ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP RBN

 

 

"WATER FOR A DYING MAN?

NOT WITHOUT MASTER'S PERMISSION–

UN DECLARES WATER NOT A HUMAN RIGHT"

 

“WATER VOOR EEN STERVEND MENS?

NIET ZONDER DE TOESTEMMING VAN DE MEESTER –

VN VERKLAART WATER ALS GEEN MENSENRECHT.”

 

9 april, 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 9 april, 2008 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix, op 9 april 2008. 

 

De vorige week had ik het over het tekort aan voedsel dat eraan komt, die voedseltekorten die gepland zijn en dat was ’t hele punt,de volledige voedselvoorziening van de planeet onder vijf agri-voedsel bedrijven te plaatsen. Hier zijn ze al heel lang mee bezig maar ze stoppen daar niet mee want ik heb eerder gezegd dat alles wat je nodig hebt voor persoonlijke overlevering je uit handen wordt genomen. Water natuurlijk, daar is jaren, jaren over gesproken zelfs in de 1960’s waar ze een VN bijeenkomst hadden in Israel waar ze toen water tekorten over de hele wereld voorspelden en hoe ze daar mee moeten omgaan. Het hele idee is alle rechten van de mensen weg te pakken. We zullen ons plat betalen voor alles wat we nodig hebben totdat we als slaven kronkelen om water of voedsel en er zal oproer komen. Er zullen rellen ontstaan. De huidige oogst tekorten over de hele wereld, beginnen zich al te roeren, de rellen die gaan ontstaan en het komt onze kant op, ook de prijzen van brood en al het andere vliegt de pan uit.

 

Hier gaat het over water, water, iets waar niemand zonder kan, en dit is een artikel van Canada.com door Mike DeSouza, Canada.com to Canwest News Service gepubliceerd op dinsdag 25 maart, 2008.

 

Er staat:

        

“De VN wijst water als een noodzakelijk recht voor mensen. af…”

 

Alan: Ben je verbaasd dat na de Earth Summit mensen geen rechten meer hebben?

           

"OTTAWA - The Harper…" 

 

Alan: Dat is Stephan Harper, de Eerste Minister.

       

“...De Harper regering kan de overwinning verklaren na een bijeenkomst van de Verenigde Naties die de vraag naar het benoemen van water als een noodzakelijk menselijk recht afwees. In plaats daarvan werd een speciale resolutie door Duitsland en Spanje voorgesteld aan de het bestuur van de VN voor mensenrechten, afgestroopt van de verwijzing dat toegang tot water als een noodzakelijk menselijk recht erkend wordt. De landen kozen er ook voor het idee te schrappen van het creëren van een internationale wachthond, het onderwerp te onderzoeken, kozen daarvoor om…”

 

Alan: Ze zijn gek op het aanstellen van mensen zie je. Ze houden echt van democratie! Dat kun je zien aan de manier waarop ze het doen.

       

“…een nieuwe adviseur aan te wijzen die voor de komende drie jaar aanbevelingen maakt.”

 

Alan: En zijn werk is al voor hem uitgestippeld. Zijn script is geschreven – lang geleden geschreven. We zullen het zien ontvouwen als hij de komende jaar op gaat treden.

       

Federal Officials in Canada zeiden de vorige week dat de regering de uitkomst van de bijeenkomst willen veilig stellen het feit weerspiegelend dat toegang tot water niet officieel is erkend als een mensenrecht in de internationale wetgeving. Maar een sociale aanbevelingsgroep dat het standpunt ontworpen was het recht water te verkopen onder het North American Free Trade Agreement."

 

Alan: Ze hebben artikelen over de verkoop van water gedaan. Dat doen ze al vanuit Canada naar een paar delen van de USA en je weet dat de grote jongens die in het weten zitten, de grote lucratieve contracten krijgen en alle kleinzielige bureaucratie omzeilen – al dat simpele materiaal waar jij en ik iedere dag doorheen moeten waden. Met meer na de volgende boodschappen terug.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en we cutten door de matrix. Ik moet nieuwkomers nog zeggen dat ze op cuttingthroughthematrix.com moeten kijken, de officiële website en onthoudt dat er nog andere websites zijn maar je moet uitzoeken wie die eigenlijk runnen. Kijk op mijn website en je kunt ook op alanwattsentientsentinel.eu kijken. Je kunt daar transcripten downloaden in verschillende Europese talen. Je kunt ze aan je vrienden geven nadat je ze gedownload en geprint hebt.

 

Terug naar dit artikel over water: water, water zal overal binnenkort verboden worden te drinken. Dit artikel uit de Canwest News Service zegt:

       

“De Harper regering is duidelijk blij met de status quo: Ze zullen geen vertegenwoordigers van verandering zijn en ze zullen het recht op water niet ondersteunen, zei Maude Barlow…"

 

Alan: Zij is een of andere officiële NGO leider. 

 

”...voorzitter van de Council of Canadians. “Ongeveer iedere 8 seconden sterft ergens in de wereld een kind aan vuil water, en het is schokkend dat onze regering deze positie heeft ingenomen.” De Liberale Oppositie ondersteunde vorige week de positie van de overheid, betogend dat de originele VN resolutie de deur kan openen naar omvangrijke waterexporten naar de USA vanwege NAFTA. Liberaal water criticus Francis Scarpaleggia zei dat hij van plan was een privé-lidmaatschap te introduceren om grote verplaatsing voor water binnen Canada, om zeker te zijn dat omvangrijke exporten naar het buitenland ook verboden worden.” 

 

Alan: Kijk, ze zijn 15 jaar te laat want dat was al jaren geleden op de CBC

       

“De hoge commissaris voor mensenrechten, Louise Arbour, zei de vorige week dat de positie niet de traditionele rol van Canada op het internationale podium weerspiegelt .”

 

Alan: Het podium. Het is een podium want het is allemaal toneelspel bij de VN.

       

“Canada neemt een positie in die niet de klassiekere waarneming is, Canada als een soort bruggenbouwer…”

 

Alan: Oh, de bruggenbouwer, allemaal vrijmetselaars hier.

           

"…vredestichter…" 

 

Alan: Zeker, vredestichter! Ze gaan de wereld in en vermoorden mensen in het buitenland en zien wat van de wereld.

       

“Bouwer van consensus”, vertelde Arbour de CBC. Ondertussen ontkende Barlow dat de resolutie Canada zal noodzaken, omvangrijke waterexporten naar de USA te doen. “De noodzaak in de USA is dit als eerste op te slaan”, zei Barlow. “Voor ons is het geen vereiste mensenrecht, zwembaden, golfbanen en fonteinen in Las Vegas van water te voorzien.”

 

Alan: Nou het ligt eraan over welke klasse je het hebt.

       

“Een voorspreker van het Foreign Affairs Department zei in een e-mail dat er “geen overeenstemming tussen de staten bestaat betreffende het bestaan, de omvang of de inhoud van zo’n recht.”

 

Alan: In ieder geval komt het erop neer dat we simpelweg geen rechten over voedsel, noch water, noch energie hebben dat we nodig hebben ons warm te houden en zo, vooral in Canada en andere landen die vrij koud zijn. Het wordt ons allemaal afgenomen om ons allemaal hulpeloos te maken en gehoorzaam naar het enige systeem dat overblijft. Dat is wat! We hebben allemaal in de wei staan grazen, dat groene, groene gras thuis en hebben niet omoog gekeken en gezien dat muren om ons heen werden gebouwd.

 

Hier is een ander artikel, weer over Canada en de USA en dit komt uit WorldNet Daily, 24 februari 2008. Ik herinner me dat ik het voorgelezen heb en dacht dat ik het nog eens moest lezen.

 

Er staat:

       

“Fusie van militairen gaat door. NORTHCOM vordert NAU ,politie staat agenda.” 

 

Alan:  North American Union police state agenda.

 

Woensdag 24 februari, 2008.

 

Het Noord Amerikaanse leger creëerde zonder de toestemming van het congres van de USA, een Canadese neergeschreven deal, burgerrampen te bestrijden. Door Jerome R. Corsi, 2008 WorldNet Daily, 24 februari 2008.

 

 “In een ceremonie die vrijwel geen aandacht in de Amerikaanse media kreeg, ondertekenden de USA en Canada een militair verdrag op 14 februari, de bewapende krachten van de ene natie de bewapende krachten van de andere natie te ondersteunen tijdens een burgerramp, niet alleen betreffende crisissen die zich aan de grens afspelen.

 

Het verdrag, omschreven als een Civil Assistance Plan, is niet onderworpen aan goedkeuring van het Congres, noch heeft het Congres geen enkel wet of verdrag ondertekend die dit militaire verdrag, de operaties van de bewapende macht van de USA en Canada te combineren, definitief goedkeurt bij een uitgebreide reeks binnenlandse burger stoornissen van zware stormen tot gezondheids epidemieën tot burgerrellen…” 

 

Alan: Dit is de echte rede:

       

“...of aanvallen van terroristen. In Canada werd deze overeenkomst, de weg voor militairen van de USA en Canada te banen elkaars grenzen te overschrijden om civiele rampen te bestrijden, niet aangekondigd noch door de regering van Harper of het Canadese leger, spoort tot scherp protest aan.”

 

Alan: Wat natuurlijk gewoon helemaal gemeden is.

       

“Het lijkt wel een trend als het om Canada-USA onderwerpen gaat, relaties en controversionele onderwerpen zoals militaire integratie,” vertelde Stuart Trew, onderzoeker bij de Council of Canadians aan de Canwest News Service. “We zien dat deze regering onwillig informatie aan de Canadezen te openbaren die gemakkelijk op Amerikaanse en Mexicaanse websites te vinden is.”

 

Alan: Ik geloof dat Mexico hier ook bij betrokken is.

 

 “Het military Civil Assistance Plan kan gezien worden als een verdere periodieke stap die genomen wordt naar het creëren van Noord Amerikaanse legers, beschikbaar om ingezet te worden bijsituaties als civiele rampen in Noord Amerika.”

 

Alan: Dat kwam al een paar jaar geleden naar buiten in 2005 op de CBC in Canada toen ze het “Fortress Amerika” noemden en waarom ze moeten fuseren om allereerst onszelf te redden en, nummer twee om met China en de Europese Unie te concurreren.

 

“Het verdrag werd op de U.S. Army North headquarters, Fort Sam Houston, Texasgetekend , door U.S. Air Force Gen. Gene Renuart, bevelhebber van NORAD en U.S. Northern Command, van USNORTHCOM, en door de Canadese Air Force Lt. Gen. Marc Dumais, bevelhebber van Canada Command. “Dit document is een uniek, tweezijdig militair plan onze respectieve nationale militaire plannen te verbinden, om snel aan de vraag van de andere natie voor militaire ondersteuning voor civiele autoriteiten te beantwoorden, zei Renuart in een statement gepubliceerd op de USNORTHCOM website.

       

“Door het nieuwe tweezijdige Civil Assistence Plan, door USNORTHCOM en Canada Command, Renuart te bespreken, benadrukte Renuart, De eenheid van inspanningen gedurende tweezijde hulp voor civiele hulp- operaties zoals, overstromingen, bosbranden, orkanen, aardbevingen en effecten van een terroristische aanval, zodat levens gered kunnen worden, menselijk lijden voorkomen kan worden en schade aan eigendommen verzachtend, heeft de hoogste prioriteit en we moeten krachten kunnen hebben die flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan hulp over snelle beslissingen in een omgeving die samenwerkt.”

 

Alan: In de ‘70’s kletste de VN over snelle inzetbare troepen. Daar ging het toen allemaal om. Niet noodzakelijk troepen over de planeet uitzenden; ze zenden ze overal in Amerika of Canada of Europa voor deze gevallen uit.

       

“Lt. Gen. Dumais de mening van Renuart herhalend  zei, “De ondertekening van dit plan is een belangrijk symbool van de al stevig werkende relatie tussen Canada Command en U.S. Northern Command." “Onze bevelen zijn gecreëerd door onze respectievelijke regeringen,  de verdediging en de veiligheis uitdagingen van de 21ste  eeuw te benantwoorden…”

 

Alan: Dat is natuurlijk Agenda 21.

       

“... benadrukte hij, “en we realiseren ons allebei dat deze en andere uitdagingen het beste gedragen worden door samenwerking tussen vrienden.”

 

Alan: Nu zijn we allemaal vrienden. Lees dat. Het is een ander teken van de tijd. Zoals ik al zei, is de enorme aanstaande chaotische periode zich aan het opbouwen en de herders, de goede herders, bouwen de hekken en de kooien overal om je heen, terwijl jij je entertainment opschrokt en het gras eet. Heel eenvoudig. Dat werkt altijd en diegene met een beetje gezond verstand zijn zich bewust van wat er komt.

 

We gaan nu naar de telefoon. Er zijn al een paar mensen en we hebben Rose uit Georgia hier. Ben je er Rose?

 

AlanHallo.

 

RoseHallo.

 

Alan: We hebben hier ook een vertraging, ik hoor je maar ik heb hier een vertraging.

 

Rose:  Oke, sorry.

 

Alan: Oké. Als je wilt praten, moet je je muziek afzetten omdat er een paar seconden vertraging is die hier doorkomt; er ontstaat dan een soort lus.

 

Rose: Oke. Je talks zijn zo belangrijk. Ik wil alles horen. Ik kan ook morgenavond luisteren. Kan ik doorgaan en je een vraag stellen?

 

Alan: Zeker. Ga je gang.

 

Rose: Ten eerste wil ik zeggen dat je een verbazingwekkende leraar bent omdat ik alle boeken waarover je sprak, heb gelezen en wauw, je zit helemaal op het spoor, je bent verbazingwekkend. Je bent een weelde aan kennis. Mensen beseffen niet hoe belangrijk je in deze tijd bent maar ik weet het en ik weet dat je de belangrijkste persoon bent die we nu hebben.

 

Alan: Dat waardeer ik.

 

Rose: Maar je had het een beetje over water en zo en dat is niet de reden waarom ik bel maar je had het daar over. Dat had ik in gedachte. Kort geleden werden er in mijn omgeving mensen beboet met $ 10.000 voor het besproeien van het grasveld en de tuin, maar ik weet niet zeker of het is door gegaan. Dat vind ik echt extreem en dat wilde ik alleen maar even zeggen. De andere reden waarom ik bel, is dat je op de 7de een beller had – ik weet niet of hij uit Texas kwam. Tegen het einde van je talk. Hij zocht het boek "The First Global Revolution" uitgegeven door de Club van Rome. Wat ik hem wil zeggen is – ik hoop dat hij vanavond luistert. Als Alan het over een boek heeft, ga je er niet op zitten. Je gaat het internet op en je typt het onmiddellijk in en zoekt ernaar omdat ieder boek waar Alan het over heeft gehad aan het verdwijnen is. De prijzen stijgen dramatisch. Ik geef je een voorbeeld, vandaag zocht ik op het internet naar dat boek. Ik vond het bij Alibris. Er waren een paar exemplaren, gebruikte exemplaren en de laagste prijs was $ 134 en vanaf die prijs sprong het omhoog. Toen ik thuis kwam zocht ik opnieuw. Ik had het boek al gekocht. Kocht het zodra ik het gevonden had. Raad eens? Alle kopieën zijn verdwenen met uitzondering van een kopie, gebruikt en kost $ 451. 

 

Alan: Echt waar!

 

Rose: Ja. Ook het boek van Zbigniew Brzezinski, "Between Two Ages", waar je het over had – ik hoor de muziek aankomen.

 

Alan: Ja. Blijf aan de lijn en praten na de pauze verder. Hallo, mensen ik ben Alan Watt en we cutten door de matrix. We hebben Rose uit Georgie aan de lijn die het over boeken heeft en je moet ook onthouden dat veel van deze agenturen het hele internet snel kunnen afspeuren om te zien wie die boeken heeft en betalen elke prijs om ze in bezit te krijgen en ze jou uit handen te nemen. Dat gebeurt eigenlijk al een paar jaar. Bepaalde agenturen hebben lijsten van boeken die ze pakken en ze uit de boekwinkels halen en uit de handen van eigenaars. Dus wees heel erg snel als je een boek ziet. Pak het voordat ze opraken en eenvoudig vermist worden. ben je er nog Rose?

 

Rose: Natuurlijk ben ik er nog. In ieder geval maakte ik een uitdraai van een prijzenlijst van “Between two Ages” van ongeveer twee weken geleden. Toen ik je voor het eerst hier het boek hoorde noemen ben ik het gaan zoeken maar ik aarzelde. Dat boek kostte $ 35. Ik móest het hebben want ik koop tonnen boeken. Ik verdien niet veel maar ieder beetje geld dat ik meer verdien gaat naar boeken, dus ik aarzelde. Ik zei, ik zet het op mijn wensenlijstje en kom terug om het te kopen. Toen ik het wilde kopen nadat ik het in een andere talk van je hoorde, was de prijs van $ 35 naar $ 170 dollar gestegen. Oké, er was maar eentje van $ 170 want de volgende kostte $ 288 en vanaf die prijs naar $ 495. Dat was twee weken geleden. Dat boek kan nu veel meer kosten of die ander boeken kunnen verdwenen zijn. Ik heb er recentelijk niet meer naar gekeken. Dus dat is de boodschap die ik die meneer wilde geven als hij vanavond luistert. Elk boek dat Alan noemt, pak het. Als de prijs redelijk is en je het kunt je veroorloven, hey, $ 300 is  veel geld, maar ik zal je zeggen, $ 300 is niets vergeleken bij de informatie die in die boeken staat. Het is nog steeds ieder dubbeltje waard.

 

Alan: Dat is het zeker.

 

Rose: Dus geef het geld daaraan uit. Je koopt die boeken want op een dag zul je ze misschien niet meer kunnen krijgen. Ze verdwijnen en dat is beangstigend. Dus, wie er ook luistert, koop de boeken.

 

Alan: En als je ze niet kunt vinden, probeer ook bij bibliotheken. Een paar bibliotheken hebben hier en daar nog kopieën.

 

Rose: Weet je wat? Ik werk 7 dagen per week. Man, ik zeg je het is moeilijk het hoofd boven water te houden. Jij praat erover hoe de dingen economisch gezien mensen raken. Ik heb een diploma in computer wetenschappelijke wiskunde. Ik verdien nauwelijks iets. Ik heb twee banen en verdien 70 procent minder dan wat ik in 1996 verdiende en ik ben tweetalig en ik – ik zit niet bij de pakken neer man. Dit is erg. Maar weet je wat? Ik houd mijn hoofd omhoog en ik luister elke avond als ik kan, naar je en ga naar je archief en luister naar alles wat je zegt. Mijn oom Butch leek op jou. Hij moest ieder verdraaid boek in de wereld lezen en die man was briljant en bleef vastzitten in een stalen molen en stierf jong. Maar toen wij kinderen waren zaten we gewoonlijk aan zijn voeten en sprak met ons op de manier zoals jij met je publiek spreekt. Ik zal je zeggen, die gesprekken van mijn oom waren onschatbaar want dat heb ik mijn hele leven meegenomen en veel van die boeken die jij noemt, sprak mijn oom over toen we klein waren en weet je we, konden het volgen, alleen niet precies. Het bleef in ons achterhoofd zitten. Mijn broer wordt ook wakker. Ik geef hem wat informatie maar hij heeft ook niet veel tijd en ik wil je hartelijk bedanken voor de informatie. Ik weet niet hoe lang jij dit nog kan doen.

 

Alan: Ik weet het. Ik weet het.

 

Rose: Maar als je kunt moet je op een of andere manier de informatie die je hebt archiveren voordat ze het internet sluiten want uiteindelijk zullen ze dat doen.

 

Alan: Het gaat sluiten; er is een Internet 2.

 

Rose: Ik heb onderzoeken geleid die ik gevoelig zou willen noemen, politiek gevoelig en eindigde met de meest bizarre hits in verschillende Chinese talen en sommige waren absoluut koeterwaals. Ik zei, wat is dat in godsnaam? Verbeeld ik me dit? Ik heb er een print van gemaakt. Ik maakte een kopie en stuurde die naar mijn broer. Ik zei, John kijk hier eens naar. Je zult dit niet geloven. Dus, mensen die aarzelen, moeten snel handelen want ik zal je zeggen. Dat IJzeren Gordijn, oh man, dat komt eraan. Het komt er echt aan.

 

Alan: Het komt eraan. Eerst zorgen ze dat je verslaafd wordt, dan maken ze het ontoegankelijk. Dan gaan ze het controleren.

 

Rose: Dat klopt.

 

Alan: Dan gaan ze sites afbreken.

 

Rose: Je hebt het ook vaak over vaccinaties. Ik werk als tolk bij een county health department. Oh man, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel kinderen gezien die verknoeid zijn.

 

Alan: Ja. Dat weet ik.

 

Rose: Ze krijgen – je gelooft niet wat voor inentingen ze krijgen. En weet je wat? Als ze die niet willen, houden ze hen stevig vast en rammen ze die erin. Ik zal je wat vertellen, als ik een ouder aan de lijn hebt of iemand met ook maar een greintje hersens, want er zijn er niet zoveel. Ik bedoel, ze zijn echt gehersenspoeld, maar als ze ook maar een schijntje intelligentie bezitten laat ik ze weten hoe ze de vaccinaties kunnen ontlopen en raad eens? Ze gaan ervoor. Dat is het beste dat ik kan doen. Ik kan geen herrie in de tent veroorzaken. Dan zou ik mijn baan verliezen. Ik bedoel, ik moet eten. Je weet wat ik bedoel?

 

Alan: We zitten allemaal opgesloten. Gezien de omstandigheden doen we wat we kunnen en helpen diegene, die we kunnen helpen.

 

Rose: Weet je we hebben 4 jarigen die het verschil tussen een cirkel en een vierkant niet weten. Ze komen binnen en kunnen nauwelijks praten. Ze zijn bijna 5 en kunnen nauwelijks praten. Wat is er aan de hand? Allemaal zijn ze zo en ook verknipt.

 

Alan: Ik ken hartchirurgen die me opbellen en die openen jonge mensen rond de 30 en van binnen, zweren ze dat ze als een 70 jarige uitzien. Vroegtijdige veroudering. Bedankt voor het bellen Rose. Bedankt. Terug na de boodschappen.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan watt en dit is Cutting Through the Matrix en we hebben Daniel uit Californie. Ben je er Daniel?

 

Daniel: Ja hier ben ik. Kun je me horen?

 

Alan: Ja, ga je gang.

 

Daniel: Hoe gaat het Alan? Ik heb een paar vragen die aansluiten bij Rose. Ik kreeg: “Millennium” van Jacques Attali te pakken. Ik vond dat boek in mijn lokale boekwinkel eigenlijk en ik kocht het. Ik vond dat een jaar geleden toen heb ik het voor het eerst gelezen. Je kon het toen overal krijgen maar nu is e-Bay de enige plek nog. 

 

Alan: Echt waar?

 

Daniel: Maar ik vond een goede kopie op e-Bay voor $8.

 

Alan: Dat is mooi.

 

Daniel: Ik heb een paar vragen over de tekeningen in dit boek. Dit boek is geweldig. Ik heb het al drie keer gelezen. Het is een goed boek. Achter de omslag zie je een plaatje van een gebied omgeven door cirkels en 12 koppen die wind blazen. Wat zijn dat? Kun je me vertellen wat dat is?

 

Alan: Ze hebben altijd 12. Ook de Europese vlag ook al hebben ze meer dan 12 leden, ze zeiden dat ze niet meer dan 12 sterren erop zouden zetten. Dat zijn de 12 tekens van de zodiak en de 12 onzichtbare heersers van de wereld, zoals ze het soms ook verwoorden, of de 12 families. De cirkels betekenen ook dat je een punt binnen een cirkel bent en alles dat je beïnvloedt, zoals een kompas – als je de passer op het papier zet, een cirkel tekent, ben jij het middelpunt in de cirkel en alles in de perimeter zover als je kan reiken, alles in die cirkel is van jou. Je kunt iedereen beïnvloeden.

 

Daniel: Oh. Dus in wezen de wereld. Ik heb die gezien. Wat vind je van het begin van het eerste hoofdstuk. Je ziet een beeld van een glanzend hoofd – het lijkt op een drijvend hoofd maar dat is het niet. Als je beter kijkt zie je op de bodem een hand die een boek vasthoudt en het heeft op de achtergrond een cirkelachtige, haloachtige vorm maar dan zijn er scherpe stralen die naar beneden wijzen.

 

Alan: Veel uitgevers hebben dat symbool of een lichtfakkel en dat is natuurlijk Lucifer, degene die licht of het intellect stal en naar de aarde bracht.

 

Daniel: Boven hem is een engel.

 

Alan: Ja, met een engel erboven en dat representeert – onthoudt dat Lucifer een engel was. Over het algemeen hebben ze ook een halo of een aureool, zoals ze het noemen. Het is een explosie van wolken. 

 

Daniel: En het volgende waar hij – het tweede hoofdstuk "The Struggle for Supremacy" waar je een kerel met een zwaard ziet over een andere vent gebogen die een knuppel in de hand lijkt te hebben en is in een foetus houding ligt.

 

Alan: Dat betekent het intellect over het inferieure. Degene met het zwaard enz. over de jongere, het dierlijke, lagere soort.

 

Daniel: Oh man ik ben blij. Dat past zo goed bij de hoofdstukken. Op een of andere manier wist ik dat. Ik was nieuwsgierig naar de betekenis en dan zie je in het derde hoofdstuk "Millennium Losers," zie je een dame die lijkt te huilen, met een andere dame en ze houdt een baby vast en hebben zo’n beetje hun handen omhoog.  Het lijkt alsof sterren of vuur van de hemel op hen neervallen. 

 

Alan: De vrouwen symboliseren vaak verdriet en hergeboorte. Het is verdriet en ook blijdschap voor de creatie van een nieuw soort: een nieuw systeem, een nieuw soort of een nieuw wezen.

 

Daniel: Oh dat zie ik want eentje heeft haar hoofd naar beneden en haar handen omhoog. Een andere heeft haar hoofd omhoog en een hand omhoog en de andere arm houdt de baby vast. Ja.

 

Alan: Dat is de nieuwe mens die gaat komen. De nieuwe regel door de nieuwe mens.

 

Daniel: Wauw, oké! En dan zie je de dood op een paard. Lijkt op een priester of een paus of iemand onder het paard en de ruiter is een knokige oude man. Hij heeft een staf met drie tanden. Ik bedoel, ik denk dat het drie tanden zijn. Ik weet het niet zeker. Maar stelt die ruiter de dood voor?

 

Alan: Meer dan de dood alleen. Het paard betekent over land. De drie punten zoals de drie punten in de vrijmetselarij maar ook de tripode van Neptunes, dus dat betekent land en zee. De dominantie over land en de zee.

 

Daniel: Geweldig en dus neem ik aan dat de man onder dat paard er als een priester of een paus uitziet die huilt. Welke religie proberen ze te veroveren?

 

Alan: Het oude, dat ze bijgeloof noemen, de oude manieren.

 

Daniel: Ah, het oude bijgeloof. Idioot. Ik vind het te gek. En de laatste? De vent – lijkt op een God. Eigenlijk is hij helemaal grijs. Hij heeft wollig haar, grote baard. Zijn wenkbrauwen steken een halve centimeter naar voren. Hij houdt een boek vast en heeft een mes of een zwaard. Eigenlijk begint het uiteinde van het zwaard bij de mond en hij houdt het niets eens vast. Dat komt rechtstreeks uit zijn mond en het zwaard gaat naar beneden.

 

Alan: Nogmaals dat was de tong die het zwaar representeert. Het is niet alleen zo dat de pen machtiger is dan het zwaard. Het is de stem. Wat je zegt heeft ook macht. Het is een dictatoriale samenleving.

 

Daniel: Ah, mooi. Kijk deze foto’s vullen de hoofdstukken goed aan. Ja, want ik wilde tegen Rose zeggen dat ze een exemplaar van dit boek moet vinden Millenium het is een geweldig boek. Ik raad het iedereen aan.

 

Alan: Ja, ze zeggen daar ook in, dat de volgende bootvluchtelingen van de wereld de Amerikanen zullen zijn die in het buitenland naar werk gaan zoeken.

 

Daniel: O ja het is verbazingwekkend. Net alsof deze kerel je door de dominantie van, in wezen de planeet voert en vanwege gebrek aan een beter woord: geld. Door het geld en dat vind ik zo fijn aan dit boek. Het gaat diep. Het neemt je mee naar voorbije culturen. Het neemt je mee naar de voorwerpen, die we hebben of die we door middel van geld gaan krijgen .

 

Alan: Dat noemen ze de macht van de portemonnee en tegen het einde willen ze iedereen in de wereld dwingen, omdat iedereen van dit vreemde handelsartikel geld genaamd, afhankelijk is. Ze dwingen de hele wereld naar deze agenda die ervoor zorgt dat je leven ondersteund wordt. Het zal gebruikt worden je te straffen door het van je af te nemen en geld hoeft traditioneel te zijn zoals we het nu hebben. Het kan uiteindelijk, door de staat uitgedeelde kredieten zijn, zoals rantsoenbonnen. Dat is precies hetzelfde, dus geld waarvan we allemaal geloven dat het iets natuurlijks is, is nu de grote trap naar het einde.

 

Daniel: Wat ik wil weten is, deze Attali, kreeg hij deze kennis uit een andere bron? Dat moet wel, toch? Hij heeft eraan meegeholpen.

 

Alan: Hij is opgeleid om de top adviseur van Mitterand te worden en een paar andere Franse toppresidenten. Hij was een van de instrumenten die de Europese Unie moest opzetten en toen ging hij door naar de VN, werkend aan de globale integratie structuur van de drie belangrijkste blokken: de Noord Amerikaanse Unie, de Europese en de Pacific Rim.

 

Daniel: Ja, omdat je de arrogantie in dit boek kan lezen, de manier waarop hij over nomaden schrijft en volkeren en zo. Het is net alsof je niet werkelijk weet waar deze vent het over heeft, als je de context niet kent raak je verloren.

 

Alan: Ja je raakt verloren en zelfs Rockefeller zei dat je “je eigen geschiedenis moet kennen” . Daar praten ze over, geschiedenis. Als je weet hoe je mensen in het verleden moest controleren, gebruik je dezelfde technieken om ze in de toekomst te kunnen controleren.

 

Daniel: Geweldig. Een vriend van mij heeft net Labyrinthgekocht, zijn andere boek en kun je me uitleggen wat voor hen een labyrint betekent?

 

Alan: Het labyrint heeft verschillende betekenissen op verschillende niveaus teruggaand naar de oude Minotaurus de Stier uit de oude Griekse tijd. De Minotaurus en ze hebben het over de verschillende wegen naar de waarheid. Er zijn zoveel misleidende wegen die je tijdens je leven kunt opgaan en er is een recht pad dat men ook kan vinden. Het is verbonden met veel uit de mythologie. Het zou eeuwen duren dit uit te leggen.

 

Daniel: Geweldig. Te gek. Nou Alan, bedankt heel erg bedankt Alan. Ik heb me altijd afgevraagd wat deze beelden aan het begin van een hoofdstuk betekenden en ik raad het iedereen aan. Jacques Atalli, Millnium, en hartelijk bedankt Alan.

 

Alan: Bedankt voor het bellen.

 

Daniel: Doei.

 

Alan: Nu hebben we Richard uit Alabama. Ben je er Richard?

 

Richard: Hallo.

 

Alan: Hallo.

 

Richard: Hallo. Ik wilde je een vraag stellen over Irak. Amerika moet naar verluid een paar vijanden hebben zoals Iran onze vijand schijnt te zijn en China en Rusland en Hugo Chavez schijnt niet een vriend van ons te zijn. Al deze mensen hebben geld. Waarom schaffen ze zich niet wat goede anti-aircraft wapens aan voor de opstandelingen in Irak,. Waarom niet? 

 

Alan: Dit moet een lange uitgerekte oorlog worden. Ze doen dit ook voor oorlog. Ze hebben oorlog nodig. Ze moeten een oorlog voeren omdat de oorlog honderd jaar over de hele planeet gevoerd moet worden en de uitkomst van deze voortdurende oorlog, is een oorlog op alles en op iedereen. Er zal een heel nieuw systeem uitkomen; een voor-ontworpen systeem. Dus doet het er niet toe met wie ze oorlog voeren, zolang ze de oorlog maar gaande houden en onder een oorlogssituatie kunnen ze de martial law op het publiek gebruiken. Ze kunnen de dictatoriale middelen gebruiken, die ze trouwens al gebruiken. Zonder oorlog of de afwezigheid van oorlog, kunnen ze je niet rond commanderen. Je levensstijl en zo veranderen, dus hebben ze een voortdurende oorlog nodig.

 

Richard: Dus de landen die ik noemde zijn geen echte vijanden van ons? Ze zijn onze zogenaamde vijanden? 

 

Alan: Op het moment komen die goed uit. Ik bedoel, in het verleden hebben ze vijanden gebruikt. Napoleon zei dat ’t het verraderlijke Engeland was omdat Engeland altijd een paar kleine landen, buurlanden van een machtig land, tot de tanden toe bewapende. Als ze bewapend werden moedigde dit oorlog aan en ze hielpen het kleinere land te financieren naar een hogere positie, maar als nodig bewapenen ze hun buren en halen dat land naar beneden. Ze bewapenden verschillende kanten met een eeuwigdurende, aanhoudende oorlog. Zo hield je macht in balans en ze doen nu precies hetzelfde. Tijdens de tweede wereldoorlog werd Stalin door alle propagandistische kranten Oom Joe genoemd. Hij was onze beste vriend, we moesten ten koste van alles de Sovjet redden; en tegen het einde van de tweede wereldoorlog hadden we geen vijanden, dus moesten ze hem in de grote slechte beer veranderen. Dit gaat al eeuwig zo. Een regering kan zich niet uitbreiden en dictatoriaal zijn, zonder een oorlog en een vijand om naar te wijzen zodat ze kunnen zeggen “we zijn hier om je te redden. Daarom doen we dit alles met je. We redden je.” Zonder oorlog kunnen ze dit niet doen.

 

Richard: Een paar jaar geleden las ik een artikel in een tijdschrift over de Koninklijke familie van Saudie en de oorsprong van de Saudi familie en volgens dit artikel, ik geloof dat het de Free American Magazine was, zijn de Saudis eigenlijk joods.

 

Alan: Dit heb ik gehoord maar nooit gelezen. Er zijn meer geruchten dan waarheid.

 

Richard: En dat de oorspronkelijke patriarch van de Saudische familie werd vermoord en vervangen door een groepje trouweloze neven.

 

Alan: Zoals ik al zei, zijn er meer geruchten die daar over gaan, dan feiten. Eigenlijk vreselijk veel geruchten. Wat we wel weten is dat Engeland, lang geleden betrokken was bij het opzetten van Saudi Arabie. In feite werd een van hun top meester spionnen, Kim Philiby daar naartoe gestuurd om het Saudische establishment op te zetten en hij was in die tijd een topspeler voor de MI6.

 

Richard: Dus je weet niet zeker of dat gerucht waar is of niet?

 

Alan: Nou ja, hoe zeker kun je zijn van een gerucht?

 

Richard: Het was een...

 

Alan: Of je houdt van een gerucht of niet, maar ik heb liever feiten dan geruchten. En buiten dat, zouden de Arabieren daar niet zoveel over vertellen, dus dat moet je ook overwegen. Oké?

 

Richard: Het is niet oké, maar genoeg om vanavond over na te denken.

 

Alan: Er is veel waar je vanavond zorgen over kan nadenken. Net zoveel verontrustende dingen binnen de Amerika’s waar je niets over weet en die iedere avond gebeuren en waarvan wij de laatste zijn die het weten. We zijn de laatste die weten wat er gaande is, maar bedankt voor het bellen.

 

Richard: Oké. Een fijne avond.

 

Alan: Fijne avond. Nu hebben we Robin uit Californie. Ben je er Robin?

 

Robin: Hallo Alan.

 

Alan: Hallo.

 

Robin: Weet je, ik bel omdat ik een beknopte ervaring wil delen en je mening horen. In 1993 was ik in Vietnam en werd uitgenodigd door de directeur van de Vietnam Oxfam thuis en zoals je weet is Oxfam een NGO, een liefdadigheidsinstelling en zo voort. De directeur woonde in een geweldige villa. Ze hadden tag-team nannies die rondrenden en voor hun kinderen zorgden, al die bedienden, tuinmannen en chauffeurs en ze organiseerden een uitgebreid feest en het was net een circus. In die tijd was ik erg achterdochtig want ik dacht, wauw, ik weet niet of mensen die hun geld aan Oxfam geven beseffen dat ze dit gezantschap runnen en niet met de mensen leven en werken. Ze leefden boven de mensen.

 

Alan: Zeker.

 

Robin: Dus nadat ik naar je heb geluisterd, komt het me voor dat het meer is dan je helemaal onder te dompelen in de elite, maar wat ze moeten doen, ze moeten bewijzen dat zij ook schlemielen zijn. Het zijn oplichters en hier heb je dus onze grote, geweldige embassy waar onze domme mensen aan betalen dus zijn we bezig met een vuil zaakje. 

 

Alan: Dat klopt.

 

Robin: In ieder geval wil ik je bedanken omdat jouw shows me inzicht geven in dingen die ik me altijd heb afgevraagd. Ik wil ook nog zeggen dat ik een klein onderzoek naar Oxfam heb gedaan en een van de oprichters is iemand die Gilbert Murray heet, een professor uit Oxford en die heeft banden met H.G. Wells en de League of Nations en al dat soort dingen.

 

Alan: Dat klopt.

 

Robin: Nou ja, het is hetzelfde oude, zelfde oude gedoe.

 

Alan: En daarom noemden ze het Oxfam.

 

Robin: Wat bedoel je? Oh, Oxford. Ja, Oxford famine (vert: schaarste).

 

Alan: En ook door de Universiteit van Oxford, want ze hebben hun eigen vrijmetselaars groep voor het soort Ivy league elite, waar ze geïnitieerd worden; officieel, op de kaart waar de rivier door Oxford stroomt wordt het Oxford on the Isis genoemd. Dat is de naam.

 

Robin; Oh deze kerels worden deze dingen nooit moe, nietwaar?

 

Alan: Nooit. Nee, het staat voor je maar wij zijn zo onwetend, de meeste mensen weten het niet en zíj zijn er gek op omdat ze om onze onwetendheid grinniken.

 

Robin: Ja. Oké, hartelijk bedankt Alan.

 

Alan: Bedankt voor het bellen. 

 

Robin: Doei.

 

Alan: Je moet al deze grote liefdadigheidsinstellingen eens nakijken want ze zijn alleen maar een deel van het establishment en zij hebben er veel opgericht. Er zijn kleine, globale dorpswinkels en zo over alle landen en het geld gaat naar de verkeerde plaats. Dat is een feit. Hetzelfde met de – mensen vragen zich af waarom het Rode kruis, waarom het Rode Kruis na de 9/11 en Katrina ramp; hoe het mogelijk is dat het Rode kruis en het leger des Heils de twee goedgekeurde organisaties waren waarvan Mr. Bush zei – hoe kan dat? Wanneer mag een overheid zeggen dat dit de twee organisaties zijn waar je je geld naartoe mag sturen? Kijk ernaar. Waarom denk je dat het Rode Kruis een rood kruis heeft? Het kruis van de oude tempeliers. Waarom kunnen zij tussen fronten rondlopen en niet beschoten worden? Ze hebben immuniteit. Het is allemaal vrijmetselarij en boerenbedrog. Het Rode Kruis heeft meer mensen met besmet bloed besmet dan waarschijnlijk iedere andere organisatie in het bacteriële oorlogsvoering systeem. Terug met meer na de boodschappen.

 

Hallo mensen. Dit is Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik heb nog wat tijd om dit artikeltje te lezen uit GlobalResearch.ca,2 april 2008. Uit Global Research.

       

“Canada en Israel hebben een verreikend, publiekelijk  medewerkings verdrag voor veiligheid ondertekent. Het verdrag, als een “Partnership” beschreven houdt een "Declaration of Intent” in door twee overheden. het Verdrag werd op 23 maart in Tel Aviv getekend:

         

"Vandaag hebben de Honourable Stockwell Day, Minister of Public Safety Canada en Avi Dicter, Minister of Public Security van de Israëlische regering een Declaration of Intent getekend om samenwerking op het gebied van openbare veiligheid te verbeteren.“

 

Alan: Afdelingen voor Openbare Veiligheid werden voor de eerste keer tijdens de Franse Revolutie opgericht, onthoudt dat.

 

 “De Canadese regering is geëngageerd de veiligheid van Canadezen te verbeteren – tegelijk door onze handeling thuis en met onze internationale partners,” zei Minister Day. “De bekendmaking vandaag, laat de langdurige samenwerking tussen Canada en Israël zien, betreffende onderwerpen over openbare veiligheid, en we verwelkomen deze toegenomen samenwerking om de capaciteit van de bescherming van onze burgers in onze landen te verbeteren.”

       

Deze verklaring zal Canada en Israel toestaan, de samenwerkings vermeerdering te verbeteren op het gebied van georganiseerde misdaad, rampmanagement, voorkomen van misdaden, en andere gerelateerde openbare veiligheidszaken. De declaratie zoekt een meer structureel raam voor de voortdurende samenwerking op openbare veiligheids onderwerpen tussen Canada en Israel. De Declaration of Intent is een mogelijkheid voor Canada en Israel hun toewijding de burgers veilig te stellen en nationale interesse voor algemene dreigingen,” zei Minister Dicter.

 

Alan: Aan het einde van de pagina staat een link, daar kun je ook inkijken. Dit is duidelijk een persbericht door de regering uitgegeven aan de mensen. Zo wordt dat vandaag gedaan. Ze geven persberichten, kleine goedgekeurde spelletjes van de autoriteit. Ze gaan niet zoveel op details in. Je weet dat je misleidt wordt. Je krijgt hier niet het hele verhaal. Het is alleen maar een persbericht en je kunt het aannemen of niet. Dat is de houding die ze nu hebben. Trouwens waarom zouden ze het publiek vertroetelen en het is waar dat de meeste mensen er trouwens toch niet om geven wat er werkelijk aan de hand is. Ze zijn te druk met TV kijken en wie de nieuwste Amerikaanse Idol zal worden, of deze belachelijke kleine realiteitshows te bekijken waar ze jongens en meisjes in een huis zetten en die allerlei domme dingen doen. Dat is met het publiek gebeurd. Ze zijn in een wereld geconditioneerd waar ze over niets kunnen praten of denken dan wat er de vorige dag op het journaal is geweest, zoals Brzezinski zei. Dat zit in hun hoofd. Het is echt droevig maar het werkt. Het is heel erg waar.

 

We rollen door terwijl deze grote jongens hun Nieuwe Wereldorde in zicht zien komen, zoals Bush Sr. het verwoordde, deze prachtige New World Order, en ze pakken alle dingen aan die je nodig hebt voor levensonderhoud. Ze gaan vooral achter de jonge generatie aan, grijpen hen op de kleuterschool en indoctrineren ze zodat ze nooit uit hun conditionering kunnen uitbreken. We hebben al jonge mensen die naar buiten komen en vragen gesteriliseerd te worden om de planeet te redden. 10, 15 jaar geleden heb ik gezegd dat dit zou gebeuren. Nu is het eigenlijk actueel. Indoctrinatie werkt perfect vooral als je geen ouders hebt die je iets meegeven en het vernietigde de omvangrijke familie die in het verleden zo belangrijk was, de orale geschiedenis, levende geschiedenis van mensen aan hun kleinkinderen, zeer belangrijk.

 

Oké, van Hamish en mij een fijne avond vanuit Ontario hier en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: M. Eken, juni 2008