als geheel te slinken, als een resultaat van onverstandige methoden van cultivering en verwoesting van bossen. Dit is een explosieve situatie. Aan zichzelf overgelaten moet het leiden tot een voedseltekort en van hieruit tot wereldoorlog. Techniek echter maakt andere uitwegen mogelijk”..

 

            “In het Westen worden bevolkingsstatistieken gedomineerd door medicijnen en geboortebeperking. De eerste vermindert het aantal doden, de andere het aantal geboorten. Het resultaat Is dat de gemiddelde leeftijd in het Westen stijgt. Er is een kleiner percentage van jonge mensen en een groter percentage van oude mensen. Het gevaar van een wereldwijd tekort aan voedsel kan door middel van verbeteringen in de landbouwtechniek voor een periode afgewend worden. Maar als de bevolking volgens het huidige percentage blijft stijgen, zullen zulke verbeteringen niet lang voldoende zijn. Dan zullen er twee groepen zijn, de ene arm met een groeiende bevolking; de andere rijk met een stilstaande bevolking. Een dergelijke situatie kan moeilijk falen in het leiden tot wereldoorlog”.

 

Hij blijft je dit keer op keer vertellen, begrijp je. Hij bereidt voor jou een conclusie voor zonder dat hij je vertelt, wel, dat hijzelf, de bankiers en de klasse waartoe zij behoren de oorlogen in het verleden creëerden.

 

 

            "Als er geen eindeloze reeks van oorlogen zal zijn, zal de bevolking over de hele wereld stationair moeten worden en dit zal waarschijnlijk in vele landen gedaan moeten worden als een resultaat van overheidsmaatregelen”.

 

 

Hij praat hier over het maken van sterilisatiewetten. Hij zegt:

 

 

            "Dit zal een uitbreiding van wetenschappelijke techniek in zeer intieme zaken vereisen”.

 

 

Hij gaat verder te zeggen:

 

 

            "Er zijn echter twee andere mogelijkheden. Oorlog wordt misschien zo destructief dat bij iedere groei in een tijd er geen gevaar bestaat van overbevolking. Of de wetenschappelijke naties zouden verslagen kunnen worden en anarchie zou wetenschappelijke techniek kunnen vernietigen. Biologie zal menselijk leven waarschijnlijk beďnvloeden door de studie van erfelijkheid”.

 

 

Zij praten daar over genetica om te zien of je ziekten hebt, of gevoelig bent voor ziekten of ze genetisch over kunt dragen. Aangeboren ziekten.

 

 

            "Zonder wetenschap heeft de mens huisdieren en voedselgewassen op grote schaal veranderd op voordelige manieren. Het mag aangenomen worden dat zij deze veel meer en veel sneller zullen veranderen door het aanwenden van de wetenschap van genetica.”

 

 

Nu, zij wisten – dit is in de jaren ’50 waarin hij deze lezingen geeft, een lid van de grootste organisaties van sociale controle van het Britse Rijk. Hij kende de agenda’s. Hij was onderdeel van de agenda’s en hij zal dingen op een manier brengen dat het niet zo vreselijk klinkt.

 

 

            "Het wordt misschien zelfs mogelijk om op kunstmatige wijze wenselijke mutaties in genen aan te brengen. (Tot nu toe zijn de enige mutaties die kunstmatig veroorzaakt kunnen worden neutraal of schadelijk.) In ieder geval is het nogal zeker dat wetenschappelijke techniek zeer spoedig grote verbeteringen tot effect zullen hebben in de dieren en planten die nuttig zijn voor de me.”

 

 

Alan: Als je teruggaat naar Rutherford in de jaren ’20, de grote wiskundige. Hij werkte voor een organisatie die zich bezig hield met genetica voordat zij deze zogenaamd ontdekten, maar dat stond in zijn eigen boek. Dus wat Russell je vertelt is deels waarheid. Zij hadden al manieren gevonden om genen te muteren “in de gewenste richting”, zoals hij zou zeggen, maar hij mocht dat het publiek destijds niet laten weten.

 

Waar we ook over praten is, als je niet aan de standaard voldeed- want duidelijk, als zij praten over wat wenselijk en onwenselijk is, moeten er standaarden gemaakt zijn voor wat wenselijk is voor IQ en verschillende zaken. Daarom zouden zij de persoon, de foetus verbeteren. Zij zouden degenen die zij gebrekkig zouden noemen (“defective”) verwijderen en degenen inbrengen die effectiever zouden zijn. Dit gaat terug naar Plato’s Staat, van het voortbrengen van mensen voor specifieke taken. Wel, hier gaan we weer. Deze mannen waren allemaal enorme fans en voorstanders van Plato, want dit is een zeer, zeer oud genootschap dat de wereld runt.

 

 

            "Wanneer zulke methoden van het modificeren van het erfelijke karakter van dieren en planten lang genoeg is voortgezet om hun succes duidelijk te maken, is het waarschijnlijk dat er een machtige beweging zal zijn voor het toepassen van wetenschappelijke methoden op de menselijke voortplanting. In het begin kunnen er sterke religieuze en emotionele obstakels zijn tot de adoptie van een dergelijk beleid. Maar stel dat bijvoorbeeld Rusland in staat zou zijn deze obstakels te overwinnen en een ras zou kweken, sterker, intelligenter en meer resistent tegen ziekte dan ieder ander ras van mensen dat tot nu toe bestond, en stel dat de andere naties waarnamen dat, tenzij zij het navolgden zij verslagen zouden worden in oorlog, dan zouden de andere naties of vrijwillig afstand doen van hun vooroordelen, of na een nederlaag, zouden zij gedwongen zijn er afstand van te doen. Iedere wetenschappelijke techniek hoewel beestachtig, moet zich verspreiden indien het nuttig is in oorlog”.

 

 

En kijk, wat hij doet is jou vertellen wat besproken is, al deze verschillende mogelijkheden, steeds opnieuw in bijeenkomsten op hoger niveau. Hoe zou hij de bevolkingen van de wereld hierin mee kunnen krijgen. En zij konden oorlogen veroorzaken en precies doen wat hij voorstelde. Het is vreemd dat dezelfde mensen die er ogenschijnlijk allemaal op uitgingen om Hitler en zijn eugenetica programma’s te verslaan, in hun natuur en hun agenda identiek blijken te zijn aan Hitler, is het niet? Is dat niet een interessant klein verband?

 

 

            "Iedere wetenschappelijke techniek, hoewel beestachtig, moet zich verspreiden indien het nuttig is in oorlog, totdat er een tijd komt dat mensen besluiten dat zij genoeg hebben van oorlog en voortaan in vrede zullen leven”.

 

 

Met andere woorden, zij kunnen je op je knieën brengen. Je oorlogsmoe maken. Dat was een andere gedachte die zij hadden.

 

 

            "Hoewel die dag niet dichtbij lijkt te zijn, moet het wetenschappelijk voortplanten van mensen verwacht worden tot stand te komen. In een later hoofdstuk zal ik naar dit onderwerp terugkeren. Fysiologie en psychologie verschaffen gebieden voor wetenschappelijke techniek die nog wachten op ontwikkeling. Twee grote mannen,…”

 

 

Grote mannen, ja.

 

            "Pavlov and Freud"…

 

Ik noem het bedrog ("fraud")

 

            “hebben het fundament gelegd. Ik aanvaard het gezichtspunt niet, dat zij in enig belangrijk conflict zijn, maar welke structuur op hun fundament gebouwd zal worden is nog twijfelachtig”.

 

 

We horen altijd over Pavlov, die experimenteerde met zijn afschuwelijke experimenten op honden, maar wat de mensen niet weten, is dat de Pavloviaanse techniek door Pavlov ook op mensen toegepast werd. En wat zij vonden en leerden, werd in het schoolsysteem van Rusland geďntroduceerd om de studenten plooibaarder te maken, stiller, zich goed gedragend. Zonder vragen te stellen, slechts om na te praten. Veel effectiever dan zij in Engeland deden met hun riemen en stokken om de kinderen te slaan.

 

H.G. Wells trouwens, liet zijn zoon onder de zorg van Pavlov om door Pavlov, die zijn held was, getraind te worden. En zijn zoon werd uiteindelijk een professor in zoölogie geloof ik, en gebruikte het met dezelfde doelen als zijn vader voor de studie van dieren en mensen. En hij ging naar New York om aan een universiteit te werken. Deze persoonlijkheden zijn allemaal verbonden.

 

 

            “Ik denk dat het onderwerp dat in politiek opzicht van het grootste belang zal zijn, massa psychologie is”.

 

 

Zijn zeer belangrijke gebied hier.

 

 

            “Massa psychologie is wetenschappelijk gesproken geen zeer geavanceerde studie…"

 

 

Dat is een complete leugen, zelfs toen.

 

 

            "en tot nu toe zijn haar professoren niet in universiteiten aangesteld. Zij zijn reclamemakers geweest, politici, en boven alles, dictators. Deze studie is enorm bruikbaar voor praktische mannen, als ze wensen rijk te worden of een plaats in de regering te verkrijgen. Het is natuurlijk, net als een wetenschap, gefundeerd op individuele psychologie, maar tot nog toe heeft het natte vingerwerk-methoden aangewend, die gebaseerd waren op een soort intuďtief gezond verstand. Haar belang is enorm gestegen door de groei van moderne methoden van propaganda. Van deze is de meest invloedrijke wat genoemd wordt “onderwijs”.

 

 

Onderwijs, begrijp je, is propaganda.

 

 

            "Religie speelt een rol maar een afnemende. De pers, de bioscoop en het radiospel een groeiende rol. Wat essentieel is in massa psychologie is de kunst van overreding. Als je een toespraak van Hitler vergelijkt met een toespraak van, zeg Edmund Burke, zul je zien wat voor grote stappen gemaakt zijn in de kunst sinds de achttiende eeuw. Wat voorheen fout gegaan was, was dat mensen in boeken hadden gelezen dat de mens een rationeel dier is en hun argumenten op deze hypothese baseerden. We weten nu dat publiciteit en een fanfarekorps meer doen om te overtuigen dan gedaan kan worden door de meest elegante reeks syllogismen”.

 

 

En het is waar. Je kunt zien dat dit gebruikt wordt in de Verenigde Staten, met de grote parades met spandoeken van de helden die verwelkomd worden. Iets dat de emoties laat groeien tot zo’n grote hoogte dat zij het nooit zullen vergeten. Het wordt in hun geheugen geprent. We zien hetzelfde gebruikt worden door presidenten indien zij willen dat oorlogen doorgaan. Zij brengen veronderstelde gasten binnen in de State of the Union toespraken, gasten als diepbedroefde ouders van mannen die stierven voor iets of iets anders. En zij brengen deze ouders naar voren, voor de camera’s en alle ogen zijn op hen gericht en er huilt een moeder. Er is een vader die er bars en gespierd uitziet, met een trillende lip. Een stijve bovenlip en al dat soort dingen. Deze technieken worden tot het maximum ingezet door degenen die weten hoe ze de opinie in het algemene publiek moeten manipuleren. De kunst van overreding. Hij gaat verder en zegt:

 

 

            "Wat voorheen fout ging was dat mensen in boeken hadden gelezen dat de mens een rationeel dier is, en hun argumenten op deze hypothese baseerden”.

 

Daarna gaat hij verder te zeggen en herhaalt:

 

 

            "Je kunt meer doen met een fanfarekorps en schijnwerpers.. etc. Het mag gehoopt worden dat mettertijd iedereen in staat zal zijn ieder ander te overtuigen van wat dan ook als hij de patiënt jong te pakken kan krijgen en door de staat voorzien wordt van geld en uitrusting”.

 

 

Ik zal dat stuk nog een keer lezen:

 

 

            "Het mag gehoopt worden dat mettertijd iedereen in staat zal zijn ieder ander van wat dan ook te overtuigen als hij de patiënt jong te pakken kan krijgen en door de staat voorzien wordt van geld en uitrusting”.

 

 

Als je eraan denkt hoeveel kinderen nu door Children’s Aid bij hun ouders weggehaald worden, nogmaals, door de standaardisatie van wat verondersteld wordt normaal en abnormaal te zijn binnen de samenleving. Als ouders hun kinderen op een ouderwetse manier opvoeden die niet past binnen de geautoriseerde nieuwe, dan worden de kinderen simpelweg weggehaald en weggenomen, opdat zij geen religieuze indoctrinatie krijgen. Zij krijgen een overheids indoctrinatie, de ene in plaats van de ander, begrijp je. Het oude systeem was nuttig voor dezelfde controllers en hun families, want dat was van hun voorvaderen. Ze zijn allemaal overgeërfd, de controllers. Zij hebben religie lang genoeg gebruikt, nu was het tijd om de volgende stap te zetten. De witte jassen vervangen de zwarte jassen van de priesters. Hij zegt:

 

 

            "Dit onderwerp zal grote stappen voorwaarts maken als het opgepakt wordt door wetenschappers onder een wetenschappelijk dictatorschap”.

 

 

Dat komt rechtstreeks van Aldous Huxley, grote vriend van Russell. Het waren allemaal maten, want zij werkten allemaal voor dezelfde organisaties en gingen naar dezelfde bijeenkomsten.

 

 

            "Anaxagoras beweerde dat sneeuw zwart was maar niemand geloofde hem. De sociale psychologen van de toekomst zullen een aantal klassen schoolkinderen hebben op wie zij verschillende methoden zullen uittesten om een onwankelbare overtuiging bij te brengen dat sneeuw zwart is.

 

 

Dat herinnert je rechtstreeks aan George Orwell’s1984”, als hij gemarteld wordt door O’Brien.  En O’Brien zegt: “hoeveel vingers steek ik op, Winston?” Winston blijft hem vertellen hoeveel hij er ziet en krijgt elektrische schokken, totdat hij zegt: “het zijn er zoveel als je wilt dat ik zeg”.

 

 

            "Binnenkort zullen verschillende resultaten bereikt worden. Als eerste dat de invloed van thuis obstructief is”.

 

 

Nu, dit is wat zij in het Communisme familiaire infectie noemden. Infectie met het oude. Besmetting (“contamination”) is een andere term die zij gebruikten. Besmetting van zeden, besmetting van oude idealen en het thuis zelf. Want het gebruik van oude ideeën van de familie, de rechten van de familie, de rechten van de ouders, de rechten om zeden door te geven, was het overbrengen van “besmette ideeën”. Vergeet niet dat Bertrand Russell terug in de jaren ’20, deze zelfde man hier, namens de Britse regering en geautoriseerd door de Britse Kroon, experimentele scholen leidde om verschillende soorten idealen op kinderen te testen, mentale bewerking van alle soorten. En in feite was alles dat in de jaren ’60 plaatsvond aan hem toegestaan om in zijn scholen in de jaren ’20 op de jeugd toe te passen. Daarom wisten zij precies wat zij konden verwachten. Zij observeerden het gedrag.

 

 

            "Ten tweede kan er niet veel gedaan worden tenzij indoctrinatie vóór de leeftijd van 10 begint”.

 

 

In zijn eerdere boek, "Education and the Good Life" (vertaald: “Onderwijs en het goede leven”), dat uit zijn experimentele scholen naar buiten kwam, zei hij: “als we hen op de kleuterschool kunnen krijgen en hen indoctrineren, zelfs twee of drie uur per dag, met een wetenschappelijke indoctrinatie, zou iedere inbreng die de ouders met betrekking tot moraal of waarden proberen bij te brengen, later op dezelfde dag, geen effect hebben”.

 

 

            "Ten derde, dat verzen in muziek en herhaaldelijk geďntoneerd, heel effectief zijn”.

 

 

Ik zal dat stukje herhalen want we hebben het allemaal gehoord, we hebben het allemaal geleefd.

 

 

            "Ten derde, dat verzen in muziek en herhaaldelijk geďntoneerd, heel effectief zijn”.

 

Luister naar de muziek die in de jaren ’60 uitkwam. Je vroeg je vaak af of hun woorden of zinnen op waren of iets, of creativiteit. Misschien was hun potlood gebroken, want ze kwamen tot een zin en bleven deze herhalen, steeds opnieuw, opnieuw en opnieuw. Wel, dit was niet per toeval. Dit was onderdeel van de wetenschappelijke indoctrinatie technieken, die opzettelijk ingezet zijn en uitgebracht door producten die aan de groepen vertelden wat zij moesten doen en zij arrangeerden hun muziek voor hen.

 

 

            "Ten vierde dat de mening dat sneeuw wit is, behouden moet worden om een morbide smaak voor excentriciteit te behouden”.

 

You make people feel odd-ball if they said what they thought which if they actually said well I can't see that you know (nog onvertaald). Dus maak je er een klasse kwestie van, een groepskwestie, met de groep die gek en psychotisch kan zijn als zij het allemaal over eens zijn dat dingen hetzelfde zijn volgens hun eigen percepties moeten zij allemaal gezond zijn. En als je degene bent die zegt, “nee, het is niet waar, de sneeuw is wit”, dan zullen zij je een gevoel geven dat je gek bent. Hij zegt:

 

            "Maar ik loop op de zaken vooruit. Het is aan de toekomstige wetenschappers om deze grondstellingen preciezer te maken en exact te ontdekken hoeveel het kost per hoofd om kinderen te laten geloven dat sneeuw zwart is, en hoeveel minder het zou kosten om hen te laten geloven dat het donkergrijs is.”

 

Hij bedoelt, dat iedere variatie van hetzelfde thema volledig onderzocht moet worden voor het maximale resultaat. Rendabele indoctrinatie.

 

            "Hoewel deze wetenschap ijverig bestudeerd zal worden, zal het streng beperkt worden tot de regerende klasse. Het volk zal niet toegestaan worden te weten hoe haar overtuigingen ontwikkeld zijn. Als de techniek geperfectioneerd is, zal iedere regering die de leiding heeft gehad over het onderwijs van een generatie, in staat zijn veilig over haar onderdanen te heersen zonder de noodzaak van legers en politiemannen. Tot nu toe is er slechts één land dat er in geslaagd is dit paradijs voor politici te creëren”.

 

 

Laten we dat nog een keer voorlezen.

 

 

            " Hoewel deze wetenschap ijverig bestudeerd zal worden,…”

 

 

Begrijp je, en er zijn duizenden mensen die psychologie colleges volgen enzovoort, maar wat zij echt krijgen zijn de kruimels. Ze krijgen niet het echte betere materiaal. Dat wordt bewaard voor enkele geselecteerden.

 

 

            " zal het streng beperkt worden tot de regerende klasse”.

 

 

Dus er is een regerende klasse. Huxley noemde het de dominante minderheid (“dominant minority”). Hij noemt het de regerende sklasse (“government class”). Hij heeft het niet over een gekozen regering, trouwens.

 

 

            "Het volk zal niet toegestaan worden te weten hoe haar overtuigingen ontwikkeld zijn”.

 

 

Zij zullen denken dat het hun eigen idee is, dat het hun eigen meningen zijn.

 

 

            "Als de techniek geperfectioneerd is, zal iedere regering die de leiding heeft gehad over het onderwijs van een generatie, in staat zijn veilig over haar onderdanen te heersen zonder de noodzaak van legers en politiemannen. Tot nu toe is er slechts één land dat er in geslaagd is dit paradijs voor politici te creëren”.

 

En in die tijd dat hij erover sprak, was er de gok tussen het Sovjet Systeem en China. het paradijs voor politici.”

 

 

            "De sociale effecten van wetenschappelijke techniek zijn al groot en belangrijk, en worden waarschijnlijk in de toekomst opmerkenswaardig. Sommige van deze effecten hangen af van het politieke en economische karakter van het betrokken land. Anderen zijn onvermijdelijk, wat dit karakter ook mag zijn. Ik stel in dit hoofdstuk voor om alleen de onvermijdelijke effecten te beschouwen. Het meest duidelijke en onontkoombare effect van wetenschappelijke techniek is dat het de samenleving organischer maakt, in de zin van het verhogen van de onderlinge afhankelijkheid”.

 

Onderlinge afhankelijkheid. Margaret Thatcher’s favoriete woord.

 

 

            "onderlinge afhankelijkheid van zijn verschillende delen”.

 

 

En jij denkt dat het niet verbonden is. Het hangt allemaal samen.

 

 

            "In de productiesfeer heeft dit twee vormen. Eerst de zeer innige onderlinge verbondenheid van individuen betrokken in een gewone onderneming of een fabriek, en als tweede is er de relatie, minder innig maar essentieel, tussen een onderneming en een andere. Elk van beide wordt belangrijker met iedere vooruitgang in wetenschappelijke techniek”.

 

 

Ik ga verder op pagina 42.

 

 

            "Hoewel het lot van het landvolk in elk geval een moeilijke is, is het geneigd moeilijker gemaakt te worden door een of allebei van twee vijanden: de geldverstrekker en de landeigenaar”.

 

 

Nu, zij kunnen af en toe een waarheid vertellen. En aangezien hij een aristocraat was, die bezit had –zijn familie had pachtboeren in bezit, zal hij de landeigenaar wel moeten zijn vermoed ik.

 

 

            "In iedere geschiedenis van iedere periode, zul je grofweg het volgende sombere beeld vinden: “op dit tijdstip maakte het aandeel van de kleine landeigenaar zeer slechte tijden door. Onder de dreiging van uithongering door slechte oogsten hadden velen van hen van stedelijke landeigenaren geleend, die geen van hun tradities hadden...”

 

 

Totaal verschillende klasse.

 

 

hun oude vroomheid, of hun geduldige moed. Diegenen die deze fatale stap genomen had, werden bijna onvermijdelijk de slaven of bedienden van leden van de nieuwe beroepsklasse. En de sterke boeren, die de ruggengraat van het land waren geweest, werden bedolven onder flexibele mannen die de vaardigheden hadden nieuwe rijkdom door middel van dubieuze methoden te vergaren.”

 

 

En dat wordt succesvol zijn genoemd, in feite.

 

 

Je zult dit relaas in hoofdzaak vinden in de geschiedenis van Attica voor de tijd van Solon, van Latium na de Punische oorlogen; van Engeland in de vroege twintigste eeuw; van Zuid Californië, zoals afgebeeld in de Octopus van Norris; van India onder de Britse Raj en van de redenen die Chinese boeren ertoe hebben gebracht om het Communisme te steunen.”

 

           

En het is heel grappig, want Bertrand Russell werd ook overgestuurd om communisme in China te helpen op te starten. Hij schreef hierover in zijn memoires. Hij onderwees aan universiteiten en het was elementair communisme terwijl hij voor de Britse Kroon werkte.

 

 

Als contrast met de primitieve boer, beschouw de landbouwbelangen in modern Californië of Canada of Australië of Argentinië. Alles wordt geproduceerd voor de export, en de voorspoed die gebracht moet worden door export, is afhankelijk van verre aangelegenheden, zoals oorlog in Europa, of Marshall hulp of de devaluatie van het pond. Alles draait om politiek, om of het boerenblok (“Farm Bloc”) in Washington sterk is, of er een reden is om te vrezen dat Argentinië vrienden zou kunnen worden met Rusland, enzovoort. In naam zijn er misschien onafhankelijke boeren, maar in feite zijn zij in de macht van de ontzaglijke financiële belangen die betrokken zijn bij het manipuleren van politieke kwesties. Deze onderlinge afhankelijkheid is in geen enkele mate minder geworden –misschien is deze zelfs toegenomen –als de betrokken landen socialistisch zijn, bijvoorbeeld als de Sovjet regering en de Britse regering een overeenkomst sluiten om voedsel voor machines te ruilen. Dit is allemaal het effect van de wetenschappelijke techniek in de landbouw.

 

 

Nu gaat hij verder praten over Malthus, een van zijn helden.

 

 

Malthus schreef aan het begin van de negentiende eeuw: “in de wildheid van speculatie heeft men voorgesteld dat Europa haar graan zou laten groeien in Amerika, en zichzelf alleen toelegt op fabricage en handel.”

 

           

En dat hebben ze een periode gedaan.

 

 

            "Het bleek dat de speculatie geenszins wild was. Tot zover de landbouw. In industrie is de integratie die bewerkstelligd is door wetenschappelijke techniek veel groter en grondiger.”

 

 

Nu, hier komt een belangrijk deel.

 

 

            "Een van de meest duidelijke resultaten van industrialisatie is dat een veel groter percentage van de bevolking in steden leeft dan voorheen het geval was. De stadsbewoner is een socialer wezen dan de landbouwer, en wordt veel meer beďnvloed door discussie.”

 

 

Met andere woorden, degenen die in de landelijke gebieden wonen zijn onafhankelijker.

 

 

            "In het algemeen werkt hij in een grote groep…”

 

 

Dat is een man van de stad.

 

 

            "en zijn amusement is geschikt om hem in nog grotere menigtes mee te nemen. De koers van de natuur, de veranderingen van dag en nacht, zomer en winter, of het regent of dat de zon schijnt, maken minder verschil voor hem. Hij heeft geen gelegenheid om bang te zijn dat hij geruďneerd zal worden door droogte of plotselinge regen. Wat belangrijk voor hem is, is zijn menselijke omgeving, en vooral zijn plaats in verscheidene organisaties.”

 

 

Werkelijk, de massaman. De stadsman.

 

 

            "Neem een man die in een fabriek werkt, en bedenk hoeveel organisaties zijn leven beďnvloeden. Allereerst is er de fabriek zelf, en iedere grotere organisatie waar het deel van kan zijn. Dan is er de man’s vakbond en zijn politieke partij. Hij krijgt waarschijnlijk woonruimte van een bouwmaatschappij of een publieke autoriteit. Zijn kinderen gaan naar school. Hij leest de krant of gaat naar de bioscoop of kijkt naar een voetbalwedstrijd. Deze dingen worden beschikbaar gesteld door machtige organisaties.”

 

 

Er is niets in het leven dat spontaan is en daarom is er jouw amusement of entertainment.

 

 

            "Hij is indirect, door zijn werkgevers, afhankelijk van diegenen van wie zij hun grondstoffen kopen en diegenen aan wie zij hun eindprodukten verkopen. Boven alles is er de staat, die hem belasting oplegt en hen op ieder moment kan opdragen een oorlog in te gaan en gedood te worden, in ruil waarvoor deze hem beschermt tegen moord en diefstal zolang er vrede is en staat hem toe een vastgestelde hoeveelheid voedsel te kopen.”

 

 

En ik was op pagina 45, het zegt:

 

            "De groei van organisatie heeft nieuwe machtsposities tot bestaan gebracht. Iedereen moet leidende ambtenaren hebben, in wie op ieder moment de macht geconcentreerd wordt. Het is waar dat het gebruikelijk is dat ambtenaren onderworpen worden aan controle, maar de controle is misschien langzaam en op afstand. Van de jonge dame die postzegels verkoopt in het postkantoor, helemaal tot aan de Eerste Minister, iedere beambte wordt voorlopig onderzocht met een deel van de macht van de Staat.”

 

 

En mijn God, ze laten het je weten niet? Je komt het echt te weten. Zij noemen zichzelf helemaal geen “publieke dienaars”, of niet meer. En zij laten je wachten en zij kijken op je neer omdat je gewoon (“common”) bent. Jij werkt niet voor de regering. Hij zegt:

 

 

            "Je kunt klagen over de jonge dame als haar manieren slecht zijn, en je kunt tegen de Eerste Minister stemmen in de volgende verkiezing als je zijn beleid afkeurt. Maar zowel de jonge dame als de Eerste Minister krijgen zeer aanzienlijk waar voor hun geld voordat (als ooit) je ontevredenheid enig effect heeft.”

 

 

Banen voor het leven.

 

 

            "Deze groei van de macht van ambtenaren is een constante bron van irritatie voor alle anderen. In de meeste landen zijn zij minder beleefd dan in Engeland. De politie, vooral in Amerika bijvoorbeeld lijkt te denken dat je een zeldzame uitzondering bent als je geen crimineel bent. Deze tirannie van ambtenaren is een van de ergste resultaten van de groei van organisatie en tegen welke het van het uiterste belang is om waarborgen te vinden indien een wetenschappelijke samenleving niet intolerant wil worden, maar een onbeschaamde aristocratie van Jack’s-in-office (onvertaald). Maar voor het heden houd ik mij bezig met het beschrijven, niet met de ontwerpen van hervorming.”

 

 

Nu, hij had ook deelgenomen aan vele discussie en debatten binnen het Royal Institute of International Affairs en verschillende wetenschappelijke organisaties over al deze onderwerpen. Zij wisten dat zij een enorme, enorme organisatie van ambtenaren moesten inschakelen. En Lenin sprak er zelfs over, dat er in het Westen een tijd zou komen, waar er zoveel departementen van de overheid zouden zijn dat zij op elkaar tenen zouden trappen, terwijl zij zich met elkaars terrein zouden bemoeien. En dat was het stadium dat zou komen vlak voor het einde van het oude stadium,overgaand in het nieuwe. Bertrand Russell wist dit allemaal omdat, zoals ze zeggen, kapitalisme en communisme uiteindelijk allemaal voor dezelfde kant werkten.

 

 

            "De macht van ambtenaren is gewoonlijk verschillend van die van mensen die theoretisch de uiteindelijke macht hebben. Hoewel de directeuren in grote bedrijven in naam gekozen worden door de aandeelhouders, weten zij doorgaans door verschillende legaten in feite zelfvoortdurend te zijn, en nieuwe directeuren aan te stellen, indien nodig door coöptatie, in meerdere of mindere mate verhuld als verkiezing. In de Britse Politiek is het alledaags dat de meeste Ministers het onmogelijk vinden om met hun ambtenaren om te gaan, die in feite beleid dicteren op partijvragen na, die belangrijk zijn voor het publiek.”

 

 

Nu, in andere woorden en dit is belangrijk. Begrijp je, het maakt niet uit wie je kiest. Deze jongens behoren tot een organisatie, klaar. De ambtenaren echter, de bureaucraten, die de departementen leiden, worden aan het hoofd gezet of zijn daar levenslang. Zij weten allemaal waar het over gaat. Het was zo komisch om de stoelendans in democratische landen te zien, waar zij hun kabinetten herschikken enzovoort. En “mejuffrouw die en die”, die eens de directeur was van alle gezondheidsorganisaties van het land, staat nu aan het hoofd van het milieu, of leidt de rioolsystemen of iets dergelijks. Natuurlijk hebben zij er geen kennis van dus is het vanzelfsprekend dat zij moeten vertrouwen op de bureaucraten, die door niemand gekozen worden, om verteld te krijgen wat ze moeten doen.

 

 

            "In veel landen zijn de strijdkrachten moeilijk te regeren en dagen zij de burgerlijke autoriteiten uit. Over de politie heb ik al gesproken, maar over hen valt meer te zeggen. In landen waar de communisten coalitieregeringen binnenkomen, trachten zij altijd om de leiding over de politie te verzekeren. Wanneer dit zekergesteld is, kunnen zij complotten smeden.”

 

 

Nu, waar hebben we dat allemaal eerder gehoord?

 

 

            "arrestaties verrichten, en vrijuit bekentenissen afdwingen."

 

 

Wel, we hebben het nu per wet onder al deze terroristwetten.

 

 

            "Op deze manieren gaan ze over van participanten in een coalitie naar het zijn van de hele regering. Ervoor zorgen dat de politie de wet gehoorzaamt, is een heel moeilijk probleem.”

 

 

Daar is je dialectiek.

 

Het is bijvoorbeeld nog lang niet opgelost in Amerika, waar bekentenissen neigen afgedwongen te worden door “derde graad”, van mensen die heel goed onschuldig zouden kunnen zijn.”

           

En hij citeert van een boek dat “Our Lawless Police” (vertaald: onze wetteloze politie), door Ernest Jerome Hopkins, n.Y. Viking Press.

 

 

            "De toegenomen macht van ambtenaren is een onvermijdelijk resultaat van de hogere graad van organisatie die wetenschappelijke techniek teweegbrengt. Het heeft de schaduwzijde waar het geneigd is onverantwoordelijk te zijn, met macht achter de schermen, als die van de keizer’s eunuchs en de maîtresses van koningen in voorgaande tijden.”

 

 

Not tonight Josephine (onvertaald).

 

            "Het ontdekken van manieren om het te beheersen is een van de meest belangrijke politieke problemen van onze tijd. Liberalen protesteerden met succes tegen de macht van koningen en aristocraten. Maar tenzij de macht van ambtenaren binnen grenzen gehouden wordt, zal socialisme weinig meer betekenen dan de vervanging van de ene groep meesters door de andere. Al de macht die de kapitalist voorheen had, zal geërfd worden door de ambtenaar.”

 

 

Nu een klein stukje van pagina 48.

 

 

            "Ten gevolge van de groei van organisatie, heeft de vraag over de grenzen van individuele vrijheid een compleet andere behandeling nodig dan die door schrijvers uit de negentiende eeuw, zoals Mill, gegeven werd. De handelingen van een enkele man zijn als regel onbelangrijk, maar de handelingen van groepen zijn belangrijker dan zij doorgaans waren. Neem bijvoorbeeld werkweigering. Als een man op zijn eigen initiatief kiest om inactief te zijn, kan dat beschouwd worden als zijn eigen zaak. Hij verliest zijn loon en dat is het eind van de zaak. Maar als er een staking in een vitale industrie plaatsvindt heeft de hele gemeenschap eronder te lijden. Ik bediscussieer niet dat het recht om te staken afgeschaft moet worden. Ik redeneer alleen dat als het behouden moet blijven, het om redenen moet zijn die met deze specifieke zaak te doen hebben en niet op algemene gronden van persoonlijke vrijheid.

 

            In een  land dat in hoge mate georganiseerd is,  zijn er vele activiteiten die belangrijk zijn voor iedereen en zonder welke er wijdverspreide tegenspoed zou zijn. Zaken zouden zo gearrangeerd moeten worden dat grote groepen zelden denken dat het in hun belang is om te staken. Dit kan gedaan worden door arbitrage en bemiddeling, of bij het dictatorschap van het proletariaat, door uithongering en politie inzet. Maar welke manier het ook is, het moet gedaan worden wil een industriële samenleving tot bloei kunnen komen.”

 

En dit is een man die ook wist dat Engeland in zijn dagen al voorbij het industriële tijdperk was, omdat zij in 1945 een overeenkomst met de Verenigde Naties getekend hadden om te deďndustrialiseren. Het is heel interessant om te zien welke conclusies zij aan het publiek vertellen en je erachter komt wat zij werkelijk weten. Aangezien dit de bedoeling had om mensen aan boord van het piratenschip te krijgen, met deze agenda. En veel mensen in het gewone leven horen bij de Bertrand Russell society. Zij geloven dit allemaal, en eugenetica (rasverbetering) enzovoort.

 

Dit karakter neemt zonder problemen de hele lijst door van al de problemen die hij ziet., en die zijn groepen zien. Maar het gaat allemaal over bevolkingsbeheersing, mind control en zoals hij al zei: “het publiek zou zich niet bewust zijn van de manier waarop hun geesten gemanipuleerd werden”. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel, want Zbigniew Brzezinski zei hetzelfde in “the Technotronic Era”:

 

 

            "Binnenkort zou een techniek, een vorm van mindcontrol op het publiek toegepast worden waar het publiek volledig onwetend over zou zijn.”

 

 

En “the Technotronic Era” ging over technologie, wetenschap, electromagnetische pulsaties (EMP) en al die dingen, en over de HAARP technologieën. Dus het is niet moeilijk te raden waar hij over sprak, om het letterlijk op het publiek toe te passen en dat het in werking is. Ik geloof werkelijk dat het nu toegepast wordt. Het is logisch dat zij deze soort technologie op het publiek zouden toepassen terwijl zij ons door de grootste veranderingen brengen sinds het begin van zelfs landen als Engeland vóór de industrialisatie. De enorme stromen van mensen van het land naar de steden, vaak gedwongen en door anderen in bedwang gehouden.

 

We zien dezelfde dingen opnieuw, ondersteboven gehaald om een agenda te passen die uitgezet was door mensen die voor dezelfde organisatie werkten die het oude systeem leidden: de hogere elite, aristocraten en de bankiers, allemaal gecombineerd. Zij zijn simpelweg hun systeem aan het opwaarderen om het effectiever en goedkoper te maken, en minder problematisch om te leiden. En wij gaan er altijd in mee, want we denken dat het ons systeem is. Alleen omdat we erin geboren zijn en het ervoor bestond, denken we dat het natuurlijk is. Precies zoals Lenin en Stalin zeiden.

 

Mensen worden in zorgen en haast gehouden hun hele leven door. De meesten zetten de televisie aan, uitgeput na het werk, als een kalmerend middel. Onmiddellijke hypnose, waar anderen hun brein voor hen programmeren, het schoonspoelen van de zorg van de hele dag, terwijl zij hen programmeren met predictive programming. Zij lezen zelden boeken. Ze zijn te uitgeput of neurotisch of bang. Zij hebben geen geduld meer om het te doen en ze zijn onverschillig over dit soort onderwerpen waar ik vanavond over spreek. Het kan niet waar zijn want de belangrijkste media praten er niet over. Als de grootste media het zeggen, zullen ze beginnen erover na te denken.

 

In werkelijkheid zullen de belangrijkste media hen vertellen waarover ze moeten nadenken, of het Michael Jackson is of Dolly Parton’s nieuwe paar van wat dan ook. Dat wordt hun onderwerp om over na te denken en te converseren. De media zijn een essentiële arm van de regering. Daar zijn het de media voor. Het betekent “in het midden”. Het brengt gefilterd materiaal naar de massa en geeft jou de gedachten voor de massa. Ténzij we door al het materiaal heengaan dat beschikbaar gesteld is voor diegenen die het willen vinden, wettelijk gezien, want het wordt als een legalisme naar buiten gebracht. Daarom is het daar en is het beschikbaar.

 

Het is een totaal verschillende wereld waarin wij leven. Het is een nachtmerrie. En je zult vinden, dat als je dingen bediscussieert die zij in de toekomst willen doen, je altijd zult vinden dat zij het de eerste keer in een boek aankondigen, dat je te pakken kunt krijgen. Het is oude koek. Ze hebben het al een lange tijd gedaan. Dat is hun dubbelspraak. We zouden graag in de toekomst..bla bla”. In realiteit hebben ze het reeds gedaan. Doen ze het.

 

Op sommige Ivy League universiteiten waar deze mensen rondgaan en hun eerbetoon krijgen en toegejuicht worden door mensen alsof zij een soort rocksterren zijn. Maar zij worden toegejuicht door het nageslacht van de overgeërfde elite, die zichzelf zien passen in dit dominante klasse systeem, waar zij degenen zullen zijn die aan de technieken zullen ontsnappen waar Russell over spreekt. Waarin hij zegt dat de dominante minderheid, het leidende clubje, niet geraakt zal worden door dezelfde vorm van mindcontrol. Zij zien zichzelf allemaal als deelgenoot daarvan. Daarom applaudisseren zij. Zij zijn over de finish heen en zitten in de hogere groep.

 

De onmenselijkheid van de mens tegenover de mens kent geen grenzen en zelfbehoud kan zo nu en dan afschuwelijk zijn. Ik zal waarschijnlijk meer hiervan in de toekomst voorlezen en naar delen gaan over populatie vermindering en de methoden die hij aanprees. En nogmaals, toen hij dit aanprees was het al gedaan. In zekere zin is het als het test om te zien hoe wij reageren op hun boeken.

 

Dus dat was het met betrekking tot Bertrand Russell, of Lord Bertrand Russell, de nietsnut, voor vanavond. Met betrekking tot mezelf, ik heb dit weekend veel te doen. Ik weet zeker jullie allemaal ook. Ik zal proberen de emails in te halen en verschillende dingen, maar er is zoveel waar naar gekeken moet worden om up-to-date te komen. Maar het moet gedaan worden.

 

Ik wens je een goedenacht van mij en Hamish en moge je god of goden of favoriete auteurs of wat ook met je gaan.

 

 

“Flying On Your Own"

By Rita MacNeil

You were never more strong girl
You were never more alone
Once there was two, now there's just you
You're flying on your own

You were never more happy girl
You were never oh so blue
Once heartaches begin
Nobody wins
You're flying on your own

Chorus:
And when you know the wings you ride
Can keep you in the sky
There isn't anyone holding back you
First you stumble, then you fall
You reach out and you fly
There isn't anything that you can't do

You were never more wise girl
You were never more a fool
Once you break through
It's all up to you
You're flying on your own

You were never more together
You were never more apart
Once pieces of you were all that
You knew
You're flying on your own

“Vlieg zelfstandig”

Door Rita MacNeil

 

Je was nooit sterker dan nu meisje

Je was nooit meer alleen dan nu

Eens waren er twee, nu ben alleen jij er

Je vliegt op jezelf

 

Je was nooit gelukkiger dan nu meisje

Je was nooit zo, oh zo droevig

Als hartenpijnen eenmaal beginnen

Wint er niemand

Je vliegt op jezelf

 

Koor:

En als je de vleugels kent waarop je rijdt

Kunnen zij je in de lucht houden

Er is niemand die je tegenhoudt

Eerst struikel je, daarna val je

Je steekt je armen uit en je vliegt

Er is niets dat je niet kunt doen

 

Je was nooit verstandiger dan nu meisje

Je was nooit een grotere idioot

Als je eenmaal doorbreekt

Komt het allemaal op jou aan

Je vliegt op jezelf

 

Je was nooit meer samen dan nu

Je was nooit meer gescheiden dan nu

Als eenmaal stukjes van jou dat alles waren

Wist je

Je vliegt op jezelf

 

Vertaling: HK augustus 2007