ALAN WATT    BLURB (i.e. educatief gesprek):

 

“DEGENE DIE DE GESCHIEDENIS NIET KENNEN…ZIJN GEDOEMD DIE TE HERHALEN”

22 Juni, 2007

 

Dialoog Copyright Alan Watt –22 juni, 2007 (uitgezonderd muziek en literaire citaten)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is www.cuttingthroughthematrix.com  je kunt me ook op www.alanwattsentientsentinel.eu vinden voor degene in Europa. Vandaag is het 22 juni, 2007.

 

De wereld waarin we leven is een wereld van massabedrog. Generaties leven hun leven, nooit wetend wat er werkelijk aan de hand is. Wat ze wel zien is, dat deze dingen hun leven persoonlijk raakt. Ze weten nooit dat de toekomst van hun kinderen al gepland is door denktanks net als die van hen in feite gepland werden door grote denktanks vóórdat ze zelfs geboren waren.

 

De wereld is een enorm business plan dat al heel, heel lang gaande is, door hele machtige, zeer welgestelde mensen, geleid. Rijkdom is een zwendel, maar zolang wij erin geloven gaan we erin mee. “Wij stellen het beest in staat om over ons te regeren,” zou je kunnen zeggen

 

De mensen die denken dat ze wakker worden reageren over het algemeen op de eerste vermoedens dat hun leven waaraan ze gewend waren, hun routine, veranderd wordt door krachten en wetten van buitenaf, of wat het ook moge zijn, of de economie of de oorlogen. Het gaat onophoudelijk door. Er is nooit een generatie geweest die lange, lange tijde eigenlijk, hun leven in vrede konden leven en vrij waren van zorgen over economische depressies, vernietiging of oorlogsvoering. Dat is de controle techniek.

 

Veel van de shows waar ik te horen ben, het moet gezegd worden, hebben hun eigen specifieke format. Zij werken voor hun ‘markt’, zoals ze zeggen, de markt zijn die mensen die de producten kopen die zij in hun shows adverteren. De Patriot stations van de VS werkten exclusief voor de Christelijke gemeenschap hoe je dat ook wilt definiëren, omdat er zoveel takken en afdelingen van het christendom zijn, het is een moeras. Wat ze daar over het algemeen mee bedoelden; het was een conservatieve groep die onveranderlijk was in hun zicht en kijk op de wereld, en in hun eigen land en hun manier van leven. Vandaag, zelfs onder de christenen, hebben ze zo veel van de New Age beweging opgeslorpt, die hen in de vroege 1800 infiltreerden. Het is nu een langzaam, geleidelijk proces opgestart om de nieuwe versie van een Mystiek christendom te geven. Fundamentalisme was gebruikelijk conservatief, nu is het een soort liefdadige beweging waar ze voor gaan, om zich goed bij te voelen, zoals kinderen naar hun ouders gaan om zich goed te voelen. Als ze zich onzeker voelen, willen ze bescherming. Het is een parodie geworden van wat mogelijk was; maar het is lang geleden verloren. Het christendom was, zoals alle bewegingen, met goede intenties begonnen. Het was door de rijken en de machtigen overgenomen en gebruikt om de mensen te hersenspoelen, die toen de boodschap en de veronderstelde tradities vergaten of verwarden met oorlogsachtige activiteiten. Het is veel gemakkelijker om hele groepen of hele naties door een religie te controleren, die dan zo gemakkelijk door de knappe psychopaten die erin komen, gebruikt kan worden en naar die heidenen of barbaren te wijzen; of hoe ze daar ook genoemd willen worden.

 

Op professionele, geregelde, stadsachtige talkshows rond de wereld, hebben ze professionele hoofd commentatoren. Een idee over voorspellend programmeren, dat een hele tijd geleden uitgebroed is waar zij, de hoofd commentatoren zullen komen en je een onderwerp met een motief, inhoud geven, om je altijd emotioneel betrokken te doen raken, ‘sta je aan deze kant of die kant van het onderwerp?’ Ze doen dit iedere dag, over de hele wereld.

 

Ze zijn ook getraind in het niet hebben van ‘stilte’ (‘dead air space’), zoals ze het noemen, dat een pauze is tussen wat ze zeggen en wat ze denken naar de volgende stelling toe. Dat begon ook met de vroege diskjockeys, de professionele kletskousen. Wat het creëerde was een surrealistische vorm van luisteren voor de mensen die erop afstemden. Het is een techniek die eerst gekopieerd werd van religieuze groepen met bepaalde, zeker uit de Verenigde Staten, met bepaalde stijlen van charismatische podiumvoorstellingen, waar ze een emotie in de menigte opzweepten --  zij spraken heel snel. Wat dat echt met een luisterende persoon doet; het overstelpt je als je de stuwdam van woorden die uit hun monden komen, probeert bij te houden. Tot je uiteindelijk bezwijkt. Je kunt het niet bijhouden, je leunt achterover en dan wordt je gedownload. Dat is de stap in de richting van conditionering, dat een van de technieken van het hersenspoelen is.

 

De professionele gastheren van de talkshows op je reguliere FM station over de steden van de hele wereld, de grote stedelijke radiostations, gebruiken dezelfde techniek. Daar is geen amusement meer, waar je kunt zitten en luisteren en veilig zijn, want alles is er om je nieuwsgierig, kwaad, of wat dan ook, zelfs apathisch te maken. In sommige shows, waar ik op kom, kun je zeggen dat ze bepaalde gezichtspunten hebben. Ze werken voor een bepaald publiek. Als ik op een van die shows ben, ik ga naar ieder show, maar dat betekent niet dat ik noodzakelijkerwijs eens ben met hun format of hun presentatie of de richting waarin ze me graag willen meenemen.

 

Ik ben me er goed van bewust dat op de juiste tijd het publiek wordt opgeruid, zeker in de Verenigde Staten, door iemand die de vonk doet opstarten, die de verwachtte en voorspelde reactie van de regering veroorzaakt. Dat zal op het juiste moment gebeuren en aan het publiek gepresenteerd worden, niet eerder. Alles werkt met de klok in dit systeem.

 

Je kunt een systeem niet veranderen totdat je begrijpt hoe je komt tot waar je bent. Je kunt een systeem niet veranderen zonder alle systemen en alle tijden en alle eeuwen te onderzoeken. Je moet weten wat was voordat je begrijpt wat is of wat kon zijn. Ten slotte gaat het hele punt van het bestaan niet om massabewegingen te creëren. Het gaat om het veranderen van jezelf. Het is het enige materiaal waarvan je zeker kunt zijn dat het verandert. Je kunt nooit van iemand anders zeker zijn.

 

Mensen hebben ruzie over dialogen. Ze hebben ruzies over ego’s. Ze maken ruzie omdat ze gefixeerde meningen hebben en ze denken dat iedereen dezelfde vaststaande meningen moeten hebben. Zolang de mensen daar beneden met zichzelf argumenteren en geleid worden door mensen die misschien zelf verward zijn, heb je altijd de blinde die de lamme leidt. De elite is zich hier goed van bewust want zij kennen de geschiedenis van de eeuwen. Geschiedenissen hebben formats in zich. Formats zijn zeer goed begrepen technieken over wat er voorheen in de samenleving gebeurde, als je de juiste sleutel kent om, om te draaien, het juiste format, en de juiste volgorde, kan het op elk moment in de samenleving weer herintroduceert worden. De oude Griekse filosofen spraken daarover. Het werd toen, duizenden jaren gelden, goed begrepen –  net zoals mathematische vraagstukken.

 

Ik werk voor geen enkele religieuze groep. Ik leef niet in een grot. De grot van Plato. Ik heb alle religies bestudeerd. Ik ken alle religies. Ik ken de gelijkenissen tussen alle religies. Ik ken de onenigheden van allen ten opzichte van elkaar. Ik weet hoe de geschiedenis zich heeft gedraaid en hoe ze het allemaal gebruikt hebben om elkaar te bevechten zodat anderen, een paar daarvan profiteerden. Je kunt de koers van een systeem niet veranderen totdat je perfect begrijpt wat er gebeurde om het tot dit systeem te laten komen; waar het vandaan kwam. Je moet begrijpen hoe het leven in het verleden was. Je moet begrijpen wat mensen in verschillende tijden in het verleden begrepen. Je moet in je eigen geest helder hebben of je simpelweg probeert iets te stoppen, zo dat dingen niet erger worden dan hoe ze op dit moment zijn. Dat is wat de meeste mensen willen. Ze willen de tijd stop zetten,  omdat ze werkelijk maar matig tevreden zijn met de dingen zoals ze zijn, zolang ze maar niet slechter worden, zolang hun creditkaarten maar gebruikt kunnen worden en jezelf nog steeds kan belonen door een of ander werk te doen aan het einde van de maand,  de Pavloviaanse training van beloning. Het systeem straft je als je het niet doet. Zo’n beloning en straf is dat waar het in het leven om moet gaan?

 

Diegene die opgewekt en gelukkig en enthousiast over het veranderen van de wereld kunnen zijn weten werkelijk niet, begrijpen de wereld helemaal niet. In de christelijke versie van de Redder, wordt de redder altijd geportretteerd, komende als een man met leed. Het is in de Joodse traditie veel, veel dieper, waar het opgeofferde lam, met andere woorden de persoon die komt, die de zonden van de wereld op zich neemt, niet alleen maar een man met leed is. Hij is beladen met de last van leed, zelfs lichamelijk misvormd. Zo gaat de allegorie. De betekenis ervan is, dat alleen wanneer je de wereld zelf begrijpt en de tragedie van dit alles óver de hele wereld, niet alleen jouw plaatsje of je kleine plekje erin, maar de hele wereld en de gruwel die over de planeet binnengedrongen is. Niet alleen nú maar in voorbije tijden en in tijden die komen gaan. Dát betekent het. Je moet zelf eerst door het verdriet gaan voordat je wat licht aan het einde van de tunnel ziet.

 

Persoonlijk snap ik niet hoe iemand gelukkig achterover kan leunen en door dezelfde oude routines kan gaan van het redden van dit en dat, of het redden van dit land of dat land, of dit systeem of dat systeem; en waarschijnlijk zo nu en dan telvisie kijkt en echt lacht en vergeet dat er mensen over de hele wereld zijn,  ín dit systeem, vánwege het systeem, die elke dag vermoord worden.

 

Het is natuurlijk gemakkelijker, als ze door de media belasterd zijn. Dat is het werk van de media. Het is gewoon een uitbreiding van de overheid. Je belastert, je ontmenselijkt de vijand om het verteerbaar te maken dat je daar naar toe ging, om hen te vermoorden. Er worden mannen, vrouwen en kinderen vermoord in de naam van de vrijheid. Daar is je dubbelspraak. Wij broeden nog steeds degene uit die gaan en het doen. We hebben toegekeken toen ze opgroeiden met videospellen. Spellen die eerst voor de militairen ontworpen waren om hen te trainen in het doden. Psychologisch ontworpen spellen, om het emotionele contact met een mogelijk doel te ontmenselijken in een ding, een object. Daar waren deze spelen voor ontworpen. Ik wist jaren geleden, toen de spellen voor het eerst kwamen, nadat ze door de militairen gebruikt waren en ontworpen voor de militairen, in het begin van de WW II, dat ze een hele generatie wilden doen opgroeien om deel van het leger te worden voor de grote duw, de grote dstoot voor de wereld. Dat is gebeurd.

 

Ik kan me een VS oorlogsschip herinneren, een vliegdekschip moet ik zeggen, die marine vliegtuigen naar het Midden Oosten bracht voor de Irakese invasie. Het liet troepen op het dek zien die van de zon genoten en op rapmuziek dansten die uit de luidsprekers blèrden, en hun truitjes uit hadden en ze hadden allemaal legerkapsels. Het legerkapsel trouwens, gaat terug naar de dagen van de Rome. De Romeinse handelaren werden de eerste legercoupe gegeven. Het is ook interessant dat de Constitutie van de VS, ze zeiden het zelfs toen ze het opstelden, dat ze het op dat van Rome baseerden, dat een bouwer van rijken (empires) was. Het is ook de reden waarom jouw president een dictator kan worden, omdat ze de wetten van Rome kopieerden. Hoewel, op deze troepenschepen waren deze jongens aan het dansen op hun rapmuziek en al dat vreemde spul, deze afschuwelijke muziek en ik dacht, we hebben deze mensen al 25 jaar getraind met videospelen en het meest ontwortelde scholingssysteem dat er lange tijd geweest is, in een vernietigende wereld waar de meeste van hen geen ouders hadden. Ze hebben alleenstaande moeders. De staat is hun baas geworden. We zonden de barbaren naar een van de oudste culturen in de wereld uit, om het te vernietigen. Ik weet zeker dat er velen zijn die dit niet willen horen, maar dat zijn de feiten, dat is de waarheid.

 

Persoonlijk gaat er geen dag voorbij dat het niet in mijn hoofd opkomt wat daar gaande is. Een lang, uitgelegen plan, geschreven en gepubliceerd in de 1990’s door het Project voor een Nieuwe Amerikaanse Eeuw (Project for a New American Century). Een groep met Wolfowitz en de Cheney’s en al de rest, legden hun plannen op tafel om Afghanistan en Irak over te nemen, gevolgd door Iran en Syrië -- dat was hun format. En zie, hun Pearl Harbour-evenement verscheen en zij kregen hun wens, gewoon zomaar. Wat een geluk. Het is jaren plannen geweest om dit alles aan de gang te krijgen. Het was geen oorlog in Irak, het was in werkelijkheid een binnenlopen tegen alle enorme militaire uitrustingen die binnen kwamen. Ze waren er zich goed van bewust dat de problemen erná zouden komen, met het soort guerrilla oorlogsvoering. Dit alles is besproken in de jaren zeventig en tachtig toen ze over de uitval, nadat de Koude Oorlog voorbij zou zijn, van alle groepen die de CIA had opgestart om nationalistische bewegingen binnen die landen te creëren. Ze gebruiken iedereen om de beurt. Ze creëren nationalisme om de Sovjet te bevechten. Als het plan eenmaal voorbij is gaan ze de nationalisten vermoorden en beweren dat ze terroristen zijn. Iedereen wordt om de beurt gebruikt, iedereen. Kijk, Afrika is voor een groot deel gedecimeerd door de AIDS epidemie die erdoorheen veegde. Er zijn ook ongelooflijke hongersnoden in sommige delen, die altijd maar doorgaan, omdat Afrika op het rooster stond voor het grootse deel van het ontvolkings programma. En zie, het gebeurt. Het is iets vreemds om mensen te zien sterven door hongersnood in sommige van deze dorpen, omdat er geen tegenstand is. In een bepaald stadium is er een volledige acceptatie. Je loopt een dorp binnen en je ziet mensen over rond liggen, sommige dood, sommige stervende, geen geklaag en dit is de 21st eeuw, ofschoon we  er verschrikkelijk veel langer zijn dan dat.

 

Welk systeem proberen we te behouden? Proberen we dat, wat in ons leven, ons bekend is te behouden? -- Omdat als we dat doen, het een verloren zaak is. Het was ons systeem niet; het is gewoon waaraan we gewend zijn. Waaraan we nú gewend zijn, is niet waaraan we 50 jaar geleden gewend waren, of 100 jaar geleden, of 200 jaar geleden als een systeem. De paradox daarvan is dat je een spiegelbeeld hebt van een realiteit of een waarheid die door tirannen misbruikt is. Het is het oude verhaal van de tegenstellingen. Je kunt het de God en de Duivel noemen of de Yin en de Yang. Wat je het ook wilt noemen, het is hetzelfde oude verhaal, dat is de echte, de andere niet. Het is de enige manier waarop de wereld eruit zal komen, met iedere gedaante van een waarnemingsvermogende gedachte voor de hele of het meeste van de bevolking.

 

We weten dat de elite uiteindelijk iedereen gaat chippen, een chip dat met je zenuwstelselsysteem zal koppelen. Waar ze zelf zeggen, vanuit de vergaderingen van de Loyola University, the World Science Meeting, als deze eenmaal geïnstalleerd zijn, het voor een individu onmogelijk zal zijn om zelfs als een individu over zichzelf te denken. Dat zal verdwijnen. Geen mogelijkheid om dat te doen. Het zal het collectieve ‘wij’ zijn. Dat is wat een van deze spiegelbeelden gepland heeft. Het koppelen met supercomputers die jouw gedachten zal interpreteren, je ‘slechte denken’ oppikken en signalen naar je terug sturen om er zeker van te zijn dat je op het ‘rechte-pad’ denken zit. Je zult geen beslissingen over iets kunnen maken. Je mening zal je gegeven worden. Maar één stap achter wat we vandaag, als massa media propaganda hebben. ‘Een betere vorm van slavernij’, zoals Charles Galton Darwin in zijn boek, genaamd “The Next Million Years” zei. De spiegel van dat is paradoxaal genoeg iets wat enige gelijkenissen heeft, uitgezonderd dat het ‘t recht op individueel denken tegenhoudt.

 

De oorlog is altijd gegaan over hoe mensen kunnen omgaan met een individu te zijn. Kunnen ze daarmee omgaan? De Verenigde Naties verklaarden oorlog aan het individu, gaven daar alle problemen van de wereld in het verleden, de schuld aan. De Verenigde Naties is alleen maar een frontgroep van de rijkste machtsgroepen van de wereld om hun zin te krijgen, omdat de rijkste machtsgroeperingen een lange tijd geleden tot deze conclusies kwamen. Zij verklaarden, dat als ze een wereld van individueel denken hadden, er chaos zou zijn.

 

De meeste mensen tegenwoordig kunnen niet omgaan met een individu te zijn. Daarom staan ze ’s morgens vroeg op, met muziek of een blèrende radio. Ze rijden al blèrend ermee naar hun werk. Ze rijden door blèrend rumoer, door menigten, steden. Ze horen de hele dag rumoer op hun werk of geklets. Ze rijden naar huis met rumoer en muziek of talkshows of wat dan ook en ze komen thuis en kijken naar de televisie of spelen op de computer. Hun hoofd zit al vol met de informatie en geklets van andere mensen. Ze zouden doodsbang zijn als ze een week, of zelfs een dag in stilte moesten doorbrengen met hun eigen gedachten. Dat zou een unieke ervaring zijn. De meeste mensen hebben het recht om zelf na te denken, al opgegeven zonder het te weten.

 

Het probleem met veel mensen is, inclusief die op de talkshows die voor de vaderlandslievende kant van de dingen werken, ze hebben kleine stukjes citaten, maar ze hebben nooit de boeken echt gelezen. Of ze draaien het in hun eigen percepties om zoals zij willen dat het betekent. Daarom zijn citaten van geen belang, tenzij je al die boeken leest.

 

De mensen begrijpen het verleden helemaal niet en hoe de grootste problemen die laatst niet besproken zijn of lang geleden bediscussieerd en uit de mensen gehamerd zijn, terwijl ze de betekenis van het individuele leven en de rechten van het individuele leven bespraken, dat alleen kan bestaan met respect voor de rechten en verschillen van andere mensen. Diegene die over rechten, rechten, rechten blijven praten, kunnen de grootste tirannen zijn als ze ooit in een positie van macht komen, omdat ze iedereen hetzelfde maken. Ze kunnen geen verschillen tolereren.

 

Ik denk altijd wat een saaie wereld het zou zijn, om over de hele wereld te reizen alleen maar om jonge jongens met zakbroeken te zien, met hun hoedjes andersom op, op hetzelfde geluid dansen en jonge meisjes gekleed als karakters die ze op hun tv zien, schooldrama’s zoals Degrassi High, gekleed als kleine hoertjes.

 

Hoe is dit gebeurd? Het gebeurde omdat de Council on Foreign Relations -- die de Amerikaanse tak, eigenlijk éen tak, er zijn andere Council on Foreign Relations voor ander niet gemenebest landen -- in de jaren zestig een enorme bijeenkomst hadden met het Royal Institute on International Affairs, hun ouder organisatie besliste wie de wereld zijn komende cultuur voor de nieuwe wereldorde zou geven. Ze besloten het aan Hollywood te geven; en feitelijk wat ‘much music’ (veel muziek) werd, de amusementsindustrie zou in de Verenigde Staten gebaseerd zijn en dat was de cultuur die ze gingen promoten. Ze zijn heel succesvol geweest. Dit werd met opzet gedaan om andere culturen te vernietigen om een eenheidscultuur te creëren, een nieuwe cultuur waar de wereldstaat, door middel van UNESCO, National Education Associations zou beheren onder de paraplu van de International Education Association van UNESCO. 

 

Ik zal gewoon een boek van de plank pakken om een citaatje over iets te geven. Ik denk dat het op bladzijde 275 van de brieven van Jefferson staat, een jongen die definitief heel goed bedreven was in alle onderwerpen waar ik over spreek, die met het leven te maken hebben. Dit is een brief die hij naar F.A. Vanderkemp op 22 maart 1812 schreef. Hij zegt, “Het enige orthodoxe object van het instituut overheid is om de hoogste graad van geluk te verzekeren voor de algemene massa van diegene die daaronder vallen. De gebeurtenissen die dit werk voorstelt te omarmen zal het feit vestigen dat tenzij de massa voldoende controle behoudt over degene die met de machten van de overheid vertrouwd zijn. Deze zullen ontaarden in hun eigen onderdrukking.”

 

Met andere woorden, als je niet over hen waakt, zullen ze het controlesysteem gebruiken om je te onderdrukken en naar de verleiding van weelde en macht bij individueln en hun families die geselecteerd zijn voor de onderneming. ‘De onderneming’, is de overheid waar ze over spreken. Individuen konden het door erfelijke dynastieën krijgen, de weelde opstapelen, meer macht nemen, en ze nemen het systeem over.

 

Hij gaat verder en zegt, “Of onze Constitutie nu de precieze graad van de nodige controle heeft geraakt is nog experimenteel, en het is een heel aanmoedigende reflectie dat afstand en andere moeilijkheden ons verzekeren tegen de brigand (onvertaald) overheden van Europa en het veilige plezier van haar boerderijen en verre streken, het experiment heeft hier een betere kans om bevredigend te werken dan bij welke gelegenheid ooit door de geschiedenis aangeboden.

 

Toen hij sprak, sprak hij in een tijd toen mensen, de meerderheid op het platteland in boerderijen leefden, iets wat zij tot de Grote Depressie deden. Vooral in de VS en Canada, leefde ongeveer 90% van de populatie op het platteland. Ze waren vrij goed zelfverzorgend. Na De Grote Depressie, toen het voorbij was eindigde het compleet omgedraaid. De cijfers waren totaal omgedraaid. Mensen werden de steden in gedreven, ze hadden hun boerderijen verloren, de bankiers hadden het overgenomen; en die grote families waartegen hij je waarschuwde de het zouden overnemen, de overheid had dat al gedaan. Ze bespraken ook dit soort mogelijkheid en je zult ze in zijn brieven en in brieven van andere Founding Fathers (Stichters van de VS), vinden. De grote droom was al een lange tijd voorbij. Het bleef een droom. Een droom is geen realiteit.

 

Op bladzijde 287 schreef Jefferson naar John W. Eppes, 24 juni 1813. De brief had de titel “Duration of Debt” (Duur van Schuld). Hij zei, “Het is een wijze regel en moet fundamenteel zijn voor een overheid die zijn kredieten koestert en tegelijkertijd het gebruik ervan binnen de grenzen van zijn vermogens, te bedwingen. Nooit een dollar lenen zonder op het zelfde moment belastingen te vorderen, jaarlijkse rente te betalen en het principe binnen een gegeven term, en te overwegen dat de belasting beleend is aan de crediteuren op het vertouwen van het publiek. Met zo’n onderpand als dit,  in het geheim geobserveerd, mag een overheid altijd een redelijke rente vragen van al het geleende geld van hun burgers, terwijl de noodzaak van een gelijkwaardige belasting, een heilzame waarschuwing voor hen en hun lastgevers tegen onderdrukking, bankroet en zijn onvermijdelijke consequenties zijn, dat revolutie is. Maar de aflossingstermijn moet gematigd zijn en in ieder geval tussen de grenzen van hun rechtmatige macht. Maar binnen welke grenzen, zal er gevraagd worden, maken zij aansprak op hun macht? Wat hindert hen van het creëren van een levenslange schuld? De wetten van de natuur, antwoord ik.”

 

Luister nu naar dit deel. Dit soort dingen zijn toen besproken, niet alleen in de Verenigde Staten. Hij zei, “ De aarde hoort toe aan de levenden, niet aan de doden. Je kunt iedere generatie beschouwen als een verre natie met een recht, door de wil van zijn meerderheid, om zichzelf te binden, maar niets bind de volgende generatie meer dat de inwoners van een ander land.”

 

Wat hij je vertelt is dat een vorige generatie geen schuld kan plaatsen op een toekomstige generatie om af te betalen. Hij gaat door en vertelt je verder in de brief, dat wanneer zij het doen die generatie in feite slaaf is, in slavernij geboren om het af te betalen. Hij zegt tegen het einde van deze brief, ”Het is tegelijkertijd een eenzame teugel van de geest van oorlog over schulden, dat de moderne theorie van het bestendigen van schuld is, die de aarde met bloed heeft gedrenkt en zijn inwoners onder altijd opgehoopte lasten, gekruisigd.”

 

Het is al die tijd geleden goed begrepen, alle technieken die de elite in Europa hebben gebruikt, toen het naar de Verenigde Staten werd overgebracht zou het een slechter beest van de Verenigde Staten maken omdat de VS groter was. Het is gepland om groot te zijn, om een enorme populatie te hebben; het had ontzettend veel natuurlijke bronnen om te gebruiken. Ze wisten allemaal dat het zou eindigen als een enorme oorlogsmachine voor de slechte karakters die in Europa met oorlog na oorlog, tekeer waren gegaan. Nu heeft de VS de wereld officieel overgenomen als politie van de wereld, dat in de vroege 1900 besproken is door de Royal Institute of International Affairs. Ze wisten dat ze na de Eerste Wereldoorlog langzaamaan de macht aan de Verenigde Staten moesten geven, als politie van de wereld. Veel boeken zijn door de top hierover gepubliceerd. Dat is geen geheim, Het komt van de Foreign Relations bijeenkomst of de Royal Institute bijeenkomst, vandaan. Hetzelfde in de jaren dertig, 1937-1983. Ze spraken over het opbouwen van China en zij moesten de politierol van de Verenigde Staten overnemen, omdat ze begrepen dat de VS zich financieel zou uitputten en uiteindelijk bezwijken en onder gaan. Daarom de opkomende, het rijzende land dat ze gepland hebben om tot leven te brengen, wat ze deden, financierden ze China als zodanig. Het deed het niet zelf. Het zal de politie van de wereld worden. China is ook al door de Verenigde Naties genoemd als de modelstaat voor de wereld, omdat het een gedisciplineerde en gehoorzame bevolking heeft.

 

Jefferson en anderen spraken over een derde partij, die een gevaarlijke partij zou zijn als het ooit verankering vindt. Het was bijna onzichtbaar omdat het werkelijk meer een mentaliteit was dan een partij. In die tijd bestond de term ‘psychopaat’ niet, maar hij noemde iemand als Hamilton. Hamilton zocht hem op en Jefferson had tekeningen opgehangen, of portretten van zijn favoriete leraren in de geschiedenis. Hamilton was helemaal onbekend met wie zij waren, dus legde Jefferson het aan hem uit en Hamilton draaide zich om en dacht er niets van en zei, “Die van mij zijn de Caesars en de Nero’s.” Met andere woorden, hij vertelde Jefferson dat diegene die macht hadden over een verlichte massa, zijn helden waren. Dat waren diegene die in het spel gekomen zijn. Dit zijn de dynastieën die je kent, die dat gedaan hadden die al in Europa bestonden door duizenden en duizenden jaren inteelt.

 

Oorlog is niet eenvoudigweg mensen met fysieke, directe middelen doden. Oorlog is totale oorlog. Oorlog heeft te maken met het uiteen vallen van families, het uiteen vallen van het contact tussen een persoon en een ander en vertrouwen. Verdeel en heers. Oorlog is ieder heimelijk middel om de geest te vernietigen, om apathie te creëren, om defaitisme te creëren, maar het is ook op een New Age manier gebruikt om hen allemaal gelukkig te maken en naar het positieve te kijken, hen toch onwetend te laten over hoe slecht de dingen zijn.

 

In oude tijden begrepen ze deze techniek.  In het Midden Oosten zeiden ze dat je in de wereld moest sterven voordat je kunt leven. Wat ze daarmee bedoelden was dat je voor alles wat je bang maakt, sterft, voor alles waar je bang voor bent te verliezen, omdat je uiteindelijk in een stadium komt waar je je realiseert dat er niets te verliezen is; en als je je dat realiseert, dát was het moment waarop vrede plaats vindt. Dan herbouw je je leven met compleet andere waarden. Dat is in ieder geloof en cultuur met individuen gebeurt, in alle tijden en eeuwen.

 

Lenin zelf zei dat er veel, veel manieren zijn, duizenden manieren in welke richting de samenleving kan gaan. Hij was zich er ook goed van bewust dat hij dat niet aan het publiek kon vertellen omdat het publiek dat hij wilde en gecontroleerd wilde hebben zou een publiek moeten zijn net als ieder ander publiek die in het donker achter gelaten zijn. Ze denken, dat wanneer ze in het systeem geboren zijn, dat het natuurlijk is gewoon omdat het bestaat. Alle kinderen denken dat het natuurlijk is, het systeem waarin zij geboren zijn is ten slotte de enige manier zoals het mogelijk kan zijn. Het komt niet in hen op dat er duizenden andere richtingen, andere manieren van leven zijn. Komt nooit in hen op. Als hun ouders het niet weten dan is de grootste strijd voor degene die het systeem ontwerpen hebben, gewonnen. De ouders kunnen het hun kinderen niet vertellen of hen waarschuwen. Het egoïsme, de hebzucht en verdeeldheid dat opzettelijk door scholing en door speciale fondsen van de grote denktanks zijn verzorgd en foundations en de CIA en M16 werken samen om de nieuwe cultuur te creëren, hebben de samenleving verdeeld --  man tegen vrouw, mens tegen mens, ouders tegen kinderen omdat nu de staat de opperste baas is direct naar ieder individu. Er is nie-man-d, er is geen cohesie tussen de groepen of een familie over, om op te staan en te zeggen dat het voorbij is. Dat was met opzet en er is over gesproken en geschreven door veel auteurs in het verleden, inclusief H.G. Wells, die een propagandist voor de Britse Kroon was met zijn non-fictie.

 

Door ervaringen uit het verleden, heb ik gezien dat degene die cheerleaders van de goede kant van de dingen willen zijn, de gelukkige kant van de dingen, je werkelijk een statement geven. Ze maken een statement dat ze niet naar alle slechte dingen willen kijken omdat ze daar werkelijk niet mee kunnen omgaan. Toch moeten we leren dit allemaal te begrijpen. Om uit een situatie te komen moet je begrijpen hoe je ín een situatie bent belandt. We zijn door een proces van oorlog aangevallen, vóór de geboorte.

 

De eugeneten in de samenleving, en het is dezelfde groep aan de top, die in goed fokken en betere genen geloven met hun lijst van inferieure types die in de toekomstige samenleving moeten verdwijnen, nu willen ze in de baarmoeder zelf komen. Ze willen uiteindelijk ook het recht, om te beslissen wie zich mag voortplanten en wie niet. Er is veel daarover vanaf de twintigste eeuw gepubliceerd, over deze kwestie door de genetische groepen. Nu hebben we biotec comités, het is dezelfde groep. Ze kwamen gewoon uit het niets tevoorschijn, geruggensteund door de overheid en ze zijn bedoeld om óns denken te doen. Dat is werkelijk waarom ze er zijn, een placebo zodat we bij geen enkele beslissing betrokken raken. Deze groepen zijn er plotseling, zie je; maar het zijn eugeneten en ze geloven dat alles met inferieure genen op een of andere manier een smet is op het proces wat zij evolutie noemen. Een theorie die een God of een religie is, zij geloven daar echt in.

 

Natuurlijk, de definitie van criminaliteit is de laatste jaren in een snel tempo uitgebreid. De definitie van een terrorist zal uiteindelijk in scholen eindigen met iedereen die simpel nee tegen de leraar zegt of het niet eens is met bepaalde politieke correctheid. Dit label zal iedereen krijgen die niet sociaal is.

 

Ze hebben deze technieken jaren lang in China gebruikt, het laatste ‘grote experiment’. Daarom is het ‘t kleine meisje van de  poster van de Nieuwe Wereldorde, omdat ze nu de militairen niet hoeven weg te sturen om zwangere vrouwen met een tweede kind op te pakken. De buren die Pavloviaans getraind zijn door enorme propaganda en eigenlijk door scholingssystemen zijn opgegroeid die hen zo hebben gemaakt, deze mensen die nu volwassenen zijn zullen je buurvrouw wegslepen en haar zelf naar een abortuskliniek brengen. “Sociale goedkeuring” en “sociale afkeuring” noemen ze het. Ze creëren beiden. Het gebeurt in het Westen met de ban op het niet roken. Het lijkt er veel op, dezelfde technieken worden gebruikt met hetzelfde proces erachter, indoctrinatie Pavloviaans getrainde, geconditioneerde antwoorden en het publiek reageert op de manier zoals ze getraind zijn. De Verenigde Naties heeft al de oorlog op roken afgekondigd, als een experiment. Ze geven niet echt om jouw gezondheid, als ze jou een mandaat geven terwijl je als insecten vanuit de lucht besproeid wordt, maar rook die sigaret niet! Iets klopt er niet binnen de logische structuur omdat er altijd een goede reden en dan is er de echte reden; en de echte reden wordt niet aan het publiek gegeven – Pavloviaanse training. Ze hebben al de volgende oorlog verklaard dat zal de oorlog op overgewicht zijn; en je kunt het maar beter geloven dat je verplicht wordt om naar kleine bureaucratieën in nieuwe departementen te gaan om je te wegen, je op mooie eugenetische wijze opmeten.

 

Dat is de wereld waarin we zitten en je kunt maar beter begrijpen en kijken hoe we hierin gekomen zijn. We zijn hier gekomen door de zogenaamde goede tijden. De goede tijden vanaf de jaren vijftig, ze gooiden gemakkelijk krediet naar buiten, zeker in de Verenigde Staten. Heb het goed, heb een feest. Het amusement in de media stond op van zijn achterste en porde al die verschillende films op, ‘heb plezier’ en teenager films. Alles moest grappig, grappig, grappig zijn; en 30, 40, 50 jaar hadden we niets anders dan pret, pret, pret – Maar geen scholing, geen werkelijkheid. De grote jongens waren bezig met het veranderen en organiseren en voorbereiden, tijdens al die grote pret periodes, van deze prachtige, eugenetisch gerunde samenleving die tot bestaan moet komen.

 

Charles Galton Darwin, onder andere, schreef ook in zijn boek dat ze hormonale veranderingen zouden gebruiken in de man en de vrouw om hen volgzamer en plooibaarder te maken. De mannen worden vrouwelijker en de vrouwen mannelijker. Kijk om je heen mensen, het zit in het voedsel; het is in de inentingen.

 

Het gaat allemaal samen. Het is een totale oorlog. Totaal betekent totaal. Het concept van totale oorlog en uiteindelijk de macht van de portemonnee, dat economische oorlogsvoering is, is de grote stok om iedereen te laten voldoen tot het bittere einde in dit systeem. Het is een strategie van een oorlog, stap voor stap. De collectieve gemeenschap moet uit dit moeras naar boven komen zonder individuele kwaliteiten, behalve de elite die al gezegd heeft dat ze zichzelf niet met chips zullen implanteren. Zij zullen zichzelf niet veranderen omdat zij het schip moeten besturen van de planeet aarde. Ze moeten hun verdediging behouden, hun overlevingscapaciteiten, maar ze zeiden dat het publiek hen niet nodig had omdat de staat al hun beslissingen voor hen zal nemen. Is dat niet fijn? We kunnen levenslang, jongens en meisjes zijn met een Borg-taal. Wat een gelukkige plek. Dat is een beetje het slechte nieuws ervan.

 

We kunnen dat beter in ons hoofd krijgen, snel, en realiseren waar we hier echt op tegen zijn -- enorme planning, enorme fondsen. Ze zijn aan de top niet dom. Ze leiden de planeet. Ze leiden ook de tegenovergestelde kanten. Het is alleen dat dit door individuele verandering, veroverd kan worden.

 

Ik moet ook zeggen dat ik ziek ben van de vaderlandslievende stations die de Mexicanen van alles de schuld geven. Dat is de nieuwe doelgroep, de nieuwe zondebok. De Mexicanen worden van fondsen voorzien en aangezet en gepromoot om naar de Verenigde Staten te gaan omdat het nu tijd is, het is op schema. De grote foundations geven hen fondsen om te komen – de foundations die binnen de Verenigde Staten gefundeerd zijn – omdat dat altijd de agenda was, de landen te vermengen. Daar is niets nieuws aan. Het zijn altijd de kleine mensen aan de bodem; zoals de eekhoorn in mijn boom, als ik in de buurt kom van de boom waarin hij woont, maakt hij een rammelend geluid. Nu zien we de mensen snateren, snaterend omdat waar ze aan gewend zijn geraakt, aan het veranderen is. Hoewel, hetzelfde gebeurde toen de mensen naar Amerika kwamen. De Indianen snaterden toen; en dit is golf na golf, de golven van de geschiedenis die gepland zijn én gemanipuleerd; en jongens zoals Rockefellor zeggen, “het is een schande, je bakt een omelet en dat kun je niet doen zonder de eieren te breken.” Al de ontreddering als massa immigraties opkomen met culturele conflicten, voor hem is dat gelijkwaardig aan het bakken van een omelet. Dit zijn de jongens die het veroorzaken, de jongens in de grote zakenkostuums. Niet de kleine jongen uit Mexico of zijn vrouw of zijn kind, maar het zijn altijd de kleine mensen aan de bodem die met elkaar vechten omdat ze niet weten; de oorzaak niet kennen, onwetend zijn. Ik persoonlijk, ik kijk niet naar groepen mensen of culturen. Ik bekijk ze op individuele basis. Ik vind ze aardig of ik vind ze niet aardig. Dat is de wet van de natuur, niet van de groep.

 

Van mij en Hamish, welterusten en moge je god of je goden met je zijn.

 

 

Song: No Apologies by Joni Mitchell

Lyrics:

The general offered
No apologies
He said the soldiers erred in judgment
They should have hired a hooker
No apologies
To the outraged Japanese
No sorry little girl
The pigs just took her
Tire skids and teeth marks
What happened to this place?
Lawyers and loan sharks
Are laying America to waste

Freddie said that Juan thinks, I think
He’s the devil
What a lofty title
For such a petty little tyrant
Bigger beasts abound
And they kick this world around
At this crazy speed
With violence and greed
Tire skids and teeth marks
What happened to this place?
Lawyers and loan sharks
Are laying America to waste

So what makes a man a man
In these tough times
As drug lords buy up the banks
And warlords radiate the oceans
Ecosystems fail
Snakes and snails and puppy tails
Are wagging in the womb
Beneath the trampled moon
Tire skids and teeth marks
What happened to this place?
Lawyers and loan sharks
Are laying America to waste

The general offered
No apologies

 

 

Lied: Geen excuses, door Joni Mitchell

Tekst:

De generaal gaf geen

Excuses

Hij zei de soldaten dwaalden in een oordeel

Ze hadden een hoertje moeten huren

Geen excuses

Aan de woedende Japanners

Geen, sorry klein meisje

De varkens namen haar gewoon

bandensporen en afdrukken van tanden

Wat is er met deze plek gebeurd?

Advocaten en crediteuren haaien

Verspillen Amerika

 

 

Freddie zei dat Juan denkt, Ik denk

Dat hij de duivel is

Wat een verheven titel

Voor zo’n zielige kleine tiran

Grotere beesten zijn overvloedig aanwezig

En ze schoppen deze wereld kapot

Met deze waanzinnige snelheid

Met geweld en hebzucht

Bandensporen en afdrukken van tanden

Wat is er met deze plek gebeurd?

Advocaten en crediteuren haaien

Verspillen Amerika

 

Dus, wat maakt een man tot man

In deze ruwe tijden

Wanneer druglords banken opkopen

En warlords de oceanen bestralen

Ecosystemen falen

Slangen en slakken en puppystaarten

Waggelen in de baarmoeder

Onder de vertrapte maan

Bandensporen en afdrukken van tanden

Wat is er met deze plek gebeurd?

Advocaten en crediteuren

Verspillen Amerika

 

De generaal gaf geen excuses

Vertaling: juli 2007. M.Eken